• Hotărârea 382/2020 - Municipiul București - 07.09.2020

  HOTARAREnr. 382 din 2020-09-07 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER GENERAL AL DOAMNEI MURESAN MANUELA
 • Hotărârea 381/2020 - Municipiul București - 07.09.2020

  HOTARAREnr. 381 din 2020-09-07 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 141/23.06.2016 PRIVIND ALEGEREA COMISIEI DE VALIDARE
 • Hotărârea 380/2020 - Municipiul București - 07.09.2020

  HOTARAREnr. 380 din 2020-09-07 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI DE A HOTARA, IN CONDITIILE LEGII, CU PRIVIRE LA INCHEIEREA UNUI PROTOCOL DE COOPERARE INTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI BISERICA ADVENTISTA DE ZIUA A SAPTEA, IN SCOPUL FINANTARII UNOR CHELTUIELI DE INVESTITII SI REALIZARII IN PARTENERIAT A UNOR ACTIUNI, LUCRARI, SERVICII SAU PROIECTE SI ACTIVITATI DE INTERES PUBLIC
 • Hotărârea 379/2020 - Municipiul București - 07.09.2020

  HOTARAREnr. 379 din 2020-09-07 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI DE A HOTARA CU PRIVIRE LA ASOCIEREA DINTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 SI ADMINISTRATIA STRAZILOR BUCURESTI, IN VEDEREA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERES PUBLIC LOCAL REFERITOARE LA MODERNIZAREA, RECONFIGURAREA, INTRETINEREA SI AMENAJAREA/REAMENAJAREA SPATIILOR PUBLICE SITUATE PE RETEAUA STRADALA PRINCIPALA DIN SECTORUL 2
 • Hotărârea 378/2020 - Municipiul București - 07.09.2020

  HOTARAREnr. 378 din 2020-09-07 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU INFIINTAREA UNEI SOCIETATI PE ACTIUNI AVAND CA SCOP PRINCIPAL PRESTAREA DE SERVICII IN DOMENIUL TEHNOLOGIEI INFORMATIEI SI COMUNICATIILOR
 • Hotărârea 377/2020 - Municipiul București - 07.09.2020

  HOTARAREnr. 377 din 2020-09-07 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI DE A HOTARI CU PRIVIRE LA INFIINTAREA POLULUI DE COMPETITIVITATE IN DOMENIUL TRANSFORMARII DIGITALE CU DENUMIREA “ASOCIATIA PENTRU TRANSFORMARE DIGITALA”
 • Hotărârea 376/2020 - Municipiul București - 07.09.2020

  HOTARAREnr. 376 din 2020-09-07 PRIVIND REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII „EFICIENTIZAREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC PE SOSEAUA STEFAN CEL MARE, PRIN INLOCUIREA APARATELOR DE ILUMINAT CU VAPORI, EXISTENTE, CU APARATE MODERNE CU TEHNOLOGIE LED”
 • Hotărârea 375/2020 - Municipiul București - 07.09.2020

  HOTARAREnr. 375 din 2020-09-07 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 381/26.07.2018 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII ’'REABILITARE BLOC OPERATOR CHIRURGIE”, PENTRU SPITALUL CLINIC ”DR. I. CANTACUZINO”, MODIFICATA PRIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 181/23.04.2019
 • Hotărârea 374/2020 - Municipiul București - 07.09.2020

  HOTARAREnr. 374 din 2020-09-07 PRIVIND TRECEREA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 1 .467,00 MP SITUAT SUB IMOBILELE – CONSTRUCTII „ANSAMBLU DE LOCUINTE PENTRU TINERI MEDICI REZIDENTI – ZONA SPITALUL COLENTINA” DIN SOSEAUA STEFAN CEL MARE NR. 19B, SECTOR 2, DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 373/2020 - Municipiul București - 07.09.2020

  HOTARAREnr. 373 din 2020-09-07 PRIVIND APROBAREA ORGANIZARII CENTRULUI NATIONAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA
 • Hotărârea 372/2020 - Municipiul București - 07.09.2020

  HOTARAREnr. 372 din 2020-09-07 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI “PROMOTOR PENTRU BUCURESTI – ORAS TURISTIC SI CULTURAL”
 • Hotărârea 371/2020 - Municipiul București - 07.09.2020

  HOTARAREnr. 371 din 2020-09-07 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 214/18.06.2020 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI STRAZILOR BUCURESTI IN ADMINISTRAREA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI A SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE SITUAT IN B-DUL REGINA ELISABETA NR. 75 (FOST B-DUI MIHAIL KOGALNICEANU NR. 55), SECTOR 5, IN VEDEREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI SOCIAL ”BEBE DE BUCURESTI
 • Hotărârea 370/2020 - Municipiul București - 07.09.2020

  HOTARAREnr. 370 din 2020-09-07 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2020
 • Hotărârea 369/2020 - Municipiul București - 07.09.2020

  HOTARAREnr. 369 din 2020-09-07 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 376/24.11.2016 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI, A DEVIZULUI GENERAL DE PROIECT SI A DEVIZELOR GENERALE PE CONTRACTE PENTRU PROIECTUL “FINALIZAREA STATIEI DE EPURARE GLINA, REABILITAREA PRINCIPALELOR COLECTOARE DE CANALIZARE SI A CANALULUI COLECTOR DAMBOVITA (CASETA) IN MUNICIPIUL BUCURESTI – ETAPA II”, MODIFICATA PRIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 691/18.12.2019
 • Hotărârea 368/2020 - Municipiul București - 07.09.2020

  HOTARAREnr. 368 din 2020-09-07 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 231/18.06.2020 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE PENTRU SUPRAFATA DE 1.992 MP DIN IMOBILUL TEREN PROPRIETATE PRIVATA IN SUPRAFATA TOTALA DE 2.000 MP DE LA ADRESA SOSEAUA GIURGIULUI NR. 164C, SECTOR 4, NR. CADASTRAL 203194, IN VEDEREA EFECTUARII LUCRARILOR DE INTERES PUBLIC PRIVIND AMENAJAREA DE SPATII VERZI
 • Hotărârea 367/2020 - Municipiul București - 07.09.2020

  HOTARAREnr. 367 din 2020-09-07 PRIVIND TRANSMITEREA SPATIULUI CU DESTINATIE MEDICALA SITUAT IN IMOBILUL DIN CALEA DUDESTI NR. 102–104, CORP CLADIRE C3, ETAJ 1, IN SUPRAFATA MASURATA DE 25MP, IMPREUNA CU COTA PARTE DIN SPATIUL COMUN AFERENT, AFLAT IN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI, PENTRU SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ”SF. STEFAN”
 • Hotărârea 366/2020 - Municipiul București - 07.09.2020

  HOTARAREnr. 366 din 2020-09-07 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII ”DRUM DE ACCES IN CARTIER HENRI COANDA PRIN STR. BIHARIA”
 • Hotărârea 365/2020 - Municipiul București - 07.09.2020

  HOTARAREnr. 365 din 2020-09-07 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII „LUCRARI DE REABILITARE, CONSOLIDARE, REFUNCTIONALIZARE, IMPREJMUIRE SI ORGANIZAREA EXECUTIEI PENTRU IMOBILUL DIN STR. SFANTA VINERI NR. 7, SECTOR 3, BUCURESTI
 • Hotărârea 364/2020 - Municipiul București - 07.09.2020

  HOTARAREnr. 364 din 2020-09-07 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC, ANEXA NR. 3 LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 734/2019, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE
 • Hotărârea 363/2020 - Municipiul București - 07.09.2020

  HOTARAREnr. 363 din 2020-09-07 PRIVIND COMPLETAREA HOTARARILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 77/26.02.2019, NR. 203/23.04.2019 SI NR. 275/30.05.2019
 • Hotărârea 362/2020 - Municipiul București - 07.09.2020

  HOTARAREnr. 362 din 2020-09-07 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 96/19.05.2005, MODIFICATA PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 487/17.09.2019; HOTARARII NR. 321/14.06.2018; HOTARARII C.G.M.B. NR. 143/30.08.2012, MODIFICATA PRIN HOTARAREA C.G.M.B. 394/26.07.2018; HOTARARII C.G.M.B. NR. 293/31.08.2009, MODIFICATA PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 394/26.07.2018; HOTARARII C.G.M.B. 142/30.08.2012, MODIFICATA PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 394/26.07.2018; HOTARARII C.G.M.B. NR. 292/22.12.2005, MODIFICATA PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 279/30.05.2019; HOTARARII C.G.M.B. NR. 189/23.04.2019; HOTARARII C.G.M.B.NR. 296/31.08.2009, MODIFICATA PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 394/26.07.2018 , IN VEDEREA ASIGURARII FINANTARII DIN TRANSFERURI DE LA BUGETUL DE STAT, PENTRU IMOBILELE CUPRINSE IN PROGRAMUL DE FINANTARE PENTRU REALIZAREA LUCRARILOR DE CONSOLIDARE
 • Hotărârea 361/2020 - Municipiul București - 07.09.2020

  HOTARAREnr. 361 din 2020-09-07 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" DOMNULUI HORATIU MALAELE (VALENTIN-HORATIU MALAELE)
 • Hotărârea 360/2020 - Municipiul București - 07.09.2020

  HOTARAREnr. 360 din 2020-09-07 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" DOMNULUI MITICA POPESCU (DUMITRU POPESCU)
 • Hotărârea 359/2020 - Municipiul București - 07.09.2020

  HOTARAREnr. 359 din 2020-09-07 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" DOAMNEI BIANCA IONESCU-BALLO
 • Hotărârea 358/2020 - Municipiul București - 07.09.2020

  HOTARAREnr. 358 din 2020-09-07 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" DOAMNEI PROF. UNIV. DR. CATALINA POIANA
 • Hotărârea 357/2020 - Municipiul București - 07.09.2020

  HOTARAREnr. 357 din 2020-09-07 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" DOMNULUI ACADEMICIAN DUMITRU RADU POPESCU
 • Hotărârea 356/2020 - Municipiul București - 07.09.2020

  HOTARAREnr. 356 din 2020-09-07 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" DOMNULUI ACADEMICIAN CONSTANTIN BALACEANU STOLNICI
 • Hotărârea 355/2020 - Municipiul București - 07.09.2020

  HOTARAREnr. 355 din 2020-09-07 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" DOAMNEI ACADEMICIAN MAYA SIMIONESCU
 • Hotărârea 354/2020 - Municipiul București - 07.09.2020

  HOTARAREnr. 354 din 2020-09-07 PRIVIND APROBAREA NIVELULUI MINIM AL ALOCALIEI ZILNICE DE HRANA PENTRU BENEFICIARII SERVICIILOR DE ASISTENTA SOCIALA AL CAMINULUI PENTRU PERSOANE VARSTNICE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - ACADEMICIAN "NICOLAE CAJAL"
 • Hotărârea 353/2020 - Municipiul București - 07.09.2020

  HOTARAREnr. 353 din 2020-09-07 PRIVIND APROBAREA NIVELULUI MINIM AL ALOCATIEI ZILNICE DE HRANA PENTRU BENEFICIARII CENTRELOR REZIDENTIALE SI AI CENTRELOR DE ZI AFLATE IN SUBORDINEA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 352/2020 - Municipiul București - 07.09.2020

  HOTARAREnr. 352 din 2020-09-07 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI "SUPA COMUNITARA"
 • Hotărârea 351/2020 - Municipiul București - 07.09.2020

  HOTARAREnr. 351 din 2020-09-07 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 210/18.06.2020 , PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "TESTAM PENTRU A SALVA ECONOMIA SI LOCURILE DE MUNCA"
 • Hotărârea 350/2020 - Municipiul București - 07.09.2020

  HOTARAREnr. 350 din 2020-09-07 PENTRU APROBAREA PROIECTULUI "TESTARE PENTRU DEPISTAREA ANTICORPILOR COVI0-19"
 • Hotărârea 349/2020 - Municipiul București - 07.09.2020

  HOTARAREnr. 349 din 2020-09-07 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "SCOLI SANATOASE IN BUCURESTI"
 • Hotărârea 348/2020 - Municipiul București - 13.08.2020

  HOTARAREnr. 348 din 2020-08-13 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA COOPERAREA DINTRE SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN DIRECTIA DE ADMINISTRARE A UNITATILOR DE INVATAMANT SECTOR 4 SI CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUCURESTI, IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A UNOR ACTIUNI, LUCRARI, SERVICII SAU PROIECTE DE INTERES PUBLIC LOCAL
 • Hotărârea 347/2020 - Municipiul București - 13.08.2020

  HOTARAREnr. 347 din 2020-08-13 PRIVIND PREDAREA DE CATRE MUNICIPIUL BUCURESTI A DOCUMENTATIEI TEHNICO – ECONOMICE PENTRU 7 BLOCURI DIN SECTORUL 6, PRELUATA PRIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 323/14.06.2018
 • Hotărârea 346/2020 - Municipiul București - 13.08.2020

  HOTARAREnr. 346 din 2020-08-13 PRIVIND PREDAREA DE CATRE MUNICIPIUL BUCURESTI A DOCUMENTATIEI TEHNICO – ECONOMICE PENTRU BLOCUL 82, SCARILE 1 – 3, STRADA ESTACADEI NR. 13, SECTOR 6, PRELUATA PRIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 270/17.05.2018
 • Hotărârea 345/2020 - Municipiul București - 13.08.2020

  HOTARAREnr. 345 din 2020-08-13 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE IN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 344/2020 - Municipiul București - 13.08.2020

  HOTARAREnr. 344 din 2020-08-13 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCJIONARE ALE CENTRULUI DE CREATIE, ARTA SI TRADITIE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 343/2020 - Municipiul București - 13.08.2020

  HOTARAREnr. 343 din 2020-08-13 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 293/2020 , PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE DIRECTTEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 342/2020 - Municipiul București - 13.08.2020

  HOTARAREnr. 342 din 2020-08-13 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIILOR LOCALE ALE SECTOARELOR 1-6 ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI SA HOTARASCA CU PRIVIRE LA ELIMINAREA PRIN DEPOZITARE A DESEURILOR REZIDUALE SI A DESEURILOR BIODEGRADABILE GENERATE PE RAZA MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 341/2020 - Municipiul București - 13.08.2020

  HOTARAREnr. 341 din 2020-08-13 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 649/2019 PRIVIND APROBAREA FINANTARII DE LA BUGETUL MUNICIPIULUI BUCURESTI A PROGRAMULUI UNITAR DE ACTIUNE PENTRU DERATIZARE SI DEZINSECTIE IN ANUL 2020
 • Hotărârea 340/2020 - Municipiul București - 13.08.2020

  HOTARAREnr. 340 din 2020-08-13 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 3/31.01.2019 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII „STRAPUNGERE B-DUL NICOLAE GRIGORESCU – SPLAI DUDESCU ETAPA II – KM 2+400 – INTERSECTIE CALEA VITAN BARZESTI”
 • Hotărârea 339/2020 - Municipiul București - 13.08.2020

  HOTARAREnr. 339 din 2020-08-13 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - SECTOR 2, BUCURESTI
 • Hotărârea 338/2020 - Municipiul București - 13.08.2020

  HOTARAREnr. 338 din 2020-08-13 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) – CALEA PLEVNEI NR. 114, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 337/2020 - Municipiul București - 13.08.2020

  HOTARAREnr. 337 din 2020-08-13 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PUZ STRADA POVESTEI NR. 15–15D–17A-19, SECTOR 4
 • Hotărârea 336/2020 - Municipiul București - 13.08.2020

  HOTARAREnr. 336 din 2020-08-13 PRIVIND RECTIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 68/14.02.2020
 • Hotărârea 335/2020 - Municipiul București - 13.08.2020

