ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

P R O C E S - V E R B A L

al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 30 ianuarie 2020

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului municipiului Ploiești, Adrian-Florin Dobre nr. 358/23.01.2020.

*

La ședință au participat un număr de 27 de consilieri din 27 în funcție.

***

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian Florin Dobre        - Primar

Doamna Ioana Geanina Serbinov    - Secretar General

***

Ședința a fost condusă de domnul consilier George Sorin Botez.

***

Dl George Sorin Botez

Bună ziua!

Suntem prezenți 26 de consilieri, în așteptarea domnului consilier Minea. Constat existența cvorumului.

Începem ședința cu Imnul de Stat!

*

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Domnul consilier Minea a revenit în sală.

*

Dl George Sorin Botez

Avem ordinea de zi și două proiecte suplimentare. Le aveți afișate.

Primul ”Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “ASIGURAREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGĂTURII RUTIERE ȘI DE TRANSPORT PUBLIC ÎNTRE GARA DE SUD ȘI GARA DE VEST (STRADA LIBERTĂȚII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL PIEȚELOR GĂRILOR - ETAPA II” și a cheltuielilor legate de proiect”.

Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi? - 27 voturi

Cine este împotrivă?                              -

Dacă se abține cineva?                          -

27 de voturi ”pentru”.

*

Doi ”Proiect de hotărâre privind măsuri de desfășurare a unor activități cu caracter ocazional pe terenuri din patrimoniul municipiului Ploiești”.

Acesta are toate avizele? Da?

Supunem la vot:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva?   -

27 de voturi ”pentru”.

*

Pe lista care a fost comunicată iniția sunt următoarele probleme: punctele 9 și 11 înțeleg că nu au aviz de comisie.

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Nu au aviz de comisie și nu întrunesc condițiile.

Dl George Sorin Botez

Deci nu intră pe listă. Iar punctul 19 urmează să se discute după punctul 21 printr-o logică a expunerii.

Vă supun la vot ordinea de zi cu excluderea celor două puncte și cu inversarea punctului 19 cu punctul 21:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva?  -

Cu 27 de voturi ”pentru” ordinea de zi a fost adoptată.

***

Intrăm în desfășurarea lucrărilor.

Punctul 1 de pe ordinea de zi ”Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 9 decembrie 2019.”

Au lipsit subsemnatul, domnul Cosma Marcian, domnul Sicoie Florin Lucian și doamna Stanciu Marilena. Aceste persoane nu participă la vot. Rămân 23 de voturi pentru a fi exprimate.

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva?  -

Cu 23 de voturi ”pentru” procesul-verbal fost aprobat.

***

Punctul 2 de pe ordinea de zi ”Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 13 decembrie 2019.”

Au fost prezenți 22 de consilieri. Au lipsit George-Sorin-Niculae Botez, Marius-Andrei Dinu, Cristian-Mihai Ganea, Valentin Marcu și Marius-Nicolae Mateescu. 22 de voturi de exprimat. Cei cinci nu votează.

Supunem la vot:

Cine este pentru?        - 22 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva?  -

Cu 22 de voturi ”pentru” procesul-verbal fost aprobat.

***

Punctul 3 pe ordinea de zi ”Aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 19 decembrie 2019.”

Au fost prezenți toți consilierii.

Supunem la vot:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva?  -

Cu 27 de voturi ”pentru” procesul-verbal fost aprobat.

***

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi ”Întrebări și interpelări”.

Vă rog înscrieri la cuvânt: domnul Sicoie, domnul Grigore, domnul Marcu, domnul Vîscan, domnul Ganea, domnul Andrei, domnul Bolocan și eu.

*

Domnul Sicoie!

Dl Sicoie Florin

Vă mulțumesc domnul Președinte!

Am două interpelări.

În Ploiești există câteva statui clasice, vechi și primele care îmi vin în minte sunt Statuia lui Radu Stanian pe lângă care trec zilnic, dar și Statuia Libertății care a fost reamplasată aici lângă sediul Primăriei. Vreau să vă spun că niște vechi statui de bronz, amândouă având peste 100 de ani, necesită totuși o întreținere pentru îndepărtarea oxizilor de cupru și mă uitam și pe Statuia lui Stanian și chiar la Statuia Libertății sunt niște operațiuni pe care specialiștii în restaurare de bronz știu să le facă.

Vreau să știu dacă există un contract între Primăria Ploiești și o firmă de restaurare care să asigure întreținerea acestor statui și dacă urmează ca în bugetul acestui an să fie prevăzute sume, pentru că este păcat să avem asemenea frumuseți și să nu le întreținem.

A doua interpelare privește halul de nedescris în care a ajuns albia pârâului Dâmbu. Nu am văzut de multă vreme atâtea gunoaie adunate sub podurile acestea care duc spre Obor și vreau să știu de resortul cui sunt aceste gunoaie și cine ar trebui să le adune, pentru că dau un aspect aât de penibil încât e păcat ca un oraș ca Ploieștiul să aibă asemenea mizerii?

Și referitor la o intepelare pe care am făcut-o în decembrie vizavi de cele trei construcții dărăpănate din spatele Catedralei, am primit un răspuns de la urbanism prin care se spune că nu există date despre proprietarii lor și urmează să contacteze Direcția de Patrimoniu. După știința mea ele sunt pe terenul Parohiei și ar trebui luată legătura cu Parohia ”Sfântul Ioan” pentru desființarea unor construcții care în mod clar nu au niciun fel de avize pentru a fi amplasate acolo.

Vă mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc și eu!

*

Domnul Grigore!

Dl Grigore Constantin

Mulțumesc!

Am primit niște sesizări de la anumiți părinți ai unor copii care își desfășoară activitatea sportivă în cadrul Clubului CSM Ploiești. Vă mărturisesc că am primit niște poze la care am rămas și eu puțin stupefiat. Le aveți pe ecran. Acestea sunt grupurile sanitare din cadrul CSM Ploiești. Dacă dumneavoastră vi se pare ca în aceste grupuri sanitare este normal în secolul 21 să-și desfășoare activitatea niște copii, sportivi în primul rând, uitați-vă cum arată.

Vreau să știu de la conducerea CSM, până la următoarea ședință, scris, dacă s-au făcut referate și să se remedieze aceste probleme.

Asta, prima problemă legată de CSM.

A doua problemă tot legată de CSM, am o solicitare din partea secției de gimnastică. Este dacă nu mă înșel secția cu cele mai bune rezultate din cadrul CSM-ului. Anul trecut secția a adus venituri suplimentare la buget de 80 de mii de lei din... și sposorizări. Însă această secție, de fapt acei copii, acele copile, beneficiază de următoarele chestii: pereți afectați de inundație în sala de coregrafie de la subsol, mucegai sub mochetă format după inundațiile repetate din acea sală. Holul de la subsol pe care așteaptă părinții este insalubru. Covorașele pe care își desfășoară antrenamentele sunt strânse după fiecare antrenament și repuse la următorul antrenament, dar sunt murdare, miros urât și nu pot fi... Nu au suficiente costume de concurs. Nu își permit echipamentul de antrenament.

Totul este o lipsă totală de susținere și trag un semnal de alarmă și la fel aștept un răspuns, mai ales că pe acest domeniu s-au făcut nenumărate referate.

Mulțumesc mult!

Dl George Sorin Botez

Și eu mulțumesc!

*

Domnul Marcu!

Dl Marcu Valentin

Mulțumesc domnul Președinte!

În ianuarie 2018, adică cum doi ani de zile, am făcut o solicitare la Direcția Tehnică pentru amplasarea unor indicatoare rutiere pentru interzicerea accesului autoturismelor pe pasajul pietonal din centrul civic al municipiului. Până în prezent nu s-au montat aceste indicatoare și aș dori până la următoarea ședință să mi se răspundă în scris, să mi se spună ce demersuri s-au făcut și care sunt deciziile comisiei de circulație în acest sens?

A doua interpelare se referă la faptul că în municipiu ne confruntăm cu o lipsă a marcajelor rutiere.

Am discutat cu conducerea S.G.U. Știu că dânșii fac eforturi pentru a se dota tehnic și pentru a reuși să realizeze aceste marcaje și în momentul în care din punct de vedere meteorologic se pot face aceste marcaje se vor executa. Aș dori cu această ocazie să reiterez interesul pe care-l au și nemulțumirea ploieștenilor referitor la aceste marcaje. Sunt multe marcaje de pietoni în zona piețelor agroalimentare care lipsesc. Astfel încât cetățenii sunt în pericol. Astfel încât solicit ca la momentul la care vremea va permite, să se rezolve aceste marcaje.

Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Și eu mulțumesc! Și aș vrea în acord cu ceea ce ați spus dumneavoastră, să solicit și eu să se intervină de urgență cu marcajele pe toate zonele care au fost reasfaltate în această toamnă, întrucât nu s-au făcut niciun fel de marcaje și este vorba în primul rând de trecerile de pietoni care sunt în jurul arterelor școlare a unităților de învățământ. Este o chestiune de siguranță.

Dl Marcu Valentin

Am înțeles că în zona de învățământ s-a intervenit la sfârșitul anului 2019 cu prioritate, dar mai sunt anumite zone intens circulate unde există aceste marcaje privind trecerile de pietoni și dau exemplu piața din cartierul Mihai Bravu și bănuiesc că dumneavoastră v-ați referit în principal, spuneam despre marcajele în zonele unde s-au făcut asfaltări, la Bulevardul Independenței unde marcajele...

Dl George Sorin Botez

Bulevardul Independenței, Gheorghe Grigore Cantacuzino, toate acestea, dar probabil că dat fiind faptul că sunt multe de făcut, există o prioritizare care să implice în primul rând siguranța copiilor, a pietonilor, a cetățenilor. Restul, noi conducătorii auto încercăm să ținem linia, ca să spunem așa.

Dl Marcu Valentin

Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Și eu mulțumesc!

*

Domnul Vîscan!

Dl Vîscan Robert

Mulțumesc domnul Președinte!

În urma discuțiilor cu mai mulți cetățeni au sesizat faptul că nu se ridică selectiv gunoaiele în municipiul Ploiești. Știm cu toții chestia asta.

Problema este de următoarea natură: în primul rând nu sunt informați și nu știu exact pe fiecare stradă când vin să ridice plasticul, hârtia, nu există tomberoane speciale pentru sticlă, etc.

Aș solicita R.A.S.P.-ului cât și Rosalului, dacă pot să ducă un program de informare prin persoanele care colectează contravaloarea facturilor sau R.A.S.P.-ul să ducă el un program de informare pentru cetățeni, să știe data exactă când se colectează selectiv pe fiecare stradă, să fie pregătiți în acel moment să rămână cineva acasă să poată predea materialele de plastic și de hârtie. Știm foarte bine că dacă le lasă pe stradă 5

este posibil să nu le mai găsească. Poliția Locală nu a reușit să rezolve încă problema persoanelor care strâng aceste materiale de plastic pentru a le duce la centrele de colectare.

Aceasta ar fi fost rugămintea, să se ducă un program de informare în sprijinul cetățenilor, să știe exact datele când să poată să-și predea deșeurile selective. Asta ar fi una dintre interpelări.

Cealaltă se referă la sensul giratoriu din Bariera București. Am mai făcut o interpelare cred că și în mandatul trecut. De atunci nu s-a remediat. Asfaltul este în continuare deformat. Dacă se poate Direcția de Investiții, măcar să aducă la aceeași formă asfaltul.

Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Și eu mulțumesc!

*

Domnul Andrei!

Dl Andrei Gheorghe

Mulțumesc domnul Președinte!

Am primit de la cetățeni mai multe sesizări în legătură cu o toaletă ecologică montată aici în spatele Catedralei în stația ITP. Am discutat cu domnul director de la T.C.E. de vreo două ori, văd că nu am primit niciun răspuns. Doresc un răspuns privind legalitatea amplasării ei. Știu că este nevoie pentru șoferi de o toaletă la cap de linie, dar poate găsi o altă posibiltate, un alt loc de a o așeza. De ce? Este chiar pe trotuar, chiar lângă stație, la 10 metri cetățenii stau lângă acea toaletă ecologică. De asemenea când se trece pe lângă ea este un miros mai ales vara insuportabil și plus că este un focar de infecție tot timpul. Doresc un răspuns din partea dânsului, ce posibilități are să o amenajeze în altă parte și baza legală a montării ei acolo.

Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!

Nu știu cum se face că prin toate țările străine toaletele acestea nu miros, iar la noi miros mai mult decât dacă ai face în plină stradă. Probabil că ne lipsește ceva.

*

Domnul Bolocan!

Dl Bolocan Iulian

Mulțumesc domnul Președinte!

În urmă cu câteva luni sesizam faptul că există mari probleme la Capela de la Cimitirul Viișoara. Știu că s-au făcut niște reparații, bănuiesc că sunt și niște garanții. Învelitoarea nu poate să nu aibă garanție. Sunt niște infiltrații și au deteriorat tencuiala și cad bucăți de cărămidă și de tenciuală. Sâmbătă am fost acolo pentru o situație nefericită, o înmormântare și au căzut bucăți de tencuială pe cetățeni. Acum, normal, intră și oameni vi acolo. Trebuie să avem grijă și de aceștia.

Dacă nu putem să-i tragem la răspundere pe cei care au făcut reparațiile acolo, măcar să cosmetizăm cumva să nu mai cadă bucățile de tencuială.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!

Sper că s-a notat. Este cineva de la S.G.U. pe aici?

Nu este nimeni de la S.G.U.?

Doamna Stanciu, preluați dumneavoastră mesajul pe care l-a dat domnul Bolocan, vă rog frumos!

Deci contăm pe dumneavoastră că o rezolvați până mâine, da?

*

Domnul Ganea!

Dl Ganea Cristian

O să încerc să completez ceea ce a spus și colegul meu domnul consilier Robert Vîscan, în sensul că am rugat conducerea R.A.S.P.-ului, domnul director Raul Petrescu, care discută acolo cu doamna Herția.

Vă rog frumos domnul director, v-am rugat și vă spun și oficial și domnului Vasile Ionescu, să îi puneți pe cei de la societatea de salubritate să facă un program pentru a ridica marile deșeuri din municipiul Ploiești. Pentru că primim des foarte multe sesizări că se strâng la colțuri de străzi diferite mormane de crăci sau recamiere, paturi, toalete, cabine de duș, roabe, cărucioare de copii, cotețe de câini, de găini, etc., etc.

Rugămintea mea este să încercați să împărțiți orașul în așa fel încât de luni până sâmbătă inclusiv să poată să treacă cu mașini mai mari, să poată să ridice aceste lucruri. Pentru că am impresia că este și o cheltuială mare dacă de fiecare dată când se face o reclamație pe acel grup pe care știți că îl avem împreună a mai apărut pe Roșiori, a mai apărut pe Șoseaua Vestului, a mai apărut pe Cameliei. Așa, dacă lumea știe că luni trece pe Cameliei, în Bariera București și în Râfov, poate să scoată acele gunoaie mari. Așa am înțeles că se numesc: ”gunoaie mari” .

Rugămintea mea este să încercați să discutați, dar să și faceți. Acest lucru este și o obligație din partea lor. Așa am impresia. Vă rog mult de tot! Mulțumesc frumos!

O să rog și Direcția Juridic, Achiziții să încerce să-și tureze motoarele pentru că avem mai mult de un an de zile de când stăm cu niște caiete de sarcini pentru dirigenția lucrărilor din Ploiești, pentru reparații drumuri. Cât trebuie să așteptăm să scoatem acel caiet de sarcini, să scoatem la licitație acest serviciu? Cât mai așteptăm? Mai mult de un an și jumătate.

Chiar nu înțeleg, nu se poate face acest lucru într-un an și jumătate? Degeaba o să spuneți că sunt domnul primar, că e viceprimarul Ganea... Dumneavoastră să faceți acest lucru. Și nu cred că v-am împiedicat. Și la fiecare discuție și la fiecare ședință operativă de luni avem aceleași discuții. Îmi pare rău că trebuie să-l citez pe domnul Prună cu ”Ziua cârtiței”. Jumătate din probleme rămân nerezolvate întotdeauna. Și vă spun eu, nimeni nu poate să mă contrazică. Haideți să încercăm să ne deșteptăm anul acesta.

Mulțumesc!

Partea a treia: la punctul 28 proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către municipiul Ploiești a Bazei sportive Teleajen. O să încerc să discut acest lucru până la momentul la care vom supune la vot, pentru a vă ruga să vă gândiți până votăm.

Nu este un moft. Nu este un ban aruncat în vânt. Este o necesitate pentru municipiul Ploiești. Noi nu avem terenuri și baze sportive. Nu avem bazin de înot, nu avem o pistă de atletism. Nu avem de ani de zile acest lucru. Și am aici câteva sute de semnături de la antrenori și de la copii, o să le dau și presei după, care își doresc să aibă un stadion de atletism. Nu neapărat o pistă de jur-împrejur, aceea încercăm să o facem în spatele Hipodromului, dar o pistă pentru viteză, pentru 900 de metri. O pistă pe care poate să se alerge, o pistă pe care să poată să se arunce o suliță. Avem atât de multe ramuri sportive pentru care nu reușim să oferim baze sportive. Se pleacă la București... sincer, dumneavoastră știți că, ziceți de C.S.M., într-adevăr este o rușine că sunt acele toalete, nicio problemă, dar dumneavoastră știți că noi avem secție de patinaj viteză și nu avem patinoar? Dumneavoastră știți că avem secții de atletism care au cutii de medalii, alături de gimnastica sportivă și nu au unde să se antreneze în Ploiești?

Pentru ce mai avem municipiu? De ce mai avem peste 200 de mii de locuitori? Hai să încercăm să ne uităm și la nevoile și la beneficiile... Am o hârtie și de la Federația Română de Atletism prin care salută acest lucru și au spus că ne sprijină în dotarea acestei baze sportive. Rugămintea mea este să vă gândiți cu atenție și să luăm o decizie pe măsură. Am văzut în sală, sunt și antrenori de la secția de fotbal. Vreau să știu și eu, domnilor profesori aveți terenuri de fotbal îndeajuns să faceți când doriți sau când puteți antrenamente? Domnul Decu, sunteți aici. Plătiți chirie la câte terenuri?

Dl Decu

La Conpet se plătește terenul, la vest...

Dl Ganea Cristian

Deci înlăturăm și plata chiriilor.

Dl Decu

Sunt cheltuieli mari cu închirierea terenurilor.

Dl George Sorin Botez

Unde, la Teleajen ați spus?

Dl Decu

Nu. La Vega.

Dl George Sorin Botez

Vă duceți la Vega, acolo în zonă industrială, unde se calcă prin nămol? Și nu a leșinat niciun copil pe teren, nu? Mulțumesc!

Dl Ganea Cristian

De asta v-am supus atenției. Mulțumesc frumos!

*

Dl George Sorin Botez

Domnul Raul Petrescu, domnul Ionescu!

Duc mai departe ce a spus domnul viceprimar Ganea și întreb urmnătorul lucru: până la această oră s-a încheiat protocolul acela promis cu Rosalul prin care ei urmau să pună la dispoziție, cu mine au discutat, am scris, am semnat, aveți procesul-verbal, prin care ei urmau să pună la dispoziție sectorizat în Ploiești în diferite zile ale lunii niște containere pentru acele gunoaie mari?

Dl lonescu Vasile - R.A.S.P.

Este proiect de hotărâre aprobat, numai că Rosalul nu a adus containere.

Dl George Sorin Botez

Și care sunt măsurile pe care dumneavoastră propuneți să le luăm în condițiile în care noi am stabilit că ei trebuie...

Deci ei trebuiau să se doteze, dacă îmi aduc eu bine aminte, cu 14 sau 15 containere mari pe care să le sectorizeze pe decade în diferite puncte ale orașului. Corect?

Dl lonescu Vasile - R.A.S.P.

Da. 10 zone erau stabilite.

Dl George Sorin Botez

10 zone. Și urma ca în fiecare zonă, să le lase undeva în jur de 3 zile, cetățenii să fie informați și în acele trei zile să ducă acele gunoaie mari și să le depoziteze. Corect?

Dl lonescu Vasile - R.A.S.P.

Corect!

Dl George Sorin Botez

Bun. Avem o înțelegere în acest sens practic?

Dl lonescu Vasile - R.A.S.P.

Au fost prezenți....

Dl George Sorin Botez

Nu. Avem practic o înțelegere?

Dl lonescu Vasile - R.A.S.P.

Practic nu, pentru că...

Dl George Sorin Botez

Practic, nu. Deci teoretic avem, practic nu avem.

În schimb avem probleme cu cetățenii, care pe unii ne-au ales, pe alții vă plătesc, nu pe dumneavoastră, vorbim de toți și noi nu facem nimic. Fără niciun fel de supărare, știu că aveți foarte multe probleme, dar degeaba luăm măsuri, degeaba votăm, degeaba facem protocoale, dacă nu și urmărim ceea ce se întâmplă. Repet, nu este vina dumneavoastră, că nu dumneavoastră trebuia să luați acele containere, da?

Dar a ridicat problema domnul Ganea și a solicitat o rezolvare. Și mi-am adus aminte, pentru că am fost președintele acelei comisii, că am rezolvat această problemă și o trecusem la rezolvate, dar acum o scoatem din sacul cu rezolvate și o punem din nou pe masă ca nerezolvate, da? Și vă rog, este o rugăminte, cu competențele pe care le aveți și cu puterile administrative cu care ați fost investiți, în cel mai scurt timp să rezolvați această problemă, în cel mai scurt timp să invitați consilierii să vadă programul și cum s-a pus în aplicare și să raportați acest lucru consiliului local, da?

Este o chestiune care ține de onoarea consiliului și de bunăstarea Ploieștiului. Mulțumesc mult!

Mai aveți ceva să spuneți?

Dl lonescu Vasile - R.A.S.P.

Nu.

Dl George Sorin Botez

Numărul doi, Direcția de Relații Internaționale este cineva?

Dna Croitoru Daniela - Direcția Relații Internaționale

Da.

Dl George Sorin Botez

Sărut-mâna, doamnă!

La microfon.

Într-o interpelare din 28.11.2019, v-am rugat să-mi spuneți în mod clar, și spun așa: să nu-mi spuneți că nu se poate. Să-mi spuneți cum se poate. Varianta A, varianta B, varianta C”, vizavi de posibilitățile noastre de accesare, de inițiere a unei colaborări cu C.N.I.-ul, Compania Națională de Investiții pentru a face ceva.

Răspunsul dumneavoastră este pur teoretic, informativ, și îmi spuneți o dată, care este competența Companiei Naționale de Investiții, mulțumesc, puteam să o citesc din actul de constituire, și doi, îmi spuneți că pe perioada 2021 - 2027 sunt anumite direcții și că or să urmeze niște detalieri prin norme ulterioare. O.k. Dar nu văd răspunsul la întrebarea mea. În primul rând, nu știu ce măsuri ați inițiat dumneavoastră pe vechiul program, adică acela care la ora aceasta se află și nu mi-ați spus varianta A, B, C.

Dna Croitoru Daniela - Direcția Relații Internaționale

Dacă vă referiți la...

Dl George Sorin Botez

Mă refer exact la ce m-am referit și pe 28.11. Nu mă refer la nimic în plus.

Dna Croitoru Daniela - Direcția Relații Internaționale

La C.N.I.

Dl George Sorin Botez

La C.N.I., da.

Dna Croitoru Daniela - Direcția Relații Internaționale

La C.N.I. s-au demarat prin Direcția de Investiții și vă pot da toate detaliile.

Pentru programele operaționale din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, urmează să vedem ce se va.

Dl George Sorin Botez

Nu ”ce se va”. Eu v-am întrebat până acum. Pentru că astăzi se discută ceva în legătură cu salariile, da? Ca să discut aia cu salariile, vă întreb și eu pe dumneavoastră, ce am absorbit noi de la C.N.I. pe programul 2014 - 2020?

Dna Croitoru Daniela - Direcția Relații Internaționale

Vă răspunde Direcția Tehnic Investiții.

Dl George Sorin Botez

Eu vreau să-mi răspundeți dumneavoastră.

Dna Croitoru Daniela - Direcția Relații Internaționale

Nu am aplicat noi pe C.N.I. Direcția Tehnic Investiții a accesat fondurile de la C.N.I.

Dl George Sorin Botez

Și atunci, întrebarea mea este între aceste direcții nu există colaborare?

Dna Croitoru Daniela - Direcția Relații Internaționale

Există colaborare, dar D.R.I.-ul implementează și verifică finanțări nerambursabile prin Uniunea Europeană, iar prin C.N.I. s-a ocupat D.T.I.-ul întotdeuna.

Dl George Sorin Botez

Bine. D.T.I.-ul la microfon.

Sărut-mâna doamnă!

Dna lamandi Mihaela - Direcția Tehnic Investiții

Bună ziua!

