ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

P R O C E S - V E R B A L al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 19 mai 2020

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului municipiului Ploiești, Adrian-Florin Dobre nr. 1321/19.05.2020.

*

La ședință au participat un număr de 18 consilieri din 27 în funcție, absenți fiind consilierii: Larisa Băzăvan, George-Sorin-Niculae Botez, Marcian Cosma, Ștefan Dănescu, Marius-Andrei Dinu, Sanda Dragulea, Cristian-Mihai Ganea, Claudia-Oana Sălceanu și Florin-Lucian Sicoie.

***

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian-Florin Dobre        - Primar

Doamna Ioana-Geanina Serbinov     - Secretar General

***

Ședința a fost condusă de domnul consilier George Pană.

***

Dna secretar general Ioana-Geanina Serbinov

Bună ziua!

Având în vedere că domnul Botez, președintele ales, a anunțat că nu poate participa am rugămintea de a aproba alegerea unui președinte pentru ședința de astăzi. Aș dori să fac o recomandare: potrivit regulamentului consiliului local, președintele de ședință trebuie să fie prezent în sală. Dacă doriți, v-aș ruga să nominalizați dintre cei prezenți în sală.

În sală sunt doamna consilier Stanciu, domnul Popa și domnul Pană.

Dl Gheorghe Popa

Propun pe domnul Pană.

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

Dacă nu mai sunt propuneri votăm proiectul de hotărâre electronic.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Dl Marius Mateescu

Nu a apărut votul.

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

Domnul Mateescu, cum votați?

Dl Marius Mateescu

Pentru.

Dna loana-Geanina Serbinov - Secretar General

Sunt 17 voturi pentru electronic și 1 vot pentru exprimat verbal. 18 voturi pentru, proiect adoptat.

***

Dl George Pană

Bună ziua!

Vă propun să începem ședința cu ascultarea Imnului de stat.

*

Să facem prezența.

Domnul Andrei Gheorghe.

Dl Gheorghe Andrei

Prezent!

Dl George Pană

Doamna Băzăvan Larisa? Nu este.

Domnul Bolocan?

Dl Iulian Bolocan

Prezent! Bună ziua!

Dl George Pană

Domnul Botez nu este.

Domnul Cosma Marcian? Nu este.

Domnul Dănescu? Nu este.

Domnul Dinu? Nu este.

Doamna Dragulea? Nu este.

Domnul Frusina?

Dl Vlad Frusina

Prezent!

Dl George Pană

Domnul Ganea? Nu este.

Domnul Grigore?

Dl Constantin Grigore

Prezent!

Dl George Pană

Domnul Hodorog?

Dl Bogdan Hodorog

Prezent!

Dl George Pană

Domnul Marcu?

Dl Valentin Marcu

Prezent!

Dl George Pană

Domnul Mateescu?

Dl Marius Mateescu

Prezent!

Dl George Pană

Domnul Minea?

Dl Gabriel Minea

Prezent!

Dl George Pană

Dl Palaș?

Dl Paul Palaș

Prezent!

Dl George Pană

Eu sunt prezent.

Domnul Popa este în sală.

Doamna Răcășean?

Dna Florica Răcășean

Prezentă!

Dl George Pană

Domna Sălceanu? Nu este.

Domnul Sicoie? Nu este.

Domnul Sîrbu?

Dl Gheorghe Sîrbu

Prezent.

Dl George Pană

Doamna Sorescu?

Dna Florina Sorescu

Prezentă!

Dl George Pană

Doamna Staicu?

Dna Zoia Staicu

Prezentă!

Dl George Pană

Doamna Stanciu este în sală.

Domnul Văduva?

Dl Sorin Văduva

Bună ziua! Prezent!

Dl George Pană

Și domnul Vîscan?

Dl Robert Vîscan

Prezent!

Dl George Pană

Ca atare, avem un număr de 18 consilieri prezenți. Ședința are cvorumul necesar.

