ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

P R O C E S - V E R B A L

al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 25 februarie 2021

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului municipiului Ploiești, Andrei-Liviu Volosevici, nr. 758/19.02.2021.

*

La ședință au participat un număr de 27 de consilieri din 27 în funcție.

***

La ședință au mai participat:

Domnul Andrei-Liviu Volosevici - Primar

Doamna Mihaela-Lucia Constantin - Director Direcția Administrație Pubică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

***

Ședința a fost condusă de domnul consilier Radu-Alexandru Simionescu.

***

Ședința a început cu intonarea Imnului de stat.

***

Dl Radu-Alexandru Simionescu

Bună ziua!

În sală sunt prezenți un număr de 26 de consilieri locali și unul on-line, domnul Bogdan Lupu. Suntem 27.

Avem 3 proiecte suplimentare:

S1 Proiect de hotărâre privind suspendarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 521/2019 pentru aprobarea Regulamentului de înființare, atribuire, folosire, organizare și funcționare, a locurilor de parcare, în parcările de reședință și de domiciliu din municipiul Ploiești - inițiat de viceprimar Daniel Nicodim.

S2 Proiect de hotărâre privind propunerile autorității publice tutelare locale de numire a membrilor în cadrul Consiliului de administrație al S.C. ”Hale și Piețe” S.A. Ploiești, pentru ocuparea celor cinci posturi vacante - inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

S3 Proiect de hotărâre privind încheierea unui Protocol de colaborare între Municipiul Ploiești și S.C. Veroskip Trading S.R.L. - inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi a celor trei proiecte suplimentare:

Cine este pentru?             - 27 voturi

Cine este împotrivă?          -

Dacă se abține cineva?        -

Cu 27 de voturi ”pentru”, proiectele au fost introduse pe ordinea de zi.

*

Supunem la vot ordinea de zi în a sa integralitate:

Cine este pentru?           - 27 voturi

Cine este împotrivă?        -

Dacă se abține cineva?      -

Cu 27 de voturi ”pentru”, ordinea de zi a fost aprobată.

***

Dl Primar

Domnul Președinte, mai întâi trebuia să fie pus pe ordinea de zi și votată ordinea de zi. Înțeleg ca inițiator să retrag proiectul numărul 36 pentru a ne lămuri un pic vizavi de modul în care după aprobarea indicatorilor tehnico-economici am putea să punem în practică ceea ce ne dorim acolo și proiectul suplimentar 3, pentru că va trebui să ne lămurim foarte clar cu partenerii noștri sau cu cei cu care dorim să încheiem protocolul, cam care este suma, modalitatea asumată. Motiv pentru care, în calitate de inițiator și în conformitate cu procedurile legale, înțeleg să retrag aceste două proiecte.

Dl Radu-Alexandru Simionescu

În regulă. Mulțumesc!

Totodată avem două solicitări din partea domnului Gaidoș și domnului Nicolescu. Ca și data trecută, propunerea mea este să ia cuvântul la final câte trei minute fiecare sau unul singur șase minute.

Cine este pentru?           - 27 voturi

Cine este împotrivă?        -

Dacă se abține cineva?      -

În unanimitate de voturi propunerea a fost aprobată.

***

Punctul 1 ”Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 15 ianuarie 2021”.

Au lipsit consilierii Anca Agapie, Constantin Nemeș și Robert Vîscan, care nu participă la vot.

Cine este pentru?           - 24 voturi

Cine este împotrivă?        -

Dacă se abține cineva?      -

Cu 24 de voturi ”pentru”, procesul-verbal a fost aprobat.

***

Punctul 2 ”Aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 28 ianuarie 2021”.

Nu am avut absenți.

Cine este pentru?           - 27 voturi

Cine este împotrivă?        -

Dacă se abține cineva?     -

Cu 27 de voturi ”pentru”, procesul-verbal a fost aprobat.

***

Punctul 3 ”Întrebări și interpelări”.

Vă rog, înscrieri la cuvânt!

Domnul Stănciulescu aveți cuvântul!

Dl Răzvan-Toma Stănciulescu

Stimați consilieri, domnule Primar, am o solicitare de a mi se comunica situația detaliată a tuturor bunurilor imobile aflate în domeniul privat al municipiului Ploiești, inclusiv cele din registrul agricol. O să depun și în scris această cerere a mea.

Am observat pe parcursul activității mele din comisia 2 că sunt discrepanțe mari față de valorile reale, față de ce ar trebui să facem cu aceste bunuri imobile și aș dori această situație detaliată să mi se pună la dispoziție. Asta în primul rând.

În al doilea rând, referitor la activitățile din comisii, referitor la convocarea în aceste comisii și acele grupuri de WhatsApp, cu care eu sunt de acord, grupurile de WhatsApp ne ajută să comunicăm, însă nu trebuie să, asta este opinia mea, că nu trebuie să ținem comisiile, să ținem ședințele pe WhatsApp și să votăm acolo exclusiv.

Cred că este important să ne întâlnim, cred că este important să ținem ședințele de comisii într-un mediu care să asigure dezbaterea proiectelor de pe ordinea de zi, de a ni se comunica documentele care stau la baza proiectelor și solicitărilor respective și nu cred că se poate face pe WhatsApp.

Am o rugăminte către colegii mei consilieri, președinți ai comisiilor și liderilor de grup, să discutați și să vedem cum abordăm această chestiune astfel încât regula să fie ședința fizică, iar, dacă nu se poate, ședința on-line într-un sistem care să asigure dezbaterea și comunicarea documentelor.

Vă mulțumesc frumos!

Dl Primar

Vizavi de prima solicitare a dumneavoastră, prima interpelare, este evident că vom da curs. Dispoziția deja din momentul acesta către comisia de patrimoniu este să vă pună la dispoziție, în cel mai scurt timp, toată situația pe care o doriți, situația imobiliară.

În privința celei de-a doua solicitări, cred că mai mult decât să dau dispoziție să vi se pună la îndemână toate documentele pe care dumneavoastră le doriți în momentul în care discutați în comisii, modul în care se organizează comisiile, modul de convocare, cum decideți, sunt niște chestiuni care țin exclusiv de consiliul local, nu cad în atributul meu. Dacă există carențe sau dacă există probleme vizavi de rapiditatea cu care vi se pun la dispoziție documentele pentru a analiza în comisii și a dispune, da, acesta este un lucru pe care o să vă rog să mi-l comunicați, îl voi verifica și foarte rapid îl voi rezolva. A fost întotdeauna solicitarea către executivul pe care-l conduc.

Vizavi de grupul de WhatsApp, de cum sunteți convocați, aici este o chestiune pe care, cu tot respectul, o să vă rog să o discutați între dumneavoastră și să stabiliți formula.

Vă mulțumesc!

Dl Răzvan-Toma Stănciulescu

Am discutat între noi, am mai făcut această solicitare chiar după prima ședință a unei comisii și vreau să se îmbunătățească lucrurile acestea. Cred că este normal ceea ce am solicitat și sper ca distinșii mei colegi să abordeze în acest sens în care am discutat.

Vă mulțumesc!

Dl Primar

Și eu sper din tot sufletul, însă repet, întrebările și interpelările sunt pentru executiv. Aceasta este o chestiune de organizare a legislativului. Dacă vă pot sta la dispoziție cu ceva, o voi face cu dragă inimă.

Mulțumesc și eu!

***

Dl Radu-Alexandru Simionescu

Vă mulțumesc!

Trecem la punctul 4 ”Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 453/23.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 - inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.”

Discuții? Domnul Botez!

Dl George-Sorin-Niculae Botez

Mulțumesc, domnul Președinte!

Aș avea o întrebare și o nelămurire în același timp. Dacă ne poate cineva aduce pe calea cea bună. 475 alineatul 3, în versiunea pe care am citit-o eu, poate nu o am pe ultima, stabilește o taxă diferențiată în funcție de suprafața care o decide agentul economic respectiv. Respectiv până în 500 de metri și peste 500 de metri.

Taxa este stabilită până în 500 de metri până la valoarea de 4000 de lei, iar pentru suprafețele peste 500 de metri, până la 8000 de lei, rămânând ca față de aceste dispoziții generale să fie reglementată situația de către consiliul local.

Acum, prin alineatul 3 propus în articolul 1, se spune în felul următor: ”agenții economici care desfășoară activități de alimentație publică încadrate în prevederile art.475, alin 3...pentru 2021 vor plăti o taxă de 2235 lei.”

Eu plec de la ideea că legiuitorul a stabilit o taxă diferențiată până în 500 de metri și peste 500 de metri. Și atunci cred că, și politica acestei hotărâri ar trebui să fie diferențiată, pentru suprafețe până în 500 și peste 500 de lei. Adică să stabilesc o taxă unică în ambele variante mi se pare inechitabil.

Vă rog!

Dl Radu-Alexandru Simionescu

Mulțumesc! Doamna Bucur!

Dna Carmen Bucur - Direcția Gestiune Patrimoniu

Într-adevăr articolul...

