ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

P R O C E S - V E R B A L al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 22 ianuarie 2020

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului municipiului Ploiești, Adrian-Florin Dobre nr. 339/22.01.2020.

*

La ședință au participat un număr de 21 consilieri din 27 în funcție, lipsind consilierii:  George-Sorin-Niculae Botez, Nicolae-Vlad Frusina, Marius-Nicolae

Mateescu, Paul Palaș-Alexandru, George Pană și Claudia-Oana Sălceanu.

***

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian-Florin Dobre          - Primar

Doamna Ioana-Geanina-Serbinov       - Secretar General

***

Ședința a fost condusă de domnul consilier Gheorghe Sîrbu-Simion.

***

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Bună ziua!

La ședința de astăzi sunt prezenți un număr de 21 de consilieri. Lipsesc: domnul consilier Botez, domnul Frusina, domnul Mateescu, domnul Palaș, domnul Pană și doamna Sălceanu.

Vă rog să faceți propuneri pentru președinte de ședință.

Dl Robert Vîscan

71----------------------1“      ,     ,

Îl propunem pe domnul Sîrbu.

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Supun la vot propunerea: Cine este pentru? Cine este împotrivă?

21 de voturi


Dacă se abține cineva?              -

21 de voturi pentru domnul consilier Sîrbu.

*

Dl Gheorghe Sîrbu

Stimați colegi, bine ați venit la ședința de astăzi! Începem cu Imnul de stat.

***

Suntem prezenți în sală un număr de 21 de consilieri. Absenții i-a anunțat doamna secretar.

Înainte de a aproba ordinea de zi, vreau să introducem pe ordinea de zi proiectul suplimentar privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința extraordinară din data de 22 ianuarie 2020. Am votat propunerea, acum să votăm proiectul.

Cine este pentru?

Cine este pentru?                    21 de voturi

Cine este împotrivă?                 -

Dacă se abține cineva?              -

21 de voturi pentru. Adoptat.

*

Supun la vot ordinea de zi:

Cine este pentru?

Cine este pentru?                    21 de voturi

Cine este împotrivă?                 -

Dacă se abține cineva?              -

21 de voturi pentru.

***

Intrăm în ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.507/09.12.2019, privind rectificarea Listei de investiții aferentă împrumutului contractat de municipiul Ploiești de la Exim Bank”.

Dl Cristian Ganea

Să ne spună doamna Iamandi sumele și unde se direcționează banii pe care-i luăm de la Exim Bank.

Dna Mihaela lamandi - Direcția Tehnic-Investiții

În principal, sumele vor merge spre realizarea pasajului ...

Dl Cristian Ganea

Vă rog frumos cu sume, nu „în principal.”. Cu siguranță.

Dna Mihaela Iamandi - Direcția Tehnic-Investiții

Laborator radioterapie - 4 milioane de lei care vin în completarea sumei de la bugetul local astfel încât să fie asigurată finanțarea întregului contract.

17 milioane 500 de mii - realizarea pasajului între strada Depoului și Mimiului, Podul de Lemn.

3 milioane pentru reabilitare și modernizare pasaje subterane Bulevardul București, cele două pasaje. O sumă care acoperă parțial contractul.

Dl Cristian Ganea

Suma totală care ar fi pe contract?

Dna Mihaela lamandi - Direcția Tehnic-Investiții

Suma necesară ar fi fost 4 milioane pe care trebuia s-o punem. Contractul întreg este de 7 milioane.

Pentru lucrările de artă și semaforizare 2 milioane 719 - este tot așa diferența 5                                                                                                                                                   5                               5

până la valoarea de contract, mai puțin ce s-a plătit anul trecut.

Și a rămas o sumă care a fost dusă către asfaltarea străzilor din cartierul Mitică Apostol - 1 milion 194 de lei.

Dl Gheorghe Sîrbu

Mulțumim doamna director. Dacă mai sunt alte comentarii?

Dl Ștefan Dănescu

Consultanță?

Dna Mihaela Iamandi - Direcția Tehnic-Investiții

Servicii de consultanță - 5 mii de lei.

Dl Ștefan Dănescu

Suma totală?

Dna Mihaela Iamandi - Direcția Tehnic-Investiții

Pe rectificare.

Dl Ștefan Dănescu

Și inițial?

Dna Mihaela Iamandi - Direcția Tehnic-Investiții

121 de mii de lei. S-au scăzut 929 de mii de lei, au rămas pe rectificare 5 mii de lei. La punctul 1, la servicii de consultanță.

Dl Gheorghe Sîrbu

Mai sunt alte comentarii? Dacă nu mai sunt, dați-mi voie să supun la vot.

Dl Robert Vîscan

Eu nu votez în forma aceasta.

Propun să fie scoase serviciile de consultanță pentru grădinițe. Nu vreau să le votez acum.

Dna Mihaela Iamandi - Direcția Tehnic-Investiții

Sunt niște sume de 5 mii de lei care pot să fie necesare pentru avize, autorizații care sunt în derulare.

Dl Gheorghe Sîrbu

Domnul consilier aveți posibilitatea să votați împotrivă sau să vă abțineți.

Vă rog foarte mult. Am întrebat dacă mai sunt comentarii, dumneavoastră nu ați ridicat mână și pe urmă perturbați ședința. Am întrebat frumos dacă mai sunt probleme. Mi s-a spus că nu.

Supun proiectul de vot:

Cine este pentru?                    20 de voturi

Cine este împotrivă?                 1 vot

Dacă se abține cineva?              -

20 de voturi pentru și 1 vot împotrivă, cel al domnului consilier Robert Vîscan, proiect adoptat.

Declar lucrările ședinței închise. Mulțumesc pentru participare!

***

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe SÎRBU-SIMION


SECRETAR GENERAL,

Ioana-Geanina SERBINOV


Verificat: Șef serviciu Adriana Cîrstea

Întocmit, Consilier Elena Bucur