Avem un singur proiect pe ordinea de zi.

Supun la vot ordinea de zi.

S-a procedat la votarea electronică a ordinii de zi.

Dl Marius Mateescu

Nu a apărut.

Dl George Pană

Domnul Mateescu votați pentru?

Dl Marius Mateescu.

Da.

Dl George Pană

18 voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată.

***

Dau citire proiectului de hotărâre: Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Ploiești la procedura de supraofertare în vederea achiziționării imobilului situat în Ploiești, Piața 1 Decembrie 1918, nr.1 în care funcționează o unitate de educație antepreșcolară-creșă”.

Dacă sunt discuții?

Dl Iulian Bolocan

Supraofertare?

Dl George Pană

Da, supraofertare.

Dl Marius Mateescu

Care este caracterul de urgență?

Dl George Pană

O să vă spun eu pe scurt despre ce este vorba. Știu că și domnul primar este conectat.

Este vorba de o adresă venită în cursul serii și intrată în cursul dimineții în lucru din partea lichidatorului judiciar al Upetrom-ului prin care ne aduce la cunoștință că există posibilitatea achiziționării acestui imobil pentru care s-a și făcut o primă ofertă. Procedura o derulează lichidatorul judecătoresc.

S-a și făcut o primă ofertă cuantificată la cifra de 160.000 de lei plus TVA iar lichidatorul ne-a trimis adresa prin care ne comunică faptul că, dacă dorim să participăm și avem intenția să achiziționăm acest imobil , trebuie să venim cu o supraofertă, ca să răspund și la întrebarea de mai devreme. Este o chestiune tehnică care, potrivit unei documentații validată, înțeleg eu, prin instanța judecătorească care se ocupă de această lichidare, reorganizare de altfel, trebuie să fie mai mare cu 5% din suma inițial ofertată.

De ce este urgența? O dată pentru că eu sunt convins că știm cu toții că avem nevoie să trebuie să găsim soluții dar urgența rezidă din faptul că termenul limită de solicitare a cumpărării este ziua de mâine.

Nu este fixat de noi, nu este vina noastră. V-am spus derularea - aseară, către orele serii a venit mail-ul, de dimineață a intrat în lucru, mâine este termenul limită. Dacă noi nu venim cu această supraofertă care va sta la baza unei negocieri viitoare, pentru că așa este procedura, și nu depunem mâine această supraofertă, atunci ieșim din posibilitatea de a participa și de a încerca să cumpărăm acest imobil.

Aceasta este urgența. Acum, dacă domnul primar dorește să intervină având în vedere că este inițiator, îl rog s-o facă.

Dl Iulian Bolocan

Oricum plăteam chirie acolo.

Dl Gheorghe Andrei

Suma este 168.000 plus TVA?

Dl Iulian Bolocan

Nu. Este 160.000, 168.000 cu TVA cu tot.

Dl George Pană

Nu, este 168.000 plus TVA.

Dl Gheorghe Andrei

Vreau să știu dacă există raport de specialitate de la Direcția Juridică și de la Direcția Economică?

Dl George Pană

Doamna secretar, vă rog.

Dna loana-Geanina Serbinov - Secretar General

Proiectul de hotărâre are raport de specialitate comun Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Tehnic-Investiții, Direcția Economică și Direcția Juridică favorabil. Are avize de comisie 1 și 2 favorabile și a fost vizat de legalitate.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Aș dori să spun și eu câteva cuvinte.

Așa cum a prezentat și domnul viceprimar, acest subiect a intrat pe masa de lucru în dimineața aceasta. Au fost o serie de formalități de făcut, achiziționarea caietului de sarcini și pentru a putea depune mâine o ofertă mai este necesară plată unei garanții. Care, în condițiile câștigării, intră în suma pe care o plătim, în condițiile în care nu câștigăm, ni se restituie suma respectivă. În condițiile în care câștigăm și totuși nu plătim, această sumă se va achita către cei care au organizat licitația. Asta ca să știe toată lumea care sunt condițiile în momentul de față.

