Hotărârea nr. 53/2020

Hotãrârea nr. 53 privind aprobarea Regulamentului Curselor de Trap ce se desfășoară pe Hipodromul Ploiești pentru anul 2020 și Calendarului Oficial al Alergărilor de Trap în anul 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 53

privind aprobarea Regulamentului Curselor de Trap ce se desfășoară pe Hipodromul Ploiești pentru anul 2020 și Calendarului Oficial al Alergărilor de Trap în anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

văzând Referatul de aprobare nr. 64/19.02.2020 al doamnei consilier local Sanda Dragulea și Raportul de Specialitate al Clubului Sportiv Municipal Ploiești nr.1325/19.02.2020, prin care se propune aprobarea Buletinului Oficial al Alergărilor de Trap pentru anul 2020 și Regulamentului Curselor de Trap ce se desfășoară pe Hipodromul Ploiești în anul 2020;

ținând cont de raportul de specialitate nr. 70/25.02.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

5                             ~                                                         ~                     5                            ~                              ~

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 25.02.2020;

în baza Hotărării Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 349/31.08.2018 privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Ploiești;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2, lit. „d” și alin. (7) lit. „f” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobarea Buletinului Oficial al Alergărilor de Trap pentru anul 2020, ce cuprinde: Calendarul probelor clasice și semiclasice ce se vor desfășura pe Hipodromul Ploiești în anul 2020, conform Anexei nr. 1.

Art. 2 Aprobarea Regulamentului curselor de trap ce se desfășoară pe Hipodromul Ploiești în anul 2020, propus de Clubul Sportiv Municipal Ploiești, conform Anexei nr. 2.

Art. 3 Club Sportiv Municipal Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 februarie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana-Geanina SERBINOV


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI Clubul Sportiv Municipal Ploiești

Ploiești, Str. Milcov nr. 1,jud. Prahova

Tel: 0244 57 46 99

Nr.1406 din 19.02.2019


Anexa 1

Hec fa.53/mSo


CALENDARUL CURSELOR

GRUPA I CLASICE Șl GRUPA l = GRUPA II SEMICLASICE Șl GRUPA II

SEZONUL DE CURSE 2020

1.

01.03.20

PREMIUL DE DESCHIDERE

alergare Gr.ll • cai de 4 ani+ • 1950m • Record

2.

15.03.20

Reuniune hipică

3.

29.03.20

Reuniune hipică

4.

12.04.20

PREMIUL DE PAȘTE

alergare Gr. II • cai de 3 ani + • 1950m • Record

5.

26.04.20

PREMIUL PRIMĂVERII

alergare Gr.ll • cai de 3 ani + • 1950m • Record

6.

10.05.20

PREMIUL DE MAI

alergare Gr.ll • cai de 3 ani + • 1950m» Record

PREMIUL MEDITERANEAN

Campionatul mediteranean al DRIVERILOR

7.

24.05.20

PREMIUL CONSTANTIN Șl ELENA

alergare Gr.ll - semiclasică • cai de 4 ani + • 2600m • Record

Alergare pregătitoare pentru DERBY

8.

07.06.20

PREMIUL CARPAȚI

alergare Gr.ll - semiclasică • cai de 4 ani • 2600m • Record

Alergare pregătitoare pentru DERBY

9.

21.06.20

PREMIUL DE ÎNCERCARE

alergare Gr.ll - semiclasică • cai de 4 ani indigeni • 2600m • Auto Alergare pregătitoare pentru DERBY

10.

05.07.20

DERBY DE TRAP

alergare clasică • cai de 4 ani indigeni • 2700m • Auto

11.

12.07.20

PREMIUL DE CONSOLARE

alergare Gr.ll• cai de 4 ani indigeni» 2100m» Auto Nu participa câștigătorul de DERBY

12.

02.08.20

PREMIUL DE VACANȚĂ

alergare Gr.II - semiclasică • cai de 3 ani • 1950m • Record

Alergare pregătitoare pentru CRITERIUL CAILOR DE 3 ANI

13.

16.08.20

PREMIUL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

alergare Gr.II - OPEN • cai de 3 ani + • 2600m • Handicapare pe vârste PREMIUL SPERANȚELOR

alergare Gr.ll - semiclasică • cai de 2 ani • 1950m • Record

Alergare pregătitoare pentru CRITERIUL DE 2 ANI

14.

30.08.20

CRITERIUL CAILOR DE 3 ANI

alergare Gr.l - clasică • cai de 3 ani indigeni • 21 OOm «Auto

PREMIUL VALEA PRAHOVEI

alergare Gr.l • cai de 4 ani • 2700m • Auto

15.

13.09.20

CRITERIUL CAILOR DE 2 ANI

alergare Gr.I - clasică • cai de 2 ani indigeni • 1900m • Auto

PREMIUL ARCUL DE TRIUMF

alergare Gr.ll - semiclasică • cai de 4 ani + • 1950m • Record Alergare pregătitoare pentru CRITERIUL DE VITEZĂ

PREMIUL JUVENIL

alergare Gr.I • cai de 3 ani • 21 OOm • Auto

16.

27.09.20

PREMIUL „DE VIITOR”

alergare Gr.I • cai de 2 ani • 1900m • Auto

CRITERIUL DE VITEZĂ

alergare Gr.l - clasică • cai 4 ani + • 1600m • Auto

17.

11.10.20

PREMIUL AGRICULTURII

alergare Gr.ll - semiclasică • cai de 4 ani + • 2600m • Record Alergare pregătitoare pentru CRITERIUL DE FOND

PREMIUL TINERETULUI

alergare Gr.ll • cai de 2 și 3 ani • 1950m • Record

18.

25.10.20

CRITERIUL DE FOND

alergare Gr.l - clasică • cai de 4 ani + • 3150m • Record

19.

08.11.20

PREMIUL CRESCĂTORULUI

20.

22.11.20

PREMIUL DE ÎNCHIDERE

alergareGr.il • cai de 3 ani + «1950m • Record


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI Clubul Sportiv Municipal Ploiești

Ploiești, Str. Milcov nr. 1, jud. Prahova

Tel: 0244 57 46 99

Nr.1406 din 19.02.2019


Anexa 2


«cc


REGULAMENTUL CURSELOR DE TRAP

ORGANIZATE PE HIPODROM


CUPRINS


CAPITOLUL I. Prevederi generale.............................................

 • 1 Scop și domeniul de aplicare...............................................................

 • 2 Drepturile organizatorului de curse de trap.........................................

 • 3 Drepturile deținătorilor de cabaline.....................................................

 • 4 Definiții...............................................................................................

 • 5 Calendarul curselor de trap..................................................................

CAPITOLUL H. Oficialii curselor de trap.................................

 • 6 Comisia de Apel..................................................................................

 • 7 Atribuțiile Comisiei de Apel................................................................

 • 8 Comisia de Arbitraj.............................................................................

 • 9 Atribuțiile Arbitrului șef......................................................................

 • 10 Atribuțiile Arbitrilor judecători.........................................................

 • 11 Atribuțiile Arbitrilor de parcurs........................................................

 • 12 Personalul auxiliar de arbitraj............................................................

 • 13 Atribuțiile Personalului auxiliar - Medic veterinar...........................

 • 14 Atribuțiile Personalului auxiliar - Operator Photofinish..................

 • 15 Atribuțiile Personalului auxiliar - Operator tabela electronică........

 • 16 Atribuțiile Personalului auxiliar - Handicapeur...............................

 • 17 Atribuțiile Personalului auxiliar -Arbitru de plecare (starter).........

 • 18 Atribuțiile Personalului auxiliar - Ajutoarele de starter...................

 • 19 Atribuțiile Personalului auxiliar - Observator de cursă (turnantă)

 • 20 Organizatorul de curse.......................................................................

 • 21 Drepturile și atribuțiile Organizatorului de curse.............................

Siguranța și securitatea evenimentelor hipice....................................

CAPITOLUL III. Despre participanții curselor de trap...........

 • 23 Testarea pentru obținerea dreptului de participare la cursele de trap

 • 24 Despre licențe - tipuri și condiții de obținere.....................................


Conducătorii în alergare (driverii) - cerințe specifice de obținere a licenței Obligațiile Conducătorului în alergare (driver)...........................................


ii - atribuții


CAPITOLUL IV. Despre cai

Numele calului...........................


..4

..4

„4

..4

..4

..5

..5

„5

..5

..6

..6

..7

„8

..8

..8

..9

..9

..9

..9

..9

10

10

10

11

11

11

12

12

13

 • 13

 • 14

14


Vârsta calului......................................................................................................................................................

 • 30 Proprietarul calului.............................................................................................................................................

 • 31 Caii de trap indigeni...........................................................................................................................................


14

 • 14

 • 15


Art.32 Caii de trap importați

Art.33 Caii importați............

Art.34 Caii cu probleme.......

Art.35 Distantele de alergare funcție de vârsta calului

Art.36 Ritmicitatea evaluării energetice...............

Art.37 Modul de handicapare și încărcarea cailor

Art.38 Descărcările cailor.....................................

Art.39 Sosirea „cap la cap”...................................

Art.40 Evaluarea recordului calului......................

Art.41 Condiții de participare la cursele de trap pe Hipodromul Ploiești

Ari.42 Condițiile de participare la Derby și Criterii...

Art.43 Performante contradictorii...............................

CAPITOLUL V. întocmirea programelor

Art.44 Calendarul alergărilor......................................

Art.45 Condiții de desfășurare a alergărilor de trap....

Art.46 Categorii valorice cai.......................................

Art.47 Condiții înscriere în cursa................................

Art.48 Modul de înscriere al cailor în curse pe Hipodromul Ploiești

Art.49 Condiții de alergare în reprize................................................

Art.50 Programul de alergări și distribuția fondului de premiere pe curse la o reuniune

Art.51 Condiții desfășurare și distribuția premiilor la o alergare

Art.52 Alte condiții - sponsorizări..........................................

CAPITOLUL VI. Desfășurarea curselor de Trap

Art.53 întrunirea participanților la alergări

Art.54 Accesul cailor pe pista de trap........

Art.55 Echipamentul echipajului...............

Art.56 Comenzile de pregătire a startului la bandă.

Art.57 îndatoririle Conducătorilor la start la banda

Art.58 Cai nervoși la start la bandă.........................

Art.59 Incidente în perioada de pregătire a startului la bandă

Art.60 Reorganizarea ordinii în grila la start la bandă............

Art.61 Condiții de desfășurare start la bandă cu comenzi mecanice

Art.62 Condiții de start fals la alergarea cu plecare din alveolă......

Art.63 Disfuncționalități ale instalației de start mecanic alveolă.....

Art.64 Condiții de desfășurare autostart.......................

Art.65 Condiții de start fals la alergarea cu autostart....

Art.66 Condiții de desfășurare start lansat....................

Art.67 Condiții de start fals la alergarea cu start lansat

Art.68 Ordinea numerotării echipajelor la alergarea cu autostart / start lansat

Art.69 Disfuncționalități start lansat.........................

Art.70 Tipuri de conducere.......................................

Art.71 Condiții de conducere în cursă......................

Art.72 Condiții de conducere pe ultima linie dreaptă

Art.73 Caii descalificați...............................

Art.74 Descalificări/sosiri departe repetate..

Art.75 Descalificări pe ultima suta de metri

Art.76 Condiția de terminare a unei curse...

Art.77 Condiții de desconsiderare a ordinii sosirii

Art.78 Condiții întârziere rezultat...

Art.79 Rezultat egal „cap la cap”....

Art.80 Validarea rezultatului cursei


CAPITOLUL VII. Reclamați!

Art.81 Persoane cu drept de reclamație

Art.82 Reclamații incidente pe parcurs

Art.83 Abordarea reclamațiilor la incidentele pe parcurs

CAPITOLUL VIII. Masuri ce pot fi luate de Arbitrii judecători.

Art.84 Măsuri la depistarea Consumului de alcool

Art.85 Tipuri de măsuri disciplinare pentru abateri la participarea la alergările de trap

Art.86 Avertisment

Art.87 Amendă de 5% din fondul de premiere al alergării

Art.88 Amendă 500lei....................................................................................................................................................29

Art.89 Amendă de 5% din fondul de premiere al alergării și suspendare pentru 2 reuniuni

5555 555555 55555 55 555555£££5£3'


Art.90 Amendă de 10% din fondul de premiere al alergării și suspendare pentru 4 reuniuni......

 • 91 Amenda de 50% din fondul de premiere al alergării......................................................

 • 92 Amenda 50% din fondul de premiere al alergării și interzicere acces pe hipodrom 6O'ziiefi..!fp....

 • 93 Recidiva............................................................................................................................CZ...Z»......

 • 94 Reportarea sancțiunilor............................................................................................................'...........

 • 95 Plata amenzilor..................................................................................................................i................

 • 96 Răscumpărarea dreptului de a conduce pentru o reuniune în urma suspendării................

 • 97 Amenzi antrenor pentru rezultate pozitive la testul anti-doping.......................................

 • 98 Evaluarea condițiilor de pistă.................................................................................................

 • 99 Măsuri la performanțe contradictorii..................................................................................................

 • 100 Măsuri neachitare amenzi.................................................................................................................

 • 101 Ridicare interdicții............................................................................................................................

 • 102 Măsuri la alte tipuri de abateri în cursă............................................................................................

CAPITOLUL IX. Măsuri ce pot fi luate de Organizatorul de curse...........................................

 • 103 Acțiuni ale conducerii hipodromului................................................................................................

 • 104 Acțiuni ale organizatorului împreună cu comisia de arbitraj............................................................

CAPITOLUL X. Reglementări ANTI DOPING.........................................................................

 • 105 Prevederi obligatorii anti-doping......................................................................................................

 • 106 Recoltarea probelor...........................................................................................................................

 • 107 Responsabilitatea antrenorilor pentru prevenirea dopajului.............................................................

 • 108 Sancțiuni...........................................................................................................................................

 • 109 Definirea substanțelor prohibite.......................................................................................................

CAPITOLUL XI. Dispoziții finale................................................................................................

 • 110 Valoare și premiere...........................................................................................................................

 • 111 Distribuția premiilor.........................................................................................................................

 • 112 Anularea unei reuniuni înainte de ora stabilită.................................................................................

 • 113 Fair-play...........................................................................................................................................

 • 114 Participare pariuri.............................................................................................................................

 • 115 ALTELE...........................................................................................................................................

CAPITOLUL XIII. Despre Stud-Book........................................................................................

 • 116 Titular...............................................................................................................................................

 • 117 Date înscrise.....................................................................................................................................

 • 118 Prezentarea performanțelor calului...................................................................................................

 • 119 Publicarea statisticii rezultatelor anuale...........................................................................................

Art.120 Transmiterea rezultatelor alergărilor................................................................................................

...........29

...........29

.......-29

...........29

.............29

...^...,.30

^..30

eik.....30

?'.........30

...........30

...........30

...........30

...........30

...........30

...........30

...........31

...........31

...........31

...........31

...........31

...........32

...........32

...........32

...........32

...........32

...........32

...........32

...........33

...........33

...........33

...........33

...........33

............34

............34

............34


4 v-

••

f J

£ fi?

I ZO


CAPITOLUL I. Prevederi generale


/* 7 -/ s/ l« 't-■rg fi r> el ulfi -

Art. 1 Scop și domeniul de aplicare                                          ■? SX Xj/g

M                                                                                                                                             r=j\A*.

Prezentul Regulament este valabil și stabilește cadrul general privind desfășurarea curselor de trap publice cu pariuri organizate de CSM Ploiești - Complex Hipodrom pe hipodromurile omologate.

(2)

Cursele de trap se organizează în vederea îmbunătățirii performanțelor zootehnice din punct de vedere energetic a cabalinelor de rasă trăpaș, a creșterii competitivității acestora, pe plan intern și internațional și obținerii de venituri. Pentru îndeplinirea acestui deziderat se creează pe hipodromuri condiții de îngrijire, întreținere, dresaj, antrenament și calificare a cailor, conform regulamentelor în vigoare.

 • (3)

Proprietarul Hipodromului a desemnat ca Organizator de curse de trap CSM Ploiești - Complex Hipodrom.

 • (4)

Pista de alergare de trap trebuie să corespunda calității necesare de evaluare energetica a cabalinelor conform cerințelor de omologare impuse de Programul de ameliorare a rasei trăpaș.

 • (5)

Pe un Hipodrom plecarea cailor în cursă poate fi făcută:

• Cu comenzi mecanice.

• Fără comenzi mecanice.

(«)

Caracteristicile unei piste de trap:

 • •   Măsurătorile se fac pe partea interna a pistei la 1 m de la coardă.

 • •  Lungimea minimă să fie de 800 m, iar lățimea de cel puțin 15 m (fără bandă de refugiu).

 • •   Linia de sosire să fie bine evidențiată.

 • •   Pentru darea plecărilor în alergări de la diferite distanțe, pista trebuie să fie marcată cu stâlpi de distanța marcați pe ambele părți cu vizibilitate clara.

 • •  Să fie prevăzută cu bandă de refugiu

Art.2 Drepturile organizatorului de curse de trap

(1)

Drepturile de publicitate, de transmisie pe orice fel de canal media, sponsorship și ticketing precum și altele asemenea legate de organizarea alergărilor hipice pe hipodrom aparțin organizatorului de curse.

(2)

Organizatorul de curse este singurul autorizat să desemneze partenerul pentru organizarea de pariuri tip mutual, procentele de câștig urmând să respecte prevederile legale fiind specificate expres în acordul părților, cu respectarea art.7, cap.8 privind finanțarea curselor prevăzut în Acordul Internațional privind Cursele de trap.

Art.3 Drepturile deținătorilor de cabaline

(D

Pe perioada desfășurării evenimentelor hipice programate, în toate relațiile cu Hipodromul, deținătorii de cabaline de rasa trăpaș (denumire pentru crescători/proprietari/co-proprietar) pot fi reprezentați de către antrenorii lor sau de către o altă persoana împuternicită legal de către deținător.

Art.4 Definiții

Cursa de trap este o întrecere de mai multi cai, organizată pe Hipodrom, conform prezentului Regulament.

Reuniunea hipica reprezintă totalitatea curselor de trap, ce se desfășoară într-o zi dinainte stabilită, în condițiile prezentului regulament.

Mitingul hipic de curse de trap consta în desfășurarea pe hipodrom a mai multor reuniuni, într-o perioada de timp determinată.

Proba de calificare - este o cursa de cai ce are ca scop calificarea mânjilor de doi ani, precum și a altor cai necalificați. Probele de calificare nu vor fi premiate.

Cursa de trap clasică - este o probă care servește drept criteriu de clasificare a celor mai buni cai dintr-una sau mai multe generații.

Cursa de trap semiclasică - este o probă pregătitoare sau de verificare înaintea unei probe clasice.

Condițiile de înscriere a cailor în curse:

 • •   curse câștigate

 • •   sume câștigate,

 • •   recorduri,


 • •   diferențe de vârstă,

 • •   sex,

 • •  performanță (media ultimilor 3 performanțe

 • •   distanțele sunt fixate în raport cu performanțele cailor respectivi,

 • •  handicap,

 • •   handicap limitat, indicându-se distantele minime și maxime de plecare.

 • •  Se iau în considerare unul sau mai multe din aceste elemente.

Grupa este o proba în care toți caii pornesc de la aceeași distanță din alveolă, participarea lor lăcându-se după record, după vârstă, după sume câștigate, luându-se în considerație unul sau mai multe din aceste elemente.

Performanța unui cal este viteza calculată pe km,realizată într-o cursă sau probă de calificare.

Recordul unui cal este cea mai buna performanță realizată într-o cursă publica la un moment dat. Recordul de cariera este cea mai bună performanță realizată de un cal în cariera sa.

Durata cursei publice sau a probei de calificare reprezintă timpul în care caii au parcurs întreaga distanță a probei.

Un cal partant, participant în cursa de trap se consideră intrat sub ordinele starterului, după ridicarea steagului de către acesta.

Calul retro-clasat este un cal care pierde locul ocupat la sosire fiind așezat în urma calului sau a cailor ce au fost jenați.

Cal descalificat este calul scos din proba pentru abaterile prevăzute în prezentul regulament.

Cal venit departe - este calul care termină parcursul la mai mult de 15 secunde față de calul câștigător. Acestuia nu i se va înregistra timpul realizat și nu va fi premiat.

Echipaj un echipaj este format din conducătorul în alergare (driver), calul participant la cursă și sulky-ul ce poseda standardele curselor de trap.

Art.5 Calendarul curselor de trap

d)

La începutul fiecărui sezon de alergări Organizatorul de curse va publica calendarul premiilor clasice și semiclasice cu precizarea condițiilor de start și participare cu 30 de zile calendaristice înainte de startul primei reuniuni.

CAPITOLUL II. Oficialii curselor de trap

Art.6 Comisia de Apel

(D

Comisia de Apel este numita prin decizie de Organizatorul de curse.

(2)

Comisia de Apel este formata din 5 persoane, respectiv: 1 președinte și 4 membrii dintre care unul va fi secretar. Comisia va funcționa cu un cvorum minim de 3 membrii prezenți.

(3)

Membrii Comisiei de Apel vor susține testare la Hipodromul Ploiești.

Art.7 Atribuțiile Comisiei de Apel

(1)

Comisia de Apel trebuie să fie independentă, fără să aibă în componență membri care să aibă legături de rudenie sau afaceri cu organizatorii, proprietarii și personalul de curse.

(2)

Verifică aplicarea corectă a Regulamentului curselor de trap.

(3)

Decide autoritar în cazul unor contestații privind activitatea hipica.

(4>

Este organul căruia i se pot adresa prin contestație persoanele sancționate. Hotărârile luate sunt cu obligativitate de aplicare.

(5)

Aplică drepturile ce-i revin din prezentul Regulament al curselor de trap.

(8)

Decide în cazul unor contestații și reclamații a driverilor, antrenorilor și deținătorii de cabaline ce participă la cursele de trap pe un Hipodrom, privind hotărârile arbitrilor judecători.

 • (7)

Au dreptul de a acorda sancțiuni conform prezentului regulament driverilor, în cazul în care constată abateri ale acestora nesesizate de către arbitrii judecători.


 • (8)

Controlează activitatea Comisiei de arbitraj și poate lua decizii asupra acestora.

(»)

Comisia de Apel prin membrii săi este direct răspunzătoare pentru activitatea hip

<10>.

Deciziile Comisiei de Apel vor fi afișate în termen de maxim 48 de ore de la întruhifeâacesteia’"

Comisia de Apel este obligata să soluționeze contestațiile pana la următoarea reuniune. A „L,

(12)

în ședința de dezbatere a contestației Comisia de Apel poate lua în considerare următoarele masuri:

 • •   Sa judece contestația în lipsa persoanei direct implicate, dacă aceasta sau reprezentantul său legal nu poate participa la ședința de dezbatere a acesteia.

 • •   Sa solicite prezența unui arbitru judecător.

 • •   Sa nu considere înregistrarea video a cursei de trap ca singura probă ce poate fi luată în calcul la soluționarea unei contestații.

 • •   Sa țină cont și de declarațiile celorlalte părți implicate în incident, dar numai la solicitările acestora.

(13)

Dacă din motive obiective, comisia nu se poate întruni pana la înscrierea cailor în cursa, conducătorii sancționați care au făcut contestație pot conduce în alergare pana la soluționare. La conducătorii sancționați, în cazul în care cel aflat în procedură de judecată, nefinalizată, câștigă un premiu, și contestația să este respinsă ulterior, atunci nu i se va acorda premiul.

 • (14)

Hotărârile Comisiei de apel pot fi luate dacă sunt prezenți 3 din cei 5 membrii componenți.

 • (15)

Hotărârile Comisiei de Apel sunt executorii.

(15)

Comisia de Apel poate sancționa cu suspendarea pentru una sau mai multe reuniuni arbitrii judecători ce se fac vinovați de luarea de decizii greșite conform prezentului regulament.

(17)

Comisia de Apel se poate autosesiza.

Art.8 Comisia de Arbitraj

(D

Este formata din maxim 5 membri, respectiv: Arbitru șef, Arbitrii judecători, Arbitrii de parcurs.

(2)

Pentru a fi arbitru judecător, membru al Comisiei de arbitraj a reuniunilor de trap, persoana respectivă trebuie să fie testata de o comisie stabilită de organizator ce va fi constituita din 3 membrii: 1 reprezentant Stud-Book, 1 reprezentant FRT și un reprezentant al Organizatorului de curse. Arbitrul judecător trebuie să îndeplinească următoarele condiții

 • •   Studii superioare sau studii medii și experiență 5 ani în activitatea hipică.

 • •   Sa facă dovada de integritate morala, fără antecedente penale.

 • •  Vârsta minimă de 25 de ani.

(3)

Pentru a fi arbitru de parcurs membru al Comisiei de arbitraj a reuniunilor, persoana respectivă trebuie să fie testata de o comisie stabilită de organizator ce va fi constituita din 3 membrii: 1 reprezentant Stud-Book, 1 reprezentant FRT și un reprezentant al Organizatorului de curse. Arbitrul de parcurs-trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • •   Studii superioare sau studii medii cu experiență 3 ani în activitatea hipică.

 • •   Sa facă dovada de integritate morala, fără antecedente penale

 • •  Vârsta minimă de 25 de ani.

Art.9 Atribuțiile Arbitrului șef

 • (1)

Arbitrul șef face parte din Comisia de arbitrii judecători și acționează ca președinte al Comisiei de arbitraj.

 • (2)

Coordonează activitatea întregii Comisii de arbitraj,

 • (3)

își asuma principala responsabilitate asupra rezultatelor Reuniunii,

 • (4)

Stabilește decisiv hotărârea Comisiei arbitrilor judecători în caz de paritate a voturilor

Art. 10 Atribuțiile Arbitrilor judecători

d)

Se prezintă la hipodrom cu cel puțin o ora înaintea începerii primei curse, verifica'pista și dacă este cazul stabilesc coeficientul de greutate, consemnat în Procesul Verbal al Reuniunii.

(2) . > .

Hotărârile arbitrilor judecători se iau cu majoritate de voturi, iar în caz de paritate hotărârea arbitrului șef este decisivă.                                                                                             X '    3-7 jf /

■u-

(3>                                                                                                ■<

Anunță publicului modificările intervenite în programul de curse și consemnate în procesul verbaȚăf' ședinței tehnice sau cele anunțate pe parcursul reuniunii de medicul veterinar.

 • (4)

Retrag caii din probe, în urma avizului scris emis de medicul veterinar.

 • (5)

înlocuiesc driverii în caz de necesitate (incapacitate fizica, forță majora, consum alcool, lipsa nemotivata) cu conducători neaflați în stare de suspendare.

(e >

Pot anula o parte din probe sau întreaga reuniune, în caz de forță majoră.

 • (7)

Cercetează abaterile de la prezentul regulament comise de proprietarii de cai, antrenori și driveri și stabilesc sancțiuni.

 • (8)

Comunică operatorului de pariuri ordinea cailor clasați în fiecare proba, eventualele retrageri și schimbări de conducători în alergare.

 • (9)

întocmesc procesul verbal al reuniunii, care se va înregistra în registrul oficial pentru corespondenta al Hipodromului, consemnând detaliat observațiile, sancțiunile și performanțele realizate de cai. Procesul verbal se va încheia în trei exemplare:

 • •   1 exemplar se va afișa la avizierul Complexului Hipodrom imediat după terminarea reuniunii.

 • •   1 exemplar va fi predat la Organizatorul de curse, Serviciul tehnic.

 • •   1 exemplar va rămâne la Comisia de arbitraj.

 • (10)

Țin legătura prin stațiile de emisie recepție cu arbitrii de parcurs și personalul auxiliar de arbitraj.

 • (11)

Unul dintre arbitri judecători este și speaker tehnic.

 • (12)

Arbitrii pot schimba ordinea, înainte de confirmarea rezultatului, dacă se constată ca s-a strecurat o eroare în stabilirea clasamentului final de sosire.

 • (13)

Orice reuniune trebuie să aibă prezenți cel puțin 3 arbitri judecători.

 • (14)

Arbitrii judecători pot opri o plecare greșită, chiar dacă starterul nu a semnalizat aceasta.

 • (15)

Imediat după terminarea reuniunii, înainte de redactarea procesului verbal, vor aduce la cunoștință driverilor propuși pentru sancționare, abaterile presupuse și le vor înregistra punctul de vedere. Doar după audiere vor decide asupra aplicării sancțiunii. Refuzul driverului de a fi prezent la solicitarea Comisiei de arbitraj va fi consemnată în proces verbal și nu suspendă dictarea sancțiunii.

