Hotărârea nr. 1/1998

HOTARAREnr. 1 din 1998-01-29 HOTARIRE numar 1 din 01/29/1998 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 1996
HOT. 1 29/01/1998
HOTARIRE numar 1 din 01/29/1998

HOTARIRE numar 1 din 01/29/1998

privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 1996

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                     CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                               BUCURESTI

 

                               HOTARARE

       privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar

                             pe anul 1996

 

     Analizand raportul primarului general;

     Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     In conformitate cu prevederile legii finantelor publice nr.72/1996 (art.43 si art.65) si Legii administratiei publice locale nr.69/1991, republicata (art.20, art.44, art.104 si art.105);

     In temeiul prevederilor art.20(2) lit."e" si art.28 din Legea nr. 69/1991, republicata, completata si modificata prin Ordonanta de urgenta nr.22/1997,

 

                    Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                                  Hotaraste:

 

     Art.1- Se aproba contul de incheiere a exercitiului bugetului propriu al Consiliului General al municipiului Bucuresti pe anul 1996, astfel:

     (1) Venituri bugetare si cheltuieli din alocatii de la buget

         a) Venituri:

            939.559.674 mii lei prevederi definitive

            944.751.406 mii lei realizari (incasari)

         b) Cheltuieli:

            939.559.674 mii lei prevederi definitive

            934.002.914 mii lei realizari (plati efectuate)

         c) Excedent:

             10.748.492 mii lei

     Sinteza veniturilor si platilor (cheltuelilor) - prevederi/realizari pe capitole si surse de venituri/categorii de cheltuieli este prezentata in anexa nr.1 iar cheltuielile pe ordonatori in anexa nr.2.

     (2) Cheltuielile totale din alocatii de la buget si din veniturile proprii ale institutiilor - pe articole de cheltuieli

         a) 960.271.710 mii lei prevederi definitive

         b) 946.016.293 mii lei plati efectuate

     Cheltuielile totale in structura pe articole (prevederi/plati) sunt redate in anexa nr.3 iar pe capitole bugetare in anexele nr.3.1-3.10

     (3) Veniturile proprii ale institutiilor si cheltuielile finantate din aceste venituri

         a) Venituri:

            20.712.036 mii lei prevederi definitive

            13.169.448 mii lei realizari (incasari)

         b) Cheltuieli:

            20.712.036 mii lei prevederi

            12.013.379 mii lei realizari (plati)

         c) Sold:

             1.156.069 mii lei

     Detalierea pe capitole bugetare si unitati este redata in anexa nr.4.

 

     Art.2- Se aproba contul de executie al fondului de tezaur al Consiliului General al municipiului Bucuresti (anexa nr.5) astfel:

            21.100.804 mii lei sold la 31.12.1995

             8.275.143 mii lei incasari

               446.719 mii lei reglare fond rulment (plati)

            28.929.228 mii lei sold la 31.12.1996

 

     Art.3- Se aproba conturile de executie ale fondurilor speciale pentru investitii la dispozitia Consiliului General al municipiului Bucuresti astfel:

     (1) Contul de executie al fondului special pentru finalizarea blocurilor de locuinte neterminate aprobat prin Ordonanta Guvernului nr.19/1994:

                16.524 mii lei sold la 31.12.1995

            72.179.767 mii lei venituri

            71.315.567 mii lei plati

               880.724 mii lei sold

     In structura din anexa nr.6

     (2) Contul de executie al fondului special pentru investitii instituit prin Ordonanta Guvernului nr.12/1992.

                 3.828 mii lei surse la inceputul anului

                 3.828 mii lei plati,

cu desfasurarea pe lucrari (anexele nr.7-7.1).

 

     Art.4- Anexele 1-7 fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

                         PRESEDINTE DE SEDINTA,

                             Iulian Cretu

 

Bucuresti, 29.01.1998

Nr.1

 

                     

                            LISTA ANEXELOR

       la proiectul de Hotarare privind aprobarea coptului de incheiere a

                   exercitiului bugetar pe anul 1996

 

ANEXA 1     :Sinteza (Executia veniturilor si cheltuielilor pe capitole)

ANEXA 2     :Executia cheltuielilor pe ordonatori/beneficiari de credite

             bugetare

ANEXA 3     :Executia cheltuielilor pe articole/total buget

ANEXA 3.1.  :Executia cheltuielilor pe articole/Capitolul "Autoritati Executive"

ANEXA 3.2.  :Executia cheltuielilor pe articole/Capitolul "Invatamant"

ANEXA 3.3.  :Executia cheltuielilor pe articole/Capitolul "Sanatate"

ANEXA 3.4.  :Executia cheltuielilor pe articole/Capitolul "Cultura si arta"

ANEXA 3.5.  :Executia cheltuielilor pe articole/Capitolul "Asistenta sociala"

ANEXA 3.6.  :Executia cheltuielilor pe articole/Capitolul "Servicii si

             dezvoltare publica si locuinte"

ANEXA 3.7.  :Executia cheltuielilor pe articole/Capitolul "Transporturi si

             comunicatii"

ANEXA 3.8.  :Executia cheltuielilor pe articole/Capitolul "Alte actiuni"

ANEXA 3.9.  :Executia cheltuielilor pe articole/Capitolul "Ordine publica si

             siguranta nationala"

ANEXA 3.10. :Executia cheltuielilor pe articole/Capitolul "Fond de rezerva"

ANEXA 4.    :Executia veniturilor proprii ale institutiilor si cheltuielilor

             finantate din acestea

ANEXA 5.    :Contul de executie al fondului de tezaur

ANEXA 6.    :Contul de executie al fondului special pentru finalizarea

             blocurilor de locuinte neterminate instituit prin Ordonanta

             Guvernului nr.19/1994

ANEXA 7-7.1 :Contul de executie al fondului special pentru investitii aprobat

             prin Ordonanta Guvernului nr.12/1992(cu desfasurare pe lucrari)