ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

P R O C E S - V E R B A L al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 14 mai 2020

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului municipiului Ploiești, Adrian-Florin Dobre nr. 1305/13.05.2020.

*

La ședință au participat un număr de 25 consilieri din 27 în funcție, absenți fiind consilierii: Nicolae-Vlad Frusina și Sorin Văduva.

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian-Florin Dobre        - Primar

Doamna Ioana-Geanina Serbinov     - Secretar General

***

Ședința a fost condusă de domnul consilier George-Sorin-Niculae Botez. ***

Dl George Botez

Bună ziua!

Suntem prezenți un număr de 25 de consilieri. Lipsesc 2 colegi, domnii Văduva și Frusina. Constat îndeplinită existența cvorumului.

Începem ședința cu Imnul de stat.

*

Avem un punct suplimentar pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli al SERVICIULUI PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI pe anul 2020”.

Am înțeles că se mută între capitole pentru achiziția de termoscanere.

Esti cineva împotrivă să se includă acest punct pe ordinea de zi? -

Se abține cineva?             -

Apreciez că, cu 25 de voturi pentru, a fost inclus pe ordinea de zi.

*

Supun la vot ordinea de zi:

Este cineva împotrivă?               -

Se abține cineva?                     -

Cu 25 de voturi pentru a fost aprobată ordinea de zi.

***

Punctul nr. 1 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2020 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești”.

Dacă sunt discuții de făcut? Ne poate spune și nouă cineva, aduși fiind așa repejor de acasă, la ce se referă acest proiect?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

În proiectul respectiv sunt o serie de rectificări de sume și de alocări de sume pentru ASSC astfel încât, fiind un serviciu pe care dânșii îl au, sunt cumpărate termometrele necesare pentru fiecare școală în parte pentru a putea face acel triaj epidemiologic la intrarea la cursuri și la examene pentru perioada 2-12 iunie și pentru perioada de examene.

Banii sunt dați prin ASSC pentru că aceste dispozitive vor fi folosite de către personalul medical din cadrul ASSC-ului care deservește școlile.

Dl George Botez

Și banii de unde-i luăm?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Sunt bugetați de la noi.

Dl George Botez

Din ce capitol?

Dl Paul Palaș

Vă spun eu: de la „reparații școli” până când primim banii de la Telekom.

Dl Cristian Ganea

Și dacă nu primim banii de la Telekom?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Domnul președinte aici vorbim de o suplimentare cu 15 mii de lei la ASSC pentru....

Dl George Botez

Îmi cer scuze, ce valoare este?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

15 mii de lei.

Dl Gheorghe Andrei

97 de mii.

Dl Cristian Ganea

97 de mii.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Nu. Asta este ca sursă de finanțare din bugetul local. Și mai avem de dat...

Dl Cristian Ganea

Domnul Palaș, faceți dumneavoastră lumină, pentru că sunt 3 sume diferite. Probabil că trebuie adunate.

Dl Paul Palaș

Da, au fost luați aproximativ 400 de mii de lei de la „reparații școli”, aproximativ 90 de mii de lei s-au dus către ASSC, ceea ce ne-a explicat domnul primar iar diferența către școli pentru dotarea corespunzătoare...

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Acolo este un alt proiect de hotărâre.

Avem 82 de mii de lei pentru servicii de sănătate publică, pentru partea de termometre, mai avem 500 de mii de lei către Serviciul de asistență acordată pentru persoanele în vârstă pentru măsurile care trebuie luate în continuare pentru căminul de bătrâni.

Dl Cristian Ganea

Domnul primar, de ce nu am făcut acest lucru acum 2 zile, când am avut ședință?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Ultima ședință am avut-o vineri iar noi am așteptat toate datele și am o serie de 5             5                                                                                              5      1                                                5

clarificări către Inspectoratul Școlar pentru a vedea numericul de elevi care vor veni la cursuri și la exemene în perioada respectivă, numărul de profesori, astfel încât să putem să acordăm, pe de o parte, termoscanere pentru accesul în școală, pentru controlul epidemiologic și, pe de altă parte, pentru a putea da școlilor numărul necesar de ,ăști și alte materiale pentru această perioadă.

Dl Cristian Ganea

Eu vă întreb, pentru că, chiar dacă ASSC-ul este în subordinea mea, de mult nu mai este în subordinea mea. Aș dori să schimbați dispoziția și s-o dați secretarului sau city managerului pentru că așa este corect. Eu sunt luat în bâză de către colegii mei că apar proiecte despre care aflu în ziua respectivă, mai mult sau mai puțin.

Eu vreau să știu dacă această aprovizionare este pentru anul școlar până la sfârșit sau și pentru deschiderea din septembrie dacă este cazul?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Partea de achiziție termometre, termoscanere este pentru tot ceea ce va urma de aici înainte. Partea de achiziție pe care școlile o va face pentru materiale sanitare este doar pentru această perioadă de 2-12 iunie și pentru perioada examenelor.

Dl Cristian Ganea

Țin să vă amintesc dumneavoastră și colegilor că avem, în Ploiești, colegii cu peste 1500 de elevi, dacă fiecare elev va fi măsurat la intrare cu acel termoscaner durează 2-3 secunde, înmulțiți cu 1500 și vedeți ce înseamnă ca timp. Ar trebui găsită o altă modalitate, camere de termoviziune, care sunt și mult mai ieftine, am înțeles de la doamna Doniceanu că sunt în jur la 1500 de euro. Ar trebui dotate cu așa ceva. Acum, pentru perioada aceasta, sunt bune aceste termometre digitale dar gândiți-vă, Mihai Viteazul, Caragiale, Regina Maria, sunt licee cu peste 1500 de elevi, hai să zic 1000 deci va fi o înghesuială și nu se va mai putea ține acea distanță socială. Pe camere, în momentul în care copiii intră în liceu, vor putea fi repede controlați.

Nu este o hotărâre pe care s-o luăm astăzi dar trebuie să ne gândim serios la ea.

Mulțumesc!

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Pentru perioada care vine acum, numărul elevilor este extrem de redus. Vor fi clasele a VIII-a și clasele a XII-a. În altă ordine de idei, în colegii în care sunt un număr destul de mare de elevi, sunt selectate pe cursuri care se țin în prima parte a zilei și cursuri care se țin în partea a doua a zilei. Mai ales că nu toate cursurile încep la aceași oră. Pentru colegii, noi am stabilit că vom cumpăra 2 sau 3 termometre iar, pentru școlile cu un număr mai mic de elevi, vom cumpăra un singur termometru astfel încât să evităm aglomerația.