 • (16)

Coordonează activitatea arbitrilor de parcurs.

 • (17)

Anunță Organizatorul de curse de orice încercare de fraudare a fenomenului curselor în general, de denigrare a personalului hipodromului, a arbitrilor și personalului auxiliar.

 • (18)

Sunt obligați să anunțe Organizatorul de cursa în cazul oricărei încercări de influențare a deciziei sau de hărțuire a membrilor Comisiei de arbitraj.

 • (19)

Arbitri de judecători pot fi și arbitri de parcurs.

 • (20)

Comisia de arbitraj este responsabila de luarea deciziilor pe parcursul întregii reuniuni.

(21)

în cazul sosirii strânse, vor stabili câștigătorul după vizionarea înregistrării sau a fotografiei de finish.

(22)

Anunță provizoriu ordinea sosirii și rezultatul definitiv după evaluarea și verificarea tuturor resurselor de validare a acesteia.

(23)

în cazul în care arbitrii judecători constata un comportament neadecvat al unui driver, pot cere reexaminarea acestuia.

- (Ts zii

**        ;>V

rgare șt aduc la cunoștința


Art. 11 Atribuțiile Arbitrilor de parcurs

 • (1)

Supraveghează modului cum se desfășoară probele din parcursul pistei de arbitrilor judecători toate neregulile sesizate.

Arbitrii de parcurs se numesc de către Organizatorul de curse și se asigură fie 'dinip£îwnâlul angajat disponibil, fie din exterior.

Art. 12 Personalul auxiliar de arbitraj

(D

în ziua desfășurării curselor în subordinea Comisiei de Arbitraj se afla Personalul auxiliar de arbitraj, care trebuie să asigure următoarele funcții

 • •  Medic veterinar

 • •  Operator Photofinish

 • •   Operator tabela electronică

 • •  Handicapeur

 • •   Crainic (Speaker)

 • •  Operatori video - 3 persoane

 • •   Operator instalație audio

 • •   Arbitru de plecare (Starter)

 • •   Ajutoare starter.

 • •   Observator de cursa (turnantă)

 • •  Observator zona grajduri

 • (2)

Personalul auxiliar de arbitraj se numește de către Organizatorul de curse și se asigură fie din personalul angajat disponibil, fie din exterior.

Art. 13 Atribuțiile Personalului auxiliar - Medic veterinar

 • (1)

Verifică datele de identificare ale cailor pe baza datelor din pașaport la accesul în Hipodrom, și transmite în copie documentele însoțitoare secretariatului de competiție pentru validarea înscrierii la alergări.

 • (2)

Verifica valabilitatea vaccinurilor și analizelor medicale obligatorii, semnalând comisiei de arbitraj eventualele anomalii la Ședința tehnică.

 • (3)

Verifica echipamentul calului la intrarea pe pista de trap, nepermițând accesul în cazul sesizării de nereguli și anunță Comisia de arbitraj asupra aspectelor semnalate.

 • (4)

Controlează starea sănătății cailor înaintea curselor și a probelor de calificare consemnând cazurile de incapacitate a desfășurării alergării programate în Procesul verbal al ședinței tehnice a participanților la alergare.

 • (5)

Supraveghează starea sănătății cailor în timpul reuniunii, ia masurile necesare pentru cazurile de îmbolnăvire și anunță Comisia de arbitrii în cazul apariției incapacității de alergare a unui cal. Costurile de tratament pentru cai pe timpul reuniunilor vor fi suportate de proprietarii de cai.

<«)

Va consemna în Procesul Verbal al reuniunii punctul de vedere cu privire la starea de sănătate a cailor participanți la curse.

(7)

Controlează starea sănătății cailor după terminarea curselor.

(»)

împreună cu echipajul de pe ambulanta controlează cu ajutorul etilotestului sub aspectul consumului de alcool driverii care conduc în curse.

 • (9)

Medicul veterinar trebuie să fie prezent pe hipodrom cu o ora înainte de începerea primei curse.

 • (10)

Este responsabil cu verificarea periodică a „Registrului de tratament al cailor aflați în antrenament” întocmit de către antrenori.

Art. 14 Atribuțiile Personalului auxiliar - Operator Photofinish

(1)

Operatorul Photofinish asigura manipularea echipamentului de Photofinish în concordanța pji elementele validate de arbitri.

<2>                                      Oz

Introduce numele cailor conform informațiilor din programul curselor în înregistrările echipamentului de Photofinish.

1>1                                                                         Â *’

In cazul sosirii strânse, analizează înregistrările photofînish-ului asistat de înregistraril.ețvidepîpeiitni a stabili elementele ce trebuie introduse în sistem.                                                   x t6'e

(4)

Operatorul de Photofinish este supervizat de arbitri.

(5)

Transmite la cerere copiile fotografiilor de Photofinish celorlalți participanți din aparatul de organizare al cursei.

Art. 15 Atribuțiile Personalului auxiliar - Operator tabela electronică

(D

Pregătește materiale de prezentare a cailor partanți conform programului de curse.

(2)

Afișează rezultatele finale ale alergărilor conform hotărârilor arbitrilor.

(3)

Asigura afișarea altor materiale pe tabela conform cerințelor Organizatorului.

Art. 16 Atribuțiile Personalului auxiliar - Handicapeur

(D

Are sarcina de a calcula performanța fiecărui cal pe km, în funcție de durata cronometrată în lipsa cronometrajului electronic.

(2)

Tine evidența, electronic/manual a tuturor rezultatelor obținute de cabalinele care au alegat în cursele oficiale cu public și le pune la dispoziția organizatorului de curse (cu semnătura și data) pentru a redacta programul oficial de curse.

 • (3)

Pune în grile de start caii conform înscrierii în cursa și transmite Organizatorului de curse pentru afișare.

 • (4)

Repartizează sumele stabilite de Organizatorul de curse ce urmează să se aplice la premiile în bani și valoarea premiilor per cursa, în funcție de categoria și numărul cailor participanți și de numărul de curse.

Art. 17 Atribuțiile Personalului auxiliar - Arbitru de plecare (starter)

(1)

Are atribuțiunea de a da startul cailor în probele de califîcare/orice tip de cursă.

(2)

Starterul repartizează locurile ajutoarelor sale, observă așezarea cailor la plecare la distanțele respective și în ordinea din programul oficial, dă dispoziții pentru întinderea benzilor prin ridicarea steagului, anunțând că pot începe comenzile în vederea plecării.

(3)

Starterul este obligat să semnalizeze către arbitrii judecători plecările greșite

Art. 18 Atribuțiile Personalului auxiliar - Ajutoarele de starter

 • (1)

Au obligația de a observa felul cum decurg pregătirile, pentru darea plecării, în dreptul distanțelor ce li s-au încredințat.

 • (2)

în cazul în care la plecare se produce o busculada în culoar, un cal refuză să se supună sau depășește stâlpul de plecare, manipulantul de benzi ridică un steag și starterul reia plecarea.

 • (3)

Se precizează că plecarea se dă numai în cazul în care nu se ridică nici un steag.

 • (4)

Ajutoarele de starter comunică starterului eventualele incidente intervenite în culoarul supravegheat de ei, iar starterul înștiințează arbitrii, care analizează și aplică sancțiunile regulamentare.

 • (5)

Unul dintre ajutoarele de starter va sta la 100 m în fața liniei de plecare pentru infirmarea sau confirmarea plecării, prin ridicarea sau coborârea steagului.

(8)

Ajutoarele de starter sunt folosiți și pe mașina de autostart.

Art. 19 Atribuțiile Personalului auxiliar - Observator de cursă (turnantă)

(D


Este poziționat în locul desemnat de Comisia de arbitrii judecători.

(2)

Raportează direct și imediat comisiei neregularitățile observate.

Art.20 Organizatorul de curse

(D

CSM Ploiești este entitatea desemnata de proprietar ca Organizator de curse de trap cu public pe Hipodromul Ploiești.

(2)

Pe hipodromul Ploiești se organizează alergări hipice de trap cu sulky pe distante de 1600 - 4200m și probe de calificare pe distanta de 1800m.

O)

Pe Hipodromul Ploiești sistemul de Photofmish asigura cronometrarea automata a alergărilor hipice. Pentru siguranța înregistrărilor de cronometraj și ordine a sosirii (backup al sistemului de Photofmish) se asigura o camera video fixa aliniata pe linia de sosire care va înregistra integral audio-video desfășurarea cursei. Arbitrii prin analiza înregistrării din aliniamentul de sosire vor stabilii timpii de alergare prin cronometraj manual și ordinea de sosire prin vizualizare simpla sau stop-cadru.

Art.21 Drepturile și atribuțiile Organizatorului de curse

(1)

Prin angajații sai răspunde de asigurarea condițiilor de pregătire și desfășurare în condiții de siguranță a curselor de trap în alergările cu public.

(2)

Se preocupă de menținerea funcționalității pistei și a instalațiilor tehnice conform cerințelor definite la articolului 1 punctul 6 din prezentul regulament.

(3)

Răspunde de tipărirea și distribuirea programului de curse.

ț4)

întocmește grilele de start pentru fiecare cursă în parte, urmărind cu strictețe încadrarea în bugetul de premii planificat la începutul sezonului competițional și le înaintează handicapeur-ului pentru așezarea cailor în program și definitivarea acestuia.

 • (5)

După fiecare reuniune, va transmite la Autoritatea de Stud-Book, programul curselor și rezultatul oficial al acestora pentru fiecare cal participant.

 • (6)

Se preocupă de atragerea unui agent economic agreat și care are licența prevăzută de lege, să organizeze pariurile hipice, furnizează operatorului de pariuri toate informațiile oficiale despre curse, necesare desfășurării pariurilor și supraveghează serviciul de pariuri pe hipodrom.

 • (7)

Se ocupă de alegerea Comisiei de arbitraj și a personalului auxiliar de arbitraj.

 • (8)

Reprezintă Hipodromul în relațiile cu terții.

 • (9)

In cursele cu start volta, asigura pentru fiecare linie de plecare resurse de evidențiere a validării startului (ajutor starter, benzi/senzori automați, etc), iar în cursele autostart o autospeciala dotata în acest sens.

 • (10)

Are dreptul de a exclude pe o perioada nedeterminată din cadrul competițiilor hipice desfășurate pe Hipodrom orice persoană care are o conduită necorespunzătoare.

 • (11)

Va publica pe site-ul CSM și la avizierul Complexului Hipodrom perioada pentru depunerea cererilor de examinare și lista documentelor necesare de anexat dosarului de înscriere în vederea obținerii dreptului de a conduce în cursele de trap cu public pe un Hipodrom omologat. La expirarea perioadei de înscriere, Organizatorul transmite Comisiei de examinare dosarele depuse pentru verificare. Comisia de examinare va programa data susținerii examenului și locația pe care le va anunța Organizatorului pentru publicare pe canalele menționate.

 • (12)

Desemnează din rândul personalului propriu un Secretar de curse care are următoarele atribuții:

• ține evidența cailor în antrenament și înregistrează performanțele câștigurilor atât a cailor cât și a driverilor, antrenorilor și proprietarilor/crescătorilor

reprezintă organizatorul în relația cu alți organizatori de curse din România sau alte țări în ceea ce privește performanțele sportive ale unui cal, antrenor sau driver, precum și organizarea unor competiții în parteneriat cu alți organizatori de curse din țară sau străinătate, coordonează activitatea de înscriere a cailor în cursele de trap coordonează ședința tehnică de organizare a reuniunilor hipice de trap


coordonează buna desfășurare a reuniunilor hipice de trap privind asigurarea dialogului intre oficialii cursei și participanți.                                                                            J

Pentru zona grajdurilor va fi în legătura permanenta cu persoana desemnata cuȘ^ravegher'ra acestora pe perioada reuniunii.

coordonează distribuția resurselor tehnice necesare desfășurării alergărilor (ste£^îffi*ârbitraj, benzi, mașina autostart, numere echipaj, întreținerea pistei, etc.)

Ajuta medicul veterinar la verificarea echipajului la intrarea pe pista în vederea alergării.

(13)

La apariția unei sesizări cu privința la fraudarea desfășurării unei curse făcută de operatorul de pariuri autorizat sau terțe persoane neimplicate în organizarea curselor de trap, Organizatorul de curse va convoca Comisia de apel pentru analizarea acesteia și va acționa în consecința faptelor.

 • (14)

Este responsabil de asigurarea securității reuniunilor hipice.

 • (15)

Organizatorul de curse va permite participarea la cursele de trap cu public organizate pe Hipodrom a driverilor care au licența valabilă obținută de la o autoritate oficială, hipică, din altă țară și au drept de alergare. Acești driveri au obligația să respecte Regulamentul curselor de trap al Hipodromului Ploiești în vigoare.

Art.22 Siguranța și securitatea evenimentelor hipice

d)

Pe durata concursurilor hipice de trap vor fi asigurate serviciile de pompieri și ambulanță.

(2)

Pe durata concursurilor hipice de trap ușa de acces în tumul de arbitraj este securizata iar accesul persoanelor va fi permis numai la solicitarea Comisiei de arbitraj.

(3)

Pe durata concursurilor hipice de trap este interzis accesul persoanelor străine de activitatea de curse în zona grajdurilor cu excepția proprietarilor de cai.

CAPITOLUL III. Despre participanții curselor de trap

Art.23 Testarea pentru obținerea dreptului de participare la cursele de trap

 • (1)

Pentru toate categoriile de personal implicat în desfășurarea curselor de trap (antrenori, driveri, arbitri, personal auxiliar curse, membrii Comisiei de Apel) au loc testări.

 • (2)

în cazul obținerii dreptului de a participa la desfășurare activităților de curse, valabilitatea acestor testări este pe durata unui sezon.

(J)

Testările în vederea avizării conducerii în curse se fac de către o Comisie Tehnică, numită de organizator.

 • (4)

Organizatorul va tine evidenta persoanelor testate și a rezultatelor obținute și va emite legitimațiile aferente candidaților care au promovat examenul.

 • (5)

La cererea de reexaminare a Comisiei de arbitrii emisa în condițiile prezentului regulament asupra antrenorilor, driverilor și personalului auxiliar, aceștia vor pierde drepturile obținute prin testarea inițială.

(5)

La cererea de reexaminare a Comisiei de Apel emisa în condițiile prezentului regulament asupra arbitrilor, aceștia vor pierde drepturile obținute prin testarea inițială.

Art.24 Despre licențe - tipuri și condiții de obținere

(i)

Antrenor profesionist

 • •   Deține licența ce trebuie reînnoită anual

 • •  Beneficiază de formare profesionala sau a lucrat în domeniul trapului cel puțin 3 ani

 • •  Are cel puțin 30 de victorii în curse publice

(2)

Antrenor proprietar

 • •  Deține licența anuala pentru antrenor.

 • •   Sa fi participat în minim 5 curse.

 • •   Este autorizat să pregătească doar caii aflați în proprietatea sau co-proprietatea sa.

 • •  Antrenorul proprietar-driver respecta condițiile conducătorului în cursa.

 • (3)                                                                           /DuJ

Driver profesionist

 • •  Deține licența ce trebuie reînnoită anual

 • •   După 5 victorii devine driver poate conduce în curse semiclasice.

 • •   După 10 victorii poate conduce în curse clasice.

 • (4)

Driver amator

 • •  Deține o licența de amator care trebuie reînnoită anual.

 • •   Are cel puțin 16 ani.

 • •   A fost instruit și trecut printr- un test de calificare.

 • •  Nu primește nici o remunerație pentru activitatea de conducere a cailor în curse.

 • •   Respecta condițiile conducătorului în cursa.

 • (5)

Apranti

 • •   Deține o licența speciala care poate fi reînnoită anual.

 • •   Are cel puțin 16 ani.

 • •  Are un stagiu de minim 6 luni la un antrenor profesionist.

 • •  Poate conduce în curse publice ordinare.

 • •  După 5 victorii devine driver poate conduce în curse semiclasice.

 • •   După 10 victorii poate conduce în curse clasice.

Art.25 Conducătorii în alergare (driverii) - cerințe specifice de obținere a licenței

(1)

Pentru a obține licența de conducător în alergare (driver) se cer următoarele condiții:

 • •  Vârsta minimă de 16 ani.

 • •  Absolvent a cel puțin 8 clase.

 • •   Obținerea atestatului emis de Organizator.

(2)

Pentru driverii care nu au participat în competițiile hipice, dosarul de înscriere pentru testare trebuie să cuprindă următoarele documente:

 • •   Cerere scrisă adresată Organizatorului de curse.

 • •  Fișa medicală cu vize de la medic de specialitate interne, chirurgie/ortopedie, neurologie, ORL, oftalmologie, psihiatrie și avizul psihologic cu specificația „apt medical”. Fișa medicală va fi valabilă 5 ani.

 • •   Caier judiciar care să reflecte starea de „Fără antecedente penale” (sunt considerate aspecte care să nu atingă profesia sau abateri de comportament grave).

 • •  Asigurare sportivă.

 • (3)

Conducătorii care au depășit vârsta de 65 ani au voie să participe ca driveri în cursele de trap cu fișa medicală anuală(viza de la medicul de specialitate interne, chirurgie/ortopedie neurologie, ORL, oftalmologie, psihiatrie și avizul psihologic) și fără antecedente penale .

 • (4)

Cererile necorespunzătoare, vor fi respinse de către Comisia tehnică de examinare, formata din 3 membri.

 • (5)

Aceste avizări sunt revocabile în cursul anului, în cazul în care comisia de arbitraj constată că posesorul acesteia nu corespunde acestei sarcini. Retragerea avizării se face prin consemnarea în procesul verbal al reuniunii respective.

Art.26 Obligațiile Conducătorului în alergare (driver)

(O

în timpul parcursului, calul care se afla în frunte trebuie să alerge competitiv la coarda (0.8 - lm) în linie dreapta, fără a împiedica pe ceilalți concurenți, schimbarea brusca a direcției sau frânarea fiind interzise.

Imediat ce poziția să în alergare ii permite, conducătorul este obligat să îndrepte calul cat mai aproape de coarda, fără însă a jena alt concurent. Caii care vin din urma pot depăși caii aflați înaintea lor pe orice parte, fără a jena acești cai și fără a intra pe pista de refugiu. Excepție fac cazurile de forță majora stabilite de arbitrii judecători.

Un cal nu poate schimba direcția, nici trece la coarda dacă prin manevra efectuata jenează echipajele


J;


concurente.

 • (4)

Când un echipaj venit din urma a găsit loc să intre cu tot sulky-ul, la nivelul roțilorșfij^ul^iihui .pal pâre se găsește înaintea lui, conducătorul calului ajuns nu mai poate închide drumul.              '’Cz

 • (5)                                                                                                                             ®

Dacă în cursa se afla 2 sau 3 cai ai aceluiași proprietar sau formație (echipa) și unul dintre aceștia favorizează un cal al aceluiași proprietar sau formației, se descalifica cai implicați în aceasta neregulă.

(• >

Se interzice frânarea care ar deranja caii din spate și care diminuează rezultatul alergării.

(7)

Se interzice ne-susținerea șansei calului și mersul pasiv care diminuează rezultatul alergării, inclusiv pentru calul câștigător când oprirea sau frânarea este evidenta.

<«>

Se interzice conducerea calului cu haturile ținute într-o singura mana.

(»)

Se interzice să vocifereze, să strige sau să agite biciul, ci numai să liniștească sau să îndemne din gură calul condus.

(10)

Pot folosi cravașa, care nu va fi mai lunga de 140 cm și trebuie să fie flexibila, astfel încât să nu facă zgomot. Acesta va fi ținuta oricum în plan vertical fără să jeneze ceilalți concurenți, fiind interzisa cravașarea cu haturile într-o singură mână.

(H)

Cravașarea se face numai cu cravașa îndreptată înainte pe cal și mana nu depășește înălțimea umărului, nu se cravașează lateral, nu se lovește capul, gatul, burta calului, hulubele și capacele roților.

(12)

Pot aplica lovituri de cravașa unui cal numai înainte și de sus în jos, fără cruzime, pentru stimularea acestuia. Cravașa servește numai pentru îndemnarea calului și numai în cazul când calul răspunde acestui îndemn. Se poate cravașa de 4 ori în parcurs și de 4 ori în ultimii 300m. Folosirea în alte condiții a cravașei se considera neregulamentara.

 • (13)

Este interzisa cravașarea cailor înainte sau după terminarea probei.

 • (14)

Driverii sunt obligați să păstreze în start poziția data de numărul echipajului.

 • (15)

Conducătorii nu au voie să meargă cu roata sub burta cailor adversarilor și nici foarte aproape de aceștia.

 • (16)

Este interzis mersul între benzi cu șicanarea adversarului.

(17)

Conducătorul trebuie să aibă ambele picioare în scările sulky-ului, putând folosi un picior la schimbarea poziției “bărilor de coastă”.

(1«)

Este interzisa “forțarea” la încercări de depășire.

 • (19)

Este obligat să aducă imediat la cunoștința arbitrilor judecători, arbitrului de parcurs și antrenorului orice incident de parcurs. De asemenea, semnalează alte cauze care au diminuat valoarea calului condus de el.

 • (20)

Este interzisă adresarea de injurii participanților la cursa.

Art.27 Antrenorii - atribuții

 • (1)

Trebuie să prezinte Organizatorul de curse împuternicire legală din partea proprietarului cabalinelor pe care le are în antrenament și răspunde.

 • (2)

Răspund pentru performanțele efectuate de caii din formațiile lor și conduita conducătorilor în alergare (driverilor) în incinta hipodromului.

O)

Antrenorul execută și verifică pregătirile cailor din formația sa, în vederea participării acestora în curse de trap, iar în cazul când nu conduce, este obligat să aducă la cunoștința conducătorului, conduita ce o are de urmat în alergare.

(*) '■ <: '' ! .. .

Este de asemenea obligat să aducă la cunoștința arbitrilor cauzele care au influențat negativ evoluția calului pe parcursul alergării, imediat după terminarea acesteia.                                 u ? y               “

15) .                                                                                            v/ /

In situația în care un cal arata la antrenament o valoare contradictorie ultimelor 3 performanțe, antrenorul are obligația de a anunța comisia de arbitraj asupra valorii arătate, iar această declarație se va ahuhțăiprm stație și la operatorul de pariuri autorizat, până la începerea curselor.                                                ’*'*

(6)

Antrenorul comunică la începutul fiecărui sezon competițional lista cailor în antrenament, precum și primirea\renunțarea unui cal în\la antrenament în prima zi lucrătoare de la data evenimentului (primirea sau retragerea din antrenamentul propriu).

(7)

Antrenorii sunt obligați să întocmească: Registrul de tratament al cailor aflați în antrenament și să țină evidența zilnică a acestui Registru. Medicul veterinar al hipodromului este persoana responsabilă din partea organizatorului de curse cu verificarea săptămânală a acestor înregistrări.

CAPITOLUL IV. Despre cai

Art.28 Numele calului

(1)

Este acela sub care a fost înscris în Stud-Book și în toate documentele eliberate de Autoritatea Națională de Stud-Book, indiferent de natura proprietății. Unui cal inclus deja în Stud-Book și care a participat la curse sub un nume, nu îi mai este permisa schimbarea acestuia.

(2)

Schimbarea numelui calului, în caz de forță majora, motivat național și internațional, se face doar după o analiza severa a Autorității de Stud-Book, în conformitate cu regulile Organizației Internaționale pentru rasa respectiva.

(3)

Organizatorul de curse are obligația de a trece în programul de alergări sufixul țarii de origine a calului.

Art.29 Vârsta calului

(1)

Se socotește de la data de 1 ianuarie a anului nașterii lui.

Art.30 Proprietarul calului

(D

Proprietarul calului este persoana înscrisă în pașaportul ecvideului sau în anexele acestuia după caz, la data înscrierii în cursa.

(2)

Este considerat “proprietar de cai” în conformitate cu prezentului regulament persoana fizica sau juridica sau grupul de coproprietari (doua sau mai multe persoane fizice sau juridice) care deține/dețin în proprietate minim un cal.

(3)

Persoanele fizice sau persoanele juridice pot participa la cursele de trap cu o formație(echipa), făcând dovada în scris la Organizatorului de curse.

<4)

Proprietarii de cai trebuie să prezinte Organizatorului de curse copii după documentele doveditoare a rasei și originii, eliberate de Autoritatea de Stud-Book și pașaport pentru caii sai ce vor participa la cursele de trap în anul competițional curent. Lista se poate modifica în cazul achiziționării sau înstrăinării de cai.

(5)

Organizatorul de curse are obligația de a face cunoscut și solicita Autorității de Stud-Book de a verifica veridicitatea documentele cailor prezentate de proprietari în vederea înscrierii cailor în curse.

Art.31 Caii de trap indigeni

Sunt cai din rasa trăpaș născuți în România, sau caii din rasa trăpaș importați cu certificat de export definitiv până la data de 31 decembrie a anului nașterii împreuna cu iapa mamă cu aplicare din 2020.                  ' *7” v

Art.32 Caii de trap importați                                                                  |

 • (1)    . .                                                                ’osnrz.

Sunt cai din rasa trăpaș cu proprietar român, importați cu certificat de export defihftțv/dupăzdata^e 31 decembrie a anului nașterii.                                                                  Nfț             . z

to.

Art.3 3 Caii importați

(1)

Caii importați vor alerga sub numele lor, urmat obligatoriu de sufixul tarii de origine. Pentru România, rasa trăpaș, se va folosi RO, (provizoriu) respectiv ROSB.

Art.34 Caii cu probleme

(1)

Trăpașii orbi sau cu alte afecțiuni cronice ce le pot limita performantele nu pot participa la curse.

 • (2)

Iepele gestante au voie să alerge în curse, în maxim 4 luni de gestație și la 6 luni după fatarea unui mânz viabil.

Art.35 Distantele de alergare funcție de vârsta calului

d)

Caii de 2 ani concurează între ei pe distante de 1600 - 2025m.

(2)

Caii de 2 ani după calificare pot alerga numai intre ei și cu caii de 3 ani pana la data de 1 Octombrie, după acestă dată proprietarii decid și sunt răspunzători de înscrierea acestora în curse cu cai de alte vârste.

 • (3)

Caii de 3 ani concurează pe distanțele de 1600 m și peste.

 • (4)

Caii de 4 ani și mai în vârsta concurează pe distante de 1600 - 4200m, iar cu începere de la 1 August și în probe cu 2 reprize (hit-uri) și în 3 hituri de sprint pe distante scurte (200 m) constituite în semifinale și finala.

(5J

Caii vor alerga în curse grupați astfel:

 • •   2 ani

 • •   2 și 3 ani

 • •   2+ (2 și mai în vârsta)

 • •   3 ani

 • •   3 și 4 ani

 • •   4 ani

 • •   5 ani

 • •   3+ (3 și mai în vârsta)

 • •   4+ (4 și mai în vârsta).

Art.36 Ritmicitatea evaluării energetice

 • (1)

Intervalele între cursele susținute de un cal trebuie să fie astfel:

 • •   Pentru caii de 2 ani, proprietarii sunt răspunzători și decid intervalul la care pot fi înscriși în cursă.

 • •   Caii de 3 ani și mai în vârstă pot alerga săptămânal.

Art.37 Modul de handicapare și încărcarea cailor

d)

Pentru cursele ordinare handicaparea cailor se face conform condițiilor stabilite pentru fiecare cursa.

 • (2)

în cursele semiclasice și clasice - record, valoarea de start va fi dată de media celor mai bune valori din categoria I și II de vârsta cea mai mică, respectiv:

 • •   La 2 ani -> 1:27.0

 • •   La 3 ani-> 1:25.0

 • •   La 4 ani -> 1:23.0

 • •   La 5 ani -> 1:21.0

<3)

Pentru cursele de trap obișnuite încărcarea se va face în baza tuturor victoriilor obținute (curse de trap obișnuite, premii clasice și semiclasice).

(4)                                                                    /

încărcările în premiile clasice și semiclasice se fac în baza victoriilor obținute în aceste premii. («)                                                                                    ■Uej'

Nu se admite o încărcare mai mare de 25 metri.                              țr .

(8)


La handicaparea după record se va ține cont de un handicap de 25m pentru fiecare ’ 2 secun^d^ record. Handicapul maxim este de 75m.                                                           ‘l‘o

(7)

Pentru curse în care participă numai cai de 2 ani, handicapul maxim va fi 50m.

Art.38 Descărcările cailor

(D

Reprezintă modul de egalizare a șanselor cailor. Descărcările se fac la începutul fiecărui trimestru.

Art.39 Sosirea „cap la cap”

(<)

în cazul de sosire „cap la cap”, fiecare din caii clasați la locul I este considerat câștigătorul cursei/probei.

(2)

Suma valorica a premiilor acordate pentru locurile de sosire cap la cap se repartizează în mod egal cailor considerați sosiți „cap la cap”.

(3)

încărcările se aplica fiecăruia din caii sosiți „cap la cap”.

Art.40 Evaluarea recordului calului

 • (1)

în cazul recordului trăpașilor stabilit în cursele de trap cu plecarea autostart /start lansat, recordul realizat va fi valabil numai la cursele cu plecare autostart/start lansat. Pentru handicaparea calului în cursele cu banda va fi folosita o valoare cu 2 secunde mai mare decât recordul său la autostart /start lansat. Dacă recordul de bandă este doar cu o secundă mai slab, egal sau mai bun decât cel de autostart/start lansat se va folosi acest record pentru handicaparea în cursele cu bandă.

 • (2)

în cazul recordului trăpașilor stabilit în cursele de trap cu plecare autostart și bandă, recordul realizat va fi valabil numai la cursele de acest fel (record).

 • (3)

La cursele de trap cu start lansat, caii se vor alinia la o distanță de 200 de metri de linia de start. La acest tip de curse de trap, recordul va fi același ca la cursele de trap cu plecare autostart.

 • (4)

Caii pot participa numai o singură dată pe reuniune în cursele de trap, excepție fac cursele de trap ale căror condiții speciale prevăd reprize (hit-uri).

Art.41 Condiții de participare la cursele de trap pe Hipodromul Ploiești

 • (1)

Pentru a participa la curse caii rasa trăpaș născuți în România, trebuie să aibă următoarele documente:

 • •   certificarea rasei și a originii de către Autoritatea de Stud-Book,

 • •   pașaport individual completat la zi cu acțiunile sanitar veterinare.

 • (2)

Pentru a participa la curse cai rasa trăpaș din țări ale UE sau în afara UE (importați), trebuie să prezinte următoarele documente:

 • •   certificat de export temporar sau definitiv, emis de Autoritatea de Stud-Book din tara respectiva

 • •  acordul participării la curse emis de Autoritatea de Stud-Book din România.

 • •  pașaport individual complet cu acțiunile sanitar veterinare la zi conform normelor în vigoare.

<3)

Pot participa la curse doar caii care au trecut proba de calificare, conform prezentului regulament, cu excepția celor calificați și alergați în curse pe alte hipodromuri.

(4>

Caii participa în curse cu obligația de a avea îndeplinit baremul cu timpul de calificare conform baremului stabilit prin prezentul Regulament

(5)

Caii străini înscriși într-un Registru de antrenament în afara tarii, vor putea alerga pe hipodromulPloiești în curse „open’Vdeschise pentru invitați conform calendarului de curse.                                   C-

<•>..                                                                   A

Can străini pot alerga și în alte curse deschise, dar sponsorizate de terți.

<7>

Pentru a participa în curse semiclasice, caii indigeni sau străini cu certificat de ex^^dbjfîhițiv^^Difie^fie înregistrați cu minim 30 de zile în avans într-un registru de antrenament și sa alerge cel puți^6).ctifsa prdina^. în-una din cele doua reuniuni premergătoare celei în care se dorește sa participe.

(8) „

Cu aprobarea conducerii Organizatorului de curse, pot fi programate curse și cu alte rase de cai.

(»)

Caii vor alerga în curse publice numai dacă sunt înscriși într-un Registru de antrenament.

(«)

Caii pot participa în curse în următoarele limite de vârstă:

 • •   Iepele de la vârsta de 2 la 10 ani inclusiv.

 • •  Armăsarii de la vârsta de 2 la 12 ani inclusiv.

(ii)

Menținerea și participarea în curse pe Hipodrom a cailor mai vârstnici se face cu aprobarea conducerii Organizatorului de curse, la propunerea proprietarului și cu avizul medicului veterinar.

Art.42 Condițiile de participare la Derby și Criterii

(D

Participarea în Derby este permisă celor mai buni 12 cai indigeni din generația de 4 ani (respectiv cele mai bune recorduri și sume câștigate după caz), cu condiția ca aceștia să fi participat la doua din cele 3 premii semiclasice pregătitoare cursei de Derby.

(2)

Premiul de încercare este obligatoriu pentru caii candidați la Derby. Excepție fac caii retrași/medical sau opriți medical.

 • (3)

In Derby, în cursele premergătoare acestuia și în cursele clasice nu pot participa armăsarii castrați.

 • (4)

Derby-ul de trap se poate desfășura și cu un minim de 2 cai.

 • (5)

în Criteriile cailor de 2 și 3 ani vor participa caii indigeni, din categoriile de vârstă respective (cele mai bune recorduri sau sume câștigate, după caz) acordându-se prioritate celei mai bune plasări în cursele pregătitoare. Dacă nu se îndeplinește cvorumul de cursă se poate completa cu cai românești care au cele mai bune plasări în cursele semiclasice pregătitoare.

 • (6)

In Premiul de Consolare nu participa câștigătorul de Derby și dacă nu se îndeplinește cvorumul de cursa pot participa și alți cai de 4 ani importați cu certificat de export definitiv.

Art.43 Performante contradictorii

(D

Când performanța este mai înceată decât recordul calului, dacă recordul a fost stabilit cu cel mult 3 luni înaintea probei, iar în caz contrar față de media ultimelor 3 performanțe pentru toate categoriile de vârstă:

 • •  cai categoria 1-3 secunde,

 • •   cai categoria II - 4 secunde,

 • •   cai categoria III - 5 secunde.

(2)

Când performanța marchează un salt mare de valoare, dacă recordul a fost stabilit cu cel mult 3 luni înaintea probei, iar în caz contrar față de media ultimelor 3 performante pentru toate categoriile de vârstă:

 • •  cai categoria 1-2 secunde,

 • •   cai categoria II - 3 secunde,

 • •   cai categoria III - 4 secunde.

 • (3)

Nu se iau în considerare primele trei alergări ale cailor de doi ani.

 • (4)

Arbitrii curselor de trap vor aprecia de la caz la caz, performanțele susceptibile de a fi considerate contradictorii, luând în considerare cauzele de ordin obiectiv, care au împiedicat un cal de a arăta valoarea reală (starea pistei, incidente de parcurs, accidente de hamașament sau sulky, potcovit, reintrarea în probă după o pauză de 30 zile minimum), sau care au determinat un spor de valoare prea mare etc.

CAPITOLUL V. întocmirea programelor o

j                                                 ,      5 '*■" 3 țS

Art.44 Calendarul alergărilor                                                 U 7 '        , •   < ’’ ■

<1>                                                                          7

Calendarul alergărilor de trap cu menționarea probelor clasice și semiclasice se întocmește de către Organizatorul de curse, anual, la începutul fiecărui sezon de alergări.                           ’ *7“ o i t *

(2 )

Detalii privind: grilele de start, întocmirea programelor, așezare cai în cursa, afișare, dat partanți etc. sunt atribuțiile Organizatorul de curse legate de programarea curenta a reuniunilor hipice conform calendarului.

Art.45 Condiții de desfășurare a alergărilor de trap

 • (1)

Pe orice Hipodrom, în programele publice de curse de trap, se organizează alergări de condiție, după performanta în funcție de posibilități. Pentru participarea la curse proprietarii de cai plătesc o taxa de participare care este de 5% din premiul cursei respective.

 • (2)

Pentru probele de calificare nu se percep taxe de participare.

O)

Dacă într-o reuniune de trap nu se îndeplinesc condițiile minime de 4 curse și 6 cai în fiecare cursa, aceasta nu va avea loc, exceptând reuniunea de Derby.

(4)

Dacă în premiile premergătoare Derby-ului de trap (Premiul Constantin și Elena, Premiul Carpați și Premiul de încercare) nu se îndeplinesc condițiile de cvorum pentru realizarea reuniunii/premiului respectiv, caii înscriși partanți în aceste premii vor participa în Derby-ul de trap.

<1 2 3 4)

în premiul de încercare și Derby-ul de trap aleargă doar caii indigeni.

(6)

într-o cursa de trap, nu pot alerga mai mult de 2 cai din aceeași formație, cu aprobarea Organizatorul de curse, poate alerga și al treilea cal, excepție făcând Derby-ul de trap al României și cursele premergătoare acestuia.

Art.46 Categorii valorice cai

d)

Caii se împart în categorii după record în funcție de vârsta.

(2)

Categoriile valorice de cai se constituite astfel:

Categorie

2 ani

3 ani

4 ani

5 ani și mai în vârsta

I

1:26.5 și mai iute

1:24.5 și mai iute

1:22.5 și mai iute

1:20.5 și mai iute

n

1:26.6-1:30.5

1:24.6-1:27.5

1:22.6-1:24.5

1:20.6-1:23.5

ni

1:30.6-1:35.5

1:27.6-1:32.5

1:24.6-1:27.5

1:23.6-1:25.5

(9)

Vor fi înscriși în curse de recalificare caii:


caii care trec la alta vârsta și nu au record conform categoriei aferente care au fost descalificați sau veniți departe de trei ori consecutiv care nu au alergat într-o cursa oficiala timp de 6 luni pentru care exista solicitări din partea comisiei de arbitraj

<10> v ,<

Categoria unei curse (I, II sau III) este data de media aritmetică a categoriilor cailor ce participa în aceasta cursa. în caz de egalitate, câștig de cauză o are categoria superioară.

Art.47 Condiții înscriere în cursa

C)

Caii care nu îndeplinesc baremul de record pentru a se înscrie cel puțin în categoria a IlI-a nu vor putea participa în cursele de trap.

Art.48 Modul de înscriere al cailor în curse pe Hipodromul Ploiești

< 1 >

 • •  INIȚIEREA UNEI REUNIUNI - organizatorul afișează condițiile curselor PROPUSE în concordanta cu calendarului anual și elemente organizatorice concurente precizând data și ora de închidere a înscrierii partanților.

 • •  ETAPA DE ÎNSCRIERE - se înregistrează la Organizatorul de curse din partea proprietarului calul partant cu indicarea conducătorului în alergare și cursa la care se înscrie acesta. înregistrarea unui cal partant este validata prin achitarea taxei aferente de înscriere.

 • •  EVALUAREA ÎNSCRIERILOR (24h) - se publica grilele cu caii înregistrați la închiderea înscrierilor. Dacă cursa în care a fost înscris un cal nu îndeplinește condițiile de cvorum, proprietarii au posibilitatea, în acesta perioada, de a opta la înscrierea calului/cailor, într-o alta cursa. în perioada de evaluare a înscrierilor. Organizatorul de curse poate solicita proprietarilor de cai sau persoanelor împuternicite, să dea completări de cai la lista de partanți depusa la etapa de înscriere în cazul în care nu exista numărul de cai suficienți pentru a asigura cvorumul pe cursa sau Reuniune. Completările vor fi efectuate pana la expirarea perioadei de evaluare prin achitarea taxelor aferente înscrierii.

 • •  ÎNCHIDEREA ÎNSCRIERILOR - Este la 24h după publicarea grilelor de start.

 • •  VALIDAREA DESFĂȘURĂRII UNEI REUNIUNI - se face prin publicarea Programul oficial al reuniunii întocmit conform înscrierilor, valide cuprinzând cursele la care s-a asigurat cel puțin cvorumul minim necesar desfășurării alergării conform prezentului regulament cu precizarea participanților, categoriei alergării, condițiilor de start și fondului de premiere asigurat.

U)

în cazul în care nu s-a asigurat cvorum pentru cai înscriși taxele vor fi reportate pentru alte evenimente hipice viitoare.

 • (3)

Reglarea taxelor de înscriere, în condițiile în care cursa este de o alta categorie decât cea pentru care s-a efectuat taxa de înscriere, se face la următoarea înscriere în curse.

 • (4)

După plata taxei de înscriere, caii nu mai pot fi retrași, decât cu avizul special al medicului veterinar oficial al reuniunilor de trap. In acest caz taxa de înscriere nu se recuperează.

 • (5)

Proprietarii care dețin un singur cal și doresc participarea la reuniune, au obligația sa-1 înscrie personal sau prin reprezentantul doar în etapa de înscriere.

Art.49 Condiții de alergare în reprize

<i)

într-o probă cu reprize se retrag din oficiu, din reprizele următoare, caii care nu au terminat parcursul și aceia care au terminat la mai mult de 6 secunde de câștigător. Caii care au un motiv justificat avizat de comisia de arbitraj de a nu termina repriza la 6 secunde de câștigător, vor participa la celelalte reprize. Repriza a doua se va disputa chiar dacă rămân doi cai.

(2)

Clasamentul în proba cu reprize se face după suma punctelor obținute în fiecare repriza conform următorului tabel:

 • •  Locul 1=10 puncte.

 • •  Locul II = 5 puncte.

 • •   Locul III = 4 puncte.

 • •  Locul IV = 3 puncte.

 • •  Locul V = 2 puncte.

Locul VI = 1 punct.

*                                 1 •                                                                                                                                                                      -                Al’-i ...

In caz de egalitate la puncte se declara câștigător calul cu cel mai bun record^nregistrat în reprize. Se va încărca cu cursa câștigată numai calul câștigător în urma punctajului obținut din cumulul cele doua reprize Lv-’-

KW /     '

(4)

Intervalul dintre reprize este cel puțin 50 minute.

' y '- * '                             Z ' V*

Art.50 Programul de alergări și distribuția fondului de premiere pe curse la 6 reuniune V4

(1) '

Programul unei reuniuni de trap și valoarea fondului de premiere se stabilesc de către Organizatorul de curse în funcție de bugetul acordat și sponsorizări, respectând valoarea categoriilor de concurs. (în ordine: categoria III, categoria II, categoria I, premii semiclasice, premii clasice, Derby)

(2>

Fondul de premiere al reuniunii se distribuie pe curse conform următoarei grile de calcul:

 • •   Categoria II = 1,5 x categoria III

 • •   Categoria I = 2 x categoria III

 • •   Cursa semiclasica = 3 x categoria III

 • •   Cursa clasica = 4 x categoria III

 • •   Derby = 10 x categoria III.

(3)

Premiul pentru categoria III este stabilit la valoarea de 400 lei

Art.51 Condiții desfășurare și distribuția premiilor la o alergare

CD

O cursă trebuie să aibă minimum 6 cai. în cazul în care se retrag caii medical (numai de către medicul veterinar oficial al reuniunii - consemnat în procesul verbal), cursa se va desfășura și cu minim 2 cai.

(2)

Distribuția fondului de premiere și numărul premiilor acordate într-o cursa de trap se va face astfel:

 • •   La 6 cai participanți într-o cursă, se premiază primele 3 locuri astfel:

 • • locul I - 50%,

 • • locul II-35%,

 • • locul III-15%.

 • •   Pentru 7 sau 8 cai participanți într-o cursă, se premiază primele 4 locuri astfel:

 • • locul 1-45%,

 • • locul II - 30%,

 • • locul III-15%

 • • locul IV-10%.

 • •   Pentru 9 sau mai mulți cai participanți într-o cursă, se premiază primele 5 locuri, astfel:

 • • locul I - 45%,

 • • locul II-25%,

 • • locul HI-15%,

 • • locul IV-10%,

 • • locul V-5%.

<3)

Caii care au fost descalificați, distanțați, veniți departe, nu vor fi premiați.

Art.52 Alte condiții - sponsorizări

(1)

în cadrul reuniunilor se pot organiza și curse sponsorizate, condițiile în care se face sponsorizarea se stabilesc de către sponsor împreună cu organizatorul și pot consta în premierea cailor și/sau driverilor.

(2)

O cursă sponsorizată trebuie comunicată odată cu grila de start.

 • (3)

Valoarea premiilor acordate prin sponsorizare trebuie să fie precizate separat de fondul de premiere.

 • (4)

Distribuția premiilor acordate prin sponsorizare va fi precizata expres de sponsor.


x

CAPITOLUL VI. Desfășurarea curselor de Trap

i&id

Art.53 întrunirea participanților la alergări                               ;V-^sA V1

Q:- A

(i >                                                                                                                                                                     "

In ziua unei reuniuni hipice de trap, se desfășoară Ședința tehnică înaintea alergărilor cu<ceEpuținr^ibră:

<2)                                                                                                 M o CjA.}----

La ședința tehnică participa obligatoriu arbitrii, medicul veterinar, driverii și antrenorîrparticipanți la reuniunea hipica.

 • (3)

în urma ședinței tehnice procesul verbal semnat de toți participanții va consemna oficial modificările din program și deplinătatea forțelor de alergare a cabalinelor și driverilor participanți.

 • (4)

Orice modificare a programului privitoare la retragerea unui cal, la distanta ce urmează să fie parcursa într-o cursa/proba sau orice schimbare de conducător consemnată în ședința tehnică va fi adusa la cunoștința publicului.

Art.54 Accesul cailor pe pista de trap

(i)

în reuniunile de curse de trap, pista va fi folosita pentru antrenarea cailor pana cel târziu cu 30 minute înainte de startul primei curse.

In cazul în care un driver vrea să facă promincă (antrenament pregătitor pentru cursa) la un cal acesta va purta culorile formației, echipamentul oficial cu nr. din cursa respectiva și va elibera pista la comanda „10 minute până la start”.

 • (3)

La 3 minute înainte de start se blochează accesul pe pista. Caii care nu sunt prezenți la acest anunț vor fi retrași din cursa.

 • (4)

Se va respecta ora de începere a cursei stabilita prin program excepție făcând cazurile de forță majora.

Art.55 Echipamentul echipajului

ci)

Toate sulky-urile și hamașamentele trebuie să îndeplinească standardele pentru trap și următoarele caracteristici:

 • •  Lărgimea 165 cm.

 • •   Roțile protejate cu scuturi de protecție (discurile de protecție pot fi incolore sau unicolore).

 • •   Distanța între furcă și roată de 6 cm.

 • •  Arborii (hulubele) din lemn, metal sau fibra de carbon/sticla cu capetele din punctele de conectare a podului cu un înveliș din material adecvat, maxim de 30 cm.

 • •   Sunt permise doar materialele non-fluorescente în întuneric de culoare alb, negru sau maro, transparente sau opace.

 • •   Scaun special pentru cursele de trap, montat pentru a asigura o poziție corecta.

(2)

Sulky-urile și hamașamentele trebuie să fie curate și în perfecta stare de folosință.

<3>

In toate cursele de trap, conducătorii în alergare trebuie să poarte echipament în culorile și logo-ul proprietarului sau formației, aprobate de către Organizatorul de curse la începutul anului competițional sau la venirea formației pe hipodrom.

<4)

Schimbarea culorii echipamentului de curse nu se poate face în timpul anului.

 • (5)

Un proprietar (formație) poate deține doar un model de echipament (culori + logo).

 • (6)

Proprietarul cu doi sau trei cai va trebui să evidențieze al doilea și al treilea cal cu diagonale de evidențiere

(7)

Echipamentul driverului va cuprinde următoarele piese:

 • •   Pantalon lung de culoare alba.

 • •   Cazaca în culorile proprietarului sau formației.

 • •   Vesta protecție (sub cazaca).

 • •  Pe timp nefavorabil, se poate folosi un combinezon impermeabil dar pe sub echipament, fiind vizibile culorile proprietarului sau formației.

 • •  Casca.

(8)

Caii trebuie să fie bine înhămați și numerele din program aplicate vizibil.

Antrenorii sunt răspunzători de starea în care se prezintă sulky-urile, hamașamentele și îmbrăcămintea conducătorilor.

Art.56 Comenzile de pregătire a startului la bandă                               .       ‘

in                                                              ' al

 • •  De la “10 minute pana la start” până la “3 minute până la start” caii se încălzesc în vederea luării startului.

 • •   La „5 minute pana la start” caii sunt la ultima încălzire.

 • •  La „3 minute pana la start” caii se îndreaptă spre locurile de plecare, fiindu-le interzise prin personalul auxiliar alte încălziri (plecări false) și se blochează accesul pe pistă.

 • •   La „1 minut pana la start - întindeți benzile, încetați jocurile” caii încep poziționarea în locurile de plecare, conform liniilor stabilite prin numerele din program și sunt în așteptarea ridicării steagului de către starter.

 • •  La „15 secunde pana la start” caii se îndreaptă spre pista.

Art.57 îndatoririle Conducătorilor la start Ia banda

 • (1)

Conducătorii trebuie să cunoască distanta de la care trebuie să plece calul respectiv, care va fi anunțată de către starter.

Art.58 Cai nervoși la start la bandă

(1)

Pentru caii nervoși care întorc sau pleacă greu, arbitrii pot autoriza la cererea antrenorului sau a driverului, ca un îngrijitor să ajute calul, cu condiția de a nu împiedica pe ceilalți cai. îngrijitorul ajută întoarcerea calului doar în spațiul din interiorul alveolei, în cazul plecărilor din alveola. în cazul plecărilor din pista, persoana care ajuta la întoarcerea calului, se asigura ca nu jenează ceilalți participanți în cursa.

Art.59 Incidente în perioada de pregătire a startului Ia bandă

(1)

Dacă unui cal i se defectează hamașamentul, sulky-ul, potcoava sau alte accesorii după prezentarea la locul de plecare, starterul va anunță comisia de arbitraj, care prin anunțul „cal la grajd”, acordă maximum 10 minute pentru a face reparațiile necesare. Dacă reparațiile depășesc cele 10 minute, calul va fi retras oficial.

 • (2)

Starterul are în atribuții verificarea defecțiunii anunțate de driver.

Art.60 Reorganizarea ordinii în grila la start la bandă

 • (1)

Arbitrii judecători pot aproba deplasarea unui cal nervos care a provocat o plecare greșită, înapoia celorlalți cai din grupa sa.

 • (2)

Dacă sunt mai mulți cai concurenți în asemenea situație, se vor deplasa toți în rândul al doilea din grupa sa, ocupând locurile începând de la coada în ordinea numerica din programul oficial.

Art.61 Condiții de desfășurare start Ia bandă cu comenzi mecanice

 • (1)

Numărul de cai participanți nu poate depăși 14 cai.

 • (2)

Când toți caii se găsesc rânduiți la locurile lor, intra sub incidența starterului care ridica steagul.

 • (3)

în cazul startului obișnuit, caii se întorc la locurile lor, între benzile care indică distanțele, plecând în probă după comenzile starterului.

 • (4)

La plecările din alveole, volta este obligatorie.

 • (5)

Confirmarea plecării se face prin lăsarea în jos a steagului.

 • (6)

Comenzi START mecanic:

 • •  “Pregătiți-vă de plecare” - secunda ( 10 )

 • •  “Luați locurile” - secunda ( 7 )

 • •  „Cinci” - secunda ( 5 )

 • •  „Patru” - secunda (4)

 • •  „Trei” - secunda ( 3 )

 • •  „Doi” - secunda ( 2 )

 • •  „Unu” - secunda ( 1 )

 • •  „START”

 • •  La 1 se eliberează banda și la „START” începe cronometrarea.

(7)

Startul propriu-zis - Start voltat „V”:

 • •   Când steagul este ridicat și primul cal din linie intră în pistă, intră în funcțiune banda sonoră, dispozitivul de countdown sau portavocea.

(«)

START VOLTAT din alveolă


7

6

^5

4

3

2 ^1


14

^13 *^12 ^11 ^10

9

8


◄— “Unu”

( secunda 1)


.....-.........—“Luați locurile”

tr 7 U-14 2000      ( secunda 7)mo


Hi


“Pregatiți-vă de plecare”

(secunda 10 )


“Pegatiți-vă de plecare”

(secunda 20 )


Art.62 Condiții de start fals la alergarea cu plecare din alveolă

(i)

Depășirea stâlpului distanței la intrarea în pistă, ruperea sau intrarea în oricare din benzile în care este încadrat, împiedicarea celorlalți cai de a pleca normal sau orice altă acțiune neconformă prezentului regulament, se sancționează de către Comisia de arbitri. Pentru producerea a doua starturi false echipajul respectiv va fi exclus din alergare.

(2)

Startul fals este considerat:

 • •   Crearea de avantaj prin depășirea stâlpului de plecare,

 • •  Accidentul unui concurent,

 • •  Nervozitate excesivă a unui cal partant,

 • •   Nerespectarea poziției în start,

 • •   Interferența cu alt cal la start.

Art.63 Disfuncționalități ale instalației de start mecanic alveolă

(D

în cazul nefuncționării instalației de plecare mecanică, plecarea se dă ca la startul manual, cu deosebirea că benzile sunt ținute cu mâna de manipulanții de benzi. Comenzile se anunță prin stație, iar în cazul nefuncționării acesteia, se anunță prin portavoce.

Art.64 Condiții de desfășurare autostart

In afara plecărilor cu benzi, start mecanic, se mai pot da plecări lansate cu autostart sau start lansat.

(2)

în spatele mașinii vor fi poziționați caii pe linii, în funcție de numărul de participanți:

 • •   In prima linie, numerele 1 -6, direct în spatele aripilor de mașină.

 • •   în a doua linie, numerele 7-12.

 • (3)

Dacă unul sau mai multe echipaje nu participă la cursă locul acestora va fi ocupat prin alunecare.

 • (4)

Raza de colectare este între 250 m și 300 m față de linia de pornire. Mașina rulează cu 35-38 km/h. La 100 m până la linia de plecare caii trebuie să fie aliniați în spatele grilei mașinii. Accelerarea se face progresiv, corespunzător cu categoria respectivă a cailor din acea cursă.

ACCELERARE

PROGRESIVĂ                 VITEZA

Art.65 Condiții de start fals la alergarea cu autostart (D

 • •   Creare avantaj până la 40 metri.

 • •   Nerespectarea poziției în start.

 • •  Accidentul unui concurent.

 • •   Interferența cu alt cal.

Art.66 Condiții de desfășurare start lansat

In cazul plecărilor în curse de tip start lansat, caii vor fi poziționați pe linii ca la autostart, iar calul cu recordul cel mai slab va avea numărul (1).

în cazul startului lansat, caii se întorc în pistă sau alveolă la o distanță de 200m de linia ^Jtlecare:- Până la 40m de linia de plecare caii merg în trap liber stabilindu-se linia sau liniile conform pozițiilor cțift pyogfăm. "

O)                                                                y


Startul este condus de calul de la exterior care va declanșa și pornirea cronometrului;,

Art.67 Condiții de start fals la alergarea cu start lansat

d)

 • •   Creare avantaj până la 40 metri (prin creșterea vitezei față de trapul liber).

 • •   Nerespectarea poziției în start.

 • •  Accidentul unui concurent.

 • •   Interferența cu alt cal.

Art.68 Ordinea numerotării echipajelor Ia alergarea cu autostart / start lansat

(1)

în cursele cu plecare autostart/start lansat pentru categoriile I, II și III și pentru cursele semiclasice, caii vor fi numerotați după principiul cel mai slab record plasat cu numărul (1).

(2)

în alergările clasice și Derby cu plecare autostart/start lansat, caii vor fi numerotați după principiul celui mai bun record obținut la cursele pregătitoare plasat cu numărul (1)

Art.69 Disfuncționalități start lansat

(1 >

în situația când într-o alergare, urmare a unei busculade, un cal sau mai multi cai au rămas fără conducător în sulky, pentru a se preveni producerea de accidente grave se va proceda astfel:

 • •   Când calul a rămas fără conducător în prima treime a cursei, aceasta se va întrerupe și se va relua imediat.

 • •   Când calul a rămas fără conducător în a doua treime a cursei, aceasta se va întrerupe și se va relua după o pauza de 15 minute.

 • •   Când calul a rămas fără conducător în ultima treime a cursei, aceasta va continua pana la sosire.

Art.70 Tipuri de conducere

 • (1)

Alergare competitiva - este alergarea în care driver-ul conduce calul astfel încât acesta nu limitează demonstrarea performantei deținute urmărind să o îmbunătățească.

 • (2)

Frânarea calului - modalitatea de a micșora ritmul alergării de trap într-o cursă, prin care driver-ul calului condus are intenția de a obstrucționa desfășurarea în condiții normale a cursei de trap. Ea este interzisă atât calului din fața plutonului cât și a celui aflat în pluton.

 • (3)

Mersul pasiv - este interzis datorită diminuării performanței calului pe care acesta o poate realiza într-o cursă de trap. Este interzisă tuturor driveri-lor, dacă nu există un motiv bine întemeiat.

