ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

P R O C E S - V E R B A L al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 31 martie 2020

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului municipiului Ploiești, Adrian-Florin Dobre nr. 1107/25.03.2020.

*

Ședința s-a desfășurat prin mijloace electronice.

*

La ședință au participat un număr de 27 de consilieri din 27 în funcție.

***

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian Florin Dobre        - Primar

Doamna Ioana Geanina Serbinov    - Secretar General

***

Ședința a fost condusă de domnul consilier George Sorin Botez.

***

Dl George Sorin Botez

Bună ziua!

Vă rog să faceți liniște! O să facem prezența.

*

S-a efectuat prezența consilierilor prin strigare.

*

Suntem prezenți 27 de consilieri, din 27 în funcție. Constat existența cvorumului.

*

Începem ședința cu Imnul de Stat!

*

Dl George Sorin Botez

Avem suplimentar pe ordinea de zi următoarele: sunt două proiecte care nu au viză de legalitate, deci nu vor intra pe ordinea de zi. Haideți să le citesc: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și estimările pe 2021-2022” - lipsă viză legalitate, aviz comisia 1 nefavorabil, raport economic nefavorabil. Nu-l voi supune la vot pentru introducere.

2 ”Proiect de hotărâre privind Acordul de principiu pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 122/2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.250/26.07.2018 privind aprobarea participării municipiului Ploiești în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - troleibuze”, a indicatorilor tehnico-economici ai investiției, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a acordului de parteneriat și a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale de troleibuze” - nu are viză de legalitate, nu are aviz de la comisia 1 și are raport economic nefavorabil.

Deci cele două nu întrunesc condițiile pentru a fi discutate, nu o să le supun la vot pentru suplimentarea ordinii de zi.

Avem următoarele: o să vă cer acordul să le citesc pe toate și să le votăm în bloc.

Este cineva împotrivă?

Dl Primar

Da. Legat de punctul nr. 2 de pe lista suplimentară, înțeleg că au fost ieri discuții la ședința operativă legat de acest punct. S-a pus pe de o parte problema existenței bugetului necesar pentru suplimentarea cu 2 milioane. Vreau să reamintesc faptul că noi avem un credit de 34 de milioane pentru proiectele pe fonduri europene, până în momentul de față am folosit doar 10, iar în toată chestiunea licitația este ținută de către Ministerul Dezvoltării. Noi nu am transmis către minister, am transmis doar datele tehnice necesare pentru a se elabora caietul de sarcini de către minister în colaborare cu ...Nu avem nicio implicare în ceea ce înseamnă procedura de licitație. Ei au cerut doar acea suplimentare de 2 milioane de lei, dacă de principiu suntem de acord. Iar a treia chestiune de care trebuie să ținem cont este faptul că această achiziție a celor 20 de tramvaie împărțită în două loturi, aceste două loturi reprezintă proiecte complementare cu proiectul cu Cantacuzino și cu unul dintre cele două proiecte de pe Libertății. Dacă nu avem aceste troleibuze în continuare cu 2023 cumpărate, suntem obligați să returnăm banii și pentru cele două proiecte legate de Libertății și Cantacuzino.

Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc și eu!

Problema este că nu sunt îndeplinite condițiile conform Codului administrativ pentru a fi puse în discuție. Nu au aviz de comisie și nu au viză de legalitate. Fără aviz de comisie nu intră pe ordinea de zi. Nu poate fi discutat. Dacă este vreo chestiune de urgență, lămuriți care este situația și facem o extraordinară sau o de îndată.

Doamna Secretar, vă rog!

Dna Ioana Geanina Serbinov

Proiectul nu a fost vizat de legalitate pentru că legea prevede că acești bani trebuiesc prevăzuți și raportul de la Direcția Economică spune că nu avem banii efectiv. Acesta este motivul principal. Nu putem asigura suma.

Dl George Sorin Botez

Deci nu există aviz de comisie, pentru că raportul economic s-a dat nefavorabil întru-cât nu sunt bani alocați pentru această suplimentare.

Deci nu s-a luat în dicuție de către comisia 1. Neavând raport de comisie, nu intră în dezbatere.

Dl Ganea Cristian

Domnul Botez, mă auziți?

Dl George Sorin Botez

Ziceți domnul Ganea!

Dl Ganea Cristian

Problema este că acest proiect nu a fost explicat și nu a fost susținut de cine trebuia, în speță, de Relații Internaționale. Eu cred că trebuia și în comisia 1 un reprezentant să-l susțină. Din câte îmi aduc eu aminte, nu a fost. Domnul Palaș, mă înșel?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Nu vă înșelați, dimpotrivă, am întrebat insistent atât în comisie cât și ieri la grupul operativ, dacă ni se pot oferi informații mai multe. Ori acest lucru nu s-a întâmplat. Nu a fost nimeni în măsură să ne spună ce se întâmplă cu proiectul acesta. A fost aruncat pe masă și nimeni nu l-a susținut.

Dl Ganea Cristian

Domnul Primar, astăzi cu o oră înainte de ședință mi-a explicat, dar un pic cam târziu. Trebuia cine se ocupă de acest proiect să explice pe larg comisiei și domnilor consilieri, pentru că este un proiect important de care depind alte două proiecte.

Propun să ne fie explicat, acum eu am înțeles personal, dar să li se explice și colegilor și să facem o ședință de îndată sau extraordinară săptămâna viitoare.

Dl George Sorin Botez

Eu sunt de acord. Avem pe cineva de la Relații Internaționale să explice?

Nici azi nu avem pe nimeni.

Dna Ioana Geanina Serbinov

Chemăm imediat.

Dl George Sorin Botez

Bine. Oricum nu intră. Haideți să trecem la ordinea de zi.

Dna Ioana Geanina Serbinov

Deci nu mai chem?

Dl George Sorin Botez

Chemați-i.

Avem următoarele suplimentare:

  • 53 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Palaș-Alexandru Paul, Sălceanu Claudia Oana, Sîrbu-Simion Gheorghe, Staicu Zoia și Andrei Gheorghe.

  • 54 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2020 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Palaș-Alexandru Paul, Sălceanu Claudia Oana, Sîrbu-Simion Gheorghe, Staicu Zoia și Andrei Gheorghe.

  • 55 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2020 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.

  • 56 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 30 Ploiești pe anul 2020 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Palaș-Alexandru Paul, Sălceanu Claudia Oana, Sîrbu-Simion Gheorghe, Staicu Zoia și Andrei Gheorghe.

  • 57 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SPITALULUI DE PEDIATRIE PLOIEȘTI pe anul 2020 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Palaș-Alexandru Paul, Sălceanu Claudia Oana, Sîrbu-Simion Gheorghe, Staicu Zoia și Andrei Gheorghe.

  • 58 Proiect de hotărâre privind măsuri referitoare la plata unor obligații către bugetul local al Municipiului Ploiești - inițiat de viceprimarii Ganea Cristian Mihai și Pană George și de consilierii Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan.

Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi a acestor puncte pe care le-am citit. Repet, cele două fără viză de legalitate iar 2 fără aviz de comisie, nu sunt supuse la vot. Pentru toate celelalte vă cer votul:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva?  -

Cu 27 de voturi ”pentru” proiectele au fost introduse pe ordinea de zi.

*

Ieri la grupul operativ s-au făcut niște vorbiri despre retragerea unor proiecte. Și o să le iau pe rând.

Proiectul nr. 7 ” se retrage?

Dna Stanciu Marilena

Da.

Dl George Sorin Botez

Nr. 12 ”Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr.384/14.10.2019 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii beneficiari ai serviciului de salubrizare care nu au încheiat contract de salubrizare și beneficiază de aceste servicii”.

Dl Minea Constantin Gabriel

Da, se retrage.

*

Dl George Sorin Botez

14, 15, 16 se retrag sau rămân pentru prorogare?

Dl Primar

14, 15, 16 se retrag.

Dl George Sorin Botez

Retrase de inițiator.

Mai avem retrase 35 și 36.

Dl Dănescu Ștefan

35, 36 se retrag. 34 rămâne.

Dl George Sorin Botez

Mai are cineva ceva?

Dl Hodorog Bogdan

Domnul președinte, ieri la grupul operativ s-a pus în discuție și prorogarea proiectelor nr. 23 și 24.

Dl George Sorin Botez

Da domnul Hodorog, dar acelea vor intra la discuții.

Dl Hodorog Bogdan

Am înțeles.

Dl Primar

Domnul Botez, mai este o problemă. Ați spus că se retrage proiectul nr. 12. Înțeleg că motivul pentru care se retrage este că în această perioadă nu pot fi mărite tarifele. Dar nu putem să aprobăm acest proiect de hotărâre și intrarea în vigoare să fie după finalizarea perioadei în care se aplică starea de urgență? Propunerea mea este să fie aprobată, dar intrarea în vigoare să fie după ce ieșim din această stare de urgență.

Dl George Sorin Botez

Nu eu l-am propus spre retragere, inițiatorul.

Inițiatorul, vă mențineți solicitarea de retragere?

Dl Minea Constantin Gabriel

Ieri am retras proiectul în urma solicitărilor de la juridic. Din acest motiv a fost retras. Întrebați juridicul dacă este de acord să dea viza de legalitate.

Dl Primar

Să întrebăm juridicul atunci dacă în condițiile în care această taxă intră în vigoare după perioada stării de urgență este vreo problemă sau nu în acest context?

Dl Minea Constantin Gabriel

Dacă răspunsul de la juridic este favorabil, atunci rămânem cu acel proiect.

Dl George Sorin Botez

Doamna Secretar?

Dna Ioana Geanina Serbinov

Cu amendamentul propus să intre în vigoare, proiectul ar putea fi contrasemnat, dar apreciez că am nevoie de un punct de vedere și al Direcției Economice. În prezent nu am raport de la Direcția Economică pe acest proiect.

Dl Ganea Cristian

Domnul Președinte, cu tot respectul, doamnei Serbinov nu îi merge microfonul. Nu se aude nimic.