Dl George Sorin Botez

Cum stăm cu grădinițele acelea? Le-am mai scumpit sau au rămas tot trei milioane două sute bucata?

Dna lamandi Mihaela - Direcția Tehnic Investiții

S-au făcut adrese pentru reevaluare...

Dl George Sorin Botez

Să mai le ieftinim. Este bine.

Acum, domnul viceprimar Ganea împreună cu o parte dintre consilieri, inclusiv cu domnii consilieri colegii de la P.N.L., au sesizat niște probleme în funcționarea C.S.M.-ului. Una dintre marile probleme ale C.S.M.-ului o reprezintă lipsa bazelor sportive.

Observ din răspunsul pe care mi l-a dat colega dumneavoastră, înțeleg că din cuartoazie, că nu era specializată în așa ceva, pe actualul program pe C.N.I. aveam posibilitatea să accesăm pentru: săli de sport, săli de cinema, complexuri sportive, bazine de înot, patinoare artificiale, infrastructură, justiție, se ocupă alții pentru noi, unități sanitare - avem spitalul pe care trebuie să-l facem, sistem integrat apă și canalizare. Noi, în perioada aceasta 2014 până astăzi, am făcut și noi ceva din toate chestiile astea? Înjură lumea Teleorman, că la Alexandria s-a făcut o super sală de sport. O.k. o fi fost și pe pile, nu zic că nu a fost, a fost, dar au fost și oameni care s-au dus acolo și au zis ”vrem și noi o sală de sport”. Și uite că au făcut-o. La Râjnov, au făcut-o. Au făcut-o prin toate zonele, de toate culorile politice, că nu joacă nici Orban, nu joacă nici Ciolacu fotbal acolo, joacă copiii aceia care semnează listele prin părinți și antrenează oamenii aceștia de aici, care nu se duc pe carnet de partid.

Am accesat și noi ceva pentru o sală de sport?

Unde este domnul Pană?

Dl Pană George

Aici.

Dl George Sorin Botez

De fiecare dată când mergem la Filarmonică, pentru că băieții ăștia de la Filarmonică nu prea sunt întregi la minte și au luat-o cu mult înaintea Ploieștiului, ne gândim băi frate, cum să facem noi din astea internaționale într-o sală cu 275 de locuri? Și de fiecare dată mă duc eu cu domnul Pană, suntem plini de entuziasm așa și spunem ”lăsați domnule, vedeți ce sală o să facem noi!” Eu cu domnul Pană, am vrut.

Eu acum întreb: în perioada 2014 - 2020 sau cât a fost programul acela, am făcut și noi vreo cerere la C.N.I. să facem ceva în materie de Stadion, de sală de spectacole și toate chestiile astea? Sau ne blocăm la grădinițe?

Dna lamandi Mihaela - Direcția Tehnic Investiții

Da. Am făcut.

Dl George Sorin Botez

Și, unde e?

Dna lamandi Mihaela - Direcția Tehnic Investiții

Se implementează deja niște proiecte cu finanțare de la Compania Națională de Investiții, construire grădinițe și o sală de sport și au fost depuse proiecte care sunt în evaluare acum pentru realizarea unei baze sportive tip 1 și a unui bazin de înot în zona Ghighiu. Ambele aceste ultime două proiecte sunt deja pe listă.

Dl George Sorin Botez

Stați așa. Ce înseamnă bază de sport tip 1?

Dna lamandi Mihaela - Direcția Tehnic Investiții

Este un teren de sport cu pistă de atletism, cu sală de gimnastică, o construcție...

Dl George Sorin Botez

Dar ceva mai mare, cum fac orașele normale?

Dna lamandi Mihaela - Direcția Tehnic Investiții

Este o construcție mare. Va fi un bazin de înot olimpic.

Dl George Sorin Botez

O sală de sport, o sală de spectacole, dacă aveam aceste posibilități, de ce nu am făcut?

Dna lamandi Mihaela - Direcția Tehnic Investiții

Acestea au fost depuse.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!

*

Vă rog, domnul Sîrbu!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumesc domnul președinte!

O să fiu foarte punctual.

În primul rând, am rămas puțin surprins să vină un director de la R.A.S.P., un director adjunct de la R.A.S.P. și la problemele ridicate de domnii consilieri Robert Vîscan și domnul viceprimar Ganea privind colectarea deșeurilor voluminoase, așa cum ați trecut în program, vreau să vă informez, personal le-am văzut, operatorul a achiziționat cele 10 containere de peste 8 metri cubi, le are puse în curte, dar a rămas doar ca R.A.S.P.-ul să facă punctual programul și să le amplaseze în Ploiești. Nu să vă spună că nu are aceste containere. Sunt aici în Ploiești.

Dacă vreți, după ședință vă iau pe toți și mergem și vi le arăt pe toate 10. Noi, nouțe. Ei nu au voie, operatorul, să meargă să le pună în oraș fără aprobarea primăriei Ploiești. Este normal, da? Și mă așteptam ca domnul director Ionescu să vină și să vă spună lucrul acesta. Da?

Referitor la o problemă, nu aveam de gând să iau cuvântul, o problemă ridicată de domnul viceprimar Ganea. Domnul viceprimar, ați luat și ați ridicat în discuție punctul 28 privind achiziționarea bazei sportive de la Lukoil. Dumneavoastră ca făcând parte din executiv mă așteptam foarte bine să discutați cu Direcția Juridică și cu Direcția Economică ca acest proiect de hotărâre să aibă viză de legalitate.

Mă așteptam ca să veniți cu acest proiect de hotărâre, după ce aprobăm bugetul municipiului Ploiești, după ce are alocare bugetară. Nu puteți să veniți să ridicați această problemă, să ne dați exemplu aici de niște domni antrenori, că nu este problema asta. Și noi suntem conștienți că nu avem baze sportive. Dar, lucrurile trebuiesc făcute pas cu pas. În primul rând să aibă viză de legalitate aceste proiecte pe care le votăm. Nu are viză de legalitate nici de la Direcția Juridică și nici de la Direcția Economică. Sincer vreau să vă spun, această bază sportivă de la Teleajen de 30 de ani nu a dat nimeni nici măcar cu o pensulă pe un gard de acolo. Este într-o situație dezastruoasă. A făcut cineva vreun audit să vadă cât ne costă după aceea ca să o punem funcționabilă? Nu a făcut nimeni.

Și eu am făcut parte din comisie. Am rugat să vină cei de la Lukoil^

Dl Ganea Cristian

Țipați la mine sau mi se pare mie?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu țip. Așa vorbesc eu, puțin mai tare.

Mă scuzați domnul viceprimar, nu am țipat la dumneavoastră, dar cred că era de datoria dumneavoastră să veniți să ne spuneți de ce nu are avize de legalitate, atât juridic cât și economic.

Mulțumesc!

Eu știu cum o să votez dacă nu are aceste avize.

Dl George Sorin Botez

Ca să o rezolvăm, domnișoara Crăciunoiu...

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Eu nu dau vize de legalitate.

Dl George Sorin Botez

Nu. Vă rog să relatați discuția pe care ați avut-o cu mine.

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Se poate vedea raportul de specialitate. Unu, nu dau aviz de legalitate, doi, am spus că se poate achiziționa cu condiția existentei prevederii bugetare.

Dl George Sorin Botez

Și ați fost de acord cu un amendament prin care, hotărârea respectivă să producă efecte la momentul existenței alocării bugetare. Și totul este o.k., da?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Și asta am spus în raportul de specialitate.

Dl George Sorin Botez

Și totul este ok. Da?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Da.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!

Doamna Secretar General, în condițiile în care punctul de vedere al Direcției Economice este acesta, dumneavoastră dați viza de legalitate?

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

A

În condițiile în care va produce efecte după asigurarea sursei de finanțare, va fi contrasemnat proiectul.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!

Deci singurul argument al dumneavoastră, domnul Sîrbu, rămâne că nu s-a dat cu pensula de treizeci de ani.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu. Singurul argument este că nu are viză de legalitate înainte de a intra în ședință. Nu în timpul ședinței.

Doamna Director Economic...

Dl George Sorin Botez

Domnul Dănescu, vă rog!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Doamna Director Economic, vreau să vă spun, că nu a aprobat ieri, nu a dat viză de legalitate la un proiect de la T.C.E...

Dl George Sorin Botez

Nu dă viză de legalitate...

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Sau raport de specialitate pozitiv, a spus că întâi să aibă alocare bugetară. Și am fost de acord și îl amânăm până aprobăm bugetul. Să îl amânăm și pe acesta până aprobăm bugetul.

Dl George Sorin Botez

Am înțeles. Vedem la vot.

Dănescu Ștefan

Pe această temă, domnul Sîrbu, data trecută știu că ați votat fără viză de legalitate o grădiniță de trei milioane, dar acum evitați să faceți același lucru pentru o bază sportivă de 150 de mii. Mă rog, este opțiunea dumneavoastră.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu mai țineți bine minte.

Dănescu Ștefan

Eu sunt convins că ați fost singurul care ați votat fără a avea nicio viză.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mi-am asumat, nu am votat. Mi-am asumat proiectul. Este o diferență mare.

Dănescu Ștefan

Nu a trecut proiectul, dar l-ați votat. Nu a trecut.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu am votat. Mi-am asumat acest proiect.

Dănescu Ștefan

Cum vi l-ați asumat fără niciun fel de viză? Dar mă rog, este problema dumneavoastră.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Absolut.

Dănescu Ștefan

Indiferent dacă s-a dat sau nu cu pensula, indiferent dacă acele condiții nu sunt up-datate la 2020, acea bază sportivă, în afara faptului că este necesară, cum sunt și altele este foarte ieftină domnul Sîrbu. Și știți bine ce este acolo. Dacă vorbim numai de teren, peste 2 hectare de teren. Așa că, vă rog frumos, pentru ploieșteni, pentru noi, pentru dumneavoastră, pentru mine, pentru cine vreți dumneavoastră, mai reflectați, vă rog! Muțumesc frumos!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Am reflectat foarte mult.

Dl George Sorin Botez

Continuați să reflectați.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul președinte, dați-mi voie puțin!

Problema este alta. Eu am rugat la ultima ședință de consiliu local, să se facă o adresă din partea comisiei sau a primăriei către Lukoil, prin care să ni se doneze această bază...

Dănescu Ștefan

Domnul Sîrbu, noi am crezut că o faceți dumneavoastră. Ați spus că o să faceți.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu eu. Nu eu trebuie să o fac. Nu conduc eu această comisie. Nu fac eu așa ceva.

Dănescu Ștefan

Dar cine conduce comisia? Că nu a condus-o nimeni.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Al cuiva este interesul. Ne-a convocat cineva la ședință, nu au venit cei de la Lukoil. Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

La ora aceasta baza este perfect funcțională, se defășoară manifestări sportive acolo.

Stați numai un pic. Noi nu discutăm de bază acum, noi discutăm despre faptul că dumneavoastră vreți să votați asta la schimb cu altceva și nu o să vedeți. Punct.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Este părerea dumneavoastră.

Dl George Sorin Botez

Nu este părerea mea este ceea ce mi s-a spus. Punct. Nu mai discutăm.

***

Trecem mai departe.

Punctul 5 s-a omis, a fost votat pe ordinea de zi. Spuneți dumneavoastră care este situația.

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Punctul 5 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind decernarea titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Ploiești domnului VICTOR ȘTEFAN SĂVULESCU, fost primar al Municipiului Ploiești” nu are aviz de comisie și nu poate fi discutat.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc! Am luat act.

***

Trecem la punctul 6 ”Proiect de hotărâre privind stabilirea salariului de bază în cuantum de 2230lei pentru funcțiile cu gradația 0 care se află sub nivelul de 2230lei și menținerea salariilor de bază stabilite potrivit Hotărârii Consiliului Local nr.4/31.01.2019 modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr.52/27.02.2019 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Domnul Ganea, vă rog!

Dl Ganea Cristian

Aș dori la acest punct să fac un amendament, care să fie identic cu anexa de la precedentul proiect de anul trecut, asupra faptului că nu se mai face nicio angajare la primărie fără a fi trecută prin consiliul local.

Dănescu Ștefan

Supuneți la vot amendamentul.

Dl George Sorin Botez

Stați să fie formulat.

Dl Palaș-Alexandru Paul

În completare la ceea ce voia să spună domnul viceprimar, doream eu să reamintesc doamnei Angelescu de solicitarea comisiei de buget-finanțe, de a veni astăzi cu un material în completare la acest proiect de hotărâre, deoarece noi am constatat în comisia de buget-finanțe că indicii de ierarhizare nu erau actualizați. Și am rugat-o să completăm hotărârea de astăzi.

