Proces verbal din 25.04.2019

Proces verbal din 25 aprilie 2019


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PROCES - VERBAL


al ședinței de îndată a Consiliului Local al Municipiului Ploiești; din data de 25 aprilie 2019


Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului municipiului Ploiești,

Adrian-Florin Dobre nr. 2069/25.04.2019.

*

La ședință au participat un număr de 24 de consilieri din 27 în funcție, lipsind consilierii Botez George-Sorin-Niculae, Ganea Cristian-Mihai și Sorescu Florina Alina.

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian-Florin Dobre

Doamna Ioana Serbinov


 • - Primar

 • - Director - Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Ședința a fost condusă de domnul consilier Sîrbu-Simion Gheorghe.

Dna Serbinov Ioana

Bună ziua!

Având în vedere că domnul președinte de ședință a anunțat că nu poate participa la aceasta, va trebui să propuneți președinte pentru ședința de astăzi.

Dl Popa George

II propun pe domnul consilier Sîrbu Gheorghe.

Dna Serbinov Ioana

Dacă nu mai sunt alte propuneri, vă rog să procedăm la vot deschis:

Cine este pentru? -16 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

5

Cu 16 voturi ”pentru” domnul consilier Sîrbu-Simion Gheorghe a fost ales ca Președinte de ședință pentru ședința de astăzi.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Bună ziua stimați colegi!

Constat că în sală suntem prezenți un număr de 16 consilieri, număr care ne permite să ținem ședința de îndată de astăzi. Lipsesc un număr de 11 colegi de-ai noștri, și anume: domnul Botez George Sorin Niculae, domnul Ganea Cristian-Mihai, domnul Grigore Constantin...

Dl Popa Gheorghe


Se întoarce în câteva minute.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

...domnul Marcu Valentin, domnul Mateescu Marius-Nicola Daniel-Puiu, domnul Palaș-Alexandru Paul, domnul Pană George,

Florina Alina, domnul Tudor Aurelian-Dumitru și domnul Văduva SorS^

Propun să începem lucrările ședinței cu Imnul de Stat al României

A A A

Se intonează Imnul de Stat al României.

*

Având în vedere că ordinea de zi este compusă din 18 puncte și fiind ședință de îndată, permiteți-mi să dau citire proiectelor de pe ordinea de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 4 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public al Județului Prahova de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem producție-transport-distribuție pentru Municipiul Ploiești nr. 2776/5246/29.04.2004 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea recuperării diferențelor înregistrate datorită modificării prețului combustibilului pe perioada 01 ianuarie 2016-28 februarie 2019 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 si estimări pentru anii 2020-2022 al Casei de Cultura „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești - initiat de primar Adrian-Florin Dobre si de consilierii Claudia-Oana Salceanu, Gheorghe Andrei, Paul Palas-Alexandru, Gheorghe Sirbu-Simion si Zoia Staicu.

 • 4. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 si estimări pentru anii 2020-2022 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești - initiat de primar Adrian-Florin Dobre si de consilierii Paul Palas-Alexandru, Claudia-Oana Salceanu, Gheorghe Sirbu-Simion, Zoia Staicu si Gheorghe Andrei.

 • 5. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 si estimări pentru anii 2020-2022 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești -initiat de primar Adrian-Florin Dobre si de consilierii Paul Palas-Alexandru, Gheorghe Andrei, Claudia-Oana Salceanu, Gheorghe Sirbu-Simion si Zoia Staicu.

 • 6. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Administrației Parcului Memorial «Constantin Stere» Ploiești pe anul 2019 si estimări pe anii 2020-2022 - initiat de primar Adrian-Florin Dobre si de consilierii Paul Palas-Alexandru, Gheorghe Andrei, Claudia-Oana Salceanu, Gheorghe Sirbu-Simion si Zoia Staicu.

 • 7. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de cheltuieli al Politiei Locale a municipiului Ploiești pe anul 2019 si estimări pentru anii 2020-2022 - initiat de primar Adrian-Florin Dobre si de consilierii Paul Palas-Alexandru, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Salceanu, Gheorghe Sirbu-Simion si Zoia Staicu.

 • 8. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 si estimări 2020-2022 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploiești - initiat de primar Adrian-Florin Dobre si de consilierii Paul Palas-Alexandru, Gheorghe Andrei, Claudia-Oana Salceanu, Gheorghe Sirbu-Simion si Zoia Staicu.

 • 9. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2019 si estimări pentru anii 2020-2022 al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești ^©iiiiat de primar Adrian-Florin Dobre si de consilierii Paul Palas-Alexandru, Gheorghe Andfci, Claudia-Oana Salceanu, Gheorghe Sirbu-Simion si Zoia Staicu.

 • 10. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si'ic^eltuieli "ty

Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2019 si estimări pentru anii 2020*^0^2 J'ihitiat de primar Adrian-Florin Dobre si de consilierii Paul Palas-Alexandru, GJreorghc A drui, Claudia-Oana Salceanu, Gheorghe Sirbu-Simion si Zoia Staicu.         '   ° F, ■ "

 • 11. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2019 si estimări pentru anii 2020-2022 - initiat de primar Adrian-Florin Dobre si de consilierii Paul Palas-Alexandru, Gheorghe Andrei, Claudia-Oana Salceanu, Gheorghe Sirbu-Simion si Zoia Staicu.

 • 12. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești pe anul 2019 si estimări pentru anii 2020 - 2022 -initiat de primar Adrian-Florin Dobre si de consilierii Paul Palas Alexandru, Andrei Gheorghe, Claudia Oana Salceanu, Gheorghe Sirbu Simion si Zoia Staicu.

 • 13. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2019 si estimări pentru anii 2020-2022, al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești - initiat de primar Adrian-Florin Dobre si de consilierii Paul Palas-Alexandru, Gheorghe Andrei, Claudia-Oana Salceanu, Gheorghe Sirbu-Simion si Zoia Staicu.

