Proces verbal din 27.09.2019

Proces verbal din 27 septembrie 2019


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

9

PROCES - VERBAL


al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului din data de 27 septembrie 2019


Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului municipiului Ploiești, Adrian-Florin Dobre nr. 2724/20.09.2019.

*

La ședință au participat un număr de 27 de consilieri din 27 în funcție.

***

La ședință au mai participat:

Dl Adrian Florin Dobre             - Primar

Doamna Ioana Geanina Serbinov - Secretar General

***

Ședința a fost condusă de domnul consilier George Sorin Botez.

Dl George Sorin Botez

Bună ziua! Vă rog să luați loc!

Suntem prezenți un număr de 26 de consilieri dintr-un număr de 27 de consilieri în funcție. Lipsește doamna consilier Stanciu Marilena. Constat existența cvorumului.

începem lucrările ședinței ordinare de astăzi cu Imnul de Stat al României.

*

O să începem ședința cu niște premieri. Este vorba de tinerii care au obținut zece la evaluarea națională și zece la Bacalaureat și o să dau citire listei cu rugămintea Secretariatului să pregătească punga cu bomboane sub forma numerar:

Ilie Lorena Ioana - de la Colegiul Național ”Mihai Viteazul” - 10 la evaluarea națională;

Nedelcu Marina Elena de la Colegiul Național ”Nichita Stănescu” - 10 la evaluarea națională;

Nicolae Elena Diana de la Colegiul Național ”Ion Luca Caragiale” - 10 la evaluarea națională;

Popescu Denisa Ioana de la Colegiul Național ”Ion Luca Caragiale” - 10 la evaluarea națională;

Tabără Andrei Cristian de la Colegiul Național ”Mihai Viteazul” -10 la evaluarea națională;

Vlăduță Aida Ștefaniade la Colegiul Național ”Mihai Viteazul” - 10 la evaluarea națională;

Acum urmează o listă cu cei care au luat-o chiar în serios, având Bacalaureatul absolvit cu nota 10:

Constantin Miruna Ioana de la Colegiul Național ”Mihai Viteazul” - 10 la Bacalaureat;

■? £•. •

Drăghici Petre Dan de la Colegiul Național ”Mihai Viteazul”^ ^lOlăBacalaureat;

Irimia Alexandra Valentina de la Colegiul Național                       la

Bacalaureat;

Leca Bogdan Andrei de la Colegiul Național ”A1. Ioan Cuzâ^-\10 BBacalaureat;

Poinărița Andreea Ioana de la Colegiul National ’’Mihai^i^azul’<:A-/10 la Bacalaureat;                                                                   '

Gîrtan Amalia Ioana de la Colegiul Național ”A1. Ioan Cuza” - 10 la Bacalaureat;

Gheorghe Antonia Adriana de la Colegiul Național ”Ion Luca Caragiale” - 10 la Bacalaureat;

Dați-mi voie să vă felicit în numele consiliului local, să vă mulțumim pentru ceea ce ați făcut, să vă urăm succes și să fiți convinși că ne bazăm pe dumneavoastră în anii ce vor veni.

Să fiți sănătoși! Doamne Ajută!

*

Tot la începutul ședinței avem o solicitare din partea unui cetățean, domnul Stănescu, de a lua cuvântul, o să vă rog să-i acordăm cuvântul trei minute la începutul ședinței:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 26 de voturi ”pentru” propunerea a fost aprobată.

*

Vă rog domnul Stănescu! Aveți trei minute. Vă mulțumesc!

Dl Stănescu

De mai bine de doi ani de zile în municipiul Ploiești există următoarea situație: se emit aprobări semnate de domnul Primar Dobre Adrian privind amenajarea de locuri pentru persoanele cu handicap, dar aceste aprobări nu pot fi puse în practică datorită unui blocaj care a apărut, repet, în ultimii doi ani de zile. Sunt câteva sute de solicitări ale persoanelor îndreptățite să beneficieze de acest loc de parcare în apropierea domiciliului, dar care nu pot fi puse în practică.

Respectiv, aprobările semnate de Primarul municipiului Ploiești sunt refuzate a fi puse în practică de către S.G.U. care motivează pe bună dreptate că nu există o hotărâre de consiliu local prin care să-i fie atribuită această lucrare și de asemenea nu există banii prevăzuți în bugetul primăriei pentru achitarea acestei lucrări.

In momentul de față am știință că există un proiect de hotărâre de consiliu local, blocat pe undeva pe la serviciul juridic în Primărie, care prevede în două sau trei puncte clarificarea acestei situații. De ce nu se merge mai departe, pentru că nefiind bani, S.G.U. nu poate să pună în practică această lucrare?

Vă rog să analizați situația prezentată și să căutați soluții de deblocare, existând în opinia mea varianta, că în conformitatea cu Legea 448/2006 banii privind achitarea contravalorii acestei lucrări ar trebui să vină de la Guvern.

Ar mai fi o soluție ca persoanele îndreptățite să achite contravaloarea acestei lucrări acceptând ca rezolvare a situației de moment.

Cealaltă problemă pe care doresc să v-o prezint este o solicitare către consilierii locali membri în A.G.A. la S.G.U., le solicit să analizeze oportunitatea revocării administratorilor, respectiv a consiliului de administrație, asta înseamnă

ifX a ti ;?

administratorilor, datorită faptului că în opinia mea și-au depășit atritmțiîle• prevăz^de Legea 31 a societăților comerciale, numind prin decizii ale consiliului de adrilinist'Șâtie preferențial șefi de servicii și directori.                                 i ‘

Consider că spre binele cetățenilor municipiului Ploiești și ca cUegv

Sl.I -X-


' ; * W' "i.

âe aprogresului, era cel puțin selecția de cereri, selecția de dosare chiar dacă directorfi^ntiprovizorii, iar la șefii de servicii organizate concursuri pe post. Ce este aia, luăm pe toVârașlil cutare și-l punem ca în anii '50 pe post?

Vă mulțumesc!

9

Dl George Sorin Botez

Și noi vă mulțumim și apreciez în mod deosebit încadrarea în cele trei minute.

*

Mai avem o solicitare, doamna Iosif Elena este la a treia cerere, dar nu a fost aprobată până acum, o să îi oferim și doamnei trei minute.

Doamnă, vă rog, fix trei minute.

Dna Iosif Viorica Elena

Mă numesc Viorica Elena Iosif, sunt absolventă de chimie și industrie alimentară la Galați, promoția '64 și din 2011 oficial, încerc să mă zbat pentru oameni, pentru aplicarea corectă a legislației, pentru formulări de legi corecte în asociațiile de proprietari, pentru că fața tristă a oamenilor care locuiesc la bloc se datorează în special acestor nereguli. Deci am venit aici să vă rog să mă sprijiniți în demersurile pe care le fac. Sunt șase ani efectiv și șase procese pentru aceeași problemă. Respectiv, nu mi s-a mai considerat deconectarea parțială existentă din 2001 până în 2013 pentru că am solicitat să se dea situația gestiunii, să se întocmească proces-verbal în adunarea generală. Acesta este motivul. Realitatea este atunci că era o fraudă foarte mare, fiind sesizate în dosarul 669 din 2015 și recuperarea banilor nu s-a făcut corect. S-a folosit o înțelegere notarială cu administratorul care nu mai avea nimic pe nume fără aprobarea Adunării Generale. Și multe lucruri se fac fără aprobarea Adunării Generale și lucruri foarte grave.

Am extras câteva articole din legislația asociațiilor de proprietari și am vrut să le arăt câtorva membri ai consiliului de ce mă adresez consiliului local. Pentru că începând cu Ordonanța 85 din 30 august 2001 se stipulează pentru consiliile locale în articolul 19 "consiliile locale cu sprijinul aparatului propriu al consiliilor județene, respectiv consiliul general al municipiului București vor organiza exercitarea controlului fmanciar-contabil și gestionar asupra activității asociațiilor de proprietari". Inclusiv în Legea 196 ultimă și în toată legislația se repetă acest deziderat. De aceea mă adresez dumneavoastră.

Dl George Sorin Botez

Doamnă, mai aveți 20 de secunde.

Dna Iosif Viorica Elena

Am depus în august 2018, începând de fapt cu august 2014 am trimis în toate direcțiile greșelile, confuziile care sunt în legislație. Cu domnul actual Primar m-am întâlnit prima dată cred, în cabinetul doamnei Roberta Anastase în 2011, înainte de a avea aceste fracturi și cred că-și amintește și am solicitat revizuirea legislației. Nu am primit sprijin din partea aceasta. Urmare a trimiterii unui set de documente, le am la mine, cu semnături ale colegilor, pentru revizuirea aceasta...

Dl George Sorin Botez                             /v.z ' W‘A

Doamna losif, rugămintea mea este să vă concentrați, au trecut deja 3minute... Dna losif Viorica Elena                              tt           Z

Am trimis la Președintele României...si de acolo, în loc să se trimită la semnat,

’                                         ’                    ’                      V S;'-..........’

eu nu aveam internări pe vremea aceea, să se revizuiască legislația, s-ăTrirnișlaParchct și s-a deschis un dosar penal acuzându-1 pe președintele asociației. Eu nu am vrut dosar penal. Am spus, eu vreau revizuirea legislației pentru reorganizarea instituțiilor...

Dl George Sorin Botez

Mulțumim mult de tot doamna losif!

Dna losif Viorica Elena

Sunt probleme foarte, foarte serioase pe care vă rog să mă sprijiniți... Se mențin aceleași greșeli. în asociație la mine se iau semnăturile înainte de începerea adunării...

Biroul monitorizare asociații de proprietari este înființat la cererea mea într-o audiență la consiliul care era atunci, cu domnul Calotă. în trei zile a înființat acest birou. Niciodată nu au știut să facă sau nu au vrut mai degrabă, nenorocirea este că nu vor pentru că A.N.R.S.C.-ul i-a informat, a stat de vorbă toată lumea, am explicat toate noțiunile...

Dl George Sorin Botez

Sunt colegele noastre care vă ajută.

Mulțumim mult de tot doamnă!

5

*

Pentru scurtarea timpului ședinței vă fac următoarea propunere pe care o supun la vot: având în vedere că sunt multe proiecte suplimentare să nu mai votăm includerea pe ordinea de zi pe fiecare proiect și să le votăm în bloc. Dar pentru această modalitate de vot am nevoie de acordul dumneavoastră care să vi-1 exprimați prin vot.

Cine este pentru ca proiectele suplimentare să fie votate pentru introducerea pe ordinea de zi în bloc, așa cum sunt ele prezentate în ordinea de zi pe care o aveți:

*

A venit și doamna consilier Marilena Stanciu. Suntem 27 de consilieri prezenți.

*

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 27 de voturi "pentru” propunerea a fost aprobată.

*

Deci au fost introduse pe ordinea de zi. Acum doamna Secretar, vă rog să-mi spuneți, sau dintre distinsele doamne și distinșii domni consilieri la inițiatori dacă cineva retrage vreun proiect?

Unde nu avem viză de legalitate sau aviz de la comisie?

Dna Ioana Serbinov

Toate proiectele au aviz de comisie, lipsă viză de legalitate și raport nefavorabil de la Direcția Economică au...

3

Dl George Sorin Botez

Haideți să le luăm pe rând. In primul rând, care nu are viză de legalitate?

Dna Ioana Serbinov


Punctul 6 de pe ordinea de zi - Raport nefavorabil de la lipsă viză de legalitate.

Punctul 9 - Raport nefavorabil de la Direcția Economică și

Punctul 11 - la fel și aviz nefavorabil de la comisia 1.

Punctul 15 - aviz nefavorabil comisia 1 și lipsă viză nefavorabil de la Direcția Economică.

9

Punctul 16 - lipsă aviz comisie, deci nu poate fi discutat.

Punctul 29 are aviz nefavorabil de la comisia 1 si comisia 7.

5

Dl Andrei Gheorghe

La comisia 1 acesta s-a prorogat, nu are nici un fel de aviz.

Dna Ioana Serbinov

Are aviz nefavorabil de la comisia 7, imediat verificăm si comisia 1. Nefavorabil de la comisia 1 avem noi.

Mai este de pe suplimentare punctul 2 care are aviz nefavorabil de la comisia 1. Restul proiectelor îndeplinesc condițiile pentru a fi discutate.

Dl George Sorin Botez

Domnul Palaș, dintre cele discutate pe comisia 1 cu aviz negativ s-au mai făcut discuții între timp care să pozitiveze avizul?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Nu am modificat avizul, dar în urma discuțiilor de ieri din ședință, cel puțin eu mi-am modificat punctul de vedere referitor la problema cu tariful pentru deszăpezire.

Dl George Sorin Botez

Acela nu are de legalitate. Eu vorbesc de celelalte. De bugete.

Dl Palas-Alexandru Paul

A.                  •

In rest toate celelalte proiecte au fost revăzute. Am găsit soluții în buget pentru a rezolva problema și în timpul ședinței vom veni cu amendamente astfel încât toate proiectele să intre în legalitate.

Ce înseamnă asta? O parte din proiectele inițiate nu aveau corespondență în bugetul local cu sumele necesare. Vom veni astăzi în ședință cu amendamente, astfel încât să asigurăm finanțarea pentru...

Dl George Sorin Botez

Atunci să facem în felul următor ca să fim lucrativi: rămâne lista așa cum a fost ea făcută...

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Cu cine le-a rediscutat domnul Palaș? La comisia de buget nu ne-a mai chemat. Cu cine a rediscutat aceste proiecte?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Nu le-am rediscutat domnule cu nimeni.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Așa ați spus dumneavoastră.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Am spus că eu personal, și putem verifica înregistrarea, mi-am schimbat punctul de vedere referitor la un proiect. Atât. Nimic altceva.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Da? Bine.

A, I Ă * 'X,

Dl George Sorin Botez                                  * v    —•%.

Bun. Atunci le lăsăm pe toate pe ordinea de zi si vedem la^fîecare^care^este varianta finală.                                                          tle              ’ x

* \ -

Supun la vot ordinea de zi așa cum a fost completată cu punctele suplimentare:

S-a procedat la votarea electronică a ordinii de zi.

Ordinea de zi a fost adoptată cu 26 de voturi "pentru” și o "abținere” a domnului consilier Sîrbu-Simion Gheorghe.

A

începem lucrările ședinței cu primul punct de pe ordinea de zi: "Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 23 august 2019.”

Au lipsit consilierii George-Sorin-Niculae Botez, Marius-Andrei Dinu, Bogdan Hodorog, Valentin Marcu, Paul Palaș-Alexandru, Florin-Lucian Sicoie și Robert-Ionuț Vîscan, care nu vor participa la vot.

Dna Răcășean Florica

Dacă îmi permiteți!

Dl George Sorin Botez

Vă rog!

Dna Răcășean Florica

Eu la momentul respectiv nu eram consilier local.

Dl George Sorin Botez

Atunci nu votați. Deci sunt 8 consilieri care nu votează.

*

S-a procedat la votarea electronică:

Procesul-verbal a fost aprobat cu 18 voturi "pentru” și o "abținere” a domnului consilier Vîscan Robert.

Doamna consilier Răcășean Florica nu a participat la vot nefiind consilier la momentul desfășurării ședinței.

5                      9               9

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi "Aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 29 august 2019.”

Au lipsit consilierii George-Sorin-Niculae Botez, Ștefan Dănescu și Paul Palaș-Alexandru, care nu vor participa la vot.

*

S-a procedat la votarea electronică: Procesul-verbal a fost adoptat cu 24 voturi "pentru”.

A

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi "întrebări și interpelări”.

Vă rog, înscrieri la cuvânt!

Domnul Sicoie, domnul Popa, domnul Bolocan, domnul Ganea și lista rămâne deschisă.

Domnul Sicoie!

Dl Sicoie Florin

Mulțumesc domnul Președinte!

9                                                               9

Pe strada Pielari nr. 47 există o clădire de două etaje, degradată, cu pericol de prăbușire iminent, alături de o casă normală, în care stă o doamnă sijft’urăȚ'm vârstă. Casa aceasta cu două etaje a fost câștigată în 2013 dar nici până acum,/nd<.ș§i procedat la predarea-primirea către proprietar. Există o hârtie de la Inspectorul ^Construcții care solicită primăriei să asigure clădirea și un răspuns din partea P^m<i^ Djre^ia Comunicare, Relații Publice prin care Direcția de Gestiune Patrinîdliuy^i\st^itat Direcției Tehnic Investiții întreprinderea în regim de urgență a acțiuniîornecdsare de punere în siguranță a imobilului.

Pericolul a rămas, nu s-a făcut nimic și solicit, pentru că acolo pot apărea accidente grave, punerea în aplicare a acestei promisiuni a primăriei.

A doua interpelare privește recenta aprobare de către domnul Primar a organizării unui concurs pentru un post de referent la Casa de Cultură. Am cerut în scris directorului Casei de Cultură să o invite pe doamna de la personal în ședință, pentru că voiam să-i adresez direct interpelarea. După aprobarea concursului, a fost un schimb de mail-uri între director și această angajată, din care o să vă citez, pentru că pe mine m-a siderat când am citit ”în legătură cu demararea organizării concursului pentru angajare, repet ceea ce v-am informat în scris și verbal în nenumărate rânduri, faptul că aveți limitări de competență prin dispoziția de numire în ceea ce privește asigurarea interimatului instituției. Lucru care se reflectă și în contractul dumneavoastră de management”.

O întreb pe șefa serviciului personal, doamna Anca Angelescu, dacă există vreo diferență de atribuții între un director interimar și un director manager care a dat concursul. După știința mea în Ordonanța 189/2009 nu există.

Dacă îmi poate da răspunsul pe loc, dacă nu, în scris. Și cer să se procedeze la organizarea concursului.

O altă interpelare, am cerut S.G.U în ședința ordinară de la sfârșitul lunii august, având în vedere că Cimitirul Viișoara este un cimitir închis de 15, 20 de ani, să-mi dea situația concesiunilor din ultimii cinci ani. Nu am primit într-o lună de zile răspunsul și îl aștept în continuare și îl anunț pe domnul director că voi face pe baza Legii 215, o cerere către domnul Primar, să mi se pună la dispoziție actele acelei concesiuni despre care vorbesc de patru luni.

Și îl mai întreb ceva. In parcarea de la 7 etaje tronează de câteva săptămâni un vehicul cu roți uriașe. Câte taxe a plătit de parcare acel vehicul către S.G.U.? Zace acolo de câteva săptămâni. Nu știu ce firmă de protecție și pază.

Mulțumesc!

5

Dl George Sorin Botez

Și eu mulțumesc!

Domnul Bolocan!

Dl Bolocan Iulian

Mulțumesc domnul Președinte!

