• Hotărârea 1571/2019 - Municipiul București - 17.09.2019

  HOTARAREnr. 1571 din 2019-09-17 PRIVIND DECIZIA DE EXPROPRIERE PENTRU SUPRAFETELE DE 122 MP + 24 MP + 25 MP, SECTIUNI DIN TERENURI PROPRIETATE PRIVATA, SITUATE PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA "LARGIRE SOSEAUA FABRICA DE GLUCOZA INTRE STRADA BARBU VACARESCU SI STRADA PETRICANI-TRONSON I" IN VEDEREA CONTINUARII LUCRARILOR DE INTERES PUBLIC LOCAL
 • Hotărârea 735/2019 - Municipiul București - 18.12.2019

  HOTARAREnr. 735 din 2019-12-18 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 DIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 567/23.08.2018 PRIVIND APROBAREA STRUCTURILOR OGANIZATORICE ALE UNOR SPITALE AFLATE IN ADMINISTRAREA MUNICIPALITATII, PRIN ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI. CU MODIFICARILE ULTERIOARE
 • Hotărârea 734/2019 - Municipiul București - 18.12.2019

  HOTARAREnr. 734 din 2019-12-18 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, MODIFICAREA NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISE SEISMIC, PRECUM SI REDUCEREA NUMARULUI TOTAL DE POSTURI LA UNELE SERVICII PUBLICE DE INTERES LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 733/2019 - Municipiul București - 18.12.2019

  HOTARAREnr. 733 din 2019-12-18 PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL SI MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 10/2018, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE
 • Hotărârea 732/2019 - Municipiul București - 18.12.2019

  HOTARAREnr. 732 din 2019-12-18 PRIVIND APROBAREA REALIZARII UNUI MONUMENT DEDICAT CAINILOR DE SERVICIU DENUMIT "MAX, CAINELE EROU", CARE SA FIE AMPLASAT IN PARCUL REGELE MIHAI I AL ROMANIEI (FOST PARCUL HERASTRAU), ZONA EXPOFLORA
 • Hotărârea 731/2019 - Municipiul București - 18.12.2019

  HOTARAREnr. 731 din 2019-12-18 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 51/2019 PRIVIND COOPERAREA INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI CORUL NATIONAL DE CAMERA "MADRIGAL MARIN CONSTANTIN" IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A PROIECTULUI "CANTUS MUNDI" BUCURESTI 2019
 • Hotărârea 730/2019 - Municipiul București - 18.12.2019

  HOTARAREnr. 730 din 2019-12-18 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1, PRIN SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI DE A HOTARI CU PRIVIRE LA COOPERAREA CU FEDERATIA ROMANA DE RUGBY, IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A UNOR ACTIUNI, LUCRARI SI PROIECTE DE INTERES PUBLIC LOCAL
 • Hotărârea 729/2019 - Municipiul București - 18.12.2019

  HOTARAREnr. 729 din 2019-12-18 PRIVIND ASOCIEREA MUNICIPIULUI BUCURESTI CU SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI STB S.A. SI CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A LUCRARILOR DE INTERES LOCAL CU PRIVIRE LA MODERNIZAREA STATIILOR DE TRAMVAI ALE S.T.B. S.A. AFLATE PE TERITORIUL ADMINISTRATIV AL SECTORULUI 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 728/2019 - Municipiul București - 18.12.2019

  HOTARAREnr. 728 din 2019-12-18 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCURESTI DE A HOTARI CU PRIVIRE LA ASOCIEREA DINTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 SI ADMINISTRATIA STRAZILOR BUCURESTI, IN VEDEREA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERES PUBLIC LOCAL REFERITOARE LA MODERNIZAREA, RECONFIGURAREA, INTRETINEREA SI AMENAJAREA/REAMENAJAREA SPATIILOR PUBLICE SITUATE PE RETEAUA STRADALA PRINCIPALA DIN SECTORUL 3
 • Hotărârea 727/2019 - Municipiul București - 18.12.2019

  HOTARAREnr. 727 din 2019-12-18 PRIVIND ACORDAREA DE MANDAT SPECIAL ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI-ILFOV PENTRU ELABORAREA SI APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PENTRU STABILIREA MODALITATII DE DELEGARE SI A DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CALATORI PE TERMEN LUNG, CATRE OPERATORII REGIONALI EXISTENTI DIN BUCURESTI-ILFOV
 • Hotărârea 726/2019 - Municipiul București - 18.12.2019

  HOTARAREnr. 726 din 2019-12-18 PRIVIND ACORDAREA DE MANDAT SPECIAL ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI- ILFOV IN VEDEREA MODIFICARII CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CALATORI INCHEIAT CU OPERATORUL REGIONAL S.C. SERVICIUL DE TRANSPORT VOLUNTARI S.A.
 • Hotărârea 725/2019 - Municipiul București - 18.12.2019

  HOTARAREnr. 725 din 2019-12-18 PRIVIND ACORDAREA DE MANDAT SPECIAL ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI - ILFOV IN VEDEREA MODIFICARII CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CALATORI INCHEIAT CU OPERATORUL REGIONAL SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI STB S.A.
 • Hotărârea 724/2019 - Municipiul București - 18.12.2019

  HOTARAREnr. 724 din 2019-12-18 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUII GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 244/23.04.2019 PRIVIND STABILIREA NIVELURILOR IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE IN MUNICIPIUL BUCURESTI, INCEPAND CU ANUL 2020
 • Hotărârea 723/2019 - Municipiul București - 18.12.2019

  HOTARAREnr. 723 din 2019-12-18 PRIVIND INSTITUIREA TAXEI SPECIALE PENTRU PROMOVAREA TURISTICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ANUL 2020
 • Hotărârea 722/2019 - Municipiul București - 18.12.2019

  HOTARAREnr. 722 din 2019-12-18 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL SOCIETATII DE TRANSPORT BUCURESTI STB S.A.
 • Hotărârea 721/2019 - Municipiul București - 18.12.2019

  HOTARAREnr. 721 din 2019-12-18 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2019
 • Hotărârea 720/2019 - Municipiul București - 18.12.2019

  HOTARAREnr. 720 din 2019-12-18 PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI REFERITOR LA STADIUL REALIZARII MASURILOR DIN PLANUL INTEGRAT DE CALITATE A AERULUI IN MUNICIPIUL BUCURESTI 2018-2022, AFERENT TRIMESTRULUI III AL ANULUI 2019
 • Hotărârea 719/2019 - Municipiul București - 18.12.2019

  HOTARAREnr. 719 din 2019-12-18 PRIVIND APROBAREA INCHEIERII ACTULUI ADITIONAL LA CONTRACTUL DE MANDAT AL ADMINISTRATORULUI SPECIAL LA REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE (RADET)
 • Hotărârea 718/2019 - Municipiul București - 18.12.2019

  HOTARAREnr. 718 din 2019-12-18 PRIVIND APROBAREA BILANTULUI ENERGETIC AL SISTEMULUI DE TERMOFICARE AL SACET BUCURESTI
 • Hotărârea 717/2019 - Municipiul București - 18.12.2019

  HOTARAREnr. 717 din 2019-12-18 PRIVIND RECTIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 49/31.01.2019
 • Hotărârea 716/2019 - Municipiul București - 18.12.2019

  HOTARAREnr. 716 din 2019-12-18 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PUZ - STRADA CAPITAN AVIATOR GHEORGHE DEMETRIADE NR. 6- 8, SECTOR 1, NC 257891 , NC 203629
 • Hotărârea 715/2019 - Municipiul București - 18.12.2019

  HOTARAREnr. 715 din 2019-12-18 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- STRADA ARDEZIEI NR. 6, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 714/2019 - Municipiul București - 18.12.2019

  HOTARAREnr. 714 din 2019-12-18 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- GALEA VITAN NR. 30, SECTOR 3, BUCURESTI
 • Hotărârea 713/2019 - Municipiul București - 18.12.2019

  HOTARAREnr. 713 din 2019-12-18 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- STRADA PRIMAVERII NR. 1, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 712/2019 - Municipiul București - 18.12.2019

  HOTARAREnr. 712 din 2019-12-18 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) - STRADA SCOALA FLOREASCA NR. 28, SECTOR 1
 • Hotărârea 711/2019 - Municipiul București - 18.12.2019

  HOTARAREnr. 711 din 2019-12-18 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- B-DUL ION MIHALACHE (FOST 1 MAI) NR. 1480, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 710/2019 - Municipiul București - 18.12.2019

  HOTARAREnr. 710 din 2019-12-18 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- INTRAREA GHEORGHE COSTEA, SERGENT, NR. 6 (FOSTA STR. FLUIERULUI NR. 13), SECTOR 2
 • Hotărârea 709/2019 - Municipiul București - 18.12.2019

  HOTARAREnr. 709 din 2019-12-18 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- STRADA GHEORGHIENI NR. 36, SECTOR 5, BUCURESTI
 • Hotărârea 708/2019 - Municipiul București - 18.12.2019

  HOTARAREnr. 708 din 2019-12-18 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- SOSEAUA ELECTRONICII NR. 25, SECTOR 2, BUCURESTI
 • Hotărârea 707/2019 - Municipiul București - 18.12.2019

  HOTARAREnr. 707 din 2019-12-18 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- ALEEA MODROGAN NR. 1 A, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 706/2019 - Municipiul București - 18.12.2019

  HOTARAREnr. 706 din 2019-12-18 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. SERG. MAJ. THEODOR BUZOIU NR. 3 SI NR. 5, SECTOR 2, BUCURESTI
 • Hotărârea 705/2019 - Municipiul București - 18.12.2019

  HOTARAREnr. 705 din 2019-12-18 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PUZ - ALEEA TEISANI- DRUMUL PADUREA NEAGRA NR. 56- 64, ANSAMBLUL REZIDENTIAL GREENFIELD SECTOR 1
 • Hotărârea 704/2019 - Municipiul București - 18.12.2019

  HOTARAREnr. 704 din 2019-12-18 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- SOSEAUA BUCURESTI- PLOIESTI NR. 89A, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 703/2019 - Municipiul București - 18.12.2019

  HOTARAREnr. 703 din 2019-12-18 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) - STR. GENERAL GHEORGHE MANU NR. 27-29, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 702/2019 - Municipiul București - 18.12.2019

  HOTARAREnr. 702 din 2019-12-18 PRIVIND APROBAREA "MODIFICARE PARTIALA PUG IN SENSUL INCLUDERII TERENULUI SITUAT IN DRUMUL COOPERATIVEI NR. 155-159, SECTOR 5, IN ZONA L1C, CONFORM SENTINTEI CIVILE NR. 1285/25.02.2019, DEFINITIVA, PRONUNTATA DE TRIBUNALUL BUCURESTI-SECTIA A II-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL IN DOSARUL NR. 17442/3/2016"
 • Hotărârea 701/2019 - Municipiul București - 18.12.2019

  HOTARAREnr. 701 din 2019-12-18 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE PIATA HENRI DUNANT SPATIULUI PUBLIC SITUAT IN ZONA DE ACCES LA SPITALUL FUNDENI, CARE SE FORMEAZA DIN STRADA SPORTULUI, SECTOR 2, BUCURESTI
 • Hotărârea 700/2019 - Municipiul București - 18.12.2019

  HOTARAREnr. 700 din 2019-12-18 PRIVIND PREDAREA DE CATRE MUNICIPIUL BUCURESTI A DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU 101 BLOCURI DIN SECTOR 3, PRELUATA PRIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 266/17.05.2018
 • Hotărârea 699/2019 - Municipiul București - 18.12.2019

  HOTARAREnr. 699 din 2019-12-18 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 210/02.12.2019, SITUAT IN BUCURESTI, STRADA CENTURII NR. 9, BLOC 113, SCARA B, ETAJ 5, AP. 66, SECTOR 6 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC
 • Hotărârea 698/2019 - Municipiul București - 18.12.2019

  HOTARAREnr. 698 din 2019-12-18 PRIVIND APROBAREA LISTEI SPATIILOR MEDICALE LIBERE CE FAC OBIECTUL ORDONANTEI DE URGENTA NR. 68/2008 PRIVIND VANZAREA SPATIILOR PROPRIETATE PRIVATA A STATULUI SAU A UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE, CU DESTINATIA DE CABINETE MEDICALE, PRECUM SI A SPATIILOR IN CARE ISI DESFASOARA ACTIVITATI CONEXE ACTULUI MEDICAL, PRIN LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE
 • Hotărârea 697/2019 - Municipiul București - 18.12.2019

  HOTARAREnr. 697 din 2019-12-18 PRIVIND CONCESIONAREA, FARA LICITATIE PUBLICA A UNUI TEREN AFLAT IN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BUCURESTI SITUAT ADIACENT PROPRIETATII DIN STRADA PATRASCU VODA NR. 6, SECTOR 3, IN SUPRAFATA DE 72 MP, NECESAR EXTINDERII LOCUINTEI
 • Hotărârea 696/2019 - Municipiul București - 18.12.2019

  HOTARAREnr. 696 din 2019-12-18 PRIVIND DECLARAREA CA BUNURI CE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A PARTILOR COMPONENTE ALE INVESTITIEI, CONSTRUIREA SISTEMULUI DE DRENARE DE LA PARTEA DREAPTA A CASETEI SI ALTE LUCRARI LA SISTEMUL DE CANALIZARE DE EVACUARE DIN LACURILE TITAN, TINERETULUI SI CAROL, PRECUM SI DAREA ACESTORA IN CONCESIUNE S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 695/2019 - Municipiul București - 18.12.2019

  HOTARAREnr. 695 din 2019-12-18 PRIVIND SCOATEREA DIN LISTA ANEXA LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 186/2008 PRIVIND INSUSIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A SUBSTATIEI ELECTRICE OBOR SITUATA IN BD. FERDINAND NR. 137, SECTOR 2
 • Hotărârea 694/2019 - Municipiul București - 18.12.2019

  HOTARAREnr. 694 din 2019-12-18 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL - TEREN SITUAT IN B-DUL BASARABIA NR. 151, SECTOR 2, IN SUPRAFATA DE 5017 MP
 • Hotărârea 693/2019 - Municipiul București - 18.12.2019

  HOTARAREnr. 693 din 2019-12-18 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PRIVIND TRECEREA IMOBILULUI SITUAT IN CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 164, SECTOR 5 DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI FINANTELOR PUBLICE PRIN AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA-DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 692/2019 - Municipiul București - 18.12.2019

  HOTARAREnr. 692 din 2019-12-18 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE ALOCARE A 1,5% DIN PIB- UL ROMANIEI PENTRU BUGETUL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 691/2019 - Municipiul București - 18.12.2019

  HOTARAREnr. 691 din 2019-12-18 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI "ACTUALIZARE STUDIU DE SOLUTIE PENTRU DEFINITIVAREA DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE PENTRU CONTRACTUL DE LUCRARI CL6 – REABILITAREA/INLOCUIREA RETELEI DE CANALIZARE (IN ZONELE COTROCENI, REGINA MARIA SI TINERETULUI)" SI MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 376/24.11.2016 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO- ECONOMICI, A DEVIZULUI GENERAL PE PROIECT SI A DEVIZELOR GENERALE PE CONTRACTE PENTRU PROIECTUL "FINALIZAREA STATIEI DE EPURARE GLINA, REABILITAREA PRINCIPALELOR COLECTOARE DE CANALIZARE SI A CANALULUI COLECTOR DAMBOVITA (CASETA) IN MUNICIPIUL BUCURESTI - ETAPA II"
 • Hotărârea 690/2019 - Municipiul București - 18.12.2019

  HOTARAREnr. 690 din 2019-12-18 PRIVIND APROBAREA, "PLANULUI ANUAL DE EVOLUTIE A TARIFELOR ENERGIEI TERMICE PENTRU PERIOADA 2020 - 2044", CA MODEL ECONOMIC AFERENT OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI (25 OBIECTIVE INSUMAND O LUNGIME DE TRASEU DE 105,969 KM)"
 • Hotărârea 689/2019 - Municipiul București - 18.12.2019

  HOTARAREnr. 689 din 2019-12-18 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI SI A CHELTUIELILOR AFERENTE INVESTITIEI "REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI (25 OBIECTIVE INSUMAND O LUNGIME DE TRASEU DE 105,969 KM)")
 • Hotărârea 688/2019 - Municipiul București - 18.12.2019

  HOTARAREnr. 688 din 2019-12-18 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 176/23.04.2019 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO- ECONOMICI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITIL "REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI (25 OBIECTIVE INSUMAND O LUNGIME DE TRASEU DE 105.969 KM)"
 • Hotărârea 687/2019 - Municipiul București - 18.12.2019

  HOTARAREnr. 687 din 2019-12-18 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "EXTINDEREA DELIMITARII AMPRIZEI CAII DE RULARE A TRAMVAIELOR FATA DE CAROSABILUL DESTINAT TRAFICULUI RUTIER PRIN GARDURI DE PROTECTIE PE TRONSONUL MODERNIZAT AL LINIILOR 19, 23, 27, CUPRINS TNTRE SOS. MIHAI BRAVU- STR. DRISTORULUI DE PE B-DUL CAMIL RESSU"
 • Hotărârea 686/2019 - Municipiul București - 18.12.2019

  HOTARAREnr. 686 din 2019-12-18 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE, PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII - LUCRARI DE INTERVENTIE PRIVIND REPARAREA MAJORA SI REDAREA FUNCTIONALITATII IMOBILULUI SITUAT IN BUCURESTI, CALEA VICTORIEI NR. 22 - 24, SECTOR 3
 • Hotărârea 685/2019 - Municipiul București - 18.12.2019

  HOTARAREnr. 685 din 2019-12-18 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII - CONSOLIDARE IMOBIL SITUAT IN BUCURESTI, STR. FRANCEZA NR. 30, SECTOR 3
 • Hotărârea 684/2019 - Municipiul București - 18.12.2019

  HOTARAREnr. 684 din 2019-12-18 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO- ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTII - CONSOLIDARE IMOBIL SITUAT IN BUCURESTI, STR. SPATARULUI NR. 36, SECTOR 2
 • Hotărârea 683/2019 - Municipiul București - 18.12.2019

  HOTARAREnr. 683 din 2019-12-18 PRIVIND ASIGURAREA INTEGRALA A FINANTARII DE LA BUGETUL LOCAL, IN LIMITA FONDURILOR ALOCATE ANUAL CU ACEASTA DESTINATIE, A CHELTUIELILOR PRIVIND REALIZAREA LUCRARILOR DE PUNERE IN SIGURANTA SI REPARATII FATADE A UNOR IMOBILE UNDE SE DETINE COTA - PARTE PROPRIETATE DE STAT, SITUATE IN MUNICIPIU BUCURESTI
 • Hotărârea 682/2019 - Municipiul București - 18.12.2019

  HOTARAREnr. 682 din 2019-12-18 PRIVIND APROBAREA FINANTARII DE LA BUGETUL LOCAL, IN LIMITA FONDURILOR ALOCATE ANUAL CU ACEASTA DESTINATIE, A CHELTUIELILOR PENTRU PROIECTAREA LUCRARILOR DE INTERVENTIE LA IMOBILELE SITUATE IN BUCURESTI, GALEA VICTORIEI NR. 95, SECTOR 1 SI STR. NICOLAE IORGA NR. 22, SECTOR 1
 • Hotărârea 681/2019 - Municipiul București - 18.12.2019

  HOTARAREnr. 681 din 2019-12-18 PRIVIND ASIGURAREA TRANSPORTULUI IN REGIM DE TAXI PERSOANELOR CU HANDICAP CARE UTILIZEAZA FOTOLIUL RULANT
 • Hotărârea 680/2019 - Municipiul București - 18.12.2019

  HOTARAREnr. 680 din 2019-12-18 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 SI ANEXEI NR. 3 A HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 388/2019 PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI A UNITATILOR LOCATIVE CU DESTINATIA DE LOCUINTE DE SERVICIU PENTRU PERSONALUL ANGAJAT IN UNITATILE SANITARE AFLATE IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
 • Hotărârea 679/2019 - Municipiul București - 18.12.2019

  HOTARAREnr. 679 din 2019-12-18 PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI A 43 DE UNITATI LOCATIVE CU DESTINATIA DE LOCUINTE DE SERVICIU PENTRU PERSONALUL ANGAJAT IN UNITATILE SANITARE AFLATE IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDDICALE BUCURESTI
 • Hotărârea 678/2019 - Municipiul București - 18.12.2019

  HOTARAREnr. 678 din 2019-12-18 PENTRU APROBAREA PROIECTULUI "BIBLIOTECA PENTRU MEDICI"
 • Hotărârea 677/2019 - Municipiul București - 18.12.2019

  HOTARAREnr. 677 din 2019-12-18 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" DOMNULUI EMIL VETELEANU - VETERAN DE RAZBOI
 • Hotărârea 676/2019 - Municipiul București - 18.12.2019

  HOTARAREnr. 676 din 2019-12-18 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" UNOR MARI ARTISTI DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • Hotărârea 675/2019 - Municipiul București - 18.12.2019

  HOTARAREnr. 675 din 2019-12-18 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" UNOR INTERPRETI DE MUZICA FOLK
 • Hotărârea 674/2019 - Municipiul București - 18.12.2019

  HOTARAREnr. 674 din 2019-12-18 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" UNOR INTERPRETI DE MUZICA POPULARA
 • Hotărârea 673/2019 - Municipiul București - 18.12.2019

  HOTARAREnr. 673 din 2019-12-18 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" UNOR PERSONALITATI MEDICALE
 • Hotărârea 672/2019 - Municipiul București - 18.12.2019

  HOTARAREnr. 672 din 2019-12-18 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PENTRU INTRODUCEREA AUTOBUZELOR SCOLARE IN ZONA UNITATILOR DE INVATAMANT DIN SECTOARELE 1 SI 6
 • Hotărârea 671/2019 - Municipiul București - 18.12.2019

  HOTARAREnr. 671 din 2019-12-18 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REALIZARE SPITAL METROPOLITAN CU FUNCTII COMPLEMENTARE, CENTRU DE EXCELENTA, CAMPUS UNIVERSITAR"
 • Hotărârea 670/2019 - Municipiul București - 18.12.2019

  HOTARAREnr. 670 din 2019-12-18 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 SA ACHIZITIONEZE PENTRU SI IN NUMELE MUNICIPIULUI BUCURESTI IMOBILUL SITUAT IN INTRAREA POIANA NR. 5-7, SECTOR 1, IN VEDEREA DESFASURARII DE ACTIVITATI DE INVATAMANT
 • Hotărârea 669/2019 - Municipiul București - 18.12.2019

  HOTARAREnr. 669 din 2019-12-18 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER GENERAL AL DOMNULUI NITU FLORIAN
 • Hotărârea 668/2019 - Municipiul București - 18.12.2019

  HOTARAREnr. 668 din 2019-12-18 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER GENERAL AL DOMNULUI CIUCU CIPRIAN SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 667/2019 - Municipiul București - 14.11.2019

  HOTARAREnr. 667 din 2019-11-14 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 149/2016 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 666/2019 - Municipiul București - 14.11.2019

  HOTARAREnr. 666 din 2019-11-14 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE PERIOADA 2 DECEMBRIE 2019 - 2 MARTIE 2020
 • Hotărârea 665/2019 - Municipiul București - 14.11.2019

  HOTARAREnr. 665 din 2019-11-14 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA ASOCIEREA DINTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 CU ADMINISTRATIA STRAZILOR BUCURESTI, IN VEDEREA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERES LOCAL REFERITOARE LA MODERNIZAREA, RECONFIGURAREA, INTRETINEREA SI AMENAJAREA/REAMENAJAREA SPATIILOR PUBLICE SITUATE PE RETEAUA STRADALA PRINCIPALA DIN SECTORUL 4
 • Hotărârea 664/2019 - Municipiul București - 14.11.2019

  HOTARAREnr. 664 din 2019-11-14 PENTRU IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL SECTOR 3 IN VEDEREA INCHEIERII ACORDULUI DE PARTENERIAT CU AGENTIA PENTRU AGENDA DIGITALA A ROMANIEI
 • Hotărârea 663/2019 - Municipiul București - 14.11.2019

  HOTARAREnr. 663 din 2019-11-14 PENTRU IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA ASOCIEREA CU FUNDATIA CRUCEA ALB-GALBENA. IN VEDEREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI "BUTONUL ROSU - SALVEAZA VIETI"
 • Hotărârea 662/2019 - Municipiul București - 14.11.2019

  HOTARAREnr. 662 din 2019-11-14 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI NR. 5 DIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 248/2011 PRIVIND APROBAREA STRUCTURILOR ORGANIZATORICE ALE UNOR SPITALE AFLATE IN ADMINISTRAREA MUNICIPALITATII. PRIN ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
 • Hotărârea 661/2019 - Municipiul București - 14.11.2019

  HOTARAREnr. 661 din 2019-11-14 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI TARIFELOR PRACTICATE DE CATRE TEATRUL MUNICIPAL L.S. BULANDRA, INSTITUTIE PUBLICA DE CULTURA DE INTERES LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 660/2019 - Municipiul București - 14.11.2019

  HOTARAREnr. 660 din 2019-11-14 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 27/10.02.2005 PENTRU TRANSMITEREA CU PLATA DIN DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI SI DIN ADMINISTRAREA AUTORITATII PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A IMOBILELOR SITUATE IN BUCURESTI, SOS. NORDULUI NR. 114- 140, SECTOR 1 SI TRANSMITEREA ACESTORA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT
 • Hotărârea 659/2019 - Municipiul București - 14.11.2019

  HOTARAREnr. 659 din 2019-11-14 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETUL VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL COMPANIEI MUNICIPALE TURISTICA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 658/2019 - Municipiul București - 14.11.2019

  HOTARAREnr. 658 din 2019-11-14 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL COMPANIEI MUNICIPALE MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 657/2019 - Municipiul București - 14.11.2019

  HOTARAREnr. 657 din 2019-11-14 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL COMPANIEI MUNICIPALE DEZVOLTARE DURABILA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 656/2019 - Municipiul București - 14.11.2019

  HOTARAREnr. 656 din 2019-11-14 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL COMPANIEI MUNICIPALE CONSOLIDARI S.A.
 • Hotărârea 655/2019 - Municipiul București - 14.11.2019

  HOTARAREnr. 655 din 2019-11-14 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL COMPANIEI MUNICIPALE CIMITIRE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 654/2019 - Municipiul București - 14.11.2019

  HOTARAREnr. 654 din 2019-11-14 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL SOCIETATII TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 653/2019 - Municipiul București - 14.11.2019

  HOTARAREnr. 653 din 2019-11-14 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL COMPANIEI MUNICIPALE PARKING BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 652/2019 - Municipiul București - 14.11.2019

  HOTARAREnr. 652 din 2019-11-14 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL COMPANIEI MUNICIPALE MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 651/2019 - Municipiul București - 14.11.2019

  HOTARAREnr. 651 din 2019-11-14 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2019
 • Hotărârea 650/2019 - Municipiul București - 14.11.2019

  HOTARAREnr. 650 din 2019-11-14 PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI LA 30.09.2019
 • Hotărârea 649/2019 - Municipiul București - 14.11.2019

  HOTARAREnr. 649 din 2019-11-14 PRIVIND APROBAREA FINANTARII DE LA BUGETUL MUNICIPIULUI BUCURESTI A PROGRAMULUI UNITAR DE ACTIUNE PENTRU DERATIZARE SI DEZINSECTIE IN ANUL 2020
 • Hotărârea 648/2019 - Municipiul București - 14.11.2019

  HOTARAREnr. 648 din 2019-11-14 PRIVIND STABILIREA PRETURILOR MEDII ALE PRODUSELOR AGRICOLE PENTRU MUNICIPIUL BUCURESTI, PENTRU ANUL 2020
 • Hotărârea 647/2019 - Municipiul București - 14.11.2019

  HOTARAREnr. 647 din 2019-11-14 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- STRADA VASILE LASCAR NR. 216-218, SECTOR 2, NC 237101
 • Hotărârea 646/2019 - Municipiul București - 14.11.2019

  HOTARAREnr. 646 din 2019-11-14 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- SOSEAUA STRAULESTI NR. 93-199 LOT 2, NC 272702, SECTOR 1
 • Hotărârea 645/2019 - Municipiul București - 14.11.2019

