Hotărârea nr. 156/1997

HOTARAREnr. 156 din 1997-09-04 HOTARIRE numar 156 din 09/04/1997 privind instituirea taxei pentru eliberarea avizelor in domeniul constructiilor de catre Inspectoratul de Protectie civila al mun. Bucuresti
HOT. 156 04/09/1997
HOTARIRE numar 156 din 09/04/1997

HOTARIRE numar 156 din 09/04/1997

privind instituirea taxei pentru eliberarea avizelor in domeniul constructiilor de catre Inspectoratul de Protectie civila al mun. Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

 

                           H O T A R A R E

       privind instituirea taxei pentru eliberarea avizelor in domeniul 

       constructiilor de catre Inspectoratul de Protectie Civila

                      al Municipiului Bucuresti

 

      Avand in vedere raportul de specialitate al Departamentului Economic;

      Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

      In conformitate cu prevederile art. 33 din Legea nr. 106/1996 a protectiei civile;

      In baza art.44 si 36 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, modificata si completata de Ordonanta nr. 24/1995 privind rectificarea si completarea reglementarilor privind impozitul pe venitul agricol si impozitele si taxele locale;

      In temeiul art. 20 lit. "f" si art.28 din Legea nr. 69/1991 republicata, privind administratia publica locala,

 

Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                                    H o t a r a s t e :

 

      Art.1- De la  data aprobarii prezentei hotarari se instituie taxa pentru eliberarea avizelor de specialitate de catre Inspectoratul de Protectie Civila al municipiului Bucuresti.

            a) pentru avizele neconditionate de realizarea unor masuri de protectie civila se va percepe o taxa de 1000 lei/m.p. de suprafata construita;

            b) pentru avizele conditionate de realizarea de adaposturi de protectie civila se va percepe o taxa de 1000 lei/m.p. de suprafata construita, plus o taxa de 2000 lei/m.p. din suprafata adapostului;

            c) pentru constructiile de locuinte, taxele se reduc cu 50%;

            d) pentru constructiile cu caracter provizoriu, taxa de avizare va fi de 500 lei/m.p. de suprafata construita.

 

      Art.2- Taxa de avizare se achita la eliberarea avizului, iar dovada platii taxei se pastreaza in original la dosarul organului care presteaza serviciul.

 

      Art.3- Sumele obtinute din incasarea taxei pentru eliberarea avizelor de specialitate constituie venit la bugetul local al Consiliului General al municipiului Bucuresti.

 

      Art.4- Directia Secretariat, asistenta sociala, tineret si sport, Departamentul Economic, Directia juridica, legislatie, contencios vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

 

                                                 PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                                       Gabriel Toma

 

 

 

 

Bucuresti, 04.09.1997

Nr. 156