 • 14. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de cheltuieli, avand ca sursa de finanțare bugetul local si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Centrului Cresa Ploiești pe anul 2019 si estimări pentru anii 2020-2022 - initiat de primar Adrian-Florin Dobre si de consilierii Paul Palas-Alexandru, Gheorghe Andrei, Claudia-Oana Salceanu, Gheorghe Sirbu-Simion si Zoia Staicu.

 • 15. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetelor de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local si a bugetelor activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat, ale invatamantului particular si confesional acreditat pe anul 2019 si estimări pentru anii 2020-2022 - initiat de primar Adrian-Florin Dobre si de consilierii Paul Palas-Alexandru, Gheorghe Andrei, Claudia-Oana Salceanu, Gheorghe Sirbu-Simion si Zoia Staicu.

 • 16. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 si estimări pentru anii 2020-2022 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești -initiat de primar Adrian-Florin Dobre si de consilierii Paul Palas-Alexandru, Gheorghe Andrei, Gheorghe Sirbu-Simion si Claudia-Oana Salceanu.

 • 17. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2019 si estimări pe anii 2020-2022 - initiat de primar Adrian-Florin Dobre si de consilierii Paul Palas-Alexandru, Gheorghe Andrei, Claudia-Oana Salceanu, Gheorghe Sirbu-Simion si Zoia Staicu.

 • 18. Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere a unei părți din imobilul 615 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Ploiești - inițiat de viceprimar George Pană.

Am dat citire celor 18 puncte de pe ordinea de zi.

*

A

înainte de a supune la vot ordinea de zi, vă anunț că au venit în sală domnul viceprimar Pană George, domnul Mateescu Marius-Nicolae, domnul Văduva Sorin, domnul Palaș-Alexandru Paul, domnul Tudor Aurelian-Dumitru și domnul Neagu Daniel-Puiu.

în prezent suntem în sală 22 de consilieri.

Dl Palaș-Alexandru Paul

domnul Președinte!

hJ

\- A          z


înainte de a supune la vot ordinea de zi, un scurt comentariu,

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Vă rog, domnul consilier!

Dl Palaș-Alexandru Paul                                    u _

Referitor la subiectele de pe ordinea de zi, pe care le propune inițiatorul, fiindcă în mod corect inițiator înțeleg că este doar domnul Primar. Nu știu să-și mai fi asumat în afară de domnia sa cineva responsabilitatea acestor proiecte.

Actul adițional, proiectul nr. 1, proiectul nr. 2 și toate proiectele de buget, trebuie precizat faptul că noi am fost convocați în ședință de urgență cu o oră și câteva minute înainte de a se ține ședința. în mod evident, marea majoritate dacă nu chiar toți colegii din consiliu nu au avut timpul necesar să se uite pe aceste proiecte. Proiectele sunt de maximă iomportanță pentru comunitate, mă refer la primele două, cele care fac referire la termie și aici nu înțelegem atitudinea domnului Primar, atitudine care a fost potrivnică rezolvării problemei cu Veolia. A susținut o lungă perioadă de timp ideea că tariful este foarte mare, cel pe care îl solicită Veolia și acum vine cu niște proiecte care nu fac altceva decât să suțină propunerea Veolia. Pentru mine este de neînțeles o astfel de atitudine. De ce în urmă cu câteva luni de zile susținea un lucru și acum susține un alt lucru? Este bulversant acest lucru.

Pe de altă parte, bugetele de venituri și cheltuieli, scuzați-mă, apreciez în mod deosebit efortul pe care l-ați făcut aseară, știu că insituțiile subordonate au stat până pe la 1000 — 1100 noaptea aici să lucreze la bugete, dar mai știu în egală măsură că sunt foarte multe nemulțumiri. Dacă noi am aproba acum bugetele acestea, fără să avem răgazul necesar să ne uităm puțin printre ele, să vedem ce anume s-a întâmplat în aceste bugete, există riscul să creem neajunsuri.

Nu este mai puțin adevărat că anvelopa administrativă, anvelopa veniturilor, este extrem de redusă si trebuie să ne încadrăm în ea. Dar este nevoie să analizăm cu atentie 5                                                                                                                                                                                                                    S

aceste bugete.

în consecință, dat fiind faptul că există o extrem de mare urgență privind aprobarea primelor două proiecte, noi vom vota aceste proiecte, dar când discutăm însă de bugetele de venituri și cheltuieli, cerem verificarea acestor bugete. Avem nevoie de răgazul necesar pentru a discuta și în comisii aceste bugete. Nu putem să trecem peste ele, să le aprobăm, fără să știm măcar ce se întâmplă acolo. De aceea, vroiam să propun consiliului ca tot ceea ce înseamnă proiect de buget să fie prorogat și să rămână pe ordinea de zi doar primele două proiecte referitoare la recuperarea diferențelor și la aprobarea actului adițional la contractul de delegare și ultimul proiect cel referitor la predarea terenului de către M.A.P.N. Vă mulțumesc!

»

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Vă mulțumesc și eu domnul consilier!

Domnul Primar, poftiți!

*

Au venit în sală și domnul consilier Marcu Valentin și domnul consilier Grigore Constantin. Suntem 24 de consilieri prezenți.

*

Dl Primar


Mulțumesc! Bună ziua!

Referitor la bugete, am venit în fața comisiei de specialitate cu un proiect de buget, pe care vi l-a prezentat domnul consilier...

Dl Dănescu Ștefan

Ați lucrat și aseară la el.

Dl Primar

...și dumneavoastră personal ați spus că vreți să mai stați să aveți subordonatele primăriei alături de membri din comisie, după care nu ați mai făcut acest lucru. în continuare am rămas să discut cu toți colegii și într-adevăr a fost o discuție lungă din care au reieșit foarte multe idei. Cert este faptul că în momentul de față ceea ce aveți propus este un buget echilibrat, care conține sumele aferente pentru toate instituțiile din subordine, inclusiv pentru aparatul de specialitate al primăriei, pe baza veniturilor stabilite de către Ministerul de Finanțe și bineînțeles pe baza veniturilor pe care noi le colectăm de la taxele și impozitele locale.

Obligația conform legii este aceea de a propune bugetul, lucru pe care l-am făcut. Este în competența dumneavoastră acum să stabiliți cu privire la buget decizia pe care o luați. Mulțumesc mult!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumim, domnul Primar!

Poftiți domnul Dănescu!

Dl Dănescu Ștefan

Domnul Primar, în legătură cu punctul numărul 1 pe ordinea de zi, în ianuarie noi am propus și votat 237 de lei, după cum bine vă amintiți. Premergător acelei ședințe, ați apărut în spațiul public atât în conferințe de presă cât și prin diferite mijloace de comunicare sau mă rog, mai cu antet, mai fără antet, în care ne-ați acuzat de lăcomie, mafie, etc.

Având în vedere că, chiar și 237 de lei, sau mă rog... dacă nu mă înșel, era sub minimul prețului de gigacalorie din România, chiar și așa, dumneavoastră ați făcut atunci unele afirmații politice.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul consilier, am rugămintea la dumneavoastră, supun la vot ordinea de zi și vă dau cuvântul, pentru că primul punct îl atacați imediat. Să fie aprobată ordinea de zi ca să vă dau cuvântul.

Dl Dănescu Ștefan

Am văzut că si domnul Palas si domnul Primar au atins subiecte...

9                                       5   5

Dl Primar

Domnul Palaș a solicitat modificarea ordinii de zi.

Dl Dănescu Ștefan

Ok.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul consilier, vă dau cuvântul. Să aprobăm ordinea de zi.

Dl Dănescu Ștefan

Nu mai vreau mult.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Oricum ajungem la punctul 1, poate mai aveți ceva.

Dl Dănescu Ștefan


Și mai reiau?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Reluati.

9

Poftiți domnul viceprimar!

Dl Pană George

Mulțumesc domnul Președinte și vă felicit că sunteți în ședință! Câteodată vă meritați scaunul, dar rar.

Sunt întru-totul de acord cu ceea ce a spus domnul Palaș. Proiectul acesta de buget precum și proiectele de bugete pentru fiecare instituție, au fost întocmite de către ordonatorii terțiari, să spunem așa, sau conducătorii fiecăreia dintre instituții, bănuiesc că în cursul nopții. Discuțiile cu privire la proiect s-au terminat, și într-adevăr domnule Primar ați înțeles până la urmă că trebuie să discutați pe buget cu oamenii, discuțiile pe proiect s-au terminat undeva aseară. în cursul nopții și în această dimineață, directorii sau responsabilii cu bugetele au trebuit să întocmească aceste proiecte.

Vă întreb: credeți că puteți să supuneți proiectul municipiului Ploiești și ale tuturor celorlalte instituții votului consiliului local, în condițiile în care consilierii nici măcar nu au avut când să se uite pe ele, având în vedere că ați făcut convocarea ședinței de îndată în urmă cu poate maxim o oră?

Totuși discutăm de bugetul municipiului Ploiești. Mie mi se pare că sunteți într-o, hai să spunem viteză, pentru că vă gândiți că vi s-ar putea imputa că Ploieștiul rămâne fără buget. Eu vă întreb de ce nu ați făcut asta ieri, alaltăieri, zilele trecute și veniți astăzi, într-o ședință de îndată, atenție este un buget, într-o ședință de îndată totuși fără avize, fără rapoarte este o chestiune care dă de bănuit. Și ați venit astăzi cu un proiect de buget pe care consilierii trebuie să-l voteze. Vi se pare o procedură normală? Vă întreb?

Ca atare, față de ceea ce a spus și domnul Palaș, susțin și eu ideea ca ceea ce înseamnă discuțiile legate de buget să nu fie pe ordinea de zi astăzi. Mulțumesc!

DI Primar

Domnul viceprimar și dumneavoastră ați participat până la un anumit punct ieri la discuții. Nu a fost nici prima discuție legată de buget, am avut nenumărate discuții la care ați mai participat și dumneavoastră, a participat și domnul viceprimar Ganea, atât timp cât sănătatea i-a permis, pentru că din nefericire dânsul are probleme de sănătate și nici astăzi nu este prezent alături de noi. Discuții la care a participat inclusiv doamna administrator public, direcția economică și bineînțeles fiecare reprezentant al instituțiilor din subordine: directori sau directori economici sau șefi serviciu economic, în funcție de ce are fiecare.

în urma discuțiilor de ieri, pentru că, comparativ cu bugetele pe care le-au propus dânșii inițial erau o serie de diferente nu foarte mari, în cursul zilei de ieri, aceste diferente

5               9                                                                              9                                                 7                                                                 7                                             9

au fost echilibrate. Drept pentru care astăzi vă supun spre aprobare aceste bugete. Bugetele au rapoarte. Dacă sunt anumite chestiuni doamna director economic este prezentă în sală și dacă sunt anumite lucruri de spus o rog să le transmită. Mulțumesc!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumesc, domnul Primar!

Poftiți domnul consilier!

Dl Hodorog Bogdan


Mulțumesc, domnul Președinte!

Legat de buget înțeleg domnul Primar că au fost întâlniri între d< mă rog mai multe partide politice. Vreau să spun că la 1244 de minute an ședința de îndată care urma să înceapă la ora 1330. Nu am primit, de faf să găsesc convocatorul pe site-ul primăriei. Nu am găsit absolut nici un nufteriaf leg^^Te-' buget. Mai mult decât atât, aș fi dorit să întreb dacă această comisie dea avut loc, pentru că o văd inclusiv pe colega mea Claudia Sălceanu la inițiatori?lârKM.P.-ul se va abține de la votarea acestui buget.

Mulțumesc!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumim domnul consilier!

Stimați colegi, trebuie să-mi dați voie două minute, să vă informez că ieri după ședința ordinară a consiliului local a avut loc o întâlnire în sala de ședințe a Primăriei

5               »                                                                                                                                                                                                        9              9

Ploiești cu toți reprezentanții subunităților subordonate consiliului local, la care am participat și eu și doamna consilier Zoia Staicu. Am sunat-o și pe Claudia, l-am sunat și pe domnul Paul Palaș dar nu mi-a răspuns la telefon. La ora aceea când am venit, ca să ne întâlnim cu toate instituțiile și să discutăm. Nu-i nicio problemă. Am înțeles poziția dumneavoastră, o accept pentru că fiecare are dreptul la opinie. O să-i dau cuvântul și domnului consilier, după care o să supun, pentru că a fost un amendament aici să scoatem de pe ordinea de zi bugetele. O să supun la vot și vom merge mai departe.

Poftiți domnul consilier!

9

Dl Vîscan Robert-Ionuț

Mulțumesc domnul Președinte!

9                                                            9

Domnul Primar, să știți că eu unul m-am săturat până peste cap de dumneavoastră în rolul pe care-1 aveți în Ploiești. Nu este posibil să conduceți în această manieră Primăria municipiului Ploiești și să ne tratați pe noi, să tratați angajații primăriei cât și cetățenii cu o lipsă dusă la maxim de respect. Nu este prima dată când faceți acest lucru. M-am obișnuit la un moment dat...

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul consilier, am rugămintea la dumneavoastră să discutăm asupra ordinii de zi.

Dl Vîscan Robert-Ionuț

Vreau să știu câteva lucruri ca să pot să votez propunerea de ordine de zi.

Știți domnul Sîrbu câte pagini are bugetul?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

il am în fată.

9

Dl Vîscan Robert-Ionuț

Spuneți-mi și mie.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu le număr pentru dumnevoastră acum. Am fost ieri la ședință...

Dl Vîscan Robert-Ionuț

Spuneți-mi câte pagini sunt, pentru că am fost anunțat cu 40 de minute înainte că avem ședință de îndată.

Știți câte pagini are bugetul, toate bugetele instituțiilor subordonate...

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu vreau să intru în polemică cu dumneavoastră. V-am rugat să vă.șjtj' de zi. Atât.


Dl Vîscan Robert-Ionuț

u msie proiectele


Pe ordinea de zi vă întreb, cum ați vrea să votăm o ordine de zi care nu am fi avut timp fizic să le citim în cinci zile? Cum am putea să fără să avem un proiect o dată?

De când am avut buget, s-a ținut comisie cu o oră înainte sau nu s-ațî

acum trebuie să votăm bugetul municipiului Ploiești fără să vedem absolut nimic și să avem încredere în domnul Primar că s-a ocupat foarte bine, cum s-a ocupat foarte bine de problema termiei de la începutul mandatului când știați că în mandatul acesta se termină contractul. De fiecare dată ne cheamă de Rusalii, cu două zile înainte de Paste. Nu este posibil așa ceva. Este o lipsă totală de respect față de noi, față de ploieșteni, față de toți angajații primăriei, domnul Primar. Și eu unul m-am săturat și să știți că este ultima ședință, pentru că mie unul îmi pasă mai mult de Ploiești decât vă pasă dumneavoastră. Și asta pot să v-o spun, v-am cunoscut, pot să v-o spun cu mâna pe suflet. îmi pasă mai mult de Ploiești și de ploieșteni decât vă pasă dumneavoastră, că altfel nu eram aici.

Nu am cum să votez bugetele municipiului Ploiești sau intrarea lor pe ordinea de zi, atâta timp cât nu le-am văzut. Nu am văzut niciun proiect.

Dl Primar

Domnul Vîscan, rugămintea mea este să vă calmați, să vă liniștiți.

Dl Vîscan Robert-Ionut

Am fost calm și am avut răbdare cu dumneavoastră de la începutul mandatului. Nu mai am cum. Dacă dumneavoastră și angajații primăriei și executivul primăriei le-ați făcut, vă invit să le votați.

Dl Primar

Din păcate eu nu pot să votez, eu pot decât să le propun consiliului local. Vă rog să vă liniștiți. Așa cum ați spus și dumneavoastră, suntem în Joia Mare, înainte de Sărbătorile Pascale...

Dl Vîscan Robert-Ionuț

Cred că decât pe asta mizați.

Dl Primar

Vedeți că proiectul de buget a fost și pe site-ul primăriei. A existat și o dezbatere publică pe marginea acestui buget. Puteați să vă informați, puteați să studiați toate aceste aspecte. Deci nu era absolut nicio problemă.

Dl Dănescu Ștefan

Cum a fost pe site când dumneavoastră la ora 900 - IO00 noaptea dezbăteați bugetul?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Poftiți domnul consilier!

Dl Andrei Gheorghe

Domnul Primar, spuneți că bugetul a fost pe site, că a fost în dezbatere publică. Dar ieri, a suferit o sumedenie de modificări. Eu sunt inițiator. Apar inițiator. Eu mă retrag pentru că habar nu am despre ce este vorba. Cum puteți spune dumneavoastră că a fost, când el este modificat în totalitate? Nu în totalitate, dar probabil că 45% este modificat. Cum să votez ceva care nu știu? Habar nu am despre ce este vorba. Are dreptate domnul consilier Vîscan. Nu se poate, este lipsă totală de respect modalitatea de convocare a


ședințelor de îndată. Nu se poate așa ceva. Este o bătaie de joc la a ploieștenilor, mai ales că astăzi pe ordinea de zi sunt proiecte de o i pentru Ploiești. Și noi le tratăm, așa cam cum ați tratat până acum Pri , . ploieșteni. Nu se poate așa ceva. Din ianuarie și până acum nu ați ffut^t si marginea proiectului, proiectelor de buget. Sunt patru luni de zile. N

Dl Primar                                     vpu »»•

Domnul Andrei, am fi discutat probabil și din decembrie, dacă noi âm ti ă buget de stat aprobat probabil în luna decembrie 2018 și nu în luna martie 2019. Unu la mână.

Doi la mână, inclusiv dumneavoastră în ședințele de consiliu ați modificat bugetele care au fost propuse. Ați făcut modificări la bugetele respective. Bugetul nu diferă decât într-o proporție foarte mică față de propunerea inițială. Au fost modificări și în urma discuțiilor pe care le-am avut la dezbaterea publică a bugetului, unde puteați să participați și dumneavoastră, nu a fost absolut nicio problemă. V-am spus, sumele care ne-au fost acordate sunt cele date de către Guvern, de către Ministere, fără de care nu am fi putut să creionăm bugetul începând cu data de 15 martie. Au fost termenele în care Direcțiile Regionale ale Finanțelor Publice au dat mai departe sumele respective și au confirmat sumele respective.

Pe de altă parte știți foarte bine că suntem obligați conform legii să avem aprobat și bugetul județului, fără de care nu putem să aprobăm bugetul local. Sunt niște chestiuni și niște termene pe care noi trebuie să le respectăm în conformitate cu acest buget.

Pe de altă parte, nu a fost foarte ușor, au existat și știți foarte bine și la discuția pe care am avut-o cu domnul Paul Palaș, existau diferențe, sume de bani. Culmea a fost că dumneavoastră de exemplu îmi aduc aminte că ați aprobat niște majorări de cheltuieli ale bugetului în luna ianuarie când nici nu știam cum stăm cu bugetul și nici nu știam care ne sunt sumele alocate de la Guvern.

Dl Andrei Gheorghe

Domnul Primar, ne țineți lecții de... Să discutăm concret pe subiect. Nu ne povestiți acum...

Dl Primar

Am venit în fața dumneavoastră cu această propunere de... este la latitudinea votului dumneavoastră.

Dl Andrei Gheorghe

Proiecția bugetului se poate face de fiecare instituție în parte începând cu 1 ianuarie și se poate interveni pe el. Dar el poate fi proiectat și după aceea în funcție de venituri...

Dl Primar

Da domnul consilier...

Dl Andrei Gheorghe

Adică dumneavoastră ca manager al Ploieștiului, puteți să le impuneți directorilor, până la data cutare, veniți...

Dl Primar

Domnul Andrei, puteți să aveți un ton decent al discuției, unu la mână și doi la mână, să știți că proiectele instituțiilor din subordine au venit din timp la primărie. Problema este că sumele respective erau duble atunci când le adunai și le raportai la veniturile pe care le-am primit.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe


zi

7 £

./.O L V -


Stimați colegi, având în vedere că eu v-am prezentat ordinea de^, dumneavoastră ați ridicat anumite amendamente. Domnul consilier viceprimar Pană au făcut un amendament de amânare a discutării prqi^jtelo^; ''S

DI Andrei Gheorghe

Inclusiv cei din P.S.D. susținem acest amendament.                    -4'o

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Lăsați-mă să-l supun la vot.

Deci supun la vot, ca proiectele de la nr. 3 până la nr. 17, adică 15 proiecte care cuprind bugetele să fie scoase de pe ordinea de zi:

Cine este pentru? -16 voturi

Cine este împotrivă? - 8 voturi

Dacă se abține cineva? -


Cu 16 voturi "pentru” și 8 voturi "împotrivă” ale consilierilor Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Grigore Constantin, Marcu Valentin, Popa Gheorghe, Sicoie Florin Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe și Staicu Zoia, proiectele privind bugetele au fost scoase de pe ordinea de zi.

Supunem la vot ordinea de zi, cuprinzând celelalte trei proiecte:

Cine este pentru?       - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 24 de voturi "pentru” ordinea de zi a fost adoptată.

■fc A tk

Primul punct pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 4 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public al Județului Prahova de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem producție-transport-distribuție pentru Municipiul Ploiești nr. 2776/5246/29.04.2004 -inițiat de primar Adrian-Florin Dobre. ”

Dacă sunt discuții?

>

Poftiți domnul consilier!

Dl Andrei Gheorghe

Voi fi foarte scurt. In ianuarie, consiliul local l-a împuternicit pe domnul Primar pentru a negocia tariful cu Veolia privind prețul gigacaloriei. De fapt, una dintre atribuțiile principale ale Primarului este și aceasta cu serviciul de termie.

Domnul Primar, dumneavoastră ați venit în fața noastră astăzi cu un proiect de hotărâre în care ați negociat un preț. Prețul stabilit de dumneavoastră prin formula stabilită de asemenea cu Veolia, ne propuneți acest preț. Deci noi trebuie să votăm un preț stabilit de dumneavoastră prin contract cu Veolia.

Noi ne aflăm în două situații: dacă nu votăm, ploieștenii rămân fără căldură, dacă votăm, prețul crește. Dumneavoastră ca responsabil principal al acestui serviciu, ne-ați propus creșterea tarifului. Corect?

Domnul Primar, cu dumneavoastră vorbesc.

Dl Primar

Legat de acest proiect de hotărâre, la discuțiile pe care le-am purtat, într-adevăr împuternicit fiind de dumneavoastră, pentru că responsabilitatea legată de un serviciu de utilitate publică, conform Legii 51 este a consiliului local.

Dl Andrei Gheorghe


Nu, este a dumneavoastră.

Dl Primar

Este a consiliului local și ați dat acea hotărâre de consiliu...

Dl Andrei Gheorghe

Citiți Legea 215 și nu mai induceți în eroare oamenii.

Dl Primar

Domnul consilier, eu am avut și am respect în continuare pentru dumneavoastră și nu v-am întrerupt. Și vă mulțumesc mult!

Este a consiliului local și pe baza acestei împuterniciri dată de Legea 51, dumneavoastră ați dat o hotărâre de consiliu local și mi-ați stabilit ca sarcină negocierea. Negociere pe care oricum o comisie formată tot din rândul consilierilor locali, așa cum s-a exprimat și Veolia, a eșuat în negocierea cu dânșii de reașezare a contractului, de echilibrare a constractului.

Vreau să vă spun un lucru: la aceste negocieri și discuții, am participat, pentru că suntem mai multe părți implicate, sunt trei părți implicate în acest contract, mă refer aici - Veolia, Consiliul Județean și Primăria Municipiului Ploiești, a participat și domnul Toader, iar în momentul în care s-au stabilit ultimele detalii legate de elementele care trebuiau precizate în actul adițional, a participat inclusiv domnul viceprimar Ganea. Există și o minută semnată în acest sens cu condițiile puse de o parte și de alta de către cele trei părți. Mai mult decât atât și dacă vă uitați și în minuta respectivă, să știți că pe fond, formula, pentru că astăzi se aprobă o formulă nu se aprobă un tarif, formula este stabilită de către ANRE pe baza datelor furnizate, a costurilor furnizate, a bilanțurilor date și verificate de către auditori către ANRE, lucru pe care oricum îl fac o dată pe semestru și în urma acestor date cei de la ANRE au propus această formulă și au avizat această formulă pe care o avem astăzi în actul adițional. Stiti foarte bine că același act adițional este inclusiv pe masa consiliului județean. Și dânșii au astăzi o ședință de consiliu județean să aprobe acest act adițional, pentru că încă o dată vă spun, sunt trei părți.

Dl Andrei Gheorghe

Domnul Primar, ați spus că atribuția aceasta aparține consiliului local.

Art. 63 - Legea 215 "Primarul îndeplinește următoarele categorii principale de atribuții: a); b); c) și d) atribuții privind serviciile publice asigurate cetățenilor”. Citiți Legea 215, înainte de a...

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Duce la îndeplinire, domnul...

Dl Primar

Duce la îndeplinire, domnul consilier.

Dl Andrei Gheorghe

Asigură.

Dl Primar

Asigură. Duce la îndeplinire.

Iar Legea 51 spune așa: autoritatea competentă este consiliul local, consiliul județean sau A.D.I.-ul.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Poftiți domnul consilier!

»

Dl Dânescu Ștefan

Domnul Primar, dumneavoastră ați fost mandatat de către consilii negocieri, nu să votați că nu puteți vota, dar ați condus negocierile. Să*revin. în hm


sunteți lacom? întreb.                                                             ,

Conform acelei formule tariful se aproie de 400 de lei.

Tot atunci ați spus că, și în ședința trecută dacă îmi aduc aminte bihtMfc


ati

9 ide la 237 de lei ne-ați acuzat că facem jocurile Veoliei, că suntem m^i^ți, lacomi, etpT

Dumneavoastră astăzi veniti cu o formulă de vreo 400 de leg Dutiineavoaitrâ

Smnule Președinte Sîrbu, dumneavoastră ați spus că gigacaloria la momentul actual este printre cele mai mici din țară, dacă nu cea mai mică din țară. Corect?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Printre cele mai mici din tară. Da.

9

Dl Dănescu Ștefan

Păi eu cred că era cea mai mică din țară nu era printre cele mai mici din țară.

Cred că și la 400 de lei, ca idee sau în jur de 300, 400 de lei, este sub medie la momentul acesta.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul consilier, aveți perfectă dreptate, dar eu vă reamitesc că am hotărât în consiliului local ca cetățenii să nu plătească mai mult decât ce plătesc acum.

Dl Dănescu Ștefan

Acesta este un alt aspect. Noi vorbim acum de formulă.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Am înțeles.

9

Dl Dănescu Ștefan

Cum se va plăti, probabil că o să fie obiectul unei alte hotărâri de consiliu local acordarea subvenției, etc.

9       7

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Am hotărât.

Dl Dănescu Ștefan

Nu, am hotărât, dar s-ar putea să fie nevoie de mai mult decât am hotărât noi.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Aia vom vedea la...

Dl Dănescu Ștefan

Păi nu. Trebuie să vedem. Este foarte important. Noi la momentul acesta avem aprobată o subvenție de, sau mă rog, vorbim de o subvenție de 50 de lei pe un preț de 237. Vom vota o formulă de aproape 400 de lei. Cred că nu este suficientă acea sumă de 50 de lei. Dar să mă întorc la ceea ce am spus mai devreme.

în ședința trecută ați afirmat că în ianuarie ați spus că nu ar trebui să votăm 237 de lei. în ședința trecută ați spus că ar trebui să votăm chiar și mai mult de 237 de lei.

întrebarea mea domnul Primar, această problemă este crucială pentru ploieșteni și știați asta. De ce de fiecare dată dumneavoastră vă folosiți și folosiți politic orice problemă a ploieștenilor? Eu nu spun că ați creat dumneavoastră această problemă, dar știați de ea din 2016, domnul Primar. Ca și Rosal, ca și dezinsecție, deratizare, etc. toate ne iau pe nepregătite. Inclusiv acest buget, nu o să vorbesc eu mult pentru că s-a vorbit înaintea mea, dar dumneavoastră ați vota un buget pe care nu l-ați citit? Sincer!

Nu îmi spuneți că este de trei luni pe site, de două luni, când dumneavoastră la zece,


și felicitări pentru asta, la zece, unsprezece, nouă seara ați discutat pe și toți colegii dumneavoastră din Primărie sau toți șefii, directorii de au lucrat până târziu noaptea, nu înseamnă că era gata, domnul era gata. Că dacă era gata, era gata de o lună, îl votam, sau de cinci Nu ne puteți cere să votăm ceva ce nu am citit.

Vă mulțumesc!

Dl Primar

Două secunde, pentru că s-a discutat ceva legat de preț și de tarif, încă o dată vin și vă spun, la nivelul tarifului singurul element care s-a negociat a fost cel legat de profit. Conform legii profitul este de maximum 5%, ceea ce...

Dl Dănescu Ștefan

Ați discutat și formule, domnul Primar.

Dl Primar

Ceea ce s-a discutat acolo a fost de un profit de maxim 2,5%...

Dl Dănescu Ștefan

66% ați discutat.

Dl Primar

2,5%. Legat de formulă v-am spus, este o formulă, iar structura formulii respective este verificată de către ANRE. Ei stabilesc pentru fiecare element din formula respectivă care este proporția, unu la mână, doi la mână, probabil că știți la fel de bine și în vechea formulă tariful gazului era tot de 66%. Deci formula nu este modificată într-o proporție foarte mare de către ANRE. Este aceeași formulă.

9

Toate celelalte elemente v-am spus, sunt stabilite de către ANRE.

Alte lucruri care au fost negociate, dacă doriți să știți și acest aspect sunt cele legate de cuantumul unor datorii pe care Veolia le-a solicitat. Au fost datorii de aproape 25 de milioane de lei pe care în momentul de față Veolia nu le dorește a le recupera. Au fost investiții făcute peste valoarea aceea stabilită din contract, pe care în momentul de față Veolia nu le mai solicită să fie recuperate. Termenul de plată către Veolia a crescut de la 25 de zile la 60 de zile. Un lucru extrem de important este că la finalul acestui contract acea turbină pe care o avea Veolia în posesie rămâne în posesia concedentului, adică a Consiliului Județean și probabil va deveni a Primăriei municipiului Ploiești în momentul predării, cu obligația din partea Veoliei de a asigura o mentenanță care să permită utilizarea acelui...cel puțin doi ani de zile după încetarea contractului, iar după o mentenanță de genul acesta o turbină poate funcționa maxim patru ani de zile.

Deci cam acestea au fost elementele principale de discuție și de negociere pe care noi le-am avut cu cei de la Veolia. V-am spus, dacă doriți pot să vă pun la dispoziție minuta respectivă...

Dl Dănescu Ștefan

De ratrapaj ce ne puteți spune?

Dl Primar

Este singurul element de datorie care a mai rămas în discuție și care știți foarte bine că am avut o ședință de consiliu local în care și dumneavoastră ați votat pentru ratrapajul respectiv.

Dl Dănescu Ștefan

O.k., suntem de acord, nu suntem de acord, este o datorie, dar de ce trebuie să o plătescă cetățenii?

Dl Primar


Cine a spus că o plătesc cetățenii?

Dl Dănescu Ștefan

O plătiți dumneavoastră din primărie? Sau în tarif? Spuneți

Dl Primar

Din bugetul pe care vrem să-l aprobăm...

Dl Dănescu Ștefan

Deci nu în tarif.

Dl Primar

Din bugetul pe care o să-l aprobăm și în aceeași măsură eu sper ca și Consiliul Județean, pentru că domnul Președinte Toader ne-a dat asigurări că...

Dl Dănescu Ștefan

Vorbiți mult în speranța că ne plictisiți și nu vă mai întrebăm. Haideți să fim la obiect. O să plătească în tarif sau nu? Este simplu.

O să plătească în tarif sau nu? Da sau nu?

Dl Primar

Domnul Dănescu, vă rog foarte mult, nu v-am întrerupt.

Dl Dănescu Ștefan

Păi cum nu m-ați întrerupt?

Dl Primar

Și domnul Președinte Toader a afirmat public și bineînțeles sunt sigur că va face acest lucru, că în momentul în care se vor aproba cotele de echilibrare, o sumă de 10 milioane de lei va fi dată către bugetul consiliului local pentru susținerea acestui lucru.

Dl Dănescu Ștefan

Cunoaștem aspectul acesta. Se vor recupera banii, acea datorie de la cetățeni sau de la primărie?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

La proiectul nr. 2 vom discuta problema aceasta.

Dl Primar

în proiectul de buget există o sumă de bani de 10 milioane de lei care susține acoperirea acestei datorii a trecutului până la sfârșitul anului și eu nu cred că 2,3 milioane de euro pune probleme consiliului local...

Dl Dănescu Ștefan

Sunt 39 de milioane de lei.

Dl Primar

Da, care sunt distribuiți pe o perioadă de 3 ani de zile, nu pe 2 ani de zile așa cum a solicitat...

Dl Dănescu Ștefan

Domnul Primar, evitați răspunsul. Acest ratrapaj se va recupera de la cetățeni sau vă asumați dumneavoastră ca Primar și o să fie plătit din bugetul municipiului Ploiești?

Dl Primar

Domnul consilier, în bugetul pe care l-am propus, există această sumă de bani care susține din punct de vedere bugetar diferența de cheltuială. Este apoi în competența dumneavoastră dacă considerați oportună sau nu aprobarea...

Dl Dănescu Ștefan

Domnul Primar, nu vorbim de o... sau nu. Vorbim de un contract asumat între

Veolia și Primăria Municipiului Ploiești.


Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul consilier, puneți întrebări și așteptați răspunsul, vă r

Dl Dănescu Ștefan

Este prevăzut în contract acel ratrapaj să fie susținut de pri

Dl Primar

Dumneavoastră ați susținut că nu o să aprobați un tarif pentru un anumit cuantum. Pe cale de consecință, trebuie să-l susținem cu to1'"11 municipiului Ploiești.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul director de la R.A.S.P., vă rog să spuneți în contract, ce prevede contractul vizavi de problema ridicată de domnul consilier Dănescu?

Cine trebuie să plătescă...

Dl Ionescu Vasile - Regia Autonomă de Servicii Publice

Contractul spune că datorită creșterii prețului gazului se va recupera diferența de la bugetul local sau...

Dl Dănescu Ștefan

De la cine?


Dl Ionescu Vasile - Regia Autonomă de Servicii Publice

Se va recupera din tarif. Asta stabilește ca modalitate...

Dl Dănescu Ștefan

Unde?

Dl Ionescu Vasile - Regia Autonomă de Servicii Publice

Din contractul inițial.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Din contractul de delegare prin concesiune.

Dl Dănescu Ștefan

Dintre cine și cine este acel contract?

Dl Ionescu Vasile - Regia Autonomă de Servicii Publice Veolia...

Dl Dănescu Ștefan

Cu cine?

Dl Ionescu Vasile - Regia Autonomă de Servicii Publice

Consiliului Județean și Consiliul Local.

Dl Dănescu Ștefan

Am înțeles. Mulțumesc! Nu cu cetățenii municipiului Ploiești?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu are nicio legătură, domnul consilier.

Dl Dănescu Ștefan

Cum nu are nicio legătură?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Cu cetățenii.

Dl Dănescu Ștefan

Cum nu are nicio legătură?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Deci, contractul care s-a făcut privind delegarea prin concesiune este semnat de trei

părți: Veolia pe o parte, Consiliul Local și Consiliul Județean pe cealaltă parte.