  HOTARAREnr. 335 din 2020-08-13 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2 SA ACHIZITIONEZE, PENTRU SI IN NUMELE MUNICIPIULUI BUCURESTI, TERENUL SITUAT IN STRADA GRIGORE IONESCU NR. 63 A, SECTOR 2
 • Hotărârea 334/2020 - Municipiul București - 13.08.2020

  HOTARAREnr. 334 din 2020-08-13 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE MOSTENITOR SUCCESIV SI CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 54/29.07.2020, SITUAT IN BUCURESTI, ALEEA CALLATIS NR. 16, BL. A10, SC. B, ET. 2, AP. 22, SECTOR 6 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 333/2020 - Municipiul București - 13.08.2020

  HOTARAREnr. 333 din 2020-08-13 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 30/03.08.2020, SITUAT IN BUCURESTI. SOS. COLENTINA NR. 33, BL. OD42, AP. 4, SECTOR 2 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC
 • Hotărârea 332/2020 - Municipiul București - 13.08.2020

  HOTARAREnr. 332 din 2020-08-13 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE MOSTENITOR NR. 150/30.07.2020, SITUAT IN BUCURESTI, BD. RAMNICU SARAT NR. 26, BL. 2B, SC. 1, ET. 4, AP. 52, SECTOR 3 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADRNINISTRAREA ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC
 • Hotărârea 331/2020 - Municipiul București - 13.08.2020

  HOTARAREnr. 331 din 2020-08-13 PRIVIND DAREA IN FOLOSINA GRATUITA PATRIARHIEI ROMANE – ARHIEPISCOPIA BUCURESTILOR A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 630 MP, SITUAT IN STR. GARLEI NR. 6, SECTOR 1, IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI LOCAS DE CULT
 • Hotărârea 330/2020 - Municipiul București - 13.08.2020

  HOTARAREnr. 330 din 2020-08-13 PRIVIND DAREA IN FOLOSINTA GRATUITA FUNDATIEI REUT A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 395 MP, SITUAT IN B-DUI MIRCEA VODA FN, SECTOR 3, IN VEDEREA DESFASURARII DE ACTIVITATI SCOLARE
 • Hotărârea 329/2020 - Municipiul București - 13.08.2020

  HOTARAREnr. 329 din 2020-08-13 PRIVIND DAREA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI A IMOBILULUI SITUAT IN STRADA BARBATESCU VECHI NR. 7, SECTOR 5
 • Hotărârea 328/2020 - Municipiul București - 13.08.2020

  HOTARAREnr. 328 din 2020-08-13 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC, A SPATIILOR LIBERE CU DESTINATIA DE LOCUINTA SI TERENURILE AFERENTE ACESTORA, DIN FONDUL LOCATIV DE STAT, DISPONIBILIZATE DIN MISCAREA A II-A, CONSIDERATE LOCUINTE CONVENABILE
 • Hotărârea 327/2020 - Municipiul București - 13.08.2020

  HOTARAREnr. 327 din 2020-08-13 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE, PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII – CONSOLIDAREA IMOBILULUI DIN STR. VANATORI NR. 17, SECTOR 5, BUCURESTI
 • Hotărârea 326/2020 - Municipiul București - 13.08.2020

  HOTARAREnr. 326 din 2020-08-13 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE, PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII - “LUCRARI DE CONSTRUCTII PRIVIND CONSOLIDARE, REABILITARE, RESTAURARE, MODIFICARI INTERIOARE, REFACERE IMPREJMUIRE SI ORGANIZARE DE SANTIER PENTRU IMOBILUL DIN STR. FRANCEZA NR. 32, SECTOR 3, BUCURESTI"
 • Hotărârea 325/2020 - Municipiul București - 13.08.2020

  HOTARAREnr. 325 din 2020-08-13 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE, PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII - “LUCRARI DE CONSTRUCTII PRIVIND CONSOLIDARE, REABILITARE, RESTAURARE, MODIFICARI INTERIOARE, REFACERE IMPREJMUIRE SI ORGANIZARE DE SANTIER PENTRU IMOBILUL DIN CALEA MOSILOR NR. 149, SECTOR 3, BUCURESTI"
 • Hotărârea 324/2020 - Municipiul București - 13.08.2020

  HOTARAREnr. 324 din 2020-08-13 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE, PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII - “LUCRARI DE CONSTRUCTII PRIVIND CONSOLIDARE, REABILITARE, RESTAURARE, MODIFICARI INTERIOARE, REFACERE IMPREJMUIRE SI ORGANIZARE DE SANTIER PENTRU IMOBILUL DIN CALEA MOSILOR NR. 92, SECTOR 3, BUCURESTI"
 • Hotărârea 323/2020 - Municipiul București - 13.08.2020

  HOTARAREnr. 323 din 2020-08-13 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE, PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII - “LUCRARI DE CONSTRUCTII PRIVIND CONSOLIDARE, REABILITARE, RESTAURARE, MODIFICARI INTERIOARE, REFACERE IMPREJMUIRE SI ORGANIZARE DE SANTIER PENTRU IMOBILUL DIN CALEA MOSILOR NR. 84, SECTOR 3, BUCURESTI"
 • Hotărârea 322/2020 - Municipiul București - 13.08.2020

  HOTARAREnr. 322 din 2020-08-13 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE, PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII - “LUCRARI DE CONSTRUCTII PRIVIND CONSOLIDARE, REABILITARE, RESTAURARE, MODIFICARI INTERIOARE, REFACERE IMPREJMUIRE SI ORGANIZARE DE SANTIER PENTRU IMOBILUL DIN CALEA MOSILOR NR. 82, SECTOR 3, BUCURESTI"
 • Hotărârea 321/2020 - Municipiul București - 13.08.2020

  HOTARAREnr. 321 din 2020-08-13 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE, PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII - “LUCRARI DE CONSTRUCTII PRIVIND CONSOLIDARE, REABILITARE, RESTAURARE, MODIFICARI INTERIOARE, REFACERE IMPREJMUIRE SI ORGANIZARE DE SANTIER PENTRU IMOBILUL DIN CALEA MOSILOR NR. 74, SECTOR 3, BUCURESTI"
 • Hotărârea 320/2020 - Municipiul București - 13.08.2020

  HOTARAREnr. 320 din 2020-08-13 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE, PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII - “LUCRARI DE CONSTRUCTII PRIVIND CONSOLIDARE, REABILITARE, RESTAURARE, MODIFICARI INTERIOARE, REFACERE IMPREJMUIRE SI ORGANIZARE DE SANTIER PENTRU IMOBILUL DIN STR. PLANTELOR NR. 47, SECTOR 2, BUCURESTI”
 • Hotărârea 319/2020 - Municipiul București - 13.08.2020

  HOTARAREnr. 319 din 2020-08-13 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE, PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII - „LUCRARI DE REABILITARE, CONSOLIDARE, REFUNCTIONALIZARE, IMPREJMUIRE, ORGANIZARE DE SANTIER PENTRU IMOBILUL DE LOCUINTE DIN STR. VASILE PARVAN NR. 2-4, SECTOR 1, BUCURESTI”
 • Hotărârea 318/2020 - Municipiul București - 13.08.2020

  HOTARAREnr. 318 din 2020-08-13 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE, PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII - „LUCRARI DE REABILITARE, CONSOLIDARE, REFUNCTIONALIZARE, IMPREJMUIRE, ORGANIZARE DE SANTIER PENTRU IMOBILUL DIN STR. GLADIOLELOR NR. 11, SECTOR 4, BUCURESTI”
 • Hotărârea 317/2020 - Municipiul București - 13.08.2020

  HOTARAREnr. 317 din 2020-08-13 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE, PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII - "LUCRARI DE REABILITARE, CONSOLIDARE, REFUNCTIONALIZARE, IMPREJMUIRE, ORGANIZARE DE SANTIER LA IMOBIL DE LOCUINLE SI FUNCTIUNI CONEXE PENTRU IMOBILUL DIN STR. ACADEMIEI NR. 15, SECTOR 1, BUCURESTI"
 • Hotărârea 316/2020 - Municipiul București - 13.08.2020

  HOTARAREnr. 316 din 2020-08-13 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE, PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII - "LUCRARI DE CONSOLIDARE, REABILITARE PENTRU IMOBILUL DIN STR. SMARDAN NR. 19, SECTOR 3, BUCURESTI"
 • Hotărârea 315/2020 - Municipiul București - 13.08.2020

  HOTARAREnr. 315 din 2020-08-13 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENLI DOCUMENTALIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE, PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII - "LUCRARI DE REABILITARE, CONSOLIDARE, REFUNCTIONALIZARE, IMPREJMUIRE, ORGANIZARE DE SANTIER IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE PENTRU IMOBILUL DIN STR. SIPOTUL FANTANILOR, NR. 5, SECTOR 1, BUCURESTI"
 • Hotărârea 314/2020 - Municipiul București - 13.08.2020

  HOTARAREnr. 314 din 2020-08-13 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE, PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII - "LUCRARI DE REABILITARE, CONSOLIDARE, REFUNCTIONALIZARE, IMPREJMUIRE SI ORGANIZARE DE SANTIER PENTRU IMOBILUL DIN CALEA SERBAN VODA NR. 107, SECTOR 4, BUCURESTI"
 • Hotărârea 313/2020 - Municipiul București - 13.08.2020

  HOTARAREnr. 313 din 2020-08-13 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE, PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII – “LUCRARI DE REABILITARE, CONSOLIDARE, REFUNCTIONALIZARE, IMPREJMUIRE, ORGANIZAREA EXECUTIEI PENTRU IMOBILUL DIN STR. FRANCEZA NR. 5, SECTOR 3, BUCURESTI”
 • Hotărârea 312/2020 - Municipiul București - 13.08.2020

  HOTARAREnr. 312 din 2020-08-13 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE, PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII – „LUCRARI DE CONSOLIDARE, REABILITARE, REFUNCTIONALIZARE, MODIFICARI INTERIOARE, REFACERE IMPREJMUIRE SI ORGANIZARE DE SANTIER PENTRU IMOBILUL DIN STR. DIANEI NR. 2, SECTOR 2, BUCURESTI”
 • Hotărârea 311/2020 - Municipiul București - 13.08.2020

  HOTARAREnr. 311 din 2020-08-13 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE, PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII – „LUCRARI DE REABILITARE, CONSOLIDARE, REFUNCTIONALIZARE, IMPREJMUIRE, ORGANIZARE DE SANTIER LA IMOBIL DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI CONEXE PENTRU IMOBILUL DIN BULEVARDUL PACHE PROTOPOPESCU NR. 54, SECTOR 2, BUCURESTI”
 • Hotărârea 310/2020 - Municipiul București - 13.08.2020

  HOTARAREnr. 310 din 2020-08-13 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE, PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII - LUCRARI DE CONSOLIDARE, REABILITARE, REFUNCTIONALIZARE, IMPREJMUIRE SI ORGANIZAREA EXECUTIEI LA IMOBIL DE LOCUINTE SI SPATII COMERCIALE LA PARTER PENTRU IMOBILUL DIN STR. GABROVENI, NR. 18 SECTOR 3, BUCURESTI
 • Hotărârea 309/2020 - Municipiul București - 13.08.2020

  HOTARAREnr. 309 din 2020-08-13 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTEVENTIE, PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII – „LUCRARI DE CONSOLIDARE, REABILITARE, REFUNCTIONALIZARE, IMPREJMUIRE SI ORGANIZAREA EXECUTIEI PENTRU IMOBILUL DIN STR. SFINTILOR NR. 13, SECTOR 2, BUCURESTI”
 • Hotărârea 308/2020 - Municipiul București - 13.08.2020

  HOTARAREnr. 308 din 2020-08-13 PRIVIND APROBAREA ACORDARII UNOR GRANTURI DE SPRIJIN AL ACTIVITATII GALERIILOR DE ARTA CE ISI DESFASOARA ACTIVITATEA LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 307/2020 - Municipiul București - 13.08.2020

  HOTARAREnr. 307 din 2020-08-13 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE ”CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI” DOMNULUI ROGER EL AKOURY
 • Hotărârea 306/2020 - Municipiul București - 13.08.2020

  HOTARAREnr. 306 din 2020-08-13 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE ”CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI” DOMNULUI SORIN ILFOVEANU
 • Hotărârea 305/2020 - Municipiul București - 13.08.2020

  HOTARAREnr. 305 din 2020-08-13 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE ”CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI” DOMNULUI MARIAN ZIDARU
 • Hotărârea 304/2020 - Municipiul București - 13.08.2020

  HOTARAREnr. 304 din 2020-08-13 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ”TESTAREA BRCA”
 • Hotărârea 303/2020 - Municipiul București - 13.08.2020

  HOTARAREnr. 303 din 2020-08-13 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ”DONEAZA PLASMA, SALVEAZA VIATA!”
 • Hotărârea 302/2020 - Municipiul București - 13.08.2020

  HOTARAREnr. 302 din 2020-08-13 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER GENERAL AL DOMNULUI MUNTEANU CRISTIAN MIHAI SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 301/2020 - Municipiul București - 29.07.2020

  HOTARAREnr. 301 din 2020-07-29 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2020
 • Hotărârea 300/2020 - Municipiul București - 29.07.2020

  HOTARAREnr. 300 din 2020-07-29 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ”TESTAREA CONTINUA”
 • Hotărârea 299/2020 - Municipiul București - 15.07.2020

  HOTARAREnr. 299 din 2020-07-15 PRIVIND APROBAREA TARIFELOR BILETELOR DE INTRARE, COMERCIALIZARII MATERIALELOR DE PREZENTARE SI A PROGRAMULUI DE VIZITARE AL ADMINISTRATIEI GRADINA ZOOLOGICA
 • Hotărârea 298/2020 - Municipiul București - 15.07.2020

  HOTARAREnr. 298 din 2020-07-15 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 480/27.08.2019 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI TARIFELOR PRACTICATE DE TEATRUL DE ANIMATIE TANDARICA, TEATRUL ION CREANGA, TEATRUL EXCELSIOR, TEATRUL STELA POPESCU, OPERA COMICA PENTRU COPII, INSTITUTII PUBLICE DE CULTURA DE INTERES LOCAL ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 297/2020 - Municipiul București - 15.07.2020

  HOTARAREnr. 297 din 2020-07-15 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI TARIFELOR PRACTICATE DE CATRE CASA DE CULTURA ”FRIEDRICH SCHILLER”, INSTITUTIE PUBLICA DE CULTURA DE INTERES LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 296/2020 - Municipiul București - 15.07.2020

  HOTARAREnr. 296 din 2020-07-15 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI TARIFELOR PRACTICATE DE CATRE SCOALA DE ARTA BUCURESTI, INSTITUTIE PUBLICA DE CULTURA DE INTERES LOCAL A MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 295/2020 - Municipiul București - 15.07.2020

  HOTARAREnr. 295 din 2020-07-15 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI TARIFELOR PRACTICATE DE CATRE CENTRUL METROPOLITAN DE EDUCATIE SI CULTURA ”IOAN I. DALLES“, SERVICIU PUBLIC DE INTERES LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 294/2020 - Municipiul București - 15.07.2020

  HOTARAREnr. 294 din 2020-07-15 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCITI SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE CENTRULUI DE PROIECTE EDUCATIONALE SI SPORTIVE BUCURESTI - PROEDUS
 • Hotărârea 293/2020 - Municipiul București - 15.07.2020

  HOTARAREnr. 293 din 2020-07-15 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 292/2020 - Municipiul București - 15.07.2020

  HOTARAREnr. 292 din 2020-07-15 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 410/2016 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, A NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE OPEREI CORNICE DE COPII
 • Hotărârea 291/2020 - Municipiul București - 15.07.2020

  HOTARAREnr. 291 din 2020-07-15 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
 • Hotărârea 290/2020 - Municipiul București - 15.07.2020