  HOTARAREnr. 645 din 2019-11-14 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- STR. HELIADE INTRE VII NR. 72, SECTOR 2, BUCURESTI
 • Hotărârea 644/2019 - Municipiul București - 14.11.2019

  HOTARAREnr. 644 din 2019-11-14 PRIVIND INCETAREA CONTRACTULUI DE MANDAT AL DOMNULUI BURGHIU ALEXANDRU DAVID, ADMINISTRATOR SPECIAL LA REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE (RADET) SI APROBAREA CONTRACTULUI DE MANDAT - CADRU, PRECUM SI DESEMNAREA ADMINISTRATORULUI SPECIAL AL REGIEI AUTONOME DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE- RADET BUCURESTI SI A PERSOANEI IMPUTERNICITE SA SEMNEZE CONTRACTUL DE MANDAT CU ACESTA
 • Hotărârea 643/2019 - Municipiul București - 14.11.2019

  HOTARAREnr. 643 din 2019-11-14 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "AMENAJARE PEISAGISTICA A PARCULUI UNIRII"
 • Hotărârea 642/2019 - Municipiul București - 14.11.2019

  HOTARAREnr. 642 din 2019-11-14 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PROIECTULUI TEHNIC PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "REPARATII CAPITALE POD- NUMAR INVENTAR 1111264 DIN PARCUL CISMIGIU
 • Hotărârea 641/2019 - Municipiul București - 14.11.2019

  HOTARAREnr. 641 din 2019-11-14 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE, FAZA DALI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "CONSOLIDARE SI RECONFIGURARE CONSTRUCTIE EXISTENTA C1, CONSOLIDARE CORP C2, PALLADY"
 • Hotărârea 640/2019 - Municipiul București - 14.11.2019

  HOTARAREnr. 640 din 2019-11-14 PRIVIND DAREA IN FOLOSINTA GRATUITA PAROHIEI SFANTUL GHEORGHE VECHI A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 774 MP, SITUAT IN STR. SFANTA VINERI NR. 10A, SECTOR 3, BUCURESTI
 • Hotărârea 639/2019 - Municipiul București - 14.11.2019

  HOTARAREnr. 639 din 2019-11-14 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL SENTINTEI CIVILE NR. 2052/10.03.2014 SI A SENTINTEI CIVILE NR. 13261/22.10.2018, SITUAT IN BUCURESTI, SOS. GIURGIULUI NR. 125, BL. 4A, SC. 1, ET. 2, AP.7, SECTOR 4 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 638/2019 - Municipiul București - 14.11.2019

  HOTARAREnr. 638 din 2019-11-14 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 A UNOR IMOBILE SITUATE IN MUNICIPIUL BUCURESTI, STRADA ODGONULUI, FN, SECTOR 6 SI ABROGAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 221/2015
 • Hotărârea 637/2019 - Municipiul București - 14.11.2019

  HOTARAREnr. 637 din 2019-11-14 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR CATRE ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC A COTELOR-PARTI, PROPRIETATE DE STAT DIN IMOBILUL SITUAT IN MUNICIPIUL BUCURESTI, STRADA SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 2K COLT CU STRADA NICOLAE TONITZA NR. 13, SECTOR 3, PE PERIOADA EXECUTARII LUCRARILOR DE PUNERE IN SIGURANTA SI REPARATII FATADA
 • Hotărârea 636/2019 - Municipiul București - 14.11.2019

  HOTARAREnr. 636 din 2019-11-14 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII-CONSOLIDARE IMOBIL SITUAT IN B-DUL SCHITU MAGUREANU NR. 19, SECTOR 1
 • Hotărârea 635/2019 - Municipiul București - 14.11.2019

  HOTARAREnr. 635 din 2019-11-14 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII-CONSOLIDARE IMOBIL SITUAT IN BUCURESTI, STR. PICTOR STEFAN LUCHIAN NR. 12C, SECTOR 2
 • Hotărârea 634/2019 - Municipiul București - 14.11.2019

  HOTARAREnr. 634 din 2019-11-14 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII-CONSOLIDARE IMOBIL SITUAT IN STR. D.I.MENDEELEV NR. 17/STR. PIATA AMZEI NR. 15, SECTOR 1
 • Hotărârea 633/2019 - Municipiul București - 14.11.2019

  HOTARAREnr. 633 din 2019-11-14 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI DIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 4/31.01.2019 PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "PASAJ DOAMNA GHICA"
 • Hotărârea 632/2019 - Municipiul București - 14.11.2019

  HOTARAREnr. 632 din 2019-11-14 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" DOMNULUI ANDREI SERBAN
 • Hotărârea 631/2019 - Municipiul București - 14.11.2019

  HOTARAREnr. 631 din 2019-11-14 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" DOAMNEI RODICA POPESCU BITANESCU
 • Hotărârea 630/2019 - Municipiul București - 14.11.2019

  HOTARAREnr. 630 din 2019-11-14 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" DOMNULUI CORNELIU CONSTANTIN DINU
 • Hotărârea 629/2019 - Municipiul București - 14.11.2019

  HOTARAREnr. 629 din 2019-11-14 PRIVIND MASURI NECESARE ASIGURARII LIVRARII IN PARAMETRI A ENERGIEI TERMICE IN ZONELE DEFICITARE ALE SISTEMULUI DE ALIMENTARE CENTRALIZATA CU ENERGIE TERMICA DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 628/2019 - Municipiul București - 14.11.2019

  HOTARAREnr. 628 din 2019-11-14 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL COMPANIEI MUNICIPALE TERMOENERGETICA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 627/2019 - Municipiul București - 14.11.2019

  HOTARAREnr. 627 din 2019-11-14 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL SOCIETATII CAMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 626/2019 - Municipiul București - 14.11.2019

  HOTARAREnr. 626 din 2019-11-14 PRIVIND APROBAREA INCHEIERII CONVENTIILOR DE JUSTIFICARE A AVANSURILOR IN CONFORMITATE CU ART. 51 ALIN. (3) AL ORDONANTEI GUVERNULUI NR. 36/2006 PRIVIND UNELE MASURI PENTRU FUNCTIONAREA SISTEMELOR CENTRALIZATE DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA A POPULATIEI, IN SEZONUL DE INCALZIRE 2019-2020
 • Hotărârea 625/2019 - Municipiul București - 14.11.2019

  HOTARAREnr. 625 din 2019-11-14 PRIVIND AVIZAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA, ACTIVITATILE DE PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUTIE SI FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE IN AREALUL DESERVIT DE ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA TERMOENERGETICA BUCURESTI-ILFOV, STABILIREA MODALITATII DE GESTIUNE A SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA IN AREALUL DESERVIT DE ASOCIATIE, ACORDAREA MANDATULUI SPECIAL ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA TERMOENERGETICA BUCURESTI-ILFOV PENTRU DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA SI ATRIBUIREA DIRECTA A CONTRACTULUI DE DELEGARE CATRE OPERATORUL REGIONAL CAMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCURESTI S.A., PRECUM SI AVIZAREA PROIECTULUI CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII DIRECTE A SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA, ACTIVITATILE DE PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUTIE SI FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE IN AREALUL DESERVIT DE CATRE ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA TERMOENERGETICA BUCURESTI-ILFOV
 • Hotărârea 624/2019 - Municipiul București - 14.11.2019

  HOTARAREnr. 624 din 2019-11-14 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER GENERAL AL DOMNULUI STANCIU DANIEL
 • Hotărârea 623/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 623 din 2019-10-24 PRIVIND DESEMNAREA A TREI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT LICEUL TEHNOLOGIC NR. 3, SECTOR 2
 • Hotărârea 622/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 622 din 2019-10-24 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL "REGINA MARIA", SECTOR 2
 • Hotărârea 621/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 621 din 2019-10-24 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA PROFESIONALA SPECIALA NR. 2, SECTOR 2
 • Hotărârea 620/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 620 din 2019-10-24 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA PROFESIONALA SPECIALA NR. 3, SECTOR 2
 • Hotărârea 619/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 619 din 2019-10-24 PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRU IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR. 9, SECTOR 5
 • Hotărârea 618/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 618 din 2019-10-24 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR. 5, SECTOR 3
 • Hotărârea 617/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 617 din 2019-10-24 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR. 3, SECTOR 4
 • Hotărârea 616/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 616 din 2019-10-24 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR. 10, SECTOR 1
 • Hotărârea 615/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 615 din 2019-10-24 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "SF. NICOLAE", SECTOR 4
 • Hotărârea 614/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 614 din 2019-10-24 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA PENTRU HIPOACUZICI NR. 65, SECTOR 1
 • Hotărârea 613/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 613 din 2019-10-24 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA PENTRU DEFICIENTI DE VEDERE, SECTOR 2
 • Hotărârea 612/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 612 din 2019-10-24 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR. 4, SECTOR 4
 • Hotărârea 611/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 611 din 2019-10-24 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR. 2, SECTOR 2
 • Hotărârea 610/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 610 din 2019-10-24 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA PENTRU DEFICIENTE DE AUZ "SFANTA MARIA" SECTOR 6
 • Hotărârea 609/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 609 din 2019-10-24 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN PAUNESCU" SECTOR 6
 • Hotărârea 608/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 608 din 2019-10-24 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR. 8, SECTOR 1
 • Hotărârea 607/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 607 din 2019-10-24 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR. 7, SECTOR 1
 • Hotărârea 606/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 606 din 2019-10-24 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR. 1, SECTOR 2
 • Hotărârea 605/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 605 din 2019-10-24 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA PENTRU SURZI NR. 1, SECTOR 1
 • Hotărârea 604/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 604 din 2019-10-24 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 149/2016 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 603/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 603 din 2019-10-24 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI , PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII PE ACTIUNI CAMPANIA MUNICIPALA DEZVOLTARE DURABILA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 602/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 602 din 2019-10-24 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 472/2018 PRIVIND NUMIREA MEMBRILOR DIN CADRUL STRUCTURII CU ATRIBUTII SPECIFICE IN DOMENIUL SANATATII IN CONSILIILE DE ADMINISTRATIE ALE SPITALELOR PUBLICE DIN RETEAUA AUTORITATII ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE A MUNICIPIULUI BUCURESTI, CU MODIFICARILE ULTERIOARE
 • Hotărârea 601/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 601 din 2019-10-24 PRIVIND ACORDAREA UNOR SPORURI SI A ALTOR FACILITATI PERSONALULUI ANGAJAT IN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL SI A INSTITUTIILOR SI SERVICIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 600/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 600 din 2019-10-24 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ALE CAMINULUI PENTRU PERSOANE VARSTNICE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI- ACADEMICIAN NICOLAE CAJAL
 • Hotărârea 599/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 599 din 2019-10-24 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE DIRECTIEI GENERALE DE EVIDENTA A PERSONELOR A MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 598/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 598 din 2019-10-24 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 DIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 386/2019 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI
 • Hotărârea 597/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 597 din 2019-10-24 PRIVIND COMPLETAREA ANEXEI NR. 1 SI ANEXEI NR. 3A LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 304/2017, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE
 • Hotărârea 596/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 596 din 2019-10-24 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI NR. 3 DIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 567/23.08.2018 PRIVIND APROBAREA STRUCTURILOR ORGANIZATORICE ALE UNOR SPITALE AFLATE IN ADMINISTRAREA MUNICIPALITATII, PRIN ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI, MODIFICATA PRIN ANEXA NR. 1 DIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 836/2018
 • Hotărârea 595/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 595 din 2019-10-24 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA INCHEIEREA UNUI ACORD DE COOPERARE CU SECTORUL BUIUCANI AL MUNICIPIULUI CHISINAU DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • Hotărârea 594/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 594 din 2019-10-24 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2 SA HOTARASCA, IN CONDITIILE LEGII, CU PRIVIRE LA COOPERAREA CU UNITATILE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT DE PE RAZA SECTORULUI 2 IN VEDEREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI "PENTRU SANATATEA COPIILOR NOSTRI", PENTRU ANUL SCOLAR 2019-2020
 • Hotărârea 593/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 593 din 2019-10-24 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 DE A HOTARA CU PRIVIRE LA ASOCIEREA CU ASOCIATIA ZAMBETUL INGERILOR IN CADRUL PROIECTULUI "SANDVISUL DE LA MIEZUL NOPTII"
 • Hotărârea 592/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 592 din 2019-10-24 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI TARIFELOR PRACTICE DE CATRE CENTRU CULTURAL LUMINA SI DE CATRE CASA ARTELOR DINU LIPATTI, SERVICII PUBLICE DE INTERES LOCAL ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 591/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 591 din 2019-10-24 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI TARIFELOR PRACTICATE DE CATRE TEATRUL MASCA, INSTITUTIE PUBLICA DE CULTURA DE INTERES LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 590/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 590 din 2019-10-24 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 481/27.08.2019 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI TARIFELOR PRACTICATE IN ANUL SCOLAR 2019-2020 DE SCOALA DE ARTA BUCURESTI, CASA DE CULTURA FRIEDRICH SCHILLER SI UNIVERSITATEA POPULARA IOAN I. DALLES, INSTITUTII PUBLICE DE CULTURA DE INTERES LOCAL ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 589/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 589 din 2019-10-24 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI COTIZATIEI ANUALE A PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI LA ASOCIATIA METROPOLIS - CGLU
 • Hotărârea 588/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 588 din 2019-10-24 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ANUL 2019
 • Hotărârea 587/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 587 din 2019-10-24 PRIVIND APROBAREA PLANULUI COMITETULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU SITUATII DE URGENTA DE ASIGURARE CU RESURSE UMANE, MATERIALE SI FINANCIARE PENTRU GESTIONAREA SITUATIILOR DE URGENTA IN ANUL 2019
 • Hotărârea 586/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 586 din 2019-10-24 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 178/23.04.2019 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI, EXTINDEREA SI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN ZONELE GHIDIGENI, OLTENITEI, CHEILE TURZII SI HENRI COANDA DIN MUNICIPIUL BUCURESTI" SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT
 • Hotărârea 585/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 585 din 2019-10-24 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 607/26.09.2018 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO- ECONOMICI AFERENTI APLICATIEI "EXTINDEREA SI REABILITAREA INFRASTRUCTURIIDE APA SI APA UZATA IN ZONELE GHIDIGENI, OLTENITEI, CHEILE TURZII SI HENRI COANDA DIN MUNICIPIUL BUCURESTI"
 • Hotărârea 584/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 584 din 2019-10-24 PENTRU ABROGAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 809/22.11.2018 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL COMPANIEI MUNICIPALE CIMITIRE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 583/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 583 din 2019-10-24 PRIVIND ABROGAREA UNOR HOTARARI ALE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 582/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 582 din 2019-10-24 PRIVIND DIMINUAREA CAPITALULUI SOCIAL AL COMPANIEI MUNICIPALE ENERGETICA BUCURESTI SI APROBAREA NOII STRUCTURI A CAPITALULUI SOCIAL
 • Hotărârea 581/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 581 din 2019-10-24 PRIVIND APROBAREA CONTRACTARII SI/SAU GARANTARII UNEI FINANTARI RAMBURSABILE INTERNE DE TIP REVOLVING IN VALOARE DE PANA LA 140.000.000 LEI PENTRU COFINANTAREA PROIECTELOR MUNICIPIULUI BUCURESTI CARE BENEFICIAZA DE FINANTARE NERAMBURSABILA PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020
 • Hotărârea 580/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 580 din 2019-10-24 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2019 SI VALIDAREA MODIFICARILOR ADUSE PRIN DISPOZITIA PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 1831/17.10.2019 PRIVIND MAJORAREA BUGETULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2019 CU SUMA DE 100.000.000 LEI URMARE HOTARARII GUVERNULUI NR.747/14.10.2019 PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN FONDUL DE REZERVA BUGETARA LA DISPOZITIA GUVERNULUI PREVAZUT IN BUGETUL DE STAT PE ANUL 2019, PENTRU UNELE UNITATI ADMINISTRATIV - TERITORIALE IN VEDEREA ASIGURARII CONTINUITATII SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA IN SISTEM CENTRALIZAT A POPULATIEI
 • Hotărârea 579/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 579 din 2019-10-24 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "EXTINDEREA DELIMITARII AMPRIZEI CAII DE RULARE A TRAMVAIELOR FATA DE CAROSABILUL DESTINAT TRAFICULUI RUTIER PRIN STALPISORI FEXIBILI, PE TRONSONUL MODERNIZAT AL LINIEI 47 CUPRINS INTRE SOS. PROGRESULUI - STR. SEBASTIAN PE CALEA 13 SEPTEMBRIE
 • Hotărârea 578/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 578 din 2019-10-24 PRIVIND STABILIREA COMPONENTEI TAXEI MUNICIPALE PENTRU APA UZATA, DENUMITA TAXA MUNICIPALA PENTRU APA UZATA FAZA 2 (TMAU FAZA 2) SI A VALORII PENTRU ANUL 2019 A TMAU FAZA 2, NECESARA PENTRU ACOPERIREA SERVICIULUI DATORIEI PUBLICE LOCALE AFERENT IMPRUMUTULUI CONTRACTAT DE LA BANCA EUROPEANA DE LNVESTITII (BEL) IN VALOARE DE PANA LA 75 MILIOANE EURO
 • Hotărârea 577/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 577 din 2019-10-24 PRIVIND APROBAREA MASTER PLANULUI SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE PENTRU MUNICIPIUL BUCURESTI INCLUSIV PLANUL DE INVESTITII PE TERMEN LUNG 2019-2020
 • Hotărârea 576/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 576 din 2019-10-24 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) - STRADA PRELUNGIREA FERENTARI NR. 66, NR. 68, NR. 70, SECTOR 5, BUCURESTI
 • Hotărârea 575/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 575 din 2019-10-24 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- STRADA EMIL RACOVITA NR. 3-5, SECTOR 4, BUCURESTI
 • Hotărârea 574/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 574 din 2019-10-24 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- STRADA GLADITEI NR. 15-17 (FOST NR. 15-17-19A), SECTOR 4, BUCURESTI
 • Hotărârea 573/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 573 din 2019-10-24 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- BULEVARDUL FERDINAND NR. 75-77, SECTOR 2, BUCURESTI
 • Hotărârea 572/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 572 din 2019-10-24 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) - CALEA FLOREASCA NR. 244-246 (FOST 244, 2468), SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 571/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 571 din 2019-10-24 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- SOSEAUA BUCURESTI - TARGOVISTE NR. 10, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 570/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 570 din 2019-10-24 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) - STRADA SPATARUL PREDA NR. 5, SECTOR 5, BUCURESTI
 • Hotărârea 569/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 569 din 2019-10-24 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) - STRADA BUCOVAT NR. 3, SECTOR 4
 • Hotărârea 568/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 568 din 2019-10-24 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU(PUD) - STRADA DELEA NOUA NR. 1, SECTOR 3, BUCURESTI
 • Hotărârea 567/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 567 din 2019-10-24 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 230/23.04.2019
 • Hotărârea 566/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 566 din 2019-10-24 PRIVIND MODIFICAREA REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AL PLANULUI URBANISTIC GENERAL, APROBAT PRIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 269/21.12.2000, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE, PRELUNGIT CU HOTARARILE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 324/17.11.2010, NR. 241/20.12.2011, NR. 232/19.12.2012, NR. 224/15.12.2015 SI NR. 877/12.12.2018
 • Hotărârea 565/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 565 din 2019-10-24 PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE ASOCIERE DINTRE ADMINISTRATIA STRAZILOR BUCURESTI, COMPANIA MUNICIPALA PARKING BUCURESTI SA SI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCURESTI IN VEDEREA REALIZARII IN COMUN A UNOR LUCRARI DE INTERES PUBLIC LOCAL IN PIATA ALBA LULIA, AFLATA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI STRAZILOR BUCURESTI
 • Hotărârea 564/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 564 din 2019-10-24 PRIVIND APROBAREA MONOGRAFIEI ECONOMICO-MILITARE A MUNICIPIULUI BUCURESTI EDITIA 2019
 • Hotărârea 563/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 563 din 2019-10-24 PRIVIND APROBAREA COMPENSARII VALORICE A PIERDERILOR FINANCIARE ALE REGIEI AUTONOME DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE BUCURESTI INREGISTRATE IN ANUL 2018
 • Hotărârea 562/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 562 din 2019-10-24 PRIVIND APROBAREA EFECTUARII RECESAMANTULUI ANIMALELOR CU PROPRIETAR/DETINATOR LEGAL DE PE RAZA MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 561/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 561 din 2019-10-24 PRIVIND APROBAREA ASOCIERII MUNICIPIULUI BUCURESTI CU ACADEMIA ROMANA IN SCOPUL REALIZARI UNUI PARCAJ IN REGIM DE CONCESIUNE DE LUCRARI PE TERENUL SITUAT IN STRADA NICOLAE TONITZA NR. 9, SECTOR 3
 • Hotărârea 560/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 560 din 2019-10-24 PRIVIND ACCEPTAREA DE CATRE MUNICIPIUL BUCURESTI PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A OFERTEI DE CESIUNE A CELOR 12 PARTI SOCIALE DETINUTE DE ASOCIATUL SERVICE CICLOP S.A. LA VALOAREA NOMINALA TOTALA DE 120 DE LEI, CE REPREZINTA 0,0006 % DIN CAPITALUL SOCIAL AL COMPANIEI MUNICIPALE ILUMINAT PUBLIC BUCURESTI SRL
 • Hotărârea 559/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 559 din 2019-10-24 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 603/26.09.2018 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "PENETRATIE PRELUNGIREA GHENCEA-DOMNESTI SI SUPRALARGIRE BULEVARDUL GHENCEA INTRE STRADA BRASOV SI TERMINAL TRAMVAI 41 "
 • Hotărârea 558/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 558 din 2019-10-24 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNURILOR CE FAC OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 17/23.05.2019 SI DAREA ACESTORA IN ADMINISTRARE
 • Hotărârea 557/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 557 din 2019-10-24 PRIVIND DECLARAREA CA BUN APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A IMOBILULUI SITUAT IN B-DUL IULIU MANIU 11 B, SECTOR 6
 • Hotărârea 556/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 556 din 2019-10-24 PRIVIND TRANSMITEREA SPATIULUI CU DESTINATIE MEDICALA SITUAT IA PARTERUL IMOBILULUI DIN SOS. PANDURI, NR. 208, SECTOR 5, BUCURESTI, PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI PENTRU SPITALUL "PROF. DR. TH. BURGHELE"
 • Hotărârea 555/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 555 din 2019-10-24 PRIVIND TRECEREA IN ADMINISTRAREA CENTRULUI PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE SITUAT IN IMOBILUL DIN STRADA ION C. FILITTI NR. 8, SECTOR 3, BUCURESTI
 • Hotărârea 554/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 554 din 2019-10-24 PRIVIND DAREA IN ADMINISTRARE CATRE ADMINISTRATIA STRAZILOR A INSTALATIEI DE SIGURANTA SI MONITORIZARE TRAFIC PENTRU URMATOARELE OBIECTIVE: "REABILITARE SISTEM RUTIER SI LINIE DE TRAMVAI B-DUL LIVIU REBREANU (INTRE B-DUL CAMIL RESSU SI B-DUL 1 DECEMBRIE 1918)", " REABILITARE SISTEM RUTIER SI LINIE TRAMVAI B-DUL AEROGARII", " REABILITARE SISTEM RUTIER SI LINIE DE TRAMVAI SOS. IANCULUI" " REABILITARE SISTEM RUTIER SI LINIE DE TRAMVAI SOS. PANTELIMON"
 • Hotărârea 553/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 553 din 2019-10-24 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC AL SECTORULUI 2 IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A IMOBILULUI - TEREN IDENTIFICAT CU NUMARUL CADASTRAL 233234 SITUAT IN SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NECESAR DESCARCARII APELOR PLUVIALE PRIN SOS. PETRICANI IN LACUL PLUMBUITA SI AMPLASARII SEPARATORULUI DE HIDROCARBURI
 • Hotărârea 552/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 552 din 2019-10-24 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2 IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI A UNUI IMOBIL SITUAT INTRE STRADA GHEORGHE TITEICA, STRADA BARBU VACARESCU, STRADA GIUSEPPE VERDI SI PROPRIETATI PRIVATE, SECTOR 2, IDENTIFICAT CONFORM CARTII FUNCIARE NR. 233094
 • Hotărârea 551/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 551 din 2019-10-24 PRIVIND REORGANIZAREA UNIVERSITATII POPULARE "IOAN I.DALLES" CA INSTITUTIE PUBLICA DE INTERES LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, ORGANISM PRESTATOR DE SERVICII PUBLICE, MODIFICAREA DENUMIRII IN CENTRUL METROPOLITAN DE EDUCATIE SI CULTURA "IOAN I. DALLES" PRECUM SI APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ACESTUIA
 • Hotărârea 550/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 550 din 2019-10-24 PRIVIND ACCEPTAREA OFERTEI DE DONATIE A MONUMENTULUI DE FOR PUBLIC : IN MEMORIA POLITISTILOR RUTIERI CAZUTI LA DATORIE" SI DAREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MONUMENTELOR SI PATRIMONIULUI TURISTIC
 • Hotărârea 549/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 549 din 2019-10-24 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 SA ACHIZITIONEZE PENTRU SI IN NUMELE MUNICIPIULUI BUCURESTI, TREI IMOBILE COMPUSE DIN TEREN SI CONSTRUCTII SITUATE PE RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALA A SECTORULUI 1, IN SCOPUL AMENAJARII SI REORGANIZARII SERVICIILOR SOCIALE DE TIP REZIDENTIAL DESTINATE COPIILOR DIN SISTEMUL DE PROTECTIE SPECIALA AL SECTORULUI 1
 • Hotărârea 548/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 548 din 2019-10-24 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI DE TRANSMITERE DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI APARARII NATIONALE, IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A UNEI SUPRAFETE DE TEREN DE 91 MP DIN IMOBILUL SITUAT IN SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRELUNGIREA GHENCEA NR. 3- 5, IDENTIFICAT PRIN IE 228578, IN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITIE "PENETRATIE PRELUNGIREA GHENCEA- DOMNESTI SI SUPRALARGIRE BULEVARDUL GHENCEA, INTRE STRADA BRASOV SI TERMINAL TRAMVAI 41"
 • Hotărârea 547/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 547 din 2019-10-24 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI APARARII NATIONALE IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A LOTULUI NR. 2 IN SUPRAFATA DE 15.597 MP CU CONSTRUCTIA IN SUPRAFATA DE 41 MP, LOTULUI NR. 3 IN SUPRAFATA DE 698 MP SI A LOTULUI NR. 4 IN SUPRAFATA DE 1820 MP DIN IMOBILUL SITUAT IN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI , SOSEAUA VITAN BARZESTI NR. 2-4, IN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII STRAPUNGERE B-DUL NICOLAE GRIGORESCU- SPLAI DUDESCU ETAPA II- KM 2+400- INTERSECTIE CALEA VITAN BARZESTI
 • Hotărârea 546/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 546 din 2019-10-24 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR CATRE ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC, A COTELOR-PARTI, PROPRIETATE DE STAT DIN IMOBILE SITUATE IN MUNICIPIUL BUCURESTI, STR. CADEREA BASTILIEI NR. 16, SECTOR 1 SI STR. BLANARI NR. 13, SECTOR 3, PE PERIOADA EXECUTIEI LUCRARILOR DE PUNERE IN SIGURANTA SI CONSOLIDARE
 • Hotărârea 545/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 545 din 2019-10-24 PRIVIND DAREA IN FOLOSINTA GRATUITA A ECHIPAMENTELOR INDIVIDUALE DE PROTECTIE PENTRU PERSONALUL OPERATIV AL SERVICIULUI DE AMBULANTA BUCURESTI-ILFOV
 • Hotărârea 544/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 544 din 2019-10-24 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 781/22.11.2018 PENTRU APROBAREA PROIECTULUI "SANATATE PRIN SPORT"
 • Hotărârea 543/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 543 din 2019-10-24 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 309/14.06.2018 PENTRU APROBAREA PROIECTULUI "TESTAREA GENETICA LA CANCERUL DE SAN IN STADII INCIPIENTE"
 • Hotărârea 542/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 542 din 2019-10-24 PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI A UNITATILOR LOCATIVE CU DESTINATIA DE LOCUINTE DE SERVICIU PENTRU PERSONALUL ANGAJAT IN UNITATILE SANITARE AFLATE IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
 • Hotărârea 541/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 541 din 2019-10-24 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" DOMNULUI NICOLAE MANOLESCU
 • Hotărârea 540/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 540 din 2019-10-24 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" DOMNULUI EMIL RAZVAN THEODORESCU
 • Hotărârea 539/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 539 din 2019-10-24 PRIVIND MASURI CONCRETE DE IMBUNATATIRE A CALITATII AERULUI IN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 538/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 538 din 2019-10-24 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER GENERAL AL DOAMNEI WRING ROXANA SANDA SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 537/2019 - Municipiul București - 24.10.2019