Dl Primar

Dacă-mi permiteți, din punctul meu de vedere, noi ne refeream și ținta noastră era activitatea comercială și nu neapărat suprafața pe care se desfășoară această activitate, dar las la aprecierea dumneavoastră. Eu cred că în sensul acesta a fost făcută și propunerea, și anume că ne referim la o anumită activitate comercială care sigur se poate desfășura sub 500 de metri, peste 500 de metri, sau mă rog, la un anumit patrimoniu. Urmează să apreciați.

Vă mulțumesc!

Dl Radu-Alexandru Simionescu

Mulțumim! Doamna Bucur!

Dna Carmen Bucur - Direcția Gestiune Patrimoniu

Discuția aici, acei 2200 sunt pentru cei care nu vin să declare. Au codul, dar nu vin să depună dosar. Este o impunere din oficiu. Și atunci nu am putea să stabilim ce suprafață.

Dl George-Sorin-Niculae Botez

Dacă îmi permiteți! Sunt de acord cu dumneavoastră dacă nu ar exista următorul punct, care spune: ”Suprafața pentru care se va face calculul și implicit se va plăti taxa, va fi cea din declarația pe propria răspundere dată de comerciant odată cu depunerea documentației inițiale de eliberare/viză”. Deci aveți suprafața.

Dna Carmen Bucur - Direcția Gestiune Patrimoniu

Avem suprafața dacă depun dosarul. Dar aici este ce s-a modificat în decembrie. A fost un amendament în decembrie, s-a modificat, s-au redus la jumătate...

Dl George-Sorin-Niculae Botez

Nu am nicio problemă cu reducerea. Sunt de acord cu reducerea. Problema este dacă noi nu ar trebui, ținând cont de declarația inițială, că la declarația inițială spune: am 400 de metri sau 600 de metri. Politica acestui consiliu este să reducă taxa la jumătate. Da? Bun. Cât am la ora asta neredusă pentru sub 500 de metri? Că 475 are două variante: până în 500 de metri și peste 500 de metri.

Sau de ce 2235? De unde acest 2235?

Dna Carmen Bucur - Direcția Gestiune Patrimoniu

Era suma maximă. Era 4000, s-a redus la jumătate...

Dl George-Sorin-Niculae Botez

Era 4000. Dar asta încerc să vă spun, că 4000 este taxa legală pentru suprafața sub 500 de metri. Așa zice 475 la mine, nu știu, poate aveți altă variantă.

Dna Carmen Bucur - Direcția Gestiune Patrimoniu

475 este pe suprafețe, într-adevăr. Noi ce încercăm să reducem aici este pentru că data trecută când s-a făcut amendament nu i-am pus și pe cei din oficiu. Aici este din oficiu și nu avem suprafața. Asta încerc să vă explic, că nu vin să depună dosarul.

Dl George-Sorin-Niculae Botez

Atunci scoateți-mi următorul lucru: se stabilește suprafața pe bază de declarație proprie. Deci dacă există o declarație proprie din care identificați suprafața, faptul că este din oficiu se rezolvă numai sub aspectul că pentru anul respectiv el nu a venit să facă o declarație. Dar o am pe cea de anul trecut în care știu suprafața, da? Și atunci ar trebui să fie o taxă diferențiată, adică la jumătate, în funcție de suprafața pe care o ocupă. Asta tot încercam să vă spun. Adică nu este echitabil ca unul cu 1000 de mp să plătească 2235 și altul cu 100 de mp să plătească tot 2235.

Dna Carmen Bucur - Direcția Gestiune Patrimoniu

Nu, absolut și nici Legea nu prevede așa.

Dl George-Sorin-Niculae Botez

Nu, legea prevede o diferențiere de la simplu la dublu. Sub 500 de metri până la 4000 de lei, peste 500 de metri până la 8000 de lei.

Dna Carmen Bucur - Direcția Gestiune Patrimoniu

Așa este și asta se respectă, aici este decât pentru cel care nu vine să-mi declare.

Dl George-Sorin-Niculae Botez

Bun. Am înțeles. Vă mai pun o singură întrebare și înțeleg sau nu.

Dacă aveți unul care are o declarație pe anul trecut cu 700 de metri și îl impuneți din oficiu cu 2235, după părerea dumneavoastră, la 700 de metri, având în vedere că legea face o diferențiere, ar trebui să plătească aceeași taxă din oficiu ca cel care anul trecut a declarat 300 de metri?

În situația asta, aici ajungem.

Este o taxă unitară în funcție de.nu mai contează metri pătrați. Ori politica Codului fiscal se referă, în acest 475 alineatul 3, la o anumită suprafață.

Dna Carmen Bucur - Direcția Gestiune Patrimoniu

Da, dar ăsta este maximalul.

Dl George-Sorin-Niculae Botez

Este maximalul sub 500. Vă spun că anul trecut unul a venit și a făcut o declarație de 400. Altul de 700.

Bine. Haideți că am înțeles. Lăsați-o așa.

Dl Radu-Alexandru Simionescu

Domnul Ganea!

Dl Cristian-Mihai Ganea

Domnul Botez, dacă considerați că nu este în regulă, ar fi mai bine să propunem o prorogare?

Dl George-Sorin-Niculae Botez

Nu. Eu am vrut niște lămuriri. Nu solicit nicio prorogare.

Dl Cristian-Mihai Ganea

O solicit eu atunci.

Dl Radu-Alexandru Simionescu

Ok. Am reținut.

Domnul Stănciulescu!

Dl Răzvan-Toma Stănciulescu

Pe ideea domnului Botez îi încurajăm pe cei care au suprafețe mai mari de 500 de metri să nu mai facă declarația anul următor și să i se impună taxa din oficiu pentru că este mai mică.

Dl Radu-Alexandru Simionescu

Mulțumesc!

Avem propunerea domnului Ganea.

Cine este pentru prorogare?    - 9 voturi

Cine este împotrivă?           - 17 voturi

Dacă se abține cineva?         -  1 vot

Cu 9 voturi ”pentru”, 17 voturi ”împotrivă” și 1 ”abținere” propunerea de prorogare se respinge.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?             - 17 voturi

Cine este împotrivă?          - 6 voturi

Dacă se abține cineva?        - 4 voturi

Cu 17 voturi ”pentru”, 6 voturi ”împotrivă” și 4 ”abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice beneficiare ale Căminului de bătrâni pentru anul 2021 - inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.”

Dacă nu sunt discuții supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?           - 27 voturi

Cine este împotrivă?        -

Dacă se abține cineva?     -

Cu 27 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public local de călători pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 503/15.12.2015, cu modificările și completările ulterioare- inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.”

Discuții? Domnul Botez!

Dl George Sorin Niculae Botez

Mulțumesc, domnul Președinte!

La articolul 3 din această hotărâre, se prevede, și este salutară prevederea, că ”elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat beneficiază de gratuitate la transportul public local de călători pe tot parcursul anului calendaristic, adică un abonament nominal lunar la valoarea integrală, inclusiv TVA” până aici totul este minunat, după care vine și spune ”valabil pe o linie sau pe toate liniile”.

Citind proiectul, nu am descoperit criteriile după care se acordă pe o linie sau pe toate liniile. Și atunci, vom avea o problemă de a pune în practică acest proiect, și mie mi se pare că mențiunea ”valabil pe o linie sau pe toate liniile” nu își are sensul. Eu aș lăsa transport gratuit, ca să nu mai lăsăm la aprecierea altcuiva pe câte linii dă și în ce fel.

Din momentul în care ai o chestie alternativă, trebuie să stabilești și criteriile potrivit cu care folosesc una sau alta din alternativele respective. Și așa ceva nu există.

Eu propun ca amendament, să se scoată ”valabil pe o linie sau pe toate liniile”. Și rămâne gratuitatea cu caracter general pe care o prevede legea.

Vă rog să notați amendamentul meu, să-l supuneți la vot.

Dl Radu-Alexandru Simionescu

Altcineva?

Dacă nu, supun la vot amendamentul așa cum apare el pe ecran:

Cine este pentru acest amendament? - 23 voturi

Cine este împotrivă?                -

Dacă se abține cineva?              - 4 voturi

Cu 23 de voturi ”pentru” și 4 ”abțineri” ale consilierilor Mihai Tonsciuc, Cristina Toma-Cochinescu, Răzvan-Toma Stănciulescu și Gheorghe Sîrbu-Simion, amendamentul a fost adoptat.

*

Supun la vot proiectul în a sa integralitate:

Cine este pentru?           - 26 voturi

Cine este împotrivă?        -

Dacă se abține cineva?      -  1 vot

Cu 26 de voturi ”pentru” și 1 ”abținere”, a domnului consilier Mihai Tonsciuc, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de lucru pentru înhumarea beneficiarilor Căminului de Bătrâni care nu au aparținători și nici venituri - inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.”

Dacă nu sunt discuții supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?           - 27 voturi

Cine este împotrivă?        -

Dacă se abține cineva?     -

Cu 27 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 220/2017 privind constituirea, pe lângă Consiliul Local al municipiului Ploiești, a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al municipiului Ploiești - inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici și de consilierii Radu-Alexandru Simionescu, Georgeta-Simona Popescu, Cristina Toma-Cochinescu, Valentin-Răzvan Săbău, Constantin Nemeș și Anca-Adina Popa.”

Aici am eu un amendament.

La articolul 4 alineatul 6 să se completeze sintagma ”al Adunării Generale de Constituire” cu ”al Adunării Generale Anuale de Constituire a Biroului Executiv”. În sensul în care Consiliul Elevilor este ales anual prin votul acestora. Și atunci este normal ca în fiecare an acest mandat să fie reînnoit.

Supun la vot amendamentul:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva?  -

Cu 27 de voturi ”pentru”, amendamentul a fost adoptat.

*

Supun la vot proiectul în a sa integralitate:

Cine este pentru?           - 27 voturi

Cine este împotrivă?        -

Dacă se abține cineva?     -

Cu 27 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind numirea candidaților pentru ocuparea celor două posturi vacante de membru în cadrul Consiliului de administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești - inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.”

Aici există o mică greșeală, în sensul în care numele domnului Lungu era incomplet, neapărând cel de-al doilea prenume.

Supun la vot proiectul în a sa integralitate:

Cine este pentru?           - 27 voturi

Cine este împotrivă?        -

Dacă se abține cineva?     -

Cu 27 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatului administratorului provizoriu numit prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 408/26.11.2020 în cadrul Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești - inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.”

Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul:

Cine este pentru?           - 27 voturi

Cine este împotrivă?        -

Dacă se abține cineva?     -

Cu 27 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării a 3 posturi vacante din cadrul Spitalului Municipal Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești - inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.”

Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul:

Cine este pentru?           - 27 voturi

Cine este împotrivă?        -

Dacă se abține cineva?     -

Cu 27 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării a 3 (trei) posturi vacante din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești - inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.”

Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul:

Cine este pentru?           - 27 voturi

Cine este împotrivă?        -

Dacă se abține cineva?     -

Cu 27 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a modificării structurii organizatorice a Spitalului Municipal Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești - inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.”

Discuții?

Dna Magdalena Trofin

Aș dori să prezint proiectul și pentru ploieștenii care ne urmăresc.

Dl Radu-Alexandru Simionescu

Vă rog!

Dna Magdalena Trofin

Prin acest proiect, în Spitalul Municipal Ploiești se aprobă modificarea structurii astfel: se va înființa un compartiment de gastroenterologie în cadrul Secției Medicină Internă, precum și un cabinet de recuperare neurologică în cadrul Secției Recuperare, medicină fizică și balneologie, precum și acordarea consultațiilor de specialitate în cadrul Ambulatoriului integrat al cabinetului municipal Ploiești, care va funcționa în contratură cu cabinetul de medicină internă, ortopedie și ORL. Este vorba despre avizele pentru carnetul de conducere și servicii pentru aceste avize.

Dl Radu-Alexandru Simionescu

În regulă. Supun la vot proiectul:

Cine este pentru?           - 27 voturi

Cine este împotrivă?        -

Dacă se abține cineva?     -

Cu 27 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi ” Proiect de hotărâre privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și a unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2021-2022 - inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.”

Discuții? Doamna Cochinescu!

Dna Cristina Toma-Cochinescu

Am un amendament aici. Având în vedere propunerea de desființare a Școlii primare nr. 22 din Cartierul ”Mitică Apostol”, lipsa acestei instituții din Rețeaua școlară a unităților de învățământ propuse să funcționeze în anul școlar 2021-2022, dacă urmărim anexa nr. 1 din proiectul de hotărâre aflat astăzi pe ordinea de zi, având în vedere raportul argumentativ sosit ieri de la Inspectoratul Școlar Județean, privind suspendarea activității Școlii primare nr. 22, deci nu desființarea acestei școli, propun introducerea la articolul 1 al unui nou alineat, alineatul 3 ”Activitatea Școlii primare nr.22 se suspendă în anul 2021-2022.”

Dl George Sorin Niculae Botez

O întrebare. Eu nu am văzut anexa. Autorul dacă ne poate ajuta.

Dna Cristina Toma-Cochinescu

Anexa este ilizibilă într-adevăr, ea a ajuns la toți consilierii. A fost transmisă de departamentul juridic.

Dl George Sorin Niculae Botez

Eu nu am văzut-o nici așa, ilizibilă.

Dna Cristina Toma-Cochinescu

Puteți să o afișați, vă rog!

Dl George Sorin Niculae Botez

Întrebarea este așa: noi putem să discutăm amendamentul dumneavoastră, numai dacă, Școala primară nr. 22 este în acea listă. Dacă nu este în acea listă, nu avem ce să discutăm. Adică ea urmând să rămână acreditată, dar cu activitatea suspendată. Dacă nu se află în listă este clar că nu pot să constat suspendarea pentru că nefiind acreditată nu are cum să fie suspendată.

Dna Cristina Toma-Cochinescu

Da, ne aflăm în fața unei contradicții aici, întrucât această listă...

Dl George Sorin Niculae Botez

Este o dilemă din care putem ieși.

Dna Cristina Toma-Cochinescu

Sigur. Această listă a fost transmisă tot de către Inspectoratul Județean, la poziția 33 în dreptul Școlii Gimnaziale ”George Emil Palade” figurează grădinița dar nu figurează școala.

Dl George Sorin Niculae Botez

Și atunci cum să trecem că este suspendată activitatea dacă nu este autorizată pe anul ăsta? Ceva care nu există nu poate fi suspendat.

Dna Cristina Toma-Cochinescu

A existat o propunere de desființare a acestei școli. Eu mă refer aici doar la termenul folosit, se suspendă activitatea pentru un an. Deci propun suspendarea activității școlii pentru un an, în loc de desființarea acesteia, astfel cum este prevăzută în....

Dl George Sorin Niculae Botez

Am înțeles ce spuneți, dar ca să putem să supunem la vot un amendament care să fie sustenabil, ideea de suspendare poate să funcționeze la un ceva care există și funcționează. Ceva care nu există într-o listă, nu poate fi suspendat, da? Și atunci, cum să trec că este suspendată activitatea în condițiile în care ea nu există? Ceva care nu există nu poate fi suspendat.

Dna Cristina Toma-Cochinescu

Eu înțeleg întrebarea dumneavoastră, însă, potrivit comunicatului transmis de Inspectoratul Școlar, tocmai pentru că ne aflăm în această situație în care este o contradicție de termeni aici, ni s-au transmis niște situații similare la Balta Doamnei și la Șotriile, unde s-a procedat exact la fel.

Dl Daniel Nicodim

Dacă îmi permiteți, domnul președinte, din câte știu eu, nu este vorba nici de un comunicat, nici de o propunere de desființare a școlii, avem aici doar un aviz conform al Inspectoratului Școlar.

Dna Mihaela Lucia Constantin

Și stabilirea rețelei școlare pentru anul acesta.

Dl Daniel Nicodim

Stabilește planul de învățământ pe perioada 2021 - 2022. Aș vrea să fie clar că nu există o propunere în acest sens, ci doar o situație a Inspectoratului Școlar.

Dna Cristina Toma-Cochinescu

Avem un referat de aprobare pentru desființarea Școlii primare nr. 22 semnat de domnul Primar. De la inspectorat nu s-a transmis această solicitare de desființare a școlii. Ea doar nu mai este prezentă pe lista școlilor, unităților de învățământ propuse a funcționa în anul 2021 - 2022.

Dl Daniel Nicodim

Referatul se referă la sistarea activității acolo. Dar poate ne spuneți și câți elevi are școala.

Dna Cristina Toma-Cochinescu

A

Da, bineînțeles. În prezent, în școală sunt zece elevi. Aceștia funcționează într-un regim mixt, sunt toți în aceeași clasă. Bineînțeles că soluția pentru ei, pentru anul următor, este aceea de a fi transportați la o școală din oraș pentru a beneficia cu toții de calitatea învățământului. Însă, momentan, nu s-au făcut înscrierile pentru anul 2021. În paralel, comunitatea din ”Mitică Apostol” dorește dezvoltarea acelei școli, astfel încât eu propun un proiect pentru dezvoltarea școlii, privind activități educaționale și culturale acolo în zonă, astfel încât această școală să devină atractivă, copiii din cartier să beneficieze de activități și să își dorească în viitorul apropiat să participe la orele de curs în cadrul școlii acolo în cartier, acasă la ei, nu în oraș.

Dl Daniel Nicodim

Ca să lămurim situația cu referatul de aprobare pe care l-ați invocat, acela semnat de domnul primar, acesta este o consecință a deciziilor consiliilor de administrație a Inspectoratului Școlar Prahova, care, aprobând organizarea rețelei școlare pe anul 20212022, ne-a comunicat anexa prin care școala respectivă, alături de alte două unități de învățământ, două grădinițe care devin structuri ale altor grădinițe, nu a mai funcționat.

Dna Cristina Toma-Cochinescu

Da. Însă Inspectoratul Școlar Județean a revenit ieri la ora unu, înainte de ședința grupului operativ, cu această precizare și cu acest raport argumentativ privind suspendarea. Folosește această terminologie. Este terminologia pe care aș vrea să o folosim și noi în cadrul hotărârii pe care o aprobăm astăzi.

Dl George Sorin Niculae Botez

Deci, dumneavoastră pretindeți că există un document de la ISJ, prin care ei făcând referire la această școală spun că se suspendă?

Dna Cristina Toma-Cochinescu

Da.

Dl George Sorin Niculae Botez

Îl aveți documentul...

Dna Cristina Toma-Cochinescu

Acest document a venit ieri. Mi-a fost transmis, înmânat ieri în cadrul ședinței de grup operativ. Bineînțeles că îl pot pune la dispoziția consilierilor.

Dl Gheorghe Sîrbu-Simion

Asta trebuia să spuneți de prima dată.

Dl Gheorghe Popa

Domnul consilier Botez, cred că nu este un impediment propunerea pe care a făcut-o doamna consilier. Este o situație...

Dl George Sorin Niculae Botez

Domnul Popa, domnul consilier...

Dl Gheorghe Popa

Este un document venit...

Dl George Sorin Niculae Botez

Știți cum este așa... eu la ora asta votez pe limba chineză. Că nu am văzut de niciun fel, da? Eu vă cred că pe dumneavoastră că vă știu om cu părul alb. Dar din punct de vedere al documentelor, pentru că noi pe documente trebuie să votăm, nu avem așa ceva.

Pe de altă parte, ceea ce este acolo la alineatul 3, aia nu este o normă care să creeze efecte juridice, ci este o declarație politică, dacă îmi permiteți. Atât. Nu produce niciun efect să constat o stare care este constatată printr-un act al organului de specialitate. Nu este.

Spuneți-mi și mie, se suspendă în anul șolar 2021 - 2022. Și dacă vine în 2022 Inspectoratul de învățământ și spune ”rămâne așa”, ce fac, mai scriu o dată că activitatea se suspendă pe 2022 - 2023. Și o țin așa, nu?

Dacă vreți declarație politică și asumare, o facem altfel. Că vom lua măsuri pentru popularea școlii sau ce vreți dumneavoastră, asta da. Dar nu că este activitatea suspendată. Că ea nu are cum să fie suspendată. Că domnul viceprimar tocmai ne-a spus că există un document de la ISJ în care se spune că anul acesta funcționează: mama, tata, Moș Gerilă și copiii din cartier. Punct. Nu pot să-l bag și pe...

Dna Cristina Toma-Cochinescu

Propun să lăsăm discuțiile spre finalul ședinței, astfel încât toți consilierii să aibă acces la acest document.

Dl George Sorin Niculae Botez

Ar fi minunat.

Dl Radu-Alexandru Simionescu

Doamna Popa!

Dna Anca-Adina Popa

Bună ziua!

Domnul consilier, nu cred că este vorba aici despre declarații politice. Este vorba despre viitorul copiilor acestui municipiu.

Dl George Sorin Niculae Botez

Asta este o declarație politică.

Dna Anca-Adina Popa

Bun. Dacă mă gândesc la copiii noștri nu cred că este o declarație politică, eu cred că este declarația unui dascăl.

Dl George Sorin Niculae Botez

Dacă vă gândiți la copiul ”x” și ”y” da, dar dacă ne referim în general la copii, vă spun eu că e politică.

Dna Anca-Adina Popa

V-am lăsat să vorbiți. Desființarea unei unități școlare, va duce la decăderea acelui cartier. Nu poți să-i obligi pe toți părinții să plece cu acel microbuz școlar. Ulterior, vor dori un autocar și așa mai departe. Este bine ca un copil să aibă școala aproape. De aceea în atâtea state civilizate școala este lângă casă. Noi ne dorim ca acești copii să învețe lângă casă.

De asemenea, există nevoia unui recensământ al copiilor născuți acolo, în cartier. Pentru că dacă eu nu am o predictibilitate pentru această școală, vorbesc degeaba acum. Deci, haideți să o lăsăm suspendată și nu desființată.

Vă mulțumesc!

Dl George Sorin Niculae Botez

Permiteți, domnul președinte?

Dl Gheorghe Sîrbu-Simion

Domnul președinte, dacă îmi permiteți! Stimați colegi, colega noastră, doamna Cochinescu a făcut un amendament. Conform Regulamentului, dumneavoastră trebuie să supuneți la vot amendamentul făcut de doamna consilier și dacă amendamentul trece, supunem la vot proiectul. Ce atâtea discuții?

Dl Radu-Alexandru Simionescu

Există două propuneri.

Dl Gheorghe Sîrbu-Simion

A prezentat și are dreptul să facă un amendament. Vă rog frumos să-l supuneți la vot.

Dl Radu-Alexandru Simionescu

Domnul Sîrbu, tot doamna Cochinescu a propus și mutarea proiectului la final. Trebuie să ne hotărâm pe care merge. Amendamentul sau mutarea proiectului?

Dna Cristina Toma-Cochinescu

Am solicitat transmiterea către toți consilierii a documentului.

Dl Radu-Alexandru Simionescu

Și eu v-am întrebat altceva.

Dl Gheorghe Sîrbu-Simion

Doamna Cochinescu, dumneavoastră ați făcut un amendament, da? Să-l supună la vot.

Dna Cristina Toma-Cochinescu

Nu putem lăsa spre final discuțiile?

Dl Gheorghe Sîrbu-Simion

Îl lăsăm la final.

Dna Cristina Toma-Cochinescu

Mulțumesc!

Dl Radu-Alexandru Simionescu

Supun la vot amendamentul...

Dl George Sorin Niculae Botez

Domnul președinte, cu tot respectul, dumneavoastră sunteți în măsură să stabiliți dacă în interesul ședinței, a rezolvării problemei este bună informarea consilierilor înainte prin înmânarea acelui document la care a făcut referire doamna Cochinescu sau punerea în discuție a amendamentului.

Dl Radu-Alexandru Simionescu

În regulă. Propun să mutăm la final proiectul nr. 14:

Cine este pentru?           - 27 voturi

Cine este împotrivă?        -

Dacă se abține cineva?     -

27 de voturi ”pentru”.

***

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiuni sau lucrări de interes local pentru beneficiarii de venit minim garantat și/sau de alocații lunare pentru hrană la Cantina de Ajutor Social Ploiești, precum și pentru părinții ai căror copii beneficiază de măsura de protecție specială, pentru anul 2021 - inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.”

Aici noi, grupul P.N.L., avem un amendament ca toți consilierii, alături de domnul primar, să fie inițiatori.

Domnul Ganea!

Dl Cristian-Mihai Ganea

Toți consilierii locali?

Dl Radu-Alexandru Simionescu

Da. Supunem la vot:

Cine este pentru?           - 27 voturi

Cine este împotrivă?        -

Dacă se abține cineva?     -

27 de voturi ”pentru”.

*

Supunem la vot proiectul în a sa integralitate cu toți consilierii inițiatori:

Cine este pentru?           - 27 voturi

Cine este împotrivă?        -

Dacă se abține cineva?     -

Cu 27 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru spațiile cu destinația de locuințe sociale - inițiat de consilierii Cristina Toma-Cochinescu, Iulian Bolocan, Nicoleta Ștefan, Anca-Adina Popa, Magdalena Trofin, Cristian-Mihai Ganea.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul:

Cine este pentru?           - 27 voturi

Cine este împotrivă?        -

Dacă se abține cineva?      -

Cu 27 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești a imobilelor situate în Ploiești, str. Libertății nr. 3, bl. 31B și bl. 31C - inițiat de consilierii Valentin Marcu, Aurelian-Dumitru Tudor, Nicolae-Vlad Frusina, Gheorghe Popa, Costel Andreescu, Răzvan-Toma Stănciulescu și Robert-Ionuț Vîscan.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul:

Cine este pentru?           - 27 voturi

Cine este împotrivă?        -

Dacă se abține cineva?      -

Cu 27 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind repartizarea de locuințe sociale - inițiat de consilierii Cristina Toma-Cochinescu, Iulian Bolocan, Nicoleta Ștefan, Anca-Adina Popa, Magdalena Trofin, Cristian-Mihai Ganea.”

Discuții? Domnul Vîscan!

Dl Robert lonuț Vîscan

Mulțumesc, domnul Președinte!

Am o singură întrebare atât la acest proiect cât și la următoarele care vizează repartizări de locuințe sociale. Vreau să știu dacă sunt repartizări noi sau este vorba despre mutarea unor chiriași pe care îi avem deja în unele imobile și îi mutăm în acestea de pe Libertății? Mulțumesc!

Dna Mihaela Lucia Constantin

Sunt repartizări noi pe lista de priorități.

Dl Robert lonuț Vîscan

Toate? Și pentru cele care urmează?

Dna Mihaela Lucia Constantin

Toate.

Dl Robert lonuț Vîscan

Mulțumesc!

Dl Radu-Alexandru Simionescu

Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot proiectul:

Cine este pentru?           - 27 voturi

Cine este împotrivă?        -

Dacă se abține cineva?     -

Cu 27 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale - inițiat de consilierii Cristina Toma - Cochinescu, Iulian Bolocan, Nicoleta Ștefan, Anca - Adina Popa, Magdalena Trofin și Cristian - Mihai Ganea.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul:

Cine este pentru?           - 27 voturi

Cine este împotrivă?        -

Dacă se abține cineva?      -

Cu 27 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 46/27.02.2019 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind transmiterea în folosință gratuită către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Prahova, a imobilului proprietatea Municipiului Ploiești situat în str. Ștefan Greceanu, nr. 9A, Clădire K8 - inițiat de consilierii Valentin Marcu, Aurelian-Dumitru Tudor, Nicolae-Vlad Frusina, Gheorghe Popa, Costel Andreescu, Răzvan-Toma Stănciulescu și Robert-Ionuț Vîscan.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul:

Cine este pentru?           - 27 voturi

Cine este împotrivă?        -

Dacă se abține cineva?     -

Cu 27 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind stabilirea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol -inițiat de consilierii Valentin Marcu, Tudor Aurelian Dumitru, Nicolae Vlad Frusina, Gheorghe Popa, Costel Andreescu, Răzvan Toma Stănciulescu și Robert Ionuț Vîscan.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul:

Cine este pentru?           - 27 voturi

Cine este împotrivă?        -

Dacă se abține cineva?     -

Cu 27 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 22 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Municipiul Ploiești, str. Aleea Arnăuți, nr. 2, bl. T15, ap. 7, Carte funciară nr. 136729-C1-U17, nr. cadastral 136726-C1-U17, către titularul contractului de închiriere - inițiat de consilierii Valentin Marcu, Aurelian-Dumitru Tudor, Nicolae-Vlad Frusina, Gheorghe Popa, Costel Andreescu, Răzvan-Toma Stănciulescu și Robert-Ionuț Vîscan.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul:

Cine este pentru?           - 27 voturi

Cine este împotrivă?        -

Dacă se abține cineva?     -

Cu 27 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Municipiul Ploiești, str. Lupeni, nr. 7-9, bl. M5-M5A, sc. M5A, ap. 1, Carte funciară nr. 135690-C1-U5, nr. cadastral 135690-C1-U5, către titularul contractului de închiriere -inițiat de consilierii Valentin Marcu, Aurelian-Dumitru Tudor, Nicolae-Vlad Frusina, Gheorghe Popa, Costel Andreescu, Răzvan-Toma Stănciulescu și Robert-Ionuț Vîscan.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul:

Cine este pentru?           - 27 voturi

Cine este împotrivă?        -

Dacă se abține cineva?     -

Cu 27 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 24 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Municipiul Ploiești, str. Domnișori, nr.97, bl. 86, ap. 3, Carte funciară nr. 136944-C1-U3, nr. cadastral 136944-C1-U3, către titularul contractului de închiriere - inițiat de consilierii Valentin Marcu, Aurelian-Dumitru Tudor, Nicolae-Vlad Frusina, Gheorghe Popa, Costel Andreescu, Răzvan-Toma Stănciulescu și Robert-Ionuț Vîscan.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul:

Cine este pentru?           - 27 voturi

Cine este împotrivă?        -

Dacă se abține cineva?     -

Cu 27 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 25 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință - cabinete medicale și/sau desfășurarea unor activități conexe actului medical - inițiat de consilierii Valentin Marcu, Aurelian-Dumitru Tudor, Nicolae-Vlad Frusina, Gheorghe Popa, Costel Andreescu, Toma-Răzvan Stănciulescu și Robert-Ionuț Vîscan.”

Propuneri? Domnul viceprimar!

Dl Daniel Nicodim

Din partea grupului P.N.L. propun pe domnul Alexandru-Dragoș Măchițescu, doamna Nicoleta Ștefan, domnul Gheorghe Sîrbu-Simion și domnul Radu-Alexandru Simionescu.

Dl Radu-Alexandru Simionescu

Doamna viceprimar!

Dna Magdalena Trofin

Din partea grupului USR PLUS îl propun pe domnul Răzvan Enescu.

Dl Radu-Alexandru Simionescu

Dacă mai sunt alte propuneri?

Propuneri pentru comisia de contestații? Domnul viceprimar!

Dl Daniel Nicodim

Domnul Valentin Marcu și domnul Nicolae-Vlad Frusina.

Dl Radu-Alexandru Simionescu

Doamna Trofin!

Dna Magdalena Trofin

Îl propun pe domnul Costel Andreescu.

Dl Radu-Alexandru Simionescu

Sunt cinci pe cinci locuri, respectiv trei pe trei locuri.

Supunem la vot proiectul cu propunerile pentru comisii:

*

Domnul consilier Daniel Nicodim a ieșit din sală.

*

Cine este pentru?           - 26 voturi

Cine este împotrivă?        -

Dacă se abține cineva?     -

Cu 26 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 26 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind înstrăinarea prin vânzare a suprafeței de teren de 768 m.p., Carte Funciară 144128, număr cadastral 144128, precum și a suprafeței de teren de 769 m.p., Carte Funciară 144129, număr cadastral 144129, situate în Ploiești, str. Drăgănești, nr. 79 către cei 8 beneficiari de locuințe construite prin intermediul Asociației Habitat for Humanity România - inițiat de consilierii Valentin Marcu, Aurelian-Dumitru Tudor, Nicolae-Vlad Frusina, Gheorghe Popa, Costel Andreescu, Răzvan-Toma Stănciulescu și Robert-Ionuț Vîscan.

*

Domnul consilier Daniel Nicodim a revenit în sală.

*

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul:

Cine este pentru?           - 27 voturi

Cine este împotrivă?        -

Dacă se abține cineva?      -

Cu 27 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 27 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de închiriere între Municipiul Ploiești și Partidul Puterii Umaniste (social-liberal) pentru folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, B-dul Independenței, nr. 21, corp C11 - inițiat de consilierii Gheorghe Popa, Horia-Nicolae Popovici, Răzvan-Toma Stănciulescu și Bogdan Lupu.”

*

Domnul consilier Daniel Nicodim a ieșit din sală.

*

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul:

Cine este pentru?           - 24 voturi

Cine este împotrivă?        -

Dacă se abține cineva?      -  1 vot

Un consilier nu participă la vot.

Cu 24 de voturi ”pentru”, 1 ”abținere” a domnului consilier Mihai Tonsciuc și 1 neparticipare la vot, domnul consilier Răzvan Enescu, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 28 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de închiriere între Municipiul Ploiești și Partidul PRO România - Filiala Prahova pentru folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str. Ștefan Greceanu bloc J5, ap. 3 - inițiat de consilierii Gheorghe Popa, Horia-Nicolae Popovici, Răzvan-Toma Stănciulescu și Bogdan Lupu.”

Discuții? Domnul Ganea!

Dl Cristian-Mihai Ganea

Nu particip la vot.

Dl Bogdan Lupu

Domnul președinte, nici eu nu particip la vot.

Dl Radu-Alexandru Simionescu A

În regulă, grupul PRO România nu participă la vot.

*

Domnul consilier Daniel Nicodim a revenit în sală.

*

Supun la vot:

Cine este pentru?           - 23 voturi

Cine este împotrivă?        -

Dacă se abține cineva?      -  1 vot

Trei consilieri nu participă la vot.

Cu 23 de voturi ”pentru”, 1 ”abținere” a domnului consilier Mihai Tonsciuc și 3 neparticipări la vot, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 29 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului unor contracte încheiate pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință - inițiat de consilierii Gheorghe Popa, Horia-Nicolae Popovici, Răzvan-Toma Stănciulescu și Bogdan Lupu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?           - 27 voturi

Cine este împotrivă?        -

Dacă se abține cineva?     -

Cu 27 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 30 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 494403/24.05.2005 încheiat pentru spațiul cu destinația de cabinet medical situat în Ploiești, strada Podul Înalt nr. 6, bloc 4B, ap. 3 -inițiat de consilierii Gheorghe Popa, Horia-Nicolae Popovici, Răzvan-Toma Stănciulescu și Bogdan Lupu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul:

Cine este pentru?           - 27 voturi

Cine este împotrivă?        -

Dacă se abține cineva?     -

Cu 27 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 31 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind modificarea comisiei care să analizeze și să propună în condițiile legii prelungirea duratei contractelor, repartizarea directă, asocierea sau închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în patrimoniul Municipiului Ploiești - inițiat de consilierii Gheorghe Popa, Horia-Nicolae Popovici, Răzvan-Toma Stănciulescu și Bogdan Lupu.”

Propuneri? Doamna viceprimar!

Dna Magdalena Trofin

Îl propun pe domnul Costel Andreescu.

Dl Radu-Alexandru Simionescu

Dacă nu mai sunt alte propuneri, supunem la vot proiectul cu propunerea ca domnul Costel Andreescu să-l înlocuiască pe domnul Polițeanu:

Cine este pentru?           - 27 voturi

Cine este împotrivă?        -

Dacă se abține cineva?     -

Cu 27 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 32 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind completarea componenței comisiei de negociere constituită prin Hotărârea nr. 187/30.05.2018 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind constituirea comisiei de negociere pentru efectuarea unui schimb de terenuri sau pentru achiziționarea imobilului situat în Ploiești, str. B. P. Hașdeu, nr. 22 cu modificările și completările ulterioare - inițiat de consilierii Valentin Marcu, Aurelian-Dumitru Tudor, Nicolae-Vlad Frusina, Gheorghe Popa, Costel Andreescu, Răzvan-Toma Stănciulescu și Robert-Ionuț Vîscan.”

Discuții? Doamna viceprimar!

Dna Magdalena Trofin

Îl propun pe domnul Costel Andreescu.

Dl Radu-Alexandru Simionescu

Dacă nu mai sunt alte propuneri, supunem la vot propunerea și proiectul:

Cine este pentru?           - 27 voturi

Cine este împotrivă?        -

Dacă se abține cineva?     -

Cu 27 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 33 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Proiectare și execuție lucrări pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu la unitățile de învățământ: Colegiul Național ”I. L. Caragiale”, Liceul Tehnologic de Transporturi, Liceul Tehnologic ”Lazăr Edeleanu”, Școala Gimnazială ”Rareș Vodă”, Școala Gimnazială ”I. A. Bassarabescu”, Școala Gimnazială ”Sf. Vasile”, Grădinița cu program normal ”Crai Nou”, Grădinița cu program prelungit nr. 28” - inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.”

Discuții?

Dl George Sorin Niculae Botez

O întrebare, domnul președinte. Aici este o enumerare de unități de învățământ. Din câte fusesem informați, ele sunt mai multe. Cumva au mai rămas și altele și ne ocupăm după? Adică facem pe loturi sau astea sunt toate?

Dl Radu-Alexandru Simionescu

Doamna Crăciun!

Dna Mădălina Crăciun - Direcția Tehnic Investiții

Indicatorii tehnico-economici sunt pentru unitățile de învățământ pentru care s-a obținut deja avizul de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Ele urmează să treacă în etapa următoare de proiectare plus execuție. În afară de acestea, deoarece au apărut niște modificări ale legislației, sălile de sport care au fost realizate prin Compania Națională de Investiții, inițial au fost tratate ca și un tot unitar cu unitatea de învățământ. Acum s-au răzgândit și pentru sălile de sport trebuie să obținem aviz ISU separat. Ele vor intra într-o etapă următoare de obținere a avizelor. Deci acestea sunt avansate.

Dl George Sorin Niculae Botez

Mulțumesc!

Dl Radu-Alexandru Simionescu

Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?           - 27 voturi

Cine este împotrivă?        -

Dacă se abține cineva?     -

Cu 27 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 34 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Restaurare fațadă și înlocuire tâmplărie la clădirea Colegiului Național ”Mihai Viteazul” - aripa nord” aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 503/20.12.2017 - inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?           - 27 voturi

Cine este împotrivă?        -

Dacă se abține cineva?     -

Cu 27 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 35 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,SF - Amenajare maluri pârâu Dâmbu, zona Polux“ aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 600/20.12.2018 - inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?           - 27 voturi

Cine este împotrivă?        -

Dacă se abține cineva?     -

Cu 27 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 37 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție «R.T.E. - Sală de educație fizică școlară la Școala Gimnazială „George Coșbuc”» - inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?           - 27 voturi

Cine este împotrivă?       -

Dacă se abține cineva?     -

Cu 27 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 38 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Schimbare destinație teren (17221 mp) din zonă gospodărie comunală și zonă locuințe în zonă unități industriale și servicii pentru construire și dotare spațiu de producție nepoluant, construire și dotare clădiri birouri, amenajare incintă” Str. Narciselor nr. 5-7, Ploiești - inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici și de consilierii Iulian Bolocan, Georgeta-Simona Popescu, Radu-Alexandru Simionescu, Horia-Nicolae Popovici, Costel Andreescu, Bogdan Lupu și Răzvan-Toma Stănciulescu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?           - 27 voturi

Cine este împotrivă?        -

Dacă se abține cineva?     -

Cu 27 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 39 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CP „Ridicare restricție de construire și schimbare destinație din zonă instituții și servicii cu funcțiuni complexe în zonă mixtă instituții și servicii/locuințe colective și modificare indicatori urbanistici, aliniament și aliniere”, municipiul Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 9, jud. Prahova - inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici și de consilierii Iulian Bolocan, Radu-Alexandru Simionescu, Horia-Nicolae Popovici, Bogdan Lupu, Georgeta-Simona Popescu, Răzvan-Toma Stănciulescu și Costel Andreescu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?           - 27 voturi

Cine este împotrivă?        -

Dacă se abține cineva?      -

Cu 27 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 40 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Actualizare Plan Urbanistic Zonal Parc Industrial Ploiești” Șos. Ploiești - Târgoviște (DN 72), KM 8, jud. Prahova - inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici și de consilierii Iulian Bolocan, Radu-Alexandru Simionescu, Horia-Nicolae Popovici, Bogdan Lupu, Georgeta-Simona Popescu, Răzvan-Toma Stănciulescu și Costel Andreescu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?           - 27 voturi

Cine este împotrivă?        -

Dacă se abține cineva?      -

Cu 27 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la primul punct suplimentar ”Proiect de hotărâre privind suspendarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 521/2019 pentru aprobarea Regulamentului de înființare, atribuire, folosire, organizare și funcționare, a locurilor de parcare, în parcările de reședință și de domiciliu din municipiul Ploiești - inițiat de viceprimar Daniel Nicodim.”

Discuții? Domnul Palaș!

Dl Paul Palaș-Alexandru

Mulțumesc, domnul președinte!

Înțeleg, suspendăm, dar am vrea să știm și noi care este politica actualei administrații referitoare la această chestiune?

Dl Daniel Nicodim

De îndată ce condițiile legale o vor permite, vom veni cu un proiect. Probabil că vom veni cu un proiect pilot la început pentru a duce la îndeplinire ideea susținută de proiectul pe care noi tocmai îl vom suspenda acum, probabil .

Dl Paul Palaș-Alexandru

Există vreun impediment legal în acest moment? Ne spuneți că o dată ce condițiile legale o vor permite.

Dl Daniel Nicodim

Există pe teritoriul național starea de alertă, care restricționează oarecum depunerea de dosare și tot ce înseamnă toate activitățile pe care cetățenii trebuie să le facă și să interacționeze cu autoritățile din subordinea consiliului local.

Dl Paul Palaș-Alexandru

Este în regulă! Mulțumesc!

Consider suficient sau mai bine zis satisfăcător răspunsul dumneavoastră. În completarea la ceea ce spuneți dumneavoastră, la următoarea ședință o să vin cu o propunere concretă referitoare la modul în care ar trebui să se lucreze cu documente. Modul în care se pot depune documente și modul în care se poate comunica între cetățean și instituția primăriei. Vă mulțumesc!

Acest lucru se va întâmpla luna viitoare.

Dl Radu-Alexandru Simionescu

Vă mulțumesc și eu!

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?           - 24 voturi

Cine este împotrivă?        -

Dacă se abține cineva?      - 3 voturi

Cu 24 de voturi ”pentru” și 3 ”abțineri” ale consilierilor Cristian Mihai Ganea, Anca Agapie și Bogdan Lupu proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul suplimentar 2 ”Proiect de hotărâre privind propunerile autorității publice tutelare locale de numire a membrilor în cadrul Consiliului de administrație al S.C. ”Hale și Piețe” S.A. Ploiești, pentru ocuparea celor cinci posturi vacante - inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.”

Discuții? Domnul Palaș, aveți cuvântul!

Dl Paul Palaș-Alexandru

Mulțumesc, domnul președinte!

Stimați colegi, așa cum știți, în mandatul trecut a existat o comisie care se ocupa de această chestiune, comisie care a derulat până la un anumit punct procedura de selecție a membrilor consiliului de administrație. Atât doar că, în urma alegerilor din septembrie, privind componența consiliului local, acea comisie și-a încetat activitatea, iar noi, în 23 decembrie, am înființat o altă comisie care a fost desemnată să ducă la sfârșit rezultatul acestei proceduri.

Vechea comisie, așa cum am precizat, a derulat procedura până la un anumit punct, mai exact până la faza finală de interviu.

Noua comisie, înființată în baza Hotărârii nr. 459 a Consiliului Local din 23 decembrie, așa cum reiese din textul raportului comisiei de evaluare, a avut ca obiectiv să finalizeze procedura de selecție de la etapa interviului. Deci, repet, să finalizeze procedura de selecție.

Astfel, citesc din raport, ”comisia, împreună cu expertul independent, urmare a ședinței on-line din data de 6.01, ora 1500 - 1530, conform procesului-verbal nr. MP 03 din data de 6.01.2021 a căzut de acord asupra necesității de a completa baza de selecție în așa fel încât consiliul de administrație să poată beneficia de un cumul optim de competențe și a stabilit republicarea anunțului de selecție. Practic, comisia ce a făcut? Nu a continuat procedura așa cum era obiectivul stabilit prin hotărâre de consiliu, practic a reluat întreaga procedură de la zero. În opinia mea suntem într-o situație evidentă de încălcare a legii, drept pentru care noi, membrii, consilierii ALDE, nu vom vota sau mai bine zis ne vom abține la vot la această hotărâre.

Vă mulțumesc!

Dl Radu-Alexandru Simionescu

A

În regulă.

Dl Paul Palaș-Alexandru

Scuze! Aș vrea să mai completez cu următoarea opinie pe care am adresat-o în urmă cu câteva săptămâni firmei consultante. Există riscul ca o persoană interesată sau mai bine zis o persoană care a făcut parte din cei intervievați, să conteste procedura în instanță, instanța să dea dreptate acelei persoane, iar Hale și Piețe să pățească cum a pățit S.G.U. în urmă cu patru ani de zile. Și dacă instanța acceptă această contestație, riscul real este ca Hale și Piețe să fie pus în imposibilitatea de a funcționa normal.

În fapt, asta este problema de fond a acestei spețe.

Dl Daniel Nicodim

Înainte de a-i da cuvântul domnului Marcu, de a-l ruga să explice situația reală, mă gândesc că poate ați putea să evaluați în ce măsură există acest risc. Ce procent?

Dl Paul Palaș-Alexandru

Asta nu o pot evalua eu.

Dl Daniel Nicodim

Am înțeles. Mulțumesc! Domnul Marcu?

Dl Valentin Marcu

Domnul președinte, dacă îmi permiteți! Pe lista scurtă erau două persoane. Este evident că cele două persoane nu puteau ocupa cinci locuri câte erau vacante la momentul respectiv. Tocmai de aceea s-a decis publicarea unui nou anunț, pentru a se selecta cele cinci persoane. Riscul ca cineva să facă un astfel de demers pe care l-a prezentat domnul consilier Palaș este zero, întrucât acea persoană ar trebui să dovedească că în urma interviului a luat o notă de trecere sau a fost acceptat în urma interviului, pentru că interviul acela nu este formal. Acel interviu presupune evaluarea de către o comisie stabilită de consiliul local a unei persoane. Dacă acea persoană poate dovedi că în urma interviului ar fi putut lua un punctaj sau ar fi fost acceptată de această comisie, atunci ar exista acest risc. Dar nu cred că se poate face această dovadă, astfel încât riscul este zero.

Mulțumesc!

Dl Radu-Alexandru Simionescu

Mulțumesc și eu! Domnul Palaș!

Dl Paul Palaș-Alexandru

O ultimă observație, care este demnă de Radio Erevan, dar merită amintită, nu am vrut să o amintesc în discursul meu, dar după ce a intervenit domnul consilier, chiar merită amintită. Citesc din nou din raportul firmei de consultanță sau mai bine zis raportul comisiei de evaluare: au fost depuse cinci candidaturi, este vorba de prima perioadă de selecție, din care au fost invitați să participe la selecția finală, adică la interviu, patru candidați, respectiv: Manolache Marcela - unu, Săndulescu Cristian - doi, Dosaru lulia - trei. Al patrulea?

Și domnul consilier spune acum că de fapt au fost doi.

Dl Valentin Marcu

Ca să fac o precizare să înțeleagă și domnul consilier Palaș, că știu că are o problemă legată de una dintre persoane dar nu vreau să fac discuție despre acest subiect, am spus două persoane, de ce? Pentru că a treia persoană care era pe listă, în speță domnul Săndulescu, nu s-a prezentat la proba interviu. Și este evident că neprezentându-se la această probă de interviu, nu mai era interesat de această selecție. Mulțumesc!

Trei minus unu înseamnă doi, deci matematica bate orice politică.

Dl Radu-Alexandru Simionescu

În regulă. Domnul Sîrbu!

Dl Gheorghe Sîrbu-Simion

Mulțumesc, domnul președinte!

Ca membru în comisia de selecție aș vrea să-mi spun părerea și să-l contrazic puțin pe colegul meu, domnul consilier Paul Palaș. Prima comisie nu și-a dus la bun sfârșit mandatul pe care l-am dat. A doua comisie care s-a format, s-a format în urma alegerilor din septembrie, care avea cu totul altă componență.

Noi, analizând și plecând la drum, am discutat cu cei doi care se ocupau, cei doi independenți care se ocupau, și am picat de acord asupra modului și a pașilor care trebuiesc făcuți. Împreună și cu domnul Andreescu care este aici și să știți că am făcut ca la carte.

Nu se poate întâmpla ce s-a întâmplat la S.G.U., pentru că între timp s-a schimbat componența consiliului local. La S.G.U. nu se schimbase domnule Paul Palaș. De aceea, eu vă asigur pe dumneavoastră că din cei care au fost la interviu, puteți să-i întrebați pe toți, și colegii mei sunt aici, eu le-am pus foarte multe întrebări, chiar legate de consiliul de administrație. Care au trecut și au luat note de trecere îi vedeți aici, care nu au știut despre ce este vorba, nu aveți cum să-i vedeți. Puteți să-i întrebați chiar pe colegii dumneavoastră de partid.

Mulțumesc, domnul președinte!

Dl Radu-Alexandru Simionescu

Și eu mulțumesc! Mai sunt discuții?

Dl George Sorin Niculae Botez

Stimați colegi, unu - interviul nu se contestă în nicio procedură de selecție.

Numărul doi, întrebare pentru membrii comisiei: până la acest moment al votului acestei propuneri, există vreo contestație referitor la modul în care s-a desfășurat procedura până la acest moment? Cine este președinte de comisie?

Domnul Marcu, există sau nu?

Dl Valentin Marcu

Nu există o astfel de contestație.

Dl George Sorin Niculae Botez

Și atunci despre ce vorbim? Mulțumesc!

Dl Radu-Alexandru Simionescu

Și eu mulțumesc!

*

Domnul consilier Cristian Ganea a plecat din sală.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?           - 24 voturi

Cine este împotrivă?        -

Dacă se abține cineva?      - 2 voturi

Cu 24 de voturi ”pentru” și 2 ”abțineri” ale consilierilor Paul Palaș-Alexandru și Constantin Nemeș, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Revenim la punctul 14. Ați primit cu toții informarea.

Dna Cristina Toma-Cochinescu

Aș vrea să fac o completare aici. Mai este domnul Botez în sală?

Dl George Sorin Niculae Botez

Da.

Dna Cristina Toma-Cochinescu

A

În continuarea discuției pe care ați deschis-o, având în vedere că în anexa 1 este prezentă rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat care vor funcționa în anul 2021 - 2022 și că la poziția 33 în momentul de față Școala 22 nu figurează, propun ca această unitate să fie menținută pe listă cu precizarea ”activitate suspendată”. Pentru că ne referim strict la anul școlar 2021 - 2022.

Dl Radu-Alexandru Simionescu

Anexa nu o decidem noi.

Dna Cristina Toma-Cochinescu

Anexa aceasta este un aviz conform.

Dl George Sorin Niculae Botez

Doamna consilier, noi nu putem umbla la această listă. Ea este comunicată de către titularul obiectiv al atribuțiilor statale de organizare a învățământului. Eu vă propun altceva, un amendament așa cum a spus doamna consilier, să ne gândim la copiii noștri.

Spune în felul următor: ”activitatea Școlii primare nr. 22 rămâne suspendată până la îndeplinirea condițiilor necesare reluării activității școlare”.

Dl Radu-Alexandru Simionescu

Puteți afișa și al doilea amendament, ca să putem să le vedem?

Dl Daniel Nicodim

Nu este alt amendament este o îmbunătățire a amendamentului doamnei Cochinescu.

Dl George Sorin Niculae Botez

Este amendament comun al tuturor consilierilor locali.

Dna Cristina Toma-Cochinescu

”Activitatea Școlii primare nr. 22 se suspendă până la îndeplinirea condițiilor necesare reluării activității școlare”, vă rog frumos!

Dl George Sorin Niculae Botez

Doamna Cochinescu, este bine?

Dna Cristina Toma-Cochinescu

Da.

Dl Radu-Alexandru Simionescu

Supunem la vot amendamentul:

Cine este pentru?           - 26 voturi

Cine este împotrivă?        -

Dacă se abține cineva?     -

Cu 26 de voturi ”pentru”, amendamentul a fost adoptat.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre în a sa integralitate:

Cine este pentru?           - 26 voturi

Cine este împotrivă?        -

Dacă se abține cineva?     -

Cu 26 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

*

Doamna viceprimar!

Dna Magdalena Trofin

Am citit adresa Inspectoratului Școlar Județean și au fost mai multe puncte în ceea ce privește rețeaua școlară a unităților de învățământ particular. Aș vrea la sfârșit să atrag totuși atenția că este necesară o consultare a comunității locale cu privire la viitorul școlii și ce s-a întâmplat de această școală a devenit neatractivă pentru locuitorii din respectivul cartier. Ce măsuri trebuie luate și ce așteptări au locuitorii respectivului cartier pentru a face această școală atractivă pentru copiii lor și a evita transportul copiilor către o școală din oraș?

