ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

P R O C E S - V E R B A L al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 29 aprilie 2020

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului municipiului Ploiești, Adrian-Florin Dobre nr. 1158/23.04.2020.

*

Ședința s-a desfășurat prin mijloace electronice.

*

La ședință au participat un număr de 27 consilieri din 27 în funcție.

***

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian-Florin Dobre        - Primar

Doamna Ioana-Geanina Serbinov     - Secretar General

***

Ședința a fost condusă de domnul consilier George-Sorin-Niculae Botez. ***

Dl George Botez

Bună ziua!

Suntem toți consilierii prezenți, 27. Bineînțeles, există cvorum.

Începem ședința cu Imnul de stat.

*

Avem ordinea de zi pe care o cunoașteți. Se propun suplimentar următoarele puncte, pe care propun să le votăm în bloc:

-     Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la

Hotărârea nr.575 /2018 privind majorarea capitalului social al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. prin aportul în numerar de către asociatul unic Municipiul Ploiești - inițiat de viceprimar Cristian Mihai Ganea.

  • -     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2020 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.

  • -     Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.33/29.01.2016, privind contractarea unui împrumut intern în valoare de 150.000 mii lei, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.153/10.05.2016 și Hotărârea Consiliului Local nr.174/30.05.2019 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.

  • -     Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli, având ca sursă de finanțare bugetul local al Centrului Creșă Ploiești pe anul 2020 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.

Proiectul nr. 1 la ce se referă? Eu nu l-am văzut.

Dl Cristian Ganea

Este cel cu majorarea capitalului la SGU?

Dl Alin Dănilă - S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Nu este acela. Acela a fost retras.

Dl Paul Palaș

Aveți grijă să nu fie acela prin care se actualizează lista de investiții.

Dl Alin Dănilă - S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Acela e.

Dl George Botez

Este vorba de mașina de marcaj.

Dl Alin Dănilă - S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Celălalt a fost retras.

Dl George Botez

Potrivit posibilităților tehnice, există două modalități de vot - votul care este dat electronic și care se va exercita pe fiecare proiect în parte sau voturi care, în mod normal ar trebui să fie luate prin ridicarea mâinii.

Având în vedere că dumneavoastră sunteți on line, voi întreba dacă este cineva împotrivă sau dacă se abține cineva, urmând ca votul pentru să fie dedus prin scăderea abținerilor și voturilor împotrivă din totalul voturilor exprimate, adică 27. Așa am făcut și până acum și vă întreb din nou dacă toată lumea este de acord. Dacă nimeni nu spune că nu este de acord, prezumăm acordul tuturor. Înțeleg că toată lumea este de acord.

Este cineva împotriva introducerii pe ordinea de zi a acestor puncte suplimentare?

Se abține cineva?

Cu 27 de voturi pentru, au fost introduse pe ordinea de zi.

*

Supun la vot ordinea de zi completată cu suplimentare:

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Sunt inițiatorul proiectului nr. 12 și vreau să-l retrag de pe ordinea de zi.

Dl George Botez

Punctul 12 este retras.

Supun la vot ordinea de zi întrebându-vă dacă este cineva împotrivă? Se abține cineva? Înțeleg că nu.

Cu unanimitate de voturi, ordinea de zi este aprobată.

***

Trecem la desfășurarea lucrărilor:

Punctul 1 pe ordinea de zi: Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 17 martie 2020”.

Au lipsit: Dănescu, Dragulea, Ganea, Mateescu, Sălceanu și Văduva, deci 6. Asta înseamnă că vor vota toți ceilalți mai puțin cei 6.

S-a procedat la votarea electronică a procesului verbal.

21 de voturi pentru. Aprobat.

***

Punctul 2 pe ordinea de zi: Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 24 martie 2020”.

Au lipsit: dna Băzăvan, dl Bolocan, dl Dănescu, dna Dragulea, dl Hodorog, dl Mateescu și dna Sălceanu, 7 colegi. Restul de 20 votează.

S-a procedat la votarea electronică a procesului verbal.

20 de voturi pentru. Aprobat.

***

Punctul 3 pe ordinea de zi: Aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 31 martie 2020”.

Am fost toți prezenți.

S-a procedat la votarea electronică a procesului verbal.

27 de voturi pentru. Aprobat.

***

Punctul 4 pe ordinea de zi: Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 7 aprilie 2020”.

Au fost 25 de consilieri. Au lipsit: dna Băzăvan și dl Dănescu. Restul de 25 votați.

S-a procedat la votarea electronică a procesului verbal.

25 de voturi pentru. Aprobat.

***

Punctul 5 „Întrebări și interpelări”.

Aici, ca să o scurtăm, am discutat ieri la operativă, pentru cine a fost, restul colegilor vor afla acum, a fost formulată o informare privind incinta stadionului Ilie Oană privind niște bunuri care ar trebui să fie valorificate de lichidatorul judiciar al clubului Petrolul.

Ni s-a pus la dispoziție o informare, pe care bănuiesc că toată lumea a citit-o și ieri, la ședința operativă, am solicitat din partea doamnei city manager o informare detaliată privind situația bunurilor. Am primit-o astăzi, o aveți cu toții.

Din punctul meu de vedere, consiliul local nu are nicio atribuție legată de bunurile respective și solicit departamentelor patrimoniu, juridic, economic să facă o analiză și să întreprindă de urgență toate măsurile legale pentru ca stadionul să păstreze bunurile respective și să se poată desfășura competiții. Pentru că, importantă este funcționalitatea obiectivului respectiv și cineva trebuie să găsească cea mai bună soluție, din executiv.

Din punctul acesta de vedere, am toată încrederea că veți cântări cum trebuie și că veți formula inclusiv în instanță toate solicitările necesare pentru a asigura funcționalitatea bazei sportive și pentru ca Petrolul să poată să-și desfășoare meciurile, mai ales în condițiile în care există premisele să se reia Campionatul Ligii II iar dezideratul de promovare este unul care nu poate să fie pus în discuție. Adică, să nu avem niște probleme mai mari decât noi, da?

Mulțumesc!

Dacă mai sunt alte interpelări?

Domnul Palaș, doamna Sălceanu, domnul Ganea.

Doamna Sălceanu aveți cuvântul.

Dna Claudia Sălceanu

Vă mulțumesc!

Având în vedere că se vor relua cursurile pentru cei de clasa a VIII-a și a XII-a, propun către Primărie să alocăm niște bani pentru achiziționarea măștilor, atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice.

Și aș mai vrea, dacă tot nu s-au montat dispensere pentru dezinfectanți la blocuri, măcar la unitățile de învățământ să montăm aceste dispensere pentru că o să fie de mare necesitate pentru elevi și pentru cadrele didactice.

Mai este pe ordinea de zi de astăzi, pe suplimentare, un proiect pentru Exim Bank, pentru prelungirea pentru încă un an. Știm că anul trecut, în 2019, s-au cheltuit cei mai mulți bani. Anul acesta sper că nu vom rămâne doar cu cei 5 milioane retrași pentru că, chiar dacă este pandemie, încă se lucrează. Sunt primării, atât în județ, cât și în toată țara, unde se lucrează chiar dacă este pandemie, chiar dacă este situație de criză, investițiile merg în continuare. Sper că nu rămânem ca în anul 2017, când am cheltuit doar 4 milioane, sper să continuăm investițiile.

Atât am avut de spus. Mulțumesc!

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Vreau să dau câteva răspunsuri doamnei consilier.

Noi deja am făcut demersuri către Inspectoratul Școlar pentru a stabili numărul de elevi care vor fi implicați în anii terminali, atât pe perioada cursurilor, pe cele 10 zile stabilite, cât și examenele care se vor derula, plus locațiile, spațiile în care se vor desfășura. Noi avem, pe lângă această obligație legată de dezinfecția sălilor respective pe fiecare zi de curs, așa cum ați spus și dumneavoastră și ne gândim foarte mult și la partea aceasta de prevenție, eventual termometre care să stabilească posibilitatea de acces sau nu în funcție de temperatura pe care o au elevii, profesorii, ș.a.m.d. la intrarea la curs. Termometre digitale din acelea care pot lua temperatura fără contact.

Dl George Botez

Noi cum stăm cu dezinfecția școlilor, domnul primar?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Atât timp cât este stopată activitatea în școli, nu s-a mai efectuat. Momentul în care va fi stabilită redeschiderea școlilor, bineînțeles...

Dl George Botez

Înțeleg că cei de la clasele terminale, a VlII-a și a XlI-a care sunt elevii școlilor și profesorii care trebuie să intre acolo, părerea mea este că nu trebuie să fie 100% elevi acolo, este suficient să fie 5%, 10% din elevi și nu mi pare normal să-i primesc în niște școli care nu sunt dezinfectate.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Perioada în care s-au stabilit acele cursuri este în luna iunie, prima decadă a lunii iunie a acestui an și bineînțeles că, la sfârșitul lunii mai, vom face procedurile de dezinfecție.

Dl George Botez

Asta voiam să vă rog, ca să avem grijă de sănătatea copiilor și a profesorilor.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Acolo unde vor avea loc activități educaționale în această perioadă, în prealabil se vor face procedurile de dezinfecție și dezinsecție.

Dl George Botez

Bănuiesc că peste tot pentru că este vorba de clasa a VIII-a și o are fiecare școală, nu?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

În școlile în care avem grupa pregătitoare și clasele I-IV și alte câteva spații în care nu se vor desfășura activități educaționale.

Așteptăm răspunsul Inspectoratului Școlar pentru a ne putea pregăti pentru avea timpul necesar pentru procedurile de achiziție, ce spuneam mai devreme, termometre, dezinfectante, de ce mai avem nevoie pentru a asigura sănătatea copiilor și a cadrelor didactice.

Dl George Botez

Mulțumesc!

Domnul Palaș, vă rog!

Dl Paul Palaș

Mulțumesc domnul președinte!

Domnul primar, în urma declanșării pandemiei și a tot ce a însemnat după aceasta, situație de urgență, căderea economiei, este evident faptul că bugetul municipiului Ploiești va fi grav afectat. Chiar și numai pentru faptul că o bună parte din venituri, așa cum știți, vin din impozitul pe venit. Nemaifiind atât de multe venituri la nivelul economiei, nemaifiind salariile la nivelul celor care eram obișnuiți să le avem, în mod evident, bugetul municipiului Ploiești va avea foarte mut de suferit.

Vreau să vă rog două lucruri: primul dintre ele - să încercați să faceți o analiză asupra situației bugetului local la 30 aprilie, să vedem exact pe execuție cum stăm, să vedem ce perspective sunt și să propuneți măsuri în consecință.

Iar, cea de-a doua rugăminte pe care o am la dumneavoastră, care în același timp îmbracă și forma unei întrebări este: ce măsuri ați întreprins până în acest moment pentru a duce la normalitate, într-un fel, cheltuielile bugetare? Pentru că noi trebuie să fim (știți foarte bine asta) în corelație perfectă cu veniturile atunci când discutăm despre cheltuieli. Or, una din principalele cheltuieli pe care municipalitatea le are este cea cu salariile. Și știți foarte bine că sunt instituții (nu vreau să le dau numele acum) care nu au obiectul muncii în această perioadă. Trebuie, suntem obligați de realitate, astfel încât să nu ajungem la vară în situația neplăcută de a nu avea deloc bani, să luăm măsuri astfel încât să ne încadrăm în anvelopa financiară pe care o avem, în anvelopa pe venituri.

Dacă anticipăm și este clar pentru toată lumea că va fi o scădere a veniturilor, atunci noi avem obligația să corectăm și cheltuielile. Și acolo unde o putem face, suntem obligați s-o facem.

Întrebarea mea către dumneavoastră este dacă ați întreprins vreo măsură referitoare la salarizarea personalului care nu are obiectul muncii în această perioada? Și dacă nu, ce intenții aveți pe viitor?

Mulțumesc!

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Rămăsesem dator cu un răspuns doamnei Sălceanu: sunt o serie de proiecte de investiții care nu au fost oprite, se derulează în continuare și o bună parte din ele, bineînțeles sunt finanțate din creditul de la Exim Bank.

Acum revenim la întrebarea dumneavoastră, domnul Palaș, da, s-au întreprins o serie de măsuri în vederea diminuării cheltuielilor în unele servicii, acolo unde activitatea instituțiilor respective din subordine s-a restrâns.

În momentul de față este destul de dificil să anticipăm cu cât se va diminua bugetul având în vedere diminuarea impozitului pe venit ca și bază de calcul ținând cont de faptul că noi zilele trecute, de exemplu, am primit o adresă de la Direcția Regională a Finanțelor Publice ca, în urma majorării cu acele 2 puncte procentuale a IVG-ului conform modificării legii bugetului, ne-au transmis că vom încasa aceleași sume de bani ca previziunea de la începutul anului.

Totodată, știm foarte bine că s-au amânat, ca termen, încasarea atât a taxelor cât și a impozitelor locale până la data de 30 iunie. Ceea ce face foarte greu să anticipăm cât vom încasa taxe și impozite locale în această primă perioadă și până la sfârșitul anului.

O analiză până la data de 30 aprilie o s-o facem.

Pe de altă parte, decizia va trebui s-o luăm împreună, dumneavoastră sunteți și președintele comisiei de buget finanțe, atât la nivelul comisiei de buget finanțe cât și la nivelul consiliului local. Pentru că o serie de măsuri, mai ales când vorbim de buget, țin de votul consiliului local.

Dl Paul Palaș

Este în regulă.

Domnul primar, vă atrag atenția că anumite măsuri trebuiesc luate în timp. Dacă ne trezim un pic mai târziu, s-ar putea să nu mai avem ce să facem. Și să ne trezim dintr-o dată cu visteria goală și fără posibilități de a corecta lucruri.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

V-am spus: legat de bunuri și servicii, lucrurile sunt deja verificate, umează să vedem, pe fiecare instituție din subordine, care sunt diminuările acestor cheltuieli, urmând să vedem, legat de celelalte cheltuieli pe care noi le avem, servicii de utilitate publică, ș.a.m.d. ce decizii vom lua.

Dl Paul Palaș

Este în regulă, vă mulțumesc!

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Domnul Palaș, dacă doriți, putem avea mâine, în jur de ora 1, o discuție pe această temă.

Dl Paul Palaș

Cu mare plăcere domnul primar.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Alături de comisia de buget, ca să vedem exact cum abordăm problema.

Dl George Botez

Domnul Ganea, vă rog!

Dl Cristian Ganea

Mulțumesc domnul președinte!

Aș dori să rog colegii să se gândească foarte bine și să luăm o hotărâre. De fapt, am să vin cu un proiect de hotărâre pentru data viitoare, chiar dacă va fi o ședință extraordinară, sau ordinară, prin care să înființăm o comisie, din rândul consilierilor și o parte formată din persoane desemnate prin dispozițe a primarului pentru a analiza situația fondurilor europene. De ce se întâmplă aceste derapaje, de ce se întâmplă aceste întârzieri, exact cine a greșit?

Pentru că, așa cum ați văzut, în comisia de buget tot timpul apar discuții, apar discuții și în ședințele de consiliu vizavi de anumite proiecte, de anumite măriri de prețuri și tot ceea ce înseamnă fonduri europene. Și trebuie să ne hotărâm și să vedem ce putem să facem anul acesta și următorii ani. Pentru că, așa cum a spus și domnul Palaș, bugetul se micșorează, nu se mărește, chiar dacă, la începutul anului s-au dat asemenea asigurări.

S-a pus problema și de amânare a ratelor. Văd că nu s-a făcut nimic. Aș dori executivul, doamna Crăciunoiu să încerce să vadă ce ar însemna acest lucru pentru că ar fi gură de oxigen.

Avem foarte multe probleme în orașul Ploiești. Așa cum știți, orice investiție nedusă la bun sfârșit, înseamnă bani pierduți. Am să încep cu Cartierul Mitică Apostol, unde am îngropat o grămadă de bani pentru canalizare și încă nu-l avem legat la canalizarea principală a orașului, nu avem străzile asfaltate. Dacă vom lăsa lucrarea, acest șantier deschis, așa cum este și acum, probabil că, într-un an, doi banii aceia exact îngropați vor rămâne în pământ. Nu va beneficia cineva de pe urma lor.

În orașul Ploiești, în aceste zile, din cauza pandemiei, nu a fost circulație nici pietonală, nici auto, se puteau face asfaltări, se putea face astuparea gropilor de care Ploieștiul este plin, se puteau face marcaje rutiere. Tot timpul avem probleme de genul: să mai stea pe site, stai că nu avem bani, stai că nu am făcut...

Ar trebui un pic personalul să încerce să depună mai multă muncă. Vorbesc și de cei de la SGU și cei de la Economic și cei de la DTI.

Părerea mea este că acest lucru de acasă sunt timpi morți. Acesta este adevărul. Dacă putem să ținem o ședință de consiliu noi, consilierii cu tableta este ok. Dar, dacă vrei să-ți rezolvi anumite situații de lucrări, anumite documente, trebuie să fii la serviciu. Or, acest lucru a fost din ce în ce mai greu, aproape deloc. De aceea se și întâmplă cu 5 minute înainte de ședința de consiliu local încă mai stăm de vorbă pe anumite proiecte care nu au avize nici de la economic, nici de la juridic, nici de legalitate. Ar trebuie să intrăm în normal, totuși.

Și acest lucru, dacă-mi sunteți alături, putem face un control prin înființarea acestei comisii. Voi face un proiect de hotărâre și am să-l depun pentru ședința următoare.

Mulțumesc frumos!

Dl George Botez

Și eu.

Doamna Băzăvan aveți cuvântul!

Dna Larisa Băzăvan

Tot în legătură cu școlile și cu examenele naționale de clasa a VIII-a și bacalaureat, pentru buna desfășurare a examenelor de clasa a VIII-a și a XII-a este nevoie de suplimentarea camerelor de supraveghere pentru că elevii vor sta câte 10 în bancă și nu sunt pregătite suficient de multe clase. Trebuie să se aibă în vedere și acest lucru, dacă se poate.

Dl George Botez

Domnul Popa, vă rog!

Dl Gheorghe Popa

În spiritul a ceea ce a spus domnul viceprimar Ganea, privind acele proiecte pe fonduri europene care, așa cum am văzut și cei care am participat la grupul operativ ieri, au venit spre aprobare și posibilă introducere pe ordinea de zi cele 23 de proiecte pe fonduri europene privind eficientizarea termică a celor 14 blocuri și a unităților de învățământ în ideea că astăzi de dimineață comisia de buget finanțe va lua în discuție avizarea acestor proiecte deoarece, pentru unele din ele chiar este un termen limită pentru transmiterea acestor proiecte de hotărâri.

Astăzi de dimineață am constatat cu stupoare că, deși erau rapoartele de la Direcția Tehnic Investiții și comisia de buget finanțe s-a întrunit, nu exista un raport de specialitate de la Direcția Economică, fapt care a blocat procedurile ulterioare de a fi introduse pe ordinea de zi și a primi viză de legalitate.

Aș dori, în scris, de la Direcția Economică să mi se dea un răspuns care este motivul pentru care nu s-a realizat acel raport de specialitate din partea Direcției Economice?

Dra Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Documentele nu ne-au fost puse la dispoziție. Le-am avut exact în timpul ședinței comisiei de buget, la a doua ședință a comisie de buget, astăzi, la ora 12.

Dl George Botez

Bine că nu vi le-a adus mâine.

Dl Gheorghe Sîrbu

Bătaie de joc.

Dl George Botez

Nu știu dacă a fost o bătaie de joc. A fost o grabă nejustificată pentru că acele lucrări s-au terminat atunci când s-au terminat (se puteau termina și înainte și după momentul acela dar așa a fost să fie istoria) numai că ele trebuie să ducă la niște verificări. Discutăm de bani publici și am văzut o chestie care mi-a rămas în minte: indiferent de funcția pe care o ai, banul public te va urmări toată viața.

Mie nu mi se pare normal să dai un vot în neștiință de cauză crezând pe cuvânt pe cineva că așa este. Eu nu zic că-i așa sau nu-i așa dar repet ceea ce spun din 2012 de când sunt consilier local: nu vă bazați pe experiența unor oameni care sunt profesioniști în domeniile lor din cadrul consiliului pentru că noi nu avem timp să studiem în detaliu acea documentație.

Acele documentații care presupun cheltuirea banilor publici, europeni în principal, trebuie să fie temeinic verificate de către compartimentele de specialitate ale primăriei. Iar, în momentul în care vin la vot, noi să apreciem dacă vrem sau nu vrem să facem cheltuiala respectivă sau dacă vrem sau nu vrem să facem upgrad-ul contractului respectiv.

Dar nu așa, repede, repede, pune-le pe ordinea de zi. Eu unul, după 8 ani de consiliu vă spun că am câștigat campionatul mondial de repeziciune în votul unor proiecte pe care le cunoaștem. Eu unul nu o să votez așa ceva în necunoștință de cauză.

Dl Gheorghe Popa

Mulțumesc domnul președinte!

Aveți perfectă dreptate. Nici eu nu doresc și nu aveam intenții în acest sens și sper că, dacă așa cum doamna director economic a afirmat, au fost aduse în scurt timp, sper ca, într-un termen relativ redus, pentru a nu pierde o finanțare, în circa 1 săptămână de zile, să aloce timpul necesar pentru studierea cu celeritate a acestor proiecte. Ca să putem să le aducem în timp util la votul consiliului local.

Dl George Botez

Perfect. Vă mulțumesc!

Domnul Sîrbu, vă rog!

Dl Gheorghe Sîrbu

Mulțumesc domnul președinte!

Aș dori să ridic 2 probleme: problema ridicată de domnul consilier Paul Palaș este problema ridicată de mine în comisia de buget finanțe. Eu am dat în comisie și numele subunităților care se subordonează consiliului local unde trebuie să reevaluăm bugetul local, să vedem care sunt cheltuielile de acolo, dacă nu au activitate....

Dl George Botez

Spuneți cu subiect și predicat, exact la cine v-ați referit.

Dl Gheorghe Sîrbu

M-am referit la Filarmonică, la Teatru, la CSM, Parcul Municipal, Parcul Constantin Stere. Toate aceste subunități să vină în cadrul comisiei 1, de buget să vedem care sunt cheltuielile pe lunile acestea în care nu au activitate, să le reducem cheltuielile pentru că veniturile primăriei oricum vor scădea proporțional.

Dl George Botez

Eu din câte știu, fiind în consiliul de administrație la Filarmonică, s-au făcut reduceri.

Dl Gheorghe Sîrbu

Nu s-a făcut decât de 100.000 de lei.

Dl George Botez

Eu nu discut în contradictoriu. Voința de a face o astfel de analiză există.

Dl Gheorghe Sîrbu

Da, dar dorim s-o facem cu simțul răspunderii ca să putem să ducem bani în bugetul consiliului local la capitolul „rezervă” ca să aibă, dacă va fi cazul, anumite sume pentru.

Dl George Botez

Chestiune care ține de eficientizare. Și vreau să vă spun și dumneavoastră, am discutat-o în particular cu unii dintre colegi dar v-o spun și dumneavoastră ca să ne înțelegem, este vorba de CSM - din punctul meu de vedere și domnul Sîrbu știți asta, din 2015, sub o formă sau alta, noi am avut acolo dispute, analize, comisii și chestiuni de genul acesta. Vă spun că am reușit să stăvilim un avânt de a cheltui banii iar, la ora aceasta, banii se cheltuie total aleatoriu acolo. Pentru că, din punctul meu de vedere, cea mai mare greșeală, pe care noi o facem în continuare cu acest CSM, este să avem în aceeași oală și administrarea bazelor sportive și activitatea sportivă.

În momentul acesta noi alocăm bani pe baze sportive și ei se duc pe sport, pe niște cheltuieli care sunt voluptorii adică sunt secții care, pe criza asta își cumpără de 6 sute milioane treninguri, sunt secții care închiriază terenuri peste terenuri, noi având posibilități, sunt foarte multe chestiuni care țin de modalitatea de a amesteca acești bani în așa fel încât nimeni să nu înțeleagă nimic.

Eu propun să ne gândim foarte serios și în cel mai scurt timp posibil să rupem bazele sportive, să facem o direcție de administrare imobiliară în cadrul Primăriei Ploiești preluăm o parte de oameni de acolo ca să nu majorăm scheme și vom urmării exact: câți bani ai tu nevoie, pe tine te plătește primăria și primăria este titularul facturii. Și plătesc eu facturile atunci când trebuie. Atunci voi putea să asigur corecta funcționare a CSM-ului. Dar la ora aceasta, am vorbit și cu actualul domn director și mi s-a părut un domn de bună calitate și dornic să facă anumite lucruri, a spus că ne sprijină în această chestiune.

Culmea este că și domnia sa inițiase acest lucru. Haideți să facem asta și vă asigur că vom rezolva unele probleme de buget.

Dl Gheorghe Sîrbu

Așa este domnul președinte, sunt de acord cu dumneavoastră.

Dl George Botez

Dacă sunteți de acord cu mine mă și sprijiniți în acest proiect?

Dl Gheorghe Sîrbu

Da, sigur.

Dl George Botez

Vă mulțumesc!

Dl Gheorghe Sîrbu

O a doua problemă este legată de cele 25 de proiecte de hotărâri venite de la Direcția Relații Internaționale, Direcția Tehnic Investiții, care au venit ieri, la sfârșitul ședinței comisiei, cu vreo 2 ore, au venit și au spus că mai sunt 25 de proiecte care trebuie luate în discuții.

Dl George Botez

Nu erau 25, erau 23.

Dl Gheorghe Sîrbu

23 dar nu erau trecute nicăieri. Și atunci am spus că nu putem lua în discuție astăzi, să dăm avize unor proiecte despre care nu știm despre ce este vorba.

Astăzi ne-am întrunit în ședința de buget înainte de această ședință și am întrebat și eu curios: care este creșterea pe fiecare proiect în parte? Nu a știut nimeni să-mi spună care este creșterea până când, cu două minute înainte de începerea ședinței, a venit cu un deviz pe care mi l-a pus în față la un singur proiect era 130 de mii de lei.

Eu întreb: nu cumva era necesar, aceste proiecte, vineri când s-a făcut ordinea de zi, să fie trecute acolo ca să putem și noi să le studiem și să putem ...

Dl George Botez

Numai un pic, cum am vorbit și cu distinsul domn coleg al meu și al dumneavoastră, Popa, am spus în felul următor - problema este o problemă, ca să fiu în tonul zilei, pandemică în această primărie, care ține de 90% din proiectele care sunt puse pe masa consilierilor. Noi, împreună cu domnul primar, împreună cu secretarii care s-au tot perindat am stabilit inițial un termen de 10 ale lunii, apoi 15 până când se depun și se încheie darul de nuntă pentru consiliul care va urma. În așa fel încât să aibă timp și oamenii din executiv să-l studieze, să ceară clarificări și să ne sesizeze și pe noi în comisii în așa fel încât să vedem tabloul cu totul. Ca să dăm un vot în cunoștință de cauză.

Dl Gheorghe Sîrbu

Domnul președinte, numai puțin să vă spun de ce am votat împotrivă: eu am votat împotrivă din două motive - am întrebat Direcția Economică la comisia de buget dacă are avizul Direcției Economice și mi s-a spus că nu. Are aviz de la Direcția Juridică? Nu.

Atunci eu cum să votez, care nu sunt specialist?

Dl George Botez

Problema este că nu trebuie să acuzăm ...

Dl Gheorghe Sîrbu

Nu acuz pe nimeni.

Dl George Botez

S-a venit cu ele că erau gata, atunci au fost gata. Dar răspunsul nostru trebuie să fie: vă mulțumim că le-ați făcut, acum avem și noi nevoie de timp să le studiem.

Pentru că nu pot să-i fac cuiva o acuză că nu le-a terminat acum 10 zile. Știți de ce nu s-au terminat? Că nu s-au terminat. Atât timp cât nu am niște dovezi, nu pot să fac niște afirmații.

Haideți să le lăsăm, se vor uita oamenii, când este gata ne chemați și pe noi să votăm, poate votăm, poate nu votăm, fiecare după sufletul lui.

Am încheiat aici? Înțeleg că da. Trecem mai departe.

***

Punctul 6 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 ”.

Discuții?

Dl Paul Palaș

Domnul președinte precizez că are aviz faviorabil de la comisia de buget finanțe.

Dl George Botez

Trecem la vot.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Lipsesc de la vot doamna Stanciu și doamna Sorescu, 25 participanți la vot.

25 de voturi pentru, proiect adoptat.

***

Punctul 7 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Casei de Cultură ”I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești”.

Discuții?

Dl Paul Palaș

Aviz favorabil din partea comisiei de buget finanțe.

Dl George Botez

Mulțumesc!

Trecem la vot.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

A revenit la vot dna consilier Sorescu.

26 de voturi pentru, proiect adoptat

***

A revenit dna consilier Stanciu.

Punctul 8 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și estimările pe anul 2021-2022”.

Lipsă viză legalitate. Nu intră în dezbatere.

***

Punctul 8 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2019 ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești”.

Ieri era fără viză de legalitate. Astăzi înțeleg că s-a dat viză. Comisia de buget?

Dl Paul Palaș

Aviz favorabil, domnul președinte. Nu sunt probleme.

Dl George Botez

Mulțumesc. Trecem la vot.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Dna Larisa Băzăvan

La mine nu a apărut caseta pentru vot.

Dl George Botez

Cum votați?

Dna Larisa Băzăvan

Pentru.

Dl George Botez

Avem 26 de voturi pentru electronic, o consemnăm și pe doamna Băzăvan, care a votat verbal, avem 27 de voturi pentru, proiect adoptat.

***

Punctul 10 pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind modificarea nivelului indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru perioada 2020 - 2021 cuprinși în anexa nr. 1 la contractul de mandat al membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, actualizați conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 42/20.02.2020”.

Discuții? Înțeleg că nu sunt. Trecem la vot.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotătâre.

Domnul Frusina?

Dl Vlad Frusina

Am votat pentru.

Dl George Botez

Avem 26 de voturi pentru electronic și domnul Frusina a votat verbal, deci 27 de voturi pentru, adoptat.

***

Punctul 11 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind numirea a doi administratori provizorii în cadrul Consiliului de administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești”.

Dl Marcian Cosma

Am să-l rog pe inițiator, respectiv pe dl primar, să prorogăm acest proiect de hotărâre sau să-l retragem deoarece nu consider că este necesar având în vedere că satisface nevoile de administrare ale RASP-ului un număr de 5 persoane și este conform Legii nr. 109, prin care-și desfășoară activitatea această instituție. Și uitându-mă și la celelalte instituții din subordinea consiliului local și a primăriei municipiului Ploiești, respectiv SGU, care are tot 5 membri în consiliul de administrație, nu știu de ce este necesar să venim cu un proiect de hotărâre prin care să-l completăm la 7 membri când poate funcționa foarte bine consiliul de administrație cu 5 membri, care sunt deja numiți.

Eu propun să prorogăm acest proiect și să rămână consiliul de administrație la un număr de 5 membri. Astfel creăm și economie la bugetul local.

Dl George Botez

Deci, avem propunere de prorogare.

Supun la vot prorogarea:

Împotriva prorogării avem așa: dl Sîrbu, dna Staicu, dna Băzăvan, dl Popa, dl Pană. Deci 5 prezenți în sală.

Mai avem: dl Sicoie, dl Bolocan, dl Frusina, dl Grigore, dl Palaș, dl Văduva, dna Răcășean.

Dl Valentin Marcu

Ar trebui să anulăm acest proiect, nu să-l prorogăm, respins.

Dl George Botez

Am supus la vot prorogarea.

Dna secretar general Ioana Serbinov

Nu am înțeles domnul Marcu cum este.

Dl George Botez

Domnul Marcu a votat împotriva prorogării.

Deci avem 13 împotrivă.

Se abține cineva la prorogare? Nu.

Restul sunt pentru. Deci sunt 14 pentru prorogare, 13 împotrivă, proiect prorogat. ***

Punctul 12 a fost retras de domnul primar.

Punctul 13 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea a cinci posturi vacante de funcție contractuală din cadrul Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere”.

Sunte cele cu pensionările, nu?

Discuții? Nu sunt. Supunem la vot.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

17 voturi pentru și 10 abțineri, cele ale consilierilor: Florin Sicoie, Valentin Marcu, Iulian Bolocan, Constantin Grigore, Florica Răcășean, Gheorghe Popa, Larisa Băzăvan, Gheorghe Sîrbu, Vlad Frusina și Zoia Staicu, proiect adoptat.

Dl Gheorghe Sîrbu

Este o perioadă acum când numai de concursuri nu trebuie să ne ținem. Și au ieșit la pensie numai de la Parcul Constantin Stere.

Dl George Botez

Noroc că nu ne-au venit acele trei posturi de director.

Dna Zoia Staicu

Haideți să terminăm că ne face presa zob cu angajările.

Dl George Botez

Doamnă, ce angajări, că sunt locuri disponibile ale unor persoane dintre care două sunt absolut necesare desfășurării activității pentru că sunt pe SSM.

Dna Zoia Staicu

Din 200 de angajați nu pot ține locul a doi îngrijitori? Mă îndoiesc.

Dl George Botez

Doamnă dumneavoastră sunteți mulțumită că soțul dumneavoastră stă acasă? Vă spun eu că nu sunteți. Nu este normal ca fiecare să se ducă la locul de muncă și să câștige un ban? Nu este normal ca toată lumea să câștige un ban pe vremea aceasta? Nu este suficient că Guvernul a uitat de promisiunile făcute? Cu ce vreți să mănânce oamenii aceștia.

Dna Zoia Staicu

Este cu totul altceva.

Dl George Botez

Nu este doamnă.

Haideți să trecem mai departe.

***

Punctul 14 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării gradului profesional a patru funcții publice din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești”.

Discuții? Nu sunt. Trecem la vot.

S-a procedat la votarea proiectului de hotărâre.

Domnul Palaș?

Dl Paul Palaș

Am întârziat un pic cu votul pentru că vreau să mărturisesc că rândul trecut m-am cam grăbit. În opinia mea, ar fi trebuit să mai amânăm angajarea acelor posturi dar am considerat și eu mai mult cu sufletul cum ați făcut și dumneavoastră domnul 5                                                                                                                      5                            5

președinte. Dar, dacă am fi gândit la rece, ar fi trebuit să nu aprobăm acel proiect.

Dl George Botez

Dacă ar fi să gândim la rece, după părerea dumneavoastră, exprimată voalat în discuția cu domnul primar, ar trebui să rămână 20% din primărie, corect?

Dl Paul Palaș

Nu domnule, m-ați auzit pe mine vorbind așa?

Dl George Botez

Nu, trebuie făcute niște economii că, la ce venituri avem la ora aceasta, avem o mare problemă, vă spun. Știți foarte bine că atunci când am discutat despre buget, dumneavoastră, pentru că sunteți creatorul lui, am stabilit că din august vor începe problemele. Probabil că problemele vor începe din iunie.

Dl Paul Palaș

Probabil că da pentru că fiindcă 26 aprilie este termenul de plată pentru luna martie și o să vedeți ce gol o să avem în visterie.

Dl George Botez

Știu. Îmi închipui.

Să vedem voturile la punctul 14. Avem 27 de voturi pentru, proiect adoptat.

***

Punctul 15 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de comodat nr.22/03.05.2012 prin încheierea actului adițional nr. 9 pentru imobilul din Ploiești str. Înfrățirii nr. 4 în care funcționează Secția nr. 3 a Inspectoratului Județean de Poliție Prahova”.

Supun la vot.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Doamna Sorescu și domnul Dănescu nu au votat.

Doamna Sorescu cum votați?

Dna Alina Sorescu

Pentru.

Dl George Botez

Domnul Dănescu cum votați?

Dl Ștefan Dănescu

Pentru.

Dl George Botez

Domnul Dănescu votează pentru, doamna Sorescu votează pentru și electronic avem 24 de voturi.

Domnul Minea nu a votat.

Prezenți la vot 26, 26 de voturi pentru, proiect adoptat.

***

Punctul 16 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind mutarea unor chiriași si stabilirea destinației de locuință de necesitate unei locuințe libere aflată în fondul de locuințe sociale”.

Discuții? Nu sunt. Trecem la vot.

Domnul Sîrbu a părăsit sala.

Domnul Mateescu?

Dl Marius Mateescu

Nu mi-a apărut votul.

Dl George Botez

Cum votați?

Dl Marius Mateescu

Pentru.

Dl George Botez

Domnul Minea nu este.

Avem 25 de voturi pentru. Nu au votat Minea și Sîrbu. Proiect adoptat.

***

Punctul 17 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință”.

Ieri, la operativă, am stabilit un algoritm al locurilor și toți colegii au fost drăguți și au prezentat persoanele. Avem așa: comisia de licitație formată din Dănescu, Vîscan, Văduva, Staicu, Bolocan. Și comisia de soluționare a contestațiilor formată din: Dinu Marius, Hodorog Bogdan, Frusina Vlad.

Având în vedere că este vorba de persoane, este cineva împotriva votului deschis?

Se abține cineva la vot deschis?

Înțeleg că nu, atunci avem vot deschis pe persoane.

*

Este cineva împotriva acestor nominalizări?

Se abține cineva față de aceste nominalizări?

Înțeleg că nu. Toată lumea este de acord cu nominalizările.

*

Vă rog să ne dați vot pe proiect.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

A revenit domnul Minea.

Domnul Dănescu nu ați votat.

Dl Ștefan Dănescu

Am votat.

Dl George Botez

Cum ați votat?

Dl Ștefan Dănescu

Pentru.

Dl George Botez

Avem 26 de voturi pentru exprimate electronic, domnul Dănescu ne-a comunicat că a votat pentru. 27 de voturi pentru, proiect adoptat.

***

Punctul 18 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de superficie între Municipiul Ploiești și domnul Toma Marian”.

Este balcon. Haideți să votăm.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Domnul Minea?

Dl Gabriel Minea

Da, nu știu ce se întâmplă, votez verbal cu da. Nu știu ce se întâmplă.

Dl George Botez

Deci sunteți pentru. În afară de domnul Minea, electronic sunt 26 de voturi pentru. 27 de voturi pentru, adoptat.

***

Punctul 19 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind includerea în patrimoniul municipiului Ploiești a imobilului teren situat în Ploiești, str. Murelor, nr. 5E”.

Trecem la vot.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Domnul Dănescu ce se întâmplă?

Dl Ștefan Dănescu

Am votat. Sunt pentru.

Dl George Botez

26 de voturi pentru plus un vot verbal al domnului Dănescu, 27 de voturi pentru, proiect adoptat.

***

Punctul 20 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind îndreptare eroare materială strecurată în conținutul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 101/31.03.2020 privind măsuri referitoare la plata unor obligații către bugetul local al Municipiului Ploiești”.

Vot vă rog.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Domnul Ganea, domnul Andrei?

Dl Cristian Ganea

Pentru. Am votat.

Dl Gheorghe Andrei

Pentru.

Dl George Botez

Avem 27 de voturi pentru, 25 electronic și domnul Ganea și domnul Andrei au votat verbal.

***

Punctul 21 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Schimbare funcțiune (din zonă teren agricol și rețele tehnico -edilitare în zonă industrie nepoluantă și stabilire indicatori urbanistici) pentru amplasare hală de depozitare și procesare” varianta II Ploiești, str. M. Bravu nr. 336, 336B (nr. cad. 121110, 123163, 126840, 134278, 123131, 123129, 127272, 120894)”.

Discuții? Nu sunt, trecem la vot.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Domnul Dănescu cum ați votat.

Dl Ștefan Dănescu

Am votat pentru.

Dl George Botez

27 de voturi pentru, 26 electronic și domnul Dănescu verbal.

***

Punctul 22 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire Locuință P+Etaj (cu garaj inclus) și împrejmuire perimetrală” Str. Alba lulia nr. 55, Ploiești”.

Vă rog domnul Vîscan.

Dl Robert Vîscan

Mulțumesc domnul președinte!

Aici, din eroare, am votat în procesul verbal al comisiei, cu abținere. Am votat pentru și în comisia tehnică de CTATU, proiectul nu are absolut nicio problemă. Am vrut să vă anunț că voi vota pentru. Numai în procesul verbal m-am abținut din eroare, am crezut că este vorba despre un alt proiect.

Vă mulțumesc!

Dl George Botez

Mulțumesc și eu. Trecem la vot.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Domnul Grigore?

Dl Constantin Grigore

Nu am votul pe ecran, votez pentru.

Dl George Botez

Avem 26 de voturi pentru electronic și 1 vot al domnului Grigore verbal. Adoptat.

***

Punctul 23 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire Ansamblu Clădiri de Birouri „Libertății Business Center” D+P+2E+Etaj tehnic retras” - Str. Libertății T65, P A156„.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

La acest proiect trebuie făcut un amendament pe care o să-l fac eu fiind și inițiator. Este vorba de corelare a titlului proiectului de hotărâre cu titlul din PUZ, atât în titlu, cât și în articolul 1. S-a constatat o eroare materială.

Dl George Botez

Supun la vot amendamentul pe care-l aveți pe ecran.

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Cu unanimitate s-a adoptat amendamentul.

*

Supunem la vot proiectul electronic.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Domnul Vîscan?

Dl Robert Vîscan

Votez pentru.

Dl George Botez

Domnul Frusina?

Dl Vlad Frusina

Votez pentru.

Dl George Botez

Avem 25 de voturi pentru electronic și 2 voturi pentru verbal, domnul Frusina și domnul Vîscan, 27 voturi pentru, adoptat.

***

Punctul 24 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extinderea infrastructurii spitalicești a Spitalului Județean Prahova” Str. Găgeni nr. 100, NC 130661, NC143615, NC143806, NC 136395, NC136383, NC 136381, NC136396, Str. Londra, Str. Roma”.

Vot, vă rog.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Domnul Dănescu cum votați?

Dl Ștefan Dănescu

Domnul președinte eu am votat pentru.

Dl George Botez

Doamna Băzăvan?

Dna Larisa Băzăvan

Pentru.

Dl George Botez

Domnul Dănescu a votat pentru, doamna Băzăvan a votat pentru și avem 25 de voturi pentru electronic. Proiect adoptat cu 27 de voturi pentru.

***

Informarea am discutat-o. Trecem la punctele suplimentare: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la Hotărârea nr.575/2018 privind majorarea capitalului social al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. prin aportul în numerar de către asociatul unic Municipiul Ploiești”.

Este ceea ce am discutat cu mașina de marcat străzi. Vă rog vot.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Dl Ștefan Dănescu

Am votat pentru, să știți.

Dl George Botez

  • 26 de voturi pentru electronic și un vot verbal, domnul Dănescu. 27 de voturi pentru.

***

Trecem la punctul 2 suplimentar: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2020”.

Domnul Palaș?

Dl Paul Palaș

Domnul președinte, proiectul are aviz favorabil. Nu are nicio obiecțiune.

Dl George Botez

Dar ce se modifică acolo?

Dl Paul Palaș

Este o sumă de aproximativ 500 de mii de lei economii în urma execuției la 30.03, vreo 5 milioane, dacă nu mă înșel, fonduri europene. Banii pe fonduri europene se duc direct pe proiectele pentru care au venit banii iar suma care a fost economisită, în mare parte, se duce în fondul, de rezervă.

Dl George Botez

Sunt probleme din partea colegilor? Mai vrea cineva vreo detaliere? Toată lumea e mulțumită? Înțeleg că da. Trecem la vot.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

  • 27 de voturi pentru, proiect adoptat.

***

Punctul 3 suplimentar: „Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.33/29.01.2016, privind contractarea unui împrumut intern în valoare de 150.000 mii lei, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.153/10.05.2016 și Hotărârea Consiliului Local nr.174/30.05.2019”.

Înțeleg că este vorba de prelungirea duratei liniei de credit cu 12 luni. Nu este vorba de trageri.

Dna Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

ZV                                                                                                                  *

Întâi trebuie aprobare de la Ministerul Finanțelor și după aceea.

Dl George Botez

In acesta nu e.

Trecem la vot.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

27 de voturi pentru.

***

Punctul 4 suplimentar: Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli, având ca sursă de finanțare bugetul local al Centrului Creșă Ploiești pe anul 2020”.

Discuții? Trecem la vot.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

27 de voturi pentru, adoptat.

***

Domnul Pană dorește să ne spună ceva.

Dl George Pană

Mulțumesc!

Mai devreme am avut un proiect de hotărâre sau mai multe dar mă voi referi la unul singur, la cel referitor la consiliul de administrație de la RASP. Aș vrea să-i rog pe cei de la RASP (îl văd pe domnul Raul că peste on line) să fie foarte atenți, în măsura în care vor să convoace consiliul de administrație. Pentru că, în opinia mea, orice convocare a consiliului de administrație în formula actuală poate fi contestată ulterior, motivul fiind acela că, prin hotărârea de consiliu, numărul membrilor este de 7 și nu de 5. În măsura în care, eventual, se face vreun calcul prin care s-ar putea achiesa la faptul că numărul de 5 este suficient pentru a lua un vot, eu cred că este o chestiune eronată și aș vrea să le atrag atenția că orice hotărâre luată în formatul acesta poate să atragă nulitatea ei și nu aș vrea ca într-o astfel de ipostază să arunce vina pe consiliul local care astăzi ar fi avut posibilitatea să numească 2 administratori provizorii până la un eventual moment la care s-ar fi redus numărul la 5, astfel încât să se poată lua decizii.

Rugămintea este să fiți foarte atenți pentru că orice convocare a unui consiliu format din 5, în condițiile în care el trebuie să fie format din 7, ar putea să fie lovită de nulitate. Eu consider că astăzi trebuia să fie dat un vot pentru cei 2.

Mulțumesc domnul președinte!

Dl George Botez

Și eu mulțumesc!

Avem din partea domnului consilier Dinu o solicitare de a pune, în regim de urgență, la dispoziția consiliului, situația lucrărilor la Centrul de radioterapie. Doamna city vă rog să aveți în vedere acest lucru și să faceți o comunicare pe mail.

Declar ședința închisă.

Vă mulțumesc!

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ


SECRETAR GENERAL, Ioana-Geanina SERBINOV


Verificat: Șef serviciu Adriana Cîrstea

Întocmit, Consilier Elena Bucur