Hotărârea nr. 122/2020

Hotãrârea nr. 122 privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 575/2018 privind majorarea capitalului social al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. prin aportul în numerar de către asociatul unic Municipiul Ploiești

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 122

privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 575/2018 privind majorarea capitalului social al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. prin aportul în numerar de către asociatul unic Municipiul Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești,

Văzând Referatul de aprobare nr. 153/23.04.2020 al domnului Viceprimar Cristian Mihai Ganea și Raportul de specialitate al S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEȘTI S.R.L. înregistrat sub nr. 7435/21.04.2020 prin care se propune aprobarea modificării anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 575 /2018 privind majorarea capitalului social al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. prin aportul în numerar de către asociatul unic Municipiul Ploiești;

Luând în considerare Raportul de Specialitate al Direcției Economice nr.86/24.04.2020 și Raportul de Specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 148/28.04.2020;

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 28.04.2020;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.575/2018 privind majorarea capitalului social al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. prin aportul în numerar de către asociatul unic Municipiul Ploiești;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 219/2010 privind înființarea Societății Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A. cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare ;

În baza prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. (c) și art. 196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 575/2018 privind majorarea capitalului social al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. prin aportul în numerar de către asociatul unic Municipiul Ploiești, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 aprilie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

Nr.crt.

Denumire produs

Activitate

Cant (buc)

P.U.

Valoare fara o TVA

Valoare cu TtfA°

1

camioneta dubla cabina, basculabila, 6 locuri

spatii verzi si tăieri

0

114.853,90

0,00

0,00

2

utilaj mica dimensiune multifuncțional

spatii verzi si tăieri

0

86.802,54

0,00

0,00

3

trimer

spatii verzi si tăieri

50

2.008,00

100.420,00

119.499,80

4

fierăstrău mecanic

spatii verzi si tăieri

20

1.937,70

38.753,88

46.117,12

5

secator HS (pt.tuns gard viu)

spatii verzi si tăieri

51

2.455,00

125.205,00

148.993,95

6

motocositoare

spatii verzi si tăieri

0

12.653,78

0,00

0,00

7

emondor HT

spatii verzi si tăieri

0

2.520,17

0,00

0,00

8

motocultor cu accesorii 6 -10 CP

spatii verzi si tăieri

0

16.988,24

0,00

0,00

9

motosuflante

spatii verzi si tăieri

0

1.091,60

0,00

0,00

10

motofreze pentru zapada

spatii verzi si tăieri

0

8.512,52

0,00

0,00

11

roxer ptr pregătit pamant

spatii verzi si tăieri

0

144.990,30

0,00

0,00

12

remorca cu 2 axe

spatii verzi si tăieri

0

185.578,91

0,00

0,00

13

cisterna udat

spatii verzi si tăieri

0

249.995,00

0,00

0,40

14

tractor

sere si pepiniere

1

63.298,67

63.298,67

75.325,42

15

roxer ptr pregătit pamant

sere si pepiniere

0

144.990,30

0,00

0,00

16

accesoriu sararita

sere si pepiniere

0

6.525,00

0,00

0,00

17

plug reversibil

sere si pepiniere

0

27.033,00

0,00

0,00

18

pompe alim.inst.irigat

sere si pepiniere

0

8.802,00

0,00

0,00

19

modul sera

sere si pepiniere

1

1.395.837,77

1.395.837,77

1.661.046,96

20

mașina pentru scos arbori cu balot pentru tractor 50cp

sere si pepiniere

0

117.547,00

0,00

0,00

21

atomizor

sere si pepiniere

0

2.008,40

0,00

0,00

22

mașina de prăsit intre rinduri

sere si pepiniere

0

30.879,00

0,00

0,00

23

put forat 40 ml

sere si pepiniere

0

8.311,30

0,00

0,00

24

generator aer cald cu cos

sere si pepiniere

0

6.850,42

0,00

0,00

25

autoturism utilitar

tehnic

0

63.981,10

0,00

0,00

26

camioneta dubla cabina, basculabila, 6 locuri

tehnic

0

114.853,90

0,00

0,00

27

compresor 100 1 cu accesorii

tehnic

0

4.496,00

0,00

0,00

28

compresor 500 1

tehnic

0

6.049,00

0,00

0,00

29

generator de curent si sudura cu accesorii

tehnic

0

6.999,00

0,00

0,00

30

foarfecă ghilotina

tehnic

0

30.229,39

0,00

0,00

31

presa indoit manual abkant

tehnic

0

9.027,73

0,00

0,00

32

roluitor

tehnic

0

12.621,85

0,00

0,00

33

fierăstrău vertical

tehnic

0

3.078,15

0,00

0,00

34

vait

tehnic

0

8.827,63

0,00

0,00

35

mașina rindeluire si degrosare

tehnic

0

118.408,40

0,00

0,00

36

ferăstrău circular universal 4000

tehnic

0

9.039,50

0,00

0,00

37

strung cu dispozitiv de copiere

tehnic

0

15.094,96

0,00

0,00

38

mașina universala de ascutit

tehnic

0

12.460,50

0,00

0,00

39

mașina de șlefuit cu banda

tehnic

0

9.829,41

0,00

0,00

40

Exhaustor

tehnic

0

6.758,82

0,00

0,00

Anexa nr. 1

la HCL nr. /       2020

SITUAȚIA INVESTIȚIILOR SI DOTĂRILOR

Nr.crt.

Denumire produs

Activitate

Cant (buc)

P.U.

Valoare fara TVA

- -- '

Valoare cu TVA < l,. '

41

strung universal

tehnic

0

50.385,71

0,00

0,00

42

mașina de frezat universala

tehnic

0

34.456,30

0,00

0,00

43

schela clasica

tehnic

0

46.564,00

0,00

0,00

44

sisteme supraveghere video (54 parcari)

0

11.600,85

0,00

0,00

45

autoturism utilitar cu instalație de frig

cimitire

0

173.665,00

0,00

0,00

46

instalație refrigerare pentru camerele mortuare din incinta cimitirelor

cimitire

0

4.963,64

0,00

0,00

47

autoturism utilitar

blocări ridicări

0

63.981,10

0,00

0,00

48

automacara ridicări auto

blocări ridicări

1

415.000,00

415.000,00

493.849,60

49

multifuncțional imprimanta scaner A3 color

parcari,blocări ridicări

0

11.500,00

0,00

0,00

50

sisteme supraveghere video (parcare cuza, mcb, sediu Văleni)

parcare Cuza Vodă, Văleni, Mircea cel Batran,Cimitire

0

52.070,13

0,00

0,00

51

autoutilitara

parcari

0

63.981,10

0,00

0,00

52

parcometre

parcari

45

1.533,33

689.999,85

821.099,82

53

mașina marcaj rutier

parcari

1

110.240,00

110.240,00

131.185,60

54

toalete ecologice

toalte publice

0

3.534,87

0,00

0,00