Oricum, pentru noi, chestiunea aceasta de a face acest control epidemiologic la intrarea la cursuri, pe perioada 2-12 iunie va fi un test. Vedem cum va funcționa și în funcție da acest lucru vom lua decizia și vedem ce vom face în septembrie, dacă școlile vor începe în septembrie.

Dl George Botez

Domnul Andrei, vă rog.

Dl Gheorghe Andrei

Domnul președinte, aș dori, până la ședința următoare, o situație cu cheltuirea banilor care au fost repartizați în această perioadă, în ședințele anterioare, pentru această situație. La fiecare ședință aproape, am repartizat o sumă de bani, acum iarăși. Noi avem o evidență a cheltuielilor că poate avem bani necheltuiți și-i foloseam aici?

Până la ședința următoare, vreau o situație clară a cheltuirii acestor bani.

Dl George Botez

Când spuneți asta vă referiți la o listă a achizițiilor cu prețuri unitare, valoarea totală a achiziției pe fiecare sortiment în parte.

Dl Gheorghe Andrei

Exact.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

În momentul de față, acea sumă alocată de aproximativ 100 de mii de lei pentru școli pentru a-și cumpăra dezinfectanți sau materiale sanitare nu a fost cheltuită decât într-o proporție extrem de mică, aproximativ 5%. Imediat, după ce noi am dat acea hotărâre, a venit decizia la nivel național de suspendare a cursurilor. Noi , în momentul de față, am alocat sume de bani necesare pentru achiziționarea măștilor speciale și pentru partea aceasta de dezinfectanți vom utiliza sumele pe care deja le-am transmis prin hotătârea anterioară, prin care am alocat 100 de mii de lei.

Dl Gheorghe Andrei

Eu doresc o situație concretă a cheltuirii banilor.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Da, o să prezentăm și această situație pe baza execuției la nivelul fiecărei școli în parte, colegiu sau liceu.

Dl Cristian Ganea

Domnul primar, eu văd pe o fundamentare doar 37 de termometre. Sunt suficiente?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Calculele sunt făcute în funcție de datele pe care le-am primit de la Inspectoratul Școlar și în funcție de spațiile în care se vor desfășura cursurile respective.

Dl George Botez

Domna Teodora, am și eu o întrebare: spuneți-mi și mie - la ce folosesc halatele de unică folosință în sistemul de învățământ? Sau capelinele?

Dna Teodora Marin - administrator public

Sunt folosite de către personalul medical al ASSC-ului, asistenți și medici când vor efectua triajul la intrarea în unitatea de învățământ.

Dl George Botez

Numai un pic, este vorba de 1300 de halate de unică folosință.

Dna Teodora Marin - administrator public

40 de unități de învățământ...

Calculul nu l-am făcut eu ci ASSC-ul dar ei au făcut o estimare pentru cele 12 zile în care se vor desfășura cursuri și examene.

Dl Gheorghe Andrei

Inspectoratul Școlar trebuia să vină pentru că ei au o evidență clară a numărului de...

Dna Teodora Marin - administrator public

Inspectoratul Școlar a trimis o adresă la solicitarea Primăriei Ploiești și ne-au cerut mult mai mult decât am estimat noi. Cred că este anexă la hotărâre.

Dl George Botez

Și așa trebuie să fie la triaj acolo, când stă cu termometrul în mână, să aibă și halat și bonetă? Este cumva vreo zonă cu reacții chimice? Ce este acolo? Cine a stabilit regulile acestea? Eu nu am văzut undeva o prescripție care să spună că trebuie să fie echipați de parcă ar fi în mijlocul infecției. Este un triaj. Înseamnă bani pe care-i dăm ca să ne formalizăm. Nu mai bine cumpărăm pentrun copii câte ceva? Este mult mai important, din punctul meu de vedere, sau la fel de important, ca părinte spun, mai important este ca acei copii să fie în siguranță. Dar triajul în sine? Haideți să fim serioși.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Domnul Botez, vedeți că sunt niște condiții în care se fac, pentru că dacă apare o persoană care are temperatură, de exemplu, trebuie să se ducă pe o altă procedură. Iar, toate aceste proceduri sunt stabilite de către Direcția de Sănătate Publică. La absolut toate locațiile în care se face triaj epidemiologic, o să vedeți că personalul care face acest triaj dispune de halat, de bonetă, de acei papucei speciali, măști și așa mai departe.

Dl George Botez

Și nu era normal domnul primar, când ne chemați de azi pe mâine ca să votăm, să ni se comunice și nouă, să ni se spună: am pus capelină că cere Direcția de Sănătate, am pus hermelină, că cere directoarea...

Nu era normal? Este normal doar să vin aici și să ridic mâna pe niște bani din bugetul local, pe niște cheltuieli care nu sunt fundamentate și unde, să mă ierte Dumnezeu dar, în loc de 1300 puteau să fie 700 sau 3000 că tot la fel de nefundamentat este.

Eu zic că era normal să fim și noi informați înaintea votului. Că așa probabil că o să vă votăm dar există posibilitatea să ne fi prostit iarăși, așa cum ați mai făcut-o de mai multe ori.

Dna Zoia Staicu

Bună ziua!

Pot să pun și eu o întrebare?

Aș vrea să întreb executivul dacă nu ar fi mai bine ca primăria să demareze procedura de achiziție pentru toate unitățile de învățământ și după aceea să putem să le repartizăm? Cred că am putea obține un preț mai bun.

Aș vrea să întreb și dacă cineva a luat informații și de la Câmpina sau în alte orașe cum s-a procedat?

Dl George Botez

Ii poate răspunde cineva doamnei consilier? Nu a venit nimeni de la achiziții și varianta aceasta nu a fost studiată. Suntem într-o situație de urgență spre alertă, chemați de acasă să votăm niște chestii pe care, dacă nu le votăm, o să se spună că ne -am îndreptat împotriva sănătății populației.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Domnul Botez, ideea este în felul următor: și atunci când noi am stabilit că dăm material dezinfectant sau alte materiale către școli pentru chestiunea legată de covid, și atunci am stabilit că dăm banii către școli. Pentru că nu este ok ca, în această perioadă, când toate școlile, colegiile pentru care noi trebuie să punem la dispoziție aceste materiale, să chemăm 100 de directori sau câți directori sunt, să dăm aceste materiale, să facem procese verbale de predare-primire în toată această perioadă.