***

Dl Radu-Alexandru Simionescu

Așa cum am spus la începutul ședinței, avem doi domni care vor să ia cuvântul.

Domnul Gaidoș!

Regulile le cunoașteți. Aveți trei minute. Dacă vorbiți pentru amândoi ...

Dl Gaidoș Mihai

Sunt probleme grave în primărie și noi o luăm cu trei minute. Eu aștept de doi ani de zile o hotărâre și o iau cu trei minute. Este posibil așa ceva?

Dl Radu-Alexandru Simionescu

Aceasta este procedura, așa s-a votat. Haideți să ne respectăm!

Dl Gaidoș Mihai

Vreau să vă anunț că de luni...

Dl Radu-Alexandru Simionescu

Vorbiți pentru dumneavoastră sau pentru amândoi?

Dl Gaidoș Mihai

Vorbesc eu și pentru...

Dl Radu-Alexandru Simionescu

Ok. Șase minute aveți.

Dl Gaidoș Mihai

Vreau să vă anunț că de săptămâna viitoare o să înaintez pentru protest. Poate să țină și cinci luni protestul, până nu se rezolvă, și vă spun și pentru ce se va face protest. Abuzuri în primărie, comisie de patrimoniu, de juridic, corpul de control al primăriei. Privind spațiile comerciale, terasa de la palat de acolo, știți cât trebuie să plătească pe lună? 36 de mii de lei. De doi ani stă. A încasat primăria vreun ban? Niciun ban. Încă sunt relații la PSD.

Cursaru, Pătrașcu, urbanism. Urbanismul - Pătrașcu e cea mai coruptă.

Vânzări de concesiuni de terenuri. Până continui eu, haideți să vă dau una din probe să o puneți pe ecran. Număr de HCL...

Dl Radu-Alexandru Simionescu

Nu avem proiectul...

Dl Gaidoș Mihai

Aveți acolo HCL-ul. Asta este una din probe. Sunt mai multe.

Privind vânzări de terenuri, spații, fără licitații, atribuiri directe, concesionări directe sub jumătatea prețului de piață. A fost în insula Thasos sau în Dubai cu un reprezentant al comisiei 2.

Protestul se referă iar, la lucrări de la școli și grădinițe, unde este robinetul cu bani, la comisia 1, la domnul Paul Palaș. Nu se execută lucrările. Am oameni, am martori. Se lucrează numai la negru acolo. Cum sunt plătiți oamenii ăia cu 200 de lei pe zi la negru? Știți mai bine ca mine. Cu una din firmele lu’ Cosma.

Răspunsul la petiții, care se dau după două, trei luni. Fără răspunsuri clare.

Și în ultimul rând discriminarea, sfidarea simbolului național cum sunt eu ca fost deținut politic și persecutare politică.

Să revenim acum la problema cu magazinul. Am două magazine. Unul la piață unde domnii acționari nu vor să-mi dea contract, un spațiu comercial mic și cel de pe Republicii la care am fost obligat de domnul Vîscan - șeful comisiei 2 - dărâmă-l domnule și licitează-l. Păi, cum să dărâm eu propriul magazin? Este amplasat de 20 de ani acolo. Să fac licitație. Adică mă obligă să fac o licitație pe un magazin pe care-l am de 20 de ani pe 15 mp, dar în schimb aprobă atribuiri directe la infractori, de 250 de metri pătrați-parc? Este posibil așa ceva?

Statutul juridic, nu știu dacă este doamna viceprimar de la juridic. Ce prevede statutul juridic? Nu pot fi desființate spațiile verzi, indiferent dacă sunt moșteniri în oraș. Și culmea, primește și autorizația de construire. În câteva luni. Și eu mă chinui de doi ani să iau un contract pe magazinul care este proprietatea mea. Nu incomodează urbanistic cu nimic. Ce se întâmplă, domnul președinte? Până când? Vă spun, de săptămâna viitoare începe protestul. O să fie jale. Chem investigatori dăștia de la ziar.

Vă spun, se autosesizează D.N.A.-ul. O să fie jale. Ce a fost cu Iulian Bădescu acum câțiva ani de a intrat D.N.A.-ul aici. Aici o să fie jaf. Jaf o să fie. Abuzurile sunt în formă continuată la ora actuală. În formă continuată. Asta înseamnă normalitate? Să mergem ca înainte? Tot în abuzuri? Nu este posibil așa. Ce s-a făcut pentru cetățeni? Nimic. S-au scos o săptămână câțiva gunoieri și au măturat și atât. Păi ce facem, mie îmi dă în cap? S-a distrus comerțul în Ploiești. S-au păstrat spațiile pentru simpatizanții PSD dacă câștiga PSD-ul. Asta s-a făcut. De ce simpatizanții PSD au contracte pe magazine? Lângă mine. Are contract lângă mine. De ce? Și eu nu pot să obțin. Pentru ce, domnul președinte? Ce face consiliul local pentru cetățean? Nimic. Interesează: Parcul Stere dacă are flori, Caragiale că mai vopsește o firmă de-a lu’ Cosma, nu știu ce mai zugrăvește pe acolo, niște grădinițe care nici nu funcționează la ora actuală. Se duc bani de la robinet. Comisia nr. 1.

Dumneavoastră nu cunoașteți procedura. Patrimoniul face proiect, aprobă juridicul și fug banii de la comisia 1. Și aprobă consiliul local. Dumneavoastră nici nu știți ce aprobați.

Mă scuzați, cu tot respectul! Mulți sunteți veniți noi, dar nu cunoașteți procedura. Unde se duc banii. De ce să plătească contribuabilul? Să plătească cei care au greșit, care au semnat. Cum este posibil să dai concesiune directă la infractori 250 de metri pătrați? Asta este una. Au dat la firme.

Să vă spun un lucru. Adică poate știți mai bine, o concesiune nu se poate vinde. Dar dacă o dai directă pe firmă, se vinde firma. Se vinde firma, se vinde și concesiunea. De ce se ajunge aici? Concesiuni directe, fără licitații. Cum este posibil așa ceva? Dar mie pentru zece metri pătrați îmi cere licitație. Este posibil așa ceva?

Cu tot respectul. Nu am nimic personal. Eu am fost deținut politic. Nu înghit PSD-ul. Sunt oameni care îi respect: a fost Calotă, domnul Ganea. Care îi respect. Sunt oameni care pot să discut. Nu am nimic politic cu nimeni. Îmi cer decât drepturile mele. Și ca să-mi cer drepturile, trebuie să lovesc în cineva. În abuzuri lovesc.

Deci, când s-au vândut astea, concesionări directe, nu mai exista juridic? Dar la mine acolo pe zece metri există juridic. Ce a făcut juridicul? Ce a făcut consiliul local din mandatul trecut? Am spațiu comercial la Hale. De ce nu-mi aprobă închirierea?

Deci, exact magazinele care le-am umplut cu domnul Iulian Dumitrescu, de sus până jos, geamuri, tot de sus până jos, alea sunt problema Ploieștiului. Asta e problema mare în Ploiești. Eu sunt o problemă. E posibil așa ceva? Unde ajungem? Nu vă dați seama, eu nu am vrut să vină mulți. După mine vin mulți. Eu aduc 1000 de voturi la alegeri. Nu vă dați seama că umplu parcările și alea? Nu vreau să ajung acolo. Nu vreau să ajung la D.N.A. Eu știu ce înseamnă să faci rău la cineva, dar puțin respect. Sunt singurul fost deținut politic. Sunt cel mai tânăr din țară la 62 de ani. Păi am ajuns bătaie de joc? Am ajuns bătaie de joc la angajați, la directori de compartimente? Când aud numele meu închid telefonul. Nu se poate discuta decât dacă eu sunt militar și îi trimit lu’ iubita o scrisoare, îmi trimit și ei altă scrisoare după două luni. Așa se comunică cu primăria municipiului Ploiești. Nu se poate.

Pe 8 Martie există cort la parter de bloc, 25 de metri pătrați la o jumate de metru de bloc lângă ghena de gunoi. Cort. De doi ani și ceva. Și eu stau cu magazinul peste drum, nu am voie să funcționez. În regulă urbanistic, în regulă tot. S-a dat aprobare la comisia 2 și 4. De ce nu se respectă aprobările? Adică, dacă stau să gândesc bine este o jumate din consiliul local comisia 2 și 4. De ce nu se respectă? Un angajat contestă o jumatate de consiliu local? Un jurist? Este posibil așa ceva?

Dl Radu-Alexandru Simionescu

Mulțumim, domnul Gaidoș!

Dl Gaidoș Mihai

Și eu vă mulțumesc că m-ați ascultat!

Dl Radu-Alexandru Simionescu

Acestea fiind spuse, declar ședința închisă!

***

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Radu-Alexandru SIMIONESCU


p. SECRETAR GENERAL,

Mihaela-Lucia CONSTANTIN

DIRECTOR EXECUTIV


Verificat, Șef Serviciu, Adriana Cîrstea

Întocmit, consilier Claudia-Maria Ilă