ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

P R O C E S - V E R B A L al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 18 februarie 2020

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului municipiului Ploiești, Adrian-Florin Dobre nr. 809/17.02.2020.

*

La ședință au participat un număr de 19 consilieri din 27 în funcție, lipsind consilierii: Cosma Marcian, Dinu Marius Andrei, Botez George Sorin Niculae, Hodorog Bogdan, Sălceanu Oana Claudia, Mateescu Marius Nicolae, Paul Palaș-Alexandru și Văduva Sorin.

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian-Florin Dobre          - Primar

Doamna Ioana-Geanina-Serbinov       - Secretar General

***

Ședința a fost condusă de domnul consilier Gheorghe Sîrbu-Simion.

***

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Bună ziua!

Ținând cont de faptul că domnul consilier Botez a anunțat că nu poate participa la ședința de astăzi, este necesar să adoptăm hotărârea privind alegerea președintelui de sedință. Vă rog, propuneri.

Dl Gheorghe Popa

Domnul Sîrbu.

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Propunere domnul Sîrbu. Alte propuneri?

Vot de persoane, vot deschis:

Supun la vot propunerea:

Cine este pentru?                    19 voturi

Cine este împotrivă?                 -

Dacă se abține cineva?              -

19 voturi pentru domnul consilier Sîrbu.

*

Va rog să aprobăm și proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință:

Cine este pentru?                    19 voturi

Cine este împotrivă?                 -

Dacă se abține cineva?              -

Proiectul de hotărâre este adoptat cu 19 voturi pentru.

*

Dl Gheorghe Sîrbu

Stimați colegi, propun să începem prin intonarea Imnului de stat.

***

Suntem prezenți în sală un număr de 19 consilieri, lipsesc domnii consilieri: Cosma Marcian, Dinu Marius Andrei, Botez George Sorin Niculae, Hodorog Bogdan, Sălceanu Oana Claudia, Mateescu Marius Nicolae, Paul Palaș-Alexandru și Văduva Sorin.

Vă cer acordul să votăm prin ridicarea mâinilor:

Cine este pentru?                    19 voturi

Cine este împotrivă?                 -

Dacă se abține cineva?              -

19 voturi pentru.

*

Supun la vot ordinea de zi:

Cine este pentru?                    19 voturi

Cine este împotrivă?                 -

Dacă se abține cineva?              -

19 voturi pentru, ordinea de zi adoptată.

***

Intrăm în ordinea de zi: 1. „Proiect de hotărâre privind actualizarea

documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Gheorghe Gr. Cantacuzino în zona pasaj CFR Podul Înalt prin lărgire la 4 benzi, reabilitare strada Gheorghe Gr. Cantacuzino, tronson Șoseaua Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal” aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr.495/16.11.2018”

Dacă sunt comentarii vizavi de acest proiect?

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Proiectul de hotărâre are rapoarte de specialitate favorabile de la direcțiile implicate și viză de legalitate.

De asemenea, este necesar la articolul 1 să completăm cu ce este scris cu roșu.

Dl Gheorghe Sîrbu

Aprobarea prin Hotărârea Consiliului Local nr. 195/16.11.2018.

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Indicatorii aprobați prin Hotărârea nr. 495/16.11.2018.

Dl Gheorghe Sîrbu

Este un amendament această corectură?

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Dacă vi-l însușiți dumneavoastră, da.

Dl Gheorghe Sîrbu

Deci, înainte de a supune proiectul de hotărâre la vot, am să supun la vot acest amendament trecut cu roșu.

Cine este pentru?                    19 voturi

Cine este împotrivă?                 -

Dacă se abține cineva?              -

19 voturi pentru. Amendament adoptat.

*

Dacă nu mai sunt discuții, supun la vot proiectul.

Cine este pentru?                    16 voturi

Cine este împotrivă?                 -

Dacă se abține cineva?               3 voturi

16 voturi pentru și 3 abțineri, cele ale consileirilor Robert Vîscan, Ștefan Dănescu și Gheorghe Andrei, proiectul a fost aprobat. Mulțumesc!

***

Punctul 2 „Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, precum și a contribuției proprii, in conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare si selecție pentru obiectivul „Modernizare strada Gheorghe Gr. Cantacuzino în zona pasaj CFR Podul Înalt prin lărgire la 4 benzi, reabilitare strada Gheorghe Gr. Cantacuzino, tronson Șoseaua Vestului - limită oraș, inclusiv terminal multimodal”, cod SMIS127261

Dacă sunt comentarii?

Mai avem ceva completări aici?

Domnul Pană, vă rog.

Dl George Pană

La proiectul anterior ați făcut precizarea cu privire la rapoartele de specialitate și avize. Vă rog, să faceți și la acesta.

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Și acest proiect are rapoarte de specialitate favorabile si viză de legalitate.

Dl George Pană

Ca atare, îl veți viza pentru legalitate, da?

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Are viză de legalitate și va fi contrasemnat.

Dl George Pană

În opinia dumneavoastră sunt legale atât acesta cât și celălalt?

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Da.

Dl Gheorghe Sîrbu

Mulțumim domnul viceprimar.

Poftiți domnul consilier!

Dl Ștefan Dănescu

M-am abținut la primul si aș avea o întrebare pentru dumneavoastră doamna Serbinov, poate nu am înțeles eu bine. Aș ruga să mă completați acolo unde nu stiu sau nu sunt sigur. Noi, printr-un protocol sau printr-o formă contractuală o să luăm acest pod, o să investim în el cel puțin 2% dacă nu mai mult, după care o să-l dăm înapoi SNCFR- ului și ei o să-l folosească în continuare. Corect?

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Da.

Dl Ștefan Dănescu

Și spuneți că avem toate vizele să luam niște bani publici, chiar și 2% să reparăm un pod care nu e al nostru, să-l dăm înapoi și să-l folosească SNCFR -ul.

Dl Gheorghe Sîrbu

Domnul Primar, poftiți!

Dl primar Adrian Florin Dobre

Trebuie făcută precizarea că acest pod nu i se dă înapoi SNCFR -ului, acest pod este un bun din domeniul public al statului român.

Dl Ștefan Dănescu

Dar nu este al primăriei..

Dl Primar Adrian Florin Dobre

Este un bun al statului român care este dat în administrarea Ministerului Transporturilor, concesionat de către Minister către SNCFR. Este o situație similară ca, de exemplu, o conductă a Transgazului așa cum am avut la podul de la Mărășești în care tot cu bani publici a fost și bineînțeles că sunt foarte multe exemple când sunt relocate rețele de utilități și nu numai pentru a realiza o investiție. Atât timp cât este domeniu public al statului și este un bun al statului, el ramâne în continuare al statului. Cine îl administrează, cine îl utilizează este o altă problemă.

Dl Gheorghe Sîrbu

Poftiți, domnul consilier!

Dl Ștefan Dănescu

Nu știu dacă este chiar așa, domnul Primar, având în vedere că nu este al primăriei și se folosesc bani din bugetul primăriei, nu-l utilizează nici primăria, nici....

Dl Primar Adrian Florin Dobre

Nici conducta Transgazului....

Dl Ștefan Dănescu

Nu stiu dacă s-a greșit....

Dl primar Adrian Florin Dobre

Nu, nu s-a greșit....

Dl Ștefan Dănescu

Nu aveți de unde să știți. Dacă există precedent nu înseamnă că trebuie să mergeți din greșeală în greșeală.

Dl primar Adrian Florin Dobre

În felul acesta inseamnă că nicio lucrare ....

Dl Ștefan Dănescu

Domnul primar, noi vorbim strict pe cazul acesta.

Dl primar Adrian Florin Dobre

Atunci nicio lucrare realizată ..

Dl Ștefan Dănescu

Am spus ceva greșit în ceea ce am spus, în ceea ce am afirmat, sau e ceva greșit?

Dl primar Adrian Florin Dobre

Vă explicam că există o procedură legală în acest sens pentru că altfel nicio lucrare executată pe domeniul public al statului pe care se află diverse rețele nu s-ar mai putea realiza. Vezi: drumuri naționale, sau de exemplu podul care s-a făcut către Păulești.

Dl Ștefan Dănescu

SNCFR-ul putea să acceseze fonduri europene să repare podul și așa mai departe. Deci soluții erau, cred.

Mulțumesc frumos!

Dl Gheorghe Sîrbu

Domnul consilier, firmele deservite de această cale ferată pe care o are CFR-ul plătesc taxele și impozitele la Ploiești. Dacă noi vrem să modernizăm intrarea în oraș dinspre Târgoviște pe patru benzi, este normal pentru Parcul Industrial, unde sunt peste 4000-5000 de oameni ai muncii care stau câte 45 de minute la rând să ajungă în Parcul Industrial pentru că acolo se îngustează, nu văd un impediment să putem rezolva anumite lucruri.

Dl Ștefan Dănescu

Cred că nu m-ați înțeles

Dl Gheorghe Sîrbu

Eu v-am înțeles foarte bine, cred că dumneavoastră nu ați înteles. Domnul consilier, eu nu v-am întrerupt..., v-am lăsat, eu nu v-am întrerupt, nu m-ați lăsat să termin.

Dl Ștefan Dănescu

Pai nu, dacă îmi puneți vorbe în gură, nu vă las să terminați. Eu nu m-am pronunțat asupra oportunității, sunt de acord cu dumneavoastră, este oportun. Numai că nu știu dacă este legal, este foarte oportun.

Dl Gheorghe Sîrbu

Deci, dacă doamna secretar Serbinov este aici....

Dl Ștefan Dănescu

Dar nu știu dacă este foarte legal...