Și atunci decizia, la momentul în care am dat acel dezinfectant a fost să transmitem la toate școlile sumele respective și achizițiile să fie fie făcute de către școli. Același lucru se face și în momentul de față. Și, dincolo de acest lucru, este și un termen mai scurt în care se pot face achizițiile respective având în vedere că fiecare școală își achiziționează pentru necesarul pe care-l are.

Dl George Botez

Domnul primar, eu sunt de acrod cu dumneavoastră în parte dar trebuie să fiți și dumneavoastră de acord cu mine și în perfect acord cu doamna consilier Zoia Staicu că, dacă se cumpără la o cantitate mai mare, prețurile sunt indiscutabil mai bune. Asta, după părerea mea, ar trebui să facă un bun gospodar al banului public. Dacă și acum invocăm rapiditatea, trăznetul și imperiozitatea acestei măsuri, situație în care să dăm frâu liber imaginației privind achizițiile, ce să vă spun? Pot să vă spun ceva? Doar că nu se gospodărește în mod eficient banul public.

Pe de altă parte, întotdeauna, în ultimul timp, am fost pus în situația de a face un balans între o cheltuire nejudicioasă a banului public și urgența acțiunii în sine. Ba că este covidul, ba fondul european, ba că trebuie mâine să plecăm cu actele de care știam de un an de zile dar hai în după-amiaza asta repede să ne strângem să votăm...

Nu are sens. Adică, orice întrebare pusă, care ar vrea să justifice o economie se lovește de un refuz de genul „planul motivat de urgență”.

Până la urmă, vă asumați responsabilitatea, noi votăm nu prețurile ci oportunitatea achiziției. Da, oportunitatea acestei achiziții există. Dacă dumneavoastră nu găsiți modalitatăți prin care să economisiți banul public, este problema dumneavoastră, dar eu vă spun că existau aceste posibilități.

Nu mai are sens, discutăm degeaba.

Mai dorește cineva? Înțeleg că nu.

Vot vă rog.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Domnul Bolocan?

Dl Iulian Bolocan

Nu am primit votul. Votez pentru.

Dl George Botez

Domnul Bolocan votează pentru.

Domnul Mateescu cum sunteți?

Dl Marius Mateescu

Pentru.

Dl George Botez

Avem 22 de voturi on line cu da, dl Bolocan a declarat că este pentru, domnul Mateescu a declarat că este pentru.

Domnul Sicoie nu a participat.

Avem 24 de voturi pentru, proiect adoptat.

***

Punctul nr.. 2 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SPITALULUI DE PEDIATRIE PLOIEȘTI pe anul 2020”.

Discuții? Ne poate explica cineva despre ce este vorba?

Dl Gheorghe Andrei

Vă spun eu: 120 de mii de lei pentru achiziționarea unei camere de termoviziune la intrarea în spital. Din fonduri proprii.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Se rectifică de la un titlu la celălalt în cadrul bugetului Spitalului de Pediatrie.

Dl Paul Palaș

Domnul președinte, dați-mi și mie voie să-mi exprim o opinie pe care mi-am exprimat-o și în timpul ședinței de comisie.

Nu știu dacă este atât de important faptul dacă banii sunt din fonduri proprii sau nu. La urma urmei sunt tot bani publici indiferent dacă vin de la bugetul municipiului Ploiești, dacă vin de la Casa de Sănătate sau dacă sunt bani obținuți din activitățile pe care le desfășoară spitalul respectiv. O cameră de termoviziune 120 de mii de lei mi se pare exagerat de mult.

Nu voi vota acest proiect din acest motiv. Mi se pare incorect fundamentat acest proiect și chiar scump. Este răspunderea domniilor lor dar nu vreau să girez cu votul meu.

Vă mulțumesc!

Dl George Botez

Domnul consilier Palaș, eu nu sunt acomodat cu prețurile la camerele de măsurat temperatura dar pun și eu o întrebare: în momentul în care noi facem alocarea, oare această achiziție nu se face în condiții de demnitate, eleganță, transparență și legalitate?

Pot eu să știu la ora aceasta, în calitate de consilier local, avocat de profesie dacă 120 de mii sau 150 de mii sau 300 de mii reprezintă un preț mare pentru achiziția un ui bun? Părerea mea este că nu. Eu zic că putem să alocăm și 3 milioane de lei pentru o astfel de achiziție dacă avem de unde și ea să se cumpere cu 1.200 de lei. Este preocuparea celui care face achiziția să nu încalce legea și să-și dea frâu imaginației așa cum s-a mai întâmplat de câteva ori pe zona crepusculară a primăriei Ploiești.

Eu așa văd problema. Dacă greșesc, îmi cer scuze, voi vota acest proiect.

Dl Gheorghe Sîrbu

In cadrul consiliului de administrație de la spital, domnul manager a venit și ne-a explicat că a cerut mai multe oferte de la firme producătoare privind acest aparat de măsurare a temperaturii.

Cineva l-a întrebat câți bani are nevoie de la primărie și a spus că nu are nevoie că schimbă lista de investiții.

Părerea mea este că nu este nicio grabă. Nu spun să nu cumpărăm acest aparat dar domnul manager de la spitalul de Pediatrie să vină și să ne prezinte în consiliul local mai multe oferte. Achiziția să fie în funcție de ofertele pe care le prezintă consiliului local.

Nu aș dori să vină cineva să spună, pentru că noi nu suntem de specialitate și nu știm cât costă acest aparat, să fim la mâna unor oameni care vin și nu știu cât cer. Și mie mi se pare mult 120 de mii un asemenea aparat dar nu știu cu cât se vinde.

Eu îi transmit managerului în această ședință să ia cât mai multe oferte, să le prezinte consiliului local și pe urmă să dea dispoziție la achiziții pentru a organiza licitația respectivă.

