ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

P R O C E S - V E R B A L

al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 26 martie 2021

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului municipiului Ploiești, Andrei-Liviu Volosevici, nr. 1242/25.03.2021.

*

La ședință au participat un număr de 22 de consilieri din 27 în funcție, absenți fiind consilierii Anca Agapie, Cristian-Mihai Ganea, Constantin Nemeș, Paul Palaș-Alexandru și Robert-Ionuț Vîscan.

***

La ședință au mai participat:

Doamna Mihaela Lucia Constantin - Director Direcția Administrație Pubică,

Juridic-Contencios, Achiziții Publice,

Contracte

***

Ședința a fost condusă de domnul consilier Radu-Alexandru Simionescu.

***

Dl Radu-Alexandru Simionescu

Bună ziua!

*

Vă rog să vă ridicați pentru intonarea Imnului Național!

*

În sală sunt prezenți un număr de 20 de consilieri iar în on-line:

Doamna Anca Agapie - absent

Domnul Vlad Frusina - prezent

Domnul Cristian Ganea - absent

Domnul Valentin Marcu - prezent

Domnul Constantin Nemeș - absent

Domnul Paul Palaș-Alexandru - absent

Doamna Nicoleta Ștefan - prezent

Domnul Robert Vîscan - absent

În on-line 3 consilieri prezenți și 4 absenți. Sunt 23 de consilieri prezenți.

*

Supunem la vot ordinea de zi cu cele patru puncte:

Cine este pentru?           - 23 voturi

Cine este împotrivă?        -

Dacă se abține cineva?     -

Cu 23 de voturi ”pentru” ordinea de zi a fost aprobată.

***

Primul punct ”Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat în vederea depunerii spre finanțare a proiectului “Elaborarea Planului de atenuare și adaptare la schimbări climatice în județul Prahova - (AtenuareClimPh)” -inițiat de viceprimar Daniel Nicodim.”

Dl George-Sorin-Niculae Botez

Dacă-mi permiteți, domnul președinte!

Dl Radu-Alexandru Simionescu

Da, domnul Botez!

Dl George-Sorin-Niculae Botez

Întrunită înaintea ședinței, comisia 7 a avizat favorabil toate proiectele cu mențiunea că am avut în vedere existența unor documente, raportul de aprobare, raportul de specialitate, urmând ca problema oportunității să fie discutată în consiliu. Deci toate sunt avizate favorabil.

Dl Radu-Alexandru Simionescu

Mulțumesc frumos!

Dacă nu mai sunt discuții supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?           - 23 voturi

Cine este împotrivă?        -

Dacă se abține cineva?     -

Cu 23 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat și a Procedurii de Colaborare cu Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR) în vederea depunerii și implementării proiectului „Creșterea capacității PTIR de a se implica în promovarea antreprenoriatului la nivel local” finanțat prin POCA 2014-2020, CP14/2021 - inițiat de consilierii Radu -Alexandru Simionescu, Cristina Toma-Cochinescu, Iulian Bolocan, Nicoleta Ștefan, Anca-Adina Popa, Magdalena Trofin, Cristian-Mihai Ganea și Alexandru Dragoș Machițescu.”

Discuții?

Dacă este necesar, avem un reprezentant în on-line care ne poate spune mai multe. Domnul Urâtu, ne auziți?

Dl Urâtu

Bună ziua! Da, vă aud.

Dl Radu-Alexandru Simionescu

Vă ascultăm!

Dl Urâtu

În principiu, dorim să dezvoltăm un proiect prin care vom dezvolta capacitatea patronatului tinerilor întreprinzători de a se implica în dezvoltarea mediului de afaceri la nivelul Municipiului Ploiești. Pentru asta vom realiza o strategie de dezvoltare a mediului de afaceri și a IMM-urilor la nivelul Municipiului Ploiești și dorim înființarea unui Comitet Consultativ la nivelul Municipiului Ploiești pentru mediul de afaceri, care să consulte autoritățile publice locale în privința politicilor și programelor publice ce vizează strict mediul de afaceri la nivelul Municipiului Ploiești.