Necesitatea unui spațiu în care să se desfășoare această activitate, cred că nu mai are sens s-o spun pentru că noi avem un număr de solicitări mult mai mare în fiecare an decât numărul de locuri de care dispunem pentru creșă.

Din fericire, am primit această informare și am derulat într-un timp foarte scurt toată această procedură de aceea a și venit foarte târziu proiectul de hotărâre, să putem să elaborăm toate documentele, să verificăm partea de intabulare a imobilului respectiv că nu existe probleme de genul acesta.

În momentul în care s-au întrunit toate condițiile am anunțat necesitatea acestei ședințe.

Trebuie să împuterniciți o persoană sau niște persoane din rândul membrilor consiliului local, așa cum ați mai făcut-o, pentru a putea derula mai departe această discuție cu firma de insolvență.

Până acum, pentru ceea ce însemna chirie, acum pentru achiziție, puteți să împuterniciți fie din rândul consilierilor, fie din aparatul de specialitate. În ceea ce mă privește, chiar și pe mine mă puteți împuternici în acest sens, pe data de 22 fiind această negociere.

Oricum, după ce se va ține această negociere, vom reveni în consiliul local cu prețul final dacă vom fi cei care vor câștiga această licitație. Prețul va fi aprobat de către consiliul local și abia după aceea se vor perfecta actele de vânzare-cumpărare a acestui imobil.

Acolo sunt un număr de 120 de copii care beneficiază de creșă în spațiul respectiv și nu cred că mai are sens să discutăm de oportunitate sau de chestiuni de genul acesta.

Din păcate procedura este așa cum este, termenele au fost foarte scurte și trebuie să acționăm cu viteză ca să nu pierdem acest spațiu care ne este absolut necesar.

Dl Iulian Bolocan

Și până la cât putem merge ca și sumă?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Acum, puteți să vă consultați și dumneavoastră dar, din punctul meu de vedere, nu cred că se poate aprecia o sumă maximală pentru că această sumă se va cunoaște, se va ști.

Până la urmă, cei care se duc acolo, în funcție de condiții, să stabilească această sumă cu care, apoi se va reveni în consiliul local și se va aproba sau nu. Gândiți-vă că, în momentul de față, dacă discutăm doar de clădirea unde se desfășoară activitatea, avem o suprafață, amprenta la sol de aproximativ 400 de metri, suprafața desfășurată de aproximativ 900 de metri. Gândiți-vă că este aproape 30 de euro/metru pătrat de clădire. Numai terenul care este 2.000 și ceva metri pătrați este mai scump acolo decât acest preț.

Nu există o procedură clasică în condițiile acestea, așa cum se făcea stabilirea unei valori și așa mai departe. Este o negociere pe care o face firma de insolvență atunci când scoate la licitație aceste bunuri pe care societatea, aflată în insolvență le are, pentru acoperirea datoriilor către stat.

Dl Paul Palaș

Domnul primar, noi am dat aviz favorabil în comisia 1 din punct de vedere al oportunității. În mod evident este oportun să achiziționăm această grădiniță. Atât numai că vă rugăm să ne spuneți, dat fiind timpul scurt nu am avut cum să întrebăm Direcția Economică și nu știm cu cine am putea să stăm de vorbă acolo, dacă avem identificată în buget suma cu care să putem cumpăra altminteri știți foarte bine că vom avea o problemă neavând alocare bugetară.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Ideea este în felul următor: dacă discutăm strict de cei 168.000 plus TVA se identifică sumele inclusiv în bugetul actual. Dacă suma respectivă va fi mai mare, la sfârșitul acestei luni va trebui să primim acea sumă pe care ați aprobat-o de aproape 36 de milioane de lei. Deci nu cred că se pune problema existenței sursei bugetare raportat la valoarea pe care o avem în momentul de față sau care se va licita și necesitatea pe care noi o avem cu privire la acest spațiu.