Dl Paul Palaș

Domnul președinte permiteți-mi să-mi spun punctul de vedere: la începutul ședinței am acceptat introducerea pe ordinea de zi a unui proiect suplimentar la SPFL. Proiectul acesta are ca obiect același lucru, achiziția de termoscanare. Atât doar că la SPFL achiziția se face cu 1.500 de euro/bucată, adică aproape 7000 de lei iar la Pediatrie se face cu 120 de mii de lei.

În aceeași ședință noi trebuie să aprobăm achiziții la prețuri exagerat de diferite. Nu este în regulă din punctul acesta de vedere. Pe de altă parte, spuneați dumneavoastră să este treaba lor, să achiziționeze cum doresc. Nu este așa domnul preeședinte. Pentru că alocarea în buget a unor sume de bani, dacă venim cu o sumă exagerat de mare pe un anumit capitol înseamnă că văduvim fără să vrem un alt capitol. Poate că banii aceștia puteau să fie alocați într-un alt capitol unde era cel puțin la fel de multă nevoie de ei. Nefăcând o alocare corectă, văduvim fără să vrem un capitol important.

Nu aș gândi lucrurile la modul acesta: las directorul să facă cum crede el de cuviință pentru că oricum el răspunde de bani.

Dl George Botez

Ca să concluzionez - dumneavoastră plecați de la premisa că dacă-i aloci mai mulți bani îl faci pofticios în a mări prețul. Adică, practic este o suspicionare a lipsei de obiectivitate în achiziția respectivă. Eu nu pot să gândesc așa.

Pe de altă parte, am fost chemat de urgență aseară la ora 17 fără să mi se pună la dispoziție niciun fel de fundamentare ca să rezolv niște probleme urgente. Eu nu știu la ora aceasta, nu sunt acomodat cu piața acestor termoscanere, știu că există o varietate mare ca și la laptopuri de la 1.200 de lei bucata la 30.000 de lei bucata. Eu nu știu ce face termoscanerul de la spital și nu știu cum arată termoscanerul de la finanțe.

Ca să fim extrem de obiectivi și să păstrăm aceeași linie, de acum încolo, ori de câte ori se alocă o sumă în buget pentru achiziție, să se vină cu un studiu privind piața și eventual prin jurăminte date în fața preotului că nu va fura.

Mi se pare că ne ducem mult prea departe cu o astfel de opinie. Nu văduvesc nimic, sper că la ora aceasta bugetul este nevăduvit, suma respectivă a fost luată de undeva dintr-un capitol, nu? Nu știu dacă am văduvit pe cineva. Așa văduvesc la toate punctele pentru că iau din altă parte.

Este foarte delicat modul în care ați pus dumneavoastră problema. Nu țin neapărat să avem același punct de vedere dar am vrut să mi-l exprim și eu.

Domnul Mateescu și apoi domnul Popa.

Aici noi discutăm de moralitate deja. Discutăm de cu totul și cu totul altceva. Haideți să ascultăm și cei doi colegi, să închidem subiectul și să dăm un vot.

Dl Marius Mateescu

Noi votăm oportunitatea, să nu uităm niciodată acest lucru. Votăm oportunitatea și este total aiurea să ne transformăm în polițiști financiari adică să punem sub semnul întrebării corectitudinea oricăruia dintre directorii de firme sau care operează cu bugetul.

Noi votăm oportunitatea restul are cine se ocupa.

De asemenea, mă întreb - oare nu ar fi corect, dumneavoastră aveți o firmă și țineți o ședință, nu trebuie să fie prezent acolo directorul economic, directorul juridic, directorul cu personalul? Dacă nu, țineți ședința singur. De câte ori ați ținut ședințele fără acești responsabili care să ne dea răspunsuri pertinente, corecte și profesioniste?

La începutul ședinței faceți prezența la consilieri și prezența celorlalți directori

1              5            5                  5    1                5                                       5    1                5                         5

responsabili cu diferite domenii. În momentul când nu sunt prezenți, nu ținem ședința. Cred că așa este cel mai corect. Atunci noi nu ne vom mai depăși atribuțiunile, să zic așa.

Mulțumesc!

Dl George Botez

Domnul Popa.

Dl Gheorghe Popa

Mulțumesc domnul președinte!

Așa cum ați afirmat și dumneavoastră, modificarea se face între capitolele spitalului. La prima vedere, într-adevăr pare că este o sumă destul de importantă dar, așa cum ați prezentat și dumneavoastră, aparatele respective sau complexitatea aparatelor pot diferi de la o firmă la alta și în funcție de necesitățile spitalului respectiv.

Bineînțeles că responsabilitatea achiziționării acestor aparate este în sarcina spitalului. Cu siguranță că și noi, ca și consilieri monitorizarea acestor achiziții că, până la urmă tot bani publici sunt și cu siguranță că vom avea un rezultat potrivit și poate chiar la o valoare mai mică, nu trebuie să se ajungă la această valoare. Chiar dacă s-a alocat o sumă mai mare, este posibil, în urma licitației sau a ofertelor care sunt să fie o sumă mai mică.

De aceea, și eu ca și consilier local și cu siguranță și colegii mei suntem în asentimentul a ceea ce ați prezentat și dumneavoastră, de a vota această oportunitate pentru achiziția acestui aparat pentru spital și bineînțeles cu supravegherea și monitorizarea pe această achiziție.

Vă mulțumesc!

Dl George Botez

Și eu vă mulțumesc!

Doamna Sălceanu, vă rog.

Dna Claudia Sălceanu

Domnul președinte, din câte știu eu, de fapt, la Pediatrie, nu cred că se cumpără un termoscaner, se cumpără un tunel unde se poate citi temperatura mai multor persoane în același timp. La spitalul de Pediatrie se merge părintele cu copilul în brațe, sunt copii mai mici, copii mai mari, bolnavi. Nu știu dacă se poate pune copilul în fața camerei să-i fie luată temperatura așa cum se va achiziționa la SPFL.

Mai am o întrebare: aceste termoscanere vor fi fixate pe un perete la un anumit nivel la SPFL, dacă va veni o persoană cu dizabilități, într-un scaun cu rotile, cum i se va lua temperatura? În acest tunel eu consider că poate fi luată cu ușurință temperatura, omul merge și temperatura i se ia.

Acum, eu nu știu ce să zic, într-adevăr este o diferență mare de preț. Dacă am fi avut suficienți bani în buget, probabil era bine să cumpărăm peste tot aceste termoscanere la 120 de mii. Dar, în condițiile în care nu avem bani, măcar la spital să avem un termoscaner de calitate.