Cam atât presupune proiectul, așteptăm decizia dumneavoastră.

Dl Radu-Alexandru Simionescu

În regulă.

Dacă mai sunt întrebări? Dacă nu supun la vot:

Cine este pentru?           - 21 voturi

Cine este împotrivă?        -

Dacă se abține cineva?      -  1 vot

*

Fac o mică precizare, sunt 19 consilieri în sală, nu 20. Suntem 22 în total.

*

Cu 21 de voturi ”pentru” și 1 ”abținere”, a domnului consilier Bogdan Lupu, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat și a Procedurii de Colaborare cu Asociația ARES’EL în vederea depunerii și implementării proiectului „Parteneriatul pentru Ploiești -consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali din municipiul Ploiești și localitățile limitrofe de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local” finanțat prin POCA 2014-2020, CP14/2021- inițiat de consilierii Radu -Alexandru Simionescu, Cristina Toma-Cochinescu, Iulian Bolocan, Nicoleta Ștefan, Anca-Adina Popa, Magdalena Trofin, Cristian-Mihai Ganea și Alexandru Dragoș Machițescu.”

Aici există un mic amendament. O greșeală materială. S-a omis în parteneriat al doilea obiectiv. În procedură există obiectivul 2. Avem subactivitățile dar nu a fost trecut în obiectiv sus.

Acesta este așa cum îl vedeți și afișat ”Obiectiv specific 2. Dezvoltarea capacității partenerilor sociali și a ONG-urilor de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivelul municipiului Ploiești timp de 8 luni prin instruire practică, formare continuă a 70 de participanți din cadrul ONG-urilor și partenerilor sociali care vor fi certificați și două activități întreprinse în comun cu autoritățile locale și participarea lor la activitățile rețelelor naționale și europene. Acest obiectiv se va realiza prin implementarea subactivității 2.1 Dezvoltarea capacității partenerilor sociali și a ONG-urilor prin instruire practică și formare continuă și a subactivității 2.2 Dezvoltarea capacității partenerilor sociali și a ONG-urilor prin activități întreprinse în comun cu autoritățile locale.”

Supun la vot amendamentul și după aceea, dacă doriți, putem pune întrebări domnișoarei Luncă, care este în sală și ne poate prezenta mai multe informații:

Cine este pentru acest amendament? - 22 voturi

Cine este împotrivă?                  -

Dacă se abține cineva?                -

Cu 22 de voturi ”pentru”, amendamentul a fost adoptat.

Dacă aveți întrebări pentru doamna Luncă?

Dna Cristina Luncă

Bună ziua! Numele meu este Cristina Luncă. Reprezint Asociația ARES’EL. Vă rog să-mi spuneți ce doriți să aflați.

Dna Magdalena Trofin

Voiam să prezentați consiliului local și bineînțeles cetățenilor, câteva cuvinte despre ARES’EL și bineînțeles finalitatea și scopul acestor programe și finanțării prin POCA.

Dna Cristina Luncă

Asociația noastră este înființată încă din anul 2010 iar de atunci implementăm proiecte în parteneriat cu diferite instituții atât la nivel local, județean cât și la nivel național. Scopul nostru este de implicare a tinerilor la viața societății sub toate formele de manifestare ale acesteia. Până în prezent, am desfășurat după cum vă spuneam, proiecte toate finanțate de Uniunea Europeană, urmează acum printre altele să purtăm discuții și pentru fonduri norvegiene, iar acum sunt în fața dumneavoastră cu această propunere. Ne-ar face o deosebită plăcere dacă ne-ați fi alături în cadrul proiectului nostru. Ce urmărim prin proiect este acela de a crea o legătură, de a crea o punte să spunem, de a crea un mecanism prin care noi, societatea civilă, împreună cu dumneavoastră, reușim să colaborăm mult mai bine în a dezvolta practic orașul nostru, Municipiul Ploiești cât și zonele limitrofe. Practic acesta este în mare scopul proiectului nostru. Cum vom face acest lucru? Prin diferitele activități.