Dl George Sorin Botez

Avem textul vechi ca să-l luăm să-l punem acolo?

Da. Acesta.

Dl Ganea Cristian

Acela. Articolul 6 punctul 1 și 2. Da. Corect.

Dl George Sorin Botez

Începând cu data de 1 ianuarie 2020 până la 31 decembrie 2020.

Mai jos, la 2 la fel.

Doamna Angelescu, mai dați la alineatul 3.

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Este vorba de 1 ianuarie acolo. Avem ceva publicat, ca să nu ne încurce?

Dl George Sorin Botez

Dacă aveți publicat, anulați procedura.

Bun. La 3 avem ceva cu anul? Înțeleg că nu.

Acesta este amendamentul, domnul Ganea?

Dl Ganea Cristian

Da.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot:

Cine este pentru?        - 18 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva? - 9 voturi

Vă rog să-i individualizați!

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Abțineri grupul P.N.L. cu excepția domnului consilier Sîrbu.

Dl George Sorin Botez

Cu 18 voturi ”pentru” și 9 ”abțineri” amendamentul a fost adoptat.

*

Dl Palaș-Alexandru Paul

În textul inițial al hotărârii de consiliu, rămăseseră coeficienții de ierarhizare, ceea ce intra în conflict cu salariul minim și salariul de bază pentru fiecare persoană în parte.

De aici necesitatea actualizării coeficienților de ierarhizare.

Ceea ce ne arătați dumneavoastră pe ecran doamna Anegelescu, reprezintă indicatorii noi, da?

Dna Angelescu Anca - Serviciul Resurse Umane

Da.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Este în regulă.

Amendamentul meu este să completăm proiectul de hotărâre cu această anexă.

Dna Angelescu Anca - Serviciul Resurse Umane

Cu toate anexele.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Cu toate anexele pe care le-a prezentat doamna Anca Angelescu.

Doamna Angelescu am o rugăminte, veniți la microfon să se înregistraze ceea ce spuneți dumneavoastră acum.

Aceste anexe pe care dumneavoastră ni le prezentați, respectă principul de bază al proiectului, anume, de a se menține în plată salariile tuturor salariaților, mai puțin cei care sunt cu salariul minim mai mic decât cel stabilit prin hotărâre de guvern la nivelul salariilor din luna decembrie 2019? Da sau nu? Să nu creem o situație complicată. Deci tot ce prezentați dumneavoastră acum, dacă respectă principiul de bază al proiectului de hotărâre, de a păstra în plată în anul 2020 salariile existente la momentul decembrie 2019?

Dna Angelescu Anca - Serviciul Resurse Umane

Salariul nu crește. Proiectul de hotărâre a fost finalizat..salariului de bază. Adică se mențin anexele de la hotărârile 4, respectiv 52. În condițiile în care se anexează ce s-a solicitat la comisia 1 nu mai este același proiect.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Domna Anca Angelescu, nu mă înțelegeți...

Dna Angelescu Anca - Serviciul Resurse Umane

Nu se majorează salariul nici măcar cu un leu. Sunt stabilite salariile care erau în anexele de la hotărârea 4 și de la hotărârea 52, s-au împărțit la 2230, astfel încât să nu se modifice niciun leu.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Este perfect. Iar toate documentele tehnice din spatele acestei hotărâri de consiliu, respectă principiul de bază, de a rămâne în plată salariile existente la 31 decembrie 2019. Mulțumesc!

Am pus această întrebare, astfel încât din punct de vedere tehnic, să nu se strecoare vreo defecțiune în proiectul de hotărâre...

Dl George Sorin Botez

Deci înțeleg că este o.k. domnul consilier?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Este în regulă, domnul Președinte.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Avem o problemă, dacă îmi permiteți, la articolul 2 a rămas că prevederile la HCL 4 rămân nechimbate. Dacă, printr-un nou articol băgăm anexe, se scad coeficienții, ceea ce nu a fost fundamentat sub nicio formă în proiectul de hotărâre, introducem anexele cu alți coeficienți față de HCL 4, nu mai rămân nechimbate anexele, asta este clar. Unu la mână.

Doi la mână, nu am avut consultare pe aceste anexe cu Sindicatul, nu știu dacă este...

Dl George Sorin Botez

Păi stați numai un pic. Ideea care este, anexele 1a, b, c, 2a, 2c și nr. 3, ce conțin ele?

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Conțin coeficienții care acum se schimbă.

Dl George Sorin Botez

Am înțeles. Și care ar fi o problemă, dacă aceasta este decizia consiliului local, să se micșoreze acești coeficienți? Să rămână netul în plată?

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Nu am nicio problemă, numai că...

Dl George Sorin Botez

Stați numai o secundă, că putem să o rezolvăm foarte repede. Articolul 2 ”salariile personalului ...la data de 31 decembrie 2019 rămân în plată, cu excepția celor sub salariul minim, care devin...cutare”. Și am terminat. Fără anexe...

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Și fără anexe. Nu mai punem anexe.

Dl George Sorin Botez

”Salariile persnalului...” cum vreți să zicem ca să le acoperim pe toate? La cine se referă?

Dna Angelescu Anca - Serviciul Resurse Umane

La toate instituțiile.

Dl George Sorin Botez

Sunt mai multe categorii de tovarăși care-și desfășoară activitatea. Și eu nu le știu. Cine le știe de la personal, doamna Angelescu?

Dna Angelescu Anca - Serviciul Resurse Umane

La articolul 5 sunt enumerate toate instituțiile.

Dl George Sorin Botez

Bun ”salariile personalului tuturor instituțiilor prevăzute la art. 5 rămân în plată la nivelul existent la data de 31 decembrie 2019, cu excepția celor stabilite sub plafonul de 2230 lei și care devin 2230 lei”. Este o.k.?

Dl Bolocan Iulian

Articolul 5 din prezentul proiect de hotărâre. Articolul 5 de unde?

Dl George Sorin Botez

”Cu excepția celor stabilite potrivit articolul 1, care se vor majora.”

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Păi nu. Aceasta este ideea. Și la articolul 1 se mențin în plată cele din 2019. Nu se majorează nimic decât cei cu salariul sub nivelul de 2230 lei.

Dl George Sorin Botez

Da, dar vreau să spun că se mențin în plată, pentru că acolo sus nu scrie că se mențin în plată.

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Ba da ”menținerea salariilor”. Atunci tăiem și menținerea salariilor de bază...

Dl George Sorin Botez

La solicitarea domnului consilier Hodorog, propun o pauză de cinci minute ca să puneți de acord.

*

PAUZĂ

*

Dl George Sorin Botez

Doamna Secretar!

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Singura problemă este că sunt foarte multe amendamente și Codul administrativ prevede posibilitatea ca dacă un proiect de hotărâre se modifică mai mult de 50% în timpul ședinței trebuie trimis la refundamentare.

Dl George Sorin Botez

Părerea mea este că toate celelalte amendamente sunt explicative. Esența o reprezintă articolul nr. 1 care spune exact ceea ce vreți să spuneți dumneavoastră.

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Da, așa este.

Dl George Sorin Botez

Dați viză de legalitate?

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Proiectul va fi contrasemnat, da.

Dl George Sorin Botez

Supun la vot amendamentele formulate:

*

Suntem prezenți 26 de consilieri. Nu este prezent domnul consilier Marcu.

*

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva?  -

Cu 26 de voturi ”pentru” amendamentele au fost adoptate.

*

Supunem la vot, electronic, proiectul de hotărâre în integralitatea lui:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 26 de voturi ”pentru” proiectul a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a Municipiului Ploiești pe anul 2020 în calitate de membru al „Agenției pentru Eficiență Energetică și Energii Regenerabile” - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot, electronic, proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 26 de voturi ”pentru” proiectul a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de Concesiune privind gestiunea serviciului public de alimentare cu apă și a serviciului de canalizare în Municipiul Ploiești încheiat cu societatea APA NOVA PLOIEȘTI S.R.L. la data de 14.06.2000 și a Actului Adițional nr. 4 la acest contract - inițiat de consilierii Sorin Văduva, Robert Ionuț Vîscan, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu și Florin Lucian Sicoie.”

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Nu are viză de legalitate, dar nu a fost scos de pe ordinea de zi.

Dl Ganea Cristian

De ce nu a fost scos? Asta voiam să întreb și eu.

Dl George Sorin Botez

Nu are viză de legalitate. Își asumă cineva legalitatea pe ăsta?

Dl Ganea Cristian

Domnul Sîrbu?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu.

Dl George Sorin Botez

Deci nu intră în dezbateri. Mulțumesc!

Dl Popa Gheorghe

Domnul președinte, aș vrea să fac o clarificare, pentru că sunt și cetățenii din Colonia Teleajen...

Dl George Sorin Botez

Vă rog!

Dl Popa Gheorghe

Ca să aibă la cunoștință despre acest aspect, în urma dezbaterii publice de la Teatru s-a arătat necesitatea întocmirii unui studiu de fezabilitate de către Apa Nova, care să cuprindă acele lucrări de la Colonia Teleajen. Și aveam un amendament de făcut pe care eu am promis atât președinților de la Uniune și Cetățenilor din Colonia Teleajen că o să-l fac astăzi.

Dl George Sorin Botez

Nu intră în dezbatere, o să vă rog să-l păstrați...

Dl Popa Gheorghe

Eu o să vă dau dumneavoastră în calitate de membru al Comitetului de Coordonare de la Apa Nova...

Dl George Sorin Botez

Mie personal?

Dl Popa Gheorghe

Și colegului meu, domnul Sîrbu și celorlalți colegi, domnul Bolocan, ca să-l luați în discuție și să-l inserați în proiectul de...

Dl George Sorin Botez

Sigur. Asta ar fi o problemă și mai rămân celelalte probleme care am considerat că trebuie să fie discutate și incluse într-un proiect care să fie viabil.

Dl Popa Gheorghe

Corect.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc mult!

***

Punctul 9 a fost scos de pe ordinea de zi.

***

Trecem la punctul 10 ”Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliul Local al Municipiului Ploiești nr. 468/28.11.2019 privind actualizarea și modificarea tarifelor aferente contractului Acord cadru nr. 13029/25.06.2018 având ca obiect delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitațile de dezinsecție, deratizare și dezinfecție in municipiul Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Discuții?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

De ce se revocă hotărârea? Ne explică cineva?

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Este un proiect de hotărâre care a fost adoptat în ședință și ulterior nu a fost contrasemnat de legalitate...

Dl George Sorin Botez

Haideți să vă detaliez un pic, pentru că doamna Secretar General este o doamnă foarte finuță și nu pune punctul pe ”k”.

Vă aduceți aminte că a fost un votat repetat, verificat, luat nominal și toate cele. În ședință s-a declarat de către persoana care îndeplinea funcția de Secretar al ședinței la momentul respectiv, că îi dă viză de legalitate și va contrasemna acel proiect. S-a stabilit fiecare cum a votat, repet, nominal, am făcut și verificarea pentru că nu ieșea la vot, după care, la trei zile, când am fost invitat ca să semnez în calitate de președinte de ședință proiectul respectiv, am fost anunțat că după ce s-a votat cu viză de legalitate declarată, s-a retras viza, instituție care nu este reglementată de Codul administrativ.

În situația în care mi s-a adus la cunoștință acest lucru și eu la rândul meu am refuzat să semnez, în condițiile în care existau probleme legate de viza de legalitate care fusese retrasă.

Am înțeles că s-ar fi înaintat la Prefectură această situație spre soluționare iar soluția Prefecturii a fost să revocăm Hotărârea Consiliului Local nr. 468 sau va fi atacată în contencios de către Prefectură. Din punct de vedere juridic, potrivit Codului administrativ, această hotărâre nu produce efecte juridice, nefiind semnată de președintele de ședință și contrasemnată de Secretar.

Greșeala cea mai mare care a fost făcută, a fost că această hotărâre a primit un număr de ordin 468 înainte de a fi fost semnată și contrasemnată. În sine nu este o greșeală, pentru că este o practică administrativă care este folosită de la inițierea consiliului local ca instituție. Deci nu este asta o greșeală.

Acum suntem în situația în care s-a dat un vot valid la momentul respectiv, asta este manifestarea de voință a consiliului, care însă nu produce efecte nefiind semnat de Președinte și contrasemnat de Secretar și se solicită ca acel vot să fie în mod practic retras.

Punctul meu de vedere ca jurist este că eu mai mare nonsens ca cel trecut în hârtia Prefecturii, dar este Prefectură, nu am auzit. Adică o hotărâre care nu produce efecte să fie revocată.

