Proces verbal din 31.07.2019

Proces verbal din 31 iulie 2019


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PROCES - VERBAL


'£/


al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului PloieșL,___

din data de 31 iulie 2019

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului municipiului Ploiești, Adrian-Florin Dobre nr. 2371/25.07.2019.

*

La ședință au participat un număr de 25 de consilieri din 26 în funcție, lipsind domnul consilier Pană George.

’k'k'k

La ședință au mai participat:

Doamna Ioana Geanina Serbinov - Sef Serviciu Juridic Contencios,

Contracte

Domnișoara Zaharia Mihaela        - Consilier Juridic

Ședința a fost condusă de domnul consilier George Sorin Botez.

Dl George Sorin Botez

Bună ziua!

Suntem prezenți un număr de 24 de consilieri dintr-un număr de 25 de consilieri în funcție. Lipsește domnul consilier Pană George - viceprimar. Constat existența cvorumului.

/V.

începem lucrările ședinței ordinare de astăzi cu Imnul de Stat.

*

Astăzi este o zi importantă. Inaugurăm noul sistem de vot pe baza aparatelor pe care le aveți în față.

Ce am fost eu informat: fiecare va primi o cartelă, care este nominală și care va trebui să o folosească prin introducerea ei în acest aparat și exprimarea dreptului de vot. Când o persoană cu drept de vot intenționează să părăsească sala, definitiv sau temporar, scoate cartela, dacă este temporar vine, dar anunță secretariatul ca să fie informat sistemul de monitorizare privind faptul că nu participă la vot. în momentul în care revine în sală, anunță secretariatul, de fapt aceste dispoziții de a anunța secretariatul la ieșire și la intrare erau și în Regulament. Că nu prea îl respectăm noi, asta este o altă problemă. Anunță pentru a fi reintrodus în numărul de voturi exprimate, după care introduce cartela în aparat.

Dacă sunt întrebări?

Oricum, încet, încet o să învățăm astăzi să folosim acest sistem. Aveți trei butoane: ”yes„ care înseamnă ”da„; ”abținere” și ”no„ - adică ”nu„. Dacă sunt probleme vă rog să le ridicați acum ca să nu le întâmpinăm în timpul votului. Eu personal nu vă pot răspunde, colegii de la I.T.

O întrebare, aceste cartele la sfârșitul ședinței sau la momentul la care pleacă cetățeanul, se depun la dumneavoastră sau cum se procedează?

Aș prefera să facem așa ca să nu le pierdem. Drept pentru cgre^^b^it^rea cartelelor între ședințe se face prin predare la dumneavoastră și dumneavp^iră.le|^€^ la secretariatul ședinței. Da?                                              7 .■ /!""'          i «

Avem ordinea de zi care v-a fost anunțată si vreau să știu dacă%eî ordinea dâizf anunțată sunt modificări în sensul de retrageri de proiecte de pe ordinea d^^âBf>afte'a inițiatorilor?

Doamna Stanciu!

Dna Stanciu Marilena

Retrag de pe ordinea de zi punctul 30.

Dl George Sorin Botez

Secretariatul, luăm act.

Altele? înțeleg că nu mai sunt.

Avem o listă cu proiecte suplimentare pe care va trebui să le supunem la vot pentru a le introduce pe ordinea de zi:

Suplimentar 1 "Proiect de hotărâre privind virările de credite ale bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și ale bugetelor activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat și aprobarea contului de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 30.06.2019 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu și Zoia Staicu.”

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

24 de voturi "pentru”.

*

Suplimentar 2 "Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al— Municipiului Ploiești pe anul 2019 și aprobarea conturilor de execuție la data de 30.06.2019 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu și Zoia Staicu.”

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

24 de voturi "pentru”.

*

Suplimentar 3 "Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2021 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. - inițiat de consilierii Marilena Stanciu și Gabriel Constantin Minea.”

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

24 de voturi ”pentru”.Suplimentar 4 ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbâi "introducere teren în intravilan (24979 mp) zonă mixtă instituții ș^servipii^Șii 'c^ de comunicații și dotări aferente și zonă căi de comunicații rutiere pentru amplasâ^p motel - restaurant, stație alimentare carburanți, spălătorie auto și parcare finiri^ drum acces (SST = 40574 MP)” din care 7050 mp în intravilan Ploi^știțnr._cad.42 și nr. cad. 127247 -UTR V3.1 - inițiat de consilierii Robert Ionuț^^yF* Nicolae Mateescu, Iulian Bolocan, Sorin Văduva și Claudia Oana Sălceanu.”

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

24 de voturi ”pentru”.

Suplimentar 5 "Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploiești -inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Claudia Oana Sălceanu, Gheorghe Sîrbu Simion, Zoia Staicu și Gheorghe Andrei.”

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

24 de voturi ”pentru”.

*

Suplimentar 6 ”Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Claudia Oana Sălceanu, Gheorghe Simion Sîrbu, Zoia Staicu și Gheorghe Andrei.”

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

24 de voturi ”pentru”.

*

Suplimnetar 7 ”Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de priorități în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Ploiești - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.”

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

24 de voturi "pentru”.

*

Secretariatul, am înțeles că o parte din punctele suplimentare, pentru o logică a adoptării, vor trebui luate sau luat înainte de alte proiecte pe ordinea de zi. Corect?

Dna Serbinov Ioana

Da. Proiectul suplimentar 2 trebuie aprobat înainte de punctul 6 de pe ordinea de zi ”Primul Ghiozdan”.

Dl George Sorin Botez

Și celelalte cu bugetele, domnul Ploiești?


5

Dl Palaș-Alexandru Paul

Ar fi trebuit aprobate înaintea bugetului local.             (,

"Primul Ghiozdan’’, ca să fie lucrul mai simplu, mutăm prQfefețtitf^ ultimul adoptat astăzi.

Dl George Sorin Botez

Deci avem punctul 2 suplimentar intercalat între 5 și 6...

Dl Palas-Alexandru Paul

Lăsati-le asa. Mutati doar "Primul Ghiozdan” la sfârsit.

s                    9                             3                                                                                                                        3

Dna Serbinov Ioana


Punctul 2 de pe suplimentar revine la locul inițial și punctul 6 de pe ordinea de zi va fi ultimul pe lista suplimentară.

Dl George Sorin Botez

Care nu va fi suplimentară, va fi pe ordinea de zi aprobată cu completări.

Dl Ganea Cristian

Numărul 2 de la suplimentare rămâne acolo și punctul 6 de pe ordinea de zi după suplimentare.

Dl George Sorin Botez

Supun la vot ordinea de zi așa cum a fost ea aprobată:

Cu 24 de voturi "pentru” ordinea de zi a fost adoptată.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Domnul Președinte, pe suplimentare ar trebui cele trei bugete, chiar cele patru, vorbim de S.G.U. pentru că nu știu despre ce este vorba, urmează să mă uit în el, este vorba de Casa de Cultură, înainte de bugetul municipiului.

Dl George Sorin Botez

Luați bugetul municipiului și puneți-1 ultimul.

Dna Serbinov Ioana

Penultimul ca să rămână ghiozdanuLultimul.

Dl George Sorin Botez

Bugetul municipiului, care este punctul 5 dacă nu mă înșel...

Dna Serbinov Ioana

2 pe suplimentare.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Puneți-1 înainte de C.S.M.

DI George Sorin Botez

Bun. Acestea sunt modificările. O să vă rog secretariatul să le notați.

Supun la vot ordinea de zi cu aceste modificări:

S-a procedat la votarea electronică a ordinii de zi.

Ordinea de zi a fost adoptată cu 24 de voturi "pentru”.

A

Dorește să ia cuvântul domnul Marius Chereș care este președintele Asociației Persoanelor cu Dizabilități. O să vă rog încuviințarea să acceptăm acest cuvânt și în același timp să-i dăm cuvântul la începutul ședinței.

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?


24 de voturi "pentru”.

Vă rog, aveți trei minute!

Dl Chereș Marius                                       lK-,,

Bună ziua! Sunt onorat să mă aflu în fata dumneavoastră! iUț\           >

Reprezint Asociația Persoanelor cu Dizabilități Prahova, o asoiqiăți§’ dintrexigjc mai vechi din țară și printre cele mai mari. în momentul de față peste 760 dcftieinbți:’

Am apelat la ajutorul dumneavoastră pentru a obține un spațiu neccsârpcntru proiectele pe care le avem, și anume înființarea unei săli de gimnastică recuperatorie, cabinet de psihologie, psihoterapie de fapt, sală de socializare și o mică sală de ședințe de consiliu.

Am identificat acest spațiu cu ajutorul unor domni consilieri prezenți aici, pe Strada Bobâlna nr. 26 și dorim să vă sensibilizăm, să vă atragem atenția asupra problemelor noastre și să ne sprijiniți să obținem acest spațiu, dacă se poate cât mai repede, având în vedere că vine și iama și sunt foarte multe lucrări de făcut acolo. Tot ce facem, facem cu ajutorul unor sponsori. Deci nu suntem o povară pentru bugetul primăriei, căutăm să ne descurcăm cu posibilități proprii și fac apel încă o dată la dumneavoastră, dacă auziți de această asociație să știți despre ce este vorba, să știți că suntem unii dintre cei mai mari din țară și orice ajutor din partea dumneavoastră este bine-venit.

Vă mulțumesc și vă doresc succes în continuare!

DI George Sorin Botez

Și noi vă mulțumim!

începem lucrările ședinței cu primul de pe ordinea de zi: "Aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 27 iunie 2019.”

Au lipsit domnii consilieri Iulian Bolocan, Ștefan Dănescu, Marius-Andrei Dinu și Valentin Marcu, care nu vor particip la vot.

S-a procedat la votarea electronică:

Procesul-verbal a fost aprobat cu 20 de voturi "pentru”.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi "întrebări și interpelări”.

Vă rog, înscrieri la cuvânt!

Domnul Marcu. Cine mai dorește? Domnul Sicoie, cimitirul acela?

Dl Sicoie Florin

Astăzi nu.

DI George Sorin Botez

Altcineva. Domnul Bolocan, domnul Ganea, domnul Dănescu.

Vă rog, domnul Marcu!

Dl Sicoie Florin

Domnul Președinte, în Regulament scrie că trebuie să dați cuvântul în ordinea înscrierii. Am fost primul care am ridicat mâna.

Dl Dănescu Ștefan

V-a întrebat dacă vreți și ați spus că nu vreți.

Dl Sicoie FlorinBineînțeles că vreau, din moment ce am ridicat mâna.

Dl George Sorin Botez                               Z

Domnul Sicoie, v-am întrebat dacă doriți și ați spus că astăzi nu?

Dl Sicoie Florin

Astăzi nu la cimitire, dar m-am înscris.

Dl George Sorin Botez                                        ,

Îmi cer scuze, eu pe dumneavoastră vă asociez cu cimitirele și de

Toată lumea este de acord ca domnul Sicoie să dea frâu liber imaginației. Vă rog! Dl Sicoie Florin

Prima interpelare se referă la Spitalul Schuller. Am petrecut fără voie câteva ore acolo, în ultima săptămână de două ori, și primul lucru pe care l-am constatat este că după aceste scandaluri nesfârșite cu mizeria din spitale, cu bacterii, cu curățenie lipsă, în toalete nu era hârtie igienică, nu era săpun, nu era nimic de șters pe mâini. Cum poate un spital să fie lipsit, și este vorba de parter, cum poate un spital modem să nu aibă hârtie igienică, săpun și ceva de șters sau de uscat mâinile? Este împotriva firii și nu cred că este o situație corectă. Nu cred că spitalul, primăria, statul român sunt atât de sărace încât nu pot pune hârtie igienică la o toaletă și nu pot pune o bucățică de săpun.

Dar tot plimbându-mă prin Spitalul Schuller m-am dus din nou să văd bustul unei personalități remarcabile care este doctorul Ioan C. Negruzzi, 40 de ani chirurg șef al spitalului și director al spitalului. Bustul este făcut de un mare sculptor interbelic Ion Dimitriu Bârlad. Este o onoare pentru Ploiești că are o sculptură de Dimitriu Bârlad. Nu știu ce idiot a putut pune bidineaua pe el. Partea scrisă de pe soclul statuii, pe jumătate completată cu negru ca să poată fi citită, pe jumătate nu, și cer de urgență restaurarea statuii, revenirea la bronzul inițial pentru că este o lucrare de valoare și nu ne putem bate joc de patrimoniul și așa destul de sărac al Ploieștiului.

Și pentru că tot veni vorba de statui, presa semnalează că deja recent inaugurata statuie a lui Tache Ionescu de la "Sfinții împărați” a început să se degradeze. Pe vremuri exista un serviciu al primăriei care se ocupa de întreținerea statuilor. Și ”Statuia Libertății” și toate statuile de bronz, la câțiva ani trebuie curățate pentru că acel oxid de cupru verde sau negru lucrează. Nu cred că pentru niște sume care sunt derizorii față de bugetul Ploieștiului, nu se poate asigura acest minim de întreținere a statuilor din Ploiești.

La Parcul Municipal Vest, care reprezintă a doua mea interpelare, am văzut trei dintre statuile de la Tabăra anterioară așezate în continuare pe bârne de lemn. Deci nu au putut fi montate practic în intersecție. Sau patru. Eu am văzut trei. Deci nu m-am mișcat decât într-a zonă în care erau cele trei statui pe bârne de lemn. în schimb, plimbându-mă mai departe în parc, am văzut o oroare, un fel de masă amorfa de ciment acoperită cu bucăți de gresie așezată, tronând într-una din intersecții. Vreau să știu cine este autorul acelei orori, cum a ajuns acolo, dacă există avizul Comisiei Naționale pentru Monumente de for Public și pentru valoarea artistică a statuii și pentru așezarea acolo?

A treia interpelare se referă la o comisie despre care niciodată nu am aflat cum ia deciziile și cum pot fi contestate deciziile? Este vorba de comisia de circulație. Există în centrul Ploieștiului două treceri de pietoni care sunt unice în lume. Cea de la Hotelul Central, în care ca să ajungi de la Ceas până la Hotelul Central trebuie să faci un ”U”. Nu am văzut nicăieri lucrul acesta în lume. Și celebrele treceri de pietoni de la Hale, unde ca să ajungi de exemplu de la sediul P.N.L. de la 7 etaje până lajlale^£ti;ebuie să faci un întreg periplu. în orice țară trecerile de pietoni sunt la colțup^e' stfăzil^mu la jumătatea lor.

Și a treia problemă legată de comisia de circulație, acolo ixndev^trada ^aiari^ă^în 23 August, în Gh. Gr. Cantacuzino, pe vremuri era o linie punctată careȚțȚp^gțnit^să treci vizavi peste 23 August. Acum nu mai este. Este o line continuă.’^i^âcî de peexjktă acea linie continuă acolo.

Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Și eu!

Domnul Ganea, aveți ceva de precizat?

Dl Ganea Cristian

Mulțumesc, domnul Președinte!

După cum știți de la bun început, comisia de circulație îl are ca președinte pe domnul Primar Adrian Florin Dobre, înlocuitor pe doamna Ioana Serbinov, vicepreședinte pe mine, mi s-a pus vreau, nu vreau, înlocuitor pe domnul Eugen Prună, membru domnul Pană, etc.

Probabil, și asta era una dintre întrebările pe care vreau să o pun Direcției Juridice, dacă domnul Primar poate să-mi aleagă mie înlocuitorul în această comisie prin dispoziție, dacă este legal ca domnul Prună să facă parte din această comisie și de ce se țin comisii de circulație în lipsa mea și a domnului Primar? Pentru că legea spune că trebuie condus de Președinte. Deci lipsește Președintele, lipsește înlocuitorul Președintelui, lipsesc eu și domnul Prună conduce ședințele. Și mai dă și rezoluții și mai scrie și în plus. Aș vrea răspunsul scris. Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Și eu!

Domnul Sicoie, vă rog! Țin să vă spun că ați vorbit 7 minute. Vă rog!

Dl Sicoie Florin

Am făcut câteva interpelări legate de problema circulației. Niciodată nu am primit un răspuns. Dacă sunt niște probleme fixate acum 5 ani, 6 ani, 7 ani pot fi discutate, pot fi rediscutate, pot fi modificate. Eu nu știu pe baza cărui studiu s-a putut da această soluție aberantă de a traversa...

Dl George Sorin Botez

Pe baza aceluiași studiu în care pe strada mea I.L. Caragiale unde în mod frecvent sunt la intersecția cu Vlad Țepeș accidente datorită nerespectării culorii roși, de când a venit domnul Prună la comisie mi s-au ridicat limitatoarele, că erau ale mele personale. Eu nu mai am limitator de viteză. Deci bag în ele cât se poate.

Doriți în scris un răspuns de la Președintele comisiei? Ați ridicat niște probleme.

Dl Sicoie Florin

Din moment ce am spus că nu am primit răspuns la niciuna dintre interpelările legate de circulație, evident că aștept un răspuns.

Dl George Sorin Botez

De la Președintele comisiei. Deci notați vă rog...

Dl Sicoie Florin

De la comisie, domnul Președinte.

Dl George Sorin Botez

Am înțeles, dar semnată de Președinte. în cât timp?

DI Sicoie Florin

Nu știu cine o semnează.

Dl George Sorin Botez

In 30 de zile este o.k.?

Dl Sicoie Florin

Cum vrea Bunul Dumnezeu!

Dl Cristian GaneaDomnul Președinte, eu îmi doresc de la Direcția Juridică un punct de vedere cu privire la legalitatea constituirii și funcționării acestei comisii.

Dl George Sorin Botez

Și a deciziilor luate în lipsa Președintelui și a Vicepreședintelui.

Mulțumesc!

Domnul Marcu!

Dl Marcu Valentin

Mulțumesc domnul Președinte!

Am două probleme de ridicat. în primul rând aș dori să rog Poliția Locală să intensifice eforturile pentru eliminarea căruțelor de pe străzile din municipiul Ploiești. Știu că au făcut eforturi, dar vreau să-i rog în continuare să intensifice aceste eforturi până la eliminarea tuturor căruțelor de pe străzile municipiului Ploiești. într-adevăr au fost rezultate, dar vreau să se intensifice până la eliminarea acestei probleme.

A doua chestiune pe care vreau să o ridic în discuție și la care vreau un răspuns scris, se referă la reprezentantul autorității tutelare în consiliul de administrație al S.G.U. Vreau să mi se comunice în scris cine este această persoană și prin ce hotărâre de consiliu local a fost mandatată.

Mulțumesc!

s

Dl George Sorin Botez

___Și eu.

*

Vă rog, domnul Grigore!

Dl Grigore Constantin

Mulțumesc!

Eu tot două probleme am să expun, oarecum legată una de cealaltă.

Este perioada vacanțelor. Fiecare dintre noi avem copii mici ca și mine. Ies aproape în fiecare seară'cu copiii la plimbare. Prima problemă este legată de Sala Sporturilor Olimpia, unde nu văd sau foarte rar văd un echipaj, doar un echipaj de Poliție Locală.

Chiar nu putem să găsim 2, 3, 5 echipaje care pot patrula mai des în acea zonă? Pentru că eu nu le-am văzut și vă rog să mă credeți că singurul echipaj stătea ascuns undeva la umbră. Nepotului meu în două săptămâni i s-au furat portofelul și telefonul mobil. Probabil dacă erau și prevedeau aceste chestii, probabil nu se ajungea acolo.

Iar a doua problemă este legată de locurile de joacă. Am văzut lista și știu lista celor două zeci și șase de locuri de joacă propuse pentru reabilitare totală. întrebarea mea era către S.G.U. sau un răspuns scris, totuși restul locurilor de joacă nu putem, eu

știu că au niște fonduri sau mă rog, s-a votat bugetul. Nu pot renova și ei acele locurilor unde sunt probleme? S-au luat niște lemne de la locul de joacă de lângă Qara^d^Vest. S-au luat niște lemnisoare de la locul de joacă de pe Spătar Milescu. NuM^TnaMpiiș ......- - - ■

nimeni la loc. Iși rup copiii picioarele. Rog un răspuns pe această temă. Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!

Domnul Ganea!


-V

Dl Ganea Cristian

O să vă răspund eu domnul consilier. La primul cu Poliția Locală, într-adevăr la Parcul ”Mihai I” ar trebui domnul Vaida care este aici în sală si văd că este foarte atent la noi, ar trebui ca acel echipaj sau cei care fac parte din acel echipaj din intervenție de la schimbul trei și v-am rugat de nenumărate ori să încercați să-i mutați la schimbul doi, să se mai și odihnească, să patruleze și să fie un punct fix. Și același lucru ar trebui să se întâmple și în Parcul Municipal Vest. Ca să nu spun în toate parcurile. Dar aceste două parcuri sunt cele mai des vizitate. Mai ales că este vacanță și din ceea ce știu eu prin Parcul ”Mihai”, ”la sală” cum spun copiii, cinci, șase saci de coji de semințe zilnic se ridică. Ar trebui amendați sau puși să măture, sau alte măsuri legale.

Iar cu locurile de joacă, când vă vedeți cu domnul Primar, întrebați-1 și cât buget a prevăzut în bugetul Direcției Tehnic Investiții pentru repararea sau cumpărarea unor noi locuri dejoacă?

Dl George Sorin Botez

O să am și eu o scurtă intervenție.

Domnul Vaida?

Vaida Adrian - Poliția Locală

Vă ascult!

Dl George Sorin Botez

Ascultați-mă mai de aproape pentru că vreau să vă întreb ceva și dumneavoastră trebuie să-mi răspundeți. Am avut în comisia de ordine publică niște-discuții privind efectivele la ordine publică și v-am rugat să puneți acele echipe de intervenție să facă treabă, da? Pentru că am avut niște discuții din care a rezultat că nu sunt foarte ocupate.

Ce măsuri ați luat și de ce nu este posibil ca o echipă de intervenție de genul acesta să facă serviciul de ordine publică în condițiile, locul și timpul care a fost evocat de către colegul nostru domnul Grigore, în așa fel încât să reprezinte un element care să asigure ordinea în parcurile respective, unde ați auzit și dumneavoastră sunt asemenea probleme?

Și numărul doi, să-mi spuneți dacă este adevărat că la nivelul Poliției Locale, de pe vremea doamnei director Carmen Gheorghe există un proiect al voluntariatului legat de Poliția Locală care stă, zace acolo și este blocat din motive pe care eu nu le cunosc. Pentru că acest voluntariat ar putea să dezvolte activitatea de ordine publică.

Vă rog, la amândouă!

Dl Vaida Adrian - Director Poliția Locală Ploiești

Dacă îmi permiteți să vă răspund la prima întrebare. Activitatea echipei de intervenție este canalizată pentru asigurarea ordinii și liniștii publice și de asemenea am stabilit ca această echipă de intervenție să asigure sprijinul forțelor de ordine publică și

prin patrulare și prin staționare în zona Sălii Sporturilor cu preponderență în zilele de vineri, sâmbătă, duminică, când se cunoaște că numărul de cetățeni c£re==aj%|ng acolo crește mult mai mult față de ceea ce se întâmplă în cursul săptărnâ^^¥6t..acpțp de asemenea am aplicat sancțiuni inclusiv pe partea de nerespectafeă'7brdjmj^rii^știi publice, inclusiv pe așa-zisul mâncat de semințe. Din păcate în ultima perioadă efo^u^le noastre au fost concentrate pe situația care a apărut la nivel de ipjffî^^gfiBrit^da abandonarea de gunoi menajer pe domeniul public.

Dl George Sorin Botez

îmi cer scuze, nu vreau să vă întrerup, dar totuși simt nevoia să fac o precizare sau o întrebare suplimentară. Dumneavoastră trimiteți la problema cu gunoaiele pe cei de la intervenția rapidă? Că eu despre ei vorbeam.

Adică, atunci când colegul nostru a spus că are o rudă, nu neapărat că este rudă, dar a avut exemplul la îndemână, în buzunar și sunt acolo chestiuni legate de agresiuni, de furturi, să nu-mi spuneți că i-ați trimis pe cei de la intervenția rapidă la ghene, că nu vă cred. Sau sper să nu fie așa.

Dl Vaida Adrian - Director Poliția Locală Ploiești

Nu. Nu era vorba de ghene. Vorbim de zonele cu risc criminogen, unde și acolo se depozitează gunoi și știm cu toții care este situația din punct de vedere al anumitor cetățeni din zonă.

Dl George Sorin Botez

Bun, dar asta nu înseamnă să abandonăm niște locuri publice cu o importanță deosebită cum sunt parcurile.

Dl Vaida Adrian - Director Poliția Locală Ploiești

Bineînțeles! Eu am stabilit clar vinerea, sâmbăta și duminica, cel puțin, obligatoriu să se facă acțiuni în zona Sălii Sporturilor pe această problemă.

Dl George Sorin Botez

Ați putea să informați măcar în linii mari consiliul asupra acestui program? Pentru că personal împreună cu domnul Grigore vom face un control a acestor aspecte și vreau să știu de la ce oră la ce oră și câți oameni găsesc acolo.

Dl Vaida Adrian - Director Poliția Locală Ploiești

Practic în zilele acestea începând cu ora 1800, acolo suplimentăm echipa de intervenție.

Dl George Sorin Botez

Până la ora?

Dl Vaida Adrian - Director Poliția Locală Ploiești

Până dimineață la 600. Adică sunt situații în care se staționează până la ora 300 -400 dimineața.

Am avut situații în care au fost grătare făcute cu grupuri de până la 12 persoane, cu consum de băuturi alcoolice. Este clar că acolo o patrulă singură nu poate interveni cu eficientă.

9

Dl George Sorin Botez

Aveți dreptate. Domnul Grigore, vă rog!

Dl Grigore Constantin

A

întrebarea mea era, fiind perioadă de vacanță sunt foarte mulți bunici, foarte mulți oameni care merg cu copiii în parc. Eu consider că vineri, sâmbătă și duminică nu este suficient. Aș prefera măcar pe perioada vacanței, toată săptămâna. Dacă noi mergem io

după-amiază sau diseară acolo, o să vedeți că este la fel de plin ca și în week-end. Este perioada vacanței. De asta trebuie să ținem cont. Evenimentele nedorți^^-gj^iKtâniplat în cursul săptămânii.

Dl George Sorin Botez

Eu vă spun că din punctul de vedere al psihologiei infracto acela dai v^c două săptămâni că dumneavoastră trimiteți vineri, sâmbătă, dumini^eHșf îa'eon^diii în zilele respective și acționează de luni până joi. Pentru că sunt băieiM^^^J..M'hu le subestimați inteligența. Că este o inteligență canalizată în sots-UI -rău al comportamentului, este altă problemă.

Dumneavoastră aveți psiholog criminalist la nivelul Poliției Locale?

Dl Vaida Adrian - Director Poliția Locală Ploiești

Nu. Nu există o asemenea funcție.

Dl George Sorin Botez

Nu există, nu? Eu cred că ar trebui. Pentru că omul acela poate să descifreze comportamentul infracțional și dumneavoastră să calibrați în mod corect atitudinea. Altfel cereți sprijinul poliției naționale, care sunt convins că are așa ceva.

Vă rog, problema a doua!

Și ca să nu existe discuții, domnul consilier în drept v-a solicitat să extindeți programul grupelor de intervenție rapidă de luni până luni. Mulțumesc!

Dl Vaida Adrian - Director Poliția Locală Ploiești

Am înțeles. Voi prezenta o informare cu măsurile care au fost luate și cu programul de patrulare.

Dl George Sorin Botez

Și a doua problemă cu voluntariatul. Dacă există un astfel de proiect, poate nu stiti dumneavoastră de el si ne informați.

9    9                                                              5                                  9

Dl Vaida Adrian - Director Poliția Locală Ploiești

Cu voluntariatul, acest proiect practic a fost, să spun așa, suspendat chiar din acea perioadă în care ați făcut dumneavoastră referire, dar asta nu înseamnă că nu-1 putem relua.

Dl George Sorin Botez

Vă mulțumesc!

9

Săptămâna viitoare vreau să lucrăm împreună la acest proiect. Noi doi ne înțelegem foarte bine când vrem să facem o chestiune, după care în cel mai scurt timp aș vrea să ne concentrăm și să îl propunem consiliului pentru adoptare. Da?

Contez pe sprijinul dumneavoastră?

Dl Vaida Adrian - Director Poliția Locală Ploiești

Bineînțeles!

9

Dl George Sorin Botez

Vă mulțumesc!

9

*

Domnul Dănescu, vă rog!

Dl Dănescu Ștefan

Vă mulțumesc! Aș vrea să-i pun o întrebare domnului director Tăbârcă.

Aș vrea să vă întreb de ce nu avem pe ordinea de zi proiectul cu pietonalul Nichita Stănescu?

Dl Tăbârcă Amedeo Florin

Bună ziua! Acest proiect a fost discutat în cadrul comisiei 2 de p cadrul ultimei ședințe membri acestei comisii împreună cu reprezentant procedat la stabilirea ultimelor aspecte rămase de clarificat, îm/csenșul ;.ștabil^ti termenelor, pașilor de licitație și tuturor celorlalte amănunte necesare la fundamentarea oricărei licitații.                                                                  A " '


jaferagam. în ^/direcției au •-tS” â oricărei licitații.                                                                  ’a-'; :

După finalizarea proiectului, în urma discuțiilor avute la nivelulinstițuției^fn cadrul ședințelor de analizare a prevederilor Codului administrativ intrtft^J^igQEird1 s-a constatat că aproape sigur tot ce am stabilit la ultima ședință trebuie reluat, deoarece și acestor tipuri de licitații ar trebui să li se aplice regulile licitațiilor pe domeniul public, și anume: publicarea în Monitorul Oficial al României, se pare că nu se mai poate licitație cu strigare, trebuie doar licitație cu ofertă în plicuri și alte asemenea amănunte. Ca atare este reprogramat pentru următoarea ședință a comisiei 2. Totodată de la nivelul instituției s-a dispus eventual și solicitarea unui punct de vedere al ministerului ca să fim siguri că interpretarea dată la nivel local este cea corectă, a acelui articol.

Dl Dănescu Ștefan

Domnul Președinte, constat că și în perioada următoare vom fi printre singurele, mă rog, hai să zicem singurul oraș din România care nu va avea un pietonal. Nu știu de ce se blochează, nu știu de ce dorim să fim în coada orașelor din România. La noi nu se poate.

Nu știu domnul Tăbârcă, în momentul când s-au închiriat florarilor nu s-au închiriat tot pe baza unor licitații?

Dl Tăbârcă Amedeo Florin

Ba da, dar acum foarte mulți ani nu era în vigoare Codul administrativ.

Dl Dănescu Ștefan

Avizul comisiei a fost dat înainte de Codul administrativ. Știu că am dat aviz

3

favorabil acum vreo trei luni.

Dl Tăbârcă Amedeo Florin

Ultimele modificări și avizul final au fost după intrarea în vigoare a Codului administrativ. __

Dl Dănescu Ștefan Mulțumesc!

5

Dl George Sorin Botez Mulțumesc și eu!

■k

Domnul Bolocan, vă rog!

Dl Bolocan Iulian

Mulțumesc, domnul Președinte!

Am câteva lucruri de semnalat. Știm cu toții că în Primăria municipiului Ploiești, compartimentele sunt bine structurate, programe zilnice de lucru bine definite. Peste programele acestea de lucru, peste încărcătura asta zilnică, apar și lucrări neprevăzute. Cine le aduce la cunoștință celor de la Direcția Tehnic Investiții, celor de la Serviciul de Gospodărire Urbană? Pentru că, am mai spus-o de câteva ori și văd că au rămas nerezolvate, sunt niște probleme. Haideți să mai îmbunătățim un pic imaginea Ploieștiului. Sunt cratere pe Șoseaua Vestului, pe strada Ghica, pe strada Râului. Am fost eu în câteva locuri semnalate de cetățeni. Nu știu dacă trebuie neapă^t^ă^xi^țe'un serviciu care să primească aceste sesizări.

în altă ordine de idei, câțiva oameni de treabă, în urmă cu ceva ani, au făcut proiect, au proiectat trotuarele de pe strada Carpenului și undeva priH|Zpnâ Ber0â§ca./CB. niște spații verzi. Pe strada Carpenului, de la Stadion puțin mai încolo, Ifc^țfâîîâ Tabaci există în aceste spații verzi, au crescut de așa manieră arbuștii și buruiârâ^căE^ân^riii ocolesc trotuarele pe carosabil. Domnule, nu mai avem și asistați sociali, măcar nu este vorba de investiții, este vorba de a întreține ceea ce ați făcut.

Semaforul de la Andrei Mureșanu, Șoseaua Nordului, este defect de vreo lună de zile. Sunt niște accidente, au fost accidente. Este greu, este ceva imposibil?

Nu trebuie să meargă un viceprimar, un primar, un consilier să constate. Nu știu care este modalitatea de a fi înregistrate aceste anomalii. Dacă este cazul, eu sunt dispus să-i ajut, eu am o listă. Există trotuare dezafectate. Nu sunt bani, bun, dar am o situație, atâtea străzi au trotuarele dezafectate. Atâtea au cratere. Bun. Analizăm ce se poate face.


Nu sunt bani, sau nu știu...


Dl George Sorin Botez

Domnul Bolocan, vă văd foarte pornit așa. Că și eu tot Ploieștean sunt. Sunt născut, crescut în Ploiești.

Vreau să vă spun că de la mine până în centru, suntem în centru da? Am o vecină care are un nepoțel și pleacă cu el cu căruciorul. Vreau să vă spun că la noi mașinile stau pe trotuar și cetățenii stau pe stradă. La noi arborii au crescut atât de mari încât rădăcinile au smuls efectiv trotuarul și alea figurează ca fiind trotuare utilizabile. Da?

Ploieștiul este împărțit în două: este un Ploiești în documentele primăriei, care arată dacă nu foarte bine, fără probleme și un Ploiești real. Primăria Ploiești trăiește într-o realitate paralelă. Nu mi-e frică să spun chestia asta. Trăiește într-o realitate paralelă, iar atunci când o tragi un pic de mânecă, spunându-i că nu știu care semafor... știți ce mi se spune: ”nu sunt bani”. Dar sunt foarte multe chestiuni care nu țin de a-ți construi o casă cu etaj ci de a-ți vopsi bojdeuca pe care o ai.

Dl Bolocan Iulian

De a o întreține.         —

9

Dl George Sorin Botez

De a o întreține. Da?

9

Această problemă este o problemă de mentalitate. Noi nu ne concentrăm din păcate, decât asupra unor lucruri care trebuie să fie mărețe, dar care nu se vor realiza niciodată. în schimb uităm că asta este mentalitatea administrației locale, de problemele de zi de zi ale cetățenilor.

9

Credeți că este nevoie ca eu George Botez să sun la Poliția Locală sau mai știu eu pe unde și să spun "uite domnule este o mașină care de trei ani stă acolo și nu o revendică nimeni”? Am făcut chestia asta la S.G.U. Ești aici, domnul director? Cât ti-a luat ca să ridici o mașină care era abandonată de trei ani pe domeniul public?

Dl Șchiopu Cristinel - S.G.U.

Trei zile.


Dl George Sorin Botez

Trei zile, da? Dar în trei ani nu a văzut-o nimeni.

Sau știți ce face? Trece pe lângă ea, o vede, se face că nu o vede.

încercați să trăiți cu chestia asta și încercați să găsiți modaliti a comunica altora că nu au făcut ceea ce trebuiau să facă, dar ei știau Cam asta este situația.


*

Vă rog, domnul!

Dl Ganea Cristian

Mulțumesc domnul Președinte!

Dacă ar trebui să răspund și să compar lista mea cu nemulțumiri cu a domnului Bolocan l-aș depăși cu mult.

O s-o iau așa ușor cu semaforul din Șoseaua Nordului cu Andrei Mureșanu. în mod sigur, doamna Iamandi, spre sfârșitul săptămânii viitoare este gata, am înțeles, investiția de acolo. De ce a durat atât? Când s-a semnat contractul?

Dna Iamandi Mihaela - Director - Direcția Tehnic-Investiții

La ultima ședință s-au primit fondurile, s-a încheiat un act adițional care este pe finalizarea procedurii. Da, a fost un accident și a trebuit să reparăm rețeaua de semaforizare.

Dl Ganea Cristian

Ați înțeles domnul Bolocan.

Vă întreb și eu: știți câți bani ați votat pentru bugetul de reparații drumuri de la Ploiești?

Dl Bolocan Iulian

Domnul viceprimar...

Dl Ganea Cristian

Răspundeți-mi, știți? Da sau nu?

Dl Bolocan Iulian

Pentru niște găurele trebuie neapărat să...

Dl George Sorin Botez

Găurelele costă domnul Bolocan.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

2 milioane din 10.                                          —

Dl Ganea Cristian

Aveți dreptate domnul Sîrbu, 2 milioane. Nu cred că vine cineva cu bitum într-o găleată să astupe așa zisele găurele de care ziceți dumneavoastră.

Dl George Sorin Botez

Iar dacă o face, vin ziarele și spun ”uite cum se cheltuiesc banii primăriei”.

Dl Ganea Cristian

Nu contest ceea ce spuneți. Este perfect adevărat.

Acum, dacă am dat ca exemplu strada Carpenului, v-aș spune că acolo municipalitatea este proprietară pe niște imobile care stau să cadă. Au de foarte mult timp...

Dl Bolocan Iulian

Vorbim de latura cealaltă.

Dl Ganea Cristian

Domnul Bolocan, dumneavoastră stați la bloc?

Dl Bolocan Iulian

Nu contează.


dincolo de gard. Lucru care este foarte rău. A dispărut acea muncă civiișă^cM| ^1^ « î— -f—. nr ax     —___„:j x „x a i _x -.:_x _______x

.....


Dl Ganea Cristian                                     Xj

iterest


Contează, pentru că eu aș fi vrut să stau în dreptul unui trotuar car^^p pot să o tund, să am grijă. Nimeni, și oamenii care stau pe stradă nu-i ințâreseai ____i_ j_____j t___________ ‘        2J&8 ”    ‘            ‘               ~   • .-•Ux'T de a sta în frumos. Toată lumea consideră că trebuie să vină cineva să-iWĂuteTnfi casei, pentru că așa plătește primăria, pentru că ei plătesc impozite dar nimMjQyîgtl să dea cu mătura un pic în fața porții. îmi pare rău, dar am vecini care dau cu mătura, am vecini care așteaptă să plouă cum este acum să-l întrebe cineva. Și după aceea ne minunăm cât de mulți bani cheltuim.

Mulțumesc!

3

Dl Bolocan Iulian

Aveți dreptate, dar în zona aceea nu locuiește nimeni. Trotuarele sunt amenajate de pe vremuri cu spațiile acelea verzi, apoi mergeți pe zona dumneavoastră Mircea cel Bătrân, Ștefan cel Mare, în zona în care sunt arborii, au crescut tufe care aproape...

Dl George Sorin Botez

Asta vă spuneam și eu.

Dl Bolocan Iulian

Vorbim de toaletare, vorbim de....


Dl George Sorin Botez

Stați numai un pic, toaletarea înseamnă bani. Se pare că nu avem bani. O să vedeți mai târziu ce nevoi avem și o să vedeți mai târziu ce o să se întâmple.

Stați un pic, aduceți-vă aminte că ați câștigat alegerile spunând că primăria este falimentară, da? Nu uitați asta. Stați să vedem mai departe. Nu o dau pe nimic. O dau pe faptul că un pic mai târziu ni se vor cere niște bani, pentru că altfel echipa Petrolul nu va avea cum să joace pe stadion că se taie curentul. Și trebuie să-i găsim.

A

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumesc, domnul Președinte!

Problemele ridicate de colegul meu domnul Bolocan sunt adevărate. Dar colegul meu trebuie să înțeleagă, că la un moment dat a ridicat problema unde pot fi reclamate sau sesizate aceste lucruri?

Există la Primăria Ploiești, un dispecerat, există un telefon, culmea este că șefa dispeceratului de la Primăria Ploiești este colega noastră din consiliul local. Se numește Staicu Zoia. Cum să fi consilier și să nu ști că toate problemele din Ploiești pot fi reclamate la acest serviciu?

Nu vă supărați pe mine, toți ploieștenii au acces la aceste reclamații.

Aveam de gând să nu vorbesc, dar trebuie înțeles o dată pentru totdeauna că aceste probleme sunt adevărate.

Dl George Sorin Botez

Deci să înțelegem că ființa de la capătul telefonului este doamna Staicu Zoia. Doamna care nu rezolvă problemele este doamna Staicu Zoia.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul Director de la Poliția Locală!

Domnul Președinte, am o singură...

L-aș ruga pe domnul Vaida să înțeleagă că este la fel de vinovat ca și operatorul de Salubritate de mizeria din Ploiești. Și dacă vreți vă dau -argumente. Operatorii fac

eforturi deosebite să aducă Ploiestiul la nivelul care merită. Adică să fie .eumțkCuiat se face cu bani.                     '                                                     \

Dl George Sorin Botez

Vă rog frumos! Eu cu domnul Ganea suntem baronii gunoaielor? N u vă da^ceSt titlu, da? Dumneavoastră potrivit filmului trebuie să fiți împotrivă. AJtî ■Ipat-^^&ă^ra?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe                          ^z’^???Z>^^/

Nu am luat-o pe arătură. Vreau să-1 rog pe domnul director de îâ'Pâji&jg Locală,


acolo unde la cap de stradă se scot astăzi gunoaie, vine operatorul și-l ridică, este inadmisibil ca a doua zi să fie la fel. Ii dăm amendă o dată, de două ori, de trei ori, de patru, dar îi dăm amendă.

Vreau să vă spun, veniți în Bereasca. Eu mă duc zilnic acolo pentru că acolo am bază de producție. Oameni buni, mașina Poliției Locale se plimbă pe strada Transilvaniei și pe toate străzile alea unde sunt mii de gunoaie, dar nu se dau jos din mașină să întrebe cine le aruncă, cum?

Astăzi se face curățenie, mâine este la fel. Nu se poate.

Oameni buni, sistemul acesta de aruncat la cap de stradă gunoaie este numai la Ploiești. Deci acest lucru acum zece ani, sau acum, mai puțin, opt ani, nu se întâmpla.

Am fost și eu director general la firma de salubritate care a făcut curățenie în Ploiești timp de aproape opt ani de zile. Dar eu nu am întâlnit să mi se arunce gunoiul la colțul străzii. Venea poliția de la secția 1,2, 3 nu are importanță, dar venea și-ți dădea amendă.

Acum avem și poliție locală, cum te plimbi tu.. .mergeți într-o zi stimați colegi pe Strada Trandafirilor din Bereasca, să vedeți dumneavoastră cum se parchează mașinile în mijlocul străzii, că este stradă foarte mare și poliția face slalom printre ele dar nu-i întreabă nimic. Peste 80% din cei care conduc mașini în Bereasca nu au carnete, nu știu să scrie. Și ei totuși conduc mașini. I-am spus și domnului comandant de la Poliția municipală, am spus la toată lumea. Mi-e frică să merg pe acolo. Nimeni nu ia nicio măsură.

Mulțumesc, domnul Președinte si să stiti că nu vreau să vă iau locul dumneavoastră ca șef al gunoaielor!

Dl George Sorin Botez

Baron.


Vă rog, domnul Ganea!

Dl Ganea Cristian

Cu ceva timp în urmă au fost niște discuții la nivel de primărie vizavi de o colegă - de-a noastră care a avut pontaje duble, un scandal care văd că a trecut și nu s-a luat nicio măsură. Aș vrea să mi se dea și mie scris din partea Direcției Juridice și de la Personal, dacă cele care au fost apărute în ziar au fost reale sau ireale sau ce măsuri s-au luat. Sau dacă au fost legale aceste două pontaje.

Dl George Sorin Botez

Spuneți numele.

Dl Ganea Cristian

Doamna Croitoru.

Tot din partea Direcției Juridice și de la Personal, și aici trebuie să implic un pic și Economicul, vreau să știu dacă, colegul nostru, domnul consilier personal al domului

Dobre, Prună Eugen care și-a dat demisia, am înțeles că a încasat niște salarii., după aceea s-a reangajat. Pe această perioadă a venit totuși la serviciu aici la poifAJ sau doar imoral?                                                  / s/ -z.....

......-s/*? ___________ „ \ Termenul aș vrea să fie până miercuri, până pe data de 7 august            V*l

— -— ---« -                  m L

_________________________„______________________________ '«W că sunt sub secretomania celebră, deoarece s-au plătit din fonduri publi^z’^MO^^?'


Dl George Sorin Botez                              VAr -

Și să comunicați vă rog și nivelul drepturilor pe care le-a încasatului

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier al domnului FRUSINA NICOLAE VLAD”.

Comisia de validare s-a întrunit și verificând documentele a decis să propunem validarea mandatului de consilier ales la data de 5 iunie 2016 în persoana domnului FRUSINA NICOLAE VLAD.

Sunteți de acord, domnul Frusina?

Dl Frusina Nicolae Vlad

Da, domnul Președinte!

Dl George Sorin Botez

Avem procesul-verbal semnat. O să vă rog să citiți și să semnați Jurământul.

Dl Frusina Nicolae Vlad

Subsemnatul, FRUSINA NICOLAE VLAD, în conformitate cu prevederile art.32(l) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local al Municipiului Ploiești următorul jurământ, în calitate de consilier local:-

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Ploiești.

Așa să-mi ajute Dumnezeu!44

Dl George Sorin Botez

Vă mutumesc!

Având în vedere faptul că s-a depus "Jurământul”, supun la vot proiectul:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 22 de voturi "pentru” și 2 "abțineri” ale consilierilor Dragulea Sanda și Vîscan Robert Ionuț, proiectul a fost adoptat.

*

Felicitări! Sunteti consilier al Consiliului Local Ploiești.

’                                                                                                                  5

Avem acum un cvorum de 26 de consilieri în funcție și 25 de consilieri prezenți. Revenim la majoritatea de 14.

& & &

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 195/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate și aprobarea componenței acestora, modificată și completată - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Este înlocuit domnul Tudor Aurelian Dumitru cu domnul Frusina în comisia nr.3.

Dacă nu sunt discuții de făcut supunem la vot proiectul:

O să reluăm votul întrucât domnul consilier Frusina nu era băgat în sistem.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 24 de voturi "pentru” și 1 "abținere” a domnului consilier proiectul a fost adoptat.

***

(®c|

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre prfe^!.ț&^»zarea j reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile ci și în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității, din unitățile preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar 2019-2020 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Marilena Stanciu, Larisa Băzăvan, Sorin Văduva, Marius-Andrei Dinu și Florina-Alina Sorescu.”

Doamna Stanciu, vă rog!

Dna Stanciu Marilena

Domnul Președinte, eu propun și vin în atenția colegilor noștri, ca toți reprezentanții în consiliile de administrație la nivelul consiliilor de administrație de la învățământul preuniversitar să rămână la fel, numai că, să nu fim într-o inadvertență, eram pregătiți pentru doi membri de la P.N.L. să intre pe funcția de consilier local, atunci rog pe cei de la direcția școli, să preia domnul Frusina și pentru domnul Neagu și pentru domnul Tudor.

Deci, în consiliile de administrație unde au fost domnul Neagu Puiu și domnul Tudor Aurelian să intre domnul Frusina.

Dl George Sorin Botez

Deci domnul Frusina intră pe toate pozițiile pe care erau domnii Neagu Puiu și Tudor Aurelian. Propunerile sunt acestea pe care le-a făcut doamna consilier.

Dacă sunteți de acord, supunem la vot proiectul:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 25 de voturi "pentru”, proiectul a fost adoptat.

Aici avem și lista ca să știți că vom ști fiecare cum a votat și o să rog secretariatul, pe baza acestor liste, la fiecare proiect să spuneți cine s-a abținut și să păstrați și prințul la aceste liste. Semnat de Secretar pentru conformitate, doamna Secretar.

Mulțumesc!

5

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflată în situație de extremă dificultate - doamna Trăistaru Nina -inițiat de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Claudia Oana Sălceanu, Constantin Gabriel Minea, Valentin Marcu și Constantin Grigore.” -Domnul Palaș, propunere?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Comisia 1 propune 5000 de lei.

Dl George Sorin Botez

Mai sunt alte propuneri?

înțeleg că nu. Supunem la vot proiectul:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 25 de voturi "pentru”, proiectul a fost adoptat.

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind alocareaunei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentruîprîj^ii^X unei persoane fizice aflată în situație de extremă dificultate - copilul Antbneș^irJ^tr^A David - inițiat de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Sanda Draguleâ^J Claudia Oana Sălceanu, Constantin Gabriel Minea, Valentin Mardk^i /^pjțMantirit- / Grigore.”

Propunerea?

DIPalaș-Alexandru Paul                                       '

Nu există o propunere.

Dna Stanciu Marilena

Se prorogă.

Dl George Sorin Botez

Prorogarea pentru cercetarea cazului, da?

Avem o solicitare de prorogare din partea domnului Palaș. Supunem la vot această propunere de prorogare:

Cine este pentru?        - 25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 25 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost prorogat.

îfc îfe &

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflată în situație de extremă dificultate - domnul PETRESCU NICOLAE - initiat de consilierii Robert Ionut Vîscan, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Claudia Oana Sălceanu, Constantin Gabriel Minea, Valentin Marcu și Constantin Grigore.”

Propunere?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Comisia 1 propune 1000 de lei.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot proiectul:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 25 de voturi "pentru”, proiectul a fost adoptat.

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Teatrului „Toma Caragiu" Ploiești -inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș-Alexandru, Claudia Oana Sălceanu, Gheorghe Andrei, Gheorghe Sîrbu Simion și Zoia Staicu.”

Discuții? Nu sunt.

Supunem la vot proiectul:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 25 de voturi "pentru”, proiectul a fost adoptat.

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Filarmonicii “Paul Constantinescu”

UI


Ploiești - inițiat de viceprimar George Pană și de consilierii Paul Palaș-Alexandru, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu, Gheorghe Sîrbu Simion și Zoia Staicu


Discuții? Nu sunt.

•                     5

Supunem la vot proiectul:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului. Cu 25 de voturi „pentru”, proiectul a fost adoptat.


35

■ V A T? l &'/ i1 ,J


Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărârfe^i^Ș^^dbarea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2019 al Administrației Sefvicîîlor Sociale Comunitare Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș-Alexandru, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu, Gheorghe Sîrbu Simion și Zoia Staicu.”

Doamna Secretar, toate aceste proiecte, au aviz de legalitate?

Dna Serbinov Ioana

Da. Are viză de legalitate, are aviz de comisie și rapoarte de specialitate.

Dl George Sorin Botez

Discuții? Nu sunt.

Supunem la vot proiectul:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 25 de voturi „pentru”, proiectul a fost adoptat.

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Școlii Gimnaziale „Radu Stanian” a Municipiului Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Claudia-Oana Sălceanu, Gheorghe Andrei, Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu-Simion și Zoia Staicu.”

Dna Serbinov Ioana

Proiectul are viză de legalitate, aviz de comisie 1 și rapoarte de specialitate.

Dl George Sorin Botez

Discuții? Nu sunt.

Supunem la vot proiectul:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 25 de voturi "pentru”, proiectul a fost adoptat.

A AA

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției anuale pentru anul 2019 a Municipiului Ploiești pentru „Asociația pentru Promovarea: și Dezvoltarea Turismului Prahova” - inițiat de viceprimar Cristian Mihai Ganea.”

Discuții?

Dna Serbinov Ioana

Proiectul are viză de legalitate, aviz de comisie și rapoarte de specialitate.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot proiectul:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 25 de voturi „pentru”, proiectul a fost adoptat.

AA A

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privjnd^îypbgrea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de repp^ptar&ăc4ăhe Municipiul Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”


Vă rog să luați act că nu particip nici la dezbateri, nici la vot

Dna Serbinov Ioana

Proiectul de hotărâre are raport negativ de la Direcția Economică^

7 nefavorabil și nu are viză de legalitate.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc! Iși asumă cineva legalitatea acestui proiect?

Tăcerea domnește asupra acestui consiliu, văd.

Dna Serbinov Ioana

Motivul lipsei vizei de legalitate este lipsa fondurilor pentru achiziție.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc! Constat că nimeni nu își asumă legalitatea acestui proiect în lipsa vizei Secretarului, drept pentru care nu intră în dezbatere.

Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 572/20.12.2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019 - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu. Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae MateeScu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

înțeleg că se schimbă o denumire a unei taxe cu altceva?

Vă rog, domnul Tăbîrcă!

Dl Tăbîrcâ Florin Amedeo - Director Direcția Gestiune Patrimoniu

Domnul Președinte, se actualizează denumirea si conținutul unei taxe.

5                 7                                                                           5              5

Dl George Sorin Botez

Nu, nivelul se modifică?

DI Tăbîrcâ Florin Amedeo - Director Direcția Gestiune Patrimoniu

Nu, nivelul rămâne.

DI George Sorin Botez

Mai sunt alte discuții de făcut?

Supunem la vot proiectul:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 25 de voturi "pentru”, proiectul a fost adoptat.

Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de*funcții ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești - inițiat de viceprimar George Pană.”

înțeleg că există un amendament.

Domnul Andrei Gheorghe, vă rog!

Dl Andrei Gheorghe

La poziția 7 din anexa 2 "consilier achiziții publice”.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot amendamentul:

Cine este pentru?       - 25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -


Cu 25 de voturi "pentru”, amendamentul a fost adoptat.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului. Cu 25 de voturi "pentru”, proiectul a fost adoptat.

Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi ”Proiect de transformarea gradului profesional a cinci funcții publice de execuție din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Discuții, amendamente? înțeleg că nu sunt.

Dna Serbinov Ioana

Proiectul are viză de legalitate.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot proiectul:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 25 de voturi ”pentru”, proiectul a fost adoptat.

** A

Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi din cadrul Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești -inițiat de viceprimar George Pană.”

Sunt discuții de făcut? înțeleg că nu.

Dna Serbinov Ioana

Proiectul are viză de legalitate.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot proiectul:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 25 de voturi "pentru”, proiectul a fost adoptat.

& ît îfr

Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi—Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Municipal Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

*

Menționăm că domnul consilier Mateescu a ieșit din sală.

9                                                                                                                                 9

*

Supunem la vot proiectul:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 24 de voturi "pentru”, proiectul a fost adoptat.

*A A

Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi, organigramei și statului de funcții ale Centrului Creșe din Municipiul Ploiești - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.”

Dna Serbinov Ioana

Proiectul are viză de legalitate.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot proiectul:

S-a procedat la votarea electronică a

proiectului

fost adoptat.

***                     /              ** k

de zi "Proiect de hotărâre privind aprar rfe iriei Municipiului Ploiești --inițiaț,dc ri .Cu 24 de voturi "pentru”, proiectul a

Trecem la punctul 22 de pe ordinea i organigramei și statului de funcții ale Prime Adrian-Florin Dobre.”

Dna Serbinov Ioana

Proiectul de hotărâre are viză de legalitate, are aviz condiționat de la comisia 7, condiționat de amendamente.

Dl George Sorin Botez

Domnul Ganea, vă rog!

Dl Ganea Cristian

Puteți să fiți mai explicit? Este cumva scoaterea la concurs a două posturi?

Dl George Sorin Botez

Nu. Este cel cu schimbarea denumirii din "Secretar” în ”Secretar General”, din "consilier” în "consilier achiziții” și schimbarea denumirii compartimentului doamnei Istrătescu, căruia i se dau competențe suplimentare dar nu i se dau oameni și nu știm care sunt competențele respective.

Dna Serbinov Ioana

Este cel la care ați depus amendamentul.

Dl Ganea Cristian

Stați așa, că am aici amendamente.

Vreți să-l citesc?

Dl George Sorin Botez

N-ar fi rău.

De ce este cu roșu?

Dl Ganea Cristian

Sunt amendamente.

Dl George Sorin Botez

Și numai acestea sunt?

Dl Ganea Cristian

Nu.

Dl George Sorin Botez

Mai sunt și altele?

DI Ganea Cristian

Da.

Dl George Sorin Botez

Și ni le puteți prezenta măcar într-o formă citibilă?

Dl Ganea Cristian

Da. Potrivit prevederilor art. 158, art. 545 și art. 546 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ se vor înființa Cabinetele viceprimarilor municipiilor reședință de județ...

Dl George Sorin Botez

Nu se vor înființa, se înființează.

Dl Ganea Cristian

...cu structură de 2 posturi, iar Cabinetul primarului mun|ei^JuL


âjrfqti, reședință de județ, va funcționa cu structură de 6 posturi față de j^^bs^^^uale^de inspector de specialitate - studii superioare de lungă durată, grad                    /

Modificările propuse la nivelul structurii aparatului de specn^i^^O^nj^hiui sunt următoarele:

 • - desființarea compartimentului Control Financiar de Gestiune cu structură actuală de două funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior;

 • - desființarea a două funcții publice de execuție vacante din care o funcție de consilier, clasa I, grad profesional superior și o funcție de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ;

 • - desființarea funcției publice de conducere vacantă de șef serviciu Dezvoltare Urbană și Metropolitană din cadrul Direcției Generale de Dezvoltare Urbană (având în vedere că numărul de funcții publice de conducere actual depășește cu un post față de numărul calculat potrivit prevederilor legale, respectiv 12% din numărul total de funcții publice din direcție) și reorganizarea compartimentului Dezvoltare Urbană și Metropolitană care va funcționa în subordinea arhitectului șef cu structură de 7 funcții publice de execuție;

 • - Compartimentul Publicitate, Valorificare Patrimoniu din cadrul Direcției Gestiune Patrimoniu (având în vedere că numărul de funcții publice de conducere actual este mai mic cu un post față de numărul calculat potrivit prevederilor legale, respectiv 12% din numărul total de funcții publice din direcție) se va reorganiza în Serviciul Publicitate, Valorificare Patrimoniu care va funcționa cu structură de o funcție publică de conducere nou înființată de șef serviciu și 7 funcții publice de execuție;

 • - desființarea funcției publice de execuție vacantă de referent clasa III, grad profesional superior din cadrul Serviciului Contracte - Direcție Gestiune Patrimoniu care va funcționa cu structură de o funcție publică de conducere de șef serviciu și 11 funcții publice de execuție;

  ___- desființarea funcției publice de conducere vacantă de șef birou Monitorizare Asociații de Proprietari din cadrul Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte (având în vedere că numărul de funcții publice de conducere actual depășește cu un post față de numărul calculat potrivit prevederilor legale, respectiv 12% din numărul total de funcții publice din direcție) și reorganizarea în compartimentul Monitorizare Asociații de Proprietari care va funcționa cu structură de 5 funcții publice de execuție;

  • - desființarea funcției publice de execuție vacantă de referent, clasa III, grad profesional superior - studii medii din compartimentul Evidență și Administrare Fond Locativ din cadrul Direcției Gestiune Patrimoniu;

  • - înființarea unei funcții publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior în serviciul Relații Publice, Monitorizare Proceduri Administrative din cadrul Direcției Comunicare, Relații Publice;

  • - transformarea unei funcții publice de execuție vacantă din consilier clasa I, grad profesional superior în referent, clasa III, grad profesional principal - studii medii din compartimentul Organizare Evenimente din cadrul Direcției Comunicare, Relații Publice.


  Funcționarii publici de execuție vor fi numiți în noile structuri- pptrivit prevederilor art. 518 alin. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nrz;57^0S.of .Mw

  Vz


  Im: h—ăi


privind Codul administrativ.

Modificări propuse prin proiectul de H.C.L. sunt:

 • - desființarea unui post de funcție publică de execuție vacantăO^d(&^i^clâșaf I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Proiecte^^țMî^â|Qic^/ H.C.L. nr. 157/30.05.2019;

 • - transformarea a trei posturi de paznic în trei posturi de muncitor calificat peisagist floricultor din cadrul serviciului Administrare Parc Municipal Ploiești Vest conform referatului nr. 576/11.06.2019;

 • - transformarea gradului profesional din asistent în superior al unui post de consilier, clasa I, din cadrul serviciului Informatică conform referatului nr.61/15.07.2019.

Următoarele posturi propuse pentru transformare prin proiectul de H.C.L. vor reveni la forma inițială cu excepția postului de referent din compartimentul Evidență și Administrare Fond Locativ, care se va desființa.

Proiectul de hotărâre se completează la art. 1 ”.. .începând cu data de 01.08.2019”, iar la art. 3 se modifică și va avea următorul conținut: ”în termen de maximum 90 de zile se va propune spre aprobare Regulamentul de Organizare și Funcționare al Primăriei Municipiului Ploiești”.

Am sărit aici, undeva mai sus:

La gradul profesional din asistent, consilier, clasa I din cadrul compartimentului Manageri Proiecte și următorul, gradul profesional din debutant, în consilier clasa I, din cadrul serviciului Dezvoltare Urbană și Metropolitană.

Dl George Sorin Botez

Având în vedere dispozițiile Codului administrativ, doamna Secretar a solicitat o pauză pentru a verifica aceste modificări, întrucât există 2 opțiuni: opțiunea 1 să dea viza de legalitate asupra modificărilor, opțiunea 2 să considere că este un fel de fond al acestei hotărâri și să reintre pe procedura de aprobare. Vă rog!

Dna Serbinov Ioana

De asemenea aș dori de la Serviciul Resurse Umane o completare la Raportul de Specialitate pe aceste amendamente. De asemenea știu că pentru unul dintre posturile propuse la desființare a fost demarată procedura de concurs.

Dl Ganea Cristian

Dacă îmi permiteți domnul Președinte, art. 45, funcțiile publice pentru care a fost demarată procedură de desfășurare a concursului nu pot fi: transformări de funcții publice în funcții în regim contractual, transformarea funcției publice din altă clasă ...prin modificarea substanțială a atribuțiilor, și ce ne interesează pe noi, atribuțiilor reduse, cu excepția reorganizării prin reducerea posturilor, ceea ce facem noi, din compartimentul în cadrul căruia este prevăzută funcția publică pentru care a fost demarată procedura de concurs.

Dna Serbinov Ioana

Da. Trebuie analizate. Dacă sunteți de acord cu o pauză...

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Dar nu vi se pare mai corect pentru că noi suntem cei care votăm, să^Ipi^râgaM, să-l amânăm, ca să-l fundamentăm și noi? Noi nu trebuie să ne fun/adaehțăm'ăce<t^ nrni#»nt9                                                                               /o??/ Zzfe.© ?'■■■


proiect?                                                       fcf 1

Eu am tot respectul pentru domnul viceprimar, dar a citțf-^ît^f^^^b'ulți amendamente pe care vrem să le citim și noi.

Dl George Sorin Botez

Domnul Sîrbu, suntem în noua procedură reglementată de Codul adnîfhfstrâfiv.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe Corect.


Dl George Sorin Botez

Procedura respectivă, pe care eu și cu doamna, prin prisma profesiei și a faptului că l-am citit, o știm, spune să facem ceea ce noi vrem să facem. Propunerea de prorogare se poate face, după ce doamna ne dă un răspuns.

Dumneavoastră, după ce doamna se pronunță cu privire la legalitate. Are mai multe variante. Drept pentru care, vom lua o pauză de fix zece minute.

Dna Serbinov Ioana

Da. La baza fundamentării va sta și completarea la raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane.

Dl George Sorin Botez

Deci avem zece minute. Ne vedem în sală peste zece minute ca să finalizăm proiectul.

*

PAUZĂ

*

Dl George Sorin Botez

Reluăm ședința. Lipsesc domnul Văduva și doamna Dragulea. Suntem la punctul 22 și avem amendamentele. Doamna Secretar, poziția față de amendamente?

Dna Serbinov Ioana

X

In_primul rând vreau să spun în calitate de Șef Serviciu al Serviciului Juridic Contencios, Contracte, care exercită si atribuțiile Directorului Executiv care are în subordine Biroul monitorizare asociații proprietari, vreau să vă spun că nu am fost consultată privitor la desființarea acestui post. Nu aș fi de acord cu ea, pentru că biroul acesta primește zeci de sesizări pe săptămână. Să intre în directa coordonare a directorului este o muncă extraordinară. Asta a fost de spus din punctul acesta de vedere.

Referitor la amendamente, acestea se încadrează în prevederile legale și în situația în care vor fi aprobate și ulterior H.C.L.-ul adoptat, va fi contrasemnată.

Am avut la bază și raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc! Vă rog domnul Popa!

Dl Popa Gheorghe

Mulțumesc domnul Președinte!

Am observat că prin aceste amendamente care au fost supuse atenției consiliului local, se urmărește în primul rând înființarea a șase posturi de consilieri, pentru domnii viceprimari câte două și două în plus pentru domnul Primar, concomitent cu desființarea altor posturi din personalul contractual și de execuție.

Așa cum spunea și doamna Secretar, din informațiile pe care^'âve^i^ș^lri directori nu au fost consultați cu privire la aceste modificări în structi^ș^m or^^igramli. a dânșilor. De asemenea consider că nu este oportun să înființăip ^ișț^|gSuri | consilieri, chiar dacă acest Cod administrativ prevede și această \j^șî.t^pâte și csă desființăm unele posturi din direcții care chiar poate sunt necesare și sunLfunct^ ar putea aduce un plus pentru activitatea primăriei. De aceea, în acestejc^^i?*am așteptat să văd punctul de vedere al doamnei Secretar, consider că este oportun în acest moment să prorogăm acest proiect de hotărâre pentru a discuta cu toți directorii din Primărie, pentru a vedea ce este cel mai indicat și eficient de rezolvat și să avem o discuție și consultarea cu domnul Primar care este îndrituit să facă aceste modificări și să supunem acest proiect prorogării pentru o consultare și o eficiență ulterior.

■ADl George Sorin Botez

Am înțeles. Supunem la vot propunerea de prorogare:

*

Menționăm că doamna consilier Dragulea a revenit în sală.

*

Cine este pentru?        - 9 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 15 voturi

Cu 9 voturi ”pentru” ale grupului P.N.L. și 15 "abțineri” ale grupului P.S.D. -A.L.D.E. și P.M.P., solicitarea de prorogare nu a trecut la vot.

*

Vă rog, doamna Staicu!

Dna Staicu Zoia

In cazul în care se supune la vot, vreau să spun că nu particip la vot.

Dl George Sorin Botez

Doamna Zoia Staicu nu participă la vot nici la amendamente, nici la proiecte. Supun la vot amendamentele:

Cine este pentru?        - 15 voturi

Cine este împotrivă?    - 7 voturi

Dacă se abține cineva? - 1 vot

*

Dna Serbinov Ioana

Vreau să mai atrag atenția că ar mai trebui prevăzut un amendament pe anexa nr. 1 la Organigramă, unde postul de Secretar care conform dispozițiilor H.C.L.-ului se transformă în ”Secretar General” a rămas doar "Secretar".

Dl George Sorin Botez

Este o eroare materială, vom trece "Secretar General”.

Cu 15 voturi "pentru” grupul P.S.D. - A.L.D.E. și P.M.P., 7 voturi "împotrivă” ale consilierilor Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Frusina Nicolae, Grigore Constantin, Marcu Valentin, Popa Gheorghe și Sicoie Florin și 1 "abținere” a domnului consilier Sîrbu-Simion Gheorghe, amendamentele au fost adoptate.

Cu precizarea că doamna consilier Staicu nu a participat la vot.

Urmează ca amendamentele să le includeți în text.

5

Dna Serbinov Ioana

Sunt incluse, mai puțin cea din anexa 1.

Dl George Sorin Botez


Supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 14 de voturi "pentru”, 8 voturi "împotrivă” ale consilierii^ Bolocan Iulian, Frusina Nicolae, Grigore Constantin, Marcu Valentiri® Sicoie Florin Lucian și Sîrbu-Simion Gheorghe și 1 "abținere” a do Vîscan Robert, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Cu precizarea că doamna consilier Staicu nu a participat la vot.

Trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea a două posturi vacante de funcție publică de conducere din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Vă rog, doamna Secretar!

Dna Serbinov Ioana

Proiectul are viză de legalitate, aviz de comisie 7 favorabil.

Dl George Sorin Botez

Și comisia 1?

Dna Serbinov Ioana

Comisia 1 ”se prorogă pentru o mai bună fundamentare”.

Dl George Sorin Botez

Doamna Angelescu, vă rog să ne spuneți la microfon dacă s-a făcut vreun act sau oricare act în legătură cu acest concurs. Vreo dispoziție de Primar, vreun ceva, indiferent ce.

Dna Angelescu Ana Daniela - Șef Serviciu Resurse Umane, Organizare, Administrativ

Nu.

Dl George Sorin Botez

Nu s-a făcut.

Dna Angelescu Ana Daniela - Șef Serviciu Resurse Umane, Organizare, Administrativ

Se fac pe baza hotărârii de consiliu.

Dl George Sorin Botez

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 10 voturi "pentru”, 5 voturi "împotrivă” și 9 "abțineri” proiectul de hotărâre' nu a fost adoptat.

Trecem la punctul 24 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Vă rog să faceți propuneri! Domnul Popa!

Dl Popa Gheorghe

îl propun pe domnul Vlad Frusina, în locul domnului Neagu Puiu.

Dl George Sorin Botez


Mai sunt alte propuneri? înțeleg că nu.

Fiind vorba de vot de persoane, propunem votul deschis:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 24 de voturi "pentru” a fost aprobat votul deschis.

*

Supunem la vot nominalizarea domnului Vlad Frusina ca reprezentant al Consiliului Local al municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 23 de voturi ”pentru” și 1 ”abținere” a domnului consilier Ganea Cristian, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 25 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea profilului consiliului de administrație, a profilului candidatului pentru poziția de membru în consiliul de administrație și a matricii profilului candidatului, necesare în procesul de selecție și evaluare pentru ocuparea unui post vacant de membru în cadrul Consiliului de administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 24 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 26 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al sistemului de parcare din municipiul Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

înainte de a vorbi dumneavoastră, vreau să vă spun că am fost ținta unui atac personal din partea domnului Primar, care față de împrejurarea că luna trecută membri comisiei 7, au considerat că proiectul pe care domnia sa l-a propus contravine normelor elementare care reglementează dreptul de proprietate în România, am fost supus unui atac personal spunându-mi că personal mă opun acestui regulament. Drept pentru care, împreună cu colegii am studiat foarte bine acest Regulament, fiindu-ne pus la dispoziție, și am dat un aviz întemeiat tocmai pe această încălcare. Dacă am avut sau nu dreptate rămâne să stabilească eternitatea, dar în același timp vreau să aflu părerea doamnei Secretar.

Dna Serbinov Ioana

Proiectul are aviz nefavorabil de la comisia 7 și nu a obținut viza de legalitate deoarece am apreciat faptul că mai există un proiect de hotărâre, în speță hotărârea 263/2013, care reglementează la fel, activitatea în anumite parcări, și cele două, proiectul de astăzi și cu hotărârea trebuie corelate neputând exista două reglementări în același timp. în ceea ce privește dreptul de proprietate, există Legea 421 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului, ori al U.A.T.-urilor, care la articolul 8 este prevăzut faptul că dacă în termen de 10 zile de la data anunțului proprietarul sau deținătorul său legal

nu se prezintă în vederea ridicării vehiculului, acesta trece de drept în^pr^^reș^ U.A.T. din raza căreia a fost ridicat, liber de orice sarcini prin dispoziție<â^ppirhamiufșj. urmează să fie valorificat prin vânzare în condițiile legii.             £

Dl George Sorin Botez                                              [

Dumneavoastră în activitatea dumneavoastră, ați văzut vreodaț^-^iim act normativ care să prevadă niște fapte care constituie contravenții fără să sfă^ikas<ă și sancțiuni?

»

Dna Serbinov Ioana

Nu.

Dl George Sorin Botez

Nici eu. Sunt absolvent ‘89 de Facultatea de Drept și am citit câteva legi, am participat la redactarea altora cu caracter local și nu am văzut până acum.

Apreciați că este o chestiune asupra căreia mai trebuie să se aplece redactorul sau se poate merge și așa?

Dna Serbinov Ioana

Da. Cu siguranță, tocmai asta am spus, că trebuie corelat și cu prevederile hotărârii consiliului local nr. 263/2013

Dl George Sorin Botez

Predecesorul dumneavoastră, pentru care eu am un respect deosebit, cred că știți la cine mă refer, mi-a făcut o teorie întreagă și am intrat într-o dezbatere legată de acuratețea unui text care prevede obligații. Obligațiile trebuie stabilite cu acuratețe, astfel încât subiectul de drept căruia i se adresează, să știe exact care este comportamentul care îi este recomandat sau care îi este interzis. Dumneavoastră apreciați că modalitatea de redactare a acestui act, în condițiile în care se stabilesc la contravenții anumite fapte de genul: ”este interzis să” dar fără să se prevadă o sancțiune este în măsură să răspundă cerințelor acurateții unui act administrativ de o calitate cel puțin medie?

Dna Serbinov Ioana

Nu.

DI George Sorin Botez

Vă mulțumesc!

Dacă îl vede cineva pe domnul Dobre să-i explice chestiile astea.

Da, domnul Popa știu, vreți să spuneți că este nevinovat și toate astea, dar este războiul meu cu domnul Dobre.

Dl Popa Gheorghe

Voiam să fac niște completări, domnul Președinte, dar dumneavoastră aveți altă părere...

Dl George Sorin Botez

Nu. Am altă scoală.

Dl Popa Gheorghe

Dacă aveți, și cu tot respectul, școala pe care o aveți, puteați să veniți de șase luni de zile de când este acest proiect în dezbatere publică....

Dl George Sorin Botez

Dumneavoastră dacă aveți școala pe care....

Dl Popa Gheorghe

Cu niște reglementări...

Domnul Președinte, vă rog frumos!

Dl George Sorin Botez

O.k. după aia.                                             /

Dl Popa Gheorghe

CQpsider

icest


Puteați să veniți, domnule sunt niște sincope, sunt niște problem^. că trebuie rezolvate, trebuie îndreptățite, pentru că majoritatea cetăț'c;njfer usfeap^ai regulament de parcare care îi vizează inclusiv și...

Dl George Sorin Botez

Deci să înțeleg că eu sunt de vină pentru faptul că Primarul propune o năzbâtie de proiect ca asta. Eu sunt de vină.

Dl Popa Gheorghe

In șase luni de zile dacă vă interesa problema asta cu parcările și regimul parcărilor, puteați să veniți în consiliul local dumneavoastră cu colegii, să faceți un proiect de hotărâre, uitați domnule, asta este conform legii, cu tot ce trebuie reglementat...

Dl George Sorin Botez

Domnul Popa, dumneavoastră și cu domnul Primar pretindeți să stabiliți obligațiile altora. Poate dumneavoastră nu vi le îndepliniți, da? îndepliniți cumva cerința de a face un proiect care să fie cel puțin votabil? Ca să nu zic altfel?

Dacă dumneavoastră îmi recitați Scrisoarea A V-a eu trebuie să mă duc pe google și să fac translate în engleză? Spuneți-mi ce obligații mai am, că poate nu înțeleg eu. Poate citim legile privind obligațiile...

Dl Popa Gheorghe

Obligația de a veni cu un proiect de hotărâre în fața consiliului local, fundamentat pe legislația pe care dumneavoastră o prezentați și o știți foarte bine din punct de vedere al... cu toate obligațiile...

Dl George Sorin Botez

Dar cum vă explicați....

Dl Popa Gheorghe

...pentru necesitatea pe care cetățenii municipiului Ploiești o au. Dacă nu vă interesează, puteți să....

Dl George Sorin Botez

Cum vă explicați dumneavoastră, dacă vreți să-mi răspundeți bine, dacă nu, nu, că Secretarul Unității Administrativ Teritoriale consideră că proiectul propus de către Primar este cel puțin împotriva legii, ca să nu spunem că este de desene animate?

Dl Popa Gheorghe

Nu știu, vreau să fac niște completări, dacă îmi permiteți.

Dl George Sorin Botez

Păi nu are viză de legalitate, deci...

Dl Popa Gheorghe

Nu are viză pe forma respectivă.

Dl George Sorin Botez

Vă asumați legalitatea? Ca să intre în dezbatere trebuie să vă asumați legalitatea.

DI Popa Gheorghe

Trebuie să fac niște completări.

Dl George Sorin Botez


Deci, dacă vă asumați legalitatea...

Dl Popa Gheorghe

Dacă amendamentele pe care le fac eu, așa cum ați făcut proiectul anterior, întrunesc elementele de legalitate, poate intra în

Dl Dănescu Ștefan

Și dacă nu, vă asumați?

Dl Popa Gheorghe

Păi dacă nu are viză de legalitate...

Dl Andrei Gheorghe

Doamna Secretar, este legal să votăm două proiecte de hotărâre pe aceeași temă? Dna Serbinov Ioana

Nu. Asta am spus, că dacă se votează acest proiect va trebui corelat cu prevederile hotărârii consiliului, care va trebui abrogată...


Dl Andrei Gheorghe

Exact doamna director, nu știu de ce ni se bagă pe gât un proiect de hotărâre existând deja unul?

Dl Popa Gheorghe

La ce se referă, domnul consilier?

Dl Andrei Gheorghe Există hotărârea nr... din...

Dl Popa Gheorghe La ce se referă?

Dl Andrei Gheorghe

La parcări.

Dl Popa Gheorghe

La parcări de care?

Dl Andrei Gheorghe

Domnul Popa, la ce se referă proiectul pe care l-a depus domnul Primar?

Dl Popa Gheorghe

La toate tipurile de parcări din municipiul Ploiești. Parcări publice, parcări condominiale, parcări... etc.

Dl Andrei Gheorghe

Tocmai de aceea nu este în regulă să votăm. Este ilegal să votăm acest proiect. Există un proiect pentru parcări cu plată. Dacă domnul Primar dorea să facă un proiect, făcea un proiect pentru parcări condominiale. Atât. Nu prindea și parcări cu plată, și parcări condominiale...

Dl George Sorin Botez

Având în vedere lipsa...

Domnul Popa, domnul Andrei, gata, pentru că, cred că ne-am înțeles.

Vă asumați legalitatea ca să mergem mai departe?

Dl Popa Gheorghe

Voiam să fac niște completări.

Dl George Sorin Botez

Dacă vă asumați legalitatea, atunci facem completări. Dacă nu vă asumați legalitatea nu facem nicio completare.


Bl Popa Gheorghe

Păi dumneavoastră ați făcut tot felul de modificări la proiectul de

Bl George Sorin Botez

Aveam un proiect...

Cum adică, nu avea viză de legalitate cel la care am făcut modificări?5^/ . -> ,<$ Bna Serbinov Ioana                                               £J 0^.^

Proiectul privind reorganizarea avea viză de legalitate pe forma depusă la ReTâția cu Consiliul Local.

Bl George Sorin Botez

Așa, și pe Cod, având în vedere cantitatea de modificări avea două posibilități doamna Secretar: citiți dumneavoastră legea aceea. Să trimită din nou...

Acest proiect de hotărâre se deosebește de celălalt, că celălalt avea viză de legalitate și acesta nu are. Și atunci eu vă întreb: vă asumați legalitatea? Că îl votăm în forma în care vreți.

5

Bl Popa Gheorghe

Domnul Președinte, făceam referire la proiecte de hotărâre care inițial nu au avut exprimată viza de legalitate, s-au făcut modificări...

Bl George Sorin Botez

Avem un nou Cod și o nouă procedură. Puneți mâna și o citiți.

Bl Popa Gheorghe

L-am citit domnul Președinte.

Bl George Sorin Botez

Și atunci, așa spune cum spun eu.

Bl Bănescu Ștefan

Domnul Popa, încă o dată, nu mai politizați. Noi nu votăm deoarece doamna Secretar nu dă viză. Dacă dumneavoastră vă asumați legalitatea, noi vom vota în ce formă vreți dumneavoastră. Dacă dumneavoastră vă asumați si noi votăm.

>                                                                                                                                                         5 S

Mulțumesc!

Dl Popa Gheorghe

Domnul consilier, cred că nu ați înțeles ce am vrut să spun.

Dl George Sorin Botez

Am înțeles cu toții, dar dumneavoastră o țineți pe vechea procedură. S-a schimbat.

Dl Dânescu Ștefan

Vă asumați? Ca să știm ce facem.

Dl George Sorin Botez

Să auzim că vă asumați și supunem la vot. Dar trebuie să vă asumați dumneavoastră Popa George legalitatea.

Dl Popa Gheorghe

Am înțeles. Eu pot să-mi asum un proiect. Cum dumneavoastră vi l-ați asumat și Prefectura a dat nelegalitatea acelui proiect de hotărâre și v-ați asumat și lipsa vizei de legalitate.

Dl George Sorin Botez

Mi l-am asumat pentru că prevedeam prețul de patru sute și ceva de lei la gigacalorie.

Dl Popa Gheorghe

Așa ați considerat. Prefectura a considerat că nu este legal.

Dl Andrei Gheorghe

Domnul Popa, eu consider ca cetățean, nu ca și consilier, că accsț^pfdi st £are 1-am studiat și l-am citit foarte bine, este o bătaie de joc la adresa mea. /    '/x'

Dl George Sorin Botez                                /A#' X\

k__.

Trecem la punctul 27.                                             M

Dl Andrei Gheorghe                                 V ?

Mai ales că nu este nici legal. Și mai ales că mai există unul anterior? Dl George Sorin Botez

Domnul Andrei, gata nu mai contează de ce.


-------------a----------------------                                                            -|O q/               / < ’F’ J Chestie care a fost confirmată dc Secretarul unității admini^ati^„:ț^t^na|ew

//XX - -;/ x? /

f,

Trecem la punctul 27 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 214/2015 privind reglementarea unor activități desfășurate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.”

Dacă sunt discuții? Doamna Secretar?

Dna Serbinov Ioana

Proiectul are viză de legalitate și aviz de comisie 2.

Dl George Sorin Botez

înțeleg că nu sunt discuții. Supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 24 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 28 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 219/2010, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 306/2010 - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea."

Doamna Secretar?

Dna Serbinov Ioana

Proiectul a obținut viză de legalitate și aviz de comisie 7.

Aveam o propunere, având în vedere că proiectul 28 de pe ordinea de zi și proiectul 29 de pe ordinea de zi propun modificarea aceleiași hotărâri de consiliu, același contract, pentru a nu exista două acte adiționale la un contract în aceeași zi, propun să facem un singur proiect, dacă sunteți de acord. Prevederile proiectului de la punctul 28, precum și cel de la punctul 29 au viză de legalitate, dar pentru respectarea tehnicii legislative, care conform Codului administrativ trebuie respectată și asigurată, trebuie...

Dl George Sorin Botez

Bun. Acum haideți să o luăm altfel. Ne deranjează dacă sunt două hotărâri să facem un singur act adițional?

Dna Serbinov Ioana

Actul adițional care este anexă la...

Dl George Sorin Botez

Bun. Și ne deranjează dacă sunt două?

Dna Serbinov Ioana

Nu. Asta v-am spus. Nu sunt ilegale. Vor fi două acte adiționale...

Dl George Sorin Botez

Eu vă propun următorul lucru: lăsați-o așa, că ne dăm peste cap.

Vă rog, domnul Sicoie!                                   pjfX

Dl Sicoie Florin                                           /

Am o mică observație. Am mai avut hotărâri de genul ”proiec ^dd'hotărâre privind completarea hotărârii cutare, modificată prin hotărârea cutare”.

Dl George Sorin Botez

Știu, domnul Sicoie. Este durerea mea de șapte ani de zile. Șt^r^^^țt^plă, preferați-o așa, decât așa. Că o să vedeți un titlu de hotărâre așa și un text'atâtS^feaeți-mă!

Dl Ganea Cristian

Are dreptate domnul Sicoie. Uneori noi chiar semnăm fiind inițiatori și nu știm trei vorbe.

Dna Serbinov Ioana

~            A -

Așa este. In vederea respectării normelor de tehnică legislativă trebuie trecut titlul complet al hotărârii care este modificată sau completată, după caz, cu modificările și completările ulterioare, nefiind necesar să se scrie fiecare hotărâre de modificare dacă sunt mai multe.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 24 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 29 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 219/2010, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 306/2010 - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.”

Discuții? Vă rog, doamna Stanciu!

Dna Stanciu Marilena

Domnul Președinte, vă rog frumos, la Raportul de Specialitate, noi am făcut niște modificări...

Dl George Sorin Botez

Nu putem să umblăm în Raportul de Specialitate.

Dna Stanciu Marilena

în anexă avem niște modificări cu roșu și vă rog frumos să fie afișate.

Dl George Sorin Botez

Vă rog să ne spuneți în sinteză, aceste chestiuni ce vizează?

Dna Stanciu Marilena

S-a adăugat o activitate a S.G.U.-ului de montare de exemplu: indicatoare rutiere și stâlpi de susținere, furnizare, instalare, demontare și reparare.

Dl George Sorin Botez

Deci încă două operațiuni în legătură cu...

Probleme, doamna Secretar?

Dna Serbinov Ioana

Nu.

Dl George Sorin Botez

Nu sunt. Bine.

Atunci o să supunem la vot aceste amendamente:

Cine este pentru?       - 24 de voturi

Cine este împotrivă?


Dacă se abține cineva? -

Cu 24 de voturi "pentru” amendamentele au fost adoptate.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 24 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

AM

Punctul 30 a fost retras.

*

Trecem la punctul 31 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind sistematizarea domeniului public sau privat, prin desființarea pe cale administrativă a construcțiilor ilegal executate, în scopul satisfacerii nevoilor urbanistice ale Municipiului Ploiești - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.”

Doamna Secretar?

Dna Serbinov Ioana

Proiectul are aviz de comisie 2 și nu a obținut viză de legalitate pentru că am apreciat că trebuie să parcurgă procedura transparenței, adică să stea pe site 30 de zile lucrătoare.

Dl George Sorin Botez

Am înțeles. Sunt discuții?

Domnul Ganea!

Dl Ganea Cristian

Respect decizia doamnei Secretar. Nu pot să mă pronunț din punct de vedere juridic. Vă las pe dumneavoastră.

Dl George Sorin Botez

Deci nu-și asumă nimeni legalitatea.

Trecem la punctul 32 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației unorpărți aferente imobilelor în care își desfășoară activitatea unele unități de învățământ situate în municipiul Ploiești - inițiat de consilierii Marilena Stanciu, Larisa Băzăvan, Florina Alina Sorescu, Marius Andrei Dinu și Sorin Văduva.”

Dacă sunt discuții? Doamna Stanciu, vă rog!

Dna Stanciu Marilena

Vreau să fac o propunere, ca toate închirierile din unitățile școlare să-și prelungeas'că închirierea cu act adițional până la finalizarea noilor proceduri conform Codului administrativ. La ora actuală Codul administrativ nu ne permite și trebuie să scoatem la licitație, procedura este foarte, foarte lungă și atunci începând cu 1 septembrie...

Dl Ganea Cristian

Și putem noi să hotărâm?

Dl George Sorin Botez

Doamna Secretar?

O întrebare. Sunt chiosc-uri noi?

Dna Stanciu Marilena


Nu. Decât de prelungire.

Dl George Sorin Botez

Nu. ”Se aprobă propunerea de schimbare a destinației”, da?

Dna Stanciu Marilena

Da, pentru că, conform Codului administrativ și în orice unitate 'de* trebuie, aprobă Ministerul.

Dl George Sorin Botez

Stați numai puțin. Ca să deschid un chioșc să vând sandwich-uri copiilor, îmi trebuie avizul Ministerului Educației Naționale în toată țara? Și școala aia de la Sighetul Marmatiei?

Dna Stanciu Marilena

Da. Și trebuie și în Monitorul Oficial Național și pe urmă toate procedurile...

Dl George Sorin Botez

Dar în Buletinul Uniunii Europene nu trebuie publicat? Nu este licitație internațională?

J

Și acolo în anexă avem acele spații care astăzi sunt folosite și care au fost date prin hotărâre de consiliu local spre închiriere, nu?

Dna Stanciu Marilena

Da.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Și dacă le prelungim cu act adițional?

Dl George Sorin Botez

Și care este problema de prelungire? Nu am înțeles-o.

Dna Stanciu Marilena

Numai prin act adițional. Societățile respective care au închiriat spațiu la nivelul unităților de învățământ, propun să se facă această prelungire a închirierilor prin act adițional.

Dl George Sorin Botez

Stați puțin, eu nu știu dacă vrea și calul. Poate unul vrea să-și strângă bagajele să plece.

Dna Stanciu Marilena

Cine solicită. Cine dorește.

Dl George Sorin Botez

Până la ce dată?

Dna Stanciu Marilena

Până când se termină această procedură conform Codului, pentru că...

Dl George Sorin Botez

înțeleg ce spuneți.

Dl Ganea Cristian

A

In aceeași situație sunt si cei cu chiosc-urile din oraș.

5                    »                       5                                       ?                                              S

Dna Stanciu Marilena

Este vorba de școli. Pentru că începe anul școlar.

Dl George Sorin Botez

Eu înțeleg, dar putem noi prin hotărâre de consiliu să derogăm de la procedura legală?

Dna Serbinov Ioana

Nu. Nu se poate deroga.

Dna Stanciu Marilena

Eu am propus, domnul președinte.

Dl George Sorin Botez


Am înțeles. O luăm ca un amendament? Vreți să-l supunem la vot? Dna Stanciu Marilena

Eu asa zic.

5


Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Dacă doamna Secretar ne spune că e legal.

Dl George Sorin Botez

Pe fond are dreptate, pentru că, la.. .nu știu câte milioane de școli sunt în țara asta, până când se va da avizul pentru fiecare școală din fiecare comună și fiecare municipiu, probabil că cei de clasa a IV-a vor fi majori. Iar în toată această perioadă nu o să le poți asigura serviciile necesare pentru o sticluță cu apă, un biscuit, o nu știu ce și nu toți au acasă părinți care sunt preocupați să le dea sandwich.

Dna Crăciun Mădălina - Direcția Tehnic Investiții


Dacă până acum procedura era mai ușoară din punctul nostru de vedere, era nevoie doar de hotărârea consiliului local după care treceam la organizarea licitației, acum, tot acest tabel, noi am centralizat toate solicitările unităților de învățământ, pentru fiecare trebuie să facem un dosar în parte și să obținem avizul Ministerului Educației. După care, forma de licitație care până acum era licitație cu strigare, se transformă într-o licitație publică care presupune și o procedură mai anevoioasă. Deci eu am înțeles punctul de vedere al doamnei consilier. Dânsa ar vrea în cazul în care se solicită de la o anumită școală, deci nu hotărâm noi pentru toți, dar vor o dată cu deschiderea anului școlar, cu 1 septembrie să nu rămână fără chioșc. Până la finalizarea procedurii să mergem pe un act adițional cu vechea firmă. O lună, două, trei.

Aceasta era opinia doamnei consilier.

Dl George Sorin Botez

Asta am înțeles, dar care este opinia dumneavoastră?

Dna Stanciu Marilena

Noi oricum ne-am consultat. Noi am venit cu o propunere.

Dna Crăciun Mădălina - Direcția Tehnic Investiții


Noi până acum am făcut acte adiționale...

Dl George Sorin Botez

Doamna director, legea spune așa: de astăzi de când am apărut eu frumoasa neamului în monitorul oficial, voi nu mai aveți voie să faceți alea. Da?

Dna Crăciun Mădălina - Direcția Tehnic Investiții

Exact.


DI George Sorin Botez

înțelegerile care au fost făcute pe legea veche rămân valabile până la expirarea contractului. Dar un nou contract sau o prelungire a celui vechi nu se pot face decât pe baza legii actuale. Da?

Nu avem cum să face o prelungire pe act adițional.

Dl Ganea Cristian

Ca să nu luăm o hotărâre pripită acum, eu propun prorogarea.

Dl George Sorin Botez


Eu nu vă propun prorogarea...

Dna Crăciun Mădălina - Direcția Tehnic Investiții

Nu, pentru că pierdem și mai mult timp.

Dl George Sorin Botez

Ascultați-mă o secundă!

Dl Ganea Cristian

Pentru săptămâna viitoare în următoarea ședință.

Dl George Sorin Botez

Domnul Viceprimar, nu mă împiedică nimic să fac primul pas în această procedură, iar ulterior, nu mă pune nimeni în situația, adică dacă eu adopt această hotărâre, pot să vin ulterior cu altă hotărâre prin care până la finalizarea procedurii să așa. Dar nu în asta.

Dna Stanciu Marilena

Am înțeles. Deci săptămâna viitoare.

Dl George Sorin Botez

Nu știu. Săptămâna viitoare, dacă ia avize.

Dl Popa Gheorghe

Voiam să o întreb pe doamna director Mădălina, am văzut că solicitați acolo schimbarea destinației pe un termen de cinci ani. Este o procedură, este stipulată undeva sau este o solicitare a noastră?

Dna Crăciun Mădălina - Direcția Tehnic Investiții

Este o solicitare a noastră. Așa am făcut și până acum...

Dl George Sorin Botez

Dar, de ce pe cinci ani?

Dna Crăciun Mădălina - Direcția Tehnic Investiții

Așa am făcut și până acum.

DI Popa Gheorghe

Pentru că dacă vine avizul și Ministerul probabil o să dea sau nu o să dea la unele, nu știu...—

Dna Crăciun Mădălina - Direcția Tehnic Investiții

x             —                        *

In general s-au dat. Am stabilit durata de cinci ani având în vedere și celelalte discuții din tară si...

9                   »             5

Dl Popa Gheorghe

Adică există posibilitatea ca Ministerul considerând această perioadă de cinci ani să spună este prea mult?

Dna Crăciun Mădălina - Direcția Tehnic Investiții

In principiu, nu.

Dl George Sorin Botez

Dar zice îți dau aviz nu pentru cinci, îți dau pentru trei.

Dna Crăciun Mădălina - Direcția Tehnic Investiții

Nu. In principiu, nu, numai că este procedura mai greoaie.

Dl George Sorin Botez

Deci, vreți să-l prorogăm?

Supunem la vot propunerea de prorogare:

Cine este pentru?       - 24

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 24 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost prorogat. > ? ‘    '

AA A                                  fif .r ,          l

A?/

Trecem la punctul 33 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale - inițiat de consilierii Robert Ionuț Vîscan, ,MarHena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Constantin Grigore, ClaudțaOana Sălceanu și Valentin Marcu.”                                          Vi

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 24 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat. aaa

Trecem la punctul 34 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere pentru o unitate locativă cu destinația de locuință de necesitate - inițiat de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Constantin Grigore, Claudia Oana Sălceanu și Valentin Marcu.

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 24 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

AAA

Trecem la punctul 35 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 587/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de administrare a imobilelor de locuințe sociale, situate în municipiul Ploiești, strada Al. Cătinei nr. 5, bl. 27A, strada Mihai Bravu nr. 231, strada Rafinorilor nr. 13 - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea și de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Constantin Grigore, Claudia Oana Sălceanu și Valentin Marcu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 24 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

AAA

Trecem la punctul 36 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii unor imobile-terenuri - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Marius Nicolae Mateescu, Sanda Dragulea, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 24 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

A AA

Trecem la punctul 37 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind stabilirea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 24 de voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

* * *                           ®

,/z-'. ■■

Trecem la punctul 38 de pe ordinea de zi "Proiect de^ hotărâre privind concesionarea directă către S.C. Complex Europa LG S.R.L. a terenului în suprafață de 179 m2 situat în Ploiești str. Ștrandului nr. 61D - inițiat de consilierii-Ștefan Dănescu; Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Sorin Văduva, Robert Ionuț Vîscan, Marius Nicolae Mateescu și Bogdan Hodorog.”                                   '

Vă rog să luați act că nu particip la vot.

Domnul consilier Palaș, după care domnul Ganea.

Dl Palas-Alexandru Paul

Vreau să întreb Secretariatul dacă au fost demarate procedurile de reluare a autorizării...

Doamna Secretar, au fost.. .adică dacă sunt referatele...

Dna Serbinov Ioana

Da. Proiectul a reluat procedura, are rapoarte de specialitate, aviz de comisie 2 și viză de legalitate.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Este în regulă. Mulțumesc!

Vă reamintesc faptul că, suntem cred că la a treia sau a patra tentativă de aprobare a acestui proiect și că de fiecare dată am atras atenția asupra a două elemente: pe de o parte despre dorința de a concesiona direct o suprafață de teren, așa-zis pentru o extindere a locuințe existente, dar în fapt acolo se va amenaja un corp, deci nu are de-a face cu extinderea construcției existente, iar pe de altă parte, am contestat faptul că acest teren va fi concesionat contra unei redevențe anuale de 940 de lei. Deci 940 de lei se plătește pe an pentru această suprafață de teren.

Nu cred că este lipsit de relevanță să vă informez că în cursul săptămânii trecute cred, potențialul beneficiar al acestui proiect a încercat să stea de vorbă cu mine, nu am fost de acord, drept pentru care a considerat de cuviință să mă amenințe, spunându-mi că-mi arată domnia sa de ce este în stare dacă mă opun dezvoltării Ploieștiului. Domnia sa consideră că se dezvoltă Ploieștiul dacă noi vom aproba această hotărâre de consiliu.

Vă mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Vă rog, domnul Dănescu!

Dl Dănescu Ștefan

Domnul Palaș, vreau să vă argumentez avizul favorabil dat de comisia 2, în sensul în care nu aș vrea nici să vă antepronunțați asupra extinderii dacă va fi sau nu va fi. Nu avem de unde să știm noi dacă va construi ceva sau nu, dar cu siguranță nu cred că poate să construiască un corp pe o lățime de 1 m. Deci acolo vorbim de o suprafață de câteva zeci de metri. Nu poate să construiască un corp pe o lățime de 1 metru cu siguranță. Mulțumesc!

Dl Palaș-Alexandru Paul

Așa scrie în documentele pe care le avem la dispoziție.

Dl George Sorin Botez

Da, domnul Mateescu!

Dl Mateescu Marius

Doamna Secretar să ne spună dacă totul este o.k. din punct de vedere al legislației în vigoare.        •                                 Z^ZZ^ZZ-

Dna Serbinov Ioana                                  . £/

Proiectul a obținut viză de legalitate. Din punctul meu de vedere'Jse/încadpează,^ avem rapoarte de specialitate, punct de vedere de la specialiști.

/

.rîta la

j


Dl George Sorin Botez                                          "

Iar eu nu particip la vot pentru un motiv pe care vi l-am adus lâ^&giȘș fiecare ședință, am fost angrenat într-un proces împotriva domnului.

Dl Mateescu Marius

Mulțumesc!

DI George Sorin Botez

Cu drag!

Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 20 de voturi "pentru”, 2 voturi "împotrivă" ale consilierilor Palaș-Alexandru Paul și Sicoie Florin Lucian și 1 ”abținere” a domnului consilier Dinu Marius Andrei, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Un consilier nu a participat la vot.

Trecem la punctul 39 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind includerea în patrimoniul municipiului Ploiești a imobilului-teren situat în Ploiești, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 14C - initiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert lonut Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 24 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

’k-k'k

Trecem la punctul 40 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Procedurii de modificare a componenței unor locuințe, proprietatea municipiului Ploiești, prin extinderea acestora pe spații locative, proprietatea municipiului Ploiești, eliberate pe parcursul exploatării aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 74/2016, cu modificările și completările ulterioare - inițiat de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Sorin Văduva, Ștefan Dănescu, Bogdan Hodorog și Marius Nicolae Mateescu.”

Dacă sunt discuții?

5

Doamna Staicu!

Dna Staicu Zoia

M-am uitat pe acest proiect de hotărâre, la articolul 1 ultimul paragraf zice: “De asemenea, vor fi supuse analizei Comisiei de specialitate nr. 2, cererile de extindere pe spații locative libere, formulate de persoane care dețin în prezent în baza unor contracte de închiriere valabile spații proprietatea municipiului Ploiești.” Și la final spune: ”comisia sus menționată, decide aprobarea sau nu a extinderilor”.

Nu cred că o comisie poate să aprobe repartizarea unor locuințe ci doar consiliul local, fapt care și în hotărârea precedentă la care se face referire, în procedură, la anexa nr. 1 din prima hotărâre, spune: ”orice solicitare de modificare a componenței unor

locuințe proprietatea municipiului Ploiești, prin extindere, va forma obiectul Unui proiect de hotărâre a consiliului local”. Deci se bat cap în cap. O dată spupe țqrmșia,?


aprobă și după aceea la final spune consiliul local.

Dl Dănescu Ștefan

Cred că nu ați înțeles dumneavoastră, doamnă.

:,S,


Dna Staicu Zoia                                             \.

Da. Poate că nu am înțeles eu, tocmai de asta voiam lămuriri. Spuâ|??Jsex completare” și spune: "comisia sus menționată, în funcție de toate aspectele/ aprobarea sau nu a extinderilor”.

Dl Dănescu Ștefan

Dumneavoastră doriți ca cei care solicită această extindere să vină în consiliul local cu ea?

Dna Staicu Zoia

Este vorba de o cameră și de utilități.

Dl Dănescu Ștefan

Și cum să vină? Să dea la fiecare în parte?

Dna Staicu Zoia

Orice extindere de locuință nu trece prin consiliul local?

DI Dănescu Ștefan

Ba da doamnă, bineînțeles că va trece.

Dna Staicu Zoia

Atunci vin cu un amendament și spun: ”să decidă avizarea pentru aprobarea de către consiliul local”. Ca să se înțeleagă foarte clar.

Să analizeze și să propună. In loc să decidă aprobarea sau nu a extinderilor să spunem...

Hotărârile se bat cap în cap.

Dl George Sorin Botez

Există între primul rând și ultimul rând o chestiune care trebuie echilibrată.

Deci, dacă spui ”supui atenției” nu există instituția supunerii atenției. Există instituția analizării sau aprobării. Deci vor fi supuse analizei comisiei nr. 2

Dna Staicu Zoia

Și comisiei nr. 5.

Dl Popa Gheorghe

Comisiei nr. 5, domnul Președinte.

Dl Dănescu Ștefan

De ce comisiei nr. 5? Poate nu sunt sociale toate, domnul...

Dna Staicu Zoia

Și, și.

Dl George Sorin Botez

Iar la ultima, ”care va aviza solicitarea și va propune consiliului local aprobarea extinderii, după caz”.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Va înainta consiliului local spre aprobare.

Dl George Sorin Botez

Așa trebuie să arate, după părerea mea.

Dna Serbinov Ioana


Da.

Dna Staicu Zoia

Exact. Este foarte corect.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot amendamentul:

Cine este pentru?       - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

Cu 24 de voturi "pentru” amendamentul a fost adoptat.

*

Dl Sicoie Lucian

Titlul, "aprobarea completării Procedurii de modificare a componenței unor locuințe, proprietatea municipiului Ploiești, prin extinderea acestora pe spații locative, proprietatea municipiului Ploiești, eliberate pe parcursul exploatării” virgulă "aprobate prin Hotărârea numărul”. Procedura este aprobată. Deci, procedurii aprobate.

Dl George Sorin Botez

A fost o eroare de scriere.

Dl Sicoie Lucian

Ca să nu ne facem de râs.

Dl George Sorin Botez

Aceasta este o eroare materială, domnul consilier.

Dl Sicoie Lucian

Este o eroare gramaticală.

Dacă nu lipsea și virgula, putea fi cum spuneți.

Dl George Sorin Botez

Dumneavoastră care nu prea scrieți la calculator pentru că sunteți scriitor de mână...

Dl Sicoie Lucian

La calculator tot creierul comandă și tot gramatica aia o știe;

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot amendamentul privind titlul:

Cine este pentru?       - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

Cu 24 de voturi "pentru” amendamentul a fost adoptat.

*

Dacă nu mai sunt alte discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 24 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 41 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de închiriere între Municipiul Ploiești și Asociația Euro Spirit pentru folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, strada Ștefan Greceanu bloc J5, ap. 3, parter - inițiat de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Bogdan Hodorog, Gheorghe Popa și Valentin Marcu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 23 de voturi "pentru” și 1 "abținere” a domnului consilier^Șîrbuc.ȘiTnf^h, Gheorghe proiectul de hotărâre a fost adoptat.                                          |

***                      HI

/ */

Trecem la punctul 42 de pe ordinea de zi "Proiect de hotăf^exte'fdntoj4jâ/ exprimarea opțiunii privind preluarea unităților conexe ale Ministerului țg^jc^jei Naționale care funcționează pe raza municipiului Ploiești - inițiat de prirnaf Âcîtian-Florin Dobre.”

Dacă sunt discuții?

Deci este vorba de exprimarea unei opțiuni privind o viitoare preluare. Preluarea se face prin Hotărâre de Guvern. Este cum era cu M.A.P.N.-ul, că trebuia să fim noi de acord să preluăm, după care să negociem condițiile. Oamenii ne întreabă: vă interesează alea pentru Ploiești sau nu vă interesează?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Pentru Ploiești este important să preluăm aceste spații, atât doar că din nefericire, în buget pe anul acesta nu avem fonduri.

Dl George Sorin Botez

Nu le luăm anul acesta. Este cum a fost cu Spitalul C.F.R., care aduceți-vă aminte că am vrut să-1 luăm si...

5

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

De anul trecut și nu l-am luat nici acum.

Dl George Sorin Botez

Deci avem două variante.

Eu vă propun să supunem la vot varianta ”se aprobă”:

*

Domnul consilier Dănescu Ștefan nu se află în sală. Suntem 23 de consilieri. A

Cine este pentru?       - 23 voturi

Cine este împotrivă?— -

Dacă se abține cineva? -

5

Cu 23 de voturi "pentru” amendamentul a fost adoptat.

*

Dacă nu mai sunt alte discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre cu ”se aprobă” ca variantă unică pentru preluare:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 23 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la primul punct Suplimentar de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind virările de credite ale bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și ale bugetelor activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat și aprobarea contului de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integrai sau parțial din venituri proprii la data de 30.06.2019 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu și Zoia Staicu.”

Dacă nu discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:


S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 23 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

*

Trecem la punctul Suplimentar nr. 3 dc pe ordinea de zi "Proiect^ d^ ^târâre s privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 20'Î^Cesthn^^' pentru anii 2020-2021 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești de consilierii Marilena Stanciu și Gabriel Constantin Minea.”                  ~

*

Domnul consilier Dănescu Ștefan a revenit în sală. Suntem 24 de consilieri.

*

Dna Staicu Zoia

Anunț că nu particip la vot.

Dl George Sorin Botez

Doamna consilier Staicu nu participă la vot.

Alte discuții mai sunt?

Dl Popa Gheorghe

Vreau să o întreb pe doamna Secretar dacă are aviză de legalitate, pentru că știu că are aviz nefavorabil de la comisia 1 și raport negativ de la Direcția Economică?

Dna Serbinov Ioana

Da. Proiectul are raport de specialitate negativ, aviz nefavorabil de la comisia 1 și lipsă viză de legalitate.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Haideți să-l facem să fie legal.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Păi nu-1 punem în discuție dacă nu are viză.

Dl George Sorin Botez

Dacă domnul Palaș își asumă legalitatea și propune niște amendamente iar după acele amendamente se dă viza de legalitate este exact ce v-am propus și dumneavoastră și n-ați dorit. —

Dl Popa Gheorghe

Nu este la fel ca la proiectul anterior?

Dl George Sorin Botez

Și v-am întrebat dacă vreți să vă asumați proiectul ca legalitate și ați spus că nu vă asumați.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Domnul Președinte, dați-mi voie să explic și cu siguranță vor înțelege colegii despre ce este vorba.

Dl Popa Gheorghe

M-ați întrebat dacă îmi asum legalitatea în forma avizată de nelegalitate de doamna Secretar. Și eu am spus că nu îmi asum.

Dl George Sorin Botez

Bun, dar puteați să o faceți după care să vedeți dacă pe amendamente vă dădea legalitatea.

Dl Popa Gheorghe

Am dorit și dumneavoastră ați spus că nu este cazul.

Dl George Sorin Botez

Domnul Popa, am o sigură rugăminte: nu faceți mișto de mine, că nu^unțaicir-qa? să fiu subiectul micilor dumneavoastră glume pe care le înțelegeți doar pumncavoastră. Punct. Nu vreau să-mi dați un răspuns. Pentru că vom sta în aceste discufâfți țin ședințas . J până la patru dimineața.                                                       ' X i...        1

Dl Popa Gheorghe

Sunt pe stenograme, domnul Președinte.

Dl George Sorin Botez

Nu vă supărați, dumneavoastră nu înțelegeți nimic din ce vă spun.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul Președinte, domnul Palaș este la S.C. Hale și Piețe. Să spună pe viu grai că-si asumă...

5

Dl George Sorin Botez

Dar nu vorbim de Hale si Piețe.

Domnul Palaș, aveți dreptul să faceți discuții pe această chestiune, fără ca eu să pun la vot.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Stimați colegi!

Acest proiect nu a primit un aviz favorabil din partea comisiei de buget-finanțe și pot să presupun și ar fi bine să-mi confirme doamna Secretar, cum a primit viză de legalitate, deoarece: în cuprinsul acestui proiect există o secțiune în care S.G.U. solicită suma de opt milioane o sută nouăsprezece, ca sumă în plus de la bugetul local. Atâta timp cât nu există o corespondență în bugetul local pentru această sumă era firesc să nu primească viză de legalitate.

Propunerea pe care o fac eu, printr-un amendament, firește, să eliminăm această sumă din textul proiectului de hotărâre și să rămână proiectul de hotărâre, doar partea în care, o sumă în valoare de 1 milion 785 de mii de lei este mutată de la bunuri și servicii la salarii, acest lucru întâmplându-se din cauza faptului că paza a fost mutată de la prestări servicii la ?? propriu.

Dl George Sorin Botez

Deci nu afectează bugetul.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Și nu afectează bugetul. în consecință, influența pe bugetul local este nulă, iar modificările au loc doar în structura bugetului. Și în aceste condiții nu ar avea de ce să nu primească viză de legalitate.

Dna Serbinov Ioana

Doamna Director de la Direcția Economică aș dori să-mi confirme dacă în condițiile acestea...

Dna Crâciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Nu știu despre ce este vorba, dar de ce trebuie să vină în consiliu?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Doamna Director Economic, vă rugăm la microfon să ne spuneți dacă este legal sau nu.

DI Marcu Valentin

Domnul Președinte, permiteți o întrebare? Nu are legătură cu proiectul de hotărâre, dar mi-a venit această idee în timp ce expunea domnul Palaș propunerea. S-a spus că s-a mutat paza de la o obligație contractuală cu o firmă ca pază propșri^^nt^ior acestei modificări sau ulterior? Adică în momentul de față paza se aș^pnj..-eu-r^fi^^ proprii, fără ca...

Dl George Sorin Botez

Nu. La ora asta nu mai au pază organizată și trebuie să organiz&^pă^ă. Dl Marcu Valentin

Am înțeles. Deci ei au luat această măsură fără a avea prevedere bts^fW.^>y

Dl George Sorin Botez

Nu. Nu mai au prevedere bugetară pentru extemalizarea serviciilor.

Dl Marcu Valentin

Păi nu, că am înțeles că au o sumă și vor să o mute la salarii.

Dl George Sorin Botez

Deci, au renunțat la paza extemalizată...

Dl Marcu Valentin

Au renunțat dar înainte sau după ce au făcut această modificare?

Dl George Sorin Botez

Acum.


Dl Marcu Valentin

A *          -1

In momentul de față paza este făcută cu resurse proprii sau cu firmă?

Cu surse proprii fără să aveți prevedere bugetară.

Mulțumesc mult!

3

Dl George Sorin Botez

Nu. Nu trebuie să ai prevedere bugetară.

Dl Palas-Alexandru Paul

Permiteți? Domnul consilier, există prevedere bugetară. Dacă vă aplecați asupra proiectului, o să vedeți că în interiorul proiectului există sume, dar insuficiente, pentru salarii. Iar rostul acestui proiect este acela de a suplimenta la salarii cu suma de 1 milion 785 mii de lei, sumă care vine de la bunuri și servicii destinată inițial pentru paza extemalizată.

Dl George Sorin Botez

Domnul Vîscan, vă rog!

Dl Vîscan Robert-Ionuț

Mulțumesc frumos, domnul Președinte!

La acest moment vreau să vă spun că lucrătorii de la S.G.U., în afară de cele 8 ore sau 10 ore care le fac serviciilor pentru care sunt și plătiți, vin și asigură și paza fără să fie plătiți. Asta probabil o știți.

Dl Marcu Valentin

Păi asta am întrebat. Și mi s-a spus...

Dl Vîscan Robert-Ionuț

V-am răspuns că vin și asigură paza, dar nu sunt plătiți.

Dl Marcu Valentin

Reprezentantul consiliului local în A.G.A. S.G.U. a spus altceva.

Dl Vîscan Robert-Ionuț

V-a spus că vin și asigură paza. Nicidecum nu v-a spus că sunt plătiți.

Și ar trebui să avem respect pentru acei oameni, care fac o muncă neremunerată.

Dl Andrei Gheorghe                                           ,, b ■...

Vrem să asigurăm salariile unor oameni care își desfașoar|^ttiv'itatesîri\ municipiul Ploiești.                                                             x v,A

Dl Marcu Valentin                                              l|;:-             / j '^1

Domnul Andrei, sunteți pe planeta asta, sunteți la ședința asta? Erăvorba despr^ '/ creare de locuri de muncă în municipiul Ploiești? Era vorba despre o fundamepțai|X bugetară sau nu.

Dl Andrei Gheorghe

Domnul... eu nu am ridicat glasul la dumneavoastră. Ați înțeles? Dumneavoastră văd că tot vă opuneți că asigurăm salariile unor...

Dl Marcu Valentin

Nu îmi aduc aminte că v-a acordat cineva cuvântul. Dacă tot există un regulament.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Stimați colegi! Eu cred că nu este cazul să ridicați unii la alții tonul.

Doamna Secretar, spuneți dumneavoastră consiliului local dacă acest proiect de hotărâre are sau nu viză de legalitate?

Dna Serbinov Ioana

Cum am spus mai devreme, nu are viză de legalitate.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Dacă nu are viză, toate proiectele care nu au avut viză nu au intrat în dezbatere.

Dl Dănescu Ștefan

Dacă își asumă cineva?

Dl Palaș-Alexandru Paul


Dacă îmi asum amendamentul pe care l-am făcut și amendamentul trece, în acele condiții, doamna Secretar, dați viză?

Dna Serbinov Ioana

Dacă Direcția Economică îmi confirmă faptul că...

Dl George Sorin Botez

Doamna Director, dacă mută de la un capitol la altul fără a afecta bugetul...

Dna Serbinov Ioana

.. .nu își mai menține raportul nefavorabil, da.

Dna Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Ce am eu în față am o modificare și la venituri. Așa cum este pus pe ecran și doar cheltuielile între ele, da, dau viză. Dar să elimine veniturile.

Dna Serbinov Ioana

Asta vreau să verificați, vă rog, doamna Director!

Dl Pălaș-Alexandru Paul

Acesta a fost obiectul amendamentului.

Dna Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Știți de ce, pentru că și profitul și venitul este imens.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Dacă veți accepta amendamentul meu, la venituri nu va fi nicio influență...

Deci, pentru o corectă înțelegere, la acest proiect propun doar modificarea între capitole de la bunuri și servicii la salarii a sumei de 1 milion 785, iar suma pe care o solicită ei de la bugetul local, nu, nu se va acorda această sumă. Pentru că nu avem disponibil. Nu avem cum. De unde să o dăm?


Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Spune că nu-și asumă responsabilitatea acestui proiect.

Dl George Sorin Botez

Ba da, a spus că își asumă...

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Amendamentul, domnul Președinte.

Dl George Sorin Botez

Așa a spus, așa consemnăm, da?

Dl Dănescu Ștefan

Pe baza acelui amendament își ia și viză de legalitate.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Să zică pe viu grai că-și asumă legalitatea proiectului.

Dl George Sorin Botez

Vă asumați legalitatea proiectului în condițiile acceptării acestui amendament, da?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Da.

Dna Serbinov Ioana

Nu va mai rămâne conform anexelor? Se elimină anexele?

Dl Popa Gheorghe

Se elimină anexele.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Stați să ajungem acolo. Stați să terminăm.

Dl George Sorin Botez

Plecăm de la premisa că punctele 2, 3, 4, 5, ar trebui să dea egal cu 1.

Bun. Deci luăm act că domnul consilier Palaș își asumă legalitatea proiectului.

Face acest amendament pe care îl supunem la vot:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? —

Cu 23 de voturi "pentru” amendamentul a fost adoptat.

Doamna Zoia Staicu nu participă la vot.

*

Dacă nu mai sunt alte discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 23 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Doamna Zoia Staicu nu participă la vot.

betele

Trecem la punctul Suplimentar 4 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "introducere teren în intravilan (24979 mp) zonă mixtă instituții și servicii si căi de comunicații si dotări aferente si zonă căi de comunicații rutiere pentru amplasare motel - restaurant, stație alimentare carburanți, spălătorie auto și parcare tiruri și amenajare drum acces (SST = 40574 MP)” din care 7050 mp în intravilan Ploiești nr. cad. 135600 și nr. cad. 127247 -UTR V3.1 - inițiat de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Marius Nicolae Mateescu, Iulian Bolocan, Sorin Văduva și Claudia Oana Sălceanu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.                 ț

Cu 23 de voturi "pentru” și 1 "abținere” a domnului consilier Dini), M^iu^Ajțdrei, proiectul de hotărâre a fost adoptat.                                        (            j

*** $ /

Trecem la punctul Suplimentar 5 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre^ pri^irid rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Casei de Caragiale" a Municipiului Ploiești - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Claudia Oana Sălceanu, Gheorghe Sîrbu Simion, Zoia Staicu și Gheorghe Andrei.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 24 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul Suplimentar 2 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2019 și aprobarea conturilor de execuție la data de 30.06.2019 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu si Zoia Staicu.”

5

Dacă sunt discuții?

Vă rog, domnul Palaș!

Dl Palaș-Alexandru Paul

Domnul Președinte, stimați colegi! în comisia de buget-fmanțe am luat act de o anumită situație referitoare la serviciile publice aflate în subordinea consiliului local și trebuie să vă spun această realitate. Și cred că ar fi corect să cerem domnului Primar să ne găsească o soluție, pentru că altminteri este un risc real ca unele din aceste instituții să nu mai poată funcționa. Și o să le iau pe fiecare în parte: S.G.U. - tocmai am votat puțin mai devreme proiectul de modificare a bugetului de venituri și cheltuieli. Trebuie să știți că pentru luna august mai există un disponibil doar de 300 de mii de lei. Cu alte cuvinte, așa cum foarte bine știți legea impune existența unui disponibil ca să poți să dai comandă. O lună de zile, S.G.U. facturează lunar între un milion opt sute și două milioane de lei. Deci cu alte cuvinte este o subfinanțare de un milion și jumătate pentru luna august.

T.C.E. - Transport Călători Express. Au deja facturi angajate și neplătite de 2 milioane 465 de mii, iar necesarul pe care-1 au ei pentru a putea să plătim aceste facturi este de 2 milioane 100 de mii de lei. Practic, nu avem banii aceștia. Dacă nu găsim o soluție, este foarte probabil ca T.C.E.-ul să nu poate să-și plătească angajamentul de plată, că știți că are eșalonat, nu are cum să și le plătească, ceea ce va duce probabil la o situație destul de complicată.

Clubul Sportiv Municipal: a prezentat la comisie, și dacă ar fi cineva de la Clubul Sportiv Municipal aici cu factura nu ar fi rău să o dea la toți consilierii să o vadă, somație de plată de la Electrica - 7 august.. .plătită.

L-aș întreba pe domnul Primar, ce soluție găsește?

Sunt executări silite, care trebuie puse în aplicare.

Sunt persoane care nu au fost plătite.

Minimum necesar pentru o lună de zile este de 500 de mii de lei.

Ajutoare de încălzire, am avut o alocare pe tot anul de 2 mîlioanp.50t)3șg^uui facturi emise peste alocarea respectivă de 918 mii 315 lei și aceste factun șunt așțeptW". la plată de prin februarie - martie, de când sunt ele emise. Neachitate pîd?’act$£^>Yp

Electrica și Luxten-ul laolaltă opt sute și vreo 95 de mii de lei. feî^cțri^-^t de * mii de lei necesar, nu-i avem, Luxten-ul 455 de mii 259, nu-i avem.                  /

ar putea să nu mai avem curent. S-ar putea să nu mai avem lumină în orâș?|l'jțî^^^-" domnul Primar, ce soluție găsește?

Apa Nova - 384 de mii 527,84 de leuți. Factură emisă, neplătită.

Kremsmueller, a venit cu executorul la ușă pentru suma de 171 de mii 518. Nu plătim banii, ne blochează conturile.

A                  4

întrebare simplă: domnul Primar, ce facem?

Adunate aceste sume, 4 milioane 973. Rotunjit - 5 milioane de lei. Așteptăm soluții. Mulțumesc!


Dl George Sorin Botez

Domnul viceprimar Ganea!

Dl Ganea Cristian


Mulțumesc domnul Președinte!

5                                                           5

Se pare că a fost destul de explicit domnul consilier Palaș despre situația în care se află Ploiestiul.

5

Acum, fizicul și caracterul meu nu cred că ar suferi dacă v-aș spune că ieri am fost somat de domnul Primar Dobre și amenințat pe telefon, dacă-mi permit să umblu în bugetul Primăriei sau a oricărei instituții, îmi va lua toate atribuțiile când se va întoarce. L-am rugat să nu mă amenințe, a zis că nu mă amenință, doar îmi spune. Dar îmi spunea așa pe un ton de trebuia să .. .o jumătate de metru. Și am considerat ca să nu intru într-un conflict deschis cu dânsul, i-am închid telefonul.

Ieri eram hotărât alături de colegii mei din comisia de buget, era de față și doamna Administrator Public când discutam acest lucru. Eu zic să zică domnul Primar de unde să luăm și să dăm acești bani. Pentru că, să ameninți că dacă unul dintre liderul ??? , că el face, că el drege, anunți ca un lider aici.

Vreau să știu, de la dumneavoastră, liderul dumneavoastră domnul Popa, v-a — transmis ceva cum să rezolvați situația? Să știm si noi cum votăm alături de

5                   5                        3              5

dumneavoastră. Pentru că dacă domnul Primar propune o soluție ca cei peste 25 de profesori de la C.S.M. care lucrează de la 1 iulie fără contract, pentru că nu au avut bani să încheie contractele, că așa s-a făcut anul trecut, păcăliți fiind cei de la C.S.M. că vă dăm, vă dăm bani, s-au încheiat contracte, după care a bătut executorul judecătoresc la ușă și am plătit și banii, și judecătorul, și executorul, și mai multe lucruri am plătit.

Șî am dori și noi din partea dumneavoastră, a P.N.L.-ului, să știm ce facem. Votăm ca să primească aceste instituții banii sau ne uităm unii la alții și așteptăm? Pentru că dacă mie și domnului Botez ne spune că suntem baronii gunoaielor, el este ... Nu se poate conduce un oraș cu telefonul și cu amenințări.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Am omis să mai amintesc aici despre situația de la Parcul Municipal, cred că este directorul aici, Donald Constantin, mai are 1000 de lei până la sfârșitul anului.

Dl Popa Gheorghe

în primul rând, nu vreau să intru într-o polemică nici cu domnul viceprimar Ganea, nici cu domnul consilier Paul Palaș. Dar problema este în felul următor: domnul consilier, dumneavoastră sunteți președintele comisiei de buget-finanțe și de la începutul anului cred că știați cam ce servicii publice se vor contracta în municipiul Ploiești.^Șiîn momentul când ați votat cu o mare larghețe suplimentarea bugetului de cheltuieli pentru 4 salarii cu vreo 25 de milioane de lei, nu v-ați gândit atunci că s-ar putea c^^îtej^^h f publice să sufere?

Dl Palas-Alexandru Paul                                           $

Sunteți în mare eroare. Personal nu am votat cu mare la larghețe.

Dl Popa Gheorghe                                              0'

Nu. Cu majoritate.

Dl Dănescu Ștefan


Dumneavoastră nu ați votat?

Dl Popa Gheorghe

Noi nu am votat această majorare de salarii cu 25 de milioane de lei. Cred că se puteau realiza multe lucruri, domnul consilier Paul Palas.

In ceea ce privește ceea ce spunea, și dumneavoastră ca și președinte al comisiei de buget-finanțe, cred că împreună cu colegii și cu Direcția Economică, și cu celelalte servicii, puteați să vă gândiți și la niște soluții de eficientizare a cheltuielilor pe anumite segmente din cadrul Primăriei Ploiești.

în ceea ce privește ceea ce spunea domnul Viceprimar Ganea, nu știu, nu am cunoștință de discuția pe care a avut-o cu domnul Primar, nici nu mă privește...

Dl George Sorin Botez

Știu eu, că am auzit când ținea telefonul...

Dl Popa Gheorghe

Asta este problema dumneavoastră personală.

Ca soluție, nu sunt eu cel care pot să dau soluție, pentru că nu sunt nici ordonator de credite, nici președinte al comisiei de buget finanțe, dar problema este că toate serviciile care au o deficiență de buget, de funcționare este o certitudine în momentul de față.

De asemenea, cei care am fost mințiți și păcăliți de către acest Guvern că se vor da rectificări la o anumită cotă, tot așteptăm această rectificare de vreo patru luni de zile. Dacă domnul consilier Paul Palaș sau altcineva poate să-mi spună cât va aloca Guvernul din cotele defalcate de T.V.A până în momentul de față, i-aș fi recunoscător.

Am înțeles că săptămâna viitoare va fi o rectificare de buget a Guvernului și se vor da niște sume. Nu am cunoștință de ce sume și în ce cuantum vor fi alocate. Am înțeles că pentru primele trei luni de zile. Poate domnul consilier Palaș are mai multe informații.

De aceea vă propun ca pentru o rezolvare poate nu definitivă, dar parțială a acestor situații pe care le-ați prezentat dumneavoastră este bine să așteptăm această rectificare săptămâna viitoare de Guvern, să vedem ce sume ni se vor aloca și după aceea să avem o discuție cu toate subordonatele, serviciile, etc. pentru funcționare.

Dl Ganea Cristian

Domnul Popa, vă asumați faptul că nu veți da salariile și că vor închide lumina, bazele sportive și peste tot? Vă asumați acest lucru dumneavoastră?

Dl Popa Gheorghe

Eu nu am cum să-mi asum domnul viceprimar.

Dl Ganea Cristian


Asta cereți.

9

Dl Popa Gheorghe


Dumneavoastră trebuie să vă asumați lucrul acesta împreună cu

Dl Ganea Cristian

Eu nu.nu-mi asum, dar vreau să iau să dau bani la oameni.                  P'-

DI Popa Gheorghe                                                '

Păi dacă ați votat 25 de milioane de lei, acum să ne asumăm noi deficitul acesta? Dl Ganea Cristian

Am impresia, și în spatele dumneavoastră sunt acei angajați, cei care le-am dat, o mică parte.

Dl Popa Gheorghe

Este foarte corect ce spuneți, numai că deficiența în asigurarea serviciilor și salariilor și a cheltuielilor după cum spuneați este o realitate.

Dl Ganea Cristian

Domnul Popa, întotdeauna și dumneavoastră și domnul Primar aveți o poezie bine pusă la punct. P.S.D. - A.L.D.E. au mărit salariile și Guvernul este un nenorocit.

Dl Popa Gheorghe

Păi dacă nu ne-au dat nici un leu.

Dl Ganea Cristian

Dar banii care s-au consumat aiurea în primărie îi știți?

Luni în ședință, o să vă dau personal o hârtie să vedeți câți bani s-au risipit. Și vreau să știu dacă sunteți conștient, sau știți, sau veți vota marile proiecte care partea noastră domnul Primar spunea că este 2% și de fapt minimul este 53. Și o să vedeți ce spun. Să țineți minte.

Dl Dănescu Ștefan

Supuneți la vot.

Dl George Sorin Botez

Ce?

Dl Dănescu Ștefan

Proiectul. Bugetul.

Dl George Sorin Botez

Domnul Palaș, ce prevede bugetul acesta?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Domnul Președinte, forma inițială a bugetului, fără nicio modificare adusă de noi, prevede un plus de venituri de vreo 5 milioane de lei din fonduri europene și o distribuție a acestor bani pe cheltuială la învățământ și la reabilitarea termică.

Așa sună forma inițială a proiectului, fără să aducă soluții la problemele pe care eu le-am prezentat mai devreme.

Acum din câte constat eu, discursul acesta politicianist care nu aduce nicio soluție, ne poate duce în situația în care unele instituții vor fi în imposibilitatea de a mai funcționa deoarece vor rămâne fără utilități, oamenii vor ajunge în imposibilitatea de a-și primi salariile, iar noi așteptăm o rectificare bugetară, care atenție, este promisă de cel puțin o lună de zile. Și întrebarea este ce vreți să facem?

Scuzați-mă, noi putem foarte bine să aprobăm proiectul de hotărâre așa cum a fost el prezentat în forma inițială, dar asta va crea mari, mari probleme în zilele următoare

pentru unitățile subordonate. Și este foarte probabil să fim nevoiți să nu câteva zile din nou să găsim o soluție la aceste chestiuni.

nim peste

1-


Dl Ganea Cristian

Domnul Palaș, și indiferent ce facem, colegii noștri or să zică ca nu am f|Cxlt bine.

Adică, dacă acum votăm și salvăm pentru o lună, sau 30 dejfile, sau când ne-o da Guvernul cotele, dacă nu votăm și acei oameni nu          sa tăriile

și se vor opri utilitățile, și așa suntem de vină. Așa suntem de vină cm^ot^LfiffeKă nu, nu ne dă Guvernul. Deci cineva este de vină domnul Palaș. Deci asta este tehnica lor. îmi pare rău.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Scuzați-mă, eu pun o întrebare și nu este retorică. Eu pun o întrebare și o să verific dacă apare în procesul verbal deoarece, în urma acestei întrebări, (și solicit răspuns expres) o să mă îndrept administrativ împotriva celor responsabili. Kremsmueller - vine executare silită 171 de mii 518. Asta presupune niște taxe pentru executorul judecătoresc. Dacă nu dăm această sumă, cine plătește taxele?

Dl Popa Gheorghe

Rugămintea mea la domnul consilier și la colegii noștri era ca pentru două săptămâni pentru că sunt asigurate toate salariile și toate...

Dl Ganea Cristian

Păi nu sunt.

Dl George Sorin Botez

Dumneavoastră ar fi bine să mai participați și pe la ședințele celelalte nu numai la etajul 7, că vă bagă ceva în cap și nu înțelegeți nimic.

Noi am fost la C.S.M. și am stat de vorbă cu niște oameni, oameni, nu sunt altceva, sunt oameni, ființe umane, da? Care lucrează din luna iulie fără leafa.

Dl Popa Gheorghe

Cunosc situația de la C.S.M.

Dl George Sorin Botez

Și atunci, îi lăsăm în continuare să așteptăm nu știu ce alocare când am putea să rezolvănrproblema acum?

Eu acum m-am uitat. Pe data de 7 se trage ??? la stadion. Pe data de 10 Petrolul are primul meci oficial aici. Unde-i trimitem să joace?

Dl Popa Gheorghe

Sunt de acord domnul Președinte, dar...

Dl George Sorin Botez

Păi și atunci cum o rezolvăm?

Dl Popa Gheorghe

Nu uitati că trebuiau ??? mai înainte. Cunosc situația de la C.S.M.

»                                                                                                                    3

Dl George Sorin Botez

Păi trebuia să mă gândesc eu că Primarul nu plătește lumina? Trebuia să mă gândesc eu că Primarul nu plătește la Kremsmueller? Trebuia să mă gândesc eu că Primarul nu are grijă de S.G.U.? Păi stai puțin, că suntem 27 de consilieri și un Primar, înțeleg că suntem 28 de primari și un miniprimar? Cum suntem, că nu înțeleg schema asta?

Dl Popa Gheorghe

Suntem să rezolvăm problemele cetățenilor...

Dl George Sorin Botez                                    ^SS3^^-

Și atunci haideți să le rezolvăm. Nu pe poziția hai să așteptăm. î^^iB„Bă$Uîte doare burta că acela este flămând. Grasul nu știe de slab domnule, niș^dștă,

Dl Palas-Alexandru Paul

_________;1. „____.... „ .               .    ,      ,. . rF “


3) ■

Domnul consilier Popa, știți ce mi se pare mie absurd în to^tăipoviestea”'âsța?r Faptul că aceste soluții pe care noi putem să le propunem astăzi pentril căi le avem,, ar fi» trebuit să vină de la domnul Primar. Pentru că în ultimă instanță nu noi ăunțem^iri^ăfîi Ploieștiului. Pe bune acum! Aceste soluții, aceste probleme trebuia să le știe și trebuia să aibă soluții la ele.

9

Dl George Sorin Botez

Ieșiți dumneavoastră domnule și spuneți-le suporterilor echipei Petrolul care v-au votat în campanie că pe data de 10 Petrolul o să joace oriunde în altă parte decât pe Stadionul ”Ilie Oană”. Asta este ceva incredibil, pe cuvântul meu de onoare. Incredibil! Nu am auzit așa ceva.

Dl Ganea Cristian

Săptămâna trecută am discutat cu toți șefii de secții de la C.S.M. Nu au nici bani să se ducă cu copiii în cantonamente. Au fost tăiate cantonamentele. Nu au primit un ban și un supliment de vitamine nu au primit. La sânge s-au făcut acolo reduceri de cheltuieli. Și totuși, bugetul care li s-a promis că se va face o rectificare în iulie, acum suntem la 31 iulie și nu le dăm. De ce am mai promis?

Doamna Luminița Albu, v-am zis eu personal că o să ajungem în situația aceasta când s-a votat bugetul? V-am rugat eu să faceți economie cât puteți de multă? Câți profesori sunt care sunt pe contract sportiv? Câți?

Dl George Sorin Botez

Câte persoane aveți care au lucrat în luna iulie și nu ați putut să le încheiați contracte, pentru că nu aveați alocare bugetară deși vi s-a promis de domnul primar că o să aveți? Vă rog frumos, câte persoane vor rămâne lipsite de venituri pentru activitate pe luna iulie?

Dna Albu Luminița - Club Sportiv Municipal

Peste 50 de persoane.

Dl George Sorin Botez

50 de persoane, da?

Dl Ganea Cristian

Este puțin? Domnul Popa, este puțin 50 de persoane? Nu au copii, nu au...

Dl George Sorin Botez

Două săptămâni, trei săptămâni, o lună? Cât să le spunem?

Dl Popa Gheorghe

Domnul președinte, nu mă acuzați pe mine...

Dl Ganea Cristian


Nu, dar ați spus să mai așteptăm. Eu sunt dispus să mai aștept încă un an. Dar ce facem cu luna asta?

Dl Palas-Alexandru Paul

Domnul viceprimar, scuzați-mă, s-ar putea să pară lipsit de importanță și faptul că ne execută Kremsmueller, și faptul că C.S.M.-ul acolo copiii nu au cu ce să lucreze.

Domnul consilier Popa, că vă văd cel mai vocal dintre toți, ce aveți a spune, pentru că știu că sunteți cunoscător al situației, de următoarea realitate: T.C.E.-ul are facturi emise și neîncasate de 2 milioane 465. Urmează să mai emită o factură la încș^^rlu^ii august de 500 de mii de lei. Adunate fac 3 milioane de lei. într-un fel, noi mâi avem în momentul de față 900 de mii de lei. Adică cu 2 milioane 800 mai puținei Cum rezolvați dumneavoastră problema aceasta domnul consilier?

Dl Popa Gheorghe

Eu sunt de acord cu realitățile pe care le spuneți și sunt de acord ca sunt reale, ceea ce spuneți dumneavoastră.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Bun. Si ce soluții avem?

5                        5

Dl Popa Gheorghe

Numai că dacă dumneavoastră aveți soluții acum de rezolvat pentru toate problemele care s-au pus aici: S.G.U., iluminat, salubritate, toate serviciile, C.S.M. etc. și acoperiți întreaga sumă și aveți o soluție providențială, vă rog frumos să o puneți în practică. Dar cu siguranță că nu sunt sumele și sursele necesare pentru a asigura toate aceste servicii, salarii, etc. pentru toate subunitățile, nu numai pentru unele sau servicii publice și cu siguranță trebuie să ne gândim să rezolvăm cumva...

Dl Ganea Cristian

S.G.U., dumneavoastră îmi propuneți să-l închidem, să dăm oamenii afară? Aceasta este propunerea?

Dl George Sorin Botez

Domnul Popa, haideți să judecăm corect și fără să ne enervăm.

Viceprimarul care este în scaun acum în exercițiul de Primar că toți ceilalți sunt în concediu, primește un telefon pe care eu l-am auzit, nu poate să-mi spună cineva, în care i se urlă la telefon, dacă te apuci să faci ceva schimbări prin buget sau alta, de mâine ascuți creioane, o.k. Asta vizavi de colaborarea extraordinară care ar trebui să existe la nivelul primăriei. O.k. Nu este prea mic, nu se sperie, sincer, că nici eu nu m-am speriat, am fost dezgustat, ca să zic așa, că acum nu o să ne apucăm să ne batem. Deci omului acesta i se spune nu umbli acolo că am eu soluții.

Astăzi veniți dumneavoastră, ca purtător de cuvânt și subordonat politic și administrativ aPprimarului și spuneți că singura soluție pe care o vedeți este să se amâne sine die, cel puțin două săptămâni, rezolvarea unor probleme.

înțeleg că această amânare este generată pe de o parte, de lipsa lui Ginghis Han iar, pe de altă parte, dumneavoastră aveți o misiune de rezolvat.

zx

înțeleg și chestia asta, dar noi pe de altă parte, care suntem așa cum suntem -ciuma roșie, eu știu ce, mai aproape de cei 50 de oameni care sunt leșinați de foame de 1 lună, noi trebuie să le rezolvăm problema.

Acum, lăsând la o parte orice chestie și chiar nu mai discutăm, nu mai vreau politică, cum o rezolvăm astăzi ca oamenii respectivi să aibă și ei ceva de pus în traistă? Este vorba de existenta, de subzistenta, de rezistenta a 50 de oameni si a familiilor lor. Și nu sunt oricare 50 de oameni, cu toate că nu numele contează în chestia asta. Sunt niște oameni care au ajuns acolo pentru că au un anumit nume în sportul acela.

Cum o rezolvăm? Haideți s-o rezolvăm, să luăm o pauză, ne mai gândim, hai să găsim niște scheme, hai s-o rezolvăm. O rezolvăm pe 1 lună, ne împrumutăm, luăm de la noi, nu ne luăm noi simbriile, dăm câte 10 milioane de la noi, 1000 de lei, ăia care sunt. Haideți să găsim o soluție. Haideți să trecem peste ranchiună, haideți să trecem peste partide, haideți să trecem peste tot, haideți să rezolvăm această problemă. Pentru o lună. Și pe urmă vom vedea ce alocări avem, de unde luăm bani, unde punem, ce facem, ce dregem.