Împreună cu dumneavoastră vom face o analiză de nevoi, împreună cum vă spuneam, cu reprezentanți din cadrul primăriei. O analiză de nevoi să vedem puncte tari, puncte slabe, ce s-a întâmplat, unde putem contribui, cum putem face această relație, acest mecanism să meargă, să funcționeze. A doua activitate ar fi organizarea unor cursuri de competențe civice și sociale unde vor participa 70 de persoane, reprezentanți din partea atât a autorităților, APL-urilor cât și ONG-urilor și parteneri sociali.

Vom face diferite sesiuni, întâlniri, unde vom elabora împreună un mecanism, după cum vă spuneam, de funcționare a acestui parteneriat, a creșterii locale a municipiului Ploiești. De asemenea, mecanismul acesta va fi elaborat în trei scenarii, scenarii cu care vom fi de acord cu toții, iar acest mecanism îl vom promova bineînțeles, urmând ca în cadrul unei deplasări, dacă pandemia ne va permite, unde vor participa 20 de reprezentanți atât din cadrul municipiului Ploiești cât și ONG-uri și parteneri sociali, să stabilim ultima formă a mecanismului, pe ce scenariu concret vom merge.

În mare, cam acesta este proiectul nostru. Vizează, după cum vă spuneam, 90 de beneficiari, grup țintă. Vă reamintesc, reprezentanți din APL-uri, ONG-uri și parteneri sociali. Perioada de implementare 14 luni.

Cam atât. Dacă mai sunt întrebări, cu drag vă răspund.

Dna Magdalena Trofin

Mulțumim mult!

Dna Cristina Luncă

Mulțumesc și eu!

Dl Radu-Alexandru Simionescu

Mulțumim, doamna Luncă!

Dacă nu mai sunt întrebări, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?           - 21 voturi

Cine este împotrivă?        -

Dacă se abține cineva?      -  1 vot

Cu 21 de voturi ”pentru” și 1 ”abținere”, a domnului consilier Bogdan Lupu, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat și a Procedurii de Colaborare cu FEDERAȚIA SINDICATELOR LIBERE ȘI INDEPENDENTE ”PETROL ENERGIE” (FSLI Petrol Energie) în vederea depunerii și implementării proiectului „Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local” finanțat prin POCA 2014-2020, CP14/2021 - inițiat de consilierii Radu - Alexandru Simionescu, Cristina Toma-Cochinescu, Iulian Bolocan, Nicoleta Ștefan, Anca-Adina Popa, Magdalena Trofin, Cristian-Mihai Ganea și Alexandru Dragoș Machițescu.”

Există în sală cineva de la FSLI care poate răspunde la orice întrebare.

Domnul Tonsciuc!

Dl Mihai Tonsciuc

Doar ca să fie clar cu cine colaborăm, domnul Florin Bercea este cel care a avut niște dosare în instanță, a colaborat cu Petromul, cu sindicatul Petromului, după cum Petrolul și foarte multe activități care au treabă cu statul, și presa atât locală cât și națională îl acuză de faptul că foarte multe business-uri pe care le-a creat, nu sunt cele mai corecte și s-au realizat cu ajutorul unor politicieni. Și vreau să întreb dacă este vorba despre acest personaj care are treabă cu Petrom, cu petrol și cu diverse business-uri locale, de aici.

Dl Radu-Alexandru Simionescu

Puteți răspunde.

Dna Raluca Popescu

Bună ziua! Mă numesc Raluca Popescu.

