Proces verbal din 29.08.2019

Proces verbal din 29 august 2019


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


PROCES - VERBAL al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 29 august 2019

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului municipiului Ploiești, Adrian-Florin Dobre nr. 2543/23.08.2019.

*

La ședință au participat un număr de 24 consilieri din 27 în funcție, lipsind consilierii George-Sorin-Niculae Botez, Ștefan Dănescu și Paul Palaș-Alexandru.

* **

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian-Florin Dobre        - Primar

Doamna Ioana-Geanina Serbinov     - Secretar General

Ședința a fost condusă de domnul consilier George Pană.

***

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

Bună ziua.

Suntem prezenți un număr de 23 de consilieri. Având în vedere că dl președinte Botez nu participă la ședință, trebuie ales un președinte, vă rog să faceți propuneri.

Dl Gheorghe Andrei

II propun pe dl Cristian Ganea.

Dl Cristian Ganea

Mulțumesc frumos. Pentru bună desfășurare a lucrărilor și pentru prietenia dintre partide, refuz această onoare pentru data viitoare și-l propun pe dl George Pană.

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

Vot deschis.

Dl Gheorghe Sîrbu

Sunt două propuneri diferite.

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

Dl Ganea a refuzat propunerea.

Mai sunt și alte propuneri?

Dl Gheorghe Sîrbu

Dacă tot se fac din toate partidele propuneri, îl propun pe dl George P’ppa^X^^

Dna Ioana-Geanina Scrbinov - Secretar General               ’V ,W/ V *

Este vot deschis.

Supun la vot propunerea care-1 vizează pe dl viceprimar Georgexapă.',

Am înțeles că votul electronic va fi folosit doar pentru proiecte, arahi^ffl^^ota prin ridicarea mâinilor.

Vom vota pentru prima propunere, dl viceprimar George Pană.

Cine este pentru?              14 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?         9 abțineri

»                                                                           5

14 voturi pentru și 9 abțineri, grupul de consilieri PNL.

Votăm și cea de-a două propunere?

Dl Gheorghe Sîrbu

Prima propunere a întrunit numărul de voturi?

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

A întrunit numărul de voturi necesar. Este majoritate simplă.

Dl Marius Mateescu

Supuneți la vot și a doua propunere.

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

Supun la vot cea de-a doua propunere, dl consilier Popa:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9 voturi

14 abțineri

9 voturi pentru, grupul PNL și 14 abțineri, cele ale grupurilor de consilieri PSD, ALDE, PMP.

Dl Pană este președinte de ședință

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre privind alegerea domnului George Pană în calitate de președinte de ședință.

Folosim votul electronic.

Dl George Pană

Eu zic să trecem la votul clasic să deblocăm situația.

9

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

Constatăm că nu funcționează sistemul electronic si atunci vom vota în varianta

5                                                                                                 5

clasică.

Supun la vot proiectul de hotărâre privind alegerea domnului consilier Pană George în calitate de președinte de ședință pentru ședința ordinară a consiliului local din data de 28.08.2019:


Cine este pentru?

14 voturi


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?         9 abțineri

Cu 14 voturi pentru și 9 abțineri, grupul de consilieri PNL, prostul a

***

Dl George Pană Bună ziua.

Haideți să începem ședința pentru că deja este o întârziere destul de mare.

Suntem prezenți în sală un număr de 23 de consilieri. Lipsesc la acest moment dl consilier Botez George Sorin, dl consilier Dănescu Ștefan și dl consilier Palaș Alexandru Paul. Ca atare, constat că avem cvorum pentru ședință. Vă propun să începem ședința cu intonarea Imnului de stat.

Haideți să mergem mai departe.

Doamna secretar vă rog să-mi spuneți dacă, față de discuțiile din grupul operativ de ieri, există vreun proiect care a fost retras de pe ordinea de zi?

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

Nu, nu a fost retras.

DI George Pană

Vă mulțumesc.

Avem și proiecte suplimentare cărora o să le dau citire urmând să le propun ulterior pentru introducerea pe ordinea de zi suplimentar.

Se intenționează introducerea pe ordinea de zi a următoarelor proiecte:

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

23 de voturi

Dacă se abține cineva?

9

/S

In unanimitate a fost aprobată introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre.

*

- Proiect de hotărâre pentru aprobarea tarifelor și prețurilor practicate de Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. cu influența manoperei orare/unitare.

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi

Cu 23 de voturi pentru, proiectul va intra pe ordinea de zi.

- Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului deflrgani^are și Funcționare al Cimitirelor din Municipiul Ploiești.                              ♦'

Dl Florin Sicoie                                           /* / VofeM ’'H


Am eu o problemă - pe site nu există anexa care conține regul ntul: Culm putem introduce pe ordinea de zi și vota ceva ce, acum 3 ore nu era? Vreau ^ă^Onb^ficări sunt. Unde pot să le văd? în timpul ședinței?                            k        '

Dl George Pană

Domnule consilier, suntem la momentul introducerii pe ordinea de zi. Vă exprimați opțiunea dacă doriți sau nu să fie introdus pe ordinea de zi iar, la momentul când vom ajunge la discutarea lui vom putea și ceea ce conține acest proiect și puteți să fiți de acord sau nu.

Supun la vot introducerea pe ordinea de zi:

Cine este pentru?                22 de voturi

Cine este împotrivă?             1 vot

Dacă se abține cineva?

Cu 22 de voturi pentru și 1 vot împotrivă, cel al domnului consilier Sicoie Florin, proiectul va intra pe ordinea de zi.

*

Dl Gheorghe Popa

Dl președinte, dacă-mi permiteți, în momentul când dați citire, să ne spună și dna secretar...

Dl George Pană

Urma ca, la final, să fac solicitarea să ne spună pentru care din ele avem viză și tot ce ne trebuie.

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

Care pot fi discutate, da.

Dl George Pană

Mai departe:

- Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării tarifelor pentru activitățile de întreținere-menținere iluminat public și de iluminat ornamental-festiv temporar în municipiul Ploiești.

Supun la vot:

Cine este pentru?                23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi pentru, proiectul va intra pe ordinea de zi.

*

- Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Eficientizare consumuri energetice în Municipiul Ploiești - Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 101 Bd. Republicii - Str. Gheorghe Doja - Str. George Cosbuc - Str. Ștefan Greceanu - Str. Nicolae Bălcescu - Str. Ștefan cel Mare - Str. Democrației - Gara de Sud”, a cheltuielilor legate de proiect și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.295/3df07^0fȘ privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de fezabîlitătepenfiuobiectul de investiții "Eficientizare consumuri energetice în Municipiul Ploiești - Sistem Ițwninat Public Traseu Tramvai 101 Bd. Republicii - Str. Gheorghe Doja -Str. George (ffibuc -Str. Ștefan Greceanu - Str. Nicolae Bălcescu - Str. Ștefan cel Mar^S^^pJd^ratiei -Gara de Sud".

Supun la vot:

Cine este pentru?                23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi pentru, proiectul va intra pe ordinea de zi.

*

  • - Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Eficientizare consumuri energetice în Municipiul Ploiești - Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 102 - Str. Găgeni - Sos. Nordului - Sos. Vestului - Str. Libertății (Gara de Vest)”, a cheltuielilor legate de proiect și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.239/27.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de fezabilitate pentru obiectul de investiții "Eficientizare consumuri energetice în Municipiul Ploiești - Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 102- Str. Găgeni - Sos. Nordului - Sos. Vestului - Str. Libertății (Gara de Vest) ".

Supun la vot:

Cine este pentru?                23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

Cu 23 de voturi pentru, proiectul va intra pe ordinea de zi.

*

  • - Proiect de hotărâre privind actualizarea "Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești" referitor la suprafața de teren de 1131 mp, situată în Ploiești, str. Neagoe Basarab nr.41.

Supun la vot:

Cine este pentru?                23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi pentru, proiectul va intra pe ordinea de zi.

*

- Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru desfășurarea activităților comerciale în zone publice, cu ocazia organizării, de către municipiul Ploiești, a evenimentelor culturale și de interes public.

Dna secretar.


Dnaloana-Geanina Serbinov - Secretar General

Acest proiect nu poate fi discutat deoarece are lipsă aviz corni

Dl George Pană

Deci, nu-1 mai supunem

23 de voturi


Mergem mai departe:                                      ț t yp

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2019.

Supun la vot:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi pentru, proiectul va intra pe ordinea de zi.

*

- Proiect de hotărâre privind modificarea poziției 832 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Cozia nr. 31) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”.

Supun la vot:

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

J

23 de voturi

Cu 23 de voturi pentru, proiectul va intra pe ordinea de zi.

*

- Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe pentru tineri destinate închirierii, situate în municipiul Ploiești.

Supun la vot:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

J

23 de voturi

Cu 23 de voturi pentru, proiectul va intra pe ordinea de zi.

*

- Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor construite pentru tineri prin Agenția Națională pentru Locuințe aflate pe raza Municipiului Ploiești.

Dna secretar.

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

Acest proiect trebuie să parcurgă procedura privind transparența decizională.

Dl George Pană

Ca atare?

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

Nu are viză de legalitate.

Dl George Pană

Deci nu intră pe ordinea de zi să înțeleg. Mulțumesc.

*

Mai avem alte puncte suplimentare? Da.

Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Clubului Sportiv Municipal a imobilului în care a funcționat Liceul Tehnologic „Ludovic Mrazek”, situat în Ploiești, str. Mihai Bravu, nr. 241

Supun la vot:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

22 de voturi

1 vot

Cu 22 de voturi pentru și 1 vot împotrivă, dl consilier Gheorghe Sîrbu, proiectul va intra pe ordinea de zi.

*

Dna Marilena Stanciu

Aș vrea să fie introdus pe ordinea de zi modificarea HCL 229/2019 privind Regulamentul Taberei de Sculptură.

Dl George Pană

Are aviz, are tot ce-i trebuie?

Dna Marilena Stanciu

Da, are aviz.

Dl George Pană

Are raport de specialitate?

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

Are raport de specialitate.

Dl George Pană

Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectului privind aprobarea modificării HCL 229/2019 prin care a fost aprobat Regulamentul de organizare al Taberei Internaționale de Sculptură Monumentală Ploiești 2019.

Supun la vot:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi

Cu 23 de voturi pentru, proiectul va intra pe ordinea de zi.

*

îmi spune dna secretar că ar fi un proiect pe care nu l-am supus^pfp^uWfințra pe ordinea de zi. Mai este un proiect:                                             —i

Proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren in suprafață de '425, mp din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul public al judqțuluiPrahova.

Supun la vot:                        '

Cine este pentru?                23 de voturi                    v > fijji >

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi pentru, proiectul va intra pe ordinea de zi.

*

Ca atare, odată votată introducerea pe ordinea de zi a proiectelor suplimentare, supun la vot întreaga ordine de zi a ședinței de astăzi.

Dl Gheorghe Popa

Dl președinte, dacă-mi permiteți, o întrebare: la proiectul nr. 7 de pe lista ordinară, ieri, la grupul operativ, am înțeles că s-a retras. Mai este pe ordinea de zi sau este retras?

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

Proiectul trebuie retras de pe ordinea de zi de către inițiator în cadrul ședinței, dacă se dorește.

Dl George Pană

Inițiatorii, proiectul rămâne la momentul acesta?

Dna Marilena Stanciu

”-------------------------------

II retragem.

Dl George Pană

Deci, se retrage proiectul nr. 7.

Luăm act că se retrage proiectul nr. 7, ca atare supun la vot ordinea de zi, așa cum a fost stabilită:

Cine este pentru?                23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

23 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată.

*

Dna director Crăciunoiu, spuneați ieri că ar trebui ca unul dintre proiectele de astăzi să fie mutat într-o altă poziție, respectiv cel privitor la rectificarea bugetară?

Dra. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Bugetul local înainte de subordonați.

Dl George Pană

Avem o solicitare din partea doamnei Tiță Maria să ni se adreseze dar înțeleg că a ieșit din sală. în condițiile în care revine și insistă, voi reveni și voi supune discuției.

*

& î& ***'■• ■-.

„Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 22 iulie 2019”.                             \

Au lipsit, la acel moment, dl Andrei Gheorghe, dna BâzăVari Larisa, dl îSănescu Ștefan, dl Hodorog Bogdan, dl Minea Constantin, subsemnatul și^dna SpresȘu/Fțprina-Alina. Ca atare, persoanele nominalizate nu vor participa la vot.

Supun la vot:

17 voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 17 voturi pentru, procesul verbal din data de 22 iulie a fost aprobat.

***

„Aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 31 iulie 2019”.

De la ședință am lipsit eu deci nu voi vota.

Supun la vot procesul verbal:

Cine este pentru?             22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 22 de voturi pentru, procesul verbal din data de 31 iulie a fost aprobat.

***

„Întrebări și interpelări”.

Dl consilier Sicoie, dl consilier Marcu, dl consilier Mateescu, dl consilier Vîscan și dl viceprimar Ganea.

Vă rog, dl Sicoie.

Dl Sicoie Florin

Mulțumesc, domnul președinte!

în data de 14 august, la Parcul Bucov, s-a dezvelit statuia lui Iuliu Maniu. Am participat acolo împreună cu cursanții de la Univesitatea Iorga de la Vălenii de Munte și recunosc că a fost una dintre cele mai penibile situații pe care le-am trăit în viața mea. Cea care a moderat întreaga ceremonie a fost doamna Mihaela Rus care s-a prezentat Director General al Teatrului ”Toma Caragiu” din Ploiești. Dacă o prezenta ca o actriță, chiar de păpuși, era dreptul domniei sale să spună orice. în momentul în care eu, care sunt foarte vechi membru liberal, aud că singurul partid istoric a fost P.N.Ț.C.D., lucrul ăsta ar trebui să o trimită spre niște cărți de istorie, din care, îmi pare rău cel mai vechi partid istoric este Partidul Național Liberal care a făcut România Modernă, care a făcut România la ’77, a făcut România Mare, a umplut pușcăriile comuniste și nu poate să fie P.N.Ț.C.D.-ul singurul partid istoric reprezentat și printr-un singur deputat care a fost ales pe listele P.S.D.-ului la ultimele alegeri. Ceea ce cred că pe Iuliu Maniu l-ar fi făcut să se întoarcă ușor în mormânt.

Asta este părerea mea. Când reprezentăm o instituție de cultur^^âfti4)Migația de a avea o brumă de cultură generală, chiar de istorie să știm când afirmă^ceva ce argumente istorice există în spatele acestui lucru.                               i't/           \s ■

Am primit patru răspunsuri la interpelările mele mai vechi, șî lejjnulțuin^sc^^

Primul este cel de la Parcul Municipal Vest, unde am semhal^ț^a^x^^p masă amorfa de ciment și mi se răspunde că este un mijloc fix numit ”Stanc^f^^ ^Stânca”. Pe mine mă interesa dacă are statut de obiect de artă, care este autorul ei și daca există avizul Comisie de Artă Monumentală de la Ministerul Culturii? Nu am primit răspuns la asta.

Am mai semnalat, la comisia de circulație, trecerile alambicate de la Halele Centrale, intersecția dintre Cantacuzino și Traian unde nu ai voie să o faci la stânga sau să traversezi strada și acest ”U” de la Hotelul Central. Primesc un răspuns din care rezultă că există niște avize din 2013.. .nu asta mă interesa. Eu cer rediscutarea acestei situații și revenirea la status quo ante, la situația dinainte. Pentru că nu am văzut nicăieri în lume și am călătorit ceva, să fac un ”U” ca să ajung de aici - aici. Și la fel la Hale, la fel pe Cantacuzino.

Un dublu răspuns care denotă că directorul de la S.G.U. și juriștii lui habar nu au este vechea mea interpelare. Mi se spune că este necesară dovada că există o procedură de clasare pentru acel lucru care se execută acolo. Să faci o confuzie între monumentul funerar cum sunt mii în oraș și câteva monumente de arhitectură. Eu am spus că acel loc se află la mai puțin de 100 de metri de un monument istoric clasat, Statuia lui Frederic Storck a colonelului Zagoritz și drept urmare trebuie obținut avizul de la minister. Ceea ce este mult mai grav este partea de acte prin care s-a ajuns la actualii concesionari. Pentru că cei care preiau cocesiunea o fac pe baza cumpărării-vânzării unui monument care nu le aparținea. Niciunul dintre ei nu poate demonstra că a fost proprietar pe monument, că au putut să-l vândă unul altuia. Și cum Cimitirul Viișoara este un cimitir închis de 15 - 20 de ani, unde dacă te duci să întrebi de un loc se spune: nu mai sunt domnule de 15 - 20 de ani, solicit situația concesiunilor în ultimii 5 ani la Cimitirul Viișoara. Vreau să văd si eu cine a obtinut

3                                                                        9                                                   9

concesiune de la Cimitirul Viișoara în ultimii cinci ani, deocamdată.

Mulțumesc!

9

Dl George Pană

Mulțumesc domnul consilier!

Domnul consilier Marcu, vă rog!

Dl Valentin Marcu

Mulțumesc domnul președinte!

La ședința anterioară am mulțumit Poliției Locale pentru activitatea pe care o desfășoară pentru combaterea deplasării căruțelor în municipiul Ploiești și am solicitat să intensifice aceste măsuri pe care le întreprind dânșii pentru a eradica fenomenul acesta. în răspunsul pe care l-am primit, dânșii îmi comunică că au aplicat 252 de sancțiuni contravenționale, însă pentru combaterea fenomenului este necesară prezența unor mijloace tehnice ale S.G.U.

Rugămintea mea este să existe o colaborare mai bună între Poliția Locală și S.G.U., astfel încât, în momentul în care angajații Poliției Locale depistează aceste mijloace de transport, adică a atelajelor pe raza municipiului Ploiești, cei de la S.G.U. să le dea concursul

a                         j-"

pentru a se aplica Hotărârea Consiliului Local nr. 432 din 2018. In aceasta adresăjcare mi-a fost comunicată de către Poliția Locală se face precizarea că în an^mite^situați^oH aceste mijloace tehnice ale S.G.U. nu se deplasează la fața locului sau se deplasează l^jap^>4imativ o oră și jumătate, două ore.

Rugămintea mea este să existe o colaborare mai bună între cele'două ipș&uții, astfel încât să nu mai întâlnim pe raza municipiului căruțe și orice alte mijloace de acest gen.

Vă multumeesc!

5

Dl George Pană

Și eu vă mulțumesc!

Domnul consilier Mateescu, vă rog!

Dl Marius Mateescu

Domnul președinte, cu permisiunea dumneavoastră, voi fi extraordinar de scurt. Știți că sunt adeptul ”de ce să latru când pot să mușc”.

La solicitarea unui grup de cetățeni din Ploiești pun și eu o întrebare: aș vrea să ni se prezinte un raport vizavi de unde sunt cișmelele de altă dată din Ploiești? Unu.

Doi, care este situația wc-urilor, toaletelor publice din Ploiești? Exact care este situația.

Vă asigur că am făcut această intervenție fără niciun fel de parti-pris ci efectiv ținând cont de sesizările cetățenilor din Ploiești.

9                                              9

Vă mulțumesc frumos!

Dl George Pană

Și eu vă mulțumesc!

Domnul consilier Vîscan, vă rog!

Dl Robert Vîscan

Mulțumesc domnul președinte!

Aș vrea să mi se răspundă în scris pentru data viitoare.

In primul rând, vreau să știu dacă avem facturile plătite la zi către Rosal. în Bariera București și în tot orașul de fapt, situația, de fapt situația este cunoscută de toți. Cel puțin în Barieră, de trei săptămâni nu s-a mai ridicat gunoiul. Vreau să știu în primul rând dacă noi avem plătite facturile către Rosal, vreau să știu ce măsuri se iau săptămânal, dacă nu zilnic, împotriva acestui operator? Și dacă Primăria are în vedere vreun proiect prin care să extindem monitorizarea la nivelul municipiului pentru a-i putea depista pe cei care aruncă gunoiul în acele puncte negre.

Și încă un lucru, am primit o informare de la Poliția Locală prin care ne spun că au aplicat un număr de nu știu câte sancțiuni și cuantumul lor. Vreau să știu câți bani s-au întors în bugetul municipiului din aceste amenzi?

Mulțumesc!

Dl George Pană

Mulțumesc!

Vă rog, domnul Primar!

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Chiar dacă vă transmitem și în scris vreau să fac câteva precizați®..

In primul rând nu este nicio legătură, și știți și dumneavOnșt^Xparti bihe, între contractul încheiat la nivel de A.D.I. pentru colectarea deșeurilor menajere din municipiul Ploiești, acolo unde dumneavoastră faceți cu precădere referire că^u a fosțrțdicuf deșeul menajer din cartierul respectiv de trei săptămâni și unde fiecare cetâț^fhțljfpțăteșie factura și curățenia căilor publice, care într-adevăr este un contract pe care-1 afemumcrpalitatea.

Pe contractul pe care-1 are municipalitatea, atât cât au fost facturate și conform prevederilor bugetare, sunt plățile tăcute la zi. Nu avem nicio întârziere, dacă există vreo factură ajunsă în primărie oricum este în termenul scadent. Dar încă o dată subliniez, nu are absolut nicio legătură cu contractul de colectare a deșeurilor din municipiul Ploiești.

Asta ca o primă precizare vizavi de acest lucru, zilnic sunt date amenzi de către Regia Autonomă de Servicii Publice și de către Poliția Locală - Biroul Mediu, pentru situația generată de către operatorul economic care face salubritatea în municipiul Ploiești, dar nu sunt nici pe departe să acopere prejudiciul pe care îl aduce municipalității și colectivității în general. Știți foarte bine, și am spus-o în nenumărate rânduri, pe lângă sesizări, adrese, inclusiv solicitarea, pe care am avut-o și pe care dumneavoastră ați aprobat-o, de a rezilia acest contract cu operatorul pentru colectarea deșeurilor din municipiul Ploiești, dar care din nefericire nu a întrunit un vot majoritar în asociația de dezvoltare care administrează acum acest contract, am făcut numeroase sesizări și către Garda de Mediu și către Direcția de Sănătate Publică și totodată avem acțiuni zilnice în teren pentru a remedia, dacă putem spune așa, anumite situații care pur și simplu au degenerat prin nerespectarea programului de colectare de către acest operator economic.

A

In continuare, la nivelul asociației pe contractul de colectare, există o notificare făcută din partea acestui A.D.I. către acest operator, pentru neplata redevenței, care în conformitate cu clauzele contractuale înseamnă rezilierea contractului. Dacă nu mă înșel, termenul expiră cam în 30 de zile pentru această notificare.

Acesta este stadiul. V-am spus, avem acțiuni punctuale zilnice și ultima solicitare pe care am avut-o către A.D.I., primul pas să spunem, a fost aceea de a ieși din această zonă 2 - 6 pentru a nu mai depinde de votul a altor 35 de autorități publice locale, care în marea lor majoritate au votat împotriva rezilierii. Cu tot respectul pentru toate autoritățile publice de care făceam vorbire mai devreme si fată de cetățeni, fată de cetățenii din localitățile respective, nu pot accepta ca un număr de cetățeni cu mult mai mic decât cetățenii din municipiul Ploiești, să nu sufere din cauza acestei probleme și 200 de mii de cetățeni să sufere, în condițiile în care dânșii au refuzat rezilierea acestui contract. Tocmai de aceea am propus și am solicitat către A.D.I. ieșirea din zona 2,2 și 6, iar dacă nici această solicitare nu va fi aceptată de către A.D.I. voi cere ieșirea din A.D.I. Cu toate riscurile pe care le incumbă toată această chestiune.

Situația a degenerat de mai mult timp, știți foarte bine. Cel puțin de un an de zile am făcut numeroase demersuri către A.D.I. și către alte instituții în vederea reglementării acestei situații. Din păcate, ceea ce am spus cu foarte mult timp în urmă, că se va ajunge la

un punct la care lucrurile nu mai au cum să se îmbunătățească, eu cred că'.suntem astăzi în acest punct și situația din teren o dovedește, din păcate, cu prisosință.^ - ; ?......2* '_•*?

Mulțumesc!                                                        ■        ? ,5.’

Dl George Pană

Mulțumesc, domnul Primar!

Doamna Stanciu, vă rog!

Dna Marilena Stanciu

Domnul președinte și onorați consilieri!

Promit, va fi ultima mea intervenție cu privire la problema ridicată de fiecare dată de domnul consilier Sicoie.

Intr-adevăr, dânsul știe, am spus, cunoaște legile, mai ales a monumentelor istorice, Legea 422. în Cimitirul Viișoara, acolo există bustul arhitectului Zagoritz. Conform Legii 50/1991, legea organică, când este vorba de cimitire nu intră în această restricție a monumentelor istorice. Am făcut o solicitare la domnul director executiv Stere și aștept răspunsul.

Nu vreau să venim noi ca și consilieri, și vorba aceea am fost aleși pe liste pentru a veni în sprijinul cetățeanului, chiar nu-mi doresc să fim ostili și atunci când au un necaz să se lovească de niște idei.

3

Eu am cumpărat o ruletă de 50 de metri și măsurătoarea se face în cerc. De la cavoul care este intern, nu extern, pe care îl tot nominalizează domnul Sicoie, este o distanță de 101 metri. 100 sau 101. Cine vrea poate să meargă să-și cumpere o ruletă și să vadă că ceea ce susțin este adevărat.

9

Drept pentru care, aș dori, dânsul spune că solicită toate documentele, dar trebuie să întrebăm și persoanele care au dat în concesiune sau care au concesionat, pentru că acelea au caracter de confidențialitate.

Vă mulțumesc!

Dl George Pană

Mulțumesc. Domnul Sicoie, vă rog scurt!

Dl Florin Sicoie

Aici sunt două aspecte: distanța, care se poate măsura de un arhitect foarte simplu și după socotelile mele sunt 80 de metri nu 101. 422 este lege organică, pentru că este legea monumentelor.

Dna Marilena Stanciu

Legea 50 este legea organică.

Dl Florin Sicoie

Se poate doamnă. Pot fi amândouă, nu cred că este o problemă, dar 422 guvernează zona de monumente și evident că se aplică peste tot, inclusiv în cimitir. Dar nu asta este problema. Problema este că, la aceste concesiuni, vreau să mi se explice cum a ajuns o concesiune, accept, abandonată, să i se transmită concesionarului și monumentul funerar, o statuie, 1886 și cum a reușit el să intre în posesia statuii. El nu putea să intre în proprietatea statuii și cu atât mai puțin să o vândă următorului concesionar. Și atunci, dacă actele acestea sunt atât de confidențiale și vă anunț public că voi face solicitare la domnul primar, așa cum spune 215, în zece zile să mi se dea documentele de transmitere a acestei-'t^rBesimih Pentru că de trei luni de la S.G.U., cu tot sprijinul domnului viceprimar Gapla? nu am'Căpătat. Vreau să văd dosarul de la 1886, cum a ajuns la persoana care și-a a.bănddnât l&ul^i cum s-a făcut vânzarea unui monument funerar care nu-i aparținea celui cariâd wride^ JL

Aici este de fapt problema.

Dl George Pana

Mulțumesc, domnul consilier, dar totuși trebuie să rețineți propunerea doamnei Stanciu, are și ruletă, mergeți împreună și verificați situația în teren.

Domnul Ganea, vă rog!

Dl Cristian Ganea

Mulțumesc domnul președinte!

O să încerc să mă limitez asupra problemei pe care vreau să o ridic. O să încep prin a-i spune domnului consilier Sicoie, colegul nostru, că nu a fost chiar așa bărbătesc să o jignim pe doamna director Mihaela Rus. Poate că a fost o scăpare. Poate că așa a spus. La momentul respectiv era singurul partid istoric care s-a înscris la cuvânt. Acel domn deputat P.S.D. Că și Iuliu Maniu a fost de mijloc stânga. Dar nu asta este problema. Ar trebui să onorăm acel bust, acea personalitate care a ajutat la unirea țării. Nu să facem discuții pe margine.

Vă dau dreptate cu mormântul, doar că facem prea mult caz. Când avem atât de multe probleme în orașul Ploiești, stăm agățați de un mormânt. Acest lucru cred că puteați să-1 discutați și pe fir scurt cu domnul director chiar și la mine în birou. Ați văzut că m-am implicat personal.

Nu vreau să-mi răspundeți, pentru că, chiar nu vreau să fac o discuție.

Domnul Mateescu, cu wc-urile. De la morminte la wc-uri. Să stiti că s-a luat în discuție. Am vorbit și cu domnul director Alin Dănilă, și cu domnul Șchiopu, știe și domnul primar, și doamna citymanager, am luat în vedere posibilitatea de a scoate la licitație acele wc-uri care sunt statice. Cele 9 bucăți din zid cu elemente care pot fi furate. Și atunci cine le va lua în administrare să poată să facă o automatizare, inclusiv cu o cameră de luat vederi, când pleacă din toaletă să plece doar cu ce a intrat, nu și cu vreun robinet. Iar chioșcurile care au fost închiriate de către S.G.U. acelor comercianți cu flori, cu înghețată, clătite etc., etc., i-am invitat luni la opt și jumătate, dacă doriți puteți să veniți și dumneavoastră, să le arătăm contractul prin care oarecum sunt obligați să pună în folosință acele toalete. Dacă nu pot, atunci va trebui să părăsească și să dăm la altcineva care poate. Și atunci s-ar rezolva problemele cu toaletele și din Parcul ”Toma Socolescu”, și din centru și din celelalte zone cu probleme.

C.S.M.-ul. C.S.M.-ul se află într-o situație destul de rea. în sensul că, neavând bani primăria, stăm cu securea deasupra capului, de a rămâne fără energie electrică la meciul cu Malta pe Stadionul Petrolul, nu știu pe ce nocturnă se va juca, iar la Sala Sporturilor va fi un campionat internațional de gimnastică, care sper să nu se desfășoare pe întuneric nici acela. Asta ca să știți de problemele cu care ne confruntăm alături de mizeria și gunoaiele din oraș.

Pe strada Pielari, pe strada Carpenului, pe strada Ștefan cel Mare/pe strada Artei, în mijlocul orașului Ploiești, de atâția ani de zile avem case, avem imobiidj.cu o vechime, chiar și de pe strada Ștefan cel Mare nr. 1, Casa Toboc parcă, le avem închinatela 2./$ peroane, de fapt stau 50, unde sunt și garduri, unde cresc câini, sunt legați câini',cest£‘ mizer^^ Poliția Locală cea lăudată nu știu ce a făcut acolo. Nici mediul, nici D.S.P.-ul, mgicDrȘ/VVuf, niciun organ competent nu a reușit să facă curat acolo. Părerea mea personaiă~aș vrea să v-o împărtășesc și dumneavoastră, ar trebui să le scoatem la licitație, la vânzare, la un preț corect, să încercăm să modernizăm zona și orașul. Avem 37 de imobile care stau să se prăbușească. Fără acoperiș, cu ziduri căzute. Degeaba avem niște contracte cu o chirie pe care de obicei nu o încasăm și îi dăm afară și băgăm pe alții care iar nu plătesc și iar îi dăm afară și nu se întâmplă niciun fel de îmbunătățire. Aș vrea ca și comisia de patrimoniu, întreaga Direcție de patrimoniu și toți, să încercăm să cădem de comun acord să igienizăm aceste imobile si orașul Ploiești.

9                 5                           9

Mai avem acele imobile care sunt într-o continuă stare de degradare în apropierea Spitalului Județean. Nu s-a întâmplat nimic cu ele. Nici nu s-au vândut, nici nu s-au evaluat, pur și simplu vremea și timpul rău le devalorizează. Avem bogății pe care nu le valorificăm.