Domnul manager de la Pediatrie să ne prezinte situația și sunt curioasă și la Schuller ce fel de termoscanere se vor cumpăra? Eu cred că se vor cumpăra tot din acestea de 120 de mii de euro. Iar, ca și prețul pieței, eu vă spun că este undeva la 110, 120 de mii.

Dl George Botez

Mulțumesc!

Dl Iulian Bolocan

Noi, consilierii aprobăm oportunitatea. Este un consiliu de administrație, este o chestiune morală până la urmă. Nu cred că trebuie să stabilim noi acum felul și tipul tunelului.

Dl George Pană

Domnul Bolocan ați vorbit de consiliul de administrație. Avem procesul-verbal al consiliului de administrație și nu văd nicio trimitere explicită la acest sistem sau cum s-o numi. Pentru că văd că vorbim de camere, vorbim de tunele, de termoscanere.

Cred că domnul manager ar fi trebuit să intervină și să ne explice exact ce dorește să ia. Pentru că niciunul dintre noi nu are priceperea necesară și cu atât mai puțin când vorbim și de bani ar trebui să știm despre ce este vorba.

În procesul-verbal al consiliului de administrație, care a fost convocat telefonic, nu știu cum li s-a explicat ceea ce au de votat, văd că au votat dar se vorbește doar de necesitatea rectificării BVC-ului. Nu spune pentru ce, în ce măsură, care sunt costurile și care sunt detaliile.

Este o chestiune, hai să-i spunem tehnică pe care ar fi trebuit s-o lămurim anterior.

În lista de investiții pe care vor s-o modifice, de asemenea vorbim de „achiziție cameră detectivă temperatură umană”. Ce cameră este aceasta, cum se comportă, pentru câte persoane este validă, care sunt măcar minimele caracteristici ca să înțelegem suma care se încearcă să se transfere de la un capitol la altul. Pentru că, așa cum am înțeles eu, se transeferă de la „aparate de radiologie cu două posturi...”. Iată, aici au dat niște detalii. Aici vorbim doar de o cameră simplă.

Cred că de aici apare principala lipsă de siguranță în votul final pe care trebuie să-l dăm. Dar, având în vedere că s-a tot afirmat că în consiliul de administrație s-a hotărât chestiunea aceasta, s-a afirmat și de către membrii consiliului de administrație de acolo în cadrul comisiei de buget finanțe că domnul director i-a asigurat că s-a discutat această chestiune (eu nu am găsit-o în procesul-verbal) în consiliul de administrație și că s-ar fi dat acordul și că până la urmă discutăm de o chestiune de oportunitate, cum s-a mai spus în cadrul consiliului local, pentru a-i da posibilitatea directorului de acolo să achiziționeze acest sistem care, în mod evident, este absolut necesar, voi face un apel atât către consiliul de administrație cât și către domnul manager să fie foarte atenți la momentul la care achiziționează acest bun (cum s-o numi el - cameră, tunel sau cum s-o numi) pentru că este o necesitate. Și, după ce va face această achiziție, în ipoteza că va trece acest proiect de hotărâre, să vină și să prezinte consiliului local toate detaliile bunului pe care l-au cumpărat și (foarte important) toate ofertele solicitate pentru acest bun.

În condițiile în care se va întâmpla acest lucru, cred că lucrurile se vor lămuri pe ansamblu.

Ca atare, eu voi vota acest proiect strict pentru că vorbim de oportunitate. Încă o dată spun că responsabilitatea totală cu privire la cheltuirea sumei necesare pentru achiziționarea acestui aparat aparține managerului și consiliului de administrație.

Mulțumesc!

Dl Gheorghe Sîrbu

Domnul președinte, dacă-mi permiteți?

Dl George Botez

Vă rog.

Dl Gheorghe Sîrbu

Mulțumesc domnul președinte!

Așa cum a precizat și domnul viceprimar, aș vrea să spun în această ședință ce l-am rugat pe domnul manager, să facă o informare în consiliul local cu toate datele tehnice și cu ofertele de preț pentru acest aparat. Mă așteptam ca astăzi, când aduce proiectul de hotărâre (că noi am discutat de o săptămână în consiliul de administrație) să aducă o informare în consiliul local, despre ce aparat este vorba, date tehnice și preț. Văd că a adus doar copii de pe procesul-verbal. Restul nu a adus la dosarul respectiv.

Am rugămintea către manager să informeze atât consiliul local cât și consiliul de administrație, cât de urgent poate, asupra detaliilor tehnice pentru acest aparat și a ofertelor de preț ca să putem să ne dăm seama ce se achiziționează de direcția lui de achiziții de acolo.

Dl George Botez

Și ce propuneți domnul Sîrbu?

Dl Gheorghe Sîrbu

Eu propun să nu votăm astăzi acest proiect, să-l amânăm pentru săptămâna viitoare și să vină domnul director să aducă informarea către consiliul local asupra datelor tehnice ale acestui aparat.

Dl George Botez

Acum vă pun și eu o întrebare: suntem 27 de oameni care venim ca să aprobăm o hotărâre în condițiile în care dumneavoastră, în calitate de membri ai consiliului de administrație, cu bună-credință și cu bună intenție, ați solicitat anticipat niște precizări. Spuneți-mi și mie - de ce aș mai veni eu încă o dată pentru că nu știu cine nu a vrut să facă precizările acelea? Vă întreb și eu.

Dl Gheorghe Sîrbu

Aveți perfectă dreptate domnul președinte.

Încă o dată repet: personal l-am rugat pe managerul spitalului să vină cu o informare în cadrul consiliului local cu date tehnice ale aparatului și cu prețul.

Dacă nu a făcut acest lucru astăzi, în ședință, eu propun prorogarea.

Nu mi se pare normal. Având în vedere și discuția aceasta telefonică. Eu sunt convins că din cei doi membri ai consiliului local din consiliul de administrație, un reprezentant al primarului și doi de la Direcția de Sănătate, cred că niciunul nu știe la ora aceasta date tehnice despre aparat sau oferte de preț. Sunt convins.

Dl George Botez

De unde a fost scoasă valoarea aceasta?

