• Hotărârea 112/2021 - Municipiul București - 27.04.2021

  HOTARAREnr. 112 din 2021-04-27 PRIVIND APROBAREA UTILIZARII TEMPORARE A UNEI PARTI DIN PARCAJUL SITUAT IN PIATA CONSTITUTIEI, SECTOR 5, IN VEDEREA ORGANIZARII UNUI CENTRU DE VACCINARE DE TIP DRIVE-THROUGH DE CATRE ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
 • Hotărârea 104/2021 - Municipiul București - 27.04.2021

  HOTARAREnr. 104 din 2021-04-27 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER GENERAL AL DOMNULUI BUSI SEBASTIAN – NICOLAE SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 103/2021 - Municipiul București - 30.03.2021

  HOTARAREnr. 103 din 2021-03-30 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA APROBAREA PROCEDURII DE COLABORARE SI A PARTENERIATULUI PENTRU DEZVOLTARE LOCALA INTRE SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 4 SI ASOCIATIA GO - AHEAD PRIVIND PROIECTUL "CETATENIE ACTIVA INTR-O LUME DIGITALA" IN CADRUL APELULUI DE PROIECTE LANSAT PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVA 2014 - 2020
 • Hotărârea 102/2021 - Municipiul București - 30.03.2021

  HOTARAREnr. 102 din 2021-03-30 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA APROBAREA PROCEDURII DE COLABORARE SI A PARTENERIATULUI PENTRU DEZVOLTARE LOCALA INTRE SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 4 SI SOCIETATEA NATIONALA DE CRUCE ROSIE DIN ROMANIA PRIVIND PROIECTUL "FII VOLUNTAR, FII RESPONSABIL!" IN CADRUL APELULUI DE PROIECTE LANSAT PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVA 2014 - 2020
 • Hotărârea 101/2021 - Municipiul București - 30.03.2021

  HOTARAREnr. 101 din 2021-03-30 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 DE DE A HOTARI CU PRIVIRE LA APROBAREA PROCEDURII DE COLABORARE SI A PARTENERIATULUI PENTRU DEZVOLTARE LOCALA INTRE SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 4, FEDERATIA PENTRU ACCESIBILIZAREA ROMANIEI SI ASOCIATIA CONSULTANTILOR SI EXPERTILOR IN ECONOMIE SOCIALA ROMANIA PRIVIND PROIECTUL ”IMPREUNA PENTRU DEZVOLTARE LOCALA! IMPREUNA PENTRU COMUNITATI MAI PUTERNICE” IN CADRUL APELULUI DE PROIECTE LANSAT PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVA 2014 - 2020
 • Hotărârea 100/2021 - Municipiul București - 30.03.2021

  HOTARAREnr. 100 din 2021-03-30 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA APROBAREA PROCEDURII DE COLABORARE SI A PARTENERIATULUI PENTRU DEZVOLTARE LOCALA INTRE SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 4 SI FEDERATIA FILANTROPIA PRIVIND PROIECTUL "PARTENERIAT DE DEZVOLTARE LOCALA PENTRU TINERII DEZINSTITUTIONALIZATI" IN CADRUL APELULUI DE PROIECTE LANSAT PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVA 2014-2020, OBIECTIVUL SPECIFIC 2.1 INTRODUCEREA DE SISTEME SI STANDARDE COMUNE IN ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA CE OPTIMIZEAZA PROCESELE ORIENTATE CATRE BENEFICIARI IN CONCORDANTA CU SCAP
 • Hotărârea 99/2021 - Municipiul București - 30.03.2021

  HOTARAREnr. 99 din 2021-03-30 PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII MUNICIPIULUI BUCURETSTI CA PARTENER PENTRU DEZVOLTARE LOCALA IN CADRUL PROIECTULUI, AXA CREATIVA A BUCURETSTIULUI" PROPUS SPRE FINANTARE DE CATRE FUNDATIA FRIENDS FOR FRIENDS IN CADRUL AM POCA, AXA PRIORITARA 2 - ADMINISTRATIE PUBLICA SI SISTEM JUDICIAR ACCESIBILE SI TRANSPARENTE, CU PRIVIRE LA CONSOLIDAREA CAPACITATII ONG-URILOR SI PARTENERILOR SOCIALI DE A SE IMPLICA IN FORMULAREA SI PROMOVAREA DEZVOLTARII LA NIVEL LOCAL
 • Hotărârea 98/2021 - Municipiul București - 30.03.2021

  HOTARAREnr. 98 din 2021-03-30 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 DE A INCHEIA UN ACORD DE PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE LOCALA CU ASOCIATIA PREOCUPATI DE VIITOR IN VEDEREA CONTRIBUIRII ACTIVE LA FORMULAREA SI PROMOVAREA DEZVOLTARII LA NIVEL LOCAL IN PROIECTUL PROPUS SPRE FINANTARE IN CADRUL AM POCA, AXA PRIORITARA 2 — ADMINISTRATIE PUBLICA SI SISTEM JUDICIAR ACCESIBILE SI TRANSPARENTE, CU PRIVIRE LA CONSOLIDAREA CAPACITATII ONG - URILOR SI PARTENERILOR SOCIALI DE A SE IMPLICA IN FORMULAREA SI PROMOVAREA DEZVOLTARII LA NIVEL LOCAL
 • Hotărârea 97/2021 - Municipiul București - 30.03.2021

  HOTARAREnr. 97 din 2021-03-30 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 DE A INCHEIA UN ACORD DE PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE LOCALA CU FEDERATIA FILANTROPIA IN VEDEREA SUSTINERII, PROMOVARII SI ASIGURARII DEZVOLTARII LA NIVEL LOCAL IN PROIECTUL PROPUS SPRE FINANTARE IN CADRUL AM POCA, AXA PRIORITARA 2 — ADMINISTRATIE PUBLICA SI SISTEM JUDICIAR ACCESIBILE SI TRANSPARENTE, CU PRIVIRE LA CONSOLIDAREA CAPACITATII ONG - URILOR SI PARTENERILOR SOCIALI DE A SE IMPLICA IN FORMULAREA SI PROMOVAREA DEZVOLTARII LA NIVEL LOCAL
 • Hotărârea 96/2021 - Municipiul București - 30.03.2021

  HOTARAREnr. 96 din 2021-03-30 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 DE A INCHEIA UN ACORD DE PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE LOCALA CU ASOCIATIA CENTRUL PENTRU LEGISLALIE NONPROFIT IN VEDEREA CRESTERII CAPACITATII ONG-URILOR DE A SE IMPLICA IN FORMULAREA SI PROMOVAREA DEZVOLTARII POLITICILOR DIN DOMENIUL PROTECTIEI SOCIALE LA NIVEL LOCAL IN PROIECTUL PROPUS SPRE FINANTARE IN CADRUL AM POCA, AXA PRIORITARA 2 - ADMINISTRATIE PUBLICA SI SISTEM JUDICIAR ACCESIBILE SI TRANSPARENTE, CU PRIVIRE LA CORSOLIDAREA CAPACITALII ONG - URILOR SI PARTENERILOR SOCIALI DE A SE IMPLICA IN FORMULAREA SI PROMOVAREA DEZVOLTARII LA NIVEL LOCAL
 • Hotărârea 95/2021 - Municipiul București - 30.03.2021

  HOTARAREnr. 95 din 2021-03-30 PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII MUNICIPIULUI BUCURESTI CA PARTENER PENTRU DEZVOLTARE LOCALA IN CADRUL PROIECTULUI "NOUL BUCURESTI - O CAPITALA A TUTUROR" PROPUS SPRE FINANTARE DE CATRE ASOCIATIA ATELIERE FARA FRONTIERE IN CADRUL AM POCA, AXA PRIORITARA 2- ADMNISTRATIE PUBLICA SI SISTEM JUDICIAR ACCESIBILE SI TRANSPARENTE, CU PRIVIRE LA CONSOLIDAREA CAPACITATII ONG-URILOR SI PARTENERILOR SOCIALI DE A SE IMPLICA IN FORMULAREA SI PROMOVAREA DEZVOLTARII LA NIVEL LOCAL
 • Hotărârea 94/2021 - Municipiul București - 30.03.2021