Dna Ioana Geanina Serbinov

Deci, în situația în care s-ar propune un amendament ca acest proiect să intre în vigoare și să se aplice după încetarea stării de urgență, pentru a putea fi contrasemnat am nevoie și de un punct de vedere de la Direcția Economică, deoarece în prezent la acest proiect nu am raport economic. În situația în care am un punct de vedere de la Direcția Economică strict referitor la intrarea în vigoare după încetarea stării de urgență, proiectul va fi contrasemnat.

Dl Ganea Cristian

Domnul Președinte, propun să facem același lucru cu acest proiect, așa cum facem cu cel de achiziție a mijloacelor de transport electrice.

Dl George Sorin Botez

De acord.

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva?  -

Cu 27 de voturi “pentru” punctul 12 a fost retras.

*

În aceste condiții, supunem la vot ordinea de zi cu modificările discutate:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva?  -

Cu 27 de voturi ”pentru” ordinea de zi a fost adoptată.

***

Este în sală doamna Croitoru, pe care o invit la o tabletă să explice proiectul nr. 2 de la suplimentare. Aveți fix 3 minute.

Dna Croitoru Daniela - Director Direcția Relații Internaționale

Am primit joi mail de la Ministerul Dezvoltării referitor la finalizarea primei etape de evaluare a achiziției privind cumpărarea de troleibuze pentru municipiul Ploiești, prin care ni s-a comunicat că firma care a rămas în continuare în evaluarea finaniară, are o ofertă de 42 de milioane, față de 40 cât a fost inițial publicată. Conform contractului pe care noi îl avem semnat cu ministerul, orice valoare suplimentară, în anexa 1 la articolul 9, orice valoare suplimentară este suportată de beneficiar.

Condiția este ca noi să transmitem acordul de principiu. În cazul în care valoarea rămâne nemodificată și nu scade în timpul evaluării sau negocierilor, să ne dăm acordul de principiu că suportăm diferența. Fapt pentru care am făcut prezenta hotărâre de consiliu prin care noi ne dăm acordul de principiu. Pentru acoperirea acestei sume există creditul de 34 de milioane din care avem până acum contracte în valoare de 10 milioane și există sume care se pot folosi pentru a acoperi această diferență.

Dl George Sorin Botez

Aveți întrebări?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Da domnul președinte. Aș vrea să o întreb pe doamna director, dacă tot a inițiat acest proiect și este urgent, de ce nu l-a urmărit de la început până la sfârșit, să discute cu doamna Serbinov, astăzi să aibă viza de legalitate, să aibă tot și să-l putem vota?

Dna Croitoru Daniela - Director Direcția Relații Internationale

Noi nu avem rapoartele. Nu am știut până ieri când am aflat de la comisie că avem rapoarte nefavorabile și pe economic și azi am aflat că nu avem viză de legalitate.

Dna Ioana Serbinov

In primul rând, proiectul în momentul de față, dacă s-ar reglementa situația economică și ar obține viză de legalitate, tot nu poate fi discutat pentru că nu avem aviz de comisie.

Repet, în momentul de față, chiar dacă s-ar reglementa situația din punct de vedere economic și ar obține viză de legalitate, proiectul nu poate fi discutat în ședința de astăzi deoarece nu are aviz de comisie. Iar coform prevederilor Codului administrativ nu poate fi discutat.

Dl George Sorin Botez

Stați puțin că nu spune nimeni să-l mai discutăm acum. Am înțeles. Era vorba doar de o explicație. Și întreb colegii dacă s-au lămurit sau nu? Dacă nu s-au lămurit să pună întrebările.

Dl Ganea Cristian

De ce trebuie să fim de acord cu un câștigător care cere 42 de milioane?

Dna Croitoru Daniela - Director Direcția Relații Internaționale

Contractul pe care-l avem încheiat cu ministerul dezvoltării, prevede ca în cazul în care apar majorări și suntem de acord, să ne dăm acest acord.

Dl George Sorin Botez

Nu ați înțeles. Aveți un contract cu ministerul dezvoltării. Întrebarea domnului viceprimar Ganea a fost foarte clară: dacă valoarea unei licitații, a unei proceduri este de 40 de milioane și vine cineva și solicită un preț mai mare pentru a face livrarea este legal ca în timpul procedurii să poți să oferi un preț mai mare? Nu se aduce atingere concurenței care ar trebui să existe în cadrul procedurii? Nu poate veni altcineva să spună ”stai domnule că dacă știam că se face pe 42 de milioane veneam și eu?” asta întreabă.

Dumneavoastră îi spuneți: ”da este legal, situație în care dacă noi aprobăm dumneavoastră mergeți să dați cu subsemnatul” sau spuneți ”nu, nu este legal, iar noi dacă aprobăm mergem noi să dăm cu subsemnatul”.

Deci acuma problema este cine dă cu subsemnatul. Și microfonul este la dumneavoastră. Aveți cuvântul!

Dna Croitoru Daniela - Director Direcția Relații Internaționale

Achiziția este organizată de minister.

Dl George Sorin Botez

Deci, întrebarea mea a fost dacă dumneavoastră aveți mere și dumneavoastră îmi spuneți că ați gătit prune. Eu v-am întrebat clar, cu subiect și predicat: este legal sau nu este legal?

Dna Croitoru Daniela - Director Direcția Relații Internaționale

Nu pot să vă spun. Colega de la achiziții poate să vă lămurească.

Dl George Sorin Botez

Dar de ce ar trebui să mă lămurească colega de la achiziții, că dumneavoastră sunteți leader de proiect aici?

Dna Croitoru Daniela - Director Direcția Relații Internaționale

Nu sunt eu leader de proiect.

Dl George Sorin Botez

Dar cine se ocupă?

Dna Croitoru Daniela - Director Direcția Relații Internaționale

Doamna Mariana Stochiță de la tehnic este leader de proiect. Conduce proiectul din partea primăriei.

Dl George Sorin Botez

Doamna Stochiță a fost ieri aici și m-a lămurit ”nu”.

Pe mine mă interesează dacă este legal să modific prin creștere valoarea achiziției în timpul procedurii. Asta mă interesează.

Dna Croitoru Daniela - Director Direcția Relații Internaționale

Dacă nu se discută astăzi ne lămurim până la ședința viitoare.

Dl George Sorin Botez

Ideea este că vom face ședința viitoare dacă vom fi lămuriți. Nu convocăm o ședință, că dumneavoastră aveți 10.000 de lei salariul și stați la sevici pe banii aceștia iar noi venim toți, ne lăsăm treburile, nu mai vorbesc pe câți bani, dar nu venim aici ca să vă lămurim noi pe dumneavoastră ci să ne lămuriți dumneavoasatră pe noi.

Da, doamna Iamandi, vă rog!

Mai aproape de mirofon.

Dna Iamandi Mihaela - Director Direcția Tehnic Investiții

???

Dl George Sorin Botez

Nu se aude absolut nimic. Doamna Iamandi, nu se aude. Rezolvați conexiunea la internet și ne lămurim după aceea.

Doamna Croitoru, nu ne-ați lămurit.

Dna Staicu Zoia

Pot să întreb și eu ceva?

Dl George Sorin Botez

Vă rog!

Dna Staicu Zoia

În anexa nr. 3 înțeleg că se face o modificare și sumele....(microfonie)

Ce înseamnă? Diferența între HCL-ul vechi și HCL-ul nou, reprezintă activități neeligibile propri. Propri pentru cine?

Și ce înseamnă...și cheltuieli de publicitate?

Asta este majorarea? Uitați-vă în anexa 3.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Pentru publicitate aproape 60 de mii de lei? 600 de milioane de lei?

Dl George Sorin Botez

Doamnă, studiați proiectul vă rog frumos, că bănuiesc că răspundeți de el, adică măcar data viitoare veniți cu el citit.

Dna Croitoru Daniela - Director Direcția Relații Internaționale

Majorarea presupune cele 2 milioane plus T.V.A.-ul. Atât.

Dl George Sorin Botez

V-a întrebat pentru ce cheltuieli de publicitate suportate de primărie, v-a întrebat de ce creșteri salariale suportate de primărie, asta v-a întrebat.

Dna Staicu Zoia

Sunt aici în anexă.

Dl George Sorin Botez

Asta v-a întrebat. Iar dumneavoastră răspundeți la ce vreți dumneavoastră sau cum vă interesează. Votați dumneavoastră atunci.

Dna Croitoru Daniela - Director Direcția Relații Internaționale

Majorarea reprezintă 2 milioane plus T.V.A.-ul.

Dl George Sorin Botez

Doamnă, ce reprezintă cele 2 milioane?

Dna Staicu Zoia

Răspundeți altceva.

Dna Croitoru Daniela - Director Direcția Relații Internaționale

Diferența între 40 de milioane și 42.

Dl George Sorin Botez

Din ce este compusă doamnă, că știu cum este cu diferența? Din ce este compusă creșterea aceea?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Întrebarea a fost foarte clară. Repetăm întrebarea: dacă vă uitați în anexa nr. 3, la cheltuieli de informare și publicitate sunt 51 de mii 900. Imediat după acesta, cheltuieli cu salariile 20 de mii 509. Pentru cine și ce faceți cu informarea, publicitatea aceasta?

Dna Croitoru Daniela - Director Direcția Relații Internaționale

Sunt în cererea de finanțare care a fost aprobată deja. Singurele modificări se referă la... Acestea au fost aprobate.

Dl Pană George

Păi doamnă, dacă au fost aprobate de ce mai apar încă o dată în cuantumul celor două milioane? Dacă au fost aprobate înseamnă că sunt în cele 40 de milioane, se mai solicită încă 2 milioane și veniți încă o dată cu ele. Mai greu vă îngreunați situația.

Dl George Sorin Botez

Doamnă, că poate nu înțelegeți la ora aceasta, că nu este o chestie personală, haideți să ne înțelegem la ce problemă trebuie să răspundeți dumneavoastră.

O luăm de la capăt. Dumneavoastră, cei de la minister, solicită o creștere cu 2 milioane. Acești 2 milioane trebuie să aibă o structură. Să spună: cele 2 milioane se împart așa: pentru achiziția a 3 găini 12 lei, cea pe verde 16 lei, total 2 milioane. Care este destinația acestei sume de 2 milioane, în afara faptului că-i vrea cineva? Că asta am înțeles că cineva vrea două milioane. Mă mir că nu au vrut patru sau șase, dar discutăm de două. Dar la final, acești două milioane, în structura de cost a proiectului, pe ce se vor descărca?

