ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

P R O C E S - V E R B A L

al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 8 mai 2020

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului municipiului Ploiești, Adrian-Florin Dobre nr. 1184/04.05.2020.

*

Ședința s-a desfășurat prin mijloace electronice.

*

La ședință au participat un număr de 25 consilieri din 27 în funcție, lipsind consilierii: Cosma Marcian, Mateescu Marius Nicolae.

***

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian-Florin Dobre          - Primar

Doamna Ioana-Geanina-Serbinov       - Secretar General

***

Ședința a fost condusă de domnul consilier Botez George Sorin Niculae.

Dl George Botez

Doamna secretar, vă rog să ne spuneți situația vizelor și a avizelor.

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

O să le spun doar pe cele cu probleme. Proiectul de la punctul 4 ,, Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.500/28.11.2019, privind rectificarea Listei de investiții aferentă împrumutului contractat de municipiul Ploiești de la B.C.R” nu are aviz de comisie, deci nu poate fi discutat în ședința de astăzi.

Dl George Botez

Deci 4 nu are aviz de comisie.

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Punctul 10 pe Ordinea de zi are aviz negativ de la Comisia nr. 1și raport nefavorabil de la Direcția Economică , dar poate fi discutat și este vizat de legalitate.

Punctul 12 are raport de la Direcția Economică, nefavorabil...

Dl George Botez

Ce punct?

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

12,13,14,15 până la punctul 31 - rapoarte nefavorabile de la Direcția Economică.

Dl George Botez

12-31 rapoarte nefavorabile Direcția Economică

Dl Popa Gheorghe

Au viză de legalitate?

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Au viză de legalitate.

Dl George Botez

Și suplimentarele?

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Cu suplimentarele nu sunt probleme.

Dl George Botez

Au toate avize de comisie?

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Punctul 3 are de la comisia 2, celelalte de la comisia 1.

Dl George Botez

Bun, ați primit toți suplimentarele? E cineva care nu știe lista de suplimentare? Ok, atunci vă voi supune la vot, în bloc includerea suplimentarelor pe ordinea de zi.

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Deci sunt incluse cu 25 de voturi pentru pe ordinea de zi.

Acum de pe ordinea de zi...

Dl Primar Adrian Dobre

Domnule președinte, aș vrea să retrag de pe ordinea de zi punctele 4 si 10.

Dl George Botez

Deci, domnul primar punctele 4 si 10 le retrageți, da?

Dl Primar Adrian Dobre

Da, da

Dl George Botez

Mulțumesc!

Dl Primar Adrian Dobre

Multumesc si eu!

Dl George Botez

În aceste condiții supun la vot electronic ordinea de zi așa cum a fost ea modificată. Aveți vot electronic pentru votarea ordinii de zi.

Cine este pentru?                    25 voturi

Cine este împotrivă?                 -

Dacă se abține cineva?              -

Cu 25 voturi pentru ordinea de zi a fost adoptată.

*

Începem lucrările:

Punctul 1 „Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de eșalonare la plată a debitelor reprezentând majorări de întârziere aferente impozitului pe clădire datorate de către SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.

Dacă sunt discuții?

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Aici am de făcut o mică observație. In preambul trebuie să se completeze preambulul hotărârii cu articolul 129, alineatul 1 din Codul Administrativ .

Dl George Botez

Completarea temeiului îl considerați un amendament?

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Nu, este de formă, nu fond.

Dl George Botez

Mai sunt alte discuții de făcut? Dacă nu mai sunt alte discuții, haideți să votăm. Vă rog!

Cine este pentru?                    22 voturi

Cine este împotrivă?                 -

Dacă se abține cineva?              3

S-a procedat la votul electronic astfel: cu 22 voturi „pentru” și 3 abțineri ale domnilor consilieri Sălceanu Claudia, Hodorog Bogdan și Dinu Marius Andrei, proiectul a fost adoptat.

*

Dl George Botez

Punctul 2 ,, Proiect de hotărâre privind numirea a doi administratori provizorii în cadrul Consiliului de administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre

Apropos, ca să ne înțelegem, colegii de la PNL , da ok, punctăm politic, dar acel mesaj, ca să îi spun așa, nu avea niciun sens întrucât noi am fost de acord de la bun început. Nu trebuia să faceți apel la noi ca să votam punctul 1, dar mă rog, trecem peste asta.

Deci, aici ar trebui să numim persoane. Eu propun prorogarea acestui punct.

Cine este pentru?                    -13 voturi

Cine este împotrivă?                 -10 voturi

Dacă se abține cineva?               -2 voturi

S-a procedat la votul electronic astfel: cu 13 voturi „pentru”,12 voturi „împotrivă” și 2 abțineri ale domnilor consilieri Băzăvan Larisa și Sîrbu Simion Gheorghe, proiectul a fost prorogat.

*

Dl George Botez

Punctul 3 ,, Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea a două posturi vacante de funcție publică de conducere din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre

Despre ce este vorba? Doamna Angelescu, vă rog?

Dna Angelescu Ana Daniela - Serviciul Resurse Umane

S-a propus aprobarea organizării a două posturi vacante de director executiv în cadrul Direcției Administrație Publică, Juridic, Contencios și unul șef birou Mobilitate și Trafic Urban din cadrul Direcției Tehnic Investiții .

Dl Cristian Ganea

De ce nu intră pe ordinară și intră pe extraordinară?

Dl George Botez

In ce constă urgența?

Dna Angelescu Ana Daniela -Serviciul Resurse Umane

A fost la sesizarea doamnei Iamandi. Scrie în referatul de aprobare.

Dl George Botez

De când sunt neocupate aceste posturi?

Dna Angelescu Ana Daniela- Serviciul Resurse Umane

Anul acesta au fost vacante, nu au fost nici măcar temporare, să zicem.

Dl George Botez

Deci nu a fost nevoie de oameni iar acum ăsta este urgent. Am înțeles.

Dl Popa Gheorghe

Domnule președinte, vă rog, pentru lămuriri, să ne mai documentăm, aș vrea să propun prorogarea acestui proiect.

Dl George Botez

De acord. Fiind o solicitare a domnului Popa supun la vot prorogarea acestui proiect în vederea refundamentării. Deci dumneavoastră veți vota prorogarea.

S-a procedat la votul electronic astfel:

Cine este pentru?                    24 voturi

Cine este împotrivă?                  1 voturi

Dacă se abține cineva?               - voturi

Cu 23 voturi pentru și unul împotriva, proiectul a fost prorogat. Doamna consilier Băzăvan s-a deconectat. A votat verbal cu ,,pentru”.

*

Punctul 4 de pe ordinea de zi a fost retras.

*

Dl George Botez

Punctul 5 ,, Proiect de hotărâre privind luarea unor măsuri pentru prevenirea răspândirii coronavirus COVID -19, în activitatea de transport persoane în regim de taxi - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea

Hai să facem altfel....il traducem in romană: „ Hotărâre privind luarea unor măsuri in activitatea de transport in regim taxi pentru prevenirea răspândirii....”, că aici ințelegem că luăm măsuri să nu se răspândească Covid-ul în taxiuri...da, sunt de acord să nu se răspândeasca in taxiuri ...

Stimați colegi, cu roșu aveți niște amendamente pe care o să le prezinte domnul viceprimar Ganea și pentru eficientizarea timpului după ce veți lua act de ele dacă sunt probleme puneți-le în discuție, dacă nu, cu atat mai bine urmează să le votăm in bloc. Mulțumesc!

Dl Cristian Ganea

Multumesc domnule președinte!

La articolul 1, pentru prevenirea răspândirii coronavirus Covid 19, transportatorii autorizați pentru activitatea de transport taxi, persoane autorizate de către primăria municipiului Ploiești sunt obligați să răspundă conform legii. Înainte de ieșirea în traseu mașina va fi dezinfectată la interior și la exterior. Șoferul de taxi va purta obligatoriu mască și optional mănuși. Acestea se vor dezinfecta după fiecare cursă. Dupa fiecare cursa șoferul de taxi este obligat să dezinfecteze ....trebuia spus autovehicolul, la punctul a) la interiorul ...materialele componente, mânerele și fețele ușilor, cotierele, butoanele și levierele pentru ajustarea poziției scaunelor, ramele ușilor.

La exterior următoarele componente: mânerele ușilor, mânerul portbagajului.

Se anulează acolo art. 2 și pornește acum ,,pentru verificarea și punerea în aplicare a prevederilor acestei hotărâri, acestea se vor specifica in fișa postului fiecărui conducator auto care efectuează activitate de transport persoane in regim taxi.

Rugămintea mea este ca la inceputul hotărârii cu ce data incepe...aici aș vrea să rog și colegii mei, cred că cu data de 15, pentru că 14 este ultima zi a Ordonanței militare. Taxiurile functionează, atunci ar trebui incepand cu data aprobării acestei hotărâri.

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Ar trebui sa le lăsăm o zi, două ca să își cumpere măști, dezinfectant.

Este o părere.

Dl George Botez

Dacă imi permiteti, măsurile de prevenție nu sunt limitate la zona de urgență. Vor fi probabil de-a pururi, ca să nu spun altfel. Eu zic că, și sunt in acord cu doamna Serbinov că trebuie să ii lași omului măcar o perioadă ca să iși achizitioneze produsele respective și cred că 15 mai este rezonabil. Adică are o săptămână la dispoziție pentru acest lucru. Dacă nu a facut-o două luni cred că propunerea dumneavoastră e mai fezabilă și in interesul tuturor.

Pe de altă parte aș vrea să fac o completare. Dați la finalul cu roșu. Acolo la fișa postului pentru verificarea și punerea in aplicare a prevederilor acestei hotărâri, acestea se vor specifica in fișa postului fiecărui conducător auto care efectuează activitate de transport persoane in regim de taxi de către societatea angajatoare. Punct. Alineat: ,, pentru transportatorii cu autoturisme destinate activității de taximetrie care sunt independenți, temeiul obligatțiilor il constituie prezenta hotărâre,,. Am acoperit și pe cei independenți. Nu ii trecem pe cei la negru. Măcar să aibă bunul simț să dea cu biocide.

Nu li se ia licența celor care nu respectă. Daca mă intrebați pe mine, orice dispoziție care nu este urmată de o sancțiune este de recomandare.

Dl Cristian Ganea

Până la data de 15 mai ne vom gandi și la sancțiuni.

Dl George Botez

Domnilor, a mai fost unul care s-a gândit la niște sancțiuni și se pare că nu sunt legale așa că nu știu dacă e important...

Dl Cristian Ganea

Recomandarea e ok.

Dl George Botez

Facem și apel la bunul simț al oamenilor. Eu încă mai cred în el.

Este cineva impotriva acestor amendamente?

Se abține cineva de la aprobarea acestor amendamente?

Pe cale de consecință constat că amendamentele au fost votate cu 25 de voturi pentru.

S-a procedat la votul electronic al acestui proiect de hotărâre, astfel:

Cine este pentru?                    25 voturi

Cine este împotrivă?                 - voturi

Dacă se abține cineva?               - voturi

Cu 25 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

*

Dl George Botez

Punctul 6 „Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a contribuției proprii, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare si selecție pentru obiectivul “REGENERARE URBANĂ ÎN ZONA MARGINALIZATĂ A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, CARTIER RÂFOV”, cod SMIS124892 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre”

Despre ce este vorba aici că nu am apucat să citesc? Doamna lamandi?

Dna Mihaela lamandi - Direcția Tehnic Investiții

Este vorba despre proiectul de regenerare urbană...

Dl George Botez

Da, văd asta, ce se intâmplă cu el....?

Dna Mihaela lamandi - Direcția Tehnic Investiții

Nu este nicio creștere de valoare, se aprobă o formă scurtă a proiectului care este necesară pentru semnarea contractului...

Dl George Botez

Și este o reluare a primului proiect? Nicio modificare nimic?

Dna Mihaela lamandi- Direcția Tehnic Investiții

Nu avem modificări.

Dl George Botez

Dacă sunt discuții de facut? Domnul primar, ăsta e unul din cele trei care trebuie semnate azi?

Dl Primar Adrian Florin Dobre

Da

Dl George Botez

Și care mai este?

Dl Primar Adrian Florin Dobre

6,7,8,9 și de la suplimentare 1 și 2

S-a procedat la votul electronic al acestui proiect de hotărâre, astfel:

Cine este pentru?                    25 voturi

Cine este împotrivă?                 - voturi

Dacă se abține cineva?               - voturi

Cu 25 voturi pentru proiectul a fost adoptat.

Dl George Botez

Punctul 7 Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local

nr.64/25.03.2019 cu Anexa nr. 2 „Descrierea sumară a investiției și a indicatorilor

URBANĂ ÎN ZONA


tehnico-economici aferenți proiectului „REGENERARE


MARGINALIZATĂ A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, CARTIER RÂFOV” - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Dacă îmi permiteți o observație de formă la articolul 1 pentru respectarea normelor de tehnică legislativă, este vorba de completarea cu Anexa nr. 2, după titlul anexei nu va fi ,,care devine anexă la prezenta hotărâre”, eliminăm ,,care devine”... ,,cu anexa nr. 2, anexă la prezenta hotărâre”. Ea va deveni anexa nr. 2 la hotărârea de bază, nu la asta.

Dl George Botez

Nu, haideți să spunem altfel, dacă îmi permiteți... ,,care devine anexă la hotărârea inițială”...da, gata, gata, nu mă bag, e ok ce ați spus.

Asta o considerați o eroare materială, sau...?

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Da, este o eroare materială și pentru respectarea normelor și terminologiei pe actele normative..

Dl George Pană

Este corect așa, doamna Serbinov?

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Imediat, deci este anexa nr. 2, titlul, prevăzută in anexa la prezenta hotărâre.

Dl George Botez

Adică anexa la această hotărâre devine anexă la cealaltă. Da, e românește. Având în vedere că nu este un amendament, nu îl voi supune la vot și supun la vot proiectul de hotărâre.

S-a procedat la votul electronic al acestui proiect de hotărâre, astfel:

Cine este pentru?                    25 voturi

Cine este împotrivă?                 - voturi

Dacă se abține cineva?               - voturi

Cu 25 voturi pentru proiectul a fost adoptat.

*

Dl George Botez

Punctul 8 ,, Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a contribuției proprii, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru obiectivul “REGENERARE URBANĂ ÎN ZONA MARGINALIZATĂ A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, CARTIER PICTOR ROSENTHAL”, cod SMIS128190 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre

Sunt discuții? Dacă nu, ne dați votul, vă rog!

S-a procedat la votul electronic al acestui proiect de hotărâre, astfel:

Cine este pentru?                    25 voturi

Cine este împotrivă?                 - voturi

Dacă se abține cineva?               - voturi

Cu 25 voturi pentru proiectul a fost adoptat.

*

Dl George Botez

Punctul 9 Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.612/20.12.2018 cu Anexa nr. 2 - Descrierea sumară a investiției și a indicatorilor tehnico - economici aferenți proiectului „REGENERARE URBANĂ ÎN ZONA MARGINALIZATĂ A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, CARTIER PICTOR ROSENTHAL” - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Aici la articolul 1 este aceeași situație ca cea de la punctul 7, anexa este prevăzută în anexa la prezenta hotărâre. Atât. Mulțumesc!

Dl George Botez

Astea sunt alea cu semnatul azi.

Stimați colegi, vă propun să trecem să votăm S1 și S2 pentru că trebuie semnate astăzi și sa aibă timp Relația să redacteze și să semnăm azi. De acord? E cineva împotrivă? Înțeleg că nu. Haideți să votăm pe 9.

S-a procedat la votul electronic al acestui proiect de hotărâre, astfel:

Cine este pentru?                    25 voturi

Cine este împotrivă?                 - voturi

Dacă se abține cineva?               - voturi

Cu 25 voturi pentru proiectul a fost adoptat.

*

Dl George Botez

Punctul 1 de pe ordinea de zi cu proiectele suplimentare Proiect de hotărâre privind actualizarea cheltuielilor legate de proiectul “ASIGURAREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGĂTURII RUTIERE SI DE TRANSPORT

_______-___________________________.______y____

PUBLIC INTRE GARA DE SUD ȘI GARA DE VEST (STRADA LIBERTĂȚII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL

PIEȚELOR GĂRILOR - ETAPA I”, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 509/09.12.2019 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.

Doamna lamandi, vă rog!

Dna Mihaela lamandi - Direcția Tehnic Investiții

Este vorba de o creștere de valoare pentru contribuția beneficiarului de 12 495 lei, respectiv de la 4.293.401,00 lei la 4.305.896,00 lei și contribuția beneficiarului la cheltuieli eligibile de 249 de lei.

Dl George Botez

Dar din ce rezultă creșterea asta?

Dna Mihaela lamandi - Direcția Tehnic Investiții

Sunt anumite lucrări la consultant care cei care le verifică au considerat că trebuie să intre în sarcina noastră.

Dl George Botez

Discuții? înțeleg că nu sunt.

S-a procedat la votul electronic al acestui proiect de hotărâre, astfel:

Cine este pentru?                    25 voturi

Cine este împotrivă?                 - voturi

Dacă se abține cineva?               - voturi

Cu 25 voturi pentru proiectul a fost adoptat.

*

Dl George Botez

Punctul 2 de pe ordinea de zi cu proiectele suplimentare Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “ASIGURAREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGĂTURII RUTIERE ȘI DE TRANSPORT PUBLIC INTRE GARA DE SUD ȘI GARA DE VEST (STRADA LIBERTĂȚII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL PIEȚELOR GĂRILOR - ETAPA I”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 508/09.12.2019 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Aici aș avea de făcut tot o observație tot de formă: ei nu au fost aprobați prin Hotărârea 508 a Consiliului Local, ci prin Hotărârea nr. 546 din 03.12.2018, Hotărârea 508 fiind de modificare. Trebuie să facem referire la hotărârea de bază. Și în art. 1 aceeași modificare.

Dl George Botez

Doamna lamandi, despre ce este vorba aici?

Dna Mihaela lamandi - Direcția Tehnic Investiții

Este vorba despre același subiect ca la hotărârea anterioară, diferența de 12 mii intre cele două forme, cum solicită ADR Călărași.

Dl George Botez

Bun, dacă nu sunt alte discuții, avem vot.

S-a procedat la votul electronic al acestui proiect de hotărâre, astfel:

Cine este pentru?                    25 voturi

Cine este împotrivă?                 - voturi

Dacă se abține cineva?               - voturi

Cu 25 voturi pentru proiectul a fost adoptat.

*

Punctul 10 a fost retras

*

Dl George Botez

Punctul 11 „Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Investiții integrate și complementare în măsuri de planificare strategice și măsuri de simplificare la nivelul Municipiului Ploiești” finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, POCA/661/2/1/SMIS  136182 (CP 13/2019) și a

cheltuielilor legate de acest proiect” - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre

Domnule, dar numai titluri d-astea savante, vorbesc serios.

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Acesta este titlul programului.

Dl George Botez

Despre ce este vorba aici, doamna Iamandi?

Dna Mihaela Iamandi - Direcția Tehnic Investiții

Despre actualizarea SITU și PMUD strategia de dezvoltare urbană carea are ca și termen de valabilitate anul acesta și automat trebuie actualizat și termenul nou ca să fie în concordanță.

Dl George Botez

PMUD ce înseamnă?

Dna Mihaela Iamandi - Direcția Tehnic Investiții

Plan de mobilitate urbană. Pe acest proiect avem câștigați o sumă de 3 milioane și noi va trebui să avem un efort financiar de 60 de mii de lei.

Dl George Botez

Ăsta e nou?

Dna Mihaela Iamandi - Direcția Tehnic Investiții

Da.

Dl George Botez

Discuții? Supunem la vot.

S-a procedat la votul electronic al acestui proiect de hotărâre, astfel:

Cine este pentru?                    24 voturi

Cine este împotrivă?                 - voturi

Dacă se abține cineva?              1 vot

Cu 24 voturi pentru și 1 abținere a domnului consilier Andrei Gheorghe, proiectul a fost adoptat.

*

Dl George Botez

Punctul 12 Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizare Energetică Școala Gimnazială George Coșbuc” aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr.351/2017 precum si aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea

Despre ce este vorba doamnă?

Dna Mihaela lamandi- Direcția Tehnic Investiții

Este vorba despre actualizarea indicatorilor tehnico-economici datorită apariției Ordonanței 114/2018.

Dna Staicu Zoia

Pot să pun câteva întrebări? În primul rând că nu aud nimic din ce spune doamna lamandi și doi; vreau să pun niște întrebări vizavi de acest proiect. Nu știu dacă doamna Croitoru este în sală sau poate să ne audă.

Dl George Botez

Este

Dna Staicu Zoia

Da, deci vreau să întreb dacă aceste hotărâri sunt făcute în conformitate cu Ordonanța 114, dacă sumele sunt eligibile și au fost eligibile, de ce nu s-au făcut aceste modificări încă din anul 2019 și dacă se poate ține licitația și fără ca noi să actualizăm aceste sume. Iar vizavi de acest proiect, înțeleg că această școală este formată din două corpuri, jumătate are autorizare și nu este expertizată decât jumătate din clădire. Lucrarea se face la un corp de clădire și dacă putem să luăm autorizare pentru eficientizare la tot corpul atâta timp cât la unul se fac lucrări și celălalt nu are nici măcar expertiză.

Dna Daniela Croitoru - Direcția Relații Internaționale

Referitor la actualizarea indicatorilor la această dată: nu se puteau actualiza în 2019 deoarece în martie 2019 prin instructiunile 112, ADR -ul putea să solicite actualizarea pe Ordonanța 114. În acest sens au fost solicitate clarificări în lunile martie, aprilie și mai să ne prezentăm punctul de vedere dacă ne încadrăm în instrucțiunea 112. Având în vedere că Ordonanța 114 ...

Dna Staicu Zoia

Ascultați-mă puțin. Este vorba de mai 2019 și noi suntem în mai 2020.

Dna Daniela Croitoru - Direcția Relații Internaționale

M-ați întrebat de ce nu s-au actualizat atunci. Pentru că Ordonanța 114 era pentru lucrări executate până la sfârșitul anului 2019. Această situație s-a reglementat și noi nu puteam începe execuția lucrărilor în 2019. Evaluarea s-a făcut la faza studiului de fezabilitate, execuția lucrărilor începe la faza de proiect tehnic și autorizație de construire implicit.

Deci, era imposibil să se deruleze activitatea.

Dl George Botez

Dar 114 s-a prelungit?

Dna Daniela Croitoru - Direcția Relații Internaționale

S-a prelungit în iunie 2019, permițând actualizarea execuției lucrărilor până în 2020; actualizarea valorilor pentru salariile în construcții.

Dl George Botez

Bun,și valoarea salariilor în construcții pentru 2020, da când a fost stabilită?

Dna Daniela Croitoru - Direcția Relații Internaționale

În iunie 2019 s-a aprobat.

Dl George Botez

Deci, dumneavoastră, mă rog noi, nu dumneavoastră, aveam posibilitatea să facem această indexare începând cu iunie sau iulie 2019. Da, am înțeles.

Dl Sîrbu Simion Gheorghe

De ce nu ați făcut aceste modificări înainte de a semna contractele de finanțare?

Dna Daniela Croitoru - Direcția Relații Internaționale

Asta v-am spus, pentru că nu se putea.

Dl Sîrbu Simion Gheorghe

Ba se putea, imediat după iunie se putea face. Când ați semnat contractele?

Dna Daniela Croitoru

Care iunie? In baza instrucțiunilor 112.

Dl Sîrbu Simion Gheorghe

Când ați semnat contractele?

Dna Daniela Croitoru - Direcția Relații Internaționale

Contractele s-au semnat....primul s-a semnat în mai 2019, următoarele în 6 iunie 2019.

Dl Sîrbu Simion Gheorghe

Deci aveați timp să le faceți.

Dl Cristian Ganea

Prima Ordonanță a fost pentru un singur an 2019, după care s-au semnat aceste contracte și ulterior a apărut prelungirea....

Dl George Pană

....s-a creat posibilitatea să vii cu ...

Dna Staicu Zoia

In condițiile în care dumneavoastră aveați termen 2019, de ce nu ați modificat atunci ca aceste sume să devină eligibile?

Dl George Botez

Pentru că dispoziția pentru 2020 a fost dată ulterior semnării contractelor. Dispoziția care prelungea 114 în 2020, la data semnării contractelor nu puteai să faci o anticipare a valorii manoperei majorate pentru 2020, întrucât dispoziția legală acoperea doar 2019. Noi am semnat contractele și la puțin timp după, o lună, s-a prelungit această dispoziție privind valoarea unitară a salariului minim și pentru 2020. Deci întrebarea corectă era de ce nu ați facut-o din iulie 2019 până la zi, pentru că din iulie 2019 puteați face această majorare, dar înainte de încheierea contractelor nu se putea face, că nu aveam temei de drept.

Dl Sîrbu Simion Gheorghe

O întrebare doamna director. Cumva firma de proiectare...și la ei s-au mărit salariile, oamenii care lucrează acolo au salariu minim pe economie 2280lei s-a mărit la 3000 lei?

Dna Daniela Croitoru - Direcția Relații Internaționale

Nu cunosc.

Dl Sîrbu Simion Gheorghe

Păi trebuia să îi întrebați.

Dl Cristian Ganea

Deci, Ordonanța se referă strict la plata orelor de manoperă a persoanelor aflate în construcții. E semnat de mine proiectul. V-am răspuns pentru că și eu am pus întrebările astea înainte. Acum să vă spun și altceva: proiectele acestea au fost semnate cu gândul că nu o să incepem efectiv lucrul în 2019, o să începem în 2020, iată că suntem cu hârtiile pe masă, și nu își avea rostul să fac un calcul pe 2019.

Dl Sîrbu Simion Gheorghe

Mai am o singură întrebare, vă rog! Doamna director economic de ce toate cele 22 de proiecte au aviz negativ de la dumneavoastră? Vreau să ne explicați ca să știm și noi cum votam.

Dl Andrei Gheorghe

Domnul președinte am și eu câteva întrebări, vă rog!

Dna Staicu Zoia

Nu mi-ați răspuns la toate întrebările.

Dl George Botez

Păi mai spuneți-le, că eu credeam că sunteți satisfăcută.

Dna Staicu Zoia

Deci se poate ține licitație acum fără a intra aceste actualizări?

Dna Daniela Croitoru - Direcția Relații Internaționale

Conform Ordonanței 43 nu se poate ține. Reprezintă contravenție.

Dl George Botez

Ați înțeles, da?

Dna Staicu Zoia

Iar sumele acum sunt eligibile sau nu?

Dna Daniela Croitoru - Direcția Relații Internaționale

Toate sumele conform contractului de finanțare care apar ulterior semnarii acestuia sunt neeligibile.

Dl Sîrbu Simion Gheorghe

Înainte de începerea ședinței am întrebat pe doamna director lamandi dacă se pot ține licitațiile fără să fie aprobate aceste proiete și mi-a spus că se pot ține. Dânsa este aici. Dumneavoastră spuneți că este contravenție. Dumneavoastră aveți dreptate sau dânsa? Hotărâți-vă! Mulțumesc!

Dl George Botez

Da, vă rog domnișoara director Crăciunoiu!

Dna Daniela Croitoru - Direcția Relații Internaționale

Dacă îmi permiteți să îi răspund domnului Sîrbu, în conformitate cu art. 71 din Ordonanța 43, alineatul 4, nerespectarea prevederilor alineatului 1 și 2 de către societăți constituie contravenție și se sancționeză potrivit dispoziției 260, alineat 1, litera a...din Legea 53/2003, republicată și atrage anularea acordării facilităților fiscale...

Dl Cristian Ganea

A întrebat domnul Sîrbu de ce nu ați pus viză?

Dra Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Ordonanța 114 a fost în decembrie, nu?. Doar nu producea efecte doar pentru decembrie. Era clar că producea și pentru anul următor și atunci a zis 3000 lei, anul următor vine și spune: se mențin ăia 3000 lei. Deci ce să înțeleg că Ordonanța a produs efecte decât pentru decembrie?

Dna Daniela Croitoru

Nu a produs efecte deloc, la noi cel puțin.

Dra Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

A dat-o pentru ...și pe urmă a venit cu Ordonanța 43 care modifică art. 71 la 114 și spune: tot 3000 este, la construcții.

Dl George Botez

Adică, dumneavoastră ce vreți să spuneți, aduceți-mă cu picioarele pe pământ, am primit foarte multe informații și nu înțeleg logica.

Dl Cristian Ganea

In decembrie în ce an a fost dată? 2018.

Dra Nicoleta Crăciunoiu- Direcția Economică

În 2018.

Dl Cristian Ganea

Și a fost dată pentru anul 2019.

Dra Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Potrivit art. 71, spune : se reține 3000.

Dl George Botez

Deci dumneavoastră spuneți în felul următor: că Ordonanța este dată în decembrie 2018 și că această creștere trebuia să fie avută în vedere chiar din momentul aprobării proiectului și a semnării lui. Corect? Și faptul că noi acum în 2020 venim și modificăm ceva ce trebuia să fi avut în vedere la momentul încheierii contractului încarcă bugetul cu niște cheltuieli care altfel ar fi fost eligibile.

Dl Sîrbu Simion Gheorghe

3 milioane și ceva.

Dra Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Da. Și acum mă refer că actualizarea se face nu numai la construcții, se face și la alte categorii de cheltuieli. Asta e opinia mea din raportul de specialitate.

Dl George Botez

Cheltuieli de ce natură?

Dra Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Cheltuieli proiectare, management proiect, consultanță, elaborare...mai multe categorii.

Dl George Botez

Doamna Staicu, dumneavoastră vorbiți cu noi? Că nu se aude, să știți.

Dl Cristian Ganea

Putem să reluăm puțin discuția, domnul președinte?

Dl George Botez

Vă rog!

Dl Cristian Ganea

A apărut Ordonanța în decembrie 2018 și se referea strict la 2019, corect? Deci, întrebarea, de fapt a domnului Sîrbu este de ce de la bun început proiectele care s-au început în 2019 nu au avut din prima această valoare care putea fi eligibilă.

Dl Sîrbu Simion Gheorghe

Corect, da.

Dna Claudia Sălceanu

Nu se înțelege nimic!

Dl Cristian Ganea

Păi dacă nu înțelegeți, veniți la ședință atunci!

Dna Claudia Sălceanu

O rugăminte! Cine nu vorbește, să închidă microfoanele! Se face microfonie!

Dl Cristian Ganea

Păi toți vor să vorbească că de aia sunt consilieri.

Reiau discuția: la 2018, decembrie a apărut Ordonanța care majora tariful în construcții.

Dl George Botez

Aude toată lumea?

Dl Cristian Ganea

Întrebarea domnului Sîrbu a fost de ce de atunci de la bun început nu a fost transpusă această valoare în proiect. Întrebarea asta am pus-o și eu înainte, după care în răspunsul pe care l-am primit a fost: nu am pus aceasta Ordonanta in proiectele din 2019 pentru ca aceasta Ordonanta se referea strict la 2019 si stiam ca nu o sa ne apucam de ele in 2019, dupa care, dupa mai multe drumuri pe la Asociatia Municipiilor, asa a spus domnul Dobre, au fost discuții acolo că toți primarii aveau aceeasi problema si a aparat noua Ordonanta din iulie care a majorat pana la sfarsitul perioadei de implementare a programelor, decembrie 2028.

Problema este de fapt că noi suntem văduviți de o suma de bani, 3 milioane sau cat e...care trebuiau sa fie eligibili, iar acum sunt din prima neeligibili. Intrebarea mea de fapt este: putem să facem hârtii catre minister, către MDRAP, către Uniunea Europeana să le explicăm acest lucru și să ne dea această sumă ca fiind eligibilă? Eu zic ca putem sa intrebam lucrul asta.

Dna Daniela Croitoru - Direcția Relații Internationale

Hartii putem sa facem, răspunsul il vom afla.

Dl George Botez

Bun, problema este alta. Dacă dumnevoastră la momentul conceperii acestui proiect ati fi avut in vedere tariful cel mare majorat in decembrie 2018 in cel mai rau caz vi s-ar fi restituit proiectul si vi s-ar fi spus: foloseste-l pe ala mic...nu este eligibil sau va trecea la neeligibil, dar dumneavoastra prin modul prin care ati conceput proiectul ați văduvit Primăria, UAT ul, bugetul, Ploieștiul de posibilitatea, chiar și de 1% sau 5% sau cat vreti dumneavoastrat, după părearea mea era de 100%, așa o vad, de a declara aceste cheltuieli ca fiind eligibile. La acest moment noi suntem puși in urmatoarea situatie: aprobăm aceste proiecte și stabilim niște creșteri și sunt foarte surprins de ce a spus doamna Crăciunoiu, că această majorare se răsfrange nu numai asupra salariilor din construcții ci și asupra unor chestiuni conexe de genul proiectare, de genul... care nu au niciun fel de legatură cu Ordonanța asta că bănuiesc ca aici ne referim strict la chestia asta și acesti bani sunt neeligibili, sau varianta cealaltă este deocamdată să nu ne apucăm de această licitație intrucât dumneavostră spuneți că ar fi o contraventie. Spuneți-mi și mie cât e contravenția asta? Ce valoare are pedeapsa contravenției?

Dna Daniela Croitoru

Nu am citit.

Dna Mihaela lamandi - Direcția Tehnic Investiții

Sumele au fost aprobate in octombrie 2018, deci anterior apartitiei Ordonanței.

Dl George Botez

Da doamna, dar ce facem acum puteam să facem atunci in 2019.

Dna Mihaela lamandi - Direcția Tehnic Investiții

Pai nu știam.

Dl George Botez

In 2019, in ianuarie 2019 , in februarie 2019.

Dl Sîrbu Simion Gheorghe

Puteam să o facem inaintea semnării contractului de finanțare care s-a semnat in 2019 iunie, iulie.

Dna Mihaela Iamandi - Direcția Tehnic Investiții

Proiectele au fost aprobate in octombrie 2018 si au fost depuse sub acea formă, noi nu puteam să modificam forma in care ele erau.....

Dl George Botez

Da doamna Iamandi sunt de acord cu dumneavoastră, dar ce pot face astazi puteam să fac și în aprilie 2019 .

Dna Mihaela Iamandi - Direcția Tehnic Investiții

In aprilie 2019 Ordonanța 43 a apărut ....in iulie 2019.

Dl George Botez

Nu doamnă, in aprilie 2019 era in vigoare 114 care era in decembrie 2018 .

Dna Mihaela Iamandi - Direcția Tehnic Investiții

Aceea era valabilă doar pentru anul 2019.

Dl George Botez

Așa și măcar pentru partea de lucrări pe care le estimăm in 2019, puteam să fac asta.

Dna Mihaela lamandi - Direcția Tehnic Investiții

Toate lucrarile erau estimate din 2020 in colo. Deci noi nu intram in perioada de valabilitate...

Dl George Botez

Bun...si cand a fost prelungit pe 2020?

Dna Mihaela lamandi - Direcția Tehnic Investiții

...Ordonanta pe fonduri europene de abia cand a aparut Instructiunea 112 s-a ...

Dl George Botez

Bun doamna, merg si mai departe si va intreb: avem vreo verificare făcută la fondurile europene, potrivit cu care aceste sume cu care noi majoram, fiind stabilite prin acte ale legislativului devin sau nu devin, să ne lămurească dacă sunt sau nu sunt eligibile? De ce noi de la bun inceput plecăm de la ideea că nu sunt eligibile?

Dna Mihaela lamandi - Direcția Tehnic Investiții

Voi intra in contractul de finantare, putem printr-un act aditional sa modificăm contractul de finantare, dar in acest moment sunt neeligibile.

Dl George Botez

Doamna de la achiziții, da?

Dna Ana Maria Sabadac - Serviciul Achiziții Publice și Contracte

Legat de intrebarea domnului președinte aș vrea să vă atrag atenția că desfășurarea unei proceduri de achizitii in aceste conditii cu un deviz care nu respectă manopera in plata la acest moment, ar atrage corecții financiare pe dosarul achizitiei până la 100% care vor genera ca acele cheltuieli pe care noi le vom plati fata de executantul lucrarilor, nu se vor mai intoarce niciodată in bugetul acestei municipalități. Eu desfășor o procedura de achizitie care are la bază o valoare estimată nereala, neactualizată și care este viciată prin propria desfasurare de la inceput cu buna noastră știință.

Dl George Botez

Nu, stati putin, nu stiință, eu nu am avut știință de asa ceva. Să spună ...

Dna Ana Maria Sabadac - Serviciul Achiziții Publice și Contracte

Bunastiinta când eu desfășor procedura domnul președinte, mă scuzați...

Dna secretar Ioana Serbinov

Da, ne referim la ...

Dna Ana Maria Sabadac - Serviciul Achiziții Publice și Contracte

Buna noastră stiință mă refer la serviciile de achiziții, nu a intregii săli...

Dl George Botez

Bun si dumneavoastra ce concluzie trageți?

Dna Ana Maria Sabadac - Serviciul Achiziții Publice și Contracte

Eu nu pot sa trag niciun fel de concluzie ...

Dl George Botez

Nu, dar o sugestie.

Dna Ana Maria Sabadac - Serviciul Achiziții Publice și Contracte

Eu, in calitate de om care aș desfășura o procedură de achiziție și nu mă refer la alte tipuri de ordonanțe care au legatură cu proiectele europene sau cu prevederile tehnice pentru care oamenii și-au prezentat punctul de vedere, eu vorbesc strict pe achiziție, ulterior desfășurarii acestei proceduri de achizitie, dacă ea se poate desfășura realist pe piața momentan și vor exista constructori dispuși să participe la o licitație in care manopera este subdimensionată, in această situație total ipotetică că eu voi avea un ofertant care va participa la procedura mea de lucrări pe o manoperă care clar imediat se va vedea ca nu este cea reală pe piata, eu voi supune dosarul achiziției verificării la ADR Muntenia, care in secunda numărul unu va vedea că devizul general nu a fost actualizat, că valoarea estimată care pentru achiziție este temelia de dezvoltare a unei proceduri, a unei documentații a fost calculată eronat. Conform OUG 61, dacă temelia este fisurată si in cazul acesta valoarea estimată nu este cea corecta pentru desfășuraraea procedurii, se va restrange această fisură, se va extinde aceasta fisură, va rog frumos să mă scuzați, pentru toată procedura pentru că temelia in achiziții cuprinde următoarea idee: valoarea estimată trebuie să fie calculată corect, realist și să aibă in vedere orice fel de modificare, cumulare, adăugare la momentul desfășurării procedurii. Nu pot să mă exprim despre alte lucruri, dar despre procedura eu vă spun ca ar trebui să o desfășurăm corect ...

Dl George Botez

Da și ce inseamnă corect ?

Dna Ana Maria Sabadac - Serviciul Achiziții Publice și Contracte

O valoare estimată, domnul președinte, dacă imi permiteți ...

Dl George Botez

Nu, nu, nu, stați numai un pic. In situația, nu teoretic, actuală dumneavoastră spuneți că trebuie facută această indexare, da? Dumneavoastră din punctul de vedere al procedurii vorbesc.

Dna Ana Maria Sabadac - Serviciul Achiziții Publice și Contracte

Din punctul de vedere al procedurii, valoarea estimată care va fi cuprinsă in referatul de necesitate care va fi supus serviciului achiziții spre a dezvolta o documentație de atribuire in baza acestuia, trebuie sa fie calculată corect.

Dl George Botez

Doamna, domnisoara noi suntem astăzi in fața unei probleme concrete. Ce se intamplă cu ADR ul, pentru noi se pune următoarea problemă...

Dna Ana Maria Sabadac - Serviciul Achiziții Publice și Contracte

Pentru noi problema concretă este urmatoarea, domnule președinte, dacă eu am cea mai mică problemă in cadrul documentației de atribuire...

Dl George Botez

Cea mai mică problemă, ce? Că puteți să scrieți cu pixul roșu in afara de albastru...haideți să discutăm la concret.

Dna Ana Maria Sabadac - Serviciul Achiziții Publice și Contracte

Dacă valoarea estimată cu care eu ies in procedură nu este cea care trebuie să fie

Dl George Botez

Stați să incerc eu să fac o traducere...

Dna Ana Maria Sabadac - Serviciul Achiziții Publice și Contracte

Mă iertați dacă nu mă exprim..

Dl George Botez

Vă exprimați foarte general, noi avem o problemă concretă aici, noi avem o valoare cu care a fost proiectul adoptat, da, și de la momentul adoptării proiectului până la momentul lansării pe piață apar niste modificări, corect? Si dumneavoastră spuneți in felul urmator: dacă nu țin cont de procedurile respective, procedura este viciată și se poate merge până la o corecție de 100%, da? Asta din punctul dumneavoaatră al achizitiilor, da?

Dl Sîrbu Simion Gheorghe

Al legislatiei in vigoare.

Dl George Botez

Da, da, da. Eu vin mai departe si spun următorul lucru: datoria aceasta de a da era nascută chiar din momentul apariției elementului de bază care upgradează valoarea, adică 118, respecriv, următoarea cât a fost 43, 63, 69...

Dna Ana Maria Sabadac - Serviciul Achiziții Publice și Contracte

114 si 43

Dl George Botez

43, așa da. Si eu vin si spun in felul următor: dacă această upgradare s-ar fi făcut inainte de incheierea contractului atunci aceste cheltuieli aveau o șansă, una din 100, din o mie, dintr-un milion să fie declarate eligibile.

Numărul 2: dacă n-am facut-o, inainte de a mă fi adresat consiliului trebuia să fac o minimă verificare la fondurile...sufletului, in scris si să imi spună in felul următor: ,,mai Ploiești, nu ai facut-o inainte să fii sănătos,,, sau putea să îmi spună: „domnule având in vedere faptul că este o upgradare cerută de lege suntem și noi de acord să ținem: 10 %, 20%, 100%. Niciuna dintre aceste variante nu a fost lucrată de către executivul primăriei. Se vine doar și se spune in acord cu ceea ce vreți dumneavoastră, trebuie upgradat.

Dna Ana Maria Sabadac - Serviciul Achiziții Publice și Contracte

Nu am spus asta...

Dl George Botez

Nu, nu, nu. Eu vă spun cine vine să spună, da, dar nu am inteles până acum de ce nu vine să spună de ce nu a facut până acum, e o bălmajeală, așa ...știți, nu am facut-o că nu am facut-o, trebuie să o facem și dacă nu o facem o să rămână ca inainte și dacă rămâne ca inainte iar avem o problemă și ne invârtim in jurul cozii.

Eu vreau două răspunsuri concerete:

- unu - ce v-a impiedicat să faceți inainte de semnarea contractului, argumentul că era valabil doar pentru 2019 nu ține, pentru că acel contract se incheia in 2019 și in cel mai rău caz dacă ati fi folosit acea valoare , odata cu 2020 ar fi scăzut valoarea contractului, ceea ce era cu totul si cu totul altceeva, da, nu să creasca cu 2020 si sa scada cu 2020, da,

  • -  doi - vreau să știu doamna Croitoru dacă ați făcut o minimă verificare privind posibilitățile ca aceasta sumă sau parte din această sumă să fie susținută ca și cheltuială eligibilă, dacă ați interogat finanțatorul care este ADR Sud Muntenia.

  • -  trei - vreau să mă lămurească și pe mine cineva, dumneavoastră sau cine dorește, cine este in temă dacă susținerile economicul potrivit cu care, această majorare se răsfrânge nu numai asupra constructorului ci asupra tuturor elementelor contractului este adevarată și vreau pe argumente, dacă nu este adevarată, legale bineînțeles, să imi dați o declarație aici, sub sancțiunea declarațiilor false sau cum vreți dumneavoastră, ca altcineva in afară de lucrătorul ăla din construcție la care se refera 118 nu primește 15 cenți in plus, da?

Dl Sîrbu Simion Gheorghe

Domnul președinte dacă imi perimiteți...

Dl George Botez

Nu, am fost clar.

Dl Sîrbu Simion Gheorghe

Domnul președinte, dacă votam astazi aceste cheltuieli vor fi neeligibile, dacă vom vota peste o luna două tot neeligibile vor fi, sau nu vor fi eligibile niciodată, vă spun eu, și atât achizițiile, si ...dânsa ne-a spus-o foarte clar. Părerea mea este ca având in vedere că sunt 6 unități de invățământ și 14-15 blocuri să nu incepem acum o discuție pentru 3 milioane si să stopăm aceste proiecte pe fonduri europene. Deci din punctul meu de vedere ar trebui să plătească cei care au greșit, dar nu să incepem să nu fim de acord cu aceste proiecte.

Dl George Botez

Domnul Sîrbu, știți foarte bine, sau mai bine ca mine poate că mai aveți un mandat in plus, noi am fost colegi doar in două mandate, dacă imi aratați si mie din 2008 până in 2020 unul singur care a dat un leu pentru malversațiunile care au avut loc, și Slava Domnului ca poate eu voi scrie o carte in 5 volume despre ce s-a intamplat in două mandate de consilier, dumnevoastră trebuie să o scrieți in 7 volume sa imi spuneți și mie dumneavostră dacă vreți să faceți declarații politice, eu nu imi pot asuma lipsa unor răspunsuri din partea celor ....

Dl Sîrbu Simion Gheorghe

Acum chiar nu este o perioadă de declarații politice, având in vedere ...

Dl George Botez

Ati facut-o!

Dl Sîrbu Simion Gheorghe

Nu am facut-o! Având in vedere că sunt 14 blocuri pentru eficientizare energetică și 6 unități de invățământ.

Dl George Botez

Bun și dacă nu amânăm aceste proiecte până la ședința ordinară cand doamna Criotoru trebuie să faca o interogare ...uite mă nu sunt eligibile, ca pe urma fac și eu o interogare și spun: domne era posibil să fac in 2019 chestia asta, sau nu era? Că barem dacă e sânge să fie sânge pe pereți și inchei cu o singură chestie: domnule haideți să ne ințelegem dintre noi sau din afară sunt mulți oameni care se uita la 1000 lei, da, printre noi mai puțin, alții... domne noi discutam de 3 milioane de lei in condițiile in care suntem zob cu bugetul și discutăm de cresșteri salariale pe contractul respectiv de plusuri de bani in dreptul unor persoane cărora nu li se aplica Ordonanța 118, iar aceasta informație o am de la economic și nu am de ce să o contest. Pe mine trebuie să mă lămurească cineva, eu votez pe 3 milioane de lei, da? Și dacă votam pe 100 lei era același lucru. Vă rog domnul Ganea. Eu mi-am incheiat punctul ...

Dl Cristian Ganea

Intrebarile pe care le-au avut domnul Sirbu, doamna Staicu, domnul Botez, chiar și eu zic că au avut mare legătură cu aceste proiecte. Faptul că suntem puși astăzi, aici, de a lua o hotărâre dacă investim in aceste unități de învățământ sau nu investim, indiferent ceea ce facem va fi considerat greșit. Dacă vom vota pentru vom fi acuzați că am sifonat 3 milioane de lei și luăm din punga săracă a Ploieștiului. Dacă nu votăm vom fi acuzați că ne-am opus, că s-a mai intamplat acest lucru stiți foarte bine când ne-am opus dezvoltării Ploieștiului. Nu intâmplător am spus ședința trecută ca ar trebui constituită o comisie modul și desfășurarea lucrului proiectelor care s-au derulat prin DRI si DTI, pentru ca tot timpul apar supoziții că dacă s-ar fi facut pana in iulie 2029 toată suma asta era eligibila, dacă făceam după, suma era neeligibila. Dacă amânăm aceste proiecte credeți că va fi eligibil sau neeligibil? Nu are nicio importanță, să stiți ! raspunsul va veni și dacă votăm azi și dacă nu votăm azi tot aia se va intampla.

Dl Sîrbu Simion Gheorghe

Suma asta va rămane neeligibilă.

Dl Cristian Ganea

Da exact va rămâne neeligibilă, sunt convins! Acum să tragem la răspundere că au venit cu argumente clare, si se pot dovedi, că nu știu dacă o persoană din executiv a greșit totuși. Dar acum ce facem? Asteptăm să vedem, să găsim vinovatul? Votăm sau nu votăm?

Dl Sîrbu Simion Gheorghe

Votăm.

Dl Cristian Ganea

Discuăiile astea, să știăi că ar fi trebuit să aibă loc acum 2 ani de zile, da? Noi suntem puăi politic aici. Intotdeauna unii au noroc, cum sunteți dumneavoastră, cum sunt eu, am mai rămas in politică și am ocupat funcții in această primărie, dar cei din executiv sunt de 15, sunt de 20 de ani și ar fi trebuit să știe cum să administreze aceste proiecte. Vă mulțumesc foarte mult și răspunsul dumneavoastră a fost 100% profesional și aș a este.

Domnul Botez a ridicat o problemă care nu merita din punct de vedere al procedurii care să rămână nelămurită pentru toată lumea din sală sau pentru toată lumea care ne aude acum in ședință de consiiliu. Nu puteam să rămânem cu ideea că procedura de atribuire ar putea să se desfășoare in vreun fel, fără ca noi să respectăm legislația in vigoare la momentul desfășurării acestei proceduri și ceea ce ne paște nu ar fi doar o contravenție cu riscul unei contravenții care se poate transforma intr-o amendă și ne paște faptul că totalitatea acelui contract de execuție să nu se mai intoarcă niciodată in bugetul municipiului Ploiești care este un lucru foarte grav și pe care dacă noi il gândim bine nu are de ce să fie un risc atașat acelei proceduri de atribuire, in sens invers ne riscăm la foarte multe lucruri pe o plajă de intindere pe care nici eu și nimeni in acest moment nu poate să o determine, dar știm care este scopul ei 100%.

Dl Cristian Ganea

Domnul președinte, dacă imi permiteți. Noi avem la sfârșitul, sau pe ordinea de zi la suplimentare 4 hotărâri prin care vrem să amânăm niște rate. Noi suntem datori la bănci pe de altă parte pierdem bani lunar, dacă nu la fiecare contract tot timpul am pierdut bani, mult, puțin tot timpul am pierdut bani și mai devreme printr-un comunicat eram sfătuiți și rugați de catre domnul presedinte PNL Ploiești să fim uniți la punctul numărul 1 și să votăm. Mi s-a părut o chestie puțin....

Dl George Botez

Cinică ...

Dl Cristian Ganea

Nu știu cinică...pentru că era un lucru perfect normal, era un lucru...nu stiu de ce trebuie sa fim impunsi de la spate cu furca să votăm in presiune.

Dl Andrei Gheorghe

Domnul Președinte, îmi permiteți?

Dl George Sorin Botez

Vă rog, domnul Andrei!

Dl Andrei Gheorghe

Din câte am înțeles, de fapt nici nu am înțeles, că nu ne-a dat niciun răspuns concret dacă cei 3000 de lei s-au aplicat numai la angajații din construcții sau per total. Nu știu. La momentul acesta nu avem un răspuns.

La momentul acesta, aceste proiecte pe fonduri europene 60% din sumă, până la 50% din sumă este eligibilă și vine de la ??? Restul de 40% de la bugetul local plus asociații de proprietari. Eu aici vorbesc de toate proiectele.

Aș vrea să o întreb pe domna Croitoru dacă există vreun angajament cu asociațiile de proprietari și dacă asociațiile de proprietari plătesc ceva la aceste proiecte?

Dna lamandi Mihaela - Director Direcția Tehnic Investiții

Există hotărâri ale consiliilor de administratori ale asociațiilor de blocuri.

Dl Andrei Gheorghe

Nu am primit răspuns.

Dna Iamandi Mihaela - Director Direcția Tehnic Investiții

Există hotărâri ale administratorilor de blocuri.

Dl Andrei Gheorghe

Domnul Președinte, în primul rând solicitantul, adică Primăria Ploiești, are obligația de a asigura în primă fază toată suma pentru aceste proiecte, sumă care se ridică la aproape 47 de milioane. Avem în bugetul local această sumă pentru a asigura eficientizarea acestor blocuri? Eu cred că nu.

În cererea care se înaintează către M.D.R.A.P. se depun tot felul de documente. Printre ele un document de eligibilitate. Dacă ne solicită M.D.R.A.P.-ul dacă putem asigura această sumă și nu putem să o asigurăm și peirdem aceste fonduri? Noi suntem obligați să plătim aproximativ 2 milioane de lei pentru consultanță. Din calculele mele făcute, două milioane de lei ia firma de consultanță pe aceste proiecte. Și stau și mă întreb dacă putem și avem posibilitatea să asigurăm acești bani.

Doamna Croitoru, până când trebuie depuse documentațiile?

Dna Croitoru Daniela - Direcția Relații Internaționale

Noi acum transmitem proiectele tehnice cu aceste devize refăcute la verificat la A.D.R.

Dl George Sorin Botez

V-a întrebat până când, nu ce faceți.

Dna Croitoru Daniela - Direcția Relații Internaționale

6 iunie ar fi termenul de 12 luni, conform...

Dl Andrei Gheorghe

Nu doamnă. Este 16 iulie orele 1000.

Dumneavoastră, primăria a încheiat contract cu M.D.R.A.P. pe 06.06.2019. În contract se prevede că în nouă luni de la semnarea contractului trebuiau depuse documentațiile. Dar s-a mai dat un termen până la 1 iulie. Ce ați făcut până acum doamnă?

Dna Croitoru Daniela - Direcția Relații Internaționale

Domnul consilier, dacă îmi permiteți, au fost obținute autorizațiile de construire foarte târziu. În luna aprilie.

Dl Andrei Gheorghe

Nu doamnă, că noi tot timpul, eu primesc pe mail tot timpul proiecte care sunt urgent, urgent. Dacă toate sunt urgențe, urgențe, până acum de ce nu le-ați pregătit doamnă?

Dna Croitoru Daniela - Direcția Relații Internaționale

Nu le pregătesc eu. Noi transmitem documentele și implementăm contractele de finanțare.

Dl Andrei Gheorghe

Eu nu zic să răspundeți dumneavoastră. Dar văd că nimeni nu răspunde și noi suntem ...

Art. 10 alin. 4 din Hotărârea de Guvern 907/2016 zice: ”devizul general se întocmește după finalizarea procedurilor de achiziție publică rezultând valoarea obiectului de investitii ...,, Noi ne aflam in aceasta situatie?

Dna Daniela Croitoru - Direcția Relații Internaționale

Devizul general a fost intocmit incă de la faza de SF conform 907. Deci nu inteleg intrebarea dumneavoastră.

Dl Andrei Gheorghe

A intrebat doamna Staicu de o achiziție, dar nu am reținut si spuneați dumneavoastră că nu puteți face achiziția ca ...

Dna Daniela Croitoru- Direcția Relații Internaționale

Nu se actualizează conform legii.

Dl Andrei Gheorghe

Dar aici spuneți, ma rog, v-am intrebat...poate sunt eu in eroare.

Dna Daniela Croitoru- Direcția Relații Internationale

Deci si colega mea de la achiziții a precizat că nu poate să intocmească documentația de atribuire și să lanseze achiziția fără respectarea legislației in vigoare.

Dl Andrei Gheorghe

Bun, deci până la ce dată trebuiesc depuse documentațiile, 16 iulie, nu? Deci mai avem timp să dicutăm pe marginea acestor proiecte.

Dl Sîrbu Simion Gheorghe

Vedeți dumneavoastră, doamna Croitoru că majoritatea acestor proiecte pe fonduri europene au suferit modificări. Deci toată lumea, toți consilierii arată cu degetul spre dumneavoastră, a direcției dumneavoastră propriu zis, a slabei activități, a nepriceperii. Sunt de acord.....lasați-mă să termin că eu nu v-am intrerupt, deci incă o

data vă spun, doamna Croitoru ...

Dl George Botez

Doamna Croitoru, domnul Sirbu are dreptul de a discuta in Consiliul Local o problema legată de activitatea compartimentului dumneavoastră. Dumneavoastră ascultați si dați un răspuns. Vă rog frumos!

Dl Sîrbu Simion Gheorghe

Deci toate aceste proiecte, repet eu le votez cu toată plăcerea și le votez de astăzi ca să intelegeți bine, dar nu sunt multumit de niciun fel de activitatea compartimentului si incă o dată rog executivul primăriei cel care a greșit aceste proiecte să plătească.

Dna Daniela Croitoru- Direcția Relații Internaționale

Sunt de acord domnul Sirbu!

Dl Sîrbu Simion Gheorghe

Deci atât. Incă o dată repet: aceste proiecte trebuiesc votate neapărat. Sunt proiecte pe fonduri europene, domnul viceprimar a semnat toate cele 12 proiecte ca inițiator, 22 sau câte sunt, avem aici 14 blocuri, oamenii ăia așteaptă de la noi, de la Consiliul Local să incepem această procedură de licitație. Asta trebuia să ii spuneți domnului Andrei acum, că după ce facem acest lucru, duumneavoastră incepeți procedurile de licitatie. Nu putem aștepta până in iunie și să incepem procedurile in noiembrie să fie gata licitația să nu putem incepe lucrările. Așa am facut tot timpul. V-am mai spus, eu nu v-am aruncat in aer proiectul acela, știți că v-am intrebat...și l-au aruncat in aer, nu. Am pus o intrebare pertinentă și la acel proiect cu grădinița. Eu sunt de acord să atragem cât mai multe fonduri europene, dar suma de participare a celor de la Uniunea Europeană să fie undeva peste 70-80 % și a noastră undeva cât mai mică. Dumneavoastră imi spuneți in lift că eu trebuie să votez un proiect la care participarea noastră este de 90% și participarea fondurilor europene este de 10 %.

Dna Daniela Croitoru- Direcția Relații Internaționale

Nu v-am spus. Nu este adevarat!

Dl Sîrbu Simion Gheorghe

Eee, nuu, imi pare rău că nu v-am inregistrat. De aceea ....

Dl George Botez

Cum nu ați înregistrat, domne?

Dl Sîrbu Simion Gheorghe

Eu nu înregistrez domne, eu spun tot ce am de spus. Aceste proiecte trebuiesc votate domnul viceprimar așa cum ați spus și dumneavoastră și eu sunt de acord să mergem in continuare.

Dl Andrei Gheorghe

Domnule președinte, la aceste proiecte vor mai aparea cheltuieli conexe. Poate să ne spună doamna Croitoru cam ce valoare au aceste cheltuieli, că sunt tot cheltuieli suportate din bugetul local, cam cât ar fi valoarea lor?

Dna Daniela Croitoru- Direcția Relații Internationale

Vă referiți la cheltuielile conexe din proiectul de hotărâre?

Dl Andrei Gheorghe

Din proiecte, toate proiectele au cheltuieli conexe.

Dl Cristian Ganea

Domnul Andrei, mă auziți? Am să vă rog frumos în calitate de consilier și de secretar al comisiei de buget întotdeauna când veți mai avea pe ordinea de zi proiete europene sunteți invitat să puneți întrebările de atunci, să știm în sală, să nu stăm atunci ore în șir pe niște întrebări care trebuiau răspunse cu mult timp în urmă.

Dl Popa Gheorghe

Vă rog domnul președinte, dacă îmi permiteți!

Dl George Botez

Vă rog, domnul Popa și am incheiat.

Dl Popa Gheorghe

Sunt multe discuții pe tema acestor...

Dl Cristian Ganea

Discuții reale.

Dl Gheorghe Popa

Cu siguranță că aceste proiecte ne-am asumat cu toții răspunderea încă de la început de când am mers cu ele pe acest drum că sunt necesare, că sunt oportune, cel puțin eu asta doresc; faptul că au intervenit tot felul de modificări legislative, s-au făcut tot felul de pași în direcția asta, cu siguranță în mnomentul de astăzi în care vorbim acum orice am face, să zic procedural, acele cheltuieli care sunt suplimentare vor ramane și peste o zi și peste o lună și peste un an tot în aceeași formulă neeligibile, cu siguranță, este așa, doamnă...și problema este de oportunitatea acestor proiecte. Dacă ne asumăm votarea acestor proiecte astăzi este un lucru bun și cred că cetățenii așteaptă niște lucru din partea noastră. Dacă se dorește să se voteze impotriva acestor proiecte pentru ulteriore clarificări, discuții care nu vor duce la o modificare substanțială așa cum spuneam a sumelor suplimentare, cred că nu are rost, adică ori ne asumăm lucrul acesta și votăm ori cine dorește să voteze cum consideră și ...deci asta este părerea mea.

Dl George Botez

Domnul Pană, vă rog!

Dl George Pană

Mulțumesc, vreau să fac o precizare sau un comentariu în continuarea a ceea ce a spus domnul Popa: trebuie să avem în vedere, spun eu imperativ, ceea ce ne-a spus mai devreme colega noastră de la achiziții, faptul că dacă nu suntem de acord cu aceste actualizări s-ar putea ca întreaga valoare a proiectului să ne fie imputată la un moment dat. Este un lucru extrem de important cum s-a ajuns, de ce s-a ajuns, pentru ce s-a ajuns, care au fost motivele, astea sunt chestiuni pe care l-aș ruga pe domnul primar să verifice dacă sunt persoane care și-au făcut treaba, dar trebuie să avem în vedere și această scadență a modificărilor legislative, care, poate câteodată nu au permis să se facă lucrurile așa cum credem noi, la timpul lor.

În opinia mea aceste proiecte trebuie votate atât din punctul de vedere al oportunității cât și din punctul de vedere al eventualelor consecințe pe care le-ar putea avea. Vă mulțumesc!

Dl George Botez

Vă rog domnul...

Dl Primar Adrian Florin Dobre

O scurtă intervenție. Vreau să vă asigur, domnul Andrei Gheorghe, banii primiți pe aceste proiecte prin mecanismul plății, adică sunt facturile făcute de către cel care va câștiga licitația și va executa lucrările, sunt verificate de către oamenii din UIP-urile aferente fiecărui proiect în parte, apoi sunt depuse la ADR, ADR-ul face verificările respective, face decontările către primărie și apoi primăria plătește către operatorul care efectuează lucrările respective. Partea de cofinanțare...ea este în mare parte prinsă deja în creditul pe care noi l-am preluat prin cerere, cheltuielile respective au fost aprobate de către ...în momentul în care s-au semnat contractele de finanțare, singura chestiune care rămâne în discuție este această suplimentare de bani, dar după ce vor fi, sau mă rog, depinde de decizia pe care o veți lua în Consiliu, inclusiv creditul pe care noi îl avem către BCR pe care l-ați aprobat pentru a putea susține cheltuielile neeligibile și cheltuielile de 2% sau, mă rog, alte cote aferente fiecărui proiect în parte , va fi modificat pe baza tuturor indicatorilor tehnico-economici pe care îi aprobă fiecare proiect de investiții pe fonduri europene în parte, iar acest lucru se va întâmpla la următoarea ședință a Consiliului Local, voi propune modificarea listei de investiții pe creditul BCR pe care noi îl avem aferent proiectelor pe fonduri europene. Vă mulțumesc!

Dl George Botez

Da și eu mulțumesc! Dacă nu mai sunt alte discuții de făcut, haideți să vedem un vot. Mai sunt? Înțeleg că nu. Vot....a, încă o chestiune, doamna secretar certificați-ne dacă are viză de legalitate.

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Așa cum am precizat și la bun început toate proiectele care au fost incluse pe ordinea de zi au viză de legalitate.

Dl George Botez

Merci! Vot!

S-a procedat la votul electronic al acestui proiect de hotărâre, astfel:

Cine este pentru?                    23 voturi

Cine este împotrivă?                 - voturi

Dacă se abține cineva?              2 voturi

Cu 23 voturi pentru și 2 abțineri ale domnilor consilieri Andrei Gheorghe și Vîscan Robert, proiectul a fost adoptat.

*

Dl George Botez

Punctul 13 Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Eficientizare Energetică - Grădinița cu program prelungit Sfântul Mucenic Mina” aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr.347/2017 precum si aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect -inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea

E același lucru?

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Da

Dl George Botez

Vot! Sau vreți să o luăm de la capăt cu discuția?

S-a procedat la votul electronic al acestui proiect de hotărâre, astfel:

Cine este pentru?                    24 voturi

Cine este împotrivă?                 - voturi

Dacă se abține cineva?              1vot

Cu 24 voturi pentru și 1 abținere a domnului consilier Andrei Gheorghe, proiectul a fost adoptat.

*

Dl George Botez

Punctul 14 Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizare Energetică Liceul Tehnologic 1 Mai - sala de sport”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 352/2017precum și aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea

Vot! Vreau să vă spun că eram pe cale să mă abțin, insă vreau să îi mulțumesc doamnei de la achiziții. Este singura care ne-a lămurit asupra pericolului care există. În rest, doamna Croitoru cu tot respectul vă rog să mă credeți că nu am înțeles nimic și nici nu mai insist pe viitor.

S-a procedat la votul electronic al acestui proiect de hotărâre, astfel:

Cine este pentru?                    24 voturi

Cine este împotrivă?                 - voturi

Dacă se abține cineva?              1vot

Cu 24 voturi pentru și 1 abținere a domnului consilier Andrei Gheorghe, proiectul a fost adoptat.

*

Dl George Botez

Punctul 15 Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizare energetică - Liceul Tehnologic de Servicii Sf. Apostol Andrei în municipiul Ploiești” aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr.349/2017 - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea

S-a procedat la votul electronic al acestui proiect de hotărâre, astfel:

Cine este pentru?                    23 voturi

Cine este împotrivă?                 - voturi

Dacă se abține cineva?              1vot

Cu 23 voturi pentru și 1 abținere a domnului consilier Andrei Gheorghe, proiectul a fost adoptat.

Domnul Vîscan a fost deconectat de la sistemul informatic on line.

*

Dl George Botez

Punctul 16 Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizare Energetică - Colegiul National Al. I. Cuza” aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 350/2017 precum și aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea

S-a procedat la votul electronic al acestui proiect de hotărâre, astfel:

Cine este pentru?                    23 voturi

Cine este împotrivă?                 - voturi

Dacă se abține cineva?              1vot

Cu 23 voturi pentru și 1 abținere a domnului consilier Andrei Gheorghe, proiectul a fost adoptat.

*

Dl George Botez

Punctul 17 Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Eficientizare Energetică - Grădinița cu program prelungit nr.23” aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 348/2017 precum și aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea

S-a procedat la votul electronic al acestui proiect de hotărâre, astfel:

Cine este pentru?                    22 voturi

Cine este împotrivă?                 - voturi

Dacă se abține cineva?              1vot

Cu 22 voturi pentru și 1 abținere a domnului consilier Andrei Gheorghe, proiectul a fost adoptat. Domnul consilier Frusina Vlad a fost deconectat din sistemul informatic.

*

Dl George Botez

Punctul 18 Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizare energetică blocuri în

Municipiul Ploiești - Lot 2 - Bloc 8 B, Str. 8 Martie nr. 1A” aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 52/26.02.2018 - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea

S-a procedat la votul electronic al acestui proiect de hotărâre, astfel:

Cine este pentru?                    22 voturi

Cine este împotrivă?                 - voturi

Dacă se abține cineva?              1vot

Cu 22 voturi pentru și 1 abținere a domnului consilier Andrei Gheorghe, proiectul a fost adoptat.

*

Dl George Botez

Punctul 19 Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - Lot 2 - Bloc 8C1, Bd. Republicii nr. 183”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr.53/26.02.2018 - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea

S-a procedat la votul electronic al acestui proiect de hotărâre, astfel:

Cine este pentru?                    24 voturi

Cine este împotrivă?                 - voturi

Dacă se abține cineva?              1vot

Cu 24 voturi pentru și 1 abținere a domnului consilier Andrei Gheorghe, proiectul a fost adoptat.

Domnii consilieri Vîscan Robert și Frusina Vlad au fost reconectați în sistemul informatic.

*

Dl George Botez

Punctul 20 Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - Lot 2 - Bloc 8C2, Bd. Republicii nr. 183” aprobați prin Hotărârea Consililui Local nr.54/26.02.2018 - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai

Ganea

Dl Cristian Ganea

Dacă îmi permiteți domnule președinte, avem un paragraf de înlocuit aici.

Dl George Botez

Puneți proiectul. Avem un amendament.

Dl Cristian Ganea

Ultimul paragraf. Se înlocuiește ultimul paragraf din preambul cu temeiul articolului 129, alineatul 1 coroborat cu dispozițiile art. 39, alineatul 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Dl George Botez

Asta e o eroare materială, cred, adică, e o îndreptare de eroare materială pentru că a fost greșit temeiul de drept, deci nu este un amendament.

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Da

Dl Cristian Ganea

Mai avem și la alt proiect. Ăsta e gata.

Dl George Botez

S-a procedat la votul electronic al acestui proiect de hotărâre, astfel:

Cine este pentru?                    23 voturi

Cine este împotrivă?                 - voturi

Dacă se abține cineva?              1vot

Cu 23 voturi pentru și 1 abținere a domnului consilier Andrei Gheorghe, proiectul a fost adoptat. Domnul consilier Bogdan Hodorog nu participă la vot.

*

Dl George Botez

Punctul 21 Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - Lot 2 - Bloc 10C1C2, Str. Sinăii Nr. 1A”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr.55/26.02.2018 - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea

S-a procedat la votul electronic al acestui proiect de hotărâre, astfel:

Cine este pentru?                    23 voturi

Cine este împotrivă?                 - voturi

Dacă se abține cineva?              1vot

Cu 23 voturi pentru și 1 abținere a domnului consilier Andrei Gheorghe, proiectul a fost adoptat. Domnul consilier Bogdan Hodorog nu participă la vot.

*

Dl George Botez

Punctul 22 Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - Lot 2 - Bloc 10D, Str. Sinăii Nr. 1”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 57/26.02.2018 - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea

S-a procedat la votul electronic al acestui proiect de hotărâre, astfel:

Cine este pentru?                    23 voturi

Cine este împotrivă?                 - voturi

Dacă se abține cineva?              1vot

Cu 23 voturi pentru și 1 abținere a domnului consilier Andrei Gheorghe, proiectul a fost adoptat. Domnul consilier Bogdan Hodorog nu participă la vot.

*

Dl George Botez

Punctul 23 Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - Lot 2 - Bloc 10F, Bd. Republicii nr. 179”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr.56/26.02.2018 - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai

Ganea

S-a procedat la votul electronic al acestui proiect de hotărâre, astfel:

Cine este pentru?                    24 voturi

Cine este împotrivă?                 - voturi

Dacă se abține cineva?              1vot

Cu 24 voturi pentru și 1 abținere a domnului consilier Andrei Gheorghe, proiectul a fost adoptat. Domnul consilier Bogdan Hodorog a fost reconectat la sistemul informatic.

*

Dl George Botez

Punctul 24 Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - Lot 3 - Bloc 11B1B2, Piața Mihai Viteazul nr. 4, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr.58/26.02.2018 - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea

S-a procedat la votul electronic al acestui proiect de hotărâre, astfel:

Cine este pentru?                    24 voturi

Cine este împotrivă?                 - voturi

Dacă se abține cineva?              1vot

Cu 24 voturi pentru și 1 abținere a domnului consilier Andrei Gheorghe, proiectul a fost adoptat.

*

Dl George Botez

Punctul 25 Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - Lot 3 -Bloc 11D, str. Constantin Brezeanu nr. 1A”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr.59/26.02.2018 - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea

S-a procedat la votul electronic al acestui proiect de hotărâre, astfel:

Cine este pentru?                    24 voturi

Cine este împotrivă?                 - voturi

Dacă se abține cineva?              1vot

Cu 24 voturi pentru și 1 abținere a domnului consilier Andrei Gheorghe, proiectul a fost adoptat.

*

Dl George Botez

Punctul 26 Proiect de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - Lot1 - Bloc 12C, B-dul Republicii nr. 104”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr.60/26.02.2018 - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea

S-a procedat la votul electronic al acestui proiect de hotărâre, astfel:

Cine este pentru?                    24 voturi

Cine este împotrivă?                 - voturi

Dacă se abține cineva?              1vot

Cu 24 voturi pentru și 1 abținere a domnului consilier Andrei Gheorghe, proiectul a fost adoptat.

*

Dl Cristian Ganea

Domnule președinte, pentru un minut părăsesc sala. La punctul 27 votez cu ,,da”.

Dl George Botez

Punctul 27 Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - Lot 2 - Bloc 17C, B-dul Republicii nr. 195A”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr.61/26.02.2018 - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea

S-a procedat la votul electronic al acestui proiect de hotărâre, astfel:

Cine este pentru?                    24 voturi

Cine este împotrivă?                 - voturi

Dacă se abține cineva?              1vot

Cu 24 voturi pentru și 1 abținere a domnului consilier Andrei Gheorghe, proiectul a fost adoptat.

*

Dl George Botez

Punctul 28 Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - Lot 4 - Bloc 23B, str. Constantin Brezeanu nr. 1B” aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr.62/26.02.2018 - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea

S-a procedat la votul electronic al acestui proiect de hotărâre, astfel:

Cine este pentru?                    24 voturi

Cine este împotrivă?                 - voturi

Dacă se abține cineva?              1vot

Cu 24 voturi pentru și 1 abținere a domnului consilier Andrei Gheorghe, proiectul a fost adoptat. A revenit în sală domnul consilier Ganea Cristian.

*

Dl George Botez

Punctul 29 Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - Lot 4 - Bloc 26F, B-dul Republicii nr. 169-173”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr.63/26.02.2018 - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea

S-a procedat la votul electronic al acestui proiect de hotărâre, astfel:

Cine este pentru?                    24 voturi

Cine este împotrivă?                 - voturi

Dacă se abține cineva?              1vot

Cu 24 voturi pentru și 1 abținere a domnului consilier Andrei Gheorghe, proiectul a fost adoptat.

*

Dl George Botez

Punctul 30 Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - Lot 4 - Bloc 28 E, str. Colinii, nr. 2”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 65/26.02.2018 - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea

S-a procedat la votul electronic al acestui proiect de hotărâre, astfel:

Cine este pentru?                    24 voturi

Cine este împotrivă?                 - voturi

Dacă se abține cineva?              1vot

Cu 24 voturi pentru și 1 abținere a domnului consilier Andrei Gheorghe, proiectul a fost adoptat.

*

Dl George Botez

Punctul 31 Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - Lot 4 - Bloc 34A1, str. Gheorghe Doja nr. 35”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr.64/26.02.2018 - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea

S-a procedat la votul electronic al acestui proiect de hotărâre, astfel:

Cine este pentru?                    24 voturi

Cine este împotrivă?                 - voturi

Dacă se abține cineva?              1vot

Cu 24 voturi pentru și 1 abținere a domnului consilier Andrei Gheorghe, proiectul a fost adoptat.

*

Dl George Botez

Punctul 3 de pe ordinea de zi cu proiectele suplimentare Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare încheiat între municipiul Ploiești și S.C. PK GREEN S.R.L. având ca obiect realizarea anumitor lucrări pe domeniul public pentru realizarea de lucrări conexe centrului comercial, locuire și funcțiuni complementare, Piața 1 Decembrie 1918 nr. 1, municipiul Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre

Eu aici am o problemă legată de faptul că în convenția respectivă nu se stabilește nimic legat de mentenanță, de garanție și chestii de genul ăsta. Nu știu dacă este chiar o urgență, mai ales că am solicitat să fie fundamentată urgența și mi s-a spus că municipiul Ploiești are puține lucrări și aia este buna. Da, dar nu o facem noi. Eu zic că ar trebui să ne apropiem mai mult de acest proiect și nu cred că este de urgență. Personal nu îl văd urgent, nu s-a justificat urgența și vă propun să îl prorogăm pentru a fi refundamentat.

Dl Primar Adrian Florin Dobre

Domnul Botez, am totuși câteva amendamente de făcut. La articolul 1, dar cred că sunt deja prezentate în textul hotărârii , al proiectului, amendamentele respective, se va completa dupa expresia „domeniul public”, ,,pe cheltuiala SC PK GREEN SRL” virgulă și apoi urmează în continuare textul hotărârii...pentru realizarea de lucrări conexe centrului comercial.

Se introduce articolul 2 „Străzile aferente lucrărilor de reparații și modernizări prevăzute la art. 1 vor fi scoase din administrarea Asocierii S.C. DELTA ACM 93 S.A. -S.C. DRUM CONCEPT S.R.L. cu subcontractor S.C. ANDAUR CONSTRUCT S.R.L. la data primirii proiectului tehnic. ” Vă mulțumesc!

Dl George Botez

Domnul Primar, cum e asta din administrarea Asocierii cutare, cutare cu contractor Andaur, că eu știu că Delta ACM este în insolvență ?

Dl Primar Adrian Florin Dobre

Da, conform unui act adițional...

Dl George Botez

Deci, înțeleg că între Delta și Andaur există un contract de asociere? Nu, dar ce treabă are Andaur în toată treaba asta? Eu nu înțeleg.

Dna Mihaela lamandi - Direcția Tehnic Investiții

E subcontractor

Dl George Botez

Este subcontractor dar cui i s-au încredințat străzile, lui Andaur ?

Dna Mihaela Iamandi - Direcția Tehnic Investiții

Nu, Asocierii...

Dl George Botez

Păi și atunci Andaur ce treabă are? Doar întreb care e rațiunea, nu zic .. De ce? La data primirii proiectului care, de către cine?

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

A fost asociere Delta cu Drum Concept și Andaur e subcontractor.

Dl Primar Adrian Florin Dobre

La data primirii executat de către SC PK GREEN SRL .

Dl George Botez

Ce fel de proiect, tehnic, de autorizare?

Dl Primar Adrian Florin Dobre

La data primirii proiectului tehnic, trebuie completat.

Dl George Botez

Deci, la data primirii proiectului tehnic de la S.C. PK GREEN, dar acest proiect tehnic, eu primărie, cum îl verific dacă e ce îmi place, poate nu îmi place ce e acolo, mă rog...cu cine discută această firmă vizavi de viziunea arhitectonică a zonei?

Dl Primar Adrian Florin Dobre

Viziunea arhitectonică a zonei s-a dat prin PUZ deja.

Dl George Botez

Nu e vorba de ce are voie să facă cantitativ și așa, ci cum arată, ceva...să fie.... cât de cât..

Dl Primar Adrian Florin Dobre

A fost aprobat prin PUZ.

Dna Mihaela lamandi - Direcția Tehnic Investiții

Va fi avizat prin CTA, cred.

Dl Primar Adrian Florin Dobre

Drumul respectiv plus bucata aceasta care este existentă și care se va moderniza a fost deja aprobat prin PUZ ul, atunci când s-a.....mă rog, aprobarea PUZ ului aferent...

Dl George Botez

Sunt de acord cu dumneavoastră domnul primar, dar prin PUZ se aprobă acele derogări de la PUG, dar cum arată nu este trecut în PUZ.

Dl Cristian Ganea

Domnule președinte, e urgent așa?

Dl George Botez

Mie nu mi se pare urgent și cu modificarea asta. Haideți să așteptăm până la....

Dl Sîrbu Simion Gheorghe

Da domnule, dar când vine cineva să îți facă ceva frumos ...

Dl George Botez

Păi de unde e frumos? L-ai văzut proiectul?

Dl Sîrbu Simion Gheorghe

Protocolul ăsta prevede că, încheiat între primărie și această firmă este coordonat și urmărit de către Direcția Tehnică a noastră.

Dl George Botez

A și eu trebuie să am încredere ...nu în Direcția Tehnică, trebuie să am încredere așa în general..

Dl Sîrbu Simion Gheorghe

Dar v-a prezentat proiectul care va veni ...

Dl George Botez

Bine...supun la vot amendamentele.

Cine este pentru?                    25 voturi

Cine este împotrivă?                 - voturi

Dacă se abține cineva?               - voturi

Supun la vot proiectul:

Cine este pentru?                    20 voturi

Cine este împotrivă?                 - voturi

Dacă se abține cineva?               5 voturi

Cu 20 voturi pentru și 5 abțineri ale domnilor consilieri Claudia Oana Sălceanu, Gabriel Minea, Marius Dinu, George Botez, Robert Vîscan, proiectul a fost adoptat.

Dl Robert Vîscan

Domnule președinte, vă rog să luați act că părăsesc ședința.

Dl Sîrbu Simion Gheorghe

Domnule președinte v-ați exprimat până la jumătate. Proiect aprobat.

Dl George Botez

Vă rog să luați act că la proiectele 4,5,6,7 nu votez și am să vă spun și de ce: mi se cere să aprob printre altele amânarea ratelor la Exim Bank în condițiile în care este deja încheiata o înțelegere între Primarul municipiului Ploiești și Exim Bank pentru această amânare. Am documentul, l-am văzut, bănuiesc că știți și dumneavoastră și dacă nu știți vă spun eu drept pentru care ajung în situația să nu mai știu care este realitatea și nu aș vrea să iau o hotărâre necorespunzătoare și este posibil ca această situație să se regăsească și în celelalte solicitări de amânare, drept pentru care nu îmi asum responsabilitatea pentru niciun fel de vot în acest sens, deci nu voi paricipa la vot la toate proiectele.

Vă rog domnul Sîrbu.

Dl Sîrbu Simion Gheorghe

Am o rugăminte și o întrebare către Direcția Juridică și către Secretara Primăriei. Marți la ședinta extraordinară a Consiliului Local când am întrebat dacă aceste proiecte au viză de legalitate dumneavoastră personal mi-ați repetat că nu au. Astăzi eu m-am documentat, am primit documente și de la Direcția Economică...vă întreb oficial și să fie înregistrat: aceste patru proiecte au viză de lagalitate de la dumneavoastră? Mulțumesc!

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Proiectele introduse pe ordinea de zi de astăzi nu sunt în forma de marți, în primul rând sunt o altă formă și în al doilea rând au fost vizate de legalitate. Proiectele au viză de legalitate și sunt în altă formă față de cea în care au intrat în ședința de marți.

Dl George Botez

Confirmați faptul că există o înțelegere deja semnată, o notificare emisă de Exim Bank aprobată de către conducerea primăriei care permite acordul pentru ca acele rate să fie deja amânate?

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Nu cunosc și nici nu am văzut vreun document ...chiar nu știu absolut nimic. Vă dați seama că dacă eu aveam cunoștință de...

Dl Cristian Ganea

Domnul primar este on line? Vroiam să completați ceva vizavi de acest subiect de care vorbește domnul Botez.

Dl Primar Adrian Florin Dobre

Vă rog să repetați întrebarea, domnul Ganea!

Dl Cristian Ganea

Da, vroiam să știu dacă aveți ceva de spus la ceea ce a spus domnul Botez. Că ar fi o înțelegere deja semnată, un protocol.

Dl Primar Adrian Florin Dobre

Este...mă auziți? Este un document, puteți să întrebați Direcția Economică, semnat și de către Direcția Economică, este transmis către Exim Bank.

Dl George Botez

Deci, Exim Bank trimite către noi...cu privire la aprobarea de către bancă a solicitării dumneavoastră, respectiv: amânarea la plată a următoarelor sume și le dă, așa, rescadențarea fiind făcută, adică rata de la 21.04.2020 încolo ...așa, bun. Noile scadențe sunt prevăzute în graficul de rambursare anexat, deci Exim Bank ne-a comunicat graficul, bun. Vă rog să îmi certificați că pe această hârtie scrie în felul următor: „confirmăm primirea notificării și acceptăm graficul de rambursare realizat”, semnat de domnul primar și probabil de...pentru doamna Crăciunoiu de altcineva. Este sau nu este?

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Este scris, da.

Dl George Botez

Bun, mai departe. Aveți un grafic prin care toate se acceptă la plată din ianuarie 2021. Corect? Este o înțelegere între Primărie și Exim Bank semnată de primarul municipiului Ploiești? Este. Și atunci eu vă întreb pe dumneavoastră: de ce îmi cereți mie acordul astăzi?

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Pe mine mă întrebați?

Dl George Botez

Da.

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Eu nu am avut cunoștință despre acest proiect, de aceste documente și nu eu vă cer acordul.

Dl George Botez

Nu dumneavoastră personal, doamnă, nu discutăm personal. Dumneavoastră primărie, de ce veniți la mine la Consiliul Local să vă dau acordul pentru un acord pe care dumneavoastră deja l-ați dat și ați semnat că ați fost de acord ?

Dna Ioana Serbinov - Secretar General

Nu am avut cunoștință decât despre o solicitare către bănci pentru anumite detalii.

Dl Sîrbu Simion Gheorghe

Domnul președinte, dacă îmi permiteți, la fundamentarea bugetului pe anul 2020, știți foarte bine că în cadrul comisiei când s-a încheiat bugetul și s-a discutat în Consiliul Local noi am avut un deficit bugetar în jur de 50 milioane de lei. Având în vedere faptul că există o facilitate prin care putem amana aceste rate aș ruga pe domnul primar să vină sau să ne lămurească ce este cu această hârtie de la Exim Bank pentru că la ultima ședintă în cadrul comisiei de buget finanțe noi a cerut demararea, adică să se poarte o discuiție între primărie și băncile respective, să vedem dacă își dau cât de cât acordul despăre această eșalonare. Vă rog domnule primar să lămuriți Consiliul Local ce este cu această hârtie ca să putem să dicutăm în continuare această procedură de amânare a ratelor.

Dl Primar Adrian Florin Dobre

Aș vrea să intervin și eu la această discuție. După ce s-au făcut solicitări la absolut toate băncile pentru amânarea ratelor pe perioada aprilie până la sfârșitul anului, trei bănci au solicitat prezentarea hotărârii Consiliului Local prin care să se aprobe amânarea respectivă, o singură bancă a prezentat această posibilitate în urma unei notificări pe care noi am facut-o. Având în vedere situația celor trei bănci am avut din nou discuții cu Exim Bank pentru a face intr-o formă uniformă, într-o variantă uniformă toate aceste credite și de asemenea, banca Exim Bank a fost de acord, în urma adreselor făcute ca să avem bineînțeles tot hotărâre de consiliul local și să se păstreze ca și termen de rambursare sfârșitul anului, mă rog, sfârșitul termenului actual de rambursare, să nu se mai prelungească și termenul actual de rambursare cu încă 9 luni de zile.

În urma acestor discuții, de aceea dacă vă uitați în raportul Direcției Economice, și o să vedeți acolo că sunt toate costurile trecute acele costuri sunt pe baza documentelor transmise ulterior de către Exim Bank în urma solicitării noastre de a avea o variantă uniformă pentru absolut toate cele patru bănci cu care noi avem credite în momentul de față.

Dl George Botez

Variantă uniformă. Deci este o înțelegere făcută, dar ne trebuie variantă uniformă.

Dl Paul Palaș

Domnule președinte, îmi permiteți o scurtă intervenție,vă rog! Am auzit vorbindu -se despre acest înscris, zilele acestea vă mărturisesc că am fost sunat de către cineva de la presă zilele trecute, deși reacția mea a fost ,,nu cred să se întâmple așa ceva” . În opinia mea, în mod evident acest lucru nu poate fi făcut de primar prin proprie semnătură fără acordul Consiliului Local. Ar fi suficient să ne ducem la contractul inițial să ne dăm seama că orice act adițional la contract nu poate să fie adoptat decât dacă este aprobat în prealabil de către Consiliul Local. Ce a făcut domnul primar este problema domniei sale. Problema noastră însă rămâne: subfinanțarea, lipsa de cash și nevoia de a finanța activitatea comunității. Documentul cu pricina pe care îl invocați, domnule Botez, rămâne să rezolve problema aceasta domnul primar, nu știu poate că va solicita să anuleze documentul respectiv, mie așa mi se pare firesc, nu știu, e problema domniei sale. Pe ordinea de zi avem însă patru proiecte, proiecte prin care solicităm amânarea la plată a principalului, a sumelor de rambursat și eu vroiam să fac o propunere pentru fiecare dintre ele ca amânarea la plată să fie făcută pentru 6 luni de zile, astfel încât costurile să fie cât mai mici cu putință iar sumele pe care le putem salva prin această amânare la plată să fie suficiente pentru a putea asigura buna funcționare a primăriei municipiului Ploiești până la 31 decembrie. Argumentele de ce este necesară această reeșalonare, această amânare la plată la credite le-am adus și în ședința anterioară, dacă doriți le pot relua. Bugetul de la început a fost cu un deficit de 45-50 milioane de lei, pe fondul pandemiei actuale anticipăm o scădere a veniturilor încasate cel puțin 25-30 milioane de lei, de unde nevoie de finațare foarte mare, este evident.

Dl Primar Adrian Florin Dobre

Aș dori să intervin la ceea ce a spus domnul Palaș. În primul rând adoparea oricum după finalizarea perioadei acestei stări de urgență vom avea la final aprobat în Consiliul Local toate actele adiționale conform acordului poe care dumneavoastră îl dați astăzi și bineînțeles a graficului de rambursare. Acest lucru va anula de la sine, apropos de ce spunea domnul Palaș acel document, iar în ceea ce privește modul sau perioada în care se fac aceste scutiri, această perioadă de grație vreau să vă spun că sunt bănci care acceptă această amânare chiar începând cu aprilie pentru că noi avem la unele bănci restanță pe plata acestor rate, unele bănci acceptă perioada de grație până la sfârșitul anului, unele bănci aceptă doar pe 6 luni de zile. Eu cred că ar trebui să avem în vedere faptul că în momentul de față dacă facem o comparație între nevoile pentru servicii de utilitate și sumele pe care noi le avem bugetate avem o zonă descoperită de aproximativ 60 milioane de lei în momentul de față la care se adaugă bineînțeles veniturile pe care nu le vom primi din cauza acestei situații, acestei pandemii.

Deci, eu cred că orice milion de lei care rămâne pe zona de cash în această perioadă de timp de a nu avea întârzieri la plata serviciilor de utilitate publică sau la plata salariilor sau la alte plăți de genul acesta este binevenită.

*

Dl George Botez

Punctul 4 de pe ordinea de zi cu proiectele suplimentare Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor în vederea amânării la plată a ratelor aferente împrumutului contractat de municipiul Ploiești de la B.C.R, pentru o perioadă de 6 luni, până cel târziu la 31.12.2020 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre

Dl Paul Palaș

Dați-mi voie să intervin domnule președinte! Limitare la 6 luni. În urmă cu aproximativ 15 minute a fost dat un anunț cum că în Guvern s-ar fi adoptat o amnistie fiscală. Este probabil ca lucrul acesta să ne afecteze pe noi la proiectul cu Telekom-ul, adică să nu mai putem încasa întreaga sumă ci numai o parte. Am încercat să iau legătura cu Simona Dolniceanu să o întreb despre această chestiune, dar nu mi-a răspuns la telefon. În consecință renunț la amendamentul meu și propun să rămână proiectul în forma inițială.

Dl George Botez

Vă rog vot, forma inițială! Ăsta cu 6 luni era amendament sau era forma inițială?

Dl Paul Palaș

Amendament.

Dl George Botez

Păi scoateți amendamentul.

Dl Cristian Ganea

Domnule primar, dumneavoastră ați inițiat. Cât era perioada?

Dl Gheorghe Popa

Până la 31.12.

Dl Primar Adrian Florin Dobre

Perioada pentru absolut toate băncile este până la 31.12.2020

Dl Paul Palaș

Domnule primar, scuzați-mă, tocmai am primit cadoul de la Guvernul din care faceți parte.

Dl George Botez

Ee, dacă nu îi dă Viorica nu ne interesează.

Supun la vot proiectul. Eu nu particip la vot. Vă rog frumos să se consemneze.

Dl Cristian Ganea

Poate ar trebui domnul președinte, la următorul proiect să le mai spunem incă o data că nu înseamnă că mâine intră în sistem plata ratelor, ci este doar un proiect de preavizare și după ce vom vedea graficul de eșalonare și valoarea dobânzilor vom lua hotărârea finală.

Dl George Botez

Cine este pentru?                    20 voturi

Cine este împotrivă?                 - voturi

Dacă se abține cineva?               3 voturi

Cu 20 voturi pentru și 3 abțineri ale domnilor consilieri Alina Sorescu, Marius Dinu, Ștefan Dănescu, proiectul a fost adoptat.

Domnul consilier George Botez nu a participat la vot.

*

Dl George Botez

Punctul 5 de pe ordinea de zi cu proiectele suplimentare Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor în vederea amânării la plată a ratelor aferente împrumutului contractat de municipiul Ploiești de la B.R.D, pentru o perioadă de 6 luni, până cel târziu la 31.12.2020- inițiat de primar Adrian-Florin Dobre

Supun la vot:

Cine este pentru?                    20 voturi

Cine este împotrivă?                 - voturi

Dacă se abține cineva?               3 voturi

Cu 20 voturi pentru și 3 abțineri ale domnilor consilieri Alina Sorescu, Marius Dinu, Ștefan Dănescu, proiectul a fost adoptat.

Domnul consilier George Botez nu a participat la vot.

*

Dl George Botez

Punctul 6 de pe ordinea de zi cu proiectele suplimentare Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor în vederea amânării la plată a ratelor aferente împrumutului contractat de municipiul Ploiești de la C.E.C BANK, pentru o perioadă de 6 luni, până cel târziu la 31.12.2020- inițiat de primar Adrian-Florin Dobre

Supun la vot:

Cine este pentru?                    20 voturi

Cine este împotrivă?                 - voturi

Dacă se abține cineva?               3 voturi

Cu 20 voturi pentru și 3 abțineri ale domnilor consilieri Alina Sorescu, Marius Dinu, Ștefan Dănescu, proiectul a fost adoptat.

Domnul consilier George Botez nu a participat la vot.

*

Dl George Botez

Punctul 7 de pe ordinea de zi cu proiectele suplimentare Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor în vederea amânării la plată a ratelor aferente împrumutului contractat de municipiul Ploiești de la EXIM BANK, pentru o perioadă de 6 luni, până cel târziu la 31.12.2020- inițiat de primar Adrian-Florin Dobre

Supun la vot:

Cine este pentru?                     19 voturi

Cine este împotrivă?                 - voturi

Dacă se abține cineva?               4 voturi

Cu 19 voturi pentru și 4 abțineri ale domnilor consilieri: Gheorghe Andrei, Alina Sorescu, Marius Dinu, Ștefan Dănescu, proiectul a fost adoptat.

Domnul consilier George Botez nu a participat la vot.

*

Dl George Botez

Punctul 7 de pe ordinea de zi cu proiectele suplimentare Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2020- inițiat de primar Adrian-Florin Dobre

La ce se referă, că nu știe nimeni?

Dra Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

S-au reglat 578 de mii de Finanțe și i-am retras din fondul de rezervă.

Dl Cristian Ganea

De ce s-au retras?

Dl Paul Palaș

Dacă îmi permiteți domnule președinte. Am primit de la Ministerul Finanțelor Publice o notificare conform căreia se reduce finanțarea din impozitul pe venit a aproximativ 500 de mii de lei, iar banii aceștia sunt evidențiați în ...

Dl George Botez

Domnul Palaș, nu vă supărați, dumneavoastră sunteți sigur că este așa, că eu aflasem că dacă pleacă guvernul Dăncilă o să curgă lapte și miere, mierea am văzut-o că mi-am pus-o dimineață în ceai, dar laptele, nu văd laptele, vă rog eu frumos unde e laptele? Laptele meu... Vă rog mult de tot, cum să faceți așa ceva? Eu votez împotrivă. Eu nu cred că a putut să facă ministrul Câțu așa ceva. Doamne Isuse Hristoase ...nu, e împotrivă. Vă rog frumos, vot:

Dl Florin Sicoie

Domnule președinte, am o intervenție și eu.

Dl Sîrbu Simion Gheorghe

Domnule președinte vreau să vă spun că doamna Dăncilă a fost singurul prim ministru care și-a permis să cheltuiască un miliard și ceva din banii pe care îi avea statul....

Dl George Botez

Extraordinar...!!!

Dl Florin Sicoie

Domnul președinte, am o întrebare. Rectificarea asta de buget ține cont de o ipoteză a șomajului tehnic în instituțiile publice? Pentru că doamna directoare Mihaela Rus a redirecționat ieri către membrii sindicatului din Teatrul Toma Caragiu o postare care se cheamă „Guvernul - lovitură pentru instituțiile publice nu se plătește șomajul tehnic”, deși eu știu că șomajul tehnic nu s-a aplicat nici în instituțiile de cultură, nici în primărie și eu cred că nu este corect să redirecționezi acest articol cu comentariu distribuit cât să sară în ochi titulul care articol se cheamă : ,,Guvernul lovitură pentru instituțiile publice nu se plătește șomajul tehnic”.

Dl George Botez

Așa și ce să facem? Suntem la revista presei aici, domnul Sicoie? Discutăm despre o rectificare de buget nu de distribuire de articole pe facebook. Nu are nicio legătură șomajul tehnic cu asta. Aici e impozitul pe venitul global mai mic și ne-a luat o bucată, dar este mai mic pentru că nu s-a lucrat. Punct, da? Și o să fie și mai mic ... eu vă spun că lucrez cu comercianți și văd despre ce este vorba. Nu o să mai aibă cine să plătească taxele și impozitele, stăm în casă pitiți după calorifer și o să vedeți dumneavoastră ce iese, dar nu avem nicio treaba cu facebook-ul și nici părerea mea nu contează.

Dl Gheorghe Popa

Domnule președinte, domnul consilier Sicoie are un punct....

Dl George Botez

Vizavi de acest punct pentru că discuțiile trebuie să fie cantonate pe soliocitări de rectificare a bugetului nu de facebook, da?

Dl Gheorghe Popa

Sunt perfect de acord, dar nu este normal și nici legal nu cred că este ca un director de instituție să distribuie asemenea ...

Dl Cristian Ganea

Domnul Popa, haideți să vă spun că dacă îi luăm pe toți de aici din sală care au distribuit sau distribuie câte ceva pe facebook nu are sens să discutăm.

Dl George Botez

Bine, vă rog dați drumul la vot!

Dl Gheorghe Popa

Eu personal solicit domnului Primar demisia doamnei director.

Dl Cristian Ganea

De aia l-ați băgat pe domnul Prună în comisie? Ca să o dați afară? Ca să știm. Aceeași soartă o are și Filarmonica?

Dl George Botez

Apropos, vedeți că mai este o comisie la Brăila, da...e păcat să nu îl trimită și acolo. I-a cerut fișa doamnei director de la Teatru că a scris pe facebook ...

Dna Marilena Stanciu

Nu a scris, a distribuit

Dl George Botez

Mă rog, a distribuit ...

Dl Cristian Ganea

E treaba lui ce face pe rețele de socializare.

Dl George Botez

Eu vă spun în felul următor, ca să nu mâncăm în plus față de cât e cazul, da...s-a făcut adresă de către Primarul Municipiului Ploiești către Teatru și Filarmonică, Consiliile de Administrație să dispună trecerea în șomaj tehnic a artiștilor. O vreți? V-o pun la dispoziție. Deci ce a scris femeia aia acolo sau ce a distribuit e perfect adevărat și cu asta am incheiat. Rezultatul votului.

Cine este pentru?                    21 voturi

Cine este împotrivă?                 - voturi

Dacă se abține cineva?               2 voturi

Cu 21 voturi pentru și 2 abțineri ale domnilor consilieri: Cristian Ganea și Ștefan Dănescu, proiectul a fost adoptat.

Domnul consilier Bogdan Hodorog nu a participat la vot.

Vă mulțumesc și declar ședința inchisă!

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         SECRETAR GENERAL,

George Sorin Niculae BOTEZ         Ioana-Geanina SERBINOV

Verificat: Șef serviciu Adriana Cîrstea

Întocmit: Consilier Daniela Holban