Cișmelele, domnul Mateescu, în orașele civilizate, cu ajutorul celor de la I.S.U., cu ajutorul pompierilor, cu ajutorul organelor competente, dar în special pompierilor, inclusiv a operatorului mult știut al nostru, Veolia, Apa Nova, sau cum să-i spunem, se pot monta hidranți, iar acei hidranți pot avea o dublă sau triplă întrebuințare: în caz de incendiu se pot mufa furtunele, în caz de căldură vara se pot folosi ca și cișmele, inclusiv se poate pune jos o mica crăticioară pentru animalele de companie să bea apă. Vă pot arăta poze când vreți dumneavoastră, cu orașe nu prea departe de Ploiești. Ar trebui, dumneavoastră sunteți în comisia de la Apa Nova, să luați cuvântul și să încercați să impuneți acest lucru. Nu cred că va costa vreo avere. Credeti-mă.

9

Ambrozia: azi dimineață am fost în vestitul Cartier Mitică Apostol unde trebuie să plătești rovinietă ca să mergi din Ploiești în Ploiești. Acolo unde nu au trecere de pietoni, acolo unde am reușit să punem cât de cât lucrurile în ordine, în sensul că am pus canalizarea dar nu mai pot trece cu mașinile de la stânga la dreapta. Sper să putem în viitorul apropiat să și asfaltăm. Sunt câmpuri întregi de ambrozie. Este terenul nostru, al primăriei. Bine că noi dăm amenzi și mărim impozitele la cetățeni, iar ce este al nostru nu-1 administrăm.

L-am rugat pe domnul director Vasile Ionescu de dimineață, sper să reușească să dea o comandă către S.G.U. să tundă, să cosească, acele câmpuri întregi de ambrozie. Și cetățenii de acolo sunt tot ploieșteni și plătesc un impozit la fel de mare ca și noi care stăm aici în centru, să stiti.

7         9    9

Pe parcurs o să mai vin cu mici completări.

Vă mulțumesc frumos, domnul președinte!

DI George Pană

Vă mulțumesc!

Am oprit înscrierile la cuvânt.

Vă rog, domnul Bolocan!

Dl Iulian Bolocan

Mulțumesc domnul președinte!

iviujl tuni va v uvujluui pivdvuniLv;

Era legat tot de cimitire. De ceva vreme capela de acolo a fc^*jraoyâtO>e S’ele mai sf^șit/pPrbâleini £ste că .dăp£tie‘Jsi dckmnâ^ Să se


multe ori intrăm vi în cimitir. Cu ruletă, cu lege organică, în învelitoarea prezintă defecte, și există cărămizi care stau să ca< intervină urgent acolo să se repare problema asta.

O altă problemă, pe strada Cameliei la nr. 15, 16 există un grup CleWagazine. Unul dintre ele este părăsit de mai mulți ani. De mai mulți ani. Nu de un an, de o jumătate de an. Iși fac cuib pe acolo fel de fel de oameni dubioși. Cetățenii de acolo sunt îngrijorați și supărați. Să rezolvăm o dată. Igienizăm, demolăm. Nu știu. Trebuie făcut ceva. Am vorbit și cu cei de la Patrimoniu, se pare că s-au depistat persoanele, nu se mișcă nimic. Trebuie făcut ceva acolo. Unul dintre cele trei magazine este părăsit.

Mulțumesc!

Dl George Pană

Mulțumesc, domnul consilier! Haideți să mergem mai departe.

Dl Florin Sicoie

Domnul viceprimar, domnul Ganea mi-a pomenit numele. Aș fi vrut să răspund potrivit Regulamentului aflat în vigoare. Dânsul nu poate hotărî dacă eu răspund sau nu la ce a spus despre mine. Corect?

Domnul viceprimar, eu nu am avut intenția să o jignesc pe doamna Mihaela Rus.

Dl Cristian Ganea


Așa a ieșit.

Dl Florin Sicoie

Poate pentru dumneavoastră, pentru mine nu a ieșit așa. Dânsa ar trebui întrebată. Dar, cînd este voba de P.N.Ț. care a dispărut practic din 2000 și are un singur deputat ales pe listele P.S.D.-ului și Partidul Național Liberal, cu zece consilieri, primar care administrează inclusiv Teatrul ”Toma Caragiu” chiar să nu știe că Partidul Național Liberal este un partid istoric?

Dl George Pană

Domnul consilier, suntem în ședință de consiliu, avem alte discuții si alte teme de

2                                   3             9                                      7                                                 9       3

discutat.

Dl Florin Sicoie

Asta a afirmat domnul viceprimar.

Dl George Pană

Bun, vă mulțumesc!

Dl Florin Sicoie

Nu, mai am o problemă, pentru că m-a pomenit și la cimitire. Citiți articole de ziar să vedeți mafia cimitirelor din Ploiești. Câteva sute de locuri abandonate și cum ajung să se transmită concesiunile.

Dl George Pană

Vă mulțumesc! O să primiți răspuns că ați solicitat.

Ultimul și încheiem lista aici, domnul Sîrbu, vă rog!            z ----------

Dl Gheorghe Sîrbu                                     / fX~Zl

Mulțumesc domnul președinte!                             :?             ta|

L-am ascultat cu atenție pe domnul viceprimar Ganea când a spus că la C'SJ^taj^unt probleme deosebite. Domnul viceprimar, dacă sunt probleme așa deosebife4aC^^^i știți foarte bine, pentru că ridicați întotdeauna problema că nu au bani, doresc^să^înt^b pe cei de la C.S.M. și să pună la dispoziția tuturor consilierilor, contractele de închiriere care le are cu Chindia Târgoviște, inclusiv cu Federația Română de Fotbal și cum s-au cheltuit banii aceia dacă se vaită că nu au bani de lumină?

Mai mult decât atât, vreau să vă spun că de șapte luni de zile am cerut contractul care este la Restaurantul de la Hipodrom și doamna jurist de acolo și-a permis să întrebe cine sunt eu. Sunt un consilier local ales de ploieșteni în consiliul local. Asta este chestia acum, până în 2020. Sunt în consiliul local. Faptul că i-am cerut și că a vorbit așa urât a fost promovată director acolo. De la jurist am înțeles că a fost promovată director.

Deci doresc să cunosc cum s-au cheltuit banii de la C.S.M. din contractul cu Chindia Târgoviște care joacă la Ploiești, inclusiv cu Federația Română de Fotbal. Dacă se duc banii tot pe matraplazâcuri care se fac acolo, nu este în regulă.

Mulțumesc frumos!

Dl George Pană

Și eu vă mulțumesc!

Dl Cristian Ganea

Domnul președinte, dacă îmi dați voie!

Nici nu știu cu cine să încep, cu domnul Sicoie, cu domnul Sîrbu.

Mai întâi cu domnul Sîrbu. Domnul Cristi Nica, sunteți aici?

Vă rog frumos să-i dați domnului consilier informațiile pe care le-a cerut, cu contractul. Tot ce vă pot spune este că jumătate din suma încasată de la orice contract este vărsată în contul primăriei. Cealaltă jumătate o să vă spună domnul Nica.

Mulțumesc!

Dl George Pană

Domnul Nica, îi răspundeți în scris domnului consilier.

Mulțumesc!

Dl Cristian Ganea

Domnul Sicoie, nu vreau să intru în polemică, să știți că așa cum P.N.Ț.C.D.-ul a dispărut și P.N.L.-ul poate să dispară așa cum a dispărut și P.D.L.-ul, așa că viața noastră este trecătoare.

Vă mulțumesc!

Dl George Pană

Vă mulțumesc domnul consilier!

Sunt informat că sistemul informatic este în stadiu de funcțiune. Ca atare, vă rog să ne spuneți ce facem. Vreți iar să reluați procedura de validare a cartelelor sau cum?

Dați-i drumul, dar vă avertizez că este singura șansă pe care o aveți.


înțeleg că funcționează sistemul informatic. Mergem mai de hotărâre. Astăzi avem o validare.

"Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de RĂCĂȘEAN FLORI CA."

Trebuie să se întrunească comisia de validare.

Dl Gheorghe Andrei

întrucât domnul consilier George Botez, care este președintele comisiei de validare, lipsește, în calitate de secretar preiau atribuțiile dânsului și aș dori înainte de validare să întreb dacă toate documentele au fost depuse, dacă sunt întrunite toate condițiile pentru a aproba acest proiect?

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

Da, avem toate documentele depuse și condițiile îndeplinite.

Dl George Pană

Ca atare, vă rog să întruniți comisia, domnul consilier!

Luăm o scurtă pauză până când se termină examinarea documentelor.

*

PAUZĂ

*

Dl George Pană

Reluăm ședința.

5              5

Comisia de validare!

Dl Gheorghe Andrei

Astăzi, 29.08.2019, Comisia de Validare aleasă de Consiliul Local al Municipiului Ploiești în ședința de constituire din data de 23 iunie 2016, a examinat, în conformitate cu prevederile art. 31, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, legalitatea alegerii supleantului pe lista cu consilieri aleși ai Partidului Național Liberal - Organizația Prahova, ca urmare a vacantării unui loc prin încetarea, de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Neagu Puiu Daniel.

S-a avut în vedere adresa Partidului Național Liberal - Organizația Prahova nr.272/30.07.2019 înregistrată la Municipiul Ploiești cu nr. 15095/30.07.2019 prin care s-a confirmat următorul supleant.

Următorul supleant este doamna RĂCĂȘEAN FLORICA.

Comisia a procedat la examinarea dosarului privind alegerea consilierului declarat ales și a constatat că au fost respectate condițiile prevăzute de lege, privind alegerea acestuia.

Pe cale de consecință, comisia propune validarea mandatului consilierului ales la data de 05 iunie 2016.

Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces - verbal în două exemplare, unul pentru comisie și unul pentru mapa ședinței de consiliu.

Semnează comisia de validare.

Dl George Pană

Vă mulțumesc domnul consilier!

Doamna Secretar, vă rog!

Dna secretar Ioana Serbinov

Doamna Răcășean, vă rog să depuneți Jurământul.

Dna Florica Răcășean


Subsemnata, RĂCĂȘEAN FLORICA, în conformitate cu prevederile art. 32(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local al Municipiului Ploiești următorul jurământ, în calitate de consilier local: „Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Ploiești. Așa să-mi ajute Dumnezeu! “

Mulțumesc!

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

Vă rog să semnați "Jurământul” și prezența.

Dl George Pană

Felicitări!

Supunem la vot proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al doamnei RĂCĂȘEAN FLORICA:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului:

Cu 23 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

In acest moment suntem 24 de consilieri prezenți din totalul de 27.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi "'Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.195/2016privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate și aprobarea componenței acestora, modificată și completată”.

Ce se modifică, unde se modifică?

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

Doamna Răcășean intră în comisia de specialitate nr. 7 "Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații”.

Dl George Pană

Vă mulțumesc!

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Aii

Mergem mai departe. Doamna director Crăciunoiu, intrăm în recțffig^iti ad’fiuget. Este nevoie la acest moment să trecem la rectificarea municipiului? WyatfagQjii atenția la momentul la care trebuie introdus.                                 f c- $ l;P

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi "Proiect de hotăra^^rivind^c^carea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Filarmonicii “ Ploiești."

(P(Uilf2ohstd^tiiescu "


Dacă sunt discuții? înțeleg că nu sunt. Trecem la vot.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Proiectul nr. 7 a fost retras.

Proiectul nr. 8 „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Casei de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești".

Dacă sunt discuții? înțeleg că nu sunt. Trecem la vot.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului:

Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Următorul proiect trebuie să fie „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2019".

Dacă sunt discuții? Dl Andrei Gheorghe, vă rog.

Dl Gheorghe Andrei

Am de făcut un amendament: se diminează fondul de rezervă, cap. 54.02 „alte servicii publice” cu suma de 567 mii lei.

Se alocă capitolului 57.02 „cultură, recreere și religie”, tansferuri către instituții publice, titlul 51, finanțare secțiunea de funcționare, total din care Club Sportiv Municipal suma de 475 mii lei, Administrația Parcului Constantin Stere 900 mii lei.

Dl George Pană

Dna Crăciunoiu înțeleg că deja sunt prinse în ceea ce este pe monitor acum? Mulțumesc.

Dl consilier, sunt niște amendamente la un proiect preexistent sau ele sunt prinse în proiectul pe care-1 avem spre vot? Sunt amendamente sau nu acestea?

Deci, nu sunt amendamente, ele se regăsesc practic în proiectul...

Dl Gheorghe Andrei

Se regăsesc deja în proiect.

Dl George Pană

Vă mulțumesc. Alte discuții?

5                                                            9

Dl primar, vă rog!

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Voiam să fac câteva precizări pentru că, referitor la acest proiect, noi suntem într-o eroare apropo de existența unui excedent.


Aș vrea să fac câteva precizări referitoare la rectificarea de atunci când s-a aprobat majorarea bugetului local cu 5 milioane 4t

Pentru acea rectificare a existat o ședință de lucru, la care jap participat domnii viceprimar, doamna administrator public, dna director economic și au niai fostpâțiv^-^egi prezenți la acea ședință. In care, de comun acord, având în vedere prioritățile^' eăB^fioi le avem și situația bugetului local, am stabilit ca acea sumă de 5 milioane 4001de Iei să fie distribuită în următoarea formulă (bine, sumele pot avea o serie de mici modificări față de ceea ce s-a stipulat în buget dar ca sume principale) - 2 milioane 400 de lei au fost dați către T.C.E.; 630 de mii de lei către deratizare, dezinsecție, dezinfecție, la momentul respectiv existând o sumă foarte mică pentru serviciul respectiv; aproape 800 de mii de lei către S.G.U.; 50 de mii de lei către R.A.S.P. pentru contractul pe care-1 avem de colectare cadavre din municipiul Ploiești; 300 de mii de lei către Direcția Tehnic-Investiții pentru lucrări, reparații, întreținere școli și fond imobiliar; și mai rămăsese o sumă de 744 de mii de lei care trebuia distribuită către salubritate la „curățenie, căi publice”.

Aceasta a fost discuția și sunt prezenți în sală atât domnii viceprimari cât și dna administrator public. O rog pe dna administrator public să confirme această discuție și existența acestor sume stabilite de noi la momentul respectiv.

Vă rog, dna administrator public!

Dna Teodora Marin - administrator public

Da, acestea au fost sumele care s-au stabilit numai că, în momentul în care a fost prezentat bugetul....

Dl George Pană

Dna administrator public, trebuia să vă dau eu cuvântul. Totuși. Nu l-ați solicitat.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Această propunere, care a fost discutată și agreată de toată lumea a fost apoi, se pare, modificată la nivelul Direcției Economice. Este un lucru pe care o să-1 verific să văd ce s-a întâmplat și de ce s-a ajuns la acest lucru iar, din suma de 744 de mii de lei, doar 68 de mii de lei, dacă nu mă înșel, sau 64 de mii de lei au fost dați către salubritate și 250 de mii de lei pentru pregătirea alegerilor, în condițiile în care noi discutasem că sumele respective vor fi puse în buget la următoarea rectificare. Nu exista absolut nicio urgență la momentul respectiv. Și înțeleg că 500 de mii de lei au fost puși, deși nu a existat absolut nicio discuție în acest sens, la fondul re rezervă.

Astăzi, dumeavoastră, acești 500 de mii de lei îi distribuiți, înțeleg, către C.S.M. și Parcul Stere.

Eu vin în fața dumneavoastră cu un amendament, pentru că, la nivelul salubrității, avem nevoie de această sumă în buget, de a reveni la ceea ce am stabilit de comun acord și cred că niciunul dintre noi, care am fost la acea discuție, nu poate să spună că nu așa a fost. Să ne menținem acea decizie, pe care am luat-o la momentul respectiv, ca suma de 744 de mii de lei să fie dată către salubritate separat de D.D.D., separat de colectare cadavre de pe domeniul public.

Dl George Pană

Vă rog, dl Ganea!

Dl Cristian Ganea                                       /<£•?-

Mulțumesc dl președinte!                                     / C

Da, tot ce a relatat dl prima așa este, ședința și discuția au fosț^act Cii '^liesti|’x:ifre, cele 744 de milioane erau pentru salubritate. Se pare că, cel puțin a^ni-fSJ^j»


salubritatea nu înseamnă numai curățenia căilor publice, însemna și câdaVr,Q>\ît^C!iina și deratizare, dezinfecție etc., etc. și s-a produs această eroare. Nu pot să-1 contrazlcfașa a fost discuția.

Acum, noi ne-am obișnuit că tot răul e spre bine. în sensul că, într-adevăr, banii aceștia s-au direcționat către C.S.M. și către Parcul Constantin Stere. Parcul Constantin Stere a avut inițial un buget, depus la începutul lunii, de aproximativ 600 de mii de lei, însemnând utilități și hrana animalelor. După îndelungi negocieri am ajuns la 92 sau 98 de mii de lei. Adică foarte puțin. Dl director este în sală? Vă rog frumos, dacă vă permite dl președinte și vă dă cuvântul, spuneți-mi cât că ajung acești bani pentru hrană și utilități?

Dl George Pană

Vă rog dl director!

Dl Ștefan Constantin Sandu - Administrația Parcului Memorial Consatntin Stere

1 lună de zile.

Dl Cristian Ganea

C.S.M.-ul este dna contabil în sală? E și dl director, scuzați-mă. Dl director, am discutat telefonic cu dumneavoastră și v-am întrebat câți bani ați putea să dați înapoi pentru a nu face vreo problemă din acest lucru cu tot clubul, cu utilități, cu plata energiei electrice etc.?

Inclusiv, ca de obicei, cum ne-am obișnuit, este ultima zi din lună când puteam să le dăm, din bugetul primăriei, bani antrenorilor care sunt plătiți pe contracte sportive. Acești oameni nu au siguranța lunii următoare. întotdeauna muncesc și, cu două zile înainte să se termine luna, le dăm bani, dacă avem. Dacă dădeam acei bani la salubritate puteam să închidem și clubul. Acum nu știu cu animalele ce se putea întâmpla dar aș vrea să fiți conștienți de ceea ce vom vota.

Nu spun că nu are dreptate dl primar, are perfectă dreptate. Discuția banilor care au venit așa a fost împărțirea, clar. însă, se pare că sunt nevoile mult mai mari decât avem noi. Și nu este un lucru nou.

Spuneți dl director!

Dl Cristian Nica - Club Sportiv Municipal

Da, ne-ati cerut să reducem cheltuielile, este minimul de funcționare...

DI Cristian Ganea

Bun.

Dl director Vasile Ionescu ați fost la mine în birou împreună cu dna Teodora, cu dl primar, cu dna Crăciunoiu. Ați venit cu o soluție de avarie care să ne dea un răgaz până-n luna noiembrie, am înțeles. Vă rog frumos, spuneți și dumneavoastră.

Dl George Pană

Vă rog!

DI Vasile Ionescu - Regia Autonomă de Servicii Publice

In momentul actual, pe contractul pe care l-am încheiat pe curățenie căi pubîice mai sunt 4 milioane 200 până la finalul anului. Există posibilitatea, așa cum funcțțpn^ și pe contractele cu T.C.E. respectiv S.G.U. și alte contracte pe iluminat/ să putejrî mări programul, să asigurăm curățenia dar numai pentru 2 luni, septembrî^-octombfilsdlterior este necesară o rectificare bugetară.

Dl Gheorghe Sîrbu

Dacă vine o zăpadă în noiembrie, decembrie, suntem terminați.

DI Vasile Ionescu - Regia Autonomă de Servicii Publice

Dl consilier și pe iluminat suntem terminați.

DI George Pană

Mulțumesc!

9

Dl Ganea mai aveți ceva de spus?

Dl Cristian Ganea

După cum știți, trecem printr-o perioadă foarte strâmtorată din punct de vedere al banilor. Trăim de pe o lună pe cealaltă începând cu salariile celor care lucrează în primărie și terminând cu societățile, unde suntem noi majoritari, vezi T.C.E., vezi S.G.U.

Aceasta este situația, să știți. întotdeauna am spus și cei de la C.S.M. și cei de la Parcul Stere și tot ce am eu în subordine, de acum 4 luni de zile le-am spus să fie cumpătați și să facă rezerve și economii să nu cheltuiască bani. Și cred că același lucru l-au spus și dl viceprimar Pană și dl primar Dobre. Același lucru l-au spus. Am ajuns la un moment foarte critic.

Avem promisiunile unor bani care vor veni spre sfârșitul lunii dar la fel, din lună-n lună. Nimeni nu vine să ne pună o pungă cu bani pe masă. Ne ajută și Consiliul Județean. Acum trebuie să învățăm să trăim chibzuit cu totii. Nu cred că si-ar dori cineva să închidă 9                                                                                        9                                                 9

S.G.U., să închidă C.S.M.-ul. Și așa, la C.S.M. probabil că se va închide bazinul dacă nu începem să reparăm la el.

Mulțumesc!

9

Dl George Pană

Mulțumesc dl Ganea!

Dl Sîrbu, vă rog!

Dl Gheorghe Sîrbu

Mulțumesc dl președinte!

Domnilor, consiliul local are o comisie de buget. Ne-am întâlnit în comisia de buget și am aprobat și am dat aviz pozitiv pentru împărțirea pe care a prezentat-o dl primar și dl viceprimar Ganea, adică 744 de mii de lei la salubritate. Am membrii comisiei aici.

Și vine cineva aici și-și permite, a fost Direcția Economică la acea ședință, am venit în consiliul local și am aprobat această repartizare și vine cineva și-și permite să nu dea banii unde trebuie.

Mai mult decât atât, acum se face o propunere aici să dăm la C.S.M. Păi stați oameni buni să vă citesc de aici. Aș întreba pe directorul de la C.S.M. să-mi spună cât persoanl

TESA are la Hipodrom? Din informațiile și din ce mi s-a prezentat mîB^iciv ârdJSO de persoane. 60 de persoane, oameni buni. Verificați și dumneavoastră. V0;dau"S^cj^ți.\ A

nbâ in tieșa^e luna cp^trăpt^ personaluhfe SĂ de -Iți


Doi la mână - l-aș întreba pe dl director de ce se schimbă în fiecare lună contractele sportivilor și antrenorilor și iau mereu salariile cu întârziere și [        '      ~

ia salarii babane și le ia la timp? Știți de ce? Pentru că acolo nu se respcSafnicip,


Oameni buni, dacă noi aprobăm, consiliul local, dumneavoastră împrew mine aprobăm niște sume care trebuie să meargă acolo unde trebuie, ploieștenii vor și curățenie în oraș. Sunteți de acord cu mine, nu?

Cum ne permitem noi, Direcția Economică să dăm banii unde vrem?

Cu tot respectul cer celor care se fac vinovați de acest lucru să fie aspru sancționați de către executiv si să se aducă la cunoștința si consiliului local.

5                                                             9        5      5

Mulțumesc dl președinte!

Dl George Pană

Mulțumesc!

5

Dl primar ați spus că vreți să interveniți.

DI primar Adrian-FIorin Dobre

Vorbim de contractul pe curățenie căi publice, apropo de cei 744 de mii de lei. Consider că este riscant să facem o astfel de abordare în care să aducem banii de pe trimestrul patru în luna septembrie și luna octombrie și să rămânem fără nici un leu pentru lunile noiembrie și decembrie și nu trebuie să uităm de faptul că noi vorbim aici când discutăm de aceste lucruri de siguranța cetățenilor, de sănătatea cetățenilor și nu numai. Și celelalte lucruri sunt importante bineînțeles.

Știți foarte bine (și aici vorbesc cu cei doi viceprimari, vorbesc cu dna administrator public) noi avem, de exemplu, o listă de aproape 14 milioane de lei facturi neachitate și pe care le drămuim zi de zi astfel încât nici noi să nu intrăm într-un colaps financiar dar nici partenerii care au încheiat contracte, au facturile deja emise, trimise către primărie și facturi care sunt deja aprobate, să aibă probleme financiare, de asemenea. O parte din aceste sume încă sunt în termenul de scadență dar o parte din ele sunt trecute de termenul de scadență.

Și situația municipalității vizavi de buget este una foarte dificilă, nu numai la subordonate. Așa a fost stabilit de comun acord, toți cei care am fost prezenți la acea ședință și ne trezim că, de fapt și de drept, avem altceva în buget în momentul de față. Ca o prioritate (la acel moment am decis) să fie serviciile de utilitate publică - iluminat (apropo cred că nu am spus de iluminat atunci când am prezentat situația, erau 400 de mii de lei și la iluminat), transport public, salubritate, deratizare, dezinfecție, dezinsecție și 300 de mii pentru reparații școli. Acesta a fost singurul element care nu intra în sfera aceasta a serviciilor de utilitate publică sau de servicii în interesul cetățenilor dacă dorim să discutăm și pe lege apropo de serviciile pe care le prestează S.G.U. pe spațiile verzi.

Și de aceea susțin acest amendament pe care-1 fac, de așezare a bugetului așa cum trebuia să fie aprobat la momentul suplimentării sumei cu 5,4 milioane de lei în bugetul local. Mulțumesc!

Dl George Pană

Dl consilier Andrei Gheorghe, vă rog!

Dl Gheorghe Andrei

Este bine să informăm corect și pe domnii consilieri și pe cei prezențiîn c'o^ii^ia de buget s-au votat aceste sume, nu alte sume. Da, aceste sume au fost votați ășrrinule c°nsiiier-                                               a yjy

Al doilea - contractele sportive de la C.S.M. nu diferă ca valo&e de ia iunaW lună. Ele sunt aceleași dar se încheie lunar tocmai din cauză că nu știm ce posibilități financiare avem să le asigurăm. De asemenea, s-a ajuns la această situație care, așa cum ne-a explicat dl director de la R.A.S.P., nu este o situație gravă pentru că, pe septembrie și octombrie sunt asigurați banii și putem da la salubrizare în noiembrie.

Dacă nu dăm la C.S.M. acum pur și simplu îi blocăm, pot să plece acasă cu toate că nu este neapărat nevoie de acei bani la salubrizare acum.

Pe care variantă o alegem?

Dl George Pană

Mulțumesc dl consilier.

Dna director economic, pentru o corectă informare și să închidem puțin discuția...

Dra Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Nicio variantă de buget nu a fost cu suma de 744 pentru salubritate pe activitate distinctă. A fost la capitolul salubritate...

Dl George Pană

Așteptați să vedeți ce vreau să vă întreb - varianta de buget prezentată ieri comisiei a suportat vreo modificare în cadrul comisiei?

Dra Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Nu, sunt propunerile comisiei. Eu mă întorc la ședința trecută să vă explic ce s-a întâmplat atunci.

Dl George Pană

Eu vă întreb - în discuția de la ședința de buget pe care ați avut-o, varianta prezentată comisiei este aceeași cu variante trezentată astăzi? Eu mă refer la ședința de astăzi.

Dra Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică


Până-n ședința de buget de ieri am avut variantă cu fond de rezervă. La propunerea comisiei de buget, chiar am și făcut mențiune în raport și peste tot, s-a modificat și este varianta de pe ecran.

Dl George Pană

Care este astăzi supusă votului.

Dra Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Care este afișată - diminuarea fondului de rezervă și cele două sume duse la C.S.M. și la Bucov.

Dl George Pană

Am înțeles.

Dl primar, înțeleg că ați formulat un amendament, potrivit noului Cod, într-adevăr, primarul poate să formuleze amendamente, vă rog să-l formulați explicit astfel încât el să poată fi cuprins în text, marcat cu roșu, eventual, ca să se poate identifica ceea ce solicitați prin amendament ca să-l putem supune votului.

înțeleg că este o prevedere care permite și primarului să noul Cod administrativ. Așa îmi spune dna secretar.

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

Da, este vorba de art. 154, alin. 5 care prevede faptul că primul participă la ședințele


formulezei^mencL

/-_______


.damente în


consiliului local și are dreptul să-și exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor precum și de a formula amendamente de fond sau de formă asupra .oricărop^tiecte de hotărâri, inclusiv ale altor inițiatori.

7                                                            5

Dl George Pană

Vă rog dl primar.

DI primar Adrian-Florin Dobre

Nu este vorba de o modificare în textul hotărârii, este vorba de o modificare în anexă iar influențele care trebuie trecute acolo sunt cele legate de preluarea sumei de aproape 250 de mii de lei, care este prevăzută pentru organizarea alegerilor și suma de aproape 500 de mii de lei care este prevăzută de la fondul de rezervă să fie trecute la capitolul de salubritate, mă refer la cheltuieli.

Dl George Pană

Dna Crăciunoiu vă rog dacă puteți să participați și să indicați unde ar trebui făcute modificările pentru că dumneavoastră știți exact forma în care apare bugetul.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Deci, la fondul de rezervă aveți 592 de mii la anexa privind cheltuielile din buget, alte servicii publice generale. Aceste două sume să fie trecute la protecția mediului, la salubritate, căi publice și deszăpezire. Asta înseamnă readucerea bugetului la...

Cealaltă sumă este un pic mai sus la bunuri și servicii și văd că este trecut aici în paranteză „alegeri”.

Suma de 744 de mii exact cum am discutat înaintea ședinței de consiliu în care s-a aprobat modificarea bugetară.

Dna Mariana Gavrilă - Direcția Economică

Și diferența o lăsăm la alegeri?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Dumneavoastră trebuie să-mi spuneți unde ați dus exact sumele pe care le aveam prevăzute pentru salubritate. Suma de 744 de mii care, din nefericire, în buget acum acea majorare este numai de 64 de mii de lei, ca să reîntregim bugetul așa cum a fost discutat la momentul prealabil ședinței de consiliu local.

Dl George Pană

Credeți că durează mai mult?

Dl viceprimar Ganea vrea să intervină.

Dl Cristian Ganea

Dl președinte, ca să-i răspund domnului Sîrbu, vreau să vă spun așa - la Hipodrom, conform programului și proiectului european avem nevoie de 47 de angajați. Din care 9 sunt personal TESA, 15 sunt paznici iar restul sunt muncitori la grajduri. Ca să înțelegem, nu 30 de TESA, nici 60, sunt 9. Eu le am aici, că am cerut la personal.


acolo. Dumneavoastră, dl Sîrbu ați țipat și ați bătut cu pumnul în măsătșr^^spus: nu angajăm pe nimeni, angajează noul primar care va veni.

Așa a și fost. A venit dl Dobre, prin luptă cinstită, a câștigat, l-am felicitat și atunci. După care, primele angajări au fost făcute la sfârșitul lunii octombrie, perioadă în care Parcul Municipal l-a udat ”Doamne-Doamne”.

Acum, pe ordinea de zi, Parcul Municipal vrea să angajeze 8 oameni. Ca să vă arătăm că noi totuși suntem cu mintea la noi, noi o să votăm, vă spun dinainte, acest proiect. Altfel nu puteți să îndepliniți toate criteriile de performanță la parc.

Dl Donald Constantin este în sală? Vă rog, frumos, câți angajați aveți acolo? Dacă vă permite dl președinte.

Dl George Pană

Stați că nu i-am dat cuvântul. Dl Donald, vă rog, veniți la microfon. Dar fiți foarte explicit, vă rog frumos.

DI Donald Constantin - Parc Municipal Vest

41 de persoane din care 23 la pază.

Dl Cristian Ganea

Aveți nevoie clar de acești oameni.

5                                                         9

Dl Donald Constantin - Parc Municipal Vest

Da. în primul rând, parcul are nevoie pentru întreținere și în al doilea rând, pentru că suntem obligați prin proiect să realizăm acei indicatori.

Dl Cristian Ganea

Același lucru se petrece și la Hipodrom.

Dl Gheorghe Sîrbu

Să-mi dea scris. Eu am aici un mesaj în care spune...

Dl Cristian Ganea

Sunteți consilier și ați votat proiectul, ar fi trebuit să fi știut până acum.

Dl Gheorghe Sîrbu

Să vedem câți oameni TESA sunt acolo angajați.

Dl Cristian Ganea

"—I-----------7-----

îmi aduc aminte când îi cereați demisie de 3 ori pe ședință domnului Donald

Constantin.


Dl Gheorghe Sîrbu

Atunci.

Nu mă obligați să aduc, de exemplu raportul Curții de Conturi să vă arăt ce scria atunci.

Dl George Pană

Ați terminat cu modificările în tabel?

Dl Gheorghe Popa

Solicit o pauză de 5 minute.

DI George Pană

5 minute pauză.

*

PAUZĂ

*Reluăm ședința.

3              9

înțeleg că au fost făcute modificările în propunerea existentă. Modificările pe care dl primar le solicită.

La acest moment avem două prezumtive variante - una cea care ne-a fost supusă votului și care vine de la comisia de buget finanțe (corect dl consilier Andrei?) și care cuprinde ceea ce dumneavoastră doreați să propuneți cu titlu de amendament dar se regăsesc în varianta propusă spre vot...

Dl Gheorghe Andrei

Corect.

Dl George Pană

Și avem o serie de amendamente propuse de dl primar.

Ca atare, voi supune la vot amendamentele domnului primar:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

10 voturi

14 abțineri

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

10 voturi pentru, grupul PNL și 14 abțineri.

Dl George Pană

Amendamentul a fost respins domnule primar.

*

Supun la vot proiectul de hotărâre, rezultat așa cum spuneam în urma discuției de la comisia de buget finanțe de ieri:

Dl Gheorghe Sîrbu

Dna secretar dar l-am mai aprobat o dată în ședința trecută. Venim și încălcăm cu bună știință regulamentul, niște hotărâri ale consiliului local? Nu înțeleg.

Dl George Pană

Dl consilier nu v-am dat cuvântul. Totuși, care vă este întrebarea punctuală?

Dl Gheorghe Sîrbu

A

In ședința trecută, repartizarea s-a aprobat de către o hotărâre a consiliului local, cei 744 de lei au fost aprobați pentru căi publice. Există hotărârea consiliului local, verificați.

Dl George Pană

Și astăzi avem o ședință de consiliu în care facem o rectificare de buget. Rectificarea este cea care va rezulta în urma votului. Care este problema?

Vă mulțumesc!

Vă rog pregătiți sistemul pentru vot.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului: Vă rog dna secretar.

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General14 voturi pentru, 10 voturi împotrivă, cele ale domnilor consilieri:.;Larisa^J^avan, Iulian Bolocan, Nicolae Frusina, Constantin Grigore, Valentin Marcu, Gheorghe Popa, Florina Răcășean, Florin Sicoie, Gheorghe Sîrbu și Zoia Staicu, proiect adoptat.

***

Dl George Pană

Mergem mai departe.

Dl Gheorghe Popa

Aș vrea să motivăm dl președinte, dacă-mi permiteți...

Dl George Pană

Vă rog!

Dl Gheorghe Popa

Votul grupului PNL cu privire la rectificarea bugetului local, pentru că am văzut că și în ședința ordinară din 31 iulie, pe care am avut-o acum 3 săptămâni și ceva, au fost aceleași probleme cu acest deficit financiar cu acoperirea unor servicii publice și a salariilor de la C.S.M ș.a.m.d. prin care, tot dumneavoastră, ca și majoritate consilieri PSD și ALDE și dl președinte al comisiei de buget finanțe, dl Paul Palaș a găsit o soluție atunci, la momentul respectiv de a lua 5 milioane de lei de la capitolul „subvenție pentru gigacalorie” pentru a rezolva aceste probleme, aceste deficiențe și cu privire la salariile celor de la C.S.M, celor de la T.C.E. și S.G.U. ș.a.m.d. Și atunci am întrebat din nou - se rezolvă, cel puțin 2 luni de zile, ați luat acești 5 milioane de lei și sunt rezolvate aceste probleme până, cel puțin, când vom primi banii de la rectificările de Guvern?

Și atunci au spus - domnule, 2 luni de zile este rezolvată situația respectivă.

La banii pe care i-am primit de la Guvern la ședința extraordinară de acum câteva zile, cei 5 milioane și ceva din cei 60 de milioane, am constatat de asemenea că nu se pot acoperi cel puțin până la luna octombrie, inclusiv, salariile persoanelor cu contracte, cum spuneați dumneavoastră, de la C.S.M., serviciile publice, salubritate, ș.a.m.d. S-au dat anumite sume către aceste entități pentru a se rezolva această situație.

Astăzi constatăm că sunt aceleași probleme, aceleași situații deși am luat niște bani, 5 milioane de la subvenție care, peste 1 lună și ceva va trebui să-i punem înapoi, așa cum ați spus dumneavoastră, nu știu din ce surse și din ce fonduri, rămânem acum descoperiți și pe partea de salubrizare care poate nu este iminentă acum în 2, 3 săptămâni dar care, cu siguranță, peste 1 lună și ceva va fi iminentă această situație și sincer nu văd cum s-ar putea rezolva această situație.

-jf               ...

Ce constat? Că se rezolvă din lună-n lună și din ședință-n ședință ^ouMijB^situații provizoriu dar în detrimentul altor activități și altor servicii care riscă să i^/i^âi^hcționeze în municipiul Ploiești.

Aceasta este constatarea pe care am făcut-o și de aceea votul nosti^u^l c^ăsil^rilor locali PNL a fost împotriva acestei rectificări.

Dl George Pană                                    X'j/V’S'jX

Am înțeles. Dl Andrei Gheorghe dar foarte scurt, vă rog frumos.

DI Gheorghe Andrei

Foarte scurt - dl Popa s-a discutat luna trecută și de aceea și pe 31 s-a insistat pentru acordarea sumei respective, de care avea nevoie C.S.M.-ul pentru că trebuiau încheiate contractele și s-a discutat că, în fiecare lună, se vor acorda C.S.M-ului bani pentru plata acelor salarii pe contracte de activitate sportivă.

Vă mulțumesc!

Dl George Pnaă

Mulțumesc!

9

Dl Ganea și haideți să închidem pentru că am votat deja.

Dl Cristian Ganea

Este de prisos să spun de ce am votat așa și nu am votat invers pentru că așa cum avem nevoie de curățenie avem nevoie și de celelalte societăți, repectiv C.S.M. sau Parcul Stere.

Am să-l rog pe dl primar să delege pe altcineva din partea dânsului la Comitetul de Coordonare al C.S.M., cu toate că dl Prună mai vine, dl Donald Constantin este prea preocupat cu parcul, eventual poate pe dl Sîrbu sau pe dl Popa care să ia parte la lucrările acelui Comitet de Coordonare să fie mai în măsură să spună. Pentru că este ușor să acuzi.

Eu nu am spus că nu este nevoie de salubritate dar, dintre a amâna 1 lună, 2 salubritatea, având bani să-și desfășoare activitatea, și a închide mâine C.S.M.-ul noi am ales să nu închidem C.S.M.-ul mâine. Eu văd că dumneavoastră, cu foarte mare ușurință, treceți peste acest lucru. Sau este un vot politic numai așa ca să se vadă sau vă gândiți ca niște oameni gospodari. Vrreau să știu care dintre dumneavoastră, dacă are un salariu ipotetic vorbind, de 1000 de lei și are chetuielile casei 11000 lei, ce face, se apucă de investiții sau face un pic de economie?

Dl George Pană

Mergem mai departe. Punctul nr. 9 ..Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești pe anul 2019”.

Dacă sunt discuții?

9

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

Dna director economic proiectul avea raport nefavorabil. Am înțeles că, în condițiile aprobării bugetului local se încadrează și raportul este favorabil. Da? Mulțumesc!

Dl George Pană


«•          . </a


în condițiile acestea, având raport de la Direcția Economică, avemvizădnasecretar?

-4/ M J


7,' \ *1

A/ Dl președinte am o rugăminte - noi acum ce votăm? Votăm bugetul .așartmm am stabilit înainte de amendament?


Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General          <■>$!

------------“r;----------------------------------;---------------------------------- i o e »

In condițiile în care raportul Direcției Economice este favorabil,.da. DI Cristian Ganea                                        ''A?


Dl George Pană

Bugetul Parcului Constantin Stere. Da, așa cum este prezentat.

Dl Cristian Ganea

Am și eu o rugăminte - câți bani au rămas în rezervă dna Nicoleta? Zero da?

Dl George Pană

Aveți vreo intervenție pe bugetul acesta? Bănuiesc că nu. Supun la vot. Vă rog să pregătiți procedura de vot.

Vă rog dl primar.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Mulțumesc!

Am senzația că trăim așa într-o ipocrizie totală. Dumneavoastră ați venit și ați recunoscut, apropo de bugetul acesta pentru Parcul Constantin Stere, ați confirmat faptul că noi am avut o discuție și am stabilit niște reguli ale jocului legate de buget.

Acum ne facem că uităm acest lucru și dăm banii în altă parte - C.S.M.-ul care are niște contracte de prestări servicii pentru niște profesori punând în balanță cu ceea ce înseamnă situația salubrității în municipiul Ploiești.

Dar acum vedem că avem și un proiect legat de Parcul Constantin Stere care înțeleg că și el a primit niște bani din fondul de rezervă.

De ce spuneam că trăim într-o ipocrizie? Tot dumneavoastră ați venit și ați acuzat pe peste tot că problema salubrității este din cauza lipsei de buget. Eu v-am explicat de atunci - una este CCP-ul, alta este colectarea deșeurilor menajere, pe care le avem pe ADI.

Acum dumneavoastră veniți și spuneți că se poate amâna chestiunea aceasta.

Domnilor hotărâți-vă, ori ne-am amânat atunci lucrul acesta și mergeam cap-coadă și votam bugetul așa cum am stabilit, că s-a modificat, cum s-a modificat, asta rămâne să vedem și cine a facut-o.

Puteam să rectificăm lucrul acesta si să avem bani, asa cum dumneavoastră ati

5                                         7      5

reclamat în niște ședințe trecute, mai mulți pentru curățenia căilor publice. Iar acum veniți și spuneți că asta se poate amâna.

Dl George Pană

Domnule primar am ajuns la bugetul Parcului Stere, haideți să votăm.

Vă rog să dați drumul la procedură.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului:

Vă rog dna secretar.

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General          / <

----------------7----------------------------------7------------------------------------------------                            <?-    /.«■

14 voturi pentru, 10 voturi împotrivă, cele ale domnilor consiliei^/Larisa'Băzăvan,


Iulian Bolocan, Nicolae Frusina, Constantin Grigore, Valentin Marcu.'^Gheorghe Popa, T71rvt*î-na Ponocoan TTlrxrîr»                        Q?v1ai»r7r-\io Qtoîr»n


Florina Răcășean, Florin Sicoie, Gheorghe Sîrbu și Zoia Staicu, proiect^

***

DI George Pană

Mergem mai departe: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Teatrului „ Toma Caragiu” Ploiești”.

Dacă sunt discuții? înțeleg că nu sunt. Supun votului. Vă rog să dați drumul la vot.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului:

Vă rog dna secretar.

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

23 de voturi pentru și 1 vot împotrivă, cel al domnului consilier Gheorghe Sîrbu, proiect adoptat.

Dl George Pană

.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Ploiești”.

Dacă sunt discuții? înțeleg că nu sunt. Supun votului. Vă rog să dați drumul la vot.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului:

Vă rog dna secretar.

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

24 de voturi pentru, proiect adoptat.

***

Dl George Pană

.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Grădiniței cu Program Prelungit nr. 35 Ploiești”.

Dacă sunt discuții? înțeleg că nu sunt. Supun votului. Vă rog să dați drumul la vot.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului:

Vă rog dna secretar.

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

24 de voturi pentru, proiect adoptat.

***

Dl George Pană

.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Colegiului Național „Ion Luca Caragiale” Municipiul Ploiești”.

Dacă sunt discuții? înțeleg că nu sunt. Supun votului. Vă rog să dați drumul la vot.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului:

Vă rog dna secretar.

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

24 de voturi pentru, proiect adoptat.

Dl George Pană

..Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli, având ca sursă de finanțare bugetul local, al Centrului Creșă Ploiești pe anul 2019”.

Dacă sunt discuții? înțeleg că nu sunt. Supun votului. Vă rog să dați drumul la vot.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului:

Vă rog dna secretar.

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

24 de voturi pentru, proiect adoptat.

***

Dl George Pană

..Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2019”.

Dacă sunt discuții? înțeleg că nu sunt. Supun votului. Vă rog să dați drumul la vot.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului:

Vă rog dna secretar.

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

24 de voturi pentru, proiect adoptat.

***

Dl George Pană

„Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 373/27.09.2018 privind ajustarea tarifelor la transportul local de persoane efectuat în municipiul Ploiești de S.C. Transport Călători Express S.A. ”.

înțeleg că aici avem raport economic negativ și lipsa vizei Direcției Juridice.

Dl Marcian, vă rog.

Dl Marcian Cosma

Cunosc motivele pentru care nu a fost acordată viza de la biroul Economic al primăriei, de dna director Nicoleta Crăciunoiu de aceea propun, în calitate de inițiator, retragerea art. 1 din proiect, articol care aprobă ajustarea tarifului pentru abonamentul nenominal valabil pentru traseele de 1 zi de la 6 la 8 lei/buc ținând cont de influența indicelui de creștere a prețului de consum la principalele elemente de cheltuieli față de venitul existent la data precedentei ajustări până-n prezent și anume de 3,79%.

Și art. nr. 3 care aprobă acordarea unei bonificații de 10% societăților comerciale care achiziționează un număr de minim 100 de abonamente la transportul public de călători pentru angajații din municipiul Ploiești.

înțelegând că retrăgând aceste două articole doamna Nicoleta ( ră JîuB^t^și o rog să ne spună, ne poate acorda viza Direcției Economice urmând a renumerota c^ineâdor. Art. 2 devine art. 1, art. 4 devine 2 s.a.m.d.                                              > L

Menționez că aceste două articole vor face obiectul unui nou-proiectoqhotărâre în reglementările legislației actuale și bineînțeles, după precizările ?A4oă]ăn§^Mcoleta Crăciunoiu.

Dl George Pană

Dl consilier Cosma mai aveți amendamente de făcut?

Dl Marcian Cosma

Nu, acestea sunt.

Dl George Pană

In condițiile acestea rămâne acolo o rubrică care, parțial trebuie completată, respectiv la art. 2 în prezent, văd că vorbește de „începând cu data de..Dl consilier, vă rog precizați.

Dl Marcian Cosma

De la data de 1 octombrie 2019.

Dl George Pană

Dacă mai sunt alte amendamente de făcut?

Vă rog dl Sicoie.

Dl Florin Sicoie

Nu este pentru prima dată când întâlnesc exprimarea „ajustarea tarifelor”. Ajustare înseamnă micșorare or aici este vorba de o creștere. Nu există în DEX nici un sens pentru tarife care să însemne ajustare. Ori scrieți creșterea tarifelor ori micșorarea lor.

Dl George Pană

înțeleg că așa este prevederea legală.

Dl Florin Sicoie

Limba română este suverană.

Dl George Pană

Am înțeles. Vă mulțumesc!

9                                          9

Supun la vot amendamentele domnului consilier Cosma Marcian:

Dl Marius Mateescu

Fiecare amendament pe rând.

Dl George Pană

Primul amendament, respectiv eliminarea art. 1. Supun la vot:

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

9

Dna secretar, vă rog.

14 voturi

10 abțineri

9

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General 14 voturi pentru și 10 abțineri, grupul PNL.

Dl George Pană

Primul amendament a fost adoptat.

*

Supun la vot al doilea amendament, respectiv art. 3 în sensul elimcifîăfifăcestuia. Cine este pentru?               14 voturi

......... »


10 abțineri


Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

5

Dna secretar, vă rog.

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

14 voturi pentru și 10 abțineri, grupul PNL.

Dl George Pană Amendamentul a fost adoptat.

*

Cel de-al treilea amendament, inserarea datei de 1 octombrie 2019:

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

5

23 de voturi

1 abținere

23 de voturi pentru și 1 abținere, dl consilier Sîrbu.

*

A

In aceste condiții, dna director economic proiectul, așa cum a fost amendat, are din punctul dummneavoastră de vedere un raport de specialitate pozitiv?

Dra Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

înțeleg că, până la urmă, se aprobă doar SMS-ul cu 0,45 fără TVA. Nu înțeleg restul de articole de ce se mențin, se modifică, se completează.

Dl George Pană

Avem un raport pozitiv, avem un aviz?

Dra Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Eu am avut pentru cele două aspecte.

Dl George Pană

Dacă cele două aspecte nu mai sunt în cuprinsul proiectului...

Dra Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Nu, dar art. 2, 3? Corespunzător se modifică ce? SMS-ul?

Dl George Pană

Da. Cred că nu ați fost atentă. Rămâne, așa cum rezultă din proiect, faptul că se aprobă un tarif al SMS-ului.

Restul au fost amendate și s-a modificat proiectul ca atare.

Dra Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Da.

Dl George Pană

Dna secretar, vă rog.

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

A

înțeleg, la art. 2, că începând cu data de 1 octombrie 2019 se va modifica și completa anexa nr. 1 de la Hotărârea nr. 373/2018. Cred că ar fi în regulă să spunem că tot proiectul intră în vigoare la data de 1 octombrie 2019 nu doar că se modifică hotărârea consiliului.

Dl George Pană


Este vorba numai de SMS.

A

înțeleg că are viză de legalitate, s-au votat amendamentele, suj: Dl Marcian Cosma                                 !

Nu particip la vot.

Dl George Pană

Dl Marcian Cosma nu participă la vot.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului:

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

22 de voturi pentru și 1 vot împotrivă, dl Gheorghe Sîrbu, dl Marcian Cosma nu participă la vot, proiect adoptat.

***

Dl George Pană

Mergem mai departe „Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției anuale pentru anul 2019 a Municipiului Ploiești pentru Asociația „Orașe Energie România”.

Dacă sunt discuții?

Constat că nu, supun la vot. Vă rog să porniți procedura.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului:

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

24 de voturi pentru, proiect adoptat.

***

Dl George Pană

„Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei pentru analizarea și soluționarea cererilor SC AGROINDUSTRIALA CERES SA pentru trecerea bunurilor imobile (două terenuri și construcțiile demolabile amplasate pe acestea) din patrimoniul societății în patrimoniul Municipiului Ploiești prin darea în plată”.

înțeleg că aici avem o comisie de constituit.

A

In primul rând să stabilim numărul membrilor din componența comisiei. Propun 5 membri:

Cine este pentru?              24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

24 de voturi pentru.

*

Aștept ptopuneri pentru componența comisiei. Dl Ganea.

Dl Cristian Ganea

Propun pe dna Marilena Stanciu și dl Andrei Gheorghe.

Dl George Pană

Dl Mateescu?

Dl Marius Mateescu


Propun pe dl Sorin Văduva.

Dl George Pană

Dl Popa?

Dl Gheorghe Popa

Propun pe dna Zoia Staicu.

Dl George Pană

Grupul PMP?

Dna Claudia Sălceanu

Propun pe dl Bogdan Hodorog.

Dl George Pană

Vot de persoane, vot deschis:

Cine este pentru?              24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

24 de voturi pentru.

*

Supun la vot proiectul. Porniți procedura.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului:

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

24 de voturi pentru, proiect adoptat.

***

Dl George Pană

Mergem mai departe ..Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale”.

Dacă sunt discuții? Dl Andrei Gheorghe, vă rog.

Dl Gheorghe Andrei

Solicit să fim trecuti la inițiatori.

J                   >

Dl George Pană

Grupul PSD-ALDE solicită înscrierea la inițiatori și grupul PNL și grupul PMP. Vă rog să treceți toți colegii la inițiatori. Dacă sunt alte disuții? înțeleg că nu. Vă rog să votăm.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului:

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

24 de voturi pentru, proiect adoptat.

***

Dl George Pană

Mergem mai departe .Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare de către Municipiul Ploiești”.

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

Are aviz nefavorabil de la comisia de specialitate.


Dl George Pană

Dacă sunt discuții? Vă rog dl Ganea.

Dl Cristian Ganea

Dna secretar, legalitate, formă?

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

Da, are viză de legalitate.

Dl Cristian Ganea

Nu are aviz de la comisie?

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

Are aviz nefavorabil. Proiectul poate fi discutat.

Dl George Pană

Dacă mai sunt discuții?

9

Dl Cristian Ganea

Ar trebui să fim inițiatori toti, nu?

9                       9 ~

Dl George Pană

Faceți propunerea dl Ganea. Grupul PSD dorește să fie inițiator. Grupul ALDE este inițiator. Și grupul PMP. Da dl Popa, grupul PNL. Vă rog să ne treceți pe toți inițiatori.

Supun la vot. Vă rog să porniți procedura de vot.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului:

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

22 de voturi pentru și 2 abțineri, domnii consilieri Marius Mateescu și Robert Vîscan, proiect adoptat.

***

Dl George Pană

..Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de colectare, transport, depozitare și valorificare a deșeurilor voluminoase și a programului de colectare, transport și depozitare a deșeurilor din construcții și demolări, precum și din reamenajarea și reabilitarea interioară și/sau exterioară a locuințelor, preluate de la utilizatorii serviciului de salubrizare din municipiul Ploiești”.

Dacă sunt discuții? Dl Minea, vă rog.

Dl Constantin Minea

Având în vedere că, în urma discuțiilor care au fost ieri în cadrul ședinței operative, nu se primise viza juridică, am discutat cu doamna secretar și dânsa a invocat lipsa unor accentuări mai bune vizavi de penalități. între timp, am discutat, au fost adăugate, pentru operativitate, înainte de ședință, deja le-am transmis către redactare. Am înțeles că deja au fost făcute și o să precizez că, atât în cadrul hotărârii cât și în anexa 1 și anexa 2, am făcut referire despre penalități invocând Hotărârea de Consiliu nr. 34 unde erau foarte bine prevăzute penalitățile, amenzile și tot ce era.

Dl George Pană

Mulțumesc.

Dna secretar este în regulă acum?


Dna loana-Geanina Serbinov - Secretar General

Da.

Dl George Pană

Mai sunt discuții pe tema acestui proiect? înțeleg că nu.

Supun la vot proiectul. Porniți procedura de vot.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului:

Dna loana-Geanina Serbinov - Secretar General

24 de voturi pentru, proiect adoptat.

***

Dl George Pană

aprobarea modificării


Mergem mai departe „Proiect de hotărâre privind contractului de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Ploiești și a Halelor Centrale, către operatorul S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 85/2008, modificată și completată”.

Dacă sunt discuții? înțeleg că nu sunt.

Supun la vot proiectul. Porniți procedura de vot.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului:

Dna loana-Geanina Serbinov - Secretar General

23 de voturi pentru și 1 vot împotrivă, dl Florin Sicoie, proiect adoptat.

***

Dl George Pană

Mergem mai departe "Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al sistemului de parcare din municipiul Ploiești”.

Are un aviz nefavorabil de la comisia 7.

Vă rog, dacă sunt discuții?

Domnul Andrei Gheorghe!

Dl Gheorghe Andrei

Doamna Secretar are viză de legalitate?

Dna loana-Geanina Serbinov - Secretar General

Da, proiectul are viză de legalitate.

Dl Gheorghe Andrei

Cine susține proiectul, ca să știu cui îi pun întrebări?

Dl Gheorghe Popa

Eu îl susțin și grupul P.N.L.

Dna loana-Geanina Serbinov - Secretar General

Inițiatorii.

9

Dl George Pană

Vă rog domnul Andrei, puneți întrebări dacă aveți și vedem cine răspunde.

Dl Gheorghe Andrei                                /C 0


Acest proiect din punctul meu de vedere, și am spus-o și în ședința anterioară, este avem parcările cu plată în administrarea S.G.U., avem un H.C.L. 263 peacea^^emă, care este în vigoare.

Acest proiect de hotărâre încorporează și parcările cu plată și parcările condominiale. Dar, de fapt, nu face referire strictă la proceduri la niciuna. Adică pur și simplu acest proiect de hotărâre, dacă se aprobă în ședință, mâine el nu produce nici un efect. Adică pur și simplu am votat un proiect așa ca să ne aflăm în treabă. Trebuie să venim după aceea cu 4, 5 proiecte de hotărâri pentru ca acest proiect să fie cât de cât adaptabil. Mai ales că se spune că el va intra în vigoare peste 2 luni. Nu știu de ce peste 2 luni și care este motivul.

Atâta timp cât există acea hotărâre 263 care se referă strict la parcările cu plată, acum trebuia să se vină cu un proiect de hotărâre pe parcări condominiale dar cu o procedură completă. Adică, să știe cetățeanul, asociația de proprietari cum solicită amenajarea unei parcări, ce documente se depun. Toată procedura de la cap la coadă. Sancțiuni, cine întreține. Or aici eu nu regăsesc absolut nimic din ceea ce vă spun.

Mai departe. Se invocă aici Legea 421, cred eu, la vehicule fără stăpân sau abandonate. In acest proiect sunt trecute din această lege câteva articole. Dar unele foarte importante nu sunt trecute. Faptul că procesul-verbal se întocmește de către poliție în 30 de zile, se verifică dacă acel autovehicul este fără stăpân, că nu poți să nu verifici dacă el este abandonat de cineva sau nu, sau pur și simplu persoana respectivă nici nu mai există.

De asemenea, nu se specifică în acest proiect procedura prin care persoana căreia i s-a ridicat mașina trebuie să atace în contencios administrativ în termen de 5 zile această decizie a primăriei și trebuie să plătească o amendă. Nu este trecut.

De asemenea, la sancțiuni este cineva de la Poliția Locală?

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

Da.

DI Gheorghe Andrei

Legea 448/2006. Dumneavoastră invocați aici la sancțiuni, o persoană care încalcă ceva din Regulamentul de aici este sancționat cu amendă de 1000 de lei conform art. 1, punctul 1, litera ”e” din Legea nr. 448/2006. Legea 448/2006 la articolul 1 spune "prezenta lege reglementează drepturile și obligațiile persoanelor cu handicap, acordate în scopul integrării și incluziunii sociale a acestora”. De unde ați luat dumneavoastră punctul 1 litera

”e”? Nu știu.


De asemenea sancțiuni nu sunt prevăzute decât..., poate mă lămuriți, dar nu știu, este timpul prea scurt ca să vă mai chem la microfon.

A

In concluzie, pentru mine acest proiect nu produce nici un efect, din contră, mai mult, promovarea lui va crea un haos, mai ales că se abrogă prin el și H.C.L. 263 în care erau prevăzute toate condițiile de încasare, de amenajare și de întreținere a acestor parcări.

Adică pur și simplu acest proiect nu lămurește absolut nimic, mai rău ne încurcă.

Mulțumesc!

DI George Pană

Mulțumesc, domnul consilier!

Domnul Popa, vă rog!

DI Gheorghe Popa

Mulțumesc domnul președinte!

Acest proiect de hotărâre este cred că a patra oară când intră în dezbaterea^onsiliului local. A fost și în dezbatere publică. Cetățenii solicită de foarte mult timp rezolvarea modalității acesteia de parcare în municipiul Ploiești. Dar pentru că ieri am participat la grupul operativ și am văzut că s-au ridicat unele aspecte care într-adevăr îngreunau, să zic, această procedură, aș vrea să fac un amendament la articolul 2 din Regulament, la litera ”h” unde se discuta despre vehiculele abandonate și aș vrea să se elimine acel text din paranteză. Articolul 2 litera ”h” - ce este trecut în paranteză - pentru că am văzut că într-adevăr este o procedură greoaie, să se elimine această prevedere.

Iar în rest, proiectul, din punctul meu de vedere și al colegilor mei, este perfect legal și perfect poate fi pus în aplicare.

Dl George Pană

Mulțumesc!

Dl Gheorghe Andrei

Bun, atunci dacă poate fi pus în aplicare, să fie pus în aplicare în momentul aprobării proiectului de hotărâre. Să vedem dacă poate fi pus în aplicare.

Dl George Pană

Dacă mai sunt discuții?

9

Dacă nu, o să spun și eu câteva vorbe. Doamna secretar v-am rugat ieri să verificați sub aspectul legalității. Poate că ar trebui pornit însăși de la titlu și de la ceea ce își propune acest proiect, respectiv "Regulament de organizare și funcționare al sistemului de parcare”.

Dacă începem să-1 lecturăm constatăm că, la articolul 1, dau citire "Prezentul regulament reglementează parcarea, staționarea și oprirea vehiculelor pe rețeaua stradală a Municipiului Ploiești, amenajarea, întreținerea și exploatarea locurilor de parcare, precum și blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor staționate neregulamentar.” Ca atare, din ce înțeleg eu din tot proiectul, acest proiect se referă și la autovehicule staționate pe stradă unde există sau nu loc de oprire interzisă sau staționare. Ca atare, nu știu ce legătură are acest aspect cu parcarea propriu-zisă care, potrivit acestui proiect se dorea a se găsi o modalitate de reglementare a parcărilor și a funcționării parcărilor. Una la mână.

Doi la mână, văd că domnul Popa a făcut amendamentul respectiv, este adevărat era chiar puțin haotic, ca să nu zic amuzant, pentru că trebuia să cerem dovada poliței de asigurare achitate pentru un autovehicul ca să constatăm sau nu dacă acesta este abandonat. Asta deja cred că excedea foarte mult posibilităților noastre de verificare.

Trei. Se vorbește la articolul trei că în parcările de reședință se va atribui, la cerere, câte un loc de parcare pentru fiecare locuință, dar acest lucru se va face printr-un Regulament aprobat ulterior, evident, prin hotărâre de consiliu local. Ca atare nu se întâmplă

nimic. Asta știm și noi că vrem să dăm un loc de parcare în parcările cor^d^f^iM^dar când și cum, în fine...                                                X?’'

Eu mă așteptam ca acum să găsim soluția, pentru că d^ofapt astâ^îș^ wrește regulamentul.

De asemenea, se vorbește de niște abonamente și se spune la art. 14 alineatul' 5, la cererea de eliberare a abonamentului, solicitantul va anexa o serie de documente,'' printre care și, surpriză, dovada valabilității ITP. Altfel spus nu poți să-ți iei abonament de parcare dacă nu ai ITP-ul pe mașină făcut. Mie chiar mi se pare asta că mergem într-un derizoriu total. O să începem să cerem și grupa sanguină în condițiile acestea.

Sunt de asemenea și niște nereguli cu privire la, nereguli din punct de vedere al modalității de gestionare, cu privire la gestionarul sau administratorul parcărilor care are niște obligații pe care le au și cei din parcările condominiale și care se suprapun și pe care nimeni nu le explică cum ar trebui să se pună în practică.

La contravenții și sancțiuni, potrivit art. 32 litera ”e”, eu înțeleg că-i sancționăm pe cei care parchează legal, pentru că veți vedea că articolul 32 alineatul 1 spune: "Constituie contravenții” și nu mai continui, și la lit. ”e” spune: "parcarea mașinilor și utilajelor”, și nu mai continui ”în locurile amenajate și semnalizate corespunzător”.

Altfel spus, dacă parchezi într-un loc amenajat și semnalizat corespunzător ești amendat. Potrivit acestui regulament. V-am rugat ieri să verificați.

Articolul 33, v-am rugat și ieri, surpriză: ”Odată cu procesul verbal de constatare a contravenției se va comunica contravenientului înștiințarea de plată și, dacă este posibil, și proba săvârșirii faptei.” Altfel spus, așa cum reiese de aici, orice agent constator poate să constate o faptă fără să existe dovada săvârșirii acelei fapte, cu atât mai mult cu cât, la alineatul 3, ni se spune că proba săvârșirii faptei se face de către gestionarul parcărilor. Deci gestionarul parcărilor nu poate să constate săvârșirea faptei, dar el trebuie să facă proba. Un lucru care pică vă spun eu, în orice instață, în orice moment.

Ca atare, din punctul meu de vedere Regulamentul acesta este într-adevăr, așa cum spunea și domnul consilier Andrei, un cumul de luate regulamente de prin alte zone care au îmbrăcat forma unui Regulament, dar este total, total inadecvat la acest moment și cu atât mai mult, nu numai că nu rezolvă sistemul de parcare din oraș, cu atât mai mult îl îngreunează.

Mulțumesc!

Dacă mai sunt alte luări de cuvânt?

Domnul Primar, vă rog!

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Acest proiect de hotărâre a făcut și obiectul unei dezbateri publice și bine-înțeles s-au solicitat puncte de vedere. Acest lucru s-a întâmplat cu câteva luni în urmă și dacă este în interesul municipalității să facem acest lucru puteam să facem aceste amendamente dacă ele se doreau sau îmbunătățeau acest Regulament de parcare.

Ca și orice normă, orice hotărâre de consiliu local poate fi o chestiune care poate fi îmbunătățită de-a lungul timpului în funcție de experiența pe care o dobândești.

Chiar m-am uitat un pic cu atenție la ceea ce ați spus dumneavoastră^propos de articolul 32 "parcarea mașinilor și utilajelor agricole” și toate celelalte dkHi^le' care s-au dat aici, cu lungime mai mare de 5 metri.                           /             ...

Dl George Pană                                             , Z

In locuri amenajate și semnalizate corespunzător.           VZK             ‘

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Deci mașinile mai mari de 5 metri lungime nu au voie să parcheze^^q^gnîul public în municipiul Ploiești.

Dl George Pană

Domnul Primar, nu voi insista, sunteți în eroare. Aici spune că au voie în locuri amenajate.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Știți foarte bine că noi avem această situație în zeci, sute, poate să nu exagerez cu mii, de astfel de mijloace de transport care ocupă domeniul public și care nu aduc nici un fel de beneficiu pentru municipalitate și încurcă foarte mulți cetățeni care doresc să parcheze mașinile individual.

Acest Regulament se vrea un Regulament general, de aceea sunt și cele două luni de zile în care noi veneam cu Regulamentul de parcare pentru parcările condominiale. Ele trebuie, ați văzut, ca și la o lege, în interiorul unui termen se vine cu anumite reglementări referitoare la legea respectivă. Așa este și acest regulament. Există un cadru general, iar în baza acestui cadru general, pe baza altor regulamente se va reglementa de exemplu situația parcărilor condominiale.

Dacă doriți eu pot să vă pun la dispoziție și acest Regulament în cursul zilei de mâine. Dar este nevoie de acest Regulament pentru a putea veni și aproba și Regulamentul privind parcările condominiale. în aceeași măsură, știți foarte bine că în momentul de față avem extrem de multe mașini în municipiul Ploiești care înr-adevăr sunt abandonate. Ele nu mai sunt recunoscute de absolut nimeni, nu te poți adresa nimănui și cu toate acestea ocupă domeniul public în detrimentul celor care utilizează o mașină. Eu consider că o mașină care nu îndeplinește condițiile pentru a putea circula pe căile publice așa cum prevede legea, nu are de ce să ocupe domeniul public în detrimentul altor mașini ale unor cetățeni care își îndeplinesc aceste obligații pe care le au pentru a putea face ca mașinile respective să fie utilizate pe domeniul public.

/X

In aceeași măsură există o serie de referate din partea colegilor din primărie în vedere susținerii acestui proiect de hotărâre. Deci, dacă dumneavoastră aveți buna intenție să îmbunătățiți acest Regulament, puteați să o faceți în toată această perioadă, de luni de zile de când proiectul a fost supus dezbaterii publice.

DI George Pană

Mulțumesc domnul Primar!

O singură observație, multe din prevederile din Regulamentul pe care îl propuneți sunt în vigoare și astăzi prin alte acte normative, numai că Poliția Locală nu-și face simțită deloc prezența în această situație.

Mulțumesc!


Domnul Andrei Gheorghe!

Dl Gheorghe AndreiPuteați veni domnul primar, cu un proiect de hotărâre pefftțu ridicarea țnâsinilor. Scurt. Și există Legea 421 care vă dă totul pe tavă, cum se procedează cu ridicatea^qașinilor. Este o lege în vigoare care spune clar de la A la Z cum se ridică 6 mașină^ șicum se procedează. Deci puteți să faceți acest lucru.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Regulamentul respectiv face referire, pentru că asta este o decizie pe care dumneavoastră puteți să o luați în consiliul local, pentru anumite categorii de mașini care depășesc o anumită lungime și pe care dumneavoastră în ceea ce citeați acolo nu regăsiți acest lucru. Și care ocupă domeniul public al municipiului Ploiești. Și mă refer în special la mașini, dube, dubițe aparâținând firmelor și societăților comerciale.

Dl Gheorghe Andrei

Domnul primar, sincer, aș vota cu două mâini aceste proiecte. Nu am nimic împotriva lui, dar din punctul meu de vedere nu pot vota un asemenea proiect. Nu vreau să zic ce am zis data trecută. Este inadmisibil cum este întocmit, cine l-a întocmit. Eu îl dădeam afară a doua zi dacă era subalternul meu.

Dar ideea este următoarea: veniți cu proiecte clare și concrete pe fiecare și le vom vota tară niciun fel de ezitare.

Dl George Pană

Vă mulțumesc!

9

Dacă mai sunt alte luări de cuvânt?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Două secunde. Am văzut că la două proiecte pe care eu le-am inițiat a dorit toată lumea să fie coinițiator. Vedeți că se vine cu proiecte concrete...

Dl George Pană

Vă mulțumesc!

9

Vă rog, dați drumul la vot:

Trebuie să votăm amendamentele domnului consilier George Popa. Este o singură modificare să se elimine ce este introdus în paranteză.

Supun la vot amendamentul domnului Popa:

Cine este pentru?             10 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?       14

9

Cu 10 voturi pentru și 14 abțineri amendamentul nu a fost adoptat.

Au părăsit sala doamna consilier Sălceanu Claudia și domnul consilier Ganea Cristian.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului:

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

Cu 10 voturi pentru, 6 voturi împotrivă ale consilierilor Gheorghe Andrei, Marcian Cosma, Marius Andrei Dinu, Constantin Gabriel Minea, Florina Alina Sorescu și Marilena

Stanciu și 6 abțineri ale consilierilor Sanda Dragulea, Bogdan Hodqp^jȘ^us Mateescu, George Pană, Sorin Văduva și Robert Vîscan, proiectul de hotărâre îiuSffost adoptat.

.7' j

<■/

•• ■


k-k-k


&[ fi-

°ș\ //<

Dl George Pană                                                <

Mergem mai departe „Proiect de hotărâre privind înființarea^Și^iefde Sambo în structura sportivă a Clubului Sportiv Municipal Ploiești”.

Dacă sunt discuții? înțeleg că nu sunt.

A revenit dl Ganea în sală.

Vă rog să porniți procedura de vot.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului:

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

  • 22 de voturi pentru și 1 vot împotrivă, dl Gheorghe Sîrbu, proiect adoptat.

***

Dl George Pană

Mergem mai departe „Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Ploiești la proiectul „Antreprenoriatul social, soluția pentru o economie durabilă” finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Apel POCU/AP 4/PI 9.v/OS 4.16. Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă - Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”.

Dacă sunt discuții? înțeleg că nu sunt.

Vă rog să porniți procedura de vot.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului:

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

  • 23 de voturi pentru, proiect adoptat.

***

Dl George Pană

Mergem mai departe „Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Ploiești la proiectul „Soluții informatice integrate pentru optimizarea activității administrative, creșterea competențelor și a nivelului de calitate a serviciilor publice pentru cetățeni și mediul de afaceri la nivelul Municipiului Ploiești”finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Cererea de proiecte CP12/2018”.

Dacă sunt discuții? înțeleg că nu sunt.

Vă rog să porniți procedura de vot.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului:

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

23 de voturi pentru, proiect adoptat.


DI George Pană

„Proiect de

nr.17333/07.09.2015 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. îlj^țrom -f Mai pentru imobilul situat în Ploiești, Piața 1 Decembrie 1918, nr.l în care funcii Creșa Upetrom”.

Dacă sunt discuții? înțeleg că nu sunt.

Vă rog să porniți procedura de vot.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului:

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

23 de voturi pentru, proiect adoptat.

hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere

- 'u! S.A. biează


***

Dl George Pană

„Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea a două posturi vacante de funcții publice de execuție din cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești”.

Dacă sunt discuții? înțeleg că nu sunt.

Vă rog să porniți procedura de vot.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului:

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

23 de voturi pentru, proiect adoptat.

***

Dl George Pană

„Proiect de hotărâre privind transformarea unui post din cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești”.

Dacă sunt discuții? înțeleg că nu sunt.

Vă rog să porniți procedura de vot.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului:

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

23 de voturi pentru, proiect adoptat.

***

Dl George Pană

„Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale Clubului Sportiv Municipal Ploiești”.

Dacă sunt discuții? înțeleg că nu sunt.

Vă rog să porniți procedura de vot.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului:

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

  • 22 de voturi pentru și 1 vot împotrivă, dl Gheorghe Sîrbu, proiect adoptat.

DI George Pană

„Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării concur^^iloifpenir^^cuparea a patru posturi vacante din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale PloieștP\^ \

Dacă sunt discuții? Dl Andrei Gheorghe, vă rog.               Pi,- L,*j

Dl Gheorghe Andrei

Propun prorogarea. Aceste posturi le solicită dna director de la.$PFL        în care

se aprobă acea taxă de salubritate. Până nu se aprobă acea taxă de salubritate eu propun să se proroge acest proiect și dacă se va aproba acela, aprobăm și acest lucru.

Dl George Pană

Mulțumesc dl consilier.

Vă rog dl primar!

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Domnule consilier nu trebuie să uităm faptul că și în această perioadă, alături de Regia Autonomă de Servicii Publice, de Poliția Locală și SPFL-ul se ocupă de identificarea, notificarea tuturor cetățenilor care nu sunt prinși în contractul cu Rosal-ul.

Este o activitate extrem de laborioasă, din discuțiile care au avut loc, în momentul de față noi avem 150 de mii de cetățeni prinși în contract, versus, dacă ne uităm pe statistică, 228 de mii de cetățeni.

9

Va fi o activitate, dacă e să mergem pe aceste cifre, pentru identificarea, notificarea, convocarea a 78 de mii de cetățeni.

Sunt cifre date de ADI, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, cea care gestionează acest contract pe deșeuri menajere.

Dl George Pană Vă rog dl Ganea.

Dl Cristian Ganea

Doamna Dolniceanu aș vrea să explicați pe larg dacă aveți de completat vizavi de ceea ce aspus dl primar. Așa știam și eu.

Dna Simona Dolniceanu-Vișean - Serviciul Public Finanțe Locale

Știți că această propunere am făcut-o în urma discuțiilor pe care le-am avut la nivelul acelei comisii special constituite. Nu a fost așa o idee a mea venită peste noapte. Este evident că și în cazul în care vom institui taxe pentru toată lumea și acea taxă doar pentru cei care nu au contracte va trebui să facem un compartiment pentru că nu se poate altfel.

Eu înțeleg că transferuri se pot face și fără hotărâre de consiliu. Nu am vrut să fac așa ceva fără a vă înștiința, să apară mâine, poimâine că la SPFL mai este un post în plus și de unde a apărut postul acela. Dacă se poate, măcar un transfer. Am avea nevoie de o persoană, două începând de acum ca să proceseze. Dacă ați putea măcar așa. Măcar o persoană de luna viitoare, ceva, un transfer.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Și mai este un aspect care trebuie menționat - deși, din punctul meu de vedere, și am explicat acest lucru, nu există la nivel de ADI o astfel de abordare ca toate unitățile administrativ-teritoriale din zona 2.6 să instituie această taxă pentru toți cetățenii după care

autoritatea să recupereze banii prin taxe și impozite locale de la cetățeni,,nu trebuie să uităm faptul că toate aceste notificări si aceste adrese care se vor face către cei carpnu au contract, să stiti că se fac lunar. Pentru că există o evoluție lunară a celor care încheie contracte, a .                                                                   ’                                          lle i™ '          ’ " ■'        \ ’jp ’

celor care nu încheie contracte ș.a.m.d.                                     < 7 )

Și atunci, lună de lună se instituie, de fapt și de drept, acea taxă penalizatoare pentru cei care nu sunt prinși în contract. Probabil că, după o perioadă de timp, © parte diîpcetățenii care sunt identificați vor fi prinși în contract dar, cu siguranță vor fi alți cetățeni “care nu vor fi prinși în contract și, lună de lună, această activitate va avea repetabilitate. Nu este o activitate de moment, după care am rezolvat problema și nu se mai întâmplă.

Dna Simona Dolniceanu-Vișean - Serviciul Public Finanțe Locale

Aș vrea să completez - vă dați seama că aceste persoane care nu-și fac contract nu sunt tocmai cele mai bune platnice. Noi vom avea activitate de executare silită permanentă pentru aceștia. Lunar.

Dl George Pană

Mulțumesc dna director.

A

înțeleg dl primar că există și posibilitatea transferurilor. Dna director ne-a vorbit de cel puțin un transfer, o persoană, aici văd că sunt patru posturi. Mă rog, lucrurile probabil că sunt puțin avansate la momentul acesta.

Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu, supun la vot propunerea de prorogare a domnului consilier Andrei.

A revenit în sală dna consilier Sălceanu.

Deci, propunerea de prorogare. Votăm clasic, cu mâna:

Cine este pentru?                     14 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?                10 abțineri

9                                                                                                   9

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

14 voturi pentru și 10 abțineri, propunerea de prorogare a fost aprobată.

Dl George Pană

S-a prorogat discutarea proiectului.

***

..Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Poliției Locale a municipiului Ploiești”.

Dacă sunt discuții? Nu sunt. Supun la vot proiectul.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului:

Dna secretar Ioana-Geanina Serbinov

10 voturi pentru, 9 abțineri, ale domnilor consilieri Gheorghe Andrei, Marcian Cosma, Bogdan Hodorog, Marius Mateescu, Constantin-Gabriel Minea, George Pană, Claudia-Oana Sălceanu, Sorin Văduva și Robert Vîscan și 5 voturi împotrivă, ale domnilor consilieri Marius-Andrei Dinu, Sanda Dragulea, Cristian-Mihai Ganea, Florina-Alina Sorescu și Marilena Stanciu, proiectul nu a fost aprobat.

Dl George Pană                                   *0 M

„Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării concursa^j^en^îrp^uparea a opt posturi vacante de personal contractual din Serviciul AdminiȘirarie^ă^ tyfanicipal

.„Jura!

i O.>


Ploiești din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești”.            i v; ’.///

Dacă sunt discuții? Nu sunt. Supun la vot proiectul. Vă rog, porniți procț S-a procedat la votarea electronică a proiectului:              ^-25 ș

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

  • 23 de voturi pentru și 1 abținere, dl Marius Mateescu, proiect adoptat.

***

Dl George Pană

„Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Ploiești cu Județul Prahova în vederea realizării obiectivului de investiții «Construire Laborator Radioterapie cu Energii înalte» la Spitalul Municipal Ploiești”.

Dacă sunt discuții? Vă rog să treceți toți colegii la inițiatori.

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

La art. 2 din anexă este prevăzut faptul că „Obiectivul care se va realiza face parte din domeniul public al Municipiului Ploiești”. Trebuie modificat în sensul că „va face parte din domeniul public” sau acest articol nu-și are rostul. După recepționare va intra în domeniul public.

Dl George Pană

Impietează cu ceva adoptarea acestei proiectului astăzi?

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

Nu, numai că un obiectiv nu poate face parte din domeniul public. Aceasta era singura problemă.

Dl George Pană

Direcția de Patrimoniu puteți să ne dați vreo lămurire pe chestiunea aceasta? A, este o chesitune de semantică. Dați-mi să fac eu amendament, dacă e.

La cap II art. 2 al contractului formularea este următoarea „Obiectivul care se va realiza va face parte din domeniul public al Municipiului Ploiești, potrivit prevederilor O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ”. Ca atare, „va face parte”.

Voi face acest amendament în sensul în care vă rog să mergeți la anexa 1, la contractul de asociere, „va face parte”.

Supun la vot:

Cine este pentru?             24 de voturi

  • 24 de voturi, amendament adoptat.

*

Dacă mai sunt puncte de vedere? Nu.

Supun la vot proiectul. Vă rog, dați drumul la votul electronic.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului:

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General 24 de voturi pentru, proiect adoptat.


Dl George Pană


:: ......

\

***


t-


^>,^7 \r\

..Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a deistmap^^nor părți aferente imobilelor în care își desfășoară activitatea unele unități de înVățământ situate în municipiul Ploiești”.

Dacă sunt discuții? Nu sunt. Supun la vot:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului:

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

24 de voturi pentru, proiect adoptat.

***

Dl George Pană

..Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuințe”.

Dacă sunt discuții? Nu sunt. Supun la vot:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului:

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

24 de voturi pentru, proiect adoptat.

***

Dl George Pană

..Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale”.

Dacă sunt discuții? Nu sunt. Supun la vot:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului:

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

24 de voturi pentru, proiect adoptat.

***

Dl George Pană

..Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Bazin de înot“ - faza SF”.

Dl Ganea vă rog.

Dl Cristian Ganea

Aș dori ca toți colegii de partid de la PSD, PMP și ALDE să fim inițiatori.

Dl George Pană

Deci sunteți coleg de partid cu toți colegii din consiliu. Este un lucru apreciabil.

Dacă sunt alte discuții? Vă rog să trecem la vot.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului:

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

  • 24 de voturi pentru, proiect adoptat.

Dl George Pană

„Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabplifytefâifaindicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Aleea scriitorilor - extindere”?

Dacă sunt discuții? Dl viceprimar Ganea, vă rog.

Dl Cristian Ganea

Ar trebui făcută o echilibrarea între titlul proiectului și studnifâic.fezabilitate să vedem pe care-1 alegem să fie legal și corect.

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

Studiul de fezabilitate are denumirea „Construire alei pietonale, repoziționare bust și totem” iar, în hotărâre este prevăzut obiectivul „Aleea scriitorilor - extindere”. Ar trebui trecut titlul studiului de fezabilitate.

Dl George Pană

înțeleg că faceți un amendament dl Ganea?

Dl Cristian Ganea

Da.

Dl George Pană

Este modificat deja. Bun.

Supun la vot amendamentul domnului Ganea:

Cine este pentru?            23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

>

A părăsit sala doamna consilier Sorescu.

23 de voturi pentru, amendamentul a fost adoptat.

Supun la vot proiectul de hotărâre. Dați drumul la procedură. S-a procedat la votarea electronică a proiectului:

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

23 de voturi pentru, proiect adoptat.

***

Dl George Pană

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire sală de educație fizică școlară la Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Ploiești, str. Rudului nr. 24”.

Dacă sunt discuții? Nu sunt. Supun la vot:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului:

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

23 de voturi pentru, proiect adoptat.Dacă sunt discuții? Nu sunt. Supun la vot:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului:

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General 23 de voturi pentru, proiect adoptat.

Dl George Pană

Am terminat ordinea de zi, intrăm pe suplimentar: „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești”.

Dacă sunt discuții?

»

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

Acest proiect a avut raport nefavorabil de la Direcția Economică și lipsă viză legalitate. Am înțeles că, în condițiile aprobării bugetului municipiului, acest raport este favorabil și va fi contrasemnat.

Dl George Pană

Este corect dna Crăciunoiu?

Dra Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Da.

Dl George Pană

A revenit în sală dna Sorescu.

Dacă nu mai sunt discuții, porniți procedura de vot, vă rog.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului:

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

23 de voturi pentru și 1 vot împotrivă, dl consilier Gheorghe Sîrbu, proiect adoptat.

Dl George Pană

Dl consilier Frusina a părăsit sala.

„Proiect de hotărâre pentru aprobarea tarifelor și prețurilor practicate de Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. cu influența manoperei orare/unitare”.

Nu sunt. Supun la vot. Luați act că dl consilier Frusina a părăsit sala.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului:

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

22 de voturi pentru și 1 vot împotrivă, dl consilier Gheorghe Sîrbu, proiect adoptat.

DI George Pană


„Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului                 Și


Funcționare al Cimitirelor din Municipiul Ploiești”.                Lwi

Dacă sunt discuții? Vă rog dl Sicoie.                                (

Dl Florin Sicoie                                                   ......

Dacă tot a apărut în ultimul moment măcar să ne spună cineva care suhtJQjfiî^H'cările. Pentru că regulamentul are vreo 20 de pagini și cred că nimeni nu-1 poate citi acum cap-coadă. Cine l-a inițiat să ne spună în ce constau modificările. Este vorba doar de tarife, este vorba de alte lucruri?

DI George Pană

De la SGU este cineva în sală? Vă rog dl Șchiopu. O secundă dl Șchiopu. Dna Stanciu.

Dna Marilena Stanciu

Vreau să vă spun că-i trimit în mod special domnului consilier scris, cu toate modificările.

Dl Florin Sicoie

După ce votez?

Dna Marilena Stanciu

Dacă vreți să votați.

Dl Florin Sicoie

Cum pot vota ceva ce nu știu? Dumneavoastră așa faceți?

Dna Marilena Stanciu

Ele au fost pe site.

Dl Florin Sicoie

Astăzi nu erau pe site.

Dl George Pană

Dl Șchiopu vă rog.

Dl Cristinel Șchiopu - S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Se modifică doar faptul că am inițiat o procedură în care putem deservi cetățenii municipiului Ploiești cu referire la locurile de înhumare, îngrijirea locurilor de înhumare. Până-n prezent cetățenii nu aveau posibilitatea ca SGU sau cineva autorizat să execute aceste lucrări pe domeniul public, pe locurile de înhumare.

A doua modificare - s-a rotunjit acea taxă de intrare în parcarea cimitirelor care era 7,62 și a revenit la 8, s-au rotunjit taxele care treceau de 1,52 s-au făcut 2, cele care au fost sub 1,50 s-a revenit la cifra exactă, s-au rotunjit.

Cam atât.

DI George Pană

Mulțumesc!

9

Dl consilier Sicoie, lămurit?

Dl Florin Sicoie

Am înțeles.

Dl George Pană

A

Dacă mai sunt discuții? înțeleg că nu. Supun la vot. Vă rog, porniți procedura.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului:

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

***

Dl George Pană


„Proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren in suprafață de 425 mp din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul public al județului Prahova”.

Dacă sunt discuții? înțeleg că nu. Supun la vot. Vă rog, porniți procedura.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului:

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

***

Dl George Pană

„Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării tarifelor pentru activitățile de întreținere-menținere iluminat public și de iluminat ornamental-festiv temporar în municipiul Ploiești”.

Dacă sunt discuții? înțeleg că nu. Supun la vot. Vă rog, porniți procedura.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului:

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

***

Dl George Pană

„Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Eficientizare consumuri energetice în Municipiul Ploiești - Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 101 Bd. Republicii - Str. Gheorghe Doja - Str. George Cosbuc - Str. Ștefan Greceanu - Str. Nicolae Bălcescu - Str. Ștefan cel Mare - Str. Democrației - Gara de Sud”, a cheltuielilor legate de proiect și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.295/31.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de fezabilitate pentru obiectul de investiții "Eficientizare consumuri energetice în Municipiul Ploiești - Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 101 Bd. Republicii - Str. Gheorghe Doja - Str. George Coșbuc -Str. Ștefan Greceanu - Str. Nicolae Bălcescu - Str. Ștefan cel Mare - Str. Democrației -Gara de Sud".

A.

Dacă sunt discuții? înțeleg că nu. Supun la vot. Vă rog, porniți procedura.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului:

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

22 de voturi pentru și 1 abținere, cea domnului consilier Vîscan, proiectul a fost adoptat.

***

Dl George Pană                                               .X/*>

„Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Ejicietțțizafeconsumuri energetice în Municipiul Ploiești - Sistem Iluminat Public Traseufpramvai 102 - Str. Găgeni - Sos. Nordului - Sos. Vestului - Str. Libertății (Gara de Vefty”(a cheltuielilor legate de proiect și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.239/2^fț;^0f^p^vind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de fezabilitate penfrpoiiectul de investiții "Eficientizare consumuri energetice în Municipiul Ploiești - Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 102- Str. Găgeni - Sos. Nordului - Sos. Vestului - Str. Libertății (Gara de Vest)”.

Dacă sunt discuții? înțeleg că nu. Supun la vot. Vă rog, porniți procedura.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului:

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

22 de voturi pentru și 1 abținere, cea domnului consilier Vîscan, proiectul a fost adoptat.

***

Dl George Pană

,Proiect de hotărâre privind actualizarea "Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” referitor la suprafața de teren de 1131 mp, situată în Ploiești, str. Neagoe Basarab nr.41”.

Dacă sunt discuții? înțeleg că nu. Supun la vot. Vă rog, porniți procedura.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului:

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

***

Dl George Pană

Avem un proiect care nu va intra și rectificarea bugetului care a fost deja discutată.

Mergem mai departe: ,,Proiect de hotărâre privind modificarea poziției 832 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Cozia nr. 31) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”.

Dacă sunt discuții? înțeleg că nu. Supun la vot. Vă rog, porniți procedura.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului:

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

***

Dl George Pană

„Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe pentru tineri destinate închirierii, situate în municipiul Ploiești”.


Dacă sunt discuții?


vrea ca și colegii din ALDE să fie inițiatori. Și colegii din grupul PNL și colegii din grupul PMP.

Vă rog dna Sorescu.

Dna Florina-AIina Sorescu

Vă anunț că nu particip la vot.

Dl George Pană

Vă mulțumesc!

9

A

Dacă mai sunt alte discuții? înțeleg că nu. Supun la vot. Vă rog, porniți procedura.

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

22 de voturi pentru, dna Sorescu nu participă la vot, proiectul a fost adoptat.

***

Dl George Pană

„Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Clubului Sportiv Municipal a imobilului în care a funcționat Liceul Tehnologic „Ludovic Mrazek”, situat în Ploiești, str. Mihai Bravu, nr. 241 ”.

Dacă sunt discuții? Dl primar, vă rog!

Dl primar Adrian Florin Dobre

Am văzut că acest proiect de hotărâre este condiționat de existența avizului de la Ministerul Educației.

s

O întrebare: pentru că spune că se aprobă transmiterea în administrarea Clubului Sportiv Municipal iar, când ne uităm la art. 4 sau 5 spune „începând cu data emiterii avizului conform de către minister” și la final „acest imobil va putea fi utilizat”.

Aș vrea să fie clar pentru toată lumea și să se înțeleagă un lucru, să nu existe nici un dubiu - transferul în administrare și utilizarea sunt două chestiuni diferite, ce să înțelegem de aici? Că, pe perioada din momentul la care se aprobă hotărârea până la momentul la care poate fi utilizat, de conservarea imobilului se va ocupa CSM-ul?

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

Da.

DI primar Adrian-FIorin Dobre

Deci nu se va mai ocupa municipalitatea?

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

Administratorul devine CSM-ul de la momentul intrări în vigoare a hotărârii.

Dl primar Adrian-FIorin Dobre

Deci el va fi administratorul clădirii și se va ocupa de conservarea clădirii până la punerea în funcțiune.

Bun. Pentru că acolo sunt cheltuieli de funcționare, sunt cheltuieli de întreținere pe perioada respectivă până când primim sau nu primim avizul de la Ministerul Educației.

Este o chestiune, pentru că, până la urmă, este o clădire pe care noi nu o utilizăm și trebuie să-i dăm o utilitate. Dar trebuie s-o dăm în cunoștință de cauză.

5        9

A doua chestiune este cea legată de personal pentru că de fiecare da|ă ife-arnplâns că nu avem personal suficient, buget suficient la CSM și astăzi îi facem cadȘuo~clădife,de care


-.......

_____________________________________ „ ... U’f '-/qi

Nu-i facem cadou. In momentul de față clădirea este la Direcția^e PatfîihțzfȚîȘ.

-----r----------------o--------------T-------------O-J-T-           -^nire ca a rămas fără curent. Și am găsit pe cineva dornic care să ia administrațiarWer^ra păzită, a rămas fără curent. Rămân așa cum rămân casele de la Județean. Nu e că am vrut s-o dăm CSM-ului. Nu a vrut-o nimeni, vă spun eu. I-am rugat pe colegii mei de la CSM s-o ia, eventual în urma unui aviz de la minister, să reușească să facă activități tip șah, ping-pong sau diferite sporturi care nu ar necesita închirierea în altă parte, să rămână pentru noi. în ideea probabil și viitoare de a face un liceu sportiv sau o școală sportivă.

Deci, nu a fost dată cadou, pur și simplu, era fără stăpân. îmi pare rău să spun chestia aceasta. Nici colegii mei de la Patrimoniu nu aveau cum s-o administreze.


trebuie să se ocupe, cu cheltuieli suplimentare fără să desfașori niciunde! de activitate acolo Dl Cristian Ganea                                     S -


■(


I s-a oprit cumva energia electrică? Așa de bine se îngrijește prft^W^î^


,v>-


Dl George Pană

Dacă mai sunt alte discuții? înțeleg că nu. Supun la vot. Vă rog, porniți procedura.

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

22 de voturi pentru, 1 abținere, cea a domnului consilier Gheorghe Sîrbu, proiectul a fost adoptat.

***

Dl George Pană

..Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL 229/2019 prin care a fost aprobat Regulamentul de organizare al Taberei Internaționale de Sculptură Monumentală Ploiești 2019”.

Dacă sunt discuții? Dna Stanciu aveți cumva un amendament de făcut?

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

La art. 1 din proiect trebuie reformulat ca să respecte normele de tehnică legislativă.

Dna Marilena Stanciu

„Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 229/2019, Regulamentul de organizare al Taberei Internaționale de Sculptură Monumentală Ploiești 2019, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre”.

Dl George Pană

Dl Sicoie, vă rog!

Dl Florin Sicoie

Vreau să le spun colegilor că esența modificării regulamentului vine din adoptarea, în ședința de ieri, a rectificării de buget de la Consiliul Județean, unde dl președinte Bogdan Toader și-a ținut cuvântul și a dat, prin Muzeul de Artă, 100 de mii de lei care se adaugă celor 220 de mii de lei dați de primărie pentru Tabăra de Sculptură. Din care Muzeul Județean de Artă Prahova va plăti onorariile celor 10 sculptori.

Dl George Pană

Mulțumim dl consilier!

Dna Stanciu este în regulă așa?

Supun la vot amendamentul doamnei Stanciu:

Cine este pentru?              23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

23 de voturi pentru, amendamentul a fost aprobat.


*

Dacă nu mai sunt discuții, supun la vot. Vă rog, porniți procedura.

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

21 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă, dl consilier Florin Sicoie și dna consilier Florina-Alina Sorescu, proiectul a fost adoptat.

***

Dl Geor^e Pană

Vă aduc la cunoștință că mai sunt două informări pe care le aveți puse la dispoziție, respectiv „Raportul privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, pe semestrul I al anului 2019” și „Informarea nr. 102/12.08.2019 privind Raportul de activitate pe semestrul I 2019 al S.C. Ploiești Industrial Parc S.A”.

Constat că am epuizat ordinea de zi ca atare, declar ședința închisă.

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.

1‘ -

George PANĂ o"


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

’                    I i           _ 9                   9      7

X,'. C

// ’ 1 *■'

E q’ h-

te R

S'


<•/


SECRETAR GENERAL, Ioana-Geanina SERBINOV;S? .1'

, A’

Verificat: p. Director Executiv MihaelaHZâharia, șef serviciu^T Șef serviciu Adriana Cîrstea

întocmit, Consilier Elena Bucur