  HOTARAREnr. 537 din 2019-10-24 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER GENERAL AL DOMNULUI HARABOR DRAGOS
 • Hotărârea 536/2019 - Municipiul București - 17.09.2019

  HOTARAREnr. 536 din 2019-09-17 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A SOCIETATII PE ACTIUNI CAMPANIA MUNICIPALA CIMITIRE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 535/2019 - Municipiul București - 17.09.2019

  HOTARAREnr. 535 din 2019-09-17 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER GENERAL AL DOMNULUI CULEA MARIAN ORLANDO SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 534/2019 - Municipiul București - 17.09.2019

  HOTARAREnr. 534 din 2019-09-17 PRIVIND SCHIMBAREA DENUMIRII PARCULUI BANEASA, AFLAT PE RAZA ADMINISTRATIV TERITORIALA A SECTORULUI 1 IN PARCUL JERSEY CITY
 • Hotărârea 533/2019 - Municipiul București - 17.09.2019

  HOTARAREnr. 533 din 2019-09-17 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI EDUCATIONAL "IMPREUNA INVATAM DESPRE ANIMALE" IN SCOLILE DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 532/2019 - Municipiul București - 17.09.2019

  HOTARAREnr. 532 din 2019-09-17 PRIVIND MICROCIPAREA, IDENTIFICAREA SI INREGISTRAREA GRATUITA A CAINILOR SI PISICILOR FARA PEDIGREE, CU DETINATOR, DE PE RAZA MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 531/2019 - Municipiul București - 17.09.2019

  HOTARAREnr. 531 din 2019-09-17 PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI REFERITOR LA STADIUL REALIZARII MASURILOR DIN PLANUL INTEGRAT DE CALITATE A AERULUI IN MUNICIPIUL BUCURESTI 2018- 2020, AFERENT TRIMESTRULUI II AL ANULUI 2019
 • Hotărârea 530/2019 - Municipiul București - 17.09.2019

  HOTARAREnr. 530 din 2019-09-17 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2019
 • Hotărârea 529/2019 - Municipiul București - 17.09.2019

  HOTARAREnr. 529 din 2019-09-17 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL BUCURESTI
 • Hotărârea 528/2019 - Municipiul București - 17.09.2019

  HOTARAREnr. 528 din 2019-09-17 PRIVIND APROBAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE A SPITALULUI CLINIC DE CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA "PROF. DR. DAN THEODORESCU"
 • Hotărârea 527/2019 - Municipiul București - 17.09.2019

  HOTARAREnr. 527 din 2019-09-17 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI TARIFELOR PRACTICATE DE TEATRUL TINERETULUI METROPOLIS, TEATRUL DE COMEDIE, TEATRUL DE REVISTA CONSTANTIN TANASE, TEATRUL C.I.NOTTARA, TEATRUL DRAMATURGILOR ROMANI, CIRCUL METROPOLITAN BUCURESTI, TEATRUL MIC, TEATRUL EVREIESC DE STAT, TEATRUL ODEON, INSTITUTII PUBLICE DE INTERES LOCAL ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 526/2019 - Municipiul București - 17.09.2019

  HOTARAREnr. 526 din 2019-09-17 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI TARIFELOR PARACTICATE DE MUZEUL MUNICIPIULUI BUCURESTI, INSTITUTIE PUBLICA DE INTERES LOCAL A MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ABROGAREA PREVEDERILOR HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 828/22.11.2018
 • Hotărârea 525/2019 - Municipiul București - 17.09.2019

  HOTARAREnr. 525 din 2019-09-17 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL SECTOR 4 SA HOTARASCA, IN CONDITIILE LEGII, CU PRIVIRE LA ASOCIEREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CU INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "DEALUL SPIRII BUCURESTI - ILFOV IN VEDEREA DERULARII SI FINANTARII IN COMUN A PROIECTULUI DE UTILITATE PUBLICA LOCALA "LUCRARI DE REPARATII LA SUBUNITATEA DE POMPIERI "APARATORII PATRIEI" DIN CADRUL ISU DEALUL SPIRII BUCURESTI - ILFOV
 • Hotărârea 524/2019 - Municipiul București - 17.09.2019

  HOTARAREnr. 524 din 2019-09-17 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1, SA HOTARASCA, IN CONDITIILE LEGII, CU PRIVIRE LA INFIINTAREA, ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA UNEI INSTITUTII PUBLICE DE INTERES LOCAL, IN DOMENIUL INVATAMANTULUI, CU PERSONALITATE JURIDICA, IN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1, PE MODELUL CENTRELOR DE EXCELENTA. CARE ISI VA DESFASURA ACTIVITATEA IN STRANSA COLABORARE CU INSPECTORATUL SCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 523/2019 - Municipiul București - 17.09.2019

  HOTARAREnr. 523 din 2019-09-17 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADUNAREA GENERALA A ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU DERATIZARE, DEZINSECTIE, DEZINFECTIE BUCURESTI
 • Hotărârea 522/2019 - Municipiul București - 17.09.2019

  HOTARAREnr. 522 din 2019-09-17 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADUNAREA GENERALA A ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA TERMOENERGETICA BUCURESTI- ILFOV
 • Hotărârea 521/2019 - Municipiul București - 17.09.2019

  HOTARAREnr. 521 din 2019-09-17 PRIVIND ACORDAREA DE MANDAT SPECIAL ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI - ILFOV IN VEDEREA MODIFICARII CONTRACTULUI DE DELEGARE DE GESTIUNE INCHEIAT CU OPERATORUL REGIONAL S.C. SERVICIUL DE TRANSPORT VOLUNTARI S.A.
 • Hotărârea 520/2019 - Municipiul București - 17.09.2019

  HOTARAREnr. 520 din 2019-09-17 PRIVIND INCHEIEREA ACTULUI ADITIONAL LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE INTERES LOCAL PRIVIND INTRETINEREA SI REPARATIILE CURENTE ALE FONDULUI IMOBILIAR AFLAT IN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BUCURESTI SI /SAU IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI (DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI), APROBAT PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 538/23.08.2019
 • Hotărârea 519/2019 - Municipiul București - 17.09.2019

  HOTARAREnr. 519 din 2019-09-17 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 535/23.08.2018 PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE INTERES LOCAL PRIVIND OBIECTIVELE SPORTIVE APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CATRE COMPANIA MUNICIPALA SPORT PENTRU TOTI BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 518/2019 - Municipiul București - 17.09.2019

  HOTARAREnr. 518 din 2019-09-17 PRIVIND STRUCTURA CAPITALULUI SOCIAL AL SOCIETATII SERVICE CICLOP S.A. SI DIMINUAREA ACESTUIA CONFORM DECIZIEI NR. 62/02.11 .2018 EMISA DE CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI- CAMERA DE CONTURI BUCURESTI
 • Hotărârea 517/2019 - Municipiul București - 17.09.2019

  HOTARAREnr. 517 din 2019-09-17 PRIVIND APROBAREA TARIFELOR DE EXPLOATARE A PARCAJELOR PUBLICE DE UTILITATE GENERALA DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 516/2019 - Municipiul București - 17.09.2019

  HOTARAREnr. 516 din 2019-09-17 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- SOSEAUA BUCURESTI-TARGOVISTE NR. 4, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 515/2019 - Municipiul București - 17.09.2019

  HOTARAREnr. 515 din 2019-09-17 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- STRADA TEIUL DOAMNEI NR. 95 SI 97, SECTOR 2, BUCURESTI
 • Hotărârea 514/2019 - Municipiul București - 17.09.2019

  HOTARAREnr. 514 din 2019-09-17 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- SOSEAUA ORHIDEELOR NR. 27-29, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 513/2019 - Municipiul București - 17.09.2019

  HOTARAREnr. 513 din 2019-09-17 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) - STRADA MATEI BASARAB NR. 61, SECTOR 3
 • Hotărârea 512/2019 - Municipiul București - 17.09.2019

  HOTARAREnr. 512 din 2019-09-17 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- STRADA STEFAN HOLBAN NR. 20-30, SECTOR 1
 • Hotărârea 511/2019 - Municipiul București - 17.09.2019

  HOTARAREnr. 511 din 2019-09-17 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- STRADA RASCOALA 1907 NR. 9A SI 9B, SECTOR 2
 • Hotărârea 510/2019 - Municipiul București - 17.09.2019

  HOTARAREnr. 510 din 2019-09-17 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- STRADA TUDOR ARGHEZI NR. 4, SECTOR 2
 • Hotărârea 509/2019 - Municipiul București - 17.09.2019

  HOTARAREnr. 509 din 2019-09-17 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- STRADA GHEORGHE TITEICA NR. 109-119, SECTOR 2, BUCURESTI
 • Hotărârea 508/2019 - Municipiul București - 17.09.2019

  HOTARAREnr. 508 din 2019-09-17 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- CALEA SERBAN VODA NR. 233-235-237, SECTOR 4, BUCURESTI
 • Hotărârea 507/2019 - Municipiul București - 17.09.2019

  HOTARAREnr. 507 din 2019-09-17 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- STRADA VERGULUI NR. 16, SECTOR 2, BUCURESTI
 • Hotărârea 506/2019 - Municipiul București - 17.09.2019

  HOTARAREnr. 506 din 2019-09-17 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- STRADA JANDARMERIEI NR. 20 (NUMAR CADASTRAL 206518), SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 505/2019 - Municipiul București - 17.09.2019

  HOTARAREnr. 505 din 2019-09-17 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- STRADA INCLINATA NR. 12. SECTOR 5, NC 235838
 • Hotărârea 504/2019 - Municipiul București - 17.09.2019

  HOTARAREnr. 504 din 2019-09-17 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- STRADA GHICA TEI NR. 141-143, SECTOR 2, BUCURESTI
 • Hotărârea 503/2019 - Municipiul București - 17.09.2019

  HOTARAREnr. 503 din 2019-09-17 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 162-164, NR. 164A, C, D, E, G, NR. 166A, STR. PROGRESULUI NR. 46- LOT 2, 3, 5, SECTOR 5, BUCURESTI
 • Hotărârea 502/2019 - Municipiul București - 17.09.2019

  HOTARAREnr. 502 din 2019-09-17 PRIVIND MODIFICAREA HOTANARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 189/25.08.2016 PRIVIND DESEMNAREA A TREI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CA MEMBRI IN COMISIA PENTRU INDRUMAREA SI SUPRAVEGHEREA COMISIILOR ORGANIZATE LA NIVEL DE SECTOARE, PENTRU APLICAREA LEGII NR. 550/2002
 • Hotărârea 501/2019 - Municipiul București - 17.09.2019

  HOTARAREnr. 501 din 2019-09-17 PRIVIND APROBAREA CONTRACTARII SI/SAU GARANTARII UNEI/UNOR FINANTARI RAMBURSABILE INTERNE SI/SAU EXTERNE IN VALOARE TOTALA DE PANA LA 574.869.000 LEI, IN VEDEREA REFINANTARII DATORIEI PUBLICE LOCALE PROVENITE DIN EMISIUNEA DE OBLIGATIUNI REALIZATA IN ANUL 2015, COD ISIN ROPMBUDBL020 (INCLUSIV CUPOANE OBLIGATIUNI)
 • Hotărârea 500/2019 - Municipiul București - 17.09.2019

  HOTARAREnr. 500 din 2019-09-17 PRIVIND APROBAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII RECONSTRUCTIE "MONUMENT PACHE PROTOPOPESCU"
 • Hotărârea 499/2019 - Municipiul București - 17.09.2019

  HOTARAREnr. 499 din 2019-09-17 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 423/26.07.2018 PRIVIND APROBAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII REALIZARE SI AMPLASARE STATUIE/ANSAMBLU MONUMENTAL NELSON MANDELA
 • Hotărârea 498/2019 - Municipiul București - 17.09.2019

  HOTARAREnr. 498 din 2019-09-17 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" DOMNULUI ROMANITAN CORNELIU
 • Hotărârea 497/2019 - Municipiul București - 17.09.2019

  HOTARAREnr. 497 din 2019-09-17 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 749/30.10.2018 PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 496/2019 - Municipiul București - 17.09.2019

  HOTARAREnr. 496 din 2019-09-17 PRIVIND ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL SI A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "IMPREJMUIREA , IGIENIZAREA, SALUBRIZAREA SI DOTAREA CU CAMERE VIDEO A TERENULUI DIN STRADA CHITILA, F.N., TARLAUA A912, SECTORUL 1, IN BAZA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI 323/31.10.2016" APROBATI PRIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 608/26.09.2018
 • Hotărârea 495/2019 - Municipiul București - 17.09.2019

  HOTARAREnr. 495 din 2019-09-17 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE PIATA N.A.T.O. SPATIULUI PUBLIC SITUAT LA INTERSECTIA DINTRE STRADA IZVOR CU STRADA NICOLAE D STAICOVICI, DOCTOR, SECTOR 5, BUCUREST
 • Hotărârea 494/2019 - Municipiul București - 17.09.2019

  HOTARAREnr. 494 din 2019-09-17 PRIVIND APROBAREA DELEGARII GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE SI EXPLOATARE A PARCAJELOR APARTINAND MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN CONCESIUNE CATRE CAMPANIA MUNICIPALA PARKING BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 493/2019 - Municipiul București - 17.09.2019

  HOTARAREnr. 493 din 2019-09-17 PRIVIND VANZAREA TERENULUI CE FACE OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 1595/11.08.2005, IN SUPRAFATA DE 4.454,22 MP, SITUAT IN BULEVARDUL GHEORGHE SINCAI NR. 16 SI 20, SECTOR 4, CONTRACT INCHEIAT CU UNIVERSITATEA ,TITU MAIORESCU"
 • Hotărârea 492/2019 - Municipiul București - 17.09.2019

  HOTARAREnr. 492 din 2019-09-17 PRIVIND DAREA IN ADMINISTRARE CONSILIULUI LOCAL SECTOR 2, A IMOBILULUI, TEATRUL DE VARA, SITUAT IN STRADA ARH. HARJEU NR. 61, SECTOR 2
 • Hotărârea 491/2019 - Municipiul București - 17.09.2019

  HOTARAREnr. 491 din 2019-09-17 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 SA ACHIZITIONEZE, PENTRU SI IN NUMELE MUNICIPIULUI BUCURESTI, TERENUL SITUAT IN STR. ELENA VACARESCU NR. 21 A, SECTOR 1
 • Hotărârea 490/2019 - Municipiul București - 17.09.2019

  HOTARAREnr. 490 din 2019-09-17 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 BUCURESTI, A SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE SUBSOL DIN IMOBILUL SITUAT IN BUCURESTIL B-DUL BUCURESTII NOI, NR. 67, SECTOR 1
 • Hotărârea 489/2019 - Municipiul București - 17.09.2019

  HOTARAREnr. 489 din 2019-09-17 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI A SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE DIN IMOBILUL SITUAT IN BUCURESTI, STRADA GENERAL HENRI MATHIAS BERTHELOT NR. 27, SECTOR 1
 • Hotărârea 488/2019 - Municipiul București - 17.09.2019

  HOTARAREnr. 488 din 2019-09-17 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC, A COTELOR-PARTI. PROPRIETATE DE STAT, DIN IMOBILELE SITUATE IN MUNICIPIUL BUCURESTI, STR. DOAMNEI NR. 3 (CORP A+B), SECTOR 3 SI STR. DOAMNEI NR. 5, SECTOR 3 PE PERIOADA EXECUTIEI LUCRARILOR DE PUNERE IN SIGURANTA SI CONSOLIDARE
 • Hotărârea 487/2019 - Municipiul București - 17.09.2019

  HOTARAREnr. 487 din 2019-09-17 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 96/19.05.2005 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU CONSOLIDAREA IMOBILULUI SITUAT IN BUCURESTI, SECTOR 1, CALEA VICTORIEI NR. 101, CORP A + B
 • Hotărârea 486/2019 - Municipiul București - 17.09.2019

  HOTARAREnr. 486 din 2019-09-17 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 377/26.07.2018 PRIVIND APROBAREA "PROGRAMULUI DE STIMULARE A ELIMINARII DIN TRAFICUL BUCURESTEAN A AUTOVEHICULELOR CU GRAD RIDICAT DE POLUARE" PRIN ACORDAREA DE ECO- VOUCHERE
 • Hotărârea 485/2019 - Municipiul București - 17.09.2019

  HOTARAREnr. 485 din 2019-09-17 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" DOMNULUI MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
 • Hotărârea 484/2019 - Municipiul București - 17.09.2019

  HOTARAREnr. 484 din 2019-09-17 PRIVIND APROBAREA "PROGRAMULUI DE STIMULARE A ELIMINARII DIN SERVICIUL PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL IN REGIM DE TAXI A AUTOTURISMELOR TAXI CU NORMA DE POLUARE SUB EURO 6- RABLA TAXI"
 • Hotărârea 483/2019 - Municipiul București - 27.08.2019

  HOTARAREnr. 483 din 2019-08-27 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE PERIOADA 30 AUGUST 2019 - 29 NOIEMBRIE 2019
 • Hotărârea 482/2019 - Municipiul București - 27.08.2019

  HOTARAREnr. 482 din 2019-08-27 PRIVIND APROBAREA ACHIZITIONARII DE SERVICII JURIDICE DE CONSULTANTA SI/SAU REPREZENTARE JURIDICA DE SPECIALITATE PENTRU UNITATILE SANITARE AFLATE IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
 • Hotărârea 481/2019 - Municipiul București - 27.08.2019

  HOTARAREnr. 481 din 2019-08-27 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI TARIFELOR PRACTICATE IN ANUL SCOLAR 2019-2020 DE SCOALA DE ARTA BUCURESTI, CASA DE CULTURA "FRIEDRICH SCHILLER" SI UNIVERSITATEA POPULARA "IOAN I. DALLES", INSTITUTII PUBLICE DE CULTURA DE INTERES LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 480/2019 - Municipiul București - 27.08.2019

  HOTARAREnr. 480 din 2019-08-27 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI TARIFELOR PRACTICATE DE TEATRUL DE ANIMATIE TANDARICA, TEATRUL ION CREANGA, TEATRUL EXCELSIOR, TEATRUL STELA POPESCU, OPERA COMICA PENTRU COPII, INSTITUTII PUBLICE DE CULTURA DE INTERES LOCAL ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 479/2019 - Municipiul București - 27.08.2019

  HOTARAREnr. 479 din 2019-08-27 PRIVIND PROTOCOLUL DINTRE SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI STB S.A. SI ADMINISTRATIA STRAZILOR BUCURESTI. IN VEDEREA FINALIZARII SI EXECUTIEI LUCRARILOR DE DEZAFECTARE A PIETREI CUBICE DIN AMPRIZA LINIEI DE TRAMVAI (AFLATA IN ADMINISTRAREA STB) SI INLOCUIREA ACESTEIA CU ASFALT, PE B-DUL BASARABIA, INTRE PIATA EUDOXIU HURMUZACHI SI B-DUL CHISINAU SI PE B-DUL CHISINAU, INTRE B-DUL BASARABIA SI PIATA DELFINULUI
 • Hotărârea 478/2019 - Municipiul București - 27.08.2019

  HOTARAREnr. 478 din 2019-08-27 PRIVIND ACORDAREA DE MANDAT SPECIAL ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI-ILFOV IN VEDEREA MODIFICARII CONTRACTULUI DE DELEGARE DE GESTIUNE INCHEIAT CU OPERATORUL REGIONAL SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI STB S.A.
 • Hotărârea 477/2019 - Municipiul București - 27.08.2019

  HOTARAREnr. 477 din 2019-08-27 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2019
 • Hotărârea 476/2019 - Municipiul București - 27.08.2019

  HOTARAREnr. 476 din 2019-08-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) - BD. EROII SANITARI NR. 8, SECTOR 5, BUCURESTI
 • Hotărârea 475/2019 - Municipiul București - 27.08.2019

  HOTARAREnr. 475 din 2019-08-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) - STRADA JEAN - LOUIS CALDERON NR. 37, SECTOR 2, BUCURESTI
 • Hotărârea 474/2019 - Municipiul București - 27.08.2019

  HOTARAREnr. 474 din 2019-08-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD) - STRADA MIRCEA ELIADE NR. 9-9A, NR. 9B, NR. 9C, NR. 9F, SECTOR 1
 • Hotărârea 473/2019 - Municipiul București - 27.08.2019

  HOTARAREnr. 473 din 2019-08-27 PRIVIND APROBAREA ASOCIERII MUNICIPIULUI BUCURESTI CU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI IN SCOPUL REALIZARII IN COMUN A OBIECTIVELOR DE INVESTITII "PASAJ PIETONAL SUPRATERAN PE SPLAIUL INDEPENDENTEI PENTRU LEGATURA INTRE CAMPUSUL UPB SI COMPLEX CAMINE REGIE" SI "BAZA SPORTIVA - NOUL LOCAL"
 • Hotărârea 472/2019 - Municipiul București - 27.08.2019

  HOTARAREnr. 472 din 2019-08-27 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 11/01.08.2019, SITUAT IN BUCURESTI, STRADA LIVIU REBREANU NR. 2, BLOC N6, SCARA 1, ETAJ 8, AP. 227, SECTOR 3 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC
 • Hotărârea 471/2019 - Municipiul București - 27.08.2019

  HOTARAREnr. 471 din 2019-08-27 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 49/26.07.2019, SITUAT IN BUCURESTI, SOS. CHITILEI NR. 79, SECTOR 1 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 470/2019 - Municipiul București - 27.08.2019

  HOTARAREnr. 470 din 2019-08-27 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 142/11.04.2017 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE SI IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR LA S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 469/2019 - Municipiul București - 27.08.2019

  HOTARAREnr. 469 din 2019-08-27 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 345/15.11.2016 PRIVIND VALIDAREA COMPONENTEI AUTORITATII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 468/2019 - Municipiul București - 27.08.2019

  HOTARAREnr. 468 din 2019-08-27 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 149/2016 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 467/2019 - Municipiul București - 27.08.2019

  HOTARAREnr. 467 din 2019-08-27 PRIVIND STABILIREA „ZILEI FARA AUTOTURISME IN BUCURESTI” SI PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI LA INITIATIVA EUROPEANA „SAPTAMANA EUROPEANA A MOBILITATII”
 • Hotărârea 466/2019 - Municipiul București - 27.08.2019

  HOTARAREnr. 466 din 2019-08-27 PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 A SPATIILOR VERZI AFERENTE PASAJULUI BASARAB MODIFICA HCGMB NR. 139/2015
 • Hotărârea 465/2019 - Municipiul București - 27.08.2019

  HOTARAREnr. 465 din 2019-08-27 PRIVIND DECLANLSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATE SITUATE PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA „REABILITARE, MODERNIZARE SISTEM RUTIER SI AMENAJARE SPATII URBANE IN ZONELE ADIACENTE SOSELEI GIURGIULUI"
 • Hotărârea 464/2019 - Municipiul București - 27.08.2019

  HOTARAREnr. 464 din 2019-08-27 PRIVIND ABROGAREA PREVEDERILOR ART. 2 DIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 407/31.07.2019 PRIVIND CONFIRMAREA INFIINTARII SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA INTRETINEREA ARBORILOR SI SPATIULUI VERDE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 463/2019 - Municipiul București - 27.08.2019

  HOTARAREnr. 463 din 2019-08-27 PRIVIND ACORDAREA DE MANDAT SPECIAL ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI - ILFOV PENTRU DELEGAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC DE CALATORI CATRE OPERATORUL "SC REGIO SERV TRANSPORT SRL"
 • Hotărârea 462/2019 - Municipiul București - 27.08.2019

  HOTARAREnr. 462 din 2019-08-27 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI TRANSPORTURILOR- AEROCLUBUL ROMANIEI IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRECUM SI DECLARAREA DIN BUN DE INTERES PUBLIC NATIONAL IN BUN DE INTERES PUBLIC LOCAL A CONSTRUCTIEI DENUMITA "TURN DE PARASUTISM" SITUATA IN COMPLEXUL SPORTIV LIA MANOLIU, IN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII" SALA MULTIFUNCTIONALA COMPLEX SPORTIV ,LIA MANOLIU"- B-DUL BASARABIA NR. 37- 39, SECTOR 2
 • Hotărârea 461/2019 - Municipiul București - 27.08.2019

  HOTARAREnr. 461 din 2019-08-27 PRIVIND TRANSMITEREA FARA PLATA IN PROPRIETATEA PAROHIEI SFANTUL SPIRIDON VECHI, A IMOBILULUI IN SUPRAFATA DE 2.375 MP, SITUAT IN SPLAIULLNDEPENDENTEI INTERSECTIE CU STRADA VANATORI SI STRADA POENARU BORDEA, SECTOR 4
 • Hotărârea 460/2019 - Municipiul București - 27.08.2019

  HOTARAREnr. 460 din 2019-08-27 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 209/2019 PRIVIND TRECEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI PIETELOR SECTOR 2 IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2 A SPATIULUI SITUAT LA SUBSOLUL HALEI TERMINAL OBOR DIN STRADA ZIDURI MOSI NR. 4, SECTOR 2
 • Hotărârea 459/2019 - Municipiul București - 27.08.2019

  HOTARAREnr. 459 din 2019-08-27 PRIVIND SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE A SOCIETATII COMPANIA MUNICIPALA ILUMINAT PUBLIC BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 458/2019 - Municipiul București - 27.08.2019

  HOTARAREnr. 458 din 2019-08-27 PRIVIND INCHEIEREA ACTULUI ADITIONAL LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE INTERES LOCAL PRIVIND OBIECTIVELE SPORTIVE APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CATRE COMPANIA MUNICIPALA SPORT PENTRU TOTI BUCURESTI S.A., APROBAT PRIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 535/23.08.2018
 • Hotărârea 457/2019 - Municipiul București - 27.08.2019

  HOTARAREnr. 457 din 2019-08-27 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL PRIN ADUCEREA IMOBILULUI SITUAT IN CALEA GIULESTI NR. 250, SECTOR 6 CA APORT IN NATURA LA CAPITALUL SOCIAL AL SOCIETATII DE TRANSPORT BUCURESTI STB S.A.
 • Hotărârea 456/2019 - Municipiul București - 27.08.2019

  HOTARAREnr. 456 din 2019-08-27 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL SOCIETATII DE TRANSPORT BUCURESTI STB S.A. PRIN APORTUL IN NATURA A SUBSTATIILOR ELECTRICE CU TOATE ECHIPAMENTELE ENERGETICE SUPRATERANE SI SUBTERANE AFERENTE
 • Hotărârea 455/2019 - Municipiul București - 27.08.2019

  HOTARAREnr. 455 din 2019-08-27 PRIVIND APROBAREA MASTER PLANULUI PENTRU SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 454/2019 - Municipiul București - 27.08.2019

  HOTARAREnr. 454 din 2019-08-27 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR CATRE ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC, A COTEI- PARTI PROPRIETATE DE STAT, DIN IMOBILELE SITUATE IN BUCURESTI, CALEA VICTORIEI NR. 54, CALEA VICTORIEI NR. 103-105, SECTOR 1, BD. CAROL NR. 68-70, SECTOR 2, STR. SELARI NR. 13, STR. COVACI NR. 10, STR. COVACI NR. 14, STR. GABROVENI NR. 6- 8, STR. BACANI NR. 4, STR. FRANCEZA NR. 16, B-DUL REGINA ELISABETA NR. 16, B-DUL REGINA ELISABETA NR. 30, SECTOR 3, PIATA GARII FILARET NR. 2, SECTOR 4, B-DUL MIHAIL KOGALNICEANU NR. 21 , SPLAIUL INDEPENDEN,EI NR. 56 SI NR. 58A, SECTOR 5, PE PERIOADA EXECUTARII LUCRARILOR DE PUNERE IN SIGURANTA SI REPARATII FATADE
 • Hotărârea 453/2019 - Municipiul București - 27.08.2019

  HOTARAREnr. 453 din 2019-08-27 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO- ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE, PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII - CONSOLIDAREA IMOBILULUI SITUAT IN BUCURESTI, STR. MATASARI NR. 44, SECTOR 2
 • Hotărârea 452/2019 - Municipiul București - 27.08.2019

  HOTARAREnr. 452 din 2019-08-27 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE, PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII - CONSOLIDAREA IMOBILULUI SITUAT IN BUCURESTI, STR. BARATIEI NR. 50, SECTOR 3
 • Hotărârea 451/2019 - Municipiul București - 27.08.2019

  HOTARAREnr. 451 din 2019-08-27 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE, PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII - LUCRARI DE DESFIINTARE SI RECONSTRUIRE PE ACELASI AMPLASAMENT CU PASTRAREA ARHITECTURII ORIGINALE A IMOBILULUI SITUAT IN BUCURESTI, STR. LIPSCANI NR. 75, SECTOR 3
 • Hotărârea 450/2019 - Municipiul București - 27.08.2019

  HOTARAREnr. 450 din 2019-08-27 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO- ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTENENTIE, PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII - LUCRARI DE DESFIINTARE SI RECONSTRUIRE PE ACELASI AMPLASAMENT CU PASTRAREA ARHITECTURII ORIGINALE A IMOBILULUI SITUAT IN BUCURESTI, STR. LIPSCANI NR. 70, SECTOR 3
 • Hotărârea 449/2019 - Municipiul București - 27.08.2019

  HOTARAREnr. 449 din 2019-08-27 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER GENERAL AL DOMNULUI CHIRCU VALERIU
 • Hotărârea 448/2019 - Municipiul București - 27.08.2019

  HOTARAREnr. 448 din 2019-08-27 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER GENERAL AL DOMNULUI SMIGHELSCHI COSMIN - VICTOR
 • Hotărârea 447/2019 - Municipiul București - 27.08.2019

  HOTARAREnr. 447 din 2019-08-27 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER GENERAL AL DOMNULUI PODAR MARIAN - VASILE
 • Hotărârea 446/2019 - Municipiul București - 31.07.2019

  HOTARAREnr. 446 din 2019-07-31 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CENTRULUI PENTRU TINERET AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 445/2019 - Municipiul București - 31.07.2019

  HOTARAREnr. 445 din 2019-07-31 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII ALE TEATRULUI MUNICIPAL "LUCIA STURDZA BULANDRA"
 • Hotărârea 444/2019 - Municipiul București - 31.07.2019

  HOTARAREnr. 444 din 2019-07-31 APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE UNIVERSITATII POPULARE "IOAN I. DALLES"
 • Hotărârea 443/2019 - Municipiul București - 31.07.2019

  HOTARAREnr. 443 din 2019-07-31 PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL, MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 10/2018, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE SI HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 84/2018, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE
 • Hotărârea 442/2019 - Municipiul București - 31.07.2019

  HOTARAREnr. 442 din 2019-07-31 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 5 DE A HOTARA CU PRIVIRE LA INCHEIEREA UNUI ACORD DE COOPERARE CU ORASUL MIGDAL HAEMEK DIN ISRAEL
 • Hotărârea 441/2019 - Municipiul București - 31.07.2019

  HOTARAREnr. 441 din 2019-07-31 PRIVIND ASOCIEREA MUNICIPIULUI BUCURESTI CU SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI STB S.A. SI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A LUCRARILOR DE INTERES PUBLIC LOCAL CU PRIVIRE LA MODERNIZAREA STATIILOR DE TRAMVAI ALE SOCIETATII DE TRANSPORT BUCURESTI STB S.A. AFLATE PE TERITORIUL ADMINISTRATIV AL SECTORULUI 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 440/2019 - Municipiul București - 31.07.2019

  HOTARAREnr. 440 din 2019-07-31 PRIVIND IMPUTERICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA ASOCIEREA SAU COOPERAREA CU SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI SRB S.A. IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A UNOR ACTIUNI, LUCRARI, SERVICII SAU PROIECTE DE INTERES PUBLIC LOCAL-SPORIREA SPATIILOR VERZI PRIN INIERBAREA INTERVALULUI DINTRE LINIILE DE TRAMVAI SI INTRETINEREA PERMANENTA A ACESTORA
 • Hotărârea 439/2019 - Municipiul București - 31.07.2019

  HOTARAREnr. 439 din 2019-07-31 PRIVIND APROBAREA ACTUALIZARII SI COMPLETARII PLANULUI DE MOBILITATE URBANA DURABILA 2016-2030 REGIUNEA BUCURESTI - ILFOV PRIN INTRODUCEREA PROIECTULUI "EDIFICAREA UNEI STATII DE METROU LA NIVEL SUPRATERAN SITUATA INTRE STATIA DE METROU BERCENI SI SOSEAUA DE CENTURA SI A UNEI PARCARI DE TIP PARK&RIDE; PE SOSEAUA BERCENI, SECTOR 4"
 • Hotărârea 438/2019 - Municipiul București - 31.07.2019

  HOTARAREnr. 438 din 2019-07-31 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI, CENTRUL PENTRU TINERET AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, LA EVENIMENTUL "SAPTAMANA INTERNATIONALA A EDUCATIEI DE LA MOSCOVA", IN PERIOADA 29.08.2019-06.09.2019
 • Hotărârea 437/2019 - Municipiul București - 31.07.2019

  HOTARAREnr. 437 din 2019-07-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) - STRADA JIMBOLIA NR. 103, LOT 2, SECTOR 1
 • Hotărârea 436/2019 - Municipiul București - 31.07.2019

  HOTARAREnr. 436 din 2019-07-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) - STRADA SERGENT NITU VASILE NR. 9, SECTOR 4
 • Hotărârea 435/2019 - Municipiul București - 31.07.2019

  HOTARAREnr. 435 din 2019-07-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) - ANSAMBLU REZIDENTIAL SI SUPRAETAJARE RESTAURANT STRADA JANDARMERIEI NR. 14A SI 14B, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 434/2019 - Municipiul București - 31.07.2019

  HOTARAREnr. 434 din 2019-07-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- STRADA SOMESUL RECE NR. 19, SECTOR 1
 • Hotărârea 433/2019 - Municipiul București - 31.07.2019

  HOTARAREnr. 433 din 2019-07-31 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2019
 • Hotărârea 432/2019 - Municipiul București - 31.07.2019

  HOTARAREnr. 432 din 2019-07-31 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 53/10.07.2019, SITUAT IN BUCURESTI, SOSEAUA GIURGIULUI NR. 119, BL. 11, SC. 3, ET. 8, AP. 104, SECTOR 4 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 431/2019 - Municipiul București - 31.07.2019

  HOTARAREnr. 431 din 2019-07-31 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 60/18.07.2019, SITUAT IN BUCURESTI, STR. PITAR MOS, NR. 25, ET. 5, AP.17, SECTOR 1 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC
 • Hotărârea 430/2019 - Municipiul București - 31.07.2019

  HOTARAREnr. 430 din 2019-07-31 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 59/18.07.2019, SITUAT IN BUCURESTI, STR. ARH. LOUIS BLANC (STR. LOUIS BLANK, STR. LOUIS BLNAK) NR. 2, BL. I 1, SC. 1, ET.3, AP. 18, SECTOR 1 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC
 • Hotărârea 429/2019 - Municipiul București - 31.07.2019

  HOTARAREnr. 429 din 2019-07-31 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 48/26.06.2019, SITUAT IN BUCURESTI, STR. POARTA ALBA NR. 2-4, BL. 109A, SC. 1, ET. 3, AP. 19, SECTOR 6 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC
 • Hotărârea 428/2019 - Municipiul București - 31.07.2019

  HOTARAREnr. 428 din 2019-07-31 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 54/20.06.2019, SITUAT IN BUCURESTI, STRADA APUSULUI NR. 96, BL. F, SC. 2, ET. 6, AP. 138, SECTOR 6
 • Hotărârea 427/2019 - Municipiul București - 31.07.2019

  HOTARAREnr. 427 din 2019-07-31 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE MOSTENITOR NR. 44/12.06.2019, SITUAT IN BUCURESTI, PIATA NATIUNILE UNITE NR. 3-5, BL. C, SC. A, ET. 4, AP. 20, SECTOR 4 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC
 • Hotărârea 426/2019 - Municipiul București - 31.07.2019

  HOTARAREnr. 426 din 2019-07-31 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL SENTINTEI CIVILE NR. 2193/08.03.2019, SITUAT IN BUCURESTI, STR. ARHITECT ION BERINDEI NR. 9, BL. 20, SC. 2, ET. 10, AP. 87, SECTOR 2 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC
 • Hotărârea 425/2019 - Municipiul București - 31.07.2019

  HOTARAREnr. 425 din 2019-07-31 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORUIUI 6 SA ACHIZITIONEZE PENTRU SI IN NUMELE MUNICIPIULUI BUCURESTI TERENUL SITUAT IN STR. DEALUL TUGULEA NR. 1 C, SECTOR 6
 • Hotărârea 424/2019 - Municipiul București - 31.07.2019

  HOTARAREnr. 424 din 2019-07-31 PENTRU COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 765/22.11.2018 PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR A ZECE IMOBILE IN SCOPUL DEZVOLTARII SI REGENERARII URBANE, PRECUM SI OBTINERII DE VENITURI LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN PROCEDURI DE TIP P.P.P. - PARTENERIAT PUBLIC - PRIVAT MODIFICA ANEXA HCGMB NR. 186/2008
 • Hotărârea 423/2019 - Municipiul București - 31.07.2019

  HOTARAREnr. 423 din 2019-07-31 PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A IMOBILULUI-TEREN OCUPAT DE SPATII VERZI AFLATE PE AMPLASAMENTUL OBIECTIVULUI DE INVESTITII PASAJ DOAMNA GHICA
 • Hotărârea 422/2019 - Municipiul București - 31.07.2019

  HOTARAREnr. 422 din 2019-07-31 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE PENTRU UNELE SPATII AFLATE IN PROPNETATE PRIVATA DIN IMOBILUL - MONUMENT ISTORIC, INCADRAT IN CLASA I RISC SEISMIC, SITUAT LA ADRESA STRADA LIPSCANI NR 47. SECTOR 3, IN VEDEREA EFECTUARII LUCRARILOR DE CONSERVARE SI PROTEJARE DE INTERES PUBLIC LOCAL
 • Hotărârea 421/2019 - Municipiul București - 31.07.2019

  HOTARAREnr. 421 din 2019-07-31 PRIVIND DECLANSREA PROCEDURII DE EXPROPRIERE PENTRU UNELE SPATII AFLATE IN PROPRIETATE PRIVATA DIN IMOBILUL - MONUMENT ISTORIC, INCADRAT IN CLASA I RISC SEISMIC, SITUAT LA ADRESA STRADA BAIA DE FIER NR. 6. SECTOR 3. IN VEDEREA EFECTUARII LUCRARILOR DE CONSERVARE SI PROTEJARE DE INTERES PUBLIC LOCAL
 • Hotărârea 420/2019 - Municipiul București - 31.07.2019

  HOTARAREnr. 420 din 2019-07-31 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL SOCIETATII DE TRANSPORT BUCURESTI STB S.A.
 • Hotărârea 419/2019 - Municipiul București - 31.07.2019

  HOTARAREnr. 419 din 2019-07-31 PRIVIND DAREA IN ADMINISTRAREA MUZEULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI A IMOBILULUI SITUAT IN STR. LIPSCANI NR. 18- 20, SECTORUL 3, BUCURESTI IN VEDEREA AMENAJARII PINACOTECII MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA ANEXA HCGMB NR. 186/2008
 • Hotărârea 418/2019 - Municipiul București - 31.07.2019

  HOTARAREnr. 418 din 2019-07-31 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL COMPANIEI MUNICIPALE DEZVOLTARE DURABILA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 417/2019 - Municipiul București - 31.07.2019

  HOTARAREnr. 417 din 2019-07-31 PRIVIND CONFIRMAREA INFIINTARII SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA CIMITIRE BUCURESTI S.A
 • Hotărârea 416/2019 - Municipiul București - 31.07.2019

  HOTARAREnr. 416 din 2019-07-31 PRIVIND CONFIRMAREA INFIINTARII SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA TEHNOLOGIA INFORMATIEI BUCURESTI S.A
 • Hotărârea 415/2019 - Municipiul București - 31.07.2019

  HOTARAREnr. 415 din 2019-07-31 PRIVIND CONFIRMAREA INFIINTARII SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA PUBLICITATE SI AFISAJ BUCURESTI S.A
 • Hotărârea 414/2019 - Municipiul București - 31.07.2019

  HOTARAREnr. 414 din 2019-07-31 PRIVIND CONFIRMAREA INFIINTARII SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA PARCURI SI GRADINI BUCURESTI S.A
 • Hotărârea 413/2019 - Municipiul București - 31.07.2019

  HOTARAREnr. 413 din 2019-07-31 PRIVIND CONFIRMAREA INFIINTARII SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA SPORT PENTRU TOTI BUCURESTI S.A
 • Hotărârea 412/2019 - Municipiul București - 31.07.2019

  HOTARAREnr. 412 din 2019-07-31 PRIVIND CONFIRMAREA INFIINTARII SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA MEDICALA BUCURESTI S.A
 • Hotărârea 411/2019 - Municipiul București - 31.07.2019

  HOTARAREnr. 411 din 2019-07-31 PRIVIND CONFIRMAREA INFIINTARII SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA DEZVOLTARE DURABILA BUCURESTI S.A
 • Hotărârea 410/2019 - Municipiul București - 31.07.2019

  HOTARAREnr. 410 din 2019-07-31 PRIVIND CONFIRMAREA INFIINTARII SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA STRAZI, PODURI SI PASAJE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 409/2019 - Municipiul București - 31.07.2019

  HOTARAREnr. 409 din 2019-07-31 PRIVIND CONFIRMAREA INFIINTARII SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI S.A
 • Hotărârea 408/2019 - Municipiul București - 31.07.2019

  HOTARAREnr. 408 din 2019-07-31 PRIVIND CONFIRMAREA INFIINTARII SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI S.A
 • Hotărârea 407/2019 - Municipiul București - 31.07.2019

  HOTARAREnr. 407 din 2019-07-31 PRIVIND CONFIRMAREA INFIINTARII SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA INTRETINEREA ARBORILOR SI SPATIULUI VERDE BUCURESTI S.A
 • Hotărârea 406/2019 - Municipiul București - 31.07.2019

  HOTARAREnr. 406 din 2019-07-31 PRIVIND CONFIRMAREA INFIINTARII SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA IMOBILIARA BUCURESTI S.A
 • Hotărârea 405/2019 - Municipiul București - 31.07.2019

  HOTARAREnr. 405 din 2019-07-31 PRIVIND CONFIRMAREA INFIINTARII SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA AGREMENT BUCURESTI S.A
 • Hotărârea 404/2019 - Municipiul București - 31.07.2019

  HOTARAREnr. 404 din 2019-07-31 PRIVIND CONFIRMAREA INFIINTARII SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCURESTI S.A
 • Hotărârea 403/2019 - Municipiul București - 31.07.2019

  HOTARAREnr. 403 din 2019-07-31 PRIVIND CONFIRMAREA INFIINTARII SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA TURISTICA BUCURESTI S.A
 • Hotărârea 402/2019 - Municipiul București - 31.07.2019

  HOTARAREnr. 402 din 2019-07-31 PRIVIND CONFIRMAREA INFIINTARII SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA PAZA SI SECURITATE BUCURESTI S.A
 • Hotărârea 401/2019 - Municipiul București - 31.07.2019

  HOTARAREnr. 401 din 2019-07-31 PRIVIND CONFIRMAREA INFIINTARII SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA PARKING BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 400/2019 - Municipiul București - 31.07.2019

  HOTARAREnr. 400 din 2019-07-31 PRIVIND CONFIRMAREA INFIINTARII SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA ECO IGIENIZARE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 399/2019 - Municipiul București - 31.07.2019

  HOTARAREnr. 399 din 2019-07-31 PRIVIND CONFIRMAREA INFIINTARII SOCIETATII PE ACTIUNI CAMPANIA MUNICIPALA ILUMINAT PUBLIC BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 398/2019 - Municipiul București - 31.07.2019

  HOTARAREnr. 398 din 2019-07-31 PRIVIND CONFIRMAREA INFIINTARII SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDARI S.A.
 • Hotărârea 397/2019 - Municipiul București - 31.07.2019

  HOTARAREnr. 397 din 2019-07-31 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI 80/26.02.2019 PRIVIND TRANSMITEREA IMOBILULUI SITUAT IN CALEA VICTORIEI NR. 22-24, SECTOR 3 IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC, IN VEDEREA EFECTUARII LUCRARILOR PRIVIND REABILITAREA FATADEI SI CRESTEREA CALITATII ARHITECTURAL - AMBIENTALE MODIFICA ART. 1 AL HCGMB NR. 80/2019
 • Hotărârea 396/2019 - Municipiul București - 31.07.2019

  HOTARAREnr. 396 din 2019-07-31 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "POD PIETONAL TRAVERSARE LAC HERASTRAU IN ZONA C. F."
 • Hotărârea 395/2019 - Municipiul București - 31.07.2019

  HOTARAREnr. 395 din 2019-07-31 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNLCO - ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITI " REABILITARE PEISAGISTICA AL PARCULUI ISTORIC GRADINA CISMIGIU"
 • Hotărârea 394/2019 - Municipiul București - 31.07.2019

  HOTARAREnr. 394 din 2019-07-31 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 277/30.05.2019, PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII-CONSOLODARE A IMOBILULUI SITUAT IN STR. BALTAGULUI NR. 17, SECTOR 5
 • Hotărârea 393/2019 - Municipiul București - 31.07.2019

  HOTARAREnr. 393 din 2019-07-31 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "REABILITARE SI MODERNIZARE CENTRUL CULTURAL LUMINA, B-DUL REGINA ELISABETA NR. 32 (FOST NR. 12), SECTOR 5, BUCURESTI"
 • Hotărârea 392/2019 - Municipiul București - 31.07.2019

  HOTARAREnr. 392 din 2019-07-31 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE SI A PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII - CONSOLIDARE A IMOBILULUI SITUAT IN STR. BISERICA ENEI NR. 14, SECTOR 1 MODIFICA HCGMB NR. 346/2010
 • Hotărârea 391/2019 - Municipiul București - 31.07.2019

  HOTARAREnr. 391 din 2019-07-31 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "RELOCAREA RETELEI DE CONTACT IN INTERSECTIILE AFECTATE DE SUPRALARGIREA STRAZII FABRICA DE GLUCOZA (FAZA DALI)"
 • Hotărârea 390/2019 - Municipiul București - 31.07.2019

  HOTARAREnr. 390 din 2019-07-31 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 307/14.06.2018 PENTRU APROBAREA PROIECTULUI "CONSULTATII STOMATOLOGICE SI APLICARE DE APARATE ORTODONTICE PENTRU ELEVII DIN MUNICIPIUL BUCURESTI" MODIFICA ART. 6 DIN ANEXA HCGMB NR. 307/2018
 • Hotărârea 389/2019 - Municipiul București - 31.07.2019

  HOTARAREnr. 389 din 2019-07-31 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI NR. 1 A HOTARARII C.G.M.B. NR. 274/30.05.2019 PRIVIND APROBAREA LISTEI DE PRIORITATI PENTRU ATRIBUIREA LOCUINTELOR DE SERVICIU CATRE PERSONALUL ANGAJAT IN UNITATILE SANITARE AFLATE IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURELIITI SI MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 IA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 753/2018
 • Hotărârea 388/2019 - Municipiul București - 31.07.2019

  HOTARAREnr. 388 din 2019-07-31 PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI A UNITATILOR LOCATIVE CU DESTINATIA DE LOCUINTE DE SERVICIU PENTRU PERSONALUL ANGAJAT IN UNITATILE SANITARE AFLATE IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI SPITALELOR SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
 • Hotărârea 387/2019 - Municipiul București - 31.07.2019

  HOTARAREnr. 387 din 2019-07-31 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER GENERAL AL DOMNULUI COTOFANA LIVIU ALIN SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 386/2019 - Municipiul București - 26.06.2019

  HOTARAREnr. 386 din 2019-06-26 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI,STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 63/2019
 • Hotărârea 385/2019 - Municipiul București - 26.06.2019

  HOTARAREnr. 385 din 2019-06-26 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI,STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A BIBLIOTECII METROPOLITANE BUCURESTI INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 193/2018
 • Hotărârea 384/2019 - Municipiul București - 26.06.2019

  HOTARAREnr. 384 din 2019-06-26 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI,STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 254/2019
 • Hotărârea 383/2019 - Municipiul București - 26.06.2019

  HOTARAREnr. 383 din 2019-06-26 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE TEATRULUI DRAMATURGILOR ROMANI INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 835/2018
 • Hotărârea 382/2019 - Municipiul București - 26.06.2019

  HOTARAREnr. 382 din 2019-06-26 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 303/2003 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PENTRU ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA CIMITIRELOR SI CREMATORIILOR UMANE, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE
 • Hotărârea 381/2019 - Municipiul București - 26.06.2019

  HOTARAREnr. 381 din 2019-06-26 PRIVIND COMPLETAREA ANEXEI NR. 1 A HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 161/2010, PENTRU APROBAREA LISTEI CU ORDINEA DE PRIORITATE, IN VEDEREA ATRIBUIRII SPATIILOR CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA, BENEFICIARILOR LEGII RECUNOSTINTEI PENTRU VICTORIA REVOLUTIEI ROMANE DIN DECEMBRIE 1989, PENTRU REVOLTA MUNCITOREASCA ANTICOMUNISTA DE LA BRASOV DIN NOIEMBRIE 1987 SI PENTRU REVOLTA MUNCITOREASCA ANTICOMUNISTA DIN VALEA JIULUI- LUPENI-AUGUST 1977, NR. 341/2004
 • Hotărârea 380/2019 - Municipiul București - 26.06.2019

  HOTARAREnr. 380 din 2019-06-26 PRIVIND CONSTITUIREA UNEI COMISII DE ANALIZA A CERERILOR SOLICITANTILOR DE LOCUINTE DE NECESITATE SI MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 759/2018
 • Hotărârea 379/2019 - Municipiul București - 26.06.2019

  HOTARAREnr. 379 din 2019-06-26 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 229/2019 PRIVIND APROBAREA LISTELOR DE PRIORITATI PE STRUCTURI DE CAMERE, INTOCMITE CONFORM PREVEDRILOR LEGISLATIEI APROBATE PRIN ANEXA NR. 1 LA HOTARAREA CONSILIULIUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 754/2018 DE CATRE COMISIA DE EVALUARE A SITUATIILOR SOCIALE DEOSEBITE IN CARE SE GASESC CETATENII MUNICIPIULUI BUCURESTI, SOLICITANTI DE LOCUINTE SOCIALE
 • Hotărârea 378/2019 - Municipiul București - 26.06.2019

  HOTARAREnr. 378 din 2019-06-26 PRIVIND ACORDAREA DE MANDAT SPECIAL ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI - ILFOV IN VEDEREA MODIFICARII CONTRACTULUI DE DELEGARE DE GESTIUNE INCHEIAT CU OPERATORUL REGIONAL SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI STB- S.A.
 • Hotărârea 377/2019 - Municipiul București - 26.06.2019

  HOTARAREnr. 377 din 2019-06-26 PRIVIND AVIZAREA DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT, IN AREALUL DESERVIT DE ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI-ILFOV, INCHEIATE CU SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A. SI ECOTRANS STCM SRL SI ACORDAREA DE MANDAT SPECIAL ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI -ILFOV IN VEDEREA MODIFICARII CONTRACTULUI DE DELEGARE DE GESTIUNE INCHEIAT CU OPERATORUL REGIONAL SERVICIUL DE TRANSPORT VOLUNTARI S.A.
 • Hotărârea 376/2019 - Municipiul București - 26.06.2019

  HOTARAREnr. 376 din 2019-06-26 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRAILOR DE INTERVENTIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESITII " EXTINDERE SI AMENAJARE HALA DESTINATA ECECTUARII ITP LA VEHICULELE ARTICULATE CU LUNGIMEA DE 18 M-BULEVARDUL THEODOR PALLADY, NR. 64, SECTOR 3, BUCURESTI (AUTOBAZA TITAN)
 • Hotărârea 375/2019 - Municipiul București - 26.06.2019

  HOTARAREnr. 375 din 2019-06-26 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRAILOR DE INTERVENTIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESITII " AMENAJARE HALA DESTINATA EFECTUARII ITP AUTOBUZE LA AUTOBAZA ALEXANDRIA, SOSEAUA ALEXANDRIEI 150B, SECTOR 5, BUCURESTI
 • Hotărârea 374/2019 - Municipiul București - 26.06.2019

  HOTARAREnr. 374 din 2019-06-26 PRIVIND IMPLEMENTAREA UNUI PROIECT-PILOT TIP "SISTEM DE TRANSPORT ALTERNATIV-ELECTRIC SCOOTER SHARING IN MUNICIPIUL BUCURESTI" PRIN WOLF-E RIDES S.R.L
 • Hotărârea 373/2019 - Municipiul București - 26.06.2019

  HOTARAREnr. 373 din 2019-06-26 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 5, CU PRIVIRE LA ASOCIEREA CU ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SI AGREMENT IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A UNOR ACTIUNI, LUCRARI, SERVICII SAU PROIECTE DE INTERES LOCAL
 • Hotărârea 372/2019 - Municipiul București - 26.06.2019

  HOTARAREnr. 372 din 2019-06-26 PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI REFERITOR LA STADIUL REALIZARII MASURILOR PLANUL INTEGRAT DE CALITATE A AERULUI IN MUNICIPIUL BUCURESTI 2018-2022 AFERENT TRIMESTRULUI I AL ANULUI 2019
 • Hotărârea 371/2019 - Municipiul București - 26.06.2019

  HOTARAREnr. 371 din 2019-06-26 PRIVIND RIDICAREA, TRANSPORTUL, DEPOZITAREA SI ELIBERAREA VEHICULELOR STATIONATE NEREGULAMENTAR PE PARTEA CAROSABILA A DRUMURILOR PUBLICE CARE FAC PARTE DIN RETEAUA PRINCIPALA DE STRAZI A MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 370/2019 - Municipiul București - 26.06.2019

  HOTARAREnr. 370 din 2019-06-26 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ORDINE SI SIGURANTA PUBLICA AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ANUL 2019
 • Hotărârea 369/2019 - Municipiul București - 26.06.2019

  HOTARAREnr. 369 din 2019-06-26 PRIVIND APROBAREA COTIZATIEI ANUALE A MUNICIPIULUI BUCURESTI LA FINANTAREA ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU ILUMINAT PUBLIC BUCURESTI
 • Hotărârea 368/2019 - Municipiul București - 26.06.2019

  HOTARAREnr. 368 din 2019-06-26 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE SELECTIE FORMATA DIN 7 MEMBRI, PENTRU A INTREPRINDE DEMERSURILE LEGALE SI ADMINISTRATIVE IN VEDEREA ORGANIZARII PROCEDURII DE SELECTIE PENTRU NUMIREA MEMBRILOR CONSILIILOR DE ADMINISTRATIE ALE SOCIETATILOR LA CARE MUNICIPIUL BUCURESTI ESTE ACTIONAR MAJORITAR SI APROBAREA SCRISORILOR DE ASTEPTARI CONFORM DISPOZITIILOR O.U.G. NR. 109/2011 PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA A INTREPRINDERILOR PUBLICE
 • Hotărârea 367/2019 - Municipiul București - 26.06.2019

  HOTARAREnr. 367 din 2019-06-26 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL COMPANIEI MUNICIPALE TEHNOLOGIA INFORMATIEI BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 366/2019 - Municipiul București - 26.06.2019

  HOTARAREnr. 366 din 2019-06-26 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL COMPANIEI MUNICIPALE PUBLICITATE SI AFISAJ BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 365/2019 - Municipiul București - 26.06.2019