  HOTARAREnr. 94 din 2021-03-30 PRIVIND CIRCULATIA AUTOVEHICULELOR DESTINATE TRANSPORTUIUI DE MARFURI SI A UTILAJELOR CU MASA TOTALA AUTORIZATA MAI MARE DE 5 T LA LUCRARILE DE REABILITARE A SISTEMULUI DE TERMOFICARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 93/2021 - Municipiul București - 30.03.2021

  HOTARAREnr. 93 din 2021-03-30 PRIVIND CONFERIREA TITLUIUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" DOMNULUI VOICU RADESCU
 • Hotărârea 92/2021 - Municipiul București - 05.03.2021

  HOTARAREnr. 92 din 2021-03-05 PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII VALABILITATII ASOCIERII CU 90 DE ZILE PENTRU 4 AMPLASAMENTE CE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI DE ASOCIERE NR. 1941/C/25.09.1995 INCHEIAT INTRE MUNICIPIUL BUCURERSTI SI MCDONALD'S ROMANIA (ACTUAL PREMIER RESTAURANTS ROMANIA SRL)
 • Hotărârea 91/2021 - Municipiul București - 05.03.2021

  HOTARAREnr. 91 din 2021-03-05 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE PERIOADA 5 MARTIE 2021- 04 IUNIE 2021
 • Hotărârea 90/2021 - Municipiul București - 26.02.2021

  HOTARAREnr. 90 din 2021-02-26 PRIVIND DESEMNAREA A TREI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AI UNITALII DE INVALAMANT SPECIAL DE STAT LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL NR. 3, SECTOR 2
 • Hotărârea 89/2021 - Municipiul București - 26.02.2021

  HOTARAREnr. 89 din 2021-02-26 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIU! DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL "REGINA ELISABETA’”, SECTOR 2
 • Hotărârea 88/2021 - Municipiul București - 26.02.2021

  HOTARAREnr. 88 din 2021-02-26 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVALAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA PROFESIONALA SPECIALA NR. 2, SECTOR 2
 • Hotărârea 87/2021 - Municipiul București - 26.02.2021

  HOTARAREnr. 87 din 2021-02-26 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AI UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA PROFESIONALA SPECIALA NR. 3, SECTOR 2
 • Hotărârea 86/2021 - Municipiul București - 26.02.2021

  HOTARAREnr. 86 din 2021-02-26 PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRU IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANST PECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR. 9, SECTOR 5
 • Hotărârea 85/2021 - Municipiul București - 26.02.2021

  HOTARAREnr. 85 din 2021-02-26 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AI UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR. 5, SECTOR 3
 • Hotărârea 84/2021 - Municipiul București - 26.02.2021

  HOTARAREnr. 84 din 2021-02-26 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR. 3, SECTOR 4
 • Hotărârea 83/2021 - Municipiul București - 26.02.2021

  HOTARAREnr. 83 din 2021-02-26 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR. 10, SECTOR 1
 • Hotărârea 82/2021 - Municipiul București - 26.02.2021

  HOTARAREnr. 82 din 2021-02-26 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVALAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA “SFANTUL NICOLAE”, SECTOR 4
 • Hotărârea 81/2021 - Municipiul București - 26.02.2021

  HOTARAREnr. 81 din 2021-02-26 PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRU IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT GRADINITA SPECIALA PENTRU HIPOACUZICI NR. 65, SECTOR 1
 • Hotărârea 80/2021 - Municipiul București - 26.02.2021

  HOTARAREnr. 80 din 2021-02-26 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA PENTRU DEFICIENTI DE VEDERE, SECTOR 2
 • Hotărârea 79/2021 - Municipiul București - 26.02.2021

  HOTARAREnr. 79 din 2021-02-26 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR. 4, SECTOR 4
 • Hotărârea 78/2021 - Municipiul București - 26.02.2021

  HOTARAREnr. 78 din 2021-02-26 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR. 2, SECTOR 2
 • Hotărârea 77/2021 - Municipiul București - 26.02.2021

  HOTARAREnr. 77 din 2021-02-26 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA PROFESIONALA SPECIALA PENTRU DEFICIENTI DE AUZ ”SFANTA MARIA”, SECTOR 6
 • Hotărârea 76/2021 - Municipiul București - 26.02.2021

  HOTARAREnr. 76 din 2021-02-26 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA ”CONSTANTIN PAUNESCU”, SECTOR 6
 • Hotărârea 75/2021 - Municipiul București - 26.02.2021

  HOTARAREnr. 75 din 2021-02-26 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR. 8, SECTOR 1
 • Hotărârea 74/2021 - Municipiul București - 26.02.2021

  HOTARAREnr. 74 din 2021-02-26 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR. 7, SECTOR 1
 • Hotărârea 73/2021 - Municipiul București - 26.02.2021

  HOTARAREnr. 73 din 2021-02-26 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR. 1, SECTOR 2
 • Hotărârea 72/2021 - Municipiul București - 26.02.2021

  HOTARAREnr. 72 din 2021-02-26 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA PENTRU SURZI NR. 1, SECTOR 1
 • Hotărârea 71/2021 - Municipiul București - 26.02.2021

  HOTARAREnr. 71 din 2021-02-26 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA ECO IGIENIZARE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 70/2021 - Municipiul București - 26.02.2021

  HOTARAREnr. 70 din 2021-02-26 PRIVIND DESEMNAREA A SASE CONSILIERI DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CA MEMBRI IN AUTORITATEA TERITORIALA DE ORDINE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 69/2021 - Municipiul București - 26.02.2021

  HOTARAREnr. 69 din 2021-02-26 PENTRU SUSPENDEREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 68/2020 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- MODIFICARE SI ACTUALIZARE PUZ COORDONATOR SECTOR 6 SI A HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 336/2020 PRIVIND RECTIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 68/2020
 • Hotărârea 68/2021 - Municipiul București - 26.02.2021

  HOTARAREnr. 68 din 2021-02-26 PENTRU SUSPENDEREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 242/2020 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - PUZ COORDONATOR SECTOR 5
 • Hotărârea 67/2021 - Municipiul București - 26.02.2021

  HOTARAREnr. 67 din 2021-02-26 PENTRU SUSPENDEREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 443/2018 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - ZONA DE SUD A SECTORULUI 4
 • Hotărârea 66/2021 - Municipiul București - 26.02.2021

  HOTARAREnr. 66 din 2021-02-26 PENTRU SUSPENDAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 49/2019 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL- PUZ SECTOR 3 SI A HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 717/2019 PRIVIND RECTIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 49/2019
 • Hotărârea 65/2021 - Municipiul București - 26.02.2021

  HOTARAREnr. 65 din 2021-02-26 PENTRU SUSPENDEREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 339/2020 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - SECTOR 2, BUCURESTI
 • Hotărârea 64/2021 - Municipiul București - 26.02.2021

  HOTARAREnr. 64 din 2021-02-26 PRIVIND APROBAREA TARIFELOR PRACTICATE DE CATRE TEATRUL EVREIESC DE STAT, INSTITUTIE PUBLICA DE CULTURA DE INTERES LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 63/2021 - Municipiul București - 26.02.2021

  HOTARAREnr. 63 din 2021-02-26 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 62/2021 - Municipiul București - 26.02.2021

  HOTARAREnr. 62 din 2021-02-26 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL SENTINTEI CIVILE NR. 2283/16.03.2018 SI A DECIZIEI CIVILE NR. 496/A/22.10.2018. SITUAT IN BUCURESTI, STRADA NICOLAE PAULESCU (FOSTA INTR. DEMOSTENE), NR. 59A, SC. B, ET. 1, AP. 7, SECTOR 5 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 61/2021 - Municipiul București - 26.02.2021

  HOTARAREnr. 61 din 2021-02-26 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUF BUCURESTI NR. 27/12.02.2015 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA SITUATE PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA "LARGIRE SOSEAUA FABRICA DE GLUCOZA INTRE STRADA BARBU VACARESCU SI STRADA PETRICANI - TRONSON I", IN VEDEREA EFECTUARII LUCRARILOR DE INTERES PUBLIC LOCAL
 • Hotărârea 60/2021 - Municipiul București - 26.02.2021

  HOTARAREnr. 60 din 2021-02-26 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 138/30.06.2015 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA SITUATE PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA "PENETRATIE PRELUNGIREA GHENCEA- DOMNESTI SI SUPRALARGIRE BULEVARDUL GHENCEA, INTRE STRADA BRASOV SI TERMINAL TRAMVAI 41", IN VEDEREA EFECTUARII LUCRARILOR DE INTERES PUBLIC LOCAL
 • Hotărârea 59/2021 - Municipiul București - 26.02.2021

  HOTARAREnr. 59 din 2021-02-26 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR.126/28.03.2018 PRIVIND APROBAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE PENTRU SUPRAFATA DE 122 MP SECTIUNE DIN TERENUL PROPRIETATE PRIVATA DE LA ADRESA STRADA FABRICA DE GLUCOZA NR. 7, NUMAR CADASTRAL 229173, SUPRAFATA DE 24 MP, SECTIUNE DIN TERENUL PROPRIETATE PRIVATA DE LA ADRESA STRADA FABRICA DE GLUCOZA NR. 7, NUMAR CADASTRAL 234271 SI SUPRAFATA DE 25 MP, SECTIUNE DIN TERENUL PROPRIETATE PRIVATA DE LA ADRESA STRADA FABRICA DE GLUCOZA NR. 6-8, NUMAR CADASTRAL 235780 (FAST NUMAR 217344) SITUATE PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA, „LARGIRE SOSEAUA FABRICA DE GLUCOZA INTRE STRADA BARBU VACARESCU SI STRADA PETRICANI - TRONSON I", IN VEDEREA CONTINUARII LUCRARILOR DE INTERES PUBLIC LOCAL
 • Hotărârea 58/2021 - Municipiul București - 26.02.2021

  HOTARAREnr. 58 din 2021-02-26 PENTRU COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 416/21.12.2020 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR ASOCIATULUI UNIC - MUNICIPIUL BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN CADRUL SOCIETATII COMPANIA MUNICIPALA ILUMINAT PUBLIC BUCURESTI S.R.L. SI ABROGAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 30/29.01.2021
 • Hotărârea 57/2021 - Municipiul București - 26.02.2021

  HOTARAREnr. 57 din 2021-02-26 PRIVIND DIZOLVAREA COMPANIEI MUNICIPALE TURISTICA BUCURESTI S.A. SI ACORDAREA UNUI MANDAT SPECIAL REPREZENTANTILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII COMPANIA MUNICIPALA TURISTICA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 56/2021 - Municipiul București - 26.02.2021

  HOTARAREnr. 56 din 2021-02-26 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI DIGITALIZAREA PATRIMONIULUI FAZA 1: CIRCUITUL MONUMENTELOR CU CODURI QR
 • Hotărârea 55/2021 - Municipiul București - 26.02.2021

  HOTARAREnr. 55 din 2021-02-26 PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI REFERITOR LA STADIUL REALIZARII MASURILOR DIN PLANUL INTEGRAT DE CALITATE A AERULUI IN MUNICIPIUL BUCURE9TI 2018 – 2022, AFERENT TRIMESTRULUI II AL ANULUI 2020
 • Hotărârea 54/2021 - Municipiul București - 26.02.2021

  HOTARAREnr. 54 din 2021-02-26 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI COMPONENTELOR TAXEI MUNICIPALE PENTRU APA UZATA (TMAU FAZA 1 SI TMAU FAZA 2) PENTRU ANUL 2021
 • Hotărârea 53/2021 - Municipiul București - 26.02.2021

  HOTARAREnr. 53 din 2021-02-26 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE ASOCIERE INCHEIAT INTRE DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI, SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE PROF. DR. ALEXANDRU OBREGIA, ASOCIATIA DE SUICIDOLOGIE SI DIRECTIA GENERALA DE POLITIE A MUNICIPIULUI BUCURESTI IN VEDEREA ASIGURARII CONTINUITATII PROIECTULUI "LINIA TELEFONICA DE URGENTA PENTRU PREVENIREA TENTATIVELOR DE SUICID 116123"
 • Hotărârea 52/2021 - Municipiul București - 26.02.2021

  HOTARAREnr. 52 din 2021-02-26 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 114/2016 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A TERASELOR IN ZONELE PROTEJATE SI IN PERIMETRUL CENTRULUI ISTORIC BUCURESTI, PRECUM SI REVOCAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 74/2016 , MODIFICATA PRIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI 625/2017 SI HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 273/2020
 • Hotărârea 51/2021 - Municipiul București - 26.02.2021

  HOTARAREnr. 51 din 2021-02-26 PRIVIND IMPUTERNICIREA PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SA DEPUNA DOSARUL DE CANDIDATURA IN NUMELE MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU PRELUAREA IN ADMINISTRARE A ARIEI NATURALE PROTEJATE - PARCUL NATURAL VACARESTI
 • Hotărârea 50/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 50 din 2021-01-29 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 A HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 384/02.12.2020 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 49/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 49 din 2021-01-29 PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CA MEMBRU IN COMISIA DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR LA HOTARARILE COMISIEI DE ORIENTARE SCOLARA SI PROFESIONALA LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 48/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 48 din 2021-01-29 PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CA MEMBRU IN COMISIA DE ORIENTARE SCOLARA SI PROFESIONALA LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 47/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 47 din 2021-01-29 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN COMISIA DE EVALUARE A OFERTELOR DEPUSE IN CADRUL LICITATIILOR PUBLICE ORGANIZATE IN VEDEREA CONCESIONARII TERENURILOR AFLATE IN DOMENIUL PUBLIC SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 50/1991 PRIVIND AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII, REPUBLICATA, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE
 • Hotărârea 46/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 46 din 2021-01-29 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN COMISIA DE NEGOCIERE SI COMISIA DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR PENTRU CONCESIONAREA TERENURILOR APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, AFERENTE SPATIILOR CU ALTA DESTINATIE DECAT CEA DE LOCUINTA CE FAC OBIECTUL LEGII NR. 550/2002 PRIVIND VANZAREA SPATIILOR COMERCIALE PROPRIETATE PRIVATA A STATULUI SI A CELOR DE PRESTARI DE SERVICII, AFLATE IN ADMINISTRAREA CONSILIILOR JUDETENE SAU A CONSILIILOR LOCALE, PRECUM SI A CELOR DIN PATRIMONIUL REGIILOR AUTONOME DE INTERES LOCAL
 • Hotărârea 45/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 45 din 2021-01-29 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN COMISIA DE VANZARE SI IN COMISIA DE CONTESTATIE PENTRU SPATIILE PROPRIETATE PRIVATA A STATULUI SAU A UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE CU DESTINATIA DE CABINETE MEDICALE, PRECUM SI A SPATIILOR IN CARE SE DESFASOARA ACTIVITATI CONEXE ACTULUI MEDICAL, ORGANIZATA LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PENTRU APLICAREA ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 68/2008 PRIVIND VANZAREA SPATIILOR PROPRIETATE PRIVATA A STATULUI SAU A UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE CU DESTINATIA DE CABINETE MEDICALE, PRECUM SI A SPATIILOR IN CARE SE DESFASOARA ACTIVITATI CONEXE ACTULUI MEDICAL
 • Hotărârea 44/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 44 din 2021-01-29 PRIVIND NUMIREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN COMISIA MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR SI ABROGAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 681/2017
 • Hotărârea 43/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 43 din 2021-01-29 PRIVIND NUMIREA A TREI CONSILIERI DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN CONSILIUL ADMINISTRATIV AL CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL BUCURESTI
 • Hotărârea 42/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 42 din 2021-01-29 PRIVIND DESEMNAREA A TREI CONSILIERI GENERALI IN COMISIA LOCALA DE ORDINE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 41/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 41 din 2021-01-29 PRIVIND DESEMNAREA UNUI VICEPRIMAR SI A TREI CONSILIERI GENERALI, IN COMITETUL DE ORGANIZARE A AUTORITATII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 40/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 40 din 2021-01-29 PENTRU PENTRU ABROGAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE9TI NR. 282/15.07.2020 PRIVIND APROBAREA DEMARARII PROCEDURILOR NECESARE IN VEDEREA FUZIUNII PRIN ABSORBTIE, INTRE COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCURESTI S.A. IN CALITATE DE SOCIETATE ABSORBANTA SI COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA SERVICII BUCURESTI S.A. IN CALITATE DE SOCIETATE ABSORBITA
