ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

P R O C E S - V E R B A L al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 13 februarie 2020

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului municipiului Ploiești, Adrian-Florin Dobre nr. 722/10.02.2020.

*

La ședință au participat un număr de 23 consilieri din 27 în funcție, lipsind consilierii: George-Sorin-Niculae Botez, Valentin Marcu, Marius-Andrei Dinu și Claudia Sălceanu.

***

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian-Florin Dobre          - Primar

Doamna Ioana-Geanina-Serbinov       - Secretar General

***

Ședința a fost condusă de domnul consilier Ștefan Dănescu.

5                5                                                                                                                              5

***

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Bună ziua!

Președintele de ședință ales a anunțat că nu poate participa. Este necesară, pentru ședința de astăzi, alegerea președintelui de ședință. Vă rog să faceți propuneri.

Dl Cristian Ganea

Îl propun pe domnul Ștefan Dănescu.

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Dacă nu mai sunt propuneri, supun la vot propunerea domnului consilier Ganea ca domnul Dănescu să fie ales președinte de ședință.

Cine este pentru?                    23 de voturi

Cine este împotrivă?                 -

Dacă se abține cineva?              -

23 de voturi.

*

Vă rugăm să votați și proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință:

Cine este pentru?                    23 de voturi

Cine este împotrivă?                 -

Dacă se abține cineva?              -

23 de voturi, proiect adoptat.

***

Dl Ștefan Dănescu

Bună ziua!

Vă mulțumesc! Începem cu Imnul de stat.

*

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Bună ziua!

Aș vrea să retrag de pe ordinea de zi primele două proiecte de hotărâre, având în vedere că sunt inițiatorul acestor două proiecte. Cele două proiecte se referă la proiecte pe fonduri europene unde termenul de răspuns, pe care-l avem de respectat pentru niște clarificări este data de 19, ceea ce ne va permite organizarea unei ședințe până pe data de 18, inclusiv.

Celelalte proiecte pe fonduri europene, la care se face referire în următoarele trei proiecte de pe ordinea de zi, au termene mai apropiate față de acest termen de 19 și atunci rămânem cu ele pe ordinea de zi. Și bineînțeles, mai este ultimul punct pe ordinea de zi unde trebuie să luăm o hotărâre în cursul zilei de astăzi.

Drept pentru care, retrag cele două puncte de pe ordinea de zi urmând ca, atât Direcția Juridică, cât și Direcția Economică, Direcția Tehnic-Investiții și Direcția Patrimoniu, sub coordonarea doamnei administrator public să faceți un comitet de lucru astfel încât, până luni după-amiază, să avem toate chestiunile puse la punct cu privire la cele două proiecte.

Vă mulțumesc!

Dl Ștefan Dănescu

Mulțumesc!

Înțeleg că se retrag primele două. Inițiatorii îl retrag și pe cel de-al șaselea?

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Nu. Punctul 6 nu a fost vizat de legalitate deoarece nu există prevedere bugetară.

Dl Ștefan Dănescu

Doamna Crăciunoiu?

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Doamna Crăciunoiu a avizat favorabil cu condiția includerii în bugetul pe anul 2020. Noi nu avem buget pe anul 2020.

Dl Gheorghe Sîrbu

Atunci cum a zis că nu avem alocare bugetară dacă nu avem bugetul pe 2020? Poate avea alocare bugetară nu că nu are.

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Da, dar deplasarea este 13-16. Când poate?

Dl Ștefan Dănescu

Doamna Crăciunoiu, din punctul dumneavoastră de vedere, avem sau nu avem raport favorabil de la Direcția Economică?

Dra Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Bugetul nefiind aprobat, mergem pe 1/12 din bugetul anului trecut.

Dl Ștefan Dănescu

Avem sau nu avem?

Dra Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

În total buget pe anul trecut ne încadrăm ca și prevedere.

Dl Ștefan Dănescu

Deci avem.

Dra Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Dar să nu fiu pusă în situația, la aprobarea bugetului, să nu punem suma necesară.

Dl Ștefan Dănescu

Putem avea.

Dra Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Da.

Dl Ștefan Dănescu

In aceste condiții, dați viză de legalitate?

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Deci sunt bani pentru această deplasare, da?

Dra Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

La momentul acesta nu dar, la aprobarea bugetului vreau să am toată suma cel puțin la nivelul anului trecut.