  HOTARAREnr. 365 din 2019-06-26 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL COMPANIEI MUNICIPALE PARCURI SI GRADINI BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 364/2019 - Municipiul București - 26.06.2019

  HOTARAREnr. 364 din 2019-06-26 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL COMPANIEI MUNICIPALE SPORT PENTRU TOTI BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 363/2019 - Municipiul București - 26.06.2019

  HOTARAREnr. 363 din 2019-06-26 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL COMPANIEI MUNICIPALE CONSOLIDARI S.A.
 • Hotărârea 362/2019 - Municipiul București - 26.06.2019

  HOTARAREnr. 362 din 2019-06-26 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL COMPANIEI MUNICIPALE MEDICALA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 361/2019 - Municipiul București - 26.06.2019

  HOTARAREnr. 361 din 2019-06-26 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL COMPANIEI MUNICIPALE STRAZI, PODURI SI PASAJE BUCURESTI S.A
 • Hotărârea 360/2019 - Municipiul București - 26.06.2019

  HOTARAREnr. 360 din 2019-06-26 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL COMPANIEI MUNICIPALE ECO IGIENIZARE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 359/2019 - Municipiul București - 26.06.2019

  HOTARAREnr. 359 din 2019-06-26 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL COMPANIEI MUNICIPALE ILUMINAT PUBLIC BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 358/2019 - Municipiul București - 26.06.2019

  HOTARAREnr. 358 din 2019-06-26 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL COMPANIEI MUNICIPALE MANAGEMENTULUI TRAFICULUI BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 357/2019 - Municipiul București - 26.06.2019

  HOTARAREnr. 357 din 2019-06-26 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL COMPANIEI MUNICIPALE PARKING BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 356/2019 - Municipiul București - 26.06.2019

  HOTARAREnr. 356 din 2019-06-26 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL COMPANIEI MUNICIPALE MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 355/2019 - Municipiul București - 26.06.2019

  HOTARAREnr. 355 din 2019-06-26 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL COMPANIEI MUNICIPALE INTRETINEREA ARBORILOR SI SPATIULUI VERDE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 354/2019 - Municipiul București - 26.06.2019

  HOTARAREnr. 354 din 2019-06-26 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL COMPANIEI MUNICIPALE IMOBILIARA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 353/2019 - Municipiul București - 26.06.2019

  HOTARAREnr. 353 din 2019-06-26 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL COMPANIEI MUNICIPALE AGREMENT BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 352/2019 - Municipiul București - 26.06.2019

  HOTARAREnr. 352 din 2019-06-26 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL COMPANIEI MUNICIPALE PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 351/2019 - Municipiul București - 26.06.2019

  HOTARAREnr. 351 din 2019-06-26 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL COMPANIEI MUNICIPALE TURISTICA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 350/2019 - Municipiul București - 26.06.2019

  HOTARAREnr. 350 din 2019-06-26 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE A NUL 2019 AL COMPANIEI MUNICIPALE PAZA SI SECURITATE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 349/2019 - Municipiul București - 26.06.2019

  HOTARAREnr. 349 din 2019-06-26 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2019
 • Hotărârea 348/2019 - Municipiul București - 26.06.2019

  HOTARAREnr. 348 din 2019-06-26 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL BULEVARDUL PACHE PROTOPOPESCU NR. 71-75, SECTOR 2, BUCURESTI
 • Hotărârea 347/2019 - Municipiul București - 26.06.2019

  HOTARAREnr. 347 din 2019-06-26 PRIVIND PUNEREA IN EXECUTARE A UNEI HOTARARI C.E.D.O
 • Hotărârea 346/2019 - Municipiul București - 26.06.2019

  HOTARAREnr. 346 din 2019-06-26 PRIVIND ACCEPTAREA OFERTEI DE DONATIE A SCULPTURII BUST REGELE DECEBAL SI DAREA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MONUMENTELOR SI PATRIMONIULUI TURISTIC MODIFICA SI COMPLETEAZA ANEXA HCGMB NR. 186/2008
 • Hotărârea 345/2019 - Municipiul București - 26.06.2019

  HOTARAREnr. 345 din 2019-06-26 PRIVIND ACCEPTAREA OFERTEI DE DONATIE A SCULPTURII BUSTUL LUI NIKOLA MARTINOSKI SI DAREA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MONUMENTELOR SI PATRIMONIULUI TURISTIC MODIFICA SI COMPLETEAZA ANEXA HCGMB NR. 186/2008
 • Hotărârea 344/2019 - Municipiul București - 26.06.2019

  HOTARAREnr. 344 din 2019-06-26 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 SA ACHIZITIONEZE PENTRU SI IN NUMELE MUNICIPIULUI BUCURESTI TERENURILE SITUATE IN STRADA GRADISTEA NR. 6, STRADA PRIDVORULUI NR. 4 SI STRADA PRIDVORULUI NR. 6, SECTOR 4 MODIFICA ANEXA HCGMB NR. 186/2008
 • Hotărârea 343/2019 - Municipiul București - 26.06.2019

  HOTARAREnr. 343 din 2019-06-26 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPIERE PENTRU IMOBILUL TEREN PROPRIETATE PRIVATA IN SUPRAFATA DE 367 MP DE LA ADRESA STRADA PRIDVORULUI NR. 2, SECTOR 4, NR. CADASTRAL 212343, SITUAT PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA" RECONVERSIE FUNCTIONALA SCOALA 100 SITUATA IN CALEA VACARESTI NR. 296, SECTOR 4"
 • Hotărârea 342/2019 - Municipiul București - 26.06.2019

  HOTARAREnr. 342 din 2019-06-26 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPIERE PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA SITUATE PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA "SUPRALARGIRE SOS. BERCENI TRONSOANELE II-III, STRADA ION IRICEANU SI STATIA DE METROU IMGB (TRONSON II), STATIA DE METROU IMGB SI LINIA DE CENTURA (TRONSON III)
 • Hotărârea 341/2019 - Municipiul București - 26.06.2019

  HOTARAREnr. 341 din 2019-06-26 PRIVIND SOLICITAREA CATRE CONSILIUL JUDETEAN ILFOV A TRECERII DIN DOMENIUL PUBLIC AL JUDETULUI ILFOV SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL ORASULUI VOLUNTARI, IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 10.896 MP AFLAT PE RAZA ADMINISTRATIV TERIOTORIALA A JUDETULUI ILFOV PE DURATA DERULARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "OBIECT 21. NOD ANDRONACHE - INCHIDERE INEL MEDIAN"
 • Hotărârea 340/2019 - Municipiul București - 26.06.2019

  HOTARAREnr. 340 din 2019-06-26 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI APARARII NATIONALE IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 2450 MP SI A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 1445 MP DIN IMOBILUL SITUAT IN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, SOSEAUA VITAN-BARZESTI NR. 2-4, IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 213049
 • Hotărârea 339/2019 - Municipiul București - 26.06.2019

  HOTARAREnr. 339 din 2019-06-26 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR CATRE ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC, A COTELOR-PARTI PROPRIETATE DE STAT DIN URMATOARELE IMOBILE SITUATE IN MUNICIPIUL BUCURESTI PE PERIOADA EXECUTARII LUCRARILOR DE PUNERE IN SIGURANTA SI CONSOLIDARE: B-DUL MIHAIL KOGALNICEANU NR. 51, SECTOR 5; STR. BOTEANU 3A-3B, SECTOR 1; STR. VICTOR EFTIMIU NR. 9, SECTOR 1
 • Hotărârea 338/2019 - Municipiul București - 26.06.2019

  HOTARAREnr. 338 din 2019-06-26 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII REFACEREA CAII DE RULARE IN INTERSECTIA DINTRE SOS. PETRICANI SI SOS. FABRICA DE GLUCOZA (DALI)- ETAPA 1 LARGIRE SOS. FABRICA DE GLUCOZA, INTRE CALEA FLOREASCA SI SOS. PETRICANI
 • Hotărârea 337/2019 - Municipiul București - 26.06.2019

  HOTARAREnr. 337 din 2019-06-26 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 291/22.12.2005 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU CONSOLIDAREA IMOBILULUI SITUAT IN BUCURESTI, SECTOR 1, INTRAREA VICTOR EFTIMIU NR. 9
 • Hotărârea 336/2019 - Municipiul București - 26.06.2019

  HOTARAREnr. 336 din 2019-06-26 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 220/11.10.2005 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU CONSOLIDAREA IMOBILULUI SITUAT IN BUCURESTI, SECTOR 5, B-DUL MIHAIL KPGALNICEANU NR. 51
 • Hotărârea 335/2019 - Municipiul București - 26.06.2019

  HOTARAREnr. 335 din 2019-06-26 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 10/26.01.2006 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU CONSOLIDAREA IMOBILULUI SITUAT IN BUCURESTI- SECTOR 1, ION CAMPINEANU NR. 9
 • Hotărârea 334/2019 - Municipiul București - 26.06.2019

  HOTARAREnr. 334 din 2019-06-26 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 183/15.06.2000 PRIVIND APROBAREA STUDIILOR DE FEZABILITATE PENTRU CONSOLIDAREA A 11 IMOBILE DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 333/2019 - Municipiul București - 26.06.2019

  HOTARAREnr. 333 din 2019-06-26 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 60/21.03.2002 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU CONSOLIDAREA UNUI IMOBIL SITUAT IN MUNICIPIUL BUCURESTI, STR. ION BREZOIANU NR. 38, SECTOR 1
 • Hotărârea 332/2019 - Municipiul București - 26.06.2019

  HOTARAREnr. 332 din 2019-06-26 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 217/11.10.2005 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU CONSOLIDAREA IMOBILULUI SITUAT IN BUCURESTI, SECTOR 1, STR. BOTEAU NR. 3A-3B
 • Hotărârea 331/2019 - Municipiul București - 26.06.2019

  HOTARAREnr. 331 din 2019-06-26 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 289/22.12.2005 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU CONSOLIDAREA IMOBILELOR SITUATE IN BUCURESTI, SECTOR 2, STR. ARMENEASCA NR. 28, STR. ARMENEASCA NR. 28A, STR. SEMILUNEI NR. 8
 • Hotărârea 330/2019 - Municipiul București - 26.06.2019

  HOTARAREnr. 330 din 2019-06-26 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 240/15.05.2008 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSOLIDARE LA IMOBILUL SITUAT IN STR. D.I. MENDELEEV NR. 17, STR. PIATA AMZEI NR. 15, SECTOR 1
 • Hotărârea 329/2019 - Municipiul București - 26.06.2019

  HOTARAREnr. 329 din 2019-06-26 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 188/13.09.2007 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU CONSOLIDAREA IMOBILULUI SITUAT IN B-DUL SCHITU MAGUREANU NR. 19 SECTOR 1
 • Hotărârea 328/2019 - Municipiul București - 26.06.2019

  HOTARAREnr. 328 din 2019-06-26 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 378/16.12.2009 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU CONSOLIDAREA IMOBILULUI SITUAT IN BUCURESTI, SECTOR 2, STR. PICTOR LUCHIAN NR.12C SI ABROGAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 296/2008
 • Hotărârea 327/2019 - Municipiul București - 26.06.2019

  HOTARAREnr. 327 din 2019-06-26 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 295/31.08.2009 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSOLIDARE LA IMOBILUL SITUAT IN CALEA MOSILOR, NR. 96, SECTOR 2
 • Hotărârea 326/2019 - Municipiul București - 26.06.2019

  HOTARAREnr. 326 din 2019-06-26 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 12/30.01.2014 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSOLIDARE LA IMOBILUL SITUAT IN STR. BLANARI NR. 2, SECTOR 3 SI A HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 135/11.03.2019 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII-CONSOLIDARE IMOBIL SITUAT IN STR. BLANARI NR. 2, SECTOR 3
 • Hotărârea 325/2019 - Municipiul București - 26.06.2019

  HOTARAREnr. 325 din 2019-06-26 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII << EXTINDERE SPITAL CLINIC DE ORTOPEDIE, TRAUMATOLOGIE SI TBC OSTEOARTICULAR "FOISOR" >>
 • Hotărârea 324/2019 - Municipiul București - 26.06.2019

  HOTARAREnr. 324 din 2019-06-26 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "CONSTRUIREA AMBULATORIU SPITAL DE BOLI INFECTIOASE SI TROPICALE VICTOR BABES"
 • Hotărârea 323/2019 - Municipiul București - 30.05.2019

  HOTARAREnr. 323 din 2019-05-30 PRIVIND COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 149/2016 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI GENERAL A MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 322/2019 - Municipiul București - 30.05.2019

  HOTARAREnr. 322 din 2019-05-30 PRIVIND APROBAREA CONTRACTARII UNUI IMPRUMUT IN VALOARE DE 462.661.949 LEI, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 35/2019 PENTRU ADOPTAREA UNOR MASURI FISCAL - BUGETARE PRIVIND ACORDAREA UNOR IMPRUMUTURI DIN TREZORERIA STATULUI SI PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA UNOR ACTE NORMATIVE
 • Hotărârea 321/2019 - Municipiul București - 30.05.2019

  HOTARAREnr. 321 din 2019-05-30 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 SA HOTARASCA, IN CONDITIILE LEGII, CU PRIVIRE LA COOPERAREA CU INSPECTORATUL SCOLAR SECTOR 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI CASA CORPULUI DIDACTIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN VEDEREA DERULARII SI COFINANTARII PROIECTULUI "KEY ACTION 3: SOCIAL INCLUSION AND COMMON VALUES: THE CONTRIBUTION IN THE FIELD OF EDUCATION, TRAINING AND YOUTH" CU TITLUL "ME AND YOUR STORIES (MYS)"
 • Hotărârea 320/2019 - Municipiul București - 30.05.2019

  HOTARAREnr. 320 din 2019-05-30 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 DE A COOPERA CU ADMINISTRATIA MONUMENTELOR SI PATRIMONIULUI TURISTIC IN SCOPUL FINANTARII SI REALIZARII IN PARTENERIAT A PROIECTULUI DE INTERES PUBLIC ROMANIA PARC 2018
 • Hotărârea 319/2019 - Municipiul București - 30.05.2019

  HOTARAREnr. 319 din 2019-05-30 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SA HOTARASCA CU PRIVIRE LA ASOCIEREA CU MEGA IMAGE S.R.L. SI BISERICI DIN SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN SCOPUL REALIZARII IN COMUN AL UNOR SERVICII SOCIALE
 • Hotărârea 318/2019 - Municipiul București - 30.05.2019

  HOTARAREnr. 318 din 2019-05-30 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI NR. 7 DIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 174/2011 PRIVIND APROBAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE ALE UNOR SPITALE AFLATE IN ADMINISTRAREA MUNICIPALITATII, PRIN ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
 • Hotărârea 317/2019 - Municipiul București - 30.05.2019

  HOTARAREnr. 317 din 2019-05-30 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE TEATRULUI "EXCELSIOR"
 • Hotărârea 316/2019 - Municipiul București - 30.05.2019

  HOTARAREnr. 316 din 2019-05-30 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 10/2018, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE SI HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 829/2018
 • Hotărârea 315/2019 - Municipiul București - 30.05.2019

  HOTARAREnr. 315 din 2019-05-30 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND REGIMUL FINANTARILOR NERAMBURSABILE ALOCATE DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN BUGETUL AUTORITATII PENTRU SUPRAVEGHEREA SI PROTECTIA ANIMALELOR A MUNICIPIULUI BUCURESTI, PENTRU ACTIVITATI NONPROFIT DE INTERES LOCAL, PRECUM SI A MODELULUI DE CONTRACT-CADRU DE FINANTARE NERAMBURSABILA A ACTIVITATILOR NONPROFIT DE INTERES LOCAL, POTRIVIT LEGII NR. 350/2005, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE
 • Hotărârea 314/2019 - Municipiul București - 30.05.2019

  HOTARAREnr. 314 din 2019-05-30 PRIVIND APROBAREA COTIZATIEI ANUALE A MUNICIPIULUI BUCURESTI LA FINANTAREA ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU DERATIZARE, DEZINSECTIE, DEZINFECTIE BUCURESTI
 • Hotărârea 313/2019 - Municipiul București - 30.05.2019

  HOTARAREnr. 313 din 2019-05-30 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND INHUMARREA PERSOANELOR FARA APARTINATORI CARE DECEDEAZA PE RAZA MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 312/2019 - Municipiul București - 30.05.2019

  HOTARAREnr. 312 din 2019-05-30 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 82/2015 PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE SI FUNCTIONARE PE TERMEN MEDIU SI LUNG A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE IN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 311/2019 - Municipiul București - 30.05.2019

  HOTARAREnr. 311 din 2019-05-30 PRIVIND APROBAREA TARIFELOR APLICABILE IN PROCESUL DE EXPLOATARE TURISTICA A MONUMENTELOR ARCUL DE TRIUMF
 • Hotărârea 310/2019 - Municipiul București - 30.05.2019

  HOTARAREnr. 310 din 2019-05-30 PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI "SISTEM DE MANAGEMENT AL DOCUMENTELOR SI FLUXURILOR DE LUCRU"
 • Hotărârea 309/2019 - Municipiul București - 30.05.2019

  HOTARAREnr. 309 din 2019-05-30 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 SA HOTARASCA, IN CONDITIILE LEGII, CU PRIVIRE LA COOPERAREA CU SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE, IN VEDEREA DOCUMENTARII, FUNDAMENTARII SI ELABORARII STRATEGIEI PENTRU DEZVOLTARE DURABILA A SECTORULUI 1"2020-2030"
 • Hotărârea 308/2019 - Municipiul București - 30.05.2019

  HOTARAREnr. 308 din 2019-05-30 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL SOCIETATII SERVICE CICLOP S.A.
 • Hotărârea 307/2019 - Municipiul București - 30.05.2019

  HOTARAREnr. 307 din 2019-05-30 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2019
 • Hotărârea 306/2019 - Municipiul București - 30.05.2019

  HOTARAREnr. 306 din 2019-05-30 PRIVIND APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE CENTRALIZATE ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE - PENTRU ANUL 2018
 • Hotărârea 305/2019 - Municipiul București - 30.05.2019

  HOTARAREnr. 305 din 2019-05-30 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2018
 • Hotărârea 304/2019 - Municipiul București - 30.05.2019

  HOTARAREnr. 304 din 2019-05-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA POVERNEI NR. 39, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 303/2019 - Municipiul București - 30.05.2019

  HOTARAREnr. 303 din 2019-05-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA RADU VODA NR. 20, SECTOR 4, BUCURESTI
 • Hotărârea 302/2019 - Municipiul București - 30.05.2019

  HOTARAREnr. 302 din 2019-05-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOSEAUA SALAJ NR. 241, SECTOR 5, BUCURESTI
 • Hotărârea 301/2019 - Municipiul București - 30.05.2019

  HOTARAREnr. 301 din 2019-05-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA BUZESTI NR. 44, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 300/2019 - Municipiul București - 30.05.2019

  HOTARAREnr. 300 din 2019-05-30 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 45/22.05.2019, SITUAT IN BUCURESTI, ALEEA LUNCA SIRETULUI NR. 1A, BL. A39B, SC. 2, ET. 1, AP. 20, SECTOR 6 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 299/2019 - Municipiul București - 30.05.2019

  HOTARAREnr. 299 din 2019-05-30 PRIVIND CONCESIONAREA, FARA LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN AFLAT IN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BUCURESTI SITUAT ADIACENT PROPRIETATII DIN STRADA ICOANEI NR. 93, SECTOR 2, IN SUPRAFATA DE 75 MP, NECESAR EXTINDERII LOCUINTEI
 • Hotărârea 298/2019 - Municipiul București - 30.05.2019

  HOTARAREnr. 298 din 2019-05-30 PRIVIND CONCESIONAREA, FARA LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN AFLAT IN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BUCURESTI SITUAT ADIACENT PROPRIETATII DIN STRADA LOVISTEI NR. 46, SECTOR 3, IN SUPRAFATA DE 149 MP, NECESAR EXTINDERII LOCUINTEI
 • Hotărârea 297/2019 - Municipiul București - 30.05.2019

  HOTARAREnr. 297 din 2019-05-30 PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 149 MP, SITUAT IN STRADA CERNISOARA, SECTOR 6, IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI BISERICI IN CARTIERUL MILITARI
 • Hotărârea 296/2019 - Municipiul București - 30.05.2019

  HOTARAREnr. 296 din 2019-05-30 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL ECTORULUI 5 SA ACHIZITIONEZE PENTRU SI IN NUMELE MUNICIPIULUI BUCURESTI 40 DE APARTAMENTE CU DESTINATIA DE LOCUINTE SOCIALE
 • Hotărârea 295/2019 - Municipiul București - 30.05.2019

  HOTARAREnr. 295 din 2019-05-30 PRIVIND TRANSMITEREA IMOBILULUI TEATRUL DE VARA "NICOLAE BALCESCU", SITUAT IN PARCUL BAZILESCU, SECTOR 1, DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1
 • Hotărârea 294/2019 - Municipiul București - 30.05.2019

  HOTARAREnr. 294 din 2019-05-30 PRIVIND INAINTAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI A CERERII DE EMITERE A UNEI HOTARARI DE GUVERN PRIVIND REVENIREA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 26.026 MP SITUAT IN SOSEAUA VITAN BARZESTI NR. 24, SECTOR 4, IN INCINTA DETASAMENTULUI DE POMPIERI "APARATORII PATRIEI", DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE - INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "DEALUL SPIRII" BUCURESTI-ILFOV SI REVOCAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 256/2018
 • Hotărârea 293/2019 - Municipiul București - 30.05.2019

  HOTARAREnr. 293 din 2019-05-30 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI CU PRIVIRE LA REVOCAREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE CONSTITUIT IN FAVOAREA CONSILIILOR LOCALE ALE SECTOARELOR 1-6 ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI, CONFORM HOTARARII GUVERNULUI NR. 987/2003 PRIVIND TRECEREA UNOR IMOBILE IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI IN ADMINISTRAREA CONSILIILOR LOCALE ALE SECTOARELOR ACESTUIA
 • Hotărârea 292/2019 - Municipiul București - 30.05.2019

  HOTARAREnr. 292 din 2019-05-30 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPIERE PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA SITUATE PE AMPLSAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA " PENETRATIE SPLAIUL INDEPENDENTEI - CIUREL-AUTOSTRADA BUCURESTI-PITESTI" INTRE STRADA AMILCAR C. SANDULESCU SI STRADA UVERTURII -ETAPA II IN VEDEREA CONTINUARII LUCRARILOR DE INTERES PUBLIC LOCAL
 • Hotărârea 291/2019 - Municipiul București - 30.05.2019

  HOTARAREnr. 291 din 2019-05-30 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 138/30.06.2015 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPIERE PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA SITUATE PE AMPLSAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA "PENETRATIE GHENCEA-DOMNESTI SI SUPRALARGIRE BULEVARDUL GHENCEA INTRE STR. BRASOV SI TERMINAL TRAMVAI 41" IN VEDEREA EFECTUARII LUCRARILOR DE INTERES PUBLIC LOCAL
 • Hotărârea 290/2019 - Municipiul București - 30.05.2019

  HOTARAREnr. 290 din 2019-05-30 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 27/12.02.2015 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPIERE PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA SITUATE PE AMPLSAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA "LARGIRE SOSEAUA FABRICA DE GLUCOZA INTRE STRADA BARBU VACARESCU SI STRADA PETRICANI - TRONSON I", IN VEDEREA EFECTUARII LUCRARILOR DE INTERES PUBLIC LOCAL
 • Hotărârea 289/2019 - Municipiul București - 30.05.2019

  HOTARAREnr. 289 din 2019-05-30 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMNIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A UNOR CONSTRUCTII SI A UNOR SUPRAFETE DE TEREN DIN IMOBILELE SITUATE IN SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, SOSEAUA PIPERA NR. 79-81 , IN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "OBIECT 11. NOD AVIONULUI INCHIDERE INEL MEDIAN" IN VEDEREA CONTINUARII LUCRARILOR DE INTERES PUBLIC LOCAL PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI REALIZAREA RETELELOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE, ILUMINAT PUBLIC, PRECUM SI A DRUMURILOR AFERENTE ANSAMBLULUI HENRI COANDA- ETAPA II
 • Hotărârea 288/2019 - Municipiul București - 30.05.2019

  HOTARAREnr. 288 din 2019-05-30 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 27/31.01.2019 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR CATRE ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC, A COTELOR-PARTI, PROPRIETATE DE STAT, DIN IMOBILELE SITUATE IN STR. LIPSCANI NR. 29, SECTOR 3, STR. GABROVENI NR. 22, SECTOR 3 SI CALEA MOSILOR NR. 71, SECTOR 2
 • Hotărârea 287/2019 - Municipiul București - 30.05.2019

  HOTARAREnr. 287 din 2019-05-30 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC, A COTEI-PARTI DETINUTE DIN URMATOARELE IMOBILE SITUATE IN MUNICIPIUL BUCURESTI, IN ZONA DE ACTIUNE PRIORITARA, SITUATE IN CALEA VICTORIEI NR. 25, SECTOR 3, CALEA VICTORIEI NR. 103-105, SECTOR 1 SI CALEA VICTORIEI NR. 214, SECTOR 1, IN VEDEREA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU REABILITAREA STRUCTURAL-ARHITECTURALA A ANVELOPEI CLADIRILOR SI CRESTEREA CALITATII ARHITECTURAL-AMBIENTALE A ACESTORA
 • Hotărârea 286/2019 - Municipiul București - 30.05.2019

  HOTARAREnr. 286 din 2019-05-30 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR CATRE ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC, A COTELOR-PARTI PROPRIETATE DE STAT, DIN URMATOARELE IMOBILE SITUATE IN MUNICIPIUL BUCURESTI:STR. ALEXANDRU BELDIMAN NR. 1, SECTOR 5; STR. FRANCEZA NR. 52/CORESPONDENT CU STR. HALELOR NR. 1, SECTOR 3; BD. GENERAL GHEORGHE MAGHERU NR. 27, SECTOR 1; STR. BALTAGULUI NR. 17, SECTOR 5; STR. ION CAMPINEANU NR. 9, SECTOR 1; PIATA AMZEI NR. 15/STR. MENDELEEV NR. 17, SECTOR 1, STR. NICOLAE BALCESCU NR. 32-34, SECTOR 1 PE PERIOADA EXECUTARII LUCRARILOR DE PUNERE IN SIGURANTA SI CONSOLIDARE
 • Hotărârea 285/2019 - Municipiul București - 30.05.2019

  HOTARAREnr. 285 din 2019-05-30 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR CATRE ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC, A COTEI-PARTI DE 21% PROPRIETATE DE STAT, DIN IMOBILUL SITUAT IN CALEA VICTORIEI NR. 48-50, SECTOR 1 PE PERIOADA EXECUTARII LUCRARILOR DE PUNERE IN SIGURANTA
 • Hotărârea 284/2019 - Municipiul București - 30.05.2019

  HOTARAREnr. 284 din 2019-05-30 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURII DE EXPROPIERE PENTRU UNELE SPATII AFLATE IN PROPRIETATE PRIVATA DIN IMOBILUL-MONUMENT ISTORIC, INCADRAT IN CLASA 1 RISC SEISMIC, SITUAT LA ADRESA STR. ACADEMIEI NR. 3-5, SECTOR 3, IN VEDEREA EFECTUARII LUCRARILOR DE CONSERVARE SI PROTEJARE DE INTERES PUBLIC LOCAL
 • Hotărârea 283/2019 - Municipiul București - 30.05.2019

  HOTARAREnr. 283 din 2019-05-30 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURII DE EXPROPIERE PENTRU UNELE SPATII AFLATE IN PROPRIETATE PRIVATA DIN IMOBILUL-MONUMENT ISTORIC, INCADRAT IN CLASA 1 RISC SEISMIC, SITUAT LA ADRESA STR. BOTEANU NR. 3A-3B, SECTOR 1, IN VEDEREA EFECTUARII LUCRARILOR DE CONSERVARE SI PROTEJARE DE INTERES PUBLIC LOCAL
 • Hotărârea 282/2019 - Municipiul București - 30.05.2019