Pentru că există niște reguli - în momentul în care soliciți niște bani, trebuie să vii cu un studiu de piață și să spui - am întrebat prin telefon la firma ... și prețul orientativ ar fi cam acesta... și atunci se pune în discuția consiliului de administrație.

Dl Gheorghe Sîrbu

Au pus căruța înaintea cailor.

Ne-au consultat în consiliul de administrație și noi am fost de acord ...

Dl George Botez

Dacă dumneavoastră, în consiliul de administrație ați dat viza fără să vedeți despre ce este vorba, forțați de împrejurările tehnice ale ședinței respective și dacă dumneavoastră ați cerut aceste explicații suplimentare ca să le aveți în vedere dat fiind viteza de repede înainte și eu aș fi de acord cu o prorogare.

Drept pentru care, supun la vot prorogarea discutării acestui proiect pentru refundamentare. Și se va discuta fix atunci când acest proiect va avea fundamentarea și o să avem și noi ședință ordinară.

Dl Gheorghe Popa

Eu voiam să spun, așa cum am spus și mai devreme, că această achiziție este oportună și necesară și grupul PNL susține acest proiect și va vota acest proiect.

Dl George Botez

Păi da, dar domnul Sîrbu a făcut propunerea de prorogare.

Dl Gheorghe Sîrbu

Oportunitatea eu am înțeles-o de când am avut consiliul de administrație, am fost de acord cu achiziționarea acestui aparat.

Problema mea este că domnul manager trebuia să respecte ce i-am spus atunci și să vină și cu o informare privind datele tehnice ale acestui aparat și preț.

Dl George Botez

Urmează domnul Ganea după care eu vă rog, (că noi avem niște reguli aici, nu discutăm pe partide) haideți să ne punem de acord ca să știm ce facem și să nu începem, într-o ședință on line, 24 câți am mai rămas, cu 24 de idei. Haideți să ne punem de acord, pe grupuri, pe sexe, pe partide, vă rog.

Dl Cristian Ganea

Eu nu zic că nu este oportun acest aparat. Mai devreme am discutat că am avea nevoie de asemenea aparate și la colegii. Suma de unde a fost scoasă nu este fundamentată. Mai devreme am discutat, în timpul ședinței de buget, de un aparat similar care cost 1500 de euro...

Dl Gheorghe Sîrbu

Nu este identic.

Dl Cristian Ganea

Vă rog frumos.

Un aparat aproximativ cu aceeași denumire, care ia temperatura. Și costă 1500 de euro. Noi vorbim de un Logan și de un Mercedez. Totdeauna este bine să cumperi un Opel ca să ai un raport preț/calitate. Pentru că nu avem bani să-i aruncăm pe geam.

Iar dacă, dumneavoastră care faceți parte din consiliul de administrație, nu sunteți lămurit, noi care am aflat astăzi, ce lămuriți să fim?

De ce nu am cumpărat acest aparat vinerea trecută? De ce nu a fost pe ordinea de zi când a fost ședință? Tot timpul ni se arată o momeală, haideți să votăm o grădiniță pe fonduri europene și de la un proiect pe fonduri europene mai vin 10 pe lângă.

Doamna secretar vă rog frumos, haideți să încercăm să păstrăm caracterul de urgență pentru că ordinara a ajuns să fie cu 3 proiecte și săptămânal să avem câte 2 ședințe.

Dna loana-Geanina Serbinov - Secretar General

Caracterul de urgență îl acordă inițiatorul proiectului.

Dl Cristian Ganea

Și care este urgența în proiectul acesta? Unde scrie urgența pentru acest aparat?

Dna loana-Geanina Serbinov - Secretar General

Urgența a fost motivată în referatul de aprobare de măsura prevenirii...

Dl George Botez

Măsura prevenirii covidului este de ieri? Este de vreo două luni.

Dl Gheorghe Sîrbu

Domnul președinte, la spitalul de Pediatrie, aseară s-au finalizat spațiile respective pentru dotările acestea. Dacă doriți, după ședință, puteți merge acolo. Cu intrările speciale, cu ieșirile speciale.

Dl George Botez

Știți foarte bine că atât eu cât și colegii mei am sprijinit spitalul de Pediatrie ori de câte ori a fost nevoie. Dar, dacă dumneavoastră în calitate de membru în consiliul de administrație spuneți astăzi că ați cerut niște lămuriri suplimentare și că acordul dumneavoastră a fost luat formal și că la ora aceasta nici măcar dumneavoastră care sunteți membru în consiliul de administrație habar n-aveți pe cât urmează să ia acest aparat, eu nu mai votez acest proiect.

Dl George Pană

Subscriu.

Dl George Botez

Drept pentru care, o să mai ascultăm încă o colegă care a cerut cuvântul și voi supune la vot propunerea de prorogare.

Dna Zoia Staicu

Toate aceste discuții eu cred că sunt puse într-un mod nefiresc. În caietul de sarcini putem trece caracteristicile tehnice ale acestui aparat pe care noi ni le dorim, urmând ca, comisia de selecție să stabilească și prețul cel mai bun și caracteristicile pe care...

Dl George Botez

Da doamnă dar noi nu știm astăzi dacă trebuie să cumpărăm un cal, o vacă sau o găină. Spunem că vrem să cumpărăm o viețuitoare. Nu știm ce vrem să cumpărăm. Dacă eu nu știu ce vreau să cumpăr acolo, spuneți-mi și mie, pot eu să spun dacă este oportun sau nu?

Am înțeles punctul dumneavoastră de vedere - este nefiresc. Eu zic că este firesc.

Dna Liliana Băescu - Serviciul Informatică

Domnul Vișean dorește să se conecteze.

Dl George Botez

Este prea târziu, trebuia să vină aici.

Supun la vot electronic propunerea de prorogare a domnul Sîrbu. Dacă doriți prorogare se va vota cu „da”, dacă doriți să vă abțineți aveți butonul „abținere”, dacă sunteți împotriva prorogării veți vota cu „nu”.

S-a procedat la votarea electronică a propunerii de prorogare a proiectului de hotărâre.

Luați act că domnul Andrei a părăsit ședința. Suntem 23.

Domnul Bolocan nu ați votat.

Dl Iulian Bolocan

Sunt împotriva prorogării.