Dl Ștefan Dănescu

Domnul Sicoie, vă rog.

Dl Florin Sicoie

O chestie elementară în instituțiile bugetare, până se votează bugetul, se merge cu 1/12 din bugetul anului trecut. Am avut deplasări în ianuarie, pe 4 ianuarie, inclusiv la primărie aici, acum 10 ani, 7 ani. S-a putut pleca.

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Așa este, numai că, din raportul pe care-l am la proiect nu reiese dacă sunt bani nici din acei 1/12. Nu reiese.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Chestiunea aceasta cu 1/12 ne dă posibilitatea de a putea face cheltuielile respective. Nu este o problemă de legalitate în momentul de față, faptul că nu este aprobat bugetul.

Ce spune doamna Crăciunoiu, presupun, este faptul că eu și dumneavoastră, dragi consilieri trebuie să ne asumăm că această sumă care va fi cheltuită pe această deplasare la Chișinău va fi stipulată într-un capitol din bugetul pe care-l vom aproba aferent anului 2020. ’

Dra Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Pe total capitol o să avem sigur prevedere bugetară dar cu mențiunea, la deplasări, să am cel puțin suma anului trecut. Pe total capitol sigur vom depăși că nu avem cum ...

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Adică, dumneavoastră vreți să spuneți că, dacă noi mergem pe 1/12 din 2019 după aceea sunt obligat să aprob, dacă anul trecut (dau o cifră) am avut 200 de mii de lei pentru cheltuieli cu deplasările, eu trebuie să am obligatoriu 200 de mii de lei cheltuieli cu deplasările și anul acesta?

Dra Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Cel puțin pentru deplasarea aceasta.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Cel puțin deplasarea aceasta. În valoare de cât este?

Dl Florin Sicoie

Câteva mii de lei probabil.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Avem o discuție care nu are sens.

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Eu să vă spun ce reiese din raportul direcției.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Ce reiese din raport, ca principiu, este corect dar haideți să vedem și care este suma dacă tot ne învârtim în jurul cozii aici și facem analiză pe text la nivelul bugetului.

Dl Ștefan Dănescu

Despre ce sumă vorbim doamna director?

Dra Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Nu știu câte persoane se propun.

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Nu reiese nicio sumă de niciunde.

Dl Ștefan Dănescu

De persoană cât este?

Dra Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

1500. Deja este aprobat pentru domnul viceprimar și pentru încă 1 persoană, 1500 dar nu știu exact, verific.

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Eu nu am, la proiectul de hotărâre nu există nicio sumă.

Dl Ștefan Dănescu

La momentul acesta, dumneavoastră aveți două propuneri sau, mă rog, nu contează propunerile, contează numărul de persoane. În cazul în care s-ar fi votat și s-ar fi propus o listă și din cele 2 s-ar fi transformat în 11, ce făceam? Că dumneavoastră dădeați viză pentru 2 persoane. Ce făceați dacă erau 11 sau 9.

Dra Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Se încadrează în buget. Se încadrează și 10 persoane.

Dl Ștefan Dănescu

Deci, se încadrează.

Avem viză sau nu avem viză?

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

-------t—-;-------■-----;-------:—r-;-----.

In condițiile acestea, da, proiectul va fi contrasemnat.

Dl Ștefan Dănescu

Mulțumesc frumos.

Aș vrea să vă propun, având în vedere că sunt 4 proiecte, să nu ne mai folosim de dispozitivul electronic și să votăm cu mâna.

Domnul Botez, domnul Marcu, doamna Sălceanu și domnul Dinu lipsesc.

Avem 4 proiecte pe ordinea de zi. Supun la vot ordinea de zi:

Cine este pentru?           23 de voturi

Cine este împotrivă?        -

Dacă se abține cineva?      -

23 de voturi pentru.

***

Punctul nr. 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate mixt pentru obiectivul de investiții „Reabilitare bază materială și transport depou tramvaie - Găgeni”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 613/20.12. 2018”.

Discuții?