Vă rog domnul Sîrbu!                                      p

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumesc domnul Președinte! Stimați colegi, sincer înțeleg îngrijorarea atâta , domnului consilier Palaș cât și a domnului viceprimar Ganea, cât și a Totuși, încă de la începutul anului, știam că bugetul Primăriei Ploiești este foa^mie%f nu poate rezolva toate problemele.

Ca să găsim o soluție la ceea ce spunea domnul președinte Botez, aș ruga-o pe doamna director economic care stă acolo în ultimul scaun, să vină acolo în stânga domnului președinte Botez și să ne propună în cadrul bugetului o soluție reală de rezolvare, pentru că și eu ca și consilier în consiliul local chiar din partea P.N.L.-ului sunt îngrijorat de această situație. Nu poți ține oamenii fără să le dai salariile. Indiferent că acolo, la C.S.M., părerea mea este că s-au făcut niște lucruri care nu sunt cu totul legale, este o altă problemă asta, pe care am ridicat-o la timpul respectiv și mi-o mențin. Dar problema salariilor trebuie să fie problema noastră, a tuturor consilierilor, ca oamenii să-si ia salariile ca să funcționeze.

5                                                              9

Este valabil și pentru T.C.E., este valabil și pentru Regia de Servicii Publice, este valabil și pentru S.G.U.

Noi toți știm și eu am informațiile necesare, chiar din gura ministrului finanțelor că, în cel mai scurt timp, se va da marilor municipii cota din TVA de la 41% cât ni s-a dat până acum la 60%. Deci, nouă trebuie să ni se dea undeva la vreo 16 milioane. Banii aceștia vor ajunge, la Ploiești. Poate cu ei, cât de repede ajung, nu știu, dar cu ei vom rezolva anumite probleme.

Dl George Sorin Botez

Haideți să ne împrumutăm la un capitol bugetar 1 lună. îi luăm de undeva, îi dăm înapoi.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Avem Direcție Economică care trebuie să-și asume ceea ce le spune în consiliul locaE-Să vină aici în față...

Dl Ganea Cristian

Numai puțin, domnul președinte....

Dl George Sorin Botez

Vă rog.

Dl Ganea Cristian

Cu tot respectul domnul Sîrbu, doamna director economic nu este primar.

Noi trebuie să propunem, să avem o gândire logică, noi cei din capătul acesta al mesei, iar dânsa poate să ne spună - este bine, nu-i bine. Dar, dacă tu nu vii cu nicio propunere? Candida la primărie doamna Crăciunoiu dacă era.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Vedeți dumneavoastră, la clipa asta eu vă găsesc vinovați pe toți din executiv. Pentru că nu puteți...

Dl Ganea Cristian

Nu ne găsiți pe toți, pentru că voi l-ați votat pe primar, nu eu.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Am înțeles, dar problema...

Dl George Sorin Botez

Și nici eu. Nici eu nu l-am votat.


Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Problema este următoarea: nu putem să-l întrebăm pe domnul avem dreptul.

Dl Ganea Cristian

Dar nici dânsul nu avea dreptul să dea telefon...

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Eu cu tot respectul vă spun, avem voie conform Legii 215, să-i punem primarului o mie și una de întrebări...

Dl George Sorin Botez

Domnul Sîrbu, adevărul este că dumneavoastră, poate cu adrenalină sau fără, nu ați înțeles ce am spus eu: lăsați-1 în pace pe primar să-și vadă de treaba lui. Am crezut și noi că dacă i-a spus domnului Ganea, v-a trimis un mesaj cum să se rezolve aceste probleme, pentru că avem două certitudini: unu - de la primar, înțeleg de la domnul Popa, că nu a venit nici un mesaj cu soluția și numărul doi - avem o problemă.

Drept pentru care, eu vă propun să suspendăm 10 minute, dumneavoastră vă faceți un punct de vedere, noi ne facem un punct de vedere, poate fi același, ne verificăm cu Direcția Economică și rezolvăm problema. Restul putem să discutăm politică cât vreți dumneavoastră. Dar, după ce rezolvăm problema.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Am înțeles, dar vreau ca doamna director economic să vină lângă dumneavoastră acolo, să explice consiliului...

Dl George Sorin Botez

Dar de ce nu vreți să stea lângă dumneavoastră?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Sau lângă mine, dar să stea mai aproape aici să înțelegem, în cadrul bugetului, cum facem?

Dl George Sorin Botez

10 minute.

*

PAUZĂ

*

Reluăm ședința! Vă rog să luați loc!

Prezența! Doamna Băzăvan a plecat. Suntem 23 de consilieri.

P.N.L., de ce vă dau dumneavoastră prima dată cuvântul - sunteți reprezentanții primarului, vă întreb: față de problemele ridicate, ați identificat vreo soluție, alta decât să așteptăm?

Dl Popa Gheorghe

în momentul de față, nu. Săptămâna viitoare așteptăm banii, 16 milioane de la Guvern.

Dl George Sorin Botez

Păi, erau peste două săptămâni. Acum s-a scurtat. Am înțeles.

Dl Dânescu Ștefan

Și cum închidem luna?

Dl George Sorin Botez

Ce facem cu oamenii care nu au luat salariile pe iulie? Ce facem cu somația de închidere a energiei electrice pe Stadionul Ilie Oană pe data de 7, pe data de 10 având Petrolul meci? Ce facem cu popririle care sunt pe conturile Primăriei? Ce facem cu T.C.E.-ul, care are aproape 4 milioane de încasat...                   V;

Dl Palaș-Alexandru Paul                                V <

Care are termen de plată la A.N.A.F. la începutul lunii august. •

Dl George Sorin Botez

Și are termen de plată, altfel pierde eșalonarea.

înțeleg că nu aveți nicio soluție.

Haideți să încercăm pe partea aceasta. Domnul Palaș!

Dl Palaș-Alexandru Paul

Domnul Președinte, vă propun ca soluție de moment, accentuez „de moment”, să luăm 5 milioane de lei de la termie...

Dl George Sorin Botez

Avem obligații scadente luna viitoare le termie?

DI Palaș-Alexandru Paul

Nu. Noi vom avea nevoie de alocarea pentru termie începând cu luna noiembrie încolo. Deci, până atunci, putem să folosim acești bani...

Dl George Sorin Botez

Afectează cu ceva interesele locuitorilor?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Nu, iar în momentul în care vom primi banii despre care vorbea domnul consilier Popa, nu ne oprește nimeni și nimic să punem banii înapoi.

DI George Sorin Botez

Deci este un împrumut pe termen scurt la capitolul termie.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Exact. Luăm 5 milioane de lei de la termie si alocăm acești bani acelor instituții

5                                   9                                                        5

despre care v-am vorbit mai devreme.

Adică^2 milioane 100 către T.C.E., 500 de mii de lei către Clubul Sportiv Municipal, 918 mii 315 lei și 79 de bani către ajutoare de încălzire, 450 de mii de lei la Electrica, 445 de mii 259 de lei și 43 de bani la Luxten, 384 de mii 527 de lei și 84 de bani la Apa Nova, 3 mii 818.039 la ... Distribution și 171 de mii 518 la Kremsmuller. Total - 4 milioane 973.439,45.

Dacă doriți, putem să scădem tot cu această sumă corespondentul din termie. Dacă nu, luăm 5 milioane și diferența o ducem la fondul de rezervă, adică o diferență de vreo 26 de mii de lei.

DI George Sorin Botez

Domnișoara Crăciunoiu...

Dra Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Am rotunjit toate sumele, sunt...

Dl George Sorin Botez

Nu, vă întreb punctul dumneavoastră de vedere la microfon. Este ok?

Dra Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Da.


Dl Palaș-Alexandru Paul

Scuzați-mă, deci mergem pe varianta diferența până la 5 milioajae; 26 de mii și 2 cât mai rămân în fondul de rezervă. Este în regulă.                   V?" . '         x

Dl George Sorin Botez

Doamna Secretar!


Dna Serbinov Ioana

------7     ,

In situația în care direcția de specialitate, respectiv Direcția Economică spune că este în regulă, proiectul va fi contrasemnat.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!

Față de această propunere, grupul A.L.D.E. ați făcut propunerea, ne-o însușim și noi. Grupul P.S.D., domnul viceprimar?

DI Ganea Cristian

La fel.

Dl George Sorin Botez

P.M.P.-ul?

Dl Hodorog Bogdan

Da.

Dl George Sorin Botez

P.N.L.?

Dl Popa Gheorghe

Noi ne abținem domnul Președinte.

Dl George Sorin Botez

Vă abțineți. Mulțumesc!

9         9                 5

Dl Popa Gheorghe

Voiam să-l întreb pe domnul Paul Palaș sau pe doamna director economic dacă are cunoștință cumva dacă eei de la Consiliul Județean au virat cei 10 milioane pentru subvenția de la termie?

9

DI George Sorin Botez

Nu știu să vă răspund.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Din câte știu eu, nu. Dar urmează, este un angajament pe care cu siguranță îl vor face așa cum, că era următorul capitol pe care voiam să-1 amintesc, și-au asumat obligația de a fi parte la un proiect foarte important pentru comunitatea noastră, este vorba de Centrul de Radioterapie. Au virat 4 milioane de lei fapt ce va fi obiectul unei alte intervenții pe care vreau s-o fac.

Dl George Sorin Botez

A

înainte de a supune la vot amendamentele, domnul Ganea, vă rog!

DI Ganea Cristian

Noi am omis, și îmi cer scuze, doamna Teodora, în calitate de administrator public, dumneavoastră personal ce părerea aveți vizavi de propunerea P.S.D.-A.L.D.E. sau de abținerea P.N.L.?

Sau aveți o altă soluție pe care putem s-o îmbrățișăm? Știu că nu votați, dar totuși sunteți administrator public și dumneavoastră semnați ordinele de platăx^

Dna Teodora Marin - Administrator Public                    / /X

în acest moment, nu am altă soluție, pentru că după cum știți-fde la începută! anului banii au fost puțini, am grevat bugetul cu sumele care au transmise către bugetul local a fi plătite cu contribuțiile salariale, contractele noas&^i(^șt;mult mai mari, drept pentru care la bugetul care a fost fundamentat la începu^l^^i^âceste sume nu au putut fi redistribuite în totalitate pentru toate subordonatefe^iUnclusiv Primăria Ploiești.

J

Având în vedere că în momentul acesta nu există altă soluție, în sensul că o să vă rugăm săptămâna viitoare să facem o ședință extraordinară cu un proiect de hotărâre pentru refinanțarea creditelor pe care Primăria le are în derulare.

în momentul acesta este una din soluții. Poate că ar trebui menționat că banii care J                                                                    5

vor fi preluați de la termoficare, vor fi realocați, repuși pe poziție în momentul în care vom primi finanțarea de la bugetul de stat.

Dl Ganea Cristian

Foarte bine. Mulțumim!

9

Domnul Palaș. mai facem amendamentul vizavi de banii care vin de la Primăria Brazi, de la Consiliul Județean, acum?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Da. Voiam doar să le luăm la rând.

Domnul Președinte, cum procedăm?

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot amendamentele formulate până la acest moment:

Cine este pentru?        - 15 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 8 abțineri

>                                                                              9

15 voturi ”pentru”, respectiv grupurile P.S.D., A.L.D.E. și P.M.P. prezenți în sală și 8 abțineri, grupul P.N.L. prezent în sală.

__ * __

Dl Palaș-Alexandru Paul

Domnul Președinte, vă rog să-mi permiteți să mai fac 2 amendamente.

Dl George Sorin Botez

Vă rog!

Dl Palas-Alexandru Paul

Se diminuează fondul de rezervă cu suma de 146 de mii de lei și se repartizează astfel: 140 de mii de lei pentru „primul ghiozdan”, avem pe ordinea de zi proiectul următor cu această chestiune și 6 mii de lei pentru ajutoare de urgență, vă reamintesc că am votat la începutul ședinței 2 proiecte.

Supuneți la vot.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot:

Cine este pentru?       - 23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi ”pentru”.

*

Dl Palaș-Alexandru Paul

Mulțumesc!

Și ultimul amendament, se majorează bugetul local cu suma de^mj^^ă^^3\£ț mii 800 lei atât la venituri cât și la cheltuieli, astfel: la venituri 4 mii

venită de la Consiliul Județean Prahova pentru Laboratorul de Radioter^>i^șî^5 de/nțiî 800 lei primite de la Primăria Brazi conform contractului de asociere ra^pfeîeEîtî^rlari Integrat de Calitate a Aerului. La cheltuieli se încadrează corespunzător acestorproiecte de investiții.

9

Dl George Sorin Botez

Supun la vot:

Cine este pentru?          23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

23 de voturi "pentru”.

*

Altele?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Atât.

Dl George Sorin Botez

Supun la vot electronic proiectul cu modificările intervenite prin amendamentele aprobate:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Rectificarea de buget și acoperirea problemelor a fost adoptată cu 16 voturi ”pentru”...

Dl Dănescu Ștefan

Și ghiozdanul la fel.

DI George Sorin Botez

Cu totul.

Dl Dănescu Ștefan

Tot cu 16.

Dl Ganea Cristian

Da. Corect.

Dl George Sorin Botez

Domnul Sîrbu s-a abținut, doamna Staicu zice că a votat greșit dar scrie „da” și s-au mai abținut: domnul Popa, domnul Bolocan, domnul Sicoie, domnul Frusina, domnul Grîgore și domnul Marcu. Cam astea sunt voturile.

Avem 16 voturi ”pentru”, grupul P.S.D., grupul A.L.D.E., grupul P.M.P. și doamna Zoia Staicu și restul "abțineri”. Proiect adoptat.

Dacă vă abțineți la „primul ghiozdan” e cam nu știu cum.

*

Cu 16 voturi "pentru” și 7 "abțineri” ale consilierilor Sîrbu-Simion Gheorghe, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian, Sicoie Florin Lucian, Frusina Nicolae, Grigore Constantin și Marcu Valentin, proiectul a fost adoptat.

***

Trecem la punctul suplimentar nr. 6 „Proiect de hotărâre privind rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Clubului Sporih Ploiești”.


Discuții?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Aș vrea să fiu sigur, pentru că nu știu care este forma afișată, dacă d’ișjjj cinci sute de mii de lei?

Este în regulă. Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 16 voturi "pentru” grupul A.L.D.E., grupul P.S.D., grupul P.M.P. și domnul consilier Sîrbu-Simion Gheorghe și 7 "abțineri” ale consilierilor Staicu Zoia, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian, Sicoie Florin Lucian, Frusina Nicolae, Grigore Constantin și Marcu Valentin, proiectul a fost adoptat.

Trecem la punctul suplimentar 7 de pe ordinea de zi ” Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de priorități în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Ploiești - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.”

Doamna consilier Sorescu nu participă la vot.

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 22 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la ultimul punct, punctul 6 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind acordarea pentru anul școlar 2019 - 2020 a pachetului cu rechizite școlare „Primul Ghiozdan” - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Marilena Stanciu, Larisa Băzăvan, Sorin Văduva, Marius Andrei Dinu și Florina Alina Sorescu.”

Aici aș vrea să trecem toți consilierii inițiatori. Nu este amendament pentru că ni-1 însușim toți.

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 23 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Avem "Diverse” și îi dau cuvântul stimabilului domn Ganea Mihai Cristian, viceprimar al municipiului Ploiești!

Dl Ganea Cristian

Mulțumesc, domnul Președinte!

O să rog frumos toți colegii consilieri să fie puțin atenți, pentru că am făcut o greșeală pe care o găsesc comună. Nu știu sigur dacă toți au votat, sau poate au lipsit, dar în luna februarie, prin H.C.L-ul 34, care a modificat H.C.L.-ul 208 din 2015 privind aprobarea Regulamentului Serviciilor de Salubritate din municipiul Ploiești, totodată în art. 2 din același act stipulându-se situațiile în care prevederile capitolului 14, salubritatea municipiului din H.C.L. 228 din 2006 își încetează aplicabilitatea. Acest lucru s-a întâmplat față de jandarmi. Adică le-am luat dreptul de a mai da amenzi în

momentul în care își fac serviciul de patrulare prin oraș și constată diferiteprobleme. Sunt sigur că acest lucru a fost o greșeală și aș dori să o îndreptăm și r^g^dfe£&i^C<e a inițiat acest H.C.L. 34 din februarie să aducă completări, să-l repunerf^drept^rî'^^u a putea avea o mai bună siguranță și curățenie a orașului. Deci pra^ti^dânșii.^ci^ma^ti voie să de amenzi pentru distrugeri, semințe, pet-uri, orice alte prodpse/care sujjt aruncate în spațiul liber.                                                               /

Domnul Minea, o să vă rog pe dumneavoastră, o să vă dau aceasfă>®c^^e pe care o am de la domnul colonel-comandant care s-a îngrijit și mi-a . atras atenția părintește și prietenește și vă rog frumos pentru următoarea ședință să rezolvăm acest lucru.

Asta am avut domnul Președinte și încă o dată mulțumesc colegilor A.L.D.E., P.S.D., P.M.P. pentru faptul că nu am lăsat niște oameni fără salarii și nu am lăsat Stadionul fără energie electrică.

Dl George Sorin Botez

Mai am și eu două cuvinte să vă spun.

în primul rând vreau să mulțumim cu toții colectivului I.T. pentru modul în care ne-au ajutat pentru ședința de astăzi!

Și aș vrea să vă mai aduc la cunoștință o chestiune pe care oricum o vom pune în dezbaterea dumneavoastră, dar este bine să știți. Probabil că știți dar vreau să știu sigur că știți. Având în vedere faptul că a fost constituită o comisie la nivelul consiliului local pentru studierea modalităților de rezolvare a problemelor legate de curățenia orașului, am gândit un plan de acțiune care este în două etape: o primă etapă va fi inițierea pentru persoanele care nu au contract de salubritate a unei taxe pe gospodărie, respectiv pe agent economic, care va fi dimensionată în raport de consumurile care sunt standard și care va fi majorată cu un procent de 20% pentru ca taxa să aibă și un caracter sancționator. Toți cei care nu au contract vor primi această taxă de plată care va fi încasată prin intermediul S.P.F.L.-ului. Urmând ca împreună să stabilim, dacă din punctul de vedere al curățeniei orașului, pentru a nu mai exista sincope în plăți și în toate chestiile astea, să fim suficient de motivați ca să punem această taxă de salubritate pentru toți cetățenii, întrucât am constatat din analiza practicii administrative la nivelul altor orașe că aceasta este modalitatea cea mai bună de colectare a sumelor necesare.

Sistemul juridic, cine, cum încasează, cum este, asta este o chestiune care o vom configura în raport cu dispozițiile legale. însă nu vreau să mai existe discuții de genul -ai făcut licitație pe 250 de mii, noi curățăm la 250 de mii, plătesc 150 de mii și întâmplător sau nu, să sufere tot cel care plătește. Sunt niște chestiuni și parte dintre dumneavoastră chiar nu sunteți membri ai comisiei dar ați participat la discuțiile respective, sunteți invitați oricând doriți, vreau să rog și pe domnul viceprimar să fiți anunțați atunci când au loc aceste discuții. Orice părere este bine-venită, în așa fel încât să luăm o hotărâre înțeleaptă care să aibă imediat efecte asupra a ceea ce este în stradă.

Cred că este mai important decât să ne certăm pe o chestie sau alta să lucrăm împreună ca să rezolvăm această problemă. Dacă rezolvăm această problemă chiar ne putem prezenta demni pe stradă. Altfel, am serioase rezerve că vreunul dintre noi la alegerile viitoare ar avea ce să caute pe o listă. Vă rog să mă credeți, încep cu mine. Sunt primul.

Atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc mult de tot!

AM

Dacă nu mai sunt alte intervenții, declar ședința închisă și vă continuare.


..■r, 1

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit/ drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar/


p. SECRETAR, Ioana Geanina SERBINOV


Verificat,

Consilier Juridic, Mihaela Zaharia

Șef Serviciu, Adriana Cîrstea / r-, întocmit, consilier Claudia-Maria Ilă M