Vorbim despre o colaborare cu Federația Sindicatelor Libere și Independente ”Petrol Energie”, care într-adevăr are președinte pe domnul Florin Bercea, dar vorbim de o colaborare cu întreaga federație. Nu știu dacă este subiectul acestei întâlniri să discutăm niște lucruri care se discută în presă. Din punctul meu de vedere Federația Sindicatelor Libere și Independente ”Petrol Energie” are un istoric din 1990. Reprezintă un număr de 27 de mii de persoane. Din municipiul dumneavoastră avem în jur de 3300 de membri împreună cu familiile lor și din acest motiv am ales municipiul Ploiești, pentru că avem și sediul central aici și pe acest motiv ne-am gândit că este un interes real al federației noastre pentru a colabora mai bine la nivel local și pentru o dezvoltare locală eficientă.

Dl Mihai Tonsciuc

Ce vreți dumneavoastră să faceți, practic, are legătură cu oamenii din petrol și gaze sau are legătură în general cu populația din municipiul Ploiești?

Dna Raluca Popescu

Are legătură cu populația din municipiul Ploiești, dar în primul rând, așa cum spune și linia de finanțare, are legătură cu dezvoltarea capacității ONG-urilor, partenerilor sociali de a se implica în dezvoltarea locală și în politicile publice. Adică are legătură cu entitățile în sine, dar entitățile în general sunt de tipul ONG și parteneri sociali, practic reprezintă interesele cetățenilor, adică fiecărui om în parte.

Dl Mihai Tonsciuc

Întreb asta fiindcă în cel mai bun caz să plecăm de la prezumția de bune intenții, experiența pe care dumneavoastră o aveți este în domeniul petrol și gaze, nu neapărat în domeniul ONG-urilor.

Dna Raluca Popescu

Din experiența pe care noi o avem, atât ONG-urile și partenerii sociali fac parte din societatea civilă, sunt entități care au legătură cu dialogul social și cu zona de ONG într-un fel, numai că sunt definiți prin două legi diferite, dar au același mod de funcționare, să zic așa.

Dl Mihai Tonsciuc

Am înțeles. Vă întrebam la început, ca să înțelegeți de ce pun această întrebare, fiindcă dacă vrem să facem un parteneriat cu o persoană despre care jurnaliștii spun...

Dl Daniel Nicodim

Haideți să ne concentrăm un pic pe subiectul parteneriatului.

Dl Mihai Tonsciuc

Are legătură, fiindcă o persoană care va semna acest parteneriat am înțeles că este domnul Florin Bercea despre care există foarte multe suspiciuni că nu ar fi cea mai corectă persoană cu care să închei un parteneriat.

Dl George-Sorin-Niculae Botez

Dacă îmi permiteți, îmi cer scuze, nu vreau să asist la o chestiune de genul acesta, vă întreb: datorită faptului că domnul Barna are niște dosare la DNA s-a închis instituția la care lucrează sau cum facem?

Și să nu-mi spuneți de Dragnea, vă rog eu frumos.

Dl Mihai Tonsciuc

Nu. Vă spun de Sorin Ovidiu Vântu care, chiar a fost condamnat.

Dl Radu-Alexandru Simionescu

A

În regulă. Conform procedurii, trebuie depus un cazier.

Dl Daniel Nicodim

Aș dori, dacă-mi permiteți, domnul președinte, să ne referim la subiectul acestui parteneriat, la ce beneficii poate aduce această colaborare între un sindicat și municipalitate. Țin să precizez că municipalitatea nu se angajează aici cu niciun cost, nu are niciun fel de buget cu care să se angajeze în acest proiect și dacă putem să nu deviem și să mergem strict la obiectul parteneriatului.

Dna Raluca Popescu

Mulțumesc mult!

Intenționăm să facem niște activități de tip instruire care să conțină cursuri despre legislația națională și internațională privind transparența decizională, consultare publică, dialog social și drepturile omului, tehnici de relaționare, specificul comunicării în grupuri mari și mici, planificare strategică și programare publică prin metoda ABDO, abordare bazată pe drepturile omului, responsabilitate socială și civică, evenimente de tip grupuri de lucru, mese rotunde, seminarii, dezbateri publice și/sau conferințe care să aibă tematică de tipul implicare cetățenească activă. Promovarea politicilor și strategiilor de dezvoltare locală. Dezvoltarea dialogului social și civic, facilități de relaționare cu cetățenii, oferire de mediu on-line.