Rămâne ca dumneavoastră, în funcție de înțelepciunea pe care o aveți fiecare, să votați după cum considerați, dar un eventual vot ”pentru” ar reprezenta doar un ajutor pe care l-ați da formal colegilor din executiv ca să poată să înlăture această situație rușinoasă.

Personal, nu voi vota această hotărâre nici cu ”da”, nici cu ”nu”, nici cu ”abținere”. Luați act că nu particip la vot.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul președinte, vreau să anunț că nici eu nu voi participa la vot, deoarece de atunci de când ni s-a adus la cunoștință, eu personal am întrebat pe doamna Secretar de atunci dacă are sau nu are viză de legalitate și mi-a răspuns de două ori că are viză de legalitate.

Am spus să se ia și măsuri discipliare. Văd că doamna Secretar de astăzi nu ne spune ce măsuri disciplinare s-au luat împotriva celui care a greșit. Așa este normal și etic.

Veniți în fața consiliului local, cereți revocare, dar nu veniți să spuneți cel care a greșit ce măsuri ați luat disciplinar. Pentru că ia o căruță de bani.

La dumneavoastră la Direcția Juridică există incompatibilitate și incompetență crasă. Am dat telefon acum 2 zile la o colegă de-a dumneavoastră pentru o scrisoare. M-a trimis să discut eu, consilier: ”discută domnule cu Poșta!” Așa răspunde unui consilier. Și dacă vreți vă dau și nume după această ședință.

Nici eu nu voi participa la vot și nu voi vota această hotărâre.

Dl George Sorin Botez

Mai este cineva indignat?

Domnul Vîscan!

Dl Vîscan Robert

Nu voi participa la vot.

Dl Hodorog Bogdan

Bogdan Hodorog și Sălceanu Claudia, nu participăm la vot.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Dacă ar fi să nu participăm niciunul la vot, cum rezolvăm problema domnul președinte?

Dl George Sorin Botez

Nu se revocă.

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

În situația în care nu va fi revocată, Prefectura va ataca în contencios administrativ și se va pronunța instanța.

Dl George Sorin Botez

Avem 5 neparticipări la vot.

Rămân 22 de consilieri. A revenit și domnul consilier Marcu.

Supunem la vot electronic.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 18 voturi ”pentru” și 4 ”abțineri” ale consilierilor Andrei Gheorghe, Dănescu Ștefan, Văduva Sorin și Dinu Marius proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Cinci consilieri nu au participat la vot.

***

Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 202/2016 privind numirea reprezentanților autorității publice locale în Consiliile administrative ale instituțiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiești, modificată - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dl Ganea Cristian

Propun pe doamna Marilena Stanciu.

Dl George Sorin Botez

Alte propuneri înțeleg că nu mai sunt.

Fiind vorba de vot de persoane propunem votul deschis:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva? -

27 de voturi ”pentru”.

*

Supunem la vot propunerea, doamna Stanciu Marilena:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva?  -

27 de voturi ”pentru”.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 27 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 243/2017 privind aprobarea numirii reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Comitetul de Coordonare al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, modificată - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dl Ganea Cristian

Propun pe domnul Robert Vîscan.

Dl George Sorin Botez

Alte propuneri înțeleg că nu mai sunt.

Fiind vorba de vot de persoane propunem votul deschis:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva?  -

27 de voturi ”pentru”.

*

Supunem la vot propunerea, domnul Vîscan:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva?  -

27 de voturi ”pentru”.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 27 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind propunerea autorității publice tutelare locale de numire a unui membru în cadrul Consiliului de administrație al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. pentru ocuparea postului vacant - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Există o propunere, rezultatul comisiei de selecție, domnul Dobrescu Cătălin.

Fiind o singură desemnare, este vot de persoane, propun votul deschis:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva?  -

27 de voturi ”pentru” .

*

Supunem la vot nominalizarea, domnul Cătălin Dobrescu:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva?  -

27 de voturi ”pentru” .

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 27 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind modificarea nivelului indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru perioada 2019 -2021 cuprinși în anexa nr.1 la contractul de mandat al membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, actualizați conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 547/19.12.2019 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 27 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind numirea candidatului selectat de către comisia de selecție din lista scurtă a candidaților pentru postul vacant de membru în cadrul Consiliului de administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Domnul Bucur Adrian Ionuț.

Fiind vorba de vot de persoane propunem votul deschis:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva?  -

27 de voturi ”pentru” .

*

Supunem la vot nominalizarea, domnul Bucur:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva?  -

27 de voturi ”pentru” .

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 27 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind transformarea gradului profesional a trei funcții publice de execuție vacante din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Aviz comisia 1 și 7 nefavorabil.

Sunt discuții? Înțeleg că nu.

Dl Popa Gheorghe

Are aviz de legalitate, da?

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Da. Are rapoarte de specialitate favorabile și viză de legalitate.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 11 voturi ”pentru”, 7 voturi ”împotrivă” ale consilierilor Ganea Cristian, Sorescu Alina Florina, Dragulea Sanda, Andrei Gheorghe, Vîscan Robert Ionuț, Minea Constantin Gabriel și Botez George Sorin și 9 ”abțineri” ale consilierilor Hodorog Bogdan, Sălceanu Claudia Oana, Palaș Alexandru Paul, Văduva Sorin, Mateescu Marius Nicolae, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Dinu Andrei și Pană George, proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind transformarea gradului profesional din debutant în asistent a două funcții publice de execuție din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 27 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind includerea unei locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințe retrocedate foștilor proprietari și repartizarea acesteia conform prevederilor legale - inițiat de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Gabriel Constantin Minea, Constantin Grigore, Claudia Oana Sălceanu și Valentin Marcu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

*

Domnul consilier Văduva Sorin a ieșit din sală. Suntem 26 de consilieri.

*

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 25 de voturi ”pentru” și 1 ”abținere” a domnului consilier Ganea Cristian, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale - inițiat de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Constantin Grigore, Claudia Oana Sălceanu și Valentin Marcu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva?  -

Cu 26 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere pentru o unitate locativă cu destinația de locuință de necesitate - inițiat de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Constantin Grigore, Claudia Oana Sălceanu și Valentin Marcu.”

Dacă sunt discuții?

Vă rog domnul Ganea!

Dl Ganea Cristian

De la patrimoniu, spuneți-mi și mie care este din punct de vedere legal perioada pe care poate fi prelungit acest contract de necesitate?

Nu această speță. În general.

Dl Bădulescu Ovidiu - A.S.S.C.

Este vorba de 6 luni.

Dl Ganea Cristian

De câți ani este acest șase luni?

Dl Bădulescu Ovidiu - A.S.S.C.

La această persoană, cred că de vreo 7, 8 ani.

Dl Ganea Cristian

Ca să nu mai prelungim ședințele și să votăm din șase în șase luni, nu se poate să se prelungească automat? Sau trei?

Dl George Sorin Botez

Și vă întreb și eu alături de domnul viceprimar, dacă știți că de șapte ani durează chestia asta și dumneavoastră aveți posibilitatea să-i prelungiți o dată pe șase luni, de ce îi prelungiți? Vă plătește la numărul de bucăți de hotărâri pe care le faceți?

Dl Bădulescu Ovidiu - A.S.S.C.

Este o persoană mai dificilă și din cauza aceasta.

Dl George Sorin Botez

Și poate să devină și mai dificilă?

Dl Ganea Cristian

Domnul Bădulescu, în șapte ani de zile cât de dificilă să fie?

Dl Bădulescu Ovidiu - A.S.S.C.

Sunt persoane și persoane.

Dl Ganea Cristian

Rugămintea mea este, dacă este dificlă și nu mai poate să stea acolo, dați-i altuia care are nevoie. Dar nu-l mai puneți din trei în trei luni. Da?

Nu mai puneți.

Dl George Sorin Botez

Și faceți un amendament pe șase luni sau rămâne pe trei?

Dl Vîscan Robert

Mai vin o dată cu invitația colegilor care sunt doritori să se alăture comisiei 5, pot oricând să fac loc oricăruia dintre dumneavoastră.

Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 25 de voturi ”pentru” și 1 ”abținere” a domnului consilier Dinu Andrei proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 22 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 248 m2, situat în Ploiești, str. Făcliei nr. 2B - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert lonuț Vîscan, Sanda Dragulea, Sorin Văduva, Marius Nicolae Mateescu și Bogdan Hodorog.”

Am înțeles că era o problemă cu acesta?

Vă rog, domnul Vîscan!

Dl Vîscan Robert

Mulțumesc domnul Președinte!

Ieri la grupul operativ, nu a avut aviz acest proiect. Am înțeles de la doamna Secretar că se aștepta un punct de vedere, un raport, ceva de genul acesta din partea Direcției de Urbanism. Aș vrea să știu dacă l-ați primit?

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Da. Avem raport favorabil de la toate direcțiile la care a fost solicitat. Inclusiv de la Direcția de Urbanism avem raport favorabil, cu mențiunea că se încadrează pe excepții.

Dl Vîscan Robert

Ieri acest proiect era în mod evident că nu are ce să caute pe ordinea de zi, că nu poate să facă excepție și nu va primi nici viză în acest sens din partea Direcției de Urbanism.

Eu nu o să particip la vot la acest proiect, tocmai din acest motiv, dar aș vrea ca pentru o speță similară, cea legată de Hotelul LG Europa să se verifice dacă în termen de un an se edifică ceva pe terenul concesionat, pentru că acesta a fost concesionat strict potrivit prevederilor Legii 50 iar beneficiarul trebuie să construiască pe acest teren în termen de un an. Să-și extindă contrucția.

Cer Direcțiilor de Patrimoniu și Urbanism să verifice dacă în termen de un an s-a edificat ceva pe acest teren.

Mulțumesc!

Dl Palaș-Alexandru Paul

Eu am o problemă cu prețul, domnul Președinte. 53 de euro în Enăchiță Văcărescu, plătibili în 25 de ani? Gândiți-vă mai mult când votați.

Dl George Sorin Botez

Vă rog, domnul Sicoie!

Dl Sicoie Florin

Putem vedea și noi o schiță a acestui teren? Pentru că un teren de 248 de metri este un teren construibil. De ce nu-l scoate la licitație primăria?

Dl George Sorin Botez

Depinde care este deschiderea la drumul public.

Dl Sicoie Florin

Asta. Vreau să văd schița. Este normal să am o schiță. Am văzut o simplă cerere...

Dl George Sorin Botez

Ca să zic cum a zis un profesor de-al meu, este un pătrat cu laturi inegale.

Dl Sicoie Florin

Nu este corect să nu fie schiță atunci când concesionezi un teren. Vreau să văd schița și vreau să mi se explice de la Urbanism care este excepția care permite...

Dl George Sorin Botez

Cine este de la urbanism?

Dl Marcu Valentin

Excepția pe legea în vigoare, nu pe legea de acum zece ani.

Dl George Sorin Botez

Vă rog frumos, tot compartimentul urbanism să vină la ședință.

Dl Ganea Cristian

Prorogăm dacă nu este nimeni să explice?

Dl George Sorin Botez

Avem o propunere de prorogare.

Îmi cer scuze, a mai cerut cineva dreptul la cuvânt.

Domnul Popa!

Dl Popa Gheorghe

Era exact ce spunea domnul Robert Vîscan ieri la grupul operativ, că erau neclarități cu privire la avizul Direcției de Urbanism. Și a lipsei vizei de legalitate.

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Viza de legalitate era condiționată de certificarea...

Dl George Sorin Botez

Am înțeles!

S-a făcut o propunere de prorogare...

Dl Ganea Cristian

A

Îmi retrag propunerea de prorogare, pentru că o văd în sală pe doamna Arhitect Șef. Să ne explice.

Dl Sicoie Florin

Eu am cerut schița. Există schiță?

Dl George Sorin Botez

Ia vedeți, avem vreo schiță ca anexă la HCL?

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Există o schiță. A fost transmisă și pe email.

Dl George Sorin Botez

Dacă există o schiță trebuie să fie anexă la HCL. Nu îmi arătați mie o schiță și pe urmă apare o altă schiță. Dacă nu este anexă la HCL nu este o schiță.

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Este un document care stă la baza...

Dl George Sorin Botez

Nu, trebuie să fie schița aici, nu document care stă la baza.

Dna Herția Cristina - Arhitec Șef

Pot să spun ce s-a întâmplat?

Direcția de urbanism a primit din partea direcției juridice în data de 27 ianuarie.