Dl Gheorghe Sîrbu

Deci, dacă doamna secretar Serbinov este aici și avizează de legalitate dânsa ca specialist, eu ce să spun, că e legal, nu? Mulțumesc!

Poftiți domnul Andrei!

Dl Gheorghe Andrei

Vreau să știu dacă, la acest moment, acea cale ferata care este utilizabilă este în patrimoniul SNCFR sau este concesionată unei firme private care o folosește?

Dl primar Adrian Florin Dobre

V-am spus: este domeniul public al statului și este în patrimoniul statului român, încă o dată - este administrată de către Ministerul Transporturilor, concesionată de către administrator, pentru că legea-i permite, către SNCFR, fiind unul din puținii operatori care ar putea să facă așa ceva, conform legilor în vigoare și SNCFR-ul a închiriat-o către o firmă.

Dl Gheorghe Andrei

Ei, vedeți, deci este folosită de o firmă privată și noi facem acea lucrare pe un domeniu unde terenul este concesionat unei firme private.

Dl primar Adrian Florin Dobre

Nu, este concesionat către o societate de stat, este un bun al statului. Statul prin administrare ...

Dl Ștefan Dănescu

Nu al primăriei...

Dl Primar Adrian Florin Dobre

Încă o dată vă spun: nici conducta Transgazului nu este a primăriei.

Vă mai spun un lucru, pe POIM, în momentul de față, sau pe proiectele, pe care le-am avut prin A.D.I., pentru sistemul integrat privind managementul deșeurilor s-au realizat pe bani publici diverse obiective: stația de tratare mecano-biologică, stația de sortare, ce doriți dumneavoastră și sunt administrate sau sunt de fapt concesionate în momentul de față, deși sunt bunuri publice, sunt concesionate către privați.

În momentul de față se elaborează un ghid pe POIM pentru a se realiza, de exemplu rețele de gaze în localitățile unde nu dispun de așa ceva sau în zonele, chiar și la nivel de municipii, în zonele în care se poate individualiza rețeaua respectivă.

Dl Ștefan Dănescu

Este cu totul și cu totul altceva...

Dl primar Adrian Florin Dobre

Nu, este același lucru. După ce se realizează pe bani publici, că și fondurile europene sunt tot bani publici, ele sunt date să fie utilizate, să fie folosite, administrate de către o societate privată, nici măcar de către Distrigaz.

Deci, asta este politica care este în momentul de față. Da, într-adevăr este un bun al statului, noi ca să realizăm lucrarea respectivă aducem o îmbunătățire a unui bun al statului.

Dl Ștefan Dănescu

Din banii ploieștenilor.

Dl primar Adrian Florin Dobre

Și conducta de Transgaz când s-a.....

Dl Ștefan Dănescu

Nu din banii SNCFR-ului

Dl primar Adrian Florin Dobre

Si conducta Transgaz când am...

Dl Ștefan Dănescu

SNCFR-ul nu este tot al statului?

Dl primar Adrian Florin Dobre

Pai asta spun și eu, este un bun al statului.

Dl Ștefan Dănescu

De ce nu au accesat ei fonduri europene pentru reabilitare pod?

Dl primar Adrian Florin Dobre

Intrebați-i dacă pot accesa fonduri europene pentru reabilitare pod, fonduri europene pentru reabilitări se pot accesa doar pentru tronsoanele TEN 10.

Dl Gheorghe Popa

Domnul primar, dacă îmi permiteți, domnul consilier a spus destul de clar că se votează oportunitatea și dânsul chiar consideră că este oportun acest proiect. Partea de legalitate a proiectului a exprimat-o doamna secretar, că va contrasemna acest proiect, lucrurile cred că sunt clare din moment ce noi votăm oportunitatea, așa cum a spus domnul consilier că și dânsul consideră că este oportun acest proiect, de legalitate ...

Dl Ștefan Dănescu

Sper că este oportun. Nu este oportun să-l faceți din banii ploieștenilor și eu consider că nu este nici legal. Este opinia mea, nu sunt jurist.

Dl Gheorghe Sîrbu

Stimați colegi, vreau să vă informez că acest proiect de hotărâre are viză favorabilă de la comisia nr. 1 de buget. Pe lângă toate celelalte vize, are și viză favorabilă de la buget.

Dacă nu mai sunt, supun la vot proiectul:

Cine este pentru?                    16 voturi

Cine este împotrivă?                 -

Dacă se abține cineva?              3 voturi

16 voturi pentru și 3 abțineri, cele ale consilierilor Gheorghe Andrei, Ștefan Dănescu și Robert Vîscan, proiectul a fost adoptat.

Va mulțumesc și declar ședința inchisă!

***

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe SÎRBU-SIMION


SECRETAR GENERAL,

Ioana-Geanina SERBINOV


Verificat: Șef serviciu Adriana Cîrstea

Intocmit: Consilier Daniela Holban