Proces verbal din 30.05.2019

Proces verbal din 30 mai 2019


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PROCES - VERBAL


al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiulii din data de 30 mai 2019


Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului municipiului Ploiești, Adrian-Florin Dobre nr. 2169/24.05.2019.

*

La ședință au participat un număr de 26 de consilieri din 27 în funcție, lipsind domnul consilier Tudor Aurelian Dumitru.

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian-Florin Dobre       - Primar

Doamna Ioana Serbinov            - Secretar

Ședința a fost condusă de domnul consilier George Sorin Botez.

Dl George Sorin Botez

Bună ziua!

Suntem prezenți un număr de 25 de consilieri dintr-un total de 27. Lipsesc domnii consilieri Minea Constantin și Tudor Aurelian-Dumitru. Constat îndeplinirea cvorumului pentru începerea ședinței. începem cu Imnul de Stat al României.

Avem puncte suplimentare pe ordinea de zi pe care le voi citi pentru a fi incluse pe ordinea de zi. Există un număr de 11 propuneri și o Petiție.

*

A venit și domnul consilier Minea. Suntem 26 de consilieri.

*

La punctul suplimentar 8 este lipsă viză legalitate. Vor fi 10 puncte suplimentare si Petitia.

5                 »

*

 • 1. "Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „C.N.I” S.A., a amplasamentului, precum și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot - „Construire sală de educație fizică școlară la Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, str. Rudului nr. 24, Municipiul Ploiești, județul Prahova” - inițiat viceprimarii Cristian-Mihai Ganea și George Pană și de consilierii Gheorghe Andrei, George Sorin Niculae Botez, Marcian Cosma, Ștefan Dănescu, Marius Andrei Dinu, Sanda Dragulea, Constantin Gabriel Minea, Marius Nicolae Mateescu, Paul Palaș Alexandru, Marilena Stanciu, Florina Alina Sorescu, Sorin Văduva si Robert Ionut Vîscan.”

5                                           5

Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi a ședinței:

Cine este pentru?       - 26 voturi


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

26 de voturi ”pentru” includerea pe ordinea de zi.

*

 • 2. ” Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schirri imobilului situat în Ploiești, str. Elena Doamna, nr. 78D, compus din te de 1082 mp și construcție „cabină poartă”, în vederea efectuării unui schimb de immobile - inițiat de consilierii Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert

Ionut, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan.”

Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi a ședinței:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

26 de voturi ”pentru”.

 • 3. ”Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică deschisă, cu strigare a unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință situate în Piața Victoriei - Pietonal Nichita Stănescu - inițiat de consilierii Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert, Drăgulea Sanda, Mateescu Marius, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan.”

Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi a ședinței:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

26 de voturi ”pentru”.

*

 • 4. "Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. - inițiat de consilierii Gabriel Constantin Minea și Marilena Stanciu.”

Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi a ședinței:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

5

26 de voturi ”pentru”.

*

 • 5. "Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de negociere în vederea achiziționării Bazei sportive proprietatea S.C. Petrotel Lukoil S.A. - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi a ședinței:

Cine este pentru? - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

26 de voturi "pentru”.

*

 • 6. "Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, Str Ana Ipătescu nr. consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîsca Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”


Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi a ședinței:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

26 de voturi ”pentru”.

 • 7. ”Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.33/29.01.2016, privind contractarea unui împrumut intern în valoare de 150.000 mii lei, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 153/10.05.2016 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi a ședinței:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

26 de voturi ”pentru”.

*

8 lipsă viză legalitate. Nu intră în discuție.

*

 • 9. "Proiect de hotărâre privind actualizarea elementelor de identificare ale unor puncte termice din municipiul Ploiești - inițiat de consilierii Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan.”

Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi a ședinței:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

>

26 de voturi "pentru”.

*

 • 10. "Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 130/25.04.2019 a Consiliului local al municipiului Ploiești privind solicitarea de transmitere a unei părți din imobilul 615 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Ploiești - inițiat de viceprimarii Cristian-Mihai Ganea și George Pană.”

Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi a ședinței:

Cine este pentru? - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

26 de voturi "pentru”.

*

 • 11. "Proiect de hotărâre privind modificarea contractului nr. 16768/07.10.2013 avand ca obiect “Delegarea gestiunii serviciului de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrări de artă, parcări (cu excepția celor aflate în

administrarea altor entități) aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban” - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.”


Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi a ședinței:

 • - 18 voturi

 • - 8 voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

și 8 voturi "împotrivă” grupul P.N.B^ Larisa, Bolocan Iulian, Grigore Cori


Cu 18 voturi "pentru”

Neagu, consilierii Băzăvan

Valentin, Popa Gheorghe, Sicoie Florin Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe și Staicu Zoia, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

*

Supun la vot pentru includerea la "Diverse” această Petiție pentru luare la cunoștință:

5         9

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

5

26 de voturi "pentru”.

*

Dacă sunt modificări pe lista inițială?

DI Ganea Cristian

Aș dori ca proiectul numărul 6 să-l lăsăm la sfârșitul ședinței pentru că aș dori o ședință de lucru scurtă împreună cu domnul viceprimar Pană și domnul Primar.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

J

26 de voturi "pentru”.

Deci îl vom discuta ultimul.

*

Doamna Secretar, care nu are viză de legalitate sau care nu are aviz?

Dna Ioana Serbinov

Nu are viză de legalitate punctul 13.

Dl George Sorin Botez

Deci nu va intra în dezbatere.

Dna Ioana Serbinov

Punctul 14 și 18. Suplimentar 8.

Dl George Sorin Botez

Suplimentar 8 nu l-am mai introdus pe ordinea de zi, pentru că neavând viză de legalitate nu intră pe ordinea de zi. Celelalte erau pe ordinea de zi și trebuie să fac eu un anunț acum. Acestea nu au viză de legalitate. Și care nu au aviz?

Dna Ioana Serbinov

12 nu are aviz de la comisia 7.

Dl George Sorin Botez

Deci nu poate intra potrivit regulamentului, în dezbatere.

Dna Ioana Serbinov

20.


Dna Andreea Cristea - Direcția Administrație Publică, Achiziții Publice, Contracte

Are aviz de la comisia 1. Nu are de la comisia 7 dar are de

Dna Ioana Serbinov

Deci 20 poate fi discutat.

Dl George Sorin Botez

Și atât. Pentru cele care nu au aviz de legalitate, își asumă cineva legalitatea? înțeleg că nu. Mulțumesc!

Drept pentru care, voi supune la vot ordinea de zi cu următoarele precizări: avem un număr de 10 puncte pe ordinea de zi suplimentară votată de către noi. Avem această Petiție suplimentară. Iar din ordinea de zi care ne-a fost prezentată nu vor intra în dezbatere numerele 12, 13, 14 și 18.

Confirmați da?

s

Dna Ioana Serbinov

Da.

Dl George Sorin Botez

Bine. Punctul 6 se va discuta la sfârști fiind o problemă de numerotare.

în aceste condiții, vă spun la vot ordinea de zi cu modificările anterior anunțate:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 26 de voturi ”pentru”, ordinea de zi a fost adoptată.

A

începem ședința cu primul punct de pe ordinea de zi ” Aprobarea Procesului verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 9 aprilie 2019.”

Au lipsit consilierii Gheorghe Andrei, Cristian-Mihai Ganea, Claudia-Oana Sălceanu și Florina-Alina Sorescu, care nu vor participa la vot.

Supunem la vot:

Cine este pentru?       - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 22 de voturi "pentru”, procesul-verbal a fost adoptat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi "Aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 24 aprilie 2019.”

A lipsit domnul consilier Cristian-Mihai Ganea, care nu va participa la vot.

Cine este pentru? - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

Cu 25 de voturi "pentru”, procesul-verbal a fost adoptat.

AM

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi "Aprobarea Procesului verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 25 aprilie 2019.”

Au lipsit consilierii Botez George-Sorin-Niculae, Ganea Cristian-Mihai și Sorescu Florina Alina, care nu participă la vot.

Cine este pentru?       - 23 voturi


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -s

Cu 23 de voturi ”pentru”, procesul-verbal a fost

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi "întrebe

Și


Vă rog, înscrieri la cuvânt!

Dl Sicoie Florin Lucian

Ploieștiul nu este un oraș răsfățat în materie de monumente istorice. în urma demolărilor brutale din perioada comunistă care au privit inclusiv vechea primărie sunt convins că ar fi fost strălucit pentru oraș să existe sediul vechii primării, chiar dacă serviciile erau împrăștiate în alte părți, deci repet, nu are o situație fericită în materie de monumente.

Una din zonele care înseamnă istoria orașului este Cimitirul Viișoara. Cimitir care a fost dat în concesiune pe la 1870 și care adăpostește morminte foarte vechi și monumente funerare de mare frumusețe și ar trebui protejate. Am cerut mai demult, așa cum s-a făcut la București în Cimitiul Bellu, care a fost plasat în lista monumentelor istorice și cimitirul ca întreg și 178 de monumente funerare, capelele primilor-miniștri, oameni de cultură, etc., ca la Cimitirul Viișoara să se urmeze aceiași pași. Urma să fie comandat la domnul Hoinărescu un studiu istoric al cimitirului care să permită clasarea Cimitirului Viișoara pe lista monumentelor istorice și a câtorva zeci de monumente funerare de o mare frumusețe si vechime.

Acum câteva zile, mergând prin cimitir, am descoperit un monument funerar de marmură de o mare furmusețe, unde fusese înmormântat cineva la 1886, spart în trei bucăți, lovit cu ciocanul și alături o groapă de vreo jumătate de metru la momentul respectiv. Cel care construise monumentul era un domn Trandafir Negulescu, din bruma de istorie pe care o știu, unchiul sau tatăl lui Petre Negulescu, filozoful, academicianul, studentul favorit al lui Titu Maiorescu.

Am fost să întreb la administrație, cum s-a ajuns ca un monument să fie dat altcuiva care, evident construiește acolo un cavou? Mi s-a spus că s-au respectat toate formele de legislație, că cineva a vândut monumentul și automat a preluat concesiunea. Permiteți-mi să mă îndoiesc că a existat un act de proprietate pentru acel monument. Și, vă cer domnul Primar, să faceți diligențele necesare să ni se pună la dispoziție, sau mie cel puțin, actele acestei vânzări, cumpărări și concesiuni care s-a făcut la Viișoara.

în al doilea rând, mi s-a spus că există un aviz al Administrației Cimitirelor. Potrivit unei Legi 102 din 2014, care este legea cimitirelor și crematoriilor, scrie așa: la art. 7 "realizarea și extinderea oricăror construcții sau a infrastructurii cimitirului se fac după obținerea autorizației de construire”. Vreau să știu dacă există autorizație de construire?

Și o altă problemă mult mai gravă este faptul că acest cavou în construcție, și am cerut oprirea lucrărilor dar între timp băieții au mai avansat cu vreo doi metri și jumătate sub pământ, el se găsește la mai puțin de 100 de metri de singurul monument clasat în cimitir care este bustul arhitectului Alexandru Zagoritz- 1923 Frederic Storck, un mare sculptor.

Legea 422 a monumentelor istorice la art. 59 se spune: ”până la instituirea zonei de protecție a fiecărui monument istoric potrivit art. 9 se consideră zonă de protecție suprafața delimitată cu o rază de 100 m”. Deci pe o rază de 100 de metri de la monumentul lui Zagoritz, orice construcție de orice fel trebuie să aibă-tțTl7tll>Qmisiei naționale a monumentelor istorice și vă atrag atenția că este clasal^^is^^^ș^ețul Prahova ca fiind monument de artă. Deci este monument de ceh^rai'^^ță, văk^J‘națională și internațională. Deci solicit să se oprească lucrările, Eă există acest aviz de la Ministerul Culturii, inspectorii de la Dirdt&a de- Cult imVctirc funcționează acolo mi-au confirmat că nu există și să mi se punăX^tfispozitțp^cwle prin care s-a obținut această concesiune.                          ^C^_ BEc 9  :

Și pentru că tot vorbim de cimitire, mai există un cimitir în Ploiești, al cincilea în afară de Bolovani, Viișoara, Mihai Bravu și Eternitatea este Cimitirul Sf. Antonie cel Mare din Bereasca. Acolo, în repetate rânduri, inclusiv azi-nopate, s-au furat și distrus bucăți din gardul cimitirului, s-au spart lămpile, s-au devastat morminte, etc. Solicit și Poliției Locale să ia măsuri dar să se facă plângeri și la poliția, poliție.

Vă mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Și eu vă mulțumesc!

*

Dl Grigore Constantin

Primesc sesizări destul de multe din partea părinților. în interiorul Grădiniței nr.32 de pe strada Alexandru Lăpușneanu parchează foarte mulți locatari din zonă. Mai mult este și o firmă care comercializează produse din tutun, electrice, electronice care parchează tot în interiorul grădiniței. De dimineață când am fost să-mi duc copilul la grădiniță a trebuit să merg 100 de metri prin apă și prin bălți pentru că locatarii nu au bunul simț să parcheze la 100 de metri mai încolo unde există parcare amenajată, lângă locul dejoacă. Solicit Poliției Locale să ia măsuri. Eu am mai sunat la Poliția Locală, am transmis, nu s-a luat nicio măsură.

Mulțumesc!

A

Dl Popa Gheorghe

Mulțumesc domnul Președinte!

S                                                           5

Aș vrea în primul rând să mulțumesc Direcției Tehnic Investiții pentru modul operativ în care s-a implicat în deblocarea unor situații privind acele lucrări de consolidare a zidului de sprijin a versantului de pe Andrei Mureșanu. A inspectorilor care au fost în permanență în fiecare săptămână alături de mine pe șantier și am încercat să găsim cele mai bune soluții de rezolvare, cât și a celorlalte lucrări care au fost demarate cu privire la realizarea acelor utilități pentru acea asociație cu dizabilități care urma să preia un spațiu pe Vlad Țepeș.

Aș vrea să trag un semnal de alarmă, pentru că în ultimul an de zile am constatat că multe firme care execută lucrări de construcție în special în municipiul Ploiești, au lucrări întârziate, au probleme cu personalul, au probleme cu utilajele și lucrările sunt foarte întârziate și multă lume este nemulțumită de acest lucru. Nu mai vorbesc de partea financiară care este afectată.

De aceea rog atât Direcția de Achiziții, Direcția Tehnic Investiții, Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică, Direcția Relații Internaționale, ca la

întocmirea caietelor de sarcini pentru viitoarele lucrări de execuție a proiectelor pe care le avem în derulare, în mod special cele pe fonduri care vor urma, să fie foarte atenți la întocmirea acestor caiete de sarcini, cu condiții riguroase, cu verific acestor societăți sau asocieri care participă la licitații, pentru a a avea probleme în executarea acestor lucrări.

pr entități, atia deVă mulțumesc pentru atenție!

Dl George Sorin Botez

Și eu! Vă rog, domnul Marcu!

*

Dl Marcu Valentin

Bună ziua!

Am două probleme de adus în atenția consiliului local.

In primul rând, la ședința de data trecută am solicitat să mi se comunice de către Direcția de Investiții dacă lucrările efectuate pe strada Miciurin sunt conforme sau nu. Am primit în această dimineață, în această zi, înainte de ședință, nu reiese acest lucru și revin cu solicitarea către Direcția Tehnic Investiții să spună dacă lucrările sunt conforme sau dacă nu sunt conforme. Dacă nu sunt conforme, care sunt măsurile care s-au dispus împotriva celor care au montat lucrările respective?

A doua problemă se referă la situația pasajului pietonal din centrul municipiului, în luna ianuarie 2018 am făcut o interpelare prin care am solicitat Direcției Tehnic Investiții să monteze indicatoare prin care să interzică accesul autoturismelor în zona pietonală, întru-cât în acea zonă pietonală sunt foarte mulți copii, sunt cu biciclete, împreună cu părinții se plimbă și acești copii sunt puși în pericol de aceste mașini care se plimbă efectiv prin pasajul pietonal. Este un non-sens să se plimbe mașini prin pasajul pietonal că asta este situația municipiului Ploiești.

Solicitarea mea a fost transmisă către Direcția Tehnică, care a transmis-o comisiei de circulație. Comisia de circulație a dispus întocmirea unui Regulament de către Poliția Locală în colaborare cu S.G.U. în cursul anului 2018 Poliția Locală a întocmit un Regulament și l-a pus la dispoziția tuturor asociațiilor de proprietari din zona respectivă, care aveau acces în zona respectivă. Din câte am înțeles s-au făcut anumite propuneri de către asociațiile de proprietari, iar domnul director Vaida mi-a transmis în cursul lunii octombrie 2018 că acest regulament a fost transmis către comisia de circulație în vederea avizării acestuia și montarea indicatorului respectiv, mai ales că vine acum sezonul cald și numărul copiilor de pe pasajul pietonal este din ce în ce mai mare. Ulterior lunii octombrie 2018 am revenit, l-am interpelat de câteva ori pe domnul director Vaida care mi-a reconfirmat că a transmis acest Regulament către comisia de circulație. Pentru ca astăzi înainte de începerea ședinței să spună că de fapt acest regulament l-a transmis acum trei săptămâni către Comisia de patrimoniu. Asta înseamnă că din luna octombrie și până astăzi, domnul director Vaida m-a dezinformat în mod repetat, în opinia mea. Nu știu ce credeți dumneavoastră dar în opinia mea... Repet, asta este opinia mea.

Eu sper ca totuși în cel mai scurt timp posibil acest regulament să fie înaintat comisiei de circulație care să-1 aprobe, iar în zona pietonală să se monteze indicatoarele respective, astfel încât cetățenii care se deplaseză în zona pietonală să fie protejați de mașinile care se plimbă pe acolo sau cele mai multe sunt parcate.

Am văzut că acest subiect a fost și în atenția presei locale care a transmis multe semnale de alarmă, se pare că nu suficient de multe încât să-l sensibilizăm pe domnul director Vaida.

Vă mulțumesc!


Dl George Sorin Botez

Și eu mulțumesc! Acum nu știm cât de sensibil este domnul mai lucrați un pic la detalii, acordul fin.

*

Domnul Ganea, vă rog!

Dl Ganea Cristian

Vă mulțumesc domnul Președinte!

O să vorbesc despre două lucruri care s-ar putea construi în Ploiești, două mari investiții care nu sunt prinse pe acest proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut și care sunt foarte necesare Ploieștiului.

Nu cotest toată această listă, toate proiectele, cele opt proiecte, inclusiv proiectul numărul 8 care nu are încă coeficienții la zi, mai trebuie un pic calculați, așa cum trebuiau cei cu aprobarea I.S.U. De toate aceste proiecte avem nevoie. în cursul zilei de ieri, după cum știți, la Bazinul Vega, vestitul Bazin Vega, care este mai bătrân cu un an decât mine, are 51 de ani, unde în fiecare an sau în fiecare sezon se fac reparații, se repară tavanul, dar de fapt acel bazin este pe moarte de mult timp. Acolo se duc zeci de copii, dacă nu sute de copii în fiecare zi.

Ieri a fost o alarmă și sper să fie o alarmă falsă vizavi de apă că ar fi un pic contaminată. Un pic mai mult sau mai puțin. Așteptăm analizele. După culoare era verde. Așa am înțeles de la părinți. Copiii și părinții, pe ei nu-i interesează că nu funcționează o pompă la acest bazin. Pe ei îi interesează ca apa să fie curată. Să nu se îmbolnăvească. Că vom face acest lucru într-o săptămână, două este mai puțin important. Important este că la un moment dat am avut probleme cu acest bazin.

Toți pașii care au fost facuți pentru construirea unui nou bazin, un bazin olimpic, pentru că suntem un municipiu reședință de județ, un ditamai oraș, avem peste 200 de mii de locuitori, nu putem să avem un bazin de înnot? De un an și jumătate alergăm cu niște acte prin primărie. Abia am reușit să prindem într-un PUZ în spatele Hipodromului. Un an și jumătate. Aș dori pe ultimul proiect care l-am aprobat să fie pus ultimul pe ordinea de zi, să găsim posibilitatea să punem ceva bani să demarăm acest proiect. Sunt sigur că nu avem bani. Un asemenea bazin este foarte scump, dar să putem să începem ceva, să dăm o formă oarecare pe care să o continuăm. Poate va fi gata în doi ani. Poate este gata în trei ani. Dar hai să începem, pentru că deocamdată de un an și jumătate sunt hârtiile pe loc.

Iar a doua investiție, încă nu este certă doar am primit din partea Federației Române de Patinaj o hârtie prin care mai multe societăți, încă nu am stat de vorbă cu dânșii, ar dori să construiască la Ploiești un patinoar olimpic pe banii lor. Iar noi să le punem la dispoziție conform legii un teren. Nu am putut să fac decât să trimit o hârtie în care să scrie clar ce dimensiuni și să vedem unde am putea găsi un asemenea teren. Din ceea ce am mai citit și eu de-a lungul vremii, de obicei un bazin de înot este bine să fie vecin cu un patinoar pentru că este vorba de niște pompe de căldură care ar face economie. Asta o să las Direcția Tehnic Investiții să calculeze și să vadă dacă așa este și cea de patrimoniu să găsească o posibilitate.

Nu vreau să vă supărați pe mine, am pus acest H.C.L. nr. 6 pe ultima poziție,

pentru a putea sta de vorbă cu colegii mei, domnul Primar și domnul viceprimar Pană și cu domnul Palaș eventual, să găsim o formă să vedem ce putem face, pentru că sunt


tot felul de discuții. Noi am promis că vom încerca să abordăm nișt mai știu nimic. Nu am mai fost anunțat. După care, avem acele a nefavorabil de la CAEN. Aceste lucruri nu am avut timp să le dis Domnul Președinte, atât am avut de spus.

DI George Sorin Botez

Mulțumesc!


Doamna Stanciu!

Dna Stanciu Marilena

Domnul Președinte, vă rog frumos să-mi permiteți să mă adresez domnului Sicoie. Făcând parte din A.G.A. S.G.U. am fost informată alaltăieri că domnul Sicoie a mers la Cimitirul Viișoara și acolo a făcut un tam-tam foarte mare. Ceea ce-mi spune dumnealui, că pe o rază de 100 de metri, noi nu avem voie, cetățenii care avem concesionate acele locuri, să mai facem lucrări sau să ne înmormântăm morții. Eu sunt pe o rază de 20 de metri. Ce fac, îmi iau morții acasă? Unu.

Doi. într-adevăr, are o calitate extraordinar de mare și îl rog frumos să inițieze un proiect, să meargă și să vedem dacă acel monument care ziceți dumneavoastră că este..., este o piatră, nu este de marmură, dacă vreți acum v-o și prezint. Vă rog frumos nu dezinformați colegii, este din piatră. Pur și simplu. Nu scrie nimic pe ea. Cei de acolo din cimitir nu au de unde să știe, să cunoască, să recunoască, că acela este un monument istoric.

De aceea, propun ca domnul Sicoie care are o funcție foarte înaltă pentru monumente istorice la Consiliul Județean, îl rog frumos să meargă la conducerea societății S.G.U. și să prezinte că acel monument este istoric. Ei nu au de unde să știe, cei care concesionează. Eu dacă aș fi fost în locul celorlalți, pentru că urmează să fie înmormântați niște cetățeni, eu as fi făcut scandal. Pentru că nu este monument istoric. Nu este scris niciunde. Mai ales că, dacă dânsul știe, că acolo există un cavou al lui Moș Ploaie. Unde este? Vedeți că nu știți? Vă mulțumesc?

Dl George Sorin Botez

Deci să înțeleg că-1 invitați pe domnul Sicoie la cimitir.

Dna Stanciu Marilena

Da, la cimitir pentru că este cel mai indicat.

Dl Sicoie Florin Lucian

Eu nu am dezinformat, dar la un monument de un metru și jumătate făcut praf cu ciocanele nu am făcut analiza pietrei acoperite de mușchi să văd dacă este marmură sau piatră.

Dna Stanciu Marilena

Este bolovan.

Dl Sicoie Florin Lucian

Nu este bolovan doamnă. Scrie acolo, eu cum am putut să citesc? Pe vremea când nu au pus plăcile de beton peste frânturile astea sparte, scria: "Trandafir Negulescu, pentru soția lui moartă în...”

Dl George Sorin Botez

Domnul Sicoie, îmi cer scuze că vă întrerup...


Haideți să vă spun o poveste...

Dl Sicoie Florin Lucian

Dar, dacă dumneavoastră sunteți de acord să nu mi se pună sunt tare curios să văd actul administrativ.

Dl George Sorin Botez

Al cui?

Dl Sicoie Florin Lucian

Cel care a cumpărat monumentul, l-a făcut praf cu ciocanul...

Dl George Sorin Botez

Care monument, domnule?La care vă referiți?

Dl Sicoie Florin Lucian

La monumentul acesta de piatră spart cu ciocanul.

Dl George Sorin Botez

Dar nu cel al lui Zagoritz.

Dl Sicoie Florin Lucian

Nu. Dar este pe o rază de 100 de metri...

Dl George Sorin Botez

Păi 200 de metri are tot cimitirul.

Dl Ganea Cristian

In Ploiești s-au construit și blocuri aproape de...

Dl Sicoie Florin Lucian

Așa spune legea.

Dl George Sorin Botez

Deci eu din câte știu, în legislatura anterioară am fost președinte al comisiei de urbanism și una dintre acțiunile pe care le-am inițiat la momentul respectiv și care s-a oprit din păcate la colegii noștri de la cultură, care uneori se mai preocupa să dărâme busturile pe care le puneam noi, decât să inventarieze ceea ce au de inventariat și știu exact despre ce este vorba, nu mă refer la cei de la Ploiești, mă refer la cei de la București, că este mai ușor de la București să faci legea la Ploiești în altă parte, nu te interesează comunitatea aia. Ce dacă niște oameni vin de acasă să rezolve asta, ce dacă ne ambalăm cu toții ca să avem un bust și noi în fața primăriei? Nu este nici al dumneavoastră, nici al meu. Este al unuia Cuza, dacă ați auzit de el, dar nu ne place, domnule!

Acesta este și mesajul meu pentru ei: Eu pot.

Și atunci, am propus ca toate acele lucrări de artă care există în cimitir, să se inventarieze, să se catalogheze și să se declare ca atare, urmând să aibe un regim pe care să-1 aducem la cunoștința publică.

Din discuțiile pe care noi doi le-am avut, am ajuns la concluzia, vă aduceți aminte discuția, că singurul care este trecut în listă, este monumentul lui Storck pe familia Zagoritz. Pe mine personal de familia Zagoritz, indirect mă leagă foarte multe chestii, întru-cât eu la ora aceasta am cabinetul într-una din casele făcute de regretatul arhitect

Zagoritz. Da? Și ori de câte ori ajungem în cimitir, mergem și la acel monument fiind vorba de respectul față de familia respectivă. Da?


Spui că este monument. Are niște urmași, care nu prea se pr chestiuni. Nu am văzut ca statul, nu am văzut ca oricine altcinev asupra monumentului respectiv și îl ridică în slăvile cerului, să vi să ia buruienile alea care sunt pe mormântul respectiv. Am i foarte multe drepturi pe care ar trebui să le avem, dar uităm mic le avem. Cred că trebuie găsit un echilibru în așa fel încât să conflictuală, ci dimpotrivă, să găsim o soluție. Și soluția vă rog să mă'C&&6ff'£ nici la amărâții ăia de la S.G.U. care sapă gropi și nici în consiliul local. Cred că în altă parte trebuie găsită soluția.

Mulțumesc!

Dl Sicoie Florin Lucian

Deci, aici sunt câteva aspecte: ca să se poată clasa cele câteva zeci de monumente de certă valoare arhitectonică și istorică din Cimitirul Viișoara, asta o poate iniția Direcția de Cultură în urma unui studiu istoric și de arhitectură făcut de un specialist și cred că domnul Hoinărescu este cel mai îndreptățit.

Sunt acolo cel puțin 6, 7 capele de familie, cum ar fi cel al familiei Laumescu cel vizavi de capelă și altele, monumente funerare ale burgheziei Ploieștene înainte de război, iar vizavi de ceea ce spuneți, că nu îngrijesc mormintele, gândiți-vă că multe familii au părăsit definitiv România acum 50, 60, 70 de ani.

Dl George Sorin Botez

Ăștia ai lui Zagoritz sunt la București. Duceți-vă pe Polonă să vedeți toate proprietățile Zagoritz cum au știut să le revendice. Că sunt bune de făcut bani. Da? Dar față de cei care le-au lăsat aceste lucruri, acesta este respectul. Și eu atunci vin și spun: dacă vreți, haideți să le catalogăm, haideți să le preia statul, vorbesc de lucrări nu de morminte, și haideți să găsim niște fonduri ca să rezolvăm problema aceasta.

Dl Sicoie Florin Lucian

Trebuie câteva mii de lei pentru un studiu istoric ca să se declanșeze procedura de clasare...

Dl George Sorin Botez

Și nu se găsesc un 2000 - 5000 de lei...

Dl Sicoie Florin Lucian

Eu am cerut și acum o jumătate de an și acum un an.

Dl George Sorin Botez

Unde le-ați cerut?

Dl Sicoie Florin Lucian

Aici în primărie.

DI Ganea Cristian

Dar un proiect de hotărâre?

Dl Sicoie Florin Lucian

Proiect de hotărâre pentru studiu istoric?

Dl George Sorin Botez

Da. Un proiect de hotărâre pentru studiu istoric și un proiect de hotărâre pentru includerea pe ceea ce avem de făcut cu banii de la buget. Da? Și să nu găsim Acarul Păun, asta încercam să vă spun.

Dl Sicoie Florin Lucian


Eu sunt de acord, dar nu sunteți de acord că de exemplu la vp^ri Stanian, unde nu știm dacă mai are urmași, la Vlaiculescu, unde n urmași, totuși S.G.U. ar trebui să îngrijească acele morminte chiar să plătescă? Pentru că sunt monumente pe ele și nu le pot înstrăir

Dl George Sorin Botez                               ( @   ---~

Deci până la urmă nu este vorba de Comisia de cultura^u\este^p?aă/de catalogare, nu este vorba de o activitate pe care oamenii care sunt pr *’ u' ~ Ista ar trebui să o facă, este vorba de cei patru de la S.G.U. Ați văzut că s-a făcut dreptate în țară domnule? Am găsit vinovatul.

Recomand să-i dați afară. Este o glumă. Dar dați-i afară din oraș doamnă, dați-i afară din tară.

9

Dl Sicoie Florin Lucian

Faptul că un aviz este legal este de comentat? Că în legea monumentelor scrie că este nevoie de acest aviz?

Sunteți avocat, știți foarte bine că nu poți invoca...

Dl George Sorin Botez

Nu. Problema mea nu este să ceri un aviz. Problema mea este legată de cei care trebuie să-l elibereze.

Vă rog, domnul Sîrbu!

Dl Sîrbu Simion Gheorghe

Mulțumesc domnul Președinte!

S                                                    9

Nu aveam de gând să iau cuvântul, dar vreau să fac un comentariu: domnul Președinte, vă rog din tot sufletul, când faceți precizarea "grupul P.N.L.” nu mai adăugați ”mai puțin Puiu Neagu”. Puiu Neagu a fost exclus din partidul nostru, nu mai face parte din partid și doresc să nu mai fie trecut în procesul-verbal ”mai puțin Puiu Neagu”. Eu sunt de acord cu opțiunea politică a fiecărui coleg de-al meu, dar atâta timp cât nu ne mai reprezintă Partidul Național Liberal aș dori să nu se mai aducă în discuție acest lucru.

Vă mulțumesc mult de tot!

Dl George Sorin Botez

Si eu vă mulțumesc!

în momentul în care o să aduceți o hotărâre judecătorească sau un act definitiv privind lipsa calității sunt primul care vă dau dreptate. Până atunci din punct de vedere electoral, domnul a fost ales pe lista dumneavoastră, că v-ați supărat, sunt certuri de familie, acum stă acolo, nu se știe, poate mâine îl vedeți pe domnul Mateescu că stă lângă domnul Sicoie și amândoi în partea asta. Nu ai de unde să ști.

Mai sunt alte intervenții.

*

Mai am eu una și o să vă rog să o cântăriți.

Am fost sesizat de către Casa de licitații Artmark, că la ora aceasta este oferită spre vânzare din nou, Casa Căsătoriilor. Vechea Casă a Căsătoriilor. Prețul de licitație începe de la un milion de euro. Vreau să vă aduc aminte că acum ceva timp, eu nu eram consilier, au fost niște negocieri care se învârteau relativ în jurul aceleiași sume. Am spus în jurul aceleiași sume.

Dl Sîrbu Simion Gheorghe                                   uS-noV5*?

Le-am oferit 700 de mii de euro.

Dl George Sorin Botez                                         vj

Eu vreau să vă spun ce este astăzi. Nu este chestia că s-au oferit 4â|Sg|iîyi i|e-euro și astăzi se cer cinci milioane. Deci nu este o diferență semnifi<^văOS^\

Vreau să cugetați, dacă nu ar fi în interesul, eu cred că c>tc nîj iuieresul ploieștenilor, ca noi să răscumpărăm această clădire și să încercăîrt'^dioLĂfu o renegociere pentru a dobândi această clădire.

Din păcate, din punct de vedere juridic, clădirea a avut un parcurs greu de crezut. A ajuns la un moment dat să fie evaluată la 3 milioane și jumătate de euro și a fost adus în garanție unei bănci, după care a fost abandonată și știți foarte bine ce este acolo. Practic a intrat în proprietatea băncii, a fost luată de o altă persoană privată, nu ne interesează pe noi asta. Cert este că la ora aceasta avem această oportunitate. Și aș vrea să rog colegii să stăm de vorbă pentru a începe aceste negocieri, măcar să fim cu sufletul împăcat că am încercat să facem acest lucru și sper eu, să fim și în stare să rezolvăm acest lucru. Pentru că este o clădire care este reprezentativă pentru Ploiești și nu o să vă ascund, a oferit multă pâine de mâncat pentru avocați. Pentru că după cum știți, principala cauză a divorțului o reprezintă căsătoria.

Vă rog, domnul Sicoie!

Dl Sicoie Florin Lucian

Casa Căsătoriilor a fost a lui Radu Stanian, o mie opt sute patru zeci și ceva, refăcută de Radu R. Stanian. Ginerele lui Radu R. Stanian a fost Constantinescu Boldescu, liberal din perioada interbelică. Fetele lui au fost alungate din țară când comunismul a adus... Au venit și au revendicat. 700 de mii de euro a fost suma pe vremea mandatului al doilea al Primarului Calotă. Au fost 17 voturi din 27. Lipsea un vot. La a doua votare a obtinut 6 voturi.

»

Dl George Sorin Botez

Stați puțin, la prima votare 17 și la a doua 6? Cum ați reușit performanța asta?

Dl Sicoie Florin Lucian

Nu eu, că nu eram eu...

Dl George Sorin Botez

Nu. în consiliu.

Dl Sicoie Florin Lucian

Eu sunt perfect de acord cu ce ați spus dumneavoastră. Este o casă istorică. Ea se degradează lent. Nu grav. Nu sunt lucruri grave, dar se degradează. Devine tot la cenușiu. Ea ar trebui să fie o perlă a zonei respective, cum a fost.

Dl George Sorin Botez

Fără discuție.

Dl Sicoie Florin Lucian

Acum nu vreau să fiu rău și să spun că în momentul în care primăria a cedat-o către familie în urma proceselor s-au smuls tapetele acelea de mătase din pereți și lemnele din ușă. Mă rog...

Dl George Sorin Botez

Din câte știu eu, mare parte din mobilier și din ce a fost pe pereți au încercat să transpună în noul sediu.

Dl Sicoie Florin Lucian

„ m-am dus acolo făcute de..A ajuns la Starea Civilă o parte din ele, de Cultură și erau doar completări din anii '60 interesante. Piesele originale au dispărut.

-M. . și poate ne-^r i alte investigaț^bujghijj


Dl George Sorin Botez

Vă rog să luați în discuție acest lucru încuviințarea dumneavoastră o să încerc să fac ș putem să vedem unde ne aflăm.

Dl Ganea Cristian

Dacă tot ne-am întins la vorbă și am făcut și lecții de istorie, și îi mulțumim domnului Sicoie pentru toate aceste lucruri foarte interesante, facem un exercițiu.

Cine din această sală si-a unit destinele în Casa Căsătoriilor? Ridicați mâna!

3                                                                                                                                               9

Cred că acesta a fost un studiu de comunicare.

Dl George Sorin Botez

Da domnul viceprimar, dar problema este alta. Știți care este problema? Exact cum a spus domnul Sicoie. Dacă o luați după criteriul acesta o să aveți 17 voturi, și mi-e că dacă o luați după criteriul rezultatului o să aveți 6.

Trecem mai departe la punctul 5 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflată în situație de extremă dificultate -domnișoara Constantin Florentina - inițiat de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Sălceanu Oana Claudia, Gabriel Minea, Valentin Marcu și Grigore Constantin.”

Vă rog, domnul consilier Palaș!

Dl Palaș-Alexandru Paul

Mulțumesc domnul Președinte!

9                                                            9

Comisia 1 propune 7000 de lei.

Dl George Sorin Botez

Personal cunosc cazul. Știu că este ceva extrem de grav. Eu aș propune suma de 20.000 de lei.