Instrumente utile administrației locale, precum ghiduri de bune practici, analize de nevoi, rețele locale de implicare civică. Și vrem să dezvoltăm un cadru general de funcționare pentru un Consiliu Consultativ Cetățenesc și o rețea locală de parteneri sociali, ONG-uri și alți actori ai societății civile.

Dl Radu-Alexandru Simionescu

Pe scurt. Nu citim tot proiectul acum.

Dna Raluca Popescu

Nu citim, voiam doar să spun că ajută și la atingerea obiectivelor din Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014 - 2020 prin îmbunătățirea evaluării impactului reglementărilor, dezvoltarea capacității societății civile, formarea de rețele și parteneriate între societatea civilă și alți factori interesați, etc.

Dl Radu-Alexandru Simionescu

În regulă.

Dna Raluca Popescu

Răspunde și la alte obiective pe care le are și administrația locală. Nu implică costuri și vom avea o echipă de profesioniști care au mai dezvoltat astfel de proiecte și care au și experiență în rețele consultative, ca să zic așa.

Dl Radu-Alexandru Simionescu

În regulă. Mulțumim!

Domnul Stănciulescu, aveați o întrebare.

Dl Răzvan-Toma Stănciulescu

Doream să întreb dacă încheierea acestui acord cu municipalitatea este absolut necesară pentru obținerea acestor fonduri? Adică participarea municipalității este obligatorie în acest caz, în acest proiect?

Dna Raluca Popescu

Da. Pe această linie de finanțare, finanțatorul a găsit de cuviință că trebuie să existe niște acorduri între autoritatea locală și ONG-urile sau partenerii sociali care dezvoltă proiecte pe această linie și ele trebuie depuse la depunerea proiectului, pentru că altfel proiectul nu este considerat eligibil și nu va intra nici măcar în evaluare, ca să zic așa.

Dl Răzvan-Toma Stănciulescu

Am înțeles. Dacă se poate să se mai pună o dată pe ecran acordul de parteneriat. Observasem..., derulați un pic, bănuiesc că este același tip ca cel de la celelalte proiecte.

Aici: ”Părțile vor lua toate măsurile adecvate și necesare pentru a asigura îndeplinirea obligațiilor și obiectivelor care decurg din prezentul Acord” și era ceva în legătură cu cererea de finanțare.

Vreau să mă asigur că implicarea municipalității în aceste proiecte, și aici nu este vorba exclusiv de acest proiect...

Dl Radu-Alexandru Simionescu

Ce anume vreți să vă asigurați?

Dl Răzvan-Toma Stănciulescu

Să ne asigurăm că în urma finanțării acestor proiecte, municipalitatea nu are vreo răspundere în ceea ce privește derularea proiectelor.

Dl Radu-Alexandru Simionescu

Din ce punct de vedere?

Dl Răzvan-Toma Stănciulescu

Legal. Adică noi facem un acord că se vor desfășura aceste proiecte, însă, să înțeleg că municipalitatea nu va participa direct. Este un beneficiar indirect. Pentru a crește nivelul de educație...

Dl Radu-Alexandru Simionescu

Cum scrie și la articolul 6, nu generează costuri financiare.

Dl Răzvan-Toma Stănciulescu

Costuri financiare nu, dar e vorba de un parteneriat. Adică noi ne asociem în derularea acestor proiecte. Chiar dacă efectiv nu ne implicăm cu fonduri sau cu personal.

Dl Radu-Alexandru Simionescu

Beneficiarii sunt ploieștenii.

Dl Răzvan-Toma Stănciulescu

Beneficiarii sunt ploieștenii, deci beneficiem indirect. Însă este un acord de parteneriat și atunci, pentru toate activitățile desfășurate în acest proiect, va avea și municipalitatea o răspundere. Dacă nu directă, măcar indirectă.

