ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

P R O C E S - V E R B A L

al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 16 iulie 2020

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului municipiului Ploiești, Adrian-Florin Dobre nr. 1594/14.07.2020.

*

La ședință au participat un număr de 19 consilieri din 27 în funcție, absenți fiind consilierii Bolocan Iulian, Botez George Sorin Niculae, Cosma Marcian, Ganea Cristian, Mateescu Marius Nicolae, Pană George, Sorescu Alina și Vîscan Robert.

La ședință au mai participat: Domnul Adrian Florin Dobre Domnișoara Mihaela Zaharia


- Primar

- Șef Serviciu Juridic Contencios, Contracte

***

Ședința a fost condusă de domnul consilier Sîrbu-Simion Gheorghe.

Dra Mihaela Zaharia

Bună ziua!

Vreau să vă anunț că domnul președinte ales al consiliului local, nu poate participa la această ședință, motiv pentru care este necesar să faceți propunere pentru un nou președinte pentru această ședință.

Dl Popa Gheorghe

Îl propun pe domnul consilier Sîrbu Gheorghe.

Dra Mihaela Zaharia

Supun la vot propunerea ca domnul consilier Sîrbu să fie președintele acestei ședințe:

Cine este pentru?        - 19 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva?  -

19 voturi ”pentru”.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre ”privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința extraordinară din 16 iulie 2020”, cu domnul președinte Sîrbu-Simion Gheorghe:

Cine este pentru?        - 19 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva? -

Cu 19 voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Bună ziua!

Declarăm deschise lucrările ședinței de astăzi cu Imnul de Stat al României!

*

O să facem prezența.

S-a efectua prezența consilierilor prin strigare.

Suntem prezenți la lucrările ședinței 19 consilieri din 27. Lipsec 8 consilieri.

Ordinea de zi v-a fost transmisă. Sunt două proiecte pe ordinea de zi de astăzi.

Primul proiect ”Proiect de hotărâre privind atestarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și al doilea ”Proiect de hotărâre de modificarea a Hotărârii Consiliului Local nr.227/29.06.2020 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, precum și a contribuției proprii în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultată în urma etapei de evaluare și selecție, a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție - a proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic 1 Mai - Ploiești” cod SMIS 126860”

*

Supunem la vot ordinea de zi:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

*

Dl Dănescu Ștefan

Să ne spună doamna Secretar dacă au toate vizele.

Dra Mihaela Zaharia

Vă rog să-mi permiteți!

În ceea ce privește primul proiect de hotărâre, avem avizul ministerului, știm că există, însă nu a ajuns fizic la noi.

Dl Dănescu Ștefan

Doamnă are viză de la dumneavoastră sau nu are?

Dra Mihaela Zaharia

În acest moment, nu are viză de legalitate, dar îndeplinește condițiile pentru a fi discutat. Există rapoarte de specialitate, există...

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Doamna Zaharia, haideți să ne înțelegem. Am chemat consilierii aici. Întrebarea domnului consilier Dănescu a fost simplă: are aviz de legalitate sau nu?

Dra Mihaela Zaharia

Nu are în momentul acesta viză de legalitate pentru că nu avem fizic acest aviz al ministerului.

Dl Dănescu Ștefan

Vi-l asumați doamnă sau nu?

Dra Mihaela Zaharia

7—r—““t-------

În situația în care.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

De ce ați convocat ședința?

Dra Mihaela Zaharia

A fost convocată de domnul primar.

Dl Dănescu Ștefan

Doamnă, vi-l asumați?

Dra Mihaela Zaharia

Înțeleg că sunt urgențe, o să-l rog pe colegul meu să vă explice de ce a fost convocată această ședință.

Dl Dănescu Ștefan

Doamnă nu asta contează. Vă asumați proiectul sau nu?

Dra Mihaela Zaharia

Proiectul de hotărâre va fi contrasemnat în măsura în care...

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Doamnă, nu mai răspundeți cu o nouă întrebare. Domnul consilier v-a pus întrebarea clară.

Dl Dănescu Ștefan

Doamnă, vi-l asumați sau nu? Este simplu.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Vi-l asumați? Da sau nu?

Dra Mihaela Zaharia

V-am spus, în acest moment nu există avizul fizic.

Dl Dănescu Ștefan

Deci vi-l asumați? Nu vi-l asumați, să înțeleg.

Dra Mihaela Zaharia

Nu are viză de legalitate în acest moment.

Dl Dănescu Ștefan

Nu intră pe ordinea de zi. Următorul!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Corect!

Doamna Zaharia, încă o dată vă întreb, domnul consilier a fost foarte clar și eu vă mai întreb încă o dată în plen, aici: vă asumați acest proiect de hotărâre? Da sau nu?

Pentru că noi nu suntem de specialitate. Dumneavoastră sunteți juriștii consiliului local care trebuie să dați viza. Da sau nu?

Este simplu pentru noi. Vă asumați? Da sau nu?

Dra Mihaela Zaharia

În acest moment nu este vizat.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu îmi răspundeți cu ”în acest moment”. Vă asumați sau nu?