  HOTARAREnr. 290 din 2020-07-15 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 40/22.02. 2018 PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVELOR DE INVESTITII „LUCRARI DE MODERNIZARE SI INTEGRARE ÎN SISTEMUL BTMS A INTERSECTIILOR SEMAFORIZATE DE PE ARTERELE COLENTINA, CAMIL RESSU – THEODOR PALLADY, 13 SEPTEMBRIE - BD. GHENCEA, CALEA GRIVITEI - BUCURESTII NOI, GIURGIULUI”
 • Hotărârea 289/2020 - Municipiul București - 15.07.2020

  HOTARAREnr. 289 din 2020-07-15 PRIVIND ACCEPTAREA OFERTEI DE DONATIE CU SARCINI AUTENTIFICATA SUB NR. 456/29.04.2020 A S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTACTOR S.A.
 • Hotărârea 288/2020 - Municipiul București - 15.07.2020

  HOTARAREnr. 288 din 2020-07-15 PRIVIND APROBAREA MONOGRAFIEI ECONOMICO – MILITARE A MUNICIPIULUI BUCURESTI EDITIA 2020
 • Hotărârea 287/2020 - Municipiul București - 15.07.2020

  HOTARAREnr. 287 din 2020-07-15 PRIVIND MODIFICAREA UNOR HOTARÂRI ALE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CARE PREVAD TERMENE DE CONSEMNARE A SUMELOR ALOCATE DESPAGUBIRILOR ACORDATE PROPRIETARILOR IMOBILELOR CE URMEAZA A FI EXPROPRIATE
 • Hotărârea 286/2020 - Municipiul București - 15.07.2020

  HOTARAREnr. 286 din 2020-07-15 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARÂRII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 265/2017 PRIVIND DEMARAREA PROIECTULUI DE IMPLEMENTARE A STAITILOR DE ALIMENTARE A AUTOMOBILELOR ELECTRICE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 285/2020 - Municipiul București - 15.07.2020

  HOTARAREnr. 285 din 2020-07-15 PENTRU APROBAREA ACTULUI ADITIONAL NR. 1 LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 131/21.02.2020
 • Hotărârea 284/2020 - Municipiul București - 15.07.2020

  HOTARAREnr. 284 din 2020-07-15 PRIVIND APROBAREA DELEGARII GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIVIND ACTIVITAILE DE PUBLICITATE STRADALA SI AFIAJ DIN MUNICIPIUL BUCURESTI CATRE COMPANIA MUNICIPALA PUBLICITATE SI AFIAJ BUCURESTI S. A.
 • Hotărârea 283/2020 - Municipiul București - 15.07.2020

  HOTARAREnr. 283 din 2020-07-15 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 627/14.11.2019 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURETI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL SOCIETATII COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 282/2020 - Municipiul București - 15.07.2020

  HOTARAREnr. 282 din 2020-07-15 PRIVIND APROBAREA DEMARARII PROCEDURILOR NECESARE IN VEDEREA FUZIUNII PRIN ABSORBTIE, INTRE COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCURESTI S.A. IN CALITATE DE SOCIETATE ABSORBANTA SI COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA SERVICII BUCURESTI S.A. IN CALITATE DE SOCIETATE ABSORBITA
 • Hotărârea 281/2020 - Municipiul București - 15.07.2020

  HOTARAREnr. 281 din 2020-07-15 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2020
 • Hotărârea 280/2020 - Municipiul București - 15.07.2020

  HOTARAREnr. 280 din 2020-07-15 PRIVIND PRELUAREA CREDITELOR BUGETARE SI A EXECUTIEI DE CASA ALE ADMINISTRATIEI MONUMENTELOR SI PATRIMONIULUI TURISTIC SI DIRECTIEI DE ARHITECTURA PEISAGISTICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2020 DE CATRE DIRECTIA GENERALA DE ARHITECTURA PEISAGISTICA SI MONUMENTE DE FOR PUBLIC
 • Hotărârea 279/2020 - Municipiul București - 15.07.2020

  HOTARAREnr. 279 din 2020-07-15 PENTRU ABROGAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 369/26.06.2019 PRIVIND APROBAREA COTIZATIEI ANUALE A MUNICIPIULUI BUCURESTI LA FINANTAREA ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU ILUMINAT PUBLIC BUCURESTI
 • Hotărârea 278/2020 - Municipiul București - 15.07.2020

  HOTARAREnr. 278 din 2020-07-15 PRIVIND APROBAREA LISTEI SPATIILOR CU ALTA DESTINATIE, DISPONIBILE IN IMOBILELE (TEREN SI CONSTRUCTII) IN CARE ISI DESFASOARA ACTIVITATEA MEDICALA UNITATILE SANITARE AFLATE IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI, CE URMEAZA A FI INCHIRIATE PRIN LICITATIE PUBLICA
 • Hotărârea 277/2020 - Municipiul București - 15.07.2020

  HOTARAREnr. 277 din 2020-07-15 PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR IN BAZA PREVEDERILOR HOTARARII GUVERNULUI ROMANIEI NR. 834/1991 AFLATE IN PATRIMONIUL SOCIETATII DE UTILAJ TRASNPORT AZUGA S.A., PENTRU AMPLASAMENTUL SITUAT IN BUCURESTI, B-DUL BUCURESTII NOI NR. 128, SECTOR 1
 • Hotărârea 276/2020 - Municipiul București - 15.07.2020

  HOTARAREnr. 276 din 2020-07-15 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA CENTRULUI DE PROIECTE EDUCATIONALE SI SPORTIVE BUCURESTI - PROEDUS IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC, A IMOBILULUI SITUAT IN SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 2, SECTOR 5
 • Hotărârea 275/2020 - Municipiul București - 15.07.2020

  HOTARAREnr. 275 din 2020-07-15 PRIVIND APROBAREA "NORMELOR PENTRU AVIZAREA, AUTORIZAREA, COORDONAREA SI EXECUTIA LUCRARILOR DE INFRASTRUCTURA TEHNICO-EDILITARA SI STRADALA DE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI"
 • Hotărârea 274/2020 - Municipiul București - 15.07.2020

  HOTARAREnr. 274 din 2020-07-15 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI "ADOPTA O STATUIE"
 • Hotărârea 273/2020 - Municipiul București - 15.07.2020

  HOTARAREnr. 273 din 2020-07-15 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 114/2016 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A TERASELOR IN ZONELE PROTEJATE SI IN PERIMETRUL CENTRULUI ISTORIC BUCURESTI, PRECUM SI REVOCAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 74/2016, MODIFICATA PRIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI NR. 625/2017
 • Hotărârea 272/2020 - Municipiul București - 15.07.2020

  HOTARAREnr. 272 din 2020-07-15 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR CATRE ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC, A COTEI-PARTI PROPRIETATE DE STAT, DIN IMOBILUL SITUAT BUCURESTI, STRADA ACADEMIEI NR. 1, SECTOR 3, PE PERIOADA EXECUTIEI LUCRARILOR DE PUNERE IN SIGURANTA, REPARATII FATADA SI ULTERIOR CONSOLIDARE
 • Hotărârea 271/2020 - Municipiul București - 15.07.2020

  HOTARAREnr. 271 din 2020-07-15 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR CATRE ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC, A COTEI-PARTI PROPRIETATE DE STAT, DIN IMOBILELE SITUATE BUCURESTI, CALEA VICTORIEI NR. 100, SECTOR 1 SI CALEA VICTORIEI NR. 126, SECTOR 1, PE PERIOADA EXECUTARII LUCRARILOR DE PUNERE IN SIGURANTA SI REPARATII FATADA
 • Hotărârea 270/2020 - Municipiul București - 15.07.2020

  HOTARAREnr. 270 din 2020-07-15 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "LUCRARI DE CONSOLIDARE, REABILITARE, MODIFICARI INTERIOARE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, IMPREJMUIRE SI ORGANIZARE DE SANTIER DIN STR. MIHAI VODA NR. 13, SECTOR 5, BUCURESTI"
 • Hotărârea 269/2020 - Municipiul București - 15.07.2020

  HOTARAREnr. 269 din 2020-07-15 PRIVIND APROBAREA INCHEIERII INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI, IN CALITATE DE CONCEDENT SI S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A., IN CALITATE DE CONCESIONAR, A ACTULUI ADITIONAL NR. 11 LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR. 1329/29.03.2000 PENTRU FURNIZAREA SERVICIILOR DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE PENTRU MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 268/2020 - Municipiul București - 15.07.2020

  HOTARAREnr. 268 din 2020-07-15 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "CASA TURISMULUI" SI TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR IN ADMINISTRAREA DIRECTIEI GENERALE DE ARHITECTURA PEISAGISTICA SI MONUMENTE DE FOR PUBLIC A SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA SITUAT IN BUCURESTI, SECTORUL 3, CALEA VICTORIEI NR. 2, IN VEDEREA DERULARII ACESTUIA
 • Hotărârea 267/2020 - Municipiul București - 15.07.2020

  HOTARAREnr. 267 din 2020-07-15 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI "IMPREUNA" IN VEDEREA ACORDARII UNUI AJUTOR FINANCIAR PENTRU PLATA CHIRIEI PENTRU VICTIMELE VIOLENTEI IN FAMILIE
 • Hotărârea 266/2020 - Municipiul București - 15.07.2020

  HOTARAREnr. 266 din 2020-07-15 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 198/2020 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "TESTAM PENTRU BUCURESTI!"
 • Hotărârea 265/2020 - Municipiul București - 18.06.2020

  HOTARAREnr. 265 din 2020-06-18 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI SI STATULUI DE FUNCTII ALE SCOLII DE ARTA BUCURESTI INCETEAZA APLICABILITATEA ANEXELOR NR. 1 SI 2 ALE HCGMB NR. 869/2018 MODIFICA ART. 1 AL HCGMB NR. 869/2018
 • Hotărârea 264/2020 - Municipiul București - 18.06.2020

  HOTARAREnr. 264 din 2020-06-18 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE TEATRULUI MIC INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 127/2019
 • Hotărârea 263/2020 - Municipiul București - 18.06.2020

  HOTARAREnr. 263 din 2020-06-18 PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCTII AL CIRCULUI METROPOLITAN BUCURESTI INCETEAZA APLICABILITATEA ANEXEI NR. 2 A HCGMB NR. 649/2017
 • Hotărârea 262/2020 - Municipiul București - 18.06.2020

  HOTARAREnr. 262 din 2020-06-18 PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCTII AL DIRECTIEI GENERALE DE POLITIE LOCALA SI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCURESTI INCETEAZA APLICABILITATEA ANEXEI NR. 2 A HCGMB NR. 729/2018
 • Hotărârea 261/2020 - Municipiul București - 18.06.2020

  HOTARAREnr. 261 din 2020-06-18 PRIVIND INFIINTAREA DIRECTIEI GENERATE DE ARHITECTURA PEISAGISTICA SI MONUMENTE DE FOR PUBLIC, PRIN CONTOPIREA ADMINISTRATIEI MONUMENTELOR SI PATRIMONIULUI TURISTIC CU DIRECTIA DE ARHITECTURA PEISAGISTICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 86/2018 INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 85/1999 INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 561/2018 SE COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 304/2017 MODIFICA SI COMPLETEAZA ART. 18 ALIN.(3) AL HCGMB NR. 52/2020
 • Hotărârea 260/2020 - Municipiul București - 18.06.2020

  HOTARAREnr. 260 din 2020-06-18 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 SA HOTARASCA CU PRIVIRE LA COOPERAREA CU FEDERATIA ROMANA DE NATATIE SI PENTATLON MODERN, IN VEDEREA REALIZARII IN COMUN A UNOR ACTIUNI SI PROIECTE DE INTERES PUBLIC LOCAL UTILIZAND BAZA MATERIALA SPECIFICA DIN CADRUL SCOLII GIMNAZIALE NR. 190
 • Hotărârea 259/2020 - Municipiul București - 18.06.2020

  HOTARAREnr. 259 din 2020-06-18 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA INCHEIEREA UNUI ACORD DE INFRATIRE CU MUNICIPIUL SOROCA DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • Hotărârea 258/2020 - Municipiul București - 18.06.2020

  HOTARAREnr. 258 din 2020-06-18 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 78/14.02.2020 PRIVIND ASOCIEREA MUNICIPIULUI BUCURESTI CU ORASUL CHITILA, PENTRU APROBAREA ACORDURILOR DE PARTENERIAT NECESARE SEMNARII CONTRACTELOR DE FINANTARE AFERENTE PROIECTELOR DEPUSE DE PRIMARIA CHITILA IN CADRUL POR 2014-2020, CE VIZEAZA ACHIZITIA DE AUTOBUZE ELECTRICE MODIFICA ANEXA NR. 1 A HCGMB NR. 78/2020
 • Hotărârea 257/2020 - Municipiul București - 18.06.2020

  HOTARAREnr. 257 din 2020-06-18 PRIVIND CIRCULATIA AUTOVEHICULELOR APARTINAND PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIMARIILOR SECTOARELOR 1 – 6 SAU SOCIETATILOR AFLATE SUB AUTORITATEA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SAU CONSILIILOR LOCALE ALE SECTOARELOR 1-6, DESTINATE TRANSPORTULUI DE MARFURI SI A UTILAJELOR CU MASA TOTALE AUTORIZATA MAI MARE DE 5 T LA SANTIERELE DE UTILITATE PUBLICA
 • Hotărârea 256/2020 - Municipiul București - 18.06.2020

  HOTARAREnr. 256 din 2020-06-18 PRIVIND AVIZAREA DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE A PROIECTULUI DE CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT PE 10 ANI CU SC ECOTRANS STCM SRL, IN AREALUL DESERVIT DE ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI – ILFOV
 • Hotărârea 255/2020 - Municipiul București - 18.06.2020

  HOTARAREnr. 255 din 2020-06-18 PRIVIND AVIZAREA DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE A PROIECTULUI DE CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT PE 10 ANI CU S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A., IN AREALUL DESERVIT DE ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI - ILFOV
 • Hotărârea 254/2020 - Municipiul București - 18.06.2020

  HOTARAREnr. 254 din 2020-06-18 PRIVIND AVIZAREA DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE A PROIECTULUI DE CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT PE 10 ANI CU SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI STB S.A., IN AREALUL DESERVIT DE ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI-ILFOV
 • Hotărârea 253/2020 - Municipiul București - 18.06.2020

  HOTARAREnr. 253 din 2020-06-18 PRIVIND AVIZAREA DE PRINCIPIU A, STUDIULUI DE OPORTUNITATE PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL DE CALATORI, IN REGIUNEA BUCURESTI - ILFOV, CATRE OPERATORI REGIONALI" SI APROBAREA MODALITATII DE GESTIUNE A SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC DE CALATORI IN MUNICIPIUL BUCURESTI SI JUDETUL ILFOV
 • Hotărârea 252/2020 - Municipiul București - 18.06.2020

  HOTARAREnr. 252 din 2020-06-18 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ORDINE SI SIGURANTA PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ANUL 2020
 • Hotărârea 251/2020 - Municipiul București - 18.06.2020

  HOTARAREnr. 251 din 2020-06-18 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 345/15.11.2016 PRIVIND VALIDAREA COMPONENTEI AUTORITATII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA ANEXA HCGMB NR. 345/2016
 • Hotărârea 250/2020 - Municipiul București - 18.06.2020

  HOTARAREnr. 250 din 2020-06-18 PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI REFERITOR LA STADIUL REALIZARII MASURILOR DIN PLANUL INTEGRAT DE CALITATE A AERULUI IN MUNICIPIUL BUCURESITI 2018- 2022, AFERENT TRIMESTRULUI I AL ANULUI 2020
 • Hotărârea 249/2020 - Municipiul București - 18.06.2020