Deci aici este chestiunea pe care cred că, colegul de la USR a sesizat-o și pe care vrea să meargă.

Am înțeles, se fac aceste parteneriate, se obțin fondurile respective și ONG-ul respectiv, în cazul nostru de față FSLI, va desfășura anumite activități. Însă, în baza parteneriatului, suntem și noi un garant al bunei desfășurări a proiectului respectiv.

Dl Gheorghe Sîrbu-Simion

Noi avem numai de câștigat...

Dl Răzvan-Toma Stănciulescu

Vreau să mă asigur că noi avem numai de câștigat. Vreau să ne asigurăm că nu se întâmplă alte chestiuni în aceste proiecte.

Dl Gheorghe Sîrbu-Simion

Nu participăm cu bani....

Dl Radu-Alexandru Simionescu

Conform protocolului, cei de la DRI ne pot completa, există undeva obligațiile partenerului și unde scrie exact cu ce ne angajăm.

Dl Răzvan-Toma Stănciulescu

Da. Părțile colaborează, părțile...

Deci suntem parteneri. Haideți să nu...

Dna Raluca Popescu

Aici în tabel scrie la fiecare activitate ce anume va face autoritatea locală, în principiu...

Dl Radu-Alexandru Simionescu

Prin participare.

Dna Raluca Popescu

Prin participare. Nu am stabilit un număr obligatoriu de participanți. Am zis să lăsăm la latitudinea dumneavoastră dacă vreți să alocați mai mulți oameni care să beneficieze de training-uri sau participări la evenimente. În funcție de cum doriți dumneavoastră să participe un reprezentant sau mai mulți, ne putem plia. Noi am declarat un total de minim 100 de persoane care pot beneficia de training-uri și de alte tipuri de instruiri. Și din acestea vom stabili de comun acord, în eventuale grupuri de lucru sau schimb de ședințe, discuții, vom stabili câte persoane pot participa pe fiecare eveniment din partea dumneavoastră, câte vă doriți. Restul persoanelor vor participa din mediul ONG și din mediul partenerilor sociali.

Dl Răzvan-Toma Stănciulescu

Am înțeles. Vă mulțumesc pentru explicații! Eu m-am lămurit în ceea ce privește parteneriatul acesta.

Dl Radu-Alexandru Simionescu

În regulă.

Dacă nu mai sunt întrebări, supunem la vot proiectul de hotărâre.

Doamna Trofin!

Dna Magdalena Trofin

Eu aș dori să fac o precizare. Doresc să mă retrag ca inițiator al acestui proiect.

Dl Radu-Alexandru Simionescu

În regulă. Doamna Popa!

Dna Anca-Adina Popa

Bună ziua! Și eu mi-am exprimat dorința de a mă retrage din acest proiect ca inițiator. Mulțumesc!

Dna Cristina Toma-Cochinescu

De asemenea și eu mă retrag ca inițiator din proiect.

Dl Radu-Alexandru Simionescu

În regulă. Supunem la vot:

Cine este pentru?           - 14 voturi

Cine este împotrivă?        - 5 voturi

Dacă se abține cineva?      - 3 voturi

Cu 14 voturi ”pentru”, 5 voturi ”împotrivă” ale consilierilor Costel Andreescu, Răzvan Enescu, Anca-Adina Popa, Mihai Tonsciuc și Magdalena Trofin și 3 ”abțineri” ale consilierilor Bogdan Lupu, Cristina Toma-Cochinescu și Răzvan-Toma Stănciulescu proiectul de hotărâre a fost adoptat.

*

Declar ședința închisă. O zi bună! Ne vedem marți.

***

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Radu-Alexandru SIMIONESCU


p. SECRETAR GENERAL, Mihaela-Lucia CONSTANTIN DIRECTOR EXECUTIV


Verificat, Șef Serviciu, Adriana Cîrstea

Întocmit, consilier Claudia-Maria Ilă