Proces verbal din 27.02.2019

Proces verbal din 27 februarie 2019


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PROCES - VERBAL


al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului PIO^o.O.' din data de 27 februarie 2019


Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului municipiului Ploiești, Adrian-Florin Dobre nr. 1148/22.02.2019.

La ședință au participat un număr de 26 de consilieri din 27 în funcție, lipsind domnul consilier Dinu Marius Andrei.

La ședință au mai participat: Domnul Adrian-Florin Dobre Domnul Laurentiu Ditu

9                9

Doamna Ioana Serbinov


 • - Primar

 • - Secretar

 • - Director - Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Ședința a fost condusă de domnul consilier George Sorin Botez. A AA

Dl George Sorin Botez Bună ziua!

Suntem prezenți un număr de 26 de consilieri dintr-un total de 27. Lipsește domnul consilier Dinu Marius Andrei.

A

începem lucrările ședinței cu Imnul de Stat al României.

A A A

Suplimentar față de ordinea de zi anunțată avem următoarele proiecte pe care le supun la vot pe fiecare pentru a fi incluse pe ordinea de zi:

 • 1. "Proiect de hotărâre privind decernarea, post-mortem, a titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Ploiești aviatorului Mircea T. Bădulescu - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Marilena Stanciu, Larisa Băzăvan, Sorin Văduva, Marius Dinu Andrei și Florina Alina Sorescu.”

Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi a ședinței:

Cine este pentru? - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

26 de voturi "pentru”.

A

 • 2. "Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2019 privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și a

personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești și din instituțiile și serviciile publice din subordinea Consiliului Local aj^' ‘ Ploiești și alte măsuri privind politica de personal pe anul 2019 - inițiatWlO Cristian-Mihai Ganea.”                                          Jv

Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi a ședinței:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?    -

Dacă se abține cineva? -

26 de voturi "pentru”.


^.Misricipiului

^J9<eprimar


iz


■•'6.


 • 3. "Proiect de hotărâre privind aprobarea Buletinului Oficial al Alergărilor de Trap pentru anul 2019 și Regulamentului curselor de trap întocmit de Club Sportiv Municipal Ploiești - inițiat de consilierul Gheorghe Andrei.”

Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi a ședinței:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

26 de voturi "pentru”.

*

 • 4. "Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 248/26.07.2018 privind aprobarea participării municipiului Ploiești în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice”, a indicatorilor tehnico-economici ai investiției, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a acordului de parteneriat și a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale de autobuze electrice - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi a ședinței:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

5

26 de voturi ”pentru”.

*

Există un punct suplimentar 5 care însă nu are viză de legalitate, este vorba de "prelungirea duratei contractului de concesiune F.N./20.05.1993 încheiat cu S.C. Calliope

S.R.L.”, drept pentru care nu o să-l pun în dezbatere.

*

 • 6. "Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.541/03.12.2018, privind rectificarea Listei de investiții aferente împrumutului contractat de municipiul Ploiești de la Exim Bank - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei, Oana Claudia Sălceanu si Zoia Staicu.”

Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi a ședinței:

Cine este pentru? - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

26 de voturi "pentru”.

 • 7. "Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței echi^ei^m^ilte pentru

intervenția de urgență în cazurile de violență domestică desfășurate pe raza municipiului Ploiești - inițiat de viceprimar Cristian Ganea și de consilierii Rdbbrt .Iohuț^Vîsgan, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Gabriel Constantin Minea, '^Constantin Grigore, Claudia Oana Sălceanu si Valentin Marcu.”                                      /

Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi a ședinței:           ' \ ™ r.

Cine este pentru?       - 26 voturi                            "

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

26 de voturi "pentru”.

*

 • 8. "Proiect de hotărâre privind împuternicirea domnilor Viceprimari George Pană și Cristian Mihai Ganea pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea edificării Spitalului Municipal de Urgență și a altor obiective de interes public - inițiat de viceprimarii George Pană și Cristian-Mihai Ganea și de consilierii Marius Nicolae Mateescu, Paul Palaș Alexandru, Sorin Văduva, Sanda Dragulea, Constantin Gabriel Minea și Marilena Stanciu.”

Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi a ședinței:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?    - 1 vot

Dacă se abține cineva? -

9

Cu 25 de voturi "pentru” și 1 vot "împotrivă” al domnului consilier Sîrbu Gheorghe, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.

*

 • 9. "Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 568/13.12.2018 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind completarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu imobilul -amplasament culoar de expropriere pentru investiția “Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrările de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor”.

Am informația de la domnul Secretar că a fost depusă azi la ora 1200, drept pentru care nu a fost analizat și nu are viză de legalitate. Deci nu o să-l punem în discuție.

*

Vă rog, domnul Primar!

Dl Primar

Mulțumesc! Văd că față de ședința operativă pe care am avut-o în cursul zilei de ieri, au mai apărut două puncte pe ordinea de zi. Cel legat de împuternicire, suplimentar 8 și punctul suplimentar 9.

Dl George Sorin Botez

Nu. 9 nu este pe ordinea pe zi.

Dl Primar

Acestea au apărut.

Mă așteptam, tot pe ordinea de zi suplimentară, ca un proiect de hotărâre pe care 1-am propus de mai multe ori, cel legat de terenul aferent construcției viitorului spital, să primească aviz din partea unei comisii, în special comisia 2, pentru a putea fi pus pe

ordinea de zi a ședinței ordinare de astăzi. Văd că nu s-a primit, în schimb avem un proiect de hotărâre „privind împuternicirea domnilor Viceprimari George Pană^și^ i ian Mihai Ganea pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea edificării .^j^ad'^Iui Murîicjpal de Urgență și a altor obiective de interes public”.                                V


Observ că în momentul de față dumneavoastră încercați să kJP^^ariarftele prin care să tergiversați un proiect care este absolut necesar pentru fi oî^^lqiești.

Discutăm despre acest proiect de trecere în patrimoniul munic^itț^ji .Ploiești a terenului de pe strada Torcători de peste doi ani de zile. Au fost negociefi-ja nivelul Ministerului Apărării Naționale. Eu personal am vorbit cu trei miniștri, asta a fost perioada respectivă, s-au tot schimbat miniștrii la nivelul Ministerului Apărării Naționale, am vorbit cu o grămadă de generali și până la urmă s-a ajuns la acest proiect de hotărâre. Acest proiect de hotărâre legat de teren, a mai fost pe ordinea de zi și dumneavoastră l-ați aprobat. Nu înțeleg ce s-a schimbat de data trecută, când l-ați aprobat în anul 2017 și până în prezent. De ce nu mai vreți să-l aprobați? Care sunt motivele reale pentru care nu mai doriți să aprobați acel proiect?

Puneți în balanță construcția a 80 de spații locative cu necesitatea realizării unui spital municipal. Este absolut necesar acest spital.

Vedeți pe toate statisticile, Prahova are o problemă cu privire la sănătate, majoră. Sunt indicatorii cei mai gravi pe care-i avem la nivel național pe sănătate. Spitalul acesta nu are adresabilitate doar pentru municipiul Ploiești. Are adresabilitate pentru întreg județul. Vorbim de spital de pediatrie, în primul rând, vorbim de un spital de copii, în primul rând. Apoi vorbim de spital de oncologie. Adresabilitate la nivel de județ.

Dar văd că noi punem tot timpul în balanță, solicitarea venită din partea M.A.P.N. -ului, versus ceea ce înseamnă necesitatea construirii unui spital și găsim motive să tergiversăm și să împingem acest proiect la nesfârșit.

Să știți că și alte localități, gen Constanța, Timișoara, au aceeași procedură.

în momentul de față sunt numeroase proiecte spre aprobare la nivelul Guvernului, pentru a obține terenuri de la M.A.P.N. în schimbul a ceea ce a solicitat M.A.P.N.-ul. Nu este singura procedură la nivelul Municipiului Ploiești. Vă rog să mă credeți, m-am interesat, nu există nici un fel de protocol, nu există nici măcar o adresă așa cum avem noi din partea A.N.L.-ului, prin care A.N.L.-ul își asumă, dar pune o singură condiție, în funcție de prevederile bugetare, realizarea acelor spații locative pentru M.A.P.N.

Dar indiferent de situație, putem pune vreodată în balanță 80 de spații locative cu necesitatea realizării unui spital, în condițiile în care primim un teren de 7 ha?

Se pare că dumneavoastră, majoritatea din consiliul local, P.S.D. - A.L.D.E. o faceți. Și am văzut că nu de puține ori, inclusiv P.M.P.-ul votează cot la cot cu dumneavoastră, deși la nivel național are o altă politică, aceea care este împotriva Guvernului, a lu’ Dragnea sau mai știu eu care. Asta este realitatea.

Aveți un motiv real pentru care nu votați acel proiect? Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc! Extrem de edificator, ca de obicei.

Dl Primar

Ca de obicei luați totul în derâdere, mai ales când se vorbește de un subiect atât de important.

Dl George Sorin Botez

Excepțional!

Retrageri de pe ordinea de zi:


Domnul Ganea, înțeleg că punctul 7 se retrage?

Dl Ganea Cristian

Nu avem aviz de la ...

Dl George Sorin Botez

.. .pentru refundamentare. Da? Corect?

Dl Ganea Cristian

Da.

Dl Dânescu Ștefan

25, 26, 27 și 33.

Dl George Sorin Botez

Deci avem retrase punctele 7, 25, 26, 27 și 33.

în același timp o să vreau să vă rog să votăm o dată cu ordinea de zi ca punctul 1 de la Suplimentare, cel cu decernarea post-mortem a titlului de Cetățean de Onoare, să fie luat cu prioritate după punctul "întrebări și interpelări”.

în aceste condiții, cu toate aceste modificări și completări supunem la vot ordinea de zi:

Cine este pentru? - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 26 de voturi ”pentru” ordinea de zi a fost aprobată cu aceste modificări. A

Totodată, avem o cerere de înscriere la cuvânt a domnului Femando Scoruș. Vă

7                                                                                                                                                                                         9

supun la vot să ia cuvântul 3 minute înainte de începerea lucrărilor, ca să nu ținem omul până la sfârșit.

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

26 de voturi "pentru”.

A**

Domnul Scoruș, aveți cuvântul 3 minute, vă rog!

Dl Fernando Scoruș

Doamnelor și domnilor, nu am crezut că voi fi nevoit să revin în această sală. Am crezut că o dată luată decizia de a se constitui o nouă comisie de negociere, cum vreți să-i spuneți, nu va mai fi nevoie. Dar am înțeles de la comisie că domnul Primar refuză să delege jurist și în poziția aceasta comisia nu-și poate desfășura activitatea.

L-am văzut pe domnul Primar aici, că încalcă trei articole de lege. Primul este 246 care spune așa: fapta funcționarului public, care în exercițiul atribuțiilor sale de serviciu cu știință nu îndelplinește un act ori îndeplinește în mod defectuos și prin aceasta cauzează o vătămare intereselor legale unei persoane, se pedepsește cu 6 luni - 3 ani. Mâine voi depune plângere penală.

La 253 domnul Primar, care prevede distrugerea, spune așa: distrugerea, degradarea sau ducerea în stare de neîntrebuințare a unui bun aparținând altuia, ori împiedicarea luării unor măsuri de conservare sau de salvare, 3 luni la 2 ani. Am hârtii de la Primărie prin care mi se interzice să fac orice acolo. Din 1992, rețineți. Iar la art. 256, ocuparea în întregime sau în parte, fără drept, prin violență sau amenințare sau prin desființarea sau

strămutarea semnelor de hotar a unui imobil, de la 1 la 5 ani. Tulburarea de posesie. Deci primăria, în cei 26 de ani, a comis aceste abuzuri. Până când? Până und^^f domnul Primar?                                                  <

fi


Eu am înțeles, am fost fair play, am fost de cuvânt, nu am

așteptat să mă chemați. De ce nu delegați? Este vina mea că dumneav^sl^ăpro^j de serviciu pe cineva care nu este în stare să ia un examen aranjat^și^alăt^ Zaharia? Este vina mea?                                               ___

•                  «    •      •                                                                          > / AI o f

Domnilor consilieri, știți că juriștii spun că nu aveați dreptul să mai4acpli 6 nouă comisie? Ei sunt consilieri. Juriștii primăriei sunt consilieri acum. Pe ce le dăm zeci de milioane?

Dl Primar

Domnul Scoruș, în primul rând că, dumneavoastră faceți niște afirmații nefondate.

Dl Fernando Scoruș

Nu fac niște afirmații...

Dl Primar

Ba da, faceți niște afirmații nefondate.

Domnul Scoruș v-am ascultat, cred că cele trei minute au trecut.

Di George Sorin Botez

Nu, sunt la 1,35.

Dl Primar

Problema este în felul următor: în primul rând nu aduceți acuze colegilor din aparatul de specialitate al Primăriei. Atâta timp cât cineva a participat la concurs și nu a luat concursul, cred că o dovadă apropo de corectitudinea concursului, nu se poate pune. Asta în primul rând. în al doiela rând, să știți că în hotărârea respectivă nu spune că secretariatul comisiei, nu comisia în sine, nu specifică din ce direcții sau din ce servicii trebuie să fie format secretariatul. Mai mult decât atât, pentru că o parte din colegii care sunt în comisie au venit și mi-au spus despre acest lucru, că există o adresă, o hârtie, o notă internă, făcută de către una din direcții, prin care solicită și prezența unui jurist...

Dl Fernando Scoruș

Dar nu vi se părea logic? Era logic să fie un jurist.

Dl Primar

Am discutat cu Direcția juridică astăzi și am stabilit că în secretariat va participa și un jurist.

DI Fernando Scoruș

De ce astăzi, că a trecut mai mult de o lună de zile?

Dl Primar

Domnul Scoruș, colegii mi-au adus la cunoștință acest fapt și există acea adresă...

DI Fernando Scoruș

Nu, săptămâna trecută în ședința operativă ți l-a adus la cunoștință domnul Primar.

Dl Primar

Domnul Scoruș, colegii din comisie, mă refer la consilieri, mi-au adus la cunoștință acum două sau trei zile faptul că nu s-a întâmplat acest lucru. Drept pentru care am avut această discuție și am solicitat să se emită dispoziția.

DI Fernando Scoruș

Dar eu vă rog de doi ani să îi obligați să dea un punct de vedere pe care să și-l asume, nu să spună că este proporțional.

Dl Primar


A

încă o dată, vă rog atunci când faceți afirmații, mai ales că cu dovezi.

Dl Fernando Scoruș

Dați-mă în judecată domnul Primar.

Dl Primar                                                  '' % .

Nu vă dau eu în judecată. Poate persoana care a fost atinsă, pentru că^iSfdlosit și nume.

Dl Fernando Scoruș

Vă spun că acum două zile România a fost condamnată 3 mlioane din cauza drepturilor proprietății. Acest dosar, după juriștii mei, se încadrează. Pentru că Legea 165, Decretul Lege nr. 1 din 1989, orice Decret vreți dumneavoastră, îmi dă dreptate.

Dl Primar

Doi la mână, nu cred că trebuie să avem o dezbatere pe această temă.

Pe de altă parte, există un punct de vedere extrem de ferm dat de către Direcția juridică, pe acest subiect.

Dl Fernando Scoruș

Nu există. Aduceți și puneți actele pe masă. Eu am acte de proprietate, eu cu asta dovedesc. Ei nu poate să-mi dovedească. De ce nu-mi contestă actul de proprietate, juriștii?

Mergem în instață, actele vorbesc. Cum puteți să vorbiți așa ceva? Ei spun, părerea noastră este asta: Nu domnule, vino cu actele pe masă. Eu vin și pun un teanc de acte pe masă, în care îți dovedesc că sunt proprietar. Dovedește-mi că nu sunt. Nu eu trebuie să-ți dovedesc că nu sunt sau că am fost sau nu am fost. Dumneata prin juridicul acela la care le dăm zeci de milioane. Aveți Secretar care ia 120 de milioane, aveți pe doamna aceea pe care a adus-o domnul Prună, aveți o grămadă de juriști.

Dl George Sorin Botez

20 de secunde mai aveți.

Dl Primar

Domnul Scoruș, iar începeți să faceți afirmații...

Dumneavoastră tolerați. Orice persoană are dreptul să ia cuvântul atât cât i se permite. Așa ați făcut de fiecare dată.

Dl George Sorin Botez

Nu tolerez nimic. Dar eu ce să fac?

Dl Primar

Dumneavoastră tolerați anumite afirmații care sunt total nefondate. Și în calitatea dumneavoastră de Președinte...

Dl Fernando Scoruș

Domnul Primar, cum v-ați comportat dumneavoastră după 27 de ani?

27 de ani au trecut, băi nemernicule. Nu unul.

De 27 de ani mă chinui să rezolv o problemă care este atât de ușoară pentru orice jurist. Ce să fac, să-ți dau în cap ca să pui jurist? Nu ți-am cerut nimic altceva.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc, domnul Scoruș!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Vorbiți frumos!

A:

Dl George Sorin Botez                                            4?

începem cu primul punct de pe ordinea de zi ”Aprobarea Pro^ă^^erb^al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data d^î^uțatfib 2019.”


Au fost prezenți 26 de consilieri.

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot: Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

26 de voturi ”pentru”.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi "Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 18 februarie 2019.”

Au lipsit consilierii Sălceanu Claudia-Oana și Hodorog Bogdan.

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot:

Cine este pentru?       - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

24 de voturi ”pentru”.

Ar A A:

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi "întrebări și interpelări”.

Vă rog, înscrieri la cuvânt!

Domnul Sicoie, domnul Bolocan, domnul Ganea, domnul Hodorog, domnul Dănescu.

Domnul Hodorog!

DI Sicoie Florin

De ce nu dați cuvântul în ordinea înscrierii?

Dl Hodorog Bogdan

Dati în ordinea înscrierii, ca să nu creăm discuții. Mulțumesc!

5                                                                  7                                                                  5                      J

Dl George Sorin Botez

Vă rog, domnul Sicoie, să fiți dumneavoastră primul.

*

Dl Sicoie Florin

Primul m-am înscris, domnul Președinte. Mulțumesc!

Am primit răspuns la o interpelare pe care am facut-o în legătură cu Casa de Cultură, prin care am spus că acel concurs pentru directorul Casei de Cultură, o hotărâre de consiliu 138/2015 nu poate excede Ordonanței 189/2008 care reglementează tot ce înseamnă management în domeniul culturii. Doamna Anca Angelescu mi-a răspuns că această hotărâre de consiliu poate să limiteze. Eu cred că la fiecare concurs în parte așa cum prevede ordonanța, se putea reduce acel stagiu, dar am să o întreb, dacă se aplică riguros hotărârea asta de consiliu, la Filarmonică când s-a cerut un an, cum a făcut cu hotărârea 138/2015? Pentru că așa cum acolo a fost un an trecut, putea și la Casa de Cultură să fie un an sau să fie doi.

Deci, repet, această hotărâre nu cred că se referă la instituțiile de cultură. Ea se referă probabil la servicii, la direcții din cadrul primăriei. Nu ar trebui să se refere la

instituțiile de cultură.

9

Este în sală doamna Anca Angelescu?

Dl George Sorin Botez


“jS3

X'-'

--------------------------------- te/

Doamnă, dacă puteți răspunde, dacă aveți nevoie de timp să.rășpuiideți în scris, aveți această posibilitate.

Dna Angelescu Anca - Șef Serviciu Resurse Umane» ^Or^âiiizareyși Administrativ

I-am mai răspuns domnului Sicoie încă o dată, articolul 63 alin. 7 din Legea 215 spune că numirea directorului se face pe baza unei hotărâri de consiliu aprobată prin care se aprobă procedurile și criteriile de organizare a concursului. Tot în răspuns v-am explicat că la art. 3 din Ordonanța 189 scrie condiții de vechime aprobate de autoritate. Legea 215 este lege organică. Bate orice alte ordonanțe sau orice alte legi.

Dl Sicoie Florin

Atunci vă întreb eu, era în vigoare la data concursului de la Filarmonică Hotărârea de consiliul 3 8? Da sau nu? Era.

Dna Angelescu Anca - Șef Serviciu Resurse Umane, Organizare și Administrativ

Cred că era.

Dl Sicoie Florin

Și atunci cum ați făcut să treceți un an vechime?

Dna Angelescu Anca - Șef Serviciu Resurse Umane, Organizare și Administrativ

La momentul acela a fost cred că a doua sau a treia oară când s-a organizat concursul.

Dl Sicoie Florin

Cum ați făcut să treceți peste hotărârea de consiliu? Asta vreau eu să înțeleg.

Dna Angelescu Anca - Șef Serviciu Resurse Umane, Organizare si Administrativ

Nu am trecut eu. Așa a stabilit cine a fost atunci la conducere.

Dl Sicoie Florin

Există o hotărâre de consiliu prin care s-a dat derogare de la Hotărârea 138? Eu mă îndoiesc că există.

Dna Angelescu Anca - Șef Serviciu Resurse Umane, Organizare și Administrativ

Am impresia că totuși concursul la Filarmonică, nu mai știu exact, s-a întâmplat acum câțiva ani, dar știu că atunci a fost...

Dl Sicoie Florin

Aștept un răspuns în scris în privința aceasta.

Mai am o problemă. La Casa de Cultură există trei posturi vacante de referent. Practic Casa de Cultură nu-și poate duce activitatea pentru că are 40% lipsă din personal. Persoana care se ocupa de organizarea concursului, șefa de personal a făcut un concurs atât de caraghios încât a trecut vechime de șase luni la posturile IA. Ceea ce nu se poate, chiar dumneavoastră ați răspuns atunci că nu este legal. In afară de asta ea contestă dreptul Directorului interimar de a ține concursul. Ori așa cum știu eu, prin Ordonanța 89, directorul interimar are toate atribuțiile și drepturile unui director numit în concurs.

Deci rugămintea mea ar fi, serviciul dumneavoastră de personal să trimită către

Casa de Cultură o explicitare a Ordonanței 189 prin care să se confirme o dată^mnlus la cineva care nu știe să citească o lege, că un director interimar are toate ®;§jC-ur^e'^5nui director. Mulțumesc!                                            / ș./

Mai am două interpelări. Prima se leagă de faptul că în jurul sț^dii tui Câț'agtai^ din fața Casei Albe, Dl Goe cu conița și tanti și Caragiale așezat pe p^anâă» ac^a pțâță prin Hotărârea 200 din 2012 a fost numită Piața ”Ion Luca Caragiale^^^e^^^o placă, nici un indicator stradal, și este păcat de orașul lui Caragiale               un

asemenea indicator și fac apel către Direcția Tehnic Investiții să așeze aceste mmcatoare ca și la Parcul "Regele Mihai I al României" unde iarăși nu există absolut nici un indicator.

A treia interpelare privește niște probleme de circulație. La acea trecere de pietoni dintre Unirea și Mercur, raportul între timpul hărăzit pietonilor și mașinilor este de 1 la 5, cred. Nu am văzut intersecție unde să existe un semafor unde pietonii să aibă un timp atât de scurt și mașinile un timp atât de lung. Aș cere analizarea acestei situații, pentru că sunt convins că se poate reduce timpul pentru mașini.

Și a doua problemă de circulație privește intersecția de la Hotel Central, unde ce nu am văzut nicăieri în lume, trebuie să faci un ”U” ca să ajungi pe trotuarul de vizavi și acele garduri și treceri de pietoni din zona Halelor, unde dacă vrei să ajungi de la ”7 Etaje” la intrarea în Hale trebuie să mai mergi jumătate de kilometru spre "La minut”, să traversezi pe acolo. Nu ai cum să sari că este un gard. Există o logică a trecerilor de pietoni care sunt așezate la colțurile străzilor. Cine a făcut chestia asta nu știu ce a avut în cap, nu știu ce fluidizare a zonei, dar cer analizarea acestor situații.

Mulțumesc foarte mult!

s

*

DI George Sorin Botez

Și eu mulțumesc!

Domnul Bolocan!

Dl Bolocan Iulian

Mulțumesc domnul Președinte!

Ca să fiu în ton cu colegul meu, tot în zona Halelor, mi se pare foarte ciudat, avem acolo un parc "Prof. Arh. Toma Socolescu”. Nu știu cine aprobă mereu corturile acelea albastre, albe, câmați, nădragi, brânzeturi, suveniruri. Avem suficiente locuri libere în Hale. De ce nu se ocupă locurile de acolo? De ce nu se ocupă locurile care sunt libere în interiorul halelor, și sus, și jos, sunt destule locuri, și acceptăm ciudățenia aia, mizeria aia?

A doua problemă, Direcția Tehnic Investiții, există o situație cumva, o constatare a unui angajat de la investiții care să aibă situația indicatoarelor de circulație din Ploiești?

Eu în 10 minute am fost într-o zonă anume din Ploiești: indicatoare prăbușite, deteriorate, șterse, țevi ruginite. Trebuie să se ducă un consilier sau primarul să constate că este o gaură în oraș sau că indicatoarele sunt prăbușite? Nu avem o persoană desemnată cumva?

Vreau și eu o situație, eu am pe o porțiune anume, o situație clară cu indicatoarele prăbușite sau deteriorate.

O altă problemă, eu nu am cerut nimic, am spus într-o ședință trecută că nu sunt bine făcute supraînălțările la trecerile de pietoni. S-au grăbit să-mi dea un răspuns că totul este în regulă, că este făcut pe baza unor poiecte...

Bine, atunci vă cer și eu cine a solicitat proiectul? Cine l-a făcut? Dacă aia este o

situație normală să cheltuim bani aiurea. Pentru că am înțeles că s Hai să facem o zonă de avertizare, nu să supraînălțăm să-l lovii înălțată. Și pe baza unui proiect. Am cheltuit o grămadă de încredințat proiectul. Vreau o situație.


Mulțumesc!

*

Dl George Sorin Botez

Si eu mulțumesc!

9

Domnul Ganea, vă rog!

Dl Ganea Cristian

Mulțumesc domnul Președinte!

9

O să încep prin a-i răspunde așa, nu știu, politic, administrativ. Politic aș întreba dacă vorbește cu domnul Primar la partid? Administrativ i-aș răspunde că după cum știți conducerea Direcției Tehnic Investiții...

9

Dl Bolocan Iulian

Mie?

Dl Ganea Cristian

Dumneavoastră, da. Domnului Bolocan.

După cum știți, grație conducerii executive a primăriei, cu ceva timp în urmă a fost creat un caiet de sarcini în care nu erau stipulate demontările semnelor de circulație, nu erau stipulate demontările relantisoarelor și multe alte lucruri. A fost o scăpare. A fost o greșeală. Din acest lucru, nimeni nu are în fișa postului să le ridice, să știți. Le ridică pe bază de donație, să ne facă un serviciu gratuit. S-a mai discutat așa ceva.

Astăzi pe ordinea de zi era un proiect prin care încercam să-i dăm Societății de Gospodărire Urbană, S.G.U.-ului, să-i dăm posibilitatea să-și desfășoare activitatea vizavi de marcajele rutiere, demontarea și montarea semnelor de circulație și se pare că nu ar fi tocmai legal. Așa cel puțin a spus domnul Secretar. De aceea l-am retras, să încercăm să-i dăm o formă legală. Asta dacă dorim, domnul Primar sau colegul meu domnul viceprimar Pană sau oricine se uită pe fereastră și vede ceva nelalocul lui, să dea un telefon să se facă comandă și să se ridice. în momentul de față nimeni nu poate să-i spună nimănui să ridice un stâlp căzut. Vă rog să mă credeți. Este hilar. Acesta este adevărul.

Vizavi de trecerile de pietoni supraînălțate, sunt mirat, că și dumneavoastră ați părăsit țara și v-ați plimbat prin Europa și ați văzut că toate sunt identice. Ideea este că planurile sau comanda, nu a fost dată de cineva anume. Acele treceri de pietoni au fost pentru a încetini viteza conducătorilor auto în dreptul școlilor, grădinițelor și în zonele cu oarecare pericol pentru copii și pietoni. Și există semnalizarea 30 la oră, există acei dinți de dinozaur, cum spun cei din domeniu. Există. Numai să-i folosim. Problema este că am terminat și vopseaua anul trecut să vopsim acele lucruri. Vedeți bine că orașul este, practic nu mai vezi nicio dungă despărțitoare, nici un semn, nimic.

Aici mă opresc cu răspunsul dumneavoastră.

Acum, domnule primar, v-am spus și în operativă, o spun și acum, nu o spun cu supărare, nu o spun politic, o spun doar așa omenește: facem foarte multe proiecte europene, pe care într-adevăr dăm 2% cota parte, plătim o groază de bani proiectantului, plătim T.V.A.-ul în unele achiziții de autobuze. Sunt niște bani. Dar niciodată nu ne uităm în curtea noastră. De câți bani avem nevoie pentru a face o mentenanță a orașului. Avem 40 de clădiri care stau să pice în cap la oameni. Sunt oameni, este adevărat cu condiții sociale modeste, care stau. Dacă se întâmplă o nenorocire, dacă doamne

zguduie pământul si se întâmplă ceva cu acei oameni cine răspunde? NiKrâspuadgm tot noi?                      WiwH

ll o.

Nu avem un bloc de necesitate. Dacă avem o problemă iminent necaz în oraș, nu avem unde să-i ducem. Nimeni nu s-a gândit, sau ce!


noi?                                 « BW 1 *>

Nu avem un bloc de necesitate. Dacă avem o problemă iminență^’

■niăjins'QC jqq am discutat și pe patrimoniu cu toată lumea, ar trebui să achiziționăm un feld^ sa’ț un bloc. Să avem ceva în caz de, Doamne ferește!

7                                 9


fâ&em

Avem trei săli de sport în oraș în care punem saltele și pături.

Este adevărat, avem nevoie și de depou de tramvaie, și de tramvaie, și de autobuze, avem nevoie de foare multe. Dar hai să încercăm să punem și cetățenii în siguranță un pic. Și vă rog să mă credeți, nu o spun cu răutate, o spun pur și simplu ca un om simplu.

Mulțumesc!

9

Dl Primar


Domnul viceprimar, într-adevăr am avut această discuție în care dumneavoastră v-ați exprimat nemulțumirea asupra faptului că dacă plătim 4% sau 5% dintr-un proiect, noi primim restul de 95%.

Țin să vă reamintesc că actualul Guvern și degeaba râdeți domnul Președinte...

Dl George Sorin Botez

Dar râd că vreau eu. Trebuie să-mi dați și mie voie să rând acum?

Dl Primar

V-am spus că degeaba râdeți.

Dl George Sorin Botez

Nu degeaba râd. Este problema dumneavoastră.

Vedeți-vă de discurs. Eu nu m-am băgat pe ce spuneți dumneavoastră. Dl Primar


Acest Guvern a venit cu o politică bugetară pentru autoritățile publice locale, nedându-ne posibilitatea să realizăm investiții. De aceea trebuie să găsim surse alternative. Principala sursă alternativă o reprezintă proiectele pe fonduri europene. Avem posibilitatea să mai accesăm o serie de sume din programarea care se finalizează în 2020, pentru că tot acest minunat Guvern a prelungit acest termen, să-i lase pe unii care au fost codași din localități apropiate municipiului Ploiești, care din întâmplare sunt tot conduse de marea majoritate P.S.D., nu știu de ce, să vină și ei să depună niște proiecte. în detrimentul Ploieștiului care și-a făcut treaba la timp și a depus proiectele cu peste 100% față de cât a avut ca sumă programată. Acesta este motivul pentru care încercăm să accesăm în continuare proiecte pe fonduri europene. Acesta este motivul pentru care de fiecare dată vin și vă spun că pentru anumite investiții importante, cum este Centrul de Radioterapie, trebuie să aprobăm un credit ca să putem să-l realizăm.

Mai mult decât atât, încă o dată, sunt foarte surprins de faptul că dumneavoastră vorbiți de a proteja cetățenii de niște situații iminente. Dar nu dumneavoastră ați aprobat majorarea de salarii de 25 de milioane de lei? Cu banii respectivi puteam să protejăm la pătrat numărul de case care stau să pice. Puteam să reparăm de două ori mai multe străzi decât am reparat anul trecut. Puteam să vopsim de douăzeci de ori mai multe străzi decât am vopsit anul trecut. Puteam să facem multe alte lucruri. Puteam să reparăm școli, etc.

Dumneavoastră veniți să-mi spuneți că după ce ați majorat salariile cu 25 de milioane punând o creștere în plus pe buget, unde știm foarte clar cum stăm cu veniturile, extrem de slab, să veniți să spuneți să nu mai accesăm fonduri europene?

Dl Ganea Cristian                                      yC       /jA

Nu am spus asta.

Dl Primar                                                                j *»

Asta ați transmis dumneavoastră. în condițiile în care dumneavoastră^ majorai / salariile.                                                       XXX


\/ *G;

Eu cred că ar trebui să vă gândiți foarte bine când faceți astfel de af^fiațiî^ trebui să vă gândiți foarte bine atunci când veniți cu astfel de idei. Este singura posîBTlitate reală, fără a avea costuri foarte mari pe bugetul municipiului Ploiești, de a face investiții. Dacă și în zona aceasta doriți să tăiați și să nu dați posibilitatea municipalității sau comunității să se dezvolte, înseamnă că dumneavoastră lucrați împotriva comunității domnule viceprimar.

Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Domnul Ganea, vă rog!

Dl Ganea Cristian

Eu am discutat administrativ, nu să-mi fac campanie politică ca dumneavoastră, domnul primar. Și de spital. Ați spus că ați fost la București, că ați discutat, bineînțeles, împreună cu domnul Prună.

Am fost si eu. Am vorbi si eu cu domnul Ministru, am vorbit si eu cu câțiva generali, am vorbit și la A.N.L. și am ajuns la o concluzie: ceea ce ați negociat dumneavoastră era un pic cam strâns. V-ați gândit vreo clipă că poate am găsi niște condiții mai bune? Dar dumneavoastră nu aveți timp să discutăm.

Mulțumesc! Puteți să spuneți ce vreți, nu o să mai răspund.

Dl Primar


Ați avut la dispoziție doi ani de zile în care nu ați făcut nimic. Asta este realitatea. V-ați trezit acum.

Dl George Sorin Botez

Domnul Hodorog, aveți cuvântul!

Dl Bolocan Iulian

Mai am niște probleme legat de contract.

Dl George Sorin Botez

Vă rog, 30 de secunde.

Dl Bolocan Iulian

Contractul îl cunosc foarte bine. Indicatoarele se pot înlocui. Nu era vorba și de reparații. Le lăsăm nereparate. Dar se pot înlocui.

Dl Ganea Cristian

Să pun alături unul? Așa este pe grafic.

Dl Bolocan Iulian

Este prăbușit indicatorul. Bun. Deci în contract se mai pot face și acte adiționale, nu asta este problema. Și nu era vorba de politică.

Dl Ganea Cristian

Eu v-am spus ce s-a întâmplat.

Dl Bolocan Iulian

Cealaltă problemă cu supraînălțarea, într-adevăr am fost plecat. Dar trebuie să existe o zonă de atenționare.

Dl Ganea Cristian


Există.

Dl Bolocan Iulian

Nu există.

Dl Ganea Cristian

Ia uitați-vă.

*

Dl George Sorin Botez

Domnul Hodorog, vă rog!

Dl Hodorog Bogdan

Mulțumesc domnul Preșdinte!

Aș vrea să-l întreb pe domnul Primar, apropo la ceea ce a spus mai devreme, mai explicit dânsul a spus că-i împiedicăm proiectele dânsului. Explicați-mi și mie domnul Primar, ce proiecte v-a blocat P.M.P.-ul? Unu la mână.

Doi la mână, spuneți-mi exact la ce faceți referire? Dacă vă referiți la spital, proiectul cu spitalul și cel cu împrumutul, vreau să vă spun următorul lucru: unu, nici eu nici colega mea nu am primit de la dumneavoastră ca și consilieri locali, hârtiile pe care le-ați primit dumneavoastră de la A.N.L., de unde le-ați primit, să fim informați. Noi nu avem așa ceva. Nu am văzut un contract. Dacă l-a văzut cineva să spună. Eu nu am văzut așa ceva, un drafit de contract. Doi la mână, dacă vă referiți cu împrumutul acela de 138 de milioane, mă uitam acum pe 2017, dacă nu mă înșel, de la Direcția de Investiții au fost alocați vreo 22, 23 de milioane de lei din care nu au fost cheltuiți decât vreo 16. în 2018 tot așa, vreo 28 de milioane pe parte de investiții, din care iar au fost cheltuiți vreo 26 dacă nu mă înșel.

9

Păi noi vrem să facem împrumut și nu suntem în stare să cheltuim ce avem în buget? Pur și simplu trebuia să analizăm cât mai concret și cât mai clar să vedem ce votăm, ce vrem să împrumutăm și pentru ce vrem să împrumutăm.

Trei, aș vrea să vă mai întreb altceva: dacă P.M.P.-ul vă blocheză dumneavoastră investițiile despre care spuneți, spuneți-mi și mie domnul Primar, când P.M.P.-ul a votat împotriva creșterii biletelor la transportul în comun, grupul P.N.L. de ce nu a votat împotrivă? Dacă P.M.P.-ul v-a stricat...

Dacă vreți mai vorbim și de angajările care se fac în Primăria Ploiești. Dar asta lăsăm pe data viitoare și altele.

Mulțumesc!

5

Dl Primar

Domnul consilier, să știți că poate ar trebui să studiați mai bine mapele, dar data trecută când a fost proiectul de hotărâre v-am pus inclusiv eu personal hârtia la fiecare mapă legată de A.N.L. Nu știu despre ce contract vorbiți, că nu se încheie nici un contract legat de terenul de la M.A.P.N., dacă la asta v-ați referit. Nu a fost foarte clară afirmația făcută de dumneavoastră.

Anul trecut să știți că am avut un excedent de 3,5 milioane de lei. Asta înseamnă că am cheltuit toti banii.

A                   ’

In altă ordine de idei, am venit în fața dumneavoastră cu mai multe proiecte care au fost anexate la acel credit. Și dumneavoastră ați avut tot timpul de pe lume de trei luni de zile să studiați acea listă. Dacă aveați vreo propunere, dacă ați considerat vreodată că unul dintre proiectele respective nu este fezabil, nu ați spus niciodată lucrul acesta. Mi-

ați spus că votați cot la cot cu P.S.D. și A.L.D.E. Iar pe partea cealaltă cândunergem la nivel național văd că-i acuzați. Eu cred că trebuie să aveți verticalitate si .s&^ decidbtrîn

’                      > V z--"” X. V \

ce direcție mergeți. Unul la mână.                                                     .>

Doi la mână, puteți vota împotriva proiectelor, nu am nicio problemă, dar o argumentație solidă.

Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez


fl


\ : :■ w! X ."A sa existe O

- ■' t

Ascultând indicațiile domnului Primar, deosebit de valoroase, sper să vă~reVeniți și să aruncați cu pietre în colegii de la P.S.D. și să ajungeți într-o situație în care să votați aici toate cele care vi se propun pentru considerentul că la nivel național nu votați alea. Deci este o logică pe care dacă o să vi-o însușiți va fi administrația perfectă și vă rog dacă aveți să spuneți ceva, am simțit și eu nevoia să vă trag de urechi.

Dl Hodorog Bogdan

Nu este vorba că votăm cu P.S.D., cu P.N.L., cu A.L.D.E. Votăm orice este în interesul ploieșteanului. Scurt.

Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Vă rog, domnul Popa!

Dl Popa Gheorghe

Vroiam să-i dau un răspuns domnului consilier. Domnul consilier Hodorog a făcut o exprimare în sensul că noi am fi votat pentru majorarea prețului la tarif. Noi nu am votat pentru majorarea prețului la tarif.

Dl George Sorin Botez

A spus că v-ați abținut.

Dl Hodorog Bogdan

Am spus că v-ați abținut.

Dl George Sorin Botez

Domnul Dănescu, vă rog!

Dl Dănescu Ștefan

Domnul Președinte, domnul Primar, văd că de o oră ne tot certați, ne tot învățați cum să facem, ce să facem. Nu ar fi asta o problemă. Dacă am avea ce să învățăm cred că ar fi fost bine pentru ploieșteni. Problema e că mai și mințiți. Ați afirmat în prima parte a discursului dumneavoastră, sau a, mă rog, a discursului dumneavoastră politic, că, comisia 2 vă blochează acest proiect în comisie. Aveți aviz favorabil dat de două săptămâni.

Dl Primar

Condiționat.

Dl Dănescu Ștefan

Domnul Primar, v-am întrerupt?

Este un aviz favorabil.

Dl Primar

Condiționat.

9

Dl Dănescu Ștefan

Este un aviz favorabil. Este într-adevăr condiționat, dar este favorabil. Favorabil nu înseamnă blocat, domnul Primar. Timp de două săptămâni nu ați făcut absolut nimic să

deblocați această problemă. Nici nu ați completat documentația, nici nu ați venit să ne spuneți că nu se poate completa. V-am auzit acum. Tocmai pentru asta, domnii viceprimari inițiază un proiect de hotărâre în care să negocieze, probabi.k^^dcj'a-S^au, discutat, și să negocieze acest spital. Nu contează că-1 facem noi, dumn^avșfaffi^^, np-1 fac nici eu personal, nici dumneavoastră personal. Nu contează cine|; fai^^Opnii^, Primar. Nu contează cine-1 face. Ideea este să-1 facă mai repede. Din puncffi^r|M de^/ vedere nu știu dacă dumneavoastră îl blocați, nu cred că vreți să-l blocapA!â^n.iFsLmtețr în stare să-l faceți. Unu la mână.                                                       '

Doi la mână, mai devreme i-ați afirmat domnului viceprimar că noi am votat mărirea de 25 de milioane. Eu tin minte că si consilierii dumneavoastră au votat aceeași 3                                      5                                                                                                                                     5

mărire.

DI Grigore Constantin

Nu este adevărat.

Dl Dănescu Ștefan

Prima dată? Dumneavoastră anul trecut nu erați în consiliu.

Eu vorbesc de anul trecut.

Dl Primar

Anul trecut nu s-a votat nicio majorare. S-a păstrat netul în plată.

Dl Dănescu Ștefan

Nu s-au votat alți coeficienți domnul Primar?

Dl Primar

Anul trecut s-a păstrat netul în plată. Domnul consilier, nu mai știți ce votați?

Dl Dănescu Ștefan

Sau 2017. Nu ați votat și dumneavoastră?

Dl Primar

Eu sincer nu am votat.

Dl Dănescu Ștefan

Nu dumneavoastră, consilierii dumneavoastră.

Și ați spus că ”cu acei bani am fi putut face”. Este adevărat, ați fi putut face, dar vă spun că nu ați fi făcut. Și îmi asum ceea ce spun. Nu ați fi făcut nimic. Dacă ați fi avut banii aceia nu ați fi făcut nimic pentru orașul acesta.

în al doilea rând, vorbiți de fonduri europene. Nu aveți nici un proiect până acum. Ați spus că v-am blocat noi proiectele. Spuneți-mi ce proiect v-am blocat noi? Este aceeași întrebare pe care v-a pus-o și domnul Hodorog. Nu v-am blocat nici un proiect.

Spunea domnul Bolocan mai devreme vizavi de ce ar fi făcut domnul Toma Socolescu. Dar domnul Radu Stanian, cum ar fi făcut?

Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc! Domnul Primar, cu tot respectul...

Dl Primar

Cu tot respectul, pentru că s-au făcut niște afirmații foarte grave.. .cu tot respectul.

Dl George Sorin Botez

Are dreptate.

Dl Primar

Aceasta este opinia dumneavoastră. Să știți că dacă nu ați avut nimic de învățat, în primul rând ca să învățați trebuie să înțelegeți. Aceasta este prima condiție când vă duceți la școală. Unu. Deci ca să înveți trebuie să înțelegi.

Doi. Să știți că proiecte pe fonduri europene în momentul de față, în momentul de față municipiul Ploiești are peste 150 de milioane de euro depuse...    /*z‘—

. —...— î/5î’fr'i t?

Depuse, domnule Primar, depuse. Aveți doi ani și jumătate de mandat. .j

Dl Primar                                                 '/’M.


Dl Dânescu Ștefan                                   /* /      \ A

s iu

Și este vina mea că onor Guvernul vostru a dat drumul la depune foarte târziu?

Trei la mână, de trei luni de zile avem din noiembrie două loturi de proiecte”, de trei luni de zile, care sunt în fază de precontractare. De ce domnule nu le dă drumul Ministerul să semnăm contractele să putem da drumul la proiecte? De trei luni de zile.

Dl Dânescu Ștefan

Dar de ce oare ne dă Guvernul teren pentru spital, domnul Primar?

Dl George Sorin Botez

De ce oare dă Guvernul autobuze, tramvaie...

Dl Primar


Legat de teren și de proiectul spitalului. Proiectul spitalului se poate demara în momentul în care ai teren. Fără teren nu se poate. Votați proiectul cu terenul și demarăm proiectul spitalului. Este o condiție obligatorie.

Dl Dânescu Ștefan

Astăzi. Acum.


Dl Primar

De ce nu l-ați votat săptămâna trecută? Pentru că ați pus aviz condiționat. Spuneți domnul Secretar sau doamna director de la juridic, dacă are aviz condiționat se poate pune pe ordinea de zi?

Dl Dânescu Ștefan

Nu, dar se poate completa dosarul. Simplu. Că de asta este condiționat. Să-l completați domnul Primar.

Dl Primar

Cu ce?

Dl Pană George

Domnul Primar, dar părerea consilierilor chiar nu mai contează în acest consiliu local?

De ce refuzați să luati act de ceea ce a solicitat comisia 2 si refuzați să faceți ceea

9                    9                                                                                                     9                      9                       9

ce un grup de consilieri... Pentru că nu sunteți în stare să o faceți domnul Primar. Și ați găsit această variantă să derutați...

Vă împăunați cu un proiect care nu vă aparține și pe care nu-1 puteți duce la capăt domnul Primar.

Dl Primar

Domnul viceprimar, în momentul în care dumneavoastră ați votat acum doi ani de zile si anul acesta nu mai vreți să votati...

3                                                                           »                          3

Dumneavoastră vreți să folosiți acest proiect în campania electorală.

Dl Dânescu Ștefan

Domnul Primar, vă considerați un om ipocrit? Mai devreme ați spus că vizavi de majorările salariale din 2017 nu ați votat. Bineînțeles că nu ați votat dumneavoastră, au votat colegii dumneavoastră. Așa și în cadrul spitalului. Nu-1 veți vota dumneavoastră, vor vota colegii dumneavoastră. Dar colegii dumneavoastră trebuie să știe^eă^^umă un contract, așa cum l-ați prezentat dumneavoastră. Dacă în acei șapte anj’âehziic hd^nu putem face toate investițiile stipulate, aici nu mă refer la A.N.L.-uri, ^îe^ițțțl^^tea, du. M.A.P.N.-ul. Dacă putem vorbi la acest nivel de o înțelegere. Eu aș §îpfâ|^^de fân; contract asumat, nu de o minută, de un mail trimis către dumncavoăștfâ. I^^tolegî^ dumneavoastră ar vota un asemenea proiect în care, sau nu știu, dacawî^tiw^aSle doamna Crăciunoiu, cineva de la economic, dacă noi putem susține timp de aceste investiții? în afară de spital mai sunt și alte investiții.

DI Primar

Care?

DI Dănescu Ștefan

Radioterapia. Am înțeles că mai sunt acolo...

Dl Primar

Nu pe terenul acela, domnule...

Dl Dănescu Ștefan

Ba și pe terenul acela, domnul Primar. Dumneavoastră nu știți este și pe acel teren, domnul Primar. Documentați-vă. Noi cel puțin așa am propus.

Dl George Sorin Botez

în ordine.

Dl Dănescu Ștefan

Domnul Președinte, o secundă. Dacă timp de 7 ani nu vom reuși să terminăm aceste investiții, vom pierde și terenul, și investițiile făcute până în acel moment. Avem un punct de vedere și al departamentului Economic? Nu putem vota așa ceva.

Am înțeles de la domnii viceprimari că au fost discuții pentru majorarea acestui termen de la 7 la 10 ani.

Dl Primar

Așa este și acum în proiect. De 10 ani.

Dl Dănescu Ștefan

Dragi colegi, cât era când l-am avut la noi? Nu erau 7 ani? Doamna director, doamna Bucur cât era? 7, da?

Mulțumesc!

»

Dl Grigore Constantin

Eu aș vrea să-i răspund domnului consilier, să-l întreb în felul următor: vorbim de spital. Ați amânat și ați votat împotrivă de atâtea ori terenul.

Dl Dănescu Ștefan

Am votat pentru teren. Probabil că nu erați.

Dl Grigore Constantin

îmi pare rău, acum o lună ce s-a întâmplat? Ați votat sau nu terenul?

Dl Dănescu Ștefan

Păi a spus domnul Primar mai devreme că am votat o dată să-l luăm.

*

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!

Domnul Sîrbu, aveți cuvântul!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Stimați colegi, domnilor din executiv!

Ultimele 3, 4 ședințe le-am transformat în circ. Nu este posibil aș^.


lăsăm la o parte politicul. Haideți să încercăm să rezolvăm și să realizăm j^ntru-ploî^ câte ceva. Dacă vorbim de spital, oameni buni, noi am aprobat să luăm deȚă?MJA.P.^ 9 hectare. 90.000 de mp. Cei de la M.A.P.N. știți foarte bine că au cerut âezrhcmbirarc diupă cererea noastră și au dezmembrat 2 hectare să-și facă dânșii nu știu'\ce\,acolo. Șbsunt de acord să ne dea nouă 70.000 de mp. Faceți dumneavoastră socotealăAț^ .îhâe^jh^F să primești un teren de 70.000 de mp, de 7 hectare diferența să construiești1 cgjcv80 de apartamente. Oameni buni, oricum primăria iese în câștig cu câteva milioane de lei. Dacă vrem totuși să facem ceva...

Dl Pană George

Aveți un calcul domnul consilier sau faceți niște afirmații tot politice? Aveți un calcul? Ni-1 prezentați și nouă? Faceți-ne o dovadă. Știți cumva ce se află pe terenul acesta? Văd că vorbiți foarte liber. Știți ce se află pe terenul acela? Spuneți-ne și nouă.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Diferența dintre cele 80 de apartamente și terenul respectiv rămân la primărie cel puțin 5 milioane de lei. Vă aduc și vă dau dumneavoastră calculele făcute. Vi le aduc domnul viceprimar. Aceasta este prima interpelare.

A doua interpelare, aș ruga pe cei de la C.S.M., am înțeles că acolo la Hipodrom s-au închiriat prin licitație niște spații. La restaurante, la cafenea, etc. Din informațiile pe care le am cei care au închiriat nu și-au plătit la zi chiria. Am rugămintea ca la ședința viitoare, cei de acolo să mă informeze și pe mine în scris, că astăzi probabil nu poate, cum stau cei care au închiriat cu chiriile? Le au la zi, nu le au la zi, să nu mai ajungem în situația în care am ajuns la Stadion că nu știu cine are datorii, să ajungă la presă, etc.

Mulțumesc!

5

Dl George Sorin Botez

Si eu mulțumesc!

9                       9

Domnul Ganea!

Dl Ganea Cristian

Vreau să vorbesc rar, ca să nu mă jignească și pe mine domnul Primar așa cum l-a jignit pe domnul Dănescu, că rămâne fără aer, că nu trece pe la școală. Domnul Primar, haideți să nu ne mai jignim. Dacă dumneavoastră credeți că aveți umor, vă înșelați. Haideți să vorbim serios. Să ne jignim colegii așa în public și în fața camerelor de luat vederi este un lucru foarte urât. Tine de 7 ani de acasă.

Ar fi multe de spus despre spital, domnul Sîrbu. Nimeni și niciodată nimeni nu a zis că nu este benefic să luăm acel teren. Dar dacă știți câte probleme sunt pe el, pe care cred că nu le știți nici dumneavoastră. De asta vă tot luptați. O să vă propun ca săptămâna viitoare să facem o ședință de lucru cu toți colegii și discutăm cu actele pe masă.

Mulțumesc!

5

Dl George Sorin Botez

Și eu mulțumesc!

Domnul colonel, vă rog!

Dl Andrei Gheorghe

Nu aveam de gând să intervin, dar văd că s-au aprins discuțiile pe tema spitalului și vă rog să fiți foarte atenți. De ce? M-am aplecat foarte mult asupra acestui proiect și doresc să încep de la suprafață. Aici s-au vehiculat mai multe suprafețe. Concret în

proiectul de hotărâre sunt 7,3 ha care le preluăm, din care 2 ha rămân în administrarea M.A.P.N.-ului. Deci câte hectare luăm noi dacă scrie așa?


Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Sunt 9,3 hectare.

Dl Andrei Gheorghe

Domnilor, citiți proiectul de hotărâre.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

L-am citit.

Dl Andrei Gheorghe

Scrie preluăm 7,3 ha din care 2 rămân în administrarea M.A.P.N.-ului. Vă rog să vă uitați pe proiect și după aceea discutăm.

A doua, pe planul clădirilor de acolo, în anexă sunt trecute 7,1 hectare. Cât preluăm noi? în proiectul de hotărâre sunt 7,3.

De asemenea, suntem condiționați ca pe acel teren să se construiască următoarele: locuri de joacă pentru copii, radioterapie profundă, amenajări destinate activităților sportive, clădiri pentru învățământ. Avem ceva la momentul acesta, vreun PUZ referitor la aceste construcții și cât costă? Nu. Păi vă dați seama că suntem condiționați ca plus cele 80 de locuințe A.N.L. trebuie să le construim etapizat, într-adevăr. Și aici este iarăși o greșeală. în proiectul de hotărâre ni se spune după 5 ani, în raportul de specialitate după 4 ani. Care sunt anii domnilor? Noi nu ne jucăm. Dacă facem un proiect trebuie să-l facem cum trebuie. Cu responsabilități clare și cu termene clare. Nu în proiectul de hotărâre spune ceva, în raportul de specialitate spune altceva.

De asemenea, aceste investiții trebuie făcute în 9 ani iar în proiectul de hotărâre în 10 ani. Cât costă aceste investiții domnilor? Noi avem 0 lei la investiții. Putem să realizăm aceste obiective inclusiv spitalul? Din punctul meu de vedere, ca cetățean care ar citi acest proiect, sub nicio formă. Aceasta este o chestiune politică. Nu vrem să dăm, nu vrem. Dar hai să analizăm. De aceea și vreau și mă bucur că sunt oameni în sală aici, de ce? Dacă noi nu facem, nu îndeplinim o singură condiție din acest contract, dacă nu facem, eu știu, un loc de joacă pentru copii, domnilor, toți banii pe care-i investește primăria și banii dumneavoastră, vor merge la M.A.P.N. și noi vom pierde tot. Cine? Vă asumați domnul Primar această responsabilitate?

Vă mulțumesc!

9

Dl Primar

O singură chestie. Vedeți că singura condiție sunt locuințele. Acelea sunt propuneri ale noastre...

Dl Andrei Gheorghe

Domnul Primar, citiți cu atenție proiectul.

Dl Primar

Cititi ce a scris M.A.P.N.-ul. Unu la mână.

9

Doi la mână, să știți că toate aceste documente legate de valoarea terenului, care este valoarea presupusă a apartamentelor respective, adresa de la A.N.L., să știți că le-ați avut inclusiv în anexa proiectului care a fost aprobat în 2017, la final. Acolo au fost. în anexă.

DI Andrei Gheorghe

Domnul Primar, nu vreau să intru în polemică. Citiți proiectul de hotărâre cu atenție si vedeți.

9                 9

Dl George Sorin Botez                                            .......

Domnul Pană, un minut!

Dl Pană George                                      //st __-tN^S

O singură chestiune domnul Președinte și mulțumesc! |

Nu întâmplător l-am întrebat pe domnul consilier Sîrbu mai devreme dacă știe' ce imobile sunt pe acel teren. în proiectul de hotărâre se vorbește de o serie de imobâWȚin să vă aduc la cunoștință că potrivit ultimului extras de carte funciară pe carenetf dar înțeleg că, colegii din consiliu nu l-au avut la mapă, în ultimul extras de Carfefeîîciară nu apare niciuna din acele clădiri. Ca atare, noi ar trebui să luăm în proprietate la un moment dat niște clădiri care nu apar în extrasul de carte funciară. Pe cale de consecință, întrebările vor fi foarte multe. Ce preluăm, cum preluăm, cum le demolăm, cum scoatem autorizație de construire, cât timp ele nu sunt juridic statuate într-un extras de Carte funciară, singurul document care legal le constată sau consacră un drept de proprietate al cuiva?

Mulțumesc!

9

Apopo domnul consilier, iată că nu știați chestiunea asta, pot să pun pariu.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Sigur nu știam.

*

Dl George Sorin Botez

Ne oprim aici.

Am și eu o chestiune de dezbătut. în primul rând aș vrea să mulțumesc colegilor din primărie pentru sprijinul pe care l-au acordat în edificarea Statuii Domnitorului Alexandru Ioan Cuza aici în față. A fost o muncă titanică, realizată așa cum ar trebui să se realizeze după părerea mea proiectele în primărie, repede, de fapt foarte repede și bine. Vreau să vă mulțumesc tuturor celor implicați, nu vreau să dau nume, dar se știu și este un salut personal! Și în același timp vreau să vă amintesc că pe 15 martie ar trebui să fie livrat cel de-al doilea bust care este partea a doua a donației din partea Uniunii Elene din România este vorba de dramaturgul nostru preferat, stimabilul Caragiale, cetățean de onoare al acestui oraș și aș vrea să vă rog în aceeași echipă să stăm de vorbă, să vedem cele mai bune variante și să putem să îl primim așa cum se cuvine acasă pe cel care este până la urmă simbolul actualității în Ploiești și nu neapărat.

Mulțumesc!

9

Trecem la lucrările ședinței. Domnii consilieri Neagu Daniel Puiu și Mateescu Marius înțeleg că nu sunt în sală. în același timp, din păcate domnul Secretar nu se simte bine. Mi-a cerut încuviințarea să părăsească sala. O să-i țină locul domna director, în așa fel încât să putem continua lucrările.

Suntem în sală un număr de 24 de consilieri. Există cvorum.

’k'k'k

începem cu punctul suplimentar nr. 1 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind decernarea, post-mortem, a titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Ploiești aviatorului Mircea T. Bădulescu - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Marilena Stanciu, Larisa Băzăvan, Sorin Văduva, Marius Dinu Andrei și Florina Alina Sorescu.”

A

II avem prezent în sală pe domnul Doru Bădulescu, fiul celui care va fi în scurt timp Cetățean de Onoare al municipiului Ploiești, care ar dori să ne spună două cuvinte.

Vă rog domnule Bădulescu!

Dl Bâdulescu Doru Laurian


Domnule Președinte, domnule Primar, doamnelor și domnilor auditoriu: mă numesc Doru Laurian Bădulescu sunt fiul eroului Bădulescu, cel care face obiectul primului proiect de hotărâre afl ședinței ordinare a consiliului municipiului Ploiești.

Câteva cuvinte vă rog să-mi permiteți din scurta dar aviator Mircea T. Bădulescu. Voi căuta să concentrez informațiile cât pentru că timpul este prețios. Țara l-a trimis pe pilotul aviator Mircea T. Bădulescu pe frontul de est. A luptat până la Cotul Donului, având peste 175 de misiuni de luptă la iniamic. S-a întors de acolo sănătos, după ce a fost rănit, decorat cu cele mai importante decorații ale vremii: Crucea de Fier clasa I, Crucea de Fier clasa a Il-a. Apoi țara i-a ordonat căpitanului de escadrilă Mircea T. Bădulescu să meargă pe frontul de vest. A facut-o până în Munții Tatra și s-a întors încununat de cele mai importante decorații ale vremii pe frontul de Vest, Cavaler al Regelui, a fost decorat cu Ordinul Mihai Vitezul, Virtutea aeronautică, Clasa Comandor. Toate cele patru clase le-au avut doar trei piloți în istoria celui de-al doilea război mondial: Mircea T. Bădulescu, Constantin Bâzu Cantacuzino si Ion ???

9

Viziunea de luptă care l-a consacrat drept ”Asul de pe Stukas”, Mircea T. Bădulescu a zburat Stukas și pe frontul de est și pe frontul de vest, avioanele germane. Este cea din 13 ianuarie 1945 când la comanda escadrilei 74, bombardament picaj a scos din luptă cele două poduri mari dintre Buda și Pesta care făceau legătura cu rezistența hitleristo - horthystă de pe ... Misiunea a fost consemnată de istorie drept misiune de sacrificiu, pentru că, o mică paranteză, podurile erau apărate de 1000 de guri de foc. Cea mai mare apărare antiaeriană după..., unde au fost 40 de mii de guri de foc. Tot timpul erau în ceață. Nu reușiseră aviațiile aliate până atunci să scoată din luptă cele două poduri.

S-a trasat misiunea aviației române escadrilei Stukas, comandată de Mircea T. Bădulescu, au reușit să pună două bombe pe fiecare dintre cele două poduri grăbind în felul acesta capitularea trupelor hitleristo - horthyste și eliberarea Budapestei. Pentru această misiune Majestatea Sa, Regele Mihai l-a decorat cu Ordinul Mihai Viteazul cu spadă.

După 60 de ani, în 2005, s-a comemorat la Muzeul Militar acțiunea de Eliberare a Budapestei, în centrul căreia a fost Escadrila comandată de Căpitanul aviator Mircea T. Bădulescu, Simpozion la care a participat personal Majestatea Sa, Regele Mihai.

După întoarcerea după front, sigur aștepta ca patria să-i fie recunoscătoare, însă Mircea T. Bădulescu a fost aruncat afară din armată ca o măsea stricată. Au urmat perioade grele. Scos din casa locuință de seriviciu, scos din armată fără pensie, căsătorit, mă născusem și eu, Mircea T. Bădulescu a luat-o de la capăt ca muncitor agricol. A lucrat la fostul GOSTAT, pe vremea aceea era Regiunea Ploiești, pe care era și Buzăul și Dâmbovița de astăzi, ca muncitor agricol și dormea într-o camera cu pământ pe jos cu încă doi camarazi, el care stătuse la masă cu Regele Mihai. A luat-o de la capăt, a făcut I.S.E.P.-ul, Ecoomia Agriculturii. De la Râmnicul Sărat ne-am mutat la Ploiești. La Trustul GOSTAT Ploiești a lucrat până la nivelul de Șef de serviciu după absolvirea facultății. Se liniștise, însă soarta a avut alt destin pentru Mircea T. Bădulescu. La o deplasare pe teren, la Nucet, lângă Târgoviște, în mijlocul zilei, 19 ianuarie 1968, cu șoferul trustului GOSTAT la volan, în IMS-ul în care se mai aflau afară de șofer si de

»                                                                                               7                                                                                                                  5              9

tatăl meu încă patru persoane, a fost suprins pe calea ferată, la o trecere peste caletpfșrată fără barieră, de tren.


---------/ —.  .                                   * vi

Destin tragic și nedrept. El care căzuse cu avionul în flăcări de^rep- Wț^ori.pe, frontul de est, pe frontul de vest și scăpase cu viață.                    f                ';p i

La vremea aceea locuiam în Parcul Vlahuță.

Sigur, pentru faptele de arme, peste 300 de misiuni de luptă la inamicj€omem^aiBa lui Mircea T. Bădulescu, în special după 1989 a fost foarte amplă. Recent s-au)îh^^it o sută de ani de la nașterea sa. Acțiunile comemorative au avut loc la Școala deĂviație de la Boboc și la Școala Gimnazială nr. 1 de la Buzău, care de acum îi poartă numele, ”Școala Gimnazială nr. 1 Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu”. S-au primit mesaje de felicitare de la Președintele României, de la Primul Ministru al României, pe vremea aceea era Mihai Tudose Prim Ministru, de la Președintele Academiei, Ion Aurel Pop. Din postura de lector al Universității Babeș Bolyai București era atunci, de la Casa Regală Română, de la Biserica Ortodoxă. Au participat parlamentari, miniștri, autorități locale. Școala Gimnazială nr. 1 de la Buzău poartă numele ”Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu”. O importantă unitate militară a primit numele "Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu”.

în continuarea acestor acțiuni comemorative avem astăzi demersul făcut de ARPIA Ploiești împreună cu ARPIA Național, ARPIA Ploiești reprezentată aici de domnul Președinte Marin Alexandru, împreună cu ARPIA la nivel Național, Generalul Rus, care solicită onoratului consiliu municipal acordarea Titlului de Cetățean de Onoare post mortem Căpitanului Aviator Mircea T. Bădulescu și acordarea unui Parc sau unei străzi, poate chiar strada unde a stat, strada Ramurei, pentru că sunt doar 6 viluțe acolo, a numelui de "Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu”.

Recent a apărut și Wikipedia, o pagină foarte bine făcută de dânșii, în care sunt toate aceste aspecte prezentate acolo, împreună cu lucările de istoriografie militară, peste 20 la număr, în care se vorbește despre eroul aviator.

Domnul Președinte, vă mulțumesc!

9                 5                     5

Dl George Sorin Botez

Și eu vă mulțumesc domnule Bădulescu pentru alocuțiunea dumneavoastră, pentru prezentarea pe care ne-ați făcut-o! Sunt momente în care trecând peste tensiunile zilei trebuie să ne aducem aminte de cine suntem și care ne sunt valorile și astăzi într-adevăr, după cum ne-ați spus, după cum ne-ați prezentat și după câte știam, trebuie să ne cinstim înaintașii și să fim de acord ca ei să fie cei care ne-au onorat nu numai din punctul de vedere al activității lor, ci și prin existența lor și prin lumina practic, pe care au revărsat-o asupra societății ploieștene, care nu întotdeauna este una dintre cea mai strălucitoare.

Iată deci ce diferență între ce s-a întâmplat cu câteva minute înainte și ceea ce îmi spuneți dumneavoastră că a făcut un adevărat bărbat. Sunt diferențe pe care mulți le văd, puțini le sesizează. Dar eu mă bucur și vă mulțumesc din nou pentru faptul că ați avut această inițiativă alături de cei de la ARPIA și vreau să vă asigur de întreaga mea considerație și de sprijinul nostru în tot ceea ce veți dori să faceți în numele predecesorului dumneavoastră Mircea T. Bădulescu.

Felicitări!

Dl Popa Gheorghe

As dori ca si consilierii P.N.L. să fie trecuti ca si inițiatori.

9                       5                                                                                   9            9           9

Dl Sicoie Florin

Am tot respectul pentru această propunere și voi vota cu mare plăcere proiectul

acesta de hotărâre, dar aș vrea să vă spun că dacă vorbim de decernărî^c^c^ățqiii de onoare post-mortem, avem lucruri de rezolvat cel puțin la fel de i^poft£nte '(^.^cest proiect. Mă refer la poetul național Nichita Stănescu, care a murit în S^cfllCețațean de Onoare al Ploieștiului.                                         |

Există generali din primul și al doilea război mondial, mulți in ut'"pușcăriile comuniste, care ar merita și ei să obțină acest titlu de Cetățean de Ondaț&u/ayi

Există un celebru medic, Gheorghe Petrescu - Șef al P.N.Ț.-ihW^&^perioada interbelică mort în pușcăriile comuniste, care are și o stradă lângă cimitirul Eternitatea, care și el cred că ar merita alături de Constantinescu Bordeni - Șeful P.N.L.-ului în perioada interbelică, acest titlu de Cetățean de Onoare.

în materie de străzi însă, și asta o spun ca președinte al comisiei de numiri de la Prefectură, este foarte complicat de schimbat numele unei străzi, pentru că de fiecare dată, am încercat cândva să vedem care erau numele străzilor Ploieștiului la 1900, la 1940, 1950, etc., apare problema schimbării actelor. Și, spre rușinea noastră, care am aniversat anul trecut 100 de ani de la Marea Unire, orașul acesta care în perioada interbelică avea aceste străzi pe care le spun eu, nu are I.C. Brătianu, are Iuliu Maniu lângă Vatra Plăieșilor, o stradă mică, nu are Vaida Voievod, Regina Maria, nu are Regele Ferdinand. Din păcate, cu greu a trecut acel proiect al meu pentru Parcul Regele Mihai I. A trecut la limită, cu 14 voturi.

Istoria națională trebuie folosită și suntem obligați să avem respect pentru ea. Există o carte care se cheamă ”Veteran în slujba patriei” unde apar toți generalii, coloneii, etc din primul și al doilea război mondial. Acolo s-ar putea face documentare și propune câteva nume. Repet, mulți au murit în pușcării.

Dl George Sorin Botez

Vă mulțumesc!

Vă rog, domnul Ganea, după care doamna Stanciu!

Dl Ganea Cristian

Domnul Președinte, aș dori ca la inițiatori să fie trecuți toți consilierii.

Dl George Sorin Botez

Am discutat.

Dna Stanciu Marilena

Domnul Președinte, mă bucur că am fost una dintre inițiatoarele acestui proiect alături de domnul viceprimar Ganea și aș avea o întrebare, cu toate că nu este momentul, este un moment festiv, aș avea o întrebare celor care întocmesc proiectele, de ce sau dacă l-au întrebat pe domnul Primar dacă vrea să fie inițiatorul acestui proiect? Pentru că noi, comisia de învățământ, cultură, sănătate, comisia 6, noi l-am inițiat. Eu am venit cu acest proiect la rugămintea domnului viceprimar.

Vă mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Si eu mulțumesc!

5                           5

*

Precizăm că a revenit în sală domnul consilier Neagu. Suntem 25 de consilieri.

*

A revenit și domnul Secretar.

*

Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 25 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

*

Dl Bădulescu Doru Laurian

Domnule Președinte, vă rog să-mi permiteți să vă mulțumesc di


Mulțumesc și domnului viceprimar Cristian Ganea care m-a invitat să particip la ședința de astăzi. Mulțumesc de asemenea domnului Primar! înțeleg că toți consilierii sunt inițiatori. Mă simt minunat revenind aici în Ploiești. înainte de a veni aici am trecut pe strada Ramurei, împreună cu colegul meu din copilărie și am inhalat un aer proaspăt care mi-a prins bine pentru ședința de astăzi.

Vă mulțumesc foarte mult!

A AA

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local al municipiului Ploiești, constituit la data de 31.12.2018, în anul 2019 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Care sunt propunerile? Domnul Palaș!

Dl Palaș Alexandru Paul

Domnul Președinte, aș completa hotărârea, cu precizarea că din 3.462 de mii de lei, disponibili, un milion să meargă spre dezvoltare, diferența de 2.462 de mii de lei să rămână pentru funcționare.

Dl George Sorin Botez

Există o anexă, ceva?

Dl Palaș Alexandru Paul

Nu în anexă. Aș completa aici.

Dl George Sorin Botez

Deci un alineat 2.

Dl Palaș Alexandru Paul

Excedentul va fi utilizat în următorul fel:

 • - suma de 1.000 mii lei pentru dezvoltare;

 • - suma de 2.462,03 mii lei pentru funcționare;

Dl Primar

Gol de casă.

Aș dori să o întreb pe doamna Crăciunoiu ca să nu facem nicio greșeală. Golul de casă se folosește pentru funcționare și el trebuie completat în momentul în care se va aproba bugetul, pentru că excedentul nu putem să-l folosim decât pentru dezvoltare. Să nu fie o chestiune de interpretare.

Aș dori dacă textul propus de domnul consilier...

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

La dezvoltare trebuie să-i dați un obiectiv de investiții, să nominalizați ce anume și la funcționare pentru acoperirea golului de casă. De fapt funcționarea este golul de casă.

Dl Palaș Alexandru Paul

Adică un milion de lei pentru, și aici o rog pe doamna Mihaela Iamandi să precizeze care este obiectivul de investiții către care ne îndreptăm cu suma...

Dl George Sorin Botez


Nu, nu. Rămâne pentru dezvoltare.

Dl Palaș Alexandru Paul

Bine, pentru dezvoltare.

Dl George Sorin Botez

"Respectiv” și spuneți despre ce este vorba. Proiectele.

Dna Iamandi Mihaela - Director Direcția Tehnic Investiții Nu știu dacă este posibil să lăsăm lista investițiilor care a fost

din cadrul listei suma de un milion. Noi avem o propunere cu o listă mai mare. Nu am o


singură poziție cu suma de 1 milion.


DI Palaș Alexandru Paul


Doamnă, știu că era o problemă specifică pentru plata nu știu căror...

Dna Iamandi Mihaela - Director Direcția Tehnic Investiții

Da, dar este formată din mai multe poziții nu dintr-una singură. Fiecare are o altă denumire.

Dl Palaș Alexandru Paul

Și ce propuneți concret?

Dna Iamandi Mihaela - Director Direcția Tehnic Investiții

Suma să fie luată din lista anexă.

Dl Dițu Laurențiu

Nu avem anexă.

Dna Iamandi Mihaela - Director Direcția Tehnic Investiții

Modernizare strada Ștrandului cu suma de 792 de mii și diferența pentru creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând și spații de parcare pentru modul de transport auto și biciclete (zona Spital Județean) în municipiul Ploiești cu suma de 208 mii.

Dl Palaș Alexandru Paul

Puneți cu liniuță ”suma de de 2.462,03 mii lei pentru funcționare”.

Dl George Sorin Botez

"Pentru dezvoltare, respectiv:

 • a) modernizare strada Ștrandului...

 • b) creșterea mobilității traficului...”

Dl Primar

Așa cum sună, asta înseamnă că suma respectivă o putem cheltui doar pentru cele precizate acolo. Dar vedeți că facturile pe care noi le avem la plată de anul trecut, nu sunt doar pentru ceea ce scrieți dumneavoastră acolo.

Dl George Sorin Botez

Le-a ales din ordinea facturilor.

Dl Primar

Doamna Iamandi, avem patru sau trei facturi de anul trecut și trei sau patru facturi de anul acesta. Facturile de anul trecut sunt doar pentru obiectivele acelea?

Dna Iamandi Mihaela - Director Direcția Tehnic Investiții

Nu. Sunt pentru șase alte obiective de investiții.

Dl Primar

Atunci, dacă dumneavoastră ați scris doar pe acelea, asta nu înseamnă că se pot plăti doar proiectele respective?

Dl Dițu Laurențiu

Da.

Dl Primar

Atunci reformulati-le.

9

Dl George Sorin Botez

O să vă rog să luăm o pauză în care vă rog să le scrieți.

*

PAUZĂ

*


Dl George Sorin Botez

Reluăm ședința.

9             9

Suntem 23 de consilieri prezenți. Lipsesc domnii consilieri Andrei Gheorghe, Pană George și Mateescu Marius.

Domnul Palas, vă însusiti amendamentul acesta?

9 7                      9   9

Dl Palaș Alexandru Paul

Da, domnul Președinte.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot amendamnetul:

Cine este pentru?       - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

Cu 23 de voturi "pentru”, amendamentul a fost adoptat.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 23 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind propunerea autorității publice tutelare locale pentru ocuparea funcției de administrator - reprezentant al autorității publice tutelare locale în cadrul Consiliului de Administrație la S.C Transport Călători Express S.A Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Avem pe domnul Dobrescu Cătălin, o singură nominalizare.

*

A revenit domnul consilier Pană George, suntem 24 de consilieri.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 24 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Regulamentului pentru înființarea, organizarea și exploatarea parcărilor publice cu plată aflate pe domeniul public și privat al Municipiul Ploiești,

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 120        inițiat de

viceprimar Cristian-Mihai Ganea.”

Dacă sunt discuții?

Dl Grigore Constantin

Avem niște amendamente: în cadrul Regulamentului sunt părerile Wurmeaf^a fi preluate și apare strada Piața Anton. Deci nu "amenajate”, ”în

pagina 23.

Dl George Sorin BotezFață de varianta inițială care a fost propusă, s-a reformulat în discuțiile cu domnul Secretar și cu juridicul și are o altă variantă. Haideți să vedem cum este varianta nouă și bifam modificarea dumneavoastră în funcție de asta. Dacă îmi permiteți, avem amendamentele care sunt prevăzute cu culoarea roșie în proiect. A făcut această modificare inițiatorul în acord cu cele discutate cu domnul Secretar și cu departamentul juridic.

Domnul Secretar, inițial nu ați acordat viză de legalitate. în condițiile în care aceste amendamente se adoptă...

Dl Ditu Laurentiu

Corect. Avem la cunoștință despre aceste amendamente, ne-au fost prezentate în cursul zilei de astăzi. Nu avem obiecțiuni cu privire la ele. Surmontează toate deficiențele de tehnică legislativă pe care le prezenta proiectul de hotărâre inițial prezentat.

Dl George Sorin Botez

înțeleg că în situația în care se adoptă amendamentul acordați viză de legalitate. Da?

Dl Dițu Laurențiu

Da.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!

Supun la vot amendamentele:

Dl Sicoie Florin

Vreau să spun că sunt atât de multe amendamente, încât, practic vorbim...

Dl George Sorin Botez

Dacă îmi permiteți, am stabilit cu secretariatul că toate acestea au valoare de amendament. Nu este un nou proiect de hotărâre, întrucât au fost înlocuite textele considerate în neconcordanță cu dispozițiile legale cu alte texte. Și eu le supun la vot.

Dl Sicoie Florin

Dar eu vreau să aflu de exemplu care este programul parcărilor? Pentru că nu putem trece așa de-a valma pe zeci și zeci de rânduri de amendamente.

Dl George Sorin Botez

Nu este de-a valma. întrebați și vi se răspunde.

Dl Sicoie Florin

Deci, era 7 - 21 în vechiul proiect. în clipa de față este 8-16.

Dl George Sorin Botez

Nu s-a modificat programul. S-au modificat parcările.

Dl Sicoie Florin

Și care este programul? Era 7-21 în proiectul de hotărâre pe care l-am primit pe e-mail. Acum este 8-16.

Acestea care apar acum cu 7 - 20 cum erau înainte?


Dl George Sorin Botez

Tot așa.

Domnul Popa, vă rog!                                                 ț;

Dl Popa Gheorghe

Mulțumesc, domnul Președinte!

Văd că s-au făcut foarte multe modificări, mai sunt niște documentații și propun prorogarea proiectului să îl studiem mai bine.

Dl George Sorin Botez

Domnul Popa, prorogarea o discutăm după ce votăm amendamentele.

După ce votăm amendamentul, dacă trece amendamentul bine, dacă nu trece amendamentul nu este bine pentru că nu ai viză de legalitate.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Sunt cam multe amendamente și nu avem timp să le studiem ca să se voteze în cunoștință de cauză. De asta s-a făcut propunerea care s-a făcut.

Dl George Sorin Botez

Am înțeles și o să o supun la vot.

Supun la vot amendamentele:

Cine este pentru?       -17 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 8 voturi

Cu câte voturi se adoptă acest amendament?

Dl Dițu Laurentiu

14.

Dl George Sorin Botez

Deci cu 17 voturi ”pentru” și 8 "abțineri” ale consilierilor Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Grigore Constantin, Marcu Valentin, Popa Gheorghe, Sicoie Florin Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe și Staicu Zoia amendamentul a fost adoptat.

*

Supunem la vot solicitarea de prorogare a proiectului de hotărâre:

Cine este pentru?        - 8 voturi

Cine este împotrivă? - 17 voturi

Dacă se abține cineva? -

Cu 8 voturi ”pentru” și 17 voturi "împotrivă” ale consilierilor Andrei Gheorghe, Botez George-Sorin-Niculae, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Dragulea Sanda, Ganea Cristian-Mihai, Hodorog Bogdan, Minea Constantin Gabriel, Neagu Daniel Puiu, Palaș-Alexandru Paul, Pană George, Sălceanu Claudia Oana, Sorescu Florina Alina, Stanciu Marilena, Tudor Aurelian, Văduva Sorin și Vîscan Robert-Ionuț, propunerea de prorogare nu a fost adoptată.

*

DI Sicoie Florin

Aș vrea câteva lămuriri, pentru că acum câteva luni s-a descoperit că, câteva parcări erau folosite și banii erau încasați de S.G.U. fără să fie în patrimoniul S.G.U.-ului. Și am cerut atunci ca acei bani încasați nemeritați, să fie virați în fondul primăriei. S-a făcut așa ceva pentru parcări care nu erau în patrimoniul S.G.U.-ului și s-au încasat bani pe ele?


Dl George Sorin Botez

Domnul consilier, cu tot respectul, nu face obiectul acestei hotă


Perfect. Atunci toate parcările care sunt aici, prin acte ale consiliului ;au rost treeuteCine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 8 voturi

Cu 17 voturi ”pentru” și 8 "abțineri” ale consilierilor Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Grigore Constantin, Marcu Valentin, Popa Gheorghe, Sicoie Florin Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe și Staicu Zoia, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Este de patrimoniu.

DI George Sorin Botez

Adineauri a spus că este de 14. V-ați făcut Secretar?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Eu spun părerea mea. Este de patrimoniu, când este vorba de terenuri.

Dl George Sorin Botez

Domnul Ganea, vă rog!

Dl Ganea Cristian

La începutul ședinței ați spus că lucrăm împreună pentru ploieșteni.

Eu înțeleg că totuși gradul de ipocrizie în care s-a spus că noi am blocat proiectele europene, și noi dorim. Deocamdată, de trei ani de zile s-au cumpărat 10 autobuze. Iar pe mandatul trecut s-au făcut 12 proiecte europene prin care preluăm Hipodromul, Podul de la Vest, Parcul, absolut tot.

Ideea este în felul următor: eu înțeleg că cei de la P.N.L. doresc să distrugă S.G.U.-ul și vor să dea parcările la un privat, dar nu o să puteți, să știți. Vă spun de pe acum.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc! Punctul 7 este retras.

Vă rog, liniște!

Dl Sicoie Florin

Domnul Ganea a vorbit despre grupul P.N.L. că încearcă să facă...

Este o vorbă de drept la replică.

Dl George Sorin Botez

Domnul Sicoie, nu este drept la replică, haideți să trecem să și lucrăm.

Dl Sicoie Florin

Am fost singurul care am vorbit la proiectul anterior. Deci la mine se referă domnul Ganea.

Dl George Sorin Botez

Nu domnul Sicoie, dumneavoastră sunteți ultimul om din grupul P.N.L. la care s-a referit domnul Ganea.

Dl Ganea Cristian

Niciodată la dumneavoastră. Niciodată.

Dl Popa Gheorghe

Domnul Președinte, as vrea să-i reamintesc domnului viceprinja^,/poateaiijtalfhu

—        ----------------•           1 V;,

dorim desființarea S.G.U.-ului, chiar am votat majorarea capitalului la?S

Dl George Sorin Botez

Felicitări!

Dl Popa Gheorghe

Cred că a uitat.


WW

Dl George Sorin Botez

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului de Pediatrie Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

J

Cu 25 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, din Spitalul de Pediatrie Ploiești, instituție publică din subordinea Consiliul Local Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dl Dițu Laurentiu

Are raport de avizare nefavorabil.

Dl George Sorin Botez

Deci nu-1 luăm în discuție.

AM

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Municipal Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

5

Cu 25 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

AM

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind transformarea gradului profesional din debutant în asistent al funcției publice de execuție de consilier, clasa I din cadrul Serviciului Financiar Contabilitate din Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 25 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

& îfcife

Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre ^referi tor la modificarea și completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 218/201$ grMirfd^aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare în municipiul Ploiești - t^itiăLjfî-Cofiăyierii Gabriel Constantin Minea, Marcian Cosma, Aurelian Dumitru fudor, Florin Sicoie.”

Sorescu și


Dacă sunt discuții?

Dl Tudor Aurelian                                   <      .

£ £ V h

Mulțumesc, domnul Președinte!

La Regulament, capitolul 4, ca să nu cerem aprobarea Consiliul General al


Municipiului București, să scoatem acest paragraf "sau de Consiliul General al Municipiului București, după caz. ”

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot amendamentul:

Cine este pentru? - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 25 de voturi "pentru”, amendamentul a fost adoptat.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 25 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

A AA

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii unității de învățământ Colegiul Național „Jean Monnet’’ Municipiul Ploiești în Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” Municipiul Ploiești - inițiat de consilierii Marilena Stanciu, Larisa Băzăvan, Florina Alina Sorescu, Marius Andrei Dinu și Sorin Văduva.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

Cu 25 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

A AA

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de negociere a chiriei imobilului din Ploiești, str. Maramureș nr. 27 pentru desfășurarea activității de învățământ preșcolar a Grădiniței cu program prelungit nr. 35 - inițiat de consilierii Marilena Stanciu, Larisa Băzăvan, Florina Alina Sorescu, Marius Andrei Dinu și Sorin Văduva.”

Avem o comisie formată din 5 membri.

Supunem la vot numărul de 5 membri:

Cine este pentru? - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

»

25 de voturi "pentru”.

Vă rog să faceți propuneri.

Dna Stanciu Marilena                               A

Domnul Președinte, din partea Partidului P.S.D. vreau să faca părte* doamfia Sorescu Florina, doamna Dragulea Sanda si subsemnata, Marilena Stanciu         .£ I

..... ’

Mulțumesc!

9

DI Pană George

Din partea A.L.D.E. domnul Sorin Văduva.

Dl Popa Gheorghe

Din partea P.N.L. domnul Grigore Constantin.

*


{TL V--

D1 George Sorin Botez

Dacă nu mai sunt alte propuneri, fiind vorba de vot de persoane, propunem votul deschis:

Cine este pentru? - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

25 de voturi ”pentru”.

*

Supunem la vot nominalizările:

Cine este pentru?       - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

25 de voturi ”pentru”.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

Cu 25 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației unei părți din imobilul - teren din incinta Colegiului Economic „Virgil Madgearu” situat în Ploiești, str. Rudului, nr. 24 - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

Cu 25 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi '"Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației unei părți din imobilul - clădire din incinta Școlii Gimnaziale „Candiano Popescu” situat în Ploiești, str. Nucilor nr. 39 - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae

Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”


Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 25 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale - inițiat de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Constantin Grigore, Claudia Oana Sălceanu și Valentin Marcu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 25 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind mutarea unor chiriași - inițiat de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Claudia Oana Sălceanu, Constantin Grigore și Valentin Marcu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

5

Cu 25 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere pentru o unitate locativă cu destinația de locuință de necesitate - inițiat de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Constantin Grigore, Claudia Oana Sălceanu și Valentin Marcu.”

Dacă sunt discuții?

Vă rog, domnul Tudor!

DI Tudor Aurelian Dumitru

Mulțumesc domnul Președinte!

»                                                    5

Aș vrea și eu să mi se răspundă la întrebarea, când avem de gând să finalizăm construcția locuințelor sociale de pe strada Lucemei, pentru că aceasta este o problemă reală a Ploieștiului și nu mi se pare normal să tot continuăm cu prelungirea acestor contracte?

DI George Sorin Botez

Cine trebuie să vă răspundă?

Dl Pană George

Probabil domnul Primar.

Dl George Sorin Botez înțeleg că întrebarea a fost adresată domnului Primar?

...s> G M

Dl Tudor Aurelian Dumitru                            <

Da-                                A

Dl George Sorin Botez

Bun. Având în vedere că nu este prezent o să-i solicităm să vă răspundă în scrisTp J

*      ■                                                                                                                                z/■.'Ai'*'


V-

era!


termen legal.

Mulțumesc!

Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 1 vot

5

Cu 24 de voturi ”pentru” și 1 ”abținere” a domnului consilier Tudor Aurelian Dumitru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi:

Dl Dițu Laurențiu

Are raport nefavorabil.

Dl George Sorin Botez

"Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Ploiești pentru susținerea unor negocieri cu privire la terenul situat în Ploiești, Tarlaua T12 parcela A170 - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea și Sorin Văduva.”

înțeleg domnul Dănescu, că doriți să faceți un amendament.

Dl Dănescu Ștefan

Da. "Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Ploiești pentru susținerea unor negocieri cu privire la încetarea contractelor de arendă privind terenul situat în Ploiești, Tarlaua T12 parcela A170”. în articolul 1 și în titlu.

DI George Sorin Botez

în aceste condiții, domnul Secretar...

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul Dănescu, am o întrebare: cine a semnat aceste contracte de arendă? Văd că-1 împuternicim pe Primar să le rezilieze. Cine le-a semnat?

Dl George Sorin Botez

Nu l-am împuternicit să rezilieze.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Sau să negocieze.

Dl George Sorin Botez

Rezilierea intervine ca urmare a termenului sau neîndeplinirea obligațiilor contractuale, este vorba de o încetare anticipată a acestor contracte...

Dl Dănescu Ștefan

Dacă bine vă amintiți, dânsul a solicitat să facă comisia nr. 2 și consiliul. I-am spus că nu are cum să facă consiliul așa ceva, dacă dorește domnia sa și a spus că dorește. Oricum eu vă respect, dacă domnul Sicoie este singurul liberal, știu că dumneavoastră sunteți singurul social de pe partea aceea.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumesc pentru apreciere, dar mă interesa totuși cine a semnat aceste contracte.

Dl George Sorin Botez


O să aflăm. Deci în atenția Direcției Gestiune Patrimoniu, vă până la proxima ședință în scris pe domnul consilier Sîrbu cu funcția celui care a încheiat contractele.

Dl Ditu Laurentiu

A      ’ *         --- "

"încetarea contractului”.

Dl George Sorin Botez

Am zis "contractelor”, că poate or fi mai multe.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Orice proiect de hotărâre care a fost pe ordinea de zi și a avut aviz negativ, nu a intrat în discuție. Acesta de ce intră?

Dl Dânescu Ștefan

Are aviz negativ?

Dl Ditu Laurentiu

Are aviz nefavorabil pe motiv că...

Dl George Sorin Botez

Din discuțiile pe care le-am avut cu domnul Secretar, înfațișându-ne care este cauza pentru care a fost dat avizul negativ, s-a spus că acest aviz negativ este dat datorită nedelimitării mandatului oferit.

Dl Ditu Laurentiu

Nu are limite. Conform redactării inițiale domnul Primar putea să negocieze chiar vânzarea terenului.

Dl George Sorin Botez

în aceste condiții domnul Secretar, față de acest amendament pe care îl voi supune la vot, se acoperă lipsurile reclamate de dumneavoastră?

Dl Ditu Laurentiu

Da. Din punctul meu de vedere, da.

Dl George Sorin Botez

Va avea viză de legalitate, da?

Dl Dițu Laurentiu

Da.

Dl George Sorin Botez

Bun. Supun la vot amendamentul:

Cine este pentru? - 17 voturi

Cine este împotrivă? - 2 voturi

Dacă se abține cineva? - 6 voturi

Cu 17 de voturi "pentru”, 2 voturi "împotrivă” ale consilierilor Sîrbu-Simion Gheorghe și Marcu Valentin și 6 "abțineri” ale consilierilor Sicoie Florin, Grigore Constantin, Bolocan Iulian, Băzăvan Larisa, Staicu Zoia și Popa Gheorghe, amendamentul a fost adoptat.

*

Cum are avizul de legalitate acum după acest amendament, pozitiv sau negativ?

Dl Dițu Laurentiu

Eu o să semnez hotărârea de consiliu local.

Dl George Sorin Botez

Deci este o.k., da?
Dl George Sorin Botez

Vă asumați răspunderea pe legalitate.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Câteva proiecte de aici care dumneavoastră ați spus că au aviz negativ, nu le-ați luat în discuție.

>

Dl Dițu Laurențiu

Nu eu trebuie să le iau în discuție, dumneavoastră.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Asta am spus. De asta am votat împotrivă.

Eu nu sunt într-o confuzie. Dumneavoastră ați venit în cadrul ședinței, aici în cadrul ședinței schimbați proiectele de la un cap la altul și ne spuneți că acum au aviz pozitiv. Uitați că eu de exemplu nu am timp să le studiez.

Dl Dițu Laurențiu

Domnul Sîrbu, eu v-am spus cu subiect și predicat.

Dl George Sorin Botez

Supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       -17 voturi

Cine este împotrivă? - 1 vot

Dacă se abține cineva? - 7 voturi

Cu 17 de voturi "pentru”, 1 vot "împotrivă” al domnului consilier Sîrbu-Simion Gheorghe și 7 "abțineri” ale consilierilor Sicoie Florin, Grigore Constantin, Bolocan Iulian, Băzăvan Larisa, Staicu Zoia, Marcu Valentin și Popa Gheorghe, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind includerea unor bunuri în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestora în concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius-Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 25 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 22 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind modificarea poziției 151 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Kutuzov nr. 8) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul Bunurilor care alcătuiesc domeniul Privat al municipiului

Ploiești - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert Sorin Văduva.”


Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 25 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea eliminării punctului numărul 7 din Procedura de modificare a componenței unor locuințe, proprietatea municipiului Ploiești, prin extinderea acestora pe spații locative, proprietatea municipiului Ploiești, eliberate pe parcursul exploatării aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 74/2016 - inițiat de consilierii Robert-Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Sorin Văduva, Ștefan Dănescu, Bogdan Hodorog și Marius Mateescu.”

Domnul Sicoie, este corect gramatical "eliminării punctului numărul 7”? Nu este un pleonasm ușor?

Dl Sicoie Florin

A punctului 7.

Dl George Sorin Botez

Fără "numărul”. Că 7 nu poate fi o literă.

Supunem la vot acest amendament:

Cine este pentru?       - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

25 de voturi ”pentru”.

*

Dl Ditu Laurentiu

A         ‘                  *

In dispozitiv este punctul 7.

Dna Stanciu Marilena

Vă rog să se modifice și în conținut.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 25 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 24 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Prahova, a imobilului proprietatea municipiului Ploiești situat în str. Ștefan Greceanu, nr. 9A, clădire K8 - initiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionut Vîscan, Marius-Nicolae Mateescu, Sanda Dragulea, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Dacă sunt discuții?

Vă rog, domnule Popa!

Dl Popa Gheorghe

Mulțumesc domnul Președinte!

Aș vrea să fac o completare în lumina celor discutate ieri la grupțilXperativ. In conținutul hotărârii la art. 3 după ”alin. (1)” -administrare Grădiniței „ Crai Nou

- -W et- ■

urmând ca după preluare să fie data în j?

Y°V\ ■ ♦     ■   ■ X- Oz-

.....W'


Dl Ganea Cristian

Avem aprobarea Inspectoratului? Trebuie întrebat.

Dl George Sorin Botez

"după aprobarea Inspectoratului Școlar Județean Prahova.”

Supunem la vot acest amendament:

Cine este pentru?       - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

25 de voturi ”pentru”.

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 25 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

A

Punctele 25, 26, 27 sunt retrase.

Trecem la punctul 28 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către ANSR - Filiala Surzilor Ploiești a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str. Poștei nr. 6 - inițiat de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Gheorghe Popa, Valentin Marcu și Bogdan Hodorog.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

Cu 25 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 29 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de închiriere între Municipiul Ploiești și Asociația Moara Nouă pentru folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, strada Mărășești nr. 26 - inițiat de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Bogdan Hodorog, Gheorghe Popa și Valentin Marcu.”

Dacă sunt discuții?

DI Ganea Cristian

Cum s-a hotărât vizavi de cele trei foi de amenajări și investiții în acest spațiu?

Nu scrie nici un termen în care ar trebui efectuate și termenul de închiriere este pe un an. Ceva este greșit. Ori termenul de un an este prea puțin, ori acele reparații, investiții, nu se vor putea face.

Dl Palaș-Alexandru Paul

De când stau oamenii aceștia acolo?

Dl Ganea Cristian

Nu știu. Am aflat astăzi.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Au schițat cel mai mic gest să facă ceva?

Dl George Sorin Botez

Sunt new entry. Nu au intrat. Au fost alții și au plecat.

Dl Popa Gheorghe


Au fost două asociații domnul consilier în spațiul de pe Mărășești. Au plecat și spațiul este cam degradat.

Dl George Sorin Botez

Pentru refundamentare în spiritul celor discutate ieri la ședința operativă și a problemelor ridicate de domnul viceprimar Ganea astăzi, pentru punerea de acord a obligațiilor contractuale cu termenul de închiriere și stabilirea unui termen până la care trebuie să facă un minimum de îmbunătățiri care vor fi individualizate prin denumire, cantitate și loc, propun prorogarea:

Cine este pentru?       - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 25 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost prorogat.

Trecem la punctul 30 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în cuprinsul Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 12/31.01.2019 privind trecerea unor locuințe pentru tineri situate în Ploiești, str. Ion Maiorescu, nr. 4, Bl. 33U1 din proprietatea publică a municipiului Ploiești în proprietatea publică a statului - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert Ionuț Vîscan, Marius Nicolae Mateescu, Sanda Dragulea, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

Cu 25 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

A AA

Trecem la punctul 31 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești a imobilului Podul de Lemn, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestuia -initiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionut Vîscan, Sanda Dragulea, Marius-Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

Cu 25 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

A AA

Trecem la punctul 32 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind includerea unor bunuri în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului

Ploiești și transmiterea acestora în administrarea Regiei Autonome de Sery^^Publiee -inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert Ionu^Vîscan, Sanda

Dragule

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre: Cine este pentru?       - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 25 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.


A W

XLax>-'*'

Punctul 33 s-a retras.

Trecem la punctul 34 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Blocuri locuințe sociale pentru persoane evacuate din case naționalizate Cartier Libertății, Ansamblul 9 Mai Ploiești, Etapa a Il-a”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 206/31.08.2007 -inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 25 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul suplimentar nr. 2 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2019 privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și a personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești și din instituțiile și serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești și alte măsuri privind politica de personal pe anul 2019 - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 1 vot

Cu 24 de voturi "pentru” și 1 "abținere” a domnului consilier Sîrbu-Simion Gheorghe, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul suplimentar nr. 3 de pe ordinea de zi ” Proiect de hotărâre privind aprobarea Buletinului Oficial al Alergărilor de Trap pentru anul 2019 și Regulamentului curselor de trap întocmit de Club Sportiv Municipal Ploiești - inițiat de consilierul Gheorghe Andrei.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

Cu 25 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

* A A

Trecem punctul suplimentar nr. 4 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind

modificarea Hotărârii Consiliului Local nr, 248/26.07.2018 privind aprobarg^ jjarticipării municipiului Ploiești în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de trajiț^ort^^MUic -autobuze electrice”, a indicatorilor tehnico-economici ai investiției, a ^eîtmelilpr/f^te de proiect, precum și de aprobare a acordului de parteneriat și a protc^olulm de. ăspgidre privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale de ai^olSuziș/eibctj^&J-inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”                             °         ■<<'%/

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:            ' -A. ?'

Cine este pentru?       - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 25 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl Dițu Laurențiu

Aici aș vrea să fac o precizare cu privire la punctul suplimentar nr. 5, pentru că domnul Sîrbu...

DI George Sorin Botez

Suplimentar 5 s-a retras.

Dl Dițu Laurențiu

S-a retras, dar și acest proiect de hotărâre de la suplimentare, putea fi dezbătut.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Eu înțeleg. Ceea ce nu înțeleg este că unele se pun în dezbatere iar altele nu. Aceasta este singura problemă.

Dl George Sorin Botez

Haideți să ne înțelegem ce s-a pus în dezbatere.

Noi toți am stabilit că dacă nu are viză de legalitate nu votăm. Și noi suntem informați în grupul operativ, unde și dumneavoastră veniți sau vă invităm să veniți, care sunt problemele pe fiecare proiect. Și ieri ni s-a spus care este la acela, care este la acela. Pentru a putea duce proiectele de hotărâre până la capăt, am stabilit care sunt acele rectificări ale proiectului pe care ar trebui să le facem pentru ca ele să fie în acord cu legea. Le facem, le adoptăm așa cum am discutat cu colegii care se ocupă de chestiunea asta, după care ele devin cu aviz de legalitate și se votează. Astfel încât la momentul votului ele au aviz de legalitate.

A**

Trecem la punctul suplimentar nr. 6 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 541/03.12.2018, privind rectificarea Listei de investiții aferente împrumutului contractat de municipiul Ploiești de la Exim Bank - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei, Oana Claudia Sălceanu și Zoia Staicu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

s

Cu 25 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul suplimentar nr. 7 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică desfășurate pe raza municipiului Ploiești - inițiat de viceprimar Criștiap°i^^a< și de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Sanda Dragulca, GabriePf^ Constantin Minea, Constantin Grigore, Claudia Oana Sălceanu și Valentin Marcu.”7^ \„ i

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:       |

Cine este pentru?        - 25 voturi                                            - ’j

Cine este împotrivă?    -                                                 , "5^/

Dacă se abține cineva? -

Cu 25 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

'k'k'k

Trecem la ultimul punct suplimentar de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind împuternicirea domnilor Viceprimari George Pană și Cristian Mihai Ganea pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea edificării Spitalului Municipal de Urgență și a altor obiective de interes public - inițiat de viceprimarii George Pană și Cristian-Mihai Ganea și de consilierii Marius Nicolae Mateescu, Paul Palaș Alexandru, Sorin Văduva, Sanda Dragulea, Constantin Gabriel Minea și Marilena Stanciu.”

Dacă sunt discuții?

Vă rog, domnul Popa!

Dl Popa Gheorghe

Mulțumec domnul Președinte!

Am primit acest proiect de hotărâre cu 10 minute înainte de începerea ședinței. Dacă ați observat, am votat pentru introducerea lui pe ordinea de zi pentru a fi dezbătut, neștiind foarte exact conținutul acestui proiect de hotărâre.

De asemenea, m-aș fi așteptat așa cum a spus și domnul Primar la începutul ședinței, să fi fost pe ordinea de zi și acel proiect care a mai fost prezentat în lunile decembrie, ianuarie...

Dl George Sorin Botez

Stați puțin că vreau să verific. Domnule Primar, sunteți de acord cu ce spune domnul Popa? Vă mulțumesc!

Am verificat. Spuneți domnul Popa!

Dl Popa Gheorghe

Care este legătura?

Dl George Sorin Botez

Vroiam să verific. Pentru că asta era o problemă importantă.

Dl Popa Gheorghe

Am înțeles. Dar eu vă citeam dintr-o expunere de motive și dintr-un raport de specialitate.

Dl George Sorin Botez

Vă rog!

Dl Popa Gheorghe

Uitându-mă foarte atent pe conținutul acestui proiect pe care dumneavoastră îl aduceți în dezbatere, semnat de cei doi viceprimari și colegii consilieri P.S.D. și A.L.D.E., pentru împuternicirea celor doi viceprimari, domnul George Pană și domnul Cristian Ganea pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea edificării Spitalului Municipal de Urgență și a altor obiective de interes public și în lumina a ceea ce s-a comentat la începutul ședinței, mă așteptam ca în conținutul proiectului să fie niște elemente foarte exacte, așa cum sugera și domnul consilier Dănescu, cu niște termene și niște calendare

foarte exacte pentru realizarea preluării acestui teren de la M.A.P.N.


conținutul expunerii de motive și a raportului de specialitate consider*ct        n^hin

element în plus față de conținutul proiectului care a fost supus pe drdjhe^||^|i atâEîh decembrie cât și... privind preluarea.                                              Js~j

Și vă citesc câteva observații din conținutul expunerii de motiveP^^>V na noiembrie 2018, proiectul de hotărâre menționat mai sus a fost modificatei retransmis, iar prin adresa nr. T3472/12.12.2018, Ministerul Apărării Naționale a comunicat acordul în legătură cu conținutul acestuia apreciind că poate fi adoptat în forma prezentată.

”Potrivit observațiilor comunicate de către Ministerul Apărării Na^nah^î^


Având în vedere necesitatea realizării acestor investiții... ce se va prelua amplasamentul de la Ministerul Apărării Naționale, proiectul de hotărâre a fost prezentat în luna decembrie, ianuarie și februarie în ședințe ordinare și extraordinare ale municipiului, iar acesta a fost prorogat sau respins așa cum știm cu toții.”

Mai mult decât atât, se vorbește aici în conținutul expunerii de motive și a raportului de specialitate, de faptul că în cadrul comisiei de specialitate, a fost prorogat acest proiect, a fost respins sau i s-a dat un ”aviz favorabil condiționat de un Protocol asumat de către M.Ap.N., A.N.L. și Primăria Municipiului Ploiești în care A.N.L. garantează execuția celor 80 de locuințe conform unei etapizări exacte (în acest moment neexistând niciun grafic etapizat în proiectul HCL) destinate atribuirii M.A.p.N. cât și garantarea serviciilor de specialitate ale Primăriei și conducerea capacității de a putea realiza toate investițiile în termenul propus.

In acest sens compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Ploiești a întocmit adresa corespunzătoare prin care a solicitat punctul de vedere..

Dl Dănescu Ștefan

Ce faceți, ne citiți proiectul acum?

Dl Popa Gheorghe

Am văzut că nu prea știați ce conținea proiectul de hotărâre din luna decembrie și ianuarie. Deci, dacă nu știați ce conținea proiectul anterior, probabil că nici pe acesta nu îl cunoașteți.

>      9

Vroiam să vorbesc despre această adresă...

Dl George Sorin Botez

Stați numai un pic.

în baza bunelor relații și personale, și ce vreți dumneavoastră, dacă vreți să discutați de acest proiect este ok. Dar nu faceți referiri vizavi de ce știau sau nu știau colegii de vizavi pentru că nu știți dumneavoastră ce era în capul lor. Vorbesc serios.

Dl Dănescu Ștefan

Cine a spus că nu știe, domnule?

Dl Andrei Gheorghe

Eu cred că v-am prezentat destul de clar și concret ce conține proiectul de hotărâre.

Dl Dănescu Ștefan


Dumneavoastră vă contraziceți. La începutul....

Dl Popa Gheorghe

Domnul Dănescu, am o observație...

Dl Dănescu Ștefan

La început ați spus că nu sunt stipulate în clar ceea ce doresc domnii viceprimari.

DI Popa Gheorghe

tit conținutul proiectului și pipiȘife^nîerea'Z'Ați expunerea semnată de dumneavoastră^ N* A

k Șl I»;s. 2

.A*. W


Asta vreau să vă spun. Poate nu ați ci semnat-o și nu ați citit-o. Eu v-am citit din

DI Dănescu Ștefan

Și ce nu înțelegeți?

Dl Popa Gheorghe                                         _

Asta vreau să spun. Condițiile pe care dumneavoasstră le solicitați sâț^^i^p^nit în cadrul comisiei că ați dori un protocol, tocmai v-am citit mai devreme. M.Ap.N.-ul și A.N.L.-ul au transmis niște adrese care au fost anexe la proiectul de hotărâre anterior.

Dl Dănescu Ștefan

Este protocol, este contract sau este un mail?

Dl Popa Gheorghe

Domnul Dănescu, dumneavoastră mâine, poimâine solicitați un protocol între M.Ap.N. și I.S.U. sau constructor.

Dl Dănescu Ștefan

Dumneavoastră ați vota pe baza unui mail sau unei adrese? Eu vă întreb. Spuneți: ”da domnule, votez”.

Dl Popa Gheorghe

Domnul consilier, v-am citit din adresa M.Ap.N.-ului.

Dl Pană George

Domnul consilier, criticați proiectul sau criticați faptul că trebuia încheiat acel protocol?

Ați citit, recunosc, aveți o dicție în regulă pentru momentul acesta, ați nimerit toate literele, nu este nicio problemă. Dar spuneți de fapt ce vă deranjează.

Dl Popa Gheorghe

Dumneavoastră făceați vorbire în ședința extraordinară, că domnul Primar ține o adresă sau este o adresă făcută de un compartiment de specialitate care vrea să-i dea drumul, nu vrea să-i dea drumul, așa v-ați exprimat, sunt publice afirmațiile dumneavoastră... și tocmai vorbeam despre această adresă...

Dl George Sorin Botez

Vorbiți pe tema proiectului.

Dl Popa Gheorghe

Exact. In această adresă și în aceste elemente, nu există nimic în plus față de condițiile...

s

Dl George Sorin Botez

Bine. înțeleg că nu sunteți mulțumit de acest proiect. Corect?

Dl Popa Gheorghe

Nu există niciun element în plus.

Dl Dănescu Ștefan

Cum adică, nu există?

Dl Popa Gheorghe

Nu există un termen. în cinci zile venim cu hotărârea...

Dl Dănescu Ștefan

Dumneavoastră citiți titlul proiectului? L-ați citit?

Dl Popa Gheorghe

L-am citit, dar știți cum trebuia să sune?

Dl Dănescu Ștefan

Ia spuneți:

■Y

f


Dl Popa Gheorghe

"privind împuternicirea domnilor viceprimari privind efectuarea tergiversări ' demersurilor necesare în vederea edificării...

Dl George Sorin Botez

Bine. Mulțumesc! Gata, ne-am oprit.

Domnul Sîrbu, vă rog!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumesc domnul Președinte!

3                                                    3

Având în vedere că la începutul ședinței am votat împotriva introducerii pe ordinea de zi a acestui proiect, îmi mențin faptul că nu-și are sensul acest proiect. A mai fost un proiect tot de preluare. Voi vota împotriva acestui proiect.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!

3

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? - 17 voturi

Cine este împotrivă? - 8 voturi

Dacă se abține cineva? -

5

Cu 17 voturi "pentru” și 8 voturi "împotrivă” ale consilierilor Sicoie Florin, Grigore Constantin, Bolocan Iulian, Băzăvan Larisa, Staicu Zoia, Popa Gheorghe, Sîrbu-Simion Gheorghe și Marcu Valentin, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl George Sorin Botez

Dacă nu mai sunt alte intervenții, declar ședința închisă și vă doresc o zi bună în continuare.

Mulțumesc!

3

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sqrin-Niculae BOTEZ

Verificat, DIRECTOR EXECUTIV, Ioana SERBINOV șef serviciu Adriana întocmit, consilier Claudia-Maria Ilă