Dna Croitoru Daniela - Director Direcția Relații Internaționale

Pe prețul troleibuzelor. Pe achiziția strictă a troleibuzelor.

Dl George Sorin Botez

Am înțeles doamnă, dar acest preț al troleibuzelor, la rândul lor, proiectul în sine, are o anumită structură:

Dna Croitoru Daniela - Director Direcția Relații Internaționale

Care nu se modifică.

Dl George Sorin Botez

Pentru autobuze atât, pentru publicitate atât, salariile pe proiect atât, transportul pe proiect atât, etc. Aceste două milioane în plus, vor trebui să se regăsească, să plătești ceva mai mult în cadrul structurii pe care dumneavoastră ați făcut-o. Nu știu dacă pe autobuze, sau pe salarii, sau pe asta. Modul în care ați prezentat proiectul, creează și o confuzie pe care distinșii mei colegi au ridicat-o: domnule, această anexă 3 care prevede niște cheltuieli, referitor la ea sunt cheltuieli suplimentare sau cheltuieli care au fost în proiectul inițial? Pentru că dumneavoastră veniți să ne cereți acum o suplimentare cu două milioane și în hârtii trebuie să ne spuneți: aceste două milioane se vor duce pe fotografii cu bunica, cu cățelul, cu purcelul. Da?

Nu luăm două milioane și zicem: bine mă, hai că a vrut ăla două milioane în plus, ia mă două milioane de aici. Da?

Ăla trebuie să spună: domnule la mine fac 42 de milioane pentru că eu în loc de 8 roți la autobuz am 10, în loc de cauciuc Pirelli pun Continental. Trebuie să justifice și el într-un fel în afara dorinței de a lua două milioane. Așa se face un proiect când ai leafă mare, doamnă.

O.k. Ne-ați lămurit. Am venit boi și am plecat vaci. Eu așa mă simt.

*

Intrăm în desfășurarea lucrărilor.

*

Punctul 1 de pe ordinea de zi „Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 22 ianuarie 2020.”

Au lipsit următorii: George-Sorin-Niculae Botez, Nicolae-Vlad Frusina, Marius-Nicolae Mateescu, Paul Palaș-Alexandru, George Pană și Claudia-Oana Sălceanu. Nu votați. Nu ați fost prezenți la ședință.

*

Vom proceda în felul următor: dacă toată lumea este de acord, se va vota electronic. Colegii care nu primesc pentru vot electronic, vor vota nu cu mâna, vor spune cum votează. Anunță. Va fi foarte dificil dar o rezolvăm, o scoatem la capăt.

*

Acum, la punctul 1 nu vor vota: George-Sorin-Niculae Botez, Nicolae-Vlad Frusina, Marius-Nicolae Mateescu, Paul Palaș-Alexandru, George Pană și Claudia-Oana Sălceanu. Trebuie să am 21 de voturi. Vă rog dați votul!

S-a procedat la votarea electronică a procesului-verbal.

Cu 21 de voturi “pentru” procesul-verbal fost aprobat.

***

Punctul 2 de pe ordinea de zi ”Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 13 februarie 2020.”

Nu votează: George-Sorin-Niculae Botez, Valentin Marcu, Marius-Andrei Dinu și Claudia Sălceanu. Toți ceilalți votează. Trebuie să avem 23 de voturi.

Supunem la vot:

S-a procedat la votarea electronică a procesului-verbal.

Cu 23 de voturi ”pentru” procesul-verbal fost aprobat.

***

Punctul 3 de pe ordinea de zi ”Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 18 februarie 2020.”

Nu votează: Cosma Marcian, Dinu Marius Andrei, Botez George Sorin Niculae, Hodorog Bogdan, Sălceanu Claudia Oana, Mateescu Marius Nicolae, Palaș-Alexandru Paul și Văduva Sorin. Au lipsit 8, trebuie să am 19 voturi.

Supunem la vot:

S-a procedat la votarea electronică a procesului-verbal.

Cu 19 voturi ”pentru” procesul-verbal fost aprobat.

***

Punctul 4 de pe ordinea de zi ”Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 20 februarie 2020.” Au fost prezenți toți consilierii.

Supunem la vot:

S-a procedat la votarea electronică a procesului-verbal.

Cu 27 de voturi ”pentru” procesul-verbal fost aprobat.

***

Punctul 5 de pe ordinea de zi ”Aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 27 februarie 2020.” Au fost prezenți toți consilierii.

Supunem la vot:

S-a procedat la votarea electronică a procesului-verbal.

Cu 27 de voturi ”pentru” procesul-verbal fost aprobat.

***

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi ”Întrebări și interpelări”.

Dna Sălceanu Claudia-Oana

Aș vrea să întreb eu ceva dacă se poate. Mai este domnul Primar cu noi în ședință?

Dacă se poate să ne explice și nouă cum a pus în aplicare articolul 6 din Ordonanța Militară nr. 4 pentru montarea dispenserelor dezinfectanților de la scările de bloc? Dacă există echipamentul necesar? Aceasta ar fi o întrebare.

A doua întrebare, nu am văzut niciun plan de măsuri luat de către Comandamentul de Urgență asupra dezinfecției stradale. Vrem și noi o informare exactă și periodică asupra planului de dezinfecție. Acum am avut noroc că a plouat. Poate îl rugăm pe Doamne-Doamne să ne pună și un pic de clor în ploaie.

Dl George Sorin Botez

Nu este nevoie că avem detergent.

Dna Sălceanu Claudia-Oana

Și mai mă gândeam la o variantă, dacă toată lumea este de acord și dacă este bine varianta mea. Știu că cei de la S.G.U. au niște atomizoare pe care le folosesc la spațiile verzi. Acele atomizoare nu merg să facem o dezinfecție la scările de bloc și în spațiile comune? Întreb. Nu știu, dacă merg sau nu merg.

Și dacă totul este o.k. cu stocurile pentru cei de la Poliția Locală și cei de la Asistență Socială, cât și....

Dl George Sorin Botez

Doamna consilier, de fapt singura măsură bună a acestei stări de urgență este că Poliția Locală nu mai este a consiliului local. A trecut la poliție ca să vadă și ei ce înseamnă structură adevărată.

Dna Sălceanu Claudia-Oana

Această măsură a fost adoptată alaltăieri. Până alaltăieri săracii au mers fără prea mult echipament, fără dezinfectanți.

Dl George Sorin Botez

Aveți dreptate.

Dl Primar

Legat de dezinfecția din spațiile de condominii deja este comandă dată către Coral pentru a face această operațiune. Iar cei de la Rosal desemenea au atomizoare pe care le folosesc pe spațiile unde avem o frecvență mai mare a traficului : în jurul piețelor și în stațiile de autobuz. Și acest lucru se va face pe toată perioada...

În aceeași măsură va fi dată o comandă și către Coral să facă dezinfecție în

5                                                                                                                    5                                                                                                          5

spațiile publice. Folosesc toate materialele și echipamentele pe care le ...

Dna Sălceanu Claudia-Oana

Mă scuzați că intervin, dar nu prea am văzut. Credeți că sunt suficienți? Pot face față întregului Ploiești cei de la Coral?

Dl Primar

Noi avem un contract. Facem un act adițional pentru suplimentarea suprafețelor conform ultimei Ordonanțe militare date.

Dna Sălceanu Claudia-Oana

Cred că ar fi bine să ne prezentați și nouă planul de măsuri. Dacă cetățeanul ne întreabă de planul de măsuri, nu știm ce să-i răspundem, credeți-mă.

***

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!

Alte întrebări, interpelări?

Înțeleg că nu.

*

Punctul 7 s-a retras.

***

Punctul 8 ”Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021 - 2022 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. - inițiat de consilierii Marilena Stanciu și Gabriel Minea.”

Eu mi-am notat aici că era un amendament de făcut?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Da domnul președinte. Dați-mi voie să-l citesc.

Dl George Sorin Botez

Vă rog!

Dl Palaș-Alexandru Paul

Inițial S.G.U. prezentase un proiect de hotărâre în care erau prinse sume ce nu erau conform cu ceea ce avem noi în bugetul primăriei. Amendamentul meu sună în felul următor: suma alocată din bugetul local în valoare de 13.750.000 lei va corespunde cu suma prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli al S.G.U.

S-a procedat la corectarea erorii materiale, astfel încât suma alocată din bugetul local să corespundă cu suma prevăzută din bugetul de venituri și cheltuieli al S.G.U., respectiv 13.750.000 de lei.

Dl George Sorin Botez

A fost inserat în proiect amendamentul?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Da.

Dl George Sorin Botez

Atunci îl supun la vot.

Dna Staicu Zoia

Anunț că nu particip la vot.

Dl George Sorin Botez

Doamna consilier Staicu nu participă la vot.

Supunem la vot amendamentul:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva?  -

Cu 26 de voturi ”pentru” amendamentul fost aprobat.

*

Supunem la vot proiectul:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 26 de voturi ”pentru” proiectul a fost adoptat

***

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 de la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești -inițiat de consilierii Paul Palaș-Alexandru și Sorin Văduva.” 5                                                                                        5                                          5

Discuții? Domnul Palaș este o.k.?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Da este în regulă. Aviz favorabil. Nici o problemă.

O singură precizare aș avea de făcut, bugetul de venituri și cheltuieli a fost făcut înainte de apariția problemei acestui COVID-19. Iar la punctul la care a apărut această criză, realitățile economice s-au schimbat foarte mult. În consecință, într-un viitor nu foarte îndepărtat, apreciez că vom veni cu o rectificare care să fie conformă cu realitățile pe care le trăim.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot proiectul:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 27 de voturi “pentru” proiectul a fost adoptat

***

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2020 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu și Zoia Staicu.”

Discuții?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Proiectul are aviz favorabil. Nu este nicio problemă la el.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!

Supunem la vot proiectul:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 27 de voturi ”pentru” proiectul a fost adoptat

***

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești - inițiat de viceprimar George Pană și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Claudia Oana Sălceanu, Gheorghe Andrei, Gheorghe Sîrbu Simion și Zoia Staicu.”

Discuții?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Nu sunt discuții. Proiectul are aviz favorabil. Nu este nicio problemă.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot proiectul:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 27 de voturi ”pentru” proiectul a fost adoptat

***

Punctul 12 a fost retras.

***

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 65/2020 privind modificarea și completarea Regulamentului de înființare, atribuire, folosire, organizare și funcționare, a locurilor de parcare, în parcările de reședință și de domiciliu din municipiul PLOIEȘTI aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 521/2019 - inițiat de consilierii Marilena Stanciu și Gabriel Minea.”

Supunem la vot proiectul:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 27 de voturi ”pentru” proiectul a fost adoptat

***

Punctele 14, 15, 16 au fost retrase.

***

Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant din Consiliul Local al Municipiului Ploiești în calitate de membru al Consiliului Director al Fundației „CONSTANTIN STERE” - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Îl propun pe domnul consilier Robert Vîscan.

Mai sunt alte propuneri? Înțeleg că nu.

*

Fiind vorba de vot de persoane propunem votul deschis:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva?  -

Cu 27 de voturi ”pentru” a fost aprobat votul deschis.

*

Supunem la vot propunerea făcută - domnul Vîscan:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva?  -

Cu 27 de voturi ”pentru” propunerea a fost aprobată.

***

Supunem la vot proiectul:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 27 de voturi ”pentru” proiectul a fost adoptat

***

Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului maxim de posturi stabilit în urma modificării statului de funcții ale Spitalului Municipal Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 27 de voturi ”pentru” proiectul a fost adoptat

***

Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind transformarea unui post contractual de execuție din cadrul Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești, într-unul de nivel imediat superior - inițiat de viceprimar George Pană.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 27 de voturi ”pentru” proiectul a fost adoptat

***

Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării unui post din cadrul Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 27 de voturi ”pentru” proiectul a fost adoptat

***

Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind modificarea unor posturi de natură contractuală din cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești - inițiat de viceprimar George Pană.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 27 de voturi ”pentru” proiectul a fost adoptat

***

Trecem la punctul 22 ”Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului de Pediatrie Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești -inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 27 de voturi ”pentru” proiectul a fost adoptat

***

Trecem la punctul 23 ”Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești” - inițiat de consilierul Marcian Cosma.”

Propunere de prorogare.

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva?  -

Cu 27 de voturi ”pentru” proiectul a fost prorogat.

***

Trecem la punctul 24 „Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești” - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Și aici este o propunere de prorogare.

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva?  -

Cu 27 de voturi “pentru” proiectul a fost prorogat.

***

Trecem la punctul 25 ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și a unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2020-2021” - inițiat de consilierii Marilena Stanciu, Larisa Băzăvan, Florina Alina Sorescu, Marius Andrei Dinu și Sorin Văduva.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 27 de voturi ”pentru” proiectul a fost adoptat

***

Trecem la punctul 26 ”Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației unor părți aferente imobilelor în care își desfășoară activitatea unele unități de învățământ situate în municipiul Ploiești” - inițiat de consilierii Marilena Stanciu, Larisa Băzăvan, Florina Alina Sorescu, Marius Andrei Dinu și Sorin Văduva.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul:

Dl George Sorin Botez

Doamna Sălceanu?

Dna Sălceanu Claudia

Am dat din greșeală ieșire, dar sunt de acord.

Dl George Sorin Botez

Deci, votați „pentru”.

Dna Sălceanu Claudia

Da, da, da ,,pentru”, doar că am dat ,,ieșire” din greșeală, chiar înainte de vot.

Dl George Sorin Botez

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 27 de voturi ”pentru” proiectul a fost adoptat

***

Trecem la punctul 27 ”Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de reparații curente propuse a fi executate în anul 2020 la unitățile de învățământ preuniversitar de stat și antepreșcolar din Municipiul Ploiești - inițiat de consilierii Marilena Stanciu, Larisa Băzăvan, Florina Alina Sorescu, Marius Andrei Dinu și Sorin Văduva.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 27 de voturi ”pentru” proiectul a fost adoptat

***

Trecem la punctul 28 ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune pentru serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Ploiești pentru anul 2020” - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea și de consilierii Robert-Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Gabriel Constantin Minea, Constantin Grigore, Claudia Oana Sălceanu și Valentin Marcu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 26 de voturi ”pentru” și 1 ”abținere” a domnului consilier Sîrbu-Simion Gheorghe, proiectul a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 29 ”Proiect de hotărâre privind amplasarea construcției «Laborator Radioterapie cu Energii Înalte,, la Spital Municipal Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Discuții?

Dl Ganea Cristian

Da.

Dl George Sorin Botez

Vă rog!

Dl Ganea Cristian

Acest proiect l-am avut în discuție și în ședința operativă și ulterior mi-a fost explicat și mie de către doamna lamandi și de către domnul Primar. Acum rămâne la latitudinea noastră să vedem ce facem. Știu foarte bine că ne dorim această investiție și ne chinuim de foarte mult timp să o și facem. Există un proiect și în cadrul acestui proiect, în urma controlului făcut de ISU au descoperit cei de la ISU că-s distanțe care depășesc suprafața. Distanța de jur împrejur nu ar fi fost chiar tocmai, ...nu ar fi fost corectă să spunem așa. Dar, la o distanță mai mică se pot face anumite lucrări pentru a putea fi construit totuși acest laborator. Dar acest lucru trebuie făcut cu aprobarea Comitetului de conducere. Acest Comitet de conducere nu știm cum să-l interpretăm pentru că este din 1999. Este vorba de Consiliul Local, este vorba de Consiliul de Administrație, este vorba de executiv, de Primar ....

Și aceste condiții încă nu au fost lămurite.

Dacă poate cineva să ne lămurească să știm să votăm în cunoștință de cauză.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Păi nu cred că are cine să ne lămurească Cristi, în toată povestea asta, cu atât mai mult cu cât lucrurile tot de ei au fost încurcate: proiectant și toți isteții ăștia care se consideră la toate cunoscători. Eu sunt în Consiliul de Administrație la Schuller și discuția asta cu vecinătățile a fost punctată. Au intrat pe acolo o grămadă de specialiști sau așa ziși specialiști care și-au dat cu părerea. Toți au spus că e ok, vecinătatea nu va fi afectată. Am avut acestă discuție pentru că trebuia să lămurim dacă locul este potrivit pentru această investiție. Toți au spus că e ok dar uite cu ce ne trezim acum.

Dl Andrei Gheorghe

Pe 118/1999, adică normativul respectiv, sunt date niște distanțe, dar nu mă pricep și probabil numai specialiștii, trebuie întrebat la ISU, la ce se referă aceste distanțe. Ei spun așa: grad de rezistență la foc: 1, 2 - 6 m, 8 m, 10 m, gradul 3 - 8, 10, 12 m. Dar trebuie neapărat întrebați cei de la ISU. Nu mă pricep.

Dl Ganea Cristian

Poate cineva să ne dea mai multe informații? Doamna Iamandi sau doamna Crăciun?

Dl George Sorin Botez

Bun, haideți să discutăm că aici nu este o problemă, dacă îmi permiteți.

Din punct de vedere juridic, pentru a fi făcută o investiție era necesar a se respecta anumite distanțe. În momentul în care tu soliciți niște derogări, și aici este problema proiectantului, poți să dai o declarație că, dacă aceste distanțe sunt mai mici decât cele prevăzute de lege, îți asumi responsabilitatea ca în cazul în care se întâmplă ceva, de orice natură, care să creeze prejudicii umane sau materiale, vei răspunde.

Din punctul meu de vedere, atât timp cât eu, consilierul Botez, nu am paza lucrului respectiv și nu dispun cu privire la administrarea lui, în așa fel încât să-mi pot lua niște măsuri de siguranță ca această declarație să fie însoțită și de securizarea investiției, mie mi se pare că e o chestie, ca să fiu în domeniu, pompieristică. Adică noi 27 de inși ne asumăm responsabilitatea ca ducându-se în zona de protecție mai mică, în cazul în care se va întâmpla ceea ce nimeni nu vrea să se întâmple, răspundem. Tocmai de aceea, în opinia mea și fără a vrea să arunc pisica pe colegii din Comitetul de conducere, cum îi spune acolo, Consiliu de Administrație, eu cred că este, că excede competenței Consiliului Local. Eu nu am de ce să îmi asum azi responsabilitatea, pentru o construcție care va avea durata de funcționare 50 de ani și unde se pot întâmpla tot felul de minuni, pentru că repet, nu am nici paza juridică și nici paza administrativă, personal. Tocmai de aceea eu sunt sceptic cu privire la adoptarea acestui proiect și am vrut să fiu foarte bine înțeles. Sunt considerente exclusiv juridice.

Vă rog, domnul consilier Sicoie!

Dl Sicoie Florin

Sunt convins că în afară de ISU, e nevoie de avizul CNCAN - Comitetul Național pentru Controlul Activităților Nucleare. Acolo există normativele astea de distanțe pentru radioterapie. Dacă ar fi fost directoarea spitalului aș fi întrebat-o dacă au obținut avizul Comitetului de Activități Nucleare. Ăla este esențial. ISU măsoară alte lucuri. CNCAN-ul e cel care...

Dl George Sorin Botez

Acolo se referă la altceva. E posibil și Doamne ferește să nu fi avut în vedere acel aviz și ceea ce s-a proiectat să nu fie bun.

Dl Sicoie Florin

Proiectantul trebuia să facă lucrul acesta inevitabil.

Dl George Sorin Botez

Bineînțeles. Asta era o chestie, era un studiu de pre-proiectare.

Dl Sicoie Florin

Și mai e ceva. Avizul CNCAN-ului este valabil pe perioadă limitată. lan, 2 ani, 3 ani. Se prelungește la fiecare...

Dl George Sorin Botez

După ce se verifică aparatul.

Dl Andrei Gheorghe

Domnul președinte, îmi permiteți?

Dl George Sorin Botez

Vă rog domnule!

Dl Andrei Gheorghe

Clădirile au un anumit grad de rezistență la foc: gradul 1- 2, gradul 3, gradul 4 -5. Față de aceste clădiri se poate construi la distanță de 6 metri, de 8 metri, de 10 metri, depinde de gradul de rezistență la foc al clădirii de lângă cea care se construiește. Acestea sunt distanțele din acest normativ care trebuie respectate.

