ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

P R O C E S - V E R B A L al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 17 martie 2020

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului municipiului Ploiești, Adrian-Florin Dobre nr. 999/16.03.2020.

*

La ședință au participat un număr de 21 de consilieri din 27 în funcție, absenți fiind consilierii Dănescu Ștefan, Dragulea Sanda, Ganea Cristian Mihai, Mateescu Marius Nicolae, Sălceanu Caludia-Oana și Văduva Sorin.

***

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian Florin Dobre        - Primar

Doamna Ioana Geanina Serbinov    - Secretar General

***

Ședința a fost condusă de domnul consilier George Sorin Botez.

***

Dl George Sorin Botez

Bună ziua!

Suntem prezenți 19 consilieri din 27. Constat existența cvorumului.

Începem ședința cu Imnul de Stat al României!

*

Rectific, suntem 21 de consilieri în sală. Au venit și domnii consilieri Palaș și Marcu. În aceste condiții lipsesc următorii colegii: Dănescu Ștefan, Dragulea Sanda, Ganea Cristian Mihai, Mateescu Marius Nicolae, Sălceanu Caludia-Oana și Văduva Sorin.

***

Supunem la vot ordinea de

Cine este pentru?        - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 21 de voturi ”pentru” ordinea de zi a fost adoptată.

Primul punct de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești - inițiat de viceprimar George Pană și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Claudia Oana Sălceanu, Gheorghe Andrei, Gheorghe Sîrbu Simion și Zoia Staicu.”

Discuții?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Nu.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 21 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva?  -

Cu 21 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Punctul 2 ”Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2020 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu și Zoia Staicu.”

Discuții?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Nu.

Dl George Sorin Botez

Este vreo discuție la vreunul dintre bugetele acestea? Înțeleg că nu. Toate sunt cu viză de legalitate, au tot ce le trebuie.

Dna Ioana Geanina Serbinov - Secretar General

Rapoarte, vize favorabile de la comisia 1.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc! Deci nu sunt probleme.

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 21 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva?  -

Cu 21 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Punctul 3 ”Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2020 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Discuții?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Aici sunt discuții.

Dl George Sorin Botez

Vă rog, domnul Palaș!

Dl Palaș-Alexandru Paul

De fapt este vorba de un amendament.

La capitolul 61.2 - ordine publică și siguranță națională, la titlul 20 - bunuri și servicii, se majorează prevederea cu suma de 29 de mii de lei și la titlul 71 - active nefinanciare se majorează prevederea cu suma de 16 mii de lei. Influența sumei de 45 de mii de lei pe total capitol 61.02 rămâne nemodificată. Aceasta este prima.

A doua, la capitolul 68.02 - asigurări și asistență socială, la titlul 20 - bunuri și sevicii, nu se modifică pevederea, însă se realizează o redistribuire în structura bugetului de cheltuieli a A.S.S.C. și anume: bunuri și servicii cămin de bătrâni se majorează prevederea cu suma de 14 mii de lei, bunuri și servicii catina socială se majorează prevederea cu 9 mii de lei, bunuri și servicii activitate proprie se diminuează prevederea cu 23 de mii de lei.

Supun votului dumneavoastră aceste modificări, după care o să intervin cu un alt punct de vedere.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot amendamentele:

Cine este pentru?        - 21 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva?  -

Cu 21 de voturi “pentru” amendamentele au fost adoptate.

*

Vă rog domnul Palaș!

Dl Palaș-Alexandru Paul

Mulțumesc domnul președinte!

Acum, deschideți textul hotărârii, vă rog!

Sunt de acord cu ”aprobă rectificarea” - da, ”se vor rectifica corespunzător” - da, ”se repartizează suma de 100 de mii de lei” - da, am văzut toate școlile și grădinițele au făcut referate”, ”se aprobă virările de credite către A.S.S.C.” da.

La punctul 5 avem una problemă: ”împuternicește Primarul municipiului Ploiești în calitate de ordonator principal de credite să dispună de suma de 1 milion de lei”.

În opinia mea, văzând necesarul de cheltuială pentru perioada următoare, necesar care este prins la proiectul de hotărâre, consider că este o sumă mult prea mare pentru a fi pusă la dispoziția Primarului fără nicio altă justificare suplimentară. Consider că suma de 500 de mii de lei este suficientă în acest moment pentru a fi la dispoziția Primarului municipiului Ploiești să fie cheltuită pentru achizițioare dezinfectanți, stocuri de urgență, obiecte de inventar și orice alte mijloace fixe. Drept pentru care, supun votului dumneavoastră acestă modificare.

Repet, în fondul de rezervă poate rămâne suma de 1 milion de lei, cu precizarea ca din această sumă doar 500 de mii de lei să rămână la dispoziția domnului Primar.

Vă rog, domnul Primar!

