ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

P R O C E S - V E R B A L al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 27 februarie 2020

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului municipiului Ploiești, Adrian-Florin Dobre nr. 841/21.02.2020.

*

La ședință au participat un număr de 27 consilieri din 27 în funcție.

***

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian-Florin Dobre        - Primar

Doamna Ioana-Geanina Serbinov     - Secretar General

***

Ședința a fost condusă de domnul consilier George-Sorin-Niculae Botez.

***

Dl George Botez

Bună ziua!

Începem ședința. Suntem prezenți 26 de 27, lipsește domnul consilier Popa. Constat existența cvorumului. Începem ședința cu Imnul de Stat.

*

Suntem 27 prezenți, a venit și domnul consilier Popa. Bine ați venit!

Avem ordinea de zi, am înțeles că nu sunt retrageri, renunțări.

Avem câteva puncte suplimentare. O să le supun la vot pentru a fi incluse pe ordinea de zi.

Suplimentar 1 Proiect de hotărâre privind includerea unor imobile - terenuri în patrimoniul municipiului Ploiești”.

Cine este pentru?              27 de voturi

Cine este împotrivă?           -

Dacă se abține cineva?         -

27 de voturi pentru.

*

Proiect de hotărâre privind transformarea gradului profesional a patru funcții publice de execuție vacante din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești1”.

Dl Ștefan Dănescu

Avem vreun proiect fără viză?

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Toate proiectele de pe ordinea de zi de astăzi întrunesc condițiile pentru a fi discutate în sensul că au rapoarte de specialitate favorabile, viză de legalitate și rapoarte de comisii.

Dl George Botez

Acesta are aviz nefavorabil de la comisia 1 și de la comisia 7.

Supun la vot introducerea pe ordinea de zi:

Cine este pentru?              27 de voturi

Cine este împotrivă?           -

Dacă se abține cineva?         -

27 de voturi pentru.

*

Proiect de hotărâre de modificare și completare a Regulamentului de înființare, atribuire, folosire, organizare și funcționare, a locurilor de parcare, în parcările de reședință și de domiciliu din municipiul PLOIEȘTI aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 521/2019”.

Vreau să-l reformulăm: „proiect de hotărâre privind modificarea și completarea ...” Supun la vot introducerea pe ordinea de zi:

Cine este pentru?              27 de voturi

Cine este împotrivă?           -

Dacă se abține cineva?         -

27 de voturi pentru.

*

Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.219/2010, cu modificările și completările ulterioare””.

Supun la vot introducerea pe ordinea de zi:

Cine este pentru?              27 de voturi

Cine este împotrivă?           -

Dacă se abține cineva?         -

27 de voturi pentru.

*

Proiect de hotărâre privind suplimentarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2020 și estimări pe anii 2021-2023 aprobat prin Hotărârea Consiliului Localnr. 49/20.02.2020

Supun la vot introducerea pe ordinea de zi:

Cine este pentru?              27 de voturi

Cine este împotrivă?           -

Dacă se abține cineva?         -

27 de voturi pentru.

*

Supun la vot ordinea de zi completată:

Cine este pentru?              27 de voturi

Cine este împotrivă?           -

Dacă se abține cineva?         -

27 de voturi pentru.

***

Avem o solicitare de înscriere la cuvânt, domnul Gaidoș Mihai, referitor la o procedură privind patrimoniul. Supun la vot dacă toată lumea este de acord pentru acordarea dreptului la cuvânt:

Cine este pentru?              27 de voturi

Cine este împotrivă?           -

Dacă se abține cineva?         -

27 de voturi pentru.

*

Conform regulamentului, 3 minute.

Vă propun să-l ascultăm la începutul ședinței.

Cine este pentru?              27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

27 de voturi pentru.

Așteptăm un pic pentru că vorbește la telefon. Nemaifiind în zonă, o să-i dăm cuvântul la sfârșitul ședinței.

5               5

***

Punctul 1 Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 20 decembrie 2019”.

Au lipsit: Băzăvan, Bolocan, Frusina, Mateescu, Palaș, Răcășean, Sicoie, Vîscan. Deci sunt 9 din 27 rezultă că sunt 18 cei care votează.

Supun la vot:

Cine este pentru?              18 voturi

Cine este împotrivă?           -

Dacă se abține cineva?         -

18 voturi pentru. Adoptat.

***

Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 22 ianuarie 2020”.

Au lipsit: eu, Frusina, Mateescu, Palaș, Pană, Sălceanu. Deci 6 din 27, 21 de votanți.

Dl Vlad Frusina

Eu nu-mi aduc aminte să fi lipsit la ședință în ședința din 22 ianuarie. În decembrie

1                  5             5              5             5

da dar, în ianuarie nu.

Dl George Pană

Cred că este o eroare că și eu am fost în sală.

Dl George Botez

Propun prorogarea acestui punct până la lămurirea situației.

Cine este pentru?              27 de voturi

Cine este împotrivă?           -

Dacă se abține cineva?         -

27 de voturi pentru prorogare.

***

Punctul 3 Aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 30 ianuarie 2020”.

Au fost toți prezenți.

Cine este pentru?              27 de voturi

Cine este împotrivă?           -

Dacă se abține cineva?         -

27 de voturi pentru. Adoptat.

***

Întrebări și interpelări.

Domnul Marcu, domnul Cosma, domnul Vîscan, domnul Ganea. Domnul Marcu, vă rog!

Dl Valentin Marcu

La ședința anterioară am făcut o solicitare către Direcția Tehnică să comunice în 5               5                                                                                                                                                           5

scris demersurile referitoare la semnele de circulație care interzic accesul autoturismelor în pasajul pietonal. Am făcut această interpelare acum 2 ani de zile, în luna ianuarie 2018, până acum nu s-a rezolvat această problemă și am solicitat în luna ianuarie 2020, la fix 2 ani de zile, să mi se comunice care este situația și ce s-a întâmplat, inclusiv cu procesele verbale din comisia de circulație.

Deși am solicitat răspunsul scris, până la această ședință, nu l-am primit. Solicit Direcției Tehnice să-mi dea de urgență acest răspuns cu documentele necesare.

Vă mulțumesc!

Dl George Botez

Mulțumesc!

Domnul Marcian Cosma.

Dl Marcian Cosma

Zilele trecute am fost abordat de către o societate comercială din Ploiești și de o asociație de locatari care se află în vecinătatea terminalului de la Nord, terminalului de călători de la Nord. Și mi s-a comunicat că acest terminal nu corespunde cerințelor. Mai precis, nu dispune de toalete, așa cum ar fi normal în secolul 21 și într-un oraș european și de minimul de igienă și salubritate pentru funcționarea corectă, normală a acestui terminal.

Am vrut să verific și am fost pe teren. Este adevărat că, după orele de program, după amiază. Era o singură toaletă care ar fi trebuit să fie funcțională dar era închisă. Am întrebat direcția de la SGU care se ocupă. O singură toaletă, cred că nu este normal pentru un terminal pe care-l tranzitează mii de călători zilnic, să fie la dispoziția persoanelor.

Ca atare, condițiile sunt insalubre pe perimetrul terminalului și aș dori să se găsească o soluție și aș vrea un răspuns ferm și cât mai rapid pentru soluționarea acestei probleme.

Am înțeles de la SGU că nu au fonduri alocate pentru a duce la bun sfârșit și pentru a soluționa această problemă. Pe cei care folosesc terminalul și pe cei care stau în preajma lor chiar nu ar trebui să-i intereseze acest aspect.

Dl George Botez

Terminalul cui aparține?

Dl Marcian Cosma

Terminalul îl administrează TCE-ul.

Dl George Botez

De ce ar trebui să pună wc-urile SGU?

Dl Marcian Cosma

Pentru că așa s-a stabilit anterior.

Dl George Botez

De către cine?

Dl Marcian Cosma

De către administrație. Nu am înțeles de ce și cum.

Dl Nicolae Alexandri - S.C. Transport Călători Express S.A.

Consiliul local, acum ceva ani, a dat în administrare aceste toalete SGU-ului. Au funcționat ceva timp și am aflat și eu că s-au închis. Sunt toalete moderne, legate la canalizare de către Direcția Tehnic-Investiții.

Dl Marcian Cosma

Este o singură toaletă.

Dl George Botez

Domnul Alexandri, dumneavoastră sunteți un tip gospodar, vă cunosc. Ați rezolvat de atâtea ori probleme mult mai grave decât asta. Mi se pare că ne învârtim foarte mult în jurul cozii. Nu cred că ar fi o mare problemă să se dea drumul la toalete.

Dl Nicolae Alexandri - S.C. Transport Călători Express S.A.

Nu este o mare problemă dar ...

Dl George Botez

Nu puteți dumneavoastră să luați inițiativa aceasta? Vă rog eu mult de tot. Este o chestie de respect față de oameni.

Dl Nicolae Alexandri - S.C. Transport Călători Express S.A.

Ba da. Dacă luăm noi o cheie de undeva.

Dl George Botez

Rezolvați problema aceasta.

Dl Nicolae Alexandri - S.C. Transport Călători Express S.A.

Trebuie clarificată problema cu aceste toalete. Ele sunt niște containere moderne făcute pe contractul cu Delta. Din ce-mi aduc aminte erau vreo 10. Una a fost pusă aici la noi în terminal, pentru că până atunci am avut toalete ecologice. A funcționat o perioadă. Dacă, din cele care nu au fost montate mai este vreuna nemontată pe platforma de la Podul Înalt unde opresc cei care vin din Nord-Vestul județului, nu este funcțională și mai sunt vreo 3...

Dl George Botez

Când spuneți nemontată probabil că nu este racordată la utilități.

Dl Nicolae Alexandri - S.C. Transport Călători Express S.A.

Nu este. Și mai sunt vreo 3 care am înțeles că încă nu s-au amplasat. Cu bunăvoința consiliului local (că sunt ale dumneavoastră, nu sunt ale noastre), eu sunt de acord să-mi dați 2 și să le administrez eu și să le punem în terminalul de la ...

Dl George Botez

Bun, până facem noi formalitățile în slujba cetățenilor.

Dl Nicolae Alexandri - S.C. Transport Călători Express S.A.

O să discut cu SGU să vedem.

Dl George Botez

O rezolvăm amical așa?

Dl Nicolae Alexandri - S.C. Transport Călători Express S.A.

Da.

Dl George Botez

Facem și hârtiile dar să asigurăm până atunci.

Dl Nicolae Alexandri - S.C. Transport Călători Express S.A.

Da.

Dl George Botez

Mulțumesc!

Vă rog domnul Ganea.

Dl Cristian Ganea

Ce să mai adaug, asta voiam, să-l rog pe domnul Alin Dănilă care le are în administrare și să-i spun domnului Alexandri că sunt toate montate, nu mai sunt vreo 3 nemontate.

Dar problema este, și este o problemă destul de veche și îmi pare rău că nu s-a rezolvat și am să rog să mi se aducă la cunoștință de către SGU - au ridicat o problemă vizavi de costul salarial pentru deschiderea și întreținerea lor undeva la 9 mii de lei pe lună. În cazul în care ar fi plătit cineva au strâns cel mai mult, la Sala Sporturilor, 500 de lei într-o lună de zile.

Asta am rugat, să fie date în administrarea unei alte societăți care ar putea să câștige din această afacere.

Deocamdată, ori noi primăria îi dăm bani SGU-ului să le țină deschise pentru că este până la urmă un bun al ploieștenilor, dacă nu, să-l dăm. Așa, stăm cu ele închise, o investiție pe care n-o folosim este o investiție pierdută.

Mulțumesc!

Dl George Botez

Și eu. Vă rog domnul Minea.

Dl Gabriel Minea

Vă mulțumesc domnul președinte.

Aș vrea să prezint o situație: am fost abordat de către o pesoană care mi-a prezentat o situație a unui handicapat care, de 2 ani de zile, are o cerere către primărie pentru a i se atribui un loc de parcare și, până-n momentul actual, nu a avut nici un fel de răspuns. Aș vrea să întreb dacă, în acest context, noi avem un termen printr-o hotărâre de consiliu în care se poate atribui acest loc. Este, de fapt, o problemă legală acest drept. Și dacă nu există nicio reglementare temporală pentru această situație, atunci să intrăm în acea hotărâre și să spunem un termen. Eu zic că 30-45 de zile ar fi un termen ok.

Și mai am o singură problemă de prezentat și nu vreau să intru în polemică, o s-o prezint sec: o să vină perioada de primăvară și o să ne dorim curățenie în oraș. Ieri tocmai am fost abordat de diverși cretățeni și mi-au spus că avem o problemă vizavi de această situație a orașului.

Și aici voi spune sec: dacă anul trecut am avut 900 și ceva de mii de lei vizavi de partea de curățenie a căilor publice, anul acesta avem 800 de mii.