9                                                               3

Semnalam lunile trecute faptul că există pe strada Cameliei la nr. 16 un magazin dezafectat. Acolo și-au găsit refugiul fel de fel de oameni ai străzii. Cetățenii din zonă, evlavioși, care merg către biserică, se întâlnesc cu fel de fel de oameni dubioși care ies de acolo. Primesc un răspuns de la Poliția Locală, că într-adevăr au fost depistate persoane acolo și că va fi monitorizată zona. De la patrimoniu am primit o hârtiuță.. .în sfarsit.

Dar, am o dispoziție 855 din 27.03.2012, deci lăsând deoparte f^ptp^cămirM.rnai fost valorificat acel teren de ani de zile, faptul că din 2012, dispoziția de^ezîafeptard^e dată către S.G.U, nu a fost dusă la îndeplinire nici până astăzi. j^g ■ jp 1

Solicit rezolvarea acestei probleme. Este greu de demolat dacăel-numai aparține nimănui?                                                  7/K.

Dl George Sorin Botez                                           '

Din câte știu, nu știu dacă astăzi pe ordinea de zi, este o hotărâre prin care se aprobă o procedură care vine exact în sprijinul a ceea ce ați propus dumneavoastră acum. Deci până la ora aceasta nu a existat procedură.

DIBolocan Iulian

Lăsând deoparte faptul că magazinul nu arată rău și ar putea fi valorificat cumva, nu demolat. Mulțumesc!

s

Dl George Sorin Botez

Și eu!

Domnul Popa!

Dl Popa Gheorghe

Mulțumesc domnul Președinte!

9                                                       5

Aș vrea să fac o interpelare în atenția Direcției Juridice și Direcției Tehnic Investiții. în urmă cu circa un an de zile, s-a realizat un proiect privind consolidarea versantului de pe Andrei Mureșanu, în fața blocului R1 și R2. După ce s-a terminat licitația și acea firmă constructoare a câștigat licitația, au început lucrările undeva în luna octombrie, având ca termen de execuție undeva la 45 de zile. Lucrările pe care această firmă le-a executat au fost foarte deficitare, foarte întârziate și a creat un mare disconfort locuitorilor din zona celor două blocuri. Am fost de nenumărate ori pe șantier și am discutat împreună cu domnul Primar, am discutat această situație și cu domnii viceprimari, cu directorul Direcției Tehnic Investiții, pentru urgentarea și finalizarea cât mai rapidă a acestor lucrări.

Am constatat cu stupoare că această firmă a dovedit total neseriozitate în executarea lucrărilor deși am insistat și am avut îngăduința atât eu cât și locatarii din cele două blocuri, circa 150 de persoane care sunt afectate de această lucrare, iar în urmă cu o lună și jumătate când am avut ultima discuție cu acest constructor, în care am avut promisiuni ferme atât față de mine, cât și față de domnul Primar, cât și față de cei doi viceprimari și Direcția Tehnic Investiții, că va relua lucrările cât mai rapid și va finaliza într-un timp foarte rapid această lucrare. Au trecut două luni de zile de la acea discuție. Acum două săptămâni am fost chemat la blocul R1 unde la etajul 2 există un domn care face în fiecare zi dializă și băiatul dânsului a făcut eforturi deosebite să angajeze pe cineva care să-1 transporte pe tatăl respectiv până la ambulanța care era parcată pe strada Nucetului. Mai mult decât atât, a cumpărat doi, trei saci de ciment și și-a amenajat o mică porțiune de alee ca să poată să fie transportat tatăl dumnealui.

în urma celor constatate și a notificărilor care au fost transmise cu aceste întârzieri de executare a acestor lucrări, acum două săptămâni am solicitat personal Direcției Tehnic Investiții să facă toate demersurile pentru rezilierea acestui contract pentru că situația este total neconformă cu ceea ce trebuia să se întâmple. A expirat și termenul contractului și disconfortul a fost maxim. Am înțeles săptămâna trecută că s-a făcut această adresă către Direcția Juridică și aș vrea să întreb pe doamna director de la

Direcția Juridică dacă s-a transmis această notificare de reziliere către aceaf&f: neserioasă?


1

______laasă?                                              /«sZ   —Af'.

Am în spate și semnăturile celor 150 de locatari din cele defță blbcufi', care, solicită în mod expres rezilierea acestui contract.                          " /Jfy

Și aș vrea să-mi răspundă acum doamna director de la Direcția Jtf$dip,a.

Dna Zaharia Mihaela

Am primit notificarea de reziliere din partea Direcției Tehnice în data de 20 septembrie. Astăzi a fost semnată și expediată notificarea de reziliere către S.C. Protelco Bau Profesional S.R.L. Deci astăzi a plecat.

Dl Popa Gheorghe

Mulțumesc și aș vrea să-mi dați și un răspuns scris pe tema aceasta ca să discut cu asociațiile. Vă mulțumesc frumos pentru operativitate!

Și a doua interpelare către Direcția Tehnic Investiții, și o rog pe doamna director Iamandi să ia toate măsurile necesare, de urgență, pentru a trimite inspectorii de specialitate din cadrul direcției să evalueze rapid lucrările care mai sunt de executat la acest proiect și să demareze în procedură de urgență achiziția unui alt constructor pentru finalizarea cât mai repede a acestor lucrări, astfel încât timpul nefavorabil să nu mai creeze un disconfort total acelor oameni de acolo.

Vă mulțumesc frumos!

s

Dl George Sorin Botez

Domnul Popa, știți că am mai discutat pe tema aceasta, inclusiv pe facebook am fost prezenți acolo, pentru că și pe mine m-au executat pe bună dreptate cei de pe Andrei Mureșan că nu ne preocupăm cu toții. Dar nu mai depinde de noi la un moment dat.

întrebarea mea este în felul următor: până se vor face aceste lucrări, să se continue licitația, încredințarea, nu poate fi făcută o chestiune de urgență pentru asigurarea unui acces provizoriu acolo? Pentru că am fost și eu, am văzut despre ce este vorba. într-adevăr situația este catastrofală. Oamenii aceia stau acolo și așteaptă, că tot vorbim, ca mortul colacul.

Dl Popa Gheorghe

Asta am rugat-o pe doamna Director Tehnic, să găsească o modalitate rapidă.

Dl George Sorin Botez

Haideți să găsim o modalitate, dacă acea modalitate finală nu este rapidă, ca să nu mai se treacă o iarnă în condițiile acestea, să se găsească cel puțin o modalitate provizorie, în așa fel încât să asigurăm un acces corect al cetățenilor acolo.

Vă spun, este nenorocire. Când plouă, când ninge, nu vrei să fi pe acolo.

Domnul Primar, vă rog!

Dl Primar

Dincolo de demararea procedurii de reziliere, vreau să vă spun că penalitățile actualizate la zi pentru acest contract sunt de aproximativ 34 de mii de lei, pentru că așa cum ați spus și dumneavoastră, termenul de execuție a expirat undeva la începutul acestui an. Referitor la posibilitatea de a interveni, se poate interveni, se poate face pe o anumită zonă anumite lucrări și având în vedere sumele care sunt necesare pentru realizarea acelor lucrări de amenajare în zonă se pot face pe achiziție directă.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!

Domnul Ganea!

DI Ganea Cristian


Mă abțin domnul Președinte, voi vorbi pe parcursul ședinței.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!

Mai dorește cineva să ia cuvântul?

Domnul Sîrbu, vă rog!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumesc domnul Președinte!

5                                                       S

O să fiu foarte scurt să nu plictisesc audiența. Pe 4 iunie anul trecut 2018, între Clubul Sportiv Municipal Ploiești și o firmă numită Ecologica Termoserv Echipament S.R.L., a fost încheiat un contract prin care, am aici toate documentele, prin care s-au închiriat înjur de 700 și ceva de mp construibili la Hipodrom. Firma respectivă trebuia să plătească 1500 de euro pe lună. Aflați că la clipa aceasta după 15 luni, firma respectivă nu a plătit nimic. M-am înscris la cuvânt, să cer comitetului de coordonare de acolo rezilierea de urgență a acestui contract, având în vedere faptul că pe antetul contractului este Consiliul Local Ploiești. Știe cineva dintre dumneavoastră de ce nu s-

9           5

au plătit acești bani? Și nu s-a plătiti nici un leu.

Oameni buni, Clubul Sportiv Municipal Ploiești prin rectificare întotdeauna are nevoie de bani să plătească antrenorii și tot ce este acolo la dânșii. Nu vi se pare corect să ținem o firmă care nu plătește niciun leu? Mai ales că acest contract are antetul consiliului local?

Pentru asta, vă rog, pe cei care sunteți în comitetul de coordonare acolo, reziliați de urgență acest contract și cereți penalitățile necesare.

Dl George Sorin Botez

Domnul Sîrbu, cu tot respectul, cereți directorului de acolo, pentru că acest contract nu a fost aprobat de către comitetul de coordonare și dacă o să vedeți atribuțiile comitetului de coordonare, comitetul de coordonare nu angajează, nu concediază, nu încheie contracte, nu reziliază contracte, nu face decât să supravegheze ca să raporteze consiliului sub aspect bugetar. Dacă aveți o solicitare, nu o faceți către un organism care nu are competențe legale să facă așa ceva.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Pe antet este consiliul local.

Dl George Sorin Botez

O fi consiliul local. Dacă este consiliul local, dumneavoastră sunteți în măsură să dispuneți cu privire la această chestie. Consiliul local nu este comitetul de coordonare. Dar nu mă puneți pe mine din comitetul de coordonare să iau niște măsuri împotriva statutului. Repet, dumneavoastră aveți posibilitatea să vă adresați directorului instituției.

De cine este semnat? Este de comitetul de coordonare?

DI Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu. Sunt foarte mulți aici care au semnat.

Dl George Sorin Botez

Este comitetul de coordonare?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu. Dar comitetul de coordonare urmărește activitatea de la C.S.M.

Dl George Sorin Botez
-=-=—-—

Da, dar dacă dumneavoastră ați descoperit acest lucru o puteti fiaoB->rî cal ilier.                                           ’                                               ’


consilier.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu l-am descoperit eu. Este negru pe alb.

Dl George Sorin Botez

Vreau să mă înțelegeți foarte bine. Nu am nicio problemă cu "susținerile dumneavoastră, dar nu puneți în cârca comitetului de coordonare pentru că nu are competența vizavi de încheierea și rezilierea contractelor.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Dar are competența să-l pună pe directorul de acolo să-l rezilieze?

Dl George Sorin Botez

Nu are competența să se implice în așa ceva. Și eu personal nu mă voi implica nici în angajări, nici în concedieri, nici în încheieri de contracte, nici în rezilieri de contracte, pentru că asta este o chestie care ține de management.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Am înțeles. Dar vi se pare corect ca această firmă să stea 15 luni acolo și să nu plătească nici un ban și să folosească spațiul respectiv?

Dl George Sorin Botez

Eu discutam de competența comitetului de coordonare.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Am înțeles. Deci rog directorul ca în termen de 30 de zile să-mi facă scris că s-a reziliat acest contract, având în vedere că nu s-a încasat nici un ban.

Mulțumesc domnul Președinte!

9                                                       9

Dl George Sorin Botez

Și eu vă mulțumesc!

Mergem mai departe.

Punctul 4 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Casei de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Claudia-Oana Sălceanu, Gheorghe Andrei, Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu-Simion și Zoia Staicu.”

Discuții?

Vă rog domnul Palaș!

Dl Palaș-Alexandru Paul

Domnul Președinte, vă fac o propunere. Aici nu sunt influențe care să ne dăuneze, dar sunt câteva situații cum ar fi S.G.U., cum ar fi C.S.M., care în mod normal ar trebui discutate după bugetul municipiului Ploiești...

Dl George Sorin Botez

O să vă rog să ne semnalați la momentul la care ajungem la fiecare și cu acordul consiliului le vom discuta după buget. De acord, toată lumea?

Mulțumesc!

5

Dl Palaș-Alexandru Paul

Referitor la acest proiect avem următoarea situație: Casa de Cultură „I.L. Caragiale” a identificat o economie la salarii de 30 de mii de lei din care 10 mii de lei se duc în fondul de rezervă, 20 de mii de lei la bunuri si servicii si mai are o modificare

7                                                                             5                            5 la sponsorizări. în forma inițială a proiectului avea sponsorizări de 11 raiCde teiîrîntre timp au mai primit o sponsorizare de 900 de lei, deci forma fin^^lildonațif Și sponsorizări este 11.900. Acestea sunt modificările propuse față de formă inițială.

Dl George Sorin Botez                                       j

Supunem la vot amendamentele:                                  ;

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 1 vot

Cu 26 de voturi "pentru” și 1 ”abținere” a domnului consilier Sîrbu-Simion Gheorghe, amendamentele au fost adoptate.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu corespunde cu ce am stabilit în comisia de buget. Toți banii trebuiau să se ducă la fondul de rezervă. Fiecare face ce vrea.

Dl George Sorin Botez

Au luat o donație de bani. Nu vreți să o prindem?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Ba da. Dar nu corespunde cu ce am discutat în comisia de buget.

Dl George Sorin Botez

Bine. Am înțeles.

5

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 26 de voturi ”pentru” și o "abținere” a domnului consilier Sîrbu-Simion Gheorghe proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești -inițiat de viceprimar George Pană și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Claudia Oana Sălceanu, Gheorghe Andrei, Gheorghe Sîrbu Simion și Zoia Staicu.”

Vă rog, domnul Palaș!

Dl Palaș-Alexandru Paul

Și aici au fost identificate sume în plus la capitolul cheltuieli de personal. Această sumă este în valoare de 350 de mii de lei. Ca să vorbesc pe înțelesul domnului consilier Gheorghe Sîrbu, toată suma de 350 de mii de lei a fost direcționată către fondul de rezervă...

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Așa am stabilit în comisie, nu dumneavoastră.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Exact. Și din acea sumă de 350 de mii de lei dusă în fondul de rezervă, 150 de mii de lei i-am întors la Teatrul ”Toma Caragiu” pentru bunuri și servicii și 200 de mii de lei au rămas în fondul de rezervă pentru asigurarea nevoilor necesare instituției.

Dl George Sorin Botez

Este un amendament?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Este amendament.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot amendamentul:

Menționăm că doamna consilier Sorescu Alina a ieșit din sală. Suntem 26 de


consilieri.

*

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi ”pentru”, amendamentul a fost adoptat.

*


Supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 26 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești pe anul 2019 - inițiat de viceprimar George Pană.”

Se poate salva ceva aici? Are raport economic negativ și lipsă viză legalitate.

Dl Ganea Cristian

Da. A fost depus înainte...

Dl Palaș-Alexandru Paul

Proiectul a fost depus înainte de data de 23 septembrie, dată la care noi am rectificat bugetul și am asigurat sumele necesare pentru această rectificare.

Dl George Sorin Botez

Și ce se întâmplă cu acest proiect?

Dl Ganea Cristian

Și am adăugat 500 de mii de lei.

Dl Palaș-Alexandru Paul

A

In acest moment proiectul are sumele necesare asigurate în buget, atât doar că am înțeles din partea celor de la Parcul "Constantin Stere” că sunt niște modificări de făcut în text.

Dl Ganea Cristian

Da, sunt două amendamente: la anexa nr. 2 la H.C.L.-ul acesta trebuie la poziția nr. 3 "parcare zonă plajă”, deci lipsea "zonă” și la "investiții în continuare” completare cu "construire alei pietonale, repoziționare bust și totem”. Lipseau denumirile ca să fie conform studiului de fezabilitate.

Dl George Sorin Botez

De la economic este cineva?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Dacă îmi permiteți domnul Președinte, avizul negativ al Direcției economice a fost dat înaintea ședinței din 23.

5            3

Dl George Sorin Botez

Am înțeles, dar întrebam care este situația acum ca să putem să mergem mai departe.

S-au propus niște amendamente. Amendamentele respective tind să acopere problemele pe care le-ați ridicat dumneavoastră. Dacă acele amendamente se adoptă, dumneavoastră vă schimbați punctul de vedere?

Dna Popescu Alina - Direcția Economică

în ședința din data de 23 septembrie s-a aprobat suma de 300 de

Dl Andrei Gheorghe                                   /^- r-—fV'Q

-----—---..... -       - i      ;3LA^

■      -       --                •• - -                • Hr-A _____i i A

■A-t

■ ■ ■ ■ ■


Doamnă, în ședința de comisie de buget s-a discutat că dacă-vine cu aceste amendamente se dau aceste avize, în ședința de astăzi. De aceea. Asta eră problema

Dna Popescu Alina - Direcția Economică

Atunci avizul este favorabil.

Dl George Sorin Botez

Deci, în condițiile amendamentelor avizul este favorabil.

A

In condițiile avizului favorabil, doamna Secretar...

Dna Serbinov Ioana

x-----------777--------;-------7-

In condițiile avizului favorabil hotărârea va fi contrasemnată de legalitate.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc! Deci suntem o.k.

Supunem la vot amendamentele:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 26 de voturi "pentru” amendamentele au fost aprobate.

înțeleg că în această situație, doamna Secretar, cu amendamentele, va fi contrasemnată de dumneavoastră, îi dați viză de legalitate. Da?

Dna Serbinov Ioana

Da.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!

9

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 26 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești - inițiat de viceprimar George Pană și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu, Gheorghe Sîrbu-Simion și Zoia Staicu.”

Dl Palaș-Alexandru Paul

Afișați anexa. Față de forma inițială avem următoarele modificări: a fost identificată o sumă mai mare la cheltuieli cu personalul, ca economie, este vorba de 378 de mii de lei...

Dl George Sorin Botez

Față de...

Dl Palaș-Alexandru Paul

Față de 234 cât a fost inițial. Iar suma aceasta de 378 de mii de lei se duce cu următoarele destinații:

9

Dl George Sorin Botez

Se duce la fondul de rezervă...

Dl Palaș-Alexandru Paul


La fondul de rezervă, da, toată suma la fondul de rezervă...

Dl George Sorin Botez

După care se distribuie...

Dl Palaș-Alexandru Paul

Și pe urmă se distribuie în următorul fel: 154 de mii de lei rezervă si două sute cinci mii cinci sute rămân la bunuri si servicii.

5                                                                                                                                                               3

Dl George Sorin Botez

Pentru?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Pentru: 180 de mii reparații acoperiș și burlane de scurgere a apei pluviale și douăzeci și cinci de mii cinci sute alte cheltuieli, 10 mii carburanți și 15.500 alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot amendamentele:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

Cu 26 de voturi ”pentru” amendamentele au fost aprobate.

*

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 26 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2019 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Claudia Oana Sălceanu, Gheorghe Andrei, Gheorghe Sîrbu Simion și Zoia Staicu.”

Dacă nu sunt discuții supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 26 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

•k-k-k

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pe anul 2019 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Andrei, Gheorghe Sîrbu-Simion și Claudia Oana Sălceanu.”

Domnul Palaș, R.A.S.P.-ul este înainte sau după buget?