Dl George Sorin Botez

Domnul colonel, sunt de acord cu dumneavoastră, dar în aceeași măsură dumneavoastră vă puteți da acordul să se construiască de către altcineva un bloc, nu știu unde și vă asumați responsabilitatea dacă fiind prea aproape de altul, ia foc.

Dl Andrei Gheorghe

Nu, eu nu sunt de acord.

Dl George Sorin Botez

Deci nu știm nici măsuri de punere în siguranță, nu știm nimic. Adică doar să îmi asum responsabilitatea.

Dl Ganea Cristian

Eu propun să fie retras acest proiect, să îl luăm în discuție cu factorii responsabili care pot da lămuriri mai bune și la fel, să fie introdus într-o extraordinară.

Dl George Sorin Botez

Domnul Bolocan!

Dl Bolocan Iulian

Este normal să se retragă. Titulatura "Proiect de hotărâre privind amplasarea construcției...”

Dl Popa Gheorghe

Domnul președinte, sunt de acord cu prorogarea proiectului.

Dl George Sorin Botez

Imediat, să îi dăm cuvântul domnului Bolocan, dorește să spună câteva cuvinte și domnul Pană. E bine să ascultăm ca să știm să nu ne ridicăm data viitoare.

Dl Bolocan Iulian

Deci, când un proiect de hotărâre vine în Consiliul Local, vine cu toate avizele de specialitate ale proiectanților, ale specialiștilor. Nu noi trebuie să stabilim amplasarea.

Dl George Sorin Botez

Aveți dreptate.

Dl Bolocan Iulian

Oportunitatea. Deci, eu propun să discutăm într-o ședință separată.

Dl George Sorin Botez

Ok. Domnul Pană!

Domnul Bolocan a spus...dați-mi voie, deci domnul Bolocan a spus că din punctul domniei sale de vedere trebuie să voteze oportunitatea unei investiții și nu este un specialist care să voteze modalități de amplasare a construcțiilor.

Dl Ganea Cristian

Are dreptate.

Dl George Sorin Botez

Da, sunt convins. Deci, din punct de vedere tehnic are perfectă dreptate. Bănuiesc că din punct de vedere juridic am și eu perfectă dreptate. Și acum să auzim și pe domnul Pană ce vrea să ne lumineze, vă rog!

Dl Pană George

Mulțumesc! Cred că s-au spus mai multe lucruri pe care voiam și eu să le spun, dar însăși din textul proiectului hotărârea spune așa: se aprobă distanțe de suprefețe mai mici. Această aprobare, trebuie să știe toată lumea, în înțelesul temeiurilor care ne-au fost invocate, înseamnă o asumare pe proprie răspundere. Este echivalentul unei declarații pe proprie răspundere că cei care votează hotărăsc cu privire la aceste distanțe care să fie mai mici decât cele prevăzute în normative. Chestiunea aceasta cred că trebuie foarte bine explicată tuturor ca să știe toți cei care votează ce înseamnă această aprobare de fapt. Este o asumare pe proprie răspundere. Și mai departe, legat de chestiunea asta, văd că din partea ISU, și aici o să rog ca până la ședința viitoare colegii de la DTI să lămurească chestiunea asta, văd că ISU la prima părere pe care și-o expimă în această documentație spune că proiectantul nu este autorizat în condițiile legii pentru proiectare, executare, verificarea instalațiilor de apărare împotriva incendiilor sau altor mijloace destinate apărării împotriva incendiilor.

Acum eu nu știu dacă acest proiectant poate să facă propunerile pe care le-a făcut prin prisma faptului că ISU ne spune că îi lipsește o autorizație.

Deci până la ședința viitoare, dacă se va mai pune pe ordinea de zi această temă aș vrea să ne fundamentăm punctul de vedere foarte clar dacă acest proiectant putea să facă propunerea asta sau nu.

Multumesc!

Dl George Sorin Botez

Propunere de prorogare.

Domnul Marcu, îmi cer scuze, doreați să luați cuvântul?

Dl Marcu Valentin

Da și eu vreau să iau cuvântul, domnul președinte.

Dl George Sorin Botez

Vă rog! Dacă... uite vă văd fața. Ziceți dumneavoastră și urmează domnul Marcu.

Dl Dinu Marius Andrei

Da, voiam să spun că este un proiect foarte important pentru noi pentru toți consilierii și nu numai pentru noi pentru Ploiești, pentru județul Prahova și județele alăturate, dar problema e în felul următor: într-adevăr ce a spus domnul Pană, voiam să spun și eu, că proiectantul nu este autorizat să facă aceste proiectări referitoare la mijloace de tehnică a apărării împotriva incendiilor. Problema mea este faptul că această firmă face parte din consorțiul care a câștigat licitația și în mod normal trebuia să știm că nu are autorizație, înainte să înceapă proiectul tehnic și să ia preavize de la ISU, de la CNCAN, așa cum a spus și domnul consilier Sicoie, cu toate preavizele astea să se apuce de proiectare tehnică. S-a apucat, a făcut proiectul tehnic, în mod normal trebuiau să se dea avizele de la energetic și să se înceapă lucrarea și noi ne trezim că ei sapă fundația acum și noi răspundem pentru ceea ce se va întampla.

Din punctul ăsta de vedere aș dori ca până la ședința viitoare, când va fi introdus pe ordinea de zi, chiar dacă va fi cea extraordinară, să avem un plan de vedere din partea ISU sau chiar un reprezentant de la ISU să vină să ne explice despre ce este vorba și aș ruga-o pe doamna director lamandi să ne facă și nouă un raport de la începutul investiției noastre în acest proiect, până acum, cum au decurs lucrurile. Pentru că proiectarea asta trebuia să se termine undeva pe loctombrie, lucrările trebuiau să înceapă la 1 noiembrie, noi suntem la 1 aprilie și suntem păcăliți în continuare că o să se facă proiectul. Și iată că, tot noi trebuie să luăm pe răspunderea noastră să facem acest proiect. Ceea ce, conform celor spuse de domnul avocat Botez este corect. Din punct de vedere juridic noi nu putem să ne asumăm responsabilitatea ce se va întâmpla. Peste 50 de ani o să vină cineva la noi că a aruncat unul o țigare și vine cineva la noi și ne întreabă, păi voi ați luat hotărârea asta pe răspunderea voastră. Eu așa aș dori, ca până data viitoare să se facă o fundamentare mult mai bună a acestui proiect și să fim lămuriți cu ceea ce înseamnă asta și responsabilitatea pe umerii cui cade.

Dl George Sorin Botez

Bun, aș vrea să vă mai spun ceva, ca să nu o tratăm nici chiar în tragic, așa.

În măsura în care se adoptă niște variante care duc la distanțe mai mici, aceste variante trebuie să fie însoțite de o completare a proiectului care trebuie făcută de cineva care este autorizat cu mijloace suplimentare de stingere a incendiilor. Adică nu este suficient să dau eu o declarație că, da în loc de 20 de metri vor fi 14, ci este necesar ca acel specialist, care este în stingerea incendiilor, să vină cu niște măsuri suplimentare pentru stingerea incendiilor. Acele măsuri suplimentare bănuiesc că nu au fost avute în vedere la momentul la care s-a făcut bugetul și sunt absolut convins, fiind foarte costisitoare, vă spun că sunt foarte costisitoare, da, ca valoarea bugetului alocat pentru această lucrare să fie majorat în mod considerabil. Dar stau și mă întreb, de ce aceste avize, de la ISU, respectiv de la CNCAN nu au fost solicitate anterior și de ce ne-am apucat de treabă să aruncăm banii pe fereastră pe niște proiecte care acum constatăm că nu sunt conforme cu dispozițiile legale?

Este o chestiune la care vreau să mi se răspundă în scris și vreau să fiu informat dacă cerința specializării ISU a fost cerută la momentul la care s-a făcut licitația pentru proiectare.

Dna Staicu Zoia

Toți consilierii dorim.

Dl George Sorin Botez

Toți consilierii dorim. Iar dacă nu a fost cerută această specializare, să știm de ce nu a fost cerută, dacă a fost o eroare sau dacă s-a avut în vedere o anumită situație de fapt și de drept care ar fi scutit de acest aviz? Pentru că a-mi cere mie acordul personal să răspund 50 de ani de problematica unui eventual incendiu sau al căror daune create acolo mi se pare, ca să nu spun altfel...doar excesiv.

Ca atare, dacă nu mai avem niciun coleg care dorește să ia cuvântul o să propun prorogarea acestui punct de pe ordinea de zi.

Dna Băzăvan Larisa

Voia domnul Marcu, parcă.

Dl George Sorin Botez

Păi, domnul Marcu, l-am întrebat, nu a dat niciun semn de viață. Domnul Marcuuu!

Dl Marcu Valentin

Cred că nu mai are rost să intervin că s-au spus numai lucruri bune.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc mult!

Cine este pentru prorogare?    - 27 voturi

Cine este împotrivă?           -

Dacă se abține cineva?        -

Cu 27 de voturi “pentru” proiectul a fost prorogat.

***

Trecem la punctul 30 ”Proiect de hotărâre privind repartizarea de locuințe sociale - inițiat de consilierii Robert lonuț Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Grigore Constantin, Claudia Oana Sălceanu și Valentin Marcu”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 27 de voturi ”pentru” proiectul a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 31 ”Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru un număr de trei unități locative cu destinația de locuințe de necesitate - inițiat de consilierii Robert lonuț Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Grigore Constantin, Claudia Oana Sălceanu și Valentin Marcu.”

Dacă nu sunt discuții supun la vot:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 27 de voturi ”pentru” proiectul a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 32 ”Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 248 m2, situat în Ploiești, str. Făcliei nr. 2B” - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert lonuț Vîscan, Sanda Dragulea, Sorin Văduva, Marius Nicolae Mateescu și Bogdan Hodorog.”

Discuții? Doamna Staicu!

Dna Staicu Zoia

Vreau să ne spună cu subiect si predicat doamna Serbinov dacă are aviz de legalitate, pentru că uitându-mă în Legea 50 pentru executarea lucrărilor de construcții, articolul 15 (1) spune că ”atribuirea terenurilor în baza cererilor formulate pentru atribuirea terenurilor acordate în baza Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor...

Dl Ganea Cristian

Nu se înțelege nimic.

Dna Staicu Zoia

Deci, aș dori să o întreb pe doamna secretar dacă are aviz de legalitate având în vedere Legea 50/1991, actualizată și modificată în luna octombrie 2019, în care spune că terenurile se acordă cu prioritate pentru Legea 15/2003, deci terenuri pentru tineri. Mai mult de atât, mi-a parvenit o hârtiuță de la Serviciul Juridic unde doamna Mihaela Zaharia spune că suprafețele de teren cuprinse între 150 și 300 de metri pătrați vor fi valorificate altor categorii de persoane numai ulterior finalizării procedurii de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii 15 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală. Mai mult, aș vrea să pun un semn de întrebare asupra firmei Fidox, pentru că mi se pare anormal ca într-o zonă cum este strada Făcliei să concesionezi un teren cu 0,85 de lei mp/lună. Deci nu poți să dai 2500 de lei pe an să-ți construiesti o locuință pe 250 de metri și întreb și eu de ce ținem sau de ce nu scoatem la vânzare având în vedere nevoia de lichidități a primăriei și-l acordăm prin concesionare directă pentru extinderea unei locuințe?

Vreau să întreb, dacă cererea a fost facută în septembrie, dacă este oportun acum când legea a intrat în vigoare să acordăm acest teren solicitanților?

Dl Ganea Cristian

Ne traduceți dumneavoastră? Că nu am înțeles nimic....

Dl George Sorin Botez

Deci, doamna spune că există impedimente la această concesiune datorită faptului că există texte de lege pe care le-a evocat potrivit cărora prioritate pentru terenurile din municipiu o are programul pentru împroprietărirea tinerilor în vederea construirii de case. Doamnă, eu traduc ce ați spus dumneavoastră .

Dl Ganea Cristian

Are viza secretarului sau nu are?

Dna Ioana Geanina Serbinov

Proiectul a fost vizat de legalitate în baza rapoartelor de specialitate unde Direcția Juridică a avizat favorabil. Nu știu despre adresa pe care o dețineți dumneavoastră de la Direcția Juridică, știu că au fost discuții și puncte de vedere emise de Direcția Juridică și punctul de vedere a fost că dacă procedurile au început înaintea modificării Legii 50 se va proceda la concesiune.

Dl George Sorin Botez

Domnul Sicoie!

Dl Sicoie Florin

Eu am mai intervenit la acest proiect când a fost pe ordinea de zi la ședinta din luna februarie din două motive: suprafața de 248 de metri mi se pare absolut construibilă și așa ar fi trebuit să se facă. 2 - mult mai corect decât o alipire la al lor deja existent sau la o locuință ar fi o scoatere la licitație publică, dacă vrem să valorificăm acest teren. În plus, argumentele doamnei Zoia Staicu stau în picioare.

Dl Ganea Cristian

Pot să pun și eu o întrebare, domnul președinte?

Dl George Sorin Botez

Vă rog!

Dl Ganea Cristian

Acest teren are acces și în altă stradă sau este un acces limitat? Cine poate să-mi răspundă?

Dna Staicu Zoia

Are acces la strada principală.

Dl Bolocan Iulian

Care e strada principală?

Dna Radu Carmen - Direcția Gestiune Patrimoniu

Făcliei.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Are acces din Făcliei.

Dl Sicoie Florin

Putem vedea schița terenului?

Dna Carmen Radu - Direcția Gestiune Patrimoniu

Nu o am la acest moment la mine.

???

Din documentația care a fost trimisă nu se vede din schiță foarte bine.

Dna Staicu Zoia

Comisia 2 a dat aviz pentru care a luat certificat de urbanism.

Dl Sîrbu Simion Gheorghe

Stimați colegi, și eu sunt de acord cu colega mea. Eu sunt consilier de 12 ani de zile și nu mi-am permis să cumpăr un teren de două sute și ceva de metri de la Primărie plus altă concesiune, să-mi fac și eu casă. Stau la bloc.

Nu înțeleg, chiar sincer, nu înțeleg, exact cum spunea colegul meu, domnul consilier Sicoie, de ce nu îl valorificăm prin scoatere la licitație dacă avem nevoie de bani? Eu propun să fie scos la licitație și să-l valorificăm la licitație. Nu să dăm 2500 de lei pe an și să-l concesionăm pe 49 de ani. 248 de metri este o suprafață destul de mare de construit. Mulțumesc frumos!

Dl George Sorin Botez

Mai spuneți o dată, vă rog!

Dl Sîrbu Simion Gheorghe

Mai pe scurt, stimați colegi, și eu sunt de acord cu propunerea colegului meu domnul Sicoie, și anume, dacă doriți să valorificăm această suprafață, să fie scoasă la licitație.

Dl George Sorin Botez

Deci domnul Sîrbu este de acord cu domnul Sicoie că modalitatea de valorificare a acestui teren este scoaterea la licitație. Corect?

Dl Sîrbu Simion Gheorghe

Corect domnul Președinte și vă mulțumesc!

5                        5                            5

Dl George Sorin Botez

Alte discuții înțeleg că nu sunt.

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Votul a fost dat în condițiile în care Secretariatul și-a menținut viza de legalitate, da?

Doamna Dragulea?

Dna Dragulea Sanda

Nu mi-a apărut votul.

Dl George Sorin Botez

Cum votați?

Dna Dragulea Sanda

Abținere.

Dl George Sorin Botez

Doamna Băzăvan este ieșită din sală, deci nu participă la vot.

*

Cu 9 voturi ”pentru”, 8 voturi „împotrivă” ale consilierilor Frusina Vlad, Mateescu Marius, Sîrbu-Simion Gheorghe, Marcu Valentin, Palaș-Alexandru Paul, Sicoie Florin, Staicu Zoia și Grigore Constantin și 9 „abțineri” ale consilierilor Dinu Marius Andrei, Dragulea Sanda, Sorescu Alina, Andrei Gheorghe, Pană George, Bolocan Iulian, Ganea Cristian, Văduva Sorin și Răcășean Florica proiectul de hotărâre a fost respins

***

Trecem la punctul 33 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind înstrăinarea prin vânzare a suprafeței de teren de 81,86 m2 indiviz din 424 m2 situată în Ploiești, str. Lupeni nr. 113, cu nr. cadastral 125859, Carte Funciară 125859 - inițiat de consilierii Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Vîscan Robert lonuț, Mateescu Marius, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan.”

Dacă nu sunt discuții supunem la vot proiectul de hotărâre.

Repet, suntem 26 de consilieri, doamna Băzăvan a ieșit din sală.

Cu 24 de voturi ”pentru” și 2 ”abțineri” ale consilierilor Ganea Cristian și Dănescu Ștefan proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 34 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind înstrăinarea prin vânzare a suprafeței de teren de 768 m.p., Carte Funciară 144128, număr cadastral 144128, precum și a suprafeței de teren de 769 m.p., Carte Funciară 144129, număr cadastral 144129, situate în Ploiești, str. Drăgănești nr. 79 către cei 8 beneficiari de locuințe construite prin intermediul Asociației Habitat for Humanity România - inițiat de consilierii Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Vîscan Robert lonuț, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan.”

*

Doamna consilier Băzăvan a revenit în sală.

*

Ieri se discutase să facem o prorogare.

Supunem la vot propunerea de prorogare:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva?

Cu 27 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost prorogat.

***

Punctele 35, 36 sunt retrase.

***

Trecem la punctul 37 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Consolidare zid de sprijin pentru punere în siguranță depozit deșeuri Teleajen” - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.”

Discuții?

Domnul Sîrbu!

Dl Sîrbu Simion Gheorghe

Noi am predat rampa de la Teleajen către consiliul județean, pentru a fi realizată acea investiție...

Dl George Sorin Botez

Deci domnul Sîrbu spune că rampa de la Teleajen a fost predată consiliului județean pentru realizarea investiției.

Dl Sîrbu Simion Gheorghe

S-a realizat investiția. Mi s-ar părea corect ca cei care i-au făcut recepția, cei de la Diorecția de Investiții a Consiliului Județean care au preluat-o si nu au luat în 5                                         5                                                                   5                                          1                             5

considerare că dacă se întâmplă ceva, pentru a fi pusă în siguranță, eu consider că, consiliul județean ar trebui să pună acesti bani pentru a fi pusă în siguranță.

Dl George Sorin Botez

Spune că dacă a fost făcută si preluată de către Direcția de investiții de la consiliul județean, punerea în siguranță ar trebui să fie făcută de către consiliul județean.

Dl Sîrbu Simion Gheorghe

În condițiile în care știți foarte bine că, consiliul local nu are bani pentru asa ceva.

Dl George Sorin Botez

Dacă nu mai sunt alte discuții, o să supun la vot.

Dl Vîscan Robert

As vrea să întreb domnul Președinte, în momentul acesta în administrarea cui este rampa?

Dl George Sorin Botez

În administrarea cui este rampa?

Dl Vîscan Robert

Eu știu că într-adevăr acolo investiția a fost făcută prin consiliul județean, dar țin minte că după ce a fost recepționată lucrarea, ei ne-au predat nouă amplasamentul cu tot cu investiție.

Dl George Sorin Botez

Domnul Sîrbu, cine administrează groapa aceea?

Dl Sîrbu Simion Gheorghe

Acuma probabil primăria Ploiești. Predată celor care fac pază acolo. Nu știu cine asigură paza.

Dl George Sorin Botez

Domnul Sîrbu crede că o administrează primăria Ploiești.

Dl Vîscan Robert

Dacă este urgentă...

Dl George Sorin Botez

Ar fi vreo problemă dacă pentru a-l fundamenta mai bine și a ști exact care este situația l-am amâna?

Dl Sicoie Florin

Dar domnul Ganea care este inițiator, nu ne poate spune?

Dl George Sorin Botez

Domnul Ganea?

Dl Ganea Cristian

Eu vă las să vorbiți. Dacă a intrat în administrarea noastră și deja am făcut niște reparații pe acolo, să ne spună juridicul ce părere are.

Dl Mateescu Marius

Cine este administratorul până la urmă?

Dl George Sorin Botez

Primăria Ploiești.

Dl Bolocan Iulian

Și cum a fost preluat?

Dl Mateescu Marius

Atunci avem voie să facem investiții.

Dl Dănescu Ștefan

Domnul președinte, este la fel ca acela de la CFR, numai că acesta este al nostru. Haideți să votăm.

Dl Ganea Cristian

Vreau să pun și eu o întrebare: podul de lângă Billa, care am luat terenul de la consiliul județean și ați făcut investiția, l-am dat înapoi către consiliul județean sau nu?

Dl George Sorin Botez

Pe mine mă întrebați?

Dl Ganea Cristian

Patrimoniul. Domnul Pană, doamna Carmen Radu?

Văd că nu-mi răspunde nimeni.

Dl Pană George

Da domnul Ganea, vă răspund eu.

Sunt procedurile în curs pentru intrarea în posesia consiliului județean a podului, pentru că potrivit protocolului încheiat la momentul la care s-a început construcția acestui pod, el trebuie să reintre în posesia consiliului județean.

Dl Ganea Cristian

Și atunci vine întrebarea întrebătoare, dacă se strică ceva la pod, cine repară, noi sau consiliul județean?

Dl Pană George

Nu eu vă pot răspunde, Direcția Tehnic Investiții.

Dl George Sorin Botez

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Avem un rezultat al votului?

Cu 21 de voturi ”pentru” și 6 ”abțineri” ale consilierilor Dinu Marius, Palaș-Alexandru Paul, Staicu Zoia, Bolocan Iulian, Băzăvan Larisa și Sîrbu-Simion Gheorghe, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 38 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire imobile multifuncționale - servicii și locuințe colective” Ploiești, str. Văleni nr. 144 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Robert lonuț Vîscan, Ștefan Dănescu, Iulian Bolocan și Sorin Văduva.”

Dacă nu sunt discuții supunem la vot proiectul de hotărâre.

Cu 25 de voturi ”pentru” și 2 ”abțineri” ale consilierilor Mateescu Marius și Ganea Cristian proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 39 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Majorare indicatori urbanistici și modificare retrageri pentru construcție spațiu comercial” strada Grădinari nr. 42, Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Iulian Bolocan, Ștefan Dănescu și Sorin Văduva.”

Dacă nu sunt discuții supunem la vot proiectul de hotărâre.

Cu 26 de voturi ”pentru” și 1 ”abținere” a doamnei consilier Staicu Zoia proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 40 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dl Ganea Cristian

Îl propun pe domnul George Botez.

Dl George Sorin Botez

Mai există altă propunere?

*

Fiind vorba de vot de persoane propunem votul deschis:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva?  -

Cu 27 de voturi ”pentru” a fost aprobat votul deschis.

*

Supunem la vot nominalizarea privind președintele de ședință conform propunerii domnului Ganea:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva?  -

Cu 27 de voturi ”pentru” propunerea a fost aprobată.

Supunem la vot proiectul:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 24 de voturi ”pentru” și 3 ”abțineri” ale consilierilor Frusina Vlad Nicolae, Staicu Zoia și Sîrbu-Simion Gheorghe proiectul a fost adoptat.

***

Trecem la punctul suplimentar 3 ”Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Palaș-Alexandru Paul, Sălceanu Claudia Oana, Sîrbu-Simion Gheorghe, Staicu Zoia și Andrei Gheorghe.”

Domnul Palaș?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Are aviz favorabil domnul Președinte, nicio problemă.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot proiectul:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 27 de voturi ”pentru” proiectul a fost adoptat.

***

Trecem la punctul suplimentar 4 ”Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2020 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Palaș-Alexandru Paul, Sălceanu Claudia Oana, Sîrbu-Simion Gheorghe, Staicu Zoia și Andrei Gheorghe.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 27 de voturi ”pentru” proiectul a fost adoptat.

***

Trecem la punctul suplimentar 5 ”Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2020 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Domnul Palaș?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Nu sunt probleme aici.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot proiectul:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 27 de voturi ”pentru” proiectul a fost adoptat.

***

Trecem la punctul suplimentar 6 ”Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 30 Ploiești pe anul 2020 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Palaș-Alexandru Paul, Sălceanu Claudia Oana, Sîrbu-Simion Gheorghe, Staicu Zoia și Andrei Gheorghe.”

Discuții?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Nu sunt observații.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot proiectul:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 27 de voturi ”pentru” proiectul a fost adoptat.

***

Trecem la punctul suplimentar 7 ”Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SPITALULUI DE PEDIATRIE PLOIEȘTI pe anul 2020 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Palaș-Alexandru Paul, Sălceanu Claudia Oana, Sîrbu-Simion Gheorghe, Staicu Zoia și Andrei Gheorghe.”

Domnul Palaș?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Aici este o modificare față de forma inițială. În forma inițială se dorea ca să suplimentăm noi de la bugetul local cu 200 de mii de lei, suma destinată cu... pentru analize COVID. În urma ședinței de ieri am convenit cu managerul de la spital să vină el cu diferența. În consecință, au loc modificări în cele două liste de investiții 2A și 2B.

Practic aparatul va fi cumpărat din sume venite atât de la municipiul Ploiești, cei 400 de mii de lei dați luna anterioară, plus 200 de mii de lei din fondurile proprii ale spitalului de pediatrie.

Încă o dată precizez, modificările nu apar în anexa cu bugetul, ci doar în anexele cu listele de investiții, anexa 2A și 2B.

Dl George Sorin Botez

Există o modificare față de proiectul inițial, asta înseamnă un amendament da?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Da.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot amendamentul:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva?  -

Cu 27 de voturi ”pentru” amendamentul a fost adoptat.

*

Supunem la vot proiectul:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 27 de voturi ”pentru” proiectul a fost adoptat.

***

Trecem la ultimul proiect ”Proiect de hotărâre privind măsuri referitoare la plata unor obligații către bugetul local al Municipiului Ploiești - inițiat de viceprimarii Ganea Cristian Mihai și Pană George și de consilierii Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan.”

Discuții?

Dl Sicoie Florin

La ce se referă?

Dl George Sorin Botez

Scutirea de la penalități pentru cei care datorează sume bugetului local rezultate din relația cu patrimoniul Ploieștiului pentru persoane fizice.

Dna Staicu Zoia

Propun ca toți cei prezenți să fie inițiatori.

Dl George Sorin Botez

Doamna Zoia Staicu dorește ca toți consilierii prezenți să fie trecuți inițiatori. 5                      5                                   1                  5                                    5            5

De acord.

Mai departe. Domnul Palaș?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Voiam să propun prelungirea acestei facilități până la data de 30 septembrie.

Dna Ioana Geanina Serbinov

Am zis 30 de zile după încetarea stării de urgență.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Eu de felul meu sunt optimist, dar cred că ar fi bine să fim precauți și să oferim această facilitate oamenilor până la data de 30 septembrie.

Dl George Sorin Botez

Inițiatorii?

Dl Pană George

Trimiterea a fost făcută la starea de urgență pentru că acesta a fost cadrul care a reglementat toate măsurile de genul acesta și mai mult decât atât, noi am mai venit cu 30 de zile după momentul încetării stării de urgență.

Sigur este un amendament, dacă vreți îl puteți propune, dar nu știu dacă mai avem temei de drept.

Dl George Sorin Botez

Dar dacă punem 60 de zile de la data încetării stării de urgență?

Dl Ganea Cristian

Domnul Președinte, vă rog frumos, după ce vorbește domnul consilier Dănescu dați-mi și mie cuvântul până să începeți votarea proiectului.

Dl George Sorin Botez

Am propus în loc de 30 de zile, 60 de zile de la data încetării stării de urgență.

Dl Dănescu Ștefan

Înainte aș vrea să vă spun ceva, domnul Președinte!

Dl George Sorin Botez

Vă rog frumos!

Dl Dănescu Ștefan

În forma actuală acest proiect, se referă la facilități numai pentru persoane fizice.

Dl George Sorin Botez

Da.

Dl Dănescu Ștefan

In orașul acesta sunt numai persoane fizice? Persoane juridice nu sunt, sau nu au probleme? Vizavi de taxele locale. Nu mă refer la taxele datorate bugetului de stat. Mă refer la taxele locale.

Dl George Sorin Botez

Se referă numai la veniturile de la departamentul patrimoniu, rezultate din închirieri și taxe.

Dl Dănescu Ștefan

Și persoane juridice nu sunt?

Dl George Sorin Botez

Nu.

Dna Radu Carmen - Director Direcția Gestiune Patrimoniu

La articolul 3 sunt prevăzute și convențiile pentru persoanele juridice.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Ștefan, dacă citeai textul înțelegeai.

Dl Dănescu Ștefan

Așa neînțeles cum sunt eu domnul Palaș, dacă nu introducem și persoanele juridice, eu nu voi vota acest proiect.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Este și pentru persoane juridice. George explică tu, te rog!

Dl Pană George

O să intervin eu. Forma proiectului inițial...

Dl Dănescu Ștefan

Nu este domnul Pană inițiator. Este domnul Ganea și comisia nr. 2.

Dl Pană George

Ați întocmit dumneavoastră proiectul, domnul Ștefan Dănescu? Vă întreb!

Inițiatori suntem trecuți toți. Inițiatori în momentul acesta este Comisia 2, eu și domnul Ganea.

Eu voiam doar să vă spun cum a fost gândit proiectul inițial. Dacă vreți bine, dacă nu ne oprim aici. Nu știu de ce atâta tensiune pe chestiunea aceasta.

Proiectul inițial viza într-adevăr persoanele juridice în integralitatea lor. Ulterior direcția juridică și doamna Secretar lângă noi în sală, ne-a spus că nu poate viza pentru legalitate un proiect care să vizeze în mod explicit persoane juridice, deoarece există o regelementare la nivel național iar o reglementare a noastră nu ar putea decât să contravină sau să se suprapună cu cea de la nivel național.

