Hotărârea nr. 239/1997

HOTARAREnr. 239 din 1997-12-11 HOTARIRE numar 239 din 12/11/1997 privind eliberarea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate in patrimoniul S.C."PRESTARI SERVICII"S.A.
HOT. 239 11/12/1997
HOTARIRE numar 239 din 12/11/1997

HOTARIRE numar 239 din 12/11/1997

privind eliberarea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate in patrimoniul S.C."PRESTARI SERVICII"S.A.

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

 

 

 

 

 

 

                        CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

                                  HOTARARE

    privind eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate    

                    asupra terenurilor aflate in patrimoniul

                  Societatii Comerciale "PRESTARI SERVICII" S.A.

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general si raportul Comisiei pentru verificarea documentatiilor in vederea eliberarii certificatului de atestare asupra terenurilor aflate in patrimoniul societatii comerciale cu capital de stat aflate sub autoritatea Consiliului General al municipiului Bucuresti, referitor la documentatia prezentata de Societatea Comerciala "PRESTARI SERVICII" S.A., in vederea dobandirii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate in patrimoniul sau;

     Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     In temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr.834/1991 si cu Criteriile nr.2665/1C/311/1992 aprobate de Ministerul Economiei si Finantelor si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, privind stabilirea si evaluarea terenurilor detinute de societatile comerciale cu capital de stat;

     In conformitate cu prevederile art.20, lit."g", art.28 si art.84(1) din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului Romaniei nr.22/1997,

 

                    Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                                 Hotaraste:

 

     Articol unic - Se aproba eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor in suprafata totala de 15.053,045 mp, din care suprafata exclusiva de 14.131 mp si suprafata indiviza de 922,045 mp, aflate in administrarea Societatii Comerciale "PRESTARI SERVICII"S.A. la data infiintarii, necesare desfasurarii obiectului de activitate al acestei societati.

     Terenurile se identifica conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

                               PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                   Lucian Radu

 

Bucuresti, 11.12.1997

Nr.239

 

                              Anexa nr.1 la Hotararea C.G.M.B. nr.239/11.12.1997

 

            SITUATIA JURIDICA A TERENURILOR S.C."PRESTARI SERVICII"S.A

                           obtinute prin Decret 409/1955

--------------------------------------------------------------------------------

In-   Nr.        Adresa                TITLUL ASUPRA TERENURILOR

cin   dos.                             (trecute in anexa 2 intocmita conform

ta nr.                                 H.G. nr.834/1991)

--------------------------------------------------------------------------------

 0                  1                                2

--------------------------------------------------------------------------------

 1    1  Str.Berzei 25 sector 1        Decret 409/1955

                                       Decizia CE CSPR R.P.R.5036/22.10.1960

                                       Decizia 793/19.04.1968

--------------------------------------------------------------------------------

 2    3  Str.Ziduri Mosi 3-5 sector 2  Decret 409/1955 L5/1978

                                       Ordin 624-/28.07.1980

--------------------------------------------------------------------------------

 3    5  Bd.Timisoara 78 sector 6      Decr.409/1955 L5/78;Ordin 226/02.04.83

                                       Proces verbal nr.6853/12.04.1983

--------------------------------------------------------------------------------

 4    8  Sos.Colentina 56 sector 2     Decret 409/1955 L5/1978

                                       Ordin 918/19.12.93 GIGC;Pr.Verb. 23.01.84    

--------------------------------------------------------------------------------

 5   10  Str.Leresti 4 sector 5        Decret 409/1955 L5/1978

                                       Ordin 397/28.05.1988 GIGC

--------------------------------------------------------------------------------

 6   12  Str.Rotunda 4 sector 3        Decret 409/1955 L57/1968

                                       Dec.1651/11.11.1980 CE.CPMB

--------------------------------------------------------------------------------

 7   13  Str.Ghita Serban 52 sector 3  Decret 409/1955 L57/1968

                                       Dec.1651/11.11.1980 CE.CPMB

--------------------------------------------------------------------------------

 8   14  Str.Iacob Negruzzi 40 sect.1  Decret 409/1955;Decret 392/1969

                                       Ordin 67/20.03.1987 al Min.Ind.Alim.

