ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

P R O C E S - V E R B A L

al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 05 iunie 2020

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului municipiului Ploiești, Adrian-Florin Dobre nr. 1406/04.06.2020.

*

Ședința s-a desfășurat prin mijloace electronice.

*

La ședință au participat un număr de 26 de consilieri din 27 în funcție, astfel: 15 consilieri prezenți în sală și 11 prezenți on line, fiind absent domnul consilier George-Sorin-Niculae Botez.

***

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian Florin Dobre        - Primar

Doamna Ioana Geanina Serbinov    - Secretar General

***

Ședința a fost condusă de domnul consilier Sîrbu-Simion Gheorghe.

***

Dna Ioana Geanina Serbinov

Bună ziua!

Având în vedere că domnul Botez, președintele ales, a anunțat că nu poate participa, am rugămintea să propuneți pentru alegerea președintelui de ședință de astăzi. Conform regulamentului, vă rog să propuneți pe cineva care este prezent în sală.

Dl Cristian Ganea

Îl propun pe domnul consilier Sîrbu.

Dna Ioana Geanina Serbinov

A fost propus domnul consilier Sîrbu. Mai sunt alte propuneri?

Votăm on line.

Se reia votul pentru propunerea ca domnul consilier Sîrbu să fie președinte de ședință.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 25 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a fost adoptat.

Domnul președinte Sîrbu, vă rog!

***

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Bună ziua stimați colegi! Începem ședința de astăzi cu intonarea Imnului de Stat!

***

Voi face prezența.

***

S-a efectuat prezența consilierilor prin strigare.

***

Suntem prezenți 25 de consilieri, din 27 în funcție. Constat existența cvorumului. Lipsesc domnii consilieri Botez George Sorin și Vîscan Robert.

***

Ați primit ordinea de zi toți consilierii. Dacă vizavi de cele 4 proiecte de pe ordinea de zi sunt probleme?

Poftiți domnul viceprimar!

Dl Ganea Cristian

Mulțumesc domnul președinte!

Aș dori să retrag proiectul numărul 3 ”Proiect de hotărâre privind eșalonarea la plată a datoriei Societății Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. către Primăria Municipiului Ploiești”, pentru a-l fundamenta și a adăuga niște date noi. Rugămintea mea este să îl scoateți de pe ordinea de zi.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Deci, din cele patru proiecte propuse astăzi pe ordinea de zi inițiatorul proiectului nr. 3 și anume domnul viceprimar Cristian Mihai Ganea a retras proiectul cu eșalonarea de la S.G.U. Mai sunt și alte probleme? Dacă nu, ramân celelalte trei proiecte pe ordinea de zi.

Supun la vot ordinea de zi:

S-a procedat la votarea electronică a ordinii de zi.

Cu 25 de voturi ”pentru” ordinea de zi a fost adoptată. S-au înregistrat 24 de voturi on-line și unul verbal al domnului Ștefan Dănescu.

***

Dl Sicoie Florin

Domnule președinte, luni pe 1 iunie a murit un mare pictor care este Vladimir Zamfirescu, cetățean de onoare al municipiului Ploiești, laureat al premiului ,,Nichita Stănescu”, pentru întreaga operă în 2008 și înmormântat ieri la Cimitirul Bellu. V-aș ruga să ținem un moment de reculegere.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Ținem un moment de reculegere la anunțul făcut de domnul Sicoie.

*

Intrăm în ordinea de zi:

Punctul 1”Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2020 și estimări pe anii 2021-2023.”

Dacă sunt probleme vizavi de acest proiect?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Cred că ar fi bine să ne spună doamna Popescu de la Direcția Economică, să ne citească modul în care se distribuie banii.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

La propunerea domnului președinte al comisiei de buget finanțe, doamna Popescu de la Direcția Economică o să vă citească repartiția sumelor pe servicii și pe instituții. Poftiți doamna Popescu!

*

Înainte de a da cuvântul, vă anunț că domnul consilier Vîscan Robert este prezent on line la ședință. Suntem 26 din 27 de consilieri.

*

Poftiți doamna Popescu!

Dna Alina Popescu - Direcția Economică

Bună ziua!

Veniturile bugetului local au fost majorate conform contului de execuție din data de 29 mai și raportului făcut de S.P.F.L. cu suma de 49 de milioane. Sumă care a fost repartizată pe cheltuieli astfel: a fost majorată prevederea pentru S.G.U. - 6 milioane 790, subvenția dată la transport T.C.E. - cu majorarea de 13 milioane, la energia termică s-a majorat cu 12 milioane, pentru salubritate majorarea este de 4 milioane, dezinfecție, dezinsecție, deratizare - 1 milion, iluminat public -1 milion, reparații școli - 1 milion, reparații drumuri - 1 milion și...de funcționare, unde avem din lista de investiții 380 majorarea prevederii. Reparații drumuri - 1 milion. Achiziționare autobuze nouă milioane o sută douăzeci.

Pe lângă aceasta veniturile au fost majorate și cu veniturile din lista proiectelor cu finanțare europeană, pe care le regăsim și în partea de cheltuieli și cu suma de un milion opt sute cheltuieli pentru decontarea subvențiilor cu carantina, pe care le regăsim de asemenea și în anexa de cheltuieli.

Dl Sîrbu Simion Gheorghe

Dacă vizavi de cele prezentate de Direcția Economică și de studierea proiectului de hotărâre aveți ceva probleme?

Poftiți doamna Zoia!

Dna Staicu Zoia

Bună ziua! Aș dori ca suma de nouă milioane o sută unsprezece mii o sută nouăzeci și trei de lei - achiziția de autobuze - să fie trecută în fondul de rezervă și vreau să fac cunoscut un mesaj al nostru, al grupului P.N.L. și anume că noi susținem investițiile fără îndoială, sunt absolut necesare în municipiul Ploiești, inclusiv cele care vizează înnoirea parcului auto al T.C.E. Achiziționarea de autobuze este categoric oportună, totuși venind după o perioadă de stare de urgență în România, gradul de încasare din impozite și taxe este mult diminuat și în acest moment nu poate fi asigurată plata serviciilor publice până la sfârșitul anului. Concret, ar trebui să asigurăm subvenția pentru transportul în comun, deci noi punem 43 de milioane iar în ...m-am uitat în nota de fundamentare, suma de care avem nevoie este mult diminuată, avem probleme în ceea ce privește plata facturilor la termie, în nota de fundamentare ni se spune că numai factura pentru perioada noiembrie 2019 - aprilie 2020 este 57 de milioane 547 de lei, suma totală pentru tot anul fiind 65 milioane 521. Noi în acest moment avem 33 de milioane prinse în buget.

De asemenea, vorbim de acoperirea facturilor pentru salubrizarea orașului. Să nu uităm că au început copiii să iasă din casă după două luni și nu ne putem permite ca parcurile să fie pline de căpușe. Considerăm așadar că este important să fim raționali și echilibrați în luarea deciziilor și înainte de achiziționarea celor 10 autobuze să ne asigurăm că Ploieștiul nu va rămâne la sfârșitul anului în beznă, fără căldură și îngropat în gunoaie.

De asemenea, grupul consilierilor P.N.L. solicită ca suma de 9 milioane să fie trecută în fondul de rezervă, așa cum am spus, până în momentul în care vom ști clar că avem bani să plătim facturile și nevoile elementare ale orașului și imediat după aceea să demarăm proceduri pentru achiziția celor 10 autobuze.

În completarea mea l-aș ruga pe domnul director de la T.C.E., domnul Alexandri, să vină să ne expună și punctul de vedere al dumnealui. Mulțumesc mult!

Dl Sîrbu Simion Gheorghe

Mulțumim doamna consilier!

Domnul director, dacă doriți să luați cuvântul să ne spuneți punctul de vedere.

Dl Nicolae Alexandri - S.C. Transport Călători Express S.A.

Bună ziua! R.A.S.P. Ploiești a transmis către Direcția Economică - Serviciul Buget, propunerea de rectificare a bugetului pentru asigurarea protecției sociale și a compensației de derulare...a contractului de delegare între T.C.E. și Primăria municipiului Ploiești. Propunerea de rectificare a fost de 18.726 pentru 18,7 milioane. Dumneavostră astăzi alocați o parte din această sumă, asta înseamnă că ultimele 2 luni cel puțin din acest an, dacă nu chiar și a treia, sunt neacoperite. Din punctul meu de vedere propunerea pe care doamna Zoia a făcut-o este o propunere corectă, chiar dacă reprezint T.C.E-ul și eu cred că trebuie să asigurăm funcționarea. Anul trecut am avut sincope mari în funcționare datorită lipsei de disponibilități a Primăriei municipiului Ploiești. Am pierdut de două ori eșalonarea la A.N.A.F., am refăcut-o cu greu și 5 milioane de lei aferente anului 2019 nu au fost plătite anul acesta. Vă mai spun un lucru: am primit 18 autobuze, au mai venit 10, nu se face primăvară, clar va trebui reanalizată opoprtunitatea continuării acestui acord de finanțare de cumpărare de autobuze și trebuie recalibrat contractul nou de finanțare să poată accesa credite BERD pentru acest lucru pe perioadă lungă de timp, de 10 ani de zile.

Orașe ca lașiul, Constanța, Brăila au cumpărat prin finanțare BERD pachete mari de autobuze: Iașiul 100 de autobuze, Constanța 90 de autobuze, Brăila 50 de autobuze cu finanțare BERD pe 10 ani. Nu cred că trebuie să iei bani de la execuție, situație în care suntem noi acum, ca să faci investiții. Trebuie să asiguri buna funcționare și cred că și la termie, și la transportul de călători, și la alte servicii din municipiul Ploiești suma aceasta, care nu este luată dintr-un credit, poate fi folosită mai oportun decât prin a o direcționa către o investiție care se poate face din credit. Așa spune de fapt și legea.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumim, domnul director!

Dl Palaș-Alexandru Paul

Dați-mi și mie voie...

Dl Sîrbu Simion Gheorghe

Aveți răbdare.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Văd că din administrație am ajuns să facem politică.

Dl Sîrbu Simion Gheorghe

Imediat vă dau cuvântul.

Dl Pană George

Mesaje politice citite...

Dl Palaș-Alexandru Paul

Noi am crezut că facem administrație în consiliul local.

Dl Pană George

...spuse din suflet dar citite buchiseală, cu buchiseală.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Și discutăm pe cifre.

Dl Sîrbu Simion Gheorghe

Aveți răbdare! Lăsați-mă să vă spun câteva lucruri, doar.

Domnule, colega mea a făcut această propunere având în vedere câteva considerațiuni. În primul rând partidul nostru este pentru a face investiții în municipiul Ploiești, dar vreau să vă spun că ieri, Instituția Prefectului cu domnul senator Dumitrescu s-a adresat Guvernului, în speță Ministrului Finanțelor, pentru a ajuta Primăria Ploiești cu o anumită sumă. Vom primi răspunsul în maxim 2-3 săptămâni. Pentru asta, colega mea a cerut ca să fie acoperite serviciile publice, și aici ne gândim la subvenția pentru transport, că nu putem lăsa pensionarii și elevii să nu meargă cu transport în comun, ne gândim la subvenția pentru căldură pentru că din aproximativ 50 și ceva de milioane care trebuie dați, noi avem o alocare acum doar de 33, mai sunt 17 milioane, nu putem să nu asigurăm serviciile de curățenie și de DDD în Ploiești. Pentru asta colega mea v-a făcut propunerea ca să fie trecuți în fondul de rezervă cei 9 milioane ...

Dl Dănescu Ștefan

Domnul președinte, mai vorbim și noi?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Vă dau cuvântul, dar m-ați ales, de ce m-ați votat?

Vă dau cuvântul imediat.

Dl Dănescu Ștefan

V-am ales să vorbiți numai dummneavoastră?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu am vorbit numai eu. Acum... două minute, și vă rog frumos domnul Dănescu eu niciodată nu v-am întrerupt.

Dl Dănescu Ștefan

Stau cu mâna pe sus de o oră.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Imediat vă dau cuvântul. Domnule Dănescu, vă rog frumos, aveți o atitutine cât de cât civilizată.

Deci pentru asta a fost făcută această propunere. Mulțumesc!

Domnul Cristi Ganea!

Dl Ganea Cristian

Sunt un pic uimit pentru că am avut discuții nenumărate și săptămâna aceasta și săptămâna trecută prin care domnul primar, atât mie cât și domnului viceprimar Pană, cât și domnului Palaș, city manager, comisiei de buget, am hotărât... nu îmi mai găsesc cuvintele... ne-am dorit să luăm autobuze ploieștenilor pentru a înnoi acest parc pentru că așa a fost fundamentat acest proiect ca să scutim din plata mentenanței, să scutim banii pe piese, să plimbăm sau să ducem cetățenii, copiii la școală în condiții cât mai bune, și astăzi spuneți că nu mai luăm autobuze! Dă dovadă de... nu știu cum să zic... când ați mințit? Atunci sau acum? E o problemă. Am să îl las pe colegul meu, domnul Palaș, că ne-a spus și mai devreme, bugetul T.C.E. -ului. Aș dori și eu domnule director Nicolae Alexandri, să îmi dați atât mie cât și celorlalți consilieri ce economii ați făcut de când au venit 18 autobuze? Privitor la piese auto, combustibil... nu verbal...în scris! Nu vă pun în situția să dați acum! Nu vrem să stăm toată ziua aici. Dar aș vrea să văd și eu ce economii s-au făcut. Sau un autobuz nou consumă ca și unul vechi de 30 de ani care este în parc acolo? Eu nu am văzut niciodată acest lucru și de fapt și acesta este unul dintre motivele pentru care reînnoim parcul. Mulțumesc!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumim, domnul viceprimar!

Domnul viceprimar Pană!

Dl Pană George

Mulțumesc domnule președinte!

Evident, ceea ce a amintit domnul Ganea este perfect corect. Discuția asta am avut-o în urmă cu câteva zile, toată lumea, inclusiv doamna consilier, de fapt toți membrii comisiei de buget și cei care am participat la acea ședință am achiesat și am fost de acord cu achiziția acestor autobuze. Acum constat cu stupefacție că P.N.L.-ul prin vocea unui reprezentant se opune achiziționării acestor autobuze. Este o chestiune care ține, cred că de alte resorturi decât de cele care ar trebui să țină intenția și menirea noastră aici pentru bunul mers al urbei ploieștene. Este foarte ciudat...

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu se opune domnule viceprimar.

Dl Pană George

Mă lăsați să vorbesc? Este foarte ciudată atitudinea asta de pe o zi pe alta, în care iată, astăzi putem să trecem la fapte și să luăm aceste autobuze și să veniți astăzi mai stați puțin și haideți să băgăm în fondul de rezervă, în numele cui? Al P .N.L. -ului? Încă o dată, atenție mare, nu al doamnei consilier, nu al domnului președinte al ședinței de astăzi, ci al P.N.L. -ului. Eu cred că este o chestiune care, scoate în evidență o anumită atitudine a dumneavoastră. Privitor la cifre, la ceea ce a fost execuția anului trecut a T.C.E.-ului, la modul în care T.C.E. a funcționat în aceste luni de pandemie, când știm bine că autobuzele circulau goale, dar circulau că trebuiau să circule, astea sunt chestiuni care se vor regla ulterior. Cu privire la cheltuielile pe care T.C.E.-ul le-a avut anul trecut și vrea să le facă anul acesta, sunt niște cifre care relevă o anumită certitudine pe care domnul Palaș o să le prezinte. Însă ceea ce rămâne de remarcat în această zi este că P.N.L.-ul se opune cumpărării autobuzelor. Mulțumesc!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumesc, domnul viceprimar! O singură remarcă, domnul viceprimar. P.N.L.-ul nu se opune, și dacă vorbim de partide, nu știu pe cine mai reprezentați dumneavoastră în Consiliul Local cu 4% domnul viceprimar.

Dl Pană George

Eu știu.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul viceprimar, eu nu v-am întrerupt.

Dl Dănescu Ștefan

Haideți să nu facem politică!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu fac politică.

Vă dau cuvântul imediat domnul Palaș.

Am vorbit politic. Dumneavoastră v-ați legat de P.N.L. Noi reprezentăm totuși o forță politică. Nu știu pe cine mai reprezentați dumneavoastră.

Dl Dănescu Ștefan

Ce relevanță are?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Aveți cuvântul domnul Palaș!

Domnul Dănescu nu v-a dat nimeni cuvântul.

Dl Dănescu Ștefan

Dați-ne voie să vorbim!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul Dănescu nu facem circ aici.

Trebuie să dau răspunsul.

Dl Dănescu Ștefan

Politic?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu. Pe mine m-a atacat domnul viceprimar.

Dl Pană George

Nu v-am atacat.

Dl Sîrbu Simion Gheorghe

Ați spus: un consilier.

Poftiți domnul președinte de comisie!

Dl Palaș-Alexandru Paul

Stimați colegi, am ascultat puțin mai devreme un punct de vedere al colegei noastre, doamna Zoia Staicu și vreau să-l combat prin cifre, așa cum e firesc. Execuția la 31 decembrie și bugetarea în același timp pe fiecare instituție.

S.G.U. execuție 31 decembrie - 21 milioane 678; bugetare conform proiect de hotărâre de astăzi 20 de milioane 450 mii;

T.C.E., că tot s-a discutat atât de mult pe marginea T.C.E. - execuție 38 milioane 481. În momentul de față avem alocare 37 milioane 401 lei.

Dl Nicolae Alexandri - S.C. Transport Călători Express S.A.

Dar un nou contract.

Dl Palaș-Alexandru Paul

O clipă. Aici fac o paranteză.

Dna Staicu Zoia

Din 43.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Dați-mi voie să îmi duc la capăt punctul de vedere, după aceea o să vă rog să interveniți dumneavoastră și vă puteți nota dacă aveți de notat ceva, astfel încât să răspundeți la fiecare dintre întrebările pe care vreau să vi le pun, în special la T.C.E., pentru că de acolo văd că vine necazul.

În primul rând vreau să anunț public toți salariații T.C.E., de faptul că P.N.L. și cu directorul general în frunte se opune modernizării parcului auto.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Părerea dumneavoatră!

Dl Palaș-Alexandru Paul

Avem 18 autobuze noi cumpărate și vrem să mai cumpărăm încă 10. Ar însemna 28 de autobuze. Suntem în punctul de a semna contractul pentru cumpărarea a 20 de troleibuze. Sper că sunteți la curent cu acest lucru domnule director? Sper că sunteți la curent cu faptul că dumneavoastră sunteți pe brânci cu tot ceea ce înseamnă activitatea la troleibuze? Suntem în procedură de licitație pentru celelalte autobuze electrice, tramvaie.

Dl Nicolae Alexandri - S.C. Transport Călători Express S.A.

Ministerul Dezvoltării, nu noi.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Ministerul Dezvoltării, care a demarat procedura nu pe guvernarea P.N.L., atenție.

Dl Nicolae Alexandri - S.C. Transport Călători Express S.A.

Nu contează.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Este în regulă. E important de spus și acest lucru. Deci venim noi și spunem: vrem să modernizăm parcul auto și vine P.N.L.-ul și spune poziția grupului P.N.L. Oare toți consilierii P.N.L. își asumă ceea ce a spus doamna Zoia Staicu astăzi? Am și eu o întrebare. Că nu doresc să modernizeze parcul auto, că doresc să meargă pe nu știu ce proiecte care probabil vor fi derulate peste nu știu câți ani de acum încolo atâta timp cât noi putem astăzi să rezolvăm problema asta, astăzi.

A pus o întrebare domnul viceprimar. Dumneavoastră aveți chletuieli materiale, discutăm pe cifre domnule director, de 20 de milioane de lei din totalul de 70 aproape. Este corect? Aveați. În urma modernizării cu 18 autobuze, în mod logic era ca cheltuiala să se ducă în jos. S-a dus? Ce management faceți dumneavoastră acolo, domnule? Veniți și cereți în consiliul local bani în permanență pentru cheltuială, iar oamenii îi chinuiți în propria societate comecială și ploieștenii la rându-ne, îi chinuiți cu autobuze care funcționau din 1984. Vreți în continuare să mergeți pe stradă în Ploiești cu Icarusurile din 1984? Răspundeți!

Dl Nicolae Alexandri - S.C. Transport Călători Express S.A.

Domnul consilier...

Dl Palaș-Alexandru Paul

Nu am terminat. Mai am și celelalte entități. Răspundeți la sfârșit.

Subvenție la termie: anul trecut am avut alocați 4 milioane 351 mii, acum avem alocați 33 de milioane 300. Din câte știu eu sunt facturi emise de vreo 41de milioane. E corect doamna Popescu?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

De la 33 la 41 mai sunt 8 milioane. De unde îi acoperiți?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Bun, am discutat în ședința de comisie de buget finanțe că banii aceștia pot să fie alocați ulterior și știți foarte bine lucrul acesta. Salubritate: anul trecut am avut execuție 16 milioane 158, acum avem alocare 16 milioane 500. Dezinsecție: anul trecut am avut execuție 3 milioane 983, anul acesta avem 5 milioane 030.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Trecem printr-o epidemie care nu a cunoscut istoria Ploieștiului, domnule președinte.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Iluminat public - am avut 5 milioane 958, acum avem 5 milioane 644.

De ce tot circul acesta domnule președinte? Că vreți anumite lucruri să nu se întâmple pe un mandat și să se întâmple pe alt mandat?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu vrem noi...domnule, deci mandatul nostru dacă era o perioadă normală luna asta se încheia.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Cearta din partidul dumneavoastră ați adus-o aici.

Dl Sîrbu Simion Gheorghe

Nu vorbim politic aici.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Cearta dintre Volosevici și Dobre ați adus-o în consiliul local, ceea ce nu este ok.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

E părerea dumneavoastră. Nu știu de ce vă legați de domnul Volosevici. Dacă sunteți așa tare mergeți și candidați împreună cu dânsul la Primăria Ploiești să vedem care ia mai multe voturi și atunci vă dau dreptate. Mulțumesc!

Poftiți domnul director!

Dl Nicolae Alexandri - S.C. Transport Călători Express S.A.

Vreau să răspund totuși domnului consilier și o să răspundem și în scris. Există un nou contract de delegare pe care dumneavoastră l-ați votat în 3 noiembrie 2019 care are niște prevederi obligatorii de respectat de ambele părți. Mă văd pus în situația să vin, cred a patra oară, cu bugetul T.C.E.-ului și să nu respect, impus de una din părți, contractul de delegare și o să facem această specificare și în scris. Toate sumele prevăzute pentru compensație și diferență de tarif trebuiesc puse în bugetul societății și în bugetul primăriei.

Eu doi ani de zile la rând am umflat veniturile populației și am prezentat C.A.-ului și A.G.A. un buget făcut pe sume eronate și mi-am asumat acest lucru. Curtea de Conturi mi-a spus că nu este corect să fac acest lucru și anul acesta nu o s-o fac. Nu mă opun să cumparăm autobuze și mulțumesc consiliului local pentru ce a făcut în ultimii ani pentru T.C.E. și anume în ceea ce privește dotările și investițiile, achiziția de 18 autobuze. Achiziția lor nu a redus fundamental cheltuielile societății, procentul este foarte mic de reducere a cheltuielilor, dar a îmbunătățit calitatea serviciului în ceea ce privește cetățenii municipiului Ploiești pentru că pot folosi și ei autobuze moderne.

În ceea ce privește cheltuielile, 70% din cheltuiala care se realizează pe prestarea serviciului de transport public de călători este cheltuiala cu salariile, oriunde în România și oriunde în Europa. Dacă cumperi un autobuz nu înseamnă că o scazi pe aceea. Reduci alte cheltuieli directe, cheltuielile cu combustibilul care din total cheltuieli ale T.C.E.-ului nu reprezintă mai mult de 8% și aici vă dau dreptate, o mică reducere de cheltuială în afară de confortul oferit cetățenilor sporit, se face.

Eu am venit aici și v-am spus că aș prefera să nu mai trec prin ce am trecut anul trecut, că se poate amâna după părerea mea acest lucru pentru că ceea ce am pățit anul trecut am fost în situația aproape, dacă nu aveam sprijinul A.N.A.F.-ului să blocăm societatea. Anul acesta suntem în aceeași situație. Veniturile pe care S.C. T.C.E. le-a luat de la primăria municipiului Ploiești precum și veniturile pe care le-a luat în pandemie ne-au făcut, fiind foarte reduse, să majorăm, să nu plătim obligațiile la stat și să majorăm obligația pe care o avem la A.N.A.F. la 20 de milioane de lei. Am plecat de la 90 anul trecut și am ajuns la 20.

Am la momentul acesta, la motorină 13 bilete la ordin care totalizează 17 miliarde de lei. Gazele ne-au fost întrerupte și mai am totodată la energie electrică bilete la ordin de 7 miliarde de lei vechi. Eu cred că funcționarea T.C.E.-ului este importantă pentru ploieșteni și o să vă dau în scris toate aceste lucruri. În ceea ce privește acuzele de prost management pe care dumneavoastră spuneți că le-am făcut, eu nu sunt de acord cu ele și o să vă răspund ce manangement am făcut eu față de cei de dinaintea noastră, vizavi de câștigul pe care l-a avut societatea comercială.

Dl Palaș-Alexandru Paul

E în regulă.

Dl Sîrbu Simion Gheorghe

Mulțumesc domnule director! Poftiți doamna consilier Zoia Staicu!

Dna Staicu Zoia

Vreau să îl lăsăm pe domnul Dănescu dacă are ceva de spus, după aceea o să vorbesc eu.

Dl Sîrbu Simion Gheorghe

Poftiți domnul Dănescu!

Dl Dănescu Ștefan

Vă mulțumesc frumos doamna consilier, sunteți drăguță ca întotdeauna! Asistăm la o ceartă politică între domnul Volosevici și domnul Dobre și din păcate pentru noi și aici nu fac o remarcă pur electorală sau mă rog politică, când doi se ceartă al treilea pierde și aici mă refer la Ploiești.

Eu nu vreau să spun că managementul dumneavoastră este slab domnule director, departe de mine acest gând, în schimb cred că asistăm la o premieră. Sunteți cred, singurul director al unei regii de transport călători din România care refuză niște autobuze noi. În trecut nu ați făcut acest lucru, ați îmbrățișat cu drag, ați făcut și poze, v-ați pozat cu cele noi, acum văd că le refuzați. Le refuzați pentru că cei 9 milioane ar trebui cheltuiți de către noul primar, în opinia dumneavoastră noul primar, vom vedea, mai e cale lungă până acolo și aș vrea să vă mai spun ceva domnule director, ați declarat mai devreme că la achiziția unor autobuze noi cheltuiala cu salariul nu scade. Bineînțeles că scade pentru că nu se mai strică. Nestricându-se nu mai avem nevoie de atâția mecanici domnule director și bineînțeles că scade și cheltuiala cu salariile, dar un parc nou înseamnă o mentenanță mai ieftină și înseamnă autobuze care nu se rup pe stradă.

V-aș ruga frumos, dacă se poate, știu că e greu ceea ce vă cer, nu mai faceți politică în consiliul local mai ales în cadrul aceluiași partid.

Dl Sîrbu Simion Gheorghe

Politică faceți dumneavoastră!

Dl Dănescu Ștefan

Vă faceți de râs!

Dl Sîrbu Simion Gheorghe

Modul cum vorbiți faceți politică.

Dl Dănescu Ștefan

Vă mulțumesc frumos! Eu zic că vă faceți de râs! Sincer! Mulțumesc frumos!

Dl Sîrbu Simion Gheorghe

Mulțumesc domnul Dănescu! Nu mai faceți aprecieri că facem politică, că discutăm asupra unui proiect de hotărâre, nu facem politică. Mulțumesc!

Poftiți doamna consilier!

Dna Staicu Zoia

Mulțumesc! Deci am vorbit mult și se pare că nu a înțeles nimeni nimic. Nu a spus nimeni că alegem între autobuze și serviciile care trebuiesc pentru primărie, am spus să prioritizăm, acesta este cuvântul de bază, să prioritizăm acești bănuți. Și să vă spun și de ce sunt uimită de domnul viceprimar când spune că am discutat cu comisia 1. Domnilor, comisia 1 a avut loc marți. Ceea ce spun eu face parte din notele de fundamentare pe care se pare că nu le-ați citit niciunul. Și o să vă citesc un pic: notă de fundamentare pentru rectificare buget încălzire urbană, ce spune: până în prezent pentru perioada noiembrie - aprilie s-au emis facturi de 56 milioane 454. Pentru perioada mai - octombrie estimăm o valoare a facturilor de 8 milioane 900 sumă totală necesară 65 milioane 521 685 de lei. Astfel, suma de 33 de milioane obținută prin majorarea bugetului este insuficientă. Deci spune aici domnilor, nu am spus-o eu. Drept urmare eu marți nu aveam de unde să știu cum este situația.

Dl Palaș-Alexandru Paul

De cine este semnată nota?

Dna Staicu Zoia

De director.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Care director?

Dna Staicu Zoia

Raul Petrescu, Vasile Ionescu, Olivia Niculescu.

Mai mult de atât: notă de fundamentare privind rectificarea bugetului privind serviciul de salubrizare în municipiul Ploiești. Ce spune? Prin rectificarea bugetului cu suma de 1 milion se ajunge la o valoare de aproximativ 2 milioane 200, sumă ce va acoperi prestarea serviciilor de dezinsecție, deratizare, dezinfecție pentru lunile mai-septembrie 2020. Cumva anul are doar 9 luni, până în septembrie? Vă întreb. Nu înțeleg. Spune la fel. Suma totală ar mai trebui rectificată cu 4 milioane 30. Mai mult de atât, vă mai citesc: notă de fundamentare privind rectificarea ... imediat vă spun că le-am luat de aici, le citesc, ...da e normal să citesc, că doar nu o să le știu pe deasupra. Deci la iluminat la fel, deci nu a spus nimeni că nu luăm, am spus haideți să asigurăm servicii de calitate, servicii până la finalul anului și toată lumea este de acord să cumpere autobuze, nu 10, 100, iar notele de fundamentare dragilor, nu sunt semnate de mine, sunt semnate de executivul primăriei și o să vă rog să le citiți cu atenție. Toate notele de fundamentare la final spun: se vor face rectificări pentru că banii sunt insuficienți.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mai aveți doamna consilier?

Dna Staicu Zoia

Nu, mulțumesc!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Înainte de a vă da cuvântul, domnul președinte, trebuie să vă informez că facturile la Veolia Energie sunt neplătite de două luni. Deci, de două luni restanță ca și la bănci. Să știți și treaba asta. Mulțumesc!

Poftiți!

Dl Palaș-Alexandru Paul

Doamna Zoia, dumneavoastră lucrați la R.A.S.P., nu?

Dna Staicu Zoia

Nu contează unde lucrez domnul consilier.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Ba, este important. E important.

Dna Staicu Zoia

Credeți că am influențat eu conducerea să facă astfel de note de fundamentare?

Dl Palaș-Alexandru Paul

E important ce vreau să spun acum. Deci dumneavoatră lucrați la R.A.S.P. și ne-ați invocat un document emis de R.A.S.P., nu?

Dna Staicu Zoia

Nu contează de cine. Sunt semnate și de doamna Iamandi, sunt semnate de executivul primăriei.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Deci, un document emis de R.A.S.P., da?

Dna Staicu Zoia

Exact.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Dumneavoastră acolo la R.A.S.P. ați avut curioziotatea să sunați la Direcția Economică să întrebați care este valoarea facturilor emise pentru energia electrică?

Dna Staicu Zoia

Nu domnule, că nu lucrez la Direcția Economică.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Ei, vă spun eu, la primărie facturile sunt de 43 de milioane.

Dna Staicu Zoia

Atunci spuneți că ce scrie aici este fals?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Nu știu, dar ar fi bine ca dumneavoastră la R.A.S.P. acolo să vă faceți treaba cum trebuie. Interesați-vă la Direcția Economică de valoarea facturilor pe tot anul.

Dna Staicu Zoia

Înseamnă că există minciuni și atunci noi stăm degeaba aici.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Lucrați la R.A.S.P.

Dna Staicu Zoia

Dacă suntem dezinformați eu cred că nu are rost să mai discutăm.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Lucrați la R.A.S.P. Dumneavoastră trebuie să îmi răspundeți.

Dna Staicu Zoia

Nu contează unde lucrez. Eu lucrez la R.A.S.P., colegii mei nu lucrează niciunde poate sau lucrează tot în cadrul primăriei. Problema este că ne bazăm pe niște note de funadamentare semnate de executiv.

Dl Sîrbu Simion Gheorghe

Am rugămintea la dumneavoastră să menținem totuși o activitate normală a ședinței. Poftiți domnul Popa!

Dl Popa George

Mulțumesc, domnul președinte! Aș dori să intervin și eu în această discuție și în aceată dezbatere pentru acest proiect. Situația argumentată pe documente și pe rapoarte de specialitate sunt destul de clare. Acum poate nu s-a înțeles nici foarte bine, sau s-au creat niște emoții, ca să spun așa, colega mea doamna consilier și-a prezentat punctul de vedere argumentat de notele de fundamentare și tot ce a primit dumneaiei la mapă. Cu siguranță că domnul consilier Paul Palaș, ca președinte al comisiei de buget finanțe cunoaște foarte bine situația în momentul de față și aș vrea să îl întreb pe domnul consilier dacă în acest moment, prin această rectificare care se propune astăzi, sunt asigurate, din informațiile mele, până în luna octombrie, inclusiv, toate sursele de finanțare pentru serviciile publice și pentru salarii?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Așa cum știți foarte bine, pentru instituțiile care sunt în subordinea Consiliului Local și nu mă refer aici la R.A.S.P., la S.G.U., la T.C.E., deci instituțiile din subordinea Consiliului Local, au salariile asigurate până la sfârșitul anului. Celelalte instituții: R.A.S.P., S.G.U., T.C.E. sunt instituții de sine stătătoare care lucrează cu bugete proprii aprobate, e adevărat de Consiliul Local, dar care din câte știu eu nu își au asigurate, mă refer la T.C.E., la S.G.U., de fapt T.C.E.-ul...

Dl Popa George

Nu sunt până la sfârșitul anului. Cam undeva până în octombrie.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Am înțeles că sunt asigurate până în octombrie. Cu precizarea că T.C.E.-ul nu are nici acum aprobat bugetul, așa cum știți.

Dl Popa George

Am înțeles. Voiam să facem această precizare...

Dl Palaș-Alexandru Paul

În ceea ce privește serviciile publice, serviciile publice, așa cum au fost ele aprobate și așa cum ne obligă și legea să facem, o facem de la execuția anului anterior. Și pe cifrele pe care eu vi le-am prezentat se poate vedea foarte clar că alocările sunt la nivelul...cu mici variații, de nivelul anului anterior. În consecință, respectăm exigențele legale. Aaaa, că vine domnul director de la T.C.E. și spune că dorește în loc de 38 de milioane cât a avut alocarea pe anul trecut, 48 de milioane lei, trebuie să o și fundamenteze corect nevoia asta.

Dl Popa George

Am înțeles. Întrebarea era...

Dl Palaș-Alexandru Paul

Și am și eu o nedumerire personală... dumneavoastră vă considerați din grupul P.N.L. care dorește să nu cumpere autobuze?

Dl Popa George

Cred că nu este înțeleasă foarte situația domnul Palaș. Eu afirm și sunt în asentimentul colegilor mei, că noi suntem pentru realizarea de investiții și pentru cumpărarea de autobuze. Dacă vă aduceți aminte domnul consilier, acum 2 ani de zile am avut dezbateri foarte puternice pentru achiziția acestor 50 de autobuze, nu 18 câte sunt acum. 50, așa a fost acordul cadru făcut, care culmea tocmai expiră peste 2 luni de zile. Deci noi am fost de acord, am și inițiat știți foarte bine, prima fază era o variantă de lucru pe leasing operațional, nu s-a putut merge pe acea formulă și am intrat în dezbateri și cu siguranță am solicitat achiziționare a 50 de autobuze.

Dl Pană George

Înțeleg că vreți să luăm autobuze după ce expiră acordul cadru sau nu am înțeles eu bine?

Dl Popa George

Nu domnul viceprimar...

Dl Pană George

Păi asta ați spus. Că acordul cadru expiră peste 2 luni, dar noi hai să amânăm luarea autobuzelor. Domnul consilier, haideți să ne ...

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Acordul cadru expiră peste 4 luni.

Dl Popa George

Domnul viceprimar, nu îmi puneți dumneavoastră cuvintele în gură.

Dl Pană George

Asta a spus colegul dumneavoastră.

Dl Sîrbu Simion Gheorghe

Păi da nu știe..

Dl Pană George

Așa a spus. Expiră peste 2 luni.

Dl Popa George

În august, da. La sfârșitul lunii august expiră acest contract.

Dl Pană George

Și atunci hai să nu mai luăm autobuzele că mai e puțin.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Să le luăm în septembrie.

Dl Dănescu Ștefan

Domnul președinte! Domnul președinte Sîrbu???!!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Poftiți!

Dl Popa George

Domnul consilier, nu îmi puneți în gură cuvinte.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Ați terminat domnul...?

Dl Popa George

Mai am două ...

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Poftiți!

Dl Popa George

Deci, dorința este de a realiza investiții și de a cumpăra autobuze. Din câte știu eu și informațiile sunt că s-ar dori cumpărarea a 12 autobuze, nu 10, și prin intervenția pe care domnul primar a făcut-o, așa cum s-a spus de către colegii mei, prin intermediul prefectului, să primim un spijin financiar și săptămâna viitoare vom avea acest răspuns, era această propunere pe care colega mea a făcut-o pentru o săptămână să luăm această sumă să o ducem în fondul de rezervă, să analizăm ce date mai apar pe execuție și dacă vom primi o sumă mai consistentă să putem să achiziționăm 12 autobuze, nu 10.

Vă mulțumesc!

Dl Dănescu Ștefan

Și tu Brutus!..

Dl Sîrbu Simion Gheorghe

Mulțumim domnul consilier! Vă rog să închideti microfonul, domnul Dănescu!

Dl Palaș-Alexandru Paul

Sunteți penibili pur și simplu! Avem posibilitatea să cumpăram acum 10 autobuze și nu vă convine pentru că se cumpără pe mandatul lui Dobre și nu pe mandatul lui Volosevici.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Asta e părerea dumneavoastră domnul președinte că vreau să vă reamintesc că...

Dl Palaș-Alexandru Paul

Explicați asta salariaților de la T.C.E., că nu vreți să cumpărați autobuze.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Vă dăm voie să transmiteți ce vreți dumneavoastră. Problema este cu totul alta. Situația economico-financiară a primăriei Ploiești a fost prezentată de colega mea ...

Dl Dănescu Ștefan

Dar la 13 milioane de euro grădinițe, cum era? Era bună?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul Dănescu, să știți că la grădinițele alea eu m-am opus foarte tare.

Dl Pană George

Una v-ați asumat-o!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Una mi-am asumat-o. Dar nu mai este aia. Problema este alta domnul președinte, ceea ce poate dumneavoastră nu știți: și în 2018 când situația economico-financiară a primăriei Ploiești, spre sfârșitul anului, nu se putea rezolva, domnul senator Dumitrescu, președintele P.N.L. Prahova a mers la Guvern, la Ministrul Finanțelor, domnul Teodorovici și a adus bani la primăria Ploiești. Așa și acum nimeni nu vrea să recunoască că domnul senator Dumitrescu nu stă pasiv. Știe situatia Ploieștiului și încă o dată vă repet că dumnealui împreună cu instituția prefectului s-a adresat Guvernului să ajute primăria Ploiești.

Dl Dănescu Ștefan

Ura, ura, ura!!!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Două minute. Problema noastră este alta. Domnului Dănescu nu îi convine, pentru că, să vă spun de ce nu îi convine dânsului...

Dl Palaș-Alexandru Paul

De ce l-ați băgat pe domnul Dumitrescu în discuția asta?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Pentru că dânsul se ocupă de adus bani în primăria Ploiești. Eeeee, asta e!

Dl Dănescu Ștefan

Domnul Sîrbu, haideți să facem din poveste lungă, scurtă. Să înțelegem că dumneavoastră doriți achiziția de autobuze noi, dar nu acum, corect?

Dl Sîrbu Simion Gheorghe

Corect!

Dl Dănescu Ștefan

Bun. Asta să se consemneze! Dumneavoastră nu vreți să le cumpărați acum.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Să se consemneze. Nu numai eu. Tot grupul P.N.L. dorește achiziționarea de autobuze noi, domnule ...

Dl Dănescu Ștefan

Am observat asta. Tot grupul P.N.L. Am observat.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Dați-mi voie.. domnul Andrei, aveți ceva de spus?

Dl Andrei Gheorghe

Da.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Poftiți!

Dl Andrei Gheorghe

Vreau să vă întreb și eu, dacă ducem banii în fondul de rezervă acum, la ce îi folosim? Spuneți-mi și mie la ce îi folosim în acest moment dacă îi ducem acum? Și dacă avem nevoie stringentă putem să îi ducem luna viitoare...Ce facem cu ei acum? De ce să îi luăm de acolo și să-i ducem?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Trebuie să le spunem ploieștenilor, ”Stimați ploieșteni, vă rugăm să acceptați să mai călătoriți cu icarusurile din 1984 până s-o hotărî P.N.L.-ul să vă cumpere autobuze pentru că deocamdată nu e convins că este nevoie”.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Asta ați înțeles dumneavoastră din tot ce s-a explicat.

Dl Andrei Gheorghe

Domnul președinte, am o întrebare pentru domnul director de la T.C.E. Eu știu că orice director este încântat când parcul auto se îmbunătățește, nu? Domnul director a făcut afirmația că se face economie la parcul auto numai pe motorină. Nu. Se face economie în primul rând că nu se mai înlocuiesc piesele uzate de la mașinile acestea foarte vechi și aici se duc foarte mulți bani.

A doua: confortul ploieștenilor nu vă interesează? Adică mi se pare un lucru extraordinar să le creezi niște condiții civilizate ploieștenilor.

Mulțumesc!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumim domnul consilier! Poftiti domnul viceprimar!

Dl Nicolae Alexandri - S.C. Transport Călători Express S.A.

Vreau să îi răspund domnului Gheorghe.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Îi permiteți domnul viceprimar?

Dl Ganea Cristian

Domnul președinte, dacă eu sunt viceprimar, dânsul este director, eu imi iau...și plec. Rămâneți cu el.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu.

Dl Ganea Cristian

Păi atunci ...

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Dar ce, i-am permis? Am întrebat doar...

Dl Nicolae Alexandri - S.C. Transport Călători Express S.A.

Eu nu sunt carne de tun aici, domnule. Când am plătit salariile cu întârziere anul trecut salariaților, 930 de la T.C.E., niciuni dintre dumneavoastră nu l-a interesat că oamenii ăia dau de mâncare....

Dl Andrei Gheorghe

Vă rog, domnul director este numai cu gura mare...

Dl Nicolae Alexandri - S.C. Transport Călători Express S.A.

Extraordinar!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul director, vă rog frumos păstrati liniștea!

Poftiți domnul viceprimar!

Dl Palaș-Alexandru Paul

Ați plătit salariile cu întârziere pentru că oameni de calibrul dumneavoastră nu au știut să conducă eficient...

Dl Nicolae Alexandri - S.C. Transport Călători Express S.A.

Ba da. M-am judecat cu dumneavoastră și am câștigat drepturile societății pentru că nu ați vrut să le dați de bunăvoie.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Atitudinea dumneavoastră de astăzi demonstrează faptul că sunteți incapabil să conduceți aceasta firmă.

Dl Ganea Cristian

Bun. Doamna Serbinov, vă rog frumos, spuneți-mi și mie care a fost caracterul de urgență pentru ședința de astăzi, pentru că la ședințele pe care le-am avut cu domnul primar trebuia foarte repede să facem azi ședință pentru a cumpăra autobuze. Acum văd că nu mai este urgență și o dorință mai mare din partea grupului P.N.L. de a cumpăra autobuze, nu am văzut în viața mea. Răspundeți-mi și mie, care a fost caracterul de urgență?

Dna Ioana Geanina Serbinov

Caracterul de urgeță invocat a fost dat de necesitatea suplimentării bugetului local cu încasările evidențiate în contul de execuție din trezorerie și estimările precum și reașezarea în structură a prevederii bugetare.

Dl Ganea Cristian

Mulțumesc! Pentru că astăzi văd că s-a dat peste cap tot ceea ce am discutat timp de o săptămână. Nu este posibil să discutăm o săptămână despre anumite lucruri și azi în timpul ședintei să răsturnăm. Dacă într-adevăr vor veni acei bani de la marele guvern P.N.L. săptămâna viitoare, peste două săptămâni, atunci îi vom băga pe aceia în fondul de rezervă și o să-i împărțim în funcție de necesități. Dacă am plecat că vom cumpăra aceste autobuze, de ce să ne oprim acum la jumătatea drumului? Cum explicăm noi ploieștenilor că niște confruntări politice la nivel de partid sau între partide duc la o viață mai grea ploieșteanul? Pentru că așa se întâmplă, să știți. Eu înțeleg că intrăm în campanie politică, dar nu trebuie să sufere cetățeanul, pentru că noi suntem aici datorită lor, salariile se iau datorită lor și tot timpul dăm vina și pe executiv.

Mulțumesc domnul președinte!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumesc foarte mult! Ați înțeles caracterul de urgență.

Domnul Palaș, acum între noi fie vorba, terminați cu demagogia asta că vă adresați ploieștenilor. Dumneavoastră vă adresați peste o lună de zile ploieștenilor să le spuneți că copiii se vor juca în gunoaie? Vă adresați ploieștenilor să le spuneți că nu avem bani să plătim subvenția la caldură? Vă adresați ploieștenilor să le spuneți că nu vom avea să le asigurăm pensionarilor transportul gratuit și subvenționat?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Tocmai v-am demonstrat cu cifre că sunt bani pentru toate aceste lucruri.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu, ați demonstrat dumneavoastră, dar nu ați demonstrat real execuția bugetară. Pe ce discutăm? Demagogic? Noi vrem, încă o dată vă repet, noi Partidul Național Liberal vrem să cumpărăm și autobuze. Am făcut o singură.....

Dna Stanciu Marilena

Domnul primar vorbește cu dumneavoastră.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Imediat îi dau cuvântul și domnului primar!

Dl Palaș-Alexandru Paul

Domnule Sîrbu, ceea ce spuneți dumneavoastră este o minciună. V-am demonstrat cu cifre că sunt bani.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu mi-ați demonstrat nimic cu cifre, că cifre am și eu. V-am cerut și în comisia de finanțe să avem puțină grijă.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Apoi dacă nici asta nu vă convinge, atunci mă scuzați, chiar nu am cu cine vorbi.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Eeiii na. Am mai discutat de-a lungul anilor împreună.

Domnul primar, aveți cuvântul!

Dl Primar

Multumesc! Aș vrea ca această dezbatere să fie una constructivă în ceea ce privește modul în care noi construim bugetul și dincolo de bugetul de venituri și cheltuieli, dar și bugetul de plăți pentru a asigura și serviciile dar și anumite investiții care sunt absolut necesare pentru municipiul Ploiești.

Vreau să încep prin a vă spune și în primul rând prin a mulțumi colegilor, celor care au fost direct implicați în cadrul Serviciului Public de Finanțe Locale pentru că fără efortul dânșilor și fără susținerea și activitatea pe care au avut-o în legătură cu cazul acesta Telekom, astăzi probabil că nu discutam absolut nimic despre cum rectificăm bugetul și atunci într-adevăr situația bugetului era una de-a dreptul critică.

Pe de altă parte, totuși vorbim de o sumă de aproximativ 50 milioane de lei. Gândiți-vă că mai puțin de 20% din această sumă noi o îndreptăm către investiții, restul îndreptându-i către serviciile de utilitate publică, care de asemenea, trebuie să se desfășoare într-un mod corect și coerent până la sfârșitul anului. Cred că este pentru prima dată în ultimii trei ani de zile...doi ani, ultimii trei ani de zile, zic foarte bine, când serviciile de utilitate publică într-o proporție de aproximativ 90%, raportat la execuția de anul trecut sunt finanțate în acest an. Lucrurile acestea noi de obicei le discutam prin luna august, septembrie, chiar octombrie și așa cum s-a întâmplat și anul trecut am discutat inclusiv în luna decembrie, lună în care, dacă vă aduceți aminte, noi am plătit inclusiv către T.C.E. o sumă importantă de bani.

Aceste autobuze sunt importante atât ținând cont de situația parcului auto, ținând cont de situația T.C.E.-ului, chiar și în contextul Covid-ului pentru că distanțarea înseamnă utilizarea unui număr destul de mare de autobuze. Noi chiar am avut probleme și știți foarte bine pe perioada în care în intervalul 11.00-13.00 trebuia să funcționăm cu un număr foarte mare de autobuze, pentru că era aglomerație foarte mare în autobuze. Noi nu știm cum va fi această situație dar va trebui să fim pregătiți.

Da, poate într-adevăr cu 10 autobuze, cum spune domnul director, să zicem că nu se face primăvară. Noi nu avem nevoie doar de 28 de autobuze, în condițiile în care astăzi votați acest proiect de hotărâre. Noi avem nevoie de cel puțin 80 de autobuze, astfel ca parcul auto al T.C.E.-ului să funcționeze corect.

Eu mi-am exprimat în repetate rânduri punctul de vedere cu privire la T.C.E. Chiar dacă au fost anumite discuții și probleme cred că de fiecare dată, atât autoritatea locală, eu și cu votul Consiliului Local au fost discuții, chiar dacă câteodată nu au fost să spunem situații de normalitate, dar cu toate acestea serviciul a funcționat și a funcționat în condițiile parcului auto pe care îl avem, bine.

Totuși, anul trecut, să nu uităm, am avut niște incidente la care trebuie să ne gândim foarte bine și din păcate situația parcului auto este extrem de învechit. De aceea eu susțin în continuare acest proiect și ca să închei cu ceea ce am început, ca munca celor de la S.P.F.L. să se vadă, eu cred că achiziția acestor autobuze va reprezenta o mândrie și pentru ei și le mulțumesc încă o dată cum vă mulțumesc și dumneavoastră și sper ca acest proiect să treacă în forma în care s-a discutat. Mulțumesc mult!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumim domnul primar pentru precizările făcute!

Dacă mai sunt alte probleme, dacă nu să trecem la vot. Mai sunt alte probleme? Amendamentul doamnei consilier Zoia Staicu îl votăm prin ridicare de mână. Facem prezența, da. Deci, doamna Zoia Staicu a făcut un amendament ca cei 9 milioane 280 să fie duși în fondul de rezervă pentru o perioadă de două - trei săptămâni până primim de la Guvern răspunsul exact, după care să îi folosim tot pentru investiții. Deci să fie duși de la investiții în fondul de rezervă.

Cine este pentru?

Dl Pană George

Domnule președinte, formulați corect amendamentul. Nu că să fie duși pentru două, trei săptămâni...

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Deci trecerea, ducerea celor 9 milioane 280 de la investiții în fondul de rezervă în bugetul local.

Dl Dănescu Ștefan

Vă asumați?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Da. Acesta este amendamentul. Este foarte scurt.

Vom vota prin ridicare de mână.

Cine este pentru?

Dl Pană George

Stați să vedem, l-a prins în document? Să vedem unde scrie acolo, dacă o scapă pe aia cu 2-3 săptămâni, pe urmă....

Dl Ganea Cristian

Să îl facem on line. Este cel mai corect.

Dna Ioana Geanina Serbinov

Să creeze sondaj on-line. Facem on-line.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Facem on-line. De acord.

Dl Mateescu Marius

Incredibil!

Dl Ganea Cristian

Ce ați spus domnul?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Eu cred că nu și-a închipuit niciodată primarul că va avea problemele astea vreodată. Să vrea să investească ceva în Ploiești și să aibă opozanți în propriul partid.

Dna Zoia Staicu

Puneți problema greșit. Haideți să fim serioși. Domnul Palaș, lăsați demagogia. Este vorba de altceva.

Dl Dănescu Ștefan

Știm cu toții despre ce este vorba, așa că nu are rost să mai facem circ. Azi votăm și...

Dl Palaș-Alexandru Paul

Exact.

Dl Dănescu Ștefan

Ce ați făcut dumneavoastră acum e ca și când i-aș cere eu domnului Ganea demisia în Consiliul Local.

Dna Staicu Zoia

Ia încercați!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul Palaș nici nu trebuie să vorbească de aceste lucruri, pentru că în 2011 dânsul a sărit la gâtul primarului și a fost dat afară din partid. Despre ce vorbim? Primarul lui.

Dna Staicu Zoia

Știți ce vreau să vă întreb, înțeleg că și în bugetele trecute erau bani pentru autobuze. 2011, 2012, 2013 - 50 de autobuze. De ce nu le-ați luat?

Dl Ganea Cristian

Din 2008 au fost.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Votăm amendamentul on-line, da?

Dna Ioana Geanina Serbinov

Domnul Dinu Marius a părăsit ședința.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul Dinu a anunțat că a părăsit ședința. Suntem în total acum 25.

Dl Dinu Marius

Am revenit în sedință, domnul președinte.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

A revenit domnul Dinu. Suntem 26.

Mulțumim domnul Dinu!

Dl Dănescu Ștefan

Votați, domnul Dinu!

Dl Sîrbu Simion Gheorghe

Ne spuneți și nouă rezultatul votului?

Dl Dinu Marius

Sunt împotriva amendamentului.

Dna Ioana Geanina Serbinov

Domnul Dinu a anunțat că este împotrivă.

Dl Sîrbu Simion Gheorghe

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 10 de voturi ”pentru”, 13 voturi ,,împotrivă,, și 3 abțineri, amendamentul nu a fost adoptat.

*

Dl Sîrbu Simion Gheorghe

Supunem la vot proiectul în forma inițială.

Poftiți domnul Popa!

Dl Popa George

Înainte de vot, vreau să spun că în ciuda faptului că amendamentul nostru propus nu a fost votat, noi vom susține proiectul de hotărâre.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Degeaba râdeți, dumneavoastră nu ați înțeles că noi susținem investițiile și susținem cumpărarea, dar nu este oportun momentul.

Bateți fraților, că de la toamnă o să bateți în alte locuri.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Și mâine ve-ți spuneți că de fapt dumneavoastră ați vrut să le cumpărați, dar nu am înțeles noi proiectul.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Daaa, bine. Dați-ne un vot pe proiect.

Dna Stanciu Marilena

Ai școala de partid!

Dl Sîrbu Simion Gheorghe

Auzi, să îți fie rușine de modul cum te exprimi! Ce școală de partid? Au trecut 30 de ani.

Dna Stanciu Marilena

Ai școala de partid ca și mine, asta ți-am spus.

Dl Mateescu Marius

Domnul președinte, v-am ales președinte și v-am votat președinte ca să fiți un om decent.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Decent sunt, domnul Andrei.

Dl Andrei Gheorghe

Nu vorbesc eu.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu mă obligați să vă spun câteva lucruri.

Dna Stanciu Marilena

Nu, dar eu văd că ai pentru fiecare câte un cuvânt.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu a cerut cuvântul și vorbește neîntrebat în ședință.

Dl Mateescu Marius

Nu mai jigniți consilierii vă rog și nu amenințați.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu ameninț. Cereți cuvântul conform regulamentului. Pe cine am amenințat domnul Mateescu, că nu înțeleg? Haideți domnul Mateescu...

Domnul Dinu, cum votați?

Dl Dinu Marius

Votez pentru proiect.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 26 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

*

Dl Popa George

Domnule președinte aș vrea să fac o ultimă precizare. Cu siguranță că suntem interesați ca toate serviciile să aibă alocări bugetare și să nu se rămână fără alocări bugetare pentru serviciile de utilitate publică. Noi ne-am exprimat acest vot la acest proiect pentru că dăm dovadă de responsabilitate și nu dorim ca spre sfârșitul anului octombrie, noiembrie, decembrie, aceste servicii de utilitate publică, salubritate, energie termică, subvenții pentru populație și celelalte, să rămână descoperite, astfel încât să fim de acord să dăm explicații în fața cetățenilor. Aceasta este explicația votului pe care l-am dat astăzi și dorim să fim foarte clar...

***

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Am înțeles. Tecem la punctul nr. 2 ”Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Teatrului ,,Toma Caragiu” Ploiești”.

Dacă sunt probleme? Poftiți domnul Sicoie!

Dl Sicoie Florin

Aș vrea să o întreb pe doamna directoare, am văzut acolo un autobuz de 185 de mii de lei...

*

Dl Primar

Domnul președinte Sîrbu, până treceți la următorul punct de pe ordinea de zi, aș vrea să fac și eu două, trei precizări dacă se poate.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Poftiți domnul primar!

Dl Primar

Așa cum le-am mulțumit colegilor de la S.P.F.L. pentru toată munca pe care au depus-o și rezultatul s-a văzut astăzi, vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru votul pe care l-ați acordat acestui buget, tuturor consilierilor, și dacă considerați că doriți să fiți cosemnatari la acest proiect de hotărâre eu cred că având în vedere și ceea ce s-a stabilit prin acest proiect de hotărâre eu cred că puteți să o faceți.

Dl Ganea Cristian

Mulțumim frumos domnul primar, o să facem!

Dl Primar

Mulțumesc și eu! O zi bună!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumim domnul primar! Aveți cuvântul domnul Sicoie.

*

Dl Sicoie Florin

Deci, se cumpără un autobuz de 185 de mii de lei pentru că în clipa asta transporturile pentru turneele teatrului sunt externalizate. Vreau să știu cât au costat trasnporturile externalizate în anul 2019 și câte turnee a avut teatrul în anul 2019?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Aveți cuvântul doamna director!

Dna Mihaela Rus - Teatrul ”Toma Caragiu”

Serviciul de transport al teatrului nu este extrenalizat în totalitate. Este vorba doar de transport decor care se poate face cu camion. Avem în acest moment contract pentru un camion de 7,5 tone, contracte care se reînoiesc în fiecare an din 2017. În medie acest contract cu camion pe care îl avem, atenție, care este un camion non euro, deci în momentul în care facem deplasări în afara orașului trebuie să plătim diferite taxe sau să stabilim cum a fost cazul spectacolului din 5 martie de la București să luăm alte două camioane pentru că acestea nu puteau pătrunde până la Teatrul Național. În medie, spuneam, într-un an de zile se cheltuiesc 45-50 de mii de lei pentru un..., este vorba de camion, nu de autocar.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Doamna director, dar când am fundamentat bugetul, dumneavoastră la lista de investiții aveați acest camion.

Dna Mihaela Rus - Teatrul ”Toma Caragiu”

Da, da, nu e nou. Domnul Sicoie l-a văzut acum. Nu este ceva nou Este în lista inițială. Acum obiectul discuției este proiectul bazinului ISU.

Dl Sicoie Florin

Da, am văzut. Nu cereți niciun ban, mișcați lucrurile între ele.

Și câte turnee ați avut anul trecut?

Dna Mihaela Rus - Teatrul ”Toma Caragiu”

Noțiunea de turneu înseamnă spectacol din oraș în oraș. Dacă vă referiți strict la noțiunea de deplasare, nu aș ști să vă spun cifra exactă, dar probabil că undeva pe la 16 sau 17. Dar noi acel camion pe care îl folosim nu numai pentru turnee, avem decorurile depozitate de exemplu într-un spațiu de la Hipodrom. Între Teatru și Hipodrom și spațiile de la Ucecom noi acel transport îl facem cu camionul. Nu avem altă mașină în care să încapă decorurile, de exemplu de 4 m. Deci nu doar pentru deplasări în afara orașului ci și intern folosim acel camion.

Dl Sicoie Florin

Mulțumesc!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumim doamna director!

Dacă vizavi de acest proiect mai sunt alte comentarii?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Nu.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Dacă nu mai sunt vă rog să ne dați un vot!

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 26 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești, referitor la unele unități de învățământ și la imobilul situat în Ploiești, Aleea Cătinei nr. 3, bl. 27A - locuințe sociale”.

Dacă sunt comentarii?

Poftiti domnul viceprimar!

Dl Ganea Cristian

De la Direcția Relații Internaționale este cineva aici? D.T.I? Nu. Bun.

Dna Ioana Geanina Serbinov

Vreți să-i chemăm?

Dl Ganea Cristian

De la Relații Internaționale, pentru că am făcut o hârtie prin care am cerut și eu o informare în acest GAL, că aceste școli sunt prinse într-un GAL, cât este suma eligibilă, cât este suma neeligibilă, care clădiri primesc bani de la primărie, care primesc bani din fonduri europene?

Dl Andrei Gheorghe

Noi stăm după domnii directori?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Noi mai avem la primăria asta Direcție de Relații Internaționale și Direcție Juridică? Spuneți-ne, pentru că dacă tot terminăm noi mandatul poate termină și ei definitiv cu serviciul ăsta la primărie care nu își fac datoria. Nu se poate. Sunt și în subordinea dumneavoastră doamna Secretar, direcția juridică.

Dna Ioana Geanina Serbinov

Noi, la ședințele extraordinare invităm de obicei doar directorii care au proiecte, implicați. Dacă doriți așteptăm și vor fi prezenți, iar răspunsurile la interpelările făcute în ședințe, de obicei se fac pentru ședința ordinară. Dar dacă....

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Poate ne explică domnul Dănescu, președintele comisiei că el este inițiatorul principal. Poftiți domnul Dănescu!

Dl Dănescu Ștefan

La punctul numărul 4 aș vrea să vă spun, atât cât mă pricep eu, că proiectul numărul 1, asta vă explic acum, a trecut la propunerea domnului primar cu spijinul grupului P.S.D., A.L.D.E., fără consilierii P.N.L. Corect?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu asta v-am întrebat.

Dl Dănescu Ștefan

Asta am înțeles eu.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu asta v-am întrebat. Domnul viceprimar v-a pus o întrebare.

Dl Dănescu Ștefan

Nu am fost atent. Credeam că asta m-a întrebat. Nu asta m-ați întrebat? Eu asta am înțeles. Mulțumesc frumos domnule!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Conduceți comisia de patrimoniu. Ați văzut domnul Paul Palaș câte răspunsuri ne-a dat la obiect?

Dl Andrei Gheorghe

Dar deageaba.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Ne-ați demonstrat câtă știință aveți la patrimoniu. Vă propun să treceți în comisia de buget că văd că vă pricepeți.

Dl Dănescu Ștefan

Nu mă compar cu dumneavoastră.

Dl Popa George

Domnul președinte, domnul primar dorește să intervină.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Am înțeles că domnul primar dorește să intervină. Poftiți domnul primar!

Dl Primar

Înteleg că a fost o întrebare legată de acest ultim proiect de pe ordinea de zi, atestarea aferentă clădirilor celor patru școli și a clădirii în care se află căminul de pe strada Cătinei. Este un element important conform solicitărilor Ghidului și a condițiilor pe care noi le avem pentru participarea în Grupul de Acțiune Locală, aceea de a avea actualizat Inventarul acestor bunuri ca să putem obține fondurile necesare în vederea reabilitării lor. Studiile de fezabilitate, în momentul de față sunt cam inutile și este necesar ca la baza acestor studii de fezabilitate să avem aceste documente. În discuțiile pe care le-am purtat cu consultanții, care fac studiile de fezabilitate, am stabilit foarte clar că lucrările se vor extinde până la nivelul sumelor care sunt eligibile. De aceea noi lucrările pe care le facem...

Dl Ganea Cristian

Mulțumesc domnul primar! Este perfect. Mulțumesc frumos!

Dl Primar

...pe măsură ce aceste studii de fezabilitate vor fi finalizate este un document pe care cei care...astfel încât să finalizeze studiile de fezabilitate și să le depună la primărie.

Dl Dănescu Ștefan

Domnul Sîrbu lămurit? Domnule președinte, lămurit? Ați putea fi un președinte bun de comisie 2, să știți.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Vă rog frumos, lăsați-l pe domnul Primar să termine. Poftiți domnul Primar!

Dl Ganea Cristian

A terminat.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Atunci vă mulțumim că ne-ați luminat! Dați-ne și nouă un vot.

Dl Primar

Aveam o problemă cu microfonul.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

V-am întrebat dacă ați terminat, domnul Primar?

Dl Primar

Nu știu dacă s-a auzit ultima parte. Ideea este că noi sperăm ca într-o lună jumate, două luni de zile să prezentăm aceste proiecte în fața Consiliului Local în vederea aprobării indicatorilor tehnico-economici și atunci veți stabili în funcție de valoarea fiecăruia...

Dl Ganea Cristian

Domnul primar, mulțumim frumos! A fost în regulă, dar acum sunt anunțat de colegele noastre că nu se găsește directorul de la Relații Internaționale. E liber? E în concediu, că nu o găsesc?

Dl Primar

Proiectele respective se derulează prin D.T.I., nu prin D.R.I.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumim frumos domnul primar că ne-ați luminat! Nu mai ne trebuie nici director de la Relații Intrenaționale....

Dl Ganea Cristian

Președinte e doamna Croitoru, de aia o căutam...

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumim! Dați-ne și nouă un vot pe acest proiect!

Dl Primar

... acestui Grup de Acțiune Locală, dar pe partea de proiecte pe care primăria în calitate de beneficiar le depune, elaborarea proiectelor, studiilor de fezabiliate și a cererii de finanțare, se derulează prin Direcția Tehnic Investiții prin serviciul din cadrul direcției.

Dl Dănescu Ștefan

Vreau să vă felicit pentru această, era să zic emisiune, pentru această ședință și vă urez succes în continuare și să o țineți tot așa.

Dl Sîrbu Simion Gheorghe

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 25 de voturi ”pentru” și o abținere a domnului Dinu Marius, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.

***

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,           SECRETAR GENERAL,

Gheorghe Sîrbu Simion                  Ioana Geanina Serbinov

Verificat, Șef Serviciu, Adriana Cîrstea

Întocmit, consilier Daniela Holban consilier Claudia-Maria Ilă