  HOTARAREnr. 249 din 2020-06-18 PENTRU REVOCAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 420/2019 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL SOCIETATII DE TRANSPORT BUCURESTI STB S.A. REVOCAHCGMB NR. 420/2019
 • Hotărârea 248/2020 - Municipiul București - 18.06.2020

  HOTARAREnr. 248 din 2020-06-18 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 805/22.11.2018 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL SOCIETATII DE TRANSPORT BUCURESTI STB S.A. MODIFICA HCGMB NR. 805/2018
 • Hotărârea 247/2020 - Municipiul București - 18.06.2020

  HOTARAREnr. 247 din 2020-06-18 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 176/23.04.2019 MODIFICATA PRIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 688/18.12.2019 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA HCGMB NR. 176/2019 NOTA INDREPTARE EROARE MATERIALA: DIN EROARE LA INLOCUIREA ANEXEI NR. 2 CURSUL VALUTAR A FOST SCRIS 1 EURI=4,775 LEI IN LOC DE CURSUL VALUTAR 1 EURO=4,7550 LEI
 • Hotărârea 246/2020 - Municipiul București - 18.06.2020

  HOTARAREnr. 246 din 2020-06-18 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI DE DIVIZARE IN VEDEREA DIVIZARII TOTALE A SOCIETATII COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCURESTI S.A. CU TRANSFERUL INTREGULUI SAU PATRIMONIU CATRE SOCIETATILE COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCURESTI S.A. SI COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA SERVICII BUCURESTI S.A., CONFORM HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 145/11.03.2019
 • Hotărârea 245/2020 - Municipiul București - 18.06.2020

  HOTARAREnr. 245 din 2020-06-18 PRIVIND APROBAREA CONTRACTARII SI/SAU GARANTARII UNEI FINANTARI RAMBURSABILE INTERNE IN VALOARE DE PANA LA 100.000.000 LEI, IN VEDEREA ASIGURARII FINANTARII UNOR INVESTITII PUBLICE DE INTERES LOCAL
 • Hotărârea 244/2020 - Municipiul București - 18.06.2020

  HOTARAREnr. 244 din 2020-06-18 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL2020
 • Hotărârea 243/2020 - Municipiul București - 18.06.2020

  HOTARAREnr. 243 din 2020-06-18 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) - STRADA SUBLOCOTENENT CONSTANTIN GODEANU NR. 151, NC258069, SECTOR 1
 • Hotărârea 242/2020 - Municipiul București - 18.06.2020

  HOTARAREnr. 242 din 2020-06-18 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - PUZ COORDONATOR SECTOR 5, BUCURESTI
 • Hotărârea 241/2020 - Municipiul București - 18.06.2020

  HOTARAREnr. 241 din 2020-06-18 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) SPITAL METROPOLITAN CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, CENTRU DE EXCELENTA, CAMPUS UNIVERSITAR SOSEAUA PIPERA NR. 55 SI NR. 63-65, SECTOR 2
 • Hotărârea 240/2020 - Municipiul București - 18.06.2020

  HOTARAREnr. 240 din 2020-06-18 PRIVIND APROBAREA LISTELOR DE PRIORITATI PENTRU ATRIBUIREA UNUI SPATIU CU ALTA DESTINATIE PERSOANELOR JURIDICE CONSTITUITE IN TEMEIUL ORDONANTEI GUVERNULUI NR. 26/2000 CU PRIVIRE LA ASOCIATII SI FUNDATII SI A LEGII NR. 14/2003 A PARTIDELOR POLITICE, INTOCMITE CONFORM HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 113/2017, DE CATRE COMISIA DE ANALIZA A DOSARELOR SOLICITANTILOR DE SPATII CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA. ALTII DECAT BENEFICIARII LEGII NR. 341/2004
 • Hotărârea 239/2020 - Municipiul București - 18.06.2020

  HOTARAREnr. 239 din 2020-06-18 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 15/29.01.2020 PRIVIND APROBAREA LISTELOR DE PRIORITATI PE STRUCTURI DE CAMERE MODIFICA SI COMPLETEAZA ANEXELE 1 SI 2 ALE HCGMB NR. 15/2020
 • Hotărârea 238/2020 - Municipiul București - 18.06.2020

  HOTARAREnr. 238 din 2020-06-18 PRIVIND PRELUNGIREA TERMENULUI RAPORTURILOR CONTRACTUALE PENTRU LOCUINTELE SOCIALE AFLATE IN PROPRIETATEA PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 237/2020 - Municipiul București - 18.06.2020

  HOTARAREnr. 237 din 2020-06-18 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI CADRU PENTRU INCHIRIERE PRIN LICITATIE PUBLICA A UNOR SPATII CU ALTA DESTINATIE, DISPONIBILE IN IMOBILE (TEREN SI CONSTRUCTII) IN CARE ISI DESFASOARA ACTIVITATEA MEDICALA UNITATILE SANITARE AFLATE IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
 • Hotărârea 236/2020 - Municipiul București - 18.06.2020

  HOTARAREnr. 236 din 2020-06-18 PRIVIND INSUSIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 19113/15.05.2020 AVAND CA SCOP DETERMINAREA VALORII DE PIATA A IMOBILULUI SITUAT IN BUCURESTI, SOS. NORDULUI NR. 1408 DENUMIT SATUL FRANCEZ, CAMPUS DIN TEREN IN SUPRAFATA DE 29.048 MP SI CONSTRUCTII AFERENTE ACESTUIA, IN SUPRAFATA CONSTRUITA LA SOL DE 5.106 MP
 • Hotărârea 235/2020 - Municipiul București - 18.06.2020

  HOTARAREnr. 235 din 2020-06-18 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA LISTEI ANEXA LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR.186/2008 PRIVIND INSUSIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - POZITIA 10556 – IMOBILUL TEATRULUI FOARTE MIC SITUAT IN B-DUL. CAROL I NR. 21, SECTOR 2 MODIFICA SI COMPLETEAZA ANEXA HCGMB NR. 186/2008
 • Hotărârea 234/2020 - Municipiul București - 18.06.2020

  HOTARAREnr. 234 din 2020-06-18 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE MOSTENITOR NR. 41/14.04.2020, SITUAT IN BUCURESTI, ALEEA IZVORUL OLTULUI NR. 1, BL. 26, SC. C, ET. 1, AP. 35, SECTOR 4 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC
 • Hotărârea 233/2020 - Municipiul București - 18.06.2020

  HOTARAREnr. 233 din 2020-06-18 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 11/29.04.2020, SITUAT IN BUCURESTI, STR. RODUL PAMANTULUI NR. 2, BL. P1, SC. 2, PARTER, AP. 18, SECTOR 3 ŞI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC
 • Hotărârea 232/2020 - Municipiul București - 18.06.2020

  HOTARAREnr. 232 din 2020-06-18 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL SENTINTEI CIVILE NR. 14850/12.12.2016, SITUAT IN BUCURESTI, STR. HERTA NR. 6, BL. 64B, SC. 1, AP. 47, SECTOR 2 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC
 • Hotărârea 231/2020 - Municipiul București - 18.06.2020

  HOTARAREnr. 231 din 2020-06-18 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE PENTRU SUPRAFATA DE 1.992 MP DIN IMOBILUL TEREN PROPRIETATE PRIVATA IN SUPRAFATA TOTALA DE 2.000 MP DE LA ADRESA SOSEAUA GIURGIULUI NR. 164C, SECTOR 4, NR. CADASTRAL 203194, IN VEDEREA EFECTUARII LUCRARILOR DE INTERES PUBLIC PRIVIND AMENAJAREA DE SPATII VERZI
 • Hotărârea 230/2020 - Municipiul București - 18.06.2020

  HOTARAREnr. 230 din 2020-06-18 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE PENTRU IMOBILUL TEREN SI CONSTRUCTIE AFLATE IN PROPRIETATE PRIVATA, SITUAT IN BUCURESTI, STRADA GRAMONT NR. 25, SECTOR 4, NR. CADASTRAL 228858,IN VEDEREA EFECTUARII LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA "LUCRARI DE CONSTRUCTII NECESARE IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE FUNCTIONARE PENTRU UNITATEA DE INVATAMANT GRADINITA NR. 224"
 • Hotărârea 229/2020 - Municipiul București - 18.06.2020

  HOTARAREnr. 229 din 2020-06-18 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI FAZA DALI IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE SECURITATE LA INCENDIU PENTRU SPITALUL CLINIC "SFANTA MARIA", BD. ION MIHALACHE NR. 37-39, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 228/2020 - Municipiul București - 18.06.2020

  HOTARAREnr. 228 din 2020-06-18 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI FAZA DALI IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE SECURITATE LA INCENDIU PENTRU SPITALUL CLINIC NICOLAE MALAXA, SOSEAUA VERGULUI NR. 12, SECTOR 2, BUCURESTI
 • Hotărârea 227/2020 - Municipiul București - 18.06.2020

  HOTARAREnr. 227 din 2020-06-18 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI FAZA DALI IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE SECURITATE LA INCENDIU PENTRU SPITALUL DE BOLI CRONICE "SFANTUL LUCA", SOSEAUA BERCENI NR. 12, SECTOR 4, BUCURESTI
 • Hotărârea 226/2020 - Municipiul București - 18.06.2020

  HOTARAREnr. 226 din 2020-06-18 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI FAZA DALI IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE SECURITATE LA INCENDIU PENTRU SPITALUL CLINIC FILANTROPIA, BD. ION MIHALACHE NR. 11-13, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 225/2020 - Municipiul București - 18.06.2020

  HOTARAREnr. 225 din 2020-06-18 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI FAZA DALI IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE SECURITATE LA INCENDIU PENTRU SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE "DR. CAROL DAVILA", CALEA GRIVITEI NR. 4, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 224/2020 - Municipiul București - 18.06.2020

  HOTARAREnr. 224 din 2020-06-18 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI FAZA DALI IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE SECURITATE LA INCENDIU PENTRU SPITALUL CLINIC "PROF. DR. THEODOR BURGHELE", SOSEAUA PANDURI NR. 22, SECTOR 5, BUCURESTI
 • Hotărârea 223/2020 - Municipiul București - 18.06.2020

  HOTARAREnr. 223 din 2020-06-18 PRIVIND MICROCIPAREA, IDENTIFICAREA, INREGISTRAREA SI STERILIZAREA GRATUITA A CAINILOR SI PISICILOR FARA PEDIGREE, CU DETINATOR, DE PE RAZA MUNICIPIULUI BUCURESTI ABROGA HCGMB NR. 532/2019
 • Hotărârea 222/2020 - Municipiul București - 18.06.2020

  HOTARAREnr. 222 din 2020-06-18 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" PENTRU URSU IONUT- ACTIVIST SI VOLUNTAR
 • Hotărârea 221/2020 - Municipiul București - 18.06.2020

  HOTARAREnr. 221 din 2020-06-18 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" DOAMNEI CONF. DR. SIMIN AYSEL FLORESCU, DOMNULUI DR. EMILIAN IOAN IMBRI SI DOMNULUI DR. SORIN PETREA
 • Hotărârea 220/2020 - Municipiul București - 18.06.2020

  HOTARAREnr. 220 din 2020-06-18 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "DIGITALIZAREA SPITALELOR AFLATE IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI"
 • Hotărârea 219/2020 - Municipiul București - 18.06.2020

  HOTARAREnr. 219 din 2020-06-18 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI NR. 2 - REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, APROBATA PRIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 52/2020 MODIFICA SI COMPLETEAZA ANEXA NR. 2 A HCGMB NR. 52/2020
 • Hotărârea 218/2020 - Municipiul București - 18.06.2020

  HOTARAREnr. 218 din 2020-06-18 PRIVIND IMPUTEMICIREA CONSILIILOR LOCALE ALE SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCURESTI REFERITOR LA POSIBILITATEA ACORDARII UNOR FACILITATI
 • Hotărârea 217/2020 - Municipiul București - 18.06.2020

  HOTARAREnr. 217 din 2020-06-18 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 244/2019 PRIVIND STABILIREA NIVELURILOR IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE IN MUNICIPIUL BUCURESTI, INCEPAND CU ANUL 2020, MODIFICATA SI COMPLETATA PRIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 724/2019 MODIFICA HCGMB NR. 244/2019
 • Hotărârea 216/2020 - Municipiul București - 18.06.2020

  HOTARAREnr. 216 din 2020-06-18 PRIVIND SCUTIREA, PENTRU DURATA STARII DE URGENTA DECRETATE IN ANUL 2020, DE LA PLATA TAXEI PENTRU UTILIZAREA LOCURILOR PUBLICE CU UNITATI DE ALIMENTATIE PUBLICA SI TERASE DE VARA SITUATE PE DOMENIUL PUBLIC ADMINISTRAT DE AUTORITATILE DIN SUBORDINEA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 215/2020 - Municipiul București - 18.06.2020

  HOTARAREnr. 215 din 2020-06-18 PRIVIND AMENAJAREA ZONEI "PROMENADA CU FANTANI"
 • Hotărârea 214/2020 - Municipiul București - 18.06.2020

  HOTARAREnr. 214 din 2020-06-18 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI STRAZILOR IN ADMINISTRAREA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI A SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE SITUAT IN B-DUL REGINA ELISABETA NR. 75 (FOST B-DUL MIHAIL KOGALNICEANU NR. 55), SECTOR 5, IN VEDEREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI SOCIAL "BEBE DE BUCURESTI"
 • Hotărârea 213/2020 - Municipiul București - 18.06.2020

  HOTARAREnr. 213 din 2020-06-18 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR IN ADMINISTRAREA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI A SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE DECAT CEA DE LOCUINTA. SITUAT IN GALEA PLEVNEI NR. 98, BL. 10C, SECTOR 1, CU DESTINATIA SERVICII SOCIALE PENTRU CATEGORII DEFAVORIZATE
 • Hotărârea 212/2020 - Municipiul București - 18.06.2020

  HOTARAREnr. 212 din 2020-06-18 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI EDUCATIONAL SI CULTURAL "MUZEUL COPIILOR" SI TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR CATRE CENTRUL DE PROIECTE EDUCATIONALE SI SPORTIVE BUCURESTI - PROEDUS, A SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA SITUAT IN BUCURESTI, SECTORUL 3, BULEVARDUL DECEBAL NR. 11, BLOC S14, PARTER, IN VEDEREA DERULARII ACESTUIA
 • Hotărârea 211/2020 - Municipiul București - 18.06.2020

  HOTARAREnr. 211 din 2020-06-18 PENTRU RADIEREA DIN ANEXA IA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 1 09/2003 PRIVIND ACTUALIZAREA LISTEI SPATIILOR COMERCIALE SI DE PRESTARI SERVICII CARE VOR FI VANDUTE IN BAZA LEGII NR. 550/2002 A SPATIILOR CU ALTA DESTINATIE SITUATE IN CALEA PLEVNEI NR. 98, BLOC 1 OC, SECTOR 1, IN SUPRAFATA DE 599,57 MP SI IN BD. DECEBAL NR. 11, BLOC S14, SECTOR 3, IN SUPRAFATA DE 1850,77 MP MODIFICA ANEXA HCGMB NR. 109/2003
 • Hotărârea 210/2020 - Municipiul București - 18.06.2020

  HOTARAREnr. 210 din 2020-06-18 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "TESTAM PENTRU A SALVA ECONOMIA SI LOCURILE DE MUNCA"
 • Hotărârea 209/2020 - Municipiul București - 18.06.2020

  HOTARAREnr. 209 din 2020-06-18 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER GENERAL AL DOMNULUI KANSOU HAZEM ALEXANDRU SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 208/2020 - Municipiul București - 18.06.2020

  HOTARAREnr. 208 din 2020-06-18 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER GENERAL AL DOMNULUI OLTEANU CRISTIAN MARIAN SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 207/2020 - Municipiul București - 18.06.2020