  HOTARAREnr. 282 din 2019-05-30 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURII DE EXPROPIERE PENTRU UNELE SPATII AFLATE IN PROPRIETATE PRIVATA DIN IMOBILUL-MONUMENT ISTORIC, INCADRAT IN CLASA 1 RISC SEISMIC, SITUAT LA ADRESA STR. BLANARI NR. 3, SECTOR 3, IN VEDEREA EFECTUARII LUCRARILOR DE CONSERVARE SI PROTEJARE DE INTERES PUBLIC LOCAL
 • Hotărârea 281/2019 - Municipiul București - 30.05.2019

  HOTARAREnr. 281 din 2019-05-30 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURII DE EXPROPIERE PENTRU IMOBILUL-MONUMENT ISTORIC AFLAT IN PROPRIETATE PRIVATA, SITUAT LA ADRESA SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 74, SECTOR 5, BUCURESTI, NR. CADASTRAL 224377, IN VEDEREA EFECTUARII LUCRARILOR DE CONSERVARE SI PROTEJARE DE INTERES PUBLIC LOCAL AFERENTE PROIECTULUI DE UTILITATE PUBLICA "SPATIUL CULTURAL MUNICIPAL"
 • Hotărârea 280/2019 - Municipiul București - 30.05.2019

  HOTARAREnr. 280 din 2019-05-30 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURII DE EXPROPIERE IN VEDEREA EFECTUARII LUCRARILOR DE REABILITARE, MODERNIZARE SI RECONVERSIE FUNCTIONALA DE INTERES LOCAL PENTRU IMOBILUL AFLAT IN PROPRIETATE PRIVATA SITUAT LA ADRESA CALEA GRIVITEI NR. 138C, SECTOR 1, BUCURESTI, IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 227247, IN VEDEREA EDIFICARII UNOR SPATII EXPOZITIONALE SI A UNUI CENTRU REZIENTIAL, EDUCATIONAL, CULTURAL SI DE DIVERTISMENT DESTINAT ARTISTILOR, IN PROIECTUL DE UTILITATE PUBLICA "SPATIUL CULTURAL MUNICIPAL"
 • Hotărârea 279/2019 - Municipiul București - 30.05.2019

  HOTARAREnr. 279 din 2019-05-30 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 292/22.12.2005 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU CONSOLIDAREA IMOBILULUI SITUAT IN BUCURESTI, SECTOR 1, BDUL. NICOLAE BALCESCU NR. 32-34"
 • Hotărârea 278/2019 - Municipiul București - 30.05.2019

  HOTARAREnr. 278 din 2019-05-30 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII-CONSOLIDARE A IMOBILULUI SITUAT IN STR. SELARI NR. 22, SECTOR 3
 • Hotărârea 277/2019 - Municipiul București - 30.05.2019

  HOTARAREnr. 277 din 2019-05-30 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII-CONSOLIDARE A IMOBILULUI SITUAT IN STR. BALTAGULUI NR. 17, SECTOR 5
 • Hotărârea 276/2019 - Municipiul București - 30.05.2019

  HOTARAREnr. 276 din 2019-05-30 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII-CONSOLIDARE A IMOBILULUI SITUAT IN STR. BLANARI NR. 14, SECTOR 3
 • Hotărârea 275/2019 - Municipiul București - 30.05.2019

  HOTARAREnr. 275 din 2019-05-30 PRIVIND ASIGURAREA INTEGRALA A FINANTARII DE LA BUGETUL LOCAL, IN LIMITA FONDURILOR ALOCATE ANUAL CU ACEASTA DESTINATIE, A CHELTUIELILOR PRIVIND REALIZAREA LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU REABILITAREA STRUCTURAL - AMBIENTALA A ANVELOPEI CLADIRILOR SI CRESTEREA CALITATII ARHITECTURAL - AMBIENTALE A URMATOARELOR IMOBILE DIN MUNICIPIUL BUCURESTI - ZONA DE ACTIUNE PRIORITARA SITUATE IN : STR. ANASTASIE SIMU NR. 6, SECTOR 1; BD. CAROL 1 NR. 48, SECTOR 2; STR. ACADEMIEI NR. 4-6, SECTOR 3; STR. ANGHEL SALIGNY NR. 6, SECTOR 5; BD. MIHAIL KOGALNICEANU NR. 16 (FOST 46), SECTOR 5; BD. MIHAIL KOGALNICEANU NR. 26 (FOST 56), SECTOR 5; BD. MIHAIL KOGALNICEANU NR. 37 (FOST 87), SECTOR 5; CALEA PLEVNEI NR. 5-7, SECTOR 5; BD. REGINA ELISABETA NR. 57 (A+B), SECTOR 5; BD. REGINA ELISABETA NR. 59, SECTOR 5; STR. SILFIDELOR NR. 4, SECTOR 5; BD. LASCAR CATARGIU NR. 14, SECTOR 1, STR. EDGAR QUINET NR. 3, SECTOR 1; STR. ION CAMPINEANU NR. 13, SECTOR 1
 • Hotărârea 274/2019 - Municipiul București - 30.05.2019

  HOTARAREnr. 274 din 2019-05-30 PRIVIND APROBAREA LISTEI DE PRIORITATI PENTRU ATRIBUIREA LOCUINTELOR DE SERVICIU CATRE PERSONALUL ANGAJAT IN UNITATILE SANITARE AFLATE IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI SI MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 753/2018
 • Hotărârea 273/2019 - Municipiul București - 30.05.2019

  HOTARAREnr. 273 din 2019-05-30 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICA - ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "LIFT EXTERIOR ANTIINCENDIU SI TRANSPORT PACIENT TRANSPLANTAT CU VENTILATOR, INCLUSIV CONSTRUCTIE PUT LIFT, AMENAJARE SPATIU, MONTAJ, INSTALATII ELECTRICE IN INCINTA PENTRU RACORDAREA LIFTULUI SI REFACEREA IMPREJMUIRII SPRE B-DUL ION MIHALACHE", PENTRU SPITALUL CLINIC "SF. MARIA"
 • Hotărârea 272/2019 - Municipiul București - 30.05.2019

  HOTARAREnr. 272 din 2019-05-30 PRIVIND IMPLEMENTAREA UNUI PROIECT - PILOT TIP "SISTEM DE TRANSPORT ALTERNATIV - ELECTRIC SCOOTER SHARING IN MUNICIPIUL BUCURESTI" PRIN S.C. HUB WORK S.R.L. ("FLOW")
 • Hotărârea 271/2019 - Municipiul București - 30.05.2019

  HOTARAREnr. 271 din 2019-05-30 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PENTRU IFIINTAREA UNUI SERVICIU MUNICIPAL DE TRANSPORT DOTAT CU MICROBUZE/AUTOBUZE SCOLARE CARE SA FACILITEZE TRANSPORTUL ELEVILOR DIN CICLUL PRIMAR SI SECUNDAR PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURETI PENTRU SCOALA NR. 195 (HAMBURG), SECTOR 3- PROIECT PILOT
 • Hotărârea 270/2019 - Municipiul București - 30.05.2019

  HOTARAREnr. 270 din 2019-05-30 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "SMILE - MOBILE"
 • Hotărârea 269/2019 - Municipiul București - 30.05.2019

  HOTARAREnr. 269 din 2019-05-30 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" DOMNULUI GHEORGHE COLCEAG
 • Hotărârea 268/2019 - Municipiul București - 30.05.2019

