• Hotărârea 50/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 50 din 2021-01-29 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 A HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 384/02.12.2020 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 49/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 49 din 2021-01-29 PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CA MEMBRU IN COMISIA DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR LA HOTARARILE COMISIEI DE ORIENTARE SCOLARA SI PROFESIONALA LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 48/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 48 din 2021-01-29 PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CA MEMBRU IN COMISIA DE ORIENTARE SCOLARA SI PROFESIONALA LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 47/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 47 din 2021-01-29 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN COMISIA DE EVALUARE A OFERTELOR DEPUSE IN CADRUL LICITATIILOR PUBLICE ORGANIZATE IN VEDEREA CONCESIONARII TERENURILOR AFLATE IN DOMENIUL PUBLIC SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 50/1991 PRIVIND AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII, REPUBLICATA, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE
 • Hotărârea 46/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 46 din 2021-01-29 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN COMISIA DE NEGOCIERE SI COMISIA DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR PENTRU CONCESIONAREA TERENURILOR APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, AFERENTE SPATIILOR CU ALTA DESTINATIE DECAT CEA DE LOCUINTA CE FAC OBIECTUL LEGII NR. 550/2002 PRIVIND VANZAREA SPATIILOR COMERCIALE PROPRIETATE PRIVATA A STATULUI SI A CELOR DE PRESTARI DE SERVICII, AFLATE IN ADMINISTRAREA CONSILIILOR JUDETENE SAU A CONSILIILOR LOCALE, PRECUM SI A CELOR DIN PATRIMONIUL REGIILOR AUTONOME DE INTERES LOCAL
 • Hotărârea 45/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 45 din 2021-01-29 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN COMISIA DE VANZARE SI IN COMISIA DE CONTESTATIE PENTRU SPATIILE PROPRIETATE PRIVATA A STATULUI SAU A UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE CU DESTINATIA DE CABINETE MEDICALE, PRECUM SI A SPATIILOR IN CARE SE DESFASOARA ACTIVITATI CONEXE ACTULUI MEDICAL, ORGANIZATA LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PENTRU APLICAREA ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 68/2008 PRIVIND VANZAREA SPATIILOR PROPRIETATE PRIVATA A STATULUI SAU A UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE CU DESTINATIA DE CABINETE MEDICALE, PRECUM SI A SPATIILOR IN CARE SE DESFASOARA ACTIVITATI CONEXE ACTULUI MEDICAL
 • Hotărârea 44/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 44 din 2021-01-29 PRIVIND NUMIREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN COMISIA MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR SI ABROGAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 681/2017
 • Hotărârea 43/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 43 din 2021-01-29 PRIVIND NUMIREA A TREI CONSILIERI DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN CONSILIUL ADMINISTRATIV AL CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL BUCURESTI
 • Hotărârea 42/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 42 din 2021-01-29 PRIVIND DESEMNAREA A TREI CONSILIERI GENERALI IN COMISIA LOCALA DE ORDINE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 41/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 41 din 2021-01-29 PRIVIND DESEMNAREA UNUI VICEPRIMAR SI A TREI CONSILIERI GENERALI, IN COMITETUL DE ORGANIZARE A AUTORITATII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 40/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 40 din 2021-01-29 PENTRU PENTRU ABROGAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE9TI NR. 282/15.07.2020 PRIVIND APROBAREA DEMARARII PROCEDURILOR NECESARE IN VEDEREA FUZIUNII PRIN ABSORBTIE, INTRE COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCURESTI S.A. IN CALITATE DE SOCIETATE ABSORBANTA SI COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA SERVICII BUCURESTI S.A. IN CALITATE DE SOCIETATE ABSORBITA
 • Hotărârea 39/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 39 din 2021-01-29 PENTRU COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 435/2020 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA MEDICALA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 38/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 38 din 2021-01-29 PENTRU COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 434/2020 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA CIMITIRE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 37/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 37 din 2021-01-29 PENTRU COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 433/2020 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII DE TRANSPORT BUCURESTI STB S.A.
 • Hotărârea 36/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 36 din 2021-01-29 PENTRU COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 424/2020 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII PE ACTIUNI TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 35/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 35 din 2021-01-29 PENTRU COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 421/2020 COMPLETATA PRIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 436/2020, PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 34/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 34 din 2021-01-29 PENTRU COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 420/2020 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA ECO IGIENIZARE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 33/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 33 din 2021-01-29 PENTRU COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 419/2020 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 32/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 32 din 2021-01-29 PENTRU COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 418/2020 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA INTRETINEREA ARBORILOR SI SPATIULUI VERDE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 31/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 31 din 2021-01-29 PENTRU COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 417/2020 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA IMOBILIARA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 30/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 30 din 2021-01-29 PENTRU COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 416/2020 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR MUNICIPIUL BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII COMPANIA MUNICIPALA ILUMINAT PUBLIC BUCURESTI S.R.L.