  HOTARAREnr. 207 din 2020-06-18 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE PERIOADA 18 IUNIE 2020 - 17 SEPTEMBRIE 2020
 • Hotărârea 206/2020 - Municipiul București - 11.05.2020

  HOTARAREnr. 206 din 2020-05-11 PRIVIND INCLUDEREA IN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2020 A SUMELOR APROBATE PRIN HOTARAREA GUVERNULUI NR. 329/2020 PRIVIND SUPLIMENTAREA BUGETELOR LOCALE PENTRU ACOPERIREA UNOR CHELTUIELI PENTRU PERSONALUL DIN SERVICII SOCIALE AFLAT IN IZOLARE PREVENTIVA LA LOCUL DE MUNCA, DIN FONDUL DE REZERVA BUGETARA AFLAT LA DISPOZITIA GUVERNULUI, PREVAZU IN BUGETUL DE STAT PE ANUL 2020, PRECUM SI PENTRU COMPLETAREA ART. 2 DIN HOTARAREA GUVERNULUI NR. 201/2020 PRIVIND APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE PENTRU STABILIREA CHELTUIELILOR PENTRU CARANTINA SI LUAREA UNOR MASURI IN DOMENIUL SANATATII, PRECUM SI PENTRU ALOCAREA UNEI SUME DIN FONDUL DE REZERVA BUGETARA LA DISPOZITIA GUVERNULUI, PREVAZUT IN BUGETUL DE STAT PE ANUL 2020, PENTRU SUPLIMENTAREA BUGETULUI MINISTERULUI SANATATII, PRECUM SI MAJORARI/REDISTRIBUIRI DE SUME IN BUGETELE UNOR INSTITUTII DE INTERES LOCAL FINANTATE DIN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 205/2020 - Municipiul București - 11.05.2020

  HOTARAREnr. 205 din 2020-05-11 PRIVIND COOPERAREA INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI PRIN CENTRUL DE PROIECTE EDUCATIONALE SI SPORTIVE BUCURESTI - "PROEDUS" SI ASOCIATIA CULTURALA "LUDMILA VIDRASCU" IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A PROIECTULUI "BUCURESTI.CITESTE.RO
 • Hotărârea 204/2020 - Municipiul București - 11.05.2020

  HOTARAREnr. 204 din 2020-05-11 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "PROTEJATI IMPOTRIVA COVID"
 • Hotărârea 203/2020 - Municipiul București - 11.05.2020

  HOTARAREnr. 203 din 2020-05-11 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI STOP-COVID IN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA PROF. "DR. DAN THEODORESCU"
 • Hotărârea 202/2020 - Municipiul București - 11.05.2020

  HOTARAREnr. 202 din 2020-05-11 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI STOP-COVID IN CADRUL SPITALULUI CLINIC COLENTINA
 • Hotărârea 201/2020 - Municipiul București - 11.05.2020

  HOTARAREnr. 201 din 2020-05-11 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI STOP-COVID IN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE NEFROLOGIE "DR. CAROL DAVILA"
 • Hotărârea 200/2020 - Municipiul București - 11.05.2020

  HOTARAREnr. 200 din 2020-05-11 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI STOP-COVID IN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI TROPICALE "DR. VICTOR BABES"
 • Hotărârea 199/2020 - Municipiul București - 11.05.2020

  HOTARAREnr. 199 din 2020-05-11 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI STOP-COVID IN CADRUL SPITALELOR A.S.S.M.B.
 • Hotărârea 198/2020 - Municipiul București - 11.05.2020

  HOTARAREnr. 198 din 2020-05-11 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "TESTAM PENTRU BUCURESTI"
 • Hotărârea 197/2020 - Municipiul București - 30.04.2020

  HOTARAREnr. 197 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) - SOSEAUA GIURGIULUI NR. 162, LOT. B, SECTOR 4, BUCURESTI
 • Hotărârea 196/2020 - Municipiul București - 30.04.2020

  HOTARAREnr. 196 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD)- STRADA NUVELEI NR. 50, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 195/2020 - Municipiul București - 30.04.2020

  HOTARAREnr. 195 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- STRADA TABACARILOR NR. 24-26, SECTOR 4, BUCURESTI
 • Hotărârea 194/2020 - Municipiul București - 30.04.2020

  HOTARAREnr. 194 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- CALEA GRIVITEI NR. 391A, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 193/2020 - Municipiul București - 30.04.2020

  HOTARAREnr. 193 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- SOSEAUA GH. IONESCU SISESTI NR. 54-58/DRUMUL REGIMENTULUI NR. 35-37, SECTOR 1
 • Hotărârea 192/2020 - Municipiul București - 30.04.2020

  HOTARAREnr. 192 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- STR. MAGNOLIEI NR. 125, SECTOR 2, BUCURESTI
 • Hotărârea 191/2020 - Municipiul București - 30.04.2020

  HOTARAREnr. 191 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD)- INTRAREA POGANESTI NR. 10, LOT 6, SECTOR 4, NC 207212, BUCURESTI
 • Hotărârea 190/2020 - Municipiul București - 30.04.2020

  HOTARAREnr. 190 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- STRADA INGINER IORCEANU SPIRIDON NR. 37, SECTOR 2
 • Hotărârea 189/2020 - Municipiul București - 30.04.2020

  HOTARAREnr. 189 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- STRADA PAJUREI NR. 3B, BD. BUCURESTII NOI NR. 50, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 188/2020 - Municipiul București - 30.04.2020

  HOTARAREnr. 188 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- SOSEAUA COLENTINA NR. 410, SECTOR 2, BUCURESTI
 • Hotărârea 187/2020 - Municipiul București - 30.04.2020

  HOTARAREnr. 187 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- BULEVARDUL BASARABIA NR. 250, SECTOR 3, BUCURESTI
 • Hotărârea 186/2020 - Municipiul București - 30.04.2020

  HOTARAREnr. 186 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- CALEA VITAN NR. 291, SECTOR 3, NC202800, BUCURESTI
 • Hotărârea 185/2020 - Municipiul București - 30.04.2020

  HOTARAREnr. 185 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- DRUMUL GAZARULUI NR. 26B, SECTOR 4, BUCURESTI
 • Hotărârea 184/2020 - Municipiul București - 30.04.2020

  HOTARAREnr. 184 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- STRADA ION HELIADE RADULESCU NR. 20, SECTOR 2, BUCURESTI
 • Hotărârea 183/2020 - Municipiul București - 30.04.2020

  HOTARAREnr. 183 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- STRADA SUBLOCOTENENT CONSTANTIN GODEANU NR. 115-117, NC 211599, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 182/2020 - Municipiul București - 30.04.2020

  HOTARAREnr. 182 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA FAGARAS NR. 36, SECTOR 1
 • Hotărârea 181/2020 - Municipiul București - 30.04.2020

  HOTARAREnr. 181 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- STR. PRELUNGIREA GHENCEA NR. 322-326 (FOST 322-328, SECTOR 6, BUCURESTI
 • Hotărârea 180/2020 - Municipiul București - 30.04.2020

  HOTARAREnr. 180 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- STRADA HOREI NR. 18, SECTOR 2, BUCURESTI
 • Hotărârea 179/2020 - Municipiul București - 30.04.2020

  HOTARAREnr. 179 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- SOSEAUA CHITILEI NR. 415, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 178/2020 - Municipiul București - 30.04.2020

  HOTARAREnr. 178 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- TRAMA STRADALA SI INCHIDERE INEL MEDIAN DE CIRCULATIE- ZONA SUD, ETAPA I- TRONSON BD. GHENCEA/STRADA BRASOV - SOSEAUA ALEXANDRIEI, SECTOR 5, BUCURESTI
 • Hotărârea 177/2020 - Municipiul București - 30.04.2020

  HOTARAREnr. 177 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- BULEVARDUL FERDINAND I NR. 72, 74A, 76 SI 78, SECTOR 2, BUCURESTI
 • Hotărârea 176/2020 - Municipiul București - 30.04.2020

  HOTARAREnr. 176 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL BULEVARDUL TUDOR VLADIMIRESCU NR. 31, SECTOR 5
 • Hotărârea 175/2020 - Municipiul București - 30.04.2020

  HOTARAREnr. 175 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PUZ STRADA JUSTITIEI NR. 57, SECTOR 4
 • Hotărârea 174/2020 - Municipiul București - 30.04.2020

  HOTARAREnr. 174 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOS GHEORGHE IONESCU SISESTI NR. 92-96/T16/SECTOR 1
 • Hotărârea 173/2020 - Municipiul București - 30.04.2020

  HOTARAREnr. 173 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR POPA PETRE NR. 39-41 SECTOR 2
 • Hotărârea 172/2020 - Municipiul București - 30.04.2020

  HOTARAREnr. 172 din 2020-04-30 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA ASOCIEREA/COOPERAREA CU ASOCIATIA EDUCARE, IN VEDEREA DERULARII PROIECTULUI "CENTRUL DE ZI EDUCARE"
 • Hotărârea 171/2020 - Municipiul București - 30.04.2020

  HOTARAREnr. 171 din 2020-04-30 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 567/2018 PRIVIND APROBAREA STRUCTURILOR ORGANIZATORICE ALE UNOR SPITALE AFLATE IN ADMINISTRAREA MUNICIPALITATII, PRIN ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
 • Hotărârea 170/2020 - Municipiul București - 30.04.2020

  HOTARAREnr. 170 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL COMISIEI DE IDENTIFICARE A MODALITATILOR DE VALORIFICARE A BUNURILOR/TERENURILOR AFLATE IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 169/2020 - Municipiul București - 30.04.2020

  HOTARAREnr. 169 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT PRIVIND ACTIVITATILE DE PUBLICITATE STRADALA SI AFISAJ DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 168/2020 - Municipiul București - 30.04.2020

  HOTARAREnr. 168 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA CAIETULUI DE SARCINI AL SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT PRIVIND ACTIVITATILE DE PUBLICITATE STRADALA SI AFISAJ DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 167/2020 - Municipiul București - 30.04.2020

  HOTARAREnr. 167 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL SOCIETATII SERVICE CICLOP S.A.
 • Hotărârea 166/2020 - Municipiul București - 30.04.2020

  HOTARAREnr. 166 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL COMPANIEI MUNICIPALE MEDICALA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 165/2020 - Municipiul București - 30.04.2020

  HOTARAREnr. 165 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL COMPANIEI MUNICIPALE AGREMENT BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 164/2020 - Municipiul București - 30.04.2020

  HOTARAREnr. 164 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL COMPANIEI MUNICIPALE TERMOENERGETICA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 163/2020 - Municipiul București - 30.04.2020

  HOTARAREnr. 163 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL COMPANIEI MUNICIPALE CIMITIRE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 162/2020 - Municipiul București - 30.04.2020

  HOTARAREnr. 162 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL COMPANIEI MUNICIPALE MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 161/2020 - Municipiul București - 30.04.2020

  HOTARAREnr. 161 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL COMPANIEI MUNICIPALE PARCURI SI GRADINI BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 160/2020 - Municipiul București - 30.04.2020

  HOTARAREnr. 160 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL COMPANIEI MUNICIPALE ILUMINAT PUBLIC BUCURESTI S.R.L.
 • Hotărârea 159/2020 - Municipiul București - 30.04.2020

  HOTARAREnr. 159 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL COMPANIEI MUNICIPALE SPORT PENTRU TOTI BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 158/2020 - Municipiul București - 30.04.2020

  HOTARAREnr. 158 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL COMPANIEI MUNICIPALE STRAZI, PODURI SI PASAJE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 157/2020 - Municipiul București - 30.04.2020

  HOTARAREnr. 157 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL COMPANIEI MUNICIPALE INTRETINEREA ARBORILOR SI SPATIULUI VERDE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 156/2020 - Municipiul București - 30.04.2020

  HOTARAREnr. 156 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL COMPANIEI MUNICIPALE PUBLICITATE SI AFISAJ BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 155/2020 - Municipiul București - 30.04.2020

  HOTARAREnr. 155 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL COMPANIEI MUNICIPALE ECO IGIENIZARE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 154/2020 - Municipiul București - 30.04.2020

  HOTARAREnr. 154 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL COMPANIEI MUNICIPALE PAZA SI SECURITATE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 153/2020 - Municipiul București - 30.04.2020

  HOTARAREnr. 153 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL COMPANIEI MUNICIPALE IMOBILIARA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 152/2020 - Municipiul București - 30.04.2020

  HOTARAREnr. 152 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL COMPANIEI MUNICIPALE PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 151/2020 - Municipiul București - 30.04.2020

  HOTARAREnr. 151 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL COMPANIEI MUNICIPALE PARKING BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 150/2020 - Municipiul București - 30.04.2020

  HOTARAREnr. 150 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL COMPANIEI MUNICIPALE MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 149/2020 - Municipiul București - 30.04.2020

  HOTARAREnr. 149 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL COMPANIEI MUNICIPALE TEHNOLOGIA INFORMATIEI BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 148/2020 - Municipiul București - 30.04.2020

  HOTARAREnr. 148 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL COMPANIEI MUNICIPALE TURISTICA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 147/2020 - Municipiul București - 30.04.2020

  HOTARAREnr. 147 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL SOCIETATII TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 146/2020 - Municipiul București - 30.04.2020

  HOTARAREnr. 146 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL COMPANIEI MUNICIPALE CONSOLIDARI S.A.
 • Hotărârea 145/2020 - Municipiul București - 30.04.2020

  HOTARAREnr. 145 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL COMPANIEI MUNICIPALE ENERGETICA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 144/2020 - Municipiul București - 30.04.2020

  HOTARAREnr. 144 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL COMPANIEI MUNICIPALE DEZVOLTARE DURABILA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 143/2020 - Municipiul București - 30.04.2020

  HOTARAREnr. 143 din 2020-04-30 PRIVIND IMPUTERNICIREA SOCIETATII COMPANIA MUNICIPALA ILUMINAT PUBLIC BUCURESTI S.R.L. PENTRU DEMARAREA PROCEDURILOR PRIVIND EFECTUAREA TESTULUI INVESTITORULUI PRIVAT PRUDENT PENTRU MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL SOCIETATII CAMPANIA MUNICIPALA ILUMINAT PUBLIC BUCURESTI S.R.L.
 • Hotărârea 142/2020 - Municipiul București - 30.04.2020

  HOTARAREnr. 142 din 2020-04-30 PRIVIND IMPUTERNICIREA SOCIETATII COMPANIA MUNICIPALA STRAZI, PODURI SI PASAJE BUCURESTI S.A. PENTRU DEMARAREA PROCEDURILOR PRIVIND EFECTUAREA TESTULUI LNVESTITORULUI PRIVAT PRUDENT PENTRU MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL SOCIETATII COMPANIA MUNICIPALA STRAZI, PODURI SI PASAJE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 141/2020 - Municipiul București - 30.04.2020

  HOTARAREnr. 141 din 2020-04-30 PRIVIND IMPUTERNICIREA SOCIETATII COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDARI S.A. PENTRU DEMARAREA PROCEDURILOR PRIVIND EFECTUAREA TESTULUI INVESTITORULUI PRIVAT PRUDENT PENTRU MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL SOCIETATII COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDSRI S.A.
 • Hotărârea 140/2020 - Municipiul București - 30.04.2020

  HOTARAREnr. 140 din 2020-04-30 PRIVIND IMPUTERNICIREA SOCIETATII TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI S.A. PENTRU DEMARAREA PROCEDURILOR PRIVIND EFECTUAREA TESTULUI INVESTITORULUI PRIVAT PRUDENT PENTRU MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL SOCIETATII TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 139/2020 - Municipiul București - 30.04.2020

  HOTARAREnr. 139 din 2020-04-30 PRIVIND STABILIREA NIVELURILOR IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE IN MUNICIPIUL BUCURESTI, INCEPAND CU ANUL 2021
 • Hotărârea 138/2020 - Municipiul București - 30.04.2020

  HOTARAREnr. 138 din 2020-04-30 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2020
 • Hotărârea 137/2020 - Municipiul București - 30.04.2020

  HOTARAREnr. 137 din 2020-04-30 PRIVIND UTILIZAREA SUMEI DE 100 MII LEI DIN FONDUL DE REZERVA LA DISPOZITIA AUTORITATILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI DIN BUGETUL PE ANUL 2020 PENTRU CENTRUL DE PROIECTE EDUCATIONALE SI SPORTIVE BUCURESTI - PROEDUS
 • Hotărârea 136/2020 - Municipiul București - 30.04.2020

  HOTARAREnr. 136 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI IA 31 .03.2020
 • Hotărârea 135/2020 - Municipiul București - 30.04.2020

  HOTARAREnr. 135 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2019
 • Hotărârea 134/2020 - Municipiul București - 30.04.2020

  HOTARAREnr. 134 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE CENTRALIZATE ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE- PENTRU ANUL 2019
 • Hotărârea 133/2020 - Municipiul București - 30.04.2020

  HOTARAREnr. 133 din 2020-04-30 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 1/06.03.2020, SITUAT IN BUCURESTI, CALEA VICTORIEI NR. 91-93, PARTER, AP. 19, SECTOR 1 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISE SEISMIC
 • Hotărârea 132/2020 - Municipiul București - 30.04.2020

  HOTARAREnr. 132 din 2020-04-30 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE MOSTENITOR SI CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 3/21.02.2020, SITUAT IN BUCURESTI, STRADA FRUMUSANI NR. 14, BL. 99, SC. 1, ET. 1, AP. 10, SECTOR 4 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC
 • Hotărârea 131/2020 - Municipiul București - 30.04.2020

  HOTARAREnr. 131 din 2020-04-30 PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A CONSTRUCTIILOR C1 SI C2 SITUATE IN STRADA ALIORULUI NR. 6A, SECTOR 4, IN VEDEREA CASARII SI DEMOLARII
 • Hotărârea 130/2020 - Municipiul București - 30.04.2020

  HOTARAREnr. 130 din 2020-04-30 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A ARTEREI DE CIRCULATIE STRADA DOCTOR LULIU HATIEGANU, SECTOR 4, AFLATA PE AMPLASAMENTUL OBIECTIVULUI DE UTILITATE PUBLICA „STRAPUNGERE B-DUL NICOLAE GRIGORESCU- SPLAI DUDESCU ETAPA II- KM 2+400 -LNTERSECTIE GALEA VITAN BARZESTI"
 • Hotărârea 129/2020 - Municipiul București - 30.04.2020

  HOTARAREnr. 129 din 2020-04-30 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PRIVIND TRECEREA IMOBILULUI SITUAT IN STR. ING. PASCAL CRISTIAN NR. 25-27, SECTOR 6 SI A GARAJULUI AUTO CE REPREZINTA PARTE DIN PARTERUL IMOBILULUI SITU AT IN GALEA PLEVNEI NR. 17-21, SECTOR 1, DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI SANATATII, IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 128/2020 - Municipiul București - 30.04.2020

  HOTARAREnr. 128 din 2020-04-30 PRIVIND TRANSMITEREA SPATIILOR CU DESTINATIE MEDICALA, SITUATE IN IMOBILUL DIN SOSEAUA PANDURI NR. 208, SECTOR 5, CU SUPRAFATA DE 157,57 MP, IMPREUNA CU COTA DE TEREN AFERENTA IN SUPRAFATA DE 127,22 MP SI COTA PARTI COMUNE IN SUPRAFATA DE 85,27 MP, IN CARE ISI DESFASOARA ACTIVITATEA AMBULATORIUL DE SPECIALITATE AL SPITALULUI CLINIC „PROF. DR. TH. BURGHELE”, IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI PENTRU SPITALUL CLINIC „PROF. DR. TH. BURGHELE”
 • Hotărârea 127/2020 - Municipiul București - 30.04.2020

  HOTARAREnr. 127 din 2020-04-30 PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI INTITULAT „COSUL SOLIDARITATII” OFERIT SENIORILOR DOMICILIATI IN MUNICIPIUL BUCURESTI DE CATRE CENTRUL PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN CONTEXTUL PANDEMIEI VIRUSULUI SARS-COV-2
 • Hotărârea 126/2020 - Municipiul București - 30.04.2020

  HOTARAREnr. 126 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI „SI COPIII TREBUIE TESTATI!”
 • Hotărârea 125/2020 - Municipiul București - 30.04.2020

  HOTARAREnr. 125 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA TESTARII BENEFICIARILOR CENTRELOR SOCIALE DIN SUBORDINEA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI IN VEDEREA IDENTIFICARII VIRUSULUI SARS-COV-2
 • Hotărârea 124/2020 - Municipiul București - 10.04.2020

  HOTARAREnr. 124 din 2020-04-10 PRIVIND ACORDAREA DE MANDAT SPECIAL ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI - ILFOV IN VEDEREA MODIFICARII CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CALATORI INCHEIAT CU OPERATORUL REGIONAL S.C. SERVICIUL DE TRANSPORT VOLUNTARI S.A.
 • Hotărârea 123/2020 - Municipiul București - 10.04.2020

  HOTARAREnr. 123 din 2020-04-10 PRIVIND ACORDAREA DE MANDAT SPECIAL ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI- ILFOV IN VEDEREA MODIFICARII CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CALATORI INCHEIAT CU OPERATORUL REGIONAL S.C. ECOTRANS STCM S.R.L.
 • Hotărârea 122/2020 - Municipiul București - 10.04.2020

  HOTARAREnr. 122 din 2020-04-10 PRIVIND ACORDAREA DE MANDAT SPECIAL ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI - ILFOV IN VEDEREA MODIFICARII CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CALATORI INCHEIAT CU OPERATORUL REGIONAL SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI STB S. A.
 • Hotărârea 121/2020 - Municipiul București - 10.04.2020

  HOTARAREnr. 121 din 2020-04-10 PRIVIND PUNEREA IA DISPOZITIA ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE LNTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI - ILFOV A AUTOBUZELOR CE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI DE "FURNIZARE A 130 DE AUTOBUZE HIBRIDE" NR. 753/26.08.2019
 • Hotărârea 120/2020 - Municipiul București - 10.04.2020

  HOTARAREnr. 120 din 2020-04-10 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESS A CONSILIULUI LOCAL SECTOR 6 DE A SE ASOCIA CU ADMINISTRATIA STRAZILOR BUCURESTI, IN VEDEREA REALIZARII IN COMUN A LUCRARILOR DE INTERES PUBLIC LOCAL PE STRAZILE ADMINISTRATE DE ACEASTA, AFLATE PE RAZA ADMINISTRATIV - TERITORIALA A SECTORULUI 6
 • Hotărârea 119/2020 - Municipiul București - 10.04.2020

  HOTARAREnr. 119 din 2020-04-10 PRIVIND DECLARAREA CA BUN APRTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A IMOBILULUI SITUAT IN STRADA BARBATESCU VECHI, NR. 7, SECTOR 5
 • Hotărârea 118/2020 - Municipiul București - 10.04.2020

  HOTARAREnr. 118 din 2020-04-10 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI LMOBILIAR CATRE ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC, A COTELOR-PARTI PROPRIETATE DE STAT, DIN IMOBILELE SITUATE IN BUCURESTI, CALEA VICTORIEI NR. 101, SECTOR 1, CALEA VICTORIEI NR. 52, SECTOR 1, STR. FRANCEZA NR. 32, SECTOR 3, PE PERIOADA EXECUTIEI LUCRARILOR DE PUNERE IN SIGURANTA SI CONSOLIDARE SI A COTELOR-PARTI PROPRIETATE DE STAT DIN IMOBILUL SITUAT IN BUCURESTI, CALEA VICTORIEI NR. 1 - 5, SECTOR 3, PE PERIOADA EXECUTIEI LUCRARILOR DE PUNERE IN SIGURANTA SI REPARATII FATADE
 • Hotărârea 117/2020 - Municipiul București - 10.04.2020

  HOTARAREnr. 117 din 2020-04-10 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 28/22.02.2018, NR. 396/26.07.2018 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR CATRE ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC A UNOR IMOBILE PROPRIETATE DE STAT IN VEDEREA EFECTUARII LUCRARILOR DE PUNERE IN SIGURANTA SI CONSOLIDARE SI A HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 454/27.08.2019 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI LMOBILIAR CATRE ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC, PE PERIOADA EXECUTARII LUCRARILOR DE PUNERE IN SIGURANTA SI REPARATII FATADE
 • Hotărârea 116/2020 - Municipiul București - 10.04.2020

  HOTARAREnr. 116 din 2020-04-10 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI NR. 3 LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 734/2019 - REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC
 • Hotărârea 115/2020 - Municipiul București - 10.04.2020

  HOTARAREnr. 115 din 2020-04-10 PRIVIND APROBAREA DEMARARII PROCEDURILOR NECESARE IN VEDEREA FUZIUNII, PRIN ABSORBTIE, INTRE SOCIETATEA PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA PUBLICITATE SI AFISAJ BUCURESTI S.A. IN CALITATE DE SOCIETATE ABSORBANTA SI SOCIETATILE PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA TURISTICA BUCURESTI S.A. SI COMPANIA MUNICIPALA AGREMENT BUCURESTI S.A. IN CALITATE DE SOCIETATI ABSORBITE
 • Hotărârea 114/2020 - Municipiul București - 10.04.2020

  HOTARAREnr. 114 din 2020-04-10 PRIVIND APROBAREA DEMARARII PROCEDURILOR NECESARE IN VEDEREA FUZIUNII, PRIN ABSORBTIE, INTRE SOCIETATEA PE ACTIUNI TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI S.A. IN CALITATE DE SOCIETATE ABSORBANTA SI COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDARI S.A. IN CALITATE DE SOCIETATE ABSORBITA
 • Hotărârea 113/2020 - Municipiul București - 10.04.2020

  HOTARAREnr. 113 din 2020-04-10 PRIVIND APROBAREA DEMARARII PROCEDURILAR NECESARE IN VEDEREA FUZIUNII, PRIN ABSORBTIE, INTRE SOCIETATEA PE ACTIUNI CAMPANIA MUNICIPALA PARCURI SI GRADINI BUCURESTI S.A. IN CALITATE DE SOCIETATE ABSORBANTA SI COMPANIA MUNICIPALA INTRETINEREA ARBORILOR SI SPATIULUI VERDE BUCURESTI S.A. IN CALITATE DE SACIETATE ABSORBITA
 • Hotărârea 112/2020 - Municipiul București - 10.04.2020

  HOTARAREnr. 112 din 2020-04-10 PRIVIND APROBAREA DEMARARII PROCEDURILOR NECESARE IN VEDEREA FUZIUNII, PRIN ABSORBTIE, INTRE SOCIETATEA PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA MEDICALA BUCURESTI S.A. IN CALITATE DE SACIETATE ABSORBANTA SI COMPANIA MUNICIPALA PRATECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCURESTI S.A. SI COMPANIA MUNICIPALA PAZA SI SECURITATE BUCURESTI S.A. IN CALITATE DE SACIETATI ABSARBITE
 • Hotărârea 111/2020 - Municipiul București - 10.04.2020

  HOTARAREnr. 111 din 2020-04-10 PRIVIND APROBAREA DEMARARII PROCEDURILOR NECESARE IN VEDEREA FUZIUNII, PRIN ABSORBTIE, INTRE SOCIETATEA PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI S.A. IN CALITATE DE SOCIETATE ABSORBANTA SI COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI BUCURESTI S.A. SI COMPANIA MUNICIPALA TEHNOLOGIA INFORMATIEI BUCURESTI S.A. IN CALITATE DE SOCIETATI ABSORBITE
 • Hotărârea 110/2020 - Municipiul București - 10.04.2020

  HOTARAREnr. 110 din 2020-04-10 PRIVIND UNELE MASURI APLICABILE PE PERIOADA INSTITUIRII STARII DE URGENTA DETERMINATA DE RASPANDIREA CORONAVIRUSULUI SARS-COV-2 PENTRU CABINETELE MEDICALE MEDICINA DE FAMILIE, ALTE SPECIALITATI (EXCEPTIE STOMATOLOGIE/TEHNICA DENTARA), FARMACIE CARE FUNCTIONEAZA IN IMOBILELE PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 109/2020 - Municipiul București - 10.04.2020

  HOTARAREnr. 109 din 2020-04-10 PRIVIND UNELE MASURI APLICABILE PE PERIOADA INSTITUIRII STARII DE URGENTA DETERMINATA DE RASPANDIREA CORONAVIRUSULUI SARS-COV-2 URMARE A SUSPENDARII ACTIVITATII DIN CABINETELE MEDICALE DE STOMATOLOGIE/TEHNICA DENTARA CARE FUNCTIONEAZA IN IMOBILELE PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 108/2020 - Municipiul București - 10.04.2020

  HOTARAREnr. 108 din 2020-04-10 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI NR. 3 LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 730/2018 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE CENTRULUI PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN INCLUDEREA UNOR PROGRAME SI PROIECTE SOCIALE PENTRU SENIORI, INCLUSIV IN SCOPUL DE PREVENIRE SI COMBATERE A VIRUSULUI SARS-COV-2
 • Hotărârea 107/2020 - Municipiul București - 10.04.2020

  HOTARAREnr. 107 din 2020-04-10 PRIVIND REDISTRIBUIRI DE SUME IN BUGETUL ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI SI INTRE SURSELE DE FINANTARE ALE BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2020
 • Hotărârea 106/2020 - Municipiul București - 10.04.2020

  HOTARAREnr. 106 din 2020-04-10 PENTRU APROBAREA PROIECTULUI "IN SPRIJINUL MEDICILOR DE FAMILIE"
 • Hotărârea 105/2020 - Municipiul București - 10.04.2020

  HOTARAREnr. 105 din 2020-04-10 PENTRU APROBAREA PROIECTULUI "PENTRU CEI CARE NU STAU ACASA"
 • Hotărârea 104/2020 - Municipiul București - 10.04.2020

  HOTARAREnr. 104 din 2020-04-10 PRIVIND IDENTIFICAREA UNOR SPATII DESTINATE PROTECTIEI COPIILOR AI CAROR PARINTI SUNT INFECTATI CU VIRUSUL SARS-COV-2
 • Hotărârea 103/2020 - Municipiul București - 23.03.2020

  HOTARAREnr. 103 din 2020-03-23 PENTRU ABROGAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 539/2019 PRIVIND MASURI CONCRETE DE IMBUNATATIRE A CALITATII AERULUI IN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 102/2020 - Municipiul București - 23.03.2020

  HOTARAREnr. 102 din 2020-03-23 PRIVIN APROBAREA ”NORMELOR PENTRU AVIZAREA, AUTORIZAREA, COORDONAREA SI EXECUTIA LUCRARILOR DE INFRASTRUCTURA (TEHNICO-EDILITARE SI STRADALE) DE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI”
 • Hotărârea 101/2020 - Municipiul București - 23.03.2020

  HOTARAREnr. 101 din 2020-03-23 PRIVIND DELEGAREA CATRE CONSILIILE LOCALE ALE SECTORELOR 1 - 6 ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI A INCHEIERII CONTRACTELOR DE DEPOZITARE A DESEURILOR REZIDUALE REZULTATE IN URMA PROCESULUI DE SORTARE SI TRATARE A ACESTORA COLECTATE DE PE RAZA MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 100/2020 - Municipiul București - 23.03.2020

  HOTARAREnr. 100 din 2020-03-23 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE ASOCIERE DINTRE MUNICIPIUL BUCURESTI PRIN DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI SI FUNDATIA CRUCEA ALB - GALBENA DIN ROMANIA IN VEDEREA INPLEMENTARII IN COMUN A PROIECTULUI ”DIN TOATA INIMA PENTRU TOATA FAMILIA” – BUTONUL ROSU
 • Hotărârea 99/2020 - Municipiul București - 23.03.2020

  HOTARAREnr. 99 din 2020-03-23 PRIVIND UNELE MASURI APLICABILE PE PERIOADA INSTITUIRII STARII DE URGENTA DETERMINATA DE RASPANDIREA CORONAVIRUSULUI SARS-COV-2
 • Hotărârea 98/2020 - Municipiul București - 23.03.2020

  HOTARAREnr. 98 din 2020-03-23 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI-PILOT PENTRU ASIGURAREA UNEI MESE ZILNICE PENTRU CATEGORIILE DEFAVORIZATE EXPUSE RISCULUI DE INFECTARE CU SARS-COV2
 • Hotărârea 97/2020 - Municipiul București - 23.03.2020

  HOTARAREnr. 97 din 2020-03-23 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNE PENTRU PROTEJAREA CATEGORIILOR VULNERABILE EXPUSE RISCULUI DE INFECTARE CU SARS-COV2
 • Hotărârea 96/2020 - Municipiul București - 23.03.2020

  HOTARAREnr. 96 din 2020-03-23 PENTRU APROBAREA PROIECTULUI ”ASISTENTA STOMATOLOGICA DE URGENTA IN CONDITII DE SIGURANTA PE PERIOADA EPIDEMIEI DE COVID-19"
 • Hotărârea 95/2020 - Municipiul București - 23.03.2020

  HOTARAREnr. 95 din 2020-03-23 PRIVIND APROBAREA DEMARARII PROCEDURILOR LEGALE IN VEDEREA ACHIZITIEI UNUI APARAT DE HEMODIAFILTRARE-APARAT EPURARE EXTRACORPORALA CONTINUA OMNI PENTRU SUPORT MULTIORGAN (CRPT) DE CATRE ASOCIATLA CENTRU MUNICIPAL PENTRU DIALOG BUCURESTI CA ACTIVITATE IN CADRUL PROIECTULUI SPRIJIN PENTRU PREVENIREA RASPANDIRII SI COMBATEREA COVID -19
 • Hotărârea 94/2020 - Municipiul București - 23.03.2020

  HOTARAREnr. 94 din 2020-03-23 PRIVLND STABILIREA PROCEDURII DE DESFASURARE A SEDINTELOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN SITUATII EXCEPTIONALE, CONSTATATE DE AUTORITATILE ABILITATE
 • Hotărârea 93/2020 - Municipiul București - 23.03.2020

  HOTARAREnr. 93 din 2020-03-23 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER GENERAL AL DOMNULUI MARINESCU GHEORGHE
 • Hotărârea 92/2020 - Municipiul București - 23.03.2020

  HOTARAREnr. 92 din 2020-03-23 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER GENERAL AL DOAMNEI FLOREA ANCUTA DOINA SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 91/2020 - Municipiul București - 11.03.2020

  HOTARAREnr. 91 din 2020-03-11 PRIVIND UTILIZAREA UNOR SUME DIN FONDUL DE REZERVA IA DISPOZITIA C.G.M.B. APROBAT IN BUGETUL PE ANUL 2020 PENTRU COMBATEREA SI PREVENTIA COVID-19 SI REDISTRIBUIRI DE SUME INTRE BUGETELE UNOR INSTITUTII DE INTERES LOCAL FINANTATE DIN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2020
 • Hotărârea 90/2020 - Municipiul București - 14.02.2020

  HOTARAREnr. 90 din 2020-02-14 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 149/2016 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 89/2020 - Municipiul București - 14.02.2020

  HOTARAREnr. 89 din 2020-02-14 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII PE ACTIUNI RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI REBU S.A.
 • Hotărârea 88/2020 - Municipiul București - 14.02.2020

  HOTARAREnr. 88 din 2020-02-14 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE SELECTIE FORMATA DIN 5 MEMBRI, PENTRU A INTREPRINDE DEMERSURILE LEGALE SI ADMINISTRATIVE IN VEDEREA ORGANIZARII PROCEDURII DE SELECTIE PENTRU NUMIREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL COMPANIEI MUNICIPALE CIMITIRE BUCURESTI S.A. SI APROBAREA SCRISORII DE ASTEPTARI CONFORM DISPOZITIILOR ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 109/2011 PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA A INTREPRINDERILOR PUBLICE
 • Hotărârea 87/2020 - Municipiul București - 14.02.2020

  HOTARAREnr. 87 din 2020-02-14 PRIVIND INLOCUIREA UNUI MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI S.T.B. S.A.
 • Hotărârea 86/2020 - Municipiul București - 14.02.2020

  HOTARAREnr. 86 din 2020-02-14 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE PERIOADA 3 MARTIE 2020-2 IUNIE 2020
 • Hotărârea 85/2020 - Municipiul București - 14.02.2020

  HOTARAREnr. 85 din 2020-02-14 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE CENTRULUI DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI ARCUB INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 88/2018 INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 194/2018
 • Hotărârea 84/2020 - Municipiul București - 14.02.2020

  HOTARAREnr. 84 din 2020-02-14 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, A STATULUI DE FUNCTII SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE TEATRULUI DRAMATURGILOR ROMANI INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 383/2019
 • Hotărârea 83/2020 - Municipiul București - 14.02.2020

  HOTARAREnr. 83 din 2020-02-14 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE TEATRULUI DE REVISTA "CONSTANTIN TANASE" INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 651/2018
 • Hotărârea 82/2020 - Municipiul București - 14.02.2020

  HOTARAREnr. 82 din 2020-02-14 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, A STATULUI DE FUNCTII SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE TEATRULUI „MASCA” INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 830/2018
 • Hotărârea 81/2020 - Municipiul București - 14.02.2020

  HOTARAREnr. 81 din 2020-02-14 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 384/2019
 • Hotărârea 80/2020 - Municipiul București - 14.02.2020

  HOTARAREnr. 80 din 2020-02-14 PRIVIND APROBAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE A SPITALULUI CLINIC DE BOLI iNFECTIOASE SI TROPICALE "DR. VICTOR BABES" INCETEAZA APLICABILITATEA ANEXEI NR. 1 A HCGMB NR. 248/2011 INCETEAZA APLICABILITATEA ANEXEI NR. 9 A HCGMB NR. 567/2018
 • Hotărârea 79/2020 - Municipiul București - 14.02.2020

  HOTARAREnr. 79 din 2020-02-14 PRIVIND STABILIREA COSTULUI MEDIU LUNAR PENTRU BENEFICIARII CENTRELOR REZIDENTIALE SI AI CENTRELOR DE ZI AFLATE IN SUBORDINEA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI CAT SI A CONTRIBUTIEI LUNARE DE INTRETINERE SI A METODOLOGIEI DE CALCUL PENTRU BENEFICIARII CENTRELOR REZIDENTIALE DE INGRIJIRE SI ASISTENTA PENTRU PERSOANELE DEPENDENTE INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 248/2019
 • Hotărârea 78/2020 - Municipiul București - 14.02.2020

  HOTARAREnr. 78 din 2020-02-14 PRIVIND ASOCIEREA MUNICIPIULUI BUCURESTI CU ORASUL CHITILA, PENTRU APROBAREA ACORDURILOR DE PARTENERIAT NECESARE SEMNARII CONTRACTELOR DE FINANTARE AFERENTE PROIECTELOR DEPUSE DE PRIMARIA CHITILA IN CADRUL POR 2014-2020, CE VIZEAZA ACHIZITIA DE AUTOBUZE ELECTRICE
 • Hotărârea 77/2020 - Municipiul București - 14.02.2020

  HOTARAREnr. 77 din 2020-02-14 PRIVIND MODIFICAREA ANEXELOR 22, 26, 29, 30, 45, 46 SI 47 DIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 40/22.02.2018 PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVELOR DE INVESTITII "LUCRARI DE MODERNIZARE SI INTEGRARE IN SISTEMUL BTMS A INTERSECTIILOR SEMAFORIZATE DE PE ARTERELE COLENTINA, CAMIL RESSU THEODOR PALLADY, 13 SEPTEMBRIE- BULEVARDUL GHENCEA, GALEA GRIVITEI- BUCURESTII NOI, GIURGIULUI"
 • Hotărârea 76/2020 - Municipiul București - 14.02.2020

  HOTARAREnr. 76 din 2020-02-14 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 627/14.11.2019 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL SOCIETATII CAMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 75/2020 - Municipiul București - 14.02.2020

  HOTARAREnr. 75 din 2020-02-14 PRIVIND APROBAREA MAJORARII DE IA 2% IA 5% A COTEI CORESPUNZATOARE CHELTUIELILOR DE DEZVOLTARE SI MODERNIZARE A SACET, CA PARTE COMPONENTA A TARIFELOR LOCALE PENTRU ENERGIA TERMICA
 • Hotărârea 74/2020 - Municipiul București - 14.02.2020

  HOTARAREnr. 74 din 2020-02-14 PRIVIND COMPLETAREA ANEXEI NR. 3 – ”INVENTARUL BUNURILOR CE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI", PARTE INTEGRANTA A ANEXEI NR. 2 LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 625/2019 PRIVIND AVIZAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA, ACTIVITATILE DE PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUTIE SI FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE IN AREALUL DESERVIT DE ASOCIATIA DE DEZVOLTARE LNTERCOMUNITARA TERMOENERGETICA BUCURESTI -ILFOV, STABILIREA MODALITATII DE GESTIUNE A SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA IN AREALUL DESERVIT DE ASOCIATIE, ACORDAREA MANDATULUI SPECIAL ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE LNTERCOMUNITARA TERMOENERGETICA BUCURESTI - ILFOV PENTRU DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA SI ATRIBUIREA DIRECTA A CONTRACTULUI DE DELEGARE CATRE OPERATORUL REGIONAL CAMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCURESTI S.A., PRECUM SI AVIZAREA PROIECTULUI CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII DIRECTE A SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA, ACTIVITATILE DE PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUTIE SI FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE IN AREALUL DESERVIT DE CATRE ASOCIATIA DE DEZVOLTARE LNTERCOMUNITARA TERMOENERGETICA BUCURESTI -ILFOV
 • Hotărârea 73/2020 - Municipiul București - 14.02.2020

  HOTARAREnr. 73 din 2020-02-14 PRIVIND DAREA IN FOLOSINTA GRATUITA A UNOR TRUSE DE PRIM AJUTOR CATRE CETATENII LOCATARI AI IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC INCADRATE IN CLASA I DE RISC SEISMIC CARE REPREZINTA PERICOL PUBLIC SI AI IMOBILELOR INCADRATE IN CLASA I DE RISC SEISMIC
 • Hotărârea 72/2020 - Municipiul București - 14.02.2020

  HOTARAREnr. 72 din 2020-02-14 PRIVIND ASOCIEREA MUNICIPIULUI BUCURESTI CU ORASUL VOLUNTARI, PENTRU APROBAREA CELOR DOUA ACORDURI DE PARTENERIAT NECESARE SEMNARII CONTRACTELOR DE FINANTARE AFERENTE PROIECTELOR DEPUSE DE PRIMARIA VOLUNTARI IN CADRUL POR 2014- 2020, CE VIZEAZA ACHIZITIA DE AUTOBUZE ELECTRICE
 • Hotărârea 71/2020 - Municipiul București - 14.02.2020

  HOTARAREnr. 71 din 2020-02-14 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2, PRIN DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA INCHEIEREA UNUI ACORD PENTRU DERULAREA PROIECTULUI "SCOALA SOCIAL A SPORTIVA", IN PARTENERIAT CU ASOCIATIA FDP - PROTAGONISTI IN EDUCATIE
 • Hotărârea 70/2020 - Municipiul București - 14.02.2020

  HOTARAREnr. 70 din 2020-02-14 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL SECTOR 5 DE A SE ASOCIA CU ADMINISTRATIA STRAZILOR BUCURESTI, IN VEDEREA REALIZARII IN COMUN A LUCRARILOR DE INTERES PUBLIC LOCAL PE STRAZILE ADMINISTRATE DE ACEASTA, AFLATE PE RAZA ADMINISTRATIV- TERITORIALA A SECTORULUI 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 69/2020 - Municipiul București - 14.02.2020

  HOTARAREnr. 69 din 2020-02-14 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) - STRADA STEFAN HOLBAN NR. 38A, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 68/2020 - Municipiul București - 14.02.2020

  HOTARAREnr. 68 din 2020-02-14 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) - MODIFICARE SI ACTUALIZARE PUZ COORDONATOR SECTOR 6, BUCURESTI
 • Hotărârea 67/2020 - Municipiul București - 14.02.2020

  HOTARAREnr. 67 din 2020-02-14 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2020
 • Hotărârea 66/2020 - Municipiul București - 14.02.2020

  HOTARAREnr. 66 din 2020-02-14 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA DENUMIRILOR UNOR ARTERE DIN NOMENCLATORUL STRADAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI APROBAT PRIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR.436/26.07.2018 MODIFICA SI COMPLETEAZA HCGMB NR. 436/2018
 • Hotărârea 65/2020 - Municipiul București - 14.02.2020

  HOTARAREnr. 65 din 2020-02-14 PRIVIND PREDAREA CATRE MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, DEZVOLTARII SI ADMINISTRATIEI PRIN COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII "C.N.I." S.A., A AMPLASAMENTULUI SI ASIGURAREA CONDITIILOR IN VEDEREA EXECUTARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "SALA DE SPORT"
 • Hotărârea 64/2020 - Municipiul București - 14.02.2020

  HOTARAREnr. 64 din 2020-02-14 PRIVIND DEMARAREA PROCEDURILOR DE IDENTIFICARE, NEGOCIERE SI ACHIZITIONARE A UNUI TEREN CU DESTINATIA DE DEZVOLTARE INVESTITII PENTRU GESTIUNEA DESEURILOR
 • Hotărârea 63/2020 - Municipiul București - 14.02.2020

  HOTARAREnr. 63 din 2020-02-14 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI DOAMNELOR CARINA CHIRIAC, MIRABELA DAUER, DIDA DRAGAN SI ANGELA SIMILEA, REPREZENTANTE DE SEAMA ALE MUZICII USOARE ROMANESTI
 • Hotărârea 62/2020 - Municipiul București - 14.02.2020

  HOTARAREnr. 62 din 2020-02-14 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII PIATA ALEXANDRU PESAMOSCA, DOCTOR, SPATIULUI PUBLIC SITUAT LA INTERSECTIA DINTRE STRADA VASILE NITU, SERGENT, CU STRADA EMIL RACOVITA SI RESPECTIV B-DUL ALEXANDRU OBREGIA, SECTOR 4, BUCURESTI
 • Hotărârea 61/2020 - Municipiul București - 14.02.2020

  HOTARAREnr. 61 din 2020-02-14 PRIVIND CONFERIREA POST- MORTEM A TITLULUI DE EXCELENTA IN DOMENIUL MEDICAL DOMNULUI PROF. UNIV. DR. ALEXANDRU PESAMOSCA
 • Hotărârea 60/2020 - Municipiul București - 14.02.2020

  HOTARAREnr. 60 din 2020-02-14 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI UNOR PERSONALITATI MEDICALE
 • Hotărârea 59/2020 - Municipiul București - 14.02.2020

  HOTARAREnr. 59 din 2020-02-14 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE ASOCIERE DINTRE MUNCIPIUL BUCURESTI, PRIN DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI SI FUNDATIA CRUCEA ALB-GALBENA DIN ROMANIA, IN VEDEREA IMPLEMENTARII IN COMUN A PROIECTULUI "CENTRUL PILOT DE COORDONARE A SERVICIILOR DE INGRIJIRI INTEGRATE LA DOMICILIU DIN MUNICIPIUL BUCURESTI"
 • Hotărârea 58/2020 - Municipiul București - 14.02.2020

  HOTARAREnr. 58 din 2020-02-14 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 308/14.06.2018, PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "NEWBORN - ONCOFERTILITATE" SI APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI MODIFICA HCGMB NR. 308/2018
 • Hotărârea 57/2020 - Municipiul București - 14.02.2020

  HOTARAREnr. 57 din 2020-02-14 PENTRU APROBAREA PROIECTULUI "CLAR- PENTRU COPII"
 • Hotărârea 56/2020 - Municipiul București - 14.02.2020

  HOTARAREnr. 56 din 2020-02-14 PRIVIND REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII PARC - PRELUNGIREA GHENCEA
 • Hotărârea 55/2020 - Municipiul București - 14.02.2020

  HOTARAREnr. 55 din 2020-02-14 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER GENERAL AL DOMNULUI BAICU - CIUDIN ALEXANDRU
 • Hotărârea 54/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 54 din 2020-01-29 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULU BUCURESTI NR. 472/2018 PRIVIND NUMIREA MEMBRILOR DIN CADRUL STRUCTURII CU ATRIBUTII SPECIFICE IN DOMENIUL SANATATII IN CONSILIILE DE ADMINISTRATIE ALE SPITALELOR PUBLICE DIN RETEAUA AUTORITATII ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE A MUNICIPIULUI BUCURESTI, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE
 • Hotărârea 53/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 53 din 2020-01-29 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICPIULUI BUCURESTI NR. 345/15.11.2016 PRIVIND VALIDAREA COMPONENTEI AUTORITATII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 52/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 52 din 2020-01-29 PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL
 • Hotărârea 51/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 51 din 2020-01-29 PRIVIND REDUCEREA NUMARULUI TOTAL DE POSTURI LA UNELE INSTITUTII/ SERVICII PUBLICE DE INTERES LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA ART. 1 SI ANEXELE NR. 1 SI 2 ALE HCGMB NR. 649/2017 MODIFICA ART. 1 SI ANEXELE NR. 1 SI 2 ALE HCGMB NR. 384/2019 MODIFICA ART. 1 SI ANEXELE NR. 1 SI 2 ALE HCGMB NR. 600/2019 MODIFICA ART. 1 SI ANEXELE NR. 1 SI 2 ALE HCGMB NR. 648/2019 MODIFICA ART. 1 SI ANEXELE NR. 1 SI 2 ALE HCGMB NR. 129/2019 MODIFICA ART. 1 SI ANEXELE NR. 1 SI 2 ALE HCGMB NR. 386/2019
 • Hotărârea 50/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 50 din 2020-01-29 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 IN VEDEREA INFIINTARII UNEI SOCIETATI DE INTERES LOCAL CU RASPUNDERE LIMITATA AVAND CA SCOP PRINCIPAL PRESTAREA ACTIVITATILOR DE ASISTENTA MEDICALA
 • Hotărârea 49/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 49 din 2020-01-29 PRIVIND RECOMPENSAREA EXCELENTEI SI PERFORMANTELOR ELEVILOR BUCURESTENI IN DOMENIUL DE CURRICULA SCOLARA SI DOMENIUL SPORTIV ABROGA HCGMB NR. 337/2017 ABROGA HCGMB NR. 643/2018
 • Hotărârea 48/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 48 din 2020-01-29 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI COMPONENTELOR TAXEI MUNICIPALE PENTRU APA UZATA (TMAU FAZA 1 SI TMAU FAZA 2) PENTRU ANUL 2020
 • Hotărârea 47/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 47 din 2020-01-29 PRIVIND PRELUNGIREA TEERMENULUI DE RELOCARE A AUTOBAZEI SOCIETATII DE TRANSPORT BUCURESTI STB S.A. SITUATA IN STRADA DONIZZETI NR. 8-10, SECTOR 2
 • Hotărârea 46/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 46 din 2020-01-29 PRIVIND TRANSMITEREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE ASUPRA BUNULUI MOBIL MACARA HIDRAULICA MARCA IVECO, NUMAR DE INMATRICULARE B-164-PLB, DE LA DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCURESTI CATRE ADMINISTRATIA STRAZILOR BUCURESTI
 • Hotărârea 45/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 45 din 2020-01-29 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC DE URGENTE OFTALMOLOGICE ABROGA HCGMB NR. 217/2016
 • Hotărârea 44/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 44 din 2020-01-29 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII PE ACTIUNI SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 43/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 43 din 2020-01-29 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDARI BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 42/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 42 din 2020-01-29 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA PUBLICITATE SI AFISAJ BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 41/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 41 din 2020-01-29 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA PARCURI SI GRADINI BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 40/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 40 din 2020-01-29 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 39/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 39 din 2020-01-29 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 38/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 38 din 2020-01-29 PRIVIND DAREA IN ADMINISTRARE A 21 DE AUTOTURISME HIBRID CATRE INSTITUTII DE UTILITATE PUBLICA SI INTERES LOCAL ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 37/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 37 din 2020-01-29 PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI REFERITOR LA STADIUL REALIZARII MASURILOR DIN PLANUL DE MENTINERE A CALITATII AERULUI IN MUNICIPIUL BUCURESTI 2018- 2022, AFERENT ANULUI 2019
 • Hotărârea 36/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 36 din 2020-01-29 PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI REFERITOR LA STADIUL REALIZARII MASURILOR DIN PLANUL INTEGRAT DE CALITATE A AERULUI IN MUNICIPIUL BUCURESTI 2018-2022, AFERENT ANULUI 2019
 • Hotărârea 35/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 35 din 2020-01-29 PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI REFERITOR LA STADIUL REALIZARII MASURILOR DIN PLANUL INTEGRAT DE CALITATE A AERULUI IN MUNICIPIUL BUCURESTI 2018- 2022, AFERENT TRIMESTRULUI IV AL ANULUI 2019
 • Hotărârea 34/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 34 din 2020-01-29 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)-STRADA BERZEI NR. 101A, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 33/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 33 din 2020-01-29 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)-SOS STEFAN CEL MARE NR. 17A, NR. 19B-LOT 1/2 SI LOT 1/3, NR. 21 - LOT 2, SECTOR 2, BUCURESTI
 • Hotărârea 32/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 32 din 2020-01-29 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)-STRADA BAICULUI NR. 55, SECTOR 2, BUCURESTI
 • Hotărârea 31/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 31 din 2020-01-29 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) - CONSTRUIRE CALE DE COMUNICATIE PESTE OBSTACOL NATURAL, RAUL DAMBOVITA SI ACCESIBILIZARE CIRCULATIE - ZONA STRADA NICOLAE TECLU, SECTOR 3, BUCURESTI
 • Hotărârea 30/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 30 din 2020-01-29 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- CALEA VICTORIEI NR. 200, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 29/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 29 din 2020-01-29 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- SPLAIUL UNIRII NR. 165, STRADA ION MINULESCU NR. 2-6 SI STRADA ION MINULESCU NR. 30, SECTOR 3, BUCURESTI
 • Hotărârea 28/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 28 din 2020-01-29 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- STRADA INOVATORILOR NR. 16, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 27/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 27 din 2020-01-29 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- ALEEA METEOROGIEI NR. 11-15, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 26/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 26 din 2020-01-29 PRIVIND APROBAREA CONTRACTUTUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 25/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 25 din 2020-01-29 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 24/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 24 din 2020-01-29 PRIVIND APROBAREA CAIETULUI DE SARCINI AL SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 23/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 23 din 2020-01-29 PENTRU APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DE GESTIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 22/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 22 din 2020-01-29 PRIVIND APROBAREA ACTUALIZARII SI COMPLETARII PLANULUI DE MOBILITATE URBANA DURABILA 2016-2030 REGIUNEA BUCURESTI -ILFOV PENTRU EDIFICAREA A DOUA PASAJE RUTIERE SUPRATERANE LA INTERSECTIILE STR. TURNU MAGURELE- BD-UL METALURGIEI - BD-UL ALEXANDRU OBREGIA SI STR. ION IRICEANU- STR. TURNU MAGURELE - ŞOS . BERCENI, SECTOR 4
 • Hotărârea 21/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 21 din 2020-01-29 PRIVIND MODIFICAREA UNOR HOTARARI ALE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CARE PREVAD TERMENE DE CONSEMNARE A SUMELOR ALOCATE DESPAGUBIRILOR ACORDATE PROPRIETARILOR IMOBILELOR CE URMEAZA A FI EXPROPRIATE MODIFICA ART. V AL HCGMB NR. 1/2019 MODIFICA ART. 5 AL HCGMB NR. 72/2019 MODIFICA ART. 5 AL HCGMB NR. 186/2019 MODIFICA ART. 5 AL HCGMB NR. 292/2019
 • Hotărârea 20/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 20 din 2020-01-29 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA SITUATE PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA "EDIFICARE PARC IN ZONA DE SUD A MUNICIPIULUI BUCURESTI – BULEVARDUL METALURGIEI"
 • Hotărârea 19/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 19 din 2020-01-29 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE PENTRU IMOBILUL TEREN PROPRIETATE PRIVATA IN SUPRAFATA DE 136 MP DE LA ADRESA STRADA PRIDVORULUI NR. 4, SECTOR 4, NR. CADASTRAL 222111 ŞI PENTRU IMOBILUL TEREN PROPRIETATE PRIVATA IN SUPRAFATA DE 120 MP DE LA ADRESA STRADA PRIDVORULUI NR. 6, SECTOR 4, NR. CADASTRAL 210130 SITUATE PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA "RECONVERSIE FUNCTIONALA SCOALA 100 SITUATA IN CALEA VACRESTI NR. 296, SECTOR 4" MODIFICA ANEXA HCGMB NR. 344/2019
 • Hotărârea 18/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 18 din 2020-01-29 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 SA ACHIZITIONEZE, PENTRU SI IN NUMELE MUNICIPIULUI BUCURESTI, 3 TERENURI SITUATE PE RAZA ADMINISTRATIV- TERITORIALA A SECTORULUI 1 MODIFICA ANEXA HCGMB NR. 186/2008
 • Hotărârea 17/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 17 din 2020-01-29 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 SA ACHIZITIONEZE PENTRU SI IN NUMELE MUNICIPIULUI BUCURESTI TERENUL SITUAT IN STR. PANCIU, NR. 21, SECTOR 1 IN VEDEREA DESFASURARII UNOR ACTIVITATI DE INVATAMANT MODIFICA ANEXA HCGMB NR. 186/2008
 • Hotărârea 16/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 16 din 2020-01-29 PRIVIND TRECEREA UNOR IMOBILE DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR, IN ADMINISTRAREA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI IN SCOPUL DEZVOLTARII UNOR SERVICII SOCIALE
 • Hotărârea 15/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 15 din 2020-01-29 PRIVIND APROBAREA LISTELOR DE PRIORITATI PE STRUCTURI DE CAMERE, INTOCMITE CONFORM PREVEDERILOR LEGISLATIEI APROBATE PRIN ANEXA NR. 1 LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 754/2018, DE CATRE "COMISIA DE EVALUARE A SITUATIILOR SOCIALE DEOSEBITE IN CARE SE GASESC CETATENII MUNICIPIULUI BUCURESTI", SOLICITANTI DE LOCUINTE SOCIALE
 • Hotărârea 14/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 14 din 2020-01-29 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 454/27.08.2019 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR CATRE ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC, A COTEI - PARTI PROPRIETATE DE STAT, DIN IMOBILELE SITUATE IN BUCURESTI, CALEA VICTORIEI NR. 54, CALEA VICTORIEI NR. 103 - 105, SECTOR 1, BD. CAROL NR. 68- 70, SECTOR 2, STR. SELARI NR 13, STR. COVACI NR. 10, STR COVACI NR 14, STR. GABROVENI NR. 6- 8, STR. BACANI NR 4, STR. FRANCEZA NR. 16, B-DUL REGINA ELISABETA NR. 16, B-DUL REGINA ELISABETA NR. 30, SECTOR 3, PIATA GARII FILARET NR. 2, SECTOR 4, B-DUL MIHAIL KOGALNICEANU NR 21, SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 56 SI NR. 58A, SECTOR 5, PE PERIOADA EXECUTARII LUCRARILOR DE PUNERE IN SIGURANTA SI REPARATII FATADE
 • Hotărârea 13/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 13 din 2020-01-29 PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI A SPATIILOR VERZI AFERENTE ARTEREI DE CIRCULATIE BD. TUDOR VLADIMIRESCU, SECTOR 5
 • Hotărârea 12/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 12 din 2020-01-29 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNURILOR IMOBILE CE FAC OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 09/17.01.2020, SITUATE IN BUCURESTI, STRADA TRIUMFULUI NR. 32, SECTOR 1 SI STRADA TIMISULUI NR. 42, SECTOR 1 SI TRANSMITEREA ACESTORA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 11/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 11 din 2020-01-29 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 27/19.11.2019, RECTIFICAT CU INCHEIEREA DE RECTIFICARE NR. 31/25.11.2019, SITUAT IN BUCURESTI, STRADA ARMENEASCA NR. 14A, ET. 4, AP. 24, SECTOR 2 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC
 • Hotărârea 10/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 10 din 2020-01-29 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AI MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR.71/19.12.2019, SITUAT IN BUCURESTI, STRADA LUNCA FLORILOR NR. 1, BL. 12, SC. 1, ET. 2, AP. 21, SECTOR 2 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 9/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 9 din 2020-01-29 PRIVIND DECLARAREA CA BUNURI APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AI MUNICIPIULUI BUCURESTI A IMOBILELOR SITUATE IN SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 298A, SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 296B, SECTOR 6, CALEA PLEVNEI NR. 139C, BD. TIMISOARA NR. 101E, STR. DRUMUL TABEREI NR. 78A, SECTOR 6
 • Hotărârea 8/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 8 din 2020-01-29 PRIVIND DECLARAREA CA BUN APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A IMOBILULUI SITUAT IN BUCURESTI, INTRAREA NAVIGATORILOR NR. 27, SECTOR 1 MODIFICA ANEXA HCGMB NR. 186/2008
 • Hotărârea 7/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 7 din 2020-01-29 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A ARTEREI DE CIRCULATIE STRADA AMILCAR C. SANDULESCU, SECTOR 6 MODIFICA HCGMB NR. 254/2008
 • Hotărârea 6/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 6 din 2020-01-29 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII “RESTAURAREA SI PUNEREA IN VALOARE A PALATULUI VOIEVODAL CURTEA VECHE" MODIFICA HCGMB NR. 102/2015
 • Hotărârea 5/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 5 din 2020-01-29 PRIVIND DAREA IN FOLOSINTA GRATUITA SPITALULUI CLINIC DE URGENTA BAGDASAR-ARSENI A UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 2246,73 MP CE REPREZINTA PARTE DIN CURTEA IMOBIULUI "SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE PROF. DR. ALEXANDRU OBREGIA"
 • Hotărârea 4/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 4 din 2020-01-29 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI UNOR PERSONALITATI MEDICALE
 • Hotărârea 3/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 3 din 2020-01-29 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI DOMNULUI TUDOR GHEORGHE
 • Hotărârea 2/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 2 din 2020-01-29 PRIVIND APROBAREA „PROGRAMULUI DE STIMULARE A ELIMINARII DIN TRAFICUL BUCURESTEAN A AUTOVEHICULELOR CU GRAD RIDICAT DE POLUARE PRIN ACORDAREA DE ECO - VOUCHERE" — ETAPA A II-A
 • Hotărârea 1/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 1 din 2020-01-29 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER GENERAL AL DOMNULUI CATANA CLAUDIU- DANIEL SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI