ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

P R O C E S - V E R B A L

al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 12 iunie 2020

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului municipiului Ploiești, Adrian-Florin Dobre nr. 1435/11.06.2020.

*

Ședința s-a desfășurat prin mijloace electronice.

*

La ședință au participat un număr de 23 consilieri din 27 în funcție, absenți fiind consilierii: Marius Andrei Dinu, Cristian-Mihai Ganea, Florica Răcășean și Robert-Ionuț Vîscan.

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian-Florin Dobre        - Primar

Doamna Ioana-Geanina Serbinov     - Secretar General

***

Ședința a fost condusă de domnul consilier George-Sorin-Niculae Botez.

***

Dl George Botez

Bună ziua!

Suntem prezenți un număr de 18 consilieri în sală. On line sunt doamna Dragulea, domnul Minea Gabriel, domnul Marcian Cosma, domnul Bogdan Hodorog, domnul Valentin Marcu.

Domnul Dinu nu este, domnul Ganea nu este, doamna Răcășean nu este, domnul Vîscan nu este.

Lipsesc 4 colegi, suntem 23 prezenți împărțiți parte în sală, parte on line, constat existența cvorumului.

Începem ședința cu Imnul de Stat.

*

Pentru a fi consemnat lipsesc: Dinu, Ganea, Răcășean, Vîscan.

Supun la vot ordinea de zi on line:

S-a procedat la votarea electronică a ordinii de zi.

Avem 20 de voturi pentru on line.

Dl Gabriel Minea

Nu mi-a apărut fereastra, votez cu da.

Dl George Botez

Doamna Sorescu cum votați?

Dna Florina Sorescu

Da.

Dl George Botez

Domnul Mateescu?

Dl Marius Mateescu

Da.

Dl George Botez

Cu 23 de voturi pentru a fost aprobată ordinea de zi.

***

Punctul nr. 1 pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2020 și estimări pe anii 2021-2023”.

Sunt discuții de făcut? Doamna Staicu, vă rog!

Dna Zoia Staicu

Am de făcut următorul comentariu.

Vreau să spun câteva cuvinte despre rectificarea bugetului, în primul rând că nu înțeleg care este urgența, caracterul de urgență și nu sunt de acord cu ceea ce scrie în raportul de specialitate și anume - necesitatea suplimentării bugetului local 2021-2023 și reașezarea listei de investiții. Deci asta nu-mi spune că era musai astăzi să ne întâlnim pentru modificarea acestui buget.

Mai mult decât atât, am constatat cu stupoare că, în loc sa cumpărăm autobuze așa cum este și normal, pe credit, deci achiziția de autobuze să se facă pe credit, noi achiziționăm din fonduri proprii, adică cash.

Dintotdeauna, atât la noi cât și în toate orașele din România, funcționarea este asigurată de cash și nicidecum dezvoltare. Dacă înainte de pandemie achiziția primelor autobuze s-a făcut din credit, deci cele 18 autobuze au fost luate din creditul Exim, nu înteleg de ce acum, când recunoaștem că avem un deficit de cash, trebuie să îl folosim pentru achiziția restului de autobuze.

Mai mult decât atât, banii de la Telekom, care sunt puși ca și sursă de finațare, trebuie să asigure funcționarea în bune condiții a serviciilor acordate populației, precum și plata acestor credite pe care noi le-am amânat.

Vreau să ne spună doamna Iamandi de ce nu putem să luăm aceste autobuze din credit?

Dl George Botez

Doamnă, dacă îmi permiteți, eu nu cred că doamna lamandi este în măsură să dea un astfel de răspuns, întrucât doamna Iamandi nu este un organ decizional. Acest proiect nu a fost făcut de doamna Iamandi, doamna Iamandi are un rol executiv, o întreabă, se răspunde, nu poate să spună de credite, este vorba de o viziune mai completă asupra bugetului.

Dna Zoia Staicu

Am înțeles! Vreau să vă amintesc...

Dl George Botez

Adică nu, întrebarea dumneavoastră se menționează, numai că, în opinia mea, destinatarul nu este doamna Iamandi.

Dna Zoia Staicu

Vă amintesc că, la șfârșitul anului trecut, din Exim am avut o sumă nefolosită pentru care am plătit 2%, deci am plătit sau urmează să plătim 535 de mii de lei pentru sume nefolosite, iar acum în loc să folosim acești bani, pentru că va veni iarăși decembrie și iarăși banii nu se vor folosi și vom plăti penalități, de ce nu putem achiziționa restul de autobuze din credite? Pentru că, până la urmă trebuie să acționăm, să fim raționali, trebuie să fim echilibrați și mai ales prudenți. Prudența este totuși un principiu al contabilității, Noi totuși ne hazardăm să cheltuim niște bani pe care i-am obținut cu greu.

Mulțumesc!

Dl George Botez

Și eu mulțumesc!

Domnul Sîrbu, vă rog!

Dl Gheorghe Sîrbu

Mulțumesc, domnul președinte!

Stimați colegi, vreau să ridic câteva probleme, mai ales că în Comisia de buget, finanțe, la acest proiect m-am abținut.

Acum 10 - 15 ani în consiliul local se făcea rectificarea bugetului la municipiul Ploiești o dată vara, prin iulie și de două ori toamna, prin iarna așa, ca să se regleze. Acum am ajuns la performanța să facem rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a municipiului o dată pe săptămană, ceea ce nu cred că este normal, gândiți-vă și dumneavoastră.

O a doua problemă care este trecută în buget și eu nu sunt de acord cu ea, au fost alocați aproape 35 de mii de euro pentru modernizarea unui loc de joacă din Malu Roșu, unde deja este un parc și loc de joacă, o suma foarte mare, este vorba de aproape 1 miliard 700 de milioane. Vi se pare normal, prin criza prin care trecem, să dăm acești bani acolo?

Și ca să întăresc ce a spus colega mea, cu tot respectul, vreau să vă spun ca nici eu nu înțeleg caracterul de urgență al acestui proiect, având în vedere că am făcut rectificarea bugetului acum o săptămână, vinerea trecută. Nu putea să mai aștepte reglarea TVA-ului la Baza sportivă de la Teleajen încă câteva zile până aveam ședința ordinară? Cred ca da!

Deci, cred că am fost bine înțeles.

Mulțumesc, domnul președinte!

Dl George Botez

Și eu vă mulțumesc, domnul Sîrbu!

Dacă nu mai sunt alte comentarii, supun la vot.

Dna Zoia Staicu

Amendamentul?

Dl George Botez

Ce amendament?

Dna Zoia Staicu

Asta am făcut, să putem muta pe credit banii pentru autobuze.

Dl George Botez

Formulați amendamentul doamnă. Punctual, exact, cum să sune? După ce îl spuneți, noi suntem aici și îl supun la vot.

Dl Ștefan Dănescu

Dragi colegi, domnul Sîrbu, doamna Staicu nu știu dacă întrebarea dumneavoastră este retorică, dacă dumneavoastră așteptați răspuns din partea noastră, cred că cel mai bine ar trebui să îl întrebați pe domnul Dobre, ori la primărie, ori la partid, am înțeles că este propus de dumnealui, noi ce să vă răspundem?

Dl Gheorghe Sîrbu

Domnul Ștefan, nu dumneavoastră v-am pus întrebarea.

Înrebarea a fost pentru cel care a convocat ședința de astăzi de urgență, nu pentru dumneavoastră domnul Dănescu, îmi cer mii de scuze, dacă ați înțeles că v-am pus dumneavoastră întrebarea.

Dl Ștefan Dănescu

Am numărul domnului primar, cred că îl aveți și dumneavoastră, dacă nu, vi-l dau.

Dl George Botez

Haideți să lăsăm astea, supun la vot, să vedem amendamentul.

Doamnă, vă rog să deschideți fișierul unde ziceți dumneavoastră, să faceți ce amendament doriți, cum doriți și îl supunem la vot.

Dna Zoia Staicu

În anexa nr. 2, poziția 24 - achiziție autobuze euro 6... Rămâne în bugetul local 2020 - 9.120, la bugetul din 2021 - zero, la bugetul local 2022 - zero și aceste sume le puneți la creditul de la Exim.

Dl George Botez

Ați rezolvat?

Dna Zoia Staicu

Este vorba de 2021 și 2022.

Tocmai de asta am rugat executivul să regleze, că știe cel mai bine ce anexe sunt.

Dl George Pană

Da, unde să îi ducă executivul? Trebuie să ne spuneți dumneavoastră unde să îi ducă.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Până când votați amendamentul și până când se votează și proiectul de pe ordinea de zi, legat de urgența ședinței de astăzi, avem un punct pe ordinea de zi, punctul numărul 5, e motivul pentru care ședința a avut loc în această săptămâna.

Este un lucru știut deja pentru că am avut o discuție în Comitetul de coordonare al Apei Nova, unde ați participat și dumneavoastră, a participat și domnul Sîrbu, a participat și domnul Bolocan și ceilalți colegi care sunt în Comitetul de coordonare și știm foarte bine că există o situație delicată legată de posibilitatea Apei Nova de a-și depozita și de a-și gara echipamentele și utilajele și toate materialele necesare, având în vedere faptul că noi suntem într-o procedură prin care suntem executați pe terenul din strada Depoului colț cu Rudului, acolo unde aveau înainte sediul și care fusese dat prin contractul de concesiune către Apa Nova.

Și am stabilit cu toții, de comun acord că, în această săptămână vom face această ședință pentru a reglementa acest lucru.

Am avut această ședință de coordonare Apa Nova, la care au fost prezenți toți membrii comitetului, inclusiv dumneavoastră, inclusiv domnul Sîrbu, domnul Bolocan și în care am stabilit nevoia ca, în această săptămână, să avem o hotărâre de consiliu local, cea de la punctul 5, prin care să dăm acest teren Apei Nova, de pe str.Rudului nr.230, în administrare pentru a-și putea duce utilajele, echipamentele și materialele de pe vechea locație, pe care ei au avut-o și pentru care noi suntem executați în urma unei sentințe judecătorești de restituire a terenului respectiv și a da posibilitatea Apei Nova de a-și desfășura în continuare, în condiții normale activitatea.

Acesta a fost motivul pentru stabilirea ședinței în această săptămână, orice zi contează, știți foarte bine, conform discuției de atunci, pentru că noi suntem executați începând cu ziua de miercuri, dacă nu mă înșel, săptămâna aceasta.

În ceea pe privește bugetul, pe lângă faptul că la sfârșitul anului, începutul anului viitor, consiliul local votează bugetul în care poate să pună, sau nu, la momentul respectiv sumele despre care noi vorbim în momentul de față, fie la dezvoltare, fie la partea de funcționare, este decizia pe care o să o ia consiliul de acum. Acum noi facem o estimare a bugetului viitor, dar asta nu înseamnă că există o obligație ca viitorul buget să aibă sumele respective cuprinse la capitolele de care se discuta mai devreme. Mai mult decât atât, apropo și de faptul că acest contract, în mod normal pe data de 15 august, se încheie. În funcție de decizia pe care o vom vedea, pentru acest acord cadru, după 15 august, vom vedea dacă mai sunt necesare sumele respective, sau nu, pentru acest acord cadru și chiar dacă rămâne în vigoare acest acord cadru, acordul cadru reprezintă o promisiune, nu o obligație din partea noastră.

Dar noi în momentul de față, avem cele 50 de autobuze, cele cumpărate și cele care vor fi cumpărate din suma rămasă de 9 milioane 200, avem celelalte 22 de autobuze pe care putem să le achiziționăm în anii următori, sau putem să renunțăm la ele. Asta înseamnă că trebuie să facem și o notificare în sensul că renunțăm la ele și atunci într-adevăr sumele respective să fie scăzute aferent și din buget.

Dar momentan, pentru a putea demara mai repede procedura de elaborare a proiectului tehnic și bineînțeles să dăm drumul la licitație pentru terminalul multimodal. Stiți că avem componenta de infrastructură și această componentă de management de trafic care are și în autobuze o serie de echipamente și care ne permite să recuperăm bani înapoi.

Banii îi recuperăm fie pentru cât am achiziționat până în prezent fie pentru viitoarele achiziții pe care putem să le facem. Dacă, după data de 15, nu va mai exista un alt acord, o altă licitație, sumele respective se poate renunța și atunci când se elaborează bugetul pe 2021-2023, sumele respective pot fi trecute, fie la dezvoltare, fie la funcționare, cum se va dori atunci.

Dar, noi pentru a urgenta procedura de licitație pe terminalul multimodal, de aceea am estimat, încă o dată, am estimat ca sumele respective să fie acolo cuprinse în buget.

Dl George Botez

Bun, mulțumesc!

Doamnă, gata amendamentul?

Dna Zoia Staicu

Vreau să vă spun că lista de investiții este totuși semnată de doamna Iamandi, pe care o să o rog să vină să ne explice.

Dl George Botez

Doamnă, este semnată de doamna Iamandi la ce i s-a solicitat, dar doamna Iamandi nu vă poate spune cum e cu creditele și cu bugetul.

Dna Zoia Staicu

Doamna Iamadi poate să spună cât anume poate folosi, sau cât crede că poate folosi din Exim să știm exact unde putem să ducem bănuți.

Dl Gheorghe Sîrbu

Uitați-o pe doamna Iamandi. Orice consilier are voie să ceară o explicație.

Dl George Botez

Haideți să ne înțelegem

Ia uitați-vă aici, eu nu sunt Dobre să vă certați cu mine.

Dl Gheorghe Sîrbu

Nu mă cert cu dumneavoastră...

Dl George Botez

Vă rog eu foarte mult, vă rog să păstrați decența specifică...

Dl Gheorghe Sîrbu

Da, nu mă cert cu dumneavoastră. Orice consilier local are voie să ceară unui director explicații.

Dna Mihaela Iamandi - Direcția Tehnic-Investiții zv                                                                                           *                                                     *

În hotărârea de consiliu de astăzi se propune aducerea unor sume, conform legii, pe următorii 3 ani, așa se votează bugetul, pentru 4 ani, anul în curs și următorii 3 ani. Pe creditul Exim nu se pot duce în acest moment, una că deja a fost votat de dumneavoastră în ultima ședință și este complet acoperit cu sume și, în al doilea rând, contractul cu banca, cu Exim expiră în decembrie anul acesta, deci nu se poate discuta despre sume aferente următorilor 3 ani.

Dna Zoia Staicu

Pe alte credite se poate pune?

Dna Mihaela lamandi - Direcția Tehnic-Investiții

Nu cunosc subiectul altor credite în afară de creditul BCR, care este pentru fonduri europene, pentru o sumă de 34 de milioane și acela complet acoperit, chiar insuficient.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Domnul Botez, CAIL-ul ne-a apobat ca întreaga sumă pe care o avem disponibilă pe Exim să fie cheltuită în anul 2020. Principala investiție pe care se vor cheltui banii respectivi o reprezintă Podul de lemn, care în momentul de față este în construcție și conform ultimelor date transmise de către constructor, la șfârșitul lunii august, începutul lunii septembrie, ar trebui să se finalizeze această investiție.

Legat de credit, creditul înseamnă să facem o nouă procedură de licitație, care poate dura câteva lunii de zile, iar asta înseamnă ca proiectul legat de terminalul multimodal, până când nu finalizăm acel credit și nu punem banii respectivi în creditul respectiv, să fie blocat.

Mai mult decât atât, în momentul în care vom licita noul credit, noi ca să putem obține de la CAIL o aprobare pentru creditul respectiv, ar trebui să avem fie un acord cadru, fie un contract în vigoare, lucru care este destul de complicat să se realizeze în câteva lunii de zile, o nouă licitație pentru noi autobuze, astfel încât, la momentul la care licităm un nou credit să putem merge la CAIL și să spunem motivele pentru care solicităm sumele respective. De aceea sumele au fost prevăzute, aceste sume pentru 2021-2023, care încă odată vin și spun - sunt o estimare.

La momentul la care se va elabora bugetul pe 2021, sumele respective pot rămâne acolo sau, în funcție de cum se va decide la nivel de consiliu la momentul respectiv. Nu este nicio obligație, doar dacă va exista un contract în vigoare, atât.

Dl George Botez

Mulțumesc, doamnă haideți cu amendamentul să putem trece mai departe cu ședința.

Dna Zoia Staicu

O rog pe doamna să ne explice cum...

Dl George Botez

Păi ce să ne explice, că dumneavoastră aveți un amendament, bănuiesc că ați studiat problema, nu? Dumneavoastră sunteți de specialitate, trebuie să cunoașteți asta, vă rog frumos, amendamentul.

Dna Zoia Staicu

Deci, vreau să găsească executivul o soluție ca acești bani să nu fie luați din cash, ci pe credit.

Dl George Botez

Păi, tocmai v-a explicat adineauri, da? Și inițiatorul spune că n-are nicio soluție, dați dumneavoastră soluția, ca să o votăm.

E simplu, după părerea mea, că vreți să formulați un amendament, nu formulați o dorință, un amendament. Amendamentul este cu punct, virgulă, cu cifre, litere sau cum le-o zice că nici nu mai știu.

Dna Zoia Staicu

Pentru că toate anexele sunt anexa 1, 2, 3, explicați-mi și mie cum ...

Dl George Botez

Suspend 10 minute până să lămurește doamna și ne vedem aici, vă rog eu frumos.

Dna Zoia Staicu

Mulțumesc!

Dl George Botez

Dar, am o rugăminte, formulați-l și dați-l ca să îl pună să nu mai pierdem timpul, da?

***

PAUZA

***

Dl George Botez

Reluăm sedința.

Amendamentul?

Dna Zoia Staicu

Domnul președinte, având în vedere cele discutate, aș dori să prorog acest proiect pentru refundamentare.

Mai ales că domnul primar a spus că urgența o reprezintă Apa Nova și nicidecum bugetul local și poate găsim o soluție să cumpărăm aceste autobuze din împrumuturi și nu din fonduri proprii. Până la urmă, nimeni nu ne dă dreptul, nici mie, nici dumneavoastră, nici măcar domnului primar să antamăm bugetul anilor următori. Deci, ca să venim acum să găsim soluții ce facem în anul 2023, mi se pare mult prea devreme.

Mulțumesc!

Dl George Botez

Și eu, mulțumesc!

Dna Zoia Staicu

Deci amendamentul este de prorogare pentru refundamentare a acestui proiect.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Aș dori să mai intervin o dată, dacă se poate.

Am explicat că motivul, pe care îl știa toată lumea, referitor la urgență, l-a reprezentat, în primul rând, situația de la Apa Nova.

Orice întârziere dată de aprobarea acestui buget, înseamnă o întârziere legată de demararea procedurilor necesare în vederea realizării achiziției aferente terminalului multimodal.

O decizie astăzi nu înseamnă, așa cum am explicat mai devreme o antamare a bugetului pe următorii ani. Pentru că la începutul anului 2021, consiliul local de atunci va decide în funcție de necesitățile anului 2021 și în funcție de veniturile stabilite de către Ministerul de Finanțe, Direcția Regională a Finanțelor Publice, Serviciul Local pentru Finanțe și așa mai departe, plus alte surse pe care le vom avea la momentul respectiv.

Încă o dată spun - vorbim de un acord cadru, care nu înseamnă o obligație, care în mod normal se finalizează în luna august.

Pe de altă parte, avem acea propunere pe care noi am făcut-o și a fost aprobată, de a putea recupera, dacă achiziționăm 50 de autobuze, de a recupera sumele aferente investiției pe partea de management de trafic și comunicație din cadrul autobuzului pentru managementul de trafic, din fonduri europene. Dacă acele autobuze nu vor fi achiziționate, singura chestiune care se va întâmpla este de reducere a sumei respective pe care noi ar fi trebuit să o primim înapoi, pentru autobuzele neachiziționate. Dar, în momentul de față, în contract se prevede, aceste 50 de autobuze.

Propunerea făcută, aceea de a lua un credit, asta înseamnă să mai pierdem câteva luni de zile, pe durata procedurii luării creditului respectiv și s-ar putea ca, la momentul în care se va semna creditul respectiv, dacă se va semna, să nu mai avem nici acord cadru nici un alt document, pe care noi să îl depunem în spatele solicitării noastre de a obține creditul respectiv la CAIL ca să ne fie aprobat ulterior.

Deci, nu este nicio obligație, nu se antamează niciun buget pe anii viitori, este doar o propunere, este o estimare în funcție de condițiile pe care le avem în momentul de față.

De asemena, sunt investiții multianuale cum este și centrul de radioterapie, care și acela este prins și în bugetul din anul 2021, cum sunt pasajele de pe bulevardul București, la acelea o parte din suma anul acesta, o parte din suma anul viitor, cum avem străpungerea dintre șoseaua Cantacuzino și șoseaua Republicii, la fel, o parte este bugetată anul acesta, o parte este prins în estimarea anului viitor.

Dacă anul viitor, putem să ne uităm inclusiv pe o serie de recomandări ale Curții de Conturi, dacă anul viitor, de exemplu, cum s-a întâmplat nenorocirea care s-a întâmplat acum și constatăm o diminuare a bugetului și nu mai putem să susținem niște investiții, pe astfel de motive, contractele respective se pot suspenda și nu este obligatorie nicio finanțare.

Și încă odată vin și spun dacă nu aprobăm acest buget, avem o amânare și dorim să punem o finanțare pe autobuzele respective printr-un credit, de fapt și de drept amânăm posibilitatea de semnare, de elaborare, emitere a documentelor aferente licitației pentru terminalul multimodal cu căteva luni de zile.

Acesta este situația, de fapt.

Dl Ștefan Dănescu

Domnul primar, Ștefan Dănescu sunt.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Vă rog.

Dl Ștefan Dănescu

Este ora 1, ne-ați convocat la ora 12 și asistăm la o cearta între dumneavoastră, sau o dispută între dumneavoastră și consilierii dumneavoastră.

Haideți, vă rugăm frumos să începem ședința.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Ce am avut de spus am spus, urmează votul dumneavoastră.

Mulțumesc!

Dl Ștefan Dănescu

Mulțumesc și eu!

Dl George Botez

Bine, am înțeles

S-a formulat nu un amendament doamnă, amendamentul nu l-ați formulat că nu ați știut să îl formulați, ați formulat o cerere de prorogare, pe care o supun la vot.

Cine este de acord cu prorogarea? Deci cine este de acord votează da, cine nu este de acord votează una din celelalte două variante.

S-a procedat la votarea electronică a propunerii de prorogare.

Dna Liliana Băescu- Serviciul Informatică

9 voturi cu da, 9 voturi cu nu și 4 voturi abținere.

Dl George Botez

Nu s-a prorogat.

Domnul Mateescu nu ați votat. Cum votați?

Dl Marius Mateescu

Nu.

Dl George Botez

Deci, 9 pentru, 10 împotrivă și 4 abțineri.

*

Supun la vot proiectul.

Atenție, acum vom vota proiectul, cine este de acord cu proiectul votează da, cine nu este, votează cu abținere sau împotrivă.

Deci, acum votăm proiectul.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Domnul Mateescu?

Dl Marius Mateescu

Da.

Dl George Botez

Da, deci avem 14 voturi cu da, 9 abțineri, Frusina, Marcu, Grigore, Sîrbu, Bolocan, Băzăvan, Staicu, Sicoie, Popa.

Domnul primar mai sunteți pe acolo?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Până la sfârșitul mandatului domnul președinte.

Dl George Botez

Mă bucur, aveți adeziunea la PSD pregătită.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Nu, mulțumesc!

Dl Gheorghe Sîrbu

Știam mai demult domnul președinte.

Dna Zoia Staicu

Știam, mulțumim pentru confirmare.

Dl Gheorghe Sîrbu

Nu ne spuneți o noutate.

***

Dl George Botez

Punctul 2 pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind modificarea cap. IV Rambursarea Creditului, din contractul de credit nr. 12/22.02.2011, încheiat cu B.R.D. Groupe Societe Generale S.A. ”.

Discuții? Înțeleg că nu sunt, vă rog să îmi dați un vot.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Domnul Mateescu?

Dl Marius Mateescu

Da.

Dl George Botez

23 de voturi pentru, proiect adoptat.

***

Punctul 3 pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de investiții Fond lucrări și a programului de investiții Fond prioritar obligație Concesionar pentru anul 2020 în cadrul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare”.

Discuții? Vă rog domnul consilier!

Dl Vlad Frusina

Mulțumesc domnul președinte!

Eu propun ca acești bani din fondul de investiții să fie direcționați către cartierul Mitică Apostol, pentru investiții aferente cartierului respectiv.

Dl George Botez

La ce vă referiți? La ce investiții? Spuneți ce investiții.

Dl Vlad Frusina

Aici se prevede, în anexa nr. 2 în programul de investiții pentru anul 2020 sunt prevăzute niște lucrări, aș vrea să includem în cadrul acestei anexe și lucrări aferente cartierului Mitică Apostol pentru canalizare, pentru apă potabilă, pentru toate cele necesare oamenilor de acolo.

Dl George Botez

Domnul consilier am înțeles, este salutar. Faceți amendamentul. Poziția, numărul, strada, brașamentul, numele.

Dl Vlad Frusina

La anexa nr. 2.

Dl Ștefan Dănescu

Pauză?

Dl George Botez

Suspendăm?

Dl Vlad Frusina

Nu domnul președinte.

Dl George Botez

Bine. Lăsați consilierul sa-și expună punctul de vedere. După aceea..

Dl Gheorghe Sîrbu

Gândește până...

Dl George Botez

Lăsați, că se gandește și singur. Dacă ar avea nevoie de o consiliere nu cred că de la dumneavoastră ar lua-o. Deci dl Sîrbu, vă rog foarte mult, fără obrăznicii în ședință.

Dl Sîrbu

Domnule președinte, vă rog foarte mult, stau cu mâna ridicată.

Dl George Botez

Ziceți domnul consilier.

Dl Vlad Frusina

În cadrul acestui program de investiții din fond lucrări anul 2020, în anexa nr. 2, am respectuoasa rugăminte să fie introdus punctul 3, care să conțină și investiții, lucrări.

Dl Ștefan Dănescu

Și banii de unde îi luați?

Dl George Botez

Domnul Dănescu, vă rog din suflet, respectați.

Dl Vlad Frusina

Ascultați-mă un pic. Eu am venit cu această propunere.

Parte din dumneavoastră sunteți în Comitetul de Coordonare, da? Puteam avea această discuție înainte de ședință în momentul în care Apa Nova a venit și a făcut această propunere.

Dl George Botez

Am avut-o, am avut-o.

Dl Ștefan Dănescu

Aveți aici colegi care au fost prezenți.

Dl Vlad Frusina

Și nu au fost de acord.

Dl Ștefan Dănescu

Cum nu au fost de acord? Au și semnat, cum nu au fost de acord?

Dl Vlad Frusina

Îmi cer scuze dar, din câte am înțeles, nu s-a semnat.

Dl George Botez

Domnul avocat, haideți că nu suntem copii.

Am înțeles, faceți amendamentul. Sfătuiți-vă cu colegii care au fost și nu au fost de acord și faceți amendamentul. Suspendăm din nou, dacă doriți, ca să faceți amendamentul. Amendamentul înseamnă punctul cutare, atâția bani, mie trebuie să mi se închidă pe valoarea totală. Păi altfel nu avem cum.

Dl Vlad Frusina

Toate sumele care au fost necheltuite...

Dl George Botez

Ce necheltuite, Doamne iartă-mă!

Dl Vlad Frusina

Sumele din investiții, rămase.

Dl George Botez

Păi acesta este fondul de lucrări pe 2020. Dumneavoastră știți care este regimul fondului de lucrări?

Dl Gheorghe Sîrbu

Au cheltuit din ei 2 milioane..

Dl George Botez

Domnul Sîrbu, aveți un amendament de făcut sau nu?

Dl Vlad Frusina

Domnul președinte, ca să fac acest amendament, am respectoasa rugăminte să ne acordați o pauză de 5 minute pentru a-l formula.

Dl George Botez

Vă rog.

Dna Marilena Stanciu

Domnule președinte aș vrea să întreb...

Dl George Botez

Doamna Stanciu, nu mai întrebați nimic, lăsați...

Dna Marilena Stanciu

Nu, vreau să știu, știe unde este cartierul Mitică Apostol?

Dl Vlad Frusina

Da doamnă și trebuie să traversăm DN-ul ca să ajungem acolo.

Doamna Stanciu ați arătat bine în poze atunci când ați fost în cartierul Mitică Apostol cu aceeași promisiune.

Dna Marilena Stanciu

Din 2014 sunt acolo.

Dl Vlad Frusina

Acum câteva zile ați fost acolo cu aceeași promisiune. Eu asta încerc să fac, nimic mai mult.

***

PAUZĂ

***

Dl George Botez

Reluăm ședința.

Domnul Palaș?

Dl Paul Palaș

Prezent.

Dl George Botez

Domnul Marcu?

Dl Valentin Marcu

Prezent!

Dl George Botez

Domnul Minea?

Dl Gabriel Minea

Prezent!

Dl George Botez

Doamna Dragulea?

Dna Sanda Dragulea

Prezentă!

Dl George Sorin Botez

Domnul Cosma?

Dl Marcian Cosma

Prezent dl președinte, mă auziți?

Dl George Botez

Da.

Domnul Hodorog?

Dl Bogdan Hodorog

Prezent!

Dl George Botez

Cine lipsește din sală?

Suntem din nou 23 în sală și online.

Vă rog, amendamentul.

Dl Vlad Frusina

La anexa nr. 2 va fi un singur punct. Deci se taie tot și va fi un singur punct: „Investiții lucrări în crearea de legătură între sistemul rețea de canalizare Mitică Apostol cu rețeaua de canalizare a orașului Ploiești și alimentarea cu apă potabilă”. Acesta este amendamentul.

Dl George Botez

Lipsește ceva. Dați la amendament.

Vreau să vă aduc la cunoștință că Ploieștiul are rang de municipiu, nu este oraș, mulțumim lui Dumnezeu că nu e oraș, da?

Și alimentarea cu apă potabilă ...?

Dl Vlad Frusina

A cartierului Mitică Apostol.

Dl George Botez

Scrieți acolo.

Dl Vlad Frusina

Rețeaua de canalizare a cartierului Mitica Apostol și alimentare cu apă potabilă a cartierului Mitică Apostol.

Dl George Botez

Ceea ce ați propus dumneavoastră nu intră, potrivit contractului, în natura lucrărilor care s-ar putea face pe aceste fonduri.

O întreb pe doamna secretar: în situația în care se adoptă acest amendament, mai dați viza de legalitate?

Este vorba de extindere de rețele, nu de mentenanță cum ar trebui.

Dna Ioana- Geanina Serbinov - Secretar General

Eu știu că, potrivit contractului, Apa Nova are obligația de a face doar lucrări de reabilitare, dar aș avea rugămintea să-mi confirme domnul Ionescu să nu greșesc. Eu așa știu, că pot face numai lucrări de reabilitare.

Dl Vlad Frusina

Să înțeleg că nu pot crea rețele noi.

Dna Ioana- Geanina Serbinov - Secretar General

Nu au obligația aceasta, conform contractului.

Dl Vasile Ionescu - Regia Autonomă de Servicii Publice

Există posibilitatea dar, în baza unei negocieri, o comisie de extindere a rețelelor de investiții.

Dl Ștefan Dănescu

Dar nu acum.

Dl Vasile Ionescu - Regia Autonomă de Servicii Publice

Nu acum, bineînțeles. Fondul de lucrări este destinat pentru reabilitare și modernizare.

Dl Vlad Frusina

Dacă se poate, de ce nu facem o întâlnire cu comisia respectivă astfel încât banii să-i redirecționăm unde într-adevăr este nevoie?

Dl George Botez

Dl Sîrbu, vă rog!

Dl Gheorghe Sîrbu

Mulțumesc domnul președinte!

Stimați colegi, în primul rând, la începutul acestei săptămâni, toată floarea cea vestită din Primăria Municipiului Ploiești a fost în cartierul Mitică Apostol. Acolo, fiecare după puterile lor s-au angajat în fața acelor oameni că le face canalizare, că le bagă apă, asfalt și multe altele.

Colegul meu a venit în fața dumneavoastră și a venit corect cum spun eu, noi, din comitetul de coordonare am cerut și noi ca o parte din aceste fonduri de la Apa Nova din fondul de dezvoltare să meargă în Mitică Apostol.

Colegul meu a făcut următoarea propunere și se încadrează perfect în contractul de care vorbește domnul președinte, a făcut propunerea ca, anul acesta, banii rămași necheltuiți, adică cei 7 milioane din 9 (că știți foarte bine că, în Comitetul de Coordonare ne-au spus băieții de la Apa Nova că au cheltuit 2 milioane, deci mai sunt 7 milioane din fondul de dezvoltare), acești bani, ca să vadă cei din Mitică Apostol că ne respectăm cuvântul când au mers la ei acolo, să fie duși să se realizeze investiții acolo și mai puțin în Ploiești.

Și, pentru dna secretar, o să-i spun eu acum că unitatea administrativ teritorială, adică Primăria Ploiești are voie să ceară operatorului căruia i-a cesionat acum 20 ani serviciul de apă, are voie să-i ceară acest lucru. Și este perfect legal.

Mulțumesc foarte mult!

Deci legătura de canalizare din Mitică Apostol cu canalizarea orașului, cu subtraversarea de care chiar domnul președinte Botez a propus în Comitetul de Coordonare să se realizeze acest lucru...

Dl Ștefan Dănescu

Putem vota astăzi dacă nu am cerut operatorului să facă chestia acesta? Pentru că amendamentul chiar dacă nu l-am convocat?

Dl Gheorghe Sîrbu

Noi, consiliul local, putem vota astăzi acest lucru, deci putem vota astăzi să cerem operatorului să respecte. Da, deci putem vota astăzi să facă acest lucru.

Știți foarte bine, când am avut ședința în Comitetul de Coordonare am cerut doamnei director noi și nu a venit cu această propunere, că nu are aviz de nu știu unde, de la Paris. Noi nu suntem din lumea a treia. Suntem o țară care ne putem respecta pe noi înșine. Și să ne respecte și alții. Așa că asta este. Despre ce vorbim? Nu suntem în stare să facem apă?

Cei din Mitică Apostol plătesc la fel ca și ploieștenii taxe și impozite. Plătesc tot la Ploiești. Deci, cei din Mitică Apostol plătesc taxe și impozite la Ploiești. Au dreptul la canalizare și la apă. Asta a propus colegul meu, un amendament, nu altceva.

Dl Gheorghe Andrei

Cine a spus că este împotriva celor din Mitică Apostol? Nu suntem împotrivă. Găsim soluțiile care sunt cele mai bune dar și legale, în același timp.

Dl George Botez

S-a făcut o propunere. Nimic în Ploiești nu se mai face tot anul. E vreo găurică ceva, sănătate și la revedere, că nu avem de unde. Da?

Aceasta este poziția colegilor. Acum hai să votăm, da? Adică să o votăm, să votăm pe ea că eu nu pot să votez așa ceva.

Dl Iulian Bolocan

E posibil? Adică în Comitetul de Coordonare discutăm una și insistăm să vină clar cu introducerea lucrărilor pentru Mitică Apostol, nu o fac, amână, vin cu fel de fel de tertipuri cu hârtiile în consiliul local și văd că sunteți atât de senin și aprobați.

Una vorbiți în Comitetul de Coordonare, alta aici. Deci vorbim de ciudățenii.

O zi bună!

Domnule, nu te înțeleg, am discutat ceva în Comitetul de Coordonare luni de zile...

Dl George Botez

Dumneavoastră probabil că, ori veniți numai cu fizicul să mâncați alune acolo, ori părerea mea este că nu înțelegeți nimic dar asta e.

Haideți că nu are sens să mai discutăm.

Deci, supunem la vot acest amendament formulat de colegii de la PNL.

Dl Ștefan Dănescu

Nu are sumă.

Dl George Botez

Păi da, nu are sumă. E fără sumă, normal. Nu toată suma. Păi nu ați trecut-o, eu am dat drumul la vot, sănătate.

Dl Vlad Frusina

Domnul președinte, îmi cer scuze dar suma a rămas neschimbată.

Dl Gheorghe Sîrbu

Din anexa 2 au dispărut toate lucrările de investiții...

Dl Vlad Frusina

Suma a rămas neschimbată.

Dl Ștefan Dănescu

Unde e?

Dl Gheorghe Sîrbu

Este în anexa 2.

Dl Vlad Frusina

Este suma trecută, suma de jos, este 9,181,590.

Dl Ștefan Dănescu:

Eu văd pătrățica goală. Dar mă rog...

Dl Vlad Frusina

Să treacă și acolo suma aferentă.

Dl Gheorghe Sîrbu

Celelalte sunt tăiate.

Dl Gheorghe Andrei

Stați puțin. E un punct foarte important.

Ia uitați ce spune acolo - reparații, reînnoire rețele apă potabilă. Păi, introducând acest amendament, dispare reînnoirea care este foarte importantă pentru că dacă sunt foarte vechi rețelele de canalizare, cu ce te legi de oraș? Adică, în primul rând trebuie să repari și după aceea să te legi.

Dl Gheorghe Sîrbu

Dacă citim foarte bine acolo programul, au făcut numai ce au vrut cei de la Apa Nova.

Dl George Botez

Dați drumul la vot, la amendament. Cine este de acord cu amendamentul PNL, votează da, cine nu este de acord, votează orice altceva decât da.

Repet, votăm amendamentul, atenție.

S-a procedat la votarea electronică a amendamentului.

Dna Liliana Băescu - Serviciul Informatică

Domnul Palaș nu a votat.

Dl George Botez

Dl Palaș? Mă auziți?

Dl Paul Palaș

Da.

Dl George Botez

Votăm amendamentul, au propus colegii de la PNL să nu mai facem nimic cu banii decât în Mitică Apostol.

Dl Paul Palaș

Am votat, vă mulțumesc!

Dna Liliana Băescu - Serviciul Informatică

Sunt 9 voturi cu da, 8 cu nu și 5 abțineri.

Dl George Botez

Deci vă rog foarte mult să-mi spuneți cine este cu nu.

Dna Liliana Băescu - Serviciul Informatică

Marcian Cosma, Sanda Dragulea, Gabriel Minea, Paul Palaș, Sorin Văduva, Ștefan Dănescu, George Pană și George Botez.

Dl George Botez

Abțineri?

Dna Liliana Băescu - Serviciul Informatică

Sălceanu, Hodorog, Sorescu, Andrei, Stanciu.

Dl George Botez

Amendamentul nu a trecut.

*

Supun la vot proiectul.

Domnul Sîrbu, în semn de protest că nu l-a mai convocat nimeni la nicio ședință de la Apa Nova...

Dl Gheorghe Sîrbu

Este părerea dumneavoastră.

Dl George Botez

Se retrage din ședință.

Dl Gheorghe Popa

Domnul președinte o să ne retragem de la această discuție pentru că am constatat că deși majoritatea dintre dumneavoastră ați fost de acord cu necesitatea acestor lucrări în cartierul Mitică Apostol, totuși ați votat împotriva acestui amendament.

Dl George Botez

La celelalte vă mai întoarceți?

Dl Gheorghe Popa

Domnul președinte...

Dl George Sorin Botez:

Nu, vreau să știu pentru ședință.

Dl Gheorghe Popa

Părăsim sala domnul președinte.

Dl George Botez

Și să nu vă mai întoarceți.

Bine. Hai să dăm drumul la vot.

Domnul Mateescu cum ați votat la amendament? Împotrivă.

Acum votăm proiectul.

Grupul PNL a părăsit sala.

Cum avem votul?

Dna Liliana Băescu - Serviciul Informatică

13 da.

Dl George Botez

Domnul Mateescu?

Dl Marius Mateescu

Da.

Dl George Botez

Domnul Mateescu da, deci avem 14 de da.

14 voturi pentru, proiect adoptat.

***

Dl Bogdan Hodorog

Domnul președinte, dacă-mi permiteți?

Dl George Botez

Da, domnul Hodorog, vă rog.

Dl Bogdan Hodorog

Noi ne-am întâlnit în această ședință extraordinară exact pentru punctul 5 care era de urgență maximă. Ce se întâmplă acum când în sală au rămas 14 consilieri iar, această hotărâre, fiind de patrimoniu, cred că are nevoie de 18 voturi?

Dl George Botez

Nu cred că este de 18. Așteptați un pic, verificăm dar nu cred că este de 18. De 18 sunt doar vânzările.

Dl Paul Palaș

Este de 14 domnul președinte.

Dl George Botez

Așteptați că s-a modificat legea.

Dna loana-Geanina Serbinov - Secretar General

Potrivit Codului administrativ, doar hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea de voturi definită două treimi.

Dl George Botez

Ca atare, este unul dintre cele care se adoptă cu 14 voturi.

Dl Bogdan Hodorog

Am înțeles. Mulțumesc!

***

Dl George Botez

Punctul 4  „Proiect  de hotărâre privind mandatul reprezentantului

municipiului Ploiești în AGA Veolia”.

Este cu da sau nu.

Având în vedere că noi nu știm datele, nu ne-au fost prezentate, cred că varianta abținere ar fi oportună.

Eu vă propun să votăm pentru varianta abținere de la bun început, urmând ca după aceea, dacă această variantă este agreată de dumneavoastră, să votăm întreg proiectul.

Dați-mi un vot pentru varianta abținere pe toate punctele de pe ordinea de zi.

A venit și dl Ganea care va vota alături de noi.

Dl Ștefan Dănescu

Deci acum votăm cu da pentru abținere?

Dl George Sorin Botez:

Votăm pentru abținere. Cine e de acord cu abținerea. Am zis că nu știm datele, drept pentru care orice vot este inconștient, ca să zic așa.

Domnul Mateescu?

Dl Marius Mateescu

Da.

Dl George Botez

Domnul Ganea?

Dl Cristian Ganea

Da.

Dl George Botez

Deci avem în sală 2 cu da, să vedem mai departe, încă 12 on line și 1 abținere, domnul Hodorog. A trecut varianta cu „abținerea”.

*

Acum votăm proiectul în integralitatea lui pe „abținere”.

Domnul Mateescu, cum votați?

Dl Marius Mateescu

Da.

Dl George Botez

Deci domnul Mateescu da.

Domnul Ganea?

Dl Cristian Ganea

Da

Dl George Botez

Avem 2 voturi cu da.

Domnul Palaș nu ați votat.

Dl Paul Palaș

Votez pentru.

Dl George Botez

Mulțumesc. Restul?

Dna Liliana Băescu - Serviciul Informatică

12 cu da.

Dl George Botez

12 cu da, cu 3 voturi verbale, 15 suntem. Proiect adoptat.

***

Punctul 5 „Proiect de hotărâre privind admiterea în administrarea Apa Nova a unei părți din imobilul situat în Ploiești, str. Rudului nr. 230”.

Patrimoniu, suprafața cât este, cea pe care o transmitem?

Dl Amedeo Tabîrcă -Direcția Gestiune Patrimoniu

Este precizată în art. 1, este un total de 4.558mp.

Dl George Botez

În compensare cu ce s-a luat, da?

Dl Amedeo Tabîrcă -Direcția Gestiune Patrimoniu

Da domnul președinte.

Dl George Botez

Bine, mulțumesc!

Dacă nu sunt alte discuții de făcut, supun la vot.

Cine e pentru să dăm terenul Apei Nova sa-și continue activitatea, votează cu da.

Domnul Mateescu?

Dl Marius Matescu

Da.

Dl George Botez

Domnul Ganea?

Dl Cristian Ganea

Da.

Dl George Botez

Domnul Palaș? Doamna Dragulea? Sunați-o.

Dna Marilena Stanciu

Doamna Dragulea a zis da.

Dna Sanda Dragulea

Da.

Dl George Botez

Bine.

Domnul Palaș?

Dna Liliana Băescu - Serviciul Informatică

Avem 11 online cu da.

Dl George Botez

11 online cu da, 3 verbal, 14 voturi, dl Palaș nu a votat. Cu 14 voturi, proiectul a fost adoptat.

Declar ședința închisă, mulțumesc.

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ


SECRETAR GENERAL,

Ioana-Geanina SERBINOV


Verificat: Șef serviciu Adriana Cîrstea

Întocmit, Consilier Elena Bucur