 • Hotărârea 29/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 29 din 2021-01-29 PENTRU COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 415/2020 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA PAZA SI SECURITATE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 28/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 28 din 2021-01-29 PENTRU COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 414/2020 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA PUBLICITATE SI AFISAJ BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 27/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 27 din 2021-01-29 PENTRU COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 413/2020 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 26/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 26 din 2021-01-29 PENTRU COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 412/2020 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA SPORT PENTRU TOTI BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 25/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 25 din 2021-01-29 PENTRU COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 411/2020 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA TEHNOLOGIA INFORMATIEI BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 24/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 24 din 2021-01-29 PENTRU COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 410/2020 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA AGREMENT BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 23/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 23 din 2021-01-29 PENTRU COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 409/2020 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA PARCURI SI GRADINI BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 22/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 22 din 2021-01-29 PRIVIND COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 408/2020 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA TURISTICA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 21/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 21 din 2021-01-29 PENTRU COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 407/2020 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 20/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 20 din 2021-01-29 PENTRU COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 406/2020 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA PARKING BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 19/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 19 din 2021-01-29 PENTRU COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 405/2020 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA STRAZI, PODURI SI PASAJE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 18/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 18 din 2021-01-29 PENTRU COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 404/2020 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDARI S.A.
 • Hotărârea 17/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 17 din 2021-01-29 PENTRU COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 403/2020 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA DEZVOLTARE DURABILA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 16/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 16 din 2021-01-29 PENTRU COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 425/2020 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII SERVICE CICLOP S.A.
 • Hotărârea 15/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 15 din 2021-01-29 PENTRU COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 422/2020 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA SERVICII BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 14/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 14 din 2021-01-29 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SA HOTARASCA, IN CONDITIILE LEGII, CU PRIVIRE LA ASOCIEREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI, IN SCOPUL ACORDARII ACCESULUI NELIMITAT PENTRU PUBLIC IN INCINTA PARCULUI UNIVERSITATII POLITEHNICA BUCURESTI – „CAMPUSUL NOUL LOCAL“
 • Hotărârea 13/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 13 din 2021-01-29 PRIVIND IMPUTERNICIREAE XPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SA HOTARASCA, IN CONDITIILE LEGII, CU PRIVIRE LA INIJIEREA UNUI PROTOCOL DE COLABORARE INTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI, ASOCIATIA PEISAGISTILOR DIN ROMANIA – FILIALA BUCURESTI SI ORDINUL ARHITECJILOR DIN ROMANIA – BUCURESTI, IN SCOPUL IMPLEMENTARII UNOR PROIECTE DE REGENERARE URBANA PENTRU CONSERVAREA SI DEZVOLTAREA SPATIULUI VERDE SI A BIODIVERSITATII
 • Hotărârea 12/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 12 din 2021-01-29 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 SA HOTARASCA, IN CONDITIILE LEGII, CU PRIVIRE LA COOPERAREA INTRE SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI IN VEDEREA STABILIRII CADRULUI GENERAL DE COLABORARE INTERINSTITUTIONALA SI ACORDAREA DE SPRIJIN RECIPROC PENTRU IMPLEMENTAREA UNOR PROIECTE PRIVIND DEZVOLTAREA DE SOLUTII INOVATIVE SI EDUCATIONALE PRECUM SI PROIECTE CULTURAL - STIINTIFICE
 • Hotărârea 11/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 11 din 2021-01-29 PENTRU APROBAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE A SPITALULUI CLINIC ”DR. I. CANTACUZINO”
 • Hotărârea 10/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 10 din 2021-01-29 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE MUZEULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 9/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 9 din 2021-01-29 PRIVIND SUSPENDAREA APLICARII, PENTRU ANUL 2021, A UNOR PREVEDERI ALE HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 304/2017, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE, REFERITOARE LA STABILIREA SALARIILOR DE BAZA AFERENTE FUNCTIILOR DIN CADRUL FAMILIEI OCUPATIONALE “ADMINISTRATIE”, UTILIZATE IN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL, PRECUM SI IN CADRUL SERVICIILOR SI INSTITUTIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 8/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 8 din 2021-01-29 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII – CONSOLIDARE IMOBIL SITUAT IN BUCURESTI, CALEA VICTORIEI NR. 101, CORP A+B, SECTOR 1
 • Hotărârea 7/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 7 din 2021-01-29 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII – CONSOLIDARE IMOBIL SITUAT TN BUCURESTI, SECTOR 1, B-DUI NICOLAE BALCESCU NR. 32 – 34
 • Hotărârea 6/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 6 din 2021-01-29 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII - CONSOLIDARE IMOBIL SITUAT IN BUCURESTI, SECTOR 1, STR. BOTEANU NR. 3A-3B
 • Hotărârea 5/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 5 din 2021-01-29 PRIVIND ABROGAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 202/23.04.2019
 • Hotărârea 4/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 4 din 2021-01-29 PRIVIND ABROGAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 287/30.05.2019
 • Hotărârea 3/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 3 din 2021-01-29 PRIVIND SCHIMBAREA TEMPORARA A DESTINATIEI SI TRANSMITEREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE DE LA CIRCUL METROPOLITAN BUCURESTI CATRE ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI A UNEI PARTI DIN IMOBILUL SITUAT IN ALEEA CIRCULUI NR. 15, SECTOR 2, IN SCOPUL ORGANIZARII A DOUA CENTRE DE VACCINARE
 • Hotărârea 2/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 2 din 2021-01-29 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER GENERAL AL DOAMNEI TUDOSE ELENA SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 1/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 1 din 2021-01-29 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER GENERAL AL DOMNULUI VASILE – VOICULESCU VLAD SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI