• Hotărârea 91/2020 - Municipiul București - 11.03.2020

  HOTARAREnr. 91 din 2020-03-11 PRIVIND UTILIZAREA UNOR SUME DIN FONDUL DE REZERVA IA DISPOZITIA C.G.M.B. APROBAT IN BUGETUL PE ANUL 2020 PENTRU COMBATEREA SI PREVENTIA COVID-19 SI REDISTRIBUIRI DE SUME INTRE BUGETELE UNOR INSTITUTII DE INTERES LOCAL FINANTATE DIN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2020
 • Hotărârea 90/2020 - Municipiul București - 14.02.2020

  HOTARAREnr. 90 din 2020-02-14 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 149/2016 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 89/2020 - Municipiul București - 14.02.2020

  HOTARAREnr. 89 din 2020-02-14 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII PE ACTIUNI RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI REBU S.A.
 • Hotărârea 88/2020 - Municipiul București - 14.02.2020

  HOTARAREnr. 88 din 2020-02-14 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE SELECTIE FORMATA DIN 5 MEMBRI, PENTRU A INTREPRINDE DEMERSURILE LEGALE SI ADMINISTRATIVE IN VEDEREA ORGANIZARII PROCEDURII DE SELECTIE PENTRU NUMIREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL COMPANIEI MUNICIPALE CIMITIRE BUCURESTI S.A. SI APROBAREA SCRISORII DE ASTEPTARI CONFORM DISPOZITIILOR ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 109/2011 PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA A INTREPRINDERILOR PUBLICE
 • Hotărârea 87/2020 - Municipiul București - 14.02.2020

  HOTARAREnr. 87 din 2020-02-14 PRIVIND INLOCUIREA UNUI MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI S.T.B. S.A.
 • Hotărârea 86/2020 - Municipiul București - 14.02.2020

  HOTARAREnr. 86 din 2020-02-14 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE PERIOADA 3 MARTIE 2020-2 IUNIE 2020
 • Hotărârea 85/2020 - Municipiul București - 14.02.2020

  HOTARAREnr. 85 din 2020-02-14 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE CENTRULUI DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI ARCUB INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 88/2018 INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 194/2018
 • Hotărârea 84/2020 - Municipiul București - 14.02.2020

  HOTARAREnr. 84 din 2020-02-14 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, A STATULUI DE FUNCTII SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE TEATRULUI DRAMATURGILOR ROMANI INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 383/2019
 • Hotărârea 83/2020 - Municipiul București - 14.02.2020

  HOTARAREnr. 83 din 2020-02-14 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE TEATRULUI DE REVISTA "CONSTANTIN TANASE" INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 651/2018
 • Hotărârea 82/2020 - Municipiul București - 14.02.2020

  HOTARAREnr. 82 din 2020-02-14 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, A STATULUI DE FUNCTII SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE TEATRULUI „MASCA” INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 830/2018
 • Hotărârea 81/2020 - Municipiul București - 14.02.2020

  HOTARAREnr. 81 din 2020-02-14 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 384/2019
 • Hotărârea 80/2020 - Municipiul București - 14.02.2020

  HOTARAREnr. 80 din 2020-02-14 PRIVIND APROBAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE A SPITALULUI CLINIC DE BOLI iNFECTIOASE SI TROPICALE "DR. VICTOR BABES" INCETEAZA APLICABILITATEA ANEXEI NR. 1 A HCGMB NR. 248/2011 INCETEAZA APLICABILITATEA ANEXEI NR. 9 A HCGMB NR. 567/2018
 • Hotărârea 79/2020 - Municipiul București - 14.02.2020

  HOTARAREnr. 79 din 2020-02-14 PRIVIND STABILIREA COSTULUI MEDIU LUNAR PENTRU BENEFICIARII CENTRELOR REZIDENTIALE SI AI CENTRELOR DE ZI AFLATE IN SUBORDINEA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI CAT SI A CONTRIBUTIEI LUNARE DE INTRETINERE SI A METODOLOGIEI DE CALCUL PENTRU BENEFICIARII CENTRELOR REZIDENTIALE DE INGRIJIRE SI ASISTENTA PENTRU PERSOANELE DEPENDENTE INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 248/2019
 • Hotărârea 78/2020 - Municipiul București - 14.02.2020

  HOTARAREnr. 78 din 2020-02-14 PRIVIND ASOCIEREA MUNICIPIULUI BUCURESTI CU ORASUL CHITILA, PENTRU APROBAREA ACORDURILOR DE PARTENERIAT NECESARE SEMNARII CONTRACTELOR DE FINANTARE AFERENTE PROIECTELOR DEPUSE DE PRIMARIA CHITILA IN CADRUL POR 2014-2020, CE VIZEAZA ACHIZITIA DE AUTOBUZE ELECTRICE
 • Hotărârea 77/2020 - Municipiul București - 14.02.2020

  HOTARAREnr. 77 din 2020-02-14 PRIVIND MODIFICAREA ANEXELOR 22, 26, 29, 30, 45, 46 SI 47 DIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 40/22.02.2018 PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVELOR DE INVESTITII "LUCRARI DE MODERNIZARE SI INTEGRARE IN SISTEMUL BTMS A INTERSECTIILOR SEMAFORIZATE DE PE ARTERELE COLENTINA, CAMIL RESSU THEODOR PALLADY, 13 SEPTEMBRIE- BULEVARDUL GHENCEA, GALEA GRIVITEI- BUCURESTII NOI, GIURGIULUI"
 • Hotărârea 76/2020 - Municipiul București - 14.02.2020

  HOTARAREnr. 76 din 2020-02-14 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 627/14.11.2019 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL SOCIETATII CAMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 75/2020 - Municipiul București - 14.02.2020

  HOTARAREnr. 75 din 2020-02-14 PRIVIND APROBAREA MAJORARII DE IA 2% IA 5% A COTEI CORESPUNZATOARE CHELTUIELILOR DE DEZVOLTARE SI MODERNIZARE A SACET, CA PARTE COMPONENTA A TARIFELOR LOCALE PENTRU ENERGIA TERMICA
 • Hotărârea 74/2020 - Municipiul București - 14.02.2020

  HOTARAREnr. 74 din 2020-02-14 PRIVIND COMPLETAREA ANEXEI NR. 3 – ”INVENTARUL BUNURILOR CE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI", PARTE INTEGRANTA A ANEXEI NR. 2 LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 625/2019 PRIVIND AVIZAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA, ACTIVITATILE DE PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUTIE SI FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE IN AREALUL DESERVIT DE ASOCIATIA DE DEZVOLTARE LNTERCOMUNITARA TERMOENERGETICA BUCURESTI -ILFOV, STABILIREA MODALITATII DE GESTIUNE A SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA IN AREALUL DESERVIT DE ASOCIATIE, ACORDAREA MANDATULUI SPECIAL ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE LNTERCOMUNITARA TERMOENERGETICA BUCURESTI - ILFOV PENTRU DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA SI ATRIBUIREA DIRECTA A CONTRACTULUI DE DELEGARE CATRE OPERATORUL REGIONAL CAMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCURESTI S.A., PRECUM SI AVIZAREA PROIECTULUI CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII DIRECTE A SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA, ACTIVITATILE DE PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUTIE SI FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE IN AREALUL DESERVIT DE CATRE ASOCIATIA DE DEZVOLTARE LNTERCOMUNITARA TERMOENERGETICA BUCURESTI -ILFOV
 • Hotărârea 73/2020 - Municipiul București - 14.02.2020

  HOTARAREnr. 73 din 2020-02-14 PRIVIND DAREA IN FOLOSINTA GRATUITA A UNOR TRUSE DE PRIM AJUTOR CATRE CETATENII LOCATARI AI IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC INCADRATE IN CLASA I DE RISC SEISMIC CARE REPREZINTA PERICOL PUBLIC SI AI IMOBILELOR INCADRATE IN CLASA I DE RISC SEISMIC
 • Hotărârea 72/2020 - Municipiul București - 14.02.2020

  HOTARAREnr. 72 din 2020-02-14 PRIVIND ASOCIEREA MUNICIPIULUI BUCURESTI CU ORASUL VOLUNTARI, PENTRU APROBAREA CELOR DOUA ACORDURI DE PARTENERIAT NECESARE SEMNARII CONTRACTELOR DE FINANTARE AFERENTE PROIECTELOR DEPUSE DE PRIMARIA VOLUNTARI IN CADRUL POR 2014- 2020, CE VIZEAZA ACHIZITIA DE AUTOBUZE ELECTRICE
 • Hotărârea 71/2020 - Municipiul București - 14.02.2020

  HOTARAREnr. 71 din 2020-02-14 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2, PRIN DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA INCHEIEREA UNUI ACORD PENTRU DERULAREA PROIECTULUI "SCOALA SOCIAL A SPORTIVA", IN PARTENERIAT CU ASOCIATIA FDP - PROTAGONISTI IN EDUCATIE
 • Hotărârea 70/2020 - Municipiul București - 14.02.2020

  HOTARAREnr. 70 din 2020-02-14 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL SECTOR 5 DE A SE ASOCIA CU ADMINISTRATIA STRAZILOR BUCURESTI, IN VEDEREA REALIZARII IN COMUN A LUCRARILOR DE INTERES PUBLIC LOCAL PE STRAZILE ADMINISTRATE DE ACEASTA, AFLATE PE RAZA ADMINISTRATIV- TERITORIALA A SECTORULUI 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 69/2020 - Municipiul București - 14.02.2020

  HOTARAREnr. 69 din 2020-02-14 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) - STRADA STEFAN HOLBAN NR. 38A, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 68/2020 - Municipiul București - 14.02.2020

  HOTARAREnr. 68 din 2020-02-14 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) - MODIFICARE SI ACTUALIZARE PUZ COORDONATOR SECTOR 6, BUCURESTI
 • Hotărârea 67/2020 - Municipiul București - 14.02.2020

  HOTARAREnr. 67 din 2020-02-14 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2020
 • Hotărârea 66/2020 - Municipiul București - 14.02.2020

  HOTARAREnr. 66 din 2020-02-14 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA DENUMIRILOR UNOR ARTERE DIN NOMENCLATORUL STRADAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI APROBAT PRIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR.436/26.07.2018 MODIFICA SI COMPLETEAZA HCGMB NR. 436/2018
 • Hotărârea 65/2020 - Municipiul București - 14.02.2020

  HOTARAREnr. 65 din 2020-02-14 PRIVIND PREDAREA CATRE MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, DEZVOLTARII SI ADMINISTRATIEI PRIN COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII "C.N.I." S.A., A AMPLASAMENTULUI SI ASIGURAREA CONDITIILOR IN VEDEREA EXECUTARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "SALA DE SPORT"
 • Hotărârea 64/2020 - Municipiul București - 14.02.2020

  HOTARAREnr. 64 din 2020-02-14 PRIVIND DEMARAREA PROCEDURILOR DE IDENTIFICARE, NEGOCIERE SI ACHIZITIONARE A UNUI TEREN CU DESTINATIA DE DEZVOLTARE INVESTITII PENTRU GESTIUNEA DESEURILOR
 • Hotărârea 63/2020 - Municipiul București - 14.02.2020

  HOTARAREnr. 63 din 2020-02-14 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI DOAMNELOR CARINA CHIRIAC, MIRABELA DAUER, DIDA DRAGAN SI ANGELA SIMILEA, REPREZENTANTE DE SEAMA ALE MUZICII USOARE ROMANESTI
 • Hotărârea 62/2020 - Municipiul București - 14.02.2020

  HOTARAREnr. 62 din 2020-02-14 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII PIATA ALEXANDRU PESAMOSCA, DOCTOR, SPATIULUI PUBLIC SITUAT LA INTERSECTIA DINTRE STRADA VASILE NITU, SERGENT, CU STRADA EMIL RACOVITA SI RESPECTIV B-DUL ALEXANDRU OBREGIA, SECTOR 4, BUCURESTI
 • Hotărârea 61/2020 - Municipiul București - 14.02.2020

  HOTARAREnr. 61 din 2020-02-14 PRIVIND CONFERIREA POST- MORTEM A TITLULUI DE EXCELENTA IN DOMENIUL MEDICAL DOMNULUI PROF. UNIV. DR. ALEXANDRU PESAMOSCA
 • Hotărârea 60/2020 - Municipiul București - 14.02.2020

  HOTARAREnr. 60 din 2020-02-14 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI UNOR PERSONALITATI MEDICALE
 • Hotărârea 59/2020 - Municipiul București - 14.02.2020

  HOTARAREnr. 59 din 2020-02-14 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE ASOCIERE DINTRE MUNCIPIUL BUCURESTI, PRIN DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI SI FUNDATIA CRUCEA ALB-GALBENA DIN ROMANIA, IN VEDEREA IMPLEMENTARII IN COMUN A PROIECTULUI "CENTRUL PILOT DE COORDONARE A SERVICIILOR DE INGRIJIRI INTEGRATE LA DOMICILIU DIN MUNICIPIUL BUCURESTI"
 • Hotărârea 58/2020 - Municipiul București - 14.02.2020

  HOTARAREnr. 58 din 2020-02-14 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 308/14.06.2018, PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "NEWBORN - ONCOFERTILITATE" SI APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI MODIFICA HCGMB NR. 308/2018
 • Hotărârea 57/2020 - Municipiul București - 14.02.2020

  HOTARAREnr. 57 din 2020-02-14 PENTRU APROBAREA PROIECTULUI "CLAR- PENTRU COPII"
 • Hotărârea 56/2020 - Municipiul București - 14.02.2020

  HOTARAREnr. 56 din 2020-02-14 PRIVIND REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII PARC - PRELUNGIREA GHENCEA
 • Hotărârea 55/2020 - Municipiul București - 14.02.2020

  HOTARAREnr. 55 din 2020-02-14 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER GENERAL AL DOMNULUI BAICU - CIUDIN ALEXANDRU
 • Hotărârea 54/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 54 din 2020-01-29 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULU BUCURESTI NR. 472/2018 PRIVIND NUMIREA MEMBRILOR DIN CADRUL STRUCTURII CU ATRIBUTII SPECIFICE IN DOMENIUL SANATATII IN CONSILIILE DE ADMINISTRATIE ALE SPITALELOR PUBLICE DIN RETEAUA AUTORITATII ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE A MUNICIPIULUI BUCURESTI, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE
 • Hotărârea 53/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 53 din 2020-01-29 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICPIULUI BUCURESTI NR. 345/15.11.2016 PRIVIND VALIDAREA COMPONENTEI AUTORITATII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 52/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 52 din 2020-01-29 PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL
 • Hotărârea 51/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 51 din 2020-01-29 PRIVIND REDUCEREA NUMARULUI TOTAL DE POSTURI LA UNELE INSTITUTII/ SERVICII PUBLICE DE INTERES LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA ART. 1 SI ANEXELE NR. 1 SI 2 ALE HCGMB NR. 649/2017 MODIFICA ART. 1 SI ANEXELE NR. 1 SI 2 ALE HCGMB NR. 384/2019 MODIFICA ART. 1 SI ANEXELE NR. 1 SI 2 ALE HCGMB NR. 600/2019 MODIFICA ART. 1 SI ANEXELE NR. 1 SI 2 ALE HCGMB NR. 648/2019 MODIFICA ART. 1 SI ANEXELE NR. 1 SI 2 ALE HCGMB NR. 129/2019 MODIFICA ART. 1 SI ANEXELE NR. 1 SI 2 ALE HCGMB NR. 386/2019
 • Hotărârea 50/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 50 din 2020-01-29 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 IN VEDEREA INFIINTARII UNEI SOCIETATI DE INTERES LOCAL CU RASPUNDERE LIMITATA AVAND CA SCOP PRINCIPAL PRESTAREA ACTIVITATILOR DE ASISTENTA MEDICALA
 • Hotărârea 49/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 49 din 2020-01-29 PRIVIND RECOMPENSAREA EXCELENTEI SI PERFORMANTELOR ELEVILOR BUCURESTENI IN DOMENIUL DE CURRICULA SCOLARA SI DOMENIUL SPORTIV ABROGA HCGMB NR. 337/2017 ABROGA HCGMB NR. 643/2018
 • Hotărârea 48/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 48 din 2020-01-29 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI COMPONENTELOR TAXEI MUNICIPALE PENTRU APA UZATA (TMAU FAZA 1 SI TMAU FAZA 2) PENTRU ANUL 2020
 • Hotărârea 47/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 47 din 2020-01-29 PRIVIND PRELUNGIREA TEERMENULUI DE RELOCARE A AUTOBAZEI SOCIETATII DE TRANSPORT BUCURESTI STB S.A. SITUATA IN STRADA DONIZZETI NR. 8-10, SECTOR 2
 • Hotărârea 46/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 46 din 2020-01-29 PRIVIND TRANSMITEREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE ASUPRA BUNULUI MOBIL MACARA HIDRAULICA MARCA IVECO, NUMAR DE INMATRICULARE B-164-PLB, DE LA DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCURESTI CATRE ADMINISTRATIA STRAZILOR BUCURESTI
 • Hotărârea 45/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 45 din 2020-01-29 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC DE URGENTE OFTALMOLOGICE ABROGA HCGMB NR. 217/2016
 • Hotărârea 44/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 44 din 2020-01-29 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII PE ACTIUNI SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 43/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 43 din 2020-01-29 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDARI BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 42/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 42 din 2020-01-29 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA PUBLICITATE SI AFISAJ BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 41/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 41 din 2020-01-29 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA PARCURI SI GRADINI BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 40/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 40 din 2020-01-29 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 39/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 39 din 2020-01-29 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 38/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 38 din 2020-01-29 PRIVIND DAREA IN ADMINISTRARE A 21 DE AUTOTURISME HIBRID CATRE INSTITUTII DE UTILITATE PUBLICA SI INTERES LOCAL ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 37/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 37 din 2020-01-29 PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI REFERITOR LA STADIUL REALIZARII MASURILOR DIN PLANUL DE MENTINERE A CALITATII AERULUI IN MUNICIPIUL BUCURESTI 2018- 2022, AFERENT ANULUI 2019
 • Hotărârea 36/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 36 din 2020-01-29 PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI REFERITOR LA STADIUL REALIZARII MASURILOR DIN PLANUL INTEGRAT DE CALITATE A AERULUI IN MUNICIPIUL BUCURESTI 2018-2022, AFERENT ANULUI 2019
 • Hotărârea 35/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 35 din 2020-01-29 PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI REFERITOR LA STADIUL REALIZARII MASURILOR DIN PLANUL INTEGRAT DE CALITATE A AERULUI IN MUNICIPIUL BUCURESTI 2018- 2022, AFERENT TRIMESTRULUI IV AL ANULUI 2019
 • Hotărârea 34/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 34 din 2020-01-29 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)-STRADA BERZEI NR. 101A, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 33/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 33 din 2020-01-29 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)-SOS STEFAN CEL MARE NR. 17A, NR. 19B-LOT 1/2 SI LOT 1/3, NR. 21 - LOT 2, SECTOR 2, BUCURESTI
 • Hotărârea 32/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 32 din 2020-01-29 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)-STRADA BAICULUI NR. 55, SECTOR 2, BUCURESTI
 • Hotărârea 31/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 31 din 2020-01-29 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) - CONSTRUIRE CALE DE COMUNICATIE PESTE OBSTACOL NATURAL, RAUL DAMBOVITA SI ACCESIBILIZARE CIRCULATIE - ZONA STRADA NICOLAE TECLU, SECTOR 3, BUCURESTI
 • Hotărârea 30/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 30 din 2020-01-29 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- CALEA VICTORIEI NR. 200, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 29/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 29 din 2020-01-29 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- SPLAIUL UNIRII NR. 165, STRADA ION MINULESCU NR. 2-6 SI STRADA ION MINULESCU NR. 30, SECTOR 3, BUCURESTI
 • Hotărârea 28/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 28 din 2020-01-29 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- STRADA INOVATORILOR NR. 16, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 27/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 27 din 2020-01-29 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- ALEEA METEOROGIEI NR. 11-15, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 26/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 26 din 2020-01-29 PRIVIND APROBAREA CONTRACTUTUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 25/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 25 din 2020-01-29 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 24/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 24 din 2020-01-29 PRIVIND APROBAREA CAIETULUI DE SARCINI AL SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 23/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 23 din 2020-01-29 PENTRU APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DE GESTIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 22/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 22 din 2020-01-29 PRIVIND APROBAREA ACTUALIZARII SI COMPLETARII PLANULUI DE MOBILITATE URBANA DURABILA 2016-2030 REGIUNEA BUCURESTI -ILFOV PENTRU EDIFICAREA A DOUA PASAJE RUTIERE SUPRATERANE LA INTERSECTIILE STR. TURNU MAGURELE- BD-UL METALURGIEI - BD-UL ALEXANDRU OBREGIA SI STR. ION IRICEANU- STR. TURNU MAGURELE - ŞOS . BERCENI, SECTOR 4
 • Hotărârea 21/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 21 din 2020-01-29 PRIVIND MODIFICAREA UNOR HOTARARI ALE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CARE PREVAD TERMENE DE CONSEMNARE A SUMELOR ALOCATE DESPAGUBIRILOR ACORDATE PROPRIETARILOR IMOBILELOR CE URMEAZA A FI EXPROPRIATE MODIFICA ART. V AL HCGMB NR. 1/2019 MODIFICA ART. 5 AL HCGMB NR. 72/2019 MODIFICA ART. 5 AL HCGMB NR. 186/2019 MODIFICA ART. 5 AL HCGMB NR. 292/2019
 • Hotărârea 20/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 20 din 2020-01-29 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA SITUATE PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA "EDIFICARE PARC IN ZONA DE SUD A MUNICIPIULUI BUCURESTI – BULEVARDUL METALURGIEI"
 • Hotărârea 19/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 19 din 2020-01-29 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE PENTRU IMOBILUL TEREN PROPRIETATE PRIVATA IN SUPRAFATA DE 136 MP DE LA ADRESA STRADA PRIDVORULUI NR. 4, SECTOR 4, NR. CADASTRAL 222111 ŞI PENTRU IMOBILUL TEREN PROPRIETATE PRIVATA IN SUPRAFATA DE 120 MP DE LA ADRESA STRADA PRIDVORULUI NR. 6, SECTOR 4, NR. CADASTRAL 210130 SITUATE PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA "RECONVERSIE FUNCTIONALA SCOALA 100 SITUATA IN CALEA VACRESTI NR. 296, SECTOR 4" MODIFICA ANEXA HCGMB NR. 344/2019
 • Hotărârea 18/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 18 din 2020-01-29 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 SA ACHIZITIONEZE, PENTRU SI IN NUMELE MUNICIPIULUI BUCURESTI, 3 TERENURI SITUATE PE RAZA ADMINISTRATIV- TERITORIALA A SECTORULUI 1 MODIFICA ANEXA HCGMB NR. 186/2008
 • Hotărârea 17/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 17 din 2020-01-29 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 SA ACHIZITIONEZE PENTRU SI IN NUMELE MUNICIPIULUI BUCURESTI TERENUL SITUAT IN STR. PANCIU, NR. 21, SECTOR 1 IN VEDEREA DESFASURARII UNOR ACTIVITATI DE INVATAMANT MODIFICA ANEXA HCGMB NR. 186/2008