  HOTARAREnr. 268 din 2019-05-30 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE PERIOADA 30 MAI 2019-29 AUGUST 2019
 • Hotărârea 267/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 267 din 2019-04-23 PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CA MEMBRU IN COMISIA DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR LA HOTARARILE COMISIEI DE ORIENTARE SCOLARA SI PROFESIONALA LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 266/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 266 din 2019-04-23 PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CA MEMBRU IN COMISIA DE ORIENTARE SCOLARA SI PROFESIONALA LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 265/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 265 din 2019-04-23 PRIVIND NUMIREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE LA S.C. REBU S.A.
 • Hotărârea 264/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 264 din 2019-04-23 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL SECTOR 4 SA HOTARASCA, IN CONDITIILE LEGII, CU PRIVIRE LA ASOCIEREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CU SPITALUL CLINIC DE URGENTA "BAGDASAR-ARSENI", MINISTERUL SANATATII SI ALTE INSTITUTII/PERSOANE JURIDICE CU ATRIBUTII IN DOMENIU PENTRU FINANTAREA SI REALIZAREA IN COMUN A LUCRARILOR DE INTERES PUBLIC LOCAL
 • Hotărârea 263/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 263 din 2019-04-23 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL SECTOR 2 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA ASOCIEREA DINTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI SOCIETATEA DE TRANSPORT CU METROUL BUCURESTI “METROREX" SA IN VEDEREA REALIZARII IN COMUN A PROIECTULUI DE UTILITATE PUBLICA PRIVIND MODERNIZAREA STATIEI DE METROU PIPERA
 • Hotărârea 262/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 262 din 2019-04-23 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 DE A HOTARI, IN CONDITILE·LEGII, CU PRIVIRE IA INCHEIEREA UNUI PROTOCOL DE COLABORARE INTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI FEDERATIA ROMANA DE TENIS, IN VEDEREA FINANTARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 A CHELTUIELILOR DE INVESTITII NECESARE PENTRU REALIZAREA LUCRARILOR PRIVIND REAMENAJAREA BAZEI SPORTIVE
 • Hotărârea 261/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 261 din 2019-04-23 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI·LOCAL SECTOR 1 DE A HOTARI, IN CONDITIILE LEGII, CU PRIVIRE LA INCHEIEREA UNUI PROTOCOL INTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN" PENTRU DERULAREA PROIECTULUI "CENTRUL DE MONITORIZARE ASLAN"
 • Hotărârea 260/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 260 din 2019-04-23 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1, PRIN ADMINISTRATIA UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR SI A UNITATILOR SANITARE PUBLICE SECTOR 1, SA HOTARASCA, IN CONDITIILE LEGII, CU PRIVIRE LA COOPERAREA CU CASA CORPULUI DIDACTIC A MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A PROIECTULUI „VIZITE DE STUDIU IN EUROPA PENTRU FACTORII DE DECIZIE DIN UNITATILE DE INVATAMANT LICEAL DIN SECTORUL 1 - EXPERIENTE EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA PORTOFOLIULUI PROFESIONAL”
 • Hotărârea 259/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 259 din 2019-04-23 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 IN VEDEREA INFIINTARII, ORGANIZARII SI FUNCTIONARII UNUI SERVICIU PUBLIC DE INTERES LOCAL, DENUMIT "DIRECTIA DE UTILITATI PUBLICE, SALUBRIZARE SI PROTECTIA MEDIULUI", CU PERSONALITATE JURIDICA, AFLAT IN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1, A CARUI ACTIVITATE UNICA DE SALUBRIZARE VA FI ACEEA DE SORTARE
 • Hotărârea 258/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 258 din 2019-04-23 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 DE A HOTARI, IN CONDITIILE LEGII, CU PRIVIRE LA INCHEIEREA UNUI PROTOCOL DE COLABORARE INTRE CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI FEDERATIA ROMANA DE ATLETISM, IN VEDEREA FINANTARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 A CHELTUIELILOR DE INVESTITII NECESARE PENTRU REALIZAREA LUCRARILOR DE INTERVENTIE PRIVIND MODERNIZAREA ACTUALEI BAZE SPORTIVE
 • Hotărârea 257/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 257 din 2019-04-23 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 SA HOTARASCA IN CONDITIILE LEGII, CU PRIVIRE LA INFIINTAREA ASOCIATIEI PENTRU DEZVOLTARE DURABILA "ION IONESCU DE LA BRAD" SECTORUL1 BUCURESTI
 • Hotărârea 256/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 256 din 2019-04-23 PRIVIND INCHEIEREA UNUI ACORD-CADREU DE CONSULTANTA SI REPREZENTARE JURIDICA A CENTRULUI CULTURAL EXPO ARTE
 • Hotărârea 255/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 255 din 2019-04-23 PRIVIND INCHEIEREA UNUI ACORD-CADREU DE CONSULTANTA SI REPREZENTARE JURIDICA A ADMINISTRATIEI STRAZILOR BUCURESTI
 • Hotărârea 254/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 254 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, CU MENTINEREA NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
 • Hotărârea 253/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 253 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA REPARTIZARII LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURESTI A NUMARULUI MAXIM DE POSTURI FINANTATE PENTRU PERSONALUL NECLERICAL DIN UNITATILE DE CULT PENTRU ANII 2019- 2022
 • Hotărârea 252/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 252 din 2019-04-23 PRIVIND AVIZAREA REGULAMENTULUI SERVICIULUI DE SALUBRIZARE – ACTIVITATILE DE DERATIZARE, DEZINSECTIE SI DEZINFECTIE, ANEXA NR. LA CONTRACTUL DE DELEGARE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE - ACTIVITATEA DE DERATIZARE, DEZINSECTIE SI DEZINFECTIE IN AREALUL DESERVIT DE ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU DERATIZARE, DEZINSECTIE SI DEZINFECTIE BUCURESTI AVIZAT PRIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 609/2018
 • Hotărârea 251/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 251 din 2019-04-23 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 56/2019 PRIVIND APROBAREA FINANTARII DE LA BUGETUL MUNICIPIULUI BUCURESTI A PROGRAMULUI UNITAR DE ACTIUNE PENTRU DERATIZARE SI DEZINSECTIE IN A NUL 2019.
 • Hotărârea 250/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 250 din 2019-04-23 PRIVIND STABILIREA UNUI TARIF MINIM DE INCHIRIERE A SERVICIILOR DE PUBLICITATE AFERENT MIJLOACELOR DE PUBLICITATE AMPLASATE IN STATIILE DE CALATORI
 • Hotărârea 249/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 249 din 2019-04-23 PRIVIND ACTUALIZAREA TARIFULUI PENTRU SERVICIILE DE PAZA SI MENTINEREA ORDINII PUBLICE SI A TARIFULUI PENTRU TRANSPORT VALORI PRESTATE DE CATRE DIRECRTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 248/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 248 din 2019-04-23 PRIVIND STABILIREA COSTULUI MEDIU LUNAR PENTRU BENEFICIARII CENTRELOR REZIDENTIALE SI CENTRELELOR DE ZI AFLATE IN SUBORDINEA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI CAT SI A CONTRIBUTIEI LUNARE DE INTRETINERE SI A METODOLOGIEI DE CALCUL PENTRU BENEFICIARII CENTRELOR DE INGRIJIRE SI ASISTENTA PENTRU PERSOANELE DEPENDENTE
 • Hotărârea 247/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 247 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA COTIZATIEI ANUALE A MUNICIPIULUI BUCURESTI LA FINANTAREA ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA TERMOENERGETICA BUCURESTI-ILFOV
 • Hotărârea 246/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 246 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA COTIZATIEI ANUALE A MUNICIPIULUI BUCURESTI LA FINANTAREA ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI-ILFOV
 • Hotărârea 245/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 245 din 2019-04-23 PRIVIND ACCESUL AUTOVEHICULELOR DESTINATE TRANSPORTULUI DE MARFURI SI A UTILAJELOR CU MASA TOTALA AUTORIZATA MAI MARE DE 5T, PE SANTIERELE ORGANIZATE DE ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC
 • Hotărârea 244/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 244 din 2019-04-23 PRIVIND STABILIREA NIVELURILOR IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE IN MUNICIPIUL BUCURESTI, INCEPAND CU ANUL 2020
 • Hotărârea 243/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 243 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA CORALILOR NR. 75-77 SI NR. 81-89, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 242/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 242 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 294, NC 231873, NC 231874, SECTOR 6, BUCURESTI
 • Hotărârea 241/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 241 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA ION BIANU NR. 47, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 240/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 240 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA BAICULUI NR. 31, SECTOR 2, BUCURESTI
 • Hotărârea 239/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 239 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL CALEA VICTORIEI NR. 176, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 238/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 238 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA ACTIUNII NR. 26, LOT 1, SECTOR 4, NC 228320, BUCURESTI
 • Hotărârea 237/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 237 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOSEAUA ANDRONACHE NR. 199, SECTOR 2, BUCURESTI
 • Hotărârea 236/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 236 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL DRUMUL SANCRAIU NR. 24-26 (LOT 3, LOT 4, LOT 5), SECTOR 5, BUCURESTI
 • Hotărârea 235/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 235 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL CALEA SEBAN VODA NR. 206, NR. 208, NR. 210-218, SECTOR 4, BUCURESTI
 • Hotărârea 234/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 234 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOSEAUA STEFAN CEL MARE NR. 7-9 (LOT 1/2), SECTOR 2, BUCURESTI
 • Hotărârea 233/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 233 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL CALEA PLEVNEI NR. 145, SECTOR 6, BUCURESTI
 • Hotărârea 232/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 232 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA NAVIGATIEI NR. 2A (LOT 1 SI LOT 2), SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 231/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 231 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA FAGARAS NR. 15, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 230/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 230 din 2019-04-23 PRIVIND MODIFICAREA INDICATORILOR URBANISTICI STABILITI PRIN REEGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI APROBAT PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 269/2000 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE PENTRU UNITATEA TERITORIALA DE REFERINTA V3B – COMPLEXE SI BAZE SPORTIVE
 • Hotărârea 229/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 229 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA LISTELOR DE PRIORITATI PE STRUCTURI DE CAMERE, INTOCMITE CONFORM PREVEDERILOR LEGISLATIEI APROBATE PRIN ANEXA NR. 1 LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 754/2018, DE CATRE COMISIA DE EVALUARE A SITUATIILOR SOCIALE DEOSEBITE IN CARE SE GASESC CETATENII MUNICIPIULUI BUCURESTI, SOLICITANTI DE LOCUINTE SOCIALE
 • Hotărârea 228/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 228 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA LISTELOR DE PRIORITATI PENTRU ATRIBUIREA UNUI SPATIU CU ALTA DESTINATIE PERSOANELOR JURIDICE CONSTITUITE IN TEMEIUL ORDONANTEI 26/2000 CU PRIVIRE LA ASOCIATII SI FUNDATII SI LEGII NR. 14/2003 A PARTIDELOR POLITICE INTOCMITE, CONFORM HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 113/2017, DE CATRE COMISIA DE ANALIZA A DOSARELOR SOLICITANTILOR DE SPATII CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA. ALTII DECAT BENEFICIARII LEGII NR. 341/2004
 • Hotărârea 227/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 227 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL COMPANIEI MUNICIPALE CIMITIRE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 226/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 226 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL SOCIETATII TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 225/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 225 din 2019-04-23 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE MODIFICARE A HOTARARII GUVERNULUI NR. 830/2000 PRIVIND TRANSMITEREA UNUI TEREN PROPRIETATE PUBLICA A STATULUI, DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI APARARII NATIONALE IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, DESTINAT CONSTRUIRII DE LOCUINTE PRIN AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE
 • Hotărârea 224/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 224 din 2019-04-23 PENTRU COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 138/30.06.2015 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPIERE PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA SITUATE PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTRILITATE PUBLICA "PENETRATIE PRELUNGIREA GHENCEA-DOMNESTI" IN VEDEREA EFECTUARII LUCRARILOR DE INTERES PUBLIC LOCAL
 • Hotărârea 223/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 223 din 2019-04-23 PRIVIND RESPINGEREA CERERII S.C. SATURN S.A. CU PRIVIRE LA ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR IN BAZA PREVEDERILOR HOTARARII GUVERNULUI ROMANIEI NR. 834/1991 PENTRU CELE 3 INCINTE, IN SUPRAFATA DE 4.3115,00 MP, SITUATE IN BUCURESTI, STR. ZETARILOR, NR. 29- 31 , SECTOR 5
 • Hotărârea 222/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 222 din 2019-04-23 PRIVIND MODIFICAREA POZITIEI NR. 6378 DIN ANEXA LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 186/2008 REFERITOARE LA IMOBILUL PARC PECINEAGA, SECTOR 5, BUCURESTI, IN VEDEREA INTABULARII
 • Hotărârea 221/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 221 din 2019-04-23 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADRNINISTRATIEI DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 5202 MP, SITUAT PE MALUL LACULUI TEI, SECTOR 2
 • Hotărârea 220/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 220 din 2019-04-23 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 7901,80 MP, OCUPAT DE SPATII VERZI, SITUAT PE BARAJUL TEI SI PE MALUL LAULUI TEI, SECTOR 2
 • Hotărârea 219/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 219 din 2019-04-23 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MONUMENTELOR SI PATRIMONIULUI TURISTIC IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI A BUNURILOR IMOBILE PODUL DE NUC SI IZVORUL EMINESCU AMPLASATE IN PARCUL CISMIGIU
 • Hotărârea 218/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 218 din 2019-04-23 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 41/12.04.2019, SITUAT IN BUCURESTI, STRADA DRUMUL TABEREI NR. 53, BL R6, SC. 2, ET. 8, AP. 80, SECTOR 6 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 217/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 217 din 2019-04-23 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 25/01.04.2019, SITUAT IN BUCURESTI, STRADA GEORGE ENESCU NR. 7, ET. 4, AP. 24, SECTOR 1 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 216/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 216 din 2019-04-23 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL DECIZIEI CIVILE NR. 3829A/16.10.2018, SITUAT IN BUCURESTI, BD. FERDINAND 1 NR. 141, BL. A, SC. 1, ET. 4, AP. 13, SECTOR 2 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC
 • Hotărârea 215/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 215 din 2019-04-23 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 12/07.03.2019, SITUAT IN BUCURESTI, CALEA PLEVNEI NR. 44, BL. A, SC. B, ET. 5, AP. 61, SECTOR 1 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC
 • Hotărârea 214/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 214 din 2019-04-23 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURII DE EXPROPRIERE PENTRU IMOBILUL-MONUMENT ISTORIC AFLAT IN PROPRIETATE PRIVATA, SITUAT LA ADRESA CALEA MOSILOR NR. 134, SECTOR 2, BUCURESTI, NR. CADASTRAL 208210, IN VEDEREA EFECTUARII LUCRARILOR DE CONSERVARE SI PROTEJARE DE INTERES PUBLIC LOCAL AFERENTE PROIECTULUI DE UTILITATE PUBLICA" SPATIUL CULTURAL MUNICIPAL"
 • Hotărârea 213/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 213 din 2019-04-23 PRIVIND DECLARAREA CA BUN APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A IMOBILULUI-TEREN IN SUPRAFATA DE CIRCA 3751,39 MP, SITUAT IN BUCURESTI, INTRAREA NAVIGATORILOR, NR. 8, SECTOR 1
 • Hotărârea 212/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 212 din 2019-04-23 PRIVIND IMPETERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 SA ACHIZITIONEZE PENTRU SI IN NUMELE MUNICIPIULUI BUCURESTI, IMOBILUL SITUAT IN ALEEA CICEU NR. 7A, SECTOR 4
 • Hotărârea 211/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 211 din 2019-04-23 PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A CONSTRUCTIILOR C11 SI C12 SITUATE IN BULEVARDUL NICOLAE GRIGORESCU NR. 12, SECTOR 3, IN VEDEREA CASARII SI DEMOLARII
 • Hotărârea 210/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 210 din 2019-04-23 PRIVIND DECLARAREA CA BUN CE APARTINE DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A IMOBILULUI PROPRIETATE A MUNICIPIULUI BUCURESTI, SITUAT IN STRADA MAGURICEA NR. 20A, SECTOR 1, PRECUM SI IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 SA EFECTUEZE TOATE OPERATIUNILE PENTRU DEZMEMBRAREA CADASTRALA A ACESTUIA
 • Hotărârea 209/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 209 din 2019-04-23 PRIVIND TRECEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI PIETELOR SECTOR 2 IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2 A SPATIULUI SITUAT LA SUBSOLUL HALEI TERMINAL OBOR DIN STRADA ZIDURI MOSI NR. 4, SECTOR 2
 • Hotărârea 208/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 208 din 2019-04-23 PENTRU APROBAREA AMPLASAMENTULUI, IN VEDEREA REALIZARII UNUI PARCAJ AUTO SUBTERAN DE RESEDINTA CU 3S IN INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR. 46, STRADA SLT. STANESCU GHEORGHE NR. 2, SECTOR 2, PARCARE CE FACE PARTE DIN OBIECTIVUL DE INVESTITII "REABILITARE SISTEM RUTIER CU LINII DE TRAMVAI PE SOSEAUA PANTELIMON SI SOSEAUA IANCULUI" SI A UNEI SALI DE SPORT DEASUPRA PARCAJULUI
 • Hotărârea 207/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 207 din 2019-04-23 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNIIPIULUI BUCURESTI NR. 144/11.03.2019 PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA SI GESTIONAREA CATRE ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC A UNUI NUMAR DE 45 DE LOCUINTE DE NECESITATE DE LA ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 206/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 206 din 2019-04-23 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 103/2015 PRIVIND DAREA IN FOLOSINTA GRATUITA FUNDATIEI RONALD S. ROMANIA A IMOBILULUI TEREN IN SUPRAFATA DE 1015 MP SITUAT LA INTERSECTIA STRAZII CLUCERU UDRICANI CU STRADA IULIU BARASCH, SECTOR 3, IN VEDEREA AMENAJARII UNUI TEREN DE SPORT SI ABROGAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 165/2017
 • Hotărârea 205/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 205 din 2019-04-23 PRIIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA DIRECTIEI REGIM PERMISE DE CONDUCERE SI INMATRICULARE A VEHICULELOR DIN CADRUL MINISTERULUI DE INTERNE IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 654 MP DIN IMOBILUL SITUAT IN SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN SOSEAUA PIPERA, INSCRIS IN CARTEA FUNCIARA NR. 99580 SI IDENTIFICAT CU NUMARUL CADASTRAL 217106
 • Hotărârea 204/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 204 din 2019-04-23 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI TRANSPORTURILOR IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A PASAJULUI SUPERIOR KM 6+645 BUCURESTI-ROSIORI
 • Hotărârea 203/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 203 din 2019-04-23 PRIVIND ASIGURAREA INTEGRALA A FINANTARII DE LA BUGETUL LOCAL, IN LIMITA FONDURILOR ALOCATE ANUAL CU ACEASTA DESTINATIE, A CHELTUIELILOR PRIVIND REALIZAREA LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU REABILITAREA STRUCTURAL-ARHITECTURALA A ANVELOPEI CLADIRILOR SI CRESTEREA CALITATII ARHITECTURAL-AMBIENTALE A IMOBILELOR SITUATE IN MUNICIPIUL BUCURESTI CALEA VICTORIEI NR. 12A, NR. 25, NR. 103-105 SI NR. 214 IN ZONA DE ACTIUNE PRIORITARA
 • Hotărârea 202/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 202 din 2019-04-23 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC, A COTEI PARTI DETINUTE DIN IMOBILELE SITUATE IN MUNICIPIUL BUCURESTI CALEA VICTORIEI NR. 136-138, B-DUL LASCAR CATARGIU NR. 16 SI B-DUL. G-RAI GHEORGHE MAGHERU NR. 7, IN ZONA DE ACTIUNE PRIORITARA , IN VEDEREA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU REABILITAREA STRUCTURAL - ARHITECTURALA A ANVELOPEI CLADIRILOR SI CRESTEREA CALITATII ARHITECTURAL - AMBIENTALE A ACESTORA
 • Hotărârea 201/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 201 din 2019-04-23 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURII DE EXPROPIERE PENTRU UNELE SPATII AFLTE IN PROPRIETATE PRIVATA DIN IMOBILUL-MONUMENT ISTORIC, INCADRAT IN CLASA 1 RISC SEISMIC, SITUAT LA ADRESA STRADA FRANCEZA NR. 14, SECTOR 3, IN VEDEREA EFECTUARII LUCRARILOR DE CONSERVARE SI PROTEJARE DE INTERES PUBLIC LOCAL
 • Hotărârea 200/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 200 din 2019-04-23 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURII DE EXPROPIERE PENTRU IMOBILUL- MONUMENT ISTORIC AFLAT IN PROPRIETATE PRIVATA, INCADRAT IN CLASA 1 RISC SEISMIC, SITUAT LA ADRESA STRADA FRANCEZA NR. 36, SECTOR 3, IN VEDEREA EFECTUARII LUCRARILOR DE CONSERVARE SI PROTEJARE DE INTERES PUBLIC LOCAL
 • Hotărârea 199/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 199 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII " REPARATII CAPITALE POD DIN BETON ARMAT SITUAT IN PARCUL TINERETULUI"
 • Hotărârea 198/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 198 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "REABILITARE, REPARATII CAPITALE, RECONSTRUCTIE, EXTINDERE SI SUPRAINALTARE A CONSTRUCTIILOR C1 SI C2 DIN INCINTA SEDIULUI ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI, AMENAJARI CONFORM NORMATIVELOR PSI IN VIGOARE"
 • Hotărârea 197/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 197 din 2019-04-23 PRIVIND IMPLEMENTAREA UNUI PROIECT-PILOT TIP "SISTEM DE TRANSPORT ALTERNATIV-ELECTRIC SCOOTER SHARING IN MUNICIPIUL BUCURESTI"
 • Hotărârea 196/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 196 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL COMPANIEI MUNICIPALE ENERGETICA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 195/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 195 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA BEGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL SOCIETATII DE TRANSPORT BUCURESTI STB S.A.
 • Hotărârea 194/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 194 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2019
 • Hotărârea 193/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 193 din 2019-04-23 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" DOMNULUI IULIUS FILIP
 • Hotărârea 192/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 192 din 2019-04-23 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "CONSTRUIRE COMPLEXE MULTIFUNCTIONALE PENTRU ACTIVITAI DIDACTICE SI SPORT LA UNELE UNITATI DE INVATAMANT" - SCOALA GIMNAZIALA NR. 67, ALEEA MAGNETULUI NR. 1-3, SECTOR 3
 • Hotărârea 191/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 191 din 2019-04-23 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "CONSTRUIRE COMPLEXE MULTIFUNCTIONALE PENTRU ACTIVITAI DIDACTICE SI SPORT LA UNELE UNITATI DE INVATAMANT" - SCOALA GIMNAZIALA NR. 112, STRADA PATULULUI NR. 2, SECTOR 3
 • Hotărârea 190/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 190 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII-CONSOLIDARE A IMOBILULUI SITUAT IN STR. ALEXANDRU BELDIMAN NR. 1 SECTOR 5
 • Hotărârea 189/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 189 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII-CONSOLIDARE A IMOBILULUI SITUAT IN STR. FRANCEZA NR. 52, SECTOR 3
 • Hotărârea 188/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 188 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII-CONSOLIDARE A IMOBILULUI SITUAT IN BD. MAGHERU NR. 27, SECTOR 1
 • Hotărârea 187/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 187 din 2019-04-23 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 28/12.02.2015 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA SITUATE PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBL ICA " PENETRATIE SPLAIUL INDEPENDENTEI - CIUREL -AUTOSTRADA BUCURESTI - PITESTI" INTRE STRADA GENERAL PETRE POPOVAT SI STRADA AMILCAR C. SANDULESCU - ETAPA 1
 • Hotărârea 186/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 186 din 2019-04-23 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA SITUATE PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA "OBIECT 11. NOD AVIONULUI- INCHIDERE INEL MEDIAN" IN VEDEREA CONTINUARII LUCRARILOR DE INTERES PUBLIC LOCAL PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI REALIZAREA RETELELOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA , CANALIZARE, ILUMINAT PUBLIC, PRECUM SI A DRUMURILOR AFERENTE ANSAMBLULUI HENRI COANDA - ETAPA 11
 • Hotărârea 185/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 185 din 2019-04-23 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REABILITARE SI MODERNIZARE BIROURI - SEDIU ASSMB
 • Hotărârea 184/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 184 din 2019-04-23 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII < EXTINDERE SPITAL CLINIC DE ORTOPEDIE, TRAUMATOLOGIE SI TBC OSTEOARTICULAR "FOISOR">
 • Hotărârea 183/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 183 din 2019-04-23 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "CENTRU MEDICAL SF. STEFAN SI CENTRU DE REFERINTA PENTRU DIABET N. MALAXA"
 • Hotărârea 182/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 182 din 2019-04-23 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "PROIECTAREA SI EXECUTIA UNUI LIFT SECUNDAR SI A SCARII DE EVACUARE CU TARGA, STATIE DE POMPARE HIDRANTI SI PLATFORMA GUNOI" PENTRU SPITALUL CLINIC "NICOLAE MALAXA"
 • Hotărârea 181/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 181 din 2019-04-23 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REABILITARE BLOC OPERATOR CHIRURGIE", PENTRU SPITALUL CLINIC "DR. I. CANTACUZINO"
 • Hotărârea 180/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 180 din 2019-04-23 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII <"BAZIN DE RECUPERARE PRIN HIDROKINETOTERAPIE LA SPITALUL DE BOLI CRONICE "SF. LUCA">
 • Hotărârea 179/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 179 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI CU FINANTARE NERAMBURSABILA "WIFI4EU" SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT
 • Hotărârea 178/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 178 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "EXTINDEREA SI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN ZONELE GHIDIGENI, OLTENITEI, CHEILE TURZII SI HENRI COANDA- LOTUL 1 SI LOTUL 2 DIN MUNICIPIUL BUCURESTI" SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT
 • Hotărârea 177/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 177 din 2019-04-23 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 607/26.09.2018 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI APLICATIEI "EXTINDEREA SI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN ZONELE GHIDIGENI, OLTENITEI , CHEILE TURZII SI HENRI COANDA- LOTUL 1 SI LOTUL 2 DIN MUNICIPIUL BUCURESTI"
 • Hotărârea 176/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 176 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI (25 OBIECTIVE INSUMAND O LUNGIME DE TRASEU DE 105,969 KM)"
 • Hotărârea 175/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 175 din 2019-04-23 PRIVIND DAREA IN FOLOSINTA GRATUITA PRIN CONTRACT DE IMPRUMUT DE FOLOSINTA (COMODAT) A AMBULANTELOR DE URGENTA CE AU FACUT OBIECTUL CONTRACTULUI DE FURNIZARE NR. 951/02.08.2018- LOT 1 "AMBULANTE DE URGENTA TIP B 4X4 AMBULANTA DE URGENTA" SI CONTRACTULUI DE FURNIZARE NR. 952/02.08.2018- LOT 2 "AMBULANTE DE URGENTA TIP C - ECHIPAJ MEDICAL DE URGENTA CU MEDIC (EMU - M)/TERAPIE INTENSIVA MOBILA (TIM)". INCHEIATE INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI SC DELTAMED SRL, SI APROBAREA MODELULUI DE CONTRACT DE IMPRUMUT DE FOLOSINTA (COMODAT) INCHEIAT INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI SERVICIUL DE AMBULANTA BUCURESTI - ILFOV
 • Hotărârea 174/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 174 din 2019-04-23 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER IN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL DOMNULUI MILITARU MARIAN CATALIN
 • Hotărârea 173/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 173 din 2019-03-11 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 472/2018 PRIVIND NUMIREA MEMBRILOR DIN CADRUL STRUCTURII CU ATRIBUTII SPECIFICE IN DOMENIUL SANATATII IN CONSILIILE DE ADMINISTRATIE ALE SPITALELOR PUBLICE DIN RETEAUA AUTORITATII ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE A MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 172/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 172 din 2019-03-11 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 684/19.12.2017 PRIVIND DESEMNAREA COORDONATORULUI COMITETULUI DE INITIATIVA LOCALA SI A TREI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRII IN COMITET, IN CONFORMITATE CU HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 396/28.09.2017
 • Hotărârea 171/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 171 din 2019-03-11 PRIVIND IMPUTERNICIREEA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI DE A HOTARI CU PRIVIRE LA INCHEIEREA UNEI INTELEGERI DE COOPERARE CU SATUL OSTRITA, RAIONUL HERTA, REGIUNEA CERNAUTI DIN UCRAINA
 • Hotărârea 170/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 170 din 2019-03-11 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SA SE INCHEIE UN PROTOCOL PRIVIND PARTENERIATUL CU PATRIARHIA ROMANA, ARHIEPISCOPIA BUCURESTILOR IN SCOPUL FINANTARII SI REALIZARII IN PARTENERIAT A UNOR ACTIUNI, LUCRARI, SERVICII SAU PROIECTE SI ACTIVITATI DE INTERES PUBLIC
 • Hotărârea 169/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 169 din 2019-03-11 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 567/23.08.2018 PRIVIND APROBAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE ALE UNOR SPITALE AFLATE IN ADMINISTRAREA MUNICIPALITATII PRIN ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
 • Hotărârea 168/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 168 din 2019-03-11 PRIVIND COOPERAREA INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI FEDERATIA ROMANA DE CICLISM IN VEDEREA ORGANIZARII COMPETITIEI "TURUL ROMANIEI", IN PERIOADA 10-15 SEPTEMBRIE 2019
 • Hotărârea 167/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 167 din 2019-03-11 PRIVIND APROBAREA ASOCIERII MUNICIPIULUI BUCURESTI CU ACADEMIA ROMANA IN SCOPUL REALIZARII IN COMUN A UNOR ACTIUNI SI PROIECTE DE INTERES PUBLIC LOCAL
 • Hotărârea 166/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 166 din 2019-03-11 PRIVIND AROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INVESTITII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "REPARATII CAPITALE STRAND SI BAIA GIULESTI"
 • Hotărârea 165/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 165 din 2019-03-11 PRIVIND COOPERAREA INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI, PRIN CENTRUL DE PROIECTE EDUCATIONALE SI SPORTIVE BUCURESTI - PROEDUS - SI FEDERATIA ROMANA DE DANS SPORTIV IN VEDEREA ORGANIZARII CONCURSULUI INTERNATIONAL "DANCE ALL STARS", LA BUCURESTI, IN PERIOADA 20-21 APRILIE 2019
 • Hotărârea 164/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 164 din 2019-03-11 PRIVIND COOPERAREA INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI, PRIN CENTRUL DE TINERET AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - CTMB SI FEDERATIA ROMANA DE DANS SPORTIV IN VEDEREA ORGANIZARII EVENIMENTULUI "CAMPIONATUL EUROPEAN DE DANS SPORTIV GRAND PRIX", LA BUCURESTI, IN PERIOADA 04-05 MAI 2019
 • Hotărârea 163/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 163 din 2019-03-11 PRIVIND ASOCIEREA MUNICIPIULUI BUCURESTI CU SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI STB S.A. SI SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A LUCRARILOR DE INTERES PUBLIC LOCAL CU PRIVIRE LA MODERNIZAREA STATIILOR DE TRAMVAI ALE SOCIETATII DE TRANSPORT BUCURESTI STB S.A. AFLATE PE TERITORIUL ADMINISTRATIV AL SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 162/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 162 din 2019-03-11 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 849/12.12.2018 PRIVIND PROIECTUL "ACHIZITIONARE AUTOBUZE ELECTRICE NECESARE IMBUNATATIRII TRANSPORTULUI PUBLIC DE CALATORI PE TRASEELE 312, 313, 368 SI 385" SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT
 • Hotărârea 161/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 161 din 2019-03-11 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 848/12.12.2018 PRIVIND PROIECTUL "ACHIZITIONARE AUTOBUZE ELECTRICE NECESARE IMBUNATATIRII TRANSPORTULUI PUBLIC DE CALATORI PE TRASEELE 137 SI 138" SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT
 • Hotărârea 160/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 160 din 2019-03-11 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 847/12.12.2018 PRIVIND PROIECTUL "ACHIZITIONARE AUTOBUZE ELECTRICE NECESARE IMBUNATATIRII TRANSPORTULUI PUBLIC DE CALATORI PE TRASEELE 173, 311, 336, 381 SI 601" SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT
 • Hotărârea 159/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 159 din 2019-03-11 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 846/12.12.2018 PRIVIND PROIECTUL "ACHIZITIONARE AUTOBUZE ELECTRICE NECESARE IMBUNATATIRII TRANSPORTULUI PUBLIC DE CALATORI PE TRASEELE 300, 330, 335" SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT
 • Hotărârea 158/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 158 din 2019-03-11 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PENTRU OBIECTIVELE DE INVESTITII „PASARELE PIETONALE IN MUNICIPIUL BUCURESTI"
 • Hotărârea 157/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 157 din 2019-03-11 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI LUCRARILOR DE INTERVENTII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “REABILITARE/CONSOLIDARE PASAJ UNIRII"
 • Hotărârea 156/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 156 din 2019-03-11 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII ,SALA MULTIFUNCTIONALA - COMPLEX SPORTIV LIA MANOLIU", SITUAT IN B-DUL BASARABIA NR. 37-39, SECTOR 2, BUCURESTI
 • Hotărârea 155/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 155 din 2019-03-11 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "OBIECT 21. NOD ANDRONACHE- INCHIDERE INEL MEDIAN"
 • Hotărârea 154/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 154 din 2019-03-11 PRIVIND PUNEREA LA DISPOZITIA COMPANIEI NATIONALE DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE (CNAIR), CU TITLU GRATUIT, A DOCUMENTATIEI TEHNICE REPREZENTAND PARTE DIN STUDIUL DE FEZABILITATE ELABORAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "PENETRATIE PRELUNGIREA GHENCEA - DOMNESTI SI SUPRALARGIRE BULEVARDUL GHENCEA INTRE STRADA BRASOV SI TERMINAL TRAMVAI 41"
 • Hotărârea 153/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 153 din 2019-03-11 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA LISTEI ANEXA LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 186/2008 PRIVIND INSUSIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - POZITIA 10462 - IMOBILUL SITUAT IN STRADA RADULUI NR. 40, SECTOR 4
 • Hotărârea 152/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 152 din 2019-03-11 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 14/28.02.2019 SITUAT IN BUCURESTI, STRADA POPA RUSU NR. 11, SCARA 1, ETAJ 7, AP. 31, SECTOR 2 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 151/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 151 din 2019-03-11 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA ART. 1 DIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 425/2018 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 42/2003 PRIVIND REGULAMENTUL DE REPARTIZARE A LOCUINTELOR SI A TERENURILOR AFERENTE ACESTORA, CONFORM LEGII, DIN FONDUL LOCATIV DE STAT
 • Hotărârea 150/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 150 din 2019-03-11 PRIVIND TRECEREA IN ADMINISTRAREA CENTRULUI PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE SITUAT IN IMOBILUL DIN BULEVARD 1 MAI NR. 28, SECTOR 6
 • Hotărârea 149/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 149 din 2019-03-11 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINIISTRAREA MINISTERULUI SANATATII IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A UNEI SUPRAFETE DE TEREN DIN IMOBILUL SITUAT IN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, SOSEAUA VITAN BARZESTI NR. 9-11, IN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "STRAPUNGERE B-DUL NICOLAE GRIGORESCU - SPLAI DUDESCU ETAPA II - KM 2+400 - INTERSECTIE CALEA VITAN - BARZESTI"
 • Hotărârea 148/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 148 din 2019-03-11 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI APARARII NATIONALE IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A UNEI CONSTRUCTII SI A UNEI SUPRAFETE DE TEREN DIN IMOBILUL SITUAT IN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, SOSEAUA VITAN BARZESTI NR. 2-4, IN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "STRAPUNGERE B-DUL NICOLAE GRIGORESCU - SPLAI DUDESCU ETAPA II - KM 2+400 - INTERSECTIE CALEA VITAN - BARZESTI"
 • Hotărârea 147/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 147 din 2019-03-11 PENTRU AVIZAREA STUDIILOR DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DE GESTIUNE A SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA - ACTIVITATILE DE PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUTIE SI FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE IN AREALUL DESERVIT DE ASOCIATIA DE DEZVOLTARE LNTERCOMUNITARA TERMOENERGETICA BUCURESTI - ILFOV, AVIZAREA DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA IN AREALUL DESERVIT DE ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA TERMOENERGETICA BUCURESTI- LLFOV, ACORDAREA CATRE ACEASTA A MANDATULUI SPECIAL PENTRU DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA SI ATRIBUIREA DIRECTA A CONTRACTULUI DE DELEGARE CATRE OPERATORUL REGIONAL COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCURESTI S.A
 • Hotărârea 146/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 146 din 2019-03-11 PRIVIND ASIGURAREA PERMANENTEI SI CONTINUITATII SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA - ACTIVITATILE DE PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUTIE SI FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE IN AREALUL DESERVIT DE ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA TERMOENERGETICA BUCURESTI- ILFOV
 • Hotărârea 145/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 145 din 2019-03-11 PRIVIND APROBAREA INFIINTARII SOCIETATILOR PE ACTIUNI COMPANIA·MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCURESTI S.A. SI A COMPANIEI MUNICIPALE ENERGETICA SERVICII BUCURESTI S.A., IN SCOPUL CONTINUARII SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA
 • Hotărârea 144/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 144 din 2019-03-11 PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA SI GESTIONAREA CATRE ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC A UNUI NUMAR DE 45 DE LOCUINTE DE NECESITATE, DE LA ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 143/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 143 din 2019-03-11 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII - CONSOLIDARE IMOBIL SITUAT IN STR. FRANCEZA, NR. 30, SECTOR 3
 • Hotărârea 142/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 142 din 2019-03-11 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII - CONSOLIDARE IMOBIL SITUAT IN STR. VANATORI, NR. 17, SECTOR 5
 • Hotărârea 141/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 141 din 2019-03-11 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII - CONSOLIDARE IMOBIL SITUAT IN BD. MIHAIL KOGALNICEANU, NR. 30 (CORP A+B), SECTOR 5
 • Hotărârea 140/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 140 din 2019-03-11 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII - CONSOLIDARE IMOBIL SITUAT IN STR. SPATARULUI, NR. 36, SECTOR 2
 • Hotărârea 139/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 139 din 2019-03-11 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII - CONSOLIDARE IMOBIL SITUAT IN STR. BISERICA ENEI, NR. 14, SECTOR 1
 • Hotărârea 138/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 138 din 2019-03-11 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII - CONSOLIDARE IMOBIL SITUAT IN STR. BLANARI, NR. 10, SECTOR 3
 • Hotărârea 137/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 137 din 2019-03-11 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII - CONSOLIDARE IMOBIL SITUAT IN STR. BLANARI, NR. 8, SECTOR 3
 • Hotărârea 136/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 136 din 2019-03-11 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII - CONSOLIDARE IMOBIL SITUAT IN STR. BLANARI, NR. 6, SECTOR 3
 • Hotărârea 135/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 135 din 2019-03-11 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII - CONSOLIDARE IMOBIL SITUAT IN STR. BLANARI, NR. 2, SECTOR 3
 • Hotărârea 134/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 134 din 2019-03-11 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII - CONSOLIDARE IMOBIL SITUAT IN STR. STIRBEI VODA, NR. 20, SECTOR 1
 • Hotărârea 133/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 133 din 2019-03-11 PRIVIND MAJORAREA CU 50% A NIVELULUI ALOCATIILOR DE HRANA PENTRU CONSUMURILE COLECTIVE DIN UNITATILE SANITARE PUBLICE AFLATE IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICATE BUCURE~TI FATA DE NIVELUL PREVAZUT IN H.G. NR. 851 /2018 PRIVIND NIVELUL ALOCATIILOR DE HRANA PENTRU CONSUMURILE COLECTIVE DIN UNITATITE SANITARE PUBLICE
 • Hotărârea 132/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 132 din 2019-03-11 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI POSIRCARU ION SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 131/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 131 din 2019-02-26 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 SA HOTARASCA IN VEDEREA ASOCIERII/COOPERARII CU FUNDATIA ESTUAR, PENTRU PROIECTUL "LOCUINTE PROTEJATE PENTRU ADULTII CU PROBLEME PSIHICE"
 • Hotărârea 130/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 130 din 2019-02-26 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA COOPERAREA CU FUNDATIA SFANTUL DIMITRIE, IN VEDEREA DERULARII UNOR ACTIVITATI DE PROFESIONALIZARE DE CATRE TINERII CU DIZABILITATI IN CADRUL ATELIERULUI PROTEJAT DECOART
 • Hotărârea 129/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 129 din 2019-02-26 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 128/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 128 din 2019-02-26 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE TEATRULUI "STELA POPESCU"
 • Hotărârea 127/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 127 din 2019-02-26 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE TEATRULUI MIC
 • Hotărârea 126/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 126 din 2019-02-26 PRIVIND INCHEIEREA UNUI ACORD-CADRU DE CONSULTANTA SI REPREZENTARE JURIDICA A TEATRULUI EVREIESC DE STAT
 • Hotărârea 125/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 125 din 2019-02-26 PRIVIND INCHEIEREA UNUI ACORD-CADRU DE CONSULTANTA SI REPREZENTARE JURIDICA A BIBLIOTECII METROPOLITANE BUCURESTI
 • Hotărârea 124/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 124 din 2019-02-26 PRIVIND STERILIZAREA GRATUITA A CAINILOR SI PISICILOR FARA PEDIGREE CU DETINATOR, DE PE RAZA MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 123/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 123 din 2019-02-26 PRIVIND APROBAREA INSTRUCTIUNILOR DE APLICARE A PREVEDERILOR LEGII NR. 62/2018 SI A NORMELOR METODOLOGICE APROBATE PRIN HOTARAREA GUVERNULUI NR. 707/2018 PENTRU COMBATEREA BURUIENII AMBROZIA PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 122/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 122 din 2019-02-26 PRIVIND SCUTIREA DE LA PLATA TAXELOR PENTRU ORGANIZAREA DE SANTIER LA OBIECTIVELE DE INVESTITII IMPLEMENTATE DE COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII LA STADIOANELE STEAUA, RAPID SI ARCUL DE TRIUMF, PEIVIND CAMPIONATUL EUROPEAN DE FOTBAL EURO 2020
 • Hotărârea 121/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 121 din 2019-02-26 PRIVIND APROBAREA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "BUST LEXANDRU PALEOLOGU" AMPLASAT IN FATA CINEMATOGRAFULUI FAVORIT, SECTOR 6, BUCURESTI
 • Hotărârea 120/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 120 din 2019-02-26 PRIVIND APROBAREA DE PRINCIPIU A UNUI PARTENERIAT CU MINISTERUL AFACERILOR DE EXTERNE IN VEDEREA PRELUARII PAVILIONULUI ROMANIEI LA EXPO DUBAI 2020 SI REAMPLASARII ACESTUIA IN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 119/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 119 din 2019-02-26 PRIVIND ATINGEREA PROGRESIVA A TINTEI PENTRU ACHIZITII PUBLICE ECOLOGICE - 5% DIN TOTALUL PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE, PINA IN ANUL 2025
 • Hotărârea 118/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 118 din 2019-02-26 PRIVIND ACORDAREA UNOR MANDATE SPECIALE ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC BUCURESTI- ILFOV, PENTRU DELEGAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC CATRE "S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A." SI "ECOTRANS STCM S.R.L."
 • Hotărârea 117/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 117 din 2019-02-26 PRIVIND AVIZAREA STUDIILOR DE OPORTUNITATE PRIVIND DELEGAREA SERVICIULUI COMUNITAR DE TRANSPORT PUBLIC DE CALATORI CATRE "S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A." SI "ECOTRANS STCM S.R.L." SI APROBAREA MODALITATII DE GESTIUNE A SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC DE CALATORI IN MUNICIPIUL BUCURESTI SI JUDETUL ILFOV PENTRU ACESTIA
 • Hotărârea 116/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 116 din 2019-02-26 PRIVIND ACORDAREA DE MANDAT SPECIAL ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI - ILFOV IN VEDEREA MODIFICARII CONTRACTULUI DE DELEGARE DE GESTIUNE INCHEIAT CU OPERATORUL REGIONAL SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI STB- S.A.
 • Hotărârea 115/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 115 din 2019-02-26 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA ARIEI NR. 12, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 114/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 114 din 2019-02-26 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA MIHAI EMINESCU NR. 93-95, SECTOR 2, BUCURESTI
 • Hotărârea 113/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 113 din 2019-02-26 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA SFINTII VOIEVOZI NR. 5, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 112/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 112 din 2019-02-26 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL BD. BUCURESTII NOI NR. 25, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 111/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 111 din 2019-02-26 PRIVIND APROBAREA ASOCIERII MUNICIPIULUI BUCURESTI CU FILIALA BUCURESTI A ORDINULUI ARHITECTILOR DIN ROMANIA IN SCOPUL REALIZARII IN COMUN A UNOR ACTIUNI, LUCRARI, SERVICII SAU PROIECTE DE INTERES PUBLIC LOCAL
 • Hotărârea 110/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 110 din 2019-02-26 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI 1 LA HOTARAREA NR. 843/2018 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "DOCTORI PENTRU BUCURESTI"
 • Hotărârea 109/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 109 din 2019-02-26 PRIVIND COOPERAREA INTRE MUNICIPIUL BUURESTI SI FEDERATIA ROMANA DE LUPTE IN VEDEREA ORGANIZARII CAMPIONATULUI EUROPEAN DE LUPTE, LA BUCURESTI, IN PERIOADA 05-14 APRILIE 2019
 • Hotărârea 108/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 108 din 2019-02-26 PENTRU COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 515/2017 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA ACADEMIEI ROMANE PRIN INSTITUTUL DE BIOLOGIE BUCURESTI IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, A UNEI PARTI DIN IMOBILUL TEREN SITUAT IN STRADA SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 296, SECTOR 6, BUCURESTI, IN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII" PENETRATIE SPLAIUL INDEPENDENTEI - CIUREL - AUTOSTRADA BUCURESTI- PITESTI, INTRE STRADA GENERAL PETRE POPOVAT SI STRADA AMILCAR C. SANDULESCU ETAPA I"
 • Hotărârea 107/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 107 din 2019-02-26 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI NR. 7 DIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 567/23.08.2018 PRIVIND APROBAREA STRUCTURILOR ORGANIZATORICE ALE UNOR SPITALE AFLATE IN ADMINISTRAREA MUNICIPALITATII, PRIN ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
 • Hotărârea 106/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 106 din 2019-02-26 PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI REFERITOR LA STADIUL REALIZARII MASURILOR DIN PLANUL INTEGRAT DE CALITATE A AERULUI IN MUNICIPIUL BUCURESTI 2018-2022, AFERENT ANULUI 2018
 • Hotărârea 105/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 105 din 2019-02-26 PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI REFERITOR LA STADIUL REALIZARII MASURILOR DIN PLANUL DE MENTINERE A CALITATII AERULUI IN MUNICIPIUL BUCURESTI 2018-2022, AFERENT ANULUI 2018
 • Hotărârea 104/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 104 din 2019-02-26 PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI PRIVIND STADIUL REALIZARII MASURILOR DIN PLANUL INTEGRAT DE CALITATE A AERULUI IN MUNICIPIUL BUCURESTI 2018-2022, AFERENT TRIMESTRULUI IV AL ANULUI 2018
 • Hotărârea 103/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 103 din 2019-02-26 PENTRU APROBAREA PROIECTULUI "SOLSPITHALS- ENERGIA SOLARA PENTRU SPITALE"
 • Hotărârea 102/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 102 din 2019-02-26 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI DOAMNEI IRINA LOGHIN
 • Hotărârea 101/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 101 din 2019-02-26 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU 101 BLOCURI DIN SECTORUL 3, INSCRISE IN PROGRAMUL MULTIANUAL PRIVIND CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 100/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 100 din 2019-02-26 PRIVIND TRECEREA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MONUMENTELOR SI PATRIMONIULUI TURISTIC A SOCLULUI SITUAT IN INSULA TRANDAFIRILOR - PARCUL REGELE MIHAI I
 • Hotărârea 99/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 99 din 2019-02-26 PRIVIND DECLARAREA UTILITATII PUBLICE DE INTERES LOCAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "MODERNIZARE SPATIU URBAN PUBLIC SALA PALATULUI CU PARCAJ SUBTERAN (SUD) DIN CADRUL PLANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA "ZONA CENTRALA"
 • Hotărârea 98/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 98 din 2019-02-26 PRIVIND DECLARAREA UTILITATII PUBLICE DE INTERES LOCAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "MODERNIZARE SPATIU URBAN PUBLIC SALA PALATULUI CU PARCAJ SUBTERAN (NORD) DIN CADRUL PLANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA "ZONA CENTRALA"
 • Hotărârea 97/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 97 din 2019-02-26 PRIVIND TRANSMITEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC AFERENT PARCULUI REGELE MIHAI I AL ROMANIEI (FOST HERASTRAU) DIN ADMINISTRAREA GESTIONARULUI SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL BUCURESTI - S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A. IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI
 • Hotărârea 96/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 96 din 2019-02-26 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2 SA ACHIZITIONEZE PENTRU SI IN NUMELE MUNICIPIULUI BUCURESTI TERENUL SITUAT IN STRADA GHEORGHE SERBAN NR. 6-10 (FOST 10-20), SECTOR 2
 • Hotărârea 95/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 95 din 2019-02-26 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 4/2003 PRIVIND ATRIBUIREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESATI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2 A SPATIULUI SITUAT IN BD. BASARABIA NR. 84, SECTOR 2, CU DESTINATIA ECONOMAT
 • Hotărârea 94/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 94 din 2019-02-26 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPIERE PARTIALA PENTRU IMOBILUL PROPRIETATE PRIVATA DE LA ADRESA SOSEAUA BERCENI NR. 2, SECTOR 4, NR. CADASTRAL 201442, SITUAT PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA "AMENAJARE PEISAGISTICA- ESPLANADA VERDE PIATA SUDULUI", IN SCOPUL AMENAJARII DE SPATII VERZI PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 93/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 93 din 2019-02-26 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL SENTINTEI CIVILE NR. 6311/11.05.2017, SITUAT IN BUCURESTI, ALEEA TOMESTI NR. 11, BL. 14, SC. 1, ET. 5, AP. 7, SECTOR 4 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 92/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 92 din 2019-02-26 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 26/13.02.2019, SITUAT IN BUCURESTI, STR. CIUCEA NR. 8, BL. L18, SC. 1, ET. 4, AP. 21, SECTOR 3 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 91/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 91 din 2019-02-26 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE MOSTENITOR SI DE VACANTA SUCCESORALA PARTIALA NR. 9/14.02.2019 SI A CERTIFICATULUI DE MOSTENITOR SUPLIMENTAR DE VACANTA SUCCESORALA NR. 11/14.02.2019, SITUAT IN BUCURESTI, ALEEA COMPOZITORILOR NR. 13, BL. OD5, SC. 6, ET. 1, AP. 205, SECTOR 6 SI TRANSMITERE ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI LMOBILIAR
 • Hotărârea 90/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 90 din 2019-02-26 PRIVIND ATESTAREA APARTENENTEI LA DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, A IMOBILULUI SITUAT IN STRADA FOCSANI NR. 26, SECTOR 5, BUCURESTI
 • Hotărârea 89/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 89 din 2019-02-26 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 3 IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI A UNEI PARTI DIN IMOBILUL SITUAT LA ADRESA CALEA DUDESTI NR. 104-122, SECTOR 3, BUCURESTI
 • Hotărârea 88/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 88 din 2019-02-26 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR IN ADMINISTRAREA DIRECTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE SITUAT IN IMOBILUL DIN STR. ACADEMIEI NR. 35-37, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 87/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 87 din 2019-02-26 PENTRU AVIZAREA STUDIILOR DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DE GESTIUNE A SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA - ACTIVITATILE DE PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUTIE SI FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE IN AREALUL DESERVIT DE ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA TERMOENERGETICA BUCURESTI- ILFOV, AVIZAREA DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA IN AREALUL DESERVIT DE ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA TERMOENERGETICA BUCURESTI- ILFOV, ACORDAREA CATRE ACEASTA A MANDATULUI SPECIAL PENTRU DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA SI ATRIBUIREA DIRECTA A CONTRACTULUI DE DELEGARE CATRE OPERATORUL REGIONAL COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCURESTI S.A
 • Hotărârea 86/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 86 din 2019-02-26 PRIVIND ASIGURAREA PERMANENTEI SI CONTINUITATII SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA - ACTIVITATILE DE PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUTIE SI FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE IN AREALUL DESERVIT DE ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA TERMOENERGETICA BUCURESTI - ILFOV
 • Hotărârea 85/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 85 din 2019-02-26 PRIVIND APROBAREA INFIINTARII SOCIETATILOR PE ACTIUNI CAMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCURESTI S.A. SI A COMPANIEI MUNICIPALE ENERGETICA SERVICII BUCURESTI S.A., IN SCOPUL CONTINUARII SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA
 • Hotărârea 84/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 84 din 2019-02-26 PRIVIND APROBAREA TARIFELOR DE TRANSPORT SI DISTRIBUTIE A ENERGEI TERMICE LIVRATA PRIN PUNCTE TERMICE URBANE, DE TRANSPORT PENTRU CONSUMATORII CU PUNCTE TERMICE PROPRII, DE PRODUCTIE SI DISTRIBUTIE LA CENTRALELE TERMICE DE CVARTAL, DE PRODUCERE LA CENTRALA TERMICA CASA PRESEI LIBERE SI A PRETURILOR LOCALE MEDII DE TACTURARE A ENERGIEI TERMICE PENTRU CONSUMATORII NON - CASNICI, PRACTICATE DE RADET BUCURESTI
 • Hotărârea 83/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 83 din 2019-02-26 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A IMOBILELOR GARAJELE LEONIDA
 • Hotărârea 82/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 82 din 2019-02-26 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA IN PROPRIETATEA PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI A IMOBILULUI SITUAT IN STR. CANDIANO POPESCU NR. 2, SECTORUL 4 IN VEDEREA REVITALIZARII MUZEULUI NATIONAL TEHNIC PROF. ING. DIMITRIE LEONIDA
 • Hotărârea 81/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 81 din 2019-02-26 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPIERE PENTRU UNELE SPATII AFLATE IN PROPRIETATE PRIVATA DIN IMOBILUL-MONUMENT ISTORIC, INCADRAT IN CLASA I RISC SEISMIC, SITUATE LA ADRESA STR. FRANCEZA NR. 9, SECTOR 3, IN VEDEREA EFECTUARII LUCRARILOR DE CONSERVARE SI PROTEJARE DE INTERES PUBLIC LOCAL
 • Hotărârea 80/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 80 din 2019-02-26 PRIVIND TRANSMITEREA IMOBILULUI SITUAT IN CALEA VICTORIEI NR. 22-24, SECTOR 3 IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC, IN VEDEREA EFECTUARII LUCRARILOR PRIVIND REABILITAREA FATADEI SI CRESTEREA CALITATII ARHITECTURAL-AMBIENTALE
 • Hotărârea 79/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 79 din 2019-02-26 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII - CONSOLIDARE A IMOBILULUI SITUAT IN STR. ACADEMIEI NR. 3 - 5, SECTOR 3
 • Hotărârea 78/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 78 din 2019-02-26 PRIVIND FINANTAREA DE LA BUGETUL LOCAL, IN LIMITA FONDURILOR ALOCATE ANUAL CU ACEASTA DESTINATIE, A CHELTUIELILOR PRIVIND PLATA CHIRIEI LA LOCUINTELE DE NECESITATE REPARTIZATE PENTRU CAZAREA TEMPORARA A PERSOANELOR FIZICE EVACUATE DIN IMOBILELE CE VOR FI SUPUSE LUCRARILOR DE INTERVENTIE-CONSOLIDARE PE PERIOADA EXECUTIEI ACESTOR LUCRARI DE INTERVENTIE-CONSOLIDARE
 • Hotărârea 77/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 77 din 2019-02-26 PRIVIND ASIGURAREA INTEGRALA A FINANTARII DE LA BUGETUL LOCAL, IN LIMITA FONDURILOR ALOCATE ANUAL CU ACEASTA DESTINATIE, A CHELTUIELILOR PRIVIND REALIZAREA LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU REABILITAREA STRUCTURAL-ARHITECTURALA A ANVELOPEI CLADIRILOR SI CRESTEREA CALITATII ARHITECTURAL-AMBIENTALE A UNOR IMOBILE SITUATE IN MUNICIPIUL BUCURESTI IN ZONA DE ACTIUNE PRIORITARA
 • Hotărârea 76/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 76 din 2019-02-26 PRIVIN FINANTAREA DE LA BUGETUL LOCAL, IN LIMITA FONDURILOR ALOCATE ANUAL CU ACEASTA DESTINATIE, A CHELTUIELILOR PRIVIND PROIECTAREA LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU REABILITAREA STRUCTURAL - ARHITECTURALA A ANVELOPEI CLADIRILOR SI CRESTEREA CALITATII ARHITECTUAL - AMBIENTALE A ACESTORA
 • Hotărârea 75/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 75 din 2019-02-26 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI DIN AAMINISTRAREA INSTITUTULUI NATIONAL DE CERCETARE- DEZVOLTARE IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A UNEI SUPRAFETE DE TEREN DIN IMOBILUL SITUAT IN SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, BULEVARDUL GHENCEA NR. 158A, NR. CADASTRAL 225412, IN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII PENETRATIE PRELUNGIREA GHENCEA - DOMNESTI
 • Hotărârea 74/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 74 din 2019-02-26 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI APARARII NATIONALE IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A UNEI SUPRAFETE DE TEREN DIN IMOBILUL SITUAT IN SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, STRADA PRELUNGIREA GHENCEA NR. 3-5, NR. CADASTRAL 228578, IN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII PENETRATIE PRELUNGIREA GHENCEA - DOMNESTI
 • Hotărârea 73/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 73 din 2019-02-26 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 27/12.02.2015 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPIERE PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA SITUATE PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA "LARGIRE SOSEAUA FABRICA DE GLUCOZA INTRE STRADA BARBU VACARESCU SI STRADA PETRICANI - TRONSON I", IN VEDEREA EFECTUARII LUCRARILOR DE INTERES PUBLIC LOCAL
 • Hotărârea 72/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 72 din 2019-02-26 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPIERE PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA SITUATE PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA "STRAPUNGERE D-DUL NICOLAE GRIGORESCU - SPLAI DUDESCU ETAPA II - KM 2+400- INTERSECTIE CALEA VITAN BARZESTI", IN VEDEREA CONTINUARII LUCRARILOR DE INTERES PUBLIC LOCAL
 • Hotărârea 71/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 71 din 2019-02-26 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO- ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII „OBIECT 11. NOD AVIONULUI - INCHIDERE INEL MEDIAN"
 • Hotărârea 70/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 70 din 2019-02-26 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI PILOT “IMPREUNA!" IN VEDEREA ACORDARII UNUI AJUTOR FINANCIAR PENTRU PLATA CHIRIEI PENTRU VICTIMELE VIOLENTEI IN FAMILIE
 • Hotărârea 69/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 69 din 2019-02-26 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE PERIOADA 26 FEBRUARIE 2019- 27 MAI 2019
 • Hotărârea 68/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 68 din 2019-01-31 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA INCHEIEREA UNEI INTELEGERI DE COOPERARE CU COMUNA MAHALA, RAIONUL NOUA SULITA, REGIUNEA CERNAUTI DIN UCRAINA
 • Hotărârea 67/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 67 din 2019-01-31 PRIVIND IMPUTERNICIR.EA.EXPRESA.A CONSILIULUI LOCATAL SECTORULUI 2 SA HOTARASCA, IN CONDITIILE LEGII, CU PRIVIRE LA ASOCIEREA CU FUNDATIA COMUNITARA BUCURESTI IN VEDEREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI "GREEN FLOREASCA" DE SOLUTII EFICIENTE ENERGETIC SI INSTALARII UNOR PANOURI FOTOVOLTAICE
 • Hotărârea 66/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 66 din 2019-01-31 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA ADERAREA LA RETEAUA EUROCARERS, PRIN DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 1
 • Hotărârea 65/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 65 din 2019-01-31 PRIVIND IMPUTENICIREA.EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA INCHEIEREA UNEI INTELEGERI DE COOPERARE CU ORASUL KORCA DIN REPUBLICA ALBANIA
 • Hotărârea 64/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 64 din 2019-01-31 PRIVIND MODIFICAREA NUMARULUI TOTAL DE POSTURI LA UNELE SERVICII SI INSTITUTII PUBLICE DE INTERES LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 63/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 63 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI
 • Hotărârea 62/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 62 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE TEATRULUI EVREIESC DE STAT
 • Hotărârea 61/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 61 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE TEATRULUI DE COMEDIE
 • Hotărârea 60/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 60 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC
 • Hotărârea 59/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 59 din 2019-01-31 PENTRU ABROGAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 592/2017 SI MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 118/2004 PRIVIND EXERCITAREA ACTIVITATII DE COMERCIALIZARE PE PRINCIPALELE RETELE STRADALE
 • Hotărârea 58/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 58 din 2019-01-31 PRIVIND ACORDAREA AVIZULUI DE PRINCIPIU PENTRU TARIFELE DE TRANSPORT SI DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE LIVRATA PRIN PUNCTE.TERMICE URBANE, DE TRANSPORT PENTRU CONSUMATORII CU PUNCTE TERMICE PROPRII, DE PRODUCTIE SI DISTRIBUTIE LA CENTRALELE TERMICE DE CVARTAL SI DE PRODUCERE A ENERGIEI TERMICE LA CENTRALA TERMICA CASA PRESEI LIBERE, PRACTICATE DE RADET BUCURESTI
 • Hotărârea 57/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 57 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA COTIZATIEI ANUALE A MUNICIPIULUI BUCURESTI CATRE ASOCIATIA "AXA DE DEZVOLTARE BRASOV- BUCURESTI - CONSTANTA" PERSOANA JURIDICA DE DREPT PRIVAT
 • Hotărârea 56/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 56 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA FINANTARII DE LA BUGETUL MUNICIPIULUI BUCURESTI A PROGRAMULUI UNITAR DE ACTIUNE PENTRU DERATIZARE SI DEZINSECTIE IN ANUL 2019
 • Hotărârea 55/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 55 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA TARIFELOR DE TRANSPORT SI DISTRIBUTIE A NERGIEI TERMICE LIVRATA PRIN PUNCTE TERMICE URBANE SI DE TRANSPORT PENTRU CONSUMATORII CU PUNCTE TERMICE PROPRII SI A PRETURILOR LOCALE MEDII DE FACTURARE A ENERGIEI TERMICE PENTRU CONSUMATORII NON-CASNICI, PRACTICATE DE RADET BUCURESTI
 • Hotărârea 54/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 54 din 2019-01-31 PRIVIND PRELUNGIREA TERMENULUI DE RELOCARE A AUTOBAZEI SOCIETALII DE TRANSPORT BUCURESTI STB S.A. SITUATA IN SOSEAUA PIPERA,NR. 55, SECTOR 2
 • Hotărârea 53/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 53 din 2019-01-31 PRIVIND PRELUNGIREA TERMENULUI DE RELOCARE A AUTOBAZEI SOCIETATII DE TRANSPOORT BUCURESTI STB SA SITUATA IN STRADA DONIZETTI NR. 8-10, SECTOR 2
 • Hotărârea 52/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 52 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA LISTEI BUNURILOR SI OBIECTIVELOR AFLATE IN PROPRIETATEA SAU IN ADMINISTRAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI SAU A ALTOR SERVICII/INSTITUTII PUBLICE DE INTERES LOCAL LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PENTRU CARE PAZA ESTE ASIGURATA DE CATRE DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCURESTI PRECUM SI LISTA INSTITUTIILOR PENTRU CARE SE EFECTUEAZA TRANSPORTURI DE VALORI DE CATRE DIRECTIA DE POLITIE LOCALA SI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 51/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 51 din 2019-01-31 PRIVIND COOPERAREA INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI CORUL NATIONAL DE CAMERA "MADRIGAL - MARIN CONSTANTIN" IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A PROIECTULUI CANTUS MUNDI BUCURESTI 2019
 • Hotărârea 50/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 50 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA PISCULUI NR. 14, SECTOR 4, BUCURESTI
 • Hotărârea 49/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 49 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) SECTOR 3, BUCURESTI
 • Hotărârea 48/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 48 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA EPISCOPIEI NR. 1-3, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 47/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 47 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOSEAUA ALEXANDRIEI NR. 152C (FOST SOS. ALEXANDRIEI NR. 152), SECTOR 5, BUCURESTI
 • Hotărârea 46/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 46 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOSEAUA ELECTRONICII NR. 9-11, SECTOR 2, BUCURESTI
 • Hotărârea 45/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 45 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA ZETARILOR NR. 33, SECTOR 5, BUCURESTI
 • Hotărârea 44/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 44 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL CALEA DOROBANTILOR NR. 212-214, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 43/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 43 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOSEAUA GIURGIULUI NR. 253, SECTOR 4, BUCURESTI
 • Hotărârea 42/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 42 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOSEAUA PANTELIMON NR. 161, SECTOR 2, BUCURESTI
 • Hotărârea 41/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 41 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ALEEA CAUZASI NR. 49-51-53, SECTOR 3, BUCURESTI
 • Hotărârea 40/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 40 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA CERCELUS NR. 43, SECTOR 3, BUCURESTI
 • Hotărârea 39/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 39 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA FOISORULUI NR. 108-112, SECTOR 3, BUCURESTI
 • Hotărârea 38/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 38 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA GENERAL N.HARALAMBIE NR. 5, SECTOR 4, BUCURESTI
 • Hotărârea 37/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 37 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA TONY BULANDRA NR. 15-19, SECTOR 2, BUCURESTI
 • Hotărârea 36/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 36 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ALEEA FIZICIENILOR NR. 1, SECTOR 3, BUCURESTI
 • Hotărârea 35/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 35 din 2019-01-31 PRIVIND ACORDUL DE PRINCIPIU PENTRU ACHIZITIONAREA IMOBILULUI SITUAT IN BUCURESTI, SECTORUL 5, BULEVARDUL NATIUNILOR UNITE NR. 8, BLOC 104 S+P+MZ, CU DESTINATIA DE SEDIU ADMINISTRATIV
 • Hotărârea 34/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 34 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA DE PRINCIPIU A ACHIZITIONARII IMOBILULUI MONUMENT ISTORIC SITUAT IN MUNICIPIULUI BUCURESTI, SECTORUL 1, STRADA VASILE ALECSANDRI NR. 16
 • Hotărârea 33/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 33 din 2019-01-31 PRIVIND DECLARAREA CA BUN APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A IMOBILULUI-TEREN IN SUPRAFATA DE 208 MP, SITUAT IN STR. CORABEASCA NR.16, SECTOR 2, BUCURESTI SI DAREA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 2 BUCURESTI
 • Hotărârea 32/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 32 din 2019-01-31 PRIVIND MODIFICAREA POZITIEI 10190 DIN ANEXA LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 186/2008 REFERITOARE LA IMOBILUL LAC GRIVITA, SECTOR 1, BUCURESTI, IN VEDEREA INTABULARII
 • Hotărârea 31/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 31 din 2019-01-31 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR IN ADMINISTRAREA TEATRULUI ODEON A IMOBILULUI SITUAT IN STR. MATEI VOIEVOD NR. 135A, SECTOR 2 SI ABROGAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 300/2017
 • Hotărârea 30/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 30 din 2019-01-31 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 21/17.01.2018 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE ADOPTARE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA IMOBILULUI SITUAT IN BULEVARDUL BUCURESTII NOI NR. 170, SECTOR 1, DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI FINANTELOR PUBLICE - AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 29/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 29 din 2019-01-31 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 210/27.11.2018, SITUAT IN BUCURESTI, STR. ABRUD, NR. 54, SECTOR 1 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI LMOBILIAR
 • Hotărârea 28/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 28 din 2019-01-31 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MONUMENTELOR SI PATRIMONIUI TURISTIC A CONSTRUCTIEI. "HEMICICLU" PARTE DIN PARCUL CAROL I DIN STR. CANDIANO POPESCU NR. 4, SECTOR 4
 • Hotărârea 27/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 27 din 2019-01-31 PNVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR CATRE ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU-RISC SEISMIC A COTELOR – PARTI, PROPRIETATE DE STAT, DIN IMOBILELE SITUATE IN STR. LIPSCANI NR. 29- 31, SECTOR 3, STR. GABROVENI NR. 22, SECTOR 3 SI CALEA MOSILOR NR. 71, SECTOR 2
 • Hotărârea 26/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 26 din 2019-01-31 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC A IMOBILELOR SITUATE IN BUCURESTI, SECTOR 5, PIATA NATIUNILE UNITE NR. 8, BL. 108, TRONSON 2, RESPECTIV PIATA NATIUNILE UNITE NR. 9, BL. 107, TRONSON 2, CU DESTINATIA DE LOCUINTE DE NECESITATE
 • Hotărârea 25/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 25 din 2019-01-31 PRIVIND TRANSMITEREA DE LA ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR CATRE ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC A UNUI NUMAR DE LOCUINTE SI A PARTILOR SI DEPENDINTELOR COMUNE AFERENTE, CE VOR FI UTILIZATE CA LOCUINTE DE NECESITATE, IN VEDEREA EFECTUARII LUCRARILOR DE REPARATII SI IGIENIZARE
 • Hotărârea 24/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 24 din 2019-01-31 PRIVIND DECLARAREA UTILITATII PUBLICE DE INTES LOCAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “MODERNIZARE SPATIU PUBLIC URBAN PIATA DE FLORI GEORGE COSBUC" DIN CADRUL PLANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA "ZONA CENTRALA"
 • Hotărârea 23/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 23 din 2019-01-31 PRIVIND DECLARAREA UTILITATII PUBLICE DE INTES LOCAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “PROIECT AMENAJARE SI MODERNIZARE PARC IZVOR HASDEU" DIN CADRUL PLANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA "ZONA CENTRALA"
 • Hotărârea 22/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 22 din 2019-01-31 PRIVIND DECLARAREA UTILITATII PUBLICE DE INTES LOCAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “REABILITARE-BULEVARDUL UNIRII DE LA·PIATA CONSTITUTIEI LA PIATA UNIRII CU TRAVERSARE LA STRADA GEORGE GEORGESCU" DIN CADRUL PLANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA "ZONA CENTRALA"
 • Hotărârea 21/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 21 din 2019-01-31 PRIVIND DECLARAREA UTILITATII PUBLICE DE INTES LOCAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “MODERNIZARE SPATIU PUBLIC, ZONA MANASTIRII ANTIM, INCLUSIV PARCAJE" DIN CADRUL PLANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA "ZONA CENTRALA"
 • Hotărârea 20/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 20 din 2019-01-31 PRIVIND DECLARAREA UTILITATII PUBLICE DE INTES LOCAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “TRAVERSARE B-DUL UNIRII IN DREPTUL STRAZII GEORGE GEORGESCU SI SFINTII APOSTOLI " DIN CADRUL PLANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA "ZONA CENTRALA"
 • Hotărârea 19/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 19 din 2019-01-31 PRIVIND DECLARAREA UTILITATII PUBLICE DE INTERES LOCAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "TRASEU PIETONAL SI DE BICICLISTI CU INFRASTRUCTURA AFERENTA PIATA ALEXANDRU LAHOVARI " DIN CADRUL PANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA "ZONA CENTRALA"
 • Hotărârea 18/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 18 din 2019-01-31 PRIVIND DECLARAREA UTILITATII PUBLICE DE INTERES LOCAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "TRASEU PIETONAL SI DE BICICLISTI CU INFRASTRUCTURA AFERENTA PIATA GEORGE CANTACUZINO" DIN CADRUL PANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA "ZONA CENTRALA"
 • Hotărârea 17/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 17 din 2019-01-31 PRIVIRID DECLARAREA UTILITATII PUBLICE DE INTERES LOCAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "TRASEU PIETONAL SI DE BICICLISTI CU INFRASTRUCTURA AFERENTA TROTUAR STRADA URANUS INTRE CALEA 13 SEPTEMBRIE SI CALEA RAHOVEI" DIN CADRUL PLANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA "ZONA CENTRALA
 • Hotărârea 16/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 16 din 2019-01-31 PRIVIND DECIARAREA UTILITATII PUBLICE DE INTERES LOCAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "PARCAJ SUBTERAN - URANUS - PIATA RAHOVA" DIN CADRUL PLANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA "ZONA CENTRALA"
 • Hotărârea 15/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 15 din 2019-01-31 PRIVIND DECLARAREA UTILITATII PUBLICE DE INTERES LOCAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “PIATA CONSTITUTIEI- SPATIU PUBLIC CU PARCAJ SUBTERAN "DIN CADRUL PLANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA "ZONA CENTRALA”
 • Hotărârea 14/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 14 din 2019-01-31 PRIVIND DECLARAREA UTILITATII PUBLICE DE INTERES LOCAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "SPATIU PUBLIC URBAN "PODUL CALICILOR" - ANSAMBLU URBAN DOMNITA BALASA, PARCAJ SUBTERAN, AMENAJARE URBANA PALATUL DE JUSTITIE" DIN CADRUL PLANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA "ZONA CENTRALA"
 • Hotărârea 13/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 13 din 2019-01-31 PRIVIND DECLARAREA UTILITATII PUBLICE DE INTERES LOCAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "ANSAMBLU URBAN COMPLEX- POD MIHAI VODA, POD PIETONAL SI PENTRU BICICLISTI PESTE DAMBOVITA SI PARCAJE SUBTERANE" DIN CADRUL PLANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA "ZONA CENTRALA"
 • Hotărârea 12/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 12 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA DECLANSARII PROCEDURILOR DE EXPROPIERE PENTRU SUPRAFATA DE 115 MP, PARTE DIN TERENUL PROPRIETATE PRIVATA DE LA ADRESA SPLAIUL UNIRII NR. 607-611, SECTOR 3, NR. CADASTRAL 204283, SITUAT PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA" STRAPUNGERE B-DUL NICOLAE GRIGORESCU - SPLAI DUDESCU" IN VEDEREA CONTINUARII SI FINALIZARII LUCRARILOR DE INTERES PUBLIC LOCAL
 • Hotărârea 11/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 11 din 2019-01-31 PRIVIND TRANSMITEREA SPATIILOR CU DESTINATIE MEDICALA IMPREUNA CU COTA DIN SPATIUL COMUN AFERENT, SITUATE LA ADRESA CAL. DUDESTI NR. 104-122, C1 CORP A, DEMISOL, SECTOR 3, BUCURESTI, IN SUPRAFATA TOTALA DE 174,71 MP, AFLATE IN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI PENTRU SPITALUL CLINIC COLTEA
 • Hotărârea 10/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 10 din 2019-01-31 PRIVIND APROBREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI "ELABORARE DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)SI INTOCMIRE DOCUMENTATII IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE (PAC) PENTRU REABILITAREA/CONSTRUIREA - PASAJ FUNDENI"
 • Hotărârea 9/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 9 din 2019-01-31 PRIVIND APROBREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI "ELABORARE DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)SI INTOCMIRE DOCUMENTATII IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE (PAC) PENTRU REABILITAREA/CONSTRUIREA - POD TIMPURI NOI"
 • Hotărârea 8/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 8 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI, ELABORARE DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI) SI INTOCMIRE DOCUMENTATII IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE (PAC) PENTRU REABILITAREA/ CONSOLIDAREA - POD OPERA"
 • Hotărârea 7/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 7 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI "ELABORARE DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI) SI LNTOCMIRE DOCUMENTATII IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE (PAC) PENTRU REABILITAREA/CONSOLIDAREA - POD EROILOR"
 • Hotărârea 6/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 6 din 2019-01-31 PRIVIND·APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI "ELABORARE DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI) SI INTOCMIRE DOCUMENTATII IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE (PAC) PENTRU REABILITAREA/CONSOLIDAREA - POD CIUREL"
 • Hotărârea 5/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 5 din 2019-01-31 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE·CETATEAN ·DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PREAFERICITULUI PARINTE DANIEL (CIOBOTEA), PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMANE
 • Hotărârea 4/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 4 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO- ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "PASAJ DOAMNA GHICA"
 • Hotărârea 3/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 3 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "STRAPUNGERE B-DUL NICOLAE GRIGORESCU - SPLAI DUDESCU ETAPA II - KM 2+400 – INTERSECTIE GALEA VITAN BARZESTI"
 • Hotărârea 2/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 2 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA INDICATORILO(TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII «MODERNIZARE SI EXTINDERE SPATII MEDICALE, MANSARDARE SI SUPRAETAJARE, INCLUSIV COMPARTIMENT DE PRIMIRE URGENTA- SPITALUL CLINIC "PROF. DR. THEODOR BURGHELE"»
 • Hotărârea 1/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 1 din 2019-01-31 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR.138/30.06.2015 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA SITUATE PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA "PENETRATIE PRELUNGIREA GHENCEA- DOMNESTI" IN VEDEREA CONTINUARII LUCRARILOR DE INTERES PUBLIC