Hotărârea nr. 207/1997

HOTARAREnr. 207 din 1997-11-27 HOTARIRE numar 207 din 11/27/1997 privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru constructii provizorii amplasate pe domeniul privat al municipiului Bucuresti
HOT. 207 27/11/1997
HOTARIRE numar 207 din 11/27/1997

HOTARIRE numar 207 din 11/27/1997

privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru constructii provizorii amplasate pe domeniul privat al municipiului Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

                             H O T A R A R E

         privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu

       pentru constructii provizorii amplasate pe domeniul privat

                         al municipiului Bucuresti

 

 

      Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

      Tinand seama de avizele obtinute prin :

              - Comisia tehnica de urbanism si amenajarea teritoriului - DGUAT;

              - Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul C.G.M.B.;

      Vazand prevederile art.2, alin.2 si ale anexei la Legea nr.50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997 si ale Ordinului nr.91/1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului - Departamentul de urbanism si amenajarea teritoriului;

      In temeiul art.20, lit."m" si art.28, alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata cu prevederile Ordonantei de urgenta nr.22/1997.

 

 

 

Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

 

                                 H o t a r a s t e :

 

 

      Articol unic - Se aproba planurile urbanistice de detaliu pentru constructii provizorii amplasate pe domeniul privat al municipiului Bucuresti, conform anexelor, care fac parte integranta din prezenta hotarare, cu exceptia documentatiilor pentru terenurile pe care au fost realizate constructii cu incalcarea legilor in vigoare.

 

 

 

                   PRESEDINTE DE SEDINTA

 

                       Vasile Olaru

 

 

 

 

 

 

 

Bucuresti, 27.11.1997

Nr.207

 

                                                                                                                                              

                                  ANEXA NR.1

                                                                                                                          

                            LA HOTARAREA C.G.M.B.

                                                                                                                                  

                             NR.207/27.11.1997

 

 

 

                                    TABEL

                  cu planurile urbanistice de detaliu

      pentru constructii provizorii amplasate pe domeniul privat

                       al municipiului Bucuresti

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________

Nr.    Denumirea lucrarii    Functiune                   Aviz           Aviz

Crt.                                                     CTUAT         CULPAT

_______________________________________________________________________________

 

                                   SECTOR  2

 

1. Str. Ghe.Titeica 140 - 142  baza de intretinere       20M2/2       2419

                                                         1997         1997

 

                                  SECTOR   3

     

2. Str. Matei Basarab nr. 43   organizare de santier     23M2/10       2441

                                                         1997          1997

 

                                  SECTOR   6

 

2. Sos. Orhideelor  12 - 14   benzinarie, auto, comert   3CA13/4       2423

                                                         1997          1997

 

 

 

   Arhitect Sef al municipiului Bucuresti                      Sef serviciu

                                                           arh. Maria Rodeanu

 

 

 

                                    Intocmit

                         arh. Andreea Tanasoiu

                                                   

 

                                                                                                                                     ANEXA NR.2

                                                                                                                       LA HOTARAREA C.G.M.B.

                                                                                                                                NR.207/27.11.1997

 

 

                                       TABEL

                       cu planurile urbanistice de detaliu

     pentru constructii provizorii - garaje amplasate pe domeniul privat

                           al municipiului Bucuresti

 

 

_______________________________________________________________________________

Nr     Denumirea lucrarii            Functiune               Aviz          Aviz

Crt.                                                         CTUAT        CULPAT 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  SECTOR  1

 

1.PUD - Str.Maguricea - Str.Borsa       garaje             28/ 3 /97    2429/97

2.PUD - Str.G-ral Vladoianu nr.2-4      garaje             34/11/97     2438/97

3.PUD - Str.Amiral Balescu              garaje             9/23/97      2292/97

 

                                  SECTOR   3

 

1.PUD - Str.Mircea Voda - Aleea Cauzasi  garaje           34/ 10 /97     2437/97

2.PUD - Str.Moise Nicoara               garaje + parcaje   16M/1/97      2422/97

3.PUD - Str.Lunca Bradului               garaje            22/25/97      2304/97

4.PUD - Str.Dimitrie Anghel              garaje            22/11/97      2327/97

 

                                  SECTOR    5

 

1.PUD - Str.Dorneasca nr. 2-4           garaje + parcaje   32/ 4 /97     2410/97

 

                                  SECTOR    6

 

1.PUD - Str.Rusetu nr. 2                garaje             15/ 8 / 97    2451/97 2.PUD - Str. Ariesul Mare               garaje             17/11/94       521/94

 

 

      ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI                        INTOCMIT

        BUCURESTI                                 sing. MARIANA HOREA

 

        arh. ADRIAN BOLD

 

 

                                                                                                                            ANEXA NR.3

                                                                                                               LA HOTARAREA C.G.M.B.

                                                                                                                            NR. 207/27.11.1997

 

 

 

                                    TABEL

               CU PLANURILE URBANISTICE DE DETALIU PENTRU

                  CONSTRUCTII PROVIZORII - PARCAJE

            AMPLASATE PE DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

________________________________________________________________________________

Nr.                                                          Aviz          Aviz

Crt.  Denumirea  lucrarii          Functiune                 CTUAT       CULPAT

-------------------------------------------------------------------------------

     

      SECTOR  4

 

1.PUD - Str.Verzisori nr. 41         parcaje               34/ 1 /97     2440/97

 

 

 

      ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI                      INTOCMIT

           BUCURESTI

       Arh. ADRIAN BOLD                        sing.MARIANA HOREA