Hotărârea nr. 31/2020

Hotãrârea nr. 31 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, in vederea deplasarii la Targul de Turism de la Chisinau, in perioada 13-16.02.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 31

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești, în vederea deplasării la Târgul de Turism de la Chișinău,

în perioada 13-16.02.2020

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Referatul de Aprobare nr. 39/10.02.2020 al Viceprimarului Cristian Mihai Ganea și al consilierilor Marilena Stanciu, Larisa Băzăvan, Sorin Văduva, Marius Dinu

5                                                                                         7                                           7                                      7

Andrei și Sorescu Florina Alina, precum și Raportul de Specialitate comun al Direcției Comunicare, Relații Publice nr. 285/03.02.2020, al Direcției Economice nr. 17/04.02.2020 și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 30/10.02.2020 prin care se propune desemnarea reprezentanților Consiliului Local la Târgul de Turism de la Chișinău, în perioada 13-16.02.2020

ținând cont de Avizul Comisiei de Specialitate nr. 6 - Învățământ, Sănătate, Știință, Cultură, Culte, Tineret și Sport, din data de 06.02.2020;

în baza invitației de participare cu numărul 163/15.01.2020, înregistrată la Direcția Comunicare, Relații Publice;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art.139, alin.1, art.129, alin.2, lit. e și alin. 9 lit. c din Ordonanța de Urgență a Guvernului 57/2109, privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești, care vor participa în perioada 13-16.02.2020, la Târgul de Turism “Tourism, Leisure, Hotels” de la Moldexpo, Chișinău, Republica Moldova, după cum urmează:

  • - Dragulea Sanda

  • - Sorescu Alina-Florina

  • - Vîscan Robert-Ionuț

5

  • - Andrei Gheorghe

  • - Minea Constantin-Gabriel.

Art. 2 Direcția Comunicare, Relații Publice va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 13 februarie 2020.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ștefan DĂNESCU

9

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana-Geanina SERBINOV