Eu am luat la cunoștință pe 27 ianuarie seara.

Dl George Sorin Botez

Cam pe la ce oră?

Dna Herția Cristina - Arhitec Șef

Târziu.

Dl George Sorin Botez

Și vă aflați unde?

Dna Herția Cristina - Arhitec Șef

Eu din lipsă de timp seara le fac.

Dl George Sorin Botez

Stați așa că avem o problemă.

Doamna Secretar zice ”nu este adevărat”. Deci am plecat prost.

Dna Herția Cristina - Arhitec Șef

Vedeți că avem dată pusă.

Dl George Sorin Botez

L-ați înregistrat?

Dna Herția Cristina - Arhitec Șef

Este înregistrat. Este ștampilă cu data de 27 ianuarie de intrare în direcția noastră.

În această hârtie, se spunea, deși eu am scris Direcției juridice și cred că și Relației cu consiliul local, faptul că, în afara Ploieștiului eu nu am pomenit să existe două rapoarte sau mai multe de specialitate la un proiect de hotărâre. Rapoartele de specialitate sunt întocmite de...

Dl George Sorin Botez

Păi cum doamnă în afara Ploieștiului, nu este în Ploiești terenul acesta?

Dna Herția Cristina - Arhitec Șef

În afara muncipiului Ploiești, nu am auzit și nu am cunoștință și cred că se poate verifica pe internet...

Dl George Sorin Botez

Bine doamnă. Lăsați-i pe ăia...

Dna Herția Cristina - Arhitec Șef

Și am solicitat să nu mi se mai solicite raport de specialitate. Mi se cere aviz. M-am enervat, după ce am scris și am alergat, de ce nu mai răspund la această solicitare, îmi vine o nouă solicitare să fac raport de specialitate la acest proiect.

Bun. Primind această schiță. Eu uitându-mă la această schiță...

Dl George Sorin Botez

Cred că vă uitați la ea cam cum se uită și colegul Florin Sicoie.

Dna Herția Cristina - Arhitec Șef

Puneți acolo pe ecran să vadă lumea, cam cum puteam eu să-mi spun un punct de vedere cu privire la extinderea unor construcții, într-un plan în care nu există niciun fel de construcție?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Nu ar fi prima dată, doamna director.

Dna Herția Cristina - Arhitec Șef

În clipa aceea eram documentată....Dacă vreți vă dau scris totul despre cazul Europa.

Și atunci, pe asemenea informații, că știți că și lipsa de informații este o dezinformare până la urmă, pe asemenea informații, cu cinci minute înainte de grupul operativ m-am dus la Direcția de Patrimoniu să înțeleg și eu ce punct de vedere...

Dl George Sorin Botez

Și deja erați nervoasă am înțeles?

Dna Herția Cristina - Arhitec Șef

Eram foarte nervoasă.

Dl George Sorin Botez

Și cu cine ați discutat acolo?

Dna Herția Cristina - Arhitec Șef

Cu domnul Georgian care a întocmit asta și de abia după ce am venit în grupul operativ mi-am adus aminte de caz, știam cazul cu pricina, am fost și pe teren ieri înainte...

Dl George Sorin Botez

Spuneți-ne și nouă concluzia.

Dna Herția Cristina - Arhitec Șef

Concluzia este că dacă o să lucrăm așa pe picior...

Deci eu am semnat avizarea raportului de specialitate.

Dl George Sorin Botez

V-ați lămurit domnul Sicoie? Eu nu.

Dl Sicoie Florin

Nu m-am lămurit, pentru că din planul acesta pe care îl văd, văd un teren, nu văd vecinătățile, nu văd unde este cel care vrea să cumpere, iar parcela este construibilă după cum arată acest triunghi.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Domnul Sicoie, scuzați-mă este irelevant. Dați-mi voie să exprim un punct de vedere care cu siguranță va fi în asentimentul tuturor. Este cineva de la Patrimoniu aici?

Vă rog mult, treceți la microfon!

Cum putem proceda și noi, fiecare consilier în parte, să intrăm în posesia sau să putem concesiona 250 de metri pătrați de teren plătind 2550 de lei pe an? Cum putem proceda?

Dna Radu Carmen - Director Direcția Gestiune Patrimoniu

Printr-un raport de evaluare.

Dl George Sorin Botez

Îmi fac singur raportul ca să iau terenul sau cum facem?

Dna Radu Carmen - Director Direcția Gestiune Patrimoniu

Nu. L-a făcut primăria prin firma care este contractată.

Dl George Sorin Botez

Am înțeles. Înțeleg că sunteți noua directoare la patrimoniu?

Dna Radu Carmen - Director Direcția Gestiune Patrimoniu

Da.

Dl George Sorin Botez

Felicitări!

Un prieten de-al meu dorește de 9 ani să cumpere o suprafață de 100 de metri pătrați, lângă terenul pe care l-a primit de la maică-sa și de la taică-su ca să-și întregească proprietatea. Terenul acela nu-l revendică nimeni, ar fi al primăriei, etc.

De 9 ani a făcut undeva la 14 cereri, m-a rugat pe mine de vreo patru ori, și după 8 ani și 9 luni m-am dus și eu și am întrebat, chiar așa îl trântiți pe ăsta de fiecare dată? Ce a făcut sau mai ales să aflu ce nu a făcut? Pentru că se pare că problema este nu cu ce faci ci cu ce nu faci.

Și m-am încăpățânat să aștept la rând pentru prietenul meu, după 9 ani rezolvarea problemei. Întâmplător, omul este un om extrem de bine pregătit, extrem de bine situat, ar da și 200 de euro pe metru numai să scape. Vizavi de 53 de euro. Întâmplător, terenul se află în aceeași zonă. Întâmplător, lui 9 ani nu i s-a rezolvat problema.

Întrebare mea este când ați primit dumneavoastră cererea pentru acest teren?

Dna Radu Carmen - Director Direcția Gestiune Patrimoniu

2019.

Dl George Sorin Botez

2019. Și ăla a depus-o din 2011. Dar știți cum e? Anul 2011 a fost anul șobolanului nenorocos, 2019...

Dl Dănescu Ștefan

Sunteți în eroare. De 12 ani.

Dl George Sorin Botez

Vă mulțumesc domnul Dănescu că sunteți aproape de mine.

Drept pentru care reiterez propunerea de prorogare...

Dl Ganea Cristian

Am retras-o eu.

Dl George Sorin Botez

O fac eu.

Dl Grigore Constantin

Vreau să mai completez și eu.

Dl George Sorin Botez

Vă rog frumos!

Dl Grigore Constantin

Dacă vă uitați pe raportul de evaluare...

Dl George Sorin Botez

De ce aș face chestia asta?

Dl Grigore Constantin

Ca să vă spun și de ce. Un teren în zona Cioceanu este 145 de euro pe metru pătrat. Un teren în Albert 60 de euro. Dar terenul care este unul pe Eroilor pus din 2017, preț comparativ 2017. Păi mai comparăm prețurile din 2017 cu prețurile de acum?

Dl Dănescu Ștefan

Este concesiune.

Dl George Sorin Botez

Este concesiune, dar raportat la durata concesiunii trebuie răscumpărată de către...

Eu unul în dorința de a vota numai proiecte științific întocmite, iar în materie de vânzări și chestii de genul acesta, terenuri și cele care au vechime cel puțin cât a prietenului meu, eu vă propun prorogarea cu încă zece ani a acestui proiect.

Dacă vi se pare că este excesivă solicitarea mea, atunci o să o restrâng doar la prorogare.

Cine este pentru prorogare?    - 22 voturi

Cine este împotrivă?           - 4 voturi

Dacă se abține cineva?

Cu 22 de voturi ”pentru” și 4 voturi ”împotrivă”, proiectul de hotărâre a fost prorogat.

*

Doamna arhitect șef, am o rugăminte mare, până terminăm noi ședința, pregătiți-mi și mie documentația privind rezolvarea modului de parcare la actualul Spital Lotus. Care a fost pus studiul la autorizația de construire. Gheorghe Grigore Cantacuzino. Mă interesează modul în care a fost rezolvată parcarea, întru-cât am fost sesizat de un număr important de cetățeni că acolo se întâmplă lucruri neîntâmplate. Dacă tot suntem pe aici și luăm 1000 de lei pe lună, zic și eu să o rezolvăm. Întrebați colegii. Dacă nu, mergeți cu mine cu mașina și vi le arăt cu degetul.

***

Trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafață de 259 m2 situat în Ploiești, str. Tătărani nr. 40 (fosta str. Ghighiului nr. 2, locația G 40), număr cadastral 127016, Carte Funciară 127016 - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Robert Ionuț Vîscan, Marius Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 23 de voturi ”pentru” și 3 ”abțineri” ale consilierilor Dinu Andrei, Mateescu Marius și Palaș-Alexandru Paul, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 24 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafață de 320 m2 situat în Ploiești, str. Luminișului nr. 10B, număr cadastral 127087, Carte Funciară 127087 - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Robert Ionuț Vîscan, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Să nu uitați aceste evaluări când vom discuta de baza sportivă de la Teleajen unde este 7 euro metrul.

Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 24 de voturi ”pentru” și 2 ”abțineri” ale consilierilor Dinu Andrei și Palaș-Alexandru Paul, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 25 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafață de 406 m2 situat în Ploiești, str. Rareș Voda nr. 13, număr cadastral 137993, Carte Funciară 137993 - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Robert Ionuț Vîscan, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 24 de voturi ”pentru” și 2 ”abțineri” ale consilierilor Dinu Andrei și Palaș-Alexandru Paul, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 26 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului contractului de administrare nr. 2652/03.02.2015 privind transmiterea în administrarea Spitalului de Pediatrie Ploiești a unor bunuri din patrimoniul municipiului Ploiești - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 26 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 27 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind includerea unui imobil - teren în patrimoniul municipiului Ploiești - inițiat de consilierii Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 26 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 28 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către municipiul Ploiești a Bazei sportive, proprietatea S.C. Petrotel Lukoil S.A. situată în Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 241 - inițiat de viceprimarii George Pană și Cristian Ganea și de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert lonuț Vîscan, Sanda Dragulea, Sorin Văduva, Gheorghe Andrei, George Sorin Niculae Botez, Marcian Cosma, Marius Andrei Dinu, Constantin Gabriel Minea, Marius Nicolae Mateescu, Paul Palaș Alexandru, Florina Alina Sorescu, Bogdan Hodorog și Claudia Oana Sălceanu.”

Aici avem de făcut un amendament:

”Prezenta hotărâre își produce efectele după ce în bugetul local al municipiului Ploiești va fi prevăzută suma destinată achiziționării activului menționat în alin. 1.”

Acest amendament vine să înlăture acele neajunsuri care au fost ridicate în legătură cu legalitatea acestui proiect. În sensul că, și vreau să vă întreb din nou în ședință publică, departamentul economic, acest amendament dacă va fi aprobat, rezolvă problemele ridicate de dumneavoastră în legătură cu sursele de finanțare?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Da.

Dl George Sorin Botez

Secretarul general al primăriei, dacă acest amendament va fi adoptat, devine un proiect pe care să îl contrasemnați?

Dna Ioana Serbinov - Secretar General A

Da. În situația în care amendamentul va fi adoptat proiectul va fi contrasemnat.

Dl George Sorin Botez

Dorește cineva o pauză de consultări?

Dl Popa Gheorghe

Dorim o pauză de consultări, domnul Președinte.

Dl George Sorin Botez

Vă mulțumesc!

*

PAUZĂ

*

Dl George Sorin Botez

Are cuvântul domnul Sîrbu!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Ca membru al comisiei, în primul rând vreau să vă spun, nu faptul că nu ar trebui să achiziționăm această bază sportivă m-a determinat să iau cuvântul la început, ci faptul că, v-am rugat să se facă o adresă prin care puteam să mai scoatem ceva. Așa cum spunea cineva pe hol ”era posibil să o luați și mai ieftin”. Asta este. Acum, nu este posibil.

Dar având în vedere că a zis domnul președinte la început că înțelepciunea este mama rezultatelor pozitive, eu vreau să vă spun, că vreau să fiu trecut, poate și colegii mei și la inițiatori.

Dl George Sorin Botez

Domnul Popa, vă rog!

Dl Popa Gheorghe

Domnul Președinte, așa cum ați formulat și dumneavoastră acest amendament și va primi viză de legalitate din partea Secretarului, aș vrea să fac o remarcă, faptul că să se înțeleagă destul de clar, că noi grupul P.N.L. nu suntem împotriva dezvoltării activității sportive. Și am promovat de fiecare dată inițiativele și proiectele care sunt de interes cetățenesc și ale locuitorilor acestui municipiu.