Dl George Botez

On line avem 9 voturi pentru, 7 voturi împotrivă: Gheorghe Popa, Constantin Grigore, Valentin Marcu, Florica Răcășean, Bogdan Hodorog, Zoia Staicu, Larisa Băzăvan și 5 abțineri Marcian Cosma, Marilena Stanciu, Claudia Sălceanu, Ștefan Dănescu, Gheorghe Sîrbu.

Domnul Sîrbu dumneavoastră propuneți prorogarea și vă abțineți?

Dl Gheorghe Sîrbu

Da. In consiliul de administrație am fost toți membri de acord. M-am abținut.

Dl Cristian Ganea

In comisia de buget ați fost pentru.

Dl Gheorghe Sîrbu

Da, am fost pentru acest proiect.

Dl George Botez

Domnul Sîrbu dumneavoastră vă abțineți la prorogare?

Dl Gheorghe Sîrbu

Da.

Dl Cristian Ganea

Păi ați propus-o.

Dl Gheorghe Sîrbu

Nu are nimic, m-am abținut. Care este problema?

Dl George Botez

Cei care nu au votat on line? Domnul Mateescu?

Dl Marius Mateescu

împotriva prorogării.

Dl George Botez

Domnul Bolocan?

Dl Iulian Bolocan

împotrivă.

Dl George Botez

Avem 9 voturi pentru, 9 voturi împotrivă și 5 abțineri, propunerea de prorogare nu a trecut.

*

Supun la vot proiectul de hotărâre.

Ați făcut 30 de minute de discuții ca să ajungem la concluzia că era bine înainte. Dar ne-am auzit.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Domnul Bolocan nu ați votat.

Dl Iulian Bolocan

Votez pentru.

Dl George Botez

On line sunt 14 voturi pentru și 7 abțineri: Paul Palaș, Gabriel Minea, George Botez, George Pană, Marius Dinu, Cristian Ganea, Robert Vîscan.

Domnul Bolocan cum votați?

Dl Iulian Bolocan

Pentru.

Dl George Botez

Domnul Mateescu?

Dl Marius Mateescu

Pentru.

Dl George Botez

16 voturi pentru și 7 abțineri, proiect adoptat.

***

Punctul 3 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2020”.

Ce se rectifică aici?

Dl Cristian Ganea

Păi, dacă s-au luat bani de la DTI...

Dna Alina Popescu - Direcția Economică

Se suplimentează bugetul unităților de învățământ cu suma de 322 de mii, sumă care este formată din 172 de mii pentru achiziționarea măștilor pentru elevi și profesori care vor veni la școală în această perioadă iar 150 de mii pentru dezinfectare. Se suplimentează suma pentru dezinfectanți alocată școlilor inițial cu încă 150 de mii. Suma de 150 de mii a fost împărțită pe cele 40 de unități de învățământ astfel 4.875 pentru licee și colegii iar 3.000 pentru școli.

Dl Cristian Ganea

Este o mică problemă - cei 150 de mii pentru măști, pentru material dezinfectant, este ok. Dar văd că mai apar măști și alți dezinfectanți și alți bani la ASSC. Nu cumva acei bani se suprapun?

Dna Alina Popescu - Direcția Economică

înțeleg că sumele care au fost suplimentate pentru ASSC sunt pentru cabinetele medicale școlare, pentru asistenții care vor fi...

Dl Cristian Ganea

Da dar, mai devreme, pe fundamentare spune că au fost recomandate achiziționarea materialelor sanitare, dezinfectanți și alte obiecte de inventar - capeline, 60 de cutii de măști, înseamnă 60*50, 3000 de măști. Acestea sunt doar pentru cabinete, nu pentru școli.

Dna Alina Popescu - Direcția Economică

Așa am înțeles.

Dl Cristian Ganea

Si eu am înțeles așa.

5                                   5                    5

Dna Alina Popescu - Direcția Economică

Pentru cabinetele medicale din școli.

Dl Cristian Ganea

Ok.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Referitor la rectificare: aproximativ 420 de mii de lei se iau de la reparații, 322 de mii de lei se duc la bunuri și servicii pentru școli, pentru achiziție de măști și ce mai au ei nevoie în perioada cursurilor și a examenelor; diferența până la 420 de mii se duce la ASSC pentru, aproape 80 de mii de lei termometrele frontale, 15 mii de lei pentru căminul de bătrâni pentru că și acolo, conform ordinelor pe care le avem și care vor apărea pentru combaterea Covid 19 pe perioada stării de alertă trebuie să avem asigurate o serie de măsuri obligatorii.

La școli se duc 320 de mii de lei aproximativ iar la ASSC - 98 de mii din care v-am spus, 88 de mii se duc pentru termometre și aproximativ 15 mii de lei pentru căminul de bătrâni.

Dl George Botez

Mulțumesc!

Trecem la vot.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Dl Mateescu a părăsit ședința. Suntem 22.

Domnul Bolocan?

Dl Iulian Bolocan

Nu mi-a apărut votul.

Votez da.

Dl George Botez

Doamna Sălceanu?

Dna Claudia Sălceanu

Votez pentru.

Dl George Botez

Cu 22 de voturi pentru, proiect adoptat.

***

Punctul 4 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, modificării normativului de personal și statului de funcții ale Spitalului de Pediatrie Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești”.

Doamna secretar spuneți-mi și mie în ce constă urgența acestui proiect?

Dna loana-Geanina Serbinov - Secretar General

Conform referatului de aprobare, urgența a fost motivată pentru faptul că spitalul are nevoie de personal pentru aparatura...

Dl Gheorghe Sîrbu

Pentru laborator au nevoie domnul președinte. Se fac foarte multe analize, nu au personalul necesar și trebuie 2 medici și 2 asistente la laborator.

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

Este domnul manager de la Pediatrie on line dacă doriți să intervină.

Dl George Botez

Aceasta nu este o perioadă în care se pot face angajări fără aprobarea consiliului local?

Dl Gheorghe Sîrbu

Trebuie organigrama de la laborator ca să putem duce...

Dl George Botez

Și de unde luăm posturi?

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

Domnul manager ne puteți spune de unde se iau posturile care merg la laborator?