Cine este pentru?           23 de voturi

Cine este împotrivă?        -

Dacă se abține cineva?      -

23 de voturi pentru. Proiect adoptat. ***

Punctul nr. 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate mixt pentru obiectivul de investiții „Reabilitare bază materială transport auto-autobaza troleibuze și autobuze: construire clădire cu funcțiune administrativă, centrală termică, gospodărie de apă, magazie, post alimentare autobuze electrice, clădire întreținere și reparații autobuze electrice, clădire pentru parcarea și încărcarea autobuzelor electrice, parcare acoperită pentru trolee noi; reabilitare, recompartimentare, modernizare, refacere acoperiș C6-spalatorie și vopsitorie și C7-hala întreținere”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 614/20.12. 2018”.

Discuții? Domnul Ganea.

Dl Cristian Ganea

Am un amendament. La C+M, este scris cu roșu, se modifică suma de la 65.629.440,10 avem 34.393.439,50. A fost o eroare.

Dl Ștefan Dănescu

Supun la vot amendamentul domnului Ganea:

Cine este pentru?           23 de voturi

Cine este împotrivă?        -

Dacă se abține cineva?      -

23 de voturi pentru. Amendament adoptat.

*

Să votăm și proiectul:

Cine este pentru?           23 de voturi

Cine este împotrivă?        -

Dacă se abține cineva?      -

23 de voturi pentru. Proiect adoptat.

*

Dl Paul Palaș

Nu am vrut să intervin înainte de a vota pentru că nu am vrut să influențez sub nicio formă votul.

Proiectele pregătite pentru astăzi au fost superficial, cred că superficial suportă grad de comparație și pot să spun că au fost extrem de superficial abordate. Dovadă a fost faptul că primele două proiecte au fost retrase de pe ordinea de zi.

Direcția Economică a dat aviz nefavorabil proiectelor 3 și 4, pe care tocmai le-am votat, venind cu niște argumente tehnice, obiective, în opinia mea. Argumente tehnice care pot fi luate în considerație și remediate în timp, înainte de a trece la punerea în practică a proiectului.

Este absolut necesar să se întâmple acest lucru. Noi astăzi, am votat aici, necesitatea, oportunitatea acestor proiecte pentru că Ploieștiul are realmente nevoie de aceste proiecte. Ploieștiul are nevoie și de proiectul cu Podul Înalt dar, din nefericire, nepriceperea, ca să nu spun altfel, nu a făcut posibil acest pod.

Rog conducerea primăriei, direcțiile din subordinea primăriei să se aplece cu atenție asupra acestor proiecte astfel încât să le facă posibile fără complicații. Să se așeze la masă toate direcțiile, să se discute lucrurile care nu sunt conforme, să le aducă la normalitate și să ducă proiectele la îndeplinire pentru că ploieștenii au nevoie de ele.

Vă mulțumesc!

***

Dl Ștefan Dănescu

Punctul 5 Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente, precum si a contribuției proprii, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție, pentru obiectivul de investiții Reabilitare bază materială transport auto (depou tramvaie și autobază troleibuze și autobuze), cod My SMIS128249”.

Discuții? Supun la vot:

Cine este pentru?           23 de voturi

Cine este împotrivă?        -

Dacă se abține cineva?      -

23 de voturi pentru. Proiect adoptat.

***

Punctul 6 Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești, în vederea deplasării la Târgul de Turism de la Chișinău, în perioada 13-16.02.2020”.

Discuții?

Dl Gheorghe Popa

Domnul președinte, grupul PNL nu are propuneri.

Dl Cristian Ganea

Mai întâi ar trebui să stabilim un număr de persoane.

Dl Ștefan Dănescu

Propuneri pentru numărul participanților?

Dl Cristian Ganea

5.

Dl Ștefan Dănescu

Alte propuneri?

Cine este pentru?           15 voturi

Cine este împotrivă?        -

Dacă se abține cineva?      8 abțineri

15 de voturi și 8 abțineri, grupul PNL fără domnul Sîrbu care a votat pentru 5 participanți.

*

Dna Marilena Stanciu

Propun pe doamna Sanda Dragulea, doamna Florina Sorescu, domnul Robert Vîscan și domnul Andrei Gheorghe.

Dl Ștefan Dănescu

ALDE?

Dl Marius Mateescu

Noi nu avem.

Dl Ștefan Dănescu

PMP?

Dl Bogdan Hodorog

Nu avem.

Dl Ștefan Dănescu

Mai trebuie 1 propunere.

Dna Marilena Stanciu

Eu zic să rămânem la 4 persoane.

Dl Ștefan Dănescu

Cu voia dumneavoastră, aș vrea să fac eu o propunere. Domnul Sîrbu.

Dl Gheorghe Sîrbu

Am multă treabă, nu pot să merg.

Dl Ștefan Dănescu

Îmi retrag propunerea, cu scuzele de rigoare.

Dl Gheorghe Sîrbu

Dacă nu doriți să mergeți, trebuia să retrageți proiectul de pe ordinea de zi că și așa stăm rău cu banii.

Dl Ștefan Dănescu

Mai am o propunere - domnul Marcu.

Dl Gheorghe Sîrbu

Dacă nu este prezent? S-ar putea să nu poată.

Dl Cristian Ganea

Domnul președinte, ca să nu fac o pauză de consultări, dacă merge bine, dacă nu merge iar bine, îl propun pe domnul Minea.

Dl Ștefan Dănescu

Cine este pentru?               23 de voturi

Cine este împotrivă?            -

Dacă se abține cineva?          -

Proiect adoptat cu 23 de voturi pentru.

***

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Am o intervenție foarte scurtă la final de ședință, apropo de niște aprecieri care sau făcut mai devreme referitoare la niște proiecte pe fonduri europene - să știți că ele au mai fost pe ordinea de zi. De fiecare dată ele au fost analizate cu foarte multă atenție. Asupra lor s-au făcut o serie de modificări în urma unor decizii, propuneri și clarificări solicitate de către AMPOR și de către ADR-Sud Muntenia și noi nu am făcut nimic altceva decât să punem în aplicare aceste lucruri neexistând niciun fel de modificare majoră doar că, așa cum ați văzut și dumneavoastră, chiar sumele privind cheltuielile neeligibile și contribuția pe care noi o aveam au fost ușor diminuate.

Legat de proiectul privind modificarea tramei stradale a Șoselei Cantacuzino și intervenția asupra Podului Înalt, faptul că această cheltuială este au nu eligibilă este decizia pe care a luat-o autoritatea de management de la nivelul Ministerului Dezvoltării de a declara această lucrare pe pod ca neeligibilă. Dar, în rest, principiul să știți că rămâne același. Faptul că se cheltuiesc niște bani care provin de la Uniunea Europeană sau se cheltuiesc niște bani de la bugetul propriu, vorbim de niște bani publici. Este același principiu.

Aceste proiecte au mai fost votate o dată. În aceeași situație. Dar, pentru a nu crea o altă discuție în cadrul consiliului și pentru a avea o analiză și pentru a avea, așa cum este normal, toate rapoartele de specialitate și toate aceste lucruri înainte de ședința de consiliu, am solicitat această retragere și revenire, v-am spus, într-o ședință pe care o vom anunța probabil luni, de îndată, pe data de 18 pentru că avem termen de răspuns la aceste clarificări, pe data de 19. Astfel încât să existe disponibilitatea necesară și timpul necesar pentru fiecare direcție să analizeze.

Proiectele au fost aduse, propuse odată cu anunțul făcut și către dumneavoastră pentru această ședință, atunci când a fost aprobată ordinea de zi, și așa mai departe.

Dar, din păcate, după cum vedeți, o parte din aparat nu s-a aplecat asupra acestor chestiuni și a venit cu o decizie în ultima sutime de secundă, ceea ce nu este un lucru normal.

Dar, cu siguranță, în ședința de marți vom avea toate aceste lucruri clarificate și vom putea adopta aceste proiecte de hotărâre, bineînțeles în funcție de decizia pe care o veți lua dumneavoastră prin vot.

Mulțumesc!

Dl Ștefan Dănescu

Mulțumesc domnului primar!

Înainte de a închide ședința, așa după cum ați observat, am avut fiecare consilier o invitație din partea doamnei profesor Daniela Lică. În aceste zile se desfășoară în Ploiești concursul internațional de programare Info Cup 2020. Festivitatea va avea loc duminică, ora 9.30 la Sala Europa. Cine poate, ar fi bine, în număr cât mai mare să fim prezenți și să felicităm atât participanții cât și organizatorii.

Vă mulțumesc frumos!

Declar ședința închisă.

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ștefan DĂNESCU ’


SECRETAR GENERAL, Ioana-Geanina SERBINOV


Verificat: Șef serviciu Adriana Cîrstea

Întocmit, Consilier Elena Bucur