Dl Sîrbu Simion Gheorghe

Atât a solicitat.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Toate documentele sunt în valoare de 7.200 de lei. Iar la final banii trebuie justificați.

DI George Sorin Botez

Atunci îmi retrag propunerea. Cât ați spus? 7200?

Dl Andrei Gheorghe

Din documente nu reieșea clar suma de 7.200. Au fost înjur de 7.200. Mai au de adus ceva documente și am spus să dăm 7000, că dacă nu se ajunge la suma de 7.200.

Dl Ganea Cristian

Dă banii înapoi, dacă nu se ajunge.

Dl Palaș-Alexandru Paul

7200.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot suma: Cine este pentru?       - 26 voturi


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -26 de voturi ”pentru”.

* Supunem la vot proiectul de hotărâre: Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 26 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.


Punctul nr. 6 îl discutăm la sfârșit.

Trecem mai departe la punctul 7 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.55/27.02.2019, privind rectificarea Listei de investiții aferente împrumutului contractat de municipiul Ploiești de la Exim Bank -inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Vă rog, domnule consilier Palaș!

Dl Palaș-Alexandru Paul

înțeleg că pentru un proiect, este vorba de "Modernizare instalație de colectare și epurare a apelor uzate în municipiul Ploiești” nu avem documentația gata. Din acest motiv este nevoie să schimbăm poziția în care este încasată investiția respectivă, de la "lucrări în continuare” la "lucrări în continuare” la litera ”C”. Secretariatul are această... Este în regulă. Modificarea pe care o propun eu este prezentată în acest moment pe ecran.

DI George Sorin Botez

Deci este un amendament.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Este un amendament. Nu modifică sume, este vorba de o nouă poziționare...

Dl George Sorin Botez

Este un amendament. Supunem la vot amendamentul:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 26 de voturi "pentru”, amendamentul a fost adoptat.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 26 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

A

Trecem mai departe la punctul 8 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2018 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și a bugetului creditelor interne - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de


Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 26 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fi

Trecem mai departe la punctul 9 de pe ordinea de zi aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 de la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești - initiat de consilierii Paul Palas Alexandru si Sorin Văduva.”

5                   5                                                                        9                                 5

Dacă sunt discuții?

Dl Palaș-Alexandru Paul

O modificare. De fapt o completare la anexa 1 și anexa 4 la proiect. Este vorba despre o sumă care completează capitolul de investiții. Vă rog deschideți anexa 1. La pagina 2 din anexă "Cheltuieli pentru investiții”, în loc de 320 de mii, vom avea 390 de mii. Corespunzător de modifică și anexa 4.

Motivul, accesarea unor fonduri pentru reparația acoperișului la Halele Centrale. Proiect nerambursabil prin fonduri guvernamentale.

Dl George Sorin Botez

Dacă nu mai sunt alte modificări, supunem la vot amendamentul:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

Cu 26 de voturi "pentru”, amendamentul a fost adoptat.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

»

Cu 26 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem mai departe la punctul 10 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 361/02.11.2016 privind aprobarea tarifelor pentru folosința spațiilor situate în incinta Hipodromului din Ploiești și taxelor aferente desfășurării curselor hipice - inițiat de consilierii George-Sorin-Niculae Botez, Sanda Dragulea, Ștefan Dănescu și Gheorghe Andrei.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 26 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem mai departe la punctul 11 de pe ordinea de zi ” Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 572/2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Văd că are aviz nefavorabil de la comisia 1.


Vă rog, domnul Palaș!

Dl Palaș-Alexandru Paul

Este adevărat domnul Președinte. Avizul nefavorabil a fost fapt: în proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor și impozit iar autoritatea publică locală nu poate să interpună sub nicio formă printr-o reglementare funcționarea acestei instituții. Noi, comisia de buget-finanțe analizând acest lucru, am avut pe de o parte o opinie pur subiectivă, în sensul că nu ni se pare corect ca o astfel de activitate să nu poată să se supună unor reguli, cum ar fi un restaurant de cartier.

activitate apărea ca fiind impozabilă. De fapt trebuia să supo funcționare. înțelegem dintr-un document emis de Direcția Juridică, a fost instituită ilegal prin faptul că în lege, singurul organism care guverneze într-un fel activitatea este un organism care este instituit la nivel național,


Dl George Sorin Botez

Reguli locale.

DI Palaș-Alexandru Paul

Adică un restaurant de cartier, în opinia mea, produce mai puțin disconfort decât produce un astfel de așezământ. Pe de altă parte, avem o întrebare directă către Direcția Juridică. Măi oameni buni, când ați avut dreptate? Atunci când ați aprobat că se poate institui o astfel de taxă sau acum când ne spuneți că nu este legal?

Dl George Sorin Botez

Domnul Vîscan, vă rog!

Dl Vîscan Robert

Și eu am aceeași întrebare pentru Direcția Juridică, mai ales ținând cont de faptul că la fiecare ședință a comisiei de patrimoniu participă cineva de la Direcția Juridică, iar în momentul în care am cerut să se instituie această taxă am avut garanția că putem să o facem fără niciun fel de probleme. Domnii consilieri care sunt în funcții executive să și răspundă pentru ce fac. Mulțumesc!

Domnul Primar, să luați măsuri împotriva celor care greșesc.

Dl George Sorin Botez

Juridicul, vă rog!

Dna Cristea Andreea - Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Sunt persoane diferite, nu este aceeași persoană...

Dl George Sorin Botez

Este vorba de aviz nu de persoane.

Cine a dat avizul atunci?

Dna Cristea Andreea - Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Acest proiect de hotărâre are viză de legalitate, are raport favorabil...

Dl George Sorin Botez

Cine a dat avizul de legalitate, cine a dat avizul juridic?

Dna Cristea Andreea - Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Pe hotărârea inițială sau pe acest proiect?

Dl George Sorin Botez Nu pe acesta. Pe celălalt inițial.Dna Cristea Andreea - Direcția Administrație Publică, Juridj Achiziții Publice, Contracte

Nu știu. Nu eram în funcția de director. Bănuiesc că Mihaela

5                                                        9                                                                                             JS

Se referă la hotărârea inițială...

Dl George Sorin Botez

Pe mine mă puneți în situația să am două documente, unul v mi-1 propuneți să votez. Este clar, ambele antagonice, în contradicȚ&^dât®ț|jjii celălalt are viză de legalitate. Și vreau să mă lămuriți. Eu, după cum v-am'spus, sunt veterinar.

Dl Andrei Gheorghe

Ordonanța de urgență 77/2009 și H.G. 111/2016 la art. 15 precizează că în cazul jocurilor de noroc autoritatea decidentă în materie este doar Organizația Națională a Jocurilor de Noroc și nu mai trebuie avize, autorizații sau alte documente de la alte autorități și controale se fac doar de Organizația Națională a Jocurilor de Noroc.

Dl George Sorin Botez

Doamna de la I.T., vă rog frumos intrați pe site-ul primăriei...

Dna Băescu Liliana - Serviciul Informatică

Nu mă pot conecta.

Dl George Sorin Botez

De ce nu vă puteți conecta?

Dna Băescu Liliana - Serviciul Informatică

Sunt conectată wireless la proiector.

Dl George Sorin Botez

Păi deconectați-vă de la proiector și conectați-vă la... Dar rețineți numărul hotărârii și dați o vizualizare. Vreau să știu și eu cine a dat avizul de legalitate și cine a semnat de la juridic?

Hotărârea 572 din 2018. Dați-o mai sus să vedem textul.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Avem aviz și semnează pentru Secretar Mihaela Zaharia...

Dl George Sorin Botez

Și de la juridic? Vreau raportul de specialitate. Că trebuie să știm exact despre ce este vorba.

Dna Simona Dolniceanu-Vișean - Director Serviciul Public Finanțe Locale

Raportul de specialitate este făcut de S.P.F.L., dar această taxă a fost inițiată de către Direcția de Patrimoniu. Avem toată documentația pe care Direcția de Patrimoniu ne-a înaintat-o.

Dl George Sorin Botez

Da, doamnă. Eu chiar pot să merg până acolo încât să propun prorogarea. Pentru că nu se poate veni astăzi, să-mi cereți să scot o taxă pe care primăria a garantat-o ca fiind legală atunci când mi-ați cerut-o. Și nu s-a schimbat legea de atunci. Eu nu mai înțeleg. Cum poate să fie unul și cățel și pisică în același timp? Și nu vreau să lăsăm asta neelucidată. Mi se pare normal la zeci de mii de lei salariu pe lună, să se răspundă.

Vă rog să aduceți toată documentația care este anexă la această chestiune, să mi-o puneți aici pe masă, ca să informez eu colegii.


Vă propun să trecem la punctul următor și să reluăm dezbaterj acord? Mulțumesc!

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre|pî|yind ap Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile di               .... r

ale municipiului Ploiești alocate pentru activități nonprofit de interes lbca^mț^ anul 2019 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”


Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 26 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.


Trecem mai departe la punctul 16 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a candidaților înscriși pentru ocuparea unui post vacant de membru în cadrul Consiliului de administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Din cine trebuie să fie formată comisia? Cine poate spune componența comisiei?

Dna Dogaru Iulia - Compartimentul Monitorizare întreprinderi Publice

Comisia de selecție este formată din consilieri locali și s-a constituit în cadrul ședinței de consiliu.

Dl George Sorin Botez

Păi aici se constituie.

Dna Dogaru Iulia - Compartimentul Monitorizare întreprinderi Publice

Da. Si întotdeauna s-au ales în cadrul ședinței membrii comisiei.

9                                                                                                        9              9

Dl George Sorin Botez

Am înțeles. Deci trebuie să fie cinci consilieri locali.

5

Bun. Domnul Ganea, propuneri!

Dl Ganea Cristian

Domnul consilier Marcian Cosma și domnul Andrei Gheorghe.

Dl Popa Gheorghe

Domnul Marcu Valentin.

Dl Pană George

Domnul Marius Mateescu.

Dra Sălceanu Claudia

Domnul Bogdan Hodorog.

Dl George Sorin Botez

Fiind vorba de vot de persoane, propunem votul deschis:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

26 de voturi "pentru".

*

Supunem la vot nominalizările făcute: Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

26 de voturi ”pentru”.

*


Domnul consilier Dănescu Ștefan a ieșit din sală. Suntem 25 de

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 25 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem mai departe la punctul 17 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind numirea unui administrator provizoriu în cadrul Consiliului de administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Avem vreo propunere?

Dna Dogar» Iulia - Compartimentul Monitorizare întreprinderi Publice

Există o cerere depusă de către domnul Ristulescu Gheorghe.

Dl George Sorin Botez

Care a mai fost, nu?

Fiind vorba de vot de persoane, propunem votul deschis:

Cine este pentru?       - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

25 de voturi "pentru”.

*

Supunem la vot nominalizarea:

Cine este pentru?       - 17 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 8 voturi

17 voturi "pentru” și 8 "abțineri” grupul P.N.L. mai puțin Puiu Neagu.

*

Domnul consilier Dănescu Ștefan a revenit în sală. Suntem 26 de consilieri.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 8 voturi

Cu 18 voturi "pentru” și 8 "abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Ziceți dumneavoastră domnul Sîrbu, cine se abține?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Grupul P.N.L. și atât.

Dl George Sorin Botez

Și cu domnul Puiu Neagu cum rămâne?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul președinte, poate nu știți, dar dânsul și-a exprimat dorința și a trecut la alt partid. Se poate vedea filmulețul oricând vreți dumneavoastră.

Nu fiți arogant, că nu merge.

Dl George Sorin Botez


Dar vă rog să fiți politicos în primul rând, pentru că e dumneavoastră, dar văd că osul acela de comunist cooperatist vă oblig așa mai... Dar vă rog eu frumos, să discutăm ca la oraș.             |

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Au trecut 30 de ani.

Dl George Sorin Botez

Da, dar asta nu se spală.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu se știe.

5

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Recunoașteți, domnul Președinte! Stati liniștiți.

5      9  '                                  5                              9             9

Eu nu v-am jignit pe dumneavoastră...

Dl George Sorin Botez

Dacă mă faceți arogant, eu trebuie să mă simt ca o pisică... De ce mă faceți arogant?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe Pentru că ati insistat...

9

Dl George Sorin Botez

Și de ce nu folosiți un alt cuvânt din zona elegantă a existenței dumneavoastră?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Să nu mai insistați, domnul Președinte. Atât.

Dl George Sorin Botez

Ați văzut! Apreciez că v-ați cerut scuze, vă mulțumesc!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

îmi cer scuze, da!

Dl George Sorin Botez

Punctul 18 nu intră în dezbatere.

AM

Trecem mai departe la punctul 19 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești și pentru instituțiile publice locale pentru anul 2019 conform prevederilor O.U.G. nr. 63/2010, actualizată - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.

Doamna Angelescu?

Dna Angelescu Ana Daniela

Adresa de la Prefectură, scădem de la 1068 de posturi la 1066. Respectiv două posturi, unul la noi și unul la Evidență.

Dl George Sorin Botez

Hotărârea este conformă cu adresa da? Mulțumesc!

9

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

Cu 26 de voturi "pentru", proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind, aprobarea lucrărilor de reparații curente propuse a fi executate în anul 2019 la\AiKățile de învățământ preuniversitar de stat și antepreșcolar din Municipiul Ploiești —imțiafdt consilierii Marilena Stanciu, Larisa Băzăvan, Florina Alina Soreau. MariuĂ An^ței Dinu și Sorin Văduva.”                                       i

Dl Ganea Cristian                                        V

La punctul 18 ce s-a întâmplat?                             & &aho^*

Dl George Sorin Botez                                       ' - 1

Nu are aviz de legalitate. Nu a intrat în dezbatere.

*

Domnii consilieri Palaș-Alexandru Paul și Pană George au ieșit din sală. Suntem 24 de consilieri.

*

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

5

Cu 24 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem mai departe la punctul 20 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Poliției Locale a municipiului Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă sunt discuții?

Dl Sicoie Florin

Nu a fost scos de pe ordinea de zi?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu a fost scos. A rămas pentru că are aviz de la comisia 1.

Dl George Sorin Botez

Nu avea aviz de la juridic. A primit aviz de la buget.

Dacă vreți să faceți propuneri: începând cu data de... cu ce dată să se aplice.

Vă rog să faceți o propunere la microfon pentru a o supune la vot.

Vă rog, domnul Sârbu!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

1.06.2019.

Dl George Sorin Botez

Domnul consilier Palaș-Alexandru Paul a revenit în sală. Suntem 25 de consilieri.

*

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot:

Cine este pentru?        - 8 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 17 voturi

Cu 8 voturi "pentru”, grupul P.N.L. mai puțin domnul Puiu Neagu și 17 "abțineri” amendamentul nu a fost adoptat.

*


Alt amendament înțeleg că nu există.

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 8 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 17 voturi

Cu 8 voturi ”pentru”, grupul P.N.L. mai puțin domnul ”abțineri” proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

Trecem la punctul 22 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe din fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari conform prevederilor legale - inițiat de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Gabriel Constantin Minea, Sanda Dragulea, Constantin Grigore, Claudia Oana Sălceanu și Valentin Marcu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

Cu 25 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de negociere a redevenței privind contractele de concesiune pentru spațiile cu destinația de cabinete medicale - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Robert-Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Bogdan Hodorog, Sanda Dragulea, Sorin Văduva, Marius Nicolae Mateescu.”

Trebuie înlocuiți 2 membri, Paulica Drăgușin și membrul supleant Eduard Emilian Tudor.

Dl Popa Gheorghe

Doamna Zoia Staicu.

Dl George Sorin Botez

Alte nominalizări? Domnul Ganea?

Astea sunt pentru membrul titular.

Dl Ganea Cristian

Doamna Marilena Stanciu.

Dl George Sorin Botez

Tot la titulari, da?

Și pentru supleant?

Dl Ganea Cristian

Domnul Președinte, verificați cine mai este în comisia aceasta. Să nu fie de două ori.

Dl George Sorin Botez

Cine mai este în această comisie?

Dna Bucur Carmen - Director Direcția Gestiune Patrimoniu

Domnul Robert Vîscan, domnul Minea, doamna Sorescu și domnul Sorin Văduva.

Dl George Sorin Botez

Deci Robert Ionuț Vîscan, Constantin Gabriel Minea, Alina Florina Sorescu, doamna Paulica Drăgușin pe care acum o înlocuim și domnul Sorin Văduva.

Și la supleanți domnul Puiu Daniel Neagu și domnul Eduard Emilian Tudor. Deci avem două propuneri pentru titular și la supleant, vă rog] [ /Dl Popa Gheorghe

Domnul Sicoie Florin.

Dl George Sorin Botez

Altă propunere pentru supleant?

Bine. Atunci rămâne doar domnul Sicoie Florin la supleant. Având două persoane pe un loc facem buletine de vot.

Dna Staicu Zoia

Mă retrag.

Dl Popa Gheorghe

Doamna Zoia Staicu se retrage.

*

Domnul consilier Pană George a revenit în sală. Suntem 26 de consilieri.

*

Dl George Sorin Botez

Fiind vorba de vot de persoane, propunem votul deschis:

Cine este pentru? - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

5

26 de voturi "pentru”.

*

Supunem la vot nominalizarea doamnei Marilena Stanciu:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

26 de voturi ”pentru” nominalizarea doamnei Marilena Stanciu.

*

Supunem la vot nominalizarea domnului Florin Sicoie:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

5

26 de voturi ”pentru” nominalizarea domnului Florin Sicoie.

A

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

Cu 26 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

'kls'k

Trecem la punctul 24 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind încheierea Protocolului de Parteneriat între Municipiul Ploiești și Clubul Rotary Ploiești - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.” Dacă sunt discuții?

9


Dl Palaș-Alexandru Paul

Mulțumesc domnul Președinte!

5                                                            9

Aș dori să ridic aici o problemă care este complementar discutăm.

Dl George Sorin Botez

Domnul consilier Pană George a ieșit din sală. Suntem 25 de c

*

Dl Palaș-Alexandru Paul

Referitoare la intenția clubului Rotary de a planta pomi într-o zonă centrală. Am înțeles că este vorba de niște brazi arginti într-o zonă centrală. Ei și-ar fi dorit foarte mult pe Bulevard între Sediul Primăriei și zona Caraiman.

Vroiam să mă asigur prin această intervenție a mea că intenția celor de la Rotary a ajuns la știința domnului Primar și dacă s-a întreprins ceva în legătură cu acest lucru.

Dl George Sorin Botez

Ce trebuie să facă?

Dl Palas-Alexandru Paul

Dacă domnul Primar știe de această intenție a Clubului Rotary?

Dl George Sorin Botez

Aceasta sau alta?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Nu. Despre ceea ce v-am spus mai devreme. O intenție complementară. Clubul Rotary dorește să planteze niște brazi arginti într-o zonă centrală. Nu fac referire la subiectul în discuție. Este o chestiune care este în afara cadrului de discuție.

9                                                                                                                                                      9

Domnule Primar, știți de această intenție a Clubului Rotary?

Dl Primar

Clubul Rotary de-a lungul timpului a avut mai multe propuneri, în special axată pe aceasta de care vorbim de prelungirea și de refacerea zonei pe care au plantat-o anterior. Am avut o serie de discuții inclusiv cu perioada de a planta în zona respectivă. Să vedem cu ce se concretizează.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Bine, asta a fost propunerea dumneavoastră. Merită să reluați discuția. Este o chestiune interesantă care nu cred că ar trebui aruncată la categoria ”și altele”. Vă mulțumesc!

9

Deci nu am de făcut un amendament, nu este nimic referitor la subiectul în discuție. Era ceva complementar. Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Și eu! Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 25 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 25 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării locuinței atribuite unui chiriaș cu altă locuință vacantă de aceeași categorie

- inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea și Bogdan Hodorog.”


Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 6 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 18 voturi

Cu 6 voturi ”pentru” și 18 ”abțineri” ale consilierilor Andrei George Sorin, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Dinu Marius-Andrei,


Grigore Constantin, Hodorog Bogdan, Marcu Valentin, Mateescu Constantin, Neagu Daniel Puiu, Palaș-Alexandru Paul, Sălceanuch-Sanda,


Sorescu Florina Alina, Stanciu Marilena, Văduva Sorin și Vîscan Robert-Ionuț, proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.


Lipsesc domnii consilieri Ganea Cristian și Pană George.

*

A revenit domnul consilier Ganea Cristian.

*

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Văd că s-au abținut toți inițiatorii proiectului.

Dl George Sorin Botez

Nu contează că este inițiator, w

Trecem la punctul 26 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind modificarea poziției 1147 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Rudului nr. 76) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Mateescu, Bogdan Hodorog și Sorin Văduva.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 25 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 27 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind includerea unui imobil - teren în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 25 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

A &

Trecem la punctul 28 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind modificarea

poziției 971 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 52) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.1 includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc dortfSJfiul municipiului Ploiești” - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilen^J Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin V Hodorog.”


Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 25 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 29 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind modificarea poziției 822 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Costache Negri nr. 1) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Mateescu, Bogdan Hodorog și Sorin Văduva.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

Cu 25 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

W & w

Trecem la punctul 30 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind înstrăinarea prin vânzare către domnul Popescu loan a terenului în suprafață de 20 m2, situat în Ploiești, str. Gheorghe Doja nr. 76, cu nr. cadastral 153360, Carte Funciară 153360 -inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

»

Cu 25 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 31 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către S.C. Complex Europa LG S.R.L. a terenului în suprafață de 179 m2 situat în Ploiești str. Ștrandului nr. 61D - initiat de consilierii Ștefan >3           9        9

Dănescu, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Sorin Văduva, Robert-Ionuț Vîscan și Bogdan Hodorog.”

Vă rog să luați act că eu nu particip la vot.

Domnul Ganea!

Dl Ganea Cristian

Are viză de legalitate, are totul în regulă?


*

Dl George Sorin Botez

A ieșit din sală domnul consilier Mateescu. Suntem 24

9

*

Domnul Palas!

9

Dl Palaș-Alexandru Paul

Mulțumesc domnul Președinte!

9                                                                     î

Pentru că doamna Secretar a invocat Direcția de Urbanism si niște documente 9                                              9           9

care ar sta la baza aprobării acestui proiect, dați-mi voie să-mi exprim un punct de vedere referitor la solicitarea de astăzi și acest proiect.

Proprietarul acestui Complex Europa LG a avut în perioada 1993 - 1998 în locație de gestiune ceea ce se numea atunci Ștrandul Bucov. La sfârșitul locației de gestiune locatarul a construit la limita de proprietate a locației de gestiune un Complex pe care toți îl știm acum a fi Complexul Europa. La momentul acela, Direcția de Urbanism, cea pe care o invoca doamna Secretar, Direcția de Urbanism i-a emis autorizație de construcție fără ca locatarul sau constructorul să facă dovada că are proprietate asupra terenului. Câți dintre dumneavoastră ar putea astăzi să construiască ceva în Ploiești fără să facă dovada că deține proprietatea terenului? Prima întrebare.

Aceeași instituție, Primăria municipiului Ploiești, după ce s-a terminat construcția, descoperă subit, că sub clădirea care s-a construit ilegal există o suprafață de 123 de mp de teren, care aparține culmea, primăriei.

în 2014, un nou gest de prietenie față de domnul Lungu, printr-un nou gest de prietenie, a fost pus în legalitate concesionându-se acest teren. Acum, Europa LG, vine și spune: vreau o suprafață de 179 de mp, care are ieșire directă la D.N. 1, care are toate utilitățile, atenție, apă, canalizare, electricitate, tot, și pentru care atenție, ar trebui să plătească 839 de lei/an. Ați înțeles bine. Pe an. Nu pe săptămână, nu pe lună. 839 de lei pe an pentru 179 de mp. Este careva dintre dumneavoastră care nu și-ar dori să beneficieze de asa ceva? Vă întreb?

în fundamentarea acestei hotărâri de consiliu, se invocă posibilitatea extinderii construcției existente. Ceea ce este fals, pentru că dacă veți citi cu atenție, domnul Lungu dorește să construiască o construcție provizorie care nu are a face nimic cu construcția existentă.

9

în consecință, față de cele prezentate mai înainte, propun retragerea sau mai bine zis prorogarea acestui proiect și promovarea unei hotărâri de consiliu prin care să scoatem la licitație terenul respectiv. Nu văd nici un motiv pentru care să dăm în concesiune un teren pentru care primăria să încaseze doar 839 de lei pe an, când primăria ar putea să încaseze o sumă corectă și în același timp toată.

Vă mulțumesc!

9

Dl George Sorin Botez

Si eu! Alte discuții?

9                                                         S

Vă rog domnul Dănescu!

Dl Dânescu Ștefan

Nu am nimic împotriva propunerii domnului Palaș de a scoate la licitație, numai că având o suprafață de 180 de metri nu știu dacă cineva v-a putea să construi acea suprafață. Și din câte știu eu, dacă doamna Bucur poate să-mi confj mult îngust, sau mă rog, deschiderea este mare dar este foarte îngusi metru sau ceva în genul acesta.


Mulțumesc!

9

Dl Palas-Alexandru Paul

Doamna Bucur, scuzați-mă, nu vi se pare cam mare dovada aceas' pentru această firmă?

Dl George Sorin Botez

Domnul Sîrbu, vă rog!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumesc domnul Președinte!

9                                                    5

Și eu înainte de a începe ședința am discutat cu cei trei directori, inclusiv cu doamna Secretar, dacă se încadrează în legalitate. Mi s-a spus da. Și de la Direcția de Urbanism mi s-a spus da, și de la Patrimoniu mi s-a spus da.

Acum vreau să vă spun ceva. Problema este următoarea: pe mine nu mă interesează cearta pe care a avut-o acum douăzeci și ceva de ani domnul consilier Palaș cu domnul Lungu, cel care este proprietar. Băiatul acestui domn Lungu este un băiat tânăr, vrea să construiască și el un corp acolo, că mai sunt corpuri în zonă și problema este că vrea să facă totul legal. Eu consider și din câte am întrebat, nu există la clipa aceasta nicio neregulă făcută în zonă acolo. Iar cearta dintre domnul consilier Palaș și dânsul de acum 25 de ani, pe noi nu ne interesează.

Vreau să-i reamintesc domnului consilier, că la ședința trecută a luat cuvântul si '99       >

a concesionat la O.M.V. un teren. Foarte bine. Și eu am votat "pentru”. Dar nu putem da numai la firme străine. Când avem un investitor român de ce să-i băgăm bețe în roate? Că așa vrem noi? Că am avut o ceartă acum 20 de ani cu dânsul? Nu-i frumos. Dacă totul este legal nu înțeleg de ce ne opunem și pentru investitorii români. Așa am învătat noi, nu?

Mulțumesc!

9

Dl George Sorin Botez

Trăiască lupta pentru investitorii români. Punct. Excepțional! Bravo!

Dl Palaș-Alexandru Paul

Domnul Președinte, haideți să ne lămurim dacă este legal sau nu. Doamna Director de la urbanism, vă rog!

Dna Herția Cristina - Director Direcția Generală de Dezvoltare Urbană

Ați invocat un articol din Legea 50. Acel articol spune că se poate face concesionare directă pentru extinderea construcțiilor, fără "existente” pe trenul adiacent. Am explicat foarte bine...

Dl George Sorin Botez

Doamnă cu tot respectul, lămuriți-mă și pe mine, cum poți să extinzi o construcție inexistentă? Hai să zicem că o construcție nu există. Cum o extind?

Dl Ganea Cristian

--

In același mod.


Dl George Sorin Botez Ca pe una existentă, nu?

Dna Hertia Cristina - Director Direcția Generală de DezvoltHrtHwă

Extinderea construcțiilor. Pentru noi construcție înseamnă și r

Dl George Sorin Botez                                        &Â

Adică stați așa, numai un pic să înțeleg. Deci am o rețea de c               ci£<gî

și asta înseamnă că am extins rețeaua de canalizare.                            J

Dna Hertia Cristina - Director Direcția Generală de Dezv^Bâ^ Urbăîi^/

Este un concept. L-am explicat în raportul de specialitate. Se poa^fcț^^i^b^iv la accese. Accesurile pentru noi sunt construcții. Deci este vorba de extinderea investițiilor. Din moment ce nu se pomenește cuvântul extindere, extinderea propriu-zisă a construcțiilor, înseamnă că... Acolo nu se pomenește cuvântul "existent” exact din acest motiv.

Dl Dănescu Ștefan

Doamna arhitect, din punctul dumneavoastră de vedere avizul este favorabil sau nefavorabil?

Dna Hertia Cristina - Director Direcția Generală de Dezvoltare Urbană

Din punctul meu de vedere este perfect legal.

Dl Dănescu Ștefan

Mulțumesc!

Dna Herția Cristina - Director Direcția Generală de Dezvoltare Urbană

Din punct de vedere al urbanismului.

Mai mult, acest teren are acces. De acolo accesează. Nu știu cum s-ar putea concesiona altcuiva. Este un acces direct.

Dl Andrei Gheorghe

Și prețul de 893 cum a fost calculat?

Dl George Sorin Botez

Patrimoniul, o să vă rog să-i răspundeți domnului consilier Andrei privind modul de calcul al prețului redevenței. Ce valoare a ieșit, cum este, cum se împarte?

Dna Bucur Carmen - Director Direcția Gestiune Patrimoniu

Acest raport de evaluare este întocmit de firma cu care primăria are încheiat contract. Se pleacă de la valoarea de piață și se împarte pe un număr de ani în care se recuperează aceste investiții.

Dl Dănescu Ștefan

Supuneți la vot amendamentul domnului Palaș.

Dl George Sorin Botez

Supun la vot solicitarea de prorogare. Vă rog să luați act în continuare că eu nu particip la vot.

*

Menționăm că domnul consilier Puiu Neagu a plecat din sală.

A

Dl Sicoie Florin

Solicit o pauză domnul președinte.

Dl George Sorin Botez

Cine este pentru prorogare? - 2 voturi

Cine este împotrivă?          - 18 voturi

Dacă se abține cineva?

Cu 2 voturi "pentru” ale domnilor consilieri Palaș-Alexandru Paul și Mateescu Marius și 18 voturi "împotrivă”, propunerea de prorogare nu a fost ado^ttțgf^-

* “


Domnul consilier, solicitați o pauză de consultări?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Supuneți la vot proiectul și pe urmă.

Dl George Sorin Botez

Stați puțin, are omul o solicitare.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

După proiectul acesta.

Dl George Sorin Botez

Domnul Sîrbu, dar lăsați-1 pe om să vorbescă, că omul acesta chiar știe să vorbească.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Eu nu am spus că nu știe.

Dl George Sorin Botez

Nu, dar eu vă spun că știe să vorbească. Mie îmi face plăcere să-1 aud că vorbește.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

La jumătatea proiectului dumneavoastră îl opriți sau cum?

Dl George Sorin Botez

Domne' a zis omul ceva. Dumneavoastră aveți vreo problemă?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu am nicio problemă.

DI George Sorin Botez

Dar prea sunteți pornit așa. Nu vedeți că o să treacă? Ce sunteți orb? Nu mai fiți neliniștit așa.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu sunt neliniștit domnul Președinte.

Dl George Sorin Botez

Deci extinderea rețelei de canalizare cu o construcție nouă se va realiza pentru că așa este legal. Dacă ați auzit că este legal, acum nu pot eu să mă opun chestiei ăsteia. Mai ales că nu particip la vot. îmi dau și eu cu părerea ca băieții.

Ziceți domnul consilier!

Dl Sicoie Florin

A

îmi retrag propunerea de pauză.

DI George Sorin Botez

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

*

Domnul consilier Minea a iești din sală. Suntem 21 de consilieri. Mai sunt plecați domnul Pană, domnul Ganea, doamna Sălceanu și domnul Neagu.

*

Dl Cosma Marcian

Nu particip la vot.

Dl George Sorin Botez

Domnul Marcian Cosma nu participă la vot.

DI Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul Președinte, nu mai supuneți pauza la


Dl George Sorin Botez

Domnul consilier și-a retras propunerea. Nu a

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul Președinte, propun eu pauza.

Dl George Sorin Botez

Domnul vrea o pauză. Eu nu votez.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Supuneți la vot.

Dl George Sorin Botez

Cine este pentru pauză?

Deci nu a trecut pauza.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 14 voturi

Cine este împotrivă?    - 1 vot

Dacă se abține cineva? - 5 voturi

Vă rog să anunțați votul exact.

Dna Serbinov Ioana

Proiectul a obținut 14 voturi ”pentru”, 5 "abțineri”, 1 vot "împotrivă” și 2 neparticipări la vot.

*

Cu 14 voturi "pentru”, 1 vot "împotrivă” al domnului consilier Palaș-Alexandru Paul și 5 "abțineri” ale consilierilor Văduva Sorin, Mateescu Marius-Nicolae, Andrei Gheorghe, Dinu Marius și Sicoie Florin proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

Menționăm că domnii consilieri Botez George Sorin și Cosma Marcian nu au participat la vot.

&

Doamna consilier Stanciu a ieșit din sală.

5

*

Dl George Sorin Botez

Trecem la punctul 32 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 339/11.09.2013 -inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Sorin Văduva, Robert Ionuț Vîscan și Bogdan Hodorog.”

Despre ce este vorba? Până acum scriați câte un titlu de ne lua capul. 40% titlul, 20% semnăturile și restul conținutul. Acum ați trecut pe varianta cealaltă?

Dați la titlu. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești 339/11.09.2013 privind ce?

Știți care este toată treaba? Când este vorba să o dăm de un fel o dăm așa cum credem noi. Eu nu înțeleg despre ce este vorba.

Dna Bucur Carmen - Director Direcția Gestiune Patrimoniu

Este Regulamentul privind vânzarea spațiilor cu destinația de locuință construite din fondurile statului...

Dl George Sorin Botez

Bine. Am înțeles. Și în ce constă modificarea?


Dna Bucur Carmen - Director Direcția Gestiune Patrimoni

Modificarea este că, adăugăm categorii pe care nu le ave terenuri-curte, locuințe. Acum am avut solicitări de a cumpăra terețj căi de acces. Am rămas în curte cu o hasna, cu gardul.

DI George Sorin Botez

Deci și alte cevauri.

Dna Bucur Carmen - Director Direcția Gestiune Patrimoniu

Da. Care sunt în contabilitate și nu au fost prinse la momentul Legii 112. Dl George Sorin Botez

Am înțeles. Supunem la vot proiectul de hotărâre:

*


Suntem un număr de 24 de consilieri în sală. Lipsesc doamna consilier Stanciu și domnul consilier Minea.

*

Cine este pentru?       - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 24 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 33 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 113/24.04.2019 privind aprobarea încheierii unei convenții de constituire a dreptului de uz și servitute de trecere asupra imobilului teren în suprafață de 520 mp situat în Ploiești, str. Libertății, nr. 3 - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert Ionuț Vîscan, Marius Nicolae Mateescu, Sanda Dragulea, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Aici despre ce este vorba?

Dna Bucur Carmen - Director Direcția Gestiune Patrimoniu

Cartierul Libertății, blocurile pe care le construim este nevoie de alimentarea lor cu gaz. Am avut luna trecută proiect de hotărâre care având în vedere faptul că terenul era în domeniul privat, conform legii trebuia să luăm o taxă pe acel teren.

Dl George Sorin Botez

Și de ce nu putem să luăm taxa aceasta?

Dna Bucur Carmen - Director Direcția Gestiune Patrimoniu

Distrigazul nu este de acord să plătească această taxă.

DI George Sorin Botez

Are vreun text de lege sau doar simplu ”nu vrea”?

Dna Bucur Carmen - Director Direcția Gestiune Patrimoniu

Au venit cu mai multe texte de lege, că este un serviciu de utilitate publică...

Dl George Sorin Botez

Dar el nu ia bani pe ce face? Pentru faptul că livrează gaze, nu ia bani?

Dna Bucur Carmen - Director Direcția Gestiune Patrimoniu

Ba da.

Dl George Sorin Botez

Și nu are și niște costuri pe chestia asta de livrare? Este firmă privată cumva?

Dna Bucur Carmen - Director Direcția Gestiune Patrimoniu

A1 1                --------------------------------------------------------------- ■                                                                 -

Insă interesul este al nostru.

DI George Sorin Botez


Interesul lui este să vândă, nu al meu să cumpăr.

Atât să-mi răspundeți: el generează o activitate gratuită în așa^Teh? bani să acopere niște taxe sau livrează gaze pe bani mulți locu respectiv? Vă întreb, așa sau așa? Pe bani sau fără bani?

Dna Bucur Carmen - Director Direcția Gestiune Patrimon

Da.

Dl George Sorin Botez

Deci el vrea o suprafață de teren de la Ploiești, să o folosească pe degeaba, pe ea să facă o investiție, pe care să o mascheze ca fiind de interes public și să nu dea nici un ban Ploiestiului. Am înțeles? Da sau nu?

î                                          s

Luați act că nu particip la vot.

Dna Bucur Carmen - Director Direcția Gestiune Patrimoniu

Sunt locuințele municipiului.

Dl Primar

Avem un proiect de finalizare a locuințelor de pe strada Libertății. în mod normal terenul respectiv trebuia să fie în domeniul public și nu în domeniul privat. Pentru că inițial s-a trecut în domeniul privat fiind o lucrare, lucrurile din jurul acestei lucrări care se finalizează acum au fost făcute în colaborare cu A.N.L.-ul și atunci, pentru a putea preda terenul respectiv către A.N.L. s-a făcut din public în privat. Acum se cere trecerea din privat în public, iar în domeniul public, orice lucrare făcută de către Distrigaz nu se face contracost, pentru terenul respectiv. Se face o aducere la starea inițială pentru a putea finaliza lucrarea. Fără această lucrare de instalații gaze nu se poate finaliza proiectul de amenajarea blocurilor de pe strada Libertății. Toate lucăririle pe care în general pe rețelele de gaz, fiind un serviciu de utilitate publică de interes național, făcându-se pe domeniul public se fac de către cei de la Distrigaz punând conductele principale pe terenul respectiv, care în mod normal trebuia să fie pe domeniul public.

Dl George Sorin Botez

O întrebare: există vreun contract încheiat de către municipiul Ploiești cu Distrigaz, prin care ei au un asemenea drept de uz și servitute pe domeniul privat al municipiului și pentru care ei plătesc taxe?

Dna Bucur Carmen - Director Direcția Gestiune Patrimoniu

Din ce știu eu, nu.

Dl George Sorin Botez

Deci ei pe nici un fel de trecere pe care o au pe domeniul privat al municipiului Ploiești nu plătesc taxe.

Dna Bucur Carmen - Director Direcția Gestiune Patrimoniu

Nu. Din stiinta mea. Din ce știu eu.

5           »                                              S

Dl George Sorin Botez

Am înțeles. Adică întotdeauna s-au dus în public din privat ca Distrigazul să nu plătească taxe.

Dl Primar

A

In zona respectivă se vor amenaja străzi, trotuare, care vor fi în domeniul public. Iluminat public, tot ce trebuie. Noi acolo ca să facem iluminatul public.

Dna Bucur Carmen - Director Direcția Gestiune Patrimoniu^

Terenul va fi trecut în public.                                  o

DI George Sorin Botez

Și eu dacă repar, repar pe degeaba asta. Deci el folosește teremiljM dă nici un ban că este domeniu public. Am înțeles.Dați un enter la articolul 2.                                          0 A sRi

Dna Marin Teodora - Admistrator Public

Conform legii locuinței era obligația municipiului Ploiești să facă viatizarea terenului, să facă lucrările de rețele, indiferent de natura lor. Cum au fost făcute lucrările de rețele pentru blocurile care au fost construite prin A.N.L., tineret și credit ipotecar, celelalte două tronsoane, aici tot obligația noastră era. Distrigaz execută fără bani pentru Primăria Ploiești pentru a fi racordate la gaze apartamentele care sunt finalizate pe locuințe sociale. Deci era obligația noastră.

Dl George Sorin Botez

Am înțeles. Mulțumesc!

Nu votez. Nu mă bag în așa ceva.

Supunem la vot:

Cine este pentru?        - 18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 2 voturi

»

Cu 18 voturi ”pentru” și 2 "abțineri” ale domnilor consilieri Andrei Gheorghe și Dinu Marius Andrei proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Domnul consilier Botez George Sorin nu a participat la vot.

*

Lipsesc domnul consilier Minea, doamna Marilena Stanciu, domnul Pană, domnul Ganea si domnul Dănescu.

5

*

Dl Grigore Constantin

Domnul Președinte, luăm o pauză, că văd că ne perindăm, plecăm, intrăm...

Dl George Sorin Botez

Dar ce treabă aveți dumneavoastră cu programul colegilor? Și dumneavoastră ați lipsit o dată și nu cred că v-a sunat cineva. Poate au oamenii treabă.

Dl Grigore Constantin

Este normal să fim toti.

J

Dl George Sorin Botez

Trecem la primul punct suplimentar de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „C.N.I” S.A., a amplasamentului, precum și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot -„Construire sală de educație fizică școlară la Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, str. Rudului nr.24, Municipiul Ploiești, județul Prahova” - inițiat viceprimarii Cristian-Mihai Ganea și George Pană și de consilierii Gheorghe Andrei, George Sorin Niculae

Botez, Marcian Cosma, Ștefan Dănescu, Marius Andrei Dinu, Sanda Dragulea, Constantin Gabriel Minea, Marius Nicolae Mateescu, Paul Palaș AlexandruJVlarilena Stanciu, Florina Alina Sorescu, Sorin Văduva si Robert Ionut Vîscai


2                                                              2                                          5                                     S

*

A revenit în sală domnul consilier Pană. Suntem 22 de consilii

*

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 22 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 2 suplimentar de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației imobilului situat în Ploiești, str. Elena Doamna, nr. 78D, compus din teren în suprafață de 1082 mp și construcție „cabină poartă”, în vederea efectuării unui schimb de imobile - inițiat de consilierii Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionut, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

3

Cu 22 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

* ît

Trecem la punctul 3 suplimentar de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică deschisă, cu strigare a unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință situate în Piața Victoriei - Pietonal Nichita Stănescu - inițiat de consilierii Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert, Drăgulea Sanda, Mateescu Marius, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan.”

Avem de făcut o comisie, comisia pentru închirierea spațiilor de pe Nichita Stănescu.

Propun un număr de cinci membri.

*

Au revenit în sală domnul Ganea, doamna Stanciu, domnul Dănescu și domnul Minea. Suntem 26 de consilieri prezenți.

*

Dl Vîscan Robert

Dănescu Ștefan si Vîscan Robert.

3                    »

Dl Pană George

Domnul Marius Mateescu .

Dl Popa Gheorghe

Domnul Iulian Bolocan.

Dl Sălceanu Claudia-Oana

Domnul Hodorog Bogdan.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot numărul de 5 membri:


Fiind vorba de vot de persoane

Cine este pentru?       - 26 v

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

26 de voturi ”pentru”.

Supunem la vot nominalizările:

Cine este pentru?       - 26 v

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

26 de voturi "pentru”.

Art. 5 constituirea Comisiei de soluționare a contestațiilor. Propun un număr de trei membri:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

26 de voturi ”pentru”.

*

Dl Dănescu Ștefan

Doamna Marilena Stanciu și doamna Sanda Dragulea.

Dl Pană George

Domnul Sorin Văduva.

Dl Ganea Cristian

Domnul Președinte, propun să luăm acea pauză de discuții după ce discutăm acest punct.

Dl George Sorin Botez

Mai există nominalizări?

Fiind vorba de vot de persoane, propunem votul deschis:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

26 de voturi ”pentru”.

A

Supunem la vot nominalizările:

Cine este pentru? - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

26 de voturi "pentru”.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre în integralitatea lui:


Trecem la punctul 4 suplimentar de pe ordinea de zi ”Proiect aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019 al Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. - inițiat de consilierii Gabriel Marilena Stanciu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 26 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 5 suplimentar de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de negociere în vederea achiziționării Bazei sportive proprietatea S.C. Petrotel Lukoil S.A. - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Aici trebuie să facem o comisie.

Sunt propuși un număr de cinci membri:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

26 de voturi "pentru”.

*

Vă rog să faceți propuneri!

Dna Stanciu Marilena

Propun pe domnul Dănescu Ștefan și domnul Ganea Cristian.

Dl Popa Gheorghe

Domnul Sîrbu Gheorghe.

Dl Pană George

Nu avem propuneri.

Dl Hodorog Bogdan

Doamna Claudia Sălceanu.

Dl Popa Gheorghe

Domnul Grigore Constantin.

Dl George Sorin Botez

Fiind vorba de vot de persoane, propunem votul deschis:

Cine este pentru? - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

26 de voturi ”pentru”.

*

Supunem la vot nominalizările:


*

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

3

Cu 26 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 6 suplimentar de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, Str. Ana Ipătescu nr. 3 - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Vă rog să luați act că nu particip la vot. Solicitantul acestui aviz este un partener al nostru profesional și nu particip la vot.

DI Dănescu Ștefan

Sincer, nici noi nu prea suntem dumiriți și aș propune prorogarea.

DI George Sorin Botez

Supunem la vot propunerea de prorogare:

Cine este pentru? - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 25 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost prorogat.

Domnul consilier George Sorin Botez nu participă la vot.

tnf & &

Trecem la punctul 7 suplimentar de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 33/29.01.2016, privind contractarea unui împrumut intern în valoare de 150.000 mii lei, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 153/10.05.2016 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Asta ce este?

Dl Ganea Cristian

Este o prelungire.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Se prelungește perioada de tragere.

DI George Sorin Botez

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

3

Cu 26 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 9 suplimentar de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind actualizarea elementelor de identificare ale unor puncte termice din municipiul Ploiești

- inițiat de consilierii Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan.”


Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

s

Cu 26 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 10 suplimentar de pe ordinea de zi "Proiect de h modificarea Hotărârii nr. 130/25.04.2019 a Consiliului local al municipiului Ploiești privind solicitarea de transmitere a unei părți din imobilul 615 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Ploiești - inițiat de viceprimarii Cristian-Mihai Ganea și George Pană.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 26 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

ĂA &

Trecem la punctul 11 suplimentar de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind modificarea contractului nr. 16768/07.10.2013 având ca obiect “Delegarea gestiunii serviciului de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrări de artă, parcări (cu excepția celor aflate în administrarea altor entități) aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban” - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.” Dacă sunt discuții?

Doamna Secretar, totul o.k., viză de legalitate?

Dna Serbinov Ioana

Da. Are avize și viză de legalitate.

Dl George Sorin Botez

Vă rog, doamnă!

Dna Marin Teodora - Administrator Public

Aș vrea să informez înainte de a lua o hotărâre, că firma Delta ACM pe contractul acesta unde cere încheierea unui contract cu un subcontractant, are cesiune de creanțe pe creanțele viitoare pe 80% din valoarea lucrărilor care le va executa, 10% garanția, deci doar 10% mai rămâne pentru contractant. Unul din cei către care s-a făcut cesiunea de creanțe este chiar această firmă. Iar având în vedere că proiectul de hotărârea a venit târziu, nici economicul, nici eu ca ordonator de credite nu l-am studiat. Nu știm dacă are un cazier fiscal, nu știm nici o dată de identificare despre firmă.

Dl Ganea Cristian

Atunci cum a primit viză de legalitate?

Dna Serbinov Ioana

Viza de legalitate nu se referă la calitatea celui care devine subcontractant.

Dl Ganea Cristian

Adică să înțeleg că dacă supunem la vot, nu avem probleme juridice cu contractul.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Nu vi se pare ciudat ceea ce spuneți? Dacă subcontractanul era în stare de faliment, nu era nicio problemă?

Dna Serbinov Ioana


Nu reiese de nicăieri, verificările nu trebuie...

Dl Palaș-Alexandru Paul

Poftim! Vă auziți ce spuneți?

Dna Serbinov Ioana

Am spus că verificările nu trebuie făcute de Secretarul

Dl George Sorin Botez

Cine trebuie să le facă, că dumneavoastră practic strângeți toate luați toate informațiile, le puneți cap-coadă și ziceți luați aici și votați. Da?

Cine trebuie să facă doamna Secretar aceste...

Dna Serbinov Ioana

Cel care urmărește contractul.

Dl George Sorin Botez

îmi aduc aminte de asta unde am vrut să fiu băiat corect și să nu mai dau nume. Mă agitasem un pic. Spuneți-mi și mie, cine trebuie doamnă să facă aceste investigații?

La 130 de milioane de lei pe lună, cine ar trebui doamnă să facă serviciile acestea? Spuneți-mi și mie? Unul de 400 de milioane? Cum este serviciul și milionul, milionul și serviciul? Cum funcționează domnule primăria asta?

Nu înțeleg. Deci dumneavoastră astăzi sunteți în măsură să ne dați o viză de legalitate. Ați dat-o da?

Dna Serbinov Ioana

Da.

Dl George Sorin Botez

O mențineți da?

s         »

Dna Serbinov Ioana

Da.

Dl George Sorin Botez

Bun. Toți domnii, doamnele și domnii consilieri de aici vor vota oportunitatea. Oportunitate care ne-a fost explicată prin faptul că domnii de la Delta au nevoie de acești subcontractori ca să termine lucrările pe care oricum le-au lăsat de izbeliște, că știu că la Apa Nova nu au mai făcut nimic și a trebuit ăia să se ducă și să-și ia din altă parte asfaltatori. Da?

Dna Serbinov Ioana

Da.

Dl George Sorin Botez

Deci dumneavoastră spuneți că așa, dar chestia aia că nu trebuie să faceți dumneavoastră verificarea, mă iertați...

Dna Serbinov Ioana

Am discutat cu Direcția Tehnic Investiții care mi-au specificat că nu există stare de faliment, nu sunt la firma...

DI George Sorin Botez

Aveți scris că nu sunt în faliment?

Dna Serbinov Ioana


Nu. Nu am scris.Dl Ganea Cristian

Din cele spuse de doamna administrator public, vă refereați la

Dna Marin Teodora - Administrator Public

La Delta, da.

Dl Ganea Cristian

Și de ce nu ați reziliat contractul până acum dacă știți că este făcută praf?

Dna Marin Teodora - Administrator Public Nu era un motiv de reziliere contract.

Dl Ganea Cristian

Păi dacă nu-i dați posibilitatea să-și ia un contractor nu mai funcționează.

Dl George Sorin Botez

Sunt două variante: varianta unu, îl văd că este în sapă de lemn și nu îmi bat joc de Ploiești, ca să pot să-mi fac lucrările schimb contractorul...

Doamnă mă auziți? Cu dumneavoastră vorbesc!

Dacă vorbesc singur o să mă cheme Andreea Esca sau Busu. Vă prezint vremea aici sau cum?

Deci înțelegem în felul următor ca oportunitate: cei de la Delta nu mai au posibilitatea să lucreze și subcontractează. Dumneavoastră vă opuneți acestei subcontractări?

Dna Marin Teodora - Administrator Public

Nu am zis că mă opun, am zis că sumele pe care v-am rugat...

Dl George Sorin Botez

Nu mă interesează pe mine cu sume, doamnă...

Eu nu intru să analizez raportul dintre contractor și sucontractor.

Dna Marin Teodora - Administrator Public

Nu se știe nimic despre acest subcontractant. Are obligații, nu are obligații, are personal, nu are personal, nu știm nimic.

Dl Ganea Cristian

Noi avem contract cu ei sau cu Delta?

Dna Serbinov Ioana

Contractul este cu Delta.

Dl Ganea Cristian

Noi cu ei ne certăm, nu cu subcontractorii lui, nu?

Doamna Iamandi este în sală?

Dna Iamandi Mihaela - Director Direcția Tehnic Investiții

Da.

Dl Ganea Cristian

Luminați-ne doamnă, că înțeleg că Delta nu lucrează că noi reziliem contractul că este legal...

Dl George Sorin Botez

Poate nu-1 cunoaștem. Asta o fi.

5

Dna Iamandi Mihaela - Director Direcția Tehnic Investiții

Contractul este încheiat cu Asocierea Delta Concept. Mai au un contractor.

Acesta este un nou subcontractor. Noi le-am mai cerut si niște date des


5         5                         j

utilaje, certificatul de la Registrul Comerțului în care se vede că este am aici de față, precum și declarația privind conflictul de interese.

Dl George Sorin Botez

Deci astea le aveți și le-ați pus la dispoziție doamnei Secretar.' în aceste condiții sunt respectate toate cerințele legale privind aceasl^heștiurie dumneavoastră vă mențineți avizul de legalitate. Corect?

Dna Serbinov Ioana

Corect.

Dl George Sorin Botez

Bun. Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 8 voturi

Cu 18 voturi ”pentru” și 8 "abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Revenim la punctul 11 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 572/2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre."

Ce era legal acum cinci luni nu mai este legal acum. Nu s-a modificat legea. Până la urmă, dacă vreți să mă credeți, cred că în primul rând cetățenii și noi la rândul nostru suntem niște victime ale sistemului. Este ceva incredibil.

5

Eu o să merg totuși pe ideea că este o greșeală, că trebuie îndreptată greșeala și că m-am obișnuit cu greșelile. In ziua în care totul va merge ca pe ață voi fi neîncrezător. Pentru că nu avem cum să jucăm așa.

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 2 voturi

5

Cu 24 de voturi "pentru” și 2 "abțineri” ale consilierilor Vîscan Robert și Dănescu Ștefan, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

*

PAUZĂ

Reluăm ședința. Suntem 26 de consilieri prezenți.

*

Revenim la punctul 6 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 68.632.200 lei - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă sunt discuții?

5

Dl Ganea Cristian

Mulțumesc domnul Președinte!

9                                                           5

Pe această hotărâre aș dori să trecem și "modernizare străzi în Cartierul Mitică Apostol: Gaterului, Viilor, Prigoriei, Mierlei, Lăstunului, Ferigii, Delfinului, Cătinei, Cerbului, Acvilei, Brândușelor, Energiei, Fluturilor, Paltinului, Plutelor, Trestioarei și Violetelor”.

Dacă se abține cineva? -

3

Cu 26 de voturi “'pentru” amendamentul a fost adoptat.

*

Dna Cîrstea Adriana - Sef Serviciu Relația cu Reglementare


Nu știm unde să introducem amendamentul, ne cerem scuze!

Dl Ganea Cristian

In listă la anexă.

Dl Pană George

Am si eu un amendament, domnul Președinte!

Propun introducerea pe listă a obiectivului "Construire piață centrală agro-alimentară Ploiești” S.F. și indiatori aprobați prin Hotărârea 44 din 27 februarie 2017.

Valoarea totală ...

Dl George Sorin Botez

Lăsați-le că le treceți după aceea. O să vă rog să fiți explicit în formularea amendamentului și cu poziționarea lui: titlu, valoare, poziționare și se vor rezolva după aceea.

Domnul Pană, deci denumirea obiectivului?

DI Pană George

"Construire piață centrală agro-alimentară Ploiești”

Dl George Sorin Botez

Valoarea obiectivului?

Dl Pană George

Potrivit S.F.-ului, valoarea obiectivului fără T.V.A. este de 20.737.030 lei.

Dl George Sorin Botez

Ce reprezintă C-ul, ce reprezintă D-ul? Dați un pic mai sus să vedem capătul de tabel. Vreau să văd capătul de tabel la această anexă.

Valoarea total finanțare P.M.P. este integral finanțată de către Primăria municipiului Ploiești. Da?

DI Pană George

Corect.

Dl George Sorin Botez

Dați jos. Aceeași sumă o puneți mai departe.

Dl Ganea Cristian

Aș dori să adaug și eu ceva.

Dl Pană George

întrebare, eu nu am cunoștințele necesare, trebuie adăugat TVA-ul la valoare sau nu?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică.

Da.

Dl Pană George


Atunci vă rog doamna director, ajutați-mă și faceți calculele.

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică.

24.677.066.

Dl George Sorin Botez

Aceeași sumă o treceți și în căsuța aceea și în următoarea din

Aveți cumva H.C.L.-ul?

Dl Pană George

Da. H.C.L. 44 din 27.02.2017.

Dl George Sorin Botez

Haideți să trecem și ce a spus domnul Ganea.

Dl Ganea Cristian

Valoarea fără T.V.A, este 38...

Dl George Sorin Botez

Păi nu, stați așa, ziceți: lucrări de...

Dl Ganea Cristian

Modernizare străzi în Cartierul Mitică Apostol: Gaterului, Viilor, Prigoriei, Mierlei, Lăstunului, Ferigii, Delfinului, Cătinei, Cerbului, Acvilei, Brândușelor, Energiei, Fluturilor, Paltinului, Plutelor, Trestioarei și Violetelor.

Dl George Sorin Botez

Avem o valoare estimată?

Dl Ganea Cristian

Avem o valoare estimată, dar nu am TVA pe ea. 38.834.459,79. H.C.L. 336 din 2018.

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică.

46.213.007.

Dl George Sorin Botez

Alte discuții?

Dl Sicoie Florin

Nu ar trebui modificat totalul?

Dl Pană George

Domnul Președinte, o întrebare: eu mi-aș dori foarte mult ca poziția, vă rog să reveniți unde eram, poziția 8, respectiv cea referitoare la autorizațiile ISU la învățământ, să rămână. înțeleg însă că nu avem indicatori aprobați.

întrebare: putem să o lăsăm totuși fără indicatori aprobați sau nu? Pentru că nu aș vrea să pierdem posibilitatea de a solicita un credit pentru asta. Cine poate să-mi spună? Doamna Director Economic, doamna Director de la D.T.I.? Cine poate să-mi spună?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică.

După ce se ține licitația, trebuie depusă documentația de la C.A.E.N. Atunci trebuie obligatoriu hotărârea de consiliu.

Dl Pană George

Bun, dar la momentul acesta.

Dl Ganea Cristian

La momentul acesta?

Dl Pană George

Putem să o lăsăm în tabelul acela la hotărâre sau nu?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică.


Poate să rămână.

Dl Pană George

Se poate. Bun. Și aș mai avea o propunere, vreau să distinctă pentru documentația aferentă spitalului municipal, undeo sumă, poate ne ajută doamna director de la Direcția Tehnic In sumă. Dacă o are cumva pregătită...

Dna Iamandi Mihaela - Director Direcția Tehnic Investiții

PUZ SF Documentație tehnică Spitalului Municipal Ploiești - 1.200.000,00 de lei.

Dl Ganea Cristian

Doamna Nicoleta, este ok?

Dl Pană George

Pentru documentația aceasta tehnică pe care vrem să o facem, putem să o prindem aici? Avem vreun impediment?

Documentația pentru Spitalul Municipal care vrem să-1 facem pe Torcători.

Dacă o lăsăm există vreo problemă de validitate a hotărârii?

Dl Ganea Cristian

Problema o să apară când o să depunem cerea la C.A.E.N., dacă este ceva. Dar avem timp.

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică.

O să ne dea aprobare pe obiective, ne respinge niște obiective.

Dl Pană George

Atunci insist să rămână. Mulțumesc!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

în această listă nu poate fi trecută o poziție și pentru achiziționarea de 30 de autobuze noi pentru T.C.E.?

Dl George Sorin Botez

O să vreau să vă amintesc că o să ajungem la o...

Deci putem să trecem tot ce vreți și brazii de Crăciun acolo.

Problema este la ce sumă ajungi.

Dl Ganea Cristian

Domnul Președinte, am discutat împreună cu domnul Primar și cu domnul viceprimar și am căzut la...

Dl George Sorin Botez

Am înțeles. Pentru asta.

Dl Ganea Cristian

Pentru aceste investiții.

Acum sincer, întreaga listă care o avem, lista mare, absolut totul este nevoie. Dar este vorba și cum plătim.

Dl George Sorin Botez

Această valoare trebuie luată și băgată în textul hotărârii. Deci cât trebuie trecut în textul hotărârii? Domnul Palas?

Dl Palaș-Alexandru Paul Suma totală.

Dl George Sorin Botez

Treceți vă rog suma totală acolo.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Pentru o corectă înțelegere, dați înapoi la anexă. Cine a făcut ne și nouă care este diferența dintre valoarea totală și finanțare;^înțeleg, de exemplu. Valoarea totală este valoarea totală a creditulu prin P.M.P. din ce surse? Din surse proprii, din ce? Ca să înțelegem

Dl Primar

Este vorba de stația de epurare unde deja cheltuielile s-au făcut și au mai rămas cât scrie acolo. 20 de milioane, 22.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Iar coloana ”D” este valoarea finanțabilă de către primărie...

Dl George Sorin Botez

Din acest credit.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Ok. Dați la total. 140.722.273 lei este suma care trebuie să apară în proiect.

Dl George Sorin Botez

Domnul Primar, alte discuții?

Dl Primar

Nu.

Dl George Sorin Botez

Domnilor viceprimari, alte discuții?

Dl Pană George

Nu domnul Președinte.

5

Dl George Sorin Botez

Supun la vot primul amendament al domnului Pană:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

5

Cu 26 de voturi ”pentru” amendamentul a fost adoptat.

*

Supun la vot amendamentul domnului Ganea:

Cine este pentru? - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

s

Cu 26 de voturi ”pentru” amendamentul a fost adoptat.

*

Supun la vot al doilea amendament al domnului Pană:

Cine este pentru? - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

5

Cu 26 de voturi ”pentru” amendamentul a fost adoptat.

*

Supun la vot amendamentul de modificare a titului hotărârii cu valoarea:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 26 de voturi "pentru” amendamentul a fost adoptat.


*

Supun la vot amendamentul privind reformularea articolul noii valori din anexe:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 26 de voturi ”pentru” amendamentul a fost adoptat.

Supunem la vot proiectul de hotărâre în integralitatea lui:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 26 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

*

Mai avem spre informare pentru dumneavoastră Petiția întocmită de S.C. Calliope. O să vă rog să o distribuiri consilierilor.

Dacă nu mai sunt alte intervenții, declar ședința închisă și vă doresc o zi bună în continuare.

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sori i-Niculae BOTEZVerificat, DIRECTOR EXECUTIV,

Mihaela ZAHARIA         jl


șef serviciu Adriana Cîrstea întocmit, consilier Claudia-Maria Ilă