Dl Cătălin Vișean - Spitalul de Pediatrie Ploiești

Transformăm niște posturi care sunt libere în momentul de față și nu vor fi ocupate. Sunt niște posturi de ortoptică, ceea ce nu mai există în acest moment, s-a desființat această specializare. Noi aveam înainte cabinet de ortoptică. Nu mai există în momentul de față. Și mai transformăm din posturile care nu sunt ocupate și nu sunt absolut necesare. Și vrem să înființăm 1 post de chimist, 1 post de biolog și 2 posturi de asistent pentru laboratorul de analize având în vedere faptul că trebuie să ne vină acest Real Time PCR și numărul de analize a crescut.

Dl George Botez

Sunt bugetate posturile acestea?

Dl Cătălin Vișean - Spitalul de Pediatrie Ploiești

Un post de inspector de specialitate debutant se transformă în inspector de specialitate având în vedere că au trecut cele 6 luni de debutant.

Aceste posturi sunt bugetate, da. Noi nu facem decât să le transformăm denumirea.

Dl George Botez

Supun la vot.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

A revenit domnul Mateescu. Suntem 23.

Avem on line 20 de voturi pentru. Nu a votat domnul Bolocan

Dl Iulian Bolocan

Pentru.

Dl George Botez

Doamna Dragulea?

Dna Sanda Dragulea

Pentru.

Dl George Botez

Domnul Mateescu?

Dl Marius Mateescu

Pentru.

Dl George Botez

23 de voturi pentru, proiect adoptat.

***

Dl Paul Palaș

Voiam să-i pun o întrebare domnul director de la spital. Nu am pus întrebarea aceasta înainte pentru a nu influența votul.

Domnul director de cât timp nu mai funcționează acea disciplină pentru care ați desființat dumneavoastră posturile?

Dl Cătălin Vișean - Spitalul de Pediatrie Ploiești

Când am venit eu în spital nu funcționa.

Dl Paul Palaș

Și câți ani sunt de atunci?

Dl Cătălin Vișean - Spitalul de Pediatrie Ploiești

Sunt vreo 5 ani.

Dl Paul Palaș

Și dumneavoastră ați stat în organigramă tot timpul acesta cu acele posturi?

Dl Cătălin Vișean - Spitalul de Pediatrie Ploiești

Da.

Dl Paul Palaș

De ce?

Dl Cătălin Vișean - Spitalul de Pediatrie Ploiești

Pentru că nu am avut în ce să le transform. Nu a fost necesară transformarea lor.

Dl Paul Palaș

Și nu puteați să le desființați?

Dl Cătălin Vișean - Spitalul de Pediatrie Ploiești

Dacă le desființez, umblu la numărul de personal și trebuie aprobare de la minister.

Având în vedere faptul că noi dezvoltăm tot timpul serviciile în acest spital mi se pare normal ca posturile pe care le avem să profităm de ele și să nu le desființăm.

Dl Paul Palaș

Și să le țineți ascunse printre hârtii.

Dl Cătălin Vișean - Spitalul de Pediatrie Ploiești

Nu sunt ascunse. Nu spuneți lucrul acesta.

Dl Paul Palaș

Vă mulțumesc!

Dl Cătălin Vișean - Spitalul de Pediatrie Ploiești

Și eu vă mulțumesc!

***

Dl Cristian Ganea

Acum va veni pe ordinea de zi proiectul nr. 5, proiect pentru care am fost chemați astăzi. Din urgența proiectului nr. 5 au apărut cele 4 proiecte, ceea ce mi se pare total aiurea. Și încă un proiect suplimentar. Nu se poate așa ceva.

Dl George Botez

Punctul 5 pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind atestarea „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, referitor la Școala Gimnazială „George Coșbuc” și la Grădinița cu program prelungit „Sfântul Mucenic Mina”.

Văd că este plin de modificări cu roșu.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

În cursul zilei de ieri, ne-au venit o serie de solicitări din partea Ministerului Dezvoltării. Modificările nu sunt substanțiale la proiect, sunt modificări între articole, poziții, textul este același.

Hotărârea a fost făcută în cursul zilei de ieri, a fost publicată iar apoi am primit absolut toate recomandările din partea ministerului.

Nu sunt modificări de fond, sunt modificări de formă.

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

Conform Codului administrativ, astfel de hotărâri se transmit anterior adoptării de către consiliul local la Ministerul Dezvoltării pentru obținerea unui aviz. Ieri a venit avizul de la Ministerul Dezvoltării cu propuneri și observații.

Dl George Botez

Și varianta aceasta este rezultatul propunerilor ministerului?

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

Da. Sunt adaptate la avizul Ministerului Dezvoltării.

Observațiile sunt de formă nu afectează fondul problemei.

Dl George Botez

Și dumneavoastră apreciați că se poate vota?

Dna loana-Geanina Serbinov - Secretar General

Se poate vota, da.

Dl George Botez

Iar ceea ce este cu roșu reprezintă un amendament sau noua formă?

Dna loana-Geanina Serbinov - Secretar General

Este un amendament dar propunerile cuprinse în amendament nu afectează fondul problemei.

Se face amendament.

Dl George Botez

Cine?

Dna loana-Geanina Serbinov - Secretar General

Domnul primar.

Dl George Botez

Domnul primar această formă colorată cu roșu v-o însușiți ca amendament la varianta inițială?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

La cea care a fost publicată pe site-ul primăriei. Exact.

Dl George Botez

Luăm act că faceți un amendament. Supun amendamentul la vot.

Este cineva împotriva amendamentului? -

Se abține cineva de la amendament?      -

Cu 23 de voturi pentru a fost adoptat amendamentul.

*

Supun la vot hotărârea electronic.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Electronic avem 21 de voturi pentru.

Domnul Bolocan?

Dl Iulian Bolocan

Am votat pentru.

Dl George Botez

Domnul Mateescu?

Dl Marius Mateescu

Pentru.

Dl George Botez

23 de voturi pentru, proiect adoptat.

***

Trecem la punctul suplimentar: Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli al SERVICIULUI PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI pe anul 2020”.

Discuții? Supun la vot.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Avem 20 de voturi electronic.

Domnul Bolocan?

Dl Iulian Bolocan

Votez pentru.

Dl George Botez

Domnul Pană a părăsit ședința.

Domnul Mateescu cum votați?

Dl Marius Mateescu

Pentru.

Dl George Botez

22 de voturi pentru, proiect adoptat.

Declar ședința închisă.

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ


SECRETAR GENERAL, Ioana-Geanina SERBINOV


Verificat: Șef serviciu Adriana Cîrstea

Întocmit, Consilier Elena Bucur