Dl Paul Palaș

Dar este o chestiune de formă pe care noi trebuie s-o rezolvăm. Și să ducem o sumă pentru chestiunea aceasta de la orice capitol vreți dumneavoastră.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Deocamdată eu consider că valoarea pe care noi trebuie s-o avem prevăzută în buget este valoarea cu care se va veni în consiliul local dacă vom câștiga această licitație și se va aproba prețul stabilit în urma acestei licitații de către consiliul local. Eu cred că acela este momentul în care noi va trebui să avem și prevederea bugetară, așa cum bine spuneți dumneavoastră.

Deocamdată, noi venim cu o propunere, cu o ofertă care va mai fi negociată până pe data de 22. Dacă toate lucrurile decurg în regulă pentru noi și venim cu un preț în consiliul local, cred că atunci trebuie să facem și rectificarea bugetară.

Dl Gheorghe Andrei

Eu aș propune o comisie din 3 consilieri și 2 din executiv. Dacă sunteți de acord.

Dl Iulian Bolocan

Ar trebui să fie și domnul primar.

Dl George Pană

Atenție că, pe data de 22, oricine ar fi împuternicit prim această hotărâre trebuie să aibă disponibilitatea de a merge la această negociere care se va desfășura în București.

Ca atare, eu nu am nicio problemă, o să supun la vot propunerea dumneavoastră dar cei care vor face parte, dacă această propunere va fi adoptată și vor fi nominalizați colegii, trebuie să fie disponibili să se deplaseze la București pe data de 22, adică peste 3, 4 zile.

Dl Gheorghe Andrei

Da, și fiind mai multe persoane probabil că este și riscul mai mare.

Dl Iulian Bolocan

Mai bine 3 persoane.

Dl Gheorghe Andrei

Da, a fost o propunere. Pot fi mai puține.

Dl Iulian Bolocan

Propun 3 persoane și domnul primar ar fi bine să facă parte din comisie.

Dl George Pană

Veniți cu o propunere concretă.

Dl Gheorghe Popa

Propunerea mea ar fi ca domnul primar să fie împuternicit pentru această participare la discuții. Oricum domnul primar va veni ulterior în consiliul local cu rezultatele de care consiliul local va lua act și va fi de acord sau nu cu acea negociere.

Dl George Pană

Haideți să le luăm în ordine: domnul Andrei a propus o comisie formată din 5 persoane.

Dl Gheorghe Andrei

Eu îmi retrag propunerea.

Dl George Pană

Domnul Bolocan?

Dl Iulian Bolocan

Eu am zis să fie comisia din 3. Să fie domnul primar președintele comisiei sau cum vreți dumneavoastră s-o numiți.

Dl Gheorghe Andrei

Și din aparatul primarului, eventual de la Patrimoniu, de la Juridic, probabil că sunt și termeni juridici.

Dl Iulian Bolocan

Eventual să desemneze domnul primar 2 membri din aparatul de specialitate.

Dl George Pană

Dumneavoastră spuneți așa: să-l împuternicim pe domnul primar iar dumnealui să nominalizeze, eventual prin dispoziție, și persoane din cadrul executivului.

Dl Iulian Bolocan

Exact. Știu foarte bine însemnătatea acestei grădinițe.

Dl George Pană

Acum vreau să vă atrag atenția asupra unui lucru: toate persoanele trebuie identificate astăzi, cu nume și prenume. Așa se cere prin documentație. Mi-a atras atenția acum domnul director de la Patrimoniu. Persoanele care merg acolo trebuie să aibă puterea să negocieze. Pe domnul primar evident îl putem nominaliza să ne reprezinte și consilieri pot fi nominalizați să ne reprezinte dar posibilitatea de a negocia nu știu dacă o putem transfera în sarcina angajaților primăriei.