Dl Palaș-Alexandru Paul

R.A.S.P.-ul are finanțare suficientă, deci este înainte de bugetul mare.

Dl George Sorin Botez

Avem amendamente aici?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Este o problemă de formă pe care rog să o rezolve un reprezentant al R.A.S.P.

Dl George Sorin Botez

Doamna Secretar, dacă se rezolvă această problemă dd^ WfmaVavețț și dumneavoastră legalitate?                                       J £>z

Dna Serbinov Ioana                                  fr.V ?    ? U

Eu am un raport nefavorabil de la Direcția Economică care'.\îmi spune! că,nu se respectă principiul echilibrului bugetar, pe varianta depusă la noi.

Dl George Sorin Botez

Ce presupune acest...

Dl Palaș-Alexandru Paul

Este aceeași poveste presupun, avizul este dat anterior datei de 23. Vă rog verificați!

»

Dna Serbinov Ioana

Da, așa este. Are Raportul de specialitate anterior.

Dl George Sorin Botez

Și care este soarta astăzi?

Dna Serbinov Ioana

Va fi contrasemnat de legalitate.

Dl George Sorin Botez

Și are și aviz economic favorabil?

Dna Serbinov Ioana

Dacă i s-a asigurat suma...

Alina, este aceeași situație la R.A.S.P., da?

Dna Popescu Alina - Direcția Economică

în ședința din data de 23 s-a alocat suma de 850 de mii, iar în momentul de fată

5             9                                                                                                                                         7                                                                 ,

anexa este modificată, are aviz favorabil.

Dl George Sorin Botez

Deci aviz economic favorabil.

Dna Serbinov Ioana

Da. Proiectul va fi contrasemnat de legalitate

Dl Palaș-Alexandru Paul

Domnul Președinte, dacă este cineva de la R.A.S.P. aici, eu am înțeles de la discuțiile pe care le-am avut în zilele anterioare că se dorește o modificare în text.

Dl George Sorin Botez

Da. Era ceva cu patru și era tăiat. Uitați-o acolo!

Dl Ionescu Vasile - R.A.S.P.

A dispărut anexa 4.

Dl Palaș-Alexandru Paul

O.k. Spuneți-o!

Dl George Sorin Botez

Domnul Ionescu, vă felicit pentru calitatea de consilier local pe care o aveți și care vă dă dreptul să faceți amendamente.

Ca să revenim pe legalitate, formulez eu acele amendamente. Deci s-a formulat un amendament pe care mi l-am însușit ca să-l putem supune la vot, dacă se adoptă amendamentul are viză de la Direcția Economică, pe cale de consecință doamna Secretar va contrasemna acest proiect, da?

*


La ora aceasta au ieșit din sală domnul consilier Dinu iar doamna participă la vot nici la amendament, nici la proiect.

*

l;-

s

F


Supunem la vot amendamentul:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 25 de voturi "pentru” amendamentul a fost adoptat.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 25 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat. Doamna consilier Staicu Zoia nu a participat la vot.

***

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești - inițiat de viceprimar George Pană și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Andrei, Gheorghe Sîrbu-Simion, Zoia Staicu și Claudia Oana Sălceanu.”

Domnul Palas?

9

Dl Palaș-Alexandru Paul

Nu sunt modificări, nu sunt amendamente.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 26 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

La punctul 11 există vreo posibilitate de salvgardare a bugetului?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Aici vă propun să amânăm discuția după adoptarea bugetului primăriei.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 26 de voturi "pentru” propunerea de amânare a discuției a fost aprobată.

Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli, având ca sursă de finanțare bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Școlii Gimnaziale Sfânta Vineri Ploiești pe anul 2019 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu si Zoia Staicu.”

9

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 26 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

®—-(vX

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre’ privind aprobarea tarifelor de închiriere a spațiilor aflate în administrarea # Filarmonicii ' '™~"’ Constantinescu” Ploiești - inițiat de viceprimar Gcorge Pană și def'co'nsilierii ~

------------------- ------------ ...,r.....„     ------T. _        J^ayMaș Alexandru, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu, Gheorghe Sîrbu.Simiop^’^Zoia Staicu.”                                                                         <


Staicu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre: S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 26 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind eșalonarea plății de către Municipiul Ploiești a sumelor stabilite prin Sentința civilă nr.892/12.02.2019 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Am discutat la ședința operativă să se facă o fundamentare legată de această eșalonare. S-a făcut?

La ce dată s-a terminat hotărârea în calea de atac?

Dna Serbinov Ioana

Mihaela, la ce dată a fost în cale de atac la Curtea de Apel?

Dna Zaharia Mihaela - DAPJCAPC

24 mai 2019 s-a pronunțat în recurs.

Dl George Sorin Botez

24 mai și fondul este din februarie? Așa repede?

Dna Zaharia Mihaela - DAPJCAPC

Da.

Dl George Sorin Botez

Deci fondul a fost pronunțat la 12.02 și la 25.05 s-a soluționat calea de atac? în condițiile în care la București...

5                                                             3

Eu nu cred asa ceva.

9

Dl Bolocan Iulian

Dar aflăm vreodată din ce cauze s-au întârziat plățile acestea, domnul Președinte?

Dna Serbinov Ioana

Avem o expertiză.

Dl Bolocan Iulian

Si Erbasu, si Acvila?

Dl George Sorin Botez

Dar avem o înțelegere cu ei, ceva?

Dna Serbinov Ioana

Da.

Dl George Sorin Botez

O.k. Supunem la vot proiectul de hotărâre:

*

Menționăm că domnul consilier Dinu Andrei a revenit în sală.

*

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 24 de voturi "pentru” și 3 abțineri ale consilierilor Andrei Gheorghe, Dănescu Ștefan și Botez George Sorin, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre pitarifelor pentru activitățile de curățenie căi publice și deszăpezire afer cadru nr. 3635/20.02.2018 având ca obiect delegarea de gestiune a salubrizare în Municipiul Ploiești - inițiat de consilierii Gabriel Cor Marcian Cosma și Florina-Alina Sorescu.”

Dl Minea Constantin                                         '

Având în vedere că are o problemă cu vizele, propun retragerea acestui proiect pentru refundamentare.

Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru desfășurarea activităților comerciale în zone publice, cu ocazia organizării, de către municipiul Ploiești, a evenimentelor culturale și de interes public -inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Nu are aviz de comisie, deci nu intră în discuție.

~                                                               5

Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind sistematizarea domeniului public sau privat, prin desființarea pe cale administrativă a construcțiilor ilegal executate, în scopul satisfacerii nevoilor urbanistice ale Municipiului Ploiești - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.”

Dacă sunt discuții?

Dna Stanciu Marilena

Trebuie făcut un amendament. Tot ce scrie cu roșu "S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., Direcția Generală de Dezvoltare Urbană și Poliția Locală Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.”

La Regulament: ”1. Direcția Generală de Dezvoltare Urbană și Poliția Locală Ploiești vor identifica și vor propune desființarea construcțiilor amplasate ilegal pe domeniul public sau privat al Municipiului Ploiești.

2. Primarul municipiului Ploiești emite dispoziție privind desființarea construcțiilor identificate la punctul 1.”

La punctul 10 "Sumele rezultate din valorificare vor fi virate către bugetul Consiliului Local Municipiului Ploiești, mai puțin cheltuielile efectuate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L cu desființarea, transportul și depozitarea bunurilor în cauză.

Art. 3 S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., Direcția Generală de Dezvoltare Urbană și Poliția Locală Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentului regulament.”

Acestea sunt modificările.

Dl George Sorin Botez

Vreau să dispară toate semnăturile de acolo, pentru că o anexă a unei hotărâri de consiliu local nu poate să cuprindă semnăturile de acolo. Este un regulament adoptat de consiliul local, nu semnat de director.

Vă rog, domnul consilier!

Dl Marcu Valentin

”se vor vira la bugetul municipiului sumele de bani obținute din valori licăre, mâi puțin cheltuielile efectuate de S.G.U.” Tarifele sunt stabilite printr.-odnotărâre sau se stabilesc arbitrar de către conducerea S.G.U.?

DI Ganea Cristian

Se folosesc tarifele care există aprobate.

Dl Marcu Valentin

Mai am o rugăminte, să eliminați din textul hotărârii sintagma ”s.c.” și să înlocuiri cu "societate”.

Mulțumesc mult!

Dna Stanciu Marilena

Este ”s.c.”

Dl Marcu Valentin

In loc de ”s.c.„ să treceți "societate comercială”.

Dna Stanciu Marilena

Este societate comercială.

Dl Marcu Valentin

S-a mai modificat Codul civil, domnul viceprimar.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot amendamentele:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

J

Cu 27 de voturi "pentru” amendamentele au fost adoptate.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre în forma modificată: S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 27 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Menționăm că domnul consilier Dănescu Ștefan a părăsit sala. Suntem 26 de consilieri.

*

Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de negociere a Contractului de Concesiune privind gestiunea serviciului public de alimentare cu apă și a serviciului de canalizare în Municipiul Ploiești, încheiat cu S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L. la data de 14.06.2000 - inițiat de consilierii George-Sorin-Niculae Botez, Gheorghe Sîrbu-Simion, Marius-Nicolae Mateescu, Iulian Bolocan, Bogdan Hodorog și Ștefan Dănescu."

Supunem la vot niște comisii, un număr și o reprezentare.

Am discutat în operativă pentru un număr de cinci membri.

*

Supunem la vot numărul de cinci membri:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 26 de voturi "pentru” propunerea a fost aprobată.

*


Vă rog să faceți propunerile pentru această comisie:

Din partea P.S.D. propunem pe domnul Vîscan și pe domnul

P.N.L.?

Dl Popa Gheorghe

Domnul Sicoie Florin.

Dl George Sorin Botez                                        _ o

A.L.D.E.?

Dl Pană George

Domnul Văduva.

Dl Hodorog Bogdan

Claudia Sălceanu.

*

Dl George Sorin Botez

Fiind vorba de persoane propunem votul deschis:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 26 de voturi "pentru” propunerea a fost aprobată.

*

Supunem la vot nominalizările:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 26 de voturi "pentru” nominalizările au fost aprobate.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 26 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatului administratorului provizoriu în cadrul Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 23 de voturi "pentru”, 1 vot "împotrivă” al domnului consilier Sîrbu-Simion Gheorghe și 2 "abțineri” ale consilierilor Cosma Marcian și Marcu Valentin, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de evaluare și selecție a candidaților înscriși pentru ocuparea unui post vacant de membru în cadrul Consiliului de administrație la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Avem de numit o comisie. Din cine trebuie să fie formată?

Dna Serbinov Ioana

Dintre consilierii locali.

Dna Stanciu Marilena                                          ..-'-'"7

Propun pe domnii Andrei Gheorghe și Marcian Cosma.

Dl Popa Gheorghe

Propun pe domnul Marcu Valentin.

Dl Pană George

Domnul Palaș.

Dl Hodorog Bogdan

Claudia Sălceanu.

Dl George Sorin Botez

Fiind vorba de persoane propunem votul deschis:

*

Menționăm că domnul consilier Dănescu Ștefan a revenit în sală. Suntem 27 de consilieri.

*

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

Cu 27 de voturi "pentru” propunerea a fost aprobată.

*

Supunem la vot nominalizările:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 27 de voturi "pentru” nominalizările au fost aprobate.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 27 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea unui post vacant de funcție contractuală din cadrul Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești - inițiat de viceprimar George Pană.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 27 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 22 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării unor posturi din cadrul Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești - inițiat de viceprimar George Pană.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 27 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea a două posturi vacante din cadrul Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești - inițiat de viceprimar George Pană.”


Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 27 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost

Trecem la punctul 24 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind ^ro^area statului de funcții al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești,S4^^t de primar Adrian-Florin Dobre.”

Discuții?

9

Dl Ganea Cristian

Domnul director de la A.S.S.C. este aici?

Spuneți-mi și mie despre ce este vorba aici? Nu este semnat de mine și de aceea vă întreb. Nu am avut timp să-l parcurg.

Dl George Sorin Botez

Păi dumneavoastră răspundeți de A.S.S.C.?

Dl Ganea Cristian

Eu răspund și de Tehnic Investiții.

Mulțumesc!

9

Data viitoare să mergeți cu toate proiectele la domnul Primar, vă rog! Mulțumesc frumos!

Dl George Sorin Botez

Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 26 de voturi "pentru” și 1 ”abținere” a domnului consilier Vîscan Robert proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 25 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Poliției Locale a municipiului Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Ce se întâmplă aici?

Dna Staicu Zoia

Tot promovare în grad. A fost la comisia 1.

Dl Ganea Cristian

Domnul director?

Dl Vaida Adrian - Politia Locală Ploiești

Este vorba de numirea stagiului de vechime în funcția publică.

Dl Ganea Cristian

Sunt dintre cei care păzesc cu șapca pe bancă și mănâncă semințe în fața unor licee?

Ca să știu, că merită.

Ați depistat? Ați întrebat? Ați vorbit? Ați făcut vreo acțiune în ceea ce v-am rugat? Mulțumesc!

9

Dl George Sorin Botez

Vreau să văd și eu anexa, vă rog frumos!

Și vreau să-mi spuneți domnul director, care sunt modificările față de cea anterioară?

Am înțeles ca sunt 8 polițiști locali, ca doar la asta se.•.refera • instituția

"■ -A


dumneavoastră.

DI Vaida Adrian - Poliția Locală Ploiești

La Biroul Protecția mediului...

Dl George Sorin Botez

Nu mă interesează numele, mă interesează unde aveți promovări. Dl Vaida Adrian - Politia Locală Ploiești

La protecția mediului, la direcția...

Dl George Sorin Botez

Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

*

Menționăm că domnul consilier Văduva Sorin a ieșit din sală. Suntem 26 de consilieri.

*

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 20 de voturi "pentru” și 6 "abțineri” ale consilierilor Minea Constantin, Botez George Sorin, Vîscan Robert, Dănescu Ștefan, Andrei Gheorghe și Dragulea Sanda proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 26 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Municipal Ploiești - inițiat de primar Adian-Florin Dobre.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 26 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 27 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Spitalului Municipal Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 26 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 28 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului maxim de posturi stabilit în urma modificării normativului de personal și statului de funcții ale Spitalului de Pediatrie Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Aici am fost informat de domnul director că este vorba de o creștere cu două

5

posturi la medicii de la A.T.I. care însă este doar formal, pentru că în mod practic nimeni nu vine, dar pentru a avea gradul profesional necesar spitalului este nevoie să modificăm această chestie. Drept pentru care vă supun la vot.

*

Menționăm că domnul consilier Văduva Sorin a revenit în sală. Suntem 27 de consilieri.

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre: 24

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.


Cu 27 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

a a a                                   ,i

jL,S ■■ , lj I

Trecem la punctul 29 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre prwmd.aprob^rc^ organizării concursului pentru ocuparea funcției publice de conducere serviciu Buget împrumuturi din Direcția Economică din cadrul Primărie?

Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.

Dacă sunt discuții?

5

Dna Serbinov Ioana

Are aviz de comisie, aviz nefavorabil comisie 1, aviz nefavorabil comisia 7. Dar are.

Dl George Sorin Botez

Bine, atunci să supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 11 voturi "pentru”, 2 voturi "împotrivă” ale consilierilor Botez George Sorin si Mateescu Marius si 14 "abțineri” ale consilierilor Văduva Sorin, Cosma Marcian, Minea Constantin, Vîscan Robert, Dănescu Ștefan, Andrei Gheorghe, Dragulea Sanda, Sorescu Alina Florina, Stanciu Marilena, Dinu Marius, Pană George, Ganea Cristian, Hodorog Bogdan și Sălceanu Claudia Oana, proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

A A A

Trecem la punctul 30 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru un număr de trei unități locative cu destinația de locuințe de necesitate - inițiat de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Claudia Oana Sălceanu, Grigore Constantin si Valentin Marcu."

9

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 27 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

A AA

Trecem la punctul 31 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a criteriilor de repartizare a locuințelor sociale - inițiat de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Constantin Gabriel Minea, Grigore Constantin, Claudia Oana Sălceanu și Valentin Marcu.”

Dacă sunt discuții?

9

Vă rog, doamnă!

Dna Staicu Zoia

Așa cum am spus și anul trecut, încă din definiție locuința socială este o locuință care se atribuie celor care au venituri mici si as face câteva amendamente vizavi de

9         9

această hotărâre.

O să le spun înainte. In funcție de situația locativă actuală, punctajul de la 7 puncte sare la 5 puncte, deci 6 și 5 nu este.

Dl George Sorin Botez

Unde faceți amendamentele, doamnă?

Dna Staicu Zoia

La anexa nr. 1.

Dl George Sorin Botez

La punctul?                                                  ;j *,/

Dna Staicu Zoia                                             k           ;f-

La punctul 1, la subpunctul 2 în loc de 4 puncte - 5 puncte. în loc de 5 puncte -6 puncte, pentru că ar trebui să fie...                                         '    ' ,     >

Dl George Sorin Botez

Doamnă, care punctul 1, subpunctul 2, că nu înțeleg?

Dna Staicu Zoia

”Chiriaș în spațiu din fond locativ privat, pe bază de contract de închiriere”.

Dl George Sorin Botez

Doamnă, este vorba de criterii, anexa 1...

Dna Staicu Zoia

Nu la legile proprietății, la locuințele sociale. Tocmai asta am spus, că locuința socială, conform definiției este o locuință ce se atribuie cu chirie subvenționată.

Dl George Sorin Botez

Da, dar anexa 1 cum este trecută acolo, este...

Dna Staicu Zoia

Este anexa 2 atunci.

La subpunctul 2, cinci puncte în loc de patru. La 3, șase puncte în loc de cinci. Adică să mergem din punct în punct ca să fie corect. Altfel s-ar crede că protejăm pe cineva.

La punctul 3, persoane care sunt încadrate în grad de handicap - în loc de 1 punct, 2 puncte - la d). Iar la situația materială de la a) la e) să fie 10, 8, 6,4 și 2. Deci inversate.

Dl George Sorin Botez

Cum?

Dna Staicu Zoia

Deci la poziția 4 la situația materială, începem de la 10, 8, 6, 4 și 2.

Dl George Sorin Botez

Da, aici mi se pare și mie de ce unul cu o situație...

Dna Staicu Zoia

Conform legii...

Dl George Sorin Botez

Numai o secundă, că poate este o logică.

Dl Vîscan Robert

O să vă spun logica. Eu am mai invitat-o pe doamna Zoia să vină în această comisie. Văd că nu-i place, dar...

Dna Staicu Zoia

Nu puteți să mă invitați dumneavoastră.

Dl Vîscan Robert

Eu v-am spus, puteți să veniți oricând. Este o comisie deschisă.

O să vă explic. Este foarte simplu de ce am gândit în acest fel.

La momentul la care am ajuns în această comisie, acum aproape 7 ani de zile, vreau să vă spun că aveam în jur de 50% restanțieri, pentru că am mers fix pe acest sistem despre care vorbește doamna Staicu, adică să aducem în aceste locuințe sociale persoane care nu vor putea să-și plătească chiria sau utilitățile. Din acest motiv am schimbat aceste punctaje și le-am adus la această formă, și vreau să vă spun că 26

persoanele care stau în aceste locuințe sunt mulțumite de această formă, pentru ^â.noi


nu o să mai aducem viitori chiriași care nu-și vor plăti chiria sau utilitățiiSsr'VOfxduce aceste imobile la situația în care să fie debranșate de la utilități și restdl ^roblefh^r^; care le stiti si dumneavoastră.                                              Ik’-Si /    , 7     |


Dna Staicu Zoia


, t

ÎL

1“


Legea locuinței la art. 42, vreau să-i amintesc colegului meu cjV^pi^^ot beneficia de locuințe sociale persoanele sau familiile cu un venit mediu net lunarrealizat pe ultimele 12 luni sub nivelul câștigului salarial mediu net lunar pe total economie. Deci prin lege, vă obligă ca aceste locuințe, încă o dată spun, subvenționate, cu chirie subvenționată, poate găsim o modalitate să-i putem ajuta să-și plătească chiria și utilitățile. Nicidecum nu-i putem trece în punctul mort fără să aibă dreptul cei care într-adevăr au nevoie de locuințe, repet, sociale. Nu este vorba de locuințe prin A.N.L.

Dl Vîscan Robert

Mulțumesc domnul Președinte!

>                                                9

în primul rând, sper ca doamna Staicu împreună cu domnul Primar să identifice cei 68 de milioane necesari pentru subvenția de la energia termică. Apoi putem să vorbim și despre subvenționarea altor categorii sociale.

Cei care sunt în această categorie socială, să știți că pot beneficia, cum ați spus și dumneavoastră. Sunt primării care nu acordă aceste facilități. Tocmai din acest motiv, eu așa am gândit și din practică s-a văzut că este cea mai bună variantă, să aducem acolo oameni care să poată să susțină aceste cheltuieli. Altfel, vom ajunge în situația în care să închidem toate aceste locuințe sociale.

Mulțumesc!

9

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot amendamentele doamnei consilier Staicu în bloc:

Cine este pentru?        - 8 voturi

Cine este împotrivă?    - 1 vot

Dacă se abține cineva? - 18 voturi

9

Cu 8 voturi ”pentru”, 1 vot „împotrivă” al domnului consilier Ganea Cristian și 18 ”abțineri” ale consilierilor Andrei Gheorghe, Botez George Sorin, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Dinu Marius-Andrei, Dragulea Sanda, Grigore Constantin, Hodorog Bogdan, Marcu Valentin, Mateescu Marius, Minea Constatin, Palaș-Alexandru Paul, Pană George, Sălceanu Claudia-Oana, Sorescu Florina Alina, Stanciu Marilena, Văduva Sorin și Vîscan Robert-Ionuț amendamentele nu au fost adoptate.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre în forma inițială, fără amendamentele care au fost respinse:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 21 de voturi „pentru”, 2 voturi ”împotrivă” ale consilierilor Staicu Zoia și Sîrbu-Simion Gheorghe și 4 "abțineri” ale consilierilor Băzăvan Larisa, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian și Sicoie Florin, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 32 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind repartizarea de locuințe sociale - inițiat de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Constantin Grigore, Claudia Oana Sălceanu si Valentin Marcu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

- ,<>\v


•?


S-a procedat la votarea electronică a proiectului,

Cu 27 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 33 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin patrimoniului municipiului Ploiești aflate în administrarea „Administrației Parcului Memorial Constantin Stere’’ - initiat de

77                             9

consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 27 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 34 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de negociere în vederea achiziționării imobilului-teren restituit fostului proprietar care afectează o parte din terenul aferent Colegiului Național „Jean Monnet” - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Sorin Văduva, Bogdan Hodorog și Marius Nicolae Mateescu.”

Supunem la vot numărul de cinci membri pentru comisie:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 27 de voturi "pentru” propunerea a fost aprobată.

*

Din partea P.S.D., domnul Dănescu, vă rog!

Dl Bolocan Iulian

Nu trebuia ”Regina Maria”?

Dl Ganea Cristian

Amendament să schimbăm titlul.

Dna Stanciu Marilena

Trebuie să facem un amendament...

Dl George Sorin Botez

înainte de amendamente faceți propunerile.

Dl Dănescu Ștefan

Doamna Marilena Stanciu și doamna Sanda Dragulea.

Dl Popa Gheorghe

Domnul Vlad Frusina.

Dl Pană George

Domnul Sorin Văduva.

Dna Sălceanu Claudia-Oana

Domnul Hodorog Bogdan.

Dl George Sorin Botez

Peste tot în hotărâre să fie înlocuit Colegiului Național „Jean Monnet” cu Colegiului Național Pedagogic „Regina Maria”.

Supunem la vot amendamentul cu denumirea pe care îl atribuim doamnei consilier Stanciu Marilena:

Cine este pentru?        - 27 voturi


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 27 de voturi "pentru” propunerea a fost aprobată.

*

Fiind vorba de persoane propunem votul deschis:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

»

Cu 27 de voturi ”pentru” propunerea a fost aprobată.

*

Supunem la vot nominalizările:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

Cu 27 de voturi "pentru” nominalizările au fost aprobate.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 27 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 35 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind modificarea art. 3 lit. d) al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 592/20.12.2018 referitoare la încheierea unui contract de superficie între Municipiul Ploiești și doamna Blănaru Eugenia și doamna Ploeșteanu Florentina - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert lonuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 27 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 36 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind înstrăinarea prin vânzare către domnul Țigău Ion a suprafeței de teren curte de 75 m.p., având număr cadastral 142412, Carte Funciară nr. 142412 situat în Ploiești, str. Transilvaniei nr. 19 -inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Robert lonuț Vîscan, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 26 de voturi ”pentru” și 1 "abținere” a domnului consilier Sîrbu-Simion Gheorghe, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 37 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție Reamenajare imobil din str. Elena Doamna nr.78 B în grădiniță cu program prelungit - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului. Cu 26 de voturi "pentru” și 1 "abținere” a < de hotărâre a fost adoptat.


doamnei consilier Staicu Zoia, proiectul

Lr:':

Ș


i

Trecem la punctul 38 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Parcare zonă plajă” - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre: S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 27 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 39 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dl Ganea Cristian

II propun pe domnul consilier Botez George Sorin.

Dl George Sorin Botez

înțeleg că nu sunt alte propuneri.

Fiind vorba de persoane propunem votul deschis:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 27 de voturi "pentru” propunerea a fost aprobată.

*

Supunem la vot nominalizarea:

Cine este pentru?        - 19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 8 voturi

Cu 19 voturi "pentru” și 8 "abțineri” ale consilierilor Bolocan Iulian, Frusina Nicolae Vlad, Grigore Constantin, Marcu Valentin, Popa Gheorghe, Răcășean Florica, Sicoie Florin și Staicu Zoia, nominalizarea a fost aprobată.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre în forma existentă acum:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 19 voturi "pentru” și 8 "abțineri” ale consilierilor Bolocan Iulian, Frusina Nicolae Vlad, Grigore Constantin, Marcu Valentin, Popa Gheorghe, Răcășean Florica, Sicoie Florin și Staicu Zoia, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la primul punct suplimentar "Proiect de hotărâre privind modificarea art.4 din Contractul de credit nr. RQ1409I260716289/08.09.2014, încheiat între Municipiul Ploiești și C.E.C Bank - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Am înțeles că ar fi o diminuare de dobândă.

5

Dl Palaș-Alexandru Paul

De la 3 și 15 la 2,95.

Dl George Sorin Botez

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 27 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.           OJMȚ

*** '

Trecem la punctul suplimentar 2 ”Proiect de hotărâre privirM aprobarea7* rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Clubului SpQifjy Muni^ipa^ / Ploiești - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea și de consilieri''^auLPa^v/ Alexandru, Claudia Oana Sălceanu, Gheorghe Sîrbu Simion, Zoia Staicu |ijjrhepiighe Andrei.”

Dl Palaș-Alexandru Paul

Propun amânarea discutării acestui proiect după proiectul de buget.

‘Â'v’.-'A*

Dl George Sorin Botez

Trecem la punctul suplimentar 3 ”Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2019 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Claudia Oana Sălceanu, Gheorghe Sîrbu Simion, Zoia Staicu și Gheorghe Andrei.”

Modificări, ceva?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Nu.

Dl George Sorin Botez

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 27 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul suplimentar 4 "Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 271/23.08.2019, privind rectificarea Listei de investiții aferentă împrumutului contractat de municipiul Ploiești de la Exim Bank - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dl Palaș-Alexandru Paul

Nu avem comentarii, nu știu dacă domnul viceprimar Ganea are ceva de spus?

Dl George Sorin Botez

Domnul viceprimar Ganea, lista de investiții rectificată pe 2019. Este aceea cu banii? Cu 23 de milioane?

Dl Ganea Cristian

Aceea este, dar aș dori doamna director Iamandi să mai dea citire o dată listei de investiții, pentru că avem niște probleme. De exemplu la sistemul de up-grade unde am pus bani, se pare că din cauza unor..., nu știu cum să le spun, nu putem să încheiem contractul. Și atunci banii trebuie să-i dăm înapoi.

Dna Iamandi Mihaela - Director Direcția Tehnic Investiții

Pe lista de investiții cu finanțare din creditul Exim Bank, avem următoarele propuneri:

Servicii de consultanță pentru proiecte din fonduri nerambursabile, construire grădinițe - 121 de mii. Este deja primită o factură.

Laborator Radioterapie cu Energie înaltă - 2 milioane de lei este un contract de proiectare și execuție la care s-a emis ordinul de începere.

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății - 2 milioane și jumătate este suma aferentă plăților pentru dotări dirigenție de șantier și asistență tehnică.

.,-*^0 J!fâ

Toată partea de extindere rețele subterane în municipiul Ploiești în diferite cartiere, sunt lucrări deja executate.                                              .n/ h .

La modernizare instalație de colectare și epurare a apelor uzate 'este o expertiză ț tehnică propusă a se efectua.

Podul de Lemn, crearea pasajului, are o sumă de 24 de milioane opt sute, avem contract încheiat, lucrări în execuție.

Asigurarea mobilității - strada Libertății este rămasă fără propunere.

Reabilitare și modernizare pasaje subterane - Bdul București - 2 milioane de lei este un contract de proiectare și execuție la care s-a emis ordinul de începere.

Asfaltarea străzilor din Cartierul Buna Vestire unde s-au executat deja canalizări - 2 milioane 996. Sunt în execuție.

9

Modernizare strada Cozia - un milion 64 este o stradă care s-a făcut rețeaua de canalizare și urmează a se asfalta.

Lucrări de up-grade a sistemului de semaforizare - 5 milioane 33. Aici este necesară încheierea unui act adițional. In urma aprobării referatului și actului adițional de către direcțiile, în afară de direcția tehnică și juridic și economic. Direcția juridică a dat aviz de legalitate. La direcția economică avem un aviz condiționat dar care sper că astăzi am dat date suplimentare, să se rezolve. Rămâne la latitudinea dumneavoastră.

Achiziții autobuze Euro 6-7 milioane 288 avem adresă de la furnizor că poate să ne furnizeze aceste autobuze.

Iar restul sunt servicii care se pot executa, se pot întocmi până la sfârșitul anului.

Dl Ganea Cristian

Ați fost atenți la tot ceea ce a citit doamna Iamandi.

Eu am un semn de întrebare, cu toate că avem dese sesizări de la poliția națională vizavi de accidente datorită nemarcării orașului și a semaforizării precare. Avem semafoare care rămân pe intermitent foarte mult timp.

Ar trebui atunci domnul președinte, să facem acel amendament pentru a ne asigura că acești bani vor fi cheltuiți, pentru că altfel vom plăti 2%.

Sunt un pic circumspect și cu banii de la Podul de Lemn. Nu cred că se vor cheltui atât de mulți bani până la sfârșitul anului, ne fiind încă pe teren adus nimic. Tablierul și tot ce mai... nu fac ațâți bani. Domnul Primar știe acest lucru.

Dl George Sorin Botez

Doamna Iamandi, cam ce probabilitate de a se cheltui cei 23 de milioane până la sfârșitul anului există?

Ca probabilitate. Evident că probabilitatea înseamnă statistică iar statistica este forma calificată a minciunii.

Dna Iamandi Mihaela — Director Direcția Tehnic Investiții

Punctul meu de vedere este că în jur de 80%. Dar se poate face o rectificare de buget și în perioada următoare și să mergem să propunem la minister pentru anul viitor o anumită sumă.

Dl George Sorin Botez

Bun. Noi mergem să propunem. S-ar putea ministerului să nu vrea. Da?

Dna Iamandi Mihaela - Director Direcția Tehnic Investiții

Da. Și ministerul ne-a dat acel aviz foarte târziu.

Dl George Sorin Botez

Să fie sănătoși! Dar eu ce fac azi?

A>

In situația în care aprob chestia asta și nu consum bani, ce se întâmplă? Dna Iamandi Mihaela - Director Direcția Tehnic Investiții


Vom fi obligați la plata unei penalități de 2% până anul viitor în Dl George Sorin Botez

2% cum se calculează?                                  I

Dna Iamandi Mihaela - Director Direcția Tehnic Investiții

Din valoarea sumelor neconsumate.

Dl George Sorin Botez

Nu. Pe zi, pe lună, pe an, pe trimestru? Pe ce?

Dna Iamandi Mihaela - Director Direcția Tehnic Investiții

In total. In total din suma neconsumată.

Dl George Sorin Botez

Deci ideea este că dacă am trecut în 1 ianuarie și nu am consumat suma respectivă, îmi încarcă bugetul pe anul viitor cu o penalitate de 2%. Corect?

Dna Iamandi Mihaela - Director Direcția Tehnic Investiții

Da.

Dl George Sorin Botez

Asta înseamnă un risc de aproximativ 460 de mii de lei la valoarea aceasta. Corect?

Dl Marcu Valentin

2% din valoarea necheltuită.

Dl George Sorin Botez

Vorbesc la suma care este. Riscul. Riscul maxim, riscul minim. Worst case. Oricine ia o decizie așa o ia.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

La 20% înseamnă foarte puțin.

Dl George Sorin Botez

înseamnă 460 de mii de lei.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Dacă nu cheltuim 4 milioane?

Dl George Sorin Botez

Cum 4 milioane, că sunt de 23 de milioane.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Da, dar a spus doamna că 80% îi cheltuim.

Dl George Sorin Botez

Eu am spus că este vorba de worst case scenario.

Dna Iamandi Mihaela - Director Direcția Tehnic Investiții

Pe ecran avem o altă listă afișată. Este afișată o listă greșită.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul Președinte, penalitatea se plătește la ce rămâne necheltuit.

Dl George Sorin Botez

Eu am dat worst case. Știți ce este asta.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Știu.

Dl George Sorin Botez

Vă rog, domnul Primar, după care o să fac eu amendamentul.

Dl Primar

In primul rând aș vrea să fac o primă apreciere legată de această chestii


be.^z>,

- - * — <»* ';■

In luna august, conform normelor în vigoare, am transmisM^tre“ministeruL

•                                                          <                                                                                                                             • ■îTv/ /f / ■                 \        . .

finanțelor, cei care au în subordine comitetul de aprobare a împrumuturilor locale, faptul j că sumele pe care noi le aveam la acea dată si erau de 40 de milioane de lei, le v$frr consuma până la sfârșitul anului. Era un lucru perfect realizabil. Ba mai^mult decâț.^t, o serie de proiecte pe care noi le aveam la momentul respectiv, cu procedu^ujelicitație făcute, nu puteam să încheiem contractele pentru că nu aveam toate sumele prevăzute pentru a le putea finanța și așa prevede legea finanțelor și a bugetului local.

După această adresă, efectiv ne-am trezit la sfârșitul lunii august, că ne vine o adresă din partea celor de la CAIL prin care ni s-au aprobat și restul de sume de 23 de milioane de lei.

A fost momentul în care noi am putut să încheiem contractele și putem încheia contractul pentru semaforizare, înțeleg din ultimele discuții purtate și la nivelul Direcției Economice, că există soluții de finalizare a acestei proceduri de a încheia contractul într-un termen să spunem relativ scurt, astfel încât să dea posibilitate societății respective să-și încheie lucrările așa cum a specificat într-o adresă către noi. Contractul privind realizarea pasajelor subterane de pe Bulevardul București și încheierea contractului pentru realizarea Centrului de Radioterapie.

Noi avem o serie de sume preconizate în vechea prevedere bugetară, cea de 40 de milioane de lei, care în momentul de fată s-a mărit substanțial.

Sunt perfect de acord ca acele societăți care nu cheltuie banii pe care i-au stabilit, ținând cont de prima prevedere de 40 de milioane de lei și care ne-am asigurat că le putem consuma până la sfârșitul anului, precum și sumele pe care și le-au asumat prin adrese scrise firmele care realizează de exemplu partea de semaforizare în municipiul Ploiești să fie penalizate. Dar nu cred că putem penaliza o societate care a încheiat un contract acum două, trei săptămâni și care sunt în stadiu de proiectare în momentul de față, că vor consuma toate sumele care sunt aferente realizării întregii lucrări până la sfârșitul anului. Mai ales că lucrările respective conform contractului și caietului de sarcini durează aproximativ șase luni, opt luni de zile. Doar execuția. La care se adaugă și partea de proiectare.

Și dacă aprobăm sau nu aprobăm aceste lucrări, sau identificăm poate alte investiții, dar atenție, anul viitor o să avem un deficit pe lucrările respective că nu o să avem din ce să le finanță, doar tot din credite, noi tot vom fi penalizați pentru suma respectivă. Ideea este și de aceea am solicitat de cel puțin două săptămâni la discuțiile pe care le purtăm cu cei care realizează și execută aceste lucrări, să ne precizeze foarte clar care sunt sumele pe care le vor consuma până la sfârșitul anului, luând în considerare nu numai lucrările fizice ci și prezentarea documentelor aferente decontării sumelor respective pentru a putea efectua plățile, până maxim 15 decembrie, astfel încât să mergem la Ministerul de Finanțe și să le solicităm, pentru că oricât ți-ai dori, nu poți peste noapte să închei un contract și în trei zile să-l execuți, și să amânăm o parte din sumele respective pentru debutul anului 2020, perioadă în care lucrările respective, dacă ținem cont de perioada de execuție, perioada în care noi mai avem timp să tragem banii respectivi din Exim Bank, le putem realiza.

Deci ori punem pe tapet o serie de proiecte, dar marea majoritate a proiectelor pe care noi le avem și le putem realiza într-un timp foarte scurt, în general sunt finanțate

prin aceste credite. De aceea am făcut și acea propunere pentru cele 8 autobuze alături de, și am discutat acest subiect, de domnii viceprimari și doamna acțipifiS^^^blic pe această temă. Și respectivii și-au asumat execuția lor până în 15 clft0p€n^iț3ei^i a putea face și decontările.                                                  p,• -^/ 'ț »|

Dl George Sorin Botez                                  v        ?

Și ce propuneți vizavi de această listă? Pentru că ^efâ^^pfpbl^i^^ cu responsabilitatea aceea de 2%.

Dl Primar

A.

In primul rând trebuie discutat după ce se aprobă aceste modificări. Trebuie mers la Ministerul de Finanțe și explicat, așa cum noi am primit peste noapte aceste sume, am mai primit noi sume de genul acesta la sfârșit de an la care stăm și ne uităm la ele pentru că mare lucru nu mai poți să faci, pentru că nu poți să dai ordin de începere pentru lucrări pe care nu le ai finanțate. Sau să închei contracte pentru lucrări pe care nu le ai finanțate. Și să solicităm diferența care rămâne pentru debutul anului viitor, astfel încât să putem să...

Dl George Sorin Botez

Bun, și în situația neplăcută în care această hotărâre trece, și în situația în care sunt sume neutilizate, în afară de niște discuții ulterioare ale căror rezultate le vrem să fie într-un fel, dar nu putem să le controlăm...cum protejăm bugetul local de o pierdere...

Dl Primar

Putem să solicităm pentru cei care și-au asumat o serie de sume pe care le vor cheltui până la sfârșitul anului, aceste amendamente de care vorbiți dumneavoastră, dar pentru lucrările care nu au cum să se execute într-un termen de patru luni de zile, cum este Centrul de Radioterapie...

DI George Sorin Botez

Domnul Primar, sunt de acord cu dumneavoastră...

Dl Primar

.. .sau lucrările subterane, nu putem să solicităm...

Dl George Sorin Botez

...dar vă întreb, nu rămâne la latitudinea noastră dacă să cerem 23 de milioane sau 15?

Pentru că dacă eu știu, cum a spus doamna Iamandi, care are o experiență pe care nu cred că o are nimeni pe aici în materie de investiții, dacă mi-a spus o probabilitate de 80%, ea poate să fie de 70 sau de 60, că mai mult de 80% știm foarte bine cum merg lucrurile în Ploiești. Am vrea să le facem pe toate așa și să avem și bani și timp și toate astea. Dar eu vă întreb: 2 lei sau 200 de lei, eu cred că o măsură trebuie luată indiferent de valoarea sumei respective. Și atunci vin și întreb ca să nu existe nici un fel de discuție, cum putem să protejăm bugetul local de o penalitate de 2% la banii pe care nu i-am cheltuit, pentru că suntem extrem de strânși? Avem atâtea lucruri de plătit. Orice sumă, mi-am făcut socoteala, cu 460 de mii țin C.S.M.-ul nu știu cât timp, sau pot să dau la S.G.U. să facă nu știu ce, sau îi dau la căldură, că tot avem nevoie de 15 milioane. De unde să-i luăm?

Eu de asta venisem ieri în operativă și propusesem un amendament.

Doamnă, îl avem?

Dna Iamandi Mihaela - Direcția Tehnic Investiții

Rog amendamentul cu actele adiționale!                      /*/* *>—-

Dl George Sorin Botez

Că această hotărâre intră în vigoare la data semnării actelor adiționale prin care constructorii, prestatorii de servicii, cu care trebuie încheiate sau au fost încheiate contractele își asumă plata unei penalități de 2%, nu 2,5%, ca să nu ia un ban în plus, din valoarea lucrărilor serviciilor neexecutate la finele anului 2019.

DI Sîrbu-Simion Gheorghe

Si dacă nu-si asumă?

5                              9

Dl George Sorin Botez

Nu-si asumă, înseamnă că trebuie să fie la mine. Si eu nu vreau să fie la mine. Eu

3                       7                                                                                                         3

nu sunt de acord să plătesc o penalitate de 2% nici la 1000 de lei.

Dl Primar

------------■--------------

In primul rând, orice condiționalitate nerezolvată nu va fi aprobată în opinia mea de către Comitetul local, orice propunere...

Dl George Sorin Botez

Aveți o certitudine sau este doar o părere?

Dl Primar

Am o certitudine în sensul acesta.

Cum să te duci cu o hotărâre în care să le spui, stați așa că de fapt și de drept poate peste o lună, două vor veni acele acte adiționale ale firmelor care acceptă așa ceva.

Acesta este un aspect. Al doilea aspect, oricum noi rămânem cu banii necheltuiți și oricum vom fi penalizați dacă mergem pe această logică.

Noi trebuie să mergem după ce stabilim aceste sume, să spunem foarte clar Ministerului de Finanțe, domnilor, vedeți că după această hotărâre de consiliu local, în care am mai băgat, să spunem, o investiție de aproximativ 8 milioane de lei față de investițiile existente, noi rămânem cu o sumă de, nu știu, 12 milioane de lei, să spunem, necheltuită.

Având în vedere faptul că ne-ați dat banii aceștia la începutului lunii august parcă a venit hârtia respectivă, dacă nu mă înșel eu, amânați acest plăți pentru anul viitor.

Dl George Sorin Botez

Domnul Primar, cu tot respectul...

Dl Primar

Cu tot respectul, dar blocăm toate lucrările în felul acesta.

Dl George Sorin Botez

Păi cu tot respectul, dumneavoastră discutați cu un prieten imaginar. Pentru că dumneavoastră aveți în față un perete pe care scrie ceva și aveți impresia că aveți în față Ministerul Finanțelor sau cei de la CAIL, sau...

Eu nu discut de ce aș putea să vorbesc cu ei, dacă o să nu știu ce și nu știu cum.

Eu întreb din punct de vedere managerial, clar, cum se rezolvă chestia aceasta. Că dacă eu astăzi votez și mâine vine unul și spune ”bă uite trebuie să plătești 2% pentru o valoare care nu s-a consumat”, nu vă bate nimeni dumneavoastră la ușă. Poate să-mi bată mie la ușă, da?

Dumneavoastră sunteți doar cel care pune o problemă, dar de votat votăm noi și toată responsabilitatea pică pe noi. Iar nu noi ne ducem mai departe să vorbim. Poate într-o zi discutați cu cineva de la Ministerul Finanțelor căruia îi sunteți simpatic și vă

spune...


Dl Primar

Și dacă nu acceptă aceste acte adiționale firmele respective banii necheltuiti, ce facem?

5  7

Dl George Sorin Botez

Există această posibilitate?

Dl Primar

Normal că există, pentru că 23 de milioane de lei au venit netam-nesam v-am spus, nici acum o lună de zile.

Dl George Sorin Botez

Dar există posibilitatea să nu se realizeze?

Dl Primar

Să nu se cheltuie banii, da.

Dl George Sorin Botez

Există. Am înțeles.

5

Dl Primar

Cu atât mai mult există această posibilitate. V-am spus, am băgat niște proiecte noi, în acele situații în care aveam o anumită maturitate a proiectelor respective, ca să putem cheltui mai mulți bani până la sfârșitul anului.

Dl George Sorin Botez

Am înțeles.

Dl Primar

Dar, nu ne dă nicio garanție...

Deci, dacă nu facem această modificare, cu atât mai mult sume mai mari de bani nu le cheltuim. Și dacă greșesc cu ceva, doamna director tehnic și doamna Tărăcilă de la Serviciul financiar să vină și să spună lucrul acesta.

Dl George Sorin Botez

Domnul Vîscan, vă rog!

Dl Vîscan Robert

Mulțumesc!

9

Deci, cu toate astea înțeleg că a trecut o lună și ceva în care nu a mișcat nimic. Cu toate că puteam să dăm drumul la unele proiecte pe care le aveam la acel moment. Am ținut luna aceasta trei sau patru ședinței ”de îndată”. Nu era și acesta un motiv important să ținem o ședință în care să dăm drumul la unele proiecte, dacă nu le aveați pe toate gata? Au venit banii pe nepregătite. Puteam să dăm drumul la unele proiecte și câștigam o lună și jumătate. De ce nu se mișcă nimeni? Eu asta nu înțeleg.

Venim în ultimul moment și ne gândim...

Dl Primar

Dar nu am venit în ultimul moment. In momentul în care am avut adresele venite din partea tuturor constructorilor care ne-au asigurat că până acolo pot cheltui, am venit cu proiectul în fața dumneavoastră.

Dl Vîscan Robert

Ați spus că au venit la începutul lunii august.

Dl Primar

Da. La începutul lunii august a venit această sumă.

Dl Vîscan Robert

Am înțeles. Banii au venit. Eu am înțeles perfect.

Dna Marin Teodora - Administrator Public

La sfârșitul lunii august.

Dl Primar

Nu mai știu când au venit. Sau la sfârșitul lunii august.

Atât, o anumită sumă de bani.

Și încă o dată, pentru unele proiecte a trebuit să realizăm toată procedura de încheiere a contractului. Pentru că noi nu aveam sumele respective prevăzute în nici un buget și nu puteam să închidem contractele respective. Atunci când am primit sumele respective cu destinațiile pe care noi le-am avut stabilite la un anumit moment am putut să închid contractele respective și apoi să mă duc la firma respectivă să-i spun: cât consumați?

9

Bun. Nu mai știu exact, începutul lunii august, mijlocul lunii august, sfârșitul lunii august.

Dl Vîscan Robert

Nu are importanță. Dar dumneavoastră ați confirmat faptul că acești constructori sunt siguri că vor cheltui...

Dl Primar

O parte din bani.

Dl Vîscan Robert

Banii până la sfârșitul anului.

Dl Primar

Nu. Nu toți.

Să vă dau un exemplu: pentru pasajele subterane de pe Bulevardul București, valoarea contractului este de aproximativ 7 milioane de lei. Noi am avut în buget 2 milioane de lei, în acelea 40 de milioane inițial și în luna august s-a completat cu încă 5. Acela a fost momentul în care noi am putut semna contractul și am chemat firma de construcții cu care în urma licitației am semnat contractul. Și au spus, da domnule, putem face doar proiectare și o parte din execuție. Mai mult de 2 milioane de lei, atât ne asumăm. Nu putem cheltui. Ce să fac cu 5 milioane de lei? Va trebui să-i amânăm pentru anul următor. Pentru că nu-i cheltuie. Nu poți să te duci la firma respectivă să-i reproșezi că nu-i cheltuie. Termenul de execuție nu știu de cât este. Opt luni de zile parcă, nu doamna Iamandi?

Dna Iamandi Mihaela - Direcția Tehnic Investiții

Da.

Dl Primar

Au termen parcă două luni de zile de proiectare și opt luni de zile de execuție. Ceva de genul acesta. Același lucru se întâmplă și la Centrul de Radioterapie. Ba, mai mult decât atât, știți foarte bine că de la Consiliul Județean am primit 4 milioane de lei. Mai aveam nevoie de încă 8 parcă, să putem avea toată suma necesară ca să putem încheia contractul. Când au venit banii respectivi pe CAIL am încheiat contractul și am chemat firma respectivă, domnule spuneți, nu putem să facem decât partea de proiectare și partea de organizare de șantier și să începem niște lucrări. Mai mult de 2 milioane de lei nu putem cheltui. Poți să-i reproșezi ceva? Nu. Dar rămâi cu banii necheltuiți. Dacă nu aprobăm acest document în momentul de față, unde am mai introdus o serie de

investiții de genul: autobuze, strada Cozia și, nu știu, vă rog doamna Iamandi completați cu ce mai este de completat, o serie de servicii de consultanță pe care-i cheltuim anul acesta, noi rămânem cu o sumă mai mare necheltuită până la sfârșitul anytâW R O


Vă rog să decideți în consecință!

Dl George Sorin Botez

Domnul Ganea!

DI Ganea Cristian

Mulțumesc domnul Președinte!

Guvernul acesta rău, prin Minister ne-a mai dat niște bani și noi nu putem să-i cheltuim. Mai nou este faptul că din cei 63 de milioane, 40 vechi cu 23 noi, deci 63, noi nu am cheltuit decât 10 milioane până astăzi. Deci nu am fost în stare să cheltuim. Și avem proiecte, Slavă Domnului!

Avem parcuri de făcut, avem de făcut un pietonal în oraș, avem de făcut chiar și spitalul domnul Primar. Nu am mai auzit nimic de el, nu am mai făcut nimic și puteam să folosim din banii aceștia, pentru proiectare, pentru...Au trecut 3 ani de zile de când tot ne învârtim în jurul lui. Sunt atât de multe proiecte și noi vom da banii înapoi. Iar ceea ce a spus domnul consilier Botez este foarte clar, pentru că noi dacă ne obligăm să cheltuim 15 milioane și dăm înapoi restul de 8, ne ia vreo penalitate pe cei 8 milioane pe care-i dăm înapoi acum? Nu ne ia.

Noi trebuie să dăm o hârtie clară să spunem atât putem să cheltuim. Și dacă firmele au dat câte un aviz, au dat câte o hârtie prin care au anunțat noi putem atât, și nu vor cheltui atât, despre asta se referă domnul Botez.

Dl Primar

Eu sunt de acord să solicităm firmelor să plătească penalități pentru sumele pe care și le-au asumat că le vor cheltui până la sfârșitul anului...

Dl George Sorin Botez

Despre asta este vorbeam.

Dl Primar

Dar nu pentru toată suma...

Dl George Sorin Botez

Nu.

Dl Ganea Cristian

Vorbim doar dacă...

Dl Primar

Dacă doriți lucrul acesta..

Dl Ganea Cristian

.. .dacă și-au asumat că ei cheltuie 3 milioane, și cheltuie 1 milion, plătesc 2% din cele 2 milioane.

Dl George Sorin Botez

Dumneavoastră ați spus că acela care avea 8 milioane deși ați fi putut să-i dați pe toți anul acesta, a spus nu am cum decât de două. Bun. Atunci îl trec în tabelul acela cu două...

Dl Ganea Cristian

Și nu are nicio penalitate.

Dl George Sorin Botez

---- —----:-------:—r             .                                         < v- ® O •■■■>•.•

.. .și n spun ok, tu ai zis două, deși eu aveam nevoie de opt ca să-l ^pninrdărJ^ acelea două să-ți asumi responsabilitatea. Eu nu mă iau după el că a z^ățâ, d©;;daca^ zis două, două să rămână. Pentru că la două milioane alea eu trebuie să plătesc!©’! penalitate de 2%. Și în momentul în care și-a asumat că el mănâncă oVbucâtă din banii/ respectivi, să-și asume responsabilitatea că va lucra de banii aceia. Asta

Dl Ganea Cristian

Domnul Președinte, am avut foarte puțini bani pentru reparații străzi. Foarte puțini bani. Vă rog să vă uitați, am două milioane necheltuite, nu este nimeni pe stradă să repare, să pună o plombă, nimic. Degeaba țip la ei.

Vreau să știu și eu, doamnă director, spuneți-mi și mie, cât mai durează să scoateți la licitație serviciul acesta de administrare străzi? Este de un an de zile.

Dl Primar

Doamna Iamandi, mai avem vreun ban pentru plombări?

Dl Ganea Cristian

Da.

Dl Primar

Și nu avem comenzi date?

Dl Ganea Cristian

Ba da, dar nu sunt onorate.

Dl Primar

Cam câte așa? Cam ce sumă a rămas necheltuită? Nu mă refer neapărat pe documente. Care au fost executate.

Dna Iamandi Mihaela — Direcția Tehnic Investiții

Pentru capitolul de reparații curente străzi, care include atât intervenții, care sunt plombările, cât și covoare zonale și alte lucrări de amenajare trotuare, parcări, am avut aprobată o sumă de două milioane. Din această sumă cred că la ora actuală sunt neconsumați aproximativ 1 milion 300, dar sunt transmise comenzi către constructori, care nu au intrat la lucru la timp.

Dl Primar

Bun. Și lucrări executate și nedecontate până în momentul de față?

Dna Iamandi Mihaela - Direcția Tehnic Investiții

Nu știu în contabilitate dacă există...

Dl George Sorin Botez

Doamnă, haideți să o iau altfel: dacă mâine vreau să repar niște străzi, trecând peste fazele alea celebre, câți bani mai am eu astăzi? De cât pot să mai repar?

Dna Iamandi Mihaela - Direcția Tehnic Investiții

Un milion trei sute putem cheltui.

Dl George Sorin Botez

Care nu sunt acoperiți de comenzi, da?

Dna Iamandi Mihaela - Direcția Tehnic Investiții

Sunt acoperiți de comenzi.

Dl George Sorin Botez

Toți sunt acoperiți de comenzi?

Dna Iamandi Mihaela - Direcția Tehnic Investiții

Aproximativ, da.

Dl Pană George                                          R


De când sunt comenzile date, doamna director? Spuneți și asta casație ș. noștri din consiliu cam cine și cum lucrează în orașul acesta? Că ne văităin^că ș'W-Este adevărat, asa este. Si mai spune că nu avem bani. Iată că avem bariUdar riu arexinF» lucra. Și dacă tot suntem pe o listă de investiții, mai devreme spunea c^mnul dphsiMey despre situația din cartierul Cina. Iată, aceștia sunt constructorii. Și atur^hfi;|nițși^de ce avem o opoziție, când îi cerem unui constructor care s-a angajat că văMa^ehmște lucrări, îi cerem să se și angajeze că va răspunde dacă nu le face. De fapt asta este chestiunea. Ne învârtim în jurul unei teme pe care domnule primar ați transformat-o într-o temă falsă.

Dl Primar

Domnul consilier, dacă doriți reluăm banda discuției și o să observați că am spus foarte clar că nu putem penaliza firmele pentru sumele pe care au spus că nu le pot cheltui până la sfârșitul anului.

Dl George Sorin Botez

Nu a zis nimeni asta.

Dl Pană George

Nu asta a fost tema. Ati dus discuția către o altă direcție. Sau poate nu ati înțeles.

Dl Primar

Ia mai citiți o dată amendamentul respectiv!

Dl Ganea Cristian

Cred că s-a înțeles greșit. Era vorba despre asumarea acelui 2% pentru sumele declarate că le cheltuie și nu le cheltuie.

Dl Pană George

Potrivit a ceea ce ei au declarat că vor face.

Dl Primar

Dar nu spune în acel amendament... acolo nu specifică acest lucru.

Dl George Sorin Botez

Păi nu înțelegeți dumneavoastră, că dumneavoastră numai dacă vă desenează omul. Și așa și nu înțelegeți.

Dl Primar

Vedeți că eu nu mi-am permis să vă iau peste picior.

Dl George Sorin Botez

Propun o pauză de consultări.

*

PAUZĂ

*

Dl George Sorin Botez

Deschideți vă rog la proiect. Introducem un nou articol, 3:

”Art. 3 In situația în care, până la data de 15 noiembrie 2019, executivul primăriei constată că nu pot fi cheltuite sumele prevăzute în prezenta hotărâre va propune Consiliului Local rectificarea valorică a listei de investiții cu încadrarea valorii posibil a fi consumată până la 31 decembrie 2019.”

Dl Primar

Apropos de acest amendament, săptămâna viitoare, luni, mșr^Ș^^^e de disponibilitatea celor de la Ministerul de Finanțe, voi fi acolo și voi^IscUtă'^a^d de acest amendament. Dacă sunt anumite chestiuni, o să vă aduc la cunoștință.

Dl George Sorin Botez

Asta voiam să vă zic, să ținem strâns relația pe chestia asta, să ne informați ort de câte ori este nevoie ca să încercăm să evităm orice penalitate. '        ■

Dl Primar

Să nu blocăm ce putem face. Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc mult!

>

*

Suntem 25 de consilieri. Lipsesc domnii consilieri Pană George și Văduva Sorin.

*

Supun la vot amendamentul:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 1 vot

Cu 24 de voturi ”pentru” și 1 ”abținere” a domnului consilier Sîrbu-Simion Gheorghe, amendamentul a fost adoptat.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul adoptat:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 25 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul suplimentar 5 "Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției anuale pentru anul 2019 a Municipiului Ploiești pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor - Prahova” - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 25 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul suplimentar 6 "Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în anexele nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr.246/31.07.2019 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 25 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul suplimentar 7 "Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcții publice de execuție vacantă din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Din ce în ce?

Dna Serbinov Ioana

njpomuU de i^rrsEăîThăjn j n


La Serviciul Achiziții, conform Codului administrativ trebuie să aj 50% atribuții pe achiziții, este un post oricum vacant, dar trebuie să


consilier de achiziții.

9

Dl George Sorin Botez

De ce trebuie?

Dna Serbinov Ioana


--------------------7—7--------7                                .                                                        0 ■'

Codul administrativ prevede faptul că din Compartimentul de achiziții din cadrul instituțiilor vor face parte doar cu atribuții mai mult de 50% din atribuții să fie de achiziții și se vor numi consilieri de achiziții.

Dl George Sorin Botez Nu mai există referent?

Dl Ganea Cristian

Din cadrul serviciului sau mai aducem din alt serviciu?

Dna Serbinov Ioana

Nu este ocupat. Este un post vacant.

Dl George Sorin Botez

Si la ce îmi folosește?

5                                                          9

Dna Brotea Adina - Director Adjunct DAPJCAPC

Este un post de referent și este vacant pentru că nu putem să avem post de referent în cadrul Serviciului Achiziții. Trebuie să fie consilier de achiziții.

Dl George Sorin Botez

Ceea ce am întrebat eu, și dumneavoastră îmi spuneți dacă da sau nu, dacă au dispărut posturile de referent la achiziții?

Dna Brotea Adina - Director Adjunct DAPJCAPC

Da.

Dl George Sorin Botez

Deci nu mai aveți nici un referent la achiziții?

Dna Brotea Adina - Director Adjunct DAPJCAPC Nu.

Dl Ganea Cristian

Și atunci, crește în grad cineva din cadrul serviciului?

Dna Brotea Adina - Director Adjunct DAPJCAPC Nu este post vacant, liber.

Dl Ganea Cristian

Câte posturi vacante aveți acolo?

Dna Brotea Adina - Director Adjunct DAPJCAPC

Și pe compartiment și pe serviciu?

Dl Ganea Cristian

Da.

Dna Brotea Adina - Director Adjunct DAPJCAPC

Patru.

Dl Ganea Cristian

Ar trebui să le umplem, pentru că vedem cât de rău stăm cu achizițiile.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.                     _

Cu 14 voturi ”pentru”, 2 voturi "împotrivă” ale consilierilor Dragulea? Sanda și Sorescu Alina Florina și 9 "abțineri” ale consilierilor Botez Geofg^Sdrin^Pălaș-Alexandru Paul, Cosma Marcian, Minea Constantin, Vîscan Robert^Ionuț, Dănescu Ștefan, Andrei Gheorghe, Hodorog Bogdan și Sălceanu Claudia-Oâria proiectul de hotărâre a fost adoptat.                                              %?'

W**                    "X

Trecem la punctul suplimentar 8 ”Proiect de hotărâre privind înstrăinarea prin vânzare către domnul Barbu Cristian a suprafeței de teren de 37,00 m2, situată în Ploiești, str. Nicolae Bălcescu nr. 33, cu nr. cadastral 143715, Carte Funciară 143715 -inițiat de consilierii Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Vîscan Robert Ionuț, Mateescu Marius, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 25 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul suplimentar 9 ”Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de negociere a redevenței privind contractele de concesiune pentru spațiile cu destinația de cabinete medicale - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Robert - Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Bogdan Hodorog, Sanda Dragulea, Sorin Văduva, Marius Nicolae Mateescu.”

Domnul Neagu Puiu ca supleant este înlocuit cu?

Dl Popa Gheorghe

Doamna Răcăsean Florica.

5

Dl George Sorin Botez

Fiind vorba de persoane propunem votul deschis:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi ”pentru” propunerea a fost aprobată.

*

Supunem la vot nominalizarea:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 25 de voturi ”pentru” nominalizarea a fost aprobată.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 25 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul suplimentar 10 "Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 34/2019 referitoare la modificarea si completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 218/2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare în municipiul Ploiești - inițiat de consilierii Gabriel Constantin Minea, Cosma Marcian, Nicolae Vlad Frusina, Alina Sorescu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:


S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 25 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul suplimentar 11 "Proiect de hotărâre priX asocierea* Municipiului Ploiești cu Județul Prahova în vederea realizării obiectiv^hderH^Ssdții “Parcare plajă” în cadrul Administrației Parcului Memorial „Constantin Sfer^,'9^"inițiat de viceprimar George Pană.”

Dl Ganea Cristian

La asociere parcări trebuie să fie stipulat ”zona plajă”.

Dl George Sorin Botez

Este un amendament. îl supunem la vot:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 25 de voturi "pentru” amendamentul a fost adoptat.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 25 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

444

Trecem la punctul suplimentar 12 "Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2019 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dl Palaș-Alexandru Paul

Doamna Băescu, vă rog să puneți pe ecran anexa cu cheltuieli.

Este în regulă. Duceți-vă sus. Este în regulă.

Fac următoarele amendamente, domnul Președinte:

La autorități publice și acțiuni externe. Pentru bunuri și servicii — 165 de mii de lei plus. Sunt identificați. Dați mai jos. Vă recomand să mergeți din pătrățică în pătrățică.

Următorul amendament: fondul de rezervă se diminuează cu suma de 897 de mii de lei.

Următorul amendament: cultură, recreere și religie - bunuri și servicii Parc Municipal Ploiești Vest - alocăm suma de 100 de mii de lei.

Casa de Cultură - reducem alocarea...

Dl George Sorin Botez

îmi cer scuze, domnul consilier, în suta asta de mii de lei avem și ceva analitice?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Nu.

Dl George Sorin Botez

Vreau să fac un apel la toți factorii de decizie. S-a terminat acea minunată tabără și există lucrările care sunt acolo unde sunt. Ar trebui discutat, și o să-l rog și pe domnul consilier Florin Sicoie să luăm legătura cu cineva care are autoritatea necesară și să ne dea și nouă niște locuri de amplasare a respectivelor opere de artă și în suma aceasta poate reușim să găsim niște locații corespunzătoare, dar aș vrea să ne dea cineva de specialitate o îndrumare, dacă se poate.

Sigur, eu nu am vrut să spun despre cine este vorba, dumneavoasțrăfștiațida fel de bine ca și mine, pentru că noi am discutat. Dar rugămintea mea prietonească, ocfipăți-vă dumneavoastră și vă stau și eu în spate cu tot ceea ce este nevoM^i să avem, în vedere în banii aceștia.                                                      ;

De acord toată lumea?                                      v'-v

Dl Palaș-Alexandru Paul

Da.

Dl George Sorin Botez

Bine. Mulțumesc!

»

Dl Palaș-Alexandru Paul

Casa de Cultură - se diminuează alocarea bugetară cu 10 mii de lei.

Teatrul ”Toma Caragiu” - se diminuează alocarea bugetară cu 200 de mii de lei.

Filarmonica "Paul Constantinescu” - se diminuează alocarea bugetară cu 154 de mii de lei.

Dl George Sorin Botez

Astea sunt cele care le-am discutat.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Exact.

Clubul Sportiv Municipal mai primește 290 de mii de lei.

Mergem mai departe la locuințe, servicii și dezvoltare publică și căutăm S.G.U., unde mărim alocarea bugetară cu 706 mii de lei.

Acestea sunt amendamentele pe buget și pentru că am primit de la Direcția Tehnică o notificare referitoare la o greșeală materială în anexa nr. 3, rog să se deschidă și anexa nr. 3. Direcția Tehnică, sper faptul că ați făcut aceste modificări și ele se văd pe ecran, să nu mai răpim timpul domnilor consilieri. Ei bine, aici au fost greșite niște sume pe alocarea multianuală, și s-au făcut reglările și s-au adăugat într-un cont 84.02.03. deci sunt chestiuni pur tehnice. S-au mutat banii dintr-o parte într-alta în urma unei greșeli materiale.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!

Domnul Ganea, vă rog!

Dl Ganea Cristian

Aș avea și eu câteva amendamente și aș vrea să fiți de acord cu ele.

După cum știți un program de fotbal și Ploieștiul este inclus în acest program și Compania Națională de Investiții o să ne facă un teren de fotbal în spatele Hipodromului în apropierea Cartierului Ghighiu. Și atunci obligația municipiului este de a realiza rețele tehnico-edilitare pe teren astfel încât trebuie demarat studiul de fezabilitate pentru a se stabili valoarea investiției.

Și conform a ceea ce v-am spus, doamna Iamandi și Serviciul Tehnic Investiții ar trebui un 300 de mii de lei pentru studii, avize, acorduri, dezmembrări. Cam asta ar fi suma. După care, al doilea era...

Dl George Sorin Botez

Stați așa, ca să o luăm sportiv.

Pe amendamentele făcute de domnul Palaș, supunem la vot:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? s

Cu 25 de voturi ”pentru” amendamentele au fost adoptate.


*

Pe amendamentul cu 300 de mii de lei alocați pentru...

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

De unde îi luăm?

Dl George Sorin Botez

Domnul Palas, sursa!

Dl Palaș-Alexandru Paul

Sursa este fondul de rezervă.

Mai avem în fondul de rezervă 1 milion 173 de mii.

Dl George Sorin Botez

Vă rog, domnul Primar!

Dl Primar

Atunci când am făcut acea ședință extraordinară pentru a introduce în buget suma de 10 milioane de lei și am pus banii respectivi în fondul de rezervă, cu toții am stabilit că vom aștepta să vedem ce se va mai întâmpla și să alocăm sumele respective, cu precădere, pentru serviciile de utilitate publică.

Dacă noi începem să tăiem în momentul de față 200 de mii, 300 de mii, 600 de mii, 800 de mii, mai devreme vorbeam de 2% care însemna 500 de mii de lei și că punem un efort bugetar, pe drept cuvânt în plus, dacă avem acea penalitate. Dar, țin să vă reamintesc - mai avem de bugetat până la sfârșitul anului, pentru transportul public de călători aproximativ 9 milioane de lei, pentru iluminatul public, dacă nu mă înșel, 1 milion și ceva de lei, pentru salubritate avem zero lei în buget până pe lunile noiembrie și decembrie, pentru deratizare, dezinsecție cu ce avem de consumat luna aceasta și de achitat luna aceasta, am terminat și bugetul pe deratizare, dezinsecție, iar noi asta am stabilit atunci, că vom aștepta cu această rezervă să vedem și dacă ne va mai da Guvernul bani și atunci vom hotărî ce vom face cu rezerva respectivă.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Ați uitat cel mai important lucru, Băncile, domnul Primar.

Dl Primar

Băncile, foarte bine, corect, aveți perfectă dreptate și acolo mai avem de pus 16 milioane de lei pe buget și pentru plăți, să spunem că, pentru luna decembrie putem să efectuăm plata în luna ianuarie 2020. Dacă noi începem să ciuntim....

Da, într-adevăr poate că sumele nu par foarte mari, dar se adună. Ajungem de la 2 milioane 100, cât am avut în fondul de rezervă, ajungem la 1 milion 300 acum. Ce facem? Cum o să acoperim cheltuielile pentru serviciile de utilitate publică? Mai avem de reîntregit suma de la termie. Inițial au fost 10 milioane de lei, acum sunt 5. De unde?

DI George Sorin Botez

Da, mulțumesc! Domnul Ganea!

Dl Ganea Cristian

Nu pot să adaug nimic. Eu am transpus aici tot ceea ce mi s-a comunicat de către colegi, cetățeni, ploieșteni, ș.a.m.d. Acum rămâne ca noi toți să votăm. Eu îmi fac datoria să spun aceste amendamente pentru că așa este corect. Corect pentru cetățenii care ne-au ales.

DI Primar

Presupun că acești cetățeni își doresc și iluminat public până lă' sfârșitul anul de exemplu.                                                 f

Dl Ganea Cristian                                   1-

Bine, îsi doresc si căldură dar nu știu dacă o să aibă.                   / Â? *

Dl Primar

Tși doresc și căldură. Or să aibă. De ce, v-ați gândit să reziliați contractul . ?<.

Dl Ganea Cristian

Nu. M-am gândit că o să fie soare până-n martie.

Dl Primar

O să fie.

Dl George Sorin Botez

Domnul Ganea, noi dăm 300 de mii pentru studii de fezabilitate iar execuția lucrării se va face de către Federația Română de Fotbal bănuiesc, nu?

Dl Ganea Cristian

Nu, noi executăm...

Doamna Iamandi, vă rog să dezvoltați.

Dl George Sorin Botez

Haideți doamnă că ne țineți în tensiune aici.

9                                              9         9

Dna Mihaela Iamandi - Direcția Tehnic-Investiții

Pentru zona tarlaua 36 a fost întocmit un Plan Urbanistic Zonal care a fost aprobat. In acea zonă se vor realiza atât teren de fotbal cu pistă de atletism cât și bazin de înot și locuințe. Pasul următor ar fi întocmirea studiului de fezabilitate. Terenul de fotbal se pare că va fi finanțat de Compania Națională de Investiții...

Dl Ganea Cristian

Nu „se pare”, e sigur.

Dna Mihaela Iamandi - Direcția Tehnic-Investiții

Obligația noastră, a primăriei este de a realiza rețele tehnico edilitare și drumuri. Pentru a trece la pasul următor este necesar să întocmim studiul de fezabilitate. Acest studiu de fezabilitate reprezintă o urgență pentru dezvoltarea zonei respective.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!

9

Mie îmi este suficient.

Dl Primar

Am și eu o întrebare: avem vreun demers făcut în acest sens? Caiet de sarcini, intabulările făcute?

Dna Mihaela Iamandi - Direcția Tehnic-Investiții

Caietul de sarcini poate fi făcut până luni.

Dl Primar

Poate, ok? Până luni?

Dna Mihaela Iamandi - Direcția Tehnic-Investiții

Partea de dezmembrări este discutată și transmisă către Direcția de Patrimoniu care au solicitat și dânșii o sumă de bani pentru a putea încheia un contract pentru dezmembrări, care se poate face în paralel cu studiul de fezabilitate.

Dl Primar

In ce perioadă de timp doamnă? Cu licitație, cu toate lucru                  areaeste - avem nevoie de toți banii la început sau ca să putem demar^^it.ăf ia^qâi^p parte și punem când avem banii respectivi sau nevoie când încheiem                  i

Dna Mihaela Iamandi - Direcția Tehnic-Investiții Mă întrebați pentru dezmembrări?


Dl Primar

Și pentru dezmembrări și pentru acest studiu de fezabilitate. Căt-pdafe<ă dureze licitația? La, să spunem, cel mai optimist termen?

Dna Mihaela Iamandi - Direcția Tehnic-Investiții

Aici trebuie s-o întreb pe colega mea de la achiziții.

Dl Primar

Nu aș dori să punem într-un buget niște bani și apoi să nu-i cheltuim până la sfârșitul anului. Până se ține licitația, până se face studiul de fezabilitate...

Dl Ganea Cristian

Ii dăm înapoi, nu-i problemă, dacă nu-i cheltuim.

Dl Primar

Și atenție, studiu de fezabilitate înseamnă și partea de ridicări topo, intabulare. Avem, pe contractul pe care-1 avem acum în vigoare, prevăzută această intabulare?

Dna Mihaela Iamandi — Direcția Tehnic-Investiții

Colegii mei de la Patrimoniu au solicitat, tot acum, o sumă de bani pentru achiziție...

5

Dl Primar

Pentru care vom ține o nouă licitație, dacă nu mă înșel eu. Este corect domnul Negoiță?

Dl Negoiță Mădălin - Direcția Gestiune Patrimoniu

Se încearcă o achiziție directă.

Dl Primar

Se încearcă o achiziție directă.

Dl Ganea Cristian

Câți bani ați cerut domnul Mădălin?

Dl Negoiță Mădălin - Direcția Gestiune Patrimoniu

69 de de mii, ni s-au alocat înjur de 60 de mii.

Dl Ganea Cristian

Mi-ați cerut mie acum 2 zile 296 de mii. Despre suma aceasta vorbeam?

Dl Negoiță Mădălin - Direcția Gestiune Patrimoniu

Nu, nu.

Dl Ganea Cristian

Dar, pentru?

Dl Negoiță Mădălin - Direcția Gestiune Patrimoniu

Suma mare, inițial era pentru achiziție publică, 1 milion 247 de mii, licitație care nu s-a finalizat pentru că firma respectivă a solicitat o sumă de 3 milioane față de suma pe care am oferit-o noi.

Dl George Sorin Botez

Achiziție publică la ce?

Dl Primar


doamna Iamandi mi-a spus de nenumărate ori, de exemplu, că banifcpentrii plombări sunt deja terminați, acea societate nu a trecut de evaluarea financiară^pentru că a venit cu o ofertă mai mare decât ceea ce era stipulat în caietul de sarcini. Lâwvedere!

Drept pentru care, putem să facem o achiziție publică pe o sumă d'e-pâhar;m60 de mii de lei, cât a rămas diferență de la achiziția directă anterioară, ca să nu depășim suma de achiziție directă pe același cod CPV, cum scrie la lege. Dar și această achiziție va dura cel puțin 1 lună de zile, indiferent că se face achiziție directă. Există termene în care trebuie să vină și așa mai departe.

Eu de asta vin și vă spun: Doamne ferește, nu avem nimic împotrivă, mai ales că finanțarea este făcută de altcineva. Dar, având în vedere contextul în care suntem în momentul de față, aș propune să fim atenți și să nu punem sume de bani în buget pe care oricum nu le vom cheltui până la sfârșitul anului.

încă o dată - perioada de licitație, cu perioada de studiu de fezabilitate, cu perioada de încheiere contract și așa mai departe, cu perioada de studiu de fezabilitate care trebuie să cuprindă și această ridicare topo și așa mai departe, ce trebuie să facă, și dezmembrare, nu va duce la o emitere de factură și la o plată în această perioadă de timp.

DI Ganea Cristian

Dna Iamandi, vă mai trebuie în condițiile astea asa ceva sau nu? Sau o sumă minimă?

Dna Mihaela Iamandi - Direcția Tehnic-Investiții

Nu cred că Direcția Economică îmi va aproba referatul dacă nu am suma...

Dl Ganea Cristian

Este treaba domnului Primar aici, nu este treaba noastră.

Dl George Sorin Botez

Păi nu, răspundeți la întrebare.

Dna Mihaela Iamandi - Direcția Tehnic-Investiții

Consider că pentru dezvoltarea zonei este necesar acest studiu de fezabilitate și suma de 300 de mii.

Dl George Sorin Botez

Am înțeles.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Domnul Primar, dacă-mi permiteți, o soluție de compromis ar fi să alocăm suma respectivă, să dăm drumul la procedură și atunci când avem nevoie de bani, îi luăm înapoi.

Dl Primar

Dacă este promisiune fermă...

Dl Ganea Cristian

Așa am spus și eu.

Dl George Sorin Botez

Supun la vot amendamentul domnului Ganea privind suma de 300 de mii de lei din „fondul de rezervă” către „dezvoltare” cu destinația care am discutat-o până acum:

*

Domnul consilier Dinu nu este în sală. Suntem 24 de consilieri.

*

Cine este pentru?        - 14 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 10 voturi


Cu 14 voturi "pentru” grupul P.S.D., A.L.D.E., P.M.P. și 10 "abțineri” ale grupului P.N.L., amendamentul a trecut.

Trebuie operat acolo.

Altceva domnul Ganea?

Dl Ganea Cristian

Tot am vorbit despre gunoaiele care sunt pe stradă, despre toate cele. Nu am alocat nici un ban pentru studiul privind mărirea numărului de platforme îngropate. Și aici veneam cu o propunere (nu mai este nimeni de la R.A.S.P.), veneam cu o propunere pentru elaborare a unui studiu pentru acele platforme îngropate. Mă gândisem la o sumă de 100 de mii de lei dar văd că de la R.A.S.P. au fost foarte grăbiți să cheltuie bugetul, nu este nimeni în sală. Este cineva în sală? Mulțumesc!

Aici, domnul Primar adăugați, tăiați sau completați?

Dl Primar

Vedeți că cei de la R.A.S.P. au făcut un studiu pentru amplasarea unor noi platforme de gunoi dar nu îngropate. Știți foarte bine că la toate platformele de gunoi îngropate sunt situații total neplăcute. La nivel național marea majoritate a platformelor îngropate au destinația de colectare deșeuri reciclabile și nu de colectare deșeuri menajere iar trendul în toată Europa este acela de a realiza acele containere capsulate care sunt la sol și nu de platforme îngropate, doar cu excepție celor care sunt pentru deșeuri reciclabile.

Pe de altă parte, așteptăm, așa cum am discutat la nivelul Consiliului Județean, cu domnul președinte Toader, de alocare a unei părți din redevența pe care operatorul de salubritate a dat-o către A.D.I. și Consiliul Județean pentru a realiza investițiile necesare și pentru a putea realiza un acord cadru de achiziționare de astfel de echipamente care vor fi puse pe sol și în aceeași măsură, să vedem dacă putem să folosim sumele respective ținând cont de faptul că acele sume ar trebui să fie văzute ca o cheltuială de funcționare și nu ca una de dezvoltare. Repararea și reamenajarea unor platforme deja existente și bineînțeles găsirea unei soluții cu cele 39 de platforme îngropate care în momentul de față, fiind folosite pentru deșeuri menajere sunt total ineficiente și sunt total ineficiente și din cauza faptului că numărul de pubele care sunt îngropate este foarte mic comparativ cu volumul necesar pentru platformele respective, având în vedere numărul de apartamente arondate fiecărei platforme. Probabil că pe acelea, în viitor le vom transforma tot din acești bani care vin din redevență, în platforme pentru deșeuri reciclabile.

Dl Ganea Cristian

Domnul Președinte, îmi retrag amendamentul acesta pentru că într-adevăr erau informații pe care sincer nu le-am știut.

DI Primar

Avem studiu dat de R.A.S.P.

Dl Ganea Cristian

Nu mi s-a dat așa cum nu mi se dau multe altele.

Dl George Sorin Botez

Altceva?                                                                        1

Dl Ganea Cristian                                      \

Amenajare loc de odihnă și reabilitare loc de joacă strada Aleea Școlii cartier MaluRoșu.

Dl George Sorin Botez

Ce sumă?

Dl Ganea Cristian

Mi-e rușine să vă spun. 170 de mii 925.

Dl George Sorin Botez

De ce vă e rușine?

5

Dl Ganea Cristian

Pentru că aceste nevoi sunt calculate și cântărite cu lipsa de bani. Dacă acum 1 an, 2 ani, 3 ani de zile 170 de mii poate nu însemna ceva așa de mult, acum chiar înseamnă.

Dl George Sorin Botez

Da. Spuneți domnul Primar și supun la vot după aceea.

Dl Primar

Am o întrebare - nu trebuie să uităm faptul că sumele pe care noi le-am primit de la Consiliul Județean au ca destinație secțiunea de funcționare. Zic bine, dacă nu mă înșel. Și nu știu în ce măsură putem să le folosim pentru dezvoltare. Domnul Palaș?

Dl George Sorin Botez

Dar noi nu luăm din banii aceia, luăm din fondul de rezervă. Fondul de rezervă este depersonalizat.

Dl Primar

Fondul de rezervă, în general este pentru situații critice, nu este pentru orice.

Dl George Sorin Botez

Pot să iau de acolo sume și să fie alocate pe ce vreau.

Dl Primar

Da, pentru situații deosebite.

Dl George Sorin Botez

Aceasta este o situație deosebită pentru niște cetățeni care de 9 ani doresc și au niște cereri în sensul acesta și trebuie să ne orientăm și la ei.

Dl Primar

A

încă o dată țin să vă reamintesc că avem servicii de utilitate publică plus bănci într-o sumă totală de 30 și vreo 5 de milioane de lei pe care trebuie să le...

Dl George Sorin Botez

Știți vreo lege care spune că dacă există o astfel de chestie este interzis a se discuta și alte probleme?

Dl Primar

Nu, dar v-am atras atenția asupra acestui lucru.

Dl George Sorin Botez

Bun. Este vorba de oportunitate. Vă mulțumim!

Acum urmează să apreciem oportunitatea.

De unde putem să luăm banii domnul Palaș?


Dl Palaș-Alexandru Paul

Singura sursă la îndemână este fondul de rezervă.

Dl Primar

A

întrebare: avem proiect aprobat, tot, studiu de fezabilitate?

Dl Ganea Cristian

Avem notă de fundamentare.

Dl Primar

Mulțumesc! Cât durează să facem studiul de fezabilitate?

Dl Ganea Cristian

Există un studiu de fezabilitate. Există un proiect la S.G.U. de 8 ani. Așa cum este și în față aici la Altex, la pietonal. Sunt proiecte existente. La fel, dacă banii nu se cheltuiesc imediat, se duc înapoi sub promisiune fermă.

Dl Primar

Vedeți că din 30 octombrie noi nu mai putem să transferăm din dezvoltare în funcționare.

Dl Ganea Cristian

Suntem în 27 septembrie. Mai avem.

Dl George Sorin Botez

Domnul Ganea, dumneavoastră ați spus acum o chestie și pe mine m-a pus pe gânduri. Ați spus că „dacă nu se vor cheltui”. Păi, haideți să ne înțelegem, noi aici alocăm o sumă, dar mai departe nu mai depinde de noi ca să se cheltuiască sau nu. Este evident că, în condițiile în care cineva nu vrea să le cheltuiască, probabil că ele vor rămâne înțepenite acolo și potrivit principiului că drumul spre iad este pavat cu intenții bune, vom ajunge în situația în care noi să alocăm suma și cineva să nu vrea s-o cheltuiască.

Dl Primar

Domnul Botez, nu vreau să induceți opinia publică într-o zonă în care...

Dl George Sorin Botez

Păi, tocmai de aia...

Faceți-mi dovada că o veți cheltui.

9                                                                             9

Supun la vot amendamentul...

Dl Primar

Nu pot să fac dovada că voi cheltui această sumă de bani atât timp cât nu avem procedural timpul necesar ca să putem cheltui suma respectivă. Asta înseamnă licitație, să vină firma respectivă, să câștige, să facă lucrarea, să emită facturile și să plătim facturile respective.

Dl George Sorin Botez

Am înțeles că se poate încredința S.G.U.-ului s-o facă.

DI Primar

Nu știu în ce măsură se poate încredința S.G.U.-ului.

Dl George Sorin Botez

Se poate, dar numai să vrem.

Supun la vot amendamentul....

Dl Primar

Păi atunci, puneți-o la S.G.U.

Domnul Palaș, atunci alocați suma respectivă către S.G.U. dacă o face S.G.U., că


altfel nu avem cum noi să...


Dl Palaș-Alexandru Paul

Este important cine o face.

Dl Primar

Este important.

Dl George Sorin Botez

Important este s-o facă S.G.U.

Dl Primar

Bun, atunci puneți-o la S.G.U.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Formulați amendamentul corespunzător.

Dl George Sorin Botez

Haideți domnul Palaș că l-ați înțeles. Adică suma de 100 cât e...


Dl Ganea Cristian

... 70 de mii.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Domnul viceprimar, spuneți-mi vă rog cine doriți să facă această, s-o numim, investiției? S.G.U. sau altcineva?

Dl Ganea Cristian

Nu pot să numesc cine poate s-o facă.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Amenajare.

Dl Ganea Cristian

Amenajarea, în mod normal, ar trebui să fie făcută de o firmă autorizată. Firmă autorizată unde noi suntem patroni, avem A.G.A., C.A. dintre consilierii noștri, atunci să facă S.G.U. Dar nu țin neapărat s-o facă S.G.U. Pe mine mă interesează finalul acelui parc.

Dl George Sorin Botez

Păi luăm banii de două ori: o dată îi ducem la S.G.U. si o dată îi ducem la Investiții

5                                                                                      5

și vedem care o face primul. Iar diferența o aducem înapoi.

Dl Ganea Cristian

Cred că ar trebui să o lase la investiții, să fie un concurs de oferte, de soluții și atunci s-ar putea face, mă gândesc.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Dacă noi am aloca banii aceștia la S.G.U. înseamnă că ne antepronunțăm. Hotărâm de pe acum rezultatul licitației.

Dl Primar

S-a spus că în obiectul de activitate, se poate. Așa s-a spus aici. In obiectul de t                                                                                          A

activitate S.G.U. poate să facă lucrul acesta. întrebarea este următoarea: dacă o face, poate s-o facă acum punându-i banii, mai ales că studiul de fezabilitate înțeleg că este al S.G.U.-ului, ori punându-i în bugetul S.G.U.-ului și lăsat S.G.U.-ul să facă lucrarea respectivă, ori îi ținem în investiții la noi. Dar, vă spun că în 3 luni și jumătate, cu proceduri de achiziție și tot ce trebuie să facem acolo, există un risc major ca banii respectivi să nu fie cheltuiți.

Dl George Sorin Botez

Spuneți domnul Ganea!

Dl Ganea Cristian

dă ^ducfăre; s-K

XșZ X •',Xx

A;/


Dacă este legal și există o formă legală și corectă încredințăm S.G.U.-ului, nu am nimic împotrivă.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Dacă mă întrebați pe mine, ar fi mai bine la D.T.I.

Dl George Sorin Botez

Ca să nu-i cheltuim, să-i aducem înapoi.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Exact.

Dl George Sorin Botez

Dati-i la S.G.U. Dar la S.G.U. să se ducă cu această destinație, să nu-i cheltuiască pe altceva.

Dna Stanciu Marilena

Nu se vor cheltui decât în scopul parcului.

Dl Marcu Valentin

Domnul Președinte, dacă la celelalte investiții de la Exim Bank am avut o asumare de către investitor a faptului că vor cheltui acea sumă până la sfârșitul anului, aș dori ca și S.G.U.-ul să-și asume public că vor cheltui banii până la sfârșitul anului.

Dl George Sorin Botez

Este cineva de la S.G.U.?

Dl Marcu Valentin

In caz contrar restituie banii...

Dl George Sorin Botez

Puteți să faceți parcul acela?

Dl Șchiopu Cristinel - S.G.U.

Noi avem studiul de fezabilitate executat de S.G.U., cu plan, cu ridicare topo, cu tot.

Dl Marcu Valentin

Am întrebat altceva.

Dl Ganea Cristian

Poți să-l faci? Da sau nu?

Dl Șchiopu Cristinel - S.G.U,

Da.

Dl George Sorin Botez

Auzi, a zis că da!

Dna Stanciu Marilena

Ce să facem noi dacă ne-am da toți demisia atunci când nu realizăm ceva?

Domnul Președinte, nu cred că discutăm mandatele directorilor.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Domnul Președinte, o întrebare: S.G.U. are în obiectul de activitate acest lucru?

Dl George Sorin Botez

Da.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Poate să fie încadrat la prestări servicii această lucrare?

DI Ganea Cristian

Poate să dea R.A.S.P.-ul comandă?

Dl Palaș-Alexandru Paul                                         A

Poate să dea R.A.S.P.-ul comandă?                                      , ’v,A

.             .                 •     .                                                       .                                                                                                         “tt             -                     ■ '     1 ■ Ui #•

Direcția Juridică, vedeți lucrurile în perspectiva asta? Că, dacă o vedeți ca pe o investiție, atunci ne ducem la D.T.I.

Dl Primar

Direcția Tehnică ar trebui să spună dacă este investiție sau nu. Dacă este un capitol de dezvoltare sau este un capitol de funcționare.

Dna Mihaela Iamandi - Direcția Tehnic-Investiții

Este un obiectiv de investiții. Cred că Direcția Juridică si Serviciul de Achiziții

9                                                  9                                  5                                                              9

pot spune dacă se poate face o încredințare directă a unei lucrări de investiții către o societate.

Dl Andrei Gheorghe

Domnul Președinte, parcul există?

Dl Ganea Cristian

Am o rugăminte domnul Președinte, îmi retrag acest lucru și la prima ședință, că ne-am învățat cu extraordinare, o băgăm atunci și știm până luni, marți care este treaba. E bine asa?

9

Dl George Sorin Botez

Intuiti o ședință extraordinară?

9            9               9

Dl Ganea Cristian

Nu. Sunt sigur, nu intuiesc.

Dl Primar

Pot să v-o și nominalizez.

Dl George Sorin Botez

Nominalizați-o că...

Dl Primar

Așteptăm până la sfârșitul ședinței. Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Poate suntem si în tară.

9            9

Dl Ganea Cristian

Acum, domnul Președinte, dacă-mi permiteți, intru pe un făgaș al domnului Bolocan. La capitolul „cultură, religie și recreere” avem parohia Sfântul Nicolae Vechi, înălțarea Domnului, Sfântul Pantelimon, Parohia Romano-Catolică și Biserica Adventistă de ziua a șaptea. Am acoperit toate religiile. Au cerut niște sume mari. Eu m-am gândit așa ca să nu fie nici mare, nici mică, câte 50 de mii de lei la fiecare.

Dl Bolocan Iulian

Domnul viceprimar, ”ziua a șaptea” ce înseamnă? 30 de oameni? Ploieștiul acesta are 78%..

Dl Ganea Cristian

Domnul Bolocan, noi care suntem creștini ar trebui să avem bună înțelegere cu toată lumea.

Dl Bolocan Iulian

Trebuie să înțelegem și ce creștini suntem.

Dl Ganea Cristian

La Biserica Catolică nu am dat un ban ani de zile.

Dna Stanciu Marilena

X^

Pf ,-,v

<\ xin

Niciodată nu au fost dați.

• X ■: M i

;..Z

Dl Bolocan Iulian

W V-

Z */

98% suntem creștini ortodocși.

9                                   9

Dl George Sorin Botez

Unde i-ați scos domnule 98%, că eu cu care mă întâlnesc...

Dl Bolocan Iulian

Nu umbli unde trebuie.

Dl George Sorin Botez

Domnul Bolocan, vă pun și eu o întrebare: chiar trebuie să facem o diferență între cultele religioase așa vădit?

Dl Bolocan Iulian

Nu facem diferență, dar pe cei mulți când îi băgăm în seamă?

Dl George Sorin Botez

Eu sunt consilier de 7 ani în consiliul acesta. Dumneavoastră poate de mai mult. Eu nu-mi aduc aminte să fi avut o poziție de genul acesta vreodată.

Dl Bolocan Iulian

Păi da, dar nu înțeleg. V-au trimis aici cei 98% creștin ortodocși și văd că umblați cu minorități, ba cu unguri, ba cu ziua a șaptea...

Dna Stanciu Marilena

La conducerea tării sunt minoritățile.

5                                                  5

Dl George Sorin Botez

Dumneavoastră nu susțineți politic un tip care nu este ortodox? Cumva nu-1 votați, sau cei care sunt din Partidul Național Liberal nu-i asigură banii necesari existenței pentru că este reformat sau care este treaba?

Dl Bolocan Iulian

Dar ce, este vorba de existență aici?

Dl George Sorin Botez

Păi, dar despre ce este vorba?

Dl Bolocan Iulian

Este vorba de ...

Dl George Sorin Botez

Am înțeles.

9

Vă rog domnul Sicoie!

Dl Sicoie Florin

M-am luptat ani de zile, cum spune și domnul Ganea, ca romano-catolicii care reprezintă vreo 2500, 3000 de oameni, să capete un ajutor, mai ales că unii dintre ei sunt bine situați, plătesc impozite zdravene și este dreptul oricărui cult recunoscut de stat, adventiști, neoprotestanți, greco-catolici, chiar voiam să-1 întreb pe domnul viceprimar dacă știe și de o cerere a greco-catolicilor care au fosta protoierie, acolo pe Caragiale, într-o stare de ruină și ar trebui să ceară și ei un mic ajutor, părintele Ivan...

Dl Ganea Cristian

Ii aștept cu mare plăcere să vină la mine.

Dl Bolocan Iulian                                             ® ®

Da, dar într-o poporție anume.

Dl Sicoie Florin                                       pff

,s


Și mai vreau să adaug că, în America există ceea ce înseamnă discriminare pozitivă. Oamenii de culoare din America au fost ajutați să ajungă lamiyelul^din acest moment, pentru că statul American a făcut niște eforturi mult mai mari decât procentul pe care-1 aveau în populație, astfel încât acum, dacă te uiți, judecători, polițiști sunt toți aproape de culoare.

Dl Ganea Cristian

Au avut Președinte, domnul Sicoie!

Dl George Sorin Botez

Hai să trecem peste frumoasa istorie a Statelor Unite ale Americii, stat întemeiat la data de 1776.

Haideți să vedem mai departe. Da, doamna city, vă rog!

Dna Teodora Marin - Administrator Public

Aș vrea să informez consiliul local că cei 10 milioane de lei care au fost alocați de către Consiliul Județean Primăriei Ploiești, fizic nu au fost primiți decât 5 milioane 300. Dacă nu o să primim diferența, o să fim nevoiți să facem rectificare în minus. De aceea vă rog mai multă prudență, pentru că s-ar putea ca 4 milioane să facem rectificare în minus.

Dl George Sorin Botez

Am înțeles. Mulțumesc!

S                                J

Dl George Sorin Botez

Deci, propuneți câte 5 mii de lei de fiecare, adică 250 de mii de lei din fondul de rezervă.

Domnul Ganea, ok?

Dl Ganea Cristian

Da.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot:

Au ieșit domnul consilier Frusina Vlad și domnul consilier Hodorog Bogdan. Suntem 23 de consilieri.

*

Cine este pentru?        - 21 voturi

Cine este împăotrivă?

Dacă se abține cineva? - 2 voturi

Cu 21 de voturi "pentru” și 2 "abțineri” ale consilierilor Bolocan Iulian și Grigore Constantin, amendamentul a fost adoptat.

*

Domnul Ganea mai aveți vreun amendament?

Dl Ganea Cristian

Nu.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 22 de voturi "pentru” și 1 "abținere” a domnului consilier Bploc^T^lian, proiectul de buget a fost adoptat.

***                         ... C\\v\

'• <:'7. \^i'.

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre,’ipfivirid apfqbăre’a rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și estimăriW^ntw anii 20® 2021 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. - inițiat .dePcopsilibfîi Marilena Stanciu si Gabriel Constantin Minea.”

5

Este vreo problemă cu ele?

Dna Ioana Sebinov - Secretar General

In forma inițială, am spus la început, aveau rapoarte nefavorabile...

Dl George Sorin Botez

Bun. Și forma care s-a rectificat în bugetul local?

Dl Palaș-Alexandru Paul

După modificările care au avut loc, acum nu ar mai exista niciun temei.

Dl George Sorin Botez

Totul este ok?

Dna Ioana Sebinov - Secretar General

Trebuie făcut amendament. Nu știu care sunt modificările.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Suntem aici la S.G.U. Suma alocată de la bugetul local pentru S.G.U. este de 1 milion 306 mii lei și se împarte corespunzător pe capitole de cheltuială.

Ei au valoarea fără TVA înregistrată acolo. Cu TVA 1 milion 306. Va trebui să facă o mică rectificare pentru că suma corectă nu este chiar 1 milion 100.

Deci amendamentul meu este 1 milion 306 în conformitate cu ceea ce avem prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești.

Dl George Sorin Botez

Este o.k. doamna Secretar?

Dna Serbinov Ioana

Direcția economică, se respectă principiul?

Dl Palaș-Alexandru Paul

O să rog secretariatul după ședință să facă modificările care se impun pentru că suma corectă în text nu este 1 milion 100.

Dl George Sorin Botez

Deci în aceste condiții cum este?

Dna Serbinov Ioana

-------------------------.

In condițiile în care Direcția economică avizează favorabil va fi contrasemnat.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!

*

Suntem 24 de consilieri, s-a întors domnul consilier Frusina Vlad.

*

Supun la vot amendamentul ca să vină în conformitate cu bugetul local aprobat anterior:

Cine este pentru amendament? - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi ”pentru” amendamentul a fost adoptat.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 24 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul suplimentar 2 ”Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Claudia Oana Sălceanu, Gheorghe Sîrbu Simion, Zoia Staicu și Gheorghe Andrei.”

Dl Palaș-Alexandru Paul

Vă rog să afișați. Aici din câte știu eu nu este de făcut modificare. Mergeți la anexă, vă rog, ar trebui să apară 590 de mii de lei...Subvențiile sunt în valoare de 590 de mii de lei la care se mai adaugă celelalte venituri care sunt venite de la nu știu ce federație. Deci 590 de mii. Este în regulă.

Dl George Sorin Botez

Este un amendament?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Da, este vorba despre subvenția de la bugetul local care este în valoare de 590 de mii de lei. Spuneți-mi dacă sumele de 113 mii de lei care au venit de la Federație le-ați introdus acum sau erau în forma inițială?

5

Dna Albu Luminița - Club Sportiv Municipal Ploiești

Sunt si în forma inițială si acum.

5                                             5               5

Dl Palaș-Alexandru Paul

Deci sunt în forma inițială. Singurul amendament este de 590 de mii de lei.

Dl George Sorin Botez

Supun la vot amendamentul:

*

A revenit domnul consilier Pană George. Suntem 25 de consilieri.

*

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

Cu 25 de voturi ”pentru” amendamentul a fost adoptat.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 25 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul suplimentar 13 "Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 222/22.07.2019 referitoare la asocierea Municipiului Ploiești cu Județul Prahova în vederea realizării obiectivului de investiții “Aleea scriitorilor - extindere” în cadrul Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.”

Dl Ganea Cristian

Sunt modificări referitoare la Legea 215, conform noulu Legea 57/2019.


Dna Serbinov Ioana

A

In preambul, trebuie înlocuită Legea 215 cu Codul admi trebuie actualizate.

Dl George Sorin Botez

Codul administrativ este o Ordonanță.

Dna Serbinov Ioana

Ordonanța de urgență nr. 57/2019.

Dl Ganea Cristian

Și la titlu, trebuie să fie același titlu ca și la art. 1 "construire alei pietonale..

Dna Serbinov Ioana

t;---------------------------

In titlu nu modificăm pentru că este titlul Hotărârii 222.

Dl Ganea Cristian

Ok. Doar la articolul 1.

Dna Serbinov Ioana

La articolul 1, așa cum este.

Dl Ganea Cristian

Este bine așa.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot amendamentele propuse vizavi de preambul:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 25 de voturi "pentru” amendamentul a fost adoptat.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele adoptate: S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 25 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul suplimentar 14 "Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în Piața Victoriei - Pietonal Nichita Stănescu - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Avem de numit o comisie. Propunem 5 membri:

Mateescu Marius

Popa Gheorghe

Hodorog Bogdan

Dănescu Ștefan

Stanciu Marilena

*

Pentru comisia de contestații:

s

Andrei Gheorghe

Văduva Sorin Frusina Vlad


Fiind vorba de persoane propunem votul deschis:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 24 de voturi "pentru” propunerea a fost aprobată.

Supunem la vot nominalizările:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 24 de voturi ”pentru” nominalizările au fost aprobate.

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 24 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul suplimentar 15 "Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 232/2019 privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar 2019-2020 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Marilena Stanciu, Larisa Băzăvan, Sorin Văduva, Marius Andrei Dinu și Florina Alina Sorescu."

Se propune ca noua noastră colegă să intre în locul cui, doamna Stanciu?

Dna Stanciu Marilena

Să intre la Școala "Elena Doamna”, ”George Coșbuc”, Centrul Școlar de Educație Incluzivănr. 1.

Iar la "Nicolae Iorga”, în locul doamnei Băzăvan să intre Staicu Zoia.

La Grădinița nr. 32 trebuie un al doilea consilier - Băzăvan Larisa si la Grădinița

3                                                                                                                                                                                       9                                       9

nr. 35 - Băzăvan Larisa.

Vă rog să mai faceți o modificare, un coleg al nostru solicită ca la Grădinița 32 în locul doamnei Băzăvan să intre Grigore Constantin.

Dna Staicu Zoia

Și la Școala ”Toma Caragiu”, doamna Răcășean în locul meu.

Dl Georue Sorin Botez

Este o.k. așa?

Supunem la vot amendamentul cu Grigore Constantin:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

Cu 24 de voturi ”pentru” amendamentul a fost aprobat.

*

Dna Staicu Zoia

La Școala ”Toma Caragiu”, doamna Răcășean în locul meu.

yțo »^partea doamne i ©anina Răcășean.

.•••?■■

....... •' ■■■■


Dna Stanciu Marilena

Domnul Președinte, în momentul de față este o solicitare dj Staicu Zoia, care vrea să iasă de la Școala ”Toma Caragiu” și să intre

Dl George Sorin Botez

Și eu cu ce să vă ajut?

Faceți un amendament.

Dna Stanciu Marilena

Fac eu amendamentul.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot modificările:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi ”pentru” amendamentul a fost adoptat.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 24 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Domnul consilier Pană George a plecat din sală. Suntem 23 de consilieri.

*

Trecem la punctul suplimentar 16 ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de asociere între Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Ploiești, Inspectoratul Județean de Poliție Prahova și Tribunalul Prahova în vederea execuției de reparații curente la imobilul situat în Ploiești, Șoseaua Vestului nr. 19 - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.”

Discuții?

Dl Popa Gheorghe

Am un amendament, domnul Președinte.

La articolul 9, punctul 2 din anexă, se adaugă...

Dl George Sorin Botez

Nu avem anexa. Nu avem contractul de asociere.

Dl Popa Gheorghe

Textul este următorul: "asociații vor răspunde în solidar pentru eventualele prejudicii constatate ulterior de instituții abilitate în acest sens”.

Dl George Sorin Botez

A

Cum în solidar, domnule? In solidar înseamnă toți laolaltă. Deci dacă inspectoratul de poliție face o boacănă, să răspundă și primăria și Tribunalul. Ce aveți fraților?

5

Dna Brotea Adina - Director Adjunct DAPJCAPC

Sunt trei asociati care vor derula o achiziție.

3                                                                        3

Dl George Sorin Botez

Cum să răspundă solidar? Eu asta întreb.

Dna Brotea Adina - Director Adjunct DAPJCAPC Proporțional cu cota parte.

Dl George Sorin Botez

Solidar înseamnă proporțional cu cota parte?

Dl Popa Gheorghe

Doamna Secretar, lămuriți-ne un pic pe text.

Dl George Sorin Botez

Domnilor, doamnelor, dumneavoastră vă dați seama pe mâna cui am lăsat noi patrimoniul Ploieștiului?

Nu vă supărați, din punctul meu de vedere solicit prorogarea acestui proiect de hotărâre. Așa ceva nu se poate. Este împotriva voinței mele. Ca să zic așa, este contra naturii.

Supunem la vot propunerea de prorogare:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

5

Cu 23 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost prorogat.

Trecem la punctul suplimentar 17 "Proiect de hotărâre privind realizarea obiectivului de investiții POD CARE ASIGURĂ LEGĂTURA DINTRE STRADA APELOR ȘI STRADA BERZEI, MUNICIPIUL PLOIEȘTI - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

In ce constă protocolul acesta de colaborare?

Dna Iamandi Mihaela - Director Direcția Tehnic Investiții

Cei de la Veroskip care reprezintă Mall-ul AFI doresc să facă o lucrare, atât proiectul cât și execuția, a unui podeț în capătul străzii Berzei. Noi îi ajutăm cu partea de avize si autorizații.

a                            »

Dl George Sorin Botez

Eu unul nu am văzut, vă spun de acum, mă abțin.

Dl Primar

O secundă. Este vorba de podul de fier de pe strada Nămoloasa, prelungirea străzii Berzei la intersecție cu Apelor. Este un pod metalic a cărui mână curentă deja a picat. Care pur și simplu este imposibil să mai treci cu mașina peste el. în discuțiile purtate cu cei de la AFI, dânșii doresc să susțină financiar această lucrare iar noi să le punem la dispoziție toate documentele necesare pentru a putea elabora proiectul și a finaliza lucrarea respectivă.

Dl George Sorin Botez

Nu am văzut protocolul. După ce am aflat de la Oficiul Juridic că răspunderea solidară este pe cote părți eu unul nu mai cred. Eu trebuie să citesc tot. Este vorba de libertatea mea aici, deja. Eu nu contest ceea ce spuneți dumneavoastră, dar nu știu dacă cum a fost tradus în scris este în conformitate cu informația pe care mi-ați dat-o dumneavoastră. Eu nu votez.

Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 19 voturi "pentru” și 4 "abțineri” ale consilierilor Sălceanu Claudia-Oana, Dinu Andrei, Botez George Sorin și Andrei Gheorghe, proiectuL^y adoptat.                                                            _


âiț^a fost

M-Q              V      11

/ *?•?*

Trecem la punctul suplimentar 18 "Proiect de hotărâf^^^W^jobarea proiectului „Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești ^'^ț^țp'Iluminat Public Traseu Tramvai 102 - Str.Găgeni - Șos.Nordului - Șos.Vestului - Str.Libertății (Gara de Vest)”, a cheltuielilor legate de proiect și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.328/20.09.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de fezabilitate pentru obiectul de investiții "Eficientizare consumuri energetice în Municipiul Ploiești - Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 102 - Str.Găgeni -Șos.Nordului - Șos.Vestului - Str. Libertății (Gara de Vest)" .”

Aici despre ce este vorba? Nu a fost aprobat o dată?

Dna Iamandi Mihaela - Direcția Tehnic Investiții

A fost transmis către Agenția de Dezvoltare și s-a constatat o deficiență, o greșeală și este îndreptarea greșelii.

Dl George Sorin Botez

Cui aparține deficiența?

Dna Iamandi Mihaela - Direcția Tehnic Investiții

Proiectantului.

Dl George Sorin Botez

Cel care a făcut scrisoarea prin care a solicitat să fie cercetați cei din primărie care nu au plătit în timp facturile către ei și solicită domnului Primar să facă anchetă disciplinară, să-i trimită eventual în judecată pe salariați?

Dna Iamandi Mihaela - Direcția Tehnic Investiții

Da.

Dl George Sorin Botez

Bun. Eu nu votez.

Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 20 de voturi ”pentru” și 3 ”abțineri” ale consilierilor Botez George Sorin, Andrei Gheorghe și Stanciu Marilena proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul suplimentar 19 "Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “CREȘTEREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN REALIZAREA TERMINALULUI MULTIMODAL INCLUZÂND ȘI SPAȚII DE PARCARE PENTRU MODURI DE TRANSPORT AUTO ȘI BICICLETE (ZONA SPITAL JUDEȚEAN) ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 494/16.11.2018 .”

Aici?

Dna Iamandi Mihaela - Direcția Tehnic Investiții

Este vorba de actualizarea proiectului, terminalul de lângă Spitalul Județean care se actualizează conform Ordonanței 114.

Dl George Sorin Botez

Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.Cu 23 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adop

***

Trecem la punctul suplimentar 20 "Proiect de hotărâre > privind 'aprobarea proiectului “CREȘTEREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI?PRIN REALIZAREA TERMINALULUI MULTIMODAL NORD-VEST, INCLUZÂND ȘI SPAȚII DE PARCARE PENTRU MODURI DE TRANSPORT AUTO ȘI BICICLETE (ZONA SPITAL JUDEȚEAN)” și a cheltuielilor legate de proiect.”

Dna Iamandi Mihaela - Direcția Tehnic Investiții

Este vorba despre un proiect integrat care conține în afara proiectului de terminal lângă Spitalul Județean și alte două componente, upgrade-ul pentru semaforizare unde din 6 milioane vom recupera 5 milioane și de achiziție autobuze.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!

»

Am o întrebare că mi-ați adus aminte. Proiectul acela cu modernizarea după Cantacuzino cap-coadă și cu podul acela cu C.F.R.-ul s-a finalizat discuția?

Dna Iamandi Mihaela - Direcția Tehnic Investiții

Nu. A fost pe teren comisia pentru situații de urgență și ne-au recomandat actualizarea expertizei.

Dl George Sorin Botez

Deci toate soluțiile acelea pe care le-am propus noi cu C.F.R.-ul, cu podul, cu toate acelea, sunt varză.

Dna Iamandi Mihaela - Direcția Tehnic Investiții

încă nu s-au definitivat.


Dl George Sorin Botez

Păi a trecut un an și jumătate.

Spitalul cum stăm cu el? Este ceva demarat?

Dna Iamandi Mihaela - Direcția Tehnic Investiții

Nu este demarat din cauza neobținerii terenului.

Dl George Sorin Botez

Păi de ce nu am obținut terenul?

Dl Primar

Onor Guvernul nu ne dă Hotărâre de Guvern ca să ne dea terenul. De aceea. Iar proiectul acesta la fel. Onor Guvernul și C.F.R.-ul condus de...

Dl Dănescu Ștefan

Ce treabă are Guvernul cu Ministerul Apărării Naționale?

Dl Primar

Trebuie Hotărâre de Guvern, domnul meu ca să faci transferul.

Dl George Sorin Botez

Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 22 de voturi "pentru” și o "abținere” a doamnei consilier Staicu Zoia, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul suplimentar 21 "Proiect de hotărâre privind modificarea

Hotărârii Consiliului Local nr. 101/29.03.2018 privind constituirea comisiei de

negociere a chiriei/achiziționării imobilelor restituite sau care urmează sa fie restituite foștilor proprietari care afectează o parte din terenul aferent Colegiului Național „I.L.Caragiale” - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.


Aici trebuie înlocuit domnul Tudor Aurelian.

Dl Popa Gheorghe

Propunem pe domnul consilier Sîrbu-Simion Gheorghe'^»

Dl George Sorin Botez                            > I.

Fiind vorba de persoane propunem votul deschis:

Cine este pentru?        - 23 voturi                        ■- o

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 23 de voturi "pentru” propunerea a fost aprobată.

*

Supunem la vot nominalizarea:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

s

Cu 23 de voturi "pentru” nominalizarea a fost aprobată.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 23 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

*

Domnul Sîrbu, contez pe dumneavoastră, domnul Tudor Aurelian avea conducerea comisiei. Sunt în acord cu ceilalți membri să preluați dumneavoastră chestia asta, să stabiliți o întâlnire, o dată, cu oamenii aceia, că poate reușim și noi să rezolvăm câte ceva pentru Ploiești să nu-i mai încurcăm pe ploieșteni cu toate problemele.

Contez pe dumneavoastră rapid.

A

Dacă nu mai sunt alte intervenții, declar ședința închisă și vă doresc o zi bună în continuare.

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.

NTE DE ȘEDINȚĂ, George-Smin Niculae BOTEZA/.

,               <               \ O < p, —

\J ■'                      . A

p. Director Executiv, Mihaela Za ha na Șef Serviciu, Adriana Cîrstea întocmit, consilier Claudia-Maria IlăVerificat,X

Ioana Ge

*. .

■ ,-.;o

•> v