Atât am vrut să comentez.

Dl George Botez

Mulțumesc!

Domnul Vîscan, vă rog!

Dl Robert Vîscan

Mulțumesc domul președinte!

În ședința de luna trecută am făcut o interpelare adresată atât celor de la Rosal cât și de la RASP privind informarea ploieștenilor în legătură cu un program de colectare selectivă. Am primit un răspuns la acea interpelare. Rosal a comunicat faptul că, din 10.02, au demarat un program de ridicare a deșeurilor colectate selectiv. Și că duc și o campanie de informare a cetățenilor cu privire la ziua de ridicare a deșeurilor colectate selectiv pentru fiecare stradă în parte. În Bariera București țin să anunț că nu a ajuns niciun material legat de data la care s-ar putea preda aceste materiale selective. Nici în Democrației, înțeleg de la colegi.

Și acum vreau să vă vorbesc despre tarife - încă de acum 3 luni, operatorul practică un tarif cu 40% mai mare decât cel votat de noi în consiliul local. Și aprobat.

Practică acest tarif în ideea în care dânșii recunosc prin această hârtie că au un program de ridicare a deșeurilor selectiv doar din 10.02.

Ținând cont de aceste aspecte, aș vrea să se sesizeze RASP-ul, cine gestionează contractul cu Rosal-ul. Aș dori să aflu în cel mai scurt timp modalitatea prin care ploieștenii își pot primi banii înapoi. Pentru că este un furt al Rosal-ullui din buzunarul ploieșteanului care plătește cu 40% mai mult pentru un serviciu pentru care noi nici măcar nu am fost de acord să plătească această sumă.

Legat de curățenia căilor publice, că a menționat colegul meu, merg mult prin Ploiești și trec pe lângă Casa Căsătoriilor. În ultima lună, țin să vă spun că nu cred că a fost măturat niciodată trotuarul limitrof acestui imobil. Sunt geamuri sparte pe trotuar de cel puțin 1 lună și nu cred că a fost măturată niciodată acea zonă. Și sunt și alte zone din Ploiești, normal. Dacă, în Centru nu putem să măturăm, la periferie nu mai întreb ce se face.

Mulțumesc!

Dl George Botez

Mulțumesc și eu!

Domnul primar, vă rog!

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Referitor la tariful de care spuneați dumneavoastră - tariful pe care noi l-am avut aprobat până-n noiembrie (dacă nu mă înșel) anul trecut era de 9 lei 50 cu TVA inclus și ulterior s-a aprobat un tarif penalizator pentru cei care nu fac colectare selectivă. Și s-a aprobat în consiliul local acel tarif.

Atunci știți foarte bine că am susținut, eu persoanl nu am semnat actul adițional la contract prin care acest tarif de 13 lei 20, tarif penalizator, este aplicat cetățenilor care nu fac colectare selectivă. Și știți foarte bine că atunci am recomandat să nu se voteze acel tarif penalizator pentru că niciodată și nici în prezent compania Rosal nu a dovedit faptul că are infrastructura necesară, echipamentele necesare prin care să realizeze această colectare selectivă. Fiind nevoie de un număr mult mai mare de mijloace de transport de deșeuri și bineînțeles un program foarte bine pus la punct mai ales că nici regulamentul aprobat de către ADI nu este unul care să creeze un flux foarte bun din partea Rosal-ului pentru a face această colectare selectivă.

Vreau că vă spun că nici măcar regulamentul respectiv noi nu l-am aprobat pentru că era în dezinteresul comunității ploieștene.

Legat de contract, să știți că de acest contract pe colectarea deșeurilor se ocupă ADI-ul, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară unde, pe zona aceasta în care noi suntem incluși, sunt 36 de primării. Municipiul Ploiești nu are pusă semnătura mea ca primar pe contractul respectiv. În schimb, ADI-ul a votat, la nivelul zonei 2.6 au participat 20 și ceva de primari care au votat această chestiune legată de acest tarif diferențiat.

Și v-am spus de atunci că, de fapt și de drept, cetățenii vor plăti 13 lei 20, dacă se va aproba. Și asta s-a și întâmplat.

Dl George Botez

Domnul Dănescu și domnul Vîscan.

Dl Ștefan Dănescu

Domnul primar nu-mi mai aduc aminte dacă într-adevăr nu ne-ați recomandat să votăm acest lucru. Este posibil, nu mai țin minte.

Dar, cu siguranță, îmi aduc aminte că s-a votat în urma unui amendament aprobat de noi prin care se stipula faptul că nu vom fi nevoiți să plătim penalizare decât în momentul în care Rosal-ul va face dovada că este pregătit, că a derulat programul, că a pus la dispoziție containerele ș.a.m.d.

Eu așa țin minte. Nu a fost așa?

Dl George Botez

Ba da.

Dl Ștefan Dănescu

Și atunci, de ce să plătim?

Nu știu dacă putem face ceva noi, la nivel de consilieri? Sincer.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Decizia a fost luată la nivel de ADI...

Dl Ștefan Dănescu

Eu am înțeles dar sunteți reprezentantul nostru acolo.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Și eu nu am semnat contractul.

Dl Ștefan Dănescu

Da, dar faceți-le o adresă prin care să dea cetățenilor banii înapoi.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Am făcut „n” adrese către ADI pe subiectul acesta, am făcut numeroase interpelări, inclusiv în ADI, pe subiectul acesta. Le-am recomandat asociațiilor de proprietari, de exemplu, să se adreseze inclusiv OPC-ului pe acest subiect pentru că, de fapt și de drept, nu se respectă contractul și indicatorii de performanță din contract pe acest subiect legat de reciclare.

Dl Ștefan Dănescu

Și ploieștenii nu ar trebui să primească banii înapoi și de acum încolo să nu mai plătească?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Am spus-o și eu și sunt și asociații de proprietari care ne-au transmis în adrese și către Regia Autonomă de Servicii Publice în care au spus că nu vor mai plăti pentru că plătesc tarif penalizator dar nimeni nu le pune la dispoziție absolut nimic.

Dl George Botez

In aceste condiții, eu o să propun consiliului local ca, fiind reprezentant al intereselor întregii comunități, într-o ședință extraordinară, să adoptăm o hotărâre privind sesizarea OPC-ului cu privire la această practică la nivelul întregii comunități.

Pentru că mie mi se pare total inuman să oblig fiecare persoană în parte să se ducă să formuleze o astfel de cerere.

Pe de altă parte, domnul primar vă sugerez, îmi permit, să inițiați un proiect de hotărâre prin care să revocăm acea hotărâre prin care am aprobat acel tarif. Și să sesizați ADI-ul cu privire la această situație.

Pentru că nu există în țara aceasta, în lumea aceasta, obligativitatea de a plăti un serviciu care nu este prestat.

Pe de altă parte, în ziua de marți, pe strada mea, cu un singur bec, trece mașina să ia gunoiul. Am văzut că pe mașină scria „deșeu plastic” dar gunoiul care era încărcat era unul nesortat. Probabil că, din punctul de vedere al celui care vine să ridice, faptul că a trimis o mașină pe care scrie „deșeu plastic” asta înseamnă îndeplinirea obligației. Dar, la mine acasă nu există niciun fel de tomberon selectiv. Deci, și dacă vreau să fac selectarea gunoiului, el va veni tot într-o mașină în care sunt puse toate.

Aceasta este o chestie pur românească, este ceva neaoș, ca să spunem așa. Eu sunt unul dintre cei care militează pentru gunoiul selectiv. Este normal, suntem într-o țară care trebuie să se alinieze cerințelor moderne. Dar, atât timp cât nu beneficiem de acest serviciu, nu este normal că oamenii care ne-au ales să fie obligați să-l plătească fără să aibă parte de el.

Vă propun o revocare a acelei hotărâri într-un termen foarte scurt doamna secretar. Vă rog mult de tot.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Mai mult decât OPC, vreau să vă spun că am adus și la cunoștința ANRSC-ului acest lucru. Știți foarte bine că, la un moment dat, am solicitat inclusiv anularea licenței acestui operator de salubritate tocmai din cauza faptului că a creat o grămadă de probleme municipiului Ploiești și această situație de care vorbiți dumneavoastră.

Toate instituțiile sunt sesizate de la Garda de Mediu, ANRSC, Direcția de Sănătate Publică, atunci când au fost și problemele legate de colectarea deșeurilor menajere, ADI-ul în nenumărate rânduri, pe absolut toate aceste spețe pe care le spuneți dumneavoastră.

Acum, eu cred că, în primul rând, ar trebui să convocăm și putem să facem lucrul acesta și să aducem în fața consiliului local reprezentanții ADI-ului pentru că, din nefericire, prin hotărârile consiliului local care s-au aprobat de-a lungul timpului, cel puțin din 2012 până-n încoace, municipiul Ploiești are un singur vot în mijlocul a 36 de voturi. Dacă noi avem o astfel de hotărâre și mă împuterniciți să merg să votez împotrivă, oricum nu contează. Știți foarte bine că v-am solicitat și am dat o hotărâre de consiliu local prin care am propus rezilierea acestui contract. M-am dus în fața ADI-ului, am susținut cu poze, cu dovezi, cu toate elementele necesare și din cele 36 de voturi am avut doar 2 voturi.

Dl George Botez

Cine a mai votat?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Domnul Toader. La acea ședință nu a participat primarul de la Blejoi care și el, de asemenea, avea o serie de nemulțumiri legate de acest operator.

Eu cred că ar trebui, în primul rând, să solicităm prezența ADI-ului în fața consiliului ca să avem o discuție pentru că orice demers facem, din nefericire, se va opri la nivelul deciziei din ADI și acolo rămâne.

Dl George Botez

Eu zic că revocarea hotărârii privind aprobarea prețului este o chestiune juridică pe care o puteți valorifica.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Conform Statutului și conform Regulamentului ADI-ului, nu poate această hotărâre de consiliu local să fie mai puternică decât decizia luată în ADI.

Încă o dată vă spun: am avut hotărâre de consiliu local de reziliere. Și ADI-ul nu a votat.

Dl George Botez

Eu zic că merită să încercăm.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Merită să încercăm. Trebuie să folosim toate instrumentele pe care le avem dar cred că, în primul rând, ca să vedeți și dumneavoastră care este situația la nivelul ADI-ului, cred că cel mai bine (și putem să facem lucrul acesta săptămâna viitoare), cu participarea dumneavoastră, aducem reprezentanții ADI, eventual și Consiliul Județean, domnul președinte Toader și discutăm acest subiect.

Dl George Botez

Domnul Minea, vă rog!

Dl Gabriel Minea

Cu părere de rău, nu pot să spun decât un singur lucru - în momentul în care a fost făcut acest proiect de hotărâre de consiliu local era o Ordonanță de Guvern care permitea ca la UAT-uri să fie implementat. Dacă putem ca și consiliul local să fim peste legislația țării, este ok.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Și mai am o sigură chestiune, domnul lonescu am văzut că este în sală, de la Regia Autonomă. Este domnul Petrescu. Câte sesizări avem către ADI făcute?

Dl Raul Petrescu - Regia Autonomă de Servicii Publice

Au fost făcute multiple sesizări...

Dl George Botez

Multiple două.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Multe chestiuni apropo de aceste situații inclusiv problema tarifului și tarifului penalizator.

Dl George Botez

Vă rog domnul Marcu.

Dl Valentin Marcu

Având în vedere ce s-a discutat până acum, consider că ar trebui să analizăm cu atenție posibilitatea de a reconsidera poziția dumneavoastră în raport cu ADI. Ori să inițiem un proiect de hotărâre, așa cum domnul primar a propus mai demult, încât nu neapărat să ieșim din ADI dar să facem parte dintr-o altă zonă. Să nu mai facem parte din această zonă cu 36 de localități care să hotărască pentru Ploiești. Să găsim împreună cu ADI-ul o formulă astfel încât votul nostru să fie hotărâtor, să putem hotărî noi pentru Ploiești, să nu hotărască o comună. Am tot respectul pentru toate comunele și locuitorii din Prahova dar sunt comune cu 400, 500 de locuitori sau 1 mie, 2 mii de locuitori care hotărăsc pentru 200 de mii de locuitori.

Înseamnă că noi trebuie să găsim o soluție, împreună cu ADI-ul în care să reconsiderăm poziția în ADI. Ori ieșim din ADI dacă nu găsim această soluție sau dacă nu găsim o variantă ca sa se reconfigureze zona din care facem noi parte.

Dl George Botez

Eu am tot auzit povești din 2012 până acum dar nu a putut nimeni să-mi spună care sunt, pe bune și pe corect, sancțiunile împotriva Ploieștiului pentru ieșirea din ADI?

Nu știți. Știți dumneavoastră? Vă rog!

Dl Vlad Frusina

Am primit o adresă, un răspuns de la Consiliul Județean în care, pe scurt, noi dacă părăsim ADI-ul trebuie să participăm de ordinul milioanelor de euro cu investițiile făcute.

Dl George Botez

Ordinul milioanelor. La mine 1 milion înseamnă ceva, 20 de milioane înseamnă altceva.

Dl Vlad Frusina

Nu au spus concret dar este o sumă destul de mare pentru primăria Ploiești.

Dl George Botez

Am înțeles. Avem următoarele variante: varianta 1 pe care au spus-o și domnii - la ora aceasta plătim un serviciu de care nu beneficiem asezonat cu ceea ce a spus domnul primar că suntem 1 din 36; varianta 2 - îi revoc hotărârea de aprobare a prețului, măcar să știu că nu are aplicabilitate în Ploiești. El, treaba lui ce face că asta este. După care, foarte bine, o hotărâre de sesizare a tuturor forurilor competente, prin voința consiliului, cu expunerea frumoasă și hotărâm sesizarea conform anexei 1 și acolo avem un memoriu pe care ni-l însușim toți.

Este forma maximă de revoltă asupra modului de îndeplinire sau de neîndeplinire a obligațiilor contractuale.

Eu așa apreciez că trebuie făcut, altfel stăm în continuare și nu facem nimic.

Iar, dacă la nivelul Ploieștiului 10 milioane de euro este așa o problemă extraordinar de mare, înseamnă că nu pot să joc cartea asta, nu? Și atunci pot să joc niște cărți alternative.

Dl Gheorghe Sîrbu

Nu este 10 milioane. Ploieștiul trebuie să dea înapoi 20 de milioane de euro.

Dl George Botez

A zis că 10.

Dl Gheorghe Sîrbu

Nu știe dânsul.

Dl George Botez

Domnul primar a zis.

Dl Gheorghe Sîrbu

Este vorba numai de rampa Teleajen. Mai este și stația care s-a construit, încă 10. 7 și cu 10, 17.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Rampa Teleajen reprezintă 7 milioane de euro și cotă parte din toate instalațiile acelea pe care le avem acolo sunt în jur de 3, 4 milioane de euro. Deci, 10, 11 milioane.

Dl George Botez

Nu știu. Convocați, vă rog frumos o întâlnire pentru săptămâna viitoare să discutăm aplicat asupra acestei chestii.

Altceva? Domnul Vîscan mai aveți ceva de spus?

Dl Robert Vîscan

Da. Am plecat de la ideea - ce putem noi să facem în consiliul local? Putem să așteptăm un răspuns din partea ADI-ului, am și cerut acest răspuns, dar noi în consiliul local, asta era și ideea, să revocăm această hotărâre pentru că ea nu-și are aplicabilitatea.

Sau Rosal-ul ne ia bani cu penalizare fără să fie pregătit pentru colectarea selectivă. Și cred că acesta este singurul pas pe care trebuie să-l facem în acest moment.

Într-adevăr s-au făcut niște investiții în jurul Ploieștiului pentru închiderea gropilor de gunoi și nu avem bani în acest moment să plătim acele investiții. Noi am ajutat Rosal-ul privind ajustarea tarifului la 9 lei 50. Cred că este de ajuns și cred că cea mai bună soluție aceasta ar fi - revocarea acelei hotărâri de consiliu pe care tot noi am dat-o în urmă cu câteva luni.

Dl George Botez

Corect. Domnul Ganea, vă rog.

Dl Cristian Ganea

Multe din subiectele de care au discutat colegii mei voiam să vă vorbesc și eu.

Dar, ca să vin în completare, corect ar fi ca numărul de voturi în ADI să fie pe bază de număr de locuitori. Nu poți, la 200 de mii de locuitori, să hotărască o comună de 1 mie de locuitori. Este foarte clar.

Problema este că, la noi, curățenia pe străzi se face în funcție de cum avem bani. Presupun că acum nu avem bani pentru că iar sunt străzi nemăturate, trotuare nemăturate, este mizerie în oraș.

Domnul Raul Petrescu, vă rog frumos, există vreun program stabilit ...

Se întâmplă așa - la o lună, două se întâmplă să avem două săptămâni de mizerie, apoi iar se face curat. Dâmbu acum, de exemplu, zici că nu l-a măturat niciodată în ultimii 100 de ani.

Dl Raul Petrescu - Regia Autonomă de Servicii Publice

Da, există un program foarte ferm. Din păcate însă, aceste servicii sunt direct proporționale cu bugetul alocat. Sunt acuze foarte mari din partea operatorului că primăria Ploiești nu respectă acea obligație contractuală cu privire la alocarea cuantumului de 1 milion 800 de mii de lei pe an și de aici derivă aceste probleme.

Firește că noi, de fiecare dată i-am și amendat când au fost aceste probleme și am apelat la toate instrumentele coercitive, atât în partea cu ADI-ul cât și acolo unde a ținut exclusiv de noi și vorbim aici de contractul de curățenie căi publice. Însă, cele mai multe controverse sunt legate de această acuză că bugetul este mult diminuat, acest an 2020 ar fi cel mai mic de când operatorul activează în Ploiești. Ne lovim de această problemă și sigur că, deseori, din păcate nu avem argumente chiar dacă, fără doar și poate, există în mod obiectiv probleme ale operatorului și la nivel de resurse umane și la nivel de utlilaje și cred că fiecare dintre domniile voastre a punctat cel puțin un aspect negativ al acestui parteneriat.

Există acest program, chiar astăzi s-a finalizat programul pentru următoarele 5 luni și probabil că se mizează pe o rectificare bugetară pentru a se regla toate aceste derapaje. Dar este evident că cel puțin de o săptămână jumătate lucrurile s-au agravat pentru că nu a mai existat buget.

Dl Cristian Ganea

Am văzut, că avem acel grup pe whatsapp împreună cu toți factorii de răspund ere, tot felul de puncte negre. Acele puncte negre, din câte am înțeles, sunt plătite separat. Cred că ar trebui să încercăm să mărim cuantumul amenzilor celor care aruncă aiurea gunoi pe stradă. Oricine dintre dumneavoastră poate să vadă pe stradă, la capul străzii veți găsi un mic magazin Ikea second hand. Dacă n-am o cabină de duș, am două frigidere, dacă nu am două frigidere, am o caroserie, am o bicicletă. Este ceva de speriat. Se știe clar ce este în zonă acolo. Poliția Locală a făcut și pândă. Domnul Vaida l-am trimis eu de vreo două ori. Cred că ar trebui să revenim și la programul acela cu camere prin cartiere pentru că nu se mai poate.

Bani nu avem, gunoi pe stradă este, noi aici ne certăm și aducem acuzații ADI-ului sau cel puțin modului cum gestionează acest lucru. Pe de altă parte dumneavoastră spuneți că nici noi nu ne purtăm cu mănuși cu operatorul. Adică noi îi dăm program.

Ne învârtim în acest cerc de 5 ani de zile. O rezolvare trebuie să găsim.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Să vină cineva să să spună cum că principala cauză a existenței gunoaielor pe căile publice sau pe Dâmbu ar fi bugetul este o gogomănie fără margini.

Haideți să ne aducem aminte cât a fost bugetul Rosal-ului la finele anului trecut. Și ce s-a întâmplat? Ne-am trezit că am avut o bugetare de aproape 6 milioane de lei din care s-a făcut o execuție de nici măcar 3,2 milioane de lei. Pentru că nu au fost în stare să facă. Mai ales că, în primele două luni ale anului, ianuarie și februarie, s-a mers pe 1/12 pe anul trecut. Păi ce, mizeria a apărut azi-noapte în 24 de ore? Până acum am mers 1/12 raportat la bugetul de anul trecut, nu de anul acesta. Acesta este un aspect.

Al doilea aspect - dumneavoastră sunteți, nu ca în cazul colectării deșeurilor menajere, în cazul curățeniei căilor publie, dumneavoastră sunteți cei care monitorizați modul în care se mătură străzile, modul în care se spală străzile, modul în care se face salubritatea în zona aceasta.

Așa că, dacă vine cineva cum a fost domnul consilier și ne spune că de 1 lună de zile nu s-a măturat în fața Casei Radu Stanian, mi se pare jenant să luați o astfel de poziție. Anul trecut v-am dat în scris, v-am solicitat, v-am convocat la „n” ședințe, v-am arătat, v-am demonstrat, erau străzi pe care nu trecuse nici un măturător vreodată și ele erau confirmate. Erau străzi care erau în reparații capitale, nu aveau asfalt, erau la piatră și ele erau în continuare confirmate de către colegii dumneavoastră din regie.

Și știți foarte bine că primăria a spus „ok”, am înțeles și hârtiile respective sunt acolo unde sunt ca să se facă niște verificări în sensul acesta.

Dar nu se poate așa la nesfârșit. Tot timpul primăria nu se poartă cu mănuși sau nu știu ce. Anul trecut, ultimele luni de zile, bugetul a fost nu substanțial, extrasubstanțial. Începutul acestui an a fost corespunzător bugetului anului trecut, așa că povestea aceasta că nu au fost bani s-o închidem.

Avem vreo datorie către Rosal în momentul de față? Avem vreo plată neexecutată? Ca să nu spun că de luni de zile noi plătim către diverși în funcție de cum ne vin titluri executorii.

Dl Raul Petrescu - Regia Autonomă de Servicii Publice

Cred că nu m-am făcut bine înțeles. RASP-ul nu este partizanul operatorului de utilități publice. Această acuză este lansată de către operator și nicidecum de către noi. Fiecare intervenție pe care dumneavoastră și consilierii locali au avut-o a punctat o hibă pe care a avut-o operatorul și pe care noi nu am negat-o.

V-am menționat că, de fiecare dată am aplicat și am implementat aceste instrumente coercitive. De la amenzi până la minimizarea costurilor pentru că spunea domnul viceprimar foarte bine cu punctele negre. Am avut responsabilități foarte mari vizavi de acordarea acestor goluri, după toate discuțiile care au fost, tocmai pentru a minimiza aceste costuri și de a fi extrem de responsabili în ceea ce privește bugetul orașului.

Acuzele care pornesc sunt de la operatori. Așa cum și operatorul de deratizare, dezinfecție cât și operatorul de termoficare acuză existența unor bugete foarte mici diminuate cu zeci de milioane de lei în acest an.

Noi nu suntem nici partizanii lor și nu suntem nici purtătorii lor de cuvânt. Însă vrem să avem o calitate a serviciilor publice în orașul Ploiești iar această calitate nu poate fi satisfăcută atât timp cât avem un buget minim. Nu vorbim de operatorul de salubritate, vorbim de toți operatorii. Inspectorii noștri nu cred că au probat întreaga lor responsabilitate. Știți foarte bine că au și fost întrebați de unele organe. Nu am auzit până în acest moment să fi fost cineva blamat că nu și-a făcut treaba. Așa, în spațiul public se aruncă cu foarte multe invective.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Atunci când se aproba bugetul știți foarte bine că am avut discuții și în comisia de buget finanțe și la ședințele operative când s-a pus problema bugetului, pe parcursul acestui an vor fi sume de bani care vor întregi bugetul. V-am spus de fiecare dată: banii aferenți pentru instituțiile de cultură, și singurele instituții de cultură din Prahova sunt Teatrul și Filarmonica, noi am prevăzut sumele respective în buget. Sunt sume da bani pe care noi le avem pentru o serie de proiecte dar avem acel credit pe care-l așteptăm. Aceste sume de bani vor intra în buget la jumătatea anului.

Anul trecut am avut pe echilibrare aproximativ 40 de milioane de lei. Noi anul acesta suntem cu bugetul, ca valoare, și nu mă refer la ceea ce înseamnă proiecte pe fonduri europene, le dăm de-o parte ca să avem o comparație corectă, suntem cu un buget mai mare decât bugetul pe care l-am avut anul trecut cu acele sume de echilibrare bugetară care ne-au fost date în 2019 și cu care am reușit să închidem bugetul.

Același lucru, și de data aceasta sunt sume certe, mai avem de exemplu sume privind dividendele care nu sunt trecute în buget, care se trec doar în momentul în care îți intră în buget; sunt sumele care îți intră în buget din vânzarea anumitor active ș.a.m.d.

Și ele vor întregi bugetul și pe măsură ce vor apărea, cum avem și astăzi o hotărâre de consiliu local, am primit de la Consiliul Județean niște bani pentru Centrul de Radioterapie din curtea Spitalului Schuller și întregim bugetul. Așa se va întâmpla. Și atunci vor fi întregite și bugetele respective.

Dar, pe de altă parte, îmi doresc și eu un lucru: ca banii pe care-i dăm să-i regăsim în teren prin serviciile prestate. Asta am spus-o de fiecare dată. Este un oraș cu dimensiuni mari, cu o problematică complexă, sumele sunt mari de fiecare dată pentru aceste servicii dar să vedem aceste sume de bani că se regăsesc în serviciile prestate, indiferente de către cine. Așa și SGU, în momentul de față, nu știu dacă are 60% din bugetul anului trecut. Dar, pe măsură ce aceste venituri vor veni, vor întregi bugetul și se vor duce fix în zonele acestea de care discutăm. Asta am discutat și în comisiile de specialitate.

Dl Raul Petrescu - Regia Autonomă de Servicii Publice

Exact acest aspect l-am precizat și noi acestor operatori pentru că neliniștea lor nu este una justificată pentru că vor veni aceste rectificări și că argumentul în această direcție este și faptul că sunt instituții, așa cum este și RASP-ul care nu are asigurat nici măcar bugetul de salarii pe anul acesta.

Dl George Botez

O să acord un ultim cuvânt după cum urmează, în ordinea solicitărilor: domnul Palaș, domnul Sîrbu, domnul Bolocan și domnul Minea. Și am încheiat aceste discuții că nu se mai termină.

O să avem, v-am ruga domnul primar, eventual o ședință săptămâna viitoare pe această temă când o să discutăm mai amplu toate problemele cu argumente. Problema este să nu facem doar o discuție în care să ne exprimăm niște puncte de vedere, să și adoptăm niște măsuri.

Domnul Palaș, vă rog.

Dl Paul Palaș

Mulțumesc domnul președinte!

Inițial, chiar nu voiam să intervin pe subiectul acesta dar văd că discuțiile s-au încins și cred că este cazul să punctez câteva lucruri esențiale din punctul meu de vedere.

În primul rând, nu este o problemă legată de buget. După cum știți, anul trecut, problemele care au existat legat pe salubritate au venit, aproape în exclusivitate, din zona asociațiilor de locatari. Adică, firma de salubritate nu a vrut, în primul rând și nu a avut capacitatea, în al doilea rând, de a presta un serviciu plătit de către asociațiile de proprietari.

În opinia mea, atât anul trecut, cât și acum, firma de salubritate vrea să demonstreze în municipiul Ploiești, pe de o parte (îmi pare rău că a plecat domnul primar pentru că ceea ce afirm este adresat domniei sale) este vorba de o criză de autoritate la nivelul municipiului Ploiești. Pe de altă parte este vorba de (nu voiam să folosesc cuvântul dar altul nu găsesc acum) o aroganță a serviciului de salubritate.

Dl George Botez

Mai ziceți acum o dată că a venit.

Dl Paul Palaș

Deci, este vorba de o lipsă de autoritatte la nivelul municipiului Ploiești și pe de altă parte, o aroganță din partea serviciului de salubritate.

Firma de salubritate a înțeles că nu ai ce să-i faci. Asta a înțeles ea. În opinia mea, ai ce să-i faci.

Domnul primar, în opinia mea, cred că dumneavoastră, în calitate de primar, aveți obligația să strângeți la masă toți responsabilii și să-i faceți să lucreze în interesul acestei comunități. Să discutați cu ei civilizat și cu argumente (sunt absolut convins că veți discuta civilizat și cu argumente) dar să vă impuneți autoritatea astfel încât firma de salubritate să nu-și mai permită să facă ce a făcut anul trecut și ceea ce face acum.

Anul trecut ce a făcut? Își permitea, pur și simplu, să nu strângă gunoiul în condițiile în care asociațiile de locatari plăteau. Nu era o chestiune care ține de bugetul nostru pentru că noi asiguram banii pentru curățenie căi publice. Deci nu aceasta era problema. Problema era că firma de salubritate pur și simplu își bătea joc de municipalitate pe fondul unei autorități a municipalității raportată la ei. Aceasta era problema.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Domnul consilier, în condițiile în care soliciți control de la ANRSC, autoritatea care licențiază un operator economic pe utilități și salubritate și ANRSC-ul vine și ne spune că, din cauza faptului că au fost în grevă nu au ce măsuri să ia; în momentul în care soliciți prezența Direcției de Sănătate Publică, cea care, prin răspunsul dat, zici că a făcut copy-paste de pe răspunsul de la ANRSC; în condițiile în care te duci în nenumărate rânduri la ADI și soliciți controale, soliciți amenzi...

De aceea vom avea și ședința de săptămâna viitoare a ADI-ului și a dumneavoastră, comună. S-au solicitat din partea municipalității, în nenumărate rânduri, măsuri împotriva acestui operator.

Dl Paul Palaș

Domnul primar, ceea ce nu vreți dumneavoastră să înțelegeți este următorul lucru -adevărata problemă nu este.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

S-a solicitat inclusiv rezilierea contractului.

Dl Paul Palaș

Adevărata problemă nu este nici ANRSC-ul, nici altă instituție. Adevărata problemă sunteți dumneavoastră domnul primar. Eu, dacă eram primar, mă închideam cu șeful de la salubritate în birou, îl încuiam acolo și nu mai ieșeam de acolo decât în momentul în care rezolvam problema.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Cred că mureați de foame și de sete.

Dl George Botez

Domnul Sîrbu.

Dl Gheorghe Sîrbu

Vreau să informez colegii mei că, începând de luni, în fiecare noapte, sosesc din zonele afectate de Coronavirus, în Bereasca, oameni cu mașinile. Miercuri am dat un telefon la regia de servicii și am spus: oameni buni, curățați străzile din Bereasca și igienizați-le.

Dl George Botez

Din zone afectate?

Dl Gheorghe Sîrbu

Din zone afectate, vin cu mașinile.

Dl George Botez

Fără să intre-n carantină?

Dl Gheorghe Sîrbu

Nu știu dacă intră sau nu intră că nu verific eu dacă intră-n carantină. Sunt cetățeni români de etnie romă. Veniți și vedeți câte mașini sunt acolo.

Dl George Botez

Dar nu mă interesează etnia că virusul nu se caută după etnie.

Dl Gheorghe Sîrbu

Am cerut conducerii regiei să facă curățenie în zonele respective, să ridice gunoaiele și să spele străzile. Am primit răspunsul că nu sunt bani. Atunci m-am adresat city managerului, pe care-l rog acum, în plen să spună cum a rezolvat problema. Pentru că chiar a rezolvat-o peste 90% referitor la problemele ridicate de mine.

Este în sală doamna Teodora Marin? Vă rog să informați consiliul. După care am rugămintea la președintele UAP-ului, care este aici, să ia cuvântul și să spună, așa cum domnul consilier Palaș a făcut niște afirmații aici, să facă câteva precizări vizavi de aceste asociații.

Dl George Botez

Vorbim și de asociații dar aveți surse sigure că au venit oameni din zonele...

Dl Gheorghe Sîrbu

I-am văzut eu. Trec în fiecare zi pe acolo.

Dl George Botez

Si de unde știți de unde vine omul?

5                                   5     5

Dl Gheorghe Sîrbu

Păi mașinile mai sunt înregistrate și-n Italia.

Dl George Botez

Da dar Italia este mare, eu am fost. Si dumneavoastră ați fost.

Dl Gheorghe Sîrbu

Eu spun că vin din zonă dar nu știu dacă de acolo, că nu-i controlez eu. Eu am spus că aruncă cartoane, sunt străzile pline de gunoaie și am spus - curățați-le și duceți-le de aici.

Dl Ștefan Dănescu

Domnul Sîrbu, cred că bine ar fi să fim preocupați, nu numai acum când e Coronavirusul, de străzile din Bereasa, eu cred că ar fi trebuit să fiți interesat mai de mult. Că-i Coronavirus, că nu-i Coronavirus, să fie curat tot timpul. Acum, că luăm cuvântul căi la modă cu Coronavirusul acesta și vrem să facem ceva electoral., putem s-o facem dar mai bine facem curat tot timpul.

Dl Gheorghe Sîrbu

Cred că nu ați înțeles. Dumneavoastră le știți pe toate, aveți experiență și-n salubritate, și-n mașini, și-n vânzarea de terenuri, și-n aprobarea de tarabe. Văd că interveniți. Mergeți și dați aprobări pentru tarabele alea care vând mărțișoare, vă rog frumos și lăsați-ne pe noi să ne ocupăm fiecare de anumite probleme. Vedeți că mai sunt tarabe și prin piață pe la Nord, dați-le aprobare.

Dl Ștefan Dănescu

Deocamdată, mașini de închiriat la Rosal nu am dar mă ocup să fac rost să bag și eu niște mașini.

Dl Gheorghe Sîrbu

Eu am făcut salubritate în vreo 20 de localități. Dacă am închiriat mașini am dat și șoferii și cu oamenii. Nu aveți cum să aveți că nu este specialitatea dumneavoastră.

Dacă pleacă Rosal-ul poate să vină altă firmă domnul consilier și are nevoie de mașini sau de spațiu.

Am întrebat-o pe doamna city manager, aștept răspunsul de la dânsa.

Dl George Botez

După care doriți să ia cuvântul invitatul dumneavoastră.

Dl Gheorghe Sîrbu

Nu este invitatul meu.

Dl George Botez

Păi dumneavoastră l-ați evocat.

Dl Gheorghe Sîrbu

L-am văzut aici în sală, nu l-am invitat eu pe domnul președinte.

Dl George Botez

L-ați invitat să ia cuvântul.

Dl Gheorghe Sîrbu

Corect.

Dl George Botez

Doamna city.

Dna Teodora Marin - Administrator Public

În ceea ce privește alocația bugetară acordată pe acordul cadru cu firma de salubritate pentru curățarea căilor publice, banii nu sunt deloc puțini chiar dacă sunt voci care spun acest lucru. Sunt achitați către această firmă în jur de 60 de mii de lei pe zi pentru prestația efectuată. Că nu este bine, știe toată lumea.

Este adevărat că licitația a fost câștigată fiind un acord cadru pe cantități minine și cantități maxime. Avem zile în care nici cantitățile minime nu le execută în sensul că ... nu trebuie să dezvolt, știți foarte bine dumneavoastră și vedem din presă.

Cert este că, pe această perioadă, fiind o perioadă mai deosebită decât perioadele din anii precedenți în sensul că a apărut și această epidemie, vom încheia contractul (nu l-am semnat încă), contractul subsecvent cu precizarea că prețul contractului va fi modificat în funcție de rectificările bugetare iar alocația bugetară, scăzând plățile care au fost făcute pentru facturi neachitate de anul trecut și lunile care au fost, ianuarie și februarie, o să încheiem contractul subsecvent pe un program de 5 luni de zile. Urmând ca, în funcție de rectificările bugetare, să mergem în continuare cu acest contract.

Vizavi de cum o să gestionăm zona Bereasca, de mâine am vorbit cu RASP-ul, o să intre și o să facă curățenie în zonă. Alte măsuri, dispuse de Ministerul Sănătății sau de Direcția de Sănătate Publică, vizavi de străzi, nu avem decât aceasta de ridicare a gunoiului, măturat pe străzi.

Dl George Botez

Mulțumim! Poftiți domnul Cristescu.

Dl Eugen Cristescu - Uniunea Asociațiilor de Proprietari

Bună ziua!

Nu mă așteptam. Eu venisem aici pentru hotărârea cu parcările.

Dar vă pot spune cum percep eu situația. Știți foarte bine că anul trecut, la 1 octombrie, a intrat în vigoare Ordonanța 74 de care vorbea domnul Minea. Aceasta prevede faptul că România este obligată ca 50% din colectare să fie deșeuri colectate selectiv.

Din păcate, credeți-mă că am discutat și cu oamenii cu care colaborez pentru a acționa în instanță Rosal-ul pentru a elimina această taxă, acea penalitate de care vorbea și domnul Vîscan, de 40%. Nu am avut argument, fiind această Ordonanță de Guvern în vigoare care pune cumva talpă nu numai mie ci și dumneavoastră. O să vedeți pe parcurs. Și nu putem mișca lucrurile.

Există această prevedere. În baza acestei Ordonanțe de Guvern s-a aprobat în ADI Deșeuri tariful, dumneavoastră l-ați aprobat aici. Iată, e un cerc vicios care are în spate, din păcate pentru noi, cetățenii, o Ordonanță de Guvern care spune foarte clar care este situația. La rândul vostru, primăria, dumneavoastră, pentru noi, plătiți acele penalități, știe domnul primar câte sunt, pentru deșeuri menajere, neîndeplinirea sarcinilor care revin. Acestea vor fi 50%.

Este foarte greu. Eu aș fi făcut acest demers. Știți foarte bine că nu am o problemă să merg în instanță când e vorba de ceva ce mi se pare în neregulă dar nu mă duc așa cu capul înainte fără să știu că și pot să câștig. Și pierd de multe ori când știu că am de câștigat, când știu că am dreptate dar iată că acum nu pot să fac nimic. Eu vă doresc succes dar vă spun că va fi foarte greu. Aveți acea ordonanță cu care ar trebui să vă luptați. Mai încolo faceți cum considerați dumnevoastră. Aveți tot sprijinul meu dar eu am studiat cazul și mie greu să merg mai departe pentru că nu pot să mă bag pe acel act normativ emis de Guvernul României în 2018 care a intrat în vigoare anul trecut, la 1 octombrie 2019.

Vă mulțumesc mult!

Dl Iulian Bolocan

Referitor la sesizarea domnului Ganea - într-adevăr apar frigidere, mobilier pe la colțuri de stradă. Nu sunt de acord să sporim vigilența pândarilor sau să mărim cuantumul amenzilor. Haideți să impunem operatorului să facă selectarea...

Dl Cristian Ganea

Dacă frigiderul este Whirpool sau Philips, ce să selecteze?

Dl Iulian Bolocan

Cetățeanul unde să-l ducă? Să-i dăm posibilitatea cetățeanului să aleagă. Atunci îl amendăm, după ce a încălcat regula. Dacă nu are unde să-l ducă? Ce face? Îl lasă acolo.

Dl George Botez

Haideți să discutăm - data trecută am cerut RASP-ului să mă informeze ce se întâmplă cu acele cotainere pentru gunoaiele de asemenea manieră. Astăzi am primit un răspuns că s-a făcut o adresă către Rosal și că se așteaptă 30 de zile să se răspundă.

Vă spun că, după ce termin această ședință, de față cu dumneavoastră, eu îl sun pe domnul loniță, directorul de la Rosal. Și spun: domnule, mi-ai promis, de ce nu se întâmplă? Nu stau 30 de zile, vreau să-mi spună - e așa sau nu-i așa?

Să știți că România merge foarte încet și foarte prost datorită acelui termen de 30 de zile. Eu aș fi pus un termen de maxim 3 zile, să rezolv problemele cetățenilor, comunității, țării.

Cam asta este. De ce pune omul frigiderul acolo, ce să facă autoritățile? Plătesc 50 de oameni ca să identifice gunoaiele, să caute păcătosul și eventual să-i dea o amendă de 200 de lei și eu, în timpul acesta, plătesc 5 mii de lei pe zi, 3 oameni sau 4 oameni, salarii plus taxe, plus harnașamente și logistici ca să-mi găsească unul să-i dea amendă de 200 de lei.

Vă rog domnul Minea.

Dl Gabriel Minea

Deja prea multă polemică și nu-și are sensul.

Dar vreau să fiu sec - domnul primar cunoaște că, la ora actuală contractul care se desfășoară cu Rosal-ul este plătit la minimul pe economie de 1440 de lei? A fost doar o precizare.

A doua precizare: ne apropiem de îndestularea bugetară pe care ați atribut-o serviciilor din acest oraș, întrebarea e în felul următor, tocmai a precizat distinsul meu coleg, domnul Sîrbu de o problemă care poate să izbucnească sau nu. Doamne ferește, nu doresc așa ceva. Care ar fi un plan, și mă refer aici la relația financiară pe care ați gândit-o dumneavoastră, în care să contracarăm o asemenea problemă? Dacă, Doamne ferește, am fi în acesată situație. Din îndestularea bugetară de care am discutat mai devreme?

Vreau să vă spun că, pe deratizare, suntem undeva la 3 milioane și ceva. Nu vreau să intru în alte comentarii. O să intru altă dată în aceste discuții. Nu mai vreau să fac polemică. Vreau să fiu sec.

Dl George Botez

Mulțumesc! Am închis cu problema aceasta.

Mai am și eu o problemă: Direcția Tehnic-Investiții și Poliția Locală am o mare 5                     1                                              5                                                   5        5                 5

rugăminte la dumneavoastră. Alaltăieri, la mine pe stradă, Caragiale colț cu Vlad Țepeș, au început niște lucrări. Sunt convins că sunt necesare, sunt convins că nu se pot face decât la miezul zilei când este circulația mai amplă. Dar, am sunat eu la domnul de la circulație, de la Poliția Locală, la momentul respectiv întrucât se formase coada pe aproape 1km. A fost amabil, a trimis pe cineva dar nu este problema mea asta.

În schimb, astăzi am văzut că se poate coordona foarte bine această lucrare și am înțeles că dumneavoastră ați fi informat Poliția Locală care ar fi venit acolo. Sau, dacă nu ați informat-o dumneavoastră, au ținut minte ceea ce este și mai bine.

Rugămintea mea este - când mai avem lucrări care se fac pe domeniul public și care presupun restrângerea circulației, să am și echipaj de poliție locală acolo ca să-mi dirijeze circulația. Că nu este nimeni vinovat că acea firmă, cu care noi avem contract, nu vrea să lucreze sâmbăta sau duminica pentru că trebuie să plătească niște bani suplimentari oamenilor. Eu nu vreau cetățenii să stea la cozi numai pentru că așa mă organizez eu. Mai ales că s-a făcut dovada astăzi că se poate rezolva de o manieră foarte simplă.

Deci, vă rog mult de tot - nu dați ordinul de începere a lucrărilor până când nu ați înștiințat Poliția Locală, locul, ora, tot ceea ce trebuie. Vă rog eu mult de tot și apreciez în mod deosebit ajutorul dumneavoastră.

Mulțumesc!

***

Trecem la ordinea de zi.

Proiect de hotărâre privind acoperirea diferenței dintre veniturile efectiv încasate și cheltuielile înregistrate de T.C.E. S.A. Ploiești pentru transportul de persoane la 31.12.2018”.

Dacă sunt discuții?

Există expertiză?

Dl Gheorghe Sîrbu

Are viză de legalitate, are aviz.

Dl George Botez

Eu am întrebat dacă există expertiză.

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Da.

Dl George Botez

Toate avizele ok?

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Da.

Dl George Botez

Bine. Hai să votăm atunci.

Dl Marcian Cosma

Eu nu particip la vot.

Dl George Botez

Domnul Marcian Cosma nu participă la vot.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

  • 26 de voturi pentru, proiect adoptat.

***

Punctul 6 Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice beneficiare ale Căminului de bătrâni pentru anul 2020”.

Discuții? Nu sunt. Supun la vot.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

  • 27 de voturi pentru, proiect adoptat.

***

Punctul 7 Proiect de hotărâre privind aprobarea plantării de puieți forestieri (detaliat în Anexa nr.1) în cadrul Parcului Municipal Ploiești Vest, în vederea demarării procedurilor legale pentru acordarea sponsorizării de către REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSIL VA, DIRECȚIA SILVICĂ PRAHOVA”.

Domnul Ganea, vă rog.

Dl Cristian Ganea

Dacă sunt în asentimentul colegilor, ar trebui să fim toți inițiatori.

Dl George Botez

Se va face modificarea cu inițiatorii. Supun la vot.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

21 de voturi pentru, proiect adoptat.

***

Punctul 8 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Curselor de Trap ce se desfășoară pe Hipodromul Ploiești pentru anul 2020 și Calendarul Oficial al Alergărilor de Trap în anul 2020”.

Discuții? Vă rog domnul Sîrbu.

Dl Gheorghe Sîrbu

Mulțumesc domnul președinte!

Am o singură întrebare: să vină să ne explice cineva ce s-a modificat față de anul trecut.

Dl George Botez

Sunt multe.

Dl Cristian Ganea

Domnul Sîrbu, a fost proiectul pe site, trebuia să-l citiți.

Dl Gheorghe Popa

Domnul președinte erau niște amendamente.

Dl George Botez

Nu mai sunt.

Singura chestie pe care o pusesem în discuție, dacă vă aduceți aminte, ar fi trebuit să fie un regulament de distribuire a banilor pe curse. Din discuția pe care am avut-o cu domnul Robert Vîscan și mi-a arătat în proiectul respectiv, problema aceasta era reglementată și o să-l rog pe domnul Vîscan să și indice unde. Exista acea împărțire dar nu am știut noi. Atât pe o cursă, atât pe o cursă și locul I - 1,2, 1,3...

Dl Robert Vîscan

Vreți să vi le spun?

Dl George Botez

Spuneți articolul.

Dl Gheorghe Popa

Unde sunt sumele trecute.

Dl Robert Vîscan

Sumele sunt trecute în funcție de de fiecare categorie a cursei. Și avem așa, se pleacă de la catergoria a IlI-a fiind categoria unde sunt rezultatele cele mai slabe și, în funcție de timpul cursei, se pleacă de la un punctaj. De exemplu (este trecut la art. 50 pct. 2) -categoria III: 100 lei; categoria a Il-a va primi 1,5 ori categoria III, adică 150 de lei; categoria I: 2 ori categoria III; cursa semiclasică: 3 ori categoria III; cursa clasică: 4 ori categoria III; derby: 10 ori categoria III.

Toate se calculează în funcție de acest algoritm. Sunt niște coeficienți. Aveți la art. 49 „condiții de alergare” - Clasamentul în proba cu reprize se face după suma punctelor obținute în fiecare repriza și avem: locul I - 10 puncte, local II - 5 puncte ș.a.m.d. în funcție de acest punctaj se calculează coeficientul și tipul categoriei din care face parte.

Am la acest proiect un singur amendament la art. 51 alin. 3) doresc să fie scos „dacă într-o cursă numărul de locuri premiate nu se ocupă în totalitate premiile pentru locurile neocupate vor fi reportate în fondul de premiere al curselor viitoare”.

Mai pe scurt, dacă într-o cursă locul II sau locul III nu îndeplineau performanțele, am dori să nu primească bani locul I și pentru locul II și pentru locul III. Pe scurt, la asta se referă acest amendament. Dacă sunteți de acord.

O să vă spun și mai departe motivul - anul trecut, din 75 de mii de lei care au fost dați de consiliul local către premii pentru cursele de trap s-au cheltuit doar 40 de mii de lei, tocmai din acest motiv.

Dl George Botez

Vă rog domnul Dănescu.

Dl Ștefan Dănescu

Domnul director de la Hipodrom, dacă este, aș vrea să-i adresez o întrebare. Îmi spuneți și mie, că nu am regăsit, în regulamentul trecut, era stipulată o clauză prin care cei care aveau debite nu puteau să participe la cursă. O mai avem?

Dl Mircea Radu - Complex Hipodrom Ploiești

Se regăsește.

Dl Ștefan Dănescu

Îmi puteți spune unde este, vă rog.

Dl Mircea Radu - Complex Hipodrom Ploiești

Nu știu exact unde dar se regăsește.

Dl Ștefan Dănescu

Dar, din câte știți dumneavoastră, au fost curse la care au participat și cei care aveau debite?

Dl Mircea Radu - Complex Hipodrom Ploiești

Nu. Au fost în anii trecuți.

Dl Ștefan Dănescu

Aș vrea totuși să identificăm această poziție pentru că aș vrea să vă întreb ceva.

„În cazul în care există debite restante, caii proprietarului restant către organizator, nu participă la curse până la achitarea debitului”. Vă rog frrumos să duceți la îndeplinire acest criteriu și să ne asigurați că așa se va întâmpla.

Dl Mircea Radu - Complex Hipodrom Ploiești

Sunt foarte puține datorii.

Dl Ștefan Dănescu

Dumneavoastră știți când, cum recuperați debitele.

Dl Mircea Radu - Complex Hipodrom Ploiești

Erau de ordinul sutelor de milioane, acum sunt de ordinul zecilor.

Oricum nu s-a intrat în curse cu datorii.

Dl Ștefan Dănescu

Bine. Am toată încrederea.

Vă mulțumesc frumos!

Dl George Botez

Mulțumesc și eu!

Dl Paul Palaș

Domnul președinte, am o precizare: atenție mare stimați domni de la CSM - premiile nu se dau din fonduri publice. Atenție mare. Aveți acolo în buget o sumă dar banii aceia trebuie să fie identificați din veniturile dumneavoastră proprii.

Dl Mircea Radu - Complex Hipodrom Ploiești

S-au dat premii din sponsorizări.

Dl Paul Palaș

Eu vă spun doar atât - nu din fonduri publice. Mai departe e treaba dumneavoastră.

Dl George Botez

Supun la vot amendamentul domnului Vîscan privind eliminarea art. 51 alin. 3).

Cine este pentru?              27 de voturi

Cine este împotrivă?           -

Dacă se abține cineva?        -

27 de voturi pentru, amendament aprobat.

*

Domnul Vîscan este perfect modul în care ați stabilit ierarhia premiilor dar ca să fie respectată această ierarhie, întâi ar trebui să stabilim o chestie de bază. Adică pun un procent dar nu aș lăsa-o organizatorului. CSM-ul a propus 400 de lei pentru categoria III...

Dl Robert Vîscan

Așa a fost în fiecare an.

Dl George Botez

Bun dar haideți să trecem acolo ca să nu existe discuții. La ce articol ați spus?

La art. 50 introducem un nou alineat, alin. 3) Premiul pentru categoria III este stabilit la valoarea de 400 lei”.

Degeaba dacă nu am baza și nu vreau să las pe altcineva să stabilească.

Supun la vot amendamentul:

Cine este pentru?              27 de voturi

Cine este împotrivă?           -

Dacă se abține cineva?         -

27 de voturi pentru, amendament aprobat.

*

Alte discuții? Nu mai sunt. Supun la vot proiectul:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

27 de voturi pentru, adoptat.

***

Punctul nr. 9 Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii și a criteriilor în vederea organizării concursului pentru ocuparea posturilor de conducători ai instituțiilor și serviciilor publice de interes local din municipiului Ploiești”.

Discuții? Dacă nu sunt, supun la vot

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

27 de voturi pentru, adoptat.

***

Punctul nr. 10 Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării concursurilor pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești”.

Aviz nefavorabil de la comisia 1, aviz nefavorabil de la comisia 7.

Vă rog domnul Ganea.

Dl Cristian Ganea

Având avize nefavorabile, propun prorogarea acestui proiect.

Dl George Botez

Supun la vot solicitarea de prorogare:

Cine este pentru?              17 voturi

Cine este împotrivă?           -

Dacă se abține cineva?         10 abțineri

17 voturi pentru și 10 abțineri, cele ale grupului de consilieri PNL, Larisa Băzăvan, Iulian Bolocan, Vlad Frusina, Constantin Grigore, Valentin Marcu, Gheorghe Popa, Florica Răcășean, Florin Sicoie, Gheorghe Sîrbu și Zoia Staicu, proiect prorogat.

***

Punctul 11 Proiect de hotărâre privind transformarea gradului profesional din debutant în asistent al unei funcții publice de execuție din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești”.

Discuții? Dacă nu sunt, supun la vot.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

27 de voturi pentru, adoptat.

***

Punctul nr. 12 „.Proiect de hotărâre privind transformarea gradului profesional din debutant în asistent, al unei funcții publice de execuție din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești”.

Discuții? Dacă nu sunt, supun la vot.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

27 de voturi pentru, adoptat.

*

E cineva de la SPFL? Doamnă am și eu o rugăminte, o întrebare pentru că am uitat la întrebări și interpelări - Casa Căsătoriilor este prinsă în cei cu 500%?

Dna Simona Dolniceanu - Serviciul Public Finanțe Locale

Da.

Dl George Botez

Înregistrează debite la plată?

Dna Simona Dolniceanu - Serviciul Public Finanțe Locale

Nu știu pe de rost dar vă pot spune.

Dl George Botez

Să-mi spuneți și mie mâine. Că, mă gândesc că, dacă înregistrează debite la plată, e numai bine să facem o executare silită.

Dna Simona Dolniceanu - Serviciul Public Finanțe Locale

Asta este automat.

Dl George Botez

Dați-mi și mie mâine, să punem la cale o chestie drăguță.

Dna Simona Dolniceanu - Serviciul Public Finanțe Locale

Da.

Dl Paul Palaș

Necazul este că mai are un pic să se dărâme și trebuie făcut ceva.

Dl George Botez

Există și posibilitatea, creditorul s-o preia în contul creanței, consemnând diferența.

Dna Simona Dolniceanu - Serviciul Public Finanțe Locale

Da, dar la persoană fizică, de 5 ori, vă dați seama, este o sumă mică.

Dl Gheorghe Sîrbu

Dacă-i dați și vreo 20 de amenzi...

Dna Simona Dolniceanu - Serviciul Public Finanțe Locale

Păi, pentru ce să-i dau amenzi?

Dl Gheorghe Sîrbu

Că n-o întreține.

Dna Simona Dolniceanu - Serviciul Public Finanțe Locale

Pe urbanism, da.

***

Punctul nr. 13 Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea a trei posturi vacante de funcții contractuale din cadrul Teatrului ,, Toma Caragiu ” Ploiești ”.

Discuții? Dacă nu sunt, supun la vot

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

27 de voturi pentru, adoptat.

***

Punctul nr. 14 Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești”.

Vă rog domnul Cosma Marcian.

Dl Marcian Cosma

Mulțumesc domnul președinte!

Vreau să fac un amendament, la art. 15 din ROF, pct 54 va fi scos definitiv pentru că nu este în conformitate cu legislația în vigoare.

Dl Paul Palaș

Care este reglementarea legală care este contrazisă aici? Adică nu mai legați plata premierilor de situația de performanță?

Dl George Botez

Este vorba de avizare, că nu are voie consiliul de administrație să avizeze. Că era competența directorului să avizeze și a fost trecută la consiliul de administrație, consiliul de administrație neavând practic această atribuție în lege, ei își asumase o obligativitate să avizeze. Și acum rămâne fără avizarea consiliului de administrație.

Dl Paul Palaș

Domnul director, la începutul ședinței, ați văzut că au fost aduse niște acuze la adresa regiei. Puteți să ne argumentați care este rolul acestei hotărâri? Ce contribuie această modificare de organigramă la îmbunătățirea activității? Din câte văd eu, rămâne același număr de salariați, nu mai angajați pe cineva pe la marketing ca să facă performanță dar rearanjați între poziții anumite funcții. Pe de o parte.

A doua chestiune - de ce treaba aia cu înlăturatul consiliului de administrație de la decizia privind plata primelor?

Dl Raul Petrescu - Regia Autonomă de Servicii Publice

Nu este vorba de nicio înlăturare...

Dl Paul Palaș

Luați-le la rând.

Dl Raul Petrescu - Regia Autonomă de Servicii Publice

Să le luăm la rând, da.

Răspunsul la prima întrebare: scopul este de a genera economie. Cred că acesta este scopul tuturor într-o situație de mare criză pentru ceea ce înseamnă bugetul local. Dincolo de faptul că această schimbare generează economie și am să vă argumentez imediat și de ce - este vorba de o creștere a eficienței.

Și o luăm cu prima propunere - toate birourile care monitorizează activitatea operatorilor de utilități sunt constituite ca birouri. Aveam un singur serviciu, Domeniul Public și Privat, care avea în componență și Compartimentul de Încălzire Urbană. Acest compartiment, pe care eu l-am găsit în momentul când am început mandatul la RASP, nu are nimic de-a face cu ceea ce înseamnă domeniul public și privat.

De aceea am apreciat, și a fost și un aviz din partea consiliului de administrație, că acest birou Domeniul Public și Privat trebuie constituit ca birou nu ca serviciu iar, Încălzirea Urbană, pentru că sunt proiecte ce au de-a face cu protecția meediului, trebuie să fie în subordinea acestui serviciu, Protecția Mediului și Încălzire Urbană.

Pe de altă parte, colegii noștri care conduc Biroul Rețele și Contorizare au apreciat faptul că este necesar ca un post de inginer să fie transformat în inspector de specialitate tocmai pentru a avea o gamă mai mare în ceea ce privește acoperirea profesională.

Un post de studii superioare este luat de la IT și transformat într-unul pe studii medii la Biroul Rețele. Se generează astfel o economie. Corect?

Pe de altă parte, toate celelalte propuneri - trecerea unui post de economist de la contabilitate la Biroul Administrativ, respectiv de la Biroul Administrativ la Domeniul Public și Privat sunt transformări interne care nu presupun niciun cost în plus.

Dacă facem o analiză financiară, vedem că această modificare generează o economie. O economie extrem de utilă în situația de față și eficacitatea pe care o avem la nivelul birourilor ce monitorizează operatorii de utilități publice.

Referitor la amendamentul propus de domnul consilier Marcian Cosma, nu este o înlăturare, este o situație prin care ne aliniem legii pentru că membrii consiliului de administrație nu au dreptul să fie administratori executivi, ei au calitatea de administratori neexecutivi. Era un exces de zel și nu vine în conformitate cu legea. Este punctul de vedere pe care Biroul Juridic al Regiei Autonome de Servicii Publice l-a îmbrățișat.

Dl Paul Palaș

Am înțeles.

Există pe undeva prin regulamentul acesta vreo prevedere din care să reiasă faptul că plata primelor este raportată într-un fel îa îndeplinirea indicatorilor economici?

Mai concret - dacă dumneavoastră aveți pierdere, plătiți sau nu plătiți prime?

Dl Raul Petrescu - Regia Autonomă de Servicii Publice

Nu plătim.

Dl George Botez

Mai sunt alte discuții?

Dl Sorin Văduva

Nu particip la vot.

Dl Gabriel Minea

Nici eu.

Dna Zoia Staicu

Nici eu.

Dl George Botez

Domnul Andrei și domnul Sîrbu nu sunt în sală. Domnul Văduva, domnul Minea și doamna Staicu nu participă la vot. Restul suntem în situația de a vota.

Supun la vot amendamentul:

Cine este pentru?                   22 de voturi

Cine este împotrivă?                -

Dacă se abține cineva?              -

22 de voturi pentru.

*

Supun la vot proiectul.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

22 de voturi pentru, proiect adoptat.

***

Punctul 15 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiuni sau lucrări de interes local pentru beneficiarii de venit minim garantat și/sau de alocații lunare pentru hrană la Cantina de Ajutor Social Ploiești, precum și pentru părinții ai căror copii beneficiază de măsura de protecție specială, pentru anul 2020”.

Au revenit în sală domnul Andrei Gheorghe și domnul Sîrbu.

Discuții? Supun la vot.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

26 de voturi pentru și 1 abținere, domnul Hodorog, proiect adoptat.

***

Punctul 16 Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de negociere pentru închirierea/dobândirea terenului aferent Cantinei Sociale și blocului de locuințe sociale - Fero din Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 231 ”.

Avem o componență de 5 persoane în comisie. Cine se înscrie?

Dl Cristian Ganea

Grupul PSD nu are nicio propunere.

Dl George Botez

PNL?

Dl Gheorghe Popa

Domnul Marcu Valentin.

Dl George Botez

Având în vedere că grupul PSD nu are și că sunteți al doilea partid ca mărime din consiliul local, mai trimteți pe cineva.

Dl Gheorghe Popa

Domnul Vlad Frusina.

Dl George Botez

ALDE?

Dl George Pană

Domnul Văduva.

Dl George Botez

Mai dați unul. PMP?

Dl Bogdan Hodorog

Nu avem propuneri.

Dl George Botez

Solicit să reducem comisia de la 5 la 3 membri.

Cine este pentru?                   27 de voturi

Cine este împotrivă?                -

Dacă se abține cineva?              -

27 de voturi pentru.

*

Mai trebuie pus un artticol care a fost omis de redactor și o voi ruga pe doamna secretar să dea citire acestui articol fără de care comisia nu-și poate desfășura activitatea.

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Comisia prevăzută la art. 1 va fi asistată de un secretariat tehnic numit prin dispoziție, format din 1 reprezentant al Direcției Gestiune Patrimoniu, ASSC, Direcția Economică și Direcția Juridică.

Dl George Botez

Supun la vot amendamentul:

Cine este pentru?                   27 de voturi

Cine este împotrivă?                -

Dacă se abține cineva?              -

27 de voturi pentru.

*

La persoanele desemnate este vorba de vot de persoane. Propun vot deschis.

Cine este pentru?                   27 de voturi

Cine este împotrivă?                -

Dacă se abține cineva?              -

27 de voturi pentru.

*

Supun la vot persoanele desemnate.

Cine este pentru?                   27 de voturi

Cine este împotrivă?                -

Dacă se abține cineva?              -

27 de voturi pentru.

*

Supun la vot proiectul electronic.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

27 de voturi pentru, adoptat.

***

Punctul 17 „Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în Piața Victoriei - Pietonal Nichita Stănescu”.

Discuții? Vă rog domnul Sicoie.

Dl Florin Sicoie

Am o singură întrebare: de ce licitația se face în plic și nu prin strigare? De ce nu prin strigare, mi se pare mai obiectivă.

Dl Sorin Văduva

Nu ne mai permite legea, noul cod administrativ.

Dl George Botez

Domnul Pană, vă rog.

Dl George Pană

Mulțumesc domnul președinte.

Am 2 amendamente, oarecum legat și de ceea ce spunea domnul conilier mai devreme. Este vorba de Anexa 1 de la proiect care trebuie înlocuită. Forma care ar trebui să apară în proiect este cea pe care o avem în față. Domnul Sicoie, acolo se vorbea într-adevăr de procedura aceasta, numai că documentația este prinsă cu propunerile făcute în plic.

Deci, amendamentul este înlocuirea anexei vechi cu cea care se află acum pe ecran.

Ar mai fi la anexa 2, cap B.4.6 alin. 31. Este o situație prevăzută de altfel și de codul administrativ dar nu este suficient de lămuritoare pentru cazul nostru. Ideea este că, în situația în care nu se semnează contractul, noi putem să intrăm în procedura nouă de găsire a unor alți ofertanți astfel încât să nu stăm o perioadă nedeterminată până la momentul semnării contractului.

Este, de altfel prevăzută și în codul administrativ chestiunea aceasta dar trebuia foarte bine punctată treaba aceasta ca să putem să urmăm procedura mai departe, în condițiile în care nu se semnează contractul.

Și alin. 33, de asemenea, dacă nu este oferta vizibilă, mergem la 31 astfel încât să putem să pornim din nou o nouă licitație.

Mulțumesc!

Dl George Botez

Și eu.

O întrebare - la lista aceea pe care ați prezentat-o prima dată...

Dl George Pană

Anexa 1.

Dl George Botez

Există 4 module care formează un ansamblu și care se licitează împreună?

Dl Ștefan Dănescu

Nu, sunt câte 2.

Dl George Botez

Păi uitați, ansamblul format din 1, 2, 3 și 4. Pe urmă sunt 5 și 6.

Dna Carmen Radu - Direcția Gestiune Patrimoniu

2 ansambluri au 2 module, restul sunt cu câte 4.

Dl George Botez

Ce înțelegeți dumneavoastră prin ansambluri? Cum arată? Sunt despărțite prin pereți ceva? Bănuiesc că este bine ce ați făcut dar vreau să știu și eu. Sunt doar 2 de câte 2 și restul de 4.

Am înțeles - unele dintre ele sunt împărțite în 4 iar altele sunt împărțite în 2. Dimensiunea este aceeași.

Lipsește din sală domnul Ganea.

Supun la vot amendamentele:

Cine este pentru?                   26 de voturi

Cine este împotrivă?                -

Dacă se abține cineva?              -

26 de voturi pentru.

*

A revenit în sală domnul Ganea.

Avem comisie. 5 propuneri vă rog. PSD?

Dl Cristian Ganea

Domnul Dănescu și domnul Robert Vîscan.

Dl Bogdan Hodorog

Mai suntem într-o comisie din asta. Am fost în comisie când a fost scoasă la licitație.

Dl George Botez

Se face acum alta.

Dl Bogdan Hodorog

Facem câte o comisie pentru fiecare modul, nu?

Dl George Pană

Este o altă procedură.

Dl Gheorghe Sîrbu

Din partea PNL, propun pe domnul Gheorghe Popa și subsemnatul.

Dl George Pană

Domnul Sorin Văduva de la ALDE.

Dl George Botez

Pentru comisia de contestații?

Dl Cristian Ganea

Domnul George Botez pentru comisia de contestații.

Dl Gheorghe Popa

Domnul Marcu Valentin.

Dl George Botez

Eu îl propun pe domnul Hodorog.

Mai sunt alte propuneri? Înțeleg că nu mai sunt.

Vot de persoane. Propun vot deschis:

Cine este pentru?                 27 de voturi

Cine este împotrivă?              -

Dacă se abține cineva?            -

27 de voturi pentru.

*

Supun la vot nominalizările:

Cine este pentru?                 27 de voturi

Cine este împotrivă?              -

Dacă se abține cineva?            -

27 de voturi pentru.

*

Supun la vot proiectul.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

26 de voturi pentru și 1 abținere, domnul Hodorog.

***

Punctul 18 „Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață construită de 61,56 m2, cotă indiviză din 578 m2, aferent spațiului vândut, situat în Ploiești, str. Cameliei, nr.27A - Complex Comercial Ideal”.

Pun și eu o întrebare pentru că, cu asta mă ocup - cum este teren în suprafață construită? Că-l mănânc. Terenul nu are cum să fie în suprafață construită.

Dna Carmen Radu - Direcția Gestiune Patrimoniu

Terenul aferent construcției.

Dl George Botez

Asta este altceva. Deci „terenului în suprafață de...” fără construită „cotă indiviză din terenul de 578m2 aferent spațiului vândut, situat în Ploiești, str. Cameliei nr. 27A”.

Vă rog domnul Ganea.

Dl Cristian Ganea

Vreau să știu și eu ce preț are metrul pătrat?

Dna Carmen Radu - Direcția Gestiune Patrimoniu

97 de euro.

Dl Cristian Ganea

Știți de ce vă întreb, nu? N-o să fiu de acord.

Dna Carmen Radu - Direcția Gestiune Patrimoniu

Este un raport de evaluare întocmit de o firmă contractată de primărie.

Dl Cristian Ganea

Și ce, este stăpână?

Dl Gheorghe Sîrbu

S-a vândut toată parcarea de la Ideal cu 150 de euro. Acum de ce a scăzut?

Dl Ștefan Dănescu

Este cotă indiviză, nu este teren.

Dl Gheorghe Sîrbu

Nu are importanță. El întră în posesia...

Dl Ștefan Dănescu

E sub construcție. Și dacă nu face contract nu plătește la primărie. Și noi nu avem ce să facem.

Dl George Botez

Nimeni în afară de această persoană nu poate să cumpere terenul.

Poate spune în felul următor: eu nu vreau să ți-l iau, treaba ta, sănătate. Nu-ți plătesc nimic. Sau se face vânzarea conform raportului de expertiză care a fost făcut de către evaluatorul autorizat.

Nici eu nu țin neapărat.

Dl Gheorghe Sîrbu

Ce nu înleleg eu: aceeași firmă de la Brașov a făcut o expertiză la tot ce era Interexul și a stabilit atunci 148 euro/mp.

Dl George Botez

Era teren separat.

Dl Ștefan Dănescu

Eu o să votez ca dumneavoastră, ca să ne împăcăm.

Dl George Botez

Supun la vot amendamentul din titlu:

Cine este pentru?                 27 de voturi

Cine este împotrivă?              -

Dacă se abține cineva?           -

27 de voturi pentru amendament.

*

Supun la vot proiectul.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

  • 25 de voturi pentru și 2 abțineri, domnii consilieri Gheorghe Sîrbu și Ștefan Dănescu.

***

Punctul 19 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „ Construire două imobile P+3+4R cu destinația de locuințe colective, alei pietonale și carosabile, spațiu parcare” Strada Cornățel nr.12 B, Ploiești”.

Discuții? Supunem la vot.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

  • 26 de voturi pentru și 1 abținere, domnul consilier Vîscan.

*

Dl Robert Vîscan

Vreau să-mi motivez abținerea: proiectul este în aceeași formă pe care nu ați votat-o data trecută. Nu este absolut nimic modificat la el. Sunt curios ce v-a făcut să vă răzgândiți.

Dl George Botez

A avenit doamna de la Urbanism cu explicațiile. Nu am avut întâlnirea la comisie? Nu m-ați chemat de acasă? Și ne-a lămurit.

Dl Robert Vîscan

Cu ce? Cu legea din 1993?

Dl Iulian Bolocan

E legea în vigoare. Nu a schimbat nimic.

***

Trecem la punctele suplimentare Proiect de hotărâre privind includerea unor imobile - terenuri în patrimoniul municipiului Ploiești”.

Supun la vot.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

  • 27 de voturi pentru, proiect adoptat.

***

Suplimentar 2 Proiect de hotărâre privind transformarea gradului profesional a patru funcții publice de execuție vacante din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești””.

Aviz nefavorabil de la comisia 1 și de la comisia 7.

Era vorba de dublarea salariilor unor persoane aflate actualmente pe post. Și am zis că nu se justifică pentru că ar fi interesantă o rebranduire a sistemului de accesare a proiectelor pe fonduri europene potrivit modelului de la Oradea. Și să treci printr-o singură hotărâre leafa acelorași persoane de la 4 mii la 8 mii de lei, e cam mult. Eu vă spun de pe acum că sunt „nu”.

Supun la vot.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

2 voturi pentru, doamna Marilena Stanciu și dna Florica Răcășean, 15 abțineri, cele ale consilierilor Larisa Băzăvan, Iulian Bolocan, Marcian Cosma, Ștefan Dănescu, Vlad Frusina, Constantin Grigore, Bogdan Hodorog, Valentin Marcu, Marius Mateescu, Gabriel Minea, Gheorghe Popa, Claudia Sălceanu, Florin Sicoie, Zoia Staicu și George Vîscan și 10 voturi împotrivă, cele ale consilierilor Gheorghe Andrei, George Botez, Marius Dinu, Sanda Dragulea, Cristian Ganea, Paul Palaș, George Pană, Gheorghe Sîrbu, Florina Sorescu și Sorin Văduva.

***

Suplimentar 3 Proiect de hotărâre de modificare și completare a Regulamentului de înființare, atribuire, folosire, organizare și funcționare, a locurilor de parcare, în parcările de reședință și de domiciliu din municipiul PLOIEȘTI aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 521/2019”.

Vă rog domnul Andrei.

Dl Gheorghe Andrei

Au fost făcute niște modificări - orarul de închiriere 17-7; nu era trecut în acest proiect dreptul de a utiliza datele personale; asociațiile vor depune un tabel nominal cu cei care dețin mașini ca să se știe efectiv câte solicitări sunt pe raza parcării respective.

Dl George Botez

Domnul Ganea vă rog.

Dl Cristian Ganea

Aș dori să fim trecuți la inițiatori și grupurile PSD, ALDE, PMP, dacă doresc, pentru că au participat cu toții.

Dl Valentin Marcu

Dar sâmbăta și duminica ce se întâmplă?

Dl Cristian Ganea

E liber.

Dl Valentin Marcu

Mă refeream la regulament.

Dl Cristian Ganea

Dacă aveți de adăugat un amendament...

Dl Gheorghe Andrei

Domnul Valentin ne-am întâlnit cu reprezentantul dumneavoastră, domnul Popa, cu domnul Cristescu, reprezentantul Uniunii Asociațiilor de Proprietari, cu cei de la PNL, de la ALDE, de la.

Dl Gheorghe Sîrbu

Domnul Andrei, doriți să ne trecem și noi la inițiatori?

Dl Gheorghe Andrei

Cu cea mai mare plăcere.

Dl George Botez

Eu vreau să mă lămuresc: anterior, cel are avea abonament de reședință și de domiciliu avea voie să folosească neîngrădit locul respectiv 24 de ore. La ora aceasta, la ora 7 trebuie să se facă pachet și să plece de acolo. Mie mi se pare cam de dimineață.

În momentul în care, la ora 8 sau 7, el are în continuare mașina acolo, ce se întâmplă?

Dl Gheorghe Andrei

Rămâne pe locul respectiv, nu-i ia nimeni locul.

Dl George Botez

Trebuie să precizăm chestia asta ca să nu vină cineva să-i spună: e 7, luați mașina de aici.

Dl Gheorghe Andrei

Nu are cum. Dacă eu am ocupat un loc de parcare nu mi-l poate lua nimeni.

Dl George Botez

Un om rău intenționat ar putea să înțeleagă că, la ora 7.05, el ar trebui să-și ia mașina de acolo. Mai mult decât atât, un polițist rău intenționat poate să aprecieze că persoana respectivă, la 7.05 a săvârșit o contravenție.

Dl Valentin Marcu

Sau sâmbăta, sau duminca.

Dl George Botez

Eu spun că trebuie menționat că, în afara programului de parcare, are drept de folosință gratuită a locului respectiv, în măsura în care este titularul abonamentului. Ca să nu-l sancționeze cineva.

Dl Cristian Ganea

Până la urmă domnul Marcu a avut dreptate. Ideea este că, în aceste parcări gratuite, dacă vine cineva și ocupă locul, ar trebui să aducem un amendament și cred căo să-l fac. În Germania le spune park n shine, în Italia le spune altfel. Trebuie să ai posiblitatea să parcheze gratuit timp de 2 ore mașina. Ți-am ocupat loc de parcare, ai plecat în week-end și eu am venit. Am 2 ore dreptul să stau cu mașina în parcare. În 2 ore-l eliberez. Există această legislație și se aplică. Nu contează ora. 2 ore.

Nu spun niciodată că acest proiect este perfect. Va suferi destule modificări în funcție de problemele cu care ne vom confrunta. Iată, a fost una pe care am sesizat-o. Acum decideți dacă rupem pisica-n două, începem cu el și pe urmă îl upgradăm, îl facem în așa fel încât să fie confortabil pentru cetățeni sau putem iar să-l lăsăm, să mai stăm un sezon.

Dl George Botez

Eu propun, la art. 8, următorul amendament: abonamentele de reședință și de domiciliu dau dreptul de folosire a locului de parcare în intervalul de timp 16-8 a zilei următoare” ca să nu-l gonesc de la 7 de acasă.

Un alineat nou: „în intervalul orar 8-16, titularul de abonament de reședință și de domiciliu poate folosi gratuit locul de parcare pentru care are abonament, având prioritate în utilizarea acestuia”. În partea cealaltă dau dreptul de folosință exclusivă a locului de parcare în intervalul 16-8. Adică, eu sunt acasă cu mașina sau nu sunt, nu ai ce să cauți acolo. În partea cealaltă am dreptul să-l folosesc și am prioritate dacă locul este gol.

Dl Valentin Marcu

Aceeași prevedere și la sâmbătă și duminică aș dori și sărbători legale.

Dl George Botez

Să ne gândim să fim logici „în intervalul orar...

Dl Florin Sicoie

De ce am mai face asta cu 8-16? Să fie titular pe locul lui ...

Dl George Botez

Între ora 16 și ora 8 are drept de folosință exclusivă, în sensul că este acolo, nu este acolo, tu nu ai ce să cauți pe aceste locuri. Între orele 8 și 16, dacă el are mașina acolo, are drept de prioritate să folosească. Dacă a plecat la alimentară și a venit altul, ghinion, nu ai cum s-o rezolvi. În așa fel mai eliberez un pic din locurile de parcare până la ora 16.

Dl Gheorghe Popa

Eu cred că nu este formularea bună acolo pentru că, dacă scrie „având prioritate în utilizarea ...

Dl George Pană

O invocă oricând.

Dl Cristian Ganea

Poate folosi. Fără prioritate.

Dl George Botez

Mai avem ceva de reglementat - ce se întâmplă sămbăta, duminica și-n zilele de sărbători legale, dacă băgăm la alineatul 1, sau băgăm la alineatul 2, sau băgăm un alineat 3.

Dl Vlad Frusina

Eu cred că, la alin. 2 putem face vorbire, în primă fază, de persoanele care vin și parchează pe acel loc în intervalul 8-16 iar în cadrul aceluiași alineat să discutăm, în cazul în care titularul vine mai devreme, nu are prioritate în.

Dl George Botez

Asta vreau.

Dl Vlad Frusina

În intervalul 8-16 locul de parcare poate fi ocupat de orice persoană fără ca titularul de abonament să aibă prioritate în ocuparea locului respectiv.

Dl George Botez

Păi și atunci înseamnă că-i spun că nu mai funcționează.

Dl Vlad Frusina

Nu, între 8-16 am spus că este liber, poate parca oricine.

Dl George Botez

Are prioritate în utilizarea acestuia în măsura în care nu este ocupat.

Dl Valentin Marcu

Este amendamentul dumneavoastră dar insist, dacă vreți să-l completăm și pentru zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale.

Dl George Botez

Bun dar, de ce să fac de luni până vineri și să nu fac același regim pentru toată săptămâna. De ce trebuie să fracționez pe sâmbătă, duminică?

Dl Gheorghe Andrei

Domnul președinte, dacă-mi permiteți - totuși, cel care plătește abonament sâmbăta și duminica ar fi normal să aibă prioritate. Pleacă 1 oră pe urmă vine și-l găsește ocupat. El plătește un abonament anual. Celălalt nu plătește nimic. Și este normal de sărbători legale, sâmbăta și duminică să aibă prioritate sa parcheze.

Dl George Botez

A plecat omul de acasă și pe urmă dă ture până la 4.

Facem alineatul 3 - pentru zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale titularul de abonament de reședință și de domiciliu are drept de folosință exclusivă a locului de 5             5       5                                                                  1                                    5

parcare”.

Dl Paul Palaș

Înseamnă că, la punctul 2 trebuie să spună „în intervalul 8-16 de luni până vineri” altfel intră în contradicție.

Dl George Botez

Da. Și am rezolvat-o cât de cât.

Dna luliana Băzăvan

Și cei care lucrează la schimb?

Dl George Botez

Doamnă vă dați seama că nu am de unde să știu, unul supărat tot o să fie. În momentul în care se dă o lege unul tot este supărat.

Dacă aveți vreo idee spuneți-o, dacă nu o aveți acum, gândiți-vă la ea și o reluăm într-o ședință ulterioară. Pentru că, așa cum a spus domnul Ganea, aceasta este o chestie care va trebui să fie perfecționată. Aceasta este părerea mea.

Câți suntem în sală doamnă?

Dna Geanina Serbinov - Secretar General

Sunt 23 de consilier în sală. Lipsește domnul consilier Sicoie, domnul consilier Dănescu, domnul consilier Cosma și domnul consilier Văduva.

Dl George Botez

Supun la vot amendamentul pe care l-am formulat:

Cine este pentru?                    23 de voturi

Cine este împotrivă?                 -

Dacă se abține cineva?               -

23 de voturi pentru.

*

Dl George Pană

Am un amendament la art 5, propun eliminarea acestuia. Consider că nu are niciun sens să amânăm intrarea în vigoare a acestui regulament până la data de 1 septembrie, cel puțin așa cum este prevăzut, pentru că numai dezbătând și lovindu-ne de probleme putem să îmbunătățim acest proiect.

Ca atare, eu propun acest amendament - eliminarea art. 5.

Dl George Botez

Hai să-i trecem măcar 01.04.

Dl George Pană

E ok dacă facem un timp mai scurt.

Dl George Botez

Supun la vot cu 01.04:

Raționamentul domnului Pană a fost în felul următor - cu cât îți dau un sezon întreg să faci pregătirile, potrivit principiului românesc, nu a venit termenul, lasă că mai am.

Dl Gheorghe Sîrbu

Dar domnul Andrei și domnul Ganea ne-au propus un proiect...

Dl Gheorghe Andrei

Acum am revenit. Am mai discutat și am considerat că este mai bine așa.

Dl George Botez

Ca să se grăbească oamenii pentru că dacă nu se grăbesc oamenii nu facem treabă. Se întâmplă ce s-a întâmplat și cu regulamentul de mobilier urban și cu toate reglementările pe care le-am făcut în mandatul 2016.

Dl Gheorghe Popa

Domnul președinte sunt de acord cu reducerea acestui termen cu condiția ca toate direcțiile subordonate să lucreze la intensitate maximă atât cu inventarierea și cu tot ce am discutat ca să punem în aplicare cât mai repede acest regulament pe care cetățenii-l vor. Dar ideea este că degeaba noi luăm un vot aici și scurtăm termenul, toate celelalte direcții să lucreze la intensitate maximă cu inventarierea.

Dl George Botez

Supun la vot și acest amendament cu 01.04.

Dna Geanina Serbinov - Secretar General

Au revenit în sală domnul consilier Sicoie, domnul consilier Dănescu, domnul consilier Cosma. Lipsește domnul consilier Văduva. 26 de consilieri prezenți.

Dl George Botez

Cine este pentru?              26 de voturi

Cine este împotrivă?           -

Dacă se abține cineva?         -

26 de voturi pentru a fost adoptat amendamentul privind data de intrare în vigoare a acestui regulament ca fiind 01.04.

*

Mai sunt alte discuții pe proiect? Înțeleg că nu sunt. Supun la vot proiectul electronic.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

26 de voturi pentru, adoptat.

***

Suplimentar 4 Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.219/2010, cu modificările și completările ulterioare"”.

Despre ce este vorba aici?

Dl Cristian Ganea

Completarea obiectului de activitate la SGU.

Dna Geanina Serbinov - Secretar General

A revenit domnul consilier Văduva, 27 de consilieri prezenți.

Dl George Botez

Supun la vot.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

21 de voturi pentru, proiect adoptat.

***

Suplimentar 5 Proiect de hotărâre privind suplimentarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2020 și estimări pe anii 2021-2023 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local n. 49/20.02.2020”.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Aș dori să fac un amendament - având în vedere situația legată de școli, propun ca, din fondul de rezervă, suma de 100 de mii de lei să fie distribuită către școli în funcție de numărul de elevi, școli, grădinițe, creșe, pentru cumpărarea de echipamente suplimentare folosite pentru dezinfecție și pentru cumpărarea de dezinfectant de către fiecare școală în parte.

Trecem suma respectivă de la 5402 la învățământ, la bunuri și servicii. De la fonduri de rezervă să fie trecuți la învățământ la bunuri și servicii pentru ca școlile să suplimenteze echipamentele și substanțele necesare pentru dezinfecție.

Dl Gabriel Minea

S-ar putea să nu aibă voie.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Mă refer la substanțele pe care le folosesc: dezinfectant pentru mâini, dezinfectant pentru spălat, dezinfectant pentru bănci, nu dezinfecție, dezinsecție, deratizare.

Dl George Botez

O întrebare domnul primar: cine răspunde de activitatea în sine?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Școala.

Dl Ștefan Dănescu

Domnul primar văd că este proiect de hotărâre privind suplimentarea. Am înțeles bine, se suplimentează cu 1 milion de la Consiliul Județean pentru radioterapie? Și rămân în acea poziție, corect?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Da.

Dl Paul Palaș

Vreau să fac un amendament pentru corectarea unei erori materiale apărute în anexă: noi avem în anexă estimarea veniturilor și a cheltuielilor pentru anii 2021, 2022, 2023. Sumele acestea înseamnă 900 de mii pentru 2021, 800 de mii pentru 2022 și 900 de mii pentru 2023, le eliminăm. Iar, la cheltuieli există un corespondent pentru aceiași ani și sumele respective la fel dispar de la rate și dobânzi ca să existe o corespondență. Este o eroare materială, s-a strecurat în textul hotărârii.

Iei din venituri o sumă, iei din cheltuială aceeași sumă.

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Lipsește doamna Dragulea, 26 de consilieri în sală.

Dl George Botez

Supun la vot amendamentele:

Cine este pentru?                  26 de voturi

Cine este împotrivă?               -

Dacă se abține cineva?             -

26 de voturi pentru aprobarea amendamentelor formulate.

*

Supun la vot proiectul.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

26 de voturi pentru, proiect adoptat.

***

Domnul Gaidoș aveți 3 minute vă rog.

Dl Mihai Gaidoș

Bună ziua!

Am un magazin, de 18 ani îl dețin cu autorizație, cu autorizație de construire, documente, este în regulă. Vreau să-l înstrăinez pentru că am și eu o vârstă. Ce s-a auzit? Că nu pot să-l vând. Bine, ca magazin pot să-l vând dar cel care cumpără nu are dreptul la convenție.

Aș dori să știu datorită cărei proceduri, că am înțeles că una este anulată, cealaltă este amânată până-n decembrie.

Primăria funcționează fără procedură, patrimoniul nu are procedură?

Dl George Botez

Asta vă poate răspunde doamna secretar.

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Da, asta vă puteau spune și colegii mei de la Patrimoniu.

Avem o procedură aprobată...

Dl Ștefan Dănescu

Nu este vorba de procedură. Convenția încheiată de către domnul bineînțeles că este în vigoare și are o clauză stipulată în contract că nu poate cesiona terenul. Este în vigoare.

Dl Mihai Gaidoș

Eu nu-l cesionez. Ceea ce am eu cu primăria.

Dl Ștefan Dănescu

Nu-l cesionați, dumneavoastră vindeți chioșcul. Puteți s-o faceți fără nicio problemă.

Dl Mihai Gaidoș

Una este convenția și alta este procedura. Convenția înseamnă probabil un contract între mine și primărie. Asta nu înseamnă că face parte din procedură. Poate face parte, o parte din procedură dar contractul pot să-l negociez altfel cu primăria.

Eu dețin convenție, cel care cumpără magazinul trebuie să dețină și el o convenție. Este discriminare. Eu am obținut-o și cel care cumpără n-o poate obține.

Dl George Botez

De ce nu formulează o cerere?

Dl Mihai Gaidoș

Am formulat.

Dl George Botez

Nu dumneavoastră, el.

Dl Mihai Gaidoș

Și eu am formulat.

Dl George Botez

El.

Dl Mihai Gaidoș

El. A formulat.

Dl George Botez

Și ce i s-a răspuns.

Dl Mihai Gaidoș

Vreau să aduc și un venit primăriei, finanțelor locale...

Dl George Botez

Lăsați veniturile, ne ocupăm noi de asta.

Dl Mihai Gaidoș

Să vă spun de ce - eu sunt scutit de taxe, cel care vine este firmă, va plăti deci vor veni bani la buget. Primăria municpiului Ploiești nu vrea să câștige niște bani la buget?

Dl George Botez

Dacă are procedură să câștige, câștigă, dacă nu, nu.

Dl Mihai Gaidoș

Plătim spațiul. Eu nu plătesc pentru că am fost deținut politic.

Dl George Botez

Domul respectiv, care vrea să cumpere să facă o solicitare la primărie să-i dea un acord.

Dl Mihai Gaidoș

Nu se vrea. Cel puțin verbal așa mi s-a spus.

Dl George Botez

Cereți scris.

Declar ședința închisă.

***

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin Niculae BOTEZ


SECRETAR GENERAL, Ioana-Geanina SERBINOV


Verificat: Șef serviciu Adriana Cîrstea

Întocmit, Consilier Elena Bucur