Hotărârea nr. 59/2020

Hotãrârea nr. 59 privind aprobarea Planului anual de acțiuni sau lucrări de interes local pentru beneficiarii de venit minim garantat și/sau de alocații lunare pentru hrană la Cantina de Ajutor Social Ploiești, precum și pentru părinții ai căror copii beneficiază de măsura de protecţie specială, pentru anul 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 59

privind aprobarea Planului anual de acțiuni sau lucrări de interes local pentru beneficiarii de venit minim garantat și/sau de alocații lunare pentru hrană la Cantina de Ajutor Social Ploiești, precum și pentru părinții ai căror copii beneficiază de măsura de protecție specială, pentru anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 32/04.02.2020 al domnului primar Adrian Florin Dobre și al consilierilor: Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Constantin Grigore, Oana Claudia Sălceanu, Valentin Marcu și Raportul de Specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești nr.1679/31.01.2020 prin care se propune Planul anual de acțiuni sau lucrări de interes local, pentru persoanele apte de muncă, beneficiare de venit minim garantat și/sau de alocații lunare pentru hrană la Cantina de Ajutor Social Ploiești, precum și pentru părinții ai căror copii beneficiază de măsura de protecție specială, pentru anul 2020;

Ținând cont de raportul de specialitate nr. 71/25.02.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Luând în considerare Raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru protecție și asistență socială, din data de 29.01.2020;

Ținând cont de prevederile capitolului 4 din Regulamentul de acordare a alocațiilor lunare pentru hrană la Cantina de Ajutor Social Ploiești, aprobat prin Hotărârea nr. 508/15.12.2015 a Consiliului Local Ploiești;

În baza dispozițiilor articolului 28 alineatul (3) din Hotărârea Guvernului nr.50/2011, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2011, privind venitul minim garantat;

Având în vedere dispozițiile articolului 67 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile articolul 6 alineatul (2), alineatul (7) și alineatul (8) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul articolului 129 alineatul (2), litera d), articolul 139 alineatul (1) și articolul 196 alineatul (1) litera a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

9

Art. 1 Aprobă Planul anual de acțiuni sau lucrări de interes local pentru beneficiarii de venit minim garantat și/sau de alocații lunare pentru hrană la Cantina de Ajutor Social Ploiești, precum și pentru părinții ai căror copii beneficiază de măsura de protecție specială, pentru anul 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Împuternicește reprezentanții Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., Clubului Sportiv Municipal Ploiești și Parcului Municipal Ploiești Vest să încheie un Protocol de colaborare pentru punerea în aplicare a prezentei hotărâri.

Art. 3 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., Clubul Sportiv Municipal Ploiești și Parcul Municipal Ploiești Vest vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 februarie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana-Geanina SERBINOV

ANEXA          Z5~' ,•

LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAI^R: S'Ș/M

I \


PLANUL DE ACȚIUNI (LUCRĂRI DE INTERES LOCAL) pe^ul-20?^^ pentru persoanele beneficiare de ajutor social si/sau alocații;lunare;de Z hrana la Cantina de Ajutor Social Ploiești, la:

NR. CRT.

DENUMIRE ZONA

OBIECTIVE

1.    S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.

Zone verzi VEST

Zone verzi EST

Zone verzi CENTRU

Zone verzi NORD

Zonele de la periferia orașului, liziere, cat si in zona paraului Dambu

TRIMESTRUL 1:

 • - curatat manual zapada;

 • - scuturat manual vegetația de zapada;

 • - îndepărtat manual zapada;

 • - golit coșuri de gunoi

 • - strâns manual gunoi;

TRIMESTRUL II:

 • - degajat terenul de frunze si crengi in parcuri

 • - maturat manual aleile in parcuri;

 • - strângere gunoi in grămezi fara ardere;

 • - golit coșuri gunoi in parcuri;

TRIMESTRUL III:

 • - golit coșuri de gunoi in parcuri;

 • - maturat manual alei in parcuri;

 • - stans gunoi manual;

TRIMESTRUL IV:

-degajat terenul de frunze si crengi in parcuri;

 • - golit coșuri gunoi in parcuri;

 • - maturat manual aleile in parcuri;

 • - îndepărtat zapada de pe alei;

 • - scuturat manual vegetația de zapada;

II.   CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI

1) Baza sportiva "OLIMPIA”:

 • 1. activitati pentru întreținerea terenurilor sintetice, aleilor de acces si a curților;

 • - deszăpezit;

 • - curatat si indepartat resturi vegetale;

 • - alte activitati de întreținere (varuire, vopsire);

 • 2. activitati pentru întreținerea tribunelor si spatiilor Bazei Sportive Olimpia Ploiești:

 • - curatat si spalat;

 • - alte activitati de intretinere;

 • - manipulat aparate sportive;

 • - manipulate machete si alte material;

Cr

2) STADION ILIEOANA:

TRIMESTRUL 1:

 • - maturatul suprafețelor exterioare p stadionului, cai acces parcare si zona^,i > tehnica;

 • - maturarea suprafețelor interioare din stadion, tribune, peluze;

 • - indepartarea cantitatilor de gunoi rezultat din maturarea suprafețelor enumerate mai sus;

 • - curatarea si ștergerea scaunelor din tribune si peluze;

 • - indepartarea cantitatilor de zapada din caile de acces;

TRIMESTRUL II:

 • - maturatul suprafețelor exterioare stadionului, cai acces parcare si zona tehnica;

 • - maturarea suprafețelor interioare din stadion, tribune, peluze;

 • - indepartarea cantitatilor de gunoi rezultat din maturarea suprafețelor enumerate mai sus;

 • - curatarea si ștergerea scaunelor din tribune si peluze

 • - indepartarea cantitatilor de material vegetal rezultat din procesul de tundere a gazonului;

 • - igienizarea si intretinerea spatiilor verzi;

 • - indepartarea ierbii din zonele de pavele;

TRIMESTRUL III:

 • - maturatul suprafețelor exterioare stadionului, cai acces parcare si zona tehnica;

 • - maturarea suprafețelor interioare din stadion, tribune, peluze;

 • - indepartarea cantitatilor de gunoi rezultat din maturarea suprafețelor enumerate mai sus;

-curatarea si ștergerea scaunelor din tribune si peluze;

 • - indepartarea cantitatilor de material vegetal rezultat din procesul de tundere a gazonului;

 • - igienizarea si intretinerea spatiilor verzi;

 • - indepartarea ierbii din zonele de pavele;


TRIMESTRUL IV:                   &

 • - maturatul suprafețelor exterioare

stadionului, cai acces parcare si zonâ'L/ tehnica;                            |

 • - maturarea suprafețelor interioare ditf^\ stadion, tribune, peluze;

 • - îndepărtarea cantitatilor de gunoi rezultat-din maturarea suprafețelor enumerate mai sus;

 • - curatarea si ștergerea scaunelor din tribune si peluze;

 • - îndepărtarea cantitatilor de zapada din caile de acces;

3) COMPLEX HIPODROM PLOIEȘTI:

TRIMESTRUL 1:

 • - indepartat zapada de pe aleile de acces;

 • - maturat alei de acces;

 • - sters scaune tribune;

 • - strâns gunoaie pe toata raza Complexului Hipodrom;

 • - curatat gurile de canalizare;

TRIMESTRUL II:

 • - indepartat pietre de pe gazon

 • - greblat zonele verzi;

 • - carat resturi vegetale

 • - sters scaune si tribune;

 • - maturat alei de acces;

 • - udat spatii verzi;

 • - stans gunoaie pe toata raza complexului;

TRIMESTRUL III:

 • - indepartat pietre de pe gazon

 • - greblat zonele verzi;

 • - carat resturi vegetale

 • - sters scaune si tribune;

 • - maturat alei de acces;

 • - udat spatii verzi;

 • - stans gunoaie pe toata raza complexului;

TRIMESTRUL IV:

 • - indepartat zapada de pe aleile de acces;

 • - maturat alei de acces;

 • - sters scaune tribune;

 • - strâns gunoaie pe toata raza Complexului Hipodrom;

 • - curatat gurile de canalizare;


III

PARCUL MUNICIPAL VEST

/ fz "

V-

V         < V

TRIMESTRUL 1:

 • - lucrări de deszăpezire alei circulatie^^f-,..,

pietonala;                                        -

 • - lucrări de maturat alei, terenuri, etc;

 • - lucrări de colectare a gunoaielor dn cadrul parcului

 • - curatarea aleilor pietonale de ierburi aparute intre dalele de beton;

 • - lucrări de deszăpezire patinoar;

 • - pregătirea patinoarului pentru buna funcționare;

 • - maturarea zăpezii așternute pe mobilierul urban, precum si scuturarea zăpezii de pe materialul dendrologic.

TRIMESTRUL II:

-lucrări de maturat alei, terenuri sport, drumuri, parcari, etc

 • - lucrări de colectare a gunoaielor din cadrul parcului

 • - curatarea aleilor pietonale de ierburi aparute intre dalele de beton;

 • - udarea florilor si arbuștilor din dotarea parcului;

 • - lucrări de plivit rabate de flori;

 • - lucrări de vopsire si baituire mobilier urban si elemente de lemn (foisoare, banei, mese sah, etc);

TRIMSTRUL III:

 • - lucrări de maturat alei, terenuri sport, drumuri, parcari, etc

 • - lucrări de colectare a gunoaielor din cadrul parcului;

 • - întreținere zone de floriprein extragere manuala de plante daunatoare;

 • - udarea florilor si arbuștilor din dotarea parcului;

TRIMESTRUL IV:

 • - lucrări de deszăpezire alei circulație pietonala;

 • - lucrări de maturat alei, terenuri, sport, drumuri, parcari, etc;

 • - lucrări de colectare a gunoaielor dn cadrul parcului;

 • - curatarea aleilor pietonale de ierburi aparute intre dalele de beton;

IV

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti-Sediu

TRIMESTRUL 1:             £

 • - maturatul suprafețelor exterioare', cai acces clădire, parcare si zona garajului subteran^ ,

 • - maturarea suprafețelor interioare/îrtzc^0;

garajului subteran;                   - Z yj?

 • - indepartarea cantitatilor de gunoi rezultat din maturarea suprafețelor enumerate mai sus;

 • - indepartarea cantitatilor de zapada din caile de acces;

TRIMESTRUL II:

 • - maturatul suprafețelor exterioare, cai acces clădire, parcare si zona garajului subteran;

 • - maturarea suprafețelor interioare din zona garajului subteran;

 • - indepartarea cantitatilor de gunoi rezultat din maturarea suprafețelor enumerate mai sus;

 • - tunderea si indepartarea cantitatilor de material vegetal rezultat din procesul de tundere a gazonului;

 • - igienizarea si întreținerea spatiilor verzi;

 • - indepartarea vegetației din zonele betonate;

TRIMESTRUL III:

 • - maturatul suprafețelor exterioare, cai acces clădire, parcare si zona garajului subteran;

 • - maturarea suprafețelor interioare din zona garajului subteran;

 • - indepartarea cantitatilor de gunoi rezultat din maturarea suprafețelor enumerate mai sus;

 • - tunderea si indepartarea cantitatilor de material vegetal rezultat din procesul de tundere a gazonului;

 • - igienizarea si întreținerea spatiilor verzi;

 • - indepartarea vegetației din zonele betonate;

TRIMESTRUL IV:

 • - maturatul suprafețelor exterioare, cai acces clădire, parcare si zona garajului subteran;

 • - maturarea suprafețelor interioare din zona garajului subteran;

 • - indepartarea cantitatilor de gunoi rezultat din maturarea suprafețelor enumerate mai sus;

 • - indepartarea cantitatilor de zapada din caile de acces;