Poftiți domnul consilier!

Dl Minea ConstantinSă vă spun sincer, astăzi nici n-aș mai fi vrut să iau cuvântul că văd că se continuă în trendul caracteristic care a fost plasat aces

am o rugăminte la domnul Primar: vă rog mult, domnul Primar, să he^bțih^W^H transforma acest consiliu local în arenă politică. Tot timpul încercați cas'M^ășiț^V^^ Tot timpul dumneavoastră sunteți cel care sunteți...                     ' ;''v-z V;


Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul consilier, haideți să ne axăm pe ordinea de zi, vă rog foarte mult!

Dl Minea Constantin

Strict pe ordinea de zi, la un moment dat domnul Primar...

Vă rog frumos, nu-mi luați dreptul de a lua cuvântul.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu vă iau dreptul, vă spun...

Dl Minea Constantin

Ba da. Asta faceți acum.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Vă dau cuvântul pe ordinea de zi.

Dl Minea Constantin

In baza ordinii de zi, vreau să vă spun următorul aspect, pentru că domnul Primar face tot timpul afirmații. Nu se poate abține în a nu face afirmații. Și face următoarea afirmație: că dânsul a fost lăsat singur ca să negocieze acest contract. Și am ajuns în postura să-1 mandatăm pe dânsul. Și acum vreau să vă aduc aminte un aspect, domnul Primar. Fix acum un an de zile am venit în întâmpinarea acestei probleme cu un proiect de hotărâre în care deja să dăm acel ratrapaj de 15 milioane de la vremea respectivă a anului trecut, către populație. Mai vă aduceți aminte care a fost reacția dumneavoastră? Și spuneți tot timpul că niciodată nu sunteți ajutat și că, consiliul local vă face mizerii și probleme.

Mai mult decât atât, în momentul în care ați avut acel proiect de hotărâre, tot timpul intrați în afirmații. Afirmația, întotdeauna alianța P.S.D. - A.L.D.E., care totdeauna vrea să vă... pe dumneavoastră în absolut orice activitate.

Bun, încă o dată mă repet, această inițiativă a fost a comisiei 3, fix acum un an de zile. Și v-o aduceți aminte, bănuiesc.

Bun. Trecem mai departe. La un moment dat dați dovadă de...nu mai sunteți coerent, domnul Primar. Pentru că în luna ianuarie erați într-un profund scandal vizavi de tariful de 237 de lei, care nu l-ați acceptat, pentru că ați invocat, ați spus-o dumneavoastră, cu vorbele dumneavoastră, favorizarea operatorului de către P.S.D. și A.L.D.E. O spuneți răspicat. Sunt vorbele dumneavoastră.

Vă rog mult de tot încetați cu aceste afirmații. Să rezumăm acest consiliu la probleme strict administrative și să încetăm a mai face acest consiliu în arenă politică. Vă rog din suflet! Ați reușit de câteva ori să mă scoateți din toate normalitățile pe care puteam să le am. Haideți să ne rezumăm strict la partea administrativă. Tot timpul facem declarații politice, tot timpul încercăm să arătăm cu degetul în toate direcțiile.

DI Primar

Facem lecții de...

Dl Minea Constantin


Nu facem nici un fel de lecție, până la urmă. Haideți să intrăm în

Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul, până la urmă!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnilor consilieri, vă rog frumos să menținem liniștea să ne

Vă rog din tot sufletul!

Mulțumesc, domnul consilier!

Mai dorește cineva să ia cuvântul?

Poftiți, domnul Tudor!

Dl Tudor Aurelian

Mulțumesc, domnul Președinte!

Astăzi pe la ora 1200 am reușit să intru în posesia acestui act adițional. La ora 1236 am primit pe mail de la Direcția Juridică documentele aferente acestei ședințe. Am reușit parția să mă uit pe actul adițional. Mai devreme s-a afirmat că nu discutăm decât de formulă.

Constat în art. 3.1.1. că de fapt s-a avizat tariful de referință, noul tarif de referință care v-a intra în vigoare, iar restul elementelor din formulă sunt coeficienți care pot fi determinați. Una peste alta, cam știm se pare cât va fi prețul pe gigacalorie. Deci, haideți că lumea trebuie să știe și la ce să se aștepte și ce urmează. Am venit la această ședință pentru că, consider că nu ne putem permite să lăsăm Ploieștiul fără apă caldă și termie.

Mulțumesc!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumesc!

Mai dorește cineva?

9

Poftiți, domnul viceprimar!

Dl Pană George

Mulțumesc, domnul Președinte!

Am rugămintea la colegii de la Serviciul Tehnic să pună actul adițional să-l vedem cu toții, într-un final. Evident că trebuie, să votăm ceva ce nu am văzut. Unii dintre noi acum o jumătate de oră au reușit să vadă, alții cu siguranță nu au văzut niciodată acest act adițional. Cred că ar fi o întrebare fără răspuns dacă aș pune-o, câți dintre colegii consilieri cunosc prevederile acestui act adițional? Nu o să o pun totuși, pentru că ar însemna poate să spuneți un lucru neadevărat, ca să nu spun altfel, dacă ați spune că știți.

Vă rog să rulați cu viteza aceasta pe care o aveți, până jos!

Actul adițional are vreo câteva pagini. Acum în mapa de ședință încercam să văd și eu câte ceva pe acolo. Domnul Primar, când ați semnat actul acesta adițional? Sau dacă ajungem până jos, vom vedea data semnării. Am rugămintea să coborâți până jos, să vedem când a fost semnat actul adițional.

9

Ups! Avem un act adițional nesemnat.

Domnul Primar, ce trebuie să votăm noi? Un act adițional nesemnat?

în momentul acesta eu solicit suspendarea ședinței și vă rog domnul Președinte să dispuneți să apară actul adițional semnat de domnul Primar.

Mulțumesc!

Dl Primar

Nu vă supărați, vorbim de un contract de delegare de gestiune a unui serviciu de utilitate publică...

Dl Pană George

Domnul Primar, este un act adițional pe