--------------------------------------------------------------------------------

 9   22  Str.Lucaci 111 bis sector 3   Decret 409/1955 L57/1968

                                       Dec.1651/11.11.1980 CE.CPMB

--------------------------------------------------------------------------------

10   33  Sp.Unirii 60 sector 4         Decret 409/1955 L5/1978

                                       Ordin 207/14.03.1988 GIGC

--------------------------------------------------------------------------------

11    2  Str.Thomas Masaryk 11A sect.2 Decret Cons.de Stat 92/1981

                                       Protocol ICRAL Cotroceni 13.05.1981

--------------------------------------------------------------------------------

12    6  Str.Vulturi 18A sector 3      Decret Cons. de Stat 92/81

                                       Protocol Min.Agriculturii 27.04.1981

--------------------------------------------------------------------------------

13    7  Str.Plevnei 186 sector 1      Decret Cons.de Stat 92/81

                                       Prot.Intr.Metale Rare si CPMB/28.04.81

--------------------------------------------------------------------------------

14    9  Str.Ep.Radu 59 sector 2       Decret Cons.de Stat 92/81

                                       Proces verbal pred.-prim.12.10.1984

--------------------------------------------------------------------------------

15   16  Str.Gr.Manolescu 21 bis sct.1 Decret Cons de Stat 92/81

                                       Protocol 13.05.1981 ICRAL PAJURA

--------------------------------------------------------------------------------

16   21  Bd.Magheru 9 sector 1         Decret Cons.de Stat 92/81

                                       Protocol 25.04.1981 ICRAL HERASTRAU

--------------------------------------------------------------------------------

17   26  Bd.C.A.Rosetti 25 sector 1    Decret 92/1981

                                       Protocol ICRAL COLENTINA 13.05.1981

--------------------------------------------------------------------------------

18   29  Str.Tirana nr.3 sector 1      Decret Cons de Stat 92/1981

                                       Protocol ITBN si IPS 20.05.1981

--------------------------------------------------------------------------------

19   32  Bd.Carol I 51 sector 2        Decret 92/1981

                                       Protocol ICRAL FOISOR si IS 12.05.1981

--------------------------------------------------------------------------------

20    4  Str.Teiul Doamnei 17 sector 2 Decizia 2275/24.11.1982

                                       Proces verbal receptie 13336/29.09.1983

--------------------------------------------------------------------------------

21   11  Sos.Pantelimon 219 sector 2   Decizia CE CPMB 1537/79

                                       Proces verbal receptie prel.372/31.05.82

--------------------------------------------------------------------------------

22   15  Str.Avrig 2 sector 2          Decizia CE CPMB 1775/27.09.1983

                                       Proces verbla reeptie 15.11.1984

--------------------------------------------------------------------------------

23   17  Sos.Oltenita 140 sector 4     Decizia CE CPMB 348/24.03.1980

                                       Proces verbal receptie prel.31.03.1983

--------------------------------------------------------------------------------

24   18  Str.Dezrobirii 43 sector 6    Decizia CE CPMB 1537/1979

                                       Proc.verbal receptie 136/493bis/09.04.84

--------------------------------------------------------------------------------

25   19  Bd.Ceahlau 3 sector 6         Decizia CE CPMB 725/15.05.1978

                                       Proces verbal receptie 298/22.06.1986

--------------------------------------------------------------------------------

26   20  Sos.Giurgiului 129 sector 4   Decizia CE CPMB 866/1976

                                       Proces verbal receptie 321/07.07.1976

--------------------------------------------------------------------------------

27   23  Str.Mrgeanului 12 sector 5    Decizia CE CPMB 1827/01.10.1983

                                       Proc.verbal receptie prel.80/369/08.05.85

--------------------------------------------------------------------------------

28   24  Bd.Armata Poporului 14 sect.6 Decizia CE CPMB 866/1976

                                       Proc.verbal de receptie 4899/13.04.1982

--------------------------------------------------------------------------------

29   25  Cal.Rahovei 295 sector 5      Decizia CE CPMB 3790/06.09.1989

                                       Act transmit.spatiu 3163/11.09.1989 CPMB

--------------------------------------------------------------------------------

30   27  Sos.Pantelimon 285A           Decizia CE CPMB 1374/1977

                                       Proc.verbal de receptie prel.708/30.11.78

--------------------------------------------------------------------------------

31   28  Str.Ionescu Ghe.15 sector 4   Decizia CE CPMB 1109/15.07.1983

                                       Proces verbal receptie 1041/31.12.1984

--------------------------------------------------------------------------------

32   30  Str.Ion Maiorescu 6 sector 2  Decizia CE CPMB 143/11.02.1980

                                       Proces verbal de receptie prel.dec.1982

--------------------------------------------------------------------------------

33   31  Str.Sergent Latea Gheorghe    Decizia CE CPMB 1537/1979

                                       Proces verbal receptie prel.92/31.03.1982

--------------------------------------------------------------------------------

                       ==       CONTINUARE TABEL      ==

--------------------------------------------------------------------------------

 Incinta nr.          Suprafata de teren                      Observatii

                      inscrisa in anexa 2-mp      

--------------------------------------------------------------------------------