 • Hotărârea 39/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 39 din 2021-01-29 PENTRU COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 435/2020 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA MEDICALA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 38/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 38 din 2021-01-29 PENTRU COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 434/2020 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA CIMITIRE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 37/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 37 din 2021-01-29 PENTRU COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 433/2020 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII DE TRANSPORT BUCURESTI STB S.A.
 • Hotărârea 36/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 36 din 2021-01-29 PENTRU COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 424/2020 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII PE ACTIUNI TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 35/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 35 din 2021-01-29 PENTRU COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 421/2020 COMPLETATA PRIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 436/2020, PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 34/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 34 din 2021-01-29 PENTRU COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 420/2020 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA ECO IGIENIZARE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 33/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 33 din 2021-01-29 PENTRU COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 419/2020 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 32/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 32 din 2021-01-29 PENTRU COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 418/2020 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA INTRETINEREA ARBORILOR SI SPATIULUI VERDE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 31/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 31 din 2021-01-29 PENTRU COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 417/2020 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA IMOBILIARA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 30/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 30 din 2021-01-29 PENTRU COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 416/2020 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR MUNICIPIUL BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII COMPANIA MUNICIPALA ILUMINAT PUBLIC BUCURESTI S.R.L.
 • Hotărârea 29/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 29 din 2021-01-29 PENTRU COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 415/2020 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA PAZA SI SECURITATE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 28/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 28 din 2021-01-29 PENTRU COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 414/2020 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA PUBLICITATE SI AFISAJ BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 27/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 27 din 2021-01-29 PENTRU COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 413/2020 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 26/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 26 din 2021-01-29 PENTRU COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 412/2020 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA SPORT PENTRU TOTI BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 25/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 25 din 2021-01-29 PENTRU COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 411/2020 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA TEHNOLOGIA INFORMATIEI BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 24/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 24 din 2021-01-29 PENTRU COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 410/2020 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA AGREMENT BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 23/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 23 din 2021-01-29 PENTRU COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 409/2020 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA PARCURI SI GRADINI BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 22/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 22 din 2021-01-29 PRIVIND COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 408/2020 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA TURISTICA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 21/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 21 din 2021-01-29 PENTRU COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 407/2020 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 20/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 20 din 2021-01-29 PENTRU COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 406/2020 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA PARKING BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 19/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 19 din 2021-01-29 PENTRU COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 405/2020 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA STRAZI, PODURI SI PASAJE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 18/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 18 din 2021-01-29 PENTRU COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 404/2020 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDARI S.A.
 • Hotărârea 17/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 17 din 2021-01-29 PENTRU COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 403/2020 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA DEZVOLTARE DURABILA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 16/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 16 din 2021-01-29 PENTRU COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 425/2020 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII SERVICE CICLOP S.A.
 • Hotărârea 15/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 15 din 2021-01-29 PENTRU COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 422/2020 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA SERVICII BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 14/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 14 din 2021-01-29 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SA HOTARASCA, IN CONDITIILE LEGII, CU PRIVIRE LA ASOCIEREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI, IN SCOPUL ACORDARII ACCESULUI NELIMITAT PENTRU PUBLIC IN INCINTA PARCULUI UNIVERSITATII POLITEHNICA BUCURESTI – „CAMPUSUL NOUL LOCAL“
 • Hotărârea 13/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 13 din 2021-01-29 PRIVIND IMPUTERNICIREAE XPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SA HOTARASCA, IN CONDITIILE LEGII, CU PRIVIRE LA INIJIEREA UNUI PROTOCOL DE COLABORARE INTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI, ASOCIATIA PEISAGISTILOR DIN ROMANIA – FILIALA BUCURESTI SI ORDINUL ARHITECJILOR DIN ROMANIA – BUCURESTI, IN SCOPUL IMPLEMENTARII UNOR PROIECTE DE REGENERARE URBANA PENTRU CONSERVAREA SI DEZVOLTAREA SPATIULUI VERDE SI A BIODIVERSITATII
 • Hotărârea 12/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 12 din 2021-01-29 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 SA HOTARASCA, IN CONDITIILE LEGII, CU PRIVIRE LA COOPERAREA INTRE SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI IN VEDEREA STABILIRII CADRULUI GENERAL DE COLABORARE INTERINSTITUTIONALA SI ACORDAREA DE SPRIJIN RECIPROC PENTRU IMPLEMENTAREA UNOR PROIECTE PRIVIND DEZVOLTAREA DE SOLUTII INOVATIVE SI EDUCATIONALE PRECUM SI PROIECTE CULTURAL - STIINTIFICE
 • Hotărârea 11/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 11 din 2021-01-29 PENTRU APROBAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE A SPITALULUI CLINIC ”DR. I. CANTACUZINO”
 • Hotărârea 10/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 10 din 2021-01-29 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE MUZEULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 9/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 9 din 2021-01-29 PRIVIND SUSPENDAREA APLICARII, PENTRU ANUL 2021, A UNOR PREVEDERI ALE HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 304/2017, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE, REFERITOARE LA STABILIREA SALARIILOR DE BAZA AFERENTE FUNCTIILOR DIN CADRUL FAMILIEI OCUPATIONALE “ADMINISTRATIE”, UTILIZATE IN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL, PRECUM SI IN CADRUL SERVICIILOR SI INSTITUTIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 8/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 8 din 2021-01-29 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII – CONSOLIDARE IMOBIL SITUAT IN BUCURESTI, CALEA VICTORIEI NR. 101, CORP A+B, SECTOR 1
 • Hotărârea 7/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 7 din 2021-01-29 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII – CONSOLIDARE IMOBIL SITUAT TN BUCURESTI, SECTOR 1, B-DUI NICOLAE BALCESCU NR. 32 – 34
 • Hotărârea 6/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 6 din 2021-01-29 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII - CONSOLIDARE IMOBIL SITUAT IN BUCURESTI, SECTOR 1, STR. BOTEANU NR. 3A-3B
 • Hotărârea 5/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 5 din 2021-01-29 PRIVIND ABROGAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 202/23.04.2019
 • Hotărârea 4/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 4 din 2021-01-29 PRIVIND ABROGAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 287/30.05.2019
 • Hotărârea 3/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 3 din 2021-01-29 PRIVIND SCHIMBAREA TEMPORARA A DESTINATIEI SI TRANSMITEREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE DE LA CIRCUL METROPOLITAN BUCURESTI CATRE ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI A UNEI PARTI DIN IMOBILUL SITUAT IN ALEEA CIRCULUI NR. 15, SECTOR 2, IN SCOPUL ORGANIZARII A DOUA CENTRE DE VACCINARE
 • Hotărârea 2/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 2 din 2021-01-29 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER GENERAL AL DOAMNEI TUDOSE ELENA SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 1/2021 - Municipiul București - 29.01.2021

  HOTARAREnr. 1 din 2021-01-29 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER GENERAL AL DOMNULUI VASILE – VOICULESCU VLAD SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI