Proces verbal din 28.11.2019

Proces verbal din 28 noiembrie 2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

9


PROCES - VERBAL al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 28 noiembrie 2019

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului municipiului Ploiești, Adrian-Florin Dobre nr. 6523/22.11.2019.

*

La ședință au participat un număr de 27 de consilieri din 27 în funcție.

La ședință au mai participat: Domnul Adrian Florin Dobre Domnișoara Mihaela Zaharia s

  • - Primar

  • - p. Secretar General


Ședința a fost condusă de domnul consilier George Sorin Botez. ***

Dl George Sorin Botez

Bună ziua!

Suntem prezenți un număr de 24 de consilieri dintr-un număr de 27 de consilieri în funcție. Lipsesc doamna consilier Băzăvan Larisa, domnul Marcu Valentin și doamna Stanciu Marilena. Constat existenta cvorumului.

9

/V

începem lucrările ședinței ordinare de astăzi cu Imnul de Stat al României.

*

Avem o listă cu proiecte suplimentare pe care vă rog să o afișați. Dacă toată lumea este de acord, o să supun includerea pe ordinea de zi în bloc. Este toată lumea de acord pentru includerea pe ordinea de zi în bloc?

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

24 de voturi ”pentru” a fi incluse pe ordinea de zi.

*

Ce înseamnă fără viză? Viza cui?

Doamna Secretar, haideți să ne înțelegem pentru că nu vreau să induc în eroare consiliul. Se pot include pe ordinea de zi, acele proiecte care au viză de legalitate.

Din cele 13 pe care le-ați propus la suplimentare, au toate viză de legalitate sau nu? Pentru că dacă nu au viză de legalitate nu le putem introduce pe ordinea de zi. Dacă dumneavoastră considerați că urmare a unor dezbateri și amendamente s-ar putea da

?    ...    '--..^v

/ //' -'iț viză de legalitate și dacă aceste amendamente au fost negociate cu «distinșii,distinsele doamne și domni consilieri, vă rog să ne anunțați ca să știm ce avem^le fahut. ,k ■ Acum să fim serioși, avem o listă cu 35 - 40 de proie^fâ^deri' erau -11 suplimentare, astăzi s-a făcut comisie de buget cu 15 secunde înainte„deședință și dumneavoastră la ora aceasta încă mai studiați proiectele. Și eu trebuie să votez pe 14 milioane. Pe bune? Asta înseamnă responsabilitate în conducerea unui municipiu.

Mulțumesc mult de tot!

Vă ascult!

Dra Zaharia Mihaela

Nu a fost acordată viză de legalitate pentru proiectul 1 suplimentar, 2 suplimentar. La momentul întocmirii listei, proiectul suplimentar 12 nu fusese vizat întru-cât am constatat o contradicție între titlul proiectului de hotărâre și proiectul care urmează să fie aprobat.

Dl George Sorin Botez

Mai spuneți o dată, unu...

Dra Zaharia Mihaela

Unu, doi...

Dl George Sorin Botez

Doi nu are viză de legalitate?

Dra Zaharia Mihaela

Nu.

Dl George Sorin Botez

De ce? Spuneți-mi și mie?

Dra Zaharia Mihaela

Este un proiect privind achiziționarea de către municipiul Ploiești a unei baze sportive și nu am înțeles din raportul Direcției Economice dacă este favorabil sau nefavorabil.

Dl George Sorin Botez

Și dacă dumneavoastră nu ați înțeles nu puteați să-i întrebați, că sunteți colegi?

Pentru noi chestia asta este foarte importantă. Este vorba de achiziționarea unei baze sportive pentru municipiul Ploiești. în condițiile în care se știe foarte bine că la C.S.M. se cheltuiesc bani pe închirierea unor baze sportive aparținând terților, întru-cât nu avem absolut nimic. Și s-au făcut demersuri în acest sens, s-a obținut un preț care este mai mult decât rezonabil pentru o bază sportivă, care se va achiziționa la prețul unui apartament cu 3 camere într-o zonă ”x” a Ploieștiului.

Și noi amânăm, adică mai plătim încă o dată o lună, sau două, sau nouă, chirie de la C.S.M. din banii publici, pentru că dumneavoastră nu ați înțeles ce era de înțeles în discuția cu compartimentul economic și de asta nu putem să votăm.

Vă rog, domnul!

Dl Dănescu Ștefan

Domnul Președinte, am făcut parte din comisia de negociere pentru această bază și au fost prezenți și din partea departamentului juridic și din partea departamentului

economic. Și nu era nicio problemă la momentul acela. Și se știa foarte bine. Au ținut negocierile 2, 3 luni.                                                             Vi

Dra Zaharia Mihaela                                            V'.

Dacă îmi permiteți!

Direcția Economică spune că nu există prevedere bugetară pentru această achiziție în anul 2019.

5

DI George Sorin Botez

Și dacă nu există prevedere bugetară eu nu pot să hotărăsc că vreau să cumpăr și pe urmă până la momentul la care fac actul să am prevedere bugetară?

Problema este că în momentul în care fac actul trebuie să am prevedere bugetară. Că nu pot să anticipez acum în ianuarie sau în februarie că vreau să cumpăr ce vreau să cumpăr. O oportunitate. Vine mâine cineva și îmi vinde trei blocuri de nefamiliști la 100 de mii de euro. Eu am probleme locative. Nu pot să le cumpăr că nu m-am gândit în ianuarie că cineva în octombrie îmi va face oferta aceasta. Pe bune? Eu nu cred că așa funcționează regulile bugetului.

Am o rugăminte, ca să ne lămurim, pentru că este un proiect la care tot consiliul și sunt cred în asentimentul tuturor, este interesat. Este vorba de o achiziție la un preț foarte bun a unei baze de către municipiul Ploiești, destinată Ploieștiului, nu altcuiva.

Deci, ce ați spus dumneavoastră? Traduceți-ne și nouă.

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Să citească tot raportul.

Dl George Sorin Botez

Acuma îl citește. Dar spuneți-ne dumneavoastră.

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Nu există prevedere bugetară în momentul acesta, se poate asigura prevedere bugetară prin echilibrarea bugetară sau prin prevedere pentru bugetul anilor următori.

Dl George Sorin Botez

Deci nu este nicio problemă.

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Asta i-am scris.

Dra Zaharia Mihaela

Ați menționat că ”o nouă analiză pentru includerea în buget a acesteia este posibilă doar cu identificarea sursei de finanțare pentru viitoarea rectificare bugetară”.

Dl George Sorin Botez

Este ce a zis.

Dl Dănescu Ștefan

Doamnă, noi nu cumpărăm azi.

Dra Zaharia Mihaela

Veți lua în calcul o prevedere bugetară pentru acest imobil în situația în care se aprobă proiectul de hotărâre, să înțeleg, da?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Mă întrebi pe mine sau te pronunți tu pe legalitate?

Dra Zaharia Mihaela

V-am întrebat ca să pot să mă pronunț și eu pe legalitate. Vreau să-mi confirmați.

5

Dl Andrei Gheorghe

Dacă este scris doamnă, de ce mai întrebați? Este scris.

Voce din sală - Scoruș Fernando


Nu știe să interpreteze.

Dra Zaharia Mihaela

Având în vedere cele menționate de către Direcția Economică, voi viza de legalitate acest proiect.

Dl George Sorin Botez

Deci punctul 2 are viză. Mai departe.

Deci rămân fără viză de legalitate de la suplimentare: punctul 1...

Dl Cosma Marcian

Unu a spus de ce nu are viză, domnul Președinte?

Dl George Sorin Botez

De legalitate.

Dl Cosma Marcian

De ce nu are? Motivația?

Dra Zaharia Mihaela

Are un raport economic nefavorabil.

Dl George Sorin Botez

Mai departe?

Dra Zaharia Mihaela

Celelalte proiecte îndeplinesc în acest moment condițiile de legalitate.

Dl George Sorin Botez

Si 12 si 13?

5                 5

Dra Zaharia Mihaela

Da.

Dl George Sorin Botez

Deci toată lista mai puțin punctul 1.

Dra Zaharia Mihaela

Cu mențiunea că la punctul 12 trebuie făcut un amendament cu privire la titlu. Titlul proiectului nu este complet.

Dl George Sorin Botez

II vom rezolva cu un amendament.

Dra Zaharia Mihaela

Din punct de vedere legal nu este nicio problemă, nu l-am avizat pentru că voiam să fie în concordanță titlul cu ceea ce se aprobă.

Dl George Sorin Botez

Bun, dar această concordanță se poate realiza decât printr-un amendament care poate fi dat numai în situația în care intră în dezbatere. Corect?

V-’’        >'.

Dra Zaharia Mihaela

Da.

Dl George Sorin Botez

. ' • p ■ : •<|

■■ & %

■ '

Deci dați o viză dc legalitate condiționată de trecerea acelui amendament negociat la comisie. Corect?

Dra Zaharia Mihaela

Da.

Dl George Sorin Botez

Bine. Mulțumesc!

5

în aceste condiții, aveți lista cu suplimentare, cu excepția punctului 1 vă supun la vot în bloc includerea acestor proiecte pe ordinea de zi inițială:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

24 de voturi "pentru” a fi incluse pe ordinea de zi, mai puțin S1.

*

A venit și doamna consilier Stanciu Marilena. Din acest moment suntem 25 de consilieri.

*

Revenim la lista originală.

Vă rog, domnul Primar!

Dl Primar

Bună ziua!

Punctele 24, 26 și 27 sunt inițiator și le scot de pe ordinea de zi. Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Punctele 24, 26 si 27 au fost retrase de către inițiator.

7           5                                                                                      3

Având în vedere faptul că există două proiecte, 32 și 33, care am stabilit că vom face un singur proiect, 33 va fi retras de către inițiator, domnul Primar, urmând să facem acele amendamente pe care le-am negociat în 32 în așa fel încât să acopere și 33. Deci 33 este retras. Si mai sunt două care am înțeles că nu au aviz de comisie, 18 si 21.

Dl Ganea Cristian

Domnul Președinte, trei proiecte se vor retrage:

Dl George Sorin Botez

Altele decât acestea?

Dl Ganea Cristian

21.

Dl George Sorin Botez

Da. Este lipsă aviz comisie. Deci se retrage.

Cu 18 cum este? Parcul "Constantin Stere”?

Dl Ganea Cristian

Da, se retrage și Parcul "Constantin Stere”.

Și nu văd C.S.M.-ul.

s/

Dna Cîrstea Adriana - Șef Serviciu Relația cu Consiliul Local,/Regleii Nu a fost pe ordinea de zi. Nu a fost depus la noi proiectul lor?Dl George Sorin Botez                                ' A,"4 eJ 'i-y

_

Nu s-a depus la dumneavoastră? Noi ne-am lăsat treburile ■ Sa'ne-^ncem la Comitetul de Coordonare să avizăm bugetul. Și la dumneavoastră nu s-a depus, nu?

Dna Cîrstea Adriana - Șef Serviciu Relația cu Consiliul Local, Reglementare Or fi fost direct la comisie cu el, la noi nu a ajuns.

Dl George Sorin Botez

Bun.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe Nu l-am avut nici la comisie.

Dl Rădulescu Lucian - C.S.M,

Am venit cu bugetul...

Dl George Sorin Botez

Domnul director, cu tot respectul, sunt aici toți oamenii care spun că nu s-a venit cu bugetul. Nu a trecut pe la comisia de buget, nu este depus la Relația cu Consiliul Local.

Dl Andrei Gheorghe

A fost la comisia de buget-finanțe și cele trei bugete urmează să le discutăm imediat în următoarea ședință.

Dl George Sorin Botez

Spuneam că nu sunt pe ordinea de zi.

Dl Andrei Gheorghe

A fost la comisie si s-a stabilit că...

5

Dl Ganea Cristian

Dacă a fost la comisie trebuia depus acolo. Ori acolo nu a fost depus. De ce a fost la comisie fără să fie depus acolo?

Dl Rădulescu Lucian - C.S.M.

S-a hotărât ca săptămâna viitoare în altă ședință să intre bugetul C.S.M.-ului.

Dl George Sorin Botez

Nu vreau să vă întreb cine a hotărât pentru că pe noi nu ne-a întrebat nimeni.

Dl Rădulescu Lucian - C.S.M.

Noi am venit cu bugetul și am depus bugetul.

Dl George Sorin Botez

Ca să ne înțelegem: bugetul se depune la Relația cu Consiliul Local. Din momentul respectiv, de la Relația cu Consiliul Local este repartizat.

Dl Rădulescu Lucian - C.S.M.

Domnul Președinte, am venit la comisie, ne-am susținut bugetul...

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Este procesul-verbal de comisie aici. Nu există pe acest proces-verbal niciun proiect de rectificare de la C.S.M.

Dl Ganea Cristian

Nu există nu?


Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu.

Dl Ganea Cristian

Nu a fost depus domnul director.

Dl Rădulescu Lucian - C.S.M.


Nu a fost depus la Relația pentru că a fost semnat pe ultima sută de metri.

Dl Popa Gheorghe

Proiectul 17 rămâne pe ordinea de zi?

Dl George Sorin Botez

Da.

Ați luat act de toate cele care s-au retras. In aceste condiții supun la vot ordinea de zi așa cum a fost modificată prin retragerile anterior menționate și cu suplimentările pe care le-ați votat anterior pentru introducerea pe ordinea de zi:

Supunem la vot:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

»

Cu 25 de voturi "pentru”, ordinea de zi a fost aprobată.

începem cu primul punct de pe ordinea de zi "Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 21 octombrie 2019”.

Au lipsit consilierii: Botez George Sorin Niculae, Hodorog Bogdan, Mateescu Marius Nicolae și Sălceanu Claudia-Oana, care nu vor participa la vot.

Teoretic 23 de voturi, dintre care mai lipsesc astăzi domnul consilier Marcu și doamna consilier Băzăvan. Deci 21 de voturi.

Supunem la vot:

Cine este pentru?        - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 21 de voturi "pentru”, procesul-verbal a fost adoptat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi "Aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 31 octombrie 2019”.

Au fost prezenți toți consilierii, deci trebuie să avem 25 de voturi.

Supunem la vot:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 25 de voturi ”pentru”, procesul-verbal a fost adoptat.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi "Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 13 noiembrie 7

2019”.                                      w XX'j/ /O

Au lipsit consilierii Botez George Sorin Niculae, Dragule^?Șăfld^șj^îscan

Robert Ionuț.                                                           ' ’ ■ ixX 0''

Supunem la vot:

Cine este pentru?        - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 22 de voturi "pentru”, procesul-verbal a fost adoptat.

A**

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi "Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 21 noiembrie 2019”.

Au lipsit consilierii Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Botez George Sorin Niculae, Dănescu Ștefan, Hodorog Bogdan, Mateescu Marius Nicolae, Sălceanu Claudia Oana și Vîscan Robert Ionuț.

Supunem la vot:

Cine este pentru?        - 18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 18 voturi "pentru”, procesul-verbal a fost adoptat.

A venit și doamna consilier Băzăvan Larisa. Suntem 26 de consilieri prezenți.

Trecem la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi "întrebări și interpelări".

Vă rog, înscrieri la cuvânt.

Domnul Pană si domnul Sicoie.

9

Domnul Pană, vă rog!

Dl Pană George

Mulțumesc domnul Președinte!

9                                                      9

Am două chestiuni care nu ar putea fi neapărat catalogate ca fiind interpelări sau întrebări, dar totuși sunt două teme pe care vreau să le aduc în discuție.

Prima dintre ele se referă la Tumul cu Ceas de la Hale. Clădirea de acolo care aparține Municipiului Ploiești, în care a funcționat până acum aproape un an Direcția Tehnică și căreia trebuie să-i dăm o destinație. Am fost acolo în urmă cu o săptămână, am constatat că în interior clădirea arată bine. Spațiile de acolo pot fî folosite și mă gândeam că acolo am putea să ducem o parte din activitatea Casei de Cultură a Municipiului Ploiești pe unul din etaje, pentru că tot are nevoie de spațiu pentru desfășurarea activităților pe care în mod uzual le derulează, și pe celălalt etaj, sunt două etaje disponibile, și aici o să-l rog foarte mult pe domnul Sicoie să-mi dea concursul și să mă ajute, pentru că experiența dumnealui în zona de cultură este un lucru foarte bine cunoscut, mă gândeam ca eventual tot prin intermediul Casei de Cultură în camerele de la unul din etaje, probabil de la ultimul etaj, să facem acea expoziție de pictură pe care ne-o dorim cu toții și care de-a lungul timpului a fost foarte mult disputată.

Casa de Cultură are un volum foarte mare de picturi. în patrimoniu* său în gestiune, dacă am putea spune așa, și acestui volum, bineînțeles'i^ș-ar putea$adauga și alte lucrări despre care cu toții am vorbit la momentul în care Uniunea Artiștilor Plastici și-au exprimat dorința de a le găsi un spațiu, inițial, mă gândeam că poate acolo, dar dumneavoastră aveți experiența necesară, poate eu visez prea mult, am putea să organizăm un soi de Muzeu al Municipiului Ploiești. Pentru că nu știu în ce măsură spațiul respectiv ar putea să permită așa ceva. Dar cred că este necesar și o astfel de abordare, având în vedere că acel turn, în interior dacă veți vedea, poate fi asimilat unor altor construcții de asemenea natură din alte orașe care sunt deschise chiar unor

5                                                                                                                             3

evenimente sau sunt deschise celor care doresc să le viziteze. Cred că am putea să abordăm chestiunea aceasta și o să vă rog ca în cursul săptămânii viitoare să ne întâlnim să discutăm.

Al doilea lucru pe care voiam să vi-1 spun, se va referi la o altă insituție din cadrul municipiului Ploiești, tot o instituție de cultură, și așa cum spuneam nu o dată, dacă ceva merge bine în orașul acesta este zona de cultură, teatrul și filarmonica.

Insă astăzi voi vorbi de Filarmonică pentru că de curând s-a încheiat Festivalul de Jazz, din nou, în data de 24 s-a încheiat. Pe parcursul a patru zile acest festival a reușit să umple din nou sala Filarmonicii, sală care iată este din ce în ce mai neîncăpătoare, nu numai cu ocazia Festivalului dar și în general cu prilejul tuturor manifestărilor.

Eu am convingerea că ceea ce se întâmplă la Filarmonică nu este întâmplător și ceea ce se întâmplă se întâmplă datorită managementului asigurat de dirijorul și directorul Filarmonicii, domnul Vlad Mateescu și a echipei dumnealui.

Filarmonica Ploiești a devenit un punct, a devenit un reper pentru zona de interes cultural nu numai în Prahova și în România evident, ci și peste hotare, dovadă fiind faptul că în ultimii ani avem o participare deosebit de bogată din punct de vedere al celor care vin la Filarmonică, cei care sunt de peste hotare.

Eu cred că ceea ce face Vald Mateescu la Filarmonica ”Paul Constantinescu” si ceea ce face Vald Mateescu pentru orașul Ploiești și pentru cultură în general, la un moment dat trebuie să se regăsească și printr-o expresie a noastră, hai să-i spunem de apreciere a activității lui, activitate care a reușit să aducă Filarmonica în ultimii ani în zona instituțiilor celor mai cunoscute zone ale instituțiilor de cultură, cele mai cunoscute din tară.

Ca atare, vă anunț că astăzi, imediat după ce terminăm ședința, voi depune un proiect, pe care l-am numit, așa cum am mai făcut și în alte cazuri cu alte persoane sau alți cetățeni ai orașului Ploiești, l-am numit astfel: "hotărâre privind decernarea titlului de "Cetățean de Onoare al Municipiului Ploiești” dirijorului Vlad Mateescu”.

îl voi depune astăzi, urmând să intre în ședința de consiliu din luna decembrie. M-am simțit să spunem așa, într-un fel obligat să fac chestiunea aceasta pentru tot ceea ce face și a făcut până acum Vlad Mateescu pentru oraș. Cred că este un tânăr care trebuie să rămână în municipiul Ploiești și cred că trebuie să-i aducem și noi o minimă recunoștință printr-o astfel de hotărâre. Ca atare, astăzi voi depune acest proiect și până la ședința următoare evident, toți cei care vor să se alieze acestui proiect pot deveni coinițiatori.

../■z -a Y

■■' ' -      /   . ■’.........____ \

Mulțumesc, domnul Președinte!

Dl George Sorin Botez

Și eu mulțumesc!                                      v%.

Există două posibilități cu sala aceea neîncăpătoare: ori facem 0rsâB^^%^e, și am mai discutat asta și poate la anul noi sau următorul consiliu vâ'MM&eP^această inițiativă, ori îl dați afară pe Vlad Mateescu și redevine din nou încăpătoare sala.

Dl Pană George

O singură chestiune domnul Președinte, știți că noi am mai discutat treaba aceasta și la un moment dat chiar am spus că Ploieștiul a devenit un oraș mult prea mic pentru o Filarmonică atât de mare. Este adevărat, avem nevoie de un spațiu pentru o Filarmonică atât de mare.

Mulțumesc!

s

Dl George Sorin Botez

Aș vrea să întreb de la proiecte europene este cineva? Ăștia care facem grădinițele pe 13 milioane de euro, zici că este Aeroportul de la Brazi. Există vreo sursă de finanțare pentru a face o sală multifuncțională în Ploiești pe zona aceasta? Eventual cu cofinanțare?

Dna Perpelea Milena - Direcția Relații Internaționale

în această perioadă de programare nu mai există.

Dl George Sorin Botez

Sunteți sigură, ați studiat asta sau rămâne să studiați și ne comunicați data viitoare?

Dna Perpelea Milena - Direcția Relații Internaționale

O să mai și studiez, dar la momentul acesta sunt sigură.

Dl George Sorin Botez

Prin Compania Națională de Investiții, prin orice.

Vă rog eu frumos să ne prezentați un raport asupra posibilităților de finanțare pentru o sală multifuncțională cu destinație culturală și de ce nu și sportivă, cu o capacitate foarte mare, care să asigure necesarul de manifestări artistice și sportive ale Ploieștiului. Vă rog mult de tot! Deci așteptăm un raport data viitoare semnat de dumneavoastră. Dar să nu-mi spuneți că nu se poate. Să-mi spuneți cum se poate. Varianta A, varianta B, varianta C. Să nu-mi spuneți că nu există posibilități.

Mulțumesc mult!

*

Domnul Sicoie!

Dl Sicoie Florin

Sunt perfect de acord cu inițiativa domnului Viceprimar Pană în ceea ce privește amenajarea Turnului Halelor. Nu știu cât de potrivit este pentru sediul ”Casei de Cultură”, dar categoric ar putea fi potrivit pentru o expoziție. Trebuie văzut...

Dl Pană George

Nu sediu...

Dl Sicoie Florin

O parte din activități.


f'"-*                                  ■ y r >

In ceea ce privește organizarea unui muzeu al Municipiului Ploiești, cl se supune rigorilor Ministerului Culturii, nu poate face parte din altă instituție de cultură. Trgbuic un muzeu separat, cu organigramă separată și printr-un ordin văf^^hîișțru^jF se înființează acest muzeu în funcție de calitatea colecțiilor, etc. După știittț^rȘed‘sunt vreo 150 de picturi dobândite în urma taberelor de pictură. Dar trebuie văzut și vă promit că

mă voi interesa.


Și eu sunt de acord că Filarmonica are o activitate prestigioasă, de talie internațională, care vreau să vă aduc aminte, în '97 când eram director la Cultură, Filarmonica avea cel mai scăzut numeric din România, era la ultimul grad de Filarmonică și a fost un efort al tuturor consiliilor locale, vorbesc de perioada 1997 -2000 când eram consilier, și ulterior de a se mări orchestra, de a se adăuga instrumentiști. Și țin minte că în momentul în care a dat concurs domnul Cornel Irimia care a fost foarte multă vreme acolo director, l-am rugat să-și dea osârdia pentru a cânta Mănos. Mănos nu se putea cânta pe vechea structură a Filarmonicii, pentru că orhestra la Mănos este uriașă, trebuie supliment făcut și cred că în două mii și ceva a fost primul concert Mănos. O simfonie de Mănos.

Am primit și eu Diploma de la Festivalul de Jazz, eu nu vreau să-l supăr pe domnul viceprimar Pană, dar recunosc că mi-ar fi plăcut mai mult decât această diplomă, să fi primit și invitație la Festivalul de Jazz. Același lucru este valabil și la Festivalul de Teatru. Anul trecut am primit un mail de la Teatru prin care mi se anunța programul, îmi alegeam piesele, răspundeam și mi se trimiteau biletele. Anul acesta, cel puțin colegii mei, cei zece de pe partea aceasta, nu au primit nicio formă de invitație.

De aceea solicit doamnei director de la Teatru să-mi transmită si mie lista celor pe care i-a invitat, ca să înțeleg și eu de ce nu m-am ridicat la acest nivel.

Nimeni nu a primit.

Dna Mihaela Rus - Teatrul ” l oma Caragiu” Ploiești

Nu, nimeni.

Dl Sicoie Florin

Și ce s-a schimbat față de anul trecut doamnă?

Dna Mihaela Rus - Teatrul ”Toma Caragiu” Ploiești

S-a întâmplat ca de fiecare dată când se dădeau invitații, locurile să rămână goale. Având în vedere că majoritatea spectacolelor se vindeau în câteva zile și se epuizau locurile, ne simțeam penibil ca spectatori cu bilete cumpărate sau care veneau cu bani la agenția teatrală să-i refuzăm iar în sală să rămână locuri goale. Plus că nu era frumos pentru nimeni, nu era benefică această părere, pentru că se știa că jumătatea sălii este rândul de protocol și tot timpul atrăgeam comentarii. In ultimii doi ani am trimis programul Festivalului tuturor. Probabil că pe mailul dumneavoastră nu a ajuns, dar era public.

Si în măsura în care cineva dintre dumneavoastră a dorit o invitație, atunci a primit. Dar punctual, pentru că în momentul în care soliciți două locuri la un spectacol înseamnă că vi si le si onorezi o dată ce le ceri.

9            9

/V                                                    —™

In primii ani așa făceam. Trimiteam și ne rămâneau locurile goale. Vă rugăm să ne înțelegeți și pe noi în ce situație am fi puși față de spectatori.


Dl Sicoie Florin


r;/

Eu cred că asta ar fi fost o minimă formă de respect flațâ de subvenționează și cei care vă guvernează.

Dar este punctul dumneavoastră de vedere.

Voce din sală - Scoruș Fernando

Dar nu cetățenii, subvenționează?

Dl George Sorin Botez

Domnul Sicoie, dacă îmi permiteți!

DI Sicoie Florin

Eu știu consilieri care au primit, doamnă.

???’

Eu știu consilieri care-și cumpără.

Dl George Sorin Botez

Haideți să ne înțelegem domnul Sicoie.

Cât costă doamnă un bilet la Teatru?

Dna Mihaela Rus - Teatru! ”Toma Caragiu” Ploiești

Un spectacol în mod obișnuit costă 30 de lei. în Festival au fost și spectacole cu bilete de 70 de lei. Dar în mod obișnuit costă 30 de lei.

Dl George Sorin Botez

Cam același lucru se întâmplă și la Filarmonică.

Aduceți-vă aminte că s-a mai pus această problemă a invitațiilor și în legătură cu Stadionul, și în legătură cu Teatrul și uite văd că acum cu spectacole. Mie nu mi se pare normal ca cineva din consiliul local, având în vedere poziția pe care o are, să primească invitații gratuite la vreo manifestare. Nu mi se pare normal. Costurile sunt infime și este normal ca fiecare să aibă 30, 60, 70 de lei dacă vrea să participe la o manifestare.

O.k. Că sunăm sau dăm un mail că vrem bilete la acel spectacol, este o chestiune care probabil că se poate rezolva în cel mai pur stil românesc. Dar să ai locuri libere în condițiile în care spectacolul este sold-out, să ai oameni care vor să participe la evenimentul respectiv și să nu o poată face pentru că nu știu din ce motive consiliul local ar trebui să aibă prioritate sau gratuitate, nu știu, mi se pare un pic nelalocul lui. Personal nu cred că asta este o chestie care să fie reproșată doamnei director.

Că n-ați primit mail-ul este o chestiune cu care sunt de acord în mod deosebit și vă rog foarte mult doamna director data viitoare să și verificați dacă mail-urile care se trimit se recepționează. Aveți acea opțiune pentru un răspuns. Mulțumesc!

Dl Sicoie Florin

Am văzut într-un ziar local anunțul domnului Viceprimar Ganea pe care îl salut, gardurile din Ploiești transformate în opere de artă.

Este un proiect interesant, care ar merge eu știu, pentru zonele acestea de depouri, de tuneluri, garduri de unități militare, dar îngăduiți-mi să am o rezervă față de două obiective pe care le-am găsit în articolul care probabil vizează declarațiile dumneavoastră. Este vorba de "Liceul Caragiale” care este monument de clasă A și de sediul Poliției Locale care este fosta "Casă Sfetescu”, monument de clasă B, cred.

în ceea ce privește gardurile la monumente este nevoie dS^Mvizul Comisiei Naționale a Monumentelor, pentru că nu ne permitem la un Lic^^d^j sobi-ietătea Liceului Caragiale pe care l-am frecventat în tinerețe, să pictăm garddnîe'LAcolo este nevoie de o mare responsabilitate în momentul în care te apuci să vopsești gardurile. Sunt de acord că la o școală din asta comunistă din beton probabil graffiti fac foarte bine. Am văzut că evocați o echipă care a mai făcut lucrul acesta la Buzău și probabil că sunt profesioniști. Dar am rugămintea să fiți în zona de cuprindere a legii pentru cele două monumente apărute aici.

Am primit de la S.G.U., vechea mea dragoste pentru cimitire, unde am cerut să mi se dea concesiune pe ultimii cinci ani, știut fiind că în aceste cimitre de 15, 20 de ani nu găsești un loc liber, lista celor care au luat concesiuni. Mi s-a spus că nu se poate pentru că există un sistem de protecție a datelor personale. M-am uitat în acel Regulament al Comisiei Europene și nu cred că se referă la concesiuni. Atunci, câteva din punctele de pe ordinea noastră de zi, care sunt contracte de superficie, deci tot o formă de concesiune, ar trebui să aibă numele anonimizate si să nu știm cui le dăm. Când iei concesiune de la stat, de la o întreprindere de stat - S.G.U. care este parte din Primărie, este firesc să aștepți să-ți dai numele. Eu cred că astea nu sunt decât moduri de a eluda persoanele care au luat concesiuni de la cimitire.

A șaptea oară mai întreb dacă Primăria este atât de săracă, încât la Parcul I.L. Caragiale, din 2012 numit așa, în jurul statuii grupului statuar Caragiale nu s-au găsit 200 de lei să se pună o placă: ”Piața I.L. Caragiale”, în orașul lui Caragiale și indiferent că suntem sau nu vreo monarhie, același lucru pentru hotărârea din 2018 pentru Parcul ”Regele Mihai I”. Este posibil la un an să nu existe o placă pe care să scrie "Regele Mihai I al României”? Atât de săraci suntem?

Și ultima interpelare se referă la cocioabele care zac în spatele Catedralei din Ploiești, unde se lucrează la mărire și pictura interioară. Sunt trei cocioabe acolo, mie mi s-a spus când am ridicat problema la urbanism că trebuie să fac eu plângere penală contra părintelui de acolo. Eu cred că dacă există un serviciu de disciplină în construcții al primăriei, ar trebui măcar să notifice parohia să desfințeze porcăriile acelea de acolo care sunt și nefolosite. Dau o imagine jalnică. Este monument de clasă A. Tumul Clopotniței este monument de clasă A. Și cu ocazia aceasta întreb și Direcția de Patrimoniu, partea de teren unde este organizarea de șantier ce statut are în acest moment, pentru că eu știu că există revendicări pe acea porțiune?

Vă mulțumesc!

5

Dl George Sorin Botez

Si eu mulțumesc!

5                            5

*

Domnul Ganea!

Dl Ganea Cristian

Mulțumesc domnul Președinte!

5                                                             5

Nu voiam să vorbesc dar o să vorbesc până la urmă.

A

In primul rând salut ideea și proiectul de hotărâre al domnului viceprimar George Pană. Este un merit recunoscut. Pe același piedestal pot să o pun și eu pe Mihaela Rus, 13

/ ț........

pentru că și Teatrul ”Toma Caragiu” și Filarmonica sunt se pare'sjngurele dpuL_ care merg bine în Ploiești și mai auzim și de bine. în rest auzim numai de rău< j                               T-’          1 1 1 T T 1                          *                             Jî f A              ' '


Ai


'/ A’ '                %

ăJiîcruri ȚȚ

VU1V lllVJLg; LZXAAW AXA A 1VJLV0L1 OA 1X1UA HVIZjXXXX O A UV t/AAAV. AXA JLVOl C4.UAZ_.XAXA AA-IU-XAJ^CXA VXV laVț.î;

Partea a doua, la Tumul de la Hale eu aș veni cu o propun^r^să repjaSji^^iiftul, pentru că se urcă foarte greu până la etajul 4,5.

Iar domnului Sicoie îi răspund elegant, pentru că am un respect deosebit față de dânsul. în ziare știu și eu că proiectele europene sunt 2% și azi au apărut 66%. Dar noi ne luăm după ziare sau după ceea ce se întâmplă? Vă dați seama că este foarte bine să vi cu un proiect pe care să nu am o dezbatere publică și care să nu-1 introduc în discuții preliminare în consiliul local. Poate că nu au fost cele mai bune exemple date în acea declarație, dar după cum bine știți avem multe garduri de jur-împrejurul Ploieștiului, strada Depoului, sunt destule locuri. Dar noi vorbeam despre expoziție în aer liber, deci nu era vorba de graffiti. Acolo sunt niște plăci pe o structură metalică puse demontabile, nu era ceva cu titlu permanent. Și cred că putem să facem o expoziție cum și de altfel a mai fost la Muzeul de Artă dacă știți niște picturi puse pe gard care au stat două zile. Despre asta este vorba.

Ați luat autorizație atunci? Nu.

DISicoie Florin

Spun de desenele copiilor.

Dl Ganea Cristian

Și de unde știți că nu tot copiii făceau acest lucru?

Dl Sicoie Florin

Eu am înțeles că ar fî vorba de o pictare...

Dl Ganea Cristian

Și eu v-am explicat. Nu era vorba de nicio pictare.

Dl Sicoie Florin

Așa scrie articolul.

Dl Ganea Cristian

Cel mai bine, trebuia să mă întrebați înainte și vă răspundeam la fel.

Atât am avut de spus. Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Vizavi de asta domnul Sicoie, am văzut o chestie și vă recomand, pe Bdul 1 Mai, toate acele blocuri care sunt urâte și nefăcute, a venit o asociație de artiști și vă rog să mergeți acolo să vedeți picturi înalte de 60 de metri...

Dl Sicoie Florin

Graffiti. Se cheamă graffiti.

Dl George Sorin Botez

Nu sunt graffiti, sunt chiar picturi făcute. Nu este în stilul graffiti. Pe un bloc cu 9 etaje pe o zonă care era netencuită, s-au dus și au aranjat, și acolo este o chestie exotică făcută care vă rog să mă credeți că în griul acela, și în toată atmosfera aceea Bacoviană este o pată de culoare care efectiv îți înveselește viața când o vezi. Știți că este mesajul culorii pentru indivizi. Acum eu nu zic că o să râdem cu toții când o să vedem, că avem suficient de multe afișe pe blocuri. Dar haideți dacă putem să facem ceva, să vedem ce putem să facem și nu de ce nu putem să facem.

z x-,

■*'-. "■ ' ■

■*>' r— •'                        .' ■ *u ■ \ i.

.1 c ■ .£ *•

Mulțumesc!                                                  ș ;'h. -A ’gH;

Dl Ganea Cristian                                               v. ~y-   ■ ■ ; ■'

După cum bine știți de ceva timp nimeni din primărie și din rpunicipid^Bl^iești nu mai primește acele legitimații de parcare gratuită. în momentul în carb'sAf'rcînființat echipa "Petrolul” am ținut foarte mult ca fiecare dintre noi să nu mai mergem pe invitații, să ne cumpărăm abonamente sau bilete. Cred că ar fi bine și la Teatru și la Filarmonică să se întâmple acest lucru. Mâine, poimâine o să vrem să ne ia și gunoiul gratuit.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli, având ca sursă de finanțare bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Liceului Tehnologic Energetic „Elie Radu”, Municipiul Ploiești pe anul 2019 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu și Zoia Staicu.”

A

înțeleg că nu sunt discuții. Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Până rezolvați dumneavoastră sistemul de votare, vom supune la vot manual.

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

Cu 26 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului Național „Nichita Stănescu” Municipiul Ploiești pe anul 2019 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu și Zoia Staicu.”

înțeleg că nu sunt discuții. Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

Cu 26 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli, având ca sursă de finanțare bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Școlii Gimnaziale Henri Mathias Berthelot Ploiești pe anul 2019 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu si Zoia Staicu.”

înțeleg că nu sunt discuții. Supunem la vot proiectul

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?


Cu 26 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.


Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli, având ca sursă de finanțare bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Liceului Tehnologic de Servicii Sfântul Apostol Andrei - Municipiul Ploiești pe anul 2019 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu și Zoia Staicu.”

înțeleg că nu sunt discuții. Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

Cu 26 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019 Școala Gimnazială „George Emil Palade” Municipiul Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu și Zoia Staicu.”

înțeleg că nu sunt discuții. Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

Cu 26 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru activitatea finanțată din venituri proprii al Colegiului Național Pedagogic „Regina Maria” Municipiul Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu și Zoia Staicu.”

înțeleg că nu sunt discuții. Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

5

Cu 26 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

444

Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli, având ca sursă de finanțare bugetul local și al

• 'n i --1 -h âp. .....•* 'a a

i-L/

bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Centnîlu^Cfeșă Ploiești pe anul 2019 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și d&cbnsilierii Pau^Pălaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei, Claudia Oajia--Sălceânu^sOZoia staicu."

înțeleg că nu sunt discuții. Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

Cu 26 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019 al Grădiniței cu Program Prelungit nr. 35 Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu și Zoia Staicu.”

A

înțeleg că nu sunt discuții. Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Casei de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu și Zoia Staicu.”

A

înțeleg că nu sunt discuții. Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

Cu 26 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu și Zoia Staicu.”

înțeleg că nu sunt discuții. Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

s

Cu 26 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Z Ar X ..........\

Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind reificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Teatrului „Toma Caragiti”/j^iești -inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea și de consilierii Puul-.PaMșr^^xandru, Claudia Oana Sălceanu, Gheorghe Andrei, Gheorghe Sîrbu Simion și ZoiaStâicu.”

A

înțeleg că nu sunt discuții. Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

Cu 26 de voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 de la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești - initiat de consilierii Paul Palas-Alexandru si Sorin Văduva.”

5 »       >3

A

înțeleg că nu sunt discuții. Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 18a fost retras.

Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2019 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Claudia Oana Sălceanu, Gheorghe Andrei, Gheorghe Sîrbu Simion și Zoia Staicu.”

A

înțeleg că nu sunt discuții. Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

Cu 26 de voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli al Poliției Locale a municipiului Ploiești pe anul 2019 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu și Zoia Staicu.”

înțeleg că nu sunt discuții. Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

5

Cu 26 de voturi ”pentru„ proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 21a fost retras.

'T ......"'ț  :

' '

***


î: In M \ t                   ■ ?•       •'.“?* h

Trecem la punctul 22 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind actualizarea și modificarea tarifelor aferente contractului Acord-cadru nr. 13029/25.06.2018cavând ca obiect delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de.dezinsecție deratizare dezinfecție în Municipiul Ploiești - inițiat de consilierii Gabriel Constantin Minea, Vlad Frusina, Alina Sorescu și Florin Sicoie.”

Are viză de legalitate? La mine scrie avize negative.

Dra Mihaela Zaharia - Șef Serviciu Juridic Contencios, Contracte

22 nu are viză, are raport nefavorabil de la Direcția Economică.

Dl George Sorin Botez

Și nu are viză de legalitate.

Dra Mihaela Zaharia - Șef Serviciu Juridic Contencios, Contracte

Da.

DI George Sorin Botez

Știu că nu am inclus-o pe ordinea de zi.

Domnul Minea, stați să vedem dacă avem cadrul necesar să ne exprimăm. Dacă avem cadru de exprimare, o faceți imediat.

Ziceți!

Dra Mihaela Zaharia - Șef Serviciu Juridic Contencios, Contracte

La proiectul 22 nu are viză, are un raport nefavorabil...

Dl George Sorin Botez

Ce viză doamnă?

Dra Mihaela Zaharia - Șef Serviciu Juridic Contencios. Contracte

Viză de legalitate din partea Secretarului și are un raport nefavorabil din...

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Motivația, doamna Secretar. Vreau și eu să aud motivația dumneavoastră de ce nu are viză?

Dra Mihaela Zaharia - Șef Serviciu Juridic Contencios, Contracte

Pentru că am un raport nefavorabil din partea Direcției Economice.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Inițiatorii, cei care au făcut proiectul de la R.A.S.P., directorii de la R.A.S.P. ne pot explica?

Mulțumesc domnul Președinte!

»                                                             5

Cei doi directori de la R.A.S.P., să ne explice și nouă de ce au venit cu proiectul acesta dacă nu se încadrează din punct de vedere economic legal?

Dl Ionescu Vasile - Director R.A.S.P.

A

In primul rând, nu mă expim eu din punct de vedere legal, și partea economică are posibilitatea, pentru că dacă ne uităm în contract, la articolul 6, se prevede că după Ordinul ANRSC 109 pe fișele de fundamentare se poate face această solicitare anual. S-a făcut această solicitare, într-adevăr unele din tarife sunt modificate, au fost discutate în cadrul comisiilor, s-au analizat fișele de fundamentare, sunt făcute corect și atunci am venit cu acest proiect de hotărâre, care nu influențează nici major, așa cum spune

xO-îax

•                                 «                                                .                                                                 c?-' ' ■          ■£* \ B

Direcția Economică prețul contractului. După cum știți, pe legea§a£^iz^țl^festtep|ste 30% prețul contractului, ceea ce nu influențează ajustarea tarifelor, c 4 ,*•

Trebuie să ținem cont în primul rând de creșterea salariului mmini^e.^^î6mie, care era de 1480 la nivelul licitației din 2017 și s-a adus la 2080, așa cum prevede legislația. Carburantul. Acestea sunt influențele.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul Director, când ați încheiat acest contract, dumneavoastră și operatorul nu ați ținut cont de articolul acesta care scrie negru pe alb că nu se modifică tarifele decât în anumite condiții?

5

Dl lonescu Vasile - Director R.A.S.P.

Păi scrie: conform legislației în vigoare și legilor noi apărute. Deci în baza legilor. Și normal că minim pe economie în baza legii, stabilită.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Doamna Director economic mi-a spus că la articolul 6 nu-i dă voie contractul să dea un aviz favorabil.


Dl lonescu Vasile - Director R.A.S.P.

Era pe punctul 6.2. Punctul 6.2. era pe normele din legislația '98 pe achiziții, care s-a abrogat și în acel articol care a fost abrogat și înlocuit cu un alt articol se specifică documentația la procedura de atribuire, nu se specifică strict la contractele în vigoare.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Comisia 3 de utilități, a dat aviz pozitiv sau negativ?

Domnul Președinte, vă rog să ne explicați.

Dl Minea Constantin-Gabriel

Dacă îmi permiteți să vorbesc și eu!

Inițial am văzut că s-a legat de alineatul 4 din preambulul hotărârii și s-a invocat 6.2. Eu de asta și voiam să întreb către doamna de la juridic, dacă prin retragerea acestui înscris ”6.2” și ne referim strict la articolul 6 general, unde cu precădere fac referință la Ordinul ANRSC 109 din 2007, care prevede normele de aplicare a tarifelor, deci acolo este simplu, acolo găsesc normele de aplicare a tarifelor, fără alt drept de... Și mai mult decât atât, aș vrea să știe și colegii din consiliu că acest proiect este extrem de important, cel puțin pentru mine, având în vedere și situația de la Timișoara, și de ce? Influența acestui tarif este datorită faptului că o substanță nu se mai fabrică. La vremea respectivă era omologată, acum nici nu se mai fabrică, automat nu mai este omologată și trebuie achiziționată altă substanță, iar conform Directivelor Europene, o altă substanță pentru rozătoare, care se putea băga în canale, acum trebuie puse direct în capcanele de rozătoare. Drept urmare, trebuie achiziționate și alte substanțe. Adică nu se face nimic aiurea. Iar influența tarifară pe care a pomenit-o domnul director este pe undeva de 4,8%. Restul este în urma achizițiilor acestor noi substanțe. Una nu se mai produce, nu mai avem de unde să o luăm, drept urmare nici nu mai este avizată, iar altă substanță pe care o folosim actualmente, a fost scoasă din nomenclator și înlocuită cu alta. Iar ele sunt... într-un contract, că nu se mai poate face nimic.

Am făcut un contract, așa trebuie să mor cu el. Nu mai modificăm prețul, nu mai modificăm substanțe, nu mai modificăm nimic. Noi acolo o să murim.

Dl George Sorin Botez

La propriu sau la figurat?

Dl Minea Constantin-Gabriel

O să stăm să facem tot timpul contracte?

Dl George Sorin Botez

Economicul?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Creșterea propusă este de 26,63%. Valoarea totală la contract de 9.000.044. Dacă ar fi toți salariații să fie pe salariu minim și am lua în calcul creșterea de salariu nu ar depăși 9 - 10% creșterea.

Dl George Sorin Botez

Stati asa...

9         9

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Deci dacă am lua în calcul, să presupunem că toți salariații ar fi fost pe salariul minim pe economie și ținem cont de creșterea la salariul minim, creșterea nu ar depăși 9 - 10%.

Dl Minea Constantin-Gabriel

Doamna director, 4,8%. Dacă erați atentă tocmai am precizat. Creșterea în urma salariului a fost de 4,8% influența. Restul este pe achiziționarea noilor substanțe.

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Da. 26,63%.

Dl Ionescu Vasile - Director R.A.S.P.

Păi da, dar asta este pe prima activitate. Gândiți-vă că prima activitate, că mai sunt încă 26 de activități, nu are legătură. Alea sunt 4%. Dacă faceți o medie este o creștere...

5

Dl Minea Constantin-Gabriel

Separate iese 4,1% influența salarială. O.K.

Dl George Sorin Botez

Eu am o singură problemă vizavi de ce a ridicat domnul consilier, și mă refer aici la natura si calitatea substanțelor. Mă ascultați? Natura si calitatea substanțelor. Adică a

9                                                           5                                                     9                                 5                                                           5

fost deja o tragedie, nu știu dacă sunt create premisele ca să apară alta. Mi se pare o chestiune de, nu știu...

Dl Minea Constantin-Gabriel

Chiar este vorba despre o substanță care înainte se împrăștia liber în tunelele șobolanilor, acum prevederea spune în mod ferm, trebuie băgată în capcana de rozătoare. Deci nu mai este voie să o împrăștii peste tot, oriunde. Deci un control asupra acestei substanțe. De unde și achiziția acestor cutii capcane. Nu este hotărârea mea. Sunt reglementări ale statului român, nu le fac eu, eu nu vreau decât să intru în normalitate. Nimic altceva nu vreau să fac.

Dl George Sorin Botez

Domnul Pană!

Dl Pană George

Mulțumesc!

*V

Doamna director, de fapt întrebarea ar trebui să meargă fnșî mult către Dgecția ?ă, Achiziții, decât către zona economică. Invocați aici Et^ear98, ..rbspL-e^iv un


Juridică, Achiziții, decât către zona economică. Invocați aici articol 221, care ne lămurește în ce condiții pot fi modificate contractele, ' Si/învpțați aici cumulativ cele trei condiții: când modificarea a devenit necesâfiafjh '7A3 unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență, nu ar fi putut să le prevadă, și din ce înțeleg de la colegi este una din circumstanțe, modificarea nu afectează caracterul general al contractului și evident că vorbim despre aceleași operațiuni, iar creșterea prețului nu depășește 50% din valoarea contractului de achiziție publică/acordului cadru inițial.

Atunci, vă întreb, care din cele trei condiții nu sunt respectate prin prisma articolului pe care l-ați invocat? Sau poate că Direcția Juridică ar trebui să-mi răspundă aici, doamna Secretar, pentru că este o chestiune de legalitate până la urmă. Vă rog!

Dra Mihaela Zaharia - Șef Serviciu Juridic Contencios. Contracte

Când am analizat proiectul am avut în vedere că în preambul se menționează punctul 6.2 din Acordul cadru. Intr-adevăr, acest articol are în vedere o prevedere legală care a fost abrogată. Din susținerile Direcției Economice, referitor la art. 221, din punctul meu de vedere nu suntem în situația aceasta. Adică modificarea nu este necesară în urma unor circumstanțe pe care autoritatea nu ar fi putut să o prevadă, deci situația cu substanțele. Caracterul general al contractului nu este afectat, iar creșterea prețului, dacă înțeleg de la Direcția Economică este doar de 26,63%, se încadrează în valoarea de 50% admisă. Deci singura mea problemă era acest articol 6.2...

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Și îi dați aviz de legalitate în condițiile acestea?

Dra Mihaela Zaharia - Sef Serviciu Juridic Contencios, Contracte

.. .în situația în care se renunță la ce se face...

Dl Minea Constantin-Gabriel ---

Vreau să mă repet. In condițiile în care, scot din text 6.2 și rămâne simplu 6, putem să ne legăm strict de Ordinul ANRSC 109/2007 unde se prevede în mod clar normele de aplicare a tarifelor? Este o.k.? Atunci îi dați viză?

Dra Mihaela Zaharia - Șef Serviciu Juridic Contencios, Contracte

Da, mai mult cu cât la punctul 6.3 din Acordul Cadru se face referire la Ordinul 109 care este invocat în preambul.

Dl George Sorin Botez

Aș vrea să vă spun o chestiune și aș vrea să mă verifice secretariatul. Zic eu că, cu atenție, mi-am notat pe ordinea de zi faptul că acest 21 nu intră. Ca atare...

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Aici vorbim de 22.

Di George Sorin Botez

Asta voiam să spun, 21.

Nu mai îmi aduc aminte, la mine figurează tară viză. Fără viză înseamnă viză de legalitate. întreb din nou secretariatul, este pe ordinea de zi sau nu?

Dra Mihaela Zaharia - Șef Serviciu Juridic Contencios, Contracte

Da.

J              ' '

Dl George Sorin Botez                                 | gț <


Este pe ordinea de zi. Bun, am vrut să lămuresc acest aspect.®^, f

Dl George Sorin Botez

.. .ca să nu am discuții.

5

Vă rog, domnul consilier!

Dl Minea Constantin-Gabriel

Am pus o întrebare către Departemtnul Juridic, dacă în condițiile în care aș face acest amendament și retrag acel înscris 6.2 și mergem strict pe articolul 6 dacă se reglementează din punct de vedere juridic și putem să-i dăm viză de legalitate.

Dra Mihaela Zaharia - Șef Serviciu Juridic Contencios, Contracte

Da, proiectul în această situație va avea viză de legalitate. Având în vedere și toate discuțiile, precizările Direcției Economice și ale Regiei Autonome de Servicii Publice.

Deci poate fi vizat de legalitate acest proiect.

Dl Minea Constantin-Gabriel

Bun. Atunci pot să-l și formulez ca și amendament?

Dra Mihaela Zaharia - Șef Serviciu Juridic Contencios, Contracte

Da.

Dl Minea Constantin-Gabriel

------X-----------------—---------

Bun. In aceste condiții, în preambul la alineatul 4 - pur și simplu tăiați ”6.2” și lăsati-1 asa cum este.

S              5

Dl George Sorin Botez

Vă rog să luați act că nu voi participa la vot la acest proiect.

La acest moment nu sunt prezenți în sală domnul Andrei Gheorghe, doamna Dragulea Sanda, domnul Dănescu Ștefan și domnul Hodorog Bogdan.

Supun la vot amendamentul pe care l-a formulat domnul consilier Minea. Cine este pentru?        - 20 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 1 vot

9

Cu 20 de voturi ”pentru”, 1 "abținere” a domnului consilier Vîscan Robert și o neparticipare la vot a domnului consilier Botez George Sorin, amendamentul a fost adoptat.

Mai sunt alte discuții de făcut? înțeleg că nu. Doamna Secretar, vă rog să spuneți, în această formă are viză de legalitate?

Dra Mihaela Zaharia - Șef Serviciu Juridic Contencios. Contracte

Da.

Dl George Sorin Botez

Deci putem să intrăm în vot cu el.

Supunem la vot:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? s


Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică


*—;----- — -

îmi mențin punctul de vedere. Nu are nicio importanță punctul 6 din proiect. Hotărârea de Guvern spune clar...

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc! Are viză de legalitate. Pe noi asta ne interesează.

Voce din sală - Scoruș Fernando


Da, dar răspunde cineva de viza de legalitate sau o dăm așa?

Dl George Sorin Botez

Răspunde.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Cine este dânsul de ne ia la întrebări?

Voce din sală - Scoruș Fernando

Răspunde joi. Analfabeta.

Dl George Sorin Botez

Supun din nou la vot:

Cine este pentru acest proiect?        - 18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?              - 2 voturi

18 voturi "pentru”, 2 "abțineri” ale consilierilor Vîscan Robert și Sălceanu Claudia Oana și o neparticipare la vot.

Dna Cîrstea Adriana - Șef Serviciu Relația cu Consiliul Local, Reglementare

Sunt 21. Eram 22 în sală.

Dl Grigore Constantin

Domnul Președinte!

Dl George Sorin Botez

Vă rog!

Dl Grigore Constantin

.. .dacă, continuăm cu jigniri...

Dl George Sorin Botez

Nu știu despre ce vorbiți. Număram...

Dl Grigore Constantin

Haideți să fim serioși. Nu ați auzit ce a zis domnul?

Dl George Sorin Botez

Nu am auzit domnule, nimic.

Dl Dănescu Ștefan

Ce a zis?

Dl Grigore Constantin

Să repete ce a zis. ”analfabetă”. Asta nu este jignire?

Voce din sală - Scoruș Fernando

Vă dovedesc cu acte. La sfârșitul ședinței vă dovedesc cu acțe.^/

Dl George Sorin Botez

Asta este ceea ce obțineți printr-o chestie de genul acesta.

DlȘîrbu-Simion Gheorghe


y X

.?

Nu ne ia la întrebări în timpul ședinței. Vă rog frumos, să fie liniște în sală.


!*'


•3Dl George Sorin Botez

Domnul Minea, o secundă că sunt cu votul.


Deci cum suntem?

Dna Cîrstea Adriana - Șef Serviciu Relația cu Consiliul Local, Reglementare

18 "pentru”, 2 ”abțineri” și o neparticipare la vot. Dar la momentul începerii votului eram 22.

Dl Palaș-AIexandru Paul

Domnul Președinte, dacă îmi permiteți, propun evacuarea din sală a cetățeanului care a insultat un participant la ședință.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Vă rog să supuneți la vot.

Dl George Sorin Botez

Supun la vot:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

*

Vreau să finalizăm votul la acest proiect, după care luăm o pauză.

*

Supun din nou la vot inclusiv cu colegii care au revenit.

Dl Dânescu Ștefan

Eu nu particip la vot.

Dl George Sorin Botez

Deci, domnul Dănescu nu participă, eu nu particip. Domnul Ganea a ieșit.

Dl Andrei Gheorghe

Nici eu nu particip.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

S-a votat o dată domnul Președinte.

Dl George Sorin Botez

Atunci să facem altfel. Reluăm votul în formația în care am fost anterior.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu mai este domnul Ganea aici.

Dl George Sorin Botez

Domnul Ganea a votat "pentru”.

Dna Stanciu Marilena

A votat ”pentru”, a ieșit afară...

Dl George Sorin Botez

Nu eu trebuie să stau să număr. Chestia asta trebuie să o facă secretariatul.

-* 6   * aDl Sîrbu-Simion Gheorghe

I-a numărat.


Dl George Sorin Botez

Supunem din nou la vot așa cum ați votat prima dată: Cine este pentru?

Numărați doamnă!

5

Dna Stanciu Marilena

Pentru ce votăm acum?

Dl George Sorin Botez

Cum s-a votat prima dată.

Am spus. Dacă erați atenți, puteați să înțelegeți că reluăm votul în formația în care am fost atunci când colegii erau afară. Pentru că, nu iese la socoteală cu un vot.

Vă propun următorul lucru: având în vedere că și domnul Ganea lipsește, să luăm o pauză de trei minute.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Votul a trecut. Nu reluăm votul asa.

5

Dl George Sorin Botez

Domnul Sîrbu, a trecut cu 18 sau cu 19 voturi ”pentru”. Este important pentru a fi consemnat. Dacă totalul nu dă pe secțiuni, atunci nu se poate spune că a trecut.

PAUZĂ

Reluăm ședința. Suntem 27 de consilieri în sală. A venit și domnul consilier Marcu Valentin.

Vă rog să luați loc. O să verificăm votul care a fost dat anterior în formația în care am fost la momentul respectiv. O să o fac nominal.

Nu este prezent domnul Ganea. Până vine domnul Ganea o să facem restul de verificare.

Dl Andrei Gheorghe - nu a fost prezent

Dna Băzăvan Larisa - ”pentru”

Dl Bolocan Iulian - ”pentru”

Dl Botez George-Sorin-Niculae - nu participă la vot

Dl Cosma Marcian - "pentru”

Dl Dănescu Ștefan - nu a fost prezent

Dl Dinu Marius-Andrei - "pentru”

Dna Dragulea Sanda - nu a fost prezentă

Dl Frusina Nicolae Vlad - ”pentru”

Dl Ganea Cristian-Mihai - nu este prezent

Dl Grigore Constantin - "pentru”

Dl Hodorog Bogdan - nu a fost prezent

Dl Marcu Valentin - nu a fost prezent

Dl Mateescu Marius-Nicolae - "pentru”

Dl Minea Constantin Gabriel - "pentru”


Dl Palaș-Alexandru Paul - ”pentru”

Dl Pană George - ”pentru”

Dl Popa Gheorghe - „pentru” Dna Răcășean Florica - ”pentru”

Dna Sălceanu Claudia Oana - ”abtinere”

5

Dl Sicoie Florin Lucian - ”pentru” Dl Sîrbu-Simion Gheorghe - „pentru” Dna Sorescu Florina Alina - „pentru” Dna Staicu Zoia - „pentru”

Dna Stanciu Marilena - ”pentru” Dl Văduva Sorin - ”pentru”

Dl Vîscan Robert-Ionut - „abținere”

5                            Jl

Dl Minea Constantin-Gabriel


Domnul Președinte, o întrebare, poate idioată din punctul meu de vedere. Dacă aș cere acum prorogarea?

Dl George Sorin Botez

S-a votat. Am supus la vot un proiect de hotărâre. După ce se dă votul o dată și se verifică a doua oară, am o propunere de prorogare. Las la aprecierea dumneavoastră dacă să supun sau nu la vot.

Dumneavoastră, domnul Pană, ce părere aveți?

Dl Pană George

Domnul Președinte, cred că este pentru prima oară când suntem în situația aceasta. Nu reușim să identificăm exact rezultatul votului. Poate acum dacă vine domnul Ganea, se finalizează procedura.

Dl George Sorin Botez

Domnul Ganea, la proiectul acesta, pentru că am verificat votul fiecăruia, cum ați votat?

Dl Ganea Cristian

La care dintre ele?

Dl George Sorin Botez 22.

Dl Ganea Cristian

„pentru,,.

Dl Dănescu Ștefan

Au fost 18 sau 19. A trecut. Mai contează?

S-a procedat la numărarea voturilor.

*

Dl George Sorin Botez

Cu 19 voturi „pentru”, 2 „abțineri” ale consilierilor Sălceanu Claudia Oana și Vîscan Robert Ionuț și o neparticipare la vot a domnului consilier Botez George Sorin, proiectul de hotărâre a fost adoptat. 5 consilieri au lipsit.

Trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi "Proiect de homFâreprivihțl eșalonarea plății de către Municipiul Ploiești a sumelor stabilite pȘfinr Sflpțiript ca^lă nr. 208/26.01.2018 și Sentința civilă nr. 1708/17.10.2018 - inițiat ^^riihiâLj^ț^^Florin Dobre.

X / ‘ ti O V A- VZ'

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

Cu 27 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Punctul 24 a fost retas.

Trecem la punctul 25 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune pentru reducerea nivelului de zgomot urban pentru Municipiul Ploiești și aprobarea măsurii privind declararea unei zone liniștite în interiorul Parcului Regele Mihai I al României - inițiat de consilierii Gabriel Constantin Minea, Florin Sicoie, Marcian Cosma, Nicolae Vlad Frusina și Alina Florina Sorescu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 26 de voturi "pentru” și 1 vot "împotrivă” al domnului consilier Ganea Crstian, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctele 26 și 27 au fost retrase.

Trecem la punctul 28 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea profilului consiliului de administrație, a profilului candidatului pentru poziția de membru în consiliul de administrație și a matricii profilului candidatului, necesare în procesul de selecție și evaluare pentru ocuparea unui post vacant de membru în cadrul Consiliului de administrație la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. -inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 26 de voturi "pentru" și 1 "abținere" a domnului consilier Ganea Cristian, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

A A*

Trecem la punctul 29 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 395/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Stații reîncărcare pentru vehicule electrice” - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă sunt discuții?

5

Domnul Ganea!

Dl Ganea Cristian

Propun ca și grupul P.S.D. să fie inițiator.

...


J c.


•A


Dl George Sorin Botez

Toată lumea, da?                                          '

Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre: -S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 27 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 30 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea unui post vacant de funcție contractuală din cadrul Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 27 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 31 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 27 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 32 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă sunt discuții?

5

Vă rog, domnul Popa!

Dl Popa Gheorghe

Mulțumesc domnul Președinte!

5                                                             3

Având în vedere că proiectul de hotărâre cel care a fost retras, vizează activitatea de resurse umane din cadrul Serviciului Finanțe Locale propun aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești cu includerea modificărilor privind transformarea gradului professional a trei funcții publice de execuție conform raportului final al concursului, ce va fi anexat la A

documentația hotărârii. In anexă probabil că s-au făcut modificările.

Și de asemenea, la articolul 1 termenul de începere este 01.12.2019 în loc de 01.11.

Dl George Sorin Botez

Sunt făcute modificările în anexă?

A

Să vedem. înțeleg că da.

*

Supunem la vot cele două amendamente ale domnului consilier Popa: Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -


Cu 27 de voturi ”pentru” amendamentele au fost adoptate


& *-

I

Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotăraț££?.. S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 27 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 33 a fost retas.

***

Trecem la punctul 34 de pe ordinea de zi ” Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării mai multor posturi de asistenți medicali debutanți în asistenți medicali, a unui kinetoterapeut debutant în kinetoterapeut și a unui inspector de specialitate gradul III în inspector de specialitate gradul II din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Nu ”mai multor” ci ”unor” posturi.

Pun și eu o întrebare domnul manager, nu era mai simplu acolo să spui "pentru transformarea unor posturi din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești” să nu treci în titlu ceea ce scrie jos?

Tăiați "posturi de asistenți medicali debutanți în asistenți medicali, a unui kinetoterapeut debutant în kinetoterapeut și a unui inspector de specialitate gradul III în inspector de specialitate gradul II”. Rămâne ”unor posturi din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești”.

Supunem la vot amendamentul cu privire la titlu:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

Cu 27 de voturi ”pentru” amendamentul a fost adoptat.

*

Dacă nu mai sunt alte discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 27 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

*

Domnul consilier Sîrbu-Simion Gheorghe a părăsit sală.

Trecem la punctul 35 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Parcului Memorial "CONSTANTIN STERE” - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 26 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 36 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind repartizarea de locuințe sociale - inițiat de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, 30

Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Grigore Constantin, Clâddia Oana Sălceanu

și Valentin Marcu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 25 de voturi "pentru” și 1 "abținere” a domnului consilier Ganea Cristian, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

*

Domnul consilier Dănescu Ștefan a părăsit sală. Suntem 25 de consilieri prezenți.

Trecem la punctul 37 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a unor bunuri aferente unităților de învățământ din municipiul Ploiești, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert lonuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Dacă sunt discuții?

5

Dl Ganea Cristian

Despre ce este vorba?

Dl Tăbârcă Amedeo Fiorin - Direcția Gestiune Patrimoniu

Bună ziua!

Conform proceselor de inventariere trebuie casate anumite bunuri mobile. Este vorba de câteva bucăți camere video, un cazan centrală termică si camere video

5                                              7                                                                                       5

exterioare. Datorită uzurii în timp s-au...

Dl Bolocan Iulian

Există proces-verbal?

Dl Tăbârcă Amedeo Florin - Direcția Gestiune Patrimoniu

Bineînțeles.

Dl George Sorin Botez

Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 25 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 38 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind modificarea poziției 276 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Vasile Conta, nr.8) din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Dl Ganea Cristian

Despre ce este vorba?

*

Dl George Sorin Botez

A revenit și domnul consilier Sîrbu-Simion Gheorghe. Suntem 26 de consilieri. 31


*

Domnul Tăbârcă, rămâneți aici ca să ne lămuriți despre ce 6s(e vorba.

Dl Tăbârcă Amedeo Florin - Direcția Gestiune Patrimoniu

Actualizăm caracteristicile tehnice ale acestui imobil. Noua suprafața-este atestată de o lucrare de Carte funciară avizată de către Oficiul de Cadastru în urma impunerii modificării structurii și configurației imobilului vecin. Ca urmare a fost convocat și cadastrașul care ne-a făcut nouă lucrarea. Mai căpătăm în plus doi sau trei metri.

Dl George Sorin Botez

Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 25 de voturi "pentru” și 1 ”abținere” a domnului consilier Sîrbu-Simion Gheorghe, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 39 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului situat în Ploiești, str. Rudului. nr. 76 - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert Ionuț Vîscan, Marius Nicolae Mateescu, Sanda Dragulea, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Discuții?

Dl Frusina Vlad b                         A

Să ne spună un pic mai mult. II dezmembrează ca să...?

Dl George Sorin Botez

Scrie în două loturi.

Dl Tăbârcă Amedeo Florin - Direcția Gestiune Patrimoniu

La această adresă poștală deținem în proprietate terenul-curte. Teren-curte care a fost închiriat în cote indivize celor două familii proprietare ale locuințelor de la această adresă poștală. De-a lungul vremii între cele două familii au existat diverse aspecte care trebuiau clarificate, sens în care dumneavoastră printr-o hotărâre de consiliu local anterioară ați aprobat partajarea folosinței imobilului. Acum se realizează și operațiunea finală și anume: în baza avizului dat de Oficiul de Cadastru se încheie actul de dezmembrare. Partajarea deja este aprobată printr-o altă hotărâre de consiliu local.

Dl Frusina Vlad

Mulțumesc!

DI George Sorin Botez

Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 26 de voturi ”pentru", proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 40 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind modificarea pozițiilor 1228 și 1230 (referitoare la imobilele situate în Ploiești, str. Victoraș, nr.8, bl. 181, scara A, ap. 11 și ap.9) din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” - inițiat de consilierii

1      c.'

Sanqax Dragulea, Manus


Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan,

Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Domnul Tăbârcă, spuneți la toate.

Dl Tăbârcâ Amedeo Florin - Direcția Gestiune Patrimoniu

Actualizăm caracteristicile tehnice în baza documentațiilor cadastrale întocmite

5

de către o firmă de specialitate în vederea actualizării inventarului.

Dl George Sorin Botez

Acestea sunt apartamentele noastre?

Dl Tăbârcă Amedeo Florin - Direcția Gestiune Patrimoniu

Da, sunt apartamentele noastre.

Dl George Sorin Botez

Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre: S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 26 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Propun ca înainte de acesta cu donația, să discutăm S2, întrucât acestea sunt la pachet. De acord?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

De ce sunt la pachet?

Dl George Sorin Botez

Pentru că este vorba de aceeași operațiune. Practic primim o donație și o bază.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Baza o cumpărăm. Este diferență mare.

Dl George Sorin Botez

Da, dar prețul respectiv...

Eu v-am întrebat dacă doriți. Nu vreau să fac discuții private cu dumneavoastră.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nici eu nu vreau cu dumneavoastră.

Dl George Sorin Botez

Da sau nu.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu. Una-i una, alta-i alta.

Dl George Sorin Botez

înțeleg că nu.

Trecem la punctul 41 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație din partea S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A către Municipiul Ploiești având ca obiect imobilul-teren cu numărul cadastral 137692 situat în Colonia Teleajen - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 26 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

o

• X

•.jJj0}--st î' '       • ‘' i?

Trecem la punctul 42 de pe ordinea de zi "Proiect de hotârdT#pțiMnd<np^i^carea prin act adițional a contractului de concesiune nr. 486763/26.04f2Q.05:Tp^n©^t între Municipiul Ploiești și Cabinetul Medical Individual Dr. GhizdăvbâqujJ^ma pentru spațiul cu destinația de cabinet medical situat în Ploiești, strada Mărășești nr. 282, bloc 163C, ap.l - inițiat de consilierii Marilena Stanciu, Ștefan Dănescu, Gheorghe Popa, Valentin Marcu și Bogdan Hodorog.”

Discuții?

Dl Palas-Alexandru Paul

Ce se modifică aici?

Dna Bucur Carmen - Direcția Gestiune Patrimoniu

Se modifică titularul contractului. Doamna Ghizdăvescu Lidia are probleme de sănătate și nu mai poate desfășura activitatea.

Dl George Sorin Botez

Si are vreun contract de cedare?

5

Dna Bucur Carmen - Direcția Gestiune Patrimoniu

Da. Contract de vânzare de praxis. A vândut praxis-ul. A cumpărat un medic praxis-ul.

Dl Sicoie Florin Lucian

Voiam să întreb și eu, în momentul în care un medic se retrage, nu este corect să scoți la licitație spațiul?

Dl George Sorin Botez

A vândut fondul de comerț. în fondul de comerț este și dreptul de locație.

*

Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre: S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 26 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 43 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de superficie între Municipiul Ploiești și doamna Constantinescu Emilia -inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Discuții?

5

Dl Sicoie Florin Lucian

Este un contract de superficie, deci un contract de concesiune.

Dl George Sorin Botez

Pe 3,77 m.

Dl Sicoie Florin Lucian

Cum stăm cu prelucrarea datelor personale? Este un contract. Ar trebui să fie secrete. Nu ar trebui să știm cui îi dăm contractul.

Dl George Sorin Botez

Aia este numai pentru concesiunea la cimitire. La asta pentru vii este o.k. Se poate.


>

Dna Bucur Carmen - Direcția Gestiune Patrimoniu      ■ f

Contractul se încheie oricum la notariat. Noi aprobăm acum superbiei Dl George Sorin Botez                               X//Af

• •' ■' \ :

' r-/

a:

... •

V


Nu, întrebarea a fost alta. De ce atunci când solicită datele la cirmtire nu se pot da, iar atunci când este vorba de vii se pot da. Pentru că avem respect față de cei trecuți repauzați.

Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 26 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 44 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de superficie între Municipiul Ploiești și domnul Căpătoiu Ilie și doamna Căpătoiu Victoria - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Robert Ionuț Vîscan, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 26 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 45 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind înstrăinarea prin vânzare către doamna Moise Grațiela a suprafeței de teren de 160,771 m.p. indiviz din suprafața totală de 1870,00 m.p., situată în Ploiești, str. Tinosu nr. 36, având număr cadastral 127067, Carte Funciară nr. 127067 - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Robert Ionuț Vîscan, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Vă rog!

Dna Staicu Zoia

Am de făcut un amendament. Am văzut că scrie ”se aprobă înstrăinarea”. Prețul de vânzare a cotei se face prin avans și rate.

Am făcut un calcul, 13.341,66 de lei în 60 de rate, înseamnă 222 de lei/lună. M-am gândit, ca să facem ca și la proiectul următor și termenul să fie 3 ani și nu 5. Ar veni de la 222 de lei/lună la 370 de lei/lună. Nu cred că este o sumă atât de mare încât doamna să nu poată plăti și mi se pare sincer foarte mult 300 de mii întinși pe 60 de rate.

Să iei un teren să-1 achiți în cinci ani este mult prea mult, iar diferența nu este foarte mare. Nu cred că este un efort financiar foarte mare pentru doamna să îl achite în trei ani. în 36 de rate și nu în 60.

Dl George Sorin Botez

Domnul Vîscan, vă rog!

Dl Vîscan Robert

As vrea să știu dacă acest teren...

S                            9

Dl George Sorin Botez

Liniște, vă rog!

Dna Bucur Carmen - Direcția Gestiune Patrimoniu îmi cer scuze, o să vă rog să repetați întrebarea.

Dl George Sorin Botez

Dacă a fost primit prin programul Habitat?

Dna Bucur Carmen - Direcția Gestiune Patrimoniu


Da. Este unul din terenurile pe care l-a avut Habitat, l-am preluat... Dl Vîscan Robert


Niște persoane private au muncit cu niște voluntari și au făcut aceste locuințe pentru acești beneficiari care înțeleg că nu aveau o situație extraordinară din punct de vedere financiar. Noi nu am putut nici măcar să dăm terenurile acestea gratis. Mai mult decât atât, dumneavoastră vreți să plătească într-un an sau pe loc.

Știu că la un moment dat erați foarte socială cu cei care merg în locuințele sociale și de ce nu se duc aceia care nu au venit și nu pot să-și plătească mai apoi chiria și utilitățile.

Dna Staicu Zoia

Domnul consilier, a fost un amendament. Nu știu despre ce este vorba.

Dl Vîscan Robert

Dumneavoastră gândiți într-un fel și vi se pare...

Dna Staicu Zoia

Mă certati sau cum?

5

Dl Vîscan Robert

Da.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Fiecare consilier are dreptul la replică.

Dl George Sorin Botez

Da, dar are dreptul și la contraopinie, nu?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Bineînțeles, dar nu să critice un consilier. Putea să spună punctul dânsului de vedere.

Dl George Sorin Botez

Deci consilierul nu trebuie criticat și trebuie să aibă invitații gratuite.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu domnule, dar lăsați-1 să vorbească.

Dl George Sorin Botez

Deci, consilierul nu trebuie criticat...

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu, dar Vîscan le știe pe toate.

Dna Staicu Zoia

Nu am știut că doamna Moise este caz social. înțeleg că nu.

Dl George Sorin Botez

Supun la vot amendamentul doamnei consilier Staicu:

*


/<-f i-7 • '

Domnul consilier Dinu Marius Andrei a plecat din sală. Suntem 25 de consilieri prezenți.                                                               xvV

Cine este pentru?        - 9 voturi

Cine este împotrivă?    - 6 voturi

Dacă se abține cineva? - 10 voturi

Dl ȘicoieFlorin Lucian

Mă abțin, pentru că eu consider că dacă ai niște facilități ai voie să beneficiezi de ele până la capăt.

DI George Sorin Botez

Cu 9 voturi ”pentru”, 6 voturi "împotrivă” și 10 "abțineri”, amendamentul nu a fost adoptat.

Supunem la vot proiectul de hotărâre, fără acest amendament:

Vă aduc la cunoștință că suntem prezenți 25 de consilieri.

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 24 de voturi ”pentru” și 1 "abținere” a doamnei consilier Răcășean Florica, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 46 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind înstrăinarea prin vânzare către S.C. Nord Star Serv S.R.L. Ploiești a suprafeței de teren curte de 126 m2, având număr cadastral 144377, Carte Funciară nr. 144377 situat în Ploiești, str. Vânători nr. 1 - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 25 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 47 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.219/2010, cu modificările și completările ulterioare - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Ce se modifică aici?

Dl Tăbârcă Amedeo Florin - Direcția Gestiune Patrimoniu

Reglăm inventarul și transmitem în concesiunea S.G.U. o serie de dotări, mobilier urban, alei și alte asemenea bunuri mobile identificate cu ocazia inventarierii.

Dl George Sorin Botez

Deci sunt postinventariere.

Dl Tăbârcă Amedeo Florin - Direcția Gestiune Patrimoniu

Da.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!


Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre: S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 24 de voturi "pentru” și 1 "abținere” a domnului consilier SîrburSimion Gheorghe, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 48 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.78/2019 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind transmiterea în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești a imobilului - corp C2, situat în Ploiești, str. Văleni nr. 32 - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Discuții?

Dl Sicoie Florin Lucian

Am eu o mică întrebare domnul Președinte!

Dl George Sorin Botez

Vă rog!

Dl Sicoie Florin Lucian

Acolo este sediul S.G.U. la Văleni 32?

Pentru că dacă este vorba de o schimbare de destinație, fiind monument istoric...

Dl George Sorin Botez

Nu se schimbă nicio destinație. Se dă în administrare.

9

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Sunt două clădiri separate.

Dl George Sorin Botez

Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 25 de voturi "pentru", proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 49 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere capacitate cămin de bătrâni“ - faza SF - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 25 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 50 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru „Demolare clădiri aflate în proprietatea Municipiului Ploiești (magazie -C2 de la Școala Gimnaziala „Grigore Moisil”, magazie - C5 de la Grădinița cu program prelungit nr. 23 și construcții C3-C4 de pe str. Poștei nr. 23)” - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.”

Dl Palaș-Alexandru Paul

Care sunt cele două construcții C3-C4 de pe str. Poștei?

Dna Crăciun Mădâlina - Direcția Tehnic Investiții

Sunt anexele din curtea grădiniței.

Dl George Sorin Botez

Vorbiți la microfon.

DI Palaș-Alexandru Paul

Când discutăm de strada Poștei, vorbim de fostul sediu A.S.S.C.?

Dna Crăciun Mădâlina - Direcția Tehnic Investiții

Nu. Vorbim de Grădinița nr. 38, lângă Școala 21 - Sfânta Vineri. Și în curte acolo sunt niște anexe care în momentul la care o să trecem la construcția grădiniței trebuie demolate pentru amenajarea locului dejoacă.

Dl George Sorin Botez

Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 25 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 51 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul „CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT BULEVARDUL PETROLULUI”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 618/21 decembrie 2018 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Scrie „fără viză”.

Dra Zaharia Mihaela

Da, domnul Președinte, în ceea ce privește proiectele 51, 52, 53 și 54, vă solicit să puneți în discuția consiliului local retransmiterea acestora pentru reexaminare, atât din partea inițiatorului cât și a compartimentelor de specialitate.

Au fost depuse rapoarte ieri, astăzi au revenit cu alte rapoarte dar nu au clarificat situația. De aceea vă solicit reexaminarea.

5

Dl George Sorin Botez

Asta ar însemna o prorogare, nu? Pentru refundamentare?

Punctul 51 propunere de prorogare.

Cine este pentru?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Data limită este pe 2.

Dl George Sorin Botez

Păi, dacă a zis ce ați auzit?

Deci, propunere de prorogare.

Cine este pentru prorogare?

Dl Pană George

Oricum nu avem avize, așa că nu intră.

Dl George Sorin Botez

Păi s-a făcut o propunere de prorogare. Oricum nu intră. Deci, o prorogăm sau o scoatem. Cum vreți?

Atunci, să

aplicăm în mod corect regulamentul, să constatăm că, la 51, 52, 53, discuția consiliului local, Secretarul general al unității, ădinirîișh’atîv


54, fiind puse în teritoriale a comunicat să aceste proiecte nu au viză de legalitate, drept pentru,care ele nu pot fi puse în discuția consiliului.

Dna Constantin Loredana - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

Dacă-mi permiteți?

Dl George Sorin Botez

Vă rog!

Dna Constantin Loredana - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

Au fost depuse astăzi chiar înainte de ședință suplimente la raportul de specialitate comun al Direcției Relații Internaționale și Direcției Tehnic-Investiții care, cumva ajută și punctul de vedere al Direcției Juridice.

Dl George Sorin Botez

Păi, de bine ce-a ajutat-o, mi-a spus mai devreme...

Dna Constantin Loredana - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

Asta a fost ieri și între timp, am mai discutat...

Dl George Sorin Botez

Eu am discutat în secunda asta. In secunda asta nu am viză de legalitate.

Dna Constantin Loredana - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

--------------------------------------------------------------------------------------;--------------------;-----------------------------------------------------------------------------------------

In secunda aceasta nu aveți înregistrate suplimentele de rapoarte...

Dl George Sorin Botez

Doamna Secretar, am sau nu viză de legalitate a secretarului?

Dra Zaharia Mihaela

Nu au viză de legalitate aceste proiecte tocmai din aceste motive.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Și care este motivația corectă?

Dl Sicoie Florin

Dar când am votat ordinea de zi, de ce le-am votat dacă nu au viză de legalitate? Dl George Sorin Botez

Nu este nicio problemă că le-ați pus pe ordinea de zi. Problema este la momentul dezbaterii.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

S-o auzim pe doamna Secretar care este motivația de nu au viză de legalitate. Vă rog, dar tare la microfon.

Dra Zaharia Mihaela

Rapoartele negative ale comisiei 1, raportul nefavorabil al Direcției Economice și al Direcției Juridice.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Asta nu înseamnă că dacă au rapoarte negative, dumneavoastră erați obligată să nu dați viză de legalitate. Respectă sau nu respectă legea?

Dra Zaharia Mihaela

Viza de legalitate trebuie să aibă în vedere toate punctele de vedere exprimate.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Da. Și punctul dumneavoastră de vedere care este?

Dra Zaharia Mihaela

Am apreciat că nu pot fi vizate de legalitate aceste proiecte.

Dl Popa Gheorghe

Dar, în lumina celor prezentate de doamna de la Direcția Juridică, care a adus niște completări, în lumina a ceea ce a spus dânsa, considerați că vă mențineți punctul de vedere cu privire la lipsa vizei de legalitate?

Dra Zaharia Mihaela

Direcția Juridică nu și-a retras raportul nefavorabil. Deci, își menține raportul nefavorabil și cred că solicită de asemenea reexaminarea pentru a-și fundamenta punctul de vedere față de acest supliment depus, adus în ședință. Nu este înregistrat la Relația cu Consiliul Local.

DI Sîrbu-Simion Gheorghe

Doamna Secretar, am rugămintea la dumneavoastră să răspundeți în public aici și în plen dacă Ploieștiul, la clipa asta, are nevoie de grădinițe pentru copiii noștri din Ploiești sau nu?

5

Am pus o întrebare - vreau să răspundeți public, aici, dacă Ploieștiul la clipa aceasta are nevoie de grădinițe? Plătim chirii foarte mari atât la cea de pe Maramureș, celui de la Bușteni de aproape 10 ani, mai plătim și la alții. Cum vă explicați că dumneavoastră, de ieri până astăzi nu v-ați gândit să analizați foarte bine și să veniți cu poziția concretă de ce nu are viză de legalitate?

Să știți foarte supărat, nu suntem în stare să construim două grădinițe.

Are dreptate cel care a plecat. Eu nu vă jignesc, dar cel care a plecat de la ușă și a spus că dumneavoastră aveți o calitate, să știți că a avut dreptate.

Dra Zaharia Mihaela

Da, că sunt analfabetă. Mulțumesc pentru apreciere!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Eu nu fac aprecieri. V-am spus că are dreptate. Modul cum mi-ați răspuns mie, am spus, motivația pentru care nu facem grădinițe. Să-mi spuneți exact pentru ce nu facem. Ce vreți să spuneți? Că nu suntem în stare să construim, nu? De aia nu au viză de legalitate.

Dra Zaharia Mihaela

Cu privire la legalitatea proiectului, rapoartele de specialitate se întocmesc de către compartimentele de resort.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Au mai fost și alte proiecte puse în discuție care nu au avut viză de legalitate și s-a dat legalitatea aici, în ședință. Asta întreb. A venit doamna de la Juridic și a adus niște completări.

Dl George Sorin Botez

Doamna este de la Direcția Relații Internaționale.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Sau de la Relații Internationale.

9                              î

DI Ganea Cristian                                 I               2

Domnul președinte, aș dori să luăm o pauză de consultări, |oWși. ^/a,^^ ffîrfios! Dl George Sorin Botez

Supunem la vot:

Cine este pentru o pauză de consultări?     - 23 de voturi

Cine este împotrivă?                       - 2 voturi

Dacă se abține cineva?

5

Cu 23 de voturi ”pentru” și 2 voturi "împotrivă”, domnul Palaș-Alexandru Paul și subsemnatul, luăm o pauză de consultări.

Dar am o rugăminte la dumneavoastră: această pauză durează fix 10 minute, da? ***

PAUZĂ

*

Reluăm ședința. Lipsesc domnul Andrei Gheorghe, domnul Vîscan Robert, domnul Dănescu Ștefan și domnul Dinu Andrei. Suntem 23 de consilieri în sală.

Doamna secretar, vă rog!

Dra Zaharia Mihaela

Am discutat cu colegii mei, am analizat din nou raportul de specialitate al Direcției Economice. înțeleg că este nefavorabil pentru că, în acest moment, nu există prevedere bugetară. Am înțeles care este situația.

Aș vrea să-și exprime punctul de vedere dacă se va schimba raportul de specialitate al Direcției Juridice.

Dl George Sorin Botez

Dacă se va schimba? Nu-i schimbat la ora aceasta?

Dna Constantin Loredana - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

O să-l exprim în acest moment, verbal, pentru că nu am avut timpul necesar în această dimineață. Deși dumneavoastră aveți un raport nefavorabil de la Serviciul Juridic, la acest moment, revin asupra acestui raport și spun că este favorabil întrucât, între timp, am avut un supliment de la direcțiile de specialitate, Direcția Relații Internaționale și Direcția Tehnic-Investiții, cu niște clarificări care-mi erau necesare să mă pronunț strict pe temeiul juridic al celor patru hotărâri care vizează proiectele de construire grădiniță cu program normal, inclusiv branșamente-utilități, Aleea Strunga nr.2B și construire grădiniță cu program prelungit Bulevardul Petrolului.

Și spun că mă refer aici la temeiul acestor hotărâri pentru că nu mi-au fost suficiente rapoartele de specialitate inițiale și nici documentele care au stat în spatele acestora și nu înțelegeam dacă devizul general care se modifică pentru ambele proiecte se încadrează strict în limitele prevăzute de art. 71 din Ordonanța de Guvern 114/2018 și dacă se încălcau sau nu criteriile de eligibilitate.

Eu înțelegeam că modificându-se valoarea totală a proiectelor, cât și procentele de eligibilitate, consideram eu că este vorba de o încălcare a criteriului de eligibilitate.

înțeleg că, în măsura în care nu se încalcă criteriile de eligibilitate și devizele generale sunt modificate strict pe articolul pe care l-am invocat anterior, acela legat de prețul forței de muncă, atunci raportul Serviciului Juridic este favorabil.

V-am spus, există în spatele proiectului un deviz general, există o declarație înțeleg, a proiectantului, asumată și de domnul primar, care spune căvaloarea proiectului, astfel cum a fost modificată este întemeiată strict pe art. 71 din Ordonanța 114/2018 și că nu se încalcă criteriile de eligibilitate.

Eu sunt jurist și nu mă pot pronunța pe aceste aspecte.

Dacă cineva are întrebări sau dacă cineva ne poate ajuta de la Direcția Relații Internaționale sau de la Direcția Tehnic-Investiții cu mai multe clarificări.

DI George Sorin Botez

Cât a fost proiectul inițial ca valoare?

Dna Constantin Loredana - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

Nu am în față exact proiectul.

Dna Iamandi Mihaela - Director Direcția Tehnic-Investiții

Pe ambele devize generale, valoarea totală a fost mai mică cu aproximativ 1 milion.

Dl George Sorin Botez

Doamnă, am înțeles, la ora aceasta o grădiniță costă 14 milioane.

Dna Iamandi Mihaela - Director Direcția Tehnic-Investiții

Da, anterior a fost 13 milioane cu T.V.A. Această valoare inițială a crescut datorită modificării devizelor pe activități, toate listele de cantități, cu salariul tarifar minim în conformitate cu Ordonanța.

»

Dl George Sorin Botez

Stați un pic. Salariul tarifar minim este un elemente de creștere. Diferența aceasta de 1 milion, de care spuneți dumneavoastră, rezultă toată din salarii?

Dna Iamandi Mihaela - Director Direcția Tehnic-Investiții

Din Ordonanța 114.

Dl George Sorin Botez

Deci majorarea s-a făcut numai în ceea ce privește efectul salariului minim pe...

Dna Iamandi Mihaela - Director Direcția Tehnic-Investitii

...pe economie.

Dl George Sorin Botez

Când am aprobat noi devizul anterior?

Dna Iamandi Mihaela - Director Direcția Tehnic-Investiții

Nu știu să spun. Cred că în decembrie.

Dl George Sorin Botez

In decembrie care?

Dna Iamandi Mihaela - Director Direcția Tehnic-Investiții

2018. Dar, Ordonanța 114 s-a implementat la nivelul proiectelor europene conform Instrucțiunii 112/2019. Si consultantul este în sală, dacă doriți...

Dl George Sorin Botez

Nu, ne descurcăm.


Toate aceste cheltuieli privind creșterea valorii forței de îpuhcă, cheltuit forța de muncă sunt la eligibile sau la neeligibile?

;iLe cu


Dna lamandi Mihaela - Director Direcția Tehnic-Investiții^>’.z

Nu se duc nici spre eligibile, nici spre neeligibile, ele se împart conform unor calcule aritmetice. Dar, totodată s-a ținut cont de prevederile ghidului cu un cost minim de 7700 de euro/copil și având cei 120 de copii s-a făcut calculul conform clarificărilor transmise de ADR Muntenia.

Dl George Sorin Botez

120 de copii?

Dna lamandi Mihaela - Director Direcția Tehnic-Investiții Da.

Dl George Sorin Botez

La 14, 15 milioane de lei mi se pare ceva de...

Dna lamandi Mihaela - Director Direcția Tehnic-Investiții

Acel plafon de 7700 de euro/copil determină împărțirea cheltuielilor pe eligibile și neeligibile.

Dl George Sorin Botez

Doamnă, lămuriți-mă și pe mine puțin. Atât suportă...

Dna lamandi Mihaela - Director Direcția Tehnic-Investiții

Fondurile europene.

Dl George Sorin Botez

924 de mii de euro, da?

Dna lamandi Mihaela - Director Direcția Tehnic-Investitii

---—------— 1 — ■* ----------—

Da. înmulțit cu 4,7...

Dl George Sorin Botez

Mă rog, 4 milioane 300 iar 10 milioane din bugetul local?

Dna lamandi Mihaela - Director Direcția Tehnic-Investiții

Da, astea sunt condițiile.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Ieri erau 9.

Dl George Sorin Botez

Păi azi sunt 10.

Dl Palas-Alexandru Paul

Mâine câte vor fi?

Dl George Sorin Botez

Păstrând algoritmul, 15.

Dna lamandi Mihaela - Director Direcția Tehnic-Investiții

Dacă vreți un calcul exact, pot în câteva minute să vă fac un calcul exact, mă uit dacă este cu 4,8....

Dl George Sorin Botez

Nu doamnă, problema mea este alta - așa neacademic, că tot nu ne ascultă nimeni, ce mama grădiniței trebuie să fie aia de 3 milioane?


Dna Iamandi Mihaela - Director Direcția Tehnic-Investitii

-------------------------------------7-------------------------------*

Sunt niște construcții cu niște componente speciale, astfel încât consumurile energetice să fie...

Dl George Sorin Botez

Bun, acum vă întreb și eu: dacă mâine mă apuc să fac o grădiniță, eu consiliul local și nu sunt afectat de cerințele cu POR-ul, cu construcțiile acelea speciale, cu avioane, cu pistă de rachete, cu d-alea, d-alea, cât mă costă?

Dna Iamandi Mihaela - Director Direcția Tehnic-Investiții

Valoarea totală va fi aceeași cu valoarea...

3

Dl George Sorin Botez

Credeți că trebuie să fac de 7700 de euro metru pătrat.

Dna Iamandi Mihaela - Director Direcția Tehnic-Investiții


Nu, aceea este valoarea eligibilă, valoarea care....

Dl George Sorin Botez

Nu, am înțeles, dar eu vă spun că, cu 1000 de euro metru pătrat scoți mama mămicilor, mămicilor grădiniței.

Dna Iamandi Mihaela - Director Direcția Tehnic-Investiții

Nu ajungem la 1000 de euro metru pătrat pentru că, în afară de construcția propriu-zisă, mai avem niște cheltuieli legate de spațiile amenajate ...

Dl George Sorin Botez

Nu doamnă, haideți să ne înțelegem - 1000 de euro metru pătrat cu totul.

La ora asta se construiește așa - construcție metalică 210 euro/mp, construcție la roșu se face prețul materialului plus undeva la 110 euro/mp, vă spun toate... La ora aceasta, cu 550, 600 de euro îți faci la roșu ce dorești, inclusiv cu instalații. După care, urmează să încarci cu gradul de finisare pe care-1 dorești. Da?

Domnul Novac, nu-i mai dați alea pentru că vorbiți cu unul care știe piața construcțiilor, da?

La 7700 de euro, vă rog să mă scuzați, n-am auzit până acum.

Dna Iamandi Mihaela - Director Direcția Tehnic-Investiții

Sunt 7700 de euro/copil.

Dl George Sorin Botez

Și un copil câți metri pătrați?

Dna Iamandi Mihaela - Director Direcția Tehnic-Investiții

Cred că 15.

Dl George Sorin Botez

Doamnă stați puțin, 7700 de euro/copil este cheltuiala eligibilă, da?

Dna Iamandi Mihaela - Director Direcția Tehnic-Investiții

Da.

Dl George Sorin Botez

Dar cât este metrul pătrat construire pe fiecare copil la valoarea de 3 milioane de euro? Hai să ne uităm!

Dna Mihaela Iamandi - Direcția Tehnic-Investiții Nouă ne ies înjur de 700 de euro/mp.


Dl George Sorin Botez

Cum ați făcut doamnă?

Dna Iamandi Mihaela - Director Direcția Tehnic-Investitir°+^ Se împarte valoarea totală la suprafața desfășurată.

Dl George Sorin Botez

Doamnă, sunt 1670 de euro. Cum ați făcut dumneavoastră?

A zis altceva: la 120 de copii ori 15 metri, că atât a zis, pătrați, înseamnă un total de 1800 mp. 14 am zis că înseamnă 3 milioane de euro, împărțit la 1800 de metri îmi dă 1666 de euro mp. 1700 de euro mp, la ora aceasta își vinde cineva o vilă în Cotroceni.

înseamnă că ori numărul de copii nu este corect...

Dna Iamandi Mihaela - Director Direcția Tehnic-Investiții

Numărul de copii este corect dar nu ne dă decât împărțirea pe eligibil și neeligibil. Dacă împărțim valoarea totală de C+M la suprafața desfășurată și ținem cont de faptul că avem amenajări exterioare, platforme acces, platforme recreație, trotuar de gardă, pompe de căldură ...


Dl George Sorin Botez

Valoarea/copil a cheltuielii este de 25 de mii de euro. Atât îți dă 120 de copii ori 15 metri, atât îți dă în condițiile în care metrul este 1666. 25 de mii de euro de copil ori 120 este egal 3 milioane de euro. Ori 4,7 cât ați spus dumneavoastră acolo, 14.100 și dumneavoastră propuneți 14.044, pentru Dumnezeu.

25 de mii de euro pentru o grădiniță de copil? Ce este asta?

Dna Iamandi Mihaela — Director Direcția Tehnic-Investiții

Aceste valori oricum sunt niște valori...

9

Dl George Sorin Botez

25 de mii de euro cumperi o garsonieră în Ploiești. Nu este un loc într-o grădiniță pentru un copil.

Dna Iamandi Mihaela - Director Direcția Tehnic-Investiții

Eu cred că trebuie luată valoarea pe metru pătrat și dacă vreți, consultantul...

Dl George Sorin Botez

Păi este 1666, că nu-mi trebuie un consultant ca să facă o împărțire. Nu-i așa? Dar cât e? Dacă împart 3 milioane la 120 de metri, la 15 de copil, cât îmi dă?

Dl Novac Silviu - Intergroup

Domnul președinte, acele valori pe care le spuneți dumneavoastră, nu este doar C+M. Este valoarea integrală care cuprinde diverse neprevăzute, proiectare...

Dl George Sorin Botez

Păi, tocmai de aia vă zic - că dacă sunt bani publici, trebuie să am grijă de banii ăștia, nu trebuie să arunc cu ei numai că sunt publici, da?

Dl Novac Silviu - Intergroup

Aveți mare dreptate, dar numai construcția este exact cum ați spus dumneavoastră: una este 610, cealaltă este 710, cea de la Petrolului care a cerut D.S.P.-ul, nu am cerut noi, niște cerințe speciale că este lângă Bulevard.

Dl George Sorin Botez

Am picat cât de cât pe preț, da?

Dl Novac Silviu - Intergroup                                <.   '  :A' ;A

Sunteți pe acolo.                                                      '-A

Dl George Sorin Botez                                  \

Haideți să ne înțelegem, dacă eu o fac, Botez, pentru mine acasă, este între 470 și 510, dacă se face la primărie este între 750 și 810, da? Că este de la primărie.

Dl Novac Silviu - Intergroup

Un bloc de locuințe se face cu cât ați spus dumneavoastră. Prin normativele pentru grădinițe și normativele de sănătate se cer tot felul de materiale speciale, se cer acești 15mp minim/copil și atunci te duci undeva între 600 și 700. Noi avem una 610, una 710, Poștei, pe care ați aprobat-o mai demult, are 670/clădire. în acest proiect, pe lângă clădire însă, mai sunt 2 elemente. Toată amenajarea exterioară se face, toată curtea ei are și confort normativ.

Dl George Sorin Botez

Așa, și cât costă domnule o amenajare de curte?

Dl Novac Silviu - Intergroup

Toată amenajarea din curte cu tot ce înseamnă rețele, iluminat și așa mai departe vine 125 de euro/mp. Gândiți-vă cât plătiți aici pe o stradă, cu toate: asfalt, iluminat, mobilier urban, tot pe acolo sunteți.

Prețurile, mie mi-e frică că sunt chiar la limita de jos nu la limita de sus.

Dl George Sorin Botez

Adică, stai un pic, cu 3 milioane de euro nu sunt capabil să fac o grădiniță, nu?

Dl Novac Silviu - Intergroup

Din păcate, copiii noștri pot învăța la o grădiniță privată care nu are nevoie de atâtea cerințe, în schimb, când o faceți dumneavoastră, trebuie să respecte toate acele cerințe.

5

Și mai este un aspect foarte important pe care mulți poate încă nu-1 știu - Legea 372/2005, legea eficienței energetice, te obligă ca, după 2019, orice autorizație emisă, să fie emisă pentru clădiri cu zero consum energie. Așa numit zero. Și s-a emis un regulament în care spune că, pentru clădiri de învățământ, nu trebuie să depășești 1 lOkw/mp. Asta nu se poate obține decât dacă pui o pompă termică, altfel n-ai cum.

Mai spune în acea Lege 372 că orice autorizație emisă fără această respectare este nulă de drept. Această lege, a venit în 2005...

Dl George Sorin Botez

Avea un băiat mai multe pompe din astea de căldură și nu știa cui să le vândă.

Dl Novac Silviu - Intergroup

Stați așa un pic. Această lege a fost dată în 2005 în condițiile în care atunci s-a dat directiva iar la noi au fost patru amânări până acum, în România.

Dl George Sorin Botez

Vorbiți domnule cu domnul Orban că știu că e pro România. Spuneți-i că nu se poate să dăm 3 milioane de euro pe o grădiniță, că unii în 2005 au dat o lege de genul acesta.

Dl Novac Silviu - Intergroup

E Directivă europeană, domnul Președinte.

O'X

\ *


DI Ganea Cristian


Domnul Novac, vă pun și eu o întrebare, îmi cer scuze ^«fcd^tân^foi^^rile europene, uităm de ele, noi, Primăria Ploiești, dacă vrem să coS^j^^^^ffiniță identică cu asta...

Dl Novac Silviu - Intergroup

Tot atât.

Dl George Sorin Botez

Nu.

Dl Novac Silviu - Intergroup

Uitați-vă pe SICAP ce s-a scos la licitație.

Dl Andrei Gheorghe

Care este procentul dumneavoastră la o grădiniță în calitate de consultant?

Dl Novac Silviu - Intergroup

Consultant, proiectant, 7% cred.

Dl Andrei Gheorghe

Mulțumesc!

9

Dl George Sorin Botez

7% e bătut în cuie sau merge să mai negociem?

Dl Andrei Gheorghe

La fiecare grădiniță 7% aveți, da?

Dl Novac Silviu - Intergroup

Da.

Dl George Sorin Botez

Merge să mai negociem?

Dl Novac Silviu - Intergroup

Numai proiectarea, în alte părți ale Europei, este cam 12.

Dl George Sorin Botez

Am înțeles, dar noi nu prea avem cu ce să plătim gunoiul.

în alte părți ale Europei nu sunt problemele care sunt la Ploiești.

Dl Novac Silviu - Intergroup

Normativele care din păcate sunt în vigoare, atât se duc.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Contractul este între 4 si 10. De ce nu luati 4?

5                                                          9

Răspundeți la întrebarea care v-am pus-o: contractul este între 4 și 10. De ce nu ia 4 și ia maxim?

Contractul pe care l-ați încheiat. Ați câștigat licitația. Ați câștigat în 2010. Mergeți pe act adițional din 2014. De ce nu ați făcut un nou contract?

Ce nu înțelegeți? Nu înțelegeți că, contractul dumneavoastră a fost între 2010 și 2014. Din 2014 mergeți pe act adițional de prelungire.

Dl George Sorin Botez

Vă rog domnul Hodorog!

Dl Hodorog Bogdan


aA ---------------------------------------- -s.                ■ .. 5 I Aș vrea să-l întreb pe domnul consultant: nu cumva procentLildiimncavoastră'este de 10% și nu de 7? Vă rog să-mi răspundeți și mie acum. Este 10 sau 7?' Răspundeți-mi?

DI Novac Silviu - Intergroup                                       x

Este aproximativ 9 virgulă din C+M. Din C+M. Din tot proiectul este 7%. Calculați!

5

Dl George Sorin Botez

Cât ne costă doamnă o chirie? 3 mii de euro pe lună la o grădiniță?

Dna Stanciu Marilena


100 de milioane, cu teren, cu 5 grupe, grădiniță cu program prelungit.

Per copil cam 400 de lei.

Dl George Sorin Botez

Aici trebuie să facem o investiție de 25 de mii de euro/copil.

Dna Stanciu Marilena

Este foarte mult. Aceasta este părerea mea.

Dl George Sorin Botez

Domnul Novac, lăsând la o parte justificările dumneavoastră, că întotdeauna îmi place când un partener de discuție are niște justificări, sigur sunteți mult mai versat, așa cum eu sunt în ale mele, dumneavoastră în prețuri și știu foarte bine că puteți să faceți o chestie între 100 de lei si 1000 de lei să fie ok si într-o variantă si în alta, însă nu știu ce discuție ați avut dumneavoastră cu domnul primar, sunt convins că intențiile sunt foarte bune. Dar, cel puțin așa privind din afară, indiferent de ce îmi veți spune dumneavoastră, cu pompe termice și cu energie geo și cu, și cu, și cu, trebuie să recunoașteți că dacă eu mâine aș vrea, fiind în locul dumneavoastră, să vă ofertez o clădire la suprafața aceasta la banii respectivi, aveți două variante: 1 - să-mi spuneți să termin cafeaua mai repede și să părăsesc amplasamentul sau 2 - intrați într-o negociere cu mine. Dumneavoastră cu cine ați făcut negocierea ca să ajungeți la acești 3 milioane?

Dl Novac Silviu - Intergroup

Noi folosim...

Dl George Sorin Botez

Nu. Cu cine ați făcut negocierea?

Dl Novac Silviu - Intergroup

La ce? La preț?

Dl George Sorin Botez

Nu vorbesc de banii dumneavoastră. Eu am depășit momentul.

Dumneavoastră ați primit o temă de proiectare, da?

Și mai era încă o chestiune: ok, la un preț de genul acesta (cu toate că spun o mare tâmpenie, dar o spun) altceva era când eu dădeam 2% și verificarea acestei chestii o făceau cei de la fondurile europene, dar, la momentul acesta, această balanță a plății se transmite și grevează bugetul local.

Dumneavoastră nu aveți nicio treabă cu chestia asta. Noi ăștia care suntem aici, indiferent de care parte a mesei, avem următoarele probleme: numărul 1 - știți foarte bine că acești bani vor fi practic imposibil de găsit în condiții normale la Primăria Ploiești. Dacă nu câștigăm la loto, apropo, există vreun comba^mâpț .dkh jartea Primăriei Ploiești care joacă la loto? Să facem unul ca să încercătn^\p^^ije^^m bu8etul-

Și atunci se pune problema: dacă eu vă dau o temă de proiecta^Mgjbmîlion cu onorariul dumneavoastră redus, ce ați putea să faceți de banii aceștia? Ca să vedem de unde discutăm. E ca și cum eu vreau să construiesc un apartament și dumneavoastră îmi spuneți: eu nu pot să-1 fac decât așa, așa și așa și te costă 5 mii de euro/mp. Și spun: m-o costa dar nu am banii, trăi-te-ar Dumnezeu, eu vreau unul din acela mai low cost.

Dați-ne o variantă low cost.

Dl Novac Silviu - Intergroup

Dacă dumneavoastră vreți să vă încadrați într-un buget și nu puteți, pentru că trebuie redus numărul de copii. Dar, pe măsură ce scade numărul de copii, scade și cofinanțarea că e 7 mii 700 de euro/copil.

Dl George Sorin Botez

Domnule, în condițiile acestea, vă rog să mă credeți, cofinanțarea nici n-o mai bag în seamă, 4 din 14 nici nu mă mai interesează.

Dl Novac Silviu - Intergroup

Da, dar ideea este că, dacă dumneavoastră ați vrea să faceți acum pe bani proprii sau pe orice altceva, să știți că tot acolo ajungeți.

Dl George Sorin Botez

Ceea ce înseamnă că probabil așa cum nu putem să facem aeroport, n-o să putem să facem nici grădinițe de nivelul acesta.

Dl Novac Silviu - Intergroup

Dar încă o dată, Municipiul Ploiești este unul din municipiile care, de-a lungul anilor, a investit în ținerea pe linie de plutire a tuturor spațiilor de învățământ.

Dl George Sorin Botez

Corect.

Dl Novac Silviu - Intergroup

Dumneavoastră nu ați avut, față de alții care au depus proiecte, nu ați avut un spațiu atât de prăpădit ca să cereți doar reabilitare să vă încadrați în suma asta de 7 mii 700. Dumneavoastră aveți adresă de la Inspectoratul Județean Școlar care spune că aveți deficit de locuri și că aveți suprapopulare în grădinițe, că altfel, nici nu se dădea eligibil, se respingea proiectul din start. Inspectoratul Județean a spus, nu trebuie să spuneți dumneavoastră. A spus că aveți supraaglomerare în grădinițe.

Deci cumva s-a demonstrat și încă aveți aceste proiecte prioritare dacă îmi amintesc bine din 2009 din Strategie, când noi nici nu eram încă, consultanți.

Dl George Sorin Botez

A fost vreo perioadă în istoria primăriei când dumneavoastră nu ați fost consultant?

Dl Novac Silviu - Intergroup

A fost, a fost.

Dl George Sorin Botez

Nu-mi aduc aminte.

••• , 'A =5 |

•J

»!

Dl Novac Silviu - Intergroup

Dumneavoastră aveați nevoie doar de locuri noi. Sunteți dezavantajați față de c^i


T care au depus niște proiectele de vopsit 3 clase. Care 3 clase, uitați-vă ce se întâmplă cu celelalte proiecte de care I.S.U. zice că nu prea e bine, că nu respectă nortnativcle de fonduri. Asta este situația, da?

Dl George Sorin Botez

Bine, eu vă votez proiectul, dar cum să vă zic: unu la mână - sunt convins că nu vor exista banii în Ploiești. Nu vreau să se spună că mă opun acestui proiect, pentru că mi se pare de bun simț să faci o grădiniță, dar în același timp, vreau să anunț distinșii colegi din consiliu că trebuie să ne gândim la o soluție alternativă de achiziție a unor imobile aflate pe piață și de investiție în ele a unor sume care să fie comestibile.

Dar, repet: ca să nu existe probleme de natură politică, pentru că văd că este la ordinea zilei, eu voi vota acest proiect. Bineînțeles, dacă am viză de legalitate.

Vă rog!

Dl Ganea Cristian

Mulțumesc domnul președinte!

Cred că toți colegii și toți din sala aceasta suntem foarte convinși că avem nevoie de locuri pentru grădinițe și cămine. Aici suntem de acord toți.

Acum, cât costă este discutabil, pentru că la momentul acesta se construiește o grădiniță în spatele Școlii Simache, acolo la 25, școala 8, unde se construiește cu 615 euro/mp. Este adevărat, nu are bucătărie, nu are dormitor, este o grădiniță de zi, cu program normal și sunt 40 de copii.

Acum, noi am plecat pe o sumă eligibilă 2% partea noastră, 98% partea adversă, fonduri europene. încă nu am reușit în Ploiești de atâția ani de zile să ne ținem de acești 2%. Nu am reușit nici în proiectele trecute. Poate cele viitoare să fie așa.

Domnul Primar, îmi pare rău că nu sunteți aici, era foarte bine, noi suntem aici într-o capcană. Dacă nu votăm vom fi puși la zid că: ne-am opus fondurilor europene, ne-am opus creării de locuri pentru copii.

Dacă votăm, vin alții care or să spună: ați votat aia scumpă, ați făcut așa, ați dres.

Este o capcană stimați colegi! Este o capcană din care trebuie să ieșim curați.

Dl George Sorin Botez

Valabilă pentru toți, ca să ne înțelegem.

Dl Ganea Cristian

Este foarte adevărat, dar gândiți-vă un pic. Aici s-au pus întrebări. Nu pot să judec pe cineva în funcție de procentul pe care-1 câștigă. Este treaba fiecăruia.

Mai devreme am votat un proiect cu extinderea căminului de bătrâni. Fără să vă uitați în hârtii, spuneți-mi și mie cât costă și câte locuri are? Cine poate să spună?

Dna Sălceanu Claudia Pana

20 de locuri.

Dl Ganea Cristian

20 de locuri. Si ce valoare?

3

Dna Sălceanu Claudia Pana

4 milioane si...

Dl Ganea Cristian

Ia împărțiți 4 milioane la 20? Cât iese pe metru pătrat?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Tot cam atât.


Dl Ganea Cristian

Și ce are? Sunt 2 camere, 2 toalete și niște paturi. După care veniți și puneți: bucătăria, puneți baia, puneți...

Vedeți bine că sunt 15 scoli în care nu avem autorizație I.S.U. Cu toate că cineva 3                                                          5                                                                                                3

la București riscă 15 ani de pușcărie pentru un aviz de funcționare.

Noi trebuie să ne hotărâm și să încercăm să nu ne mai gândim politic. Să gândim legal doar în administrație. Lucrul acesta mă chinui de 4 ani de zile. Nu am reușit, vă spun sincer.

Nu vreau nici să vă spun să votați ”pentru„ nici să votați ”împotrivă”. Trebuie doar să găsim o cale de mijloc în care să avem și locuri pentru copii dar nici să nu ne întrebe cineva de ce am plătit atât.

Vă rog, domnul Novac!

Dl Novac Silviu - Intergroup

Aș mai vrea să mai precizez ceva, pentru că am impresia că unii dintre dumneavoastră nu au înțeles sau nu știu subiectul. Când proiectul s-a aprobat în decembrie, pentru prima dată, abia apăruse ordonanța prin care se anulau toate standardele de cost și se obligau toate AM-urile să rectifice ghidurile solicitantului și toate actele în consecință.

5

DI Ganea Cristian

Când spuneți AM-uri spuneți, că nu știu toți.

Dl Novac Silviu - Intergroup

Autoritățile de management.

Acest șapte mii șapte sute pe care-1 vedeți în ghid, dintr-un calcul simplu, 15mp/copil o să vedeți că este exact prețul din standardul de cost pentru grădinițe. Pentru grădiniță cu program normal, 400 de euro, atât era standardul de cost din 2010 anulat pe motiv exact ce vă spuneam eu - că sunt clădiri la care trebuie eficiență energetică mare și așa mai departe.

Am trimis, nu noi, dumneavoastră ați trimis 2 adrese la Ministerul Dezvoltării, la AMPOR în are ați solicitat anularea acestui prag de 7 mii 700 având în vedere această ordonanță care stabilea obligativitatea să anuleze toate standardele de cost. Ministerul Dezvoltării, AMPOR-ul nu a vrut să respecte ordonanța. De aceea suntem aici. Ordonanța abia se dăduse, noi ne așteptam că se anulează și atunci am declarat toată sumă aceea eligibilă. Așa am depus proiectul, cu suma eligibilă.

Aici este problema. Că, după aceea, ADR Sud Muntenia, neprimind niciun răspuns de la AMPOR nu a avut ce face. ADR Sud Muntenia trebuie să respecte ghidul care îl are în față.

Eu cred că ar trebui crescută presiunea dumneavoastră asupra ministerului să renunțe odată la acest standard de cost care înseamnă 410 euro/copil....

Dl George Sorin Botez

Deci, dumneavoastră discutați cu un consiliu local aici care are alte preocupări decât să crească o presiune pe un organism guvernamental.                ;

Dl Novac Silviu - Intergroup

Știu. Vă spun de unde vine această presiune.

Dl George Sorin Botez

Noi aici avem o chestiune și ne limităm la ea, vizavi de administrarea banilor acestui U.A.T. și trebuie s-o facem responsabil.

Dl Novac Silviu - Intergroup

Corect!

Dl Ganea Cristian

Dacă-mi dați voie, să mai adaug ceva. Cât de curând sau la începutul anului viitor, va veni proiectul cu străpungerea Podului înalt, pod care, chiar dacă este o cale de C.F.R., se pare că noi va trebui să-l plătim. Alți bani, altă distracție. Pentru că, așa cum la Transgaz ne-au dat cost eligibil să mutăm o rețea, rețeaua C.F.R. nu este considerată rețea pentru că ploieșteanul nu trece pe ea, nu circulă pe ea, trece pe sub ea. Și atunci trebuie s-o plătim tot noi.

Dacă facem o listă, cred că 190 de milioane acelea declarate de cineva aici în Ploiești este un pic cusut cu ață albă, să știți. Se pare că tot noi municipalitatea vom da grosul banilor. îmi pare rău, dar asta este situația și este bine s-o știm. Că așa ne batem cu pumnul în piept. Și eu am fost unul care m-am bătut cu pumnul în piept, 2%, 2%, 2%. Așa și? Și eu și colegul meu, domnul primar și domnul viceprimar Pană suntem în situația aceasta.

Domnul Președinte, vă rog frumos treceți mai departe.

Dl George Sorin Botez

Mai are cineva ceva de spus?

Dl Ganea Cristian

E bine să spuneți.

Dl George Sorin Botez

Vă rog, domnul Pană!

Dl Pană George

Mulțumesc domnul Președinte!

5                                                              9

Tot primim garanții și certitudini de la cei care sunt abilitați să ne spună că, de fapt, asta este valoarea reală a construcției. Nu știu câți dintre noi cei de la masă, colegii consilieri suntem cunoscători în domeniu sau putem să facem niște evaluări. Mie personal mi se pare enorm de scump, dar văd că nimeni nu poate să combată această cifră în sensul în care ea ar trebui să fie mai mică. Nu poate sau nu vrea. Pentru că aici este o chestiune pe care noi nu o mai putem controla la acest moment. Trebuie să mergem pe ceea ce ne spun specialiștii. Știu că e dureros dar asta este.

Pe de altă parte, cum bine ați spus domnul Președinte, nu o dată, vorbim de bani publici. Responsabilitatea, în situația noastră este una majoră. De fapt cea mai mare în contextul dat.


Nu am înțeles nici de ce s-a modificat procentul acesta de                  5 știu

cât e acolo. Nu ne spune nimeni. Dar nici nu vine altcineva să ne                 buie


să fie. Poate că era un alt procent. Să ne limităm să credem sau să îricbrcăm să,înțelegem faptul că asta este. Nu aveți încotro, asta este, nu mai este 2%, este 66%.Niiavem pe cineva care să ne spună că ar putea fi și un alt procent.

A

încă o dată ni se induce și ni se forțează intenția de vot prin a ni se spune, pe fond, că nu avem încotro. Asta e, dacă nu vreți, nu faceți.

Pe de altă parte, eu nu am înțeles nici chestiunea legată de girul juridic al acestei spețe. Mă uit pe argumentația Direcției Juridice de ieri, pe care, foarte detaliat a prezentat-o și în scris și în ședința operativă de ieri și acum văd că, pe parcursul a circa 15 minute, s-a schimbat total. Nu știu, aș întreba-o pe doamna care a redactat documentul: acum nu mai este o modificare substanțială a criteriului de eligibilitate? Văd că foarte brusc v-ați reorientat asupra justeței din punct de vedere juridic a acestei abordări.

Pe de altă parte, dacă aveți documentul din cursul dimineții, mă așteptam la un raport scris. Ați susținut ceva verbal în fața consiliului, nu zic că la un moment dat veți retracta, nu mă gândesc la asta, dar totuși...

Dl George Sorin Botez

Am mai avut cazuri.

Dl Pană George

Foarte bine ați precizat.

Totuși, când abordezi un proiect de hotărâre de o asemenea însemnătate, ceea ce rămâne este scris. Să ne înțelegem. Nu știu de ce nu ați redactat un alt raport sau de ce nu v-ați precizat poziția printr-un alt document raportat la acest document de care vorbeam. Ați argumentat atât de bine că nu este legal și avizați nefavorabil și acum, în 10 minute, ați argumentat în nu știu câte fraze, nu total coerent juridic, să spun așa, și acum spuneți că este bine.

Si pe final, cu totii știm si cu totii ne dorim să construim, da? în situația de fată vorbim de grădinițe. Toată lumea știe că avem această nevoie. Și voi rezuma: avem nevoie și sunt convins că toți consilierii vor să facem acest lucru. Dar, ni se impune un preț, ni se impune un procent, aceste lucruri nu sunt combătute nicicum altfel, avem o viză juridică dată pe fugă, în 5 minute ați schimbat raportul juridic și nu avem o poziție clară a Secretarului primăriei privitor la viza de legalitate și la legalitatea acestui proiect.

Doamna Secretar, nu vă supărați pe mine, dacă dumneavoastră dați viza de legalitate raportându-vă doar la rapoartele celorlalți, eu zic că sunteți într-o mare eroare. Viza de legalitate o dați prin prisma a ceea ce constatați dumneavoastră, nu a ceea ce vă spun alții. Că de asta sunteți secretarul primăriei și de asta gestionați și girați această funcție la acest moment. Legalitatea pe care dumneavoastră o dați este cea mai înaltă, să-i spunem viză, pe care o puteți da pentru un proiect, pentru că noi cei care votăm, votăm oportunitatea, să ne înțelegem.

Ca atare, dacă reușiți să explicați, doamna de la Direcția Juridică și cu atât mai mult, dacă Secretarul primăriei confirmă că este legal, atunci eu sunt dispus să votez această hotărâre.

fi .<r r ?-.- ■

Mulțumesc!                                                  fjeEji

Dna Constantin Loredana - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte


Dacă-mi dați voie, mi s-a spus că raportul nefavorabil de ieri a fost explicat amănunțit iar revenirea de astăzi a fost așa cumva făcută pe fugă. Aș dori-să reiau ceea ce am spus astăzi, pentru că într-adevăr nu este scris și trebuie să se înregistreze...

Dl Pană George

Nu doamnă, aș vrea să fie scris, să ne înțelegem. Și sunt convins că toți colegii vor acest lucru pentru că ce spuneți se consemnează, se înregistrează, dar un raport scris care poartă o ștampilă a primăriei este un raport care rămâne ca un document de acum încolo întotdeauna. Și poate că vă veți fundamenta acest raport nu prin cele câteva fraze pe care le-ați avut astăzi.

Dna Constantin Loredana - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

Aș vrea să aveți în vedere că ceea ce am spus astăzi și raportul favorabil de astăzi se referă strict la temeiul legal invocat în toate cele 4 proiecte de hotărâri.

Eu sunt doar jurist, nu sunt economist, nu sunt inginer. Raportul nefavorabil de ieri a avut în vedere faptul că nu m-am lămurit în urma documentelor care stau la baza proiectului de hotărâre, în sensul că nu am putut să văd dincolo de acel deviz, de unde vine diferența foarte mare a cheltuielilor neeligibile. Credeți-mă că nu am dormit nici noaptea gândindu-mă la ceea ce trebuie să semnez.

Dar, ceea ce vă spun acum este că, eu îmi fundamentez raportul favorabil la acest moment strict la condiția ca modificarea devizelor generale care înseamnă această creștere a valorii ambelor proiecte să aibă în vedere prevederile articolului 71 din Ordonanța 114/2018.

9

Deci, consider că acest proiect este favorabil în măsura în care această creștere este rezultatul strict al prețului forței de muncă și de asemenea nu se încalcă criteriile de eligibilitate.

Dl George Sorin Botez

Dar ați constatat dumneavoastră sau v-a spus cineva?

Dna Constantin Loredana - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

Nu pot să constat eu.

Dl Pană George

Cum ați apreciat că nu se încalcă? V-ați raportat la 114 și ați spus că dacă acesta este singurul temei, din punctul dumneavoastră de vedere este ok și partea a doua a discuției este dacă această raportare la 114 încalcă criteriile de eligibilitate.

Cum ați ajuns la concluzia că nu s-au încălcat aceste criterii? Prin cuantum, prin procedură, prin valoarea..., cum ați măsurat?

Dna Constantin Loredana - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

Nici nu am cum să măsor, asta vă și spun. Eu vă spun că avizul meu este favorabil doar cu condiția să se respecte acestea, dar în aceste limite pe care eu nu le pot cuantifica.

Dl George Sorin Botez

îmi cer scuze, ați lucrat înainte aici în primărie?

Dna Constantin Loredana - Serviciul Juridic-Contencios. Contracte

Da.

Dl George Sorin Botez

Bun. Probabil că sunteți sau nu familiarizată cu...

Dna Constantin Loredana - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

Mă întrebați acum dacă eu consider că sunt încălcate aceste criterii? Eu nu pot să verific.

Dl George Sorin Botez

Cred că nu ne înțelegem sau cred că nu înțelegeți dumneavoastră misiunea sau poate o înțelegeți dar o înțelegeți altfel.

Dumneavoastră nu trebuie să luați de bun ceea ce vă spune unul sau altul sau o declarație a unuia de la un compartiment sau altul. Aceasta este o problemă pe care trebuie s-o treceți dumneavoastră prin filtrul gândirii dumneavoastră și printr-o argumentație. Nu să spuneți, și aici sunt perfect de acord cu domnul viceprimar, întâmplător amândoi practicăm aceeași meserie ca și dumneavoastră și avem o viziune, poate după 30 de ani de zile de activitate, împlinite pe 15 octombrie anul acesta, o văd un pic altfel și încercați să valorificați ceea ce vă spun.

Dumneavoastră nu trebuie să dați un aviz raportat la ceea ce vă spune altul ci trebuie să spuneți și eu vreau să văd acolo pentru că eu votez, da? Este angajată răspunderea mea și averea mea, nu a dumneavoastră acolo. Și libertatea noastră și onoarea noastră și tot ceea ce vreți dumneavoastră. Să spuneți - urmare a analizei personale, am constat următoarele...

Pentru că eu nu am niciun motiv să cred pe cuvânt pe cineva de la Direcția Relații Internaționale. Nu am nici motive să-l contest, dar trebuie ca dumneavoastră, că pentru asta sunteți plătită, să aveți un punct de vedere personal. Și nu să spuneți - punctul meu de vedere este că în condițiile în care altul își asumă responsabilitatea, eu nu-mi asum responsabilitatea, da? Pentru că tradus asta este. Iar, mai departe, punctul dumneavoastră de vedere, modalitatea de a evalua chestia asta este transmisă la doamna Secretar care spune: „dacă Economicul zice nu, dar colega de la Juridic zice da pentru că a mai primit o jumătate de hârtiuță de la Relații Internaționale, băi fraierilor, ia votați voi 14 milioane”.

Pentru că nimeni până acum, nimeni sub nicio formă nu a reușit să explice de ce acest proiect, din 2% contribuția municipiului a ajuns la 70% contribuția municipiului. Nu mai vorbesc de valoare. Valoarea-i ca valoare. Vine domnul Novac și ne spune: „uite care-i treaba, aici e ca la Gostat, acesta-i preț fix. Dacă vrei să cumperi bine, dacă nu vrei să cumperi, să fii sănătos. Eu nu am ce să fac”.

Dar, mai departe? Spuneți-mi dumneavoastră. Am auzit de la doamna Iamandi că diferența de preț generată de Ordonanța 114 este de 900 de mii. Așa mi-a spus, din 14 milioane, 900 de mii. Spuneți-mi și mie cum s-a ajuns de la 2% la 70%?

Dna Constantin Loredana - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

Asta nu vă pot spune eu.

Dl George Sorin Botez

Tocmai asta este cheia soluției. Da doamnă, ia spuneți.

Dna Marin Teodora - Administrator Public

Pentru depunerea acestor proiecte pe Axa 4 au fost elaborate niște ghidurf In ghidul specific, costul estimativ, ceea ce vă spunea domnul consultant este .7 mii-700 de euro...

Dl George Sorin Botez

Nu costul estimativ este 7 mii 700 de euro, ci costul pe care-1 decontează ei este 7 mii 700 de euro.

Dna Marin Teodora - Administrator Public

7 mii 700 din care 2% Primăria Ploiești și 98% A.D.R.-ul, fonduri europene.

Deci ei clar, atât decontează. Faptul că noi am făcut o construcție modernă cu un preț care este, la vremea respectivă, prețul pieței de construcție, asta a dus la mărirea părții neeligibile. Pentru că ei nu decontează decât 120 de copii înmulțit cu 7 mii 700 de euro...

Dl George Sorin Botez

Prețul pieței este același preț care, la noi la asfaltări era 5 lei și Consiliul Județean făcea cu 1 leu jumătate? Este același preț al pieței?

Dna Marin Teodora - Administrator Public

Acesta este prețul pieței.

Dl George Sorin Botez

Care piață? Piața din Germania, din Austria, de unde e?

Dna Marin Teodora - Administrator Public

Domnul viceprimar Ganea a spus că C.N.I.-ul face tot în municipiul Ploiești o grădiniță cu 615 euro/mp iar aici prețul este de 610 euro/mp. Diferența este din dotări, din pompele de căldură, care una este să ai instalație de încălzire, să te racordezi la o instalație de încălzire si alta este să achiziționezi.

5                                          3                                                      3

Eu v-am răspuns la întrebarea de ce au crescut cheltuielile neeligibile.

Dl George Sorin Botez

Păi de ce au crescut?

Dna Marin Teodora - Administrator Public

A.D.R.-ul decontează decât cheltuielile ...

Dl George Sorin Botez

Dar atunci când am aprobat cu 2% deconta?

Dna Marin Teodora - Administrator Public

Atunci când am aprobat cu 2% era aceeași situație. A.D.R.-ul nu a spus niciodată când s-a depus proiectul „nu-1 depuneți dacă depășiți această sumă de 7 mii 700 înmulțit cu numărul de copii, pentru că vi-1 respingem”.

Dl George Sorin Botez

Si noi ce am votat atunci doamnă?

5

Dna Marin Teodora - Administrator Public

12 milioane de lei dintre care a fost depus ca fiind cheltuială eligibilă dar nu a fost aprobată ca și cheltuială eligibilă.


Dl George Sorin Botez


AVA- v/.


Spuneți doamnă așa - noi prima dată când am fost băieți deșteptam spuș^Șk^ 12 milioane, dă-o frate pe 12 milioane că noi dăm 2% ...” și acum au zis „stai așâ^ifVpic că nu-i așa, 4 milioane sunt eligibile, din alea 4 milioane voi dați 2%, noi dam 98% iar diferența de la 4 milioane la 14 milioane o plătiți voi”.

Dna Marin Teodora - Administrator Public

Tocmai din acest motiv au fost întocmite aceste proiecte de hotărâri.

Dl George Sorin Botez

Mie îmi miroase un pic a combinație chestia asta.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul Președinte, dacă-mi permiteți!

Dl George Sorin Botez

Vă rog!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumesc!

3

Am constatat că cel care a propus o pauză de consultări a fost binevenită pentru că, după consultări, discuțiile au fost toate constructive.

Vreau să pun două întrebări: colegii mei l-au întrebat pe domnul consultant, domnul Andrei „cât este partea dumneavoastră?”. Unul a zis 7%, celălalt i-a spus 10%.

Măi oameni buni, trebuie să ne spună exact domnul consultant câți bani ia. Dacă ia 10% din 14 milioane, ia 1 milion 400, din celălalt, 13 milioane 800 ia încă o dată 1 milion 380, ia vreo 2 milioane 800. Ia o grădiniță de la noi. Cu banii ăștia putem face o grădiniță, vă asigur eu, fără probleme.

Domnul consultant, cum v-ați permis dumneavoastră la doi consilieri să dați două răspunsuri halucinante? Aveți impresia că noi suntem aici veniți că am vrut noi să venim în consiliul local?

Dl Novac Silviu - Intergroup

Păi, dacă vă referiți la 14 milioane, este 7%, dacă vă referiți doar la ... este 10%.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Acum întrebarea mea este, spuneți-mi, banii ăștia când îi luați dumneavoastră? Dacă noi nu aprobăm azi, intrați în posesia acestor bani? Nu luați banii?

Doamna director economic, o întrebare acum pentru dumneavoastră. Ascultați-mă cu mare atenție: chiar aș dori să aud punctul dumneavoastră de vedere vizavi de actul adițional, că am înțeles că nu mai are contract la ora aceasta domnul consultant cu noi, vizavi de modul dânsului de a se prezenta în ședință și a spus că poate lua acești e A                                                                                                                                                                                                         J

bani. In 2010, când a făcut contractul cu consiliul local, am citit acel contract și bine că sunt azi aici să spun colegilor mei, în acel contract spunea că nu ia banii înainte ca acum. Spuneți-ne dumneavoastră cum s-a ajuns la acest lucru?

Mulțumesc foarte mult!

Dl George Sorin Botez

Ce scrie în actul adițional?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică L

Se obțineau banii la obținerea finanțării. Acum se obțin și până-n oljjffibrea

finanțării.

9


Dl George Sorin Botez

Stați așa, regula a fost că, și asta o știam de când hăul, că acest onorariu pentru consultanță și eventual proiectare se achită numai în situația în care proiectul este finanțat și începe execuția lui, corect? Inițial.

Și acum dumneavoastră îmi spuneți că cineva, nu știu cine, a încheiat un act adițional prin care banii ăștia se iau oricum?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Asta am înțeles si eu.

9                5

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Aveți documentul în fată, cititi din document.

9                                                            9    ~             9

Dl George Sorin Botez

Asa e?

5

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Asa e.

5

Dl George Sorin Botez

Adică noi, dacă astăzi votăm asta și nu se face suntem buni de plată, nu?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Să vă contrazică juridicul dacă....

Dl George Sorin Botez

Vă întreb eu pe dumneavoastră. Lăsați că-i întrebăm și pe ei.

Dacă noi astăzi votăm asta și constatăm că nu vom avea cele 10 milioane necesare ca să facem grădinița, trebuie să găsim 7% din valoarea proiectului ca să plătim serviciile consultantului, corect?

Pe mine m-ați pierdut. Nici nu știu ce să mai zic.

Așa e, cum se spune? Că dacă eu voi vota asta, stabilesc că Primăria are de dat în secunda aia 7%? Indiferent dacă se face sau nu obiectivul?

Dna Constantin Loredana - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

Nu știu să vă răspund la întrebare.

Dl George Sorin Botez

Nu, eu am întrebat, nu vreau să iau o decizie...

Eu sunt un pic dat peste cap de chestia asta.

Dl Mateescu Marius

La care etape vă referiți când spuneți că se dau banii pentru anumite etape? La ce etapă s-a ajuns?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Venim cu contractul, cu actele adiționale și citim pe fiecare în parte.

Dl Mateescu Marius

Cel mai bine.

'L / O

# cj7 7 Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică


Ne spune juridicul dacă-i legal, nu-i legal, cine a semnat răspufidC sjîncheiat subiectul.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Domnul Președinte, dacă-mi permiteți o întrebare: a existat o cerere expresă din partea administrației publice locale sau ghidul a impus această soluție extrem de scumpă privind modul în care se încălzește clădirea?

Dl George Sorin Botez

A spus că în ghidul respectiv a existat o cerință legată de pierdere zero de temperatură și asta presupune o încălzire de genul acesta și niște materiale speciale pentru izolare. Aceste materiale speciale, eu le știu că, la un moment dat, când mi-am făcut casa, îmi fuseseră și mie ofertate. Vă spun că acele materiale, raportat la cât scade costul se...

Dl Palaș-Alexandru Paul

Amortizează în vreo 30 de ani.

Dl George Sorin Botez

Undeva între 18 și 22 de ani în funcție de ce ai pe acolo.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Și dacă nu respectam această cerință, proiectul nu era eligibil?

Dl George Sorin Botez

Da. Dar în schimb, nu-1 făceai cu banii aceștia, îl făceai cum spunea și domnul Sîrbu...

Dl Ganea Cristian

Acum am înțeles că dacă nu folosești materialele acestea nu primești autorizație.

Dl George Sorin Botez

Bun, dar dacă eu iau un imobil mai vechi și-l reabilitez, nu am nevoie de aceleași condiții.

Dl Novac Silviu - Intergroup

Toate clădirile publice care se reabilitează ...

Dl George Sorin Botez

Lăsați domnule, că aceasta este o normă care, din punctul meu de vedere, nu are niciun fel de eficiență în România. Poate mai vorbim și noi. Nu facem presiune pe ăia 7 mii 700, poate face presiune pe ceilalți să scoată tâmpeniile astea și să lase administrațiile locale să funcționeze pe 2 lei ăia care-i au.

Dl Bolocan Iulian

Domnul președinte, se vehiculează mai multe variante. Spune ceva de 7, 800 de euro/m.

Dl George Sorin Botez

Nu, nu ați înțeles. Hai că explic eu acum. Ai un proiect mare. în acest proiect mare, ai construcții plus montaj și separat ai dotările și alte lucrări. Construcțiile plus montaj zice că sunt evaluate la 650 de euro. Diferența până la 1.700 de euro sunt accesorizările. Deci facem de 600 construcții si de 1.100 accesorizări. Construcții

5         5                                                                                                     9


montaj înseamnă clădire la roșu. După care trebuie să încep s-o [îmbrac cu materiale foarte scumpe, trebuie să fac niște sisteme de încălzire enorm de scumpe...    -

Dl Palaș-Alexandru Paul                                           y*

Care au un cost de întreținere enorm de mare.

Dl George Sorin Botez

Enorm de mare și nu prea are cine să facă mentenanță, decât una, două firme în țară. Și vă spun exact și cine are pompele astea și pe unde le-a mai băgat pentru că ni s-au mai înghesuit și în alte proiecte, niște pompe de genul acesta și în niciun caz aceste pompe nu înseamnă vârful de tehnologie în această materie. Ca să ne înțelegem.

Și atunci, pentru că mi se condiționează să am cu pompa asta, sunt undeva 10 pompe care trebuie să fie vândute, prețul se duce la mama dracului pentru că tară ea nu ai cum s-o iei și uite cum un proiect de 5 milioane ajunge 14 milioane.

Cam asta este toată treaba.

Dl Novac Silviu - Intergroup

Pompa efectiv costă 20 de mii de euro, costă foarte mult puțurile.

Dl Minea Constantin Gabriel

Da, dar pompa de aer nu poate fi folosită în locul celei de foraj? Eu unul personal am renunțat la cea pe foraj când am văzut costurile și ce înseamnă. Orice om normal își pune din aia.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Stimate domn consultant, dacă am face o grădiniță pe costul nostru, pe banii noștri și ne-am încadra undeva la jumătate de preț dar pe sistemul de încălzire clasică, ar fi posibil acest lucru?

Dl Novac Silviu - Intergroup

Asta spuneam: conform Legii 372, trebuie să faceți ...... care se aplică pentru

orice clădire publică care se face după 31 decembrie 2018. Dacă nu este...O, autorizația este nulă de drept.

Ce înseamnă asta: o clădire pe care o faceți dumneavoastră, izolând-o fără să duceți costurile foarte mult, adică în zona lui 600 și un pic, nu va fi .... zero pentru că ea va funcționa din sistemul public de încălzire... și atunci trebuie să pun ceva, o sursă de energie regenerabilă ca să scad cât pot de mult....

Dl George Sorin Botez

Domnul Novac, dumneavoastră știți ce faceți acum? Dumneavoastră sunteți vânzător de Tesla electrică ultimul tip și eu îmi strâng banii cu colegii să ne luăm un Logan. Și nu am bani nici de Logan-ul acela că trebuie să fac credit la bancă. Și-l mai vreau și bleu.

Dl Mateescu Marius

Nu vă supărați domnul consultant, când a apărut Directiva europeană?

Dl Novac Silviu - Intergroup

în 2003 a apărut Directiva europeană, a fost armonizată în legislația noastră în 2005 și s-au dat de atunci 4 termene de amânare.

Dl Mateescu Marius

Și din 2005 tot ce s-a construit în România este conform acestei tehnologii?

Dl Novac Silviu - Intergroup


-A \ Viț

-------                                    ----------------- ------ ■' «ii ‘             :                 *

S-a dat mereu amânare, 4 s-au dat la număr și acum nu se mai da amânar^, DiĂ,3 1 decembrie 2018 a intrat în vigoare Legea 372.

Dl George Sorin Botez

Doamna Secretar dorește să ne spună ceva. Să ascultăm cuvântul legii. ”

Dra Zaharia Mihaela

a                 -------77-----------

In urma discuțiilor care au avut loc în această ședință îmi mențin propunerea de trimitere spre reexaminare a acestui proiect. Vă rog să supuneți la vot.

Dl George Sorin Botez

Ati auzit tot ce ati avut de auzit.

9                                              9

De 14 milioane mie mi se pare cam scump să facem politică. Haideți să fim raționali, să dăm o declarație comună că acest oraș are nevoie de grădinițe și le vrea a fi făcute, dar în același timp, vă rog să fim responsabili față de banul public și să găsim și variante alternative sau cel care a fundamentat această propunere să ne demonstreze că este oportun să cheltuim atâția bani pentru o chestiune care nu se știe dacă se va realiza.

în același timp, aș vrea ca însoțitor la aceste proiecte de hotărâri să văd și actul adițional încheiat de domnul primar cu consultantul prin care, în situația în care acest proiect nu se implementează, onorariul este zero. Altfel vom aproba acest proiect, nu-1 vom face, știți foarte bine că nu-1 vom face în condițiile acestea pentru că nu avem de unde să-l facem și vom fi buni de plată dacă nu 7, dar un 3 sau 4 % sigur.

Și doamna director, am rugămintea să puneți în prima ședință, indiferent că este ordinară sau extraordinară, la dispoziția tuturor consilierilor locali câte o copie a acelui act adițional la care ați făcut referire. Pentru că, dacă așa este, este o problemă care vizează patrimoniul municipiului, acolo unde noi avem de luat hotărâri. Și eu sper ca modalitatea dumneavoastră de interpretare, repet, nu mi-o luați în nume de rău, să fi fost eronată. Pentru că dacă dumneavoastră îmi spuneți mie chestia asta, înseamnă că noi de ani sau de luni de zile suntem induși în eroare pentru că am știut personal și cu ceilalți colegi că aceste sume se vor plăti doar dacă se obțin sumele pentru finanțare. Și domnul Sîrbu a fost primul care a pus această problemă.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Am pus-o pentru că mi s-a adus în pauză la cunoștință lucrul acesta. Nu am știut. Era normal să întreb.

Dl George Sorin Botez

Propun spre refundamentare, la propunerea doamnei Secretar, întoarcerea la inițiatori pentru refundamentare. Iar la vot, dacă va fi să mai intre la vot, să vedem actul acela adițional pe care l-ați evocat dumneavoastră și încă un act adițional prin care se revine la situația anterioară. După care vom analiza de ce și în ce condiții s-a încheiat actul adițional pe care dumneavoastră l-ați evocat. Iar dacă așa este, vreau să vă spun că problema este de-a dreptul penală. Mi se părea normal ca acest act adițional să fie trecut și el la rândul lui prin consiliul local, întru-cât consiliul local a fost cel care a aprobat contractul de consultanță care s-a făcut în legătură cu toate aceste proiecte.

Aștept acel act. Sper din tot sufletul să vă fi înșelat.

Supun la vot ca proiectele numerele 51, 52, 53, 54 să fu pentru refundamentare:

Suntem 24 în sală.

Dl Popa Gheorghe

/ U- u ■'

e restituite inițiator

W J ... u f

'U:          '-V

z / ■ r , . c

Vz

Ce să votăm dacă nu are viză de legalitate?

Dl George Sorin Botez

Am făcut o propunere, având în vedere urgența, de întoarcere pentru refundamentare.

Cine este pentru?        - 14 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

DI Popa Gheorghe

Nu participăm la acest vot.

Dl George Sorin Botez

14 voturi ”pentru” retrimitere în vederea refundamentării.

Trecem la punctul 55 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere Spitalul de Pediatrie Ploiești” Ploiești, str. Mihai Eminescu nr. 4 - 6 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Claudia Oana Sălceanu, Robert Ionuț Vîscan, Ștefan Dănescu, Marius Nicolae Mateescu, Iulian Bolocan si Sorin Văduva.”

5

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 24 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 56 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Ridicare restricție de construire și modificare regim de aliniere” Ob. secundar: amplasarea unui spațiu comercial și a unei locuințe de serviciu Strada George Coșbuc nr. 7, Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Iulian Bolocan, Ștefan Dănescu și Sorin Văduva.

Discuții?

5

Vă rog, domnul Ganea!

Dl Ganea Cristian

Nu știu despre ce este vorba. Să-mi explice și mie cineva.

Dna Herția Cristina - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană

Exact ce scrie.

Dl George Sorin Botez

A, credeam că este altceva.

Dl Ganea Cristian

Dacă este "exact ce scrie” sunt împotrivă.

Dna Herția Cristina - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană

Are vot în unanimitate la comisia de urbanism.


Dl Ganea Cristian

Mulțumesc frumos de răspuns!

Dna Hertia Cristina - Direcția Generală de Dezvoltare UrbanăTTT -----------.      ------------------------- ---------------------------------------------------------------------- i. >

Vedeți să nu confundați adresa. Știți dumneavoastră ceva dar nu la numafttT 7. Există niște probleme cu un imobil, dar nu la numărul 7.

Dl George Sorin Botez

Doamnă v-a întrebat despre ce este vorba acolo?

Dna Herția Cristina - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană

Există niște probleme cu un imobil...

Dl George Sorin Botez

La acest imobil?


Dna Herția Cristina - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană

Nu.

Dl George Sorin Botez

Vorbim despre acest imobil.

Dna Herția Cristina - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană

Cred că domnul Ganea are niște informații că există niște probleme la un imobil...

Dl George Sorin Botez

Despre ce este vorba aici?

Dna Herția Cristina - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană

.. .dar nu la numărul 7.

Dl George Sorin Botez

Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 12 voturi "pentru”, 3 voturi "împotrivă” și 9 "abțineri” proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

Trecem la proiectele suplimentare de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către municipiul Ploiești a Bazei sportive, proprietatea S.C. Petrotel Lukoil S.A. situată în Ploiești, str. Mihai Bravu nr.241 - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea și de consilierii Ștefan Dănescu, Claudia Oana Sălceanu și Constantin Grigore.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

14 voturi ”pentru”, 2 "abțineri”, 8 "împotrivă”.

Din câte știu nu a trecut, nu?

Dra Zaharia Mihaela

Nu.

Dl George Sorin Botez

Să vedem și voturile, cine, cum a votat.

Cu 14 voturi "pentru”, 8 voturi "împotrivă” ale consilierilor Răcășean Florica, Frusina Vlad, Marcu Valentin, Bolocan Iulian, Popa Gheorghe, Băzăvan Larisa, Staicu

/'7  ■-

Zoia și Sîrbu Gheorghe și 2 "abțineri” ale consilierilor Grigore Constantin și Sicoie Florin proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.                         v&Ș '

Vreau să mulțumesc colegilor pentru acest vot. Tocmai am pierdut obază sportivă necesară desfășurării activității. Probabil că asta vine în contrapartida^ nu am fost de acord să cheltuim iresponsabil 14 milioane de lei. Atunci când era vorba de 14 milioane de lei a fost opoziție, atunci când era vorba cu 600 de mii să achiziționăm o bază sportivă, nu se poate.

Mulțumesc mult!

5

***

Trecem la punctul suplimentar 3 "Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Liceului Tehnologic „1 Mai” Municipiul Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Andrei, Claudia-Oana Sălceanu, Gheorghe Sîrbu-Simion și Zoia Staicu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 24 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

*

Doamna Crăciunoiu, am o rugăminte. Nu vă cer actul acela până la prima ședință, vă rog să mi-1 dați în regim de urgență pe mail-ul officera avocatbotez.ro. Dacă și alți colegi doresc, să lase mail-ul domnișoarei. Vă rog în termen de maxim 24 de ore să-l am. Stiti la ce mă refer, da? Mulțumesc!

Și vă rog frumos, în spatele actului adițional dacă există vreo aprobare a cuiva vizavi de asta.

Domnul Hodorog spune la toți consilierii. Trimiteți la toți consilierii, mai puțin la domnii de la P.N.L. care bănuiesc că dacă primesc asta o să-l supere pe domnul Primar. Mie și domnului Hodorog sigur.

Dl Popa Gheorghe

Domnul Pereședinte, faceți afirmații referitor la colegii dumneavoastră nu la colegii de la P.N.L.

Dl George Sorin Botez

Eu am fost în P.N.L. când dumneavoastră erați P.D.L.-ist de frunte.

Dl Popa Gheorghe

Am înțeles, acuma v-ati schimbat.

Dl George Sorin Botez

S-a schimbat că a murit P.N.L.-ul și l-ați cumpărat dumneavoastră.

Dl Popa Gheorghe

Mult succes!

Dl George Sorin Botez

Să fiți sănătos!

J

Trecem la punctul suplimentar 4 "Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești pe anul

V’.

1 <r '■ ig jl 2019 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii PauioPa.laș/^d^Xan^u, Gheorghe Andrei, Claudia-Oana Sălceanu, Gheorghe Sîrbu-Simion și

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre: S-a procedat la votarea electronică a proiectului. Cu 24 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul suplimentar 5 "Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 214/2015 privind reglementarea unor activități desfășurate de Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 249/2019 - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.”

Avem un amendament de la comisia 7, domnul Popa vă aduceți aminte, am zis să treacă 313 ca să apară că nu este nou.

Ca să înțeleagă toți colegii, nu s-a făcut referire la o anumită hotărâre care era necesar a fi menționată.

Supunem la vot amendamentul:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

Cu 24 de voturi "pentru”, amendamentul a fost adoptat.

*

Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre în totalitate:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 24 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul suplimentar 6 "Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea apartamentului nr.l din imobilul situat în Ploiești, str. Romană nr. 43 - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog."

Propun varianta cu neexercitarea.

Supunem la vot această variantă, să nu exercităm dreptul de preemțiune:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

Cu 24 de voturi "pentru”, rămâne în această variantă.

*

Supunem la vot proiectul:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 24 de voturi "pentru", proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul suplimentar 7 "Proiect de hotărâre privind actualizarea evidenței platformelor gospodărești si a terenurilor aferente - inițiat de Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Mari Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

f ..             ~ ■ '

loMcolae Mateescu,

■ ' r


Cu 24 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul suplimentar 8 "Proiect de hotărâre privind înstrăinarea prin vânzare către domnul Gogulescu Aurelian Nicolae a suprafeței de teren de 58,94 m2 indiviz din 78 m2 situată în Ploiești, str. Costache Negri nr. 1, cu nr. cadastral 145416, Carte Funciară 145416 - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Robert Ionuț Vîscan, Marius Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 23 de voturi "pentru” și 1 "abținere” a domnului consilier Sîrbu-Simion Gheroghe, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul suplimentar 9 "Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.440/31.10.2019, privind rectificarea Listei de investiții aferentă împrumutului contractat de municipiul Ploiești de la B.C.R - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dl Ganea Cristian

Să-mi explice și mie cineva despre ce este vorba.

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

A "                                                                             *

In cadrul aceleiași sume modificăm între două obiective de investiții.

Dl Ganea Cristian

Care? De unde, unde?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Are anexă lista de investiții.

Dl Palas-Alexandru Paul

De pe Libertății 2 se iau banii și se duc la grădinițe.

Dl Ganea Cristian

Care grădinițe?

Să nu fie cele de mai devreme, că nu am rezolvat nimic.

Dl George Sorin Botez

Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 23 de voturi "pentru” și 1 "abținere” a domnului consilier Botez George Sorin, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

•kitic

Trecem la punctul suplimentar 10 "Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SPITALULUI DE PEDIATRIE PLOIEȘTI pe anul 2019 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu și Zoia Staicu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre: S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 23 de voturi "pentru” și 1 "abținere” din greșeală a domnei coK^^F^d©ânu Claudia Oana, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Nu avem voie să reluăm votul. Este interzis prin regulament.

Trecem la punctul suplimentar 11 "Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Ploiești pe anul 2019 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Domnul Palas!

5

Dl Palaș-Alexandru Paul

Propun două amendamente. De la fondul de rezervă luăm 90 de mii de lei și îi ducem la capitolul ”cultură, recreere și religie” la susținerea cultelor pentru Parohia ”Maica Precistă”.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot amendamentul:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 1 vot

Cu 23 de voturi ”pentru” și 1 ”abținere” a doamnei consilier Băzăvan Larisa, amendamentul a fost adoptat.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Cel de-al doilea amendament, de la total prestări S.G.U., capitolul ”locuințe, servicii” luăm 150 de mii de lei pe care îi ducem la capitolul 8402 "servicii mobilitate și trafic urban”. Practic banii aceștia tot la S.G.U. vor ajunge, dar...

Dl George Sorin Botez

Pe alt capitol.

Dl Palaș-Alexandru Paul

A

Banii aceștia sunt pentru marcaje. încadrarea lor a fost greșit făcută de la bun început.

Dl George Sorin Botez

*

Au plecat domnul consilier Ganea Cristian și doamna consilier Dragulea Sanda. Suntem 22 de consilieri prezenți.

*

Supunem la vot amendamentul:

Cine este pentru?        - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

Cu 22 de voturi "pentru” amendamentul a fost adoptat.

*

Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre: S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 22 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat. ,.5

/'             .3. jir ’

z <>> ■    -

Trecem la punctul suplimentar 12 "Proiect de hotărâre* privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții si a indicatorilor lehnico-cconomici pentru obiectivul de investiții „Extindere laborator de radiologie și imagistică medicală, bloc operator și scară evacuare exterioară” - faza DALI - inițiat^de primarMdrian-Florin Dobre.”

Ce se mai modifică?

DI Vișean Cătălin - Manager Spitalul de Pediatrie

Titlul în concordanță cu restul documentației.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot amendamentul referitor la titlu:

Cine este pentru?        - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 22 de voturi "pentru”, amendamentul a fost adoptat.

*

Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 22 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul suplimentar 13 "Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Primăriei Municipiului Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 21 de voturi ”pentru” și 1 vot "împotrivă” al domnului consilier Botez George Sorin, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

** A

Dacă nu mai sunt alte intervenții, declar ședința închisă și vă doresc o zi bună în continuare.

***

Epuizându-se problemele de Ia ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.PREȘEDINTE DE'ȘEDINȚĂ,  George Sorin Niculâe BOTEZ


Verificat, Șef Serviciu, Adriana Cîrstea întocmit, consilier Claudia-Maria Ilă 4/