 • (4)

Conduita preventiva - orice driver trebuie să țină cont de posibilitatea de a evita orice busculadă, realizându-se prin atenție sporită, atât asupra calului pe care-1 conduce cât și a poziției celorlalți cai din cursa de trap. Conduita preventivă este valabilă și pentru caii care galopează sau prezintă alt mers în afara de trap.

Art.71 Condiții de conducere în cursă

(1)

Toți caii care au luat startul trebuie să termine parcursul.

(2)

Dacă din motive temeinice un conducător în alergare este obligat să oprească calul în parcurs, acesta va aduce la cunoștința arbitrilor motivele care au determinat oprirea.

(3)

în cazul când motivele vor fi găsite neîntemeiate se vor aplica sancțiuni.

Art.72 Condiții de conducere pe ultima linie dreaptă

(1 >

După ultima turnantă și până la sosire, caii din prima linie trebuie să-și păstreze distanța de la coardă pe care au avut-o la ieșirea din turnantă când sunt în grup. Caii veniți din spate pot depăși pe orice parte, fără jenarea adversarilor.

Alt. 73 Caii descalificați

<i)

în timpul parcursului vor fi anunțați prin stație.

 • (2)           ..                                                                                                                       I

Conducătorii cailor descalificați în timpul parcursului sunt obligați ca imediat ce a fost anunțată descalificarea, caii să fie trași spre exteriorul sau interiorul pistei, după caz, unde vor fi încetiniți. Acești cai nu sunt cronometrați.                                                                                             ';;n

 • (3)

Orice cal care galopează, tragnează sau buestrează va trebui să fie tras spre exteriorul pistei și repus imediat în trap, fără a incomoda ceilalți cai, respectând principiul conduitei preventive. Dacă nu are loc de ieșire spre exterior, va merge în ritmul cursei până la ivirea ocaziei de a efectua manevra. Ceilalți concurenți din cursă vor respecta principiul conduitei preventive pentru a facilita trecerea calului spre interiorul sau exteriorul pistei.

 • (4)

Dacă un cal este descalificat și se afla cât mai aproape de coarda el va fi „tras” către banda de refugiu, unde va fi încetinit. Caii descalificați care nu pot intra pe banda de refugiu vor continua mersul în același sens pe exteriorul pistei, în urma plutonului. în caz contrar conducătorii vor fi sancționați.

<5)

In ultima 100 de metri calul descalificat va merge cu cursa.

(6)

Caii unei formații sunt descalificați dacă unul din caii formației (echipei) este descalificat pentru jenarea cu intenție față de adversar.

(7)

Decizia de descalificare se va lua după cercetarea tuturor cauzelor care au creat o neregulă, de către arbitrii judecători.

(«)

Indiferent de poziția în cursă, va fi descalificat:

 • •   orice cal al cărui mers este neregulat.

 • •   caii care au jenat cu intenție alt adversar.

 • •   orice cal care galopează și nu este tras la exterior de conducătorul său, sau își îmbunătățește în acest fel situația lui în cursă (aprecierea se face după încetarea galopului și în raport cu poziția față de ceilalți cai care au mers la trap).

 • •  orice cal care parcurge în galop o distanță mai mare de lOOm.

 • •   la al doilea galop indiferent de distanța cursei și de distanța pe care calul a galopat, va fi considerat galop repetat și descalificat.

 • •   orice cal care a provocat 2 starturi false. Fiecare start fals este anunțat public.

 • •   orice cal care parcurge o parte din traseu fără conducător.

 • •   orice cal al cărui echipaj trece peste mai mult de două jaloane marcatoare ale pistei, cu excepția ultimului turnant, unde nu are voie să treacă peste jaloane.

(9)

Orice cal va fi descalificat când în ultima linie dreaptă va trece peste jaloane fără a fi jenat.

Art.74 Descalifică ri/sosiri departe repetate

(D

Calul descalifîcat/sosit departe, de trei ori consecutiv într-un sezon competițional, nu mai poate concura, urmând să fie recalificat.

Art.75 Descalificări pe ultima suta de metri

(1)

Orice cal în galop sau în altă alură afară de trap, pe ultima sută de metri a cursei, va fi descalificat, iar timpul acestuia va fi înregistrat pentru handicapările ulterioare și nu va fi considerat record de cariera.

Art.76 Condiția de terminare a unei curse

(1)

Cursa/proba se consideră terminată atunci când calul a atins cu botul linia de sosire.

Art.77 Condiții de desconsiderare a ordinii sosirii

(D

Arbitrii curselor de trap pot retro-clasa sau descalifica un cal, dacă s-a abătut spre coardă sau grilă, jenând unul sau mai mulți concurenți.

(2)

Un cal retro-clasat se așează în urma calului sau cailor care au suferit în urma incidentului.

Art.78 Condiții întârziere rezultat


<«> .                                       Az'

La terminarea parcursului în cazul când arbitrii vor recurge la ajutorul înregistrărilorAideo,sau fotografiei, rezultatul alergărilor va fi declarat după vizionare.

.Maaa

Art.79 Rezultat egal „cap la cap”

(1) s

In cazul când înregistrarea este neconcludenta, arbitrii vor declara “cap la cap” caii sosiți lâ focul Ir’

Art.80 Validarea rezultatului cursei

(D

Rezultatul probei este definitiv după anunțul prin stația audio.

CAPITOLUL VII. Reclamații

Art.81 Persoane cu drept de reclamație

d)

Dreptul de a reclama deciziile luate de Comisia de arbitri privind cursele de trap pe hipodrom aparține proprietarilor, antrenorilor sau conducătorilor cailor implicați în respectiva cursă.

(2)

Arbitrii judecători se pot sesiza din oficiu pentru orice nereguli sau abateri de la prezentul regulament.

Art.82 Reclamații incidente pe parcurs

d>

Reclamațiile pentru incidentele de parcurs trebuie anunțate înainte de confirmarea rezultatului de către arbitrii. în acest sens, la sosire, conducătorul care are de făcut o reclamație întoarce calul, ridica mâna și anunță prin stație Comisia de arbitri. în cazul în care Comisia de arbitri consideră necesar, invită persoanele implicate în incident în tumul de arbitraj.

Art.83 Abordarea reclamațiilor la incidentele pe parcurs

(1)

Dacă arbitrii curselor de trap primesc o reclamație sunt datori să anunțe aceasta la stație sau prin alte mijloace.

(2)

Rezultatul se anunță cu mențiunea că este provizoriu până la cercetarea reclamației care se analizează imediat după terminarea cursei.

 • (3)

Dacă reclamația este întemeiată, rezultatul poate fi modificat de către comisia de arbitraj a reuniunii, anunțându-se această modificare la stație sau prin alte mijloace.

 • (4)

Deciziile luate de Comisia de arbitraj sunt definitive pe parcursul reuniunii putând fi contestate ulterior la Comisia de apel.

 • (5)

Ordinea sosirii cailor în cursă rămasă definitivă este valabilă pe parcursul reuniunii.

 • (6)

Termenul de depunere a contestațiilor este de 5 zile lucrătoare ulterioare reuniunii desfășurate.

 • (7)

După încheierea reuniunii, reprezentanții Complexului Hipodrom vor afișa procesul verbal al Comisiei de arbitri. Eventualele contestații către Comisia de apel vor fi depuse la Complexul Hipodrom, din prima zi lucrătoare ulterioară desfășurării reuniunii, acestea trecându-se într-un registru special. Reprezentanții Complexului Hipodrom vor transmite contestațiile în format electronic către membrii Comisiei de apel în cursul aceleiași zile.

 • (8)

Membrii Comisiei de Apel trebuie să se întrunească, în vederea judecării contestațiilor, până în ziua de vineri a săptămânii premergătoare reuniunii viitoare. Dacă din motive obiective, membrii Comisiei de Apel nu se pot întruni, driverilor sancționați de către Comisia de arbitraj li se amână sancțiunea cu o reuniune.

(9)

Taxa de contestație este în cuantum de 200 lei. Dacă cel în cauza câștigă contestația, banii ii vor fi retumați.

CAPITOLUL VIII. Masuri ce pot fi \uatedeArbitrii judecători           ,3

Art.84 Măsuri la depistarea Consumului de alcool

(D

Participanții sunt obligați să se supună unui test de alcoolemie. Atunci când rezultatele testului simt de 0.1% sau mai mult alcool în aerul expirat, medicul veterinar raportează arbitrilor judecători. Arbitrii aplică o amendă în valoare de 5001ei și interzic participarea în reuniunea respectiva a driverilor cu alcoolemie. în cazul în care driverul sancționat nu poate fî înlocuit, calul nu participa în cursa respectiva.

(2)

Recidiva acestei abateri pe parcursul a 8 reuniuni, duce la o suspendare a dreptului de a conduce în curse pe Hipodrom pentru o perioada de 2 reuniuni, precum și o amendă de lOOOlei.

(»)

Orice participant care refuză să se supună unui test de alcoolemie, în conformitate cu cerințele prezentului Regulament, va fi amendat cu suma de 5001ei și o suspendare de 2 reuniuni.

(4)

In cazul în care aparatul etilotest nu este disponibil, și starea de ebrietate a driverului este evidentă, medicul veterinar anunță comisia de arbitraj, care va interzice participarea la reuniunea respectivă.

Art.85 Tipuri de măsuri disciplinare pentru abateri la participarea la alergările de trap (D

Arbitrii judecători ai reuniunilor de trap sunt autorizați să aplice următoarele masuri:

 • •  Avertisment și după caz, amenda.

 • •   Ridicarea dreptului de a conduce în curse și amendă sau retragerea licenței.

 • •  Eliminarea de pe hipodrom.

Art.86 Avertisment

d)

Avertismentul se da pentru:

 • •  Neprezentarea la Ședința tehnică

 • •   Culori schimbate a echipamentului oficial

 • •   Prezentarea cu întârziere sub ordinele starterului

 • •  Neexecutarea voltei la start

 • •   Alte nereguli constatate de arbitri (costume murdare, ținută necorespunzătoare pe sulky, om la start fără voie, dresaj necorespunzător etc).

Art.87 Amendă de 5% din fondul de premiere al alergării.

(D

Se vor sancționa cu amenda de 5% din fondul de premiere al alergării, dar nu mai puțin de lOOlei:

 • •  Cravașare neregulamentară.

 • •   Vociferări în parcurs și după terminarea cursei.

 • •   Schimbare culoar pe drum fără grup și în ultima linie dreapta dacă echipajul este în capul cursei în prima linie.

 • •  Ne-anunțarea arbitrilor despre diminuarea șansei calului în alergare.

 • •  Cumul la 2 avertismente.

 • •   Forțarea la încercări de depășire.

 • •   Provocare de start fals prin:

Depășirea stâlpului de distanță la intrarea în pistă,

 • •     Interferența cu alt cal la start.

 • •     Nerespectarea poziției în start.

 • •     Depășirea stâlpului de plecare

Art.88 Amendă SOOlei

d)

Se va sancționa cu amenda de 5001ei adresarea de injurii participanților la cursă.

Art.89 Amendă de 5% din fondul de premiere al alergării și suspendare pentru 2 reurtiunf


Se vor sancționa cu 5% din fondul de premiere al alergării la respectiva cursa conduce pentru 2 reuniuni, următoarele abateri:

 • •  Nesupunere la comenzile arbitrului de plecare.

 • •   Oprirea nemotivata a unui cal în parcurs.

 • •   Provocare a doua starturi false într-o alergare.

 • •   Diferențe (fluctuații) de valori.

 • •  Nerespectarea corecta a manevrelor când calul este descalificat sau merge în galop sau alt mers, în afara de trap.

 • •   Mersul pasiv.

 • •  Mersul între benzi cu șicanarea adversarului.

 • •  Nerespectare principiului “Conduita preventiva”

Art.90 Amendă de 10% din fondul de premiere al alergării și suspendare pentru 4 reuniuni

(i)

Se vor sancționa cu 10% din fondul de premiere al alergării la respectiva cursă și suspendarea dreptului de a conduce pe 4 reuniuni, următoarele abateri:

 • •  Schimbare neregulamentara de linie cu jenare.

 • •   Frânare brusca.

 • •  Cravașare cu jenare sau cu cruzime.

 • •  Nesusținerea șansei calului pana la sosire.

 • •   Favorizarea unui cal al aceleiași formații.

 • •   Refuzul de a se supune comenzilor și deciziilor arbitrilor judecători.

 • •   Performanțe contradictorii evidente.

Art.91 Amenda de 50% din fondul de premiere al alergării

(D

Se va sancționa cu amenda de 50% din fondul de premiere al alergării următoarea abatere:

(2)

Refuzul nejustificat de a scoate un cal pe pista în vederea alergării după înscrierea acestuia în programul reuniunii respective.

(2)

Neplata acestei amenzii până la depunerea listei de partanți atrage automat suspendarea temporară a tuturor cailor proprietarului (formației) până la plata acesteia.

Art.92 Amenda 50% din fondul de premiere al alergării și interzicere acces pe hipodrom 60 zile

(O

Se vor sancționa cu amenda de 50% din fondul de premiere al alergării, la respectiva cursa și sesizarea organelor de urmărire penala și interzicerea accesului pe hipodrom timp de 60 de zile, următoarele abateri:

 • •   Tendința de substituire a unui cal în curse.

 • •   Falsificarea pașaportului calului și a semnelor de identificare.

 • •   Refuzul de a supune un cal la recoltarea probelor pentru teste.

Art.93 Recidiva

(1)

în caz de recidiva a abaterilor la participarea curselor de trap toate sancțiunile prevăzute vor fi dublate în raport cu ultima sancțiune pentru aceeași abatere din ultimele 8 reuniuni.

Art.94 Reportarea sancțiunilor (D

Sancțiunile ramase neefectuate în cadrul unui sezon competițional, vor fi reportate în sezonul următor, indiferent de promovarea examenului de licență din acel sezon inclusiv 2019.

Art.95 Plata amenzilor

(1)

Termenul de plată al amenzilor este de 15 zile lucrătoare.

Art.96 Răscumpărarea dreptului de a conduce pentru o reuniune în urma suspendării

< 1 >

Valoarea de răscumpărare a unei reuniuni pentru care s-a suspendat dreptul de conducere este de 250lei.

(2)

Răscumpărarea se face integral pentru perioada pentru care a fost instituita sancțiunea.

O)

Nu vor putea fi răscumpărate sancțiunile de suspendare primite pentru:

 • •  Schimbare neregulamentara de linie cu jenare.

 • •  Cravașare cu jenare sau cu cruzime.

 • •  Nesusținerea șansei calului pana la sosire.

Art.97 Amenzi antrenor pentru rezultate pozitive la testul anti-doping

(1)

Antrenorul al cărui cal din antrenamentul sau a fost depistat pozitiv la testul ANTI-DOPING prin administrarea substanțelor prohibite, este sancționat cu amenda de 5000 lei, interdicția de a antrena caii pe o perioada de 6 luni și interzicerea de a intra pe Hipodrom în aceasta perioada.

Art.98 Evaluarea condițiilor de pistă

d)

Starea terenului și a vremii va fi apreciată de arbitri judecători. Se aduce la cunoștință prin înscrierea în Procesul -Verbal al reuniunii respective.

Art.99 Măsuri la performanțe contradictorii

d)

Când performantele cailor marchează fluctuații mari de valori de la o alergare la alta, în urma unei analize temeinice arbitrii vor aplica sancțiunile prezentului regulament.

Art. 100 Măsuri neachitare amenzi

 • (1)

Orice amenda neachitată de persoana în cauză duce la suspendarea dreptului de a conduce în curse (driver) și de a înscrie caii în curse (proprietari și/sau reprezentanți ai acestora).

Art. 101 Ridicare interdicții

(1)

Conducătorii sancționați nu au dreptul să conducă în curse, decât după efectuarea suspendării sau plata răscumpărării integrale a respectivei suspendări.

Art. 102 Măsuri la alte tipuri de abateri în cursă

(1)

Pentru toate cazurile de abateri săvârșite în timpul reuniunilor neprevăzute în prezentul regulament, arbitrii judecători au dreptul de a aprecia, motivând în scris în procesul verbal măsurile luate pentru aplicarea unor sancțiuni.

CAPITOLUL IX. Măsuri ce pot fi luate de Organizatorul de

curse

Art. 103 Acțiuni ale conducerii hipodromului

(1)

Conducerea Hipodromului este autorizata să defere organelor competente care asigura paza și ordinea hipodromului: (Jandarmeria, Politia locala, Poliția) participanți la reuniunile hipice (spectatori, proprietari, antrenori, driveri, arbitrii) ce nu au un comportament corespunzător bunei desfășurări a competițiilor hipice cum ar fi:

 • •  urca în tumul de arbitri,

 • •  folosesc un limbaj jignitor sau injurios la adresa participanților la activitatea de curse hipice,

 • •  amenință sau agresează fizic participanți la activitatea de curse hipice:

 • (2)

Conducerea Hipodromului este autorizata în urma analizei efectuate de către Comisia de Apel să retragă indemnizația arbitrilor care au luat decizii evident eronate pentru reuniunea respectiva.

(3)

în cazul în care exista debite restante, caii proprietarului restant către organizator, nu participă la curse până la achitarea debitului.

Art. 104 Acțiuni ale organizatorului împreună cu comisia de arbitraj

_           condiții

minime de concurs, Organizatorul de curse împreună cu Arbitrii Judecători, pot dispwe<âi^endareă3i6mșurării (        a ~               .        ......    . .   .                         .w < „ ...

decizionale și înregistrat oficial la Hipodrom. Se va informa Comisia de Apel.


In cazul unor condiții meteo nefavorabile, forță majoră sau în situația imposibilității’asigurării

-   -                -                               - -                                                 jV/S- -A

curselor, până la încetarea cauzei care au determinat-o. Se va întocmi un proces vețbâlf șerimatĂe tp^țe îpărțile decizionale și înregistrat oficial la Hipodrom. Se va informa Comisia de Apel.                   ...

CAPITOLUL X. Reglementări ANTI-DOPINQ2 m j

Art. 105 Prevederi obligatorii anti-doping

(D

Analiza probelor biologice efectuate pe caii declarați partanți nu trebuie să dovedească prezența unei substanțe prohibite de origine externă, dintre cele definite în articolul ce definește lista și pragurile acceptate sau a unui metabolit al unei astfel de substanțe.

(2)

Nici un cal nu trebuie în momentul cursei să aibă în țesuturi, fluidele corporale sau excreții, vreo substanță, considerate ca substanțe prohibite.

(3)

O substanță prohibită este o substanță care aparține uneia din categoriile de substanțe cuprinse în lista Substanțelor dopante emise de labortatoarele de specialitate cu privire la eqvinele care participa în întreceri hipice.

(«)

Cu excepția medicilor veterinari autorizați de către autoritățile competente, nicio altă persoană nu este autorizată să introducă într-un grajd sau în incinta Hipodromului în săptămâna curselor, o seringa sau un produs susceptibil de a modifica condiția fizica a unui cal. în cazul în care exista certitudinea nerespectării acestui articol, celor în cauza li se va interzice accesul pe hipodrom timp de trei luni.

(5)

Administrarea tratamentelor recomnandate de medicii veterinari eqvideelor se face strict de către aceștia și trebuie consemnta în registrele de consultații și tratamente ale fiecărui grajd. Aceste registre de evidență continua pe perioada cazării cabalinelor sunt sub urmărirea medicului veterinar al hipodromului.

Art. 106 Recoltarea probelor

d)

Recoltarea probelor biologice (urina, sânge, saliva, urina+sânge) se face sistematic la inițiativa autorităților competente, înainte sau după curse.

(2)

Câștigătorul de Derby va fi testat obligatoriu de către organizator.

 • (3)

în timpul operațiunilor de recoltarea a probelor biologice, trebuie să fie prezent: un arbitru judecător, antrenorul, proprietarul sau reprezentantul oficial al acestuia, Organizatorul de curse și Medicul veterinar al Hipodromului.

 • (4)

Toate recoltările de probe se fac în duplicate de maniera independenta. Un exemplar este prezent tot timpul pentru o contra-analiza.

 • (5)

Inviolabilitatea și anonimatul recoltării sunt garantate de Autoritățile Competente.

Art. 107 Responsabilitatea antrenorilor pentru prevenirea dopajului

(1)

Antrenorul este totdeauna responsabil de protecția și de securitatea cailor pe care ii are în grija.

(2)

Antrenorul trebuie de asemenea să se informeze asupra consecințelor tratamentelor aplicate calului sau.

Art. 108 Sancțiuni

d)

Toate infracțiunile la aceste reguli vor atrage descalificarea calului în cursa respectiva și aplicarea de sancțiuni conform regulamentului de trap.

Art. 109 Definirea substanțelor prohibite

(1)

Sunt considerate substanțe prohibite:

• substanțe care acționează asupra sistemului nervos central.

 • •   substanțe care acționează asupra sistemului cardio-vascular.

 • •   substanțe care acționează asupra funcțiunilor gastro-intestinale.

 • •   substanțe care acționează asupra sistemului urinar.

 • •   substanțe care acționează asupra sistemului imunitar.

 • •   substanțe antibiotice, anti-bacteriene și antivirale.

 • •   substanțe antipiretice, analgezice și anti-inflamatorii.

 • •   secreții endocrine și analoagele lor sintetice.

 • •   substanțe care afectează coagularea sângelui.

 • •   substanțe citostatice.

CAPITOLUL XI. Dispoziții finale

Art. 110 Valoare și premiere

 • (1)

In premii se pot distribui diplome antrenorului, driverului, îngrijitorului și proprietarului calului câștigător, precum și alte stimulente.

 • (2)

Orice forma de publicitate pe hipodrom trebuie aprobata de către Organizatorul de curse.

 • (3)

Forma de publicitate referitoare la arme, pornografie și cea care acționează împotriva interesului general al curselor de trap, este interzisa pe orice Hipodrom.

 • (4)

Sponsorizarea pentru cursele de trap pe Hipodrom va fi făcută în condițiile legii privind sponsorizarea și a prezentului regulament.

Art. 111 Distribuția premiilor

 • (1)

Premiile obținute în cursele de trap, în bani, pentru cai vor fi distribuite astfel:

 • •   70 % Proprietar.

 • •  10% Antrenor.

 • •   10 % Driver.

 • •   10 % Crescător.

 • (2)

In cazul în care crescătorul român nu poate fi localizat, în termen de 30 zile, premiu va trece automat la proprietar. Pentru caii importați, procentul de 10 % cuvenit crescătorului va reveni proprietarului.

(3)

La achitarea câștigurilor obținute prin distribuția premiilor se va ține cont de debitele restante către organizator.

Art. 112 Anularea unei reuniuni înainte de ora stabilită

 • (1)

In cazul în care anularea unei reuniuni se face înainte de ora stabilita în programul oficial, hotărârea se ia de către comisia de arbitraj a reuniunilor.

Art. 113 Fair-play

(1).

Orice persoană care încearcă să falsifice rezultatul unei probe sau încearcă să corupă personalul curselor de trap în scopul falsificării rezultatelor - indiferent dacă tentativa a reușit sau nu - precum și persoanele vinovate de complicitate vor fi excluse de pe Hipodrom și deferite organelor abilitate.

 • (2)

Se interzice oricărei persoane neautorizate să pătrundă la tumul arbitrilor cu diferite proteste ce pot influența rezultatul alergărilor.

(3)

Conducerea Hipodromului cât și arbitrii judecători au dreptul de a exclude din incinta Hipodromului orice persoană care tulbură ordinea și disciplina. Excluderea poate fi comunicată prin organele abilitate și prin notificarea în programul oficial al curselor. Această formalitate nu este necesară când o persoana este imediat exclusă din reuniunea în care a comis abaterea.

Art.114 Participare pariuri

d)                                                                               _

Se interzice tuturor persoanelor care gestionează sau au tangență cu activitatea reuniuntl^nfiipice'(gntrenori, conducători în alergare, arbitri, personalul Hipodrom), cu excepția proprietarilor de cai,/*                  ‘

orice forma.


„,.^jpâȘticîpWi^^wri su

,2>                                                                               F-w/ iW-•’ ?$’•       1

Notarea programului reuniunilor, informațiile asupra șanselor cailor, se asimilează-gu participarea lăgarjuri.

<»>                                                              \ j

Antrenorii, conducătorii de alergare și îngrijitorii de cai nu au voie să stea de vOr^qVj^Mjjsm^Mâimpt reuniunilor, fiind obligați să păstreze secretul grajdului.

Art. 115 ALTELE

 • (1)

Prezentul regulament se aplica tuturor persoanelor care au raporturi directe cu organizarea și desfășurarea curselor de trap pe hipodromul Ploiești.

 • (2)

Toate dispozițiile din prezentul regulament sunt considerate a fi cunoscute și acceptate de orice persoană care se încadrează în categoriile de mai sus.

CAPITOLUL XIII. Despre Stud-Book

Art.116 Titular

(D

Elaborarea și editarea Stud-Book-ului, eliberarea documentelor care atesta rasa și originea, pașaport, omologarea performantelor obținute la probele de calificare și ale celor obținute în cursele cu public ce se desfășoară pe Hipodrom, conform legislației în vigoare, la data elaborării prezentului regulament este în responsabilitatea autorității de Stud-Book stabilite conform legislației în vigoare pentru toate cabalinele de rasă, indiferent de natura proprietății.

Art.117 Date înscrise

înscrierea în Stud-Book se face în conformitate cu cerințele Organizațiilor Internaționale de profil la care România este afiliată sau în curs de afiliere și a legislației interne de profil în vigoare la data prezentă.

(2)

Stud-Book-ul cuprinde înregistrarea cronologică a activității productive și neproductive a iepelor promovate la reproducție, respectiv:

 • •  produșii născuți în România din părinți în linie paterna și materna, înscriși ca trăpași în Registru Genealogic autohton.

 • •   produșii obținuți din părinți importați, ambii sau unul din aceștia.

 • •  produșii importați în România și înscriși în Stud-Book-ul tarii de origine.

 • •   armăsarii reproducători.

 • •   exporturile.

 • •   performantele, atestate și omologate oficial, realizate de cabalinele înscrise în Stud-Book, în alergările pe Hipodrom în condițiile prezentului regulament.

<3)

Orice modificare, respectiv achiziționarea de noi cabaline sau import, trebuie informată în scris Autoritatea de Stud-Book.

Art. 118 Prezentarea performanțelor calului

(D

Pentru caii care au participat în curse publice se va face mențiunea celui mai bun record, stabilit în aceste curse, indicându-se și data și Hipodromul pe care a fost stabilit.

Art. 119 Publicarea statisticii rezultatelor anuale

(i)

Hipodromul are obligația de a publica la sfârșitul fiecărui an (sezon de alergări), broșura cu rezultatul alergărilor la care se adaugă clasamentele privind activitatea cailor, antrenorilor, formațiilor și conducătorilor profesioniști și amatori.

Art. 120 Transmiterea rezultatelor alergărilor.

t <)

Rezultatele vor fi transmise oficial pe suport de hârtie și electronic duQKftșcăre?fB^«pe în prima zi lucrătoare, sub forma următorului tabel:

£ <5/ lAp’M vA

.    ,   .. ,tsi w--

Nume cal

Sex

Data nașterii

Mama

Tata

Record

Proprietar 1 Antrenor

Răriți câștigați

-

/ jvy’

1

Caii vor debuta în cursele publice numai după ce vor îndeplini baremul de calificare conform prezentului Regulament. Ei trebuie să obțină pe distanta de 1800m o performanta superior celei mai slabe valori din categoria de vârsta de care aparțin. Rezultatul unei probe de calificare va fi anunțat, timpul obținut în aceste probe nu va fi folosit pentru handicaparea în cursele publice, indiferent de vârsta calului.

2

Probele de calificare se vor desfășura în cursul săptămânii sau înaintea reuniunii hipice.

3

Caii proveniți din export temporar sau definitiv calificați în țara de origine, vor participa la curse ținând-se cont de baremul de calificare stabilit în țările de proveniență.

4

Caii proveniți din export temporar sau definitiv alergați în curse, vor participa la curse ținând-se cont de recordul stabilit în țările de proveniența.

<7)

Caii străini proveniți din export temporar sau definitiv, necalificați în tara de origine, se vor califica pe hipodromul Ploiești conform categoriilor de calificare din România.

(«>

Dacă o proba de calificare are decât un singur partant, reprezentantul acestuia poate solicita însoțirea lui de către un alt cal. Performanta acestuia din urma nu va fi înregistrata