Aceasta este situația și acesta este motivul pentru care proiectul a ajuns în această formă. Urma să fac și un amendament cu privire la persoanele juridice, amendament care face trimitere la reglementarea de la nivel național. O rog pe doamna Secretar să ne dea detalii.

Vă rog, doamna Secretar!

Dna Ioana Geanina Serbinov

La nivel național a fost adoptată și publicată în monitorul oficial Ordonanța de urgență nr. 29/2020 privind unele măsuri economice...

Dl Dănescu Ștefan

Doamna Serbinov, vorbiți de pe tableta domnului Botez vă rog, pentru că nu vă înțelegem.

Dna Ioana Geanina Serbinov

Avem adoptat la nivel național și publicat în monitorul oficial, Ordonanța de urgență nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, care prevede pentru persoanele juridice mai multe măsuri, printre care și scutirea de penalități în relațiile cu autoritățile statului, printre care și scutirea de penalități, inclusiv scutirea de la chirie, în anumite condiții și anume obținerea acelui certificat de la Ministerul Economiei. Noi nu putem trece peste prevederile acestei ordonanțe și să facem scutirea în alte condiții decât cele prevăzute de Ordonanța 29.

Am stabilit împreună cu direcția juridică, direcția de patrimoniu și cu domnul viceprimar Pană, că se poate face cel mult o trimitere, că persoanele juridice beneficiază de acestă facilitate în condițiile prevăzute de Ordonanța 29 care oricum se aplică persoanelor juridice fără să facem noi această precizare.

Dl Pană George

Deci acesta este motivul pentru care persoanele juridice nu au apărut explicit în acest proiect.

Dl Dănescu Ștefan

După cum v-am spus am, citit proiectul și acesta a fost...domnul Palaș. Să știți că l-am citit.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Mi-am dat seama că ai contribuit din plin la scrierea acestui proiect.

Dl Dănescu Ștefan

Da. Pe mine nu mă satisface, îmi cer scuze.

Dl George Sorin Botez

Există amendamente de făcut?

Eu nu mai susțin niciun amendament.

Dl Pană George

Domnul Palaș, mai aveți amendamentul?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Da. Am zis să prelungim această posibilitate până la 30 septembrie, dacă există acoperire legală.

Dl George Sorin Botez

Păi nu există. Aici este toată treaba.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Atunci dacă nu există îl retrag.

Dl George Sorin Botez

Să ne raportăm la un termen care începe să curgă de la un eveniment viitor și incert care este starea de urgență. Nu știe nimeni cât durează.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Așa este.

Dl George Sorin Botez

Deci retrageți amendamentul, da?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Da.

Dl Ganea Cristian

Domnul Botez, m-ați uitat.

Dl George Sorin Botez

Nu v-am uitat. Mi-ați spus înainte de a supune la vot.

Dl Ganea Cristian

Nu vreau să mai creez tensiuni și nu aș vrea să stricăm această ședință pentru 5                    5                                                                             5             5      1

anumite orgolii, cine a făcut, cine nu a făcut, pentru că nu este cazul.

Să știți că starea de urgență chiar dacă va fi depășită mai devreme sau mai târziu, problemele economice vor persista.

Amendamentul pe care-l propusese domnul Paul Palaș era ok, pentru că din punct de vedere economic tot în criză vom fi și după tereminarea situației de urgență.

Dl George Sorin Botez

De acord, dar noi trebuie să ne raportăm la situația de urgență. Putem spre exemplu să spunem 60 de zile de la terminarea situației de urgență.

Dl Ganea Cristian

Perfect.

Dl Pană George

Sau putem prelungi hotărârea de câte ori este nevoie.

Dl Ganea Cristian

Cam așa.

Dl George Sorin Botez

Deci deocamdată noi nu știm când se termină această situație de urgență.

Dl Ganea Cristian

Să o lăsăm așa atunci.

Dl George Sorin Botez

Și revenim după aceea.

Dl Ganea Cristian

Da.

Dl George Sorin Botez

Deci înțeleg că nimeni nu mai are niciun amendament de făcut.

Dl Pană George

Mai am eu două amendamente.

Primul amendament, la articolul 2 alineatul 1, după „obligații de plată accesorii” rândul al doilea al alineatului, aș vrea să introducem următoarea formulă: „scadente în perioada stării de urgență” și în continuare rămâne așa.

Și o să fac și al doilea amendament și pe urmă la supune domnul președinte la vot cum consideră.

Al doilea amendament ar trebui să intervină între alineatul 1 și alineatul 2 al articolului 2 și aici vorbim de persoanele juridice așa cum spuneam mai devreme și ar trebui să sune în felul următor: „Penalitățile stipulate pentru întârziere în executarea obligațiilor decurgând din contractele încheiate cu autoritatea publică locală de către întreprinderile mici și mijlocii prevăzute nu se datorează pentru durata stării de urgență, în condițiile Ordonanței de Urgență nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare.”

Altfel spus, am creat și noi atât cât am putut un cadru legal astfel încât IMM-urile să se poată prevala de această ordonanță care să ne fie, chiar dacă oarecum ne era, să ne fie direct opozabilă, astfel încât să poată fi și ei scutiți de aceste penalități, pentru că, cu siguranță și ei suferă alături de toți ceilalți prevăzuți la alineatele precedente.

Acesta era amendamentul.

Dl George Sorin Botez

Supun la vot cele două amendamente în bloc:

Dl Dănescu Ștefan

Vreau să întreb ceva înainte să votăm.

Dl George Sorin Botez

Vă rog!

Dl Dănescu Ștefan

Deci pentru toate persoanele fizice se aplică, da?

Dl George Sorin Botez

Pentru persoanele fizice care au relații cu U.A.T.-ul.

Dl Dănescu Ștefan

Cu U.A.T.-ul, da. Se aplică pentru toate.

Dl George Sorin Botez

Da.

Dl Pană George

Spuneți mai departe.

Dl Dănescu Ștefan

Iar pentru persoanele juridice nu se aplică pentru toate, se aplică numai pentru acele societăți care pot face dovada unui certificat de urgență. Corect?

Dl George Sorin Botez

Da, pentru că așa este ordonanța de urgență și hotărârile de consiliu local trebuie să se supună legii.

Dl Pană George

Domnul Dănescu, credeți-mă, am sucit-o atât cât m-am priceput pe toate părțile. Nu am găsit o posibilitate legală.

Dl Dănescu Ștefan

Pentru persoanele fizice se aplică iar pentru cele juridice numai pentru cele care pot prezenta un certificat de urgență. Da?

Dl George Sorin Botez

Da.

Dl Dănescu Ștefan

Eu nu pot vota așa ceva.

Dl Pană George

Nu noi am hotărât în ordonanța de urgență condițiile. Îmi pare rău.

Dl George Sorin Botez

Dacă nu mai sunt alte discuții, supunem la vot amendamentele domnului Pană:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva?  -

Cu 27 de voturi “pentru” amendamentele au fost adoptate.

*

Supunem la vot proiectul:

*

Domnul consilier Cosma Marcian nu mai este prezent la ședință.

*

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 25 de voturi ”pentru” și 1 ”abținere” a domnului consilier Dănescu Ștefan proiectul a fost adoptat.

*

Mai avem alte probleme?

Dna Ioana Geanina Sebinov

Dacă îmi permiteți, vreau să vă anunț, s-a solicitat ca toți domnii consilieri să fie inițiatori la acest proiect. Cei prezenți au semnat proiectul. Cine dorește trebuie să vină la Relația cu consiliul local să semneze proiectul și mâine inclusiv.

Dl George Sorin Botez

Haideți să stabilim și o oră, pentru că voi fi chemat să semnez proiectele și nu aș vrea să stau atunci că nu a venit nu știu cine și a sunat. Deci mâine vă rog frumos, cine dorește inițiatori dintre cei care nu sunt prezenți, până în ora 1300 dacă veniți veți fi trecuți inițiatori, dacă nu, pleacă fără.

Domnul Sîrbu dorește să ne mai spună ceva.

***

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumesc domnul Președinte!

O să vă rețin doar 30 de secunde. Bugetul consiliului local a căpătat câteva modificări esențiale. Și anume: de la reparații străzi s-a luat un milion și jumătate și nu a mai rămas decât un milion și jumătate. În fondul de rezervă mai avem doar 44 de mii de lei. Am rugămintea mare la Direcția Economică împreună cu executivul primăriei, de urgență, să cheme următorii șefi de instituții: de la Teatru, de la Filarmonică, de la Parcul Municipal, de la Parcul „Constantin Stere”. Oameni buni, vom avea nevoie de bani. Vedeți cum putem face pentru că aceste unități nu mai au activitate în întregime cum o aveau până acum. Suntem într-o situație de urgență și avem nevoie de bani pentru primărie pentru a putea trece peste această pandemie care are loc la clipa actuală.

Dl George Sorin Botez

Spune în felul următor domnul Sîrbu: că face un apel la conducătorii unităților care nu mai au activitate, și aici se referă la Filarmonică, Teatru, Parcul Municipal, toate unitățile care nu au activitate, să mai cedeze din buget, întrucât la bugetul localității, de la reparații s-au luat un milion și jumătate și am înțeles că ar mai fi rămas un milion și jumătate la reparații străzi. Este o solicitare de echilibrare a bugetului. Probabil că toată chestia acesta se va face la nivel mare, nu numai de la oamenii aceștia.

Este o solicitare a domnului consilier, v-am spus despre ce este vorba. Urmează ca fiecare să aveți în vedere această chestiune.

*

Închei ședința aici, nu înainte de a mulțumi compartimentului I.T. și să-i felicităm pentru un nou pas înainte, pentru că vreau să vă aduc aminte că acum un an și ceva eram în clădirea vechii primării și stăteam și număram voturile de patru, cinci ori, iar astăzi stăm pe unde suntem fiecare și facem astfel de ședințe!

Vă mulțumesc stimați colegi! Să dea Dumnezeu să ne vedem sănătoși și să rezolvăm problemele!

***

Dacă nu mai sunt alte intervenții, declar ședința închisă și vă doresc o zi bună în continuare.

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George Sorin Niculae BOTEZ


SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV


Verificat, Șef Serviciu, Adriana Cîrstea

Întocmit, consilier Claudia-Maria Ilă consilier Daniela Holban