De aceea, vom vota acest amendament și acest proiect cu acest amendament, pentru asigurarea desfășurării unei activități sportive pentru cei care sunt cu această activitate.

Și aș dori și din partea colegilor din toate formațiunile, să vă aplecați cu responsabilitate la toate proiectele care privesc interesul și urgentarea lor pentru a fi finalizate.

Dl George Sorin Botez

Ok. Ca să discutăm foarte aplecat, ca să nu zic aplicat.

O să am o rugăminte, ca atunci când se discută bugetul și având în vedere că vom face bani și vom achiziționa această bază, să prevedem în buget și suma necesară pentru a fi adusă de urgență la standardele necesare, în așa fel încât, până în vară să putem să transferăm toată activitatea sportivă a C.S.M.-ului acolo.

Dl Marcu Valentin

Cu secțiile existente sau se mai înființează o secție?

Dl Ganea Cristian

Domnul Sîrbu, vă mulțumesc că ați avut înțelepciunea dumneavoastră și colegii dumneavoastră să fiți alături de noi. Sper din toată inima să fiți și în mandatul viitor alături de noi.

Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot amendamentul pe care l-am propus:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva?  -

26 de voturi ”pentru” .

Supunem la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul inclus:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 26 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

*

Dl Bolocan Iulian

Mai am eu o remarcă. Există posibilitatea acolo, într-adevăr să fie și multe noxe. Trebuie să luăm niște măsuri. Dincoace de gard lucrează oamenii în mediu acid în grupa I de muncă, în grupa a II-a. Dincoace de gard este baza sportivă. Trebuie ca și noi să facem ceva acolo.

***

Dl George Sorin Botez

Trecem la punctul 29 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind includerea unor mijloace de transport în comun în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestora către S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

*

Domnul consilier Mateescu Marius a ieșit din sală.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 25 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 30 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind înstrăinarea prin vânzare a suprafeței de teren de 283 m.p. Carte Funciară 122505, număr cadastral 122505, precum și a suprafeței de 89 m.p. Carte Funciară 144942, număr cadastral 144942, situate în Ploiești, str. Nicolae Titulescu nr. 18A - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Robert Ionuț Vîscan, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Dacă nu sunt discuții supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 23 de voturi ”pentru” și 2 ”abțineri” ale consilierilor Palaș-Alexandru Paul și Dinu Marius Andrei proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 31 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind înstrăinarea prin vânzare a spațiului cu destinația de locuință situat în Ploiești, str. Anul 1907 nr. 11 și a terenului aferent acestuia - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Robert Ionuț Vîscan, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Dacă nu sunt discuții supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 23 de voturi ”pentru” și 2 ”abțineri” ale consilierilor Palaș-Alexandru Paul și Dinu Marius Andrei proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 32 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, Str. Romană, nr.41 - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Vă supun la vot varianta ”neexercitarea”:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?    -

Dacă se abține cineva?  -

25 de voturi ”pentru” neexercitare.

În aceste condiții vă rog să revedem proiectul de hotărâre și să treceți neexercitarea.

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Și în titlu, vă rog!

Dl George Sorin Botez

*

Domnul consilier Mateescu Marius a revenit în sală. Suntem 26 de consilieri.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre cu varianta ”neexercitare”:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 26 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 33 de pe ordinea de zi ”Diverse”.

Avem o problemă la ”Diverse”.

Domnul Vîscan, vă rog!

Dl Vîscan Robert

Mulțumesc domnul Președinte!

Există o adresă din partea Federației Române de Fitness și Culturism pentru acordarea Titlului de Cetățean de Onoare a domnului Ilincă Costin Nicolae, vicecampion mondial în anul 2019 la categoria Master Men's Physique Open.

Această adresă este ajunsă în primărie și aș dori dacă se poate pentru ședința ordinară de luna viitoare să fie luată în considerare posibilitatea acordării acestui titlu.

Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Da, doamna Stanciu!

Dna Stanciu Marilena

La noi la comisie nu a venit.

Dl George Sorin Botez

A zis că abia a ajuns și o să ajungă.

Dl Popa Gheorghe

Domnul Președinte, dacă îmi permiteți, aș vrea să vă înaintez amendamentele pentru Comitetul de Coordonare la Apa Nova.

***

Dl George Sorin Botez

Primul punct suplimentar ”Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “ASIGURAREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGĂTURII RUTIERE ȘI DE TRANSPORT PUBLIC ÎNTRE GARA DE SUD ȘI GARA DE VEST (STRADA LIBERTĂȚII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL PIEȚELOR GĂRILOR - ETAPA II” și a cheltuielilor legate de proiect - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Domnul Ganea!

Dl Ganea Cristian

Doamna Croitoru este în sală? Vă apropiați de microfon, vă rog!

Spuneți-mi și mie în ce situație este acest proiect de unire a Gării de Sud cu Gara de Vest și dacă s-au făcut exproprierile și dacă da, foarte bine, dacă nu, de ce nu?

Dna Croitoru Daniela - Direcția Relații Internaționale

Ambele proiecte sunt în precontractare și exproprierile știu că s-au făcut. S-a ocupat patrimoniul.

Dl Ganea Cristian

Deci exproprierile sunt terminate, da? S-au dat banii, tot?

Dna Croitoru Daniela - Direcția Relații Internaționale

Așa știu.

Dl Ganea Cristian

Perfect.

Doamna Carmen Radu, așa este? S-au făcut plățile?

Dl Tăbârcă Amedeo - Director Direcția Gestiune Patrimoniu

Răspund eu dacă îmi permiteți.

Dl Ganea Cristian

Vă rog!

Dl Tăbârcă Amedeo - Director Direcția Gestiune Patrimoniu

V-am cerut acestă permisiune deoarece m-am ocupat de la începutul proiectului alături de colegii mei. După cum bine știți cu toții exproprierea a fost dispusă, inițierea procedurilor, printr-un HCL. După aceea domnul Primar a emis o dispoziție de declanșare a acestei proceduri. Toate formalitățile au fost duse la bun sfârșit, însemnând consemnarea sumelor, notificarea persoanelor și a desfășurat activitatea acea comisie specială care a organizat toate actele de proprietate a celor vizate de proiectul de hotărâre. Din câte știu nu toți au încasat aceste sume, dar nu este nicio problemă, legea permite să desfășori proiectul în continuare, chiar dacă una sau mai multe persoane nu sunt mulțumite de cuantumul sumelor sau de alte aspecte. De exemplu C.F.R.-ul ne-a făcut niște notificări prin care a adus la cunoștință că nu este mulțumit de cuantumul unor despăgubiri pentru niște clădiri, spunând dânșii că de exemplu cu ce bani iau de la noi nu-și pot reconstrui niște clădiri similare care să le deservească activitatea.

Dar repet, nu este un impediment legal. Este prevăzut și în lege...

Dl Ganea Cristian

Deci proiectul merge mai departe.

Dl Tăbârcă Amedeo - Director Direcția Gestiune Patrimoniu

Neîncasarea sumelor de către cei expropriați nu constituie un impediment pentru derularea în continuare a proiectului. Nu știu de alte impedimente.

Dl Ganea Cristian

Mulțumesc frumos!

Dl George Sorin Botez

Ce înseamnă cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului?

Cine are acest proiect, ca să știm ce înseamnă la articolul 4?

Cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata... se vor asigura din bugetul local.

Dna lamandi Mihaela - Director Direcția Tehnic Investiții

Se referă la cheltuielile de diverse și neprevăzute care pot să apară conform devizului general. Aceste valori sunt deja aprobate în cadrul hotărârii nr. 510 din decembrie 2019. Nu există nicio modificare față de valoarea nici totală, nici a contribuției proprii.

Dl George Sorin Botez

Și atunci de ce a trebuit să băgați textul acela?

Dna lamandi Mihaela - Director Direcția Tehnic Investiții

Din cauză că a trecut de perioada de evaluare. Este în etapa de precontractare. De la Călărași mi s-a solicitat această hotărâre care să fie una globală.

Dl George Sorin Botez

Am înțeles. Mai aveți vreo problemă, domnul Ganea?

Dl Ganea Cristian

Nu.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot. Suntem în sală 24 de consilieri. Domnii consilieri Cosma Marcian și Palaș-Alexandru Paul au plecat din sală.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 24 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Punctul suplimentar 2 ”Proiect de hotărâre privind măsuri de desfășurare a unor activități cu caracter ocazional pe terenuri din patrimoniul municipiului Ploiești - inițiat de viceprimarii Ganea Cristian Mihai și Pană George și de consilierii Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan.”

Vă rog, doamnă?

Dna Staicu Zoia

Mulțumesc!

Aș vrea să fac un amendament în procedură, dacă poate să deruleze, la documente care trebuiesc aduse, capitolul III, avem undeva scris ”Certificat constatator din care să rezulte că firma nu se află în litigii, reorganizare judiciară sau faliment”.

Având în vedere că noi facem pe perioadă scurtă contracte și banii vor fi dați înainte, mi se pare anapoda să...

Dl George Sorin Botez

În litigii cu cine?

Dna Staicu Zoia

Exact. Poate are cu un alt terț și atunci nu mă interesează pe mine.

Noi banii îi luăm înainte. Facem un contract. Vine cineva și vinde o săptămână mărțișoare. Îi facem contract, îi luăm banii.

Dl Dănescu Ștefan

Dacă suntem în proces cu el, ce facem?

Nu mi-a plătit nu știu ce redevență. Ce facem?

Dna Staicu Zoia

Și atunci îi interzicem să vândă trei zile?

Dl Dănescu Ștefan

Normal.

Dna Staicu Zoia

Atâta timp cât îi luăm banii pentru activitatea aceasta?

Dl Dănescu Ștefan

Atâta timp cât are să ne dea bani, eu zic că da.

Dna Radu Carmen - Director Direcția Gestiune Patrimoniu

Dacă îmi permiteți, pentru cei cărora li se vor încheia convenții pentru mărțișoare, Valentine' s Day și astfel de sărbători, există o notă la final unde spunem că în cazul solicitanților pentru care se vor atribui amplasamentele în funcție de locurile disponibile pentru fiecare zonă, vor depune declarații pe proprie răspundere.

Dl Pană George

Paragraful acesta nu vizează situația pe care o invederați dumneavoastră. Respectiv pentru trei zile, patru zile.

Dna Radu Carmen - Director Direcția Gestiune Patrimoniu

Ne-am gândit la evenimentele pentru Zielele Ploieștiului...

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Evenimente mai mari.

Dna Staicu Zoia

Bun. Amendamentul este pentru scoaterea acestuia.

Dl George Sorin Botez

Spuneți-mi și mie, am înțeles aia că nu se află în litigii, dar ce relevanță ar fi avut dacă era în reorganizare judiciară?

Dacă era în reorganizare judiciară, el își desfășoară activitatea ca orice om, numai că este sub supravegherea comitetului creditorilor și a administratorului judiciar. Dacă este în faliment nu are voie să desfășoare activitate. Este ca și cum i-aș cere unui mort să-mi aducă adeverință că mâine el pleacă la nuntă. Nu înțeleg.

Ce aș trece eu într-adevăr, un certificat constator din care să rezulte că firma nu este în litigiu cu primăria.

Dna Staicu Zoia

El vine o dată la primărie ia certificat fiscal, îi spune că nu are datorii și îi mai cer după aceea și certificat constatator.

Dl Marcu Valentin

Domnul Președinte, cine poate elibera un certificat constator din care să rezulte că nu este în litigiu cu primăria?

Dl Dănescu Ștefan

Patrimoniul verifică și nu încheie convenție dacă sunt debite.

Dna Staicu Zoia

Și în certificatul fiscal privind atestarea obligațiilor la bugetul local?

Dl Dănescu Ștefan

Eu m-am referit la debite.

Dl George Sorin Botez

Domnul Dănescu este vorba de debite sau de litigii? Dacă este de debite sunt de acord cu dumneavoastră, dacă este litigiu...

Dl Dănescu Ștefan

De debite. La debite verifică și dacă sunt debite.

Dl George Sorin Botez

Da, dar acolo nu se referă la debite. Acolo este litigiu. Litigiul presupune existența unei chestii judiciare. Nu sunt în litigiu dacă am un debit.

Dl Dănescu Ștefan

Eu nu vorbeam de litigii. Doamna vorbea de litigii. Eu vorbeam de debite.

Dna Staicu Zoia

Următorul ”plan de situație - extras din planurile întocmite de S.C. Theotop”. Înțeleg că aceste planuri sunt contracost. La fel, mi se pare o chestie pentru utilizarea temporară a domeniului public, mi se pare prea mult să mai stea.

Dl George Sorin Botez

Dar spune undeva, am citit și eu ”planul de situație nu se impune în cazul firmelor” și nu numai firmelor, pentru că sunt și persoane fizice autorizate, ”pentru care se vor atribui amplasamentele în funcție de locurile disponibile pentru fiecare zonă”.

Dl Ganea Cristian

Este la general.

Dl Dănescu Ștefan

Propun să votăm pe rând amendamentele. Mai aveți?

Dna Staicu Zoia

Nu. Acestea două aș vrea să fie scoase.

DnaȘălceanuClaudia

Dacă este firma din altă parte, nu trebuie să aducă certificatul fiscal de la S.P.F.L. Ploiești. Este o eroare materială aceea.

Dna Radu Carmen - Director Direcția Gestiune Patrimoniu

Poate fi ”certificat fiscal privind achitarea obligațiilor la bugetul local” fără eliberat de Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești.

Dl George Sorin Botez

Ăla de la Bucov dacă este surprins de aparatul radar pe raza municipiului Ploiești, unde plătește, nu la Ploiești?

Dna Staicu Zoia

Unde are domiciliul.

Dl George Sorin Botez

Este venit la localitatea unde s-a săvârșit contraveția. Este așa sau nu este așa?

Dna Staicu Zoia

Da.

Dl George Sorin Botez

Și atunci, poate să fie din Bucov și să aibă datorii la S.P.F.L.

Dna Staicu Zoia

Domnul președinte, unde are domiciliul achită.

Dl George Sorin Botez

Eu aș înlocui la certificat cu declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că nu este în litigii cu primăria.

Dna Staicu Zoia

Exact.

Dl Dănescu Ștefan

Asta cu certificatul este altceva.

Dl George Sorin Botez

Ăla rămâne.

Îi dă de la Ploiești că nu are datorii. Că nu este în rol.

Pe mine mă interesează Ploieștiul, la mine să nu aibă.

Dl Dănescu Ștefan

Reformulați amendamentul atunci.

Dna Staicu Zoia

Amendamentul meu vizează certificatul constatator și planul de situație. Dacă cineva vrea să facă alt amendament este liber să-l facă.

Dl George Sorin Botez

Dumneavoastră ați spus să fie scos. Eu zic să fie înlocuit cu ”declarație pe proprie răspundere că nu are litigii cu municipiul Ploiești”.

*

Supunem la vot amendamentul doamnei Staicu prin care spune să se scoată ”Certificat constatator din care să rezulte ca firma nu se află în litigii, reorganizare judiciară sau faliment”.

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva?  -

24 de voturi ”pentru”.

*

Amendamentul meu ”declarație pe proprie răspundere că nu are litigii cu municipiul Ploiești”.

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva?  -

24 de voturi ”pentru”.

*

Amendamentul prin care să se scoată planul de situație, chiar dacă aveți cunoștință de nota de mai jos.

Dl Dănescu Ștefan

Vă mențineți amendamentul?

Dna Staicu Zoia

Da.

Dl George Sorin Botez

Cine este pentru?        - 11 voturi

Cine este împotrivă?     - 13 voturi

Dacă se abține cineva? -

Cu 11 voturi ”pentru”, grupul PNL și domnul Mateescu Marius și 13 voturi ”împotrivă” amendamentul nu a fost adoptat.

*

Dl Pană George

Mai am eu un amendament. Este cuprins deja cu roșu. Este vorba de durata de aplicare a prezentei hotărâri, respectiv până la momentul la care intră în vigoare cea pe care am prorogat-o. Este vorba de articolul 3.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot amendamentul:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva?  - 1vot

Cu 23 de voturi ”pentru” și 1 ”abținere” a domnului consilier Sîrbu-Simion Gheorghe amendamentul a fost adoptat.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 24 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Există o doamnă în sală, doamna Durbac Delia și soțul care dorește să ne expună o problemă. Având în vedere că sunt două persoane și aveau fiecare dreptul la câte trei minute, propun un pachet de cinci minute.

Dl Durbac

Durbac ne numim. Avem o proprietate pe strada unde stă domnul primar moștenire de la niște străbunici. Am vrut să o vindem. Cel care a vrut să cumpere ne-a cerut un certificat de urbanism să fie sigur că poate construi. Eu am cerut certificat de urbanism și stupoare, pe proprietatea noastră, din P.U.G., deci din anul 1999 s-a pus o zonă de protecție sanitară.

Am fost în audiență la domnul Primar, am fost în audiență la doamna arhitect șef, nu se poate face nimic până când se face noul P.U.G.

Ordinul Ministrului Sănătății care impune acest lucru, spune că aceste zone de protecții sanitare se fac numai prin studii de impact pentru sănătatea populației. Direcția de Sănătate Publică ne comunică, nu există studii de impact pentru Spitalul de Obstetrică Ginecologie. Eu spun că nu există pentru niciun spital din Ploiești. Punându-ne într-o zonă de protecție sanitară, înseamnă că suntem pasibili de infectare cu microbi, nosocomiale, ce pot ieși din spitale. Pentru că am aflat, aceste zone sunt puse pentru toate spitalele din Ploiești. Nu se poate aștepta până la un nou P.U.G.

Soluția mea este foarte simplă: în instanță, în contencios administrativ și anulez hotărârea de consiliu local și rămâneți fără P.U.G.

Există o altă variantă. Nu știu dacă este cineva de la juridic aici.

Dl Ganea Cristian

Este.

Dl Durbac

Până la intrarea în legalitate, efectuarea acestor studii de impact, care să zoneze aceste suprafețe de restricții sanitare, să ridicați aceste restricții de zone sanitare printr-o hotărâre de consiliu local. Ați mai făcut acest lucru dar pentru construcții care sunt în zonă de restricții sanitare.

Dl George Sorin Botez

Care este interesul dumneavoastră? Ce vreți să faceți?

Dl Durbac

Să vindem proprietatea. Este terenul nostru.

Dl George Sorin Botez

Deci fiecare om, când vrea să facă ceva, ai un interes.

Dl Durbac

Da. Să vindem proprietatea. Suntem mai mulți moștenitori.

Dl George Sorin Botez

Bun. Și dumneavoastră apreciați că orice cumpărător ar veni, fie nu vrea să cumpere...

Dl Durbac

Păi dacă nu se construiește.

Dl George Sorin Botez

Poate vrea să stea în casa aceea. Am întrebat.

Dl Durbac

Este casă dinainte de 1891.

Dl George Sorin Botez

Și a mea este din 1892.

Întrebarea este în felul următor, dumneavoastră sunteți în următoarea situație: avem P.U.G.-ul respectiv care presupune o zonă de interdicții și dumneavoastră doriți să vindeți imobilul respectiv. Și imobilul pică în zona respectivă de interdicții. Ați solicitat un certificat de urbanism și vi s-au dat aceste rezultate iar în baza acestor rezultate dumneavoastră vi s-au blocat niște drepturi. Și de acum încolo începem discuția, ca să ne lămurim și noi care este treaba.

Și dumneavoastră formulați o cerere, ca noi să luăm act de problema dumneavoastră...

Dl Durbac

Am formulat-o.

Dl George Sorin Botez

Ați depus-o unde trebuia?

Dl Durbac

Da. De aceea am fost invitat.

Dl George Sorin Botez

Dumneavoastră formulați o cerere de restrângere a zonei respective sau de ridicare a ei, depinde, nu știu, nu sunt de specialitate, în așa fel încât imobilul dumneavoastră să fie scos din această zonă. Am înțeles corect?

Dl Durbac

Sunt aproximativ 100 de familii în situația aceasta.

Dl George Sorin Botez

Nu știu câte, dar dumneavoastră sunteți titularul cererii.

Dl Durbac

Avem astfel de solicitări către primărie.

Dl George Sorin Botez

Bun. Cu atât mai mult cu cât sunt și alte familii în aceeași situație.

Întrebare: repet, nu mă pricep, dumneavoastră sigur ați studiat situația, această zonă în jurul spitalelor este stabilită ați spus la 500 de metri? Sau la cât?

Dl Durbac

Nu. Prin studii de impact.

Dl George Sorin Botez

La cât este acum?

Dl Durbac

Cei care ar trebui să facă studii de impact sunt autorizați de Ministerul Sănătății.

Eu cred, sunt 23 de ani de atunci, această mărginire a fost făcută de CONSPROIECT, autorul P.U.G.-ului, fără să fie autorizat în așa ceva.

Deci toate astea eu le-am prezentat primăriei. Nu știm, nu vrem, nu.

Dl George Sorin Botez

Avem vreo lucrare pe chestia asta?

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Probabil la Urbanism.

Dl George Sorin Botez

Cine v-a comunicat dumneavoastră?

V-a dat vreo rezoluție, ceva?

Dl Durbac

Doamna arhitect șef.

Dl Vîscan Robert

Au mai fost situații similare la Direcția Tehnică, C.T.A.T.U. și s-au făcut P.U.Z.-uri pentru ridicarea restricțiilor, inclusiv restricții sanitare.

Dl Durbac

Nu restricții sanitare, restricții de construcții.

Dl George Sorin Botez

Nu, restricțiile de construcție, bazate pe restricțiile sanitare.

Dl Vîscan Robert

Restricția de construcție pe acel teren venea în urma unei restricții sanitare. Și s-a ridicat restricția sanitară și s-a dat autorizație de construcție.

Dl George Sorin Botez

Permisiune de construcție.

Dl Durbac

În ce bază?

Dl George Sorin Botez

P.U.D.

Dl Durbac

Și P.U.G.ul?

Dl George Sorin Botez

P.U.G.-ul este legea generală. Această lege generală, pentru situații punctuale, dă posibilitatea autorității locale, repet, pentru punctual, să modifice legea generală. Adică să spună: pentru casa domnului și a doamnei, având în vedere susținerile și dovezile prezentate este excesivă această restricție. Și atunci dumneavoastră faceți o documentație, pe care o trimiteți la urbanism, trece prin comisia de urbanism și pe urmă se dă o hotărâre de consiliu local, exact ceea ce spuneți dumneavoastră. Dar asta presupune...

Dl Durbac

Dumneavoastră spuneți ceva, dar eu vă spun că certificatul de urbanism rămâne cu restricția din P.U.G.

Dl George Sorin Botez

Nu stimate domn. Dacă se dă hotărâre de consiliu.

Dacă vreți să mă ascultați ce aveți de făcut, fiți atent și faceți așa. Colegul nostru care este președintele comisiei de urbanism v-a dat cel mai competent sfat posibil. Dumneavoastră îl luați ca atare sau încercați să ne convingeți de contrariu. Dacă vă spune că există cazuistică pe chestia asta, ascultați și luați-o pe un drum care a fost deja pietruit. Nu ne apucăm să spargem munți acum ca să facem alt drum.

Deci dumneavoastră trebuie să vă adresați cu o lucrare, nu doar cu o cerere, prin care să faceți o solicitare de ridicare a restricției sanitare, urmată de restricția de construire. Și pleacă pe filiera comisiei de urbanism.

Deci există posibilitatea legală ca interdicția dumneavoastră să fie scoasă printr-o lucrare care se numește Plan Urbanistic Zonal. Prin acest Plan Urbanistic Zonal pe care vi-l întocmește un arhitect se face propunerea către primărie ca să se renunțe la acea interdicție. Acea lucrare trece întâi pe la urbanism, după care se duce la comisia tehnică, după aceea merge la comisia 4 de urbanism și finalmente vine cu un proiect de hotărâre, așa cum ați văzut toată ziua astăzi agățate, ca noi să-l votăm.

Aceasta este soluția dumneavoastră.

Dl Durbac

Mai este o prevedere în acel ordin de ministru, care spune că în aceste zone de protecții sanitare, unde sunt numai case de locuit și care ar trebui să fie zone protejate, așa scrie, teritorii protejate, nu avem voie să cultivăm plante pentru uz uman sau furajer.

Dl George Sorin Botez

Și cu ce vă putem noi ajuta?

V-am dat sfatul, urmați-l.

***

Dacă nu mai sunt alte intervenții, declar ședința închisă și vă doresc o zi bună în continuare.

***

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George Sorin Niculae BOTEZ


SECRETAR GENERAL,

Ioana Geanina SERBINOV


Verificat, Șef Serviciu, Adriana Cîrstea

Întocmit, consilier Claudia-Maria Ilă