 • Hotărârea 16/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 16 din 2020-01-29 PRIVIND TRECEREA UNOR IMOBILE DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR, IN ADMINISTRAREA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI IN SCOPUL DEZVOLTARII UNOR SERVICII SOCIALE
 • Hotărârea 15/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 15 din 2020-01-29 PRIVIND APROBAREA LISTELOR DE PRIORITATI PE STRUCTURI DE CAMERE, INTOCMITE CONFORM PREVEDERILOR LEGISLATIEI APROBATE PRIN ANEXA NR. 1 LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 754/2018, DE CATRE "COMISIA DE EVALUARE A SITUATIILOR SOCIALE DEOSEBITE IN CARE SE GASESC CETATENII MUNICIPIULUI BUCURESTI", SOLICITANTI DE LOCUINTE SOCIALE
 • Hotărârea 14/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 14 din 2020-01-29 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 454/27.08.2019 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR CATRE ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC, A COTEI - PARTI PROPRIETATE DE STAT, DIN IMOBILELE SITUATE IN BUCURESTI, CALEA VICTORIEI NR. 54, CALEA VICTORIEI NR. 103 - 105, SECTOR 1, BD. CAROL NR. 68- 70, SECTOR 2, STR. SELARI NR 13, STR. COVACI NR. 10, STR COVACI NR 14, STR. GABROVENI NR. 6- 8, STR. BACANI NR 4, STR. FRANCEZA NR. 16, B-DUL REGINA ELISABETA NR. 16, B-DUL REGINA ELISABETA NR. 30, SECTOR 3, PIATA GARII FILARET NR. 2, SECTOR 4, B-DUL MIHAIL KOGALNICEANU NR 21, SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 56 SI NR. 58A, SECTOR 5, PE PERIOADA EXECUTARII LUCRARILOR DE PUNERE IN SIGURANTA SI REPARATII FATADE
 • Hotărârea 13/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 13 din 2020-01-29 PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI A SPATIILOR VERZI AFERENTE ARTEREI DE CIRCULATIE BD. TUDOR VLADIMIRESCU, SECTOR 5
 • Hotărârea 12/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 12 din 2020-01-29 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNURILOR IMOBILE CE FAC OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 09/17.01.2020, SITUATE IN BUCURESTI, STRADA TRIUMFULUI NR. 32, SECTOR 1 SI STRADA TIMISULUI NR. 42, SECTOR 1 SI TRANSMITEREA ACESTORA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 11/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 11 din 2020-01-29 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 27/19.11.2019, RECTIFICAT CU INCHEIEREA DE RECTIFICARE NR. 31/25.11.2019, SITUAT IN BUCURESTI, STRADA ARMENEASCA NR. 14A, ET. 4, AP. 24, SECTOR 2 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC
 • Hotărârea 10/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 10 din 2020-01-29 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AI MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR.71/19.12.2019, SITUAT IN BUCURESTI, STRADA LUNCA FLORILOR NR. 1, BL. 12, SC. 1, ET. 2, AP. 21, SECTOR 2 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 9/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 9 din 2020-01-29 PRIVIND DECLARAREA CA BUNURI APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AI MUNICIPIULUI BUCURESTI A IMOBILELOR SITUATE IN SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 298A, SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 296B, SECTOR 6, CALEA PLEVNEI NR. 139C, BD. TIMISOARA NR. 101E, STR. DRUMUL TABEREI NR. 78A, SECTOR 6
 • Hotărârea 8/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 8 din 2020-01-29 PRIVIND DECLARAREA CA BUN APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A IMOBILULUI SITUAT IN BUCURESTI, INTRAREA NAVIGATORILOR NR. 27, SECTOR 1 MODIFICA ANEXA HCGMB NR. 186/2008
 • Hotărârea 7/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 7 din 2020-01-29 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A ARTEREI DE CIRCULATIE STRADA AMILCAR C. SANDULESCU, SECTOR 6 MODIFICA HCGMB NR. 254/2008
 • Hotărârea 6/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 6 din 2020-01-29 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII “RESTAURAREA SI PUNEREA IN VALOARE A PALATULUI VOIEVODAL CURTEA VECHE" MODIFICA HCGMB NR. 102/2015
 • Hotărârea 5/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 5 din 2020-01-29 PRIVIND DAREA IN FOLOSINTA GRATUITA SPITALULUI CLINIC DE URGENTA BAGDASAR-ARSENI A UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 2246,73 MP CE REPREZINTA PARTE DIN CURTEA IMOBIULUI "SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE PROF. DR. ALEXANDRU OBREGIA"
 • Hotărârea 4/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 4 din 2020-01-29 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI UNOR PERSONALITATI MEDICALE
 • Hotărârea 3/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 3 din 2020-01-29 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI DOMNULUI TUDOR GHEORGHE
 • Hotărârea 2/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 2 din 2020-01-29 PRIVIND APROBAREA „PROGRAMULUI DE STIMULARE A ELIMINARII DIN TRAFICUL BUCURESTEAN A AUTOVEHICULELOR CU GRAD RIDICAT DE POLUARE PRIN ACORDAREA DE ECO - VOUCHERE" — ETAPA A II-A
 • Hotărârea 1/2020 - Municipiul București - 29.01.2020

  HOTARAREnr. 1 din 2020-01-29 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER GENERAL AL DOMNULUI CATANA CLAUDIU- DANIEL SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI