ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

P R O C E S - V E R B A L

al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 20 februarie 2020

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului municipiului Ploiești, Adrian-Florin Dobre nr. 826/19.02.2020.

*

La ședință au participat un număr de 27 de consilieri din 27 în funcție.

***

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian Florin Dobre        - Primar

Doamna Ioana Geanina Serbinov    - Secretar General

***

Ședința a fost condusă de domnul consilier George Sorin Botez.

***

Dl George Sorin Botez

Bună ziua!

Suntem prezenți 27 de consilieri. Constat existența cvorumului.

*

Începem ședința cu Imnul de Stat!

*

Supunem la vot ordinea de

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 27 de voturi ”pentru” ordinea de zi a fost adoptată.

***

Am înțeles că au fost niște discuții. S-au făcut niște reglaje.

***

Primul punct de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești pe anul 2020 și estimări pe anii 2021-2023 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Claudia Oana Sălceanu, Gheorghe Andrei, Gheorghe Sîrbu Simion și Zoia Staicu.”

Discuții?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Nu, domnul Președinte!

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva?  -

Cu 27 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Punctul 2 ”Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Claudia Oana Sălceanu, Gheorghe Andrei, Gheorghe Sîrbu Simion și Zoia Staicu.”

Discuții?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Vreau să fac o precizare domnul Președinte.

Față de forma prezentată pe site nu avem absolut nicio modificare de adus. Față de ceea ce prezentase inițial A.S.S.C.-ul au fost făcute modificări ieri în comisia de buget-finanțe, dar forma publicată pe site este cea conformă cu ceea ce am stabilit în comisia de buget-finanțe. În consecință, forma care este supusă votului dumneavoastră nu suportă în acest moment niciun amendament.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva?  -

Cu 27 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 3 ”Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023 al Casei de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Claudia Oana Sălceanu, Gheorghe Andrei, Gheorghe Sîrbu Simion și Zoia Staicu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva?  -

Cu 27 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 4 ”Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Filarmonicii „Paul Constantinescu“ Ploiești pentru anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Claudia Oana Sălceanu, Gheorghe Andrei, Gheorghe Sîrbu Simion și Zoia Staicu.”

Am înțeles că la punctul 4 în forma inițială au existat probleme legate de viza de legalitate și aviz Direcția Economică negativ. Am înțeles că s-au făcut niște modificări. Le puteți prezenta?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Da.

Dl George Sorin Botez

Vă rog! Mulțumesc!

Dl Palaș-Alexandru Paul

Aici am de făcut un amendament. La ”subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii dezvoltare” modificăm, din forma inițială 410 mii, rămân 230 de mii. Văd că modificarea a fost deja făcută. Vă mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot amendamentul:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva?  -

Cu 27 de voturi ”pentru” amendamentul a fost adoptat.

*

În aceste condiții, Direcția Economică?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

În condițiile acestea raportul este favorabil.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc! Secretariatul?

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Proiectul va fi contrasemnat de legalitate.

Dl George Sorin Botez

Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva?  -

Cu 27 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 5 ”Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021 -2023 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Claudia Oana Sălceanu, Gheorghe Andrei, Gheorghe Sîrbu Simion și Zoia Staicu.”

Vă rog domnul Palaș!

Dl Palaș-Alexandru Paul

Mulțumesc! La fel „subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare” mergem la anexă. Din 930 de mii rămân 700 de mii. Este în regulă. Este corect. S-a făcut modificarea. Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Vă rog, domnul Sicoie!

Dl Sicoie Florin

Am o întrebare pentru doamna directoare. Am văzut că ați anexat și niște contracte de sponsorizare, am văzut pe site, dintre care unul de la Proleasing pentru 4 mașini.

Dna Rus Mihaela - Director General Teatrul ”Toma Caragiu”

Da.

Dl Sicoie Florin

Care sunt în custodia dumneavoastră.

Dna Rus Mihaela - Director General Teatrul ”Toma Caragiu”

Au fost pentru câteva luni.

Dl Sicoie Florin

Și acum nu le mai aveți?

Dna Rus Mihaela - Director General Teatrul ”Toma Caragiu”

Nu.

Dl Sicoie Florin

Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot amendamentul:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva?  -

Cu 27 de voturi „pentru” amendamentul a fost adoptat.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva?  -

Cu 27 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 6 „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Claudia Oana Sălceanu, Gheorghe Andrei, Gheorghe Sîrbu Simion și Zoia Staicu.”

Discuții?

Înțeleg că nu sunt.

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva?  -

Cu 27 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

*

Dl Palaș-Alexandru Paul

Domnul Președinte, dați-mi voie să intervin cu o precizare considerată de secretariat necesară. La cele două instituții, Filarmonică și Teatrul ”Toma Caragiu” modificările se fac corespunzător și în anexa 2. Modificările care au apărut pe ecran au fost doar în bugetul mare, dar se fac corespunzător și în anexa 2, cea cu investițiile.

***

Dl George Sorin Botez

Trecem la punctul 7 ”Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli al Poliției Locale a municipiului Ploiești pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021 -2023 -inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Claudia Oana Sălceanu, Gheorghe Andrei, Gheorghe Sîrbu Simion și Zoia Staicu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva?  -

Cu 27 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 8 ”Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2022 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Claudia Oana Sălceanu, Gheorghe Andrei și Gheorghe Sîrbu Simion.”

*

Domnul Minea, doamna Staicu și domnul Văduva nu participă la vot. Suntem 24 de votanți.

*

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva?  -

Cu 24 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 9 ”Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și estimări 2021 -2023 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre, de viceprimar George Pană și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Claudia Oana Sălceanu, Gheorghe Andrei, Gheorghe Sîrbu Simion și Zoia Staicu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva?  -

Cu 27 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 10 ”Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021 - 2023 al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Claudia Oana Sălceanu, Gheorghe Andrei, Gheorghe Sîrbu Simion și Zoia Staicu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva?  -

Cu 27 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 11 ”Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023 -inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Claudia Oana Sălceanu, Gheorghe Andrei, Gheorghe Sîrbu Simion și Zoia Staicu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva?  -

Cu 27 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 12 ”Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Înțeleg că nu sunt discuții?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Ba da.

Dl George Sorin Botez

Vă rog! Domnul Sîrbu!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumesc domnul Președinte!

Spitalul trebuia să primească de la primărie suma de 717 mii. Având în vedere că la pediatrie au un excedent de 14 milioane și se pot încadra cu investiții cu tot în acești bani nu vor mai primi cei 717 mii, iar aceștia vor fi repartizați 417 mii la T.C.E., 200 de mii de lei la Mitică Apostol la subtraversare și 100 de mii de lei la marcaje.

S-a discutat în comisia de buget-finanțe, s-a discutat inclusiv în Consiliul de Administrație, deci nu sunt probleme. Am picat ieri de acord cu toată lumea.

Modificările au fost făcute deja în buget este un amendament pe care trebuie să-l aprobăm astăzi.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Permiteți domnul Președinte un punct de vedere personal?

Dl George Sorin Botez

Vă rog!

Dl Palaș-Alexandru Paul

În mod normal ar fi trebuit ca situația aceasta să nu existe, dacă, conducerea Spitalului de Peditrie, în speță domnul manager, nu ar fi tratat cu superficialitate fundamentarea acestui proiect de hotărâre.

Să ai la dispoziție un excedent de 14 milioane de lei, ce înseamnă excedent, înseamă că în anii anteriori, cumulat, ai cheltuit mai puțin decât ai avut venituri la dispoziție cu 14 milioane de lei. Și Spitalul de Pediatrie în momentul de față are la dispoziție 14 milioane de lei pe care-i poate folosi pentru funcționare, pentru dezvoltare, etc. Domnul manager ce a făcut?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul manager a făcut cheltuieli foarte raționale...

Dl Palaș-Alexandru Paul

Este foarte bine și îl felicit pentru asta.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Consiliul de administrație...

Dl Palaș-Alexandru Paul

Dar ignorând că are acest excedent, domnul manager a venit și a spus ”vreau de la primărie pentru funcționare bani și pentru dezvoltare”. Consiliul de administrație al spitalului, analizând foarte atent și zic eu corect situația spitalului, a spus ”păi voi aveți bani, aproape încă jumătate de buget. De ce mai cereți bani?”

Era firesc să venim cu această explicație, astfel încât să se înțeleagă foarte clar de către cei prezenți și de către opinia publică, faptul că noi nu tăiem bani de la sănătate. Bani de la sănătate sunt mai mulți, în momentul de față spitalul, decât pot ei cheltui.

Poate să confirme domnul...

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Și eu ca președinte al consiliului de administrație de la Pediatrie vreau să vă spun că nu eram în măsură să tăiem bani de la sănătate. Dar având în vedere faptul că ei au suficienți bani atât pentru dezvoltare, pentru funcționare cât și pentru investiții, am spus băieți, stați liniștiți că avem alte locuri unde pot merge acești bani.

Dl George Sorin Botez

Domnul Ganea, vă rog!

Dl Ganea Cristian

Domnul Sîrbu, ați discutat cu directorul unități? Este de acord, este totul în regulă?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Am discutat cu directorul spitalului, am discutat cu toți membri consiliului de asministrație, am avut ieri la ora 900 consiliu de administrație la spital, am scris în procesul verbal al consiliului de administrație și am venit în fața consiliului local cu propunerea aceasta.

Dl George Sorin Botez

întrebarea era din punctul de vedere următor: să nu se audă după, că nu știu ce probleme au fost și nu se poate...

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul Președinte, directorul a venit ieri la comisia de buget și a spus că se descurcă și fără acești bani fără probleme. Este înregistrare făcută. Doamna Stanciu a fost cu mine în ședință.

Dl George Sorin Botez

Domnul Palaș, având în vedere că nu se mai dau banii aceștia și s-au evocat trei destinații: T.C.E., vopsit marcaje și Mitică Apostol. Tehnic?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Tehnic lucrurile sunt deja lucrate, o să vedeți când ajungem la bugetul municipiului...

Dl George Sorin Botez

Asta vă întrebam. Tehnic, distribuirea de bani?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Banii aceștia se întorc în bugetul local, dacă vreți...

Dl George Sorin Botez

Am înțeles, dar sunt corelate?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Sunt corelate, da. O să ajungem la bugetul municipiului și o să-i revedeți acolo.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!

Domnul director!

Dl Vișean Cătălin - Manager Spitalul de Pediatrie

Bună ziua!

Banii aceia de la Primărie erau o mică parte din ceea ce noi vrem să facem anul acesta. Extindere radiologie și bloc operator. Era vorba de bani pentru clădiri, clădiri care sunt ale primăriei. De aceea cerusem acești bani. Am înțeles că este un buget de austeritate, nu este nicio problemă, ne descurcăm și fără ei.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot amendamentul formulat în legătură cu suma respectivă:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva? - 2 voturi

Cu 25 de voturi ”pentru” și 2 ”abțineri” ale consilierilor Vîscan Robert și Dănescu Ștefan amendamentul a fost adoptat.

*

Dl Vîscan Robert

Am ascultat cu atenție și am înțeles de la domnul director că până la urmă se taie bani de la sănătate, nicidecum cum a spus președintele comisiei de buget, domnul Sîrbu. Înțeleg că acești bani erau pentru a fi investiți în clădire. Noi, din ceea ce a spus domnul director al spitalului, înțeleg că luăm acei bani care urmau să fie folosiți pentru modernizarea clădirii și îi ducem ca să acoperim nevoia T.C.E.-ului și a subtraversării de la Mitică Apostol.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Ați înțeles greșit.

Dl Vîscan Robert

Am înțeles greșit?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Da. Ați înțeles greșit, consiliul de administrație, domnul director este aici, consiliul de administrație a analizat cu mare atenție și am alocat bani din cei 14 milioane și în locul 5                                                                                      5          5                                                                                                                             5

acestor bani care erau trecuți acolo.

Dl Vîscan Robert

Mulțumesc frumos domnul Sîrbu! Eu aș fi vrut să aud răspunsul de la domnul director.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Poftiți domnul director!

Dl Vîscan Robert

Am înțeles punctul de vedere al consiliului de administrație.

Dl Vișean Cătălin - Manager Spitalul de Pediatrie

Suma aceea o să fie acoperită din excedentul nostru bugetar. Ne descurcăm și fără această sumă.

Dl George Sorin Botez

Nu. Întrebarea era altfel, nu dacă vă descurcați sau nu. Ci dacă acei 700 de mii care îi aveați inițial aveau o destinație sau nu aveau o destinație și care era destinația lor, care la ora aceasta nu o mai au?

Dl Vișean Cătălin - Manager Spitalul de Pediatrie

Era o destinație care a fost completată spre aceeași destiație cu...

Dl George Sorin Botez

Care era destinația, nu cu ce le-ai completat? Care era destinația?

Dl Vișean Cătălin - Manager Spitalul de Pediatrie

Pentru clădirea din Mihai Eminescu. O parte pusă pentru o viitoare extindere a compartimentului de primiri urgențe, extindere care cel mai probabil nu o să se realizeze în acest an pentru că nu avem toate documentele. Trebuie să facem studiu de fezabilitate...

Noi prevăzusem chestia asta, dar cel mai probabil..

Dl George Sorin Botez

Nu le veți fi consumat.

Dl Vișean Cătălin - Manager Spitalul de Pediatrie

Da.

Dl George Sorin Botez

Vă rog!

Dl Vîscan Robert

Sunt două lucruri diferite. Una este să nu puteți să duceți la capăt un proiect, alta este să vorbiți despre un buget de austeritate și faptul că primăria taie acei bani de acolo. Până la urmă, nu îmi dau seama exact, ați avut dreptate prima sau a doua oară, domnul director?

Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Și eu mulțumesc!

S-a supus la vot. Sunt 25 de voturi ”pentru” și 2 ”abțineri”, domnii Dănescu și Vîscan. Amendamentul a fost adoptat.

*

Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva?  -

Cu 27 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 13 ”Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli, având ca sursă de finanțare bugetul local și al bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Centrului Creșă Ploiești pe anul 2020 și estimări pe anii 2021-2023 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Claudia Oana Sălceanu, Gheorghe Andrei, Gheorghe Sîrbu Simion și Zoia Staicu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva?  -

Cu 27 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 14 “Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetelor activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, ale învățământului particular și confesional acreditat pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Claudia Oana Sălceanu, Gheorghe Andrei, Gheorghe Sîrbu Simion și Zoia Staicu.”

Discuții?

Vă rog, domnul Palaș!

Dl Palaș-Alexandru Paul

Domnul președinte, aici pentru a reglementa într-un fel situația burselor de merit, propun introducerea unui articol în textul hotărârii, care să sune în felul următor: ”suma alocată pentru burse (performanță, merit, studiu, sociale) va fi redistribuită pe unități de învățământ până cel târziu 31.03.2020 urmând a fi stabilite criterii de acordare a burselor de către consiliul local”.

Dl George Sorin Botez

Îmi cer scuze, ”urmând a fi stabilite de către consiliul local criteriile de acordare a burselor”. Da?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Da.

Dl Sicoie Florin

Și o virgulă după 2020.

Dl George Sorin Botez

Din câte am înțeles eu, sunt anumite unități școlare în care 85% dintre elevi ar merita aceste burse. Cum facem?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Tocmai pentru că sunt astfel de situații, în care unități de învățământ pot oferi burse conform legii, tuturor elevilor care au medii cuprinse între 8,50 și 10,00, plus celor care sunt olimpici, iar alte licee care au foarte mulți elevi cu medii peste 10,00 nu au posibilitatea să le ofere acestora burse, în opinia mea trebuie reglementată de către consiliul local prin norme această acordare de burse.

Dl George Sorin Botez

O să fie o încercare interesantă.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Și o sumă interesantă.

Dl George Sorin Botez

Este interesantă la nivelul sărăciei din Ploiești. Pentru că ele în sine sunt stimulative mai mult moral pentru cei care învață.

Dl Popa Gheorghe

Domnul Palaș, dacă îmi permiteți, cred că ne încurcăm un pic cu problema asta.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Da, dar fugim de o problemă nu o rezolvăm. Țineți cont că la Liceul ”Mihai Viteazul” avem peste 1200 de copii cu medii peste 8,50. Cum rezolvați problema?

Dl Popa Gheorghe

Ar fi bine ca fiecare unitate în consiliul de administrație, de la caz la caz să...

Știți foarte bine bugetele alocate pentru aceste lucruri și conform cu legea în vigoare, nu permite o alocare foarte mare pe sumele acestea. S-ar putea să fie o problemă.

Dl George Sorin Botez

Și ce propuneți?

Dl Popa Gheorghe

Să rămână cum a fost până acum.

Dl George Sorin Botez

Și cum a fost până acum? Că până acum nu primeau.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Fiecare consiliu a făcut după cum l-a tăiat capul.

Dl George Sorin Botez

Ceea ce mie mi se pare o chestie total discriminatorie în condițiile în care cel care alocă banii este consiliul local, iar cel care plătește este municipiul Ploiești.

Vă dau un exemplu: la ”Mihai Viteazul” ca să accezi la o astfel de bursă trebuie să îndeplinești niște condiții senzaționale. Să fi medaliat olimpic, internațional... Pe când la alte licee criteriile sunt mult mai...

Dl Popa Gheorghe

Sunt perfect de acord. Dar o reglementare de acest fel obligă consiliul local să aloce sumele necesare pentru aceste burse.

Dl George Sorin Botez

Domnul Popa, sunt copiii noștri.

Dl Popa Gheorghe

Sunt de acord domnul președinte.

Dl George Sorin Botez

Stați numai un pic, eu chiar nu vreau să discut în contradictoriu cu dumneavoastră. Sunt convins că și dumneavoastră doriți tot atât de mult să rezolvați această...

Dl Popa Gheorghe

Conform legislației în vigoare, fiecare copil cu o bursă de merit, așa cum știți, peste 8,50, trebuie să beneficieze de acea bursă de merit. Din istoricul alocărilor bugetare toți copiii au primit aceste burse?

Dl George Sorin Botez

Nu. Dar repet, de ce în funcție de unitatea de învățământ? De ce să îi pedepsesc pe cei care învață bine? Haideți să vedem!

Eu de asta am întrebat și de asta i-am spus domnului Palaș că este o încercare mare. Pentru că ar trebui făcută o consultare domnul Popa, ar trebui făcută o consultare cu instituțiile de învățământ, stabilit un numeric, văzut câți au avut statistic anumite medii, câți se încadrează la merit, câți se încadrează la social. Pe urmă vedem ce înseamnă asta ca nivel de alocare și pe urmă ne gândim la criteriile de acordare. Asta este logica.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Domnul președinte nu mi se pare deloc firesc să ne facem că nu vedem problema și să lăsăm consiliile de administrație la fiecare școală să ia deciziile.

Dl George Sorin Botez

Nu. Nici nu se pune problema.

Domnul Ganea, doreați să spuneți ceva.

Dl Ganea Cristian

Voiam să spun că trebuie să ne gândim cu foarte mare atenție să nu creem probleme între copii. Într-adevăr, cei cu 10 clar merită. Și 8,50 este o medie bună, dar nu este 10.

Vreau să pun o întrebare și dacă poate să-mi răspundă cineva. 10 la ”Mihai Vitezul” este mai bun decât 10 la Liceul de Chimie?

Dl George Sorin Botez

Un pic.

Dl Ganea Cristian

Vă întreb? Eu zic că nu este. 10 și 10.

Dl George Sorin Botez

Domnul viceprimar, despre ce discutăm, nu că fiul meu ar fi avut nevoie de această bursă. El a terminat cu media 10 și nu ia niciun fel de bursă. Nu că vreau să ia, dar în altă parte, la alte licee, cel care are 8,70 ia bursă. Am dat un exemplu, probabil că dacă...

Dl Ganea Cristian

Și nu ar trebui să lăsăm amendamentul?

Dl George Sorin Botez

Tocmai de aceea ar trebui lăsat. Ca să reglementăm într-un fel sau altul.

Dl Ganea Cristian

Să fie o discuție separată.

Dl George Sorin Botez

Pentru că tot am ajuns la ”Mihai Viteazul”, acolo mediile de 10 sunt așa. Să-i vedeți la premieri cu 10. Cam, hai să nu zic o pătrime, dar se apropie de o pătrime pe fiecare clasă cu media aceasta.

Vă rog!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumesc domnul Președinte!

Mi se pare foarte, foarte bună propunerea domnului consilier Paul Palaș. Având în vedere că noi, consiliul local, dăm subvenție oamenilor pentru transport, dăm subvenții pentru căldură, la profesori le decontăm transportul. De ce să nu dăm și copiilor care merită, anumite burse? Nu înțeleg?

Și criteriile stabilite de noi, vor face diferența între copii și licee. Foarte bine!

Se vor stabili de către consiliul local anumite criterii care se vor pune la dispoziția unităților de învățământ și în baza acestora ei vor face listele respective.

Mulțumesc domnul președinte!

Dl George Sorin Botez

Și eu vă mulțumesc!

Supunem la vot amendamentul:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva?  - 1 vot

Cu 26 de voturi ”pentru” și 1 ”abținere” a domnului consilier Popa Gheorghe, amendamentul a fost adoptat.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva?  -

Cu 27 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 15 ”Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2020 și estimări pe anii 2021-2023 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Claudia Oana Sălceanu, Gheorghe Andrei, Gheorghe Sîrbu Simion și Zoia Staicu.”

Vă rog domnul Palaș!

Dl Palaș-Alexandru Paul

Mulțumesc domnul Președinte!

Am o listă de modificări. Parte dintre ele sunt corespunzătoare modificărilor făcute în textul de hotărâre al proiectelor de hotărâre care au precedat și le iau pe rând:

Mergem la sănătate, la Pediatrie, alocarea pentru funcționare ”0”, alocarea pentru dezvoltare ”0”.

Mergem mai departe la cultură. La Teatrul ”Toma Caragiu” la dezvoltare 700 de mii. La Filarmonică 230 de mii.

Mai departe, se majorează prevederea pentru subvenții gratuități T.C.E. cu suma de 417 mii. Suma aceasta fiind parte din ceea ce a fost redistribuit de la Pediatrie.

Se majorează prevederea pentru Servicii mobilitate și trafic urban - marcaje rutiere - cu suma de 100 de mii de lei, ajungându-se la suma de 1 milion de lei. Se modifică lista obiectivelor de investiții astfel: mergem pe pagina 2, capitolul învățământ poziția C8 ”servicii de consultanță, proiectare tehnică pentru construcție grădinița cu program prelungit Bdul Petrolului”. Se diminuează prevederea de la 780 de mii la un leu. Se diminuează cu 779 de mii de lei. Următoarea poziție, de la 800 de mii, rămâne un leu. Diferența de 799 de mii o ducem în fondul de rezervă, ca și în primul caz.

Protecția mediului, se introduce poziția T4 - extindere rețele subterane în municipiul Ploiești etapa a Il-a, realizare, evacuare rețea de canalizare până la Bulevardul Petrolului, se introduce suma de 200 de mii de lei.

Și fiindcă am pomenit de fondul de rezervă, ne întoarcem la bugetul mare, ne ducem sus la fondul de rezervă, unde ar trebui să regăsim sumele respective și de aici mai luăm 100 de mii de lei pe care propun să o ducem pentru susținerea cultelor. În total să avem 700 de mii de lei.

Acestea sunt amendamentele mele. Vă mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Domnul Primar, vă rog!

Dl Primar

Înțeleg domnul consilier, că propunerea dumneavoastră a fost să luați de la lista de investiții pentru două proiecte este vorba de acele proiecte legate de Grădinița Strunga și Petrolului.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Cele două grădinițe cu probleme.

Dl Primar

Și am înțeles că vreți să duceți banii respectivi la fondul de rezervă.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Exact.

Dl Primar

Propunerea pe care o am apropo de propunerea dumneavoastră este ca banii respectivi să fie duși tot în zona de educație, pentru că anul acesta dacă nu mă înșel bugetul are în jur de 1.350.000 lei pentru reparații școli. Solicitările sunt multiple din partea școlilor, liceelor, grădinițelor și creșelor. A funcționat destul de bine chestiunea aceasta legată de reparații din educație, atunci când am avut aproape trei milioane de lei pe buget și am și executat de banii respectivi. Și propunerea, ca sumele pe care le-ați spus fiind tot din zona educației, să fie duse tot în zona educației pentru capitolul „reparații școli, licee, grădinițe, etc.”

Acesta este propunerea pe care o fac apropo de amendamentul pe care l-ați făcut dumneavoastră.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Nu am absolut nicio obiecțiune asupra acestei propuneri, cu marea rugăminte, dacă se poate, din această sumă care va fi considerabilă în acest moment, ne apropiem undeva la trei milioane de lei, să demarați un program de înlocuire a mobilierului în școli.

Dl Primar

Știți foarte bine că de fiecare dată când ați aprobat o sumă în buget pentru reparații școli, a existat și acea completare în care se vine cu lista de investiții după ce este primită din partea tuturor școlilor și a liceelor, lista de investiții a fost aprobată de fiecare dată de către consiliul local. Drept pentru care puteți să interveniți în acea situație. Oricum noi de fiecare dată am făcut reparațiile și intervențiile la școli în funcție de solicitările școlilor.

Dl George Sorin Botez

Domnul Ganea și pe urmă domnul Sîrbu!

Dl Ganea Cristian

Da, este o decizie înțeleaptă să cheltuim banii tot în învățământ.

După cum știți am avut o discuție și cu directorii liceelor și ar trebui să încercăm să reabilităm toate sălile de sport. Sălile de sport arată destul de rău, nu au parchet, sunt cu igrasie, neiluminate. În zona de vest sunt trei școli una după cealaltă, dacă știți, sunt două terenuri de fotbal neutilizate. Cu gazon, cu tot ceea ce trebuie. Neutilizabile.

Mulțumesc!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Stimați colegi, ieri în comisia de buget, domnul președinte a accentuat, noi am hotărât ca banii aceștia să-i luăm de la grădinițe și până astăzi să ne gândim unde să-i ducem. Este foarte binevenită propunerea domnului Primar, ca să fie duși tot în sectorul învățământului...

Dl Dănescu Ștefan

Am mai auzit asta. De două ori.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul Dănescu, sunt membru al comisiei. Puteți să auziți și de șapte ori.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Domnul președinte, dacă îmi permiteți, pentru că din punct de vedere tehnic, strict procedural, trebuie făcut și amendament, iar amendamentul suna că trebuiau duși banii în fondul de rezervă, sumele însemnând 799 de mii de lei de la Aleea Strunga și 779 de mii de lei de la Grădinița Bulevardul Petrolului să meargă la reparații școli.

Dl George Sorin Botez

O întrebare, înainte de asta, că tot încerc și eu să vorbesc. Întrebare domnilor, în această stufoșenie de buget, ați alocat și banii necesari achiziționării bazei sportive de la Teleajen?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Nu.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!

Eu propun ca acești bani să se ducă și să achiziționăm acea bază de la Teleajen.

???

Care bază?

Dl George Sorin Botez

Cea care am votat-o acum vreo lună.

Dl Marcu Valentin

Să luăm de la școli?

Dl George Sorin Botez

Propun amendamentul pentru achiziția bazei respective.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Luăm de la școli?

Dl George Sorin Botez

Nu se duce tot la școală? Sportul nu face parte din asta?

Și atunci de ce l-am votat pe acela, ca să facem mișto de cetățenii Ploieștiului, să le spunem că le cumpărăm o bază sportivă când vom avea bugetul?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

La prima rectificare de buget.

Dl George Sorin Botez

De ce? Credeți că până la prima rectificare terminați banii de reparații de școli?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Sunt 78 de unități de învățământ.

Dl Andrei Gheorghe

Cel mai bine ar fi să fie duși în fondul de rezervă și în funcție de...

5                                                                           5                             5

Dl George Sorin Botez

Nu. Nu trebuie duși în fondul de rezervă, că dacă duc în fondul de rezervă o să plec cu un buget în care nu am alocată suma și neavând alocată suma nu funcționează hotărârea de consiliu local dinainte.

Dl Dănescu Ștefan

Faceți amendament.

Dl Ganea Cristian

Domnul Președinte, vă rog frumos, despre ce sumă vorbim?

Dl George Sorin Botez

150 de mii de euro.

Dl Ganea Cristian

Exact, deci nu trebuie să luăm toată suma.

Dl George Sorin Botez

Nu. 150 de mii de euro îi ducem la achiziția bazei... Cât înseamnă în lei?

Dl Ganea Cristian

750 de mii.

Dl George Sorin Botez

Ăștia-s banii. Adică iau banii de la consultant și îmi cumpăr o bază sportivă. Eu zic că picăm bine pentru Ploiești.

Dl Grigore Constatin

Și ne punem 80 de școli în cap.

Dl George Sorin Botez

Da, domnul Primar, vă rog!

Dl Primar

Mai există o chestiune pe care aș vrea să o aduc în atenția consiliului, cea legată de Societatea de Transport Călători. Inițial când s-a făcut bugetul și cel publicat, pentru această societate s-a alocat suma de 30 de milioane de lei. Ulterior în urma discuțiilor purtate se ajunsese undeva la 26 de milioane de lei 400. În momentul de față avem 24 de milioane și cred că 400 având în vedere și propunerea făcută de către domnul Palaș.

Ideea este în felul următor: noi până astăzi avem o execuție pe T.C.E. pe plăți, de aproximativ 6,3 milioane de lei și dacă mai luăm în considerare faptul că mai avem facturi la plată de 1,9 milioane de lei închideri pe execuție până la sfârșitul lunii februarie două virgulă și vreo două milioane de lei. Dacă scădem această sumă din ce a primit T.C.E.-ul în momentul de față, rămân cam 16 milioane de lei și mai avem diferența între venituri și cheltuieli care dacă nu mă înșel este de 2,6 milioane de lei. Diferența dintre venituri și cheltuieli aferentă anului 2018, unde am avut un proiect de hotărâre propus cred că la ultima ședință ordinară și s-a prorogat după aprobarea bugetului. T.C.E.-ul la ora actuală, lăsând la o parte sumele pe care noi le alocăm pentru partea de A.S.S.C., pentru persoanele cu nevoi speciale, are o execuție lunară de aproximativ 3 milioane de lei. Deci un minim de 15 milioane de lei ca să acoperim și luna iulie, când vor fi acele reglaje de care am mai discutat, sumele pe care municipalitatea le va primi pentru cultură. 3% din IVG-ul de la nivelul județului. Și atunci se mai pot face reglaje după acea aprobare. Drept pentru care, ar mai trebui cel puțin un million, dacă nu chiar un milion și jumătate de lei ca să putem să închidem și în luna iulie plata tichetelor aferente pensionarilor plus plata acestei sume de 2,6 milioane de lei diferența între venituri și cheltuieli. De aceea rămăsese inițial la 26 de milioane 400, cam așa fusese calculată inițial.

Dl George Sorin Botez

Domnul Palaș, am o rugăminte...

Dl Palaș-Alexandru Paul

Domnul Președinte, ce voiam să vă propun, supuneți la vot amendamentele mele ca să știm unde suntem și după aceea continuăm cu propunerile să ajungem la sfârșit.

Dl George Sorin Botez

Unul dintre amendamentele dumneavoastră a fost să luăm cei 699 și să-i ducem în fondul de rezervă.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Și după aceea am intervenit și am spus să-i ducem pe toți la reparații școli. După care ați venit dumneavoastră cu un alt amendament și ați spus parte din banii aceștia să-i luăm de la reparații școli să-i ducem la.

Dl George Sorin Botez

Nu de la reparații școli. Să-i luăm de la investiția aceea să-i ducem la achiziția bazei sportive.

Dl Palaș-Alexandru Paul

O luăm tehnic legislativ. Noi am făcut niște propuneri, le supunem la vot, dacă se aprobă ceea ce am propus eu înseamnă că banii sunt la reparații școli, după care veniți dumneavoastră și spuneți ”vreau 750 de mii de lei să se ducă dincolo”.

Dl Dănescu Ștefan

Atunci nu votăm și o luăm de la zero.

Dl George Sorin Botez

O.k. Dar dumneavoastră ați făcut mai multe amendamente. Dacă eu nu sunt de acord cu partea finală, nu o să vă votez niciunul dintre amendamente.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Puteți să le supuneți pe toate în bloc sau pe fiecare în parte.

Dl George Sorin Botez

Pe fiecare, dar dumneavoastră ați făcut o enumerare și eu nu le știu care sunt.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Suteți de acord cu o pauză de 5 minute?

Dl George Sorin Botez

Da, dar vreau să vă reamitesc în momentul în care faceți discuțiile, că am aprobat cu toții achiziția acelei baze sportive. Și că avem nevoie să o finanțăm, că altfel degeaba am achiziționat-o. Și nu putem să-i obligăm pe cei care ne-au ofertat-o, să o țină la nesfârșit că poate mă gândesc eu la prima rectificare.

*

PAUZĂ

*

Dl Palaș-Alexandru Paul

Domnul Președinte, dacă îmi permiteți, îmi mențin amendamentele. Distribuția sumelor de la cele două grădinițe către reparații unități de învățământ. Luăm de la învățământ ducem la învățământ.

Dl George Sorin Botez

Câți suntem prezenți?

Ascult amendamentele unul câte unul.

Suntem 26 de consilieri prezenți. Lipsește domnul consilier Grigore.

*

Dl Palaș-Alexandru Paul

Filarmonica ”Paul Constantinescu” - se alocă o prevedere pentru dezvoltare de 230 de mii de lei.

Dl George Sorin Botez

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva?  -

Cu 26 de voturi ”pentru” amendamentul a fost adoptat.

*

Dl Palaș-Alexandru Paul

Teatrul ”Toma Caragiu” - se diminuează prevederea pentru dezvoltare de la 930 de mii la 700 de mii de lei.

Dl George Sorin Botez

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva?  -

Cu 26 de voturi ”pentru” amendamentul a fost adoptat.

*

Dl Palaș-Alexandru Paul

Spitalul de Pediatrie - se diminuează subvenția de la bugetul local pentru secțiunea de funcționare cu 100 de mii de lei și pentru secțiunea de dezvoltare cu suma de 617 mii de lei.

Dl George Sorin Botez

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva?  -

Cu 26 de voturi “pentru” amendamentul a fost adoptat.

*

A revenit și domnul Grigore, din acest moment suntem 27.

*

Dl Palaș-Alexandru Paul

Se majorează prevederea pentru subvenții gratuități T.C.E. cu suma de 417 mii de lei, ajungând la suma de 24 de milioane 461 de mii de lei.

Dl George Sorin Botez

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva?  -

Cu 27 de voturi ”pentru” amendamentul a fost adoptat.

*

Dl Palaș-Alexandru Paul

Se majorează prevederea pentru ”servicii mobilitate și trafic urban - marcaje rutiere” cu suma de 100 de mii de lei, ajungându-se la 1 milion de lei.

Dl George Sorin Botez

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva?  -

Cu 27 de voturi ”pentru” amendamentul a fost adoptat.

*

Dl Palaș-Alexandru Paul

Se modifică lista obiectivelor de investiții a bugetului local astfel:

Se diminuează la capitolul învățământ poziția C8 - Servicii de consultanță și proiectare tehnică pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație pentru obiectivul ”Construire Grădiniță cu program prelungit Bdul Petrolului”, se diminuează prevederea cu suma de 779 de mii de lei, rămânând în anexă doar suma de 1 leu. Deci vorbim acum de diminuare, nu vorbim de...

Dl George Sorin Botez

.alocare.

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva? -

Cu 27 de voturi “pentru” amendamentul a fost adoptat.

*

Dl Palaș-Alexandru Paul

La capitolul 65.02 - învățământ - poziția C9 tot în lista de investiții - Servicii de consultanță și proiectare tehnică pentru realizarea documentațiilor de finanțare pentru obiectivul ”Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga” se diminuează prevederea cu suma de 799 de mii de lei iar în anexă mai rămâne doar suma de 1 leu. Și î n această situație suntem în cazul în care diminuăm și nu alocăm.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva?  -

Cu 27 de voturi ”pentru” amendamentul a fost adoptat.

*

Dl Palaș-Alexandru Paul

Protecția mediului - se introduce poziția B4 - extindere rețele subterane în municipiul Ploiești etapa a Il-a - realizare, evacuare rețea de canalizare până la Bulevardul Petrolului cu suma de 200 de mii de lei.

Banii aceștia sunt alocați de la Spitalul de Pediatrie.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva?  -

Cu 27 de voturi ”pentru” amendamentul a fost adoptat.

*

Dl Palaș-Alexandru Paul

Fără să aibă nicio legătură cu cele două poziții de la Grădinițe, ne ducem din nou la buget la fondul de rezervă - din 500 de mii de lei - 100 de mii de lei îi ducem la susținerea cultelor.

Dl Ganea Cristian

150 de mii, domnul Palaș.

Dl Palaș-Alexandru Paul

150 de mii. Aici avem 750 de mii și mai rămân 350 de mii în fondul de rezervă.

Dl George Sorin Botez

Ca să ne înțelegem, să nu mai existe discuții, este vorba de toate cultele.

Dl Palaș-Alexandru Paul

De toate cultele. Nu discutăm acum cui alocăm. Discutăm doar sumele.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva?  -

Cu 27 de voturi “pentru” amendamentul a fost adoptat.

*

Domnul Ganea?

Dl Ganea Cristian

Domnul Palaș, la investiții avem cele două pasaje subterane, am înțeles că este semnat contractul și avem alocat exact zero.

Domna Iamandi sunteți în sală? Cum este?

Dna lamandi Mihaela - Director Direcția Tehnic Investiții

Pe capitolul ”transporturi” 84.02.71 - poziția ”reabilitare și modernizare pasaje subterane” avem încheiat un contract de 6 milioane 200, dacă îmi amintesc corect și avem suma de 5000 lei.

Dl Ganea Cristian

Deci ajunge ca să rămână capitolul deschis, da?

Dna Iamandi Mihaela - Director Direcția Tehnic Investiții

Da. Există poziția.

Dl Ganea Cristian

Atunci de ce mi-ați dat că este zero?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Dați-mi voie domnul președinte!

Dl George Sorin Botez

Vă rog!

Dl Palaș-Alexandru Paul

Avem două sume care au rezultat în urma amendamentelor făcute pentru poziții de învățământ. Este vorba de 779 de mii de lei și 799 de mii de lei...

Dl George Sorin Botez

Total?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Este vorba de 1 milion 578 de mii de lei pe care propun să le ducem în integralitatea lor sumele, la reparații unități de învățământ.

Dl George Sorin Botez

Care au la ora asta cât?

Dl Palaș-Alexandru Paul

1.335.000 plus...

Dl George Sorin Botez

Nu, cât au acum?

Dl Palaș-Alexandru Paul

În total? Cu suma aceasta despre care vorbim?

Dl George Sorin Botez

Nu. Fără. Cât au acum?

Dna Staicu Zoia

1.335.

Dl George Sorin Botez

1.335.000, da?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Exact.

Dl George Sorin Botez

Cât a fost valoarea reparațiilor anul trecut?

Dl Palaș-Alexandru Paul

1.293.000.

Dl George Sorin Botez

Cât s-a realizat?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Aia s-a realizat.

Dl George Sorin Botez

Deci anul trecut noi am făcut reparații de 1.293.000 da?

Pentru anul acesta am programat 1.335.000 da?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Sunt foarte multe școli care nu au aviz ISU, domnul președinte.

Dl George Sorin Botez

Vă rog frumos, asculați-mă până la capăt. Știți ce este aia logică?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Sunt unități de învățământ care nu au avizul ISU.

Dl George Sorin Botez

Știți logica?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Copiii noștri sunt acolo.

Dl George Sorin Botez

Bine, copiii noștri sunt acolo. Lăsați-mă să termin, da?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Vă las să terminați.

Dl George Sorin Botez

Foarte bine!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Auziți! Să luăm de la unități de învățământ să ducem la achiziții. Nu se poate așa ceva.

Dl George Sorin Botez

Dar v-am spus eu să votați? Nu votați.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu este vorba de votat. Este vorba de unități de învățământ.

Dl George Sorin Botez

Domnul Sîrbu, vă rog foarte mult.

Dl Dănescu Ștefan

Nu a luat nimeni de la unități de învățământ.

Dna Stanciu Marilena

Legea încă permite.

Dl George Sorin Botez

Nu a luat nimeni de la nicio unitate de învățământ.

Dl Dănescu Ștefan

A luat de la grădinițele alea două.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Tot unități de învățământ sunt și alea.

Dl George Sorin Botez

Da. La trei milioane și jumătate bucata, mare unitate de învățământ.

Dl Dănescu Ștefan

Dacă votam ceea ce v-ați asumat dumneavoastră, banii aceia mulți așa, nu mai vorbeam de banii aceștia acum. Dacă votam grădinițele acelea care tot le-ați dus la trei milioane de euro. Nu mai ajungeam acum să votăm banii aceștia. De ce nu v-ați pus atunci problema de școli?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul Dănescu, nu ați înțeles nimic din toată discuția. Nu eu am făcut acele propuneri de grădinițe. Iar dacă vă amintiți foarte bine...

Dl George Sorin Botez

Ați fost singurul care le-ați votat.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

...am fost doar pentru cea care avea finanțare de la Uniunea Europeană de peste 40%, când mi-am asumat. Deci luam niște bani și făceam o grădiniță.

Dl Dănescu Ștefan

A fost și 93%.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

O lăsăm pe cea cu 93%, că nu am votat-o.

Dl George Sorin Botez

Fiți amabil! Avem o economie prin faptul că nu am dat consultantului, de aproximativ un milion și jumătate sau cât este?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Domnul președinte, v-am mai spus o dată, un milion cinci sute șapte zeci și opt.

Dl George Sorin Botez

Eu propun ca din suma economisită prin bunăvoința dumneavoastră, suma de opt sute de mii de lei să o alocăm pentru achiziția bazei sportive care va veni până la urmă în sprijinul Liceului Sportiv pe care vrem să-l facem, iar diferența, 750 de mii să se ducă la reparații școli. Și atunci am rezolvat și una și alta.

Vă rog!

Dl Popa Gheorghe

Domul Președinte, haideți să votăm amendamentul domnului Palaș, că acolo rămăsesem. Dumneavoastră după aceea veniți cu amendament.

Dl George Sorin Botez

Colegul dumneavoastră dorește să ia cuvântul. Dacă dumneavoastră în calitate de lider îi luați cuvântul, i-l iau și eu. Eu unul în calitate de președinte de ședință nu pot să i-l iau.

Vă rog, aveți cuvântul!

Dl Marcu Valentin

Domnul președinte, așa cum s-a procedat până acum, toate amendamentele au fost supuse la vot.

Dl George Sorin Botez

Asta vom face.

Dl Marcu Valentin

Vă propun să supunem la vot amendamentul domnului Palaș, dacă acesta va trece maergem mai departe, dacă aveți dumneavoastră un alt amendament îl supuneți și pe acela la vot.

De ce fiecare amendament l-ați supus la vot și acum ați simțit nevoia să nu supuneți la vot acest amendament?

Dl George Sorin Botez

Nu știu ce știți dumneavoastră că am simțit eu nevoia, eu am făcut o dezbatere.

Dl Marcu Valentin

Nu, am încercat să fiu elegant.

Dl Dănescu Ștefan

Nu va ieșit.

Dl Marcu Valentin

Asta este. Eu măcar am încercat.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot amendamentul domnului Palaș:

Cine este pentru?        - 15 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva?  -

*

Domnul președinte al comisiei de buget, dați-mi vă rog o sursă pentru a identifica suma de 800 de mii de lei necesară achiziției bazei.

Dl Marcu Valentin

A trecut amendamentul sau nu a trecut?

Dl George Sorin Botez

Da. A trecut.

Dl Marcu Valentin

Ne spuneți și nouă?

Doamna Secretar, a trecut sau nu amendamentul?

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Da, amendamentul domnului consilier Palaș a trecut cu 15 voturi ”pentru”.

Dl Marcu Valentin

Mulțumesc!

Dl Palaș-Alexandru Paul

Domnul Președinte, vreau să vă spun că mi-aș fi dorit cu mare, mare drag să pot să vă dau o soluție. Din nefericire sunt atât de multe poziții care nu au soluție suficientă. Știți foarte bine, nu avem bani suficienți la T.C.E., nu avem bani suficienți la termie pentru subvenții, nu avem bani suficienți la R.A.S.P., nu avem bani suficienți la S.G.U. Nu avem bani suficienți nici pentru a cumpăra acest teren despre care vorbiți dumneavoastră.

Din nefericire, în acest moment acestea sunt posibilitățile. Sperăm în suplimentarea veniturilor pe parcursul acestui an, astfel încât să găsim soluții pentru toate celelalte probleme...

Dl George Sorin Botez

Vă mulțumesc!

Domnul Ganea, vă rog!

Dl Ganea Cristian

Eram aici toți consilierii când am discutat despre achiziționarea acestui teren și atunci am vorbit și i-am dat cuvântul și doamnei Nicoleta Crăciunoiu și am spus că la următoarea ședință în care se va discuta bugetul, vom aloca bani, pentru că de aceea am făcut acea hotărâre de consiliu. Se pare că ... acesta nu ține și aici. Atunci fac și eu un amendament și din fondul de rezervă 350 de mii să-i dăm pentru achiziționarea terenului de la Teleajen.

Dl George Sorin Botez

Vă rog, mai aveți vreun amendament de făcut?

Dna Staicu Zoia

Nu. Voiam să vă spun următorul lucru: m-am uitat în presă și la începutul anului școlar ISU spune că 52 de unități de învățământ nu au autorizație.

Dl George Sorin Botez

Doamnă, am înțeles. S-a făcut un amendament, s-a spus să se ia 350 de mii din fondul de rezervă să se achiziționeze bunul respectiv.

Dl Ganea Cristian

Dacă vreți să facem o discuție politică, vă reamintesc că am dat 8 milioane pe exproprieri în culoarul Gara de Sud - Gara de Vest și nu o să ne apucăm de el nici peste trei ani. Mulțumesc!

Dna Staicu Zoia

Îi luăm de acolo, atunci.

Dl Dănescu Ștefan

Păi i-ați dat. I-am plătit doamnă.

Dna Staicu Zoia

Ieri ați fost cu noi la comisia 1. De ce nu ați spus asta ieri, domnul viceprimar?

Dl Ganea Cristian

Pentru că ieri nu s-a discutat acest lucru.

Dl Dinu Marius

Haideți să votăm amendamentul domnului viceprimar.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Domnul viceprimar, dacă îmi permiteți! Haideți să nu rămânem pe zero.

Dl George Sorin Botez

Supun la vot amendamentului domnului....

Dl Palaș-Alexandru Paul

Lăsați măcar 100 de mii în fondul de rezervă.

Dl George Sorin Botez

Supun la vot amendamentul domnului Ganea privind alocarea sumei de 350 de mii de lei din fondul de rezervă în vederea achiziției acestei baze:

Cine este pentru?        - 11 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva?  -

Cu 11 voturi “pentru” amendamentul nu a trecut.

*

Dl Palaș-Alexandru Paul

Domnul Președinte, dacă îmi permiteți, propun 250 de mii din fondul de rezervă.

Dl George Sorin Botez

Bine, supunem 250 de mii:

Dl Dănescu Ștefan

Vreau să fac și eu un amendament.

Dl George Sorin Botez

Stați un pic...

Dl Dănescu Ștefan

Păi eram cu mâna pe sus.

Dl George Sorin Botez

Vă rog!

Dl Dănescu Ștefan

Propun 300 de mii.

Dl George Sorin Botez

Supun la vot amendamentul cu 300 de mii.

Cine este pentru?        -

Dl Sicoie Florin

Aveți unul cu 250.

Dl Andrei Gheorghe

S-a transformat în circ această ședință, de ce, pentru că ne încăpățânăm și puteam rezolva ambele probleme. Sunt două probleme stringente pentru ploieșteni. Și baza sportivă unde se poate face un liceu sportiv...

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

De ce este stringentă?

Dl Andrei Gheorghe

Domnul Sîrbu, când ați vorbit dumneavoastră eu nu v-am întrerupt. Dumneavoastră luați cuvântul și repetați ce spun ceilalți pentru că vreți să vă auziți la microfon.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

V-am întrebat de ce este stringentă, că poate votez.

Dl Andrei Gheorghe

Plus că se putea rezolva și problema cu școlile.

Aceste două situații extraordinare puteau fi rezolvate cu multă înțelepciune și nu cu...

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

V-ați învățat domnul consilier să aveți numai dumneavoastră câștig de cauză. Uite că se mai întâmplă și invers.

Dl Andrei Gheorghe

Eu nu am luat cuvântul să judec în propriul interes. M-ați înțeles? Eu discut două priorități ale ploieștenilor.

Dl Grigore Constantin

Domnul consilier, mii de scuze, eu am doi copii mici și cunosc foarte bine problemele din învățământ. Sunt consilieri locali care nici nu calcă în consiliile de administrație ale școlii. Știți ce probleme sunt acolo? Și noi vorbim de o bază? O luăm și pe aceea. Știți ce probleme sunt în școli? Nu au mobilier, nu au toalete, nu au nimic.

Dumneavoastră nu aveți copii mici. Eu am copii mici.

Dl Andrei Gheorghe

Domnul Grigore, sunt în consiliul de administrație, cunosc problemele.

Dl Grigore Constantin

Nu le cunoașteți.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Școala din Mimiu nu are gard, domnul Andrei.

Dl Dănescu Ștefan

Domnul Președinte, evenimente avem bugetate?

Dl George Sorin Botez

Nu știu. Stați să vedem

Dl Dănescu Ștefan

Dacă avem propun să le dăm la școli.

Dl George Sorin Botez

Domnul Palaș?

Dl Dănescu Ștefan

Domnul Palaș, avem evenimente culturale?

Dl George Sorin Botez

Luați act că nu a trecut amendamentul domnului Dănescu, au votat doar 10.

Avem evenimente culturale? Avem vreo alocare pe evenimente culturale?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Domnul președinte, dacă îmi permiteți, m-am consultat cu directorul economic al instituției și vreau să fac încă o propunere. 250 de mii din fondul de rezervă și 500 de mii de la dobânzi.

Dl George Sorin Botez

Bravo!

Dar cultura? Avem manifestări culturale?

Dl Palaș-Alexandru Paul

647 de mii.

Dl George Sorin Botez

647 de mii? Propun în momentul acesta...

Dl Ganea Cristian

Domnul Botez, nu avem autorizații ISU la școli? Nu se poate așa ceva.

Dl George Sorin Botez

Propun 600 de mii trecute de la circuri și festivaluri la reparații școli.

Cine este pentru?        -

Eu am întrebat circurile acelea lunare care se fac.

Dna Staicu Zoia

Nu mai sunt. Sunt tăiate. Nu mai avem.

Dl George Sorin Botez

Ok. Dacă nu sunt și aveți nevoie pentru altceva retrag amendamentul.

Vă rog, domnul Palaș!

Domnul Palaș, aveți un amendament? Vă ascult!

Dl Palaș-Alexandru Paul

250 de mii de la fondul de rezervă și 500 de mii de la dobânzi.

Dl George Sorin Botez

Supun la vot:

Cine este pentru?        - 16 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva? - 11 voturi

Cu 16 voturi “pentru” și 11 "abțineri” amendamentul a fost adoptat.

*

Mai sunt alte amendamente de făcut?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Doresc să fac o precizare considerată probabil necesară de către secretariat, cei 750 de mii trebuie să fie prevăzuți în lista de investiții.

Dl George Sorin Botez

Dacă nu mai sunt alte probleme legate de buget, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva?  -

Cu 27 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

*

Vă rog, domnul Primar!

Dl Primar

Vreau să fac câteva precizări pentru că au fost câteva discuții inclusiv pe proiecte pe fonduri europene. Să știți că suma aceea de 8 milioane de lei care s-a plătit pentru exproprieri pentru un proiect care era pe planul de mobilitate urbană și pe S.I.D.U. -Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană vor fi recuperați în momentul în care contractul de finanțare va fi semnat și se va face prima licitație publică pe acest proiect. Banii respectivi vor intra în fondul de investiții al municipiului Ploiești, iar pentru grădinițe de asemenea o bună parte din bani vor fi recuperați în momentul în care se vor face cereri de rambursare și mai mult decât atât vreau să vă spun că în conformitate cu noul memorandum de la nivelul Ministerului Lucrărilor Publice, absolut toate proiectele pe care le-a depus municipalitatea pe axa 4 sunt deja finanțabile. Nu mai există proiecte în rezervă în momentul de față. Deci și proiectele privind cele două depouri pentru autobuze, troleibuze și tramvaie, cât și proiectele privind grădinițele, cât și proiectul privind regenerarea urbană din Cartierul Pictor Rosenthal în momentul de față sunt finanțabile.

Mulțumesc mult!

Și toate sumele cheltuite, cele eligibile vor fi recuperate.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!

Dl Ganea Cristian

Ne poate spune și nouă cineva și un termen când s-ar putea recupera acești bani de la exproprieri? O lună, două, trei, un an?

Dl Primar

fn aproximativ 4, 5 luni de zile de la momentul semnării contractului de finanțare. fn momentul de față proiectul respectiv și aici mă refer la proiectul Libertății I a trecut de toate fazele de evaluare este în perioada de precontractare, în mod normal ar trebui să mai dureze circa o lună de zile până când acest proiect va fi semnat. La începutul semestrului al doilea.

***

Dl George Sorin Botez

Trecem la punctul 16 ”Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent în Serviciul Inventariere și Evidență Bunuri din Direcția Gestiune Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Având în vedere că din punctul meu de vedere nu are niciun fel de urgență, eu propun prorogarea întrucât avem săptămâna viitoare ședință ordinară, să vedem și noi despre ce este vorba.

Cine este pentru prorogare?    - 20 voturi

Cine este împotrivă?           -

Dacă se abține cineva?         - 7 voturi

Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 ”abțineri” ale consilierilor Bolocan Iulian, Frusina Nicolaie Vlad, Grigore Constantin, Marcu Valentin, Popa Gheorghe, Răcășean Florica și Sicoie Florin Lucian, proiectul de hotărâre a fost prorogat.

***

Trecem la punctul 17 ”Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii și a criteriilor în vederea organizării concursului pentru ocuparea posturilor de conducători ai instituțiilor și serviciilor publice de interes local din municipiului Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Propunere de prorogare.

Dl Sicoie Florin

Vreau să intervin înainte de a vota. Pot să intervin?

Caracterul de urgență vine dintr-o scrisoare a Prefecturii care cere încetarea acelui interimat care durează de aproape doi ani. Deci are un caracter de urgență.

Dna Staicu Zoia

Nu mai poate aștepta trei zile?

Dl Sicoie Florin

Este din octombrie.

Dl George Sorin Botez

Domnul consilier, dumneavoastră sunteți ca și mine un cunoscător al vorbelor. Atunci când vorbim de urgență, vorbim că până mâine la ora 14,00 trebuie să fac un document. Dar iată că ce îmi spune mie aici ”având în vedere.. .vă rugăm să dispuneți analizarea celor sesizate și dispunerea măsurilor legale ce se impun”. Nu stabilește un termen.

Dl Sicoie Florin

A mai fost în octombrie prorogat. Din octombrie până acum sunt patru luni.

Dl George Sorin Botez

Pe de altă parte, săptămâna viitoare probabil că vom avea ședința ordinară.

*

Suntem prezenți 25 de consilieri. Au plecat domnii consilieri Ganea Cristian și Dinu Marius.

*

Cine este pentru prorogare?    - 17 voturi

Cine este împotrivă?           - 2 voturi

Dacă se abține cineva?         - 6 voturi

Cu 17 voturi ”pentru”, 2 voturi împotrivă ale consilierilor Sicoie Florin Lucian și Mateescu Marius și 6 ”abțineri” ale consilierilor Bolocan Iulian, Frusina Nicolaie Vlad, Grigore Constantin, Marcu Valentin, Popa Gheorghe și Răcășean Florica, proiectul de hotărâre a fost prorogat.

***

Dacă nu mai sunt alte intervenții, declar ședința închisă și vă doresc o zi bună în continuare.

***

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,           SECRETAR GENERAL,

George Sorin Niculae BOTEZ            Ioana Geanina SERBINOV

Verificat, Șef Serviciu, Adriana Cîrstea

Întocmit, consilier Claudia-Maria Ilă