Dl Dănescu Ștefan

Domnul președinte, îmi cer scuze! Solicitați cinci minute de consultări, vă rorg frumos! Să se mai gândească doamna Zaharia.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Suspendăm ședința cinci minute, poate doamna Zaharia se mai documentează și ne spune da sau nu.

*

PAUZĂ

*

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Stimați colegi, continuăm dezbaterile!

Proiectul nr. 1 de pe ordinea de zi a primit viză de legalitate din partea doamnei Zaharia, deci poate intrate intra în dezbatere.

Mai sunt alte probleme vizavi de acest proiect?

Dl Dănescu Ștefan

Al doilea are viză?

Dra Mihaela Zaharia

Are.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Ambele proiecte au viză de legalitate.

Supun la vot odinea de zi:

Cine este pentru?        -     19 voturi

Dl Andrei Gheorghe

Domnul președinte, permiteți!?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Poftiți domnul Andrei!

Dl Andrei Gheorghe

A spus că dă viză de legalitate sub rezerva a nu știu ce, că nu am înțeles.

Dra Mihaela Zaharia

Îmi permiteți, domnul președinte!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Imediat o să explice doamna Zaharia. Poftiți doamna Zaharia!

Dra Mihaela Zaharia

Bună ziua din nou!

Cu privire la acest proiect, vă aduc la cunoștință faptul că vizez acest proiect, dar dacă în cursul zilei de astăzi nu va veni avizul, hotărârea nu va fi contrasemnată. Deci poate fi discutată, proiectul are viză, nu va fi contrasemnată hotărârea dacă nu vom primi avizul fizic de la minister.

Dl Andrei Gheorghe

Și dacă noi dăm aviz favorabil și dumneavoastră după aceea nu contrasemnați, ce se întâmplă?

Dra Mihaela Zaharia

Nu v-a exista hotărârea de consiliu.

Dl Dănescu Ștefan

Nu-și produce efectele.

Dra Mihaela Zaharia

Nu-și va produce efectele hotărârea dumneavoastră.

Nu va exista o hotărâre de consiliu.

Dl Andrei Gheorghe

Asta voiam să aud.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul Andrei, dacă mă ascultați?

Aceste hotărâri trebuie semnate și de președintele de ședință, adică de mine. Fiți convins că nu voi semna aceste hotărâri până nu vor avea semnătura doamnei Zaharia de aici din dreapta mea. Fiți covins de asta.

Dl Andrei Gheorghe

În regulă!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Ordinea de zi a fost adoptată cu 19 voturi ”pentru”.

***

Intrăm în primul proiect ”Proiect de hotărâre privind atestarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă referitor la primul proiect mai sunt și alte lucruri sau alte comentarii?

Poftiți domnul Popa!

Dl Popa Gheorghe

Mulțumesc domnul președinte!

Sunt câteva modificări în textul hotărârii, dacă se poate afișa, mai mult de formă, referitor la ani, la un număr cadastral. Sunt cu roșu consemnate. Deci amendamentul cuprinde aceste modificări de formă.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Dacă mai sunt și alte propuneri?

Dacă nu, supun la vot amendamentul făcut de domnul consilier Popa:

Cine este pentru?        -     19 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva?  -

Cu 19 voturi ”pentru” amendamentele au fost aprobate.

*

Dacă nu mai sunt alte comentarii, supun la vot proiectul!

Cine este pentru?        -     19 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva?  -

Cu 19 voturi ”pentru” proiectul a fost adoptat.

***

Trecem la proiectul nr. 2 ”Proiect de hotărâre de modificarea a Hotărârii Consiliului Local nr. 227/29.06.2020 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, precum și a contribuției proprii în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultată în urma etapei de evaluare și selecție, a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție - a proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic 1 Mai - Ploiești” cod SMIS 126860 - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.”

Dacă sunt comentarii?

Aș dori să întreb, de la Direcția Investiții sau de la Direcția Relații Internaționale este cineva care să ne spună câteva lucruri?

Dna Marin Teodora - Administrator Public

Este de la Direcția de investiții doamna Iamandi.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Doamna director, poftiți!

Dna Iamandi Mihaela - Direcția Tehnic Investiții

Este un proiect de care nu se ocupă Direcția Tehnică, dar totuși pot să vă spun că acest proiect nu prezintă modificări substanțiale, nu prezintă modificări de valoare, sunt niște modificări de formă.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumesc!

Doamna director, vă rog să repetați acolo care este procentul de cofinanțare al primăriei Ploiești. Să fie înregistrat. Rămâne 2%?

Dna Iamandi Mihaela - Direcția Tehnic Investiții

2% și neeligibile.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Am înțeles, 2%. Rămâne 2%. Să fie înregistrat.

Mulțumesc doamna director!

Alte propuneri mai sunt? Nu mai sunt.

Atunci supun la vot proiectul:

Cine este pentru?        -     19 voturi

Cine este împotrivă?     -

Dacă se abține cineva?  -

Cu 19 voturi ”pentru” proiectul a fost adoptat.

***

Dacă nu mai sunt alte intervenții, declar ședința închisă și vă doresc o zi bună în continuare.

***

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe SÎRBU-SIMION


SECRETAR GENERAL,

Ioana Geanina SERBINOV


Verificat, Șef Serviciu, Adriana Cîrstea

Întocmit, consilier Claudia-Maria Ilă