  1                 suprafata exclusiva                      Avizat

                    1076mp                                   D.G.U.A.T.

--------------------------------------------------------------------------------

  2                 suprafata exclusiva                       -""-

                    550mp

--------------------------------------------------------------------------------

  3                 suprafata exclusiva                       -""-

                    3000 mp

--------------------------------------------------------------------------------

  4                 suprafata indiviza                       -""-

                    27,80 mp

--------------------------------------------------------------------------------

  5                 suprafata exclusiva                       -""-

                    900 mp

--------------------------------------------------------------------------------

  6                 suprafata exclusiva                       -""-

                    1000 mp

--------------------------------------------------------------------------------

  7                 suprafata exclusiva                      -""-

                    1339 mp

--------------------------------------------------------------------------------

  8                 suprafata exclusiva                     -""-

                    1046 mp

-------------------------------------------------------------------------------

  9                 suprafata exclusiva                      -""-

                    400 mp

--------------------------------------------------------------------------------

 10                 suprafata exclusiva                     -""-

                    680 mp

--------------------------------------------------------------------------------

 11                 suprafata exclusiva                     -""-

                    439 mp

                    suprafata indiviza

                    122 mp

--------------------------------------------------------------------------------

 12                 suprafata exclusiva                     -""-

                    1093 mp

--------------------------------------------------------------------------------

 13                 suprafata exclusiva                     -""-

                    1771 mp

--------------------------------------------------------------------------------

 14                 suprafata exclusiva                     -""-

                    297 mp

--------------------------------------------------------------------------------

 15                 suprafata indiviza                      -""-

                    395 mp

--------------------------------------------------------------------------------

 16                 suprafata indiviza                      -""-

                    42,,55 mp

--------------------------------------------------------------------------------

 17                 suprafata indiviza                      -""-

                    35,10 mp

--------------------------------------------------------------------------------

 18                 suprafata exclusiva                     -""-

                    540 mp

--------------------------------------------------------------------------------

 19                 suprafata indiviza                     -""-

                    31,74 mp

--------------------------------------------------------------------------------

 20                 suprafata indiviza                     -""-

                    17,31 mp          

--------------------------------------------------------------------------------

 21                 suprafata indiviza                     -""-

                    15,64 mp

--------------------------------------------------------------------------------

 22                 suprafata indiviza                     -""-

                    11,73 mp

--------------------------------------------------------------------------------

 23                 suprafata indiviza                     -""-

                    14,67 mp

--------------------------------------------------------------------------------

 24                 suprafata indiviza                     -""-

                    46,11 mp

-------------------------------------------------------------------------------

 25                 suprafata indiviza                     -""-

                    38,63 mp

--------------------------------------------------------------------------------

 26                 suprafata indiviza                     -""-

                    5,58 mp

--------------------------------------------------------------------------------

 27                 suprafata indiviza                     -""-

                    24,59 mp

--------------------------------------------------------------------------------

 28                 suprafata indiviza                     -""-

                    17,30 mp

--------------------------------------------------------------------------------

 29                 suprafata indiviza                     -""-

                    7,96 mp

--------------------------------------------------------------------------------

 30                 suprafata indiviza                     -""-

                    17,33 mp

--------------------------------------------------------------------------------

 31                 suprafata indiviza                     -""-

                    18,89 mp

--------------------------------------------------------------------------------

 32                 suprafata indiviza                     -""-

                    24,115 mp

--------------------------------------------------------------------------------

 33                 suprafata indiviza                     -""-

                    8 mp

--------------------------------------------------------------------------------

Suprafata totala solicitata de S.C."PRESTARI SERVICII"-S.A. este de 15053.045 din care:

          - 14131     mp suprafata exclusiva

          -   922.045 mp suprafata indiviza