ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

P R O C E S - V E R B A L al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 28 mai 2020

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului municipiului Ploiești, Adrian-Florin Dobre nr. 1337/22.05.2020.

*

Ședința s-a desfășurat prin mijloace electronice.

*

La ședință au participat un număr de 27 de consilieri din 27 în funcție.

***

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian Florin Dobre        - Primar

Doamna Ioana Geanina Serbinov    - Secretar General

***

Ședința a fost condusă de domnul consilier George Sorin Botez.

***

Dl George Sorin Botez

Bună ziua!

O să fac prezența.

*

S-a procedat la prezența consilierilor prin strigare.

*

Suntem prezenți cu excepția domnului Cosma Marcian toți. Constat existența cvorumului.

*

Începem ședința cu Imnul de Stat!

*

Avem un invitat la lucrările noastre. Domnul senator Radu Oprea. Vă mulțumim pentru prezență și sperăm să trageți cu urechea și la nevoile acestei localități, că suntem tare sărmani.

Este prezent și domnul Primar. Haideți să ne concentrăm pe ședință.

Văd că de ieri până astăzi a mai apărut un punct suplimentar: „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești ”.

Domnul Ganea, știți ceva de ăsta?

Dl Ganea Cristian

Nu.

Dl George Sorin Botez

Inițiatorii? Domnul Vîscan?

Dl Vîscan Robert

Da domnul președinte! Am discutat acest proiect în cadrul ședinței operative de ieri, dar apoi am observat că mai sunt niște lucruri care trebuie lămurite, așa că nu aș dori ca acest proiect să intre astăzi pe ordinea de zi. Propun să-l discutăm la o ședință următoare, extraordinară eventual.

Dl George Sorin Botez

Am înțeles. Acesta nu-l supunenm la vot. 9 am înțeles că se retrage.

Dl Ganea Cristian

Numărul 8 se retrage de pe ordinea de zi și de pe suplimentară numărul 9.

Dl Primar

Domnul președinte!

Dl George Sorin Botez

Vă rog!

Dl Primar

Și proiectul de hotărâre nr. 4 de pe lista suplimentară, unde sunt inițiator, cel care privea stabilirea modalității optime de gestiune a serviciului de alimentare cu energie termică, știți că au fost discuți inclusiv ieri la ședința operativă...

Dl George Sorin Botez

Cel de ieri care am zis că-l amânăm.

Dl Primar

Pentru o mai bună fundamentare. În același timp, consider că ar fi binevenită totuși o revizuire a studiului de oportunitate, chestiune care se poate realiza într-un termen rezonabil de 30 de zile, astfel încât să luăm în considerare noile situații și economice și perspectiva de timp în care se pot realiza toate aceste variante și o nouă prezentare a studiului multicriterial, astfel încât să vedem exact punctajul, ținând cont de cele ce am spus mai devreme.

Dl George Sorin Botez

Domnul Pimar, dacă îmi permiteți, scuze de întrerupere, dat fiind importanța problemei, cred că înainte de a ajunge în consiliu, cred că ar trebui să facem o echipă, să discutăm, să vedem pro și contra, ca să putem să intrăm cu o chestie extrem de fundamentată în consiliu.

Dl Primar

Există și această revizuire a studiului de oportunitate și refacere a situației pe baza căreia s-au stabilit punctajele și atunci cred că există o mult mai bună fundamentare pentru oricine, oricare dintre dumneavoastră care va lua în considerare acest proiect și va vota. Este o chestiune care în mod normal nu ar trebui să dureze mai mult de 30 de zile.

Dl George Sorin Botez

Perfect.

Dl Primar

Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Mai sunt alte mișcări pe liste?

Să vedem și de la doamna Secretar. În afară de ceea ce s-a discutat, unde nu avem viză de legalitate, dacă mai este cazul de așa ceva?

Dna Ioana Geanina Serbinov

Punctul 6 de pe ordinea de zi nu are viză de legalitate, are comisie 1 nefavorabil și raport nefavorabil.

Dl George Sorin Botez

Atât?

Dna Ioana Geanina Serbinov

Atât.

Dl George Sorin Botez

Bun. Toată lumea a primit suplimentarele. Știm despre ce vorbim. Drept pentru care, o să vă supun la vot, în bloc, introducerea pe ordinea de zi a următoarelor: suplimentar 1, suplimentar 2, 3, 5, 6, 7 și 8.

Suntem prezenți în sală un număr de 22 de consilieri, restul fiind on-line.

*

Luați act că este prezent și domnul consilier Cosma.

*

Cine este pentru introducerea acestor puncte pe ordinea de zi? - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 27 de voturi ”pentru” aceste puncte au fost incluse pe ordinea de zi.

*

Având în vedere că au fost retrase proiectele nr. 8 de pe ordinea de zi iar la 6 este lipsă viza de legalitate, ca atare nu poate intra în dezbatere, vă supun la vot ordinea de zi așa cum a fost completată cu suplimentarele, exceptând cele două proiecte, 6 și 8 de pe ordinea de zi.

În sală suntem 21 de consilieri, on-line 6.

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 27 de voturi ”pentru” ordinea de zi a fost adoptată.

***

Punctul 1 ”Aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 29 aprilie 2020.”

Au fost prezenți toți consilierii.

Supunem la vot:

S-a procedat la votarea electronică a procesului-verbal.

Cu 27 de voturi ”pentru” procesul-verbal a fost aprobat.

***

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi ”Întrebări și interpelări”.

Domnul Sîrbu, domnul Sicoie, domnul Ganea, domnul Pană.

Domnul Sîrbu, vă rog!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumesc domnul președinte!

Aș avea și eu două probleme. O să fiu foarte scurt.

Unu, am înțeles eu bine, în cadrul comisiei de buget finanțe că mâine sau în cel mai scurt timp, vor intra în contul primăriei banii de la Telekom. Am rugămintea către executiv ca întreaga comisie de buget finanțe să fie chemată când se repartizează acești bani, cheltuielile respective sau ce se face cu acești bani, încât toate cele 4 partide din consiliul local să ia la cunoștință înainte de a veni în cadrul ședinței de consiliu local să facem rectificarea. Să știm și noi despre ce este vorba.

Aceasta ar fi prima problemă către executiv - să fim chemați toți din comisia de buget la momentul când se face repartiția.

Doi, profit de ocazia că în sală se află domnul senator, pe care-l salut și-l respect.

Domnul senator, am citit zilele trecute o postare a dumneavoastră că ar trebui, în Ploiești, să tundem iarba-n parcuri, să punem niște băncuțe. Frumos! Dar, vreau să vă reamintesc, dacă colegii dumneavoastră de partid nu v-au spus până acum, de câțiva ani buni la conducerea S.G.U.-ului care se ocupă de această problemă se află P.S.D.-ul și în consiliul de administrație, și-n A.G.A., și în conducerea directă. Eu vă spun dumneavoastră și vă respect ca ministru și ca senator, dacă dânșii nu au făcut-o până acum... dânșii se află în conducere, de câțiva ani buni, poate de vreo 10 ani.

Mulțumesc domnul președinte!

Dl George-Sorin Botez

Vă mulțumesc și eu!

Foarte frumos din partea dumneavoastră că avem un invitat și dumneavoastră faceți o comunicare directă. Văd că școala de partid făcută la.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Lăsați cu școala de partid.

Dl George-Sorin Botez

... Ștefan Gheorghiu nu vă părăsește, o aveți în venă.

Am luat act. Mulțumesc mult pentru eleganță!

Niciodată nu vă contrazicem, sunteți același om destoinic și de calitate.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu vă dă nimeni dreptul să faceți asemenea aprecieri.

Eu îl respect foarte mult pe domnul senator și de aceea.

Dl George-Sorin Botez

Domnul Sicoie, vă rog!

Dl Sicoie Florin

Mulțumesc domnul președinte!

Vinerea trecută, la avizierul de la parter, de la intrarea păzită, a apărut un caiet de obiective pentru concursul de proiecte de management organizat de Primăria Municipiului Ploiești pentru Casa de Cultură I. L. Caragiale.

La o privire atentă era anexa 2 la dispoziția 2032 din 2018.

Este o chestie făcută la mișto, nu știu de cine, dar eu cred că, din moment ce există pază la 2 metri de avizier, nu oricine poate veni să lipească acolo orice tâmpenie.

Dacă eu mă duc și lipesc portretul lui Zelea Codreanu acum, sunt sigur că în jumătate de oră o să afle cineva că l-am lipit. Aici nu se știe.

Cer să se ia la verificat camerele de luat vederi pentru perioada dinainte de vineri și să se vadă cine a lipit acest anunț. Pentru că, dacă acest anunț a fost lipit de oameni din Primărie sau din Casa de Cultură, este foarte grav.

Vă mulțumesc!

Dl George-Sorin Botez

Și eu vă mulțumesc!

Domnul Ganea, vă rog!

Dl Ganea Cristian-Mihai

Mulțumesc domnul președinte!

Ca să rămân în trend cu domnul Sîrbu și eu o să-i răspund domnului Sicoie că aceasta clădire are primar, în primul rând, Poliție Locală la intrare și ar trebui să-i găsiți mult mai repede pe cei vinovați.

Am două puncte pe care aș vrea să vi le transmit:

Primul ar fi legat de un proiect care se află astăzi pe ordinea de zi. Este vorba despre posibilitatea și începerea de fapt a asfaltării și a modernizării Cartierului Mitică Apostol, pentru a putea rezolva această problemă care trenează de prea mult timp. Și dânșii sunt ploieșteni. Tot timpul am auzit: de ce să facem în Mitică Apostol și să nu facem în Ploiești? Mitică Apostol este Ploiești. Pe buletinul acelor oameni scrie Ploiești. Plătesc impozite ca oricare alt ploieștean. Este de ajuns că plătesc rovinietă pentru a merge din Ploiești în Ploiești. Aceasta este o curiozitate.

Punctul numărul 2, am să rog colegii consilieri, pentru ședința următoare, am să revin cu un proiect care vizează angajarea unui număr de 60 de asistenți care au grijă de copii cu handicap grav. Sunt 23 de copii, restul sunt persoane adulte dar cu handicap grav. Nu este vorba de un ajutor social dat gratuit unor persoane care nu-și găsesc de muncă. Este vorba de persoane care, în mare majoritate așa s-au născut și au suferință pe parcursul întregii vieți.

De ce cer acest lucru? Pentru că avem aceste cereri de foarte mult timp și întotdeauna cei de la A.S.S.C. sunt nevoiți să aleagă cui să-i dea un sprijin de ajutor și cui nu. Este vorba de asistenți personali, asistenți care au grijă de copii, de bătrâni, de adulți care nu se pot deplasa singuri. De obicei aceste handicapuri nu sunt simple cum ar fi o unghie în carne sau un deget mai puțin, tăiat de greșeală. Sunt handicapuri grave și aș vrea să mă susțineți în acest proiect pentru luna viitoare.

Este adevărat, este o creștere a bugetului, nu foarte mare dar consistentă, dar așa cum putem avea grijă de întreaga comunitate și aceștia sunt ploieșteni.

Mulțumesc frumos!

Dl George-Sorin Botez

Și eu vă mulțumesc!

Domnul Pană, vă rog!

Dl Pană George

Mulțumesc domnul președinte!

Foarte scurt și punctual. Doamna secretar și Direcția Juridică dacă nu este în sală ne aude, vă rog ca, cel târziu săptămâna viitoare, să emiteți un punct de vedere după ce consultați poziția sau părerea T.C.E.-ului, R.A.S.P.-ului și Direcției Tehnic-Investiții, un punct de vedere din care să rezulte modalitatea de decontare a sumelor pe care municipiul Ploiești ar trebui să o facă către T.C.E. pentru perioada ultimelor luni, perioada în care am avut stare de urgență, pentru pensionarii și elevii din municipiul Ploiești.

Ieri, în cadrul ședinței comisiei 1, comisia de buget, a fost o dezbatere foarte aprinsă pe această temă. Este o chestiune pe care eu o cunosc deja de vreo lună sau de vreo două luni, dar văd că până acum nimeni nu a reușit să dea o soluție cu privire la această modalitatea de decontare.

Ca atare, pentru a se putea debloca această situație, vă rog imperativ ca până săptămâna viitoare să formulați un punct de vedere, astfel încât cei care sunt în măsură să meargă mai departe în acest demers să o poată face.

Vă mulțumesc!

Dl George-Sorin Botez

Mai dorește cineva să ia cuvântul? Înțeleg că nu. O să o fac eu.

Am solicitat, în acord cu întregul consiliu, să fim informați, a fost considerată o interpelare personală, cu privire la situația bunurilor de la stadionul Petrolul, cele care urmează să fie vândute de Via Insolv.

Am primit o informare din partea Direcției Patrimoniu. Aș vrea să vă rog un lucru: toate comunicările ce mi-au fost mie trimise pe această problemă să le comunicați tuturor colegilor consilieri întrucât, deși eu am fost cel care a ridicat problema, toți au fost interesați și toți sunt interesați în rezolvarea acestei probleme. Deci, imediat după ședință, trimiteți pe adresa tuturor tot ce mi-ați trimis mie.

Am constatat în felul următor și este bine să știți și dumneavoastră: undeva în luna octombrie, anul trecut, față de ceea ce s-a întâmplat, sper să rețin bine octombrie, oricum septembrie-octombrie, cei de la Patrimoniu au făcut documentația necesară și au înaintat-o către administrativ, juridic, mă rog... Probabil că a făcut vreo lună și jumătate pe drum, pentru că sunt foarte îndepărtate.

La insistențele mele, am primit un raport și din partea juridicului unde mi s-a spus că nu s-a luat nicio măsură până acum și că se gândește lumea prin zonă să facă acum o notificare în condițiile în care noi avem o licitație în curs.

Vreau să vă spun că ne aflăm într-o procedură a insolvenței, există o lege a insolvenței și această lege a insolvenței reglementează niște căi judiciare de atac împotriva unor acte emise de către adunarea creditorilor, comitetul creditorilor sau lichidatorul judiciar, iar acea notificare la care vă referiți dumneavoastră are exact șansa polidinului în raport cu covidul.

Dacă nu veți formula în regim de urgență, o contestație referitoare la licitația respectivă și nu o veți adresa judecătorului, vă spun la maniera cea mai serioasă, că vom pierde acele bunuri întrucât, această contestare, în biroul pe care îl ocupați toți cei 9, 10 de la juridic, este...

În aceste condiții, admit că nu ați știut, admit că nu sunteți familiarizați cu procedura insolvenței, dar începând din acest moment, ați aflat. Iar, dacă este nevoie de asistență juridică, aveți aici vreo câțiva avocați, unii mai tineri, alții mai bătrâni iar în ceea ce privește această procedură, nu sunt foarte mari secrete. Este scrisă clară acolo în lege.

Dacă nu dați drumul mâine la o contestație, deja aveți probleme vizavi de modalitatea de a vă face profesia. Nu este o rugăminte, nu este o interpelare, este o solicitare pe care am făcut-o de față cu toată lumea. Nu vrem să avem un stadion care să fie văduvit de niște bunuri pe care primăria, dumneavoastră, pretindeți că le-a investit dar unde nu vreți să faceți nicio dovadă în fața unei instanțe.

Dacă acest stadion va avea de suferit, răspundeți personal pentru acest lucru.

Atât am avut de spus. Vă mulțumesc și vă stau la dispoziție dacă aveți nevoie de sfaturi profesionale. Nu este contra cost, eu nu cer 1 milion de euro așa cum cere consultantul de la termie.

Mulțumesc!

***

Trecem mai departe. Domnul Palaș a venit în sală, deci situația este 22 fizic în sală și 5 on-line. Mulțumesc!

”Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2020 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Simion Sîrbu, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu și Zoia Staicu.”

Înțeleg că nu sunt discuții.

Supunem la vot:

*

Suspendăm cinci minute ședința pentru verificarea rețelelor.

*

Reluăm ședința. Suntem 22 prezenți în sală și 5 on-line.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 27 de voturi ”pentru” proiectul a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești - inițiat de viceprimar Pană George.”

Dacă nu sunt discuții supunem la vot:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 27 de voturi ”pentru” proiectul a fost adoptat.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2019 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și a bugetului creditelor interne - inițiat de primar Adrian Florin Dobre.”

Dacă nu sunt discuții supunem la vot:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 27 de voturi ”pentru” proiectul a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 384/14.10.2019 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii beneficiari ai serviciului de salubrizare care nu au încheiat contract de salubrizare și beneficiază de aceste servicii - inițiat de consilierii Gabriel Constantin Minea, Marcian Cosma, Alina Sorescu, Florin Sicoie și Vlad Frusina.”

Dacă nu sunt discuții supunem la vot:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 27 de voturi ”pentru” proiectul a fost adoptat.

***

Punctul 8 s-a retras.

***

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului strategic 2020-2022 al Spitalului de Pediatrie Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă nu sunt discuții supunem la vot:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 27 de voturi ”pentru” proiectul a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind numirea a doi administratori provizorii în cadrul Consiliului de administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Au fost depuse trei candidaturi. Având în vedere că sunt doar două locuri disponibile, domnul Popa am înțeles că nu participă la vot. Suntem 26 de persoane care votează. Am instituit o procedură împreună cu doamna Secretar în conformitate cu dispozițiile Codului administrativ, în așa fel încât votul să fie secret.

Dumneavoastră ați primit buletinele de vot pe care le-ați depus la secretariat în plic închis și sigilat.

Câte buletine aveți?

Dna Ioana Geanina Serbinov

25. Domnul Cosma ne-a dat acum - 26. Domnul Popa nu participă la vot.

Dl George-Sorin Botez

Deci avem 26 de participanți la vot. Repet, domnul Popa Gheorghe nu participă la vot. Invit comisia de validare să procedeze la numnărarea voturilor, de fapt deschiderea plicurilor și numărarea voturilor.

*

Reluăm ședința!

Rezultatul votului: numărul consilierilor care și-au exprimat votul este de 26, numărul de voturi valabil exprimate este de 25, numărul de voturi nule este de 1, în sensul că a fost un plic gol.

  • 1. Domnul Popa Ionel a obținut 16 voturi.

  • 2. Domnul Ristulescu Gheorghe a obținut 23 de voturi.

  • 3. Domnul Focșeneanu Eduard Adrian a obținut 13 voturi.

Primi doi clasați Ristulescu Gheorghe și Popa Ionel. Vă rog să completați.

*

Dacă nu mai sunt discuții supunem la vot proiectul:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 24 de voturi ”pentru” și 2 “abțineri” ale consilierilor Dinu Marius și Vîscan Robert, proiectul a fost adoptat. Domnul consilier Popa Gheorghe nu a participat la vot.

***

Dl Primar

Domnul Președinte, până treceți la punctul 11 de pe ordinea de zi, vreau să fac câteva precizări.

Dl George-Sorin Botez

Vă rog!

Dl Primar

Punctul 11 se referă la declanșarea procedurii de selecție a candidaților pentru ocuparea a două posturi vacante de membru în cadrul Consiliului de administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice. Aș dori să vă reamitesc că la o ședință anterioară a existat un proiect de hotărâre pe ordinea de zi propusă de mine prin dispoziție, pe tema prelungirii mandatului membrilor din consiliul de administrație care își exprimaseră acest lucru. Iar la ședința pregătitoare a ședinței de consiliu a existat o discuție prin care s-a solicitat să nu se mai prelungească mandatul respectivilor, ci să facem procedură de selecție, drept pentru care eu mi-am restras atunci proiectul și avem această hotărâre de consiliu local în urma discuțiilor pe care le-am avut la ședința operativă pe acest lucru. Și astăzi avem proiectul acesta privind declanșarea procedurii de selecție a candidaților.

Dl George-Sorin Botez

Mulțumesc!

Punctul 11 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a candidaților înscriși pentru ocuparea a două posturi vacante de membru în cadrul Consiliului de administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Aici avem o comisie la articolul 2. Sunt 5 membri.

Pentru P.S.D. propuneri?

Dl Ganea Cristian

Propun pe domnul Minea și pe domnul Gheorghe Andrei.

Dl George-Sorin Botez

P.N.L.?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Popa George și Marcu Valentin.

Dl George-Sorin Botez

îmi cer scuze! Există posibilitatea ca fratele domnului Popa să candideze. Gândiți-vă la o incompatibilitate.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Atunci să propună dânsul pe altcineva.

Dl Popa Gheorghe

Domnul Sîrbu și domnul Marcu Valentin.

Dl George-Sorin Botez

A.L.D.E.?

Dl Pană George

Domnul Paul Palaș.

Dl George-Sorin Botez

P.M.P. propuneri?

Dna Sălceanu Claudia Oana

Nu avem propuneri.

Dl George-Sorin Botez

Fiind vorba de vot de persoane propunem votul deschis:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva?  -

Cu 27 de voturi ”pentru” a fost aprobat votul deschis.

*

Sunt următoarele nominalizări: Andrei Gheorghe, Minea Constantin, Sîrbu-Simion Gheorghe, Marcu Valentin și Paul-Alexandru Palaș.

Supun la vot deschis nominalizările făcute pe funcțiile respective:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva?  -

27 de voturi ”pentru” componența nominală a comisiei.

***

Supunem la vot proiectul:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 26 de voturi ”pentru” proiectul a fost adoptat. Domnul Palaș nu este prezent în sală.

***

Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi ” Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești și pentru instituțiile publice locale pentru anul 2020 conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2010, actualizată - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Doamna Angelescu, sunteți on-line? Ce reprezintă această modificare?

Dna Angelescu Ana Daniela - S.R.U.O.A.

Prin Ordonanța 63, anual prin adresa instituției Prefectului ne comunică numărul maxim de posturi pe numărul de populație. Prin această adresă, anul acesta se micșorează cu un post la noi și un post la Evidența Persoanelor. De fapt se scad trei posturi la noi, dar ni se dau suplimentar două pentru proiecte și se scade încă un post de la Evidența Persoanelor.

Dl George-Sorin Botez

Am înțeles.

Dacă nu sunt discuții supunem la vot:

*

A revenit domnul consilier Palaș.

*

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 27 de voturi “pentru” proiectul a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării a șase funcții de execuție din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești -inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dna Angelescu Ana Daniela - S.R.U.O.A.

Sunt 5 promovări și o transformare de un post de paznic vacant de la Parcul Municipal, se solicită transformarea în muncitor calificat.

Dl George-Sorin Botez

Dacă nu sunt discuții supunem la vot:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 27 de voturi ”pentru” proiectul a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Administrației Parcului Memorial ,,Constantin Stere” Ploiești -inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.”

Dacă nu sunt discuții supunem la vot:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 27 de voturi ”pentru” proiectul a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Spitalului de Pediatrie Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă nu sunt discuții supunem la vot:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 27 de voturi ”pentru” proiectul a fost adoptat.

Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții ale Spitalului Municipal Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă nu sunt discuții supunem la vot:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 27 de voturi ”pentru” proiectul a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației a unei părti din imobilul - clădire în care funcționează Școala Gimnazială nr.13 din str. Dimitrie Bolintineanu nr.32 - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.”

Dacă nu sunt discuții supunem la vot:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 27 de voturi ”pentru” proiectul a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind modificarea poziției 1115 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Rahovei, nr. 32) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-lonuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Dacă nu sunt discuții supunem la vot:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 27 de voturi ”pentru” proiectul a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de superficie între Municipiul Ploiești și doamna Furtos Mihaela - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Dacă nu sunt discuții supunem la vot:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 27 de voturi ”pentru” proiectul a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 17/30.01.2020 privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafață de 406 m2 situat în Ploiești, str. Rareș Voda nr. 13 - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Robert lonuț Vîscan, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Dacă nu sunt discuții supunem la vot:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 26 de voturi ”pentru” și 1 ”abținere” a domnului consilier Mateescu Marius, proiectul a fost adoptat.

Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de superficie între Municipiul Ploiești și domnul Neagu Vasile și doamna Neagu Stanca - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Robert lonuț Vîscan, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Dacă nu sunt discuții supunem la vot:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 27 de voturi ”pentru” proiectul a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 22 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 24,71 m2, cotă indiviză din terenul de 464 m2, aferent spațiului vândut, situat în Ploiești, str. Unirii, nr. 4, bl. Tolstoi - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Robert lonuț Vîscan, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Dacă nu sunt discuții supunem la vot:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 27 de voturi ”pentru” proiectul a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind actualizarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Sanda Dragulea, Marilena Stanciu, Robert-lonuț Vîscan și Bogdan Hodorog.”

Dacă nu sunt discuții supunem la vot:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 27 de voturi ”pentru” proiectul a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 24 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 248 m2, situat în Ploiești, str. Făcliei nr. 2B - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Sorin Văduva, Marius Nicolae Mateescu și Bogdan Hodorog.”

Discuții?

Dna Ioana Geanina Serbinov

Dacă îmi permiteți, aș dori doamna arhitect șef să ne confirme dacă se încadrează pe excepția prevăzută de legea 50? Vă rog frumos!

Dl George-Sorin Botez

Cu rugămintea să vă prezentați, că noi nu am avut onoarea să vă cunoaștem. Noi suntem consilierii din municipiul Ploiești. Bine ați venit în rândul nostru! Doamna?

Dna Rădună Veronica - Arhitect Șef

Rădună Veronica.

Dl George-Sorin Botez

Spor la treabă!

Dna Rădună Veronica - Arhitect Șef

Mulțumesc!

Se încadrează conform Legii 50 pentru construcție. Dacă este cumva să se schimbe destinația, atunci o să solicităm...

Dl George-Sorin Botez

Dar poziția actualului proiect este o.k., da?

Dna Rădună Veronica - Arhitect Șef

Da.

Dl George-Sorin Botez

Mulțumesc!

Dacă nu mai sunt discuții supunem la vot:

Dl Dănescu Ștefan

Domnul Președinte, are toate avizele?

Dna Ioana Geanina Serbinov

Da. Proiectul are toate avizele și a fost vizat de legalitate.

Dl Dănescu Ștefan

Mulțumesc frumos!

Dl George-Sorin Botez

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 23 de voturi ”pentru” și 4 ”abțineri” ale consilierilor Dinu Marius Andrei, Sicoie Florin, Palaș-Alexandru Paul și Pană George, proiectul a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 25 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate al Procedurii privind organizarea și funcționarea teraselor de vară cu profil de alimentație publică amenajate în Municipiul Ploiești - inițiat de Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert lonuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Domnul Popa, intuiesc că vreți să spuneți ceva.

Dl Popa Gheorghe

Da domnul Președinte, ați intuit bine. M-am uitat pe acest proiect de hotărâre unde se solicită prelungirea cu un termen de cinci ani, în condițiile în care anterior a fost un termen de trei ani de zile. Și aș dori să fac un amendament pe un termen rezonabil de patru ani de zile, pentru că cinci ani de zile mi se pare un termen destul de mare, în condițiile în care nu am văzut o argumentare, o fundamentare, foarte adecvată în cadrul acestui proiect care să justifice aceste ...

Dl George-Sorin Botez

Bun. Eu sunt de acord cu dumneavoastră pe ideea unui amendament, dar ca să mă convingeți să vi-l votez trebuie să-mi spuneți de ce patru ani este o durată rezonabilă și cinci ani nu ar fi? Nu înțeleg. Este mai scurt cu un an într-adevăr, dar cu ce este în favoarea localității Ploiești, a municipiului? Ce câștigă cetățeanul din acest amendament, spuneți-mi?

Dl Popa Gheorghe

Domnul Președinte, din experiența celor care au acest obiect de activitate și din informațiile pe care le am, acest termen de trei ani de zile era puțin cam scurt pentru realizarea unor investiții pe care fiecare agent dorește să și le facă.

Dl George-Sorin Botez

Dumneavoastră propuneți patru ani, eu propun zece ani.

Votăm amendamentul dumneavoastră cu patru ani:

Cine este pentru?        - 10 voturi

Cine este împotrivă?     - 17 voturi

Dacă se abține cineva?

Cu 10 voturi ”pentru” și 17 voturi „împotrivă”, 12 în sală și 5 on-line Dănescu Ștefan, Hodorog Bogdan, Văduva Sorin, Dinu Marius și Vîscan Robert, amendamentul nu a fost adoptat.

*

Vă rog să luați act că-mi retrag amendamentul.

Domnul Sîrbu!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumesc domnul Președinte! Colegul meu a făcut o propunere decentă. Având în vedere că o parte din colegi sau din persoanele care se află în sală vor candida la funcția de Primar al Ploieștiului, dumneavoastră nu i-ați lăsat nicio șansă și dumnealui să ia câteva măsuri în mandatul care vine. Cinci ani depășește cu un an mandatul.

Vă mulțumesc pentru înțelegere!

Dl George-Sorin Botez

Stați puțin, că nu am înțeles...

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Gândiți-vă bine la ce am spus.

Dl George-Sorin Botez

Nu. Spuneți-mi dumneavoastră.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Am spus următorul lucru:

Dl George-Sorin Botez

Păi domnul Primar este aici în sală. Este domnul Oprea.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Am spus, o parte din consilierii actuali din sală sau o parte dintre persoanele din sală va candida la funcția de Primar. Cel care va câștiga...

Dl George-Sorin Botez

Domnul Sîrbu, stați să vă spun eu o chestie: nu ne cunoaștem cu el. Veniți dumneavoastră mâine, nu poimâine, nu așteptăm noul Primar sau peste cinci mandate. Veniți dumneavoastră cu o chestie să discutați cu noi, cu colegii, cu toți, să spuneți: uite eu am o idee, hai ca să le meargă ăstora cu terasele mai bine, să iasă cetățeanul, să angajeze, să facă...Veniți cu o idee în plus. Dacă cineva va avea o idee bună, nu o să se lovească de chestia asta...

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Vi se pare că ideea de patru ani a fost rea? Spuneți sincer?

Dl George-Sorin Botez

Nu era vorba de durată. Bun, și dacă pun acum pe patru ani, peste patru ani primarul care va fi ales nu o să mai fie. Or să fie alegeri.

Dați-mi vot pe acest proiect vă rog!

Dl Dănescu Ștefan

Domnul Președinte?

Dl George-Sorin Botez

Vă rog!

Dl Dănescu Ștefan

Spuneți-i dumneavoastră domnului Sîrbu, că așa cum merge Guvernul P.N.L. o să aibă în mandatul viitor 34 de consilieri și o să voteze cum vrea dânsul.

Dl George-Sorin Botez

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 27 de voturi “pentru” proiectul a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 26 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Apa Nova Ploiești S.R.L. a două suprafețe de teren situate în Ploiești, str. Rudului, nr. 203-205 - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Dacă nu sunt discuții supunem la vot:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 27 de voturi ”pentru” proiectul a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 27 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Ploiești a unui imobil teren în vederea transmiterii acestuia către Consiliul Județean Prahova - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Discuții?

Dl Popa Gheorghe

Domnul Președinte, dacă îmi permiteți?

Dl George-Sorin Botez

Vă rog!

Dl Popa Gheorghe

L-aș ruga pe domnul director Tăbârcă, dacă este în sală, să ne facă câteva clarificări cu privire la acaestă suprafață de teren de 4000 de mp, pentru că așa cum am văzut și ieri la grupul operativ, din discuțiile cu colegii se ridicau niște întrebări. Și să ne clarifice conform planului, protocolului și ce s-a întâmplat, unde este identificată această suprafață?

Dl Tăbârcă Amedeo Florin - Direcția Gestiune Patrimoniu

Bună ziua!

Terenul care face obiectul acestui proiect de hotărâre în suprafață de 4055 de mp este situat în zona de vest a orașului. Este afectat în cea mai mare parte de clădirea nouă a Pasajului Mărășești, investiție realizată în baza unui acord de asociere dintre Municipiul Ploiești și Județul Prahova. Pe lângă această afectare de către pasajul în sine, 16

această suprafață este afectată și de acea stradă de legătură care merge spre blocurile din partea dreaptă. După ce vom face această procedură de trecere din domeniul privat în domeniul public, intenția este de a se alipi la fostul traseu al străzii Mărășești, stradă care este domeniu public al Județului Prahova, aflat în administrarea municipiului Ploiești, urmând să aibă același regim. Conform celor două hotărâri de consiliu județean și de consiliu local date la acea dată, toate bunurile rezultate în urma investiției, atât terenul cât și bunurile rezultate, își păstrează regimul, și anume: proprietatea Județului Prahova, administrarea Municipiul Ploiești.

Dl George-Sorin Botez

Deci dumneavoastră veniți și ne spuneți așa: am dat podul, acum trebuie să le dăm terenul care este aferent și zona de siguranță. Corect?

Dl Tăbârcă Amedeo Florin - Direcția Gestiune Patrimoniu

Nu am dat podul. Podul de la bun început a fost proprietatea...

Dl George-Sorin Botez

L-am dat...L-am făcut și l-am dat. Că l-am luat, l-am făcut și l-am dat. Că noi am fost titularul podului. Iar acest teren este terenul aferent și zona de siguranță. Corect?

Dl Tăbârcă Amedeo Florin - Direcția Gestiune Patrimoniu

Exact.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

După părerea mea, și domnul Tăbârcă, trebuie clarificat foarte, foarte precis al cui este terenul. Nu cumva este terenul Consiliului Județean acum și nu avem noi nicio problemă? Că și strada și terenul sunt ale dânșilor.

Dl George-Sorin Botez

Păi zice că este...

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Păi zice, dar este convins că zice? Eu din câte știu investiția a fost realizată împreună cu Consiliul Județean.

Dl George-Sorin Botez

Nu a fost. Ni l-au dat nouă, l-am lucrat și pe urmă l-am dat înapoi.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

L-am dat înapoi. Și atunci nu am dat și terenul?

Dl George-Sorin Botez

Nu l-am dat. Numai podul, numai obiectivul de investiții. Acum dăm terenul aferent. Ce să faci cu un teren de sub pod și cu o zonă de siguranță?

Dar la ora aceasta nu îl dăm Consiliului Județean. Îl trecem dintr-o zonă a noastră în altă zonă a noastră.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Da. Este corect.

Dl George-Sorin Botez

Mulțumesc domnul Tăbârcă!

Dacă nu mai sunt discuții supunem la vot:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 27 de voturi “pentru” proiectul a fost adoptat.

Trecem la punctul 28 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico economici, faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „REȚEA DE CANALIZARE PLAJĂ” - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.”

Dacă nu sunt discuții supunem la vot:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 17 voturi ”pentru” și 10 voturi ”împotrivă” ale consilierilor Sicoie Florin, Sîrbu-Simion Gheorghe, Marcu Valentin, Frusina Vlad, Răcășean Florica, Grigore Constantin, Staicu Zoia, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian și Băzăvan Larisa, proiectul a fost adoptat.

***

Punctul 29 de pe ordinea de zi ”Raport privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, pe semestrul II al anului 2019”.

***

Trecem la punctul suplimentar 1 ”Proiect de hotărâre privind modificarea cap. VIII Rambursarea liniei de finanțare, pct. 8.2, din Contractul de Credit - Linie de finanțare DM-Nr.7/1033/27.11.2007, încheiat cu Banca Comercială Română S.A. -inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Am înțeles că s-a acceptat de B.C.R. o perioadă de grație de 6 luni cu un cost de 30 de mii de euro suplimentar. Corect?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Corect.

Dl George-Sorin Botez

Nu-i cam scump?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Nu.

Dl George-Sorin Botez

Întreb. Acum, lăsând gluma la o parte, este în folosul comunității?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Păi în lipsa lor s-ar putea să rămânem fără lichidități, domnul președinte. Atenție mare că nu ne bazăm decât pe cei patru zeci și vreo șase de milioane care vin de la Telekom. Dar, în balanța cealaltă...

Dl Ganea Cristian-Mihai

Dar Guvernul nu ne dă și nouă nimic?

Dl George-Sorin Botez

Asta voiam să zic: Guvernul nu ne dă nimic?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

B.C.R.-ul a fost de acord cu prelungirea duratei cu cost suplimentar 30 și ceva de mii de euro. Dar Exim Bank-ul care nu a fost de acord și avem două rate întârziate, martie și aprilie...

Dl George-Sorin Botez

Cum, Exim Bank-ul nu a fost de acord?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu.

Dl George-Sorin Botez

Stați un pic că dumneavoastră mă luminați pe mine câteodată de....

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Banca Românească, despre ce vorbim?

Dl George-Sorin Botez

Exim Bank nu-i Banca Românească.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Ba da, este Românească.

Dl George-Sorin Botez

Cum nu au fost de acord când Primarul a semnat singur?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu știu. Este treaba dânsului. Să o rezolve.

Problema este următoarea: nu am plătit ratele nici pe martie, nici pe aprilie. Și atunci?

Dl George-Sorin Botez

Și ce vreți să spuneți?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Nu sunt eu cel în măsură să vă răspund.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Eu sincer, aș propune prorogarea acestui proiect, să-l fundamentăm cum trebuie și vom mai vedea. Nu știu, asta este părerea mea. Este vorba că ne jucăm cu banii ploieștenilor.

Dl George-Sorin Botez

Este inițiat de domnul primar.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Pentru mine nu are importanță de cine este inițiat. Pentru mine are importanță că sunt niște lucruri. Deci costul suplimentar este 32 de mii de euro.

Dl George-Sorin Botez

Domnul Popa, vă întreb acum cu prietenie, este punctul de vedere oficial al grupului P.N.L.?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu, al meu.

Dl George-Sorin Botez

Sau al domnului Sîrbu?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Este punctul meu de vedere.

Dl Popa Gheorghe

Este punctul de vedere al domnului consilier pe care și l -a exprimat personal.

Dl George-Sorin Botez

Înțeleg că este ultima ședință a dânsului?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

După mandat, aceasta era ultima ședință dacă nu era pandemia.

Dl George-Sorin Botez

îmi cer scuze, dar discutasem înainte cu domnul Ganea că se discutase înainte că aceasta este de mare necesitate că intră primăria în blocaj. Și acum când l-am auzit pe domnul Sîrbu, vă rog să mă credeți că am rămas siderat. Și încerc să-mi revin.

Acum vă ascult pe dumneavoastră. Vă rog, îmi cer scuze!

Dl Popa Gheorghe

Este adevărată și situația pe care a prezentat-o domnul Palaș care știe destul de bine situația financiară și cash-flow-ul primăriei .

Într-adevăr trebuie văzute și sursele de finanțare pe care deocamdată nu le avem fizic, certe în bugetul municipiului. Și poate ar fi bine să amânăm vreo 3, 4 zile acest proiect până vor intra și sumele respective, să avem certitudinea acestor sume și după aceea să discutăm acest proiect de hotărâre.

Dl George-Sorin Botez

Domnul Popa ....dumneavoastră ați venit cu proiectul data trecută prin care noi, după niște discuții, am fost de acord ca toate băncile să fie rugate să ne amâne pe anul acesta pentru că suntem...

Dacă dumneavoastră îmi spuneți mie că, dacă amân 4 zile sau 5 zile se schimbă ceva în situația financiară a primăriei, nu pot să fiu decât bucuros pentru că dumneavoastră știți mai multe lucruri decât știu eu și probabil decât viceprimarul și decât oricine.

Acei bani care vin de le Telekom au atât de multe destinații că va trebui din cei 35 de milioane pe care-i avem să acoperim vreo 120. Ceea ce, vă rog să mă credeți că este greu, am încercat și eu de câteva ori, dar nu merge.

Și atunci, față de solicitarea domnului primar, la momentul acela, sprijinită cu toată suflarea de dumneavoastră și la care și noi am achiesat după ce ni s-a spus care este situația actuală a primăriei, adică suntem în imposibilitate de plată. Adică, acum când o bancă vine și spune: da, suntem de acord să vă dăm un balon de oxigen pe 6 luni de zile, acum dumneavoastră vreți să amânăm această discuție în condițiile în care Primarul Municipiului Ploiești a venit cu sufletul la gură și a băgat asta pe suplimentare?

Pentru că, dacă ceea ce spune domnul Paul Palaș, și nu contest lucrul acesta, este că, având două rate scadente restante, mai ajungem și în situația în care să intrăm pe restanțe cu B.C.R.-ul, în momentul în care ai două bănci restante, nu o să mai vrea niciuna și te trezești cu o retragere a aportului.

Eu vă spun că este foarte „groasă”. Eu lucrez în mediul de business. În momentul în care ai o restanță, toate celelalte bănci nu-ți vor mai acorda facilități. Asta înseamnă că dăm vrabia din mână pentru cea de pe gard.

Eu vă spun că este foarte important pentru Ploiești acest proiect și nu atât pentru noi azi, ci pentru cei care vor veni după noi și pentru administrația viitoare.

Acesta este punctul meu de vedere și vreau să fie științific, nu politic.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Domnul președinte, dați-mi voie să vin și eu cu un argument.

Dl George-Sorin Botez

Vă rog!

Dl Palaș-Alexandru Paul

Așa cum v-am mai explicat și în alte situații și știți cu toții, pentru că am votat aici bugetul, în luna februarie când am mandatat bugetul, el a plecat din start cu un deficit de aproximativ 50 de milioane de lei. Știți foarte bine că nu avem sumele acoperite toate pentru T.C.E., am discutat ieri în comisie problema aceasta. Nu avem sumele toate pentru S.G.U., nu avem sumele toate pentru salubritate. Nu avem fiindcă nu am putut să previzionăm venituri mai mari le nivelul cheltuielilor pe care noi considerăm că ....

Dl George-Sorin Botez

Subvenția, domnul Palaș?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Subvenția, avem 21 de milioane la subvenție și avem deja facturi emise de 40 de milioane. Deci, lucrurile sunt foarte serioase.

În plus, față de aceste lucruri pe care le cunoșteați deja în acest moment sau presupun că le cunoașteți, vă informez că, în luna martie, în luna aprilie și-n luna mai, din cotele de IVG, impozitul pe venit, ce ni se cuveneau conform bugetului pe care noi l-am adoptat, în fiecare lună noi trebuia să încasăm 20 de milioane de lei. În realitate, în fiecare lună am încasat 17 milioane de lei. Asta înseamnă că noi suntem deja pe un deficit de 9 milioane de lei în 3 luni de zile pe IVG. Dumnezeu știe ce-o mai fi de acum încolo.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul Paul Palaș, cred că nu m-ați înțeles.

Eu nu spun că nu am plecat cu un deficit de la început de an. Dacă îmi povesteați ce spuneți acum în august sau septembrie, eram de acord cu dumneavoastră. Eu vreau să vă spun dumneavoastră că Direcția Economică, care se află în spatele meu, trebuie să ne spună de ce nu a plătit ratele în martie și aprilie. Nu la sfârșitul anului. În martie și aprilie de ce nu s-au plătit ratele? Nu-mi spuneți dumneavoastră că nu au fost lichidități.

Dl George-Sorin Botez

Domnul Sîrbu, îmi cer scuze, .

Dl Palaș-Alexandru Paul

Ordinul de plată nu Direcția Economică îl semnează.

Dl George-Sorin Botez

Cine dă ordinul de plată? Nu primarul?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Îl întreb oficial pe domnul primar să-mi spună de ce nu a plătit ratele pe martie și aprilie?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Întrebați-l.

Dl George-Sorin Botez

Vă rog frumos să se consemneze că domnul Sîrbu cere oficial primarului să prezinte consiliului motivația pentru care nu a plătit ratele și ...

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Pe martie și aprilie. Atât.

Dl George-Sorin Botez

In ce termen doriți să vă răspundă?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

In câteva zile.

Dl George-Sorin Botez

De urgență, în maxim o săptămână. In scris. Și răspunsul să-l trimită tuturor consilierilor.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Corect.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Consilierul P.N.L. Sîrbu, cere primarului P.N.L. Dobre, lămuriri în privința modului în care...

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Stați puțin așa. Vi se pare că cer ceva... oameni buni, trăim aici în Ploiești...

Dl Palaș-Alexandru Paul

Mi se pare că duceți un război unde nu trebuie să-l duceți.

Dl George-Sorin Botez

Domnul Primar, mulțumesc că ați intervenit! Avem nevoie de niște lămuriri. Domnul consilier Sîrbu a cerut în plen ca dumneavoastră să dați o notă explicativă de ce în martie și aprilie nu ați plătit ratele la bănci și vrea amânarea proiectului privind B.C.R.-ul. In contrapartidă, domnul Paul Palaș, care se ocupă cu responsabilitate de finanțe, i-a explicat, am încercat și eu să dezenez câte ceva, că intrăm în incapacitate de plată.

Domnia sa a făcut o propunere de prorogare și va cerut dumneavoastră un punct de vedere oficial pe care să-l înaintați consiliului.

Aveți cuvântul! Vă rog!

Dl Primar

Ceea ce a prezentat domnul Palaș sau ce ați spus dumneavoastră este o realitate cu care ne confruntăm. Cred că domnul Sîrbu care este de atâta timp în consiliul local, a votat acele hotărâri de consliu local prin care s-au aprobat aceste credite de-a lungul timpului, pe care noi le plătim astăzi. Asta ca prim aspect.

De asemenea, fiind în comisia de buget-finanțe cred că domnul Sîrbu ar trebui să știe la ora actuală care sunt încasările. Am văzut că domnul Palaș a prezentat încasările pe IVG. Veți spune că sunt corecte, mai puțin pe luna martie, noi de obicei încasam între 22 - 24 de milioane de lei, și noi în luna martie am încasat cu aproape 8 milioane de lei mai puțin.

Dar vreau să vă spun altceva: la taxe și impozite locale, noi am încasat în luna ianuarie 10 milioane, în luna februarie aproape 15 milioane și în luna martie aproape 20 de milioane. Și în luna aprilie am încasat 3 milioane de lei. Deci problema noastră în momentul de față este legată de...

Vreau să reamintesc și o să vedeți când o să vină și raportul Curții de Conturi, în care ne atrage atenția să plătim, astfel încât să nu creem penalități suplimentare pentru neplata la termen. Deci noi trebuie să fim foarte atenți cu aceste aspecte și într-adevăr, a spus foarte bine domnul Palaș, avem trei luni de zile pe final de an pentru bănci care nu au fost bugetate de la început. Pentru că astea sunt veniturile comunicate de către finanțele publice și bineînțeles estimările făcute de către S.P.F.L. Nu aveam cum să suplimentăm la infinit și să umflăm un buget pe niște date care erau incerte, mai ales într-o perioadă de genul acesta, ar fi o totală inconștiență.

De aceea, orice lună câștigată în amânarea acestor rambursări, dă posibilitatea achitării unor restanțe pe care noi le avem și care pot genera ulterior penalități, costuri suplimentare.

Mulțumesc!

Dl George-Sorin Botez

Și eu mulțumesc!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul Președinte, mă văd obligat, eu l-am întrebat pe domnul Primar, în mare parte sunt de acord dar nu mi-a dat răspunsul, de ce nu a plătit cele două bănci? Nu am înțeles. Am înțeles eu ceva așa, dar totuși la rectificarea bugetară de ieri am văzut că s-a trecut un milion de lei și alegem pentru o consultare... din trei propuneri să alegem una pentru 2022. Părerea mea este că nu prea înțeleg.

Eu am făcut o propunere de prorogare...

Dl Primar

Cred că ar trebui să vă căutați altă comsie, din moment ce după aceste explicații înrebați în continuare același lucru. În condițiile în care s-au diminuat veniturile cu aproape 50% și nu sunt venituri în buget...

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Dumneavoastră nu ați plătit în martie din cele patru împrumuturi niciunul. Probabil o să-mi caut o comisie. Dar deocamdată vorbim pe banii ploieștenilor.

Dl George-Sorin Botez

Domnul Primar, văd că domnul Sîrbu are polițe de plătit și eu nu accept atâta timp cât eu conduc această ședință, să se întâmple chestia asta.

Până la ora aceasta, noi am glumit ne-am făcut treaba. Vă rog mult domnul Sîrbu, domnul Dobre este primarul municipiului Ploiești, chit că vă convine sau nu. Vă rog foarte mult, ascultăm punctul de vedere al primarului, doriți un cuvânt în replică, îl aveți.

Domnul Primar, aveți cuvântul!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

L-am ascultat...

Dl George-Sorin Botez

Păi mai asculatați-l, că de aia l-a votat lumea primar.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Corect. Îl ascult!

Dl Primar

Avem o diminuare drastică pe încasări, atât la IVG, v-am spus, aproximativ între 6 și 8 milioane de lei pe lună pentru martie și aprilie, iar la taxe și impozite locale am avut o diminuare față de luna martie de aproximativ 15 milioane de lei. Acestea sunt datele. Iar datoriile pe care le avem, și încă o dată vă spun, noi plătim în fiecare lună 7 milioane de lei dobânzi și credite, pe credite luate când domnul Sîrbu le-a votat probabil cu două mâini.

Dl George-Sorin Botez

Domnul Sîrbu, vă rog!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumesc domnul Președinte!

La ședința trecută am cerut domnului primar să vină să clarifice situația cu Exim Bank, cu acea scrisoare. Nu am primit nici acum răspunsul, așa că mulțumesc!

Dl George-Sorin Botez

Bine. In aceste condiții, mă văd obligat potrivit regulamentului să supun la vot prorogarea proiectului inițiat de Primarul P.N.L. Dobre, propunere aparținând domnului consilier local P.N.L. Gheorghe Sîrbu:

Este un moment istoric pentru mine, și vă rog să mă credeți, acestea sunt momente care trebuie trăite fizic, dar și emoțional în același timp.

Supun la vot propunerea de prorogare a acestui proiect:

Dl Grigore Constantin

Eu nu am înțeles. A propus sau nu?

Dl George-Sorin Botez

A propus.

Dl Grigore Constantin

Vreau să mai aud o dată.

Dl George-Sorin Botez

Am auzit noi.

Supun la vot ceea ce v-am explicat mai devreme:

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul Președinte, dați-mi cuvântul!

Dl George-Sorin Botez

Nu mai dau, că am dat votul.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

M-am gândit să îmi retrag amendamentul. Pentru că ați spus dumneavoastră istoric, dumneavoastră ați dat trei guverne jos și nu a fost istoric. Dumneavoastră, P.S.D.-ul, ați dat trei guverne jos și îmi spuneți că este istoric că cer eu o prorogare. Îmi retrag prorogarea, cum v-ați retras-o și dumneavoastră.

La revedere!

Dl Ganea Cristian

În timpul votului nu poți să o retragi.

Dl George-Sorin Botez

Aia nu a fost prorogare, aia se cheamă amendament. Deci aia e oaie, aia e vacă.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Eu mi-am retras propunerea.

Dl George-Sorin Botez

Deci aia e oaie, aia e vacă.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Eu mi-am retras propunerea.

Dl Ganea Cristian

In timpul votului nu merge.

Dl George-Sorin Botez

După ce am supus la vot?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu ați supus.

Dl George-Sorin Botez

S-a votat. Avem rezultatul votului.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu mi-ați dat cuvântul.

Dl George-Sorin Botez

Dar nu ați tăcut, că nu l-ați lăsat nici pe băiatul ăla să vorbească.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

A cerut colegul meu să-mi dați cuvântul...

Dl George-Sorin Botez

Dar ce aveți cumva însoțitor?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Ce vreți să creați?

Dl Popa Gheorghe

Domnul Președinte, dacă îmi permiteți?

Dl George-Sorin Botez

Vă rog!

Dl Popa Gheorghe

Am înțeles și subiectul și esența. Colegul meu a analizat situația și chiar dacă s-a demarat procedura de vot, dânsul a reflectat și ...

Am fost lângă dânsul și am auzit foarte bine, a solicitat retragerea propunerii de prorogare.

Dl George-Sorin Botez

Stimați colegi, cu scuzele de rigoare, în timp ce domnul Sîrbu a reflectat, iar domnul Popa l-a auzit cum reflectează, domnia s-a și-a smuls efectiv această propunere de prorogare. Deci, sunteți eroul nostru, domnul Sîrbu.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Dumneavoastră sunteți un erou dintotdeauna, că ați stat în capul mesei tot mandatul acesta, nefiind legal. Sunteți un erou!

Mulțumesc!

Dl George-Sorin Botez

Am înțeles! Și asta era problema dumneavoastră? Stați puțin, l-ați lăsat pe Dobre, m-ați luat pe mine? Dumneavoastră aveți o problemă, nu am înțeles?

Deci anulăm votul, dat fiind faptul că s-a retras. Să fim oameni normali pe firul nostru de gândire și să mergem mai departe.

Dl Grigore Constantin

Voiam să vă spun că sincer, v-am rugat să-i acceptați punctul de vedere și nu l-ați lăsat.

Dl George-Sorin Botez

Păi se dăduse drumul la vot.

Dl Grigore Constantin

Facem un circ ieftin... eu v-am rugat înainte de a se da votul...

Dl George-Sorin Botez

Eu fac circ ieftin?

Dl Grigore Constantin

Nu. Înainte de a se da drumul la vot, v-am rugat...

Dl George-Sorin Botez

Domnul Grigore, dumneavoastră nu ați fost în sală? Vă întreb!

Dl Grigore Constantin

Ba da, domnul Președinte...

Dl George-Sorin Botez

Încercați acum să scoateți castanele cu mâna mea?

Dl Grigore Constantin

Sincer, m-ați auzit ce am spus?

Dl George-Sorin Botez

Încercați să scoateți castanele cu mâna mea?

Dl Grigore Constantin

Dacă nu mă ascultați și nu vreți să mă asculați!

Dl George-Sorin Botez

Dacă dumneavoastră vreți să scoateți castanele cu mâna mea, nu v-ați găsit omul.

Dl Grigore Constantin

Domnul Președinte, v-am rugat să-i dați dreptul să spună dacă mai menține sau nu amendamentul. Și nu i l-ați dat.

Dl George-Sorin Botez

Dar dumneavoastră în ce calitate domnul Grigore îmi cereți mie să dau cuvântul?

Dl Grigore Constantin

Tocmai spunea că vrea să și-l retragă.

Dl George-Sorin Botez

După ce s-a votat și-a retras amendamentul. Punct.

Dl Grigore Constantin

Nu. Înainte.

Dl George-Sorin Botez

Am luat act că și-a retras amendamentul. Care era de fapt propunere de prorogare. Adică nu era oaie, era vacă.

Dl Popa Gheorghe

Domnul Președinte, haideți să încheiem acestă discuție, pentru că până la urmă cu toții dorim rezolvarea situației și doream, că și domnul Sîrbu dorea, ca să știm săptămâna viitoare execuția bugetară ca să știm exact cum stăm și pe ce lucruri stăm...

Dl George-Sorin Botez

Stăm prost domnule. Credeți că stăm bine?

Dl Popa Gheorghe

Am înțeles domnul Președinte, că mi-a explicat domnul Palaș și chiar îl cred pe cuvânt. Este profesionist.

Dl George-Sorin Botez

Domnul Ganea, vreți să spuneți ceva?

Dl Ganea Cristian

S-au mutat discuțiile de la partid în sala de ședințe și nu mai înțeleg nimic.

Am discutat la începutul ședinței, am avut o operativă, am avut trei operative. Am discutat cu domnul Primar, am discutat cu domnul Pană, am căzut de acord, la un momentdat ne-ați acuzat că nu vrem noi să amânăm rate, acum ați venit că faceți o prorogare. Haideți să fim serioși, pentru că într-adevăr, noi râdem și glumim pe banii ploieșteanului și nu este corect.

Dl Bolocan Iulian

În sală sunt mai mulți consilieri...

Dl Ganea Cristian

Nu știu. Nu îmi amintesc să vă fi dat cuvântul domnul Președinte.

Dl Bolocan Iulian

Nici lui Ganea nu i-a dat.

Dl George-Sorin Botez

Cum adică nu?

Dl Ganea Cristian

Ba da.

Dl George-Sorin Botez

Adineauri. Cum să nu. A cerut.

Dl Ganea Cristian

După ce că intrați peste, nici nu auziți.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Vă rog frumos, chiar dacă sunteți Președinte de ședință, nu aveți voie să întrerupeți pe nimeni.

Dl George-Sorin Botez

Păi nu, dar trebuie să vă dau cuvântul.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu aveți voie să mă întrerupeți după ce mi-ați dat cuvântul.

Dl George-Sorin Botez

Vă rog domnul Ganea, terminați!

Dl Ganea Cristian

Ce să mai termin, pentru că se vorbește peste rând și se fac glume proaste.

Dl George-Sorin Botez

Domnul Bolocan!

Dl Bolocan Iulian

În sală sunt mai mulți consilieri. Domnul Sîrbu a avut o părere. Trebuie să facem atâta spectacol aici pentru o părere?

Dl George-Sorin Botez

Dumneavoastră vi se pare că se face spectacol aici sau vi se pare că noi eram dispuși să votăm acest lucru iar domnul Sîrbu a făcut o propunere? Mai mult decât atât propunerea domnului Sîrbu a fost susținută cel puțin câteva secunde de domnul Popa. Și nu am vrut să intru într-o astfel de discuție, pentru că această ședință mergea frumos cu votul pe această chestiune.

Dacă este să discutați nu vă uitați la mine, nu vă uitați la..., uitați-vă aici dacă vreți. Și după ce vă uitați aici, uitați-vă în oglindă și când o să vedeți ceva în oglindă, o să vedeți dacă mai spuneți ceea ce spuneți acum sau nu. Punct.

Dl Bolocan Iulian

De aia se duc ședințele în derizoiu, pentru că....

Dl George-Sorin Botez

Dacă nu mai sunt alte comentarii pertinente de făcut, supun la vot acest proiect:

*

Domnul consilier Dinu a părăsit lucrările ședinței.

*

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 26 de voturi “pentru” proiectul a fost adoptat.

*

Dl Popa Gheorghe

Cu rugămintea domnul președinte, ca săptămâna viitoare să avem și noi prezentată execuția bugetară la 31 mai.

Dl George-Sorin Botez

Bănuiesc că depinde de executiv chestia asta.

***

Trecem la punctul suplimentar 2 ”Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 2/22.01.2020, privind rectificarea Listei de investiții aferentă împrumutului contractat de municipiul Ploiești de la Exim Bank - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă nu sunt discuții supunem la vot:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 26 de voturi ”pentru” proiectul a fost adoptat.

***

Trecem la punctul suplimentar 5 ”Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiesti pe anul 2020 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre. ”

Dl Palaș-Alexandru Paul

Domnul Președinte, vă rog să-mi permiteți...

Dl George-Sorin Botez

Domnul Palaș, vă rog!

Dl Palaș-Alexandru Paul

Vă rog să-mi permiteți să propun câteva modificări.

Se majorează prevederea privind susținerea cultelor cu suma de 280 de mii de lei, prevederea ajungând la suma de 1 milion 30 de mii de lei. Primul amendament.

Se modifică lista obiectivelor de investiții a bugetului local astfel:

Dna Cîrstea Adriana - Relația cu Consiliul Local, Reglementare

Suntem la Casa de Cultură.

Dl George-Sorin Botez

Haideți să continuăm cu acesta. Este o greșeală a mea.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Capitolul 65.02 învățământ - poziția B3 - Reamenajare imobil str. Elena Doamna

  • - Grădiniță cu Program Prelungit - se majorează prevederea cu 50 de mii de lei.

Capitolul 66.02 sănătate - se introduce poziția C6 - achiziție și montaj lift Policlinica Cina Str. Andrei Mureșanu nr. 56 cu suma de 100 de mii de lei.

Capitolul 84.02 transporturi - poziția B2 - străpungere Strada Laboratorului în prelungirea străzii Gheorghe Grigore Cantacuzino - se majorează cu suma de 1 milion 50 de mii de lei față de varianta inițială a listei de investiții unde există o influență de 1 5                                                       5                                                                        5                                                                              5

milion 480 de mii de lei.

La capitolul 51.02 poziția C8 - consultanță pentru pregătire documentație termie

  • - se scoate din lista de investiții suma de 1 milion de lei și se alocă la reparații străzi -capitolul 84.02.

Vă mulțumesc!

Dl George-Sorin Botez

Supunem la vot amendamentele:

Mai sunt discuții de făcut?

Domnul Sîrbu, am scos milionul.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

S-a dus la reparații străzi.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Sunteți de acord? Este ok?

Dl Sicoie Iulian

M-ați întrebat dacă pot să spun ceva.

Dl George-Sorin Botez

Domnul Sicoie, v-am întrebat...

Dl Sicoie Iulian

Am ridicat mâna, nu m-ați văzut.

Dl George-Sorin Botez

Vă rog să răspundeți.

Dl Sicoie Florin

Vă mulțumesc foarte mult!

La susținerea cultelor, pentru comunitatea catolică și greco-catolică, câți bani sunt?

Dl Ganea Cristian

10 mii, cu 10 mii.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Fiecare dintre ele are cel puțin 10.000.

Dl Sicoie Florin

O.k. Mulțumesc!

Dl George-Sorin Botez

O întrebare: câte culte avem în municipiul Ploiești?

Dl Palaș-Alexandru Paul

In afară de ortodoxă...dați-mi lista, vă rog mult.

Dl Sicoie Florin

Sunt vreo 17.

Dl George-Sorin Botez

Cele reprezentative.

Dl Sicoie Florin

Recunoscute de stat.

Dl Palaș-Alexandru Paul

În afară de biserica ortodoxă, pe listă mai apare: Biserica Română unită cu Roma - 10.000 de lei, Parohia romano-catolică - 10.000 de lei și Biserica Adventistă de ziua a 7-a - 30.000 de lei.

Dl George-Sorin Botez

Aș vrea să aveți amabilitatea, ca prin rotație și pentru celelalte, să alocăm dat fiind egalitatea cultelor, câte o sumă, chiar și simbolică, pentru că acest consiliu este un consiliu al ploieștenilor, știți foarte bine că m-am bătut foarte mult atunci când a fost nevoie pentru orice fel de ajutor și vă propun în acest moment să dăm și suma de 5 mii de lei pentru ritul evreiesc.

Dl Ganea Cristian

Dacă este solicitare putem, dacă nu există așteptăm să vină solicitarea.

Dl George-Sorin Botez

Bun, dar ca să existe această solicitare este nevoie ca reprezentanții să fie înștiințați de această posibilitate.

Nu știu, dăm proporțional, cu numărul, dăm cum vreți dumneavoastră. Dar cred că ar trebui să ținem cont de toate cele care sunt.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Din păcate, ceea ce a spus domnul viceprimar este adevărat, nu putem aloca decât în baza unei solicitări a cultului.

Dl George-Sorin Botez

O.k. sunt creștin-ortodox devotat, dar mi se pare că este vorba de egalitate.

Votăm amendamentele:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva? - 1 vot

Cu 25 de voturi ”pentru” și o ”abținere” a domnului consilier Mateescu Marius, amendamentele au fost adoptate.

*

Supunem la vot proiectul cu amendamentele adoptate:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 25 de voturi ”pentru” și o ”abținere” a domnului consilier Mateescu Marius, proiectul a fost adoptat.

***

Trecem la punctul suplimentar 3 ”Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Casei de Cultură ”I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Sălceanu Claudia-Oana , Andrei Gheorghe, Palaș-Alexandru Paul, Sîrbu-Simion Gheorghe și Staicu Zoia.”

Dacă nu sunt discuții supunem la vot:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 26 de voturi ”pentru” proiectul a fost adoptat.

***

Trecem la punctul suplimentar 6 ”Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru încheierea parteneriatului dintre Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova pentru depunerea și implementarea proiectului ”Nu suntem singuri acasă!” în cadrul Programului Operațional Capital Uman, apelul „Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate” - inițiat de viceprimar Ganea Cristian Mihai.”

Dacă sunt discuții?

Dl Ganea Cristian

Dați-mi voie să vă explic eu.

Dl George-Sorin Botez

Domnul Ganea, vă rog, sunteți inițiatorul, aveți cuvântul!

Dl Ganea Cristian

In primul rând aș dori să fim cu toții inițiatori...

Dl Popa Gheorghe

Și grupul P.N.L.

Dl Ganea Cristian

Nu am spus toți P.S.D., am spus toți. Pentru că este un program foarte bun, este un program în colaborare cu Consiliul Județean, un program care se vrea prin activitatea lui de a avea grijă de copiii ai căror părinți sunt plecați în străinătate tot la muncă.

Avem înregistrați un număr de 440 de copii cu aproximație, din care peste 110 au fost înscriși în acest program. Se vor desfășura în patru locații în cadrul școlilor. Ca și activitate se va asigura o masă caldă, posibilitatea de a-și face lecțiile. Se va numi ”școală după școală”. Deci va fi ceva separat.

Acest program va fi susținut 1% Municipiul Ploiești, 1% Consiliul Județean, 13% Ministerul Dezvoltării, 85% fonduri europene. Valoarea integrală este estimată la 1 milion de euro. După trei ani de funcționare, un an de zile va trebui să rămână în grija noastră să-l administrăm. Sper ca până atunci să nu mai avem atât de mulți copii cu părinți plecați din țară.

Mulțumesc!

Dl George-Sorin Botez

Aici sunt două variante: ori iau și copiii, ori creem și noi un mediu economic care să poată să atragă părinții să nu se mai ducă la sparanghel.

Dacă nu mai sunt alte discuții supunem la vot:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 26 de voturi ”pentru” proiectul a fost adoptat.

***

Trecem la punctul suplimentar 7 ”Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 514/19.12.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2020 - inițiat de viceprimar Ganea Cristian Mihai și de consilierii Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert, Dragulea Sanda, Andrei Gheorghe, Botez George Sorin Niculae, Cosma Marcian, Dinu Marius Andrei, Minea Constantin Gabriel, și Sorescu Florina Alina.”

Domnul Ganea, despre ce este vorba?

Dl Ganea Cristian

Este vorba despre micșorarea taxelor investitorilor care au terase, pe perioada aceasta a pandemiei și am discutat și cu colegii noștri de la P.N.L., au și dânșii un amendament de făcut și cred că vom găsi o colaborare împreună.

Dl George-Sorin Botez

Să auzim!

Dl Popa Gheorghe

Mulțumesc domnul președinte!

Este o idee foarte bună să ajutăm oamenii în această perioadă de criză. Am dori și noi să fim inițiatori la acest proiect.

Dl George-Sorin Botez

Tot consiliul.

Dl Popa Gheorghe

Da, tot consiliul.

Și avem un amendament de făcut, ca această taxă datorată pentru ocuparea terenului, pentru terasă de vară, un alineat 2 ar fi după articolul 1.

Dl George-Sorin Botez

Este scris acolo?

Dna Geanina Ioana Serbinov

Nu.

Dl Popa Gheorghe

Alineatul 2 la articolul 1.

Dl George-Sorin Botez

Alineatul 2 există.

Spuneți-mi mie ce vreți să spuneți și vedem.

Dl Popa Gheorghe

Taxa datorată pentru ocuparea., diminuată cu 50%, se aplică până la 31 decembrie 2020.

Dl George-Sorin Botez

Dați-mi raportul de specialitate. Dacă, în raportul de specialitate, motivul este cel cu pandemia, nu pot a întinde până la 31 decembrie. M-ați înțeles, da? Că nu știu că pandemia durează până atunci.

Eventual, vă păstrați miezul propunerii și când ieșim din pandemie sau știm că ieșim din pandemie, veniți cu altă propunere pe care o fundamentăm pe altceva decât pe pandemie. Că altfel, ne va fi atacată hotărârea sau. Și noi vrem.

Dl Ganea Cristian

Eu zic că este bine 31 decembrie și mai vedem atunci.

Dl Popa Gheorghe

Este un termen rezonabil.

Dl George-Sorin Botez

Cred că nu m-ați înțeles. Dacă temeiul acestei scutiri, reduceri, este pandemia, nu-i pot extinde efectele, deși vreau, și eu vreau.

Dl Ganea Cristian

Să scoți ”pandemie” din frază.

Dl Dănescu Ștefan

Domnul Președinte, îmi permiteți?

Dl George-Sorin Botez

Vă rog!

Dl Dănescu Ștefan

Sunt terase de vară. Se presupune că nimeni nu le ține deschise și nimeni nu ar trebui să plătească în octombrie, noiembrie, decembrie. Corect?

Dl George-Sorin Botez

Teoretic, că la 1 noiembrie pot fi deschise, dacă este cald.

Bine, faceți cum vreți. Eu votez.

Dna Ioana Geanina Serbinov

Mai îmi spuneți o dată, vă rog?

Popa Gheorghe

Diminuarea acestei taxe cu 50% să fie aplicabilă până la 31.12.2020.

Dna Ioana Geanina Serbinov

Acestea sunt taxele pe anul 2020.

Dl George-Sorin Botez

Domnul Popa este pleonastic. Dumneavoastră spuneți că taxa pe 2020 o pun până pe 31 decembrie 2020. Asta vreți dumneavoastră să spuneți. Eu sunt de acord, dar este pleonastic, să știți.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Este corect.

Popa Gheorghe

Este corectă afirmația.

Dl Ganea Cristian

Este același lucru, spus cu alte cuvinte.

Popa Gheorghe

Am înțeles. Deci oricum ea operează până la sfârșitul anului.

Îmi retrag amendamentul.

Dl George-Sorin Botez

Dacă nu mai sunt alte discuții supunem la vot:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 26 de voturi “pentru” proiectul a fost adoptat.

***

Trecem la ultimul punct suplimentar ”Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării imobilului situat în Ploiești, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1 în care funcționează o unitate de educație antepreșcolară-creșă - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Da doamna Stanciu?

Dna Stanciu Marilena

Vreau să anunț că toți consilierii P.S.D. vor să fie inițiatori ai acestui proiect de hotărâre.

Dl Popa Gheorghe

Și consilierii P.N.L. de asemenea.

Dl George-Sorin Botez

Tot consiliul.

Dna Ioana Geanina Serbinov

Vă rog să afișați forma cu amendament. Forma cu roșu.

Dl George-Sorin Botez

Față de varianta inițială mi-am propus să fac acest amendament.

Eu nu pot să-mi însușesc un proces-verbal de negociere la care personal nu am participat. Și atunci, pentru că mi se cere consimțământul, folosesc un termen specific juridic, care se numește ”ratificare”, în sensul că-mi dau post-factum acordul. Da?

Drept pentru care...

Popa Gheorghe

Domnul Președinte, dacă îmi permiteți înainte de vot, aș vrea să-i cerem părerea și domnului Primar să...

Dl George-Sorin Botez

Am discutat cu domnul Primar înainte. I-am explicat, a înțeles, a fost de acord. Nici nu a fost nevoie a doua oară să-i amintesc.

Dl Primar

Domnul Botez, amendamentul este într-adevăr discutat cu dumneavoastră și este deja trecut pe proiectul de hotărâre. Partea de ratificare.

Dl George-Sorin Botez

Deci este o.k. da?

Dl Primar

Da.

Dl George-Sorin Botez

Supunem la vot acest amendament:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva?  -

Cu 26 de voturi “pentru” amendamentul a fost adoptat.

*

Dacă nu mai sunt alte discuții supunem la vot proiectul:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 26 de voturi ”pentru” proiectul a fost adoptat.

***

Dacă nu mai sunt alte intervenții, declar ședința închisă și vă doresc o zi bună în continuare.

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George Sorin Niculae BOTEZ


SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV


Verificat, Șef Serviciu, Adriana Cîrstea

Întocmit, consilier Claudia-Maria Ilă