Dl Primar

Nu este o problemă. Sincer, atâta timp cât va fi cu votul consiliului local, am spus să evităm cât se poate de mult o serie de ședințe de urgență și din acest motiv.

Ceea ce propuneți dumneavoastră din punctul meu de vedere este în regulă. Ideea este să încercăm să evităm cât mai mult astfel de întâlniri. Am avut discuții și la Asociația Municipiilor din România să vedem dacă se poate institui o procedură specială pentru ședințele de consiliu, astfel încât să evităm cât se poate de mult aceste întâlniri și poate o să putem avea și un vot electronic în sistem teleconferință.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Ar fi minunat.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot amendamentul:

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Dar poate mai vrea să spună cineva ceva.

Dl George Sorin Botez

Spuneți, domnule!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Având în vedere situația în care ne aflăm acum, nu înțeleg de ce domnul președinte Paul Palaș a propus reducerea sumei, având în vedere că primarul Ploieștiului este cel care ia anumite hotărâri în această perioadă prin care trecem. Este stare de urgență stabilită cu anumite măsuri și dacă și acum venim să reducem suma aferentă activității în condiții speciale, mi se pare a fi inoportună propunerea. Eu am amendamentul să nu o reducem, să o lăsăm acolo, că nu o cheltuie decât cu simțul răspunderii.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Păi despre asta vorbesc, domnul consilier.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Să lăsăm banii acolo.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Ceea ce nu am spus este următorul lucru: fiind în situație de urgență, administrația publică locală urmează să primească prin Hotărâre de Guvern sau prin Ordonanță de Urgență, dar cred că mai repede prin Hotărâre de Guvern, sume de la Guvern pentru a face față acestor situații. Iar în textul hotărârii vedeți că avem prins inclusiv acest lucru.

Pentru dezinfectanți și orice altă cheltuială, 500 de mii de lei domnul consilier, trăim cu toții pe lumea aceasta este mai mult decât suficient.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Vi se pare dumneaoastră.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Iar în situația pentru declarația politicianistă pe care o faceți acum...

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu, dumneavoastră o faceți.

Dl Palaș-Alexandru Paul

În situația în care este nevoie de orice altceva putem fi contactați oricând.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Ne întâlnim în condiții speciale. Dumneavoastră vreți să faceți politică, eu nu. Să lăsăm banii acolo să-i folosim cum trebuie.

Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Mai dorește cineva să ia cuvântul?

Înțeleg că nu.

Supunem la vot amendamentul domnului cosilier Palaș:

Cine este pentru?        - 14 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva? - 7 voturi

Cu 14 voturi ”pentru” și 7 ”abțineri” ale consilierilor Sîrbu-Simion Gheorghe, Răcășean Florica, Băzăvan Larisa, Staicu Zoia, Bolocan Iulian, Minea Constantin Gabriel și Cosma Marcian, amendamentul a fost adoptat.

*

Dl Palaș-Alexandru Paul

O ultimă observație, nu amendament, necesară secretariatului, în urma primului meu amendament A.S.S.C.-ul a venit cu anexa 62 care trebuie să fie luată în vedere la întocmirea bugetului.

Mulțumesc!

*

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot proiectul:

Cine este pentru?        - 21 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva?  -

Cu 21 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

O întrebare, domnul Primar, rugămintea este dacă mai avem ceva de rezovat, nu cu foarte mult timp înainte, dar poate reușim o organizare mai bună, vă rog mult de tot, ca să putem să vorbim între noi, să asigurăm prezența.

Și numărul doi, dacă aveți cea mai mică idee cum se va întâmpla cu ședința de consiliu local, pentru că va trebui să convocăm niște ședințe de comisii, știți toată procedura. Aveți cea mai mică idee? Dacă nu, ar fi bine să stăm de vorbă în particular ca să reușim o organizare.

Dl Primar

Am discutat la A.M.R. Să vedem legat de procedura de vot. Nu este specifică o procedură de vot electronică.

Dl George Sorin Botez

Până la urmă, cred că sunt în asentimetul dumneavoastră și al colegilor, nu o să fie o mare problemă să venim, stăm mai răsfirați, poate nu or să intre toți, vedem cum facem.

Ideea era să ne putem organiza noi cu comisiile ca să nu le mai facem strâns.

Dl Primar

La nivel de comisii fiecare dintre dumneavoastră aveți tablete, cred că putem să creem o platformă astfel încât discuțiile din comisie să fie în sistem teleconferință.

Dl George Sorin Botez

Cum apreciați, dar să ne anunțați și pe noi, vă rugăm frumos!

Mulțumesc!

***

Dacă nu mai sunt alte intervenții, declar ședința închisă și vă doresc o zi bună în continuare.

***

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George Sorin Niculae BOTEZ


SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV


Verificat, Șef Serviciu, Adriana Cîrstea

Întocmit, consilier Claudia-Maria Ilă