Dl Gheorghe Andrei

Putem să-l împuternicim pe domnul primar pentru a negocia și din comisie să facă parte, fără drept de a negocia cei 2 din executiv care cunosc...

Dl Iulian Bolocan

Care cunosc și-l consiliază pe domnul primar.

Dl Gheorghe Andrei

Juridic și patrimoniu.

Dl Iulian Bolocan

Sau cei 2 viceprimari.

Dl Gheorghe Andrei

La economic identificăm noi banii dar e mai bine să fie de la patrimoniu, să cunoască foarte bine situația respectivei locații.

Dl George Pană

Atunci, domnul Bolocan o să formulez eu propunerea: „se aprobă împuternirea domnului primar Adrian Dobre în vederea reprezentării Municpiului Ploiești....”. acesta este art. 2 alin. 1.

Alin. 2 „Pentru efectuarea acestor demersuri, primarul municipiului Ploiești va asigura suportul tehnic din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești”.

Dl Iulian Bolocan

Trebuie întrebat și domnul primar dacă este de acord.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Am spus de la început că pot fi împuterniciți consilieri locali, eu ca persoană, nu este o problemă din punctul meu de vedere.

Dl George Pană

Dau citire din nou articolului 2 astfel încât să fie bine înțeles. Art. 2 alin. (1) „Se aprobă împuternicirea primarului Adrian Florin Dobre în vederea reprezentării Municipiului Ploiești la etapa de negociere directă programată în data de 22.05.2020, la sediul Administratorului judiciar Pricewaterhouse Coopers Business Recovery Services S.P.R.L cu sediul în București, Bulevardul Poligrafiei, nr.1A, Ana Tower, sector 1”.

Alin. (2) „Pentru efectuarea acestor demersuri, primarul municipiului Ploiești va asigura suportul tehnic din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești”.

Dl Gheorghe Andrei

Domnul președinte nu ar fi bine să băgăm și un al treilea paragraf în care să spunem că suma negociată de domnul primar va fi ulterior supusă aprobării consiliului local? Așa poate rezulta că suma pe care o negociază poate să rămână definitivă. Și atunci eu zic să băgăm și paragraful 3.

Dl George Pană

Aș întreba-o pe doamna secretar dacă, din punct de vedere juridic, procedura așa cum este acum poate fi susceptibilă de vreo eroare sau nu.

Dl Iulian Bolocan

Hotărârea de astăzi este pentru a împuternici pe cineva să facă demersurile respective.

Dl Gheorghe Andrei

Dar vreau să fie clar că, după aceea valoarea respectivă va fi aprobată de consiliul local. Așa mi se pare corect.

Dna loana-Geanina Serbinov - Secretar General

Potrivit legii, perfectarea contractului de vânzare-cumpărare este supusă în mod obligatoriu aprobării consiliului local, automat și suma va trebui. Conform documentației puse la dispoziție, domnul primar va trebui să meargă cu o hotărâre de împuternicire. Nu știu dacă afectează într-un fel sau altul introducerea acestui paragraf care să specifice că suma va fi aprobată.

Oricum, conform legii, contractul de vânzare-cumpărare și suma definitivă vor fi supuse aprobării consiliului local.

Dl Gheorghe Andrei

Este în regulă.

Dl George Pană

Deci mai introducem sau nu?

Dl Iulian Bolocan

Nu mai introduceți.

Dl Gheorghe Andrei

Dacă spune doamna secretar că este în regulă și nu mai este nevoie pentru că automat se revine în consiliul local pentru a se aproba suma respectivă, nu mai este nevoie să trecem, dacă așa prevede legea.

Dl Paul Palaș

Dați-mi voie să intervin.

Dacă aprobi fie și de principiu achiziția a ceva, trebuie să ai în buget, chiar și numai de formă, banii.

De aceea, eu vă propun un articol 3 care să sune așa, (și vă rog să considerați acesta un amendament) - „Se rectifică bugetul local al municipiului Ploiești în sensul că se diminuează capitolul reparații școli cu suma de 180.000 de lei și se suplimentează capitolul active nefinanciare învățământ cu suma de 180.000 de lei”.

Această formulare este necesară astfel încât orice control vine după ce adoptăm noi acest proiect să nu ne întrebe de ce am adoptat un proiect fără să fie alocare bugetară.

După ce comisia sau oricine altcineva se duce și negociază, se stabilește prețul final, noi trebuind să cumpărăm și caietul de sarcini pentru că nu știm ce scrie în caietul de sarcini, după ce facem aceste demersuri vom afla care este prețul final și atunci venim din nou în consiliu și spunem - rectificăm din nou bugetul și venim cu suma finală corectă.

Dacă dorim, vom duce înapoi cei 180.000 de lei la reparații școli în momentul în care vom primi banii de la Telekom sau din altă parte.

Dar consider că este absolut necesar acum să avem această alocare bugetară astfel încât să nu fim acuzați că am luat o decizie fără acoperire.

Dl George Pană

Ideea este următoarea: dacă noi identificăm acum suma rectificată în buget, deja trasăm linia negocierii. Evident că hotărârea noastră va fi publică și atunci nu știu dacă nu cumva...

Dl Paul Palaș

Domnul viceprimar dar nu este aceasta o limită în negociere. Putem chiar să precizăm că nu este o limită în negociere, putem face orice.

Problema mea este să nu se interpreteze de organele de control, ulterior, că am adoptat o hotărâre fără alocare bugetară.

Dl George Pană

Atunci nu credeți că s-ar impune că s-ar impune ca, la rectificarea de care discutăm acum, să alocăm suma de 168.000 plus TVA urmând ca, în același articol, să spunem că eventuala diferență se va rectifica după negociere pentru asigurarea sumei în integralitate?

Dl Paul Palaș

Putem face și această variantă dar este absolut necesar să ne asigurăm că avem alocare bugetară.

Dl Iulian Bolocan

Este bine cum a zis domnul Palaș pentru că este, cu TVA cu tot, vreo 177.000, 180.

Dl George Pană

Doamna administrator public, vă rog.

Dna Teodora Marin - Administrator Public

Nu cred că este bine să scriem această sumă. Domnul primar o să meargă acolo la o reofertare, hotărârea de consiliu local devine publică iar celălalt care a făcut deja oferta de 168.000 plus TVA va știi sigur să liciteze peste noi. Nu știu dacă ar trebui să facem publică această sumă chiar dacă această sumă este definitivă.

Este decizia dumneavoastră dar, din punctul meu de vedere, nu cred că trebuie făcută publică pentru că oricum...

Dl Gheorghe Andrei

Să trecem fără sumă, trecem că se va diminua capitolul reparații...

Dna Teodora Marin - Administrator Public

Reformulat în sensul că, după negociere, se va rectifica bugetul local corespunzător sumei.

Este decizia dumneavoastră dar hotărârea este publică.

Dl George Pană

Domnul Palaș, credeți că putem să rectificăm bugetul local acum doar cu suma pe care o propunem, 168.000 de lei plus TVA, ca să asigurăm la momentul zilei de astăzi, urmând ca, ulterior, în urma negocierii, dacă ea va fi mai mare, să rectificăm în aceeași hotătrâre de consiliu?

Dl Paul Palaș

Într-o altă hotărâre de consiliu.

Dl George Pană

In aceeași hotărâre în care vom aproba eventual cumpărarea.

Dl Paul Palaș

Categoric, da.

Ține de dorința noastră și toți dorim să cumpărăm grădinița aceasta dar trebuie să respectăm niște rigori legale.

Completați vă rog acest amendament cu formularea că, după ...

Dl George Pană

Se rectifică bugetul local al Municipiului Ploiești în sensul că se diminuează capitolul Reparații școli cu suma de 168.000 de lei plus TVA...

Dl Paul Palaș

Nu, 210.000.

Dl George Pană

210.000 lei și se suplimentează capitolul Active nefinanciare învățământ cu suma de 210.000 lei.

Bugetul Municipiului Ploiești urmează a fi rectificat la momentul aprobării negocierilor purtate în vederea achiziționării imobilului sus menționat cu diferența sumei rezultate din negocierile purtate.

Dl Robert Vîscan

Domnul președinte aș vrea să iau și eu cuvântul după ce terminați cu acest amendament, înainte să trecem la vot.

Dl George Pană

Domnul Palaș vi se pare în regulă?

Dl Paul Palaș

Da.

Dl Iulian Bolocan

Domnul Palaș, 168.000 plus TVA înseamnă 200.000 nu 210.000.

Dl Paul Palaș

Mai avem și caietul de sarcini care trebuie pus.

Dl Iulian Bolocan

Am înțeles.

Dl George Pană

Dacă mai sunt discuții cu privire la amendament? Eu am încercat să-l formulez în lumina a ceea ce s-a spus.

Domnul Vîscan interveniți acum sau după ce supunem la vot amendamentele?

Dl Robert Vîscan

O să intervin acum: la punctul 2, unde am discutat despre cei care vor face parte din această comisie, aș vrea să-l propun și pe domnul viceprimar Ganea.

Dl George Pană

Eu sunt de acord dar repet, trebuie discutat cu dumnealui pentru că trebuie să participe acolo...

Dl Robert Vîscan

Asta încercam să vă spun, că am acordul dumnealui pentru acest lucru.

Dl George Pană

Atunci o să-l împuternicim pe domnul primar și pe domnul viceprimar.

Dl Robert Vîscan

Da, asta voiam să adaug.

Dl Marius Mateescu

Domnul președinte, atunci avem și noi propunerea ca și dumneavoastră să faceți parte din comisie.

Dl George Pană

Amendamentul domnului Mateescu mă privește pe mine, așa că treceți-mă și pe mine acolo.

La alin. (2) „... persoanele împuternicite conform alin. 1...”.

Am avut niște amendamente comune. O să mai dau citire încă o dată articolelor astfel încât să putem să le votăm în cunoștință de cauză. Le vom lua separat pentru că ele au destinații diferite.

Art. 2 alin. (1) - „Se aprobă împuternicirea domnului primar Adrian-Florin Dobre și a domnilor viceprimari Cristian-Mihai Ganea și George Pană în vederea reprezentării Municipiului Ploiești la etapa de negociere directă programată în data de 22.05.2020 la sediul Administratorului judiciar Pricewaterhouse Coopers Business Recovery Services S.P.R.L. cu sediul în București, Bulevardul Poligrafiei, nr. 1A, Ana Tower, Sector 1”.

Al doilea aliniat la acest articol, al doilea amendament - Pentru efectuarea acestor demersuri persoanelor împuternicite conform alin. (1) li se va asigura suportul tehnic de către personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului”.

Acestea sunt amendamente la art. 2. Le supun la vot electronic.

S-a procedat la votarea electronică a amendamentelor din cadrul art. 2 al proiectului de hotărâre.

18 voturi pentru, amendamentul la articolul 2 a fost adoptat.

*

Articolul nou introdus, art. 3(1) „Se rectifică bugetul local al Municipiului Ploiești în sensul că se diminuează capitolul Reparații școli cu suma de 210.000 lei și se suplimentează capitolul Active nefinanciare învățământ cu suma de 210.000 lei.

(2) Bugetul Municipiului Ploiești urmeză a fi rectificat la momentul aprobării negocierilor purtate în vederea achiziționării imobilului sus-menționat cu diferența sumei rezultate din negocierile purtate”.

Supun la vot electronic amendamentul art. 3.

S-a procedat la votarea electronică a amendamentului din cadrul art. 3 al proiectului de hotărâre.

Domnul Grigore ne auziți? Nu ați votat.

Dl Constantin Grigore

Da, sunt pentru.

Dl George Pană

Domnul Frusina ați votat numai până la jumătate.

Dl Vlad Frusina

Sunt pentru domnul președinte.

Dl George Pană

Avem 16 voturi pentru electronic, domnii Grigore și Frusina au votat verbal cu pentru.

*

Dna Zoia Staicu

Vreau s-o întreb pe doamna secretar dacă, așa cum arată acum proiectul, domnul primar și domnii viceprimari oare nu cumva vor fi îngrădiți la suma de 168.000 de lei?

Nu ar trebui să punem o sumă mai mare până la care să puteți merge să negociați?

Vreau să ne spună doamna secretar dacă puteți. Să nu ne trezim pentru 1000, 2000 de lei să nu putem să achiziționăm acest imobil.

Dl Paul Palaș

Ne-a explicat doamna city că, dacă noi trecem acolo o sumă mai mare, nu facem altceva decât să atragem atenția celor care vor fi interesați că reprezentanții noștri au un mandat limitat. Noi avem un material și conform materialului respectiv am venit cu o alocare bugetară. Se duc reprezentanții noștri în București, ați văzut textul hotărârii, nu au limită. Negociază și dacă noi în consiliu considerăm că suma negociată de ei este corectă, o adoptăm, dacă considerăm că nu este corectă, nu o adoptăm. Înțelegeți?

Dar nu putem să trecem o limită maximă acum pentru simplul motiv că am striga în piață că vrem să cumpărăm dar nu dăm mai mult de atât.

Dna loana-Geanina Serbinov - Secretar General

La art. 3 este prevăzut și alin. (2) în care se prevede că suma finală va fi aprobată și rectificată ulterior.

Din punctul meu de vedere nu este o îngrădire. Am aceeași părere ca și doamna administrator public că nu trebuie să punem o sumă având în vedere că mai este un ofertant care va participa la negocieri. Nu ar trebui prevăzută o sumă pentru că hotărârea noastră este publică și am fi în dezavantaj.

Dl George Pană

Dacă nu mai sunt discuții, vreau eu să fac o precizare: grupul ALDE dorește să fie inițiator al acestui proiect. Știu că este o procedură mai greoaie pentru că el trebuie semnat, am mai avut experiența anterioară. Totuși voi face anunțul. Eu sunt aici și-l voi semna. Dacă doresc să devină inițiatori și alți colegi, până mâine dimineață, undeva până la ora 10, o să-i rog să vină ca să poată semna pentru a putea fi validă această dorință de a deveni inițiatori.

Dl Gheorghe Andrei

Și grupul PSD dorește.

Dl Gheorghe Popa

Și grupul PNL.

Dl George Pană

Am înțeles. Mâine, până la ora 10, ca să validăm această dorință, trebuie să veniți să semnați pe proiect.

Dacă nu mai sunt discuții, supun la vot proiectul.

S-a procedat la votarea electrionică a proiectului de hotărâre.

Domnul Grigore am înțeles că nu aveți conexiune și nu puteți vota?

Dl Constantin Grigore

Da, sunt pentru.

Dl George Pană

Consființând faptul că domnul Grigore este pentru, în condițiile acestea doamna secretar avem?

Dna loana-Geanina Serbinov - Secretar General

Avem 18 voturi pentru.

Dl George Pană

Proiect adoptat.

Mulțumim pentru participare. Declar ședința închisă.

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George PANĂ


SECRETAR GENERAL,

Ioana-Geanina SERBINOV


Verificat: Șef serviciu Adriana Cîrstea

Întocmit, Consilier Elena Bucur