ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

P R O C E S - V E R B A L

al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 29 iunie 2020

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului municipiului Ploiești, Adrian-Florin Dobre nr. 1476/23.06.2020.

*

Ședința s-a desfășurat prin mijloace electronice.

*

La ședință au participat un număr de 27 consilieri din 27 în funcție.

***

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian-Florin Dobre        - Primar

Doamna Ioana-Geanina Serbinov     - Secretar General

***

Ședința a fost condusă de domnul consilier George-Sorin-Niculae Botez.

***

Dl George Botez

Bună ziua!

Facem prezența.

Domnul Andrei Gheorghe?

Dl Gheorghe Andrei

Prezent!

Dl George Botez

Doamna Băzăvan este în sală, domnul Bolocan este în sală.

Domnul Cosma?

Dl Marcian Cosma

Prezent!

Dl George Botez

Domnul Dănescu?

Dl Ștefan Dănescu

Prezent!

Dl George Botez

Domnul Dinu este-n sală.

Doamna Sanda Dragulea?

Dna Sanda Dragulea

Prezent!

Dl George Botez

Domnul Fusina?

Dna Vlad Frusina

Prezent!

Dl George Botez

Domnul Ganea este aici, domnul Grigore este aici.

Domnul Hodorog?

Dl Bogdan Hodorog

Prezent!

Dl George Botez

Domnul Marcu este aici, domnul Mateescu este aici, domnul Minea este aici, domnul Palaș este aici, domnul Pană este aici, domnul Popa este aici.

Doamna Răcășean?

Dna Florica Răcășean

Prezentă!

Dl George Botez

Doamna Sălceanu?

Dna Claudia Sălceanu

Prezentă!

Dl George Botez

Domnul Sicoie este, domnul Sîrbu este, doamna Sorescu este în sală, doamna Staicu la fel, dna Stanciu în sală, domnul Văduva prezent. Domnul Vîscan?

Dl Robert Vîscan

Prezent!

Dl George Botez

Suntem prezenți toți 27. Constat existența cvorumului.

Începem ședința cu Imnul de stat.

*

Pe ordinea de zi, punctul 11 era fără viză de legalitate, înțeleg că acum are, punctul 15 era fără viză de legalitate, acum are. Punctul 20 era fără raport de specialitate.

Dna Ioana Geanina Serbinov - Secretar General

Are rapoarte nefavorabile și lispă viză legalitate.

Dl George Botez

Nu are viză de legalitate, drept pentru care nu-l supunem dezbaterii.

Am înțeles că s-ar retrage punctul 22 domnul primar?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Da domnul președinte, punctul 22 se retrage de pe ordinea de zi.

Dl George Botez

La punctul 26 este vreo problemă?

Dna loana-Geanina Serbinov - Secretar General

Punctul 26 are raport nefavorabil de la Direcția Economică. Pe baza raportului de specialitate, astăzi ne-am lămurit, nu știu dacă și Direcția Economică, dar a fost vizat de legalitate.

Dl George Botez

Deci are viză de legalitate.

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

Da.

Dl George Botez

Mai este vreo problemă?

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

Mai este proiectul de la punctul 27, cel privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului din strada Gheorghe Grigore Cantacuzino. Aveam un contract de închiriere din 2015, nu m-am lămurit dacă a fost prelungit până astăzi contractul. Era depus la proiect doar contractul de închiriere 2014-2015. Într-adevăr acolo scria că se poate prelungi dar nu aveam actele adiționale. Nu știu dacă este prelungit la zi. Dacă este prelungit la zi, va fi vizat de legalitate.

Dl George Botez

Deci are viză de legalitate?

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

Nu. În prezent, punctul 27 nu are viză de legalitate.

Dl George Botez

Deci, nu intră în discuție.

Dl Robert Vîscan

Dacă este cineva de la Patrimoniu, să aducă actele adiționale dacă acest contract a fost prelungit până-n prezent.

Dl George Botez

Păi este de la Patrimoniu dar nu sunt actele.

Dl Robert Vîscan

Acest proiect a fost depus în timp. Bănuiesc că până acum ar fi putut să se discute pe marginea acestui proiect și eventualele acte care trebuiau aduse pentru el puteau fi aduse până acum.

Cine se ocupă de această speță poate să aducă dosarul să vedem dacă proiectul este prelungit până astăzi?

Mulțumesc!

Dl George Botez

Cum facem? Suspendăm ca să aducă actele, cum facem?

Dna Carmen Bucur - Direcția Gestiune Patrimoniu

Aduc actele. Este prelungit.

Dl George Botez

Sub rezerva faptului că vă aduce documentele îi dați viza de legalitate?

Dna loana-Geanina Serbinov - Secretar General

Dacă este contractul valabil astăzi, va primi viză de legalitate.

Dl George Botez

Sub această rezervă rămâne pe ordinea de zi ca să nu ținem tot consiliul ca să-și facă unii treaba.

La suplimentare avem vreo problemă? Sunt 5.

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

La suplimentarul 2 nu are viză de legalitate, aviz de comisie 1 nefavorabil și rapoarte de specialitate nefavorabile.

Dl Cristian Ganea

Mă văd nevoit să-l retrag dacă nu are viză de legalitate. Dar de ce este motivată?

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

Au fost niște neconcordanțe în cadrul proiectului, graficul este făcut pe 5 ani, protocolul pe 10, suma este cea din raportul Curții de Conturi dar din raportul Direcției Economice reiese un raport al serviciului de audit cu o altă sumă...

Dl Cristian Ganea

O să vă rog să mi-l dați în scris răspunsul.

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

Sigur, o să vi-l prezint în scris.

Dl George Botez

Domnul Palaș, vă rog.

Dl Paul Palaș

Doamna secretar, nu ați dat viză de legalitate. Este dreptul dumneavoastră, vă înțeleg.

Dar, o să solicit la interpelări un punct de vedere al Direcției Juridice referitor la modul în care a gestionat această chestiune în ultimii 7 ani. Un punct de vedere atât al Direcției Juridice cât și al Direcției Economice.

Povestea aceasta datează din 2013. Noi încercăm, de cel puțin un an de zile, să promovăm o soluție pentru a rezolva această chestiune dar de fiecare dată se lovește de o problemă de formă în consiliu, nu reușim să trecem peste aceste probleme.

La interpelări o să solicit un punct de vedere scris din partea celor două direcții referitor la ce au întreprins sau ce trebuie să facă pentru a rezolva această problemă.

Dl George Botez

Mulțumesc!

Deci, punctul 2 rămâne fără viză?

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

Da.

Nici suplimentarul 4 nu are viză de legalitate deoarece nu reiese de nicăieri dacă se încadrează-n buget suplimentarea.

Dl Paul Palaș

Ei na, cum să nu reiasă de nicăieri? Aveți buget treizeci și vreo șapte de milioane.

Dna loana-Geanina Serbinov - Secretar General

Din documentele depuse, mie nu mi-a reieșit acest aspect.

Dl Paul Palaș

Cum voiați să vă reiasă doamna secretar?

Dna loana-Geanina Serbinov - Secretar General

Să se specifice în raportul de specialitate că se încadrează-n buget.

Dl Paul Palaș

Avem 37 de milioane. Mai mult de atât ce să spună?

Dl Gheorghe Sîrbu

Suplimentar 3 are viză de legalitate?

Dna loana-Geanina Serbinov - Secretar General

Da, are viză de legalitate.

Dl Gheorghe Sîrbu

Păi se încalcă Legea 55/2020.

Dna loana-Geanina Serbinov - Secretar General

Este suspendată scoaterea la concurs prin Legea 55. Acum aprobăm organizarea concursului dar, bineînțeles, după încetarea stării de alertă.

Dl Gheorghe Sîrbu

Vedeți ce scrie? Dacă nu, vă citesc eu acum.

Dl Paul Palaș

Doamna Serbinov, noi am respins proiectul de buget al TCE de vreo 3 sau 4 ori. Noi nu știm, în momentul, de față, oficial care sunt sumele care trebuie să meargă acolo. Noi avem 37 de milioane alocați pentru. Până acum aveam pe execuție, pot să presupun, undeva în jurul de 18 milioane cu aproximație, pe execuție, la care se mai adaugă cei, aproximativ 7 milioane, nu-mi mai aduc aminte bine exact suma, ar însemna 26, până la 37 care este bugetul, care este problema doamna Serbinov?

Dna loana-Geanina Serbinov - Secretar General

Eu nu spun că este o problemă. Eu am spus că din rapoartele de specialitate îmi reiese suplimentarea numărului fără a reieși de undeva că se încadrează-n buget. Legea spune că se pot suplimenta cu încadrarea în buget. Eu atât am făcut. Dacă se încadrează-n buget, va primi viză de legalitate.

Dl Paul Palaș

Și cine vreți să vă spună dumneavoastră că se încadrează-n buget?

Dl George Pană

Domnul Palaș, știți de unde vine confuzia? Pentru că eu o înțeleg și pe doamna secretar. Din raportul de specialitate al Direcției Economice care, ca de multe ori, o lasă undeva la mijloc. Spune - o analiză privind suplimentarea bugetului de cheltuieli este posibilă doar cu identificarea sursei de finanțare. Adică, în loc să vină Direcția Economică și să afirme ceea ce afirmați, pe bună dreptate, dumneavoastră aici că există o sursă de finanțare, vine și spune că, de fapt, nu este indicată sursa de finanțare.

Ca atare, eu o înțeleg și pe doamna secretar. Părerea mea este că Direcția Economică trebuia să gestioneze chestiunea aceasta și să spună în raportul de specialitate că există acea sursă de finanțare, așa cum dumneavoastră susțineți. Sunt convins că știți. Dar, ca întotdeauna, o lasă undeva la mijloc. Fiecare înțelege ce vrea.

Dl George Botez

Este cineva de la Direcția Economică?

Dna Alina Popescu - Direcția Economică

Prin proiectul de buget al Administrației Serviciilor Sociale solicită majorarea numărului de posturi unde ne menționează faptul că vor solicita o majorare a bugetului cu 850 de mii. Nu avem în acest moment prinsă în buget această sumă.

Dl Paul Palaș

Discutăm despre ASSC?

Dna Alina Popescu - Direcția Economică

Da.

Dl Paul Palaș

Nu despre TCE?

Dna loana-Geanina Serbinov - Secretar General

Nu, despre ASSC este vorba.

Dl Paul Palaș

Îmi cer scuze atunci.

Dl Cristian Ganea

Domnul Dan Dinu aveți ceva de adăugat?

Dl Dan Dinu - Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

Nu am nimic de adăugat.

Dl Cristian Ganea

De la dumneavoastră de la Economic nu lucrați cu Economicul primăriei? Că aflăm noutăți?

Dl George Pană

Aveți sau nu aveți buget?

Dl Dan Dinu - Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

Nu, pentru suplimentarea cu 61 de persoane pentru asistenții personali care reprezintă o categorie specială de angajați, ca să suplimentăm în această ședință cu 61 de posturi ne mai trebuie aproximativ 850 de mii de lei până la sfârșitul anului.

Dl Cristian Ganea

La comisia de buget cum s-a discutat? A fost la comisia de buget?

Dl Paul Palaș

A fost la comisie. Există aviz favorabil.

Dl Cristian Ganea

Dacă a obținut aviz favorabil, înseamnă că a fost identificată și suma că nu văd cum să aibă aviz favorabil de la buget și după aceea să nu aibă viză de legalitate.

Dna loana-Geanina Serbinov - Secretar General

Proiectul are aviz doar de la comisia 7, a fost depus după ce a avut loc comisia 1.

Dl George Botez

Deci, este varză proiectul acesta...

Dl Cristian Ganea

Ar trebui retras și acest proiect.

Dl George Botez

Deci, punctele 2 și 4 se retrag. Nu sunt introduse.

Dl Paul Palaș

Discutăm despre bugetul ASSC care, din câte îmi dau eu seama, este undeva în jur la vreo 80 de milioane de lei, buget care poate să sufere modificări între capitole fără niciun fel de problemă și noi discutăm că nu avem pe un anumit capitol acoperire bugetară? Eu cred că vrem neapărat să găsim un motiv să nu treacă. Nu este o problemă atât de importantă.

Dl Cristian Ganea

Pentru cei care nu au citit proiectul, este vorba de majorarea numărului de salariați de asistenți poersonali pentru persoanele și copiii cu handicap foarte grav. Această cifră nu a fost scoasă din burtă ci a fost în urma cererilor care au fost depuse de nenumărate ori.

Eu nu zic că să-l votăm astăzi sau nu. Neavând viză de legalitate niciodată nu voi vota acest lucru.

Problema este că există o lipsă de dor de muncă în primărie, o lipsă totală. Domnul primar, dacă mă auziți, poate-mi dați și dreptate, avem foarte mult personal care lucrează de acasă și nu se întâmplă nimic pe banii pe care i-am votat cu ceva timp în urmă. Ceea ce nu mi se pare corect. Ori venim la muncă și ne vedem de treabă, ori apărem ca niște clovni aici în ședință de consiliu și aflăm că nu a avut una, nu a avut alta.

Îmi pare rău, este o dezordine strigătoare le cer începând de la Economic, Juridic și așa mai departe.

Dl Valentin Marcu

Având în vedere importanța socială a acestui proiect, propun să rămână pe ordinea de zi, între timp, până ajungem la votarea lui, poate cei de la Direcția Economică și de la ASSC găsesc o soluție de mutare dintr-un capitol bugetar în altul astfel încât, dacă la momentul supunerii la vot, doamna secretar vede soluția găsită de Direcția Economică își schimbă avizul, să-l votă, dacă nu, rămâne să votăm...

Dl George Botez

Domnul Marcu, nu aș vrea să greșesc. O să-l întreb pe domnul Palaș - o mutare între capitole impune și rectificarea bugetului municipiului, nu?

Dl Paul Palaș

Nu neapărat, putem în interiorul capitolelor la ASSC să rezolvăm problema.

Dl Cristian Ganea

Ținând cont că eu sunt inițiatorul, o să propun scoaterea lui de pe ordinea de zi și revenirea într-o ședință extraordinară, ulterior. Pentru a nu-i pune într-o situație și mai grea pe cei care lucrează de acasă.

Dl George Botez

Drept pentru care punctele 2 și 4 de la suplimentare nu intră pe ordinea de zi.

Toate celelalte au viză de legalitate, totul este în regulă.

Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a punctelor 1, 3 și 5.

S-a procedat la votarea electronică a introducerii pe ordinea de zi a punctelor suplimentare.

Dl Cristian Ganea

Nu am tabletă. Eu consider că dacă sunt în sală nu am nevoie de tabletă.

Ori stăm toți acasă, ori venim toți la muncă.

Dl George Botez

Domnul Cosma cum votați?

Dl Marcian Cosma

Sunt pentru.

Dl George Botez

Domnul Ganea?

Dl Cristian Ganea

Pentru.

Dl George Botez

Domnul Mateescu?

Dl Marius Mateescu

Pentru.

Dl George Botez

Avem 24 de voturi cu pentru, electronic. 27 de voturi pentru, incluse pe ordinea de zi.

*

Supun la vot ordinea de zi așa cum a fost modificată prin retragerea punctului 22 și constatarea lipsei de viză la punctul 20.

Supun la vot electronic.

S-a procedat la votarea electronică a ordinii de zi.

Dl Marcian Cosma

Sunt pentru.

Dl George Botez

Domnul Mateescu?

Dl Marius Mateescu

Pentru.

Dl George Botez

Domnul Ganea?

Dl Cristian Ganea

Pentru.

Dl George Botez

Avem 24 cu pentru, electronic și 3 verbal, ordinea de zi a fost adoptată.

***

Primul punct pe ordinea de zi „Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 05 mai 2020”.

Toată lumea a fost prezentă. Supunem la vot.

S-a procedat la votarea electronică a procesului verbal.

Dl Marcian Cosma

Eu sunt pentru domnul președinte. Iar nu mi-a apărut sistemul de vot.

Dl George Botez

Domnul Vîscan?

Dl Robert Vîscan

Pentru.

Dl George Botez

Domnul Mateescu?

Dl Marius Mateescu

Pentru.

Dl George Botez

Domnul Ganea?

Dl Cristian Ganea

Pentru.

Dl George Botez

27 de voturi pentru, adoptat.

***

Punctul 2 pe ordinea de zi „Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 08 mai 2020”.

Domnul Cosma și domnul Mateescu nu votați.

Supun la vot.

S-a procedat la votarea electronică a procesului verbal.

Domnul Ganea?

Dl Cristian Ganea

Pentru.

Dl George Botez

Domnul Andrei nu ați votat.

Dl Gheorghe Andrei

Pentru.

Dl George Botez

25 de voturi pentru, procesul verbal a fost adoptat.

***

Punctul 3 pe ordinea de zi „Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 14 mai 2020”.

Frusina și Văduva nu votați. Restul votează.

S-a procedat la votarea electronică a procesului verbal.

Domnul Mateescu?

Dl Marius Mateescu

Pentru.

Dl George Botez

Domnul Ganea?

Dl Cristian Ganea

Pentru.

Dl Marcian Cosma

Și eu sunt pentru domnul președinte

Dl George Botez

22 de voturi pentru electronic și 3 verbal, 25 de voturi pentru, proces verbal adoptat.

***

Punctul 4 pe ordinea de zi „Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 19 mai 2020”.

Băzăvan, Botez, Cosma, Dănescu, Dinu, Dragulea, Ganea, Sălceanu, Sicoie nu votați. Restul votează.

S-a procedat la votarea electronică a procesului verbal.

Sunt 16 voturi electronic cu pentru.

Domnul Palaș?

Dl Paul Palaș

Pentru.

Dl George Botez

Domnul Mateescu?

Dl Marius Mateescu

Pentru.

Dl George Botez

18 voturi pentru, proces verbal adoptat.

***

Punctul 5 pe ordinea de zi „Aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 28 mai 2020”.

Toată lumea prezentă, toată lumea votează.

S-a procedat la votarea electronică a procesului verbal.

Domnul Frusina?

În afară de domnul Frusina sunt 24 de voturi electronic.

Domnul Mateescu?

Dl Marius Mateescu

Pentru.

Dl George Botez

Domnul Ganea?

Dl Cristian Ganea

Pentru.

Dl George Botez

26 de voturi pentru din 26 prezenți.

Domnul Frusina nu a votat.

***

Întrebări și interpelări.

Domnul Sicoie, vă rog!

Dl Florin Sicoie

Mulțumesc domnul președinte!

Într-o ședință anterioară am făcut o interpelare legată de faptul că, la avizierul de la intrare, s-a plasat, în mod ticălos un anunț al unui concurs care nu exista. Cum acolo sunt camere de supraveghere, am cerut să se vadă în ziua respectivă cine a plantat acolo anunțul.

Răspunsul, pe care l-am primit de la ASSC este că această cameră de supraveghere nu vizualizează panoul. La ce mai ținem acolo 4 inși în cușca aceea și nu știu câte camere? Ce văd camerele acelea? Urmele de pași?

Și nu înțeleg de ce mi-a răspuns ASSC-ul și nu Poliția Locală?

Dl George Botez

Și ce doriți?

Dl Florin Sicoie

Să mi se spună de ce nu se vizualizează panoul?

Dl George Botez

Bănuiesc că nu este orientată camera în partea aceea.

Dl Florin Sicoie

Mi se pare total ineficient. De ce mai sunt camere atunci dacă nu văd ce se mișcă acolo?

Dl George Botez

Camere sunt să ne odihnim.

Domnul Popa, vă rog!

Dl Gheorghe Popa

Mulțumesc domnul președinte!

Am 3 interpelări de făcut: una pentru Direcția Relații Internaționale, una pentru Direcția Tehnic-Investiții și una pentru domnul primar.

La prima interpelare aș dori să primesc un răspuns scris de la Direcția Relații Internaționale - care este situația cu procedura de licitație pentru reabilitarea termică a celor 14 blocuri deoarece în luna februarie am fost aici, în această sală, cei 14 administratori și i-am rugat să urgenteze acele hotărâri de la ei de la asociații. Oamenii și-au făcut treaba și au venit cu sufletul la gură și, în luna aprilie, am aprobat acele studii de fezabilitate actualizate, urmând ca în cel mai scurt timp să se demareze procedura de licitație pentru reabilitarea termică a acestor blocuri. Au trecut două luni de zile de atunci și oamenii mă tot întreabă dacă se mai face ceva cu reabilitarea aceasta termică a blocurilor sau ne-ați pus pe drumuri, pe jar, să venim într-un suflet să aprobăm în adunările generale ca să reabilităm aceste blocuri?

Deja timpul este foarte înaintat și nu cred eu că în perioada de iarnă se mai pot realiza aceste lucrări.

Doresc un răspuns scris de la Direcția Relații Internaționale pe această temă ca să pot să prezint acest răspuns oficial celor 14 administratori și președinți de asociații de la blocurile care urmau să fie reabilitate termic.

A doua interpelare către Direcția Tehnic-Investiții se referă la stadiul lucrărilor de la acea consolidare a acelui mal de sprijin de la Andrei Mureșanu, lucrare începută acum doi ani de zile la care am fost cu toții invitați și domnul viceprimar a fost pe teren și a văzut despre ce este vorba. De un an de zile se caută soluții pentru realizarea acelei expertize tehnice pentru a putea fi realizată acea diferență de lucrare foarte mică (în opinia mea) care trebuie realizată acolo. Și nu știu care este stadiul acestei expertize tehnice, care este stadiul acelei lucrări. Trec în fiecare zi prin această zonă și oamenii mă întreabă și ridic din umeri pentru că nu pot să le dau un răspuns pertinent.

Tot un răspuns în scris aș dori de la Direcția Tehnic-Investiții.

A treia interpelare se referă la situația neplăcută pe care toți cetățenii au sesizat-o cu privire la curățenia căilor publice din municipiul Ploiești, a salubrizării orașului în general. Am văzut și astăzi mai multe informări în ziare care au relatat această situație deosebită a stării căilor publice din municipiul Ploiești în sensul că nu se realizează acea curățenie conform contractului. Informațiile pe care le-au prezentat și dânșii în materialele publicitare inițiale au arătat faptul că operatorul respectiv Rosal nu mai dispune de întreaga capacitate a utilajelor pentru a realiza acest serviciu de curățenie a căilor publice.

Din cele 40 de utilaje, așa cum se prezintă în această informare, sunt foarte puține, câteva, unul, două care mai sunt funcționale.

Știu că, la un moment dat, în afară de situația deșeurilor menajere prezentată în ADI cu privire la acel contract păgubos în care suntem parte, la un moment dat și domnul primar a fost nemulțumit de activitatea Rosal-ului, de această activitate de curățenie a căilor publice și la un moment dat am fost informați că a demarat niște proceduri în legătură cu rezilierea, cu modificarea operatorului pentru neîndeplinirea acestor sarcini de serviciu.

Aș dori să-mi spună, dacă este on line, referitor la această situație.

Mai mult decât atât, aș dori ca împreună cu domnii viceprimari, cu colegi consilieri care doresc, la sfârșitul ședinței, dacă informațiile pe care le-am primit nu sunt reale, să le verificăm la fața locului, la garajul operatorului și să ne arate care sunt utilajele care sunt funcționale în momentul de față. Ca să nu existe nici un dubiu. Și dacă pot respecta în continuare acest contract?

Vă mulțumesc!

Dl George Botez

Mulțumesc!

Doamna Zoia Staicu vă rog.

Dna Zoia Staicu

În Hotărârea Consiliului Local nr. 503/2018 am hotărât ca, împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice să achiziționăm, în numele UAT-ului, un număr de 20 de troleibuze cu o lungime de 12 metri. Contribuția UAT-ului era de 2% din valoarea eligibilă, adică suma de 954.737,82 de lei inclusiv TVA. Aceasta reprezintă cofinanțarea proiectului.

Înțeleg că sunt niște probleme cu caietul de sarcini. Aș vrea să-mi spună Direcția Tehnică sau Direcția Relații Internaționale, în scris, dacă în caietul de sarcini au fost sau sunt probleme, cine plătește corecțiile? Vreau să-mi spună exact de către cine sunt plătite corecțiile, de către minister sau de către UAT?

Dl George Botez

Există corecții?

Dna Zoia Staicu

Da, există corecții. La ora aceasta există corecții și vreau să știu cine le plătește.

Dl George Botez

Știți cumva în ce procente?

Dna Zoia Staicu

Nu. Știe doamna de la Relații Internaționale și o să vă dau copie de pe răspuns dacă sunteți interesat.

A doua interpelare este referitoare la Podul de Lemn. Vreau să mi se spună care este termenul de finalizare a lucrării? Pentru că primul termen a fost februarie 2020.

Mai mult decât atât, înțeleg că atunci când a fost montat Podul de Lemn, din greșeală, s-au dat niște găuri suplimentare. Vreau să mi se spună dacă aceste găuri afectează structura de rezistență? Cine ne poate spune dacă găurile date în plus afectează structura de rezistență a acestui pod?

Dl George Botez

Bănuiesc că responsabilul de execuție pe șantierul respectiv. Este o persoană din exterior de aceea vă spun.

Dna Zoia Staicu

Scris. Proiectantul, cine a făcut.

Mulțumesc mult!

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Legat de prima întrebare, eventualele sume care se cer înapoi de către minister nu vor cădea în sarcina primăriei. Corecțiile respective pică în sarcina ministerului.

A doua chestiune: contractul încă nu este semnat. Nu extistă în momentul de față absolut nicio corecție. Procedura prevede că, după finalizarea tuturor formalităților de achiziție publică, Primăria municipiului Ploiești să facă o verificare a documentației, lucru care se va finaliza săptămâna aceasta și apoi se va semna contractul de execuție.

Dl George Botez

Mulțumesc!

Domnul Marcu, vă rog!

Dl Valentin Marcu

Mulțumesc domnul președinte!

În urma unor demersuri pe care le-am inițiat legate de accesul în zona pietonală, Poliția Locală a redactat un proiect de regulament pe care l-a supus spre analiză tuturor asociațiilor de proprietari și agenților economici din zonă. Acest regulament, după ce a fost adus la forma finală cu înglobarea tuturor amendamentelor depuse de asociații, a fost supus comisiei de circulație. Din păcate, comisia de circulație a aprobat acest regulament cu o condiționare. Această condiționare este legată de aspectul de a se conveni cu toate asociațile de proprietari și cu agenții economici referitor la perioada în care se poate face aprovizionarea în zona respectivă, la momentul în care accesul autoturismelor pentru aprovionare este permis.

Aș dori ca onorata comisie de circulație să revină asupra acestei condiționări și de asemenea, să fiu invitat la ședința comisiei pentru a aduce la cunoștință acest aspect și pentru a duce punctul de vedere al asociațiilor de proprietari.

Dl George Botez

Mulțumesc!

Domnul Palaș, vă rog!

Dl Paul Palaș

Mulțumesc domnul președinte!

În 2013, Curtea de Conturi a efectuat un control și constată că SGU, din eroare, a facturat către Primăria Ploiești o sumă de aproximativ 2 milioane 700 de mii de lei. La suma respectivă, Curtea de Conturi adaugă o sumă de aproximativ 300 de mii de lei penalități de întârziere. În total impune SGU să returneze primăriei 3 milioane de lei. Asta se întâmpla în 2013.

În 2018, mai exact, în decembrie, SGU vine, după aproape 5 ani de zile și stornează suma respectivă și factura respectivă, din nefericire, înțeleg că nu a ajuns la primărie. Noua conducere a SGU descoperă această neregulă și începe demersurile, începând cu 2019, pentru rezolvarea problemei.

Întrebări: prima este către Direcția Juridică - controlul Curții de Conturi s-a lăsat cu un raport în 2013. Raportul respectiv a ajuns și la primărie, nu avea cum să se întâmple altfel. Ce demersuri a făcut primăria municipiului Ploiești pentru a pune în conformitate solicitările Curții de Conturi?

Către Direcția Econimică - sunteți în posesia facturii storno, aceea ce 2 milioane 700 plus 300 de mii penalități?

A treia întrebare adresată atât Direcției Economice cât și Direcției Juridice - ce demersuri considerați să sunt necesare pentru a lămuri această speță în condițiile în care de 1 an de zile, încercăm să rezolvăm în consiliul local această problemă, s-a promovat de cel puțin 3 ori un proiect de hotărâre pentru rezolvarea acestei chestiuni dar, din nefericire, nu a intrat în dezbateri din motive de formă?

Dl George Botez

Mulțumesc!

Domnul Ganea, vă rog!

Domnul Cristian Ganea

Mulțumesc domnul președinte!

Domnul Palaș aveți dreptate cu cele 3 întrebări. Am văzut că, la dosarul din cadrul SGU, există semnătura de luare în primire a facturii aceleia. Există. Problema este de ce primăria nu s-a îndreptat la momentul acela, nu neapărat împotriva SGU-ului ci să găsească o cale de conciliere legală?

Pentru că societatea SGU, chiar dacă este o societate comercială, ea trăiește 99% din banii pe care-i dăm noi în consiliul local, acolo avem reprezentanții AGA tot din cadrul consiliului local și totuși avem această problemă. Este o societate a noastră, nu am reușit niciodată să ajungem cu ea la un numitor comun.

Mulțumesc!

Dl George Botez

Mulțumesc!

Vă rog domnul Sîrbu.

Dl Gheorghe Sîrbu

Domnul președinte, eu ceea ce nu înțeleg este faptul că unii colegi ai noștri au pus niște întrebări la care așteptau un răspuns. A pus întrebarea când se finalizează lucrările la Podul de Lemn. Ați înțeles dumneavoastră când se finalizează?

Dl George Botez

Urmează să primească răspunsul în scris.

Dl Gheorghe Sîrbu

Nu în scris, vrem să auzim aici, azi.

Vreau să știu de la Direcția Investiții - s-a semnat contractul cu pasajul din Bariera București, modernizarea pasajului, când se încep lucrările acolo? Suntem la jumătatea verii.

Vreau niște răspunsuri concrete de oameni care sunt plătiți pentru acest lucru, să ne spună.

Mulțumesc!

Dl George Botez

Și eu vă mulțumesc!

Vă rog, domnul Ganea.

Dl Cristian Ganea

În discuțiile pe care le-am avut în cadrul ședințelor de la primărie s-a hotărât neînceperea acelor lucrări la pasaje pentru că ar fi însemnat să blocăm drumul spre București total. Această hotărâre nu am luat-o eu, am luat-o de comun acord cu toți factorii de răspundere.

Dl Gheorghe Sîrbu

Păi de aceea v-am întrebat când terminați Podul de Lemn ca să puteți da drumul.

Dl Cristian Ganea

Eu v-am răspuns. Iar, Podul de Lemn se va termina când este gata. Probabil că în august, sfârșitul lunii august.

Dl George Botez

Lăsând la o parte aspectele politice, o lucrare comportă niște incidente care pot prelungi sau, dimpotrivă, scurta termenul de execuție. Probabil că pe undeva prin august pentru că toate șantierele au o doză de probabilitate mai mare sau mai mică. Ați văzut că, la podul de la ieșirea spre Târgoviște mie mi s-a părut că s-a lucrat exemplar, repede și din câte am văzut eu pe acolo, bine.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Referitor la cele două pasaje, în primul rând, anul trecut nu a existat prevedere bugetară, aceasta a fost situația bugetului și atunci au fost amânate lucrările și într-adevăr luna aceasta am luat decizia ca, să nu avem un blocaj la Gara de Sud a municipiului Ploiești, la ieșirea spre București, lucrările legate de pasaje vor fi demarate în momentul în care va fi finalizat Podul de Lemn pentru a crea o zona de mobilitate, de acces în partea de Sud a municipiului, neutilizându-se în felul acesta bucata din Bulevardul București care va fi afectată de cele două pasaje în care vor fi executate lucrări.

Al doilea aspect legat de Podul de Lemn - lăsând la o parte faptul că a existat și o solicitare din partea constructorului pentru perioada de pandemie, una din chestiunile care a dus la amânarea termenului de execuție este acea parte de lucrare cu privire la realizarea zonei de acces dinspre Mehedințeanu spre pod. În urma acțiunii de fezabilitate acea zonă de acces dintre Podul de Lemn și Mehedințeanu era executată în mod necorespunzător, ea a fost rectificată prin proiectul tehnic. Bineînțeles presupunând suplimentarea pe care noi o avem acolo pentru acest racord făcut în mod corespunzător, racord care să permită și utilizarea acestui pod de către mijloace de transport de dimensiuni mai mari, de mijloace de transport în comun sau mijloace de transport marfă.

Lucrul acesta s-a finalizat la începtul acestui an, prin luna martie sau aprilie dar a dus la o prelungire a termenului de execuție cu câteva săptămâni în plus, aproape 2 luni de zile în plus pentru a se realiza racordul respectiv.

Acestea au fost motivele pentru care termenul care era inițial în mai, a ajuns să fie undeva la sfârșitul lunii august, luna septembrie.

Dl George Botez

Mulțumesc!

***

Trecem la punctul 7 „Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflată în situație de extremă dificultate - Doamna ALDEA NICULINA”.

Vă rog propuneri. Domnul Palaș?

Dl Paul Palaș

Comisia nr. 1 propune 5.000 de lei domnul președinte.

Dl George Botez

Dacă mai sunt alte propuneri. Nu sunt.

Supunem la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Minea nu se află în sală.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Domnul Ganea?

Dl Cristian Ganea

Sunt pentru.

Dl George Botez

Domnul Mateescu a votat on line. Sunt 25 de voturi pentru exprimate electronic și 1 vot verbal, al domnului Ganea. 26 de voturi pentru. Adoptat.

***

Punctul 8 pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2020 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești”.

Discuții? Nu sunt. Vot, vă rog.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Dl Cristian Ganea

Sunt pentru domnul președinte.

Dl George Botez

25 de voturi pentru electronic, domnul Ganea a votat pentru verbal. 26 de voturi pentru, proiect adoptat.

***

Punctul 9 pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești pe anul 2020”.

Discuții? Nu sunt. Vot, vă rog.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Domnul Minea a revenit în sală.

Dl Cristian Ganea

Sunt pentru.

Dl George Botez

26 de voturi pentru electronic și 1 vot pentru al domnului Ganea. 27 de voturi pentru, proiect adoptat.

***

Punctul 10 pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2020”.

Discuții? Domnul Ganea, vă rog!

Dl Cristian Ganea

Am avut o discuție și cu domnul Palaș. Am fi dorit să rămână pe ordinea de zi și proiectul privind modernizarea, repararea sau aducerea la o stare conformă a pietonalului sau esplanadei din apropierea Casei Sindicatelor. Se pare că încă nu a fost descoperită sursa de venit și vom reveni într-o ședință ulterioară să vedem unde găsim bani pentru acest lucru. Pentru că vedeți, la sfârșit de mandat, orașul arată într-un fel în care nu ne dorim să arate.

Mulțumesc!

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Trebuie făcut un amendament.

Există foarte multe cereri din partea părinților pentru redeschiderea creșelor și a unui număr de 6 grădinițe pentru această perioadă, în special cele cu program prelungit.

În această direcție și în urma a ceea ce ne-a declarat Inspectoratul Școlar Județean, cele 6 grădinițe fiind Grădinița 21, Grădinița 32, Grădinița Crai Nou, Muncenic Mina și Licurici.

Am convocat cele 6 grădinițe, prin Direcția Tehnic-Investiții, întrebându-le dacă, pe această perioadă, ținând cont de necesitatea păstrării distanțării sociale sau a altor măsuri de protecție sanitară, atât pentru copii, cât și pentru personalul didactic și cel nedidactic, ar rezulta necesitatea majorării bugetului pentru învățământ cu suma de 143 de mii de lei pentru a acoperi cheltuielile respective pe o perioadă de 1 lună sau 2 luni de zile.

Drept pentru care, amendamentul pe care doresc să-l fac este deja trecut în buget. La secțiunea cheltuieli, la cap. 5102, „autorități publice și acțiuni externe” la „bunuri și servicii” se majorează prevederea cu 958 de mii de lei. La cap. 6502 „învățământ”, la titlul 20 „bunuri și servicii” se majoreaază prevederea cu suma de 143 de mii de lei și aferent, bugetele de cheltuieli ale grădinițelor mai sus amintite.

Dl George Botez

Domnul Ganea, aveți ceva să spuneți?

Dl Cristian Ganea

Din cele 6 grădinițe au rămas 5 și suma este corectă, am fost și eu la ședință.

Dl Paul Palaș                                               ’       ’    ’

Domnul primar, dumneavoastră ați majorat o cheltuială, 143 de mii de lei...

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Conform adresei venită din partea SPFL-ului există o majorare de venituri ...

Dl Paul Palaș

Știu, era de 1 milion de lei dar voiam să mă asigur că atunci când ați pus această suplimentare cu 143 de mii, suma aceasta este prinsă în acel milion.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Rămân 958 de mii de lei la cap. 51 și 143 de mii de lei la cap. 65, de fapt suplimentarea de care am zis.

Dl Paul Palaș

Am înțeles.

Dl George Botez

Supun la vot amendamentul. Votăm cu mâna.

În sală, cine este pentru? Toată lumea pentru.

On line, este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Cu 27 de voturi pentru, amendamentul a fost adoptat.

*

Supun la vot proiectul electronic.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Domnul Ganea cum votați?

Dl Cristian Ganea

Pentru.

Dl George Botez

Domnul Frusina sunteți? Domnul Frusina nu răspunde. Suntem 26.

Cu 26 de voturi pentru, proiect adoptat.

***

Punctul 11 pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind acoperirea diferenței dintre veniturile efectiv încasate și cheltuielile înregistrate de Societatea de Transport Călători Express S.A. Ploiești pentru transportul de persoane, urmare a încheierii exercițiului financiar pe anul 2019, pentru perioada 01.01.2019 -31.01.2019”.

Dacă sunt discuții? Înțeleg că nu.

Supun la vot.

Domnul Ganea, cum votați?

Dl Cristian Ganea

Pentru.

Dl George Botez

Domnul Frusina? Nu este. Suntem 26.

26 de voturi pentru, domnul Frusina nu a votat.

***

Punctul 12 pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 514/19.12.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020”.

Discuții? Domnul Ganea, vă rog!

Dl Cristian Ganea

Aici eram dator cu un amendament privitor la impozitul pe clădiri al societăților care dețin în proprietate imobile și au ca obiect de activitate HORECA dar, în urma discuțiilor cu colegii, am hotărât că este vorba de un proiect mai amplu și o să-l facem săptămâna aceasta pentru o ședință extraordinară.

Dl George Botez

Vă mulțumesc!

Dacă nu mai sunt alte discuții, supun la vot.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Dl Cristian Ganea

Sunt pentru domnul președinte.

Dl George Botez

Avem un vot verbal cu pentru, 25 de voturi electronic.

Domnul Frusina?

Dl Vlad Frusina

Sunt pentru.

Dl George Botez

27 de voturi pentru.

***

Punctul 13 pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției anuale pentru anul 2020 a Municipiului Ploiești pentru Asociația Municipiilor din România”.

Dacă nu sunt discuții, supun la vot.

Dl Cristian Ganea

Sunt pentru domnul președinte.

Dl George Botez

Domnul Frusina, votați?

Dl Vlad Frusina

Sunt pentru.

Dl George Botez

25 de voturi pentru electronic. Avem 27 de voturi pentru, proiect adoptat.

***

Punctul 14 pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor și prețurilor practicate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană pentru achiziția, montarea, repararea indicatoarelor rutiere și execuția marcajelor rutiere (inclusiv proiectare) și executarea lucrărilor de marcare și semnalizare a locurilor de parcare pentru persoanele cu handicap în parcările condominiale pentru anul 2020”.

Discuții? Vă rog doamna Staicu.

Dna Zoia Staicu

Vreau să ne spună domnul director cum sunt aceste tarife și prețuri față de tarifele practicate de către S.C. Industrie Mică? Dacă tarifele sunt mai mari sau mai mici.

Dl Cristian Ganea

Mi se pare aiurea să discutăm de o societate comercială.

Dna Zoia Staicu

Înțeleg că sunt mai mici.

Dl Cristian Ganea

Nu e chiar legal.

Dna Zoia Staicu

Înțeleg că, la nivelul primăriei, s-a făcut o situație comparativă între tarifele practicate de către S.C. Industrie Mică și S.C. S.G.U. S.R.L. Voiam să mă asigure domnul director că tarifele sunt mult mai mici decât cele ...

Dl George Botez

Definiți mult? Sunteți economist. Mult înseamnă 0,5..

Dna Zoia Staicu

Mai puțin de 10% decât.

Dl George Botez

Și 10% reprezintă ce? Este un criteriu sau ce? Există un caiet de sarcini din care să rezulte .

Dna Zoia Staicu

Sunt cu aproximativ 10% mai mici. Voiam să ne asigure domnul director că așa este.

Dl George Botez

Am înțeles.

Domnul director aveți date sau au fost făcute în primărie?

Dl Alin Dănilă - S.C. Servicii de Gospodărie Urbană Ploiești S.R.L.

Nu avem date dar tarifele au fost stabilite împreună cu primăria.

Dl Cristian Ganea

Dacă-mi dați voie domnul președinte.

Dl George Botez

Vă rog domnul Ganea.

Dl Cristian Ganea

Eu cred că nu ar trebui să pomenim numele unei societăți pentru că acea societate nu este o măsură etalon.

Întrebarea trebuia făcută cu totul și cu totul altfel. Prețurile au fost calculate împreună cu Direcția Tehnic Investiții și s-a lucrat, cred că, jumătate de an la ele.

Acum, nu putem ști dacă sunt mai mari sau mai mici. Presupun că și aceasta este o chestie de confidențialitate. Nu putem să pronunțăm numele unor firme.

Așa pot să întreb și eu ce prețuri are vizavi de firma DERO.

Dl Iulian Bolocan

Ideea era să fie transparență și prețuri mai mici decât cele practicate de VESTA.

Contractul anterior a fost cu VESTA.

Dl George Pană

Cine este VESTA domnul Bolocan?

Dl Iulian Bolocan

O societate.

Dl Cristian Ganea

Este o unitate de măsură etalon?

Dl Iulian Bolocan

Ideea e că până acum se practicau prețuri de 20, 25 de lei și acum apar 45 de lei. Gândiți-vă că avem în mod normal 40.000mp de marcaje. Nu se fac 40.000, se fac 20.000, 30.000.

De la axa Hipodrom până la ieșirea de Nord a orașului sunt 15.000m. Înmulțiți cu 45 și vedeți unde ieșim. Mi se par, noi am analizat, prețurile cam mari.

Dl Cristian Ganea

Acest lucru se stabilește prin vot nu prin o discuție liberă.

Dl Iulian Bolocan

Dar noi ce votăm? Votăm tarifele acestea?

Dl Cristian Ganea

Dacă doriți. Dacă nu, nu le votați.

Dl Iulian Bolocan

Comparativ cu ce?

Dl George Botez

Dar când ați aprobat prețul la gigacalorie, ați avut în vedere cât este în București sau cât este în Suceava? Sau ați fost atunci de acord și acum nu sunteți de acord? Că le-ați votat pe acelea mari cât China și o să se ducă orașul acesta de râpă datorită votului, nu este nicio problemă sau este. Dar eu vă întreb: atunci cu ce ați comparat?

Dl Iulian Bolocan

Noi nu vorbim de gigacalorie aici. Vi se pare normal ca prețurile să fie dublate, mai mult de jumătate?

Dl George Botez

Am înțeles îngrijorarea dumneavoastră.

Dl Iulian Bolocan

Cheltuielile indirecte sunt foarte mari, beneficiul este 5%, în situația în care este o societate în subordinea primăriei mi se pare foarte mare.

Noi am analizat...

Dl George Botez

Noi cine?

Dl Iulian Bolocan

Ni se par foarte mari prețurile comparativ cu contractul trecut.

Noi, grupul PNL.

Dl George Botez

Doamna consilier, mai înainte analiza în raport de Industrie Mică.

Dl Iulian Bolocan

Deci, am analizat, ni se par foarte mari prețurile comparativ cu cele din contractul trecut. Mai mult decât duble.

Dacă eu găsesc stâlpi mai jos de 100 de lei, să zicem, eu aprob 100 de lei, mie către primărie o să mi se factureze cu 100 de lei. Dar ei pot fi și cu 50 de lei și cu 30 de lei. Va aduce cineva factura de achiziție?

Dl George Botez

Doamna secretar, are viză de legalitate?

Dna loana-Geanina Serbinov - Secretar General

Da, proiectul întrunește toate condițiile pentru a fi discutat și a fost vizat de legalitate.

Dl George Botez

Mulțumesc!

Hai să ne manifestăm prin vot pentru că e cel mai democratic.

Vot vă rog.

Mai e vreun amendament de făcut?

Dna Marilena Stanciu

Da, să deschidă proiectul.

Dl George Botez

Ce să mai deschidă, că s-a votat proiectul.

Dl Cristian Ganea

Domnul președinte, doamna consilier, furioasă fiind pe aceste întrebări, pe care le-a considerat nelalocul lor, a uitat să facă un amendament. Am să vă rog frumos, sunteți președinte, dacă vreți să-i ascultați doleanțele.

Dl George Botez

Eu nu am votat, nu s-a închis votul.

Dl Cristian Ganea

Nici eu nu am votat.

Dl George Botez

Câte voturi aveți exprimate doamnă?

Dna Liliana Băescu - Serviciul Informatică

Nu am salvat. Ați oprit.

Dl George Botez

Doamnă, vă rog frumos participați cu noi la șeidnță.

Dna Marilena Stanciu

Vă rog frumos să mă scuzați. Toate amendamentele sunt marcate...

Dl George Botez

Dar spuneți-le doamnă care sunt.

Dna Marilena Stanciu

La Anexa 1, tarife indicatoare și marcaje rutiere pentru anul 2020, prețurile sunt estimative urmând a fi decontate conform facturii de achiziție.

Dl Cristian Ganea

Adică ce ați cerut dumneavoastră, verificarea facturii de achiziție.

Dl Valentin Marcu

Maximale, urmând a fi decontate conform facturii de achiziție.

Dna Marilena Stanciu

Estimate.

Dl Valentin Marcu

Nu estimative. Aici este și obligația SGU să caute cele mai bune prețuri.

Dacă sunt maximale...

Dl Cristian Ganea

Domnul Marcu puteți să veniți cu un amendament în completare.

Dna Marilena Stanciu

La punctul „console prelungire stâlpi” a fost o eroare.

Dl Cristian Ganea

Domna Stanciu, cu mii de scuze, propun prorogarea acestui proiect.

Dl George Botez

Dați vot pe prorogare.

Dl Cristian Ganea

Mulțumesc grupului de lucru de la SGU care au reușit acest proiect minunat.

Dl Valentin Marcu

Știți domnul viceprimar că totdeauna am insistat asupra necesității marcajelor dar trebuie să respectăm anumite cerințe. Tocmai de aceea am votat prorogarea propusă de dumneavoastră.

Dl Cristian Ganea

Aveți dreptate domnul Marcu.

Dl George Botez

Domnul Marcu, lăsând la o parte disputele politice, eu cred că este o poziție care merită salutată.

Dl Valentin Marcu

Păi am salutat-o. De aceea am votat prorogarea.

Dl George Botez

Nu au votat doamnele Răcășean și Dragulea.

Doamna Dragulea?

Doamna Răcășean?

Dna Florica Răcășean

Sunt pentru prorogare.

Dl George Botez

Doamna Dragulea nu răspunde.

Avem 22 de voturi electronic cu pentru și 1 abținere, domnul Sîrbu.

Domnul Ganea?

Dl Cristian Ganea

Pentru.

Dna Sanda Dragulea

Pentru.

Dl George Botez

A apărut și doamna Dragulea.

Avem 25 de voturi pentru prorogare și 1 abținere. Domnul Vlad Frusina nu a votat.

***

Punctul 15 pe ordinea de zi Proiect de hotărâre pentru aprobarea tarifelor și prețurilor practicate de Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. cu influența manoperei orare/unitare”.

Doamna Staicu, vă rog!

Dna Zoia Staicu

Vreau să fac un amendament la cheltuielile indirecte, la fundamentarea tarifelor, în Anexa A, la punctul d) avem cheltuieli indirecte de 33,69. Pe orice situație m-am uitat, niciodată nu am văzut cheltuieli indirecte 33.

Aș propune 12%.

Dl George Botez

Dumneavoastră nu aveți cum să interveniți în asta, stimată doamnă. Pentru că este punctul de vedere al conducerii. Ar însemna să-i convingeți pe ei să-și schimbe punctul de vedere. După cum vedeți, această chestiune este semnată de toți cei care sunt în funcție la SGU. Noi putem să intervenim doar în ceea ce privește proiectul.

Dna Zoia Staicu

Atunci, aș propune ca și la cel anterior, prorogarea, cu rugămintea să fie fundamentat într-adevăr mult mai bine.

Niciodată nu o să putem să votăm un profit de 5% ci de cel mult 2,5...

Dl George Botez

Potrivit cărei reglementări nu este voie un profit 5%?

Dl Cristian Ganea

Acela este profitul maxim.

Dl Gheorghe Sîrbu

Consiliul Concurenței nu dă voie, dacă te duci cu tarifele fundamentate, să depășești maxim 2,5, 3%. 5% niciodată, întrebați.

Dl George Botez

Dar, ce treabă are Consiliul Concurenței cu profitul?

Dl Gheorghe Sîrbu

Ați întrebat care este motivul.

Dl George Botez

Nu, dar eu nu am auzit până acum.

Dl Gheorghe Sîrbu

Dumneavoastră aveți de comentat tot timpul. Știu că vă place să vă auziți dar lăsați-o pe dânsa...

Dl George Botez

Măcar, spre deosebire de dumneavoastră, eu nu vorbesc prostii.

Eu am întrebat dacă există vreun act normativ, chiar nu era o întrebare răutăcioasă, care să limiteze procentul profitului la 2,5.

Dna Zoia Staicu

Având în vedere inclusiv Ordonanța 114/2018 unde ora de manoperă pe ramura construcții, care este cea mai mare, rezultă de aici ora de manoperă la 17,92 de lei. La S.G.U., manopera este 19,27.

Eu nu spun că este ilegal, este imoral.

Lăsând asta la o parte, am spus la cota de profit să fie 2,5, la 2,5 pot face și investiții, pot susține și numărul de salariați. Aceasta a fost propunerea mea.

Înțeleg că, la S.G.U. vine cineva cu 3 ore, 4 ore și a făcut această fundamentare. Poate că este mai bine să fie refăcut la niște tarife totuși acceptabile.

Dl George Botez

Deci, care este propunerea dumneavoastră?

Dna Zoia Staicu

Prorogarea acestui proiect.

Dl George Botez

Supunem la vot prorogarea solicitată de doamna consilier Zoia Staicu.

Domnul Ganea cum sunteți?

Dl Cristian Ganea

-

Împotrivă.

Dacă vrem să închidem societatea, s-o închidem de comun acord nu s-o blocăm.

Dl George Botez

Avem vreun rezultat la vot?

Dna Liliana Băescu - Serviciul Informatică

Mai puțin domnul Pană și domnul Cosma.

Dl George Pană

Luați act că sunt împotrivă.

Dl Vlad Frusina

Domnul președinte, votez pentru prorogare. Deoarece sesiunea de vot nu mi-a apărut, luați act de votul meu pentru prorogare.

Dl George Botez

Bine, mulțumesc!

Domnul Frusina este pentru prorogare, domnul Pană împotrivă, domnul Ganea împotrivă.

Restul cum este?

Dna Liliana Băescu - Serviciul Informatică

12 cu da, 9 cu nu și 3 abțineri.

Dl George Botez

Mai lipsește cineva.

Domnul Cosma?

Dl Marcian Cosma

Da domnul președinte.

Dl George Botez

S-a făcut o propunere de prorogare de către PNL.

Dl Marcian Cosma

Am votat.

Dl George Botez

Cine n-a votat până la urmă, că suntem 25.

Anunțați rezultatul votului.

Dna Liliana Băescu - Serviciul Informatică

12 cu da, 9 cu nu, Robert Vîscan, Sorin Văduva, ...

Dl Valentin Marcu

Domnul Cosma apare de două ori.

Dna Liliana Băescu - Serviciul Informatică

Când apare de două ori se conectează cu două dispozitive. Probabil nu i-a mers tableta și s-a conectat pe telefon.

Dl George Botez

Dacă am unul de două ori am votul nul.

Dați votul din nou.

Dl Gheorghe Sîrbu

Faceți regulamentul din nou acum?

Dl George Botez

Andrei Gheorghe cum ați votat?

Dl Gheorghe Andrei

Abținere.

Dl George Botez

Băcăvan Larisa?

Dna Larisa Băzăvan

Pentru.

Dl George Botez

Bolocan Iulian?

Dl Iulian Bolocan

Sunt pentru prorogare.

Dl George Botez

Eu sunt împotrivă.

Cosma Marcian?

Dl Vlad Frusina

Domnul Cosma a votat pentru.

Dl Marcian Cosma

Nu, împotriva prorogării.

Dl George Botez

Voi număra voturile care au fost date electronic.

Vîscan - împotrivă, Grigore Constantin - pentru, Răcășean Florica - pentru, Marcu Valentin - pentru, Popa Gheorghe - pentru, Bolocan Iulian - pentru, Băzăvan Larisa - pentru, Sicoie Florin - pentru, Staicu Zoia - pentru, Sorin Văduva -împotrivă, Dănescu Ștefan - abținere, Botez - împotrivă, Stanciu - împotrivă, Paul Palaș - împotrivă, Dănescu - abținere, Pană nu a votat, a votat împotrivă verbal, Hodorog - pentru, Dinu - împotrivă, Mateescu - împotrivă, Minea - împotrivă, Sorescu - împotrivă, Andrei Gheorghe - abținere, Cosma Marcian - pentru.

Dl Marcian Cosma

Nu am votat pentru domnul președinte.

Dl George Botez

Am terminat, vă rog să fiți atent. Nu a fost degetul meu.

Dna loana-Geanina Serbinov- Secretar General

Avem 11 împotrivă, 13 pentru prorogare și 3 abțineri.

Dl George Botez

Deci avem 13 voturi pentru, 11 împotrivă și 3 abțineri potrivit acelui vot pe care nu aveți de ce să-l contestați. Prorogarea a picat.

Dl Vlad Frusina

Domnul președinte eu m-am uitat acum pe această procedură de vot și nu mi-am văzut votul meu. Am spus că sunt pentru prorogare și nu apar acolo.

Dl George Botez

Da, ați fot numărat.

Dl Vlad Frusina

Am înțeles, mulțumesc!

Dl George Botez

Vă rog să afișați voturile.

Dl Marcian Cosma

Eu cotest votul care este afișat acolo.

Dl Vlad Frusina

Eu tot nu văd votul.

Dna Adriana Cîrstea - Serviciul Relația cu Consiliul Local, Reglementare

Nu aveți cum pentru că ați votat verbal.

*

Dl George Botez

Supun la vot proiectul.

Dl Cristian Ganea

Eu sunt pentru domnul președinte.

Dl Marius Mateescu

Și eu sunt pentru.

Dl George Botez

Am o rugăminte, până rezolvăm, vă rog 5 minute pauză.

***

PAUZĂ

***

Dl George Botez

Vă rog să dați votul pe proiect.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Domnul Mateescu cum votați la acest proiect?

Dl Marius Mateescu

Pentru.

Dl George Botez

Domnul Ganea cum votați?

Dl Cristian Ganea

Pentru.

Dl George Botez

Domnul Cosma acum se votează proiectul. V-a apărut votul?

Dl Marcian Cosma

Care proiect?

Dl George Botez

Acela unde ați apăsat greșit pentru prorogare. Proiectul nr. 15. Cum votați.

Dl Marcian Cosma

Votez pentru proiect.

Dl George Botez

Mulțumesc!

Restul de voturi?

Dna Liliana Băescu - Serviciul Informatică

Nu au votat doamna Dragulea și domnul Andrei.

Dl Gheorghe Andrei

Sunt pentru.

Dl George Botez

Doamna Dragulea?

Câte voturi avem doamnă?

Dna Liliana Băescu - Serviciul Informatică

Avem 11 cu da, 9 cu nu și 3 abțineri.

Doamna Dragulea nu a votat.

Dl Cristian Ganea

Doamna Dragulea este în telefon și spune că nu poate să intre și nici nu o auzim.

Dl George Botez

Haideți să vedem ce voturi avem.

Electronic avem pentru: Vîscan, Văduva, Dănescu, Pană, Botez, Stanciu, Dinu, Mateescu, Minea, Palaș, Sorescu, Andrei Gheorghe a zis da, Ganea a zis da.

Dna Adriana Cîrstea - Serviciul Relația cu Consiliul Local, Reglementare

Domnul Cosma a zis că este da.

Domnul Mateescu a votat și verbal și electronic.

Dl George Botez

Avem 11 voturi pentru plus încă cele verbale. 13 voturi pentru, 3 abțineri -Hodorog, Frusina și Sălceanu.

Dl Vlad Frusina

Domnul președinte eu am votat împotrivă nu abținere.

Dl George Botez

Apare la abțineri, eu ce să fac?

Dl Vlad Frusina

Dacă eu am votat împotrivă cum să apară la abțineri?

Dl George Botez

Domnul Frusina rămâne la abțineri conform votului de aici.

Dl Vlad Frusina

Ar trebui să se reia procedura votului pentru că nu mi se pare corect. Domnul Marcian a votat de două ori și s-a refăcut procedura votului.

Dl George Botez

Nu s-a refăcut procedura votului domnul avocat. Sunteți eronat informat. S-a luat votul domnului Marcian Cosma ca fiind pentru prorogare. Așa și la dumneavoastră, nu se reface votul. Este puțin probabil că softul respectiv să dea o eroare în ceea ce privește votul dumneavoastră. Este mult mai probabil ca dumneavoastră, dintr-un motiv sau altul, să fi apăsat pe alt buton.

Și ne oprim aici. Proiectul a picat.

Dl Sorin Văduva

Domnul președinte avem 11 voturi electronic cu da și 3 verbal, domnul Andrei Gheorghe, domnul Cosma și domnul Ganea.

Dl George Botez

Mai afișați o dată votul.

O luăm pe rând. Mă simt nevoit.

Andrei Gheorghe?

Dl Gheorghe Andrei

Pentru.

Dl George Botez

Bolocan?

Dl Iulian Bolocan

Împotrivă.

Dl George Botez

Botez este pentru.

Cosma Marcian

Dl Marcian Cosma

Pentru.

Dl George Botez

Dănescu?

Dinu?

Dl Marius Dinu

Pentru.

Dl George Botez

Dragulea?

Dna Zoia Staicu

Doamna Dragulea este în telefon și spune că votează abținere.

Dl George Botez

Dați-o pe speaker.

Dna Sanda Dragulea

Abținere.

Dl Cristian Ganea

Este și domnul Dănescu pe speaker.

Dl Ștefan Dănescu

Sunt pentru.

Dl George Botez

Frusina?

Dl Vlad Frusina -

Împotrivă.

Dl George Botez

Ganea?

Dl Cristian Ganea

Pentru.

Dl George Botez

Grigore?

Dl Constantin Grigore

Împotrivă?

Dl George Botez

Hodorog?

Dl Bogdan Hodorog

Pentru.

Dl George Botez

Marcu?

Dl Valentin Marcu

Împotrivă.

Dl George Botez Mateescu?

Dl Marius Mateescu

Pentru.

Dl George Botez Minea?

Dl Gabriel Minea

Pentru.

Dl George Botez

Palaș?

Dl Paul Palaș

Pentru.

Dl George Botez

Pană?

Dl George Pană

Pentru.

Dl George Botez

Popa?

Dl Gheorghe Popa

Împotrivă.

Dl George Botez

Răcășean?

Dna Florica Răcășean Împotrivă.

Dl George Botez Sălceanu?

Dna Claudia Sălceanu

Pentru.

Dl George Botez Sicoie?

Dl Florin Sicoie

Împotrivă.

Dl George Botez Sîrbu?

Dl Gheorghe Sîrbu Împotrivă.

Dl George Botez Sorescu?

Dna Florina Sorescu

Pentru.

Dl George Botez Staicu?

Dna Zoia Staicu

Împotrivă.

Dl George Botez

Stanciu?

Dna Marilena Stanciu

Pentru.

Dl George Botez

Văduva?

Dl Sorin Văduva

Pentru.

Dl George Botez

Vîscan?

Dl Robert Vîscan

Pentru.

Dl George Botez

Rezultatul votului: 16 voturi pentru, 10 voturi împotrivă și 1 abținere, Sanda Dragulea. Proiect adoptat.

***

Punctul 16 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de

Organizare și Funcționare al Cimitirelor din Municipiul Ploiești”.

Domnul Sicoie are niște observații. Vă rog!

Dl Florin Sicoie

Am mai multe comentarii și amendamente - la art. 3, dacă vreți să deschideți?

Dl George Botez

Domnul Sicoie, sunteți de acord cu o prorogare?

Dl Florin Sicoie

Nu văd de ce. Sunt niște lucruri care se pot rezolva. Dumneavoastră ați fi de acord cu prorogarea?

Dl George Botez

Da. Ca să discutăm modificările.

Dl Florin Sicoie

Sunt câteva.

Dl George Botez

Le discutăm.

Dl Florin Sicoie

Bine, atunci propun prorogarea.

Dl George Botez

Mulțumesc!

Supun la vot:

În on line, cine este împotrivă? Se abține cineva în on line? Înțeleg că în on line toată lumea este pentru.

Abțineri în sală la prorogare: doamna Stanciu și domnul Sîrbu.

Împotriva prorogării în sală? Nu este nimeni.

Cu 25 de voturi pentru și 2 abțineri, proiectul a fost prorogat.

***

Punctul 17 pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind modificarea prin act adițional a contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010”.

Discuții? Domnul Ganea.

Dl Cristian Ganea

Este vorba de registrul spațiilor verzi care, de atâția ani de zile a stat la SGU, de la înființarea SGU-ului și nu s-a putut face nimic și îl luăm către primărie, să-l ia serviciul de achiziții pentru a se ocupa de el serios.

Dl George Botez

Discuții?

Supun la vot:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Dl Cristian Ganea

Eu sunt pentru.

Dl George Botez

Domnul Ganea votează pentru.

  • 25 de voturi pentru, domnul Ganea a spus da, bănuiesc că doamna Dragulea este cea care nu a votat.

  • 26 de voturi pentru din 26 de prezenți, proiect adoptat.

***

Punctul 18 pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de negociere a Contractului de Concesiune privind gestiunea serviciului public de alimentare cu apă și a serviciului de canalizare în Municipiul Ploiești, încheiat cu Societatea Apa Nova Ploiești S.R.L. la data de 14.06.2000”.

Vă propun o comisie formată din 5 membri. Toată lumea este de acord?

Cine este pentru?

Abțineri sau voturi împotrivă? În sală nu sunt.

On line este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Înțeleg că toată lumea este de acord cu numărul de 5 membri.

***

Propuneri? PSD?

Vă rog domnul Ganea.

Dl Cristian Ganea

Propun pe domnul Minea Gabriel.

Dl George Botez

Și eu vă propun pe dumneavoastră.

PNL?

Dl Gheorghe Popa

Domnul Vlad Frusina.

Dl George Botez

ALDE?

Dl George Pană

Domnul Mateescu Marius.

Dl George Botez

PMP?

Dl Bogdan Hodorog

Claudia Sălceanu.

Dl George Botez

Nu merge să-l propuneți pe Mateescu. Am stabilit că fiind plătiți...

Dl George Pană

Atunci propun pe domnul Sorin Văduva.

Dl George Botez

Fiind vot de persoane, propun vot deschis.

Toată lumea este de acord? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Avem vot deschis.

*

Față de propunerile formulate este cineva împotrivă? Se abține cineva?

În sală, cine este pentru?

În on line, este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Înțeleg că nu. Nominalizările au fost adoptate.

*

Supunem la vot proiectul:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Domnul Ganea cum votați?

Dl Cristian Ganea

Pentru.

Dl George Botez

  • 27 de voturi cu da, proiect adoptat.

***

Punctul 19 pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă, pentru persoanele care au în întreținere copii de vârstă preșcolară”.

Discuții?

Vă rog domnul consilier!

Dl Constantin Grigore

Ținând cont de faptul că este un proiect inițiat de Guvernul PNL, aș dori ca și consilierii PNL să fie trecuți inițiatori.

Mulțumesc!

Dl George Botez

Numai consilierii PNL?

Dl Constantin Grigore

Și ceilalți colegi dacă vor...

Dl George Botez

Deci, tot consiliul.

Dl Constantin Grigore

Da.

Dl George Botez

Tot consiliul.

Domnul Pană?

Dl George Pană

Dincolo de chestiunea aceasta, dacă puteți să deschideți proiectul la condițiile de acordare, cap. 4, punctul 4.1, trebuie să lămurim o chestiune pentru ca nu cumva să fie greu de aplicat hotărârea aceasta și să nu mai intrăm cu ea într-o ședință viitoare.

La punctul 4.1, lit. a), ca primă cerință se stipulează faptul că cel care ar putea fi beneficiarul acestui sprijin trebuie să fie cetățean român sau al altui stat cu domiciliul în România.

Eu cred că, ca să putem pune în practică această hotărâre, trebuie stipulat foarte clar „cu domiciliul în municipiul Ploiești”.

Fapt pentru care fac acest amendament.

Dl George Botez

Dacă vine unul din Maldive și stă în municipiul Ploiești are dreptul la ajutor pentru bonă?

Dl George Pană

Legea, din câte am înțeles eu, face trimitere la toți, așa cum sunt prevăzuți acolo. Singura condiționare era domiciliul în România, cetățenia fiind a fiecăruia independent. Acum, având în vedere că noi discutăm de bugetul municipiului Ploiești, cu siguranță, zic eu că, cel puțin ar trebui să aibă domiciliul în municipiul Ploiești.

Restul, problema cetățeniei, înțeleg că este reglementată de cadrul legal la care ne raportăm. Poate că domnul Dinu ne poate spune mai multe pe treaba aceasta.

Domiciliat în municipiul Ploiești - acesta este amendamentul pe care îl fac.

Dl George Botez

Să ne înțelegem, niciun cetățean străin care vine la muncă nu o să aibă domiciliul în Ploiești, eventual poate să aibă rezidența în Ploiești. Domiciliul îl are la el în țară.

Dl George Pană

Textul inițial viza domiciliul în România. Probabil se încerca gestionarea acestui aspect.

Dl George Botez

Hai să nu plecăm de la ideea că toți cei care fac legi se și pricep la chestia aceasta dar ideea e că, având domiciliul în municipiul Ploiești, eu nu cunosc cetățean străin care să aibă domiciliul în municipiul Ploiești. Are rezidență în municipiul Ploiești.

Dna loana-Geanina Serbinov - Secretar General

Așa spune legea.

Dl George Pană

Aceasta este terminologia folosită de lege.

Dl George Botez

Bun, deci nu vom pune altceva, lăsăm exact așa. Așa a vrut legiuitorul în înțelepciunea lui, așa să-i rămână numele.

Dl Gheorghe Andrei

Domnul președinte Legea nr. 35/2020 prevede acest lucru.

Dl George Botez

Scrie - în România, nu în municipiul Ploiești.

Dl George Pană

Dacă rămâne textul așa, ideea este că.

Dl George Botez

Am înțeles domnul avocat că dacă vine unul de la Baia Mare și cere...

Dl George Pană

Exact.

Dl George Botez

Dacă nu mai sunt alte amendamente, supun la vot:

Domnul Ganea nu este în sală.

Cine este pentru?

Dacă sunt abțineri sau voturi împotrivă în sală? Nu sunt.

În on line este cineva împotrivă sau se abține cineva?

Înțeleg că toată lumea este pentru. Cu 26 de voturi a fost adoptat amendamentul.

Supun la vot proiectul.

A revenit în sală domnnul Ganea.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

26 de voturi pentru on line.

Domnul Ganea cum votați?

Dl Cristian Ganea

Pentru.

Dl George Botez

27 de voturi pentru.

***

Punctul 20 nu are viză de legalitate.

Punctul 21 „Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării unor posturi contractuale de execuție și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Teatrului,,Toma Caragiu”Ploiești”.

Discuții? Nu sunt. Supun la vot.

S-a procedat la votarea elecrinocă a proiectului de hotărâre.

Domnul ganea cum votați?

Dl Cristian Ganea

Pentru.

Dl George Botez

Doamna Sălceanu nu ați votat. Cum sunteți?

Dna Claudia Sălceanu

Pentru.

Dl George Botez

25 de voturi pentru plus Ganea și Sălceanu. 27 de voturi pentru, proiect adoptat.

***

Punctul 22 s-a retras.

Punctul 23 „Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de negociere a chiriei imobilului din Ploiești, str. Maramureș nr. 27 pentru desfășurarea activității de învățământ preșcolar a Grădiniței cu program prelungit nr. 35”.

Propun 5 persoane.

Este cineva împotrivă în sală?

În on line este cineva împotrivă? Abțineri?

Avem 5 persoane.

*

Vă rog să faceți propuneri.

Dl Cristian Ganea

Doamna Marilena Stanciu și doamna Florina Sorescu.

Dl Gheorghe Popa

Doamna Băzăvan Larisa.

Dl George Pană

Domnul Văduva.

Dna Claudia Sălceanu

Colegul meu, domnul Hodorog.

Dl George Botez

Vot de persoane, vot deschis. Toată lumea este de acord? Este cineva împotrivă sau se abține în on line pe vot deschis?

Nu.

*

Supun la vot nominalizările:

Este toată lumea de acord? În sală, toată lumea.

Este cineva împotrivă sau se abține în on line? Nu.

*

Supun la vot proiectul cu nominalizările aprobate.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Domnul Ganea cum votați?

Dl Cristian Ganea

Pentru.

Dl George Botez

Doamna Sălceanu nu ați votat.

Dna Claudia Sălceanu

Nu mi-a apărut. Sunt pentru.

Dl George Botez

25 de voturi pentru on line și 2 voturi pentru verbal. 27 de voturi pentru, proiect adoptat.

***

Punctul 24 „Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele de necesitate de tip modul situate în str. Industriei nr. 1C”.

Dacă nu sunt discuții, supun la vot.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Domnul Ganea?

Dl Cristian Ganea

Pentru.

Dl George Botez

27 de voturi pentru, adoptat.

***

Punctul 25 „Proiect de hotărâre privind stabilirea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol”.

Discuții? Nu sunt. Supun la vot.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Domnul Ganea?

Dl Cristian Ganea

Pentru.

Dl George Botez

27 de voturi pentru, adoptat.

***

Punctul 26 este ok?

Dna loana-Geanina Serbinov - Secretar General

Are viză, am spus de la început.

Dl George Botez

Proiect de hotărâre privind înstrăinarea prin vânzare a spațiului cu destinația de locuință situat în Ploiești, str. Victoraș nr. 8, bl. 18I, sc. A, apartamentul 9 precum și a cotei indivize din terenul situat sub construcție aferent acestuia”.

Vă rog domnul Popa.

Dl Gheorghe Popa

Mulțumesc domnul președinte!

Am văzut și la grupul operativ că au fost niște neconcordanțe. De altfel, avizul nefavorabil de la Direcția Economică am văzut că există.

Pentru a regla aceste neconcordanțe între Direcția de Patrimoniu și Direcția Economică, propun prorogarea proiectului de hotărâre.

Dl George Botez

Îmi cer scuze că eu nu am fost la ședință.

Aspectele care au fost ridicate la ședință am înțeles că ar fi fost rezolvate.

Doamna sectretar?

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

Nici eu nu am fost la grupul operativ dar mi s-a comunicat faptul că erau trecute cotele în cuantum și nu în metri pătrați.

Ulterior, s-a adus un supliment la raportul de evaluare și un releveu din care reies metrii pătrați.

Raportul de la economic a rămas în continuare nefavorabil pentru că a fost depus înainte de aceste documente care au fost aduse ulterior.

Dl Gheorghe Popa

Mențin propunerea de prorogare.

Dl George Botez

Supun la vot propunerea de prorogare.

S-a procedat la votarea electronică a propunerii de prorogare a proiectului de hotărâre.

Domnul Ganea cum votați?

Dl Cristian Ganea

Împotrivă.

Dl George Botez

Domnul Cosma cum votați la prorogare?

Dl Marcian Cosma

-

Împotrivă.

Dl George Botez

Avem 2 voturi împotrivă verbal, Cosma și Ganea.

11 voturi pentru, 10 împotrivă - Vîscan, Văduva, Dănescu, Pană, Stanciu, Dinu, Mateescu, Minea, Dragulea, Sorescu.

4 abțineri - Botez, Hodorog, Palaș, Sălceanu.

Prorogarea nu a trecut. Ziceți.

Dna loana-Geanina Serbinov - Secretar General

Nu a trecut.

*

Trecem la vot pe proiect.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cum votați domnul Ganea?

Dl Cristian Ganea

Pentru.

Dl George Botez

16 voturi pentru on line plus 1 vot verbal, domnul Ganea și 10 abțineri -Gheorghe Sîrbu, Constantin Grigore, Florica Răcășean, Valentin Marcu, Gheorghe Popa, Iulian Bolocan, Larisa Băzăvan, Florin Sicoie, Zoia Staicu și Vlad Frusina, proiectul nu a trecut.

***

Punctul 27 „Proiect de hotărâre privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafață de 152m2 situat în Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 147, număr cadastral 145595, Carte Funciară 145595”.

Discuții?

Dna loana-Geanina Serbinov - Secretar General

Este proiectul la care, în timpul ședinței, a fost adus actul adițional de prelungire a contractului. Proiectul va fi contrasemnat.

Dl George Botez

Deci este ok.

Era o problemă că nu avea viză de legalitate și am spus să-l trecem pe ordinea de zi și când se va discuta se vor vedea actele de către doamna secretar și s-au văzut actele și doamna secretar general a primăriei finalizează concluzia cu următorul text - având în vedere documentele aduse și lămurirea situației, va contrasemna acest proiect în situația în care, prin votul consiliului, va fi adoptat.

Vă rog domnul Sicoie.

Dl Florin Sicoie

Chiriașul are o prioritate în situația aceasta?

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

Da, conform Codului administrativ, cel care este constructor de bună credință are drept de preemțiune.

Dl George Botez

Vă rog să dați un vot.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Domnul Ganea cum votați?

Dl Cristian Ganea

Pentru.

Dl George Botez

Doamna Băzăvan cum votați?

Dna Larisa Băzăvan

Pentru.

Dl George Botez

Domnul Andrei Gheorghe cum votați?

Dl Gheorghe Andrei

Pentru.

Dl George Botez

24 de voturi pentru on line și 3 voturi pentru verbal, 27 de voturi pentru, adoptat.

***

Punctul 28 pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind trecerea terenului cu numărul cadastral 145879, T13 CTD 194, în suprafață de 916 mp din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul public al județului Prahova în vederea amenajării accesului la Stația de tratare mecano-biologică a deșeurilor biodegradabile Ploiești, din cadrul proiectului “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Prahova”.

Discuții?

Dl Robert Vîscan

Domnul președinte aș vrea să fac un amendament la acest proiect.

La art. 1 vom adăuga două subpuncte.

Dl George Botez

Sunt cumva cele cu roșu care sunt pe ecran?

Dl Robert Vîscan

Fix acestea sunt.

(2) Se aprobă preluarea din administrarea Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești a terenului menționat la art. 1(1).

(3) Se aprobă modificarea corespunzătoare a anexelor la Hotărârea nr.270/2014 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, cu modificările și completările ulterioare și a anexelor la contractul de administrare nr.14729/2014 încheiat între Municipiul Ploiești și Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, potrivit prevederilor art.1(2).

Dl George Botez

Mulțumesc!

Supun la vot acest amendament.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă în on line?

Se abține cineva în on line?

Luați act că suntem 26, domnul Palaș nu se află în sală. Cu 26 de voturi pentru, a fost adoptat amendamentul.

*

Supun la vot proiectul cu amendamentul pe care l-ați votat anterior.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Domnul Ganea cum votați?

Dl Cristian Ganea

Pentru.

Dl George Botez

26 de voturi pentru, proiect adoptat.

***

Punctul 29 pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, precum și a contribuției proprii în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultată în urma etapei de evaluare și selecție a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție - a proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic 1 Mai - Ploiești” cod SMIS 126860”.

Despre ce este vorba?

Dl Cristian Ganea

Și acest proiect și următorul sunt DALI-uri sunt printre singurele proiecte la care contribuția municipiului Ploiești este de 2%.

Dl George Botez

Supun la vot.

Dna Claudia Sălceanu

Domnul președinte aș dori să fim și noi coinițiatori la acest proiect dacă se poate.

Dl George Botez

Trebuie semnat.

Dna Claudia Sălceanu

Da, o să venim.

Colegul meu nu mai poate participa la ședință, vă rog să luați act.

Dl Cristian Ganea

Domnul președinte eu zic că ar fi bine ca toți colegii consilieri să fie coinițiatori la aceste proiecte pe fonduri europene. Acesta și următorul.

Dl George Botez

Domnul Ganea cum votați?

Dl Cristian Ganea

Normal că da.

Dl George Botez

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

A revenit domnul Palaș.

25 de voturi pentru on line și 1 vot pentru verbal, 26 de voturi pentru.

***

Punctul 30 pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, precum și a contribuției proprii, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultată în urma etapei de evaluare și selecție, a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție a proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic Sfântul Andrei Municipiul Ploiești” cod SMIS 126861”.

Discuții?

Cei care sutnt on line trebuie să veniți până mâine la ora 10, în calitate de inițiator, să semnați referatele de aprobare.

Vot vă rog.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Domnul Ganea cum votați?

Dl Cristian Ganea

Pentru.

Dl George Botez

25 de voturi pentru on line și un vot verbal, 26 de voturi pentru, adoptat.

***

Punctul 31 pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a municipiului Ploiești și a Regulamentului de funcționare a acesteia”.

Discuții?

Dacă nu sunt discuții, să trecem la vot.

Dl Cristian Ganea

Sunt pentru domnul președinte!

Dl George Botez

25 de voturi pentru on line și 1 vot verbal, 26 de voturi pentru, adoptat.

***

Punctul 32 pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „SCHIMBARE FUNCȚIUNE INDUSTRIALĂ CONFORM UTR S9-Ip ÎN FUNCȚIUNI COMERCIALE Șil SERVICII -IS, ZONĂ MIXTĂ -M ȘI FUNCȚIUNI  EDILITARE  -TE, ^ENTRU CONSTRUIRE CENTRU

COMERCIAL, LOCUIRE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE ȘI CONSTRUIRE ZONE TEHNICE, AMENAJARE PARCĂRI, AMENAJAREA INCINTEI CU SPAȚII VERZI ȘI PLANTATE, ALEI CAROSABILE ȘI PIETONALE, PLATFORME, ÎMPREJMUIRE, AMPLASARE SEMNALE PUBLICITARE, BRANȘAMENTE UTILITĂȚI (APĂ, CANALIZARE, GAZE NATURALE, ENERGIE ELECTRICĂ), ORGANIZARE DE ȘANTIER, AMENAJARE ACCESE (ACCESE DIN STRĂZILE EXISTENTE, RACORDARE

LA PASAJUL RUTIER EXISTENT, RAMPE/PASARELE )” P-ța 1 Decembrie 1918 nr. 1, municipiul Ploiești”.

Discuții? Trecem la vot.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

25 de voturi pentru.

Dl Cristian Ganea

Și eu pentru.

Dl George Botez

26 de voturi pentru, proiect adoptat.

***

Punctul 33 pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință”.

Dl Cristian Ganea

Propun pe domnul George Botez.

Dl George Botez

Mai sunt alte propuneri?

Dl Gheorghe Sîrbu

Nu particip la vot.

Dl George Botez

Domnul Sîrbu nu participă la vot.

Dl Gheorghe Sîrbu

Este o mascaradă ce vreți să faceți aici.

Dl George Botez

Este vot de persoane. Cine este pentru vot deschis?

Dna Ioana Geanina Serbinov - Secretar General

Este conform legii.

Potrivit Codului administrativ, alegerea președintelui de ședință se face prin vot deschis, cu majoritate simplă.

Dl George Botez

Dați vot, vă rog.

Dl Cristian Ganea

Pe al meu l-ați câștigat domnul Botez. Sunt pentru.

Dl George Botez

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

On line sunt 15 voturi pentru și 10 abțineri.

Domnul Sîrbu nu participă la vot.

Dl Gheorghe Sîrbu

M-am abținut.

Dl George Botez

Avem 16 voturi pentru și 10 abțineri.

***

Trecem la lista suplimentară: suplimentar 1 „Proiect de hotărâre privind

aprobarea efectuării procedurii de evaluare și selecție a candidatilor înscriși pentru ocuparea a cinci posturi vacante de membru în cadrul Consiliului de Administrație la S. C. Hale și Piețe S.A. Ploiești”.

Avem 5 persoane. PSD?

Dl Cristian Ganea

Doamna Marilena Stanciu și domnul Minea Gabriel.

Dl George Botez

Eu îl propun pe domnul George Popa.

Dl Gheorghe Popa

Mulțumesc domnul președinte dar nu pot să vă onorez propunerea.

Nu o să facem nominalizări pentru comisie. Nominalizați dumneavoastră.

Dl George Pană

Propun pe domnul Marius Mateescu.

Dna Claudia Sălceanu

Domnul Hodorog Bogdan.

Dl Cristian Ganea

Propun pe domnul Andrei Gheorghe să fie lista completă.

Dl George Botez

Vot de persoane, propun vot deschis.

Toată lumea este pentru?

Se abține cineva?

Este cineva împotrivă?

Înțeleg că nu.

*

Avem nominalizările. Supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Se abține cineva?

Toată lumea pentru.

*

Supun la vot proiectul.

S-a procedat la votarea electronică a proiectulului de hotărâre.

Dna Liliana Băescu - Serviciul Informatică

24 de voturi pentru, nu au votat domnul Vîscan și domnul Dinu.

Dl George Botez

Domnul Vîscan?

Dl Robert Vîscan

Pentru.

Dl Marius Dinu

Pentru.

Dl George Botez

Dinu pentru. Vîscan pentru. Ganea?

Dl Cristian Ganea

Pentru.

Dl George Botez

Apare domnul Dinu de două ori. A votat on line.

Avem 26 de voturi pentru. 24 on line și 2 voturi verbale.

***

Suplimentar 3 „Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea a zece posturi vacante din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești”.

Discuții? Domnul Sîrbu, vă rog.

Dl Gheorghe Sîrbu

Mulțumesc domnul președinte!

În primul rând, aș începe prin a o întreba pe doamna director de la Relații Internaționale de ce dorește angajarea a 8 oameni în această perioadă?

Eu nu zic că este ilegal. Dar nu este normal. Acum două luni de zile, domnul primar a venit în fața noastră și ne-a propus amânarea ratelor la bănci pentru că nu avem bani. Am fost de acord.

Acum vine în fața noastră să angajeze 8 oameni noi și să scoată 2 posturi la concurs.

O să ne explice doamna director care sunt motivele acestei urgențe în condițiile în care, dacă-mi permiteți, vă citez din lege, din legea care este aprobată de Parlamentul României, nu de mine. La art. 27 din Legea 55/15 mai 2020 scrie așa, la alin. 3 - „pe durata stării de alertă, în instituțiile și autoritățile publice se suspendă orice tip de concurs pentru ocuparea posturilor sau funcțiilor vacante și temporar vacante”.

Nu eu am făcut legea. Nu înțeleg de ce atâta grabă.

Ni se spune că nu avem bani la primărie dar pentru 8 posturi, să le angajezi? Banii îi va plăti din bugetul local. De ce ne grăbim?

O să-mi spună doamna director acum că UIP-urile au fost create, că trebuie oameni.

Nu, acești oameni pot fi angajați și în momentul când se semnează contractul de începere a lucrărilor. Adică, undeva la anul. Și atunci, pot fi plătiți din bugetul anului viitor, pentru că anul acesta nu avem bani.

Vă rog să-mi dați răspunsul doamna director.

Dna Daniela Croitoru - Direcția Relații Internaționale

Sunt semnate, la această dată, 23 de contracte de finanțare, sunt 23 de proiecte în implementare pe 3 programe operaționale. Sunt la minister, pentru semnat, în următoarele 1, 2 săptămâni, încă 6 contracte și mai avem în evaluare 2 contracte.

Dl Gheorghe Sîrbu

Cred că nu m-ați înțeles bine - și când semnați contractul de începere a lucrărilor 5          5                                  5                                       5                                                        1

puteți angaja acești oameni.

Dna Daniela Croitoru - Direcția Relații Internaționale

Nouă ne trebuiesc oameni acum, în perioada de implementare. Implementarea începe la data semnării contractului de finanțare, nu la data semnării contractului de execuție.

Dl Gheorghe Sîrbu

Doamna director, v-o spun așa prietenește: Partidul Național Liberal nu dorește să gireze niște interese ale partidelor care sunt în clipa aceasta în consiliul local și au majoritate.

Mulțumesc pentru răspunsuri. V-am spus că pot fi angajați și la anul. Ați venit în fața noastră să amânăm ratele.

Mulțumesc domnul președinte!

Îmi pare rău că nu am un o coală albă să-i dau doamnei director să-și dea demisia că așa ceva nu se poate.

Mulțumesc!

Dl George Botez

Mulțumesc!

Îmi place că aveți atitudinea lui Brătianu. Sunteți singurul absolvent de Ștefan Gheorghiu care funcționează după regulile lui Brătianu.

Dl Gheorghe Sîrbu

Mai am vreo 3 facultăți, dacă vreți, mai tehnice dar le am.

Dl George Botez

Stați puțin că noi vorbim politic aici. Am spus numai că sunteți singurul om de pe suprafața pamântului care a făcut Ștefan Gheorghiu și încearcă să-l imite pe Brătianu.

Dl Gheorghe Sîrbu

Știți care este culmea? Că dumneavoastră aveți un candidat la primăria Ploiești al cărui tată mi-a fost coleg la Academia Ștefan Gheorghiu. Este interesent ce spuneți.

Dl George Botez

Eu nu am spus că ați făcut rău ce ați făcut decât că sunteți duplicitar sau triplicitar.

Haideți să votăm.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Domnul Ganea, cum votați?

Dl Cristian Ganea

Ținând cont de faptul că, la Direcția Tehnic Investiții avem nevoie de 2 posturi și văd că sunt băgate la grămadă și cu juridicul și cu Relații Internaționale, votez pentru.

Asta nu înseamnă că mâine se fac angajări. Pe perioada stării de urgență și pe perioada stării de alertă, nu se fac angajări și nu se țin concursuri. Domnul Sîrbu a avut dreptate în ceea ce a spus.

Dl Gheorghe Sîrbu

Nu am spus eu, am venit cu legea, eu nu știu cum a primit viză de legalitate...

Dl George Botez

Ca să fiți dumneavoastră liniștit - în opinia noastră, care a fost discutată cu factorii juridici care au propus această chestiune, prin votarea acestui proiect nu se trece la realizarea angajărilor sau a concursului în sine ci, este o aprobare de principiu ca atunci când efectele legii, pe care dumneavoastră ați citat-o, vor fi înlăturate ca urmare a dispariției cauzei care a generat-o, să se poată face concursul.

Dl Gheorghe Sîrbu

Domnul președinte, vă dau perfectă dreptate dar de ce atâta grabă și nu aprobam luna viitoare când se ridica starea de alertă?

Eu dumneavoastră vă fac plângere, după lege. Vă fac eu să vedem ce răspuns primesc.

Dl Cristian Ganea

Aveți dumneavoastră informații că luna viitoare se ridică starea?

Dl Gheorghe Sîrbu

Nu știu, am presupus.

Dl George Botez

Domnul Sîbu, de ce nu întrebați dumneavoastră inițiatorul?

Dl Gheorghe Sîrbu

Păi, nu participă.

Dl George Botez

Puneți o întrebare să rămână pentru eternitate. și trebuie să vă răspundă.

Vă luați de doamna secretar degeaba? Își face meseria și dumneavoastră să-i faceți plângere?

Dl Gheorghe Sîrbu

Vă dau legea, am scos-o special.

Dna Ioana Geanina Serbinov - Secretar General

Mulțumesc domnul Sîrbu!

Cunosc legea. Acum se aprobă organizarea pentru că au fost blocate printr-o hotărâre de consiliu. Posturile vor fi publicate la momentul înlăturării stării le alertă.

Dl Gheorghe Sîrbu

Nu s-a înlăturat.

Dna Ioana Geanina Serbinov - Secretar General

Nu s-a înlăturat dar nu ne interzice nimeni ca noi să aprobăm organizarea lor în momentul de față.

Dl George Botez

Îl întrebați pe inițiator sau nu?

Dl Gheorghe Sîrbu

Nu-l mai întreb. Dacă nu este aici, pe cine să întreb domnul președinte?

Dl George Botez

Bine, am votat deja. Rezultatul?

Dl Ștefan Dănescu

Domnul Botez, mă auziți?

Vreau să vă rog și eu ceva - ședința a început de la ora 1. În stilul acesta, rămânem toți fără baterie și la telefoane și la tablete. În ședințele operative putem să lămurim aceste aspecte. Aici nu trebuie să mai justificăm votul. Spuneți-i domnul Sîrbu. În ședințele operative, nu aici. Aici zice da sau nu. Nu interesează pe nimeni de ce nu votează dânsul.

Dl George Botez

Domnul Dănescu, domnul Sîrbu a spus că a făcut mai multe școli superioare. Una dintre ele, probabil, că este IATC-ul și are un rol de făcut aici. Până acum 6 luni de zile, când domnul Dobre era șef, se juca o piesă, acum se joacă desene animate.

Haideți să numărăm voturile.

14 voturi pentru, 9 împotrivă - Sîrbu, Grigore, Răcășean, Marcu, Popa, Bolocan, Băzăvan, Sicoie, Staicu.

Dl Vlad Frusina

Și Frusina, vă rog.

Dl George Botez

Și Frusina tot împotrivă, da?

Dl Vlad Frusina

Da, domnul președinte

Dl George Botez

Domnul Andrei cum votați?

Dl Gheorghe Andrei

Pentru.

Dl George Botez

Domnul Ganea?

Dl Cristian Ganea

Pentru.

Dl George Botez

16 voturi pentru și 10 împotrivă, proiect adoptat.

***

Punctul 5 de pe suplimentare: „Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului Municipiului Ploiești sa voteze în Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” modificarea tarifelor pentru activitatea de colectare transport si transfer a deșeurilor municipale la Contractul nr. 1792/13.09.2016 în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgenta nr. 74/2018

Domnul Popa, vă rog!

Dl Gheorghe Popa

Voiam să fac un comentariu înainte de a vota acest proiect de hotărâre. Așa cum știți cu toții, acum un an de zile, prin Hotărârea 439/31 otombrie 2019, consiliul local a mai luat în discuție anumite tarifări către populație de la 9 lei 50 la 13 lei 22, argumentându-se la acel moment că se penalizează cetățenii care nu colectează selectiv.

Atunci, la acea ședință, noi grupul PNL am votat împotriva acestui proiect de hotărâre, motivând faptul că, neexistând infrastructura necesară pentru această colectare selectivă, nu este normal să penalizăm cetățenii.

Am constatat că, deși în ședința ADI, domnul primar a votat împotriva acestui tarif, totuși acest tarif se aplică la nivelul cetățenilor municipiului Ploiești.

Poate să ne confirme domnul director de la RASP, dacă mai este în sală.

Acest proiect de hotărâre, care vine tot în această idee, de a aproba și de a fi de acord cu anumite tarife majorate din partea operatorului, consider, și am discutat și cu colegii mei, că nu este oportun să se facă aceste majorări de tarife sub nicio formă. Mai ales în condițiile în care nu există acea infrastructură și nici RASP-ul, cum îmi aduc eu bine aminte, trebuia să facă niște informări către consiliul local în momentul când operatorul făcea aceste infrastructuri să ni le pună la dispoziție.

Grupul nostru PNL va vota împotriva ca domnul primar să voteze împotriva acestor măriri de tarife.

Dl George Botez

Minus cu minus dă plus.

Ce ați spus dumneavoastră, ați spus că votați împotriva votului împotrivă.

Ați spus că votați împotriva votului împotrivă?

Dl Gheorghe Sîrbu

Nu, îl împuternicim pe primar să voteze împotrivă.

Dl Gheorghe Popa

Proiectul, așa cum l-ați enunțat dumneavoastră, se referă la împuternicirea primarului să voteze în adunarea generală. Noi îl vom împuternici să voteze împotriva acestor tarife.

Dl George Botez

Asta este altceva.

Dl Gheorghe Popa

Asta voiam să explic.

Dl George Botez

Da, dar nu a ieșit așa.

Dl Iulian Bolocan

S-a înțeles eronat.

Dl George Botez

Nu s-a înțeles eronat. Mesajul a fost transmis eronat. De înțeles s-a înțeles bine.

Dl Cristian Ganea

Eu aș dori ca acest vot, pe care-l va da domnul primar în ședința cu ADI deșeuri, aș dori să lăsăm la latitudinea dânsului să voteze pentru, împotrivă sau să se abțină. Nu aș vrea să influențăm noi, ca și consiliu acest vot. Să lăsăm dreptul primarului pentru că știm ce probleme avem și dânsul a fost la comandă atâta timp.

Mulțumesc!

Dl George Botez

Haideți să vedem textul.

Se împuternicește primarul municipiului Ploiești să voteze... acolo este trecut cu „aprobare”. Dar de ce conform anexei la prezenta hotărâre?

Când este votul pentru asta? RASP-ul?

Dl Vasile lonescu - Regia Atonomă de Servicii Publice

A fost ședința pe data de 25.06...

Dl George Botez

Deci, este urgent.

Dl Gheorghe Sîrbu

A fost ședința?

Dl Vasile Ionescu - Regia Atonomă de Servicii Publice

Pe 25.06 s-a întrunit AGA și, conform statutului, în maxim 15 zile, se întrunește următoarea ședință.

Dl Cristian Ganea

Și nu a avut domnul primar împuternicire?

Dl Vasile Ionescu - Regia Atonomă de Servicii Publice

Nu am avut proiect.

Dl Cristian Ganea

De ce nu am avut?

Dl Vasile Ionescu - Regia Atonomă de Servicii Publice

Când, dacă aveam ședință astăzi?

Dl Cristian Ganea

Se putea pune pe extraordinară.

Dl Valentin Marcu

Domnul președinte aș dori să fac un amendament în sensul de a împuternici primarul municipiului Ploiești să voteze „împotriva” modificării tarifelor pentru activitatea de colectare.

Dl Gheorghe Popa

Este corect formulat amendamentul de către colegul meu.

Dl Cristian Ganea

Dar mai întâi a fost amendamentul meu. Supuneți amendamentul meu la vot și după aceea.

Eu am propus să lăsăm la latitudinea primarului să voteze ceea ce consideră. Rămâne doar „să voteze” fără „împotrivă”, fără „aprobare”.

Dl Iulian Bolocan

Și noi, consilierii nu avem niciun punct de vedere?

Dl Valentin Marcu

Nu reprezentăm și noi cetățenii?

Dl Cristian Ganea

Poate cineva să ne explice de fapt de ce se mărește această taxă? Domnul Marcu puteți să ne spuneți de ce și cât și de când?

Dl Valentin Marcu

Pe acea penalizare de necolectare selectivă a gunoiului. Ceea ce este o mare problemă. Am ridicat-o și în ședințele anterioare...

Dl Cristian Ganea

Vă întreb serios, fără să fiu tendențios - cunoașteți problema exactă? Da sau nu?

Dl Valentin Marcu

Domnul viceprimar, am citit la fel ca și dumneavoastră, proiectul de hotărâre.

Dl Cristian Ganea

Eu nu l-am citit, mi-a fost explicat pentru că nu l-am înțeles când l-am citit. După aceea am înțeles, a treia oară l-am înțeles.

Dl Valentin Marcu

Acum, trageți dumneavoastră concluzia.

Dl Cristian Ganea

Da, dar dumneavoastră afirmați că l-ați înțeles dar nu l-ați înțeles. De la ce sumă la ce sumă se ridică taxa?

Dl Valentin Marcu

Suntem într-o sală de clasă și dumneavoastră sunteți dirigintele? Nu înțeleg modul în care ați pus dumneavoastră problema.

Ați propus un amendament, îl supunem la vot, se aprobă sau nu...

Dl George Botez

Primul amendament este cel am domnului Ganea pe care va trebui să-l supunem la vot pentru că le punem în ordinea formulării.

„Se împuternicește primarul muncipiului Ploiești Adrian-Florin Dobre să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ... privind punctul pe ordinea de zi vizând modificarea tarifelor pentru activitatea...”. Punem punct după „municipale” restul se taie și avem alineat „Votul astfel exprimat va ține cont de interesele municipiului Ploiești”.

Dna Ioana Geanina Serbinov - Secretar General

Deci dispare și anexa.

Dl George Botez

Noi așa zicem că ar trebui să arate. Să lăsăm la aprecierea primarului pentru că domnia sa a fost foarte apropiat de această problemă și cred că știe ce are de făcut. Acesta este punctul nostru de vedere.

Drept pentru care voi supune la vot amendamentul care a fost propus de domnul Ganea.

Aveți vot.

S-a procedat la votarea electronică a amendamentului formulat de domnul Ganea.

Doamna Dragulea, domnul Frusina cum votați?

Dl Vlad Frusina

Mă abțin la amendament domnul președinte.

Dna Liliana Băescu - Serviciul Informatică

Avem 14 cu da, un vot cu nu al doamnei Răcășean și 7 abțineri.

Dl George Botez

Abțineri sunt Grigore, Marcu, Popa, Bolocan, Băzăvan, Sicoie, Staicu.

Dintre cei care nu au votat, domnul Ganea?

Dl Cristian Ganea

Pentru.

Dl George Botez

Domnul Sîrbu?

Dl Gheorghe Sîrbu

Abținere.

Dl George Botez

Domnul avocat Frusina a zis că este abținere.

Doamna Dragulea nu a votat.

Avem 15 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 9 abțineri și au lipsit 2, Hodorog și Dragulea.

A fost adoptat amendamentul.

*

Domnul Marcu, în condițiile acestea, mai vreți să supunem și amendamentul dumneavoastră?

Dl Valentin Marcu

Este inutil domnul președinte.

Dl George Botez

Deci, îl retrageți, da?

Dl Gheorghe Popa

Dar era foarte util domnul președinte pentru că exprima votul și opțiunea consiliului local cu privire la această situație.

Dl George Botez

Am înțeles dar, consiliul local, prin majoritate, a lăsat la aprecierea domnului primar.

Dl Gheorghe Popa

Am înțeles. Noi o să votăm împotriva proiectului.

Dl George Botez

Trecem la vot.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Doamna Răcășean cum votați?

Dna Florica Răcășean

Am votat pentru.

Dl George Botez

Domnul Sîrbu?

Dl Gheorghe Sîrbu

Împotrivă.

Dl George Botez

Domnul Ganea?

Dl Cristian Ganea

Pentru.

Oricum, ceea ce-mi pare rău este că un oraș cu 220 de mii de locuitori are dreptul doar la un singur vot.

Dl George Botez

Doamna Dragulea nu mai este, domnul Hodorog nu mai este.

Avem 16 voturi pentru, 8 împotrivă la care se adaugă votul împotrivă al domnului Sîrbu. 16 voturi pentru și 9 împotrivă.

Declar ședința închisă.

Dl Gheorghe Popa

Domnul președinte, așa cum v-am informat la început, la interpelări, cei care doresc din colegii mei, domnii viceprimari, chiar și domnul primar să avem o întâlnire la garajul Rosal să vizualizăm utilajele dacă mai sunt funcționale, dacă sunt în regulă...

Dl George Botez

Noi o să vă trimitem candidatul de primar, pe domnul senator Radu Oprea, viitorul primar al Ploieștiului.

Mulțumesc!

Am închis ședința.

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ


SECRETAR GENERAL,

Ioana-Geanina SERBINOV


Verificat: Șef serviciu Adriana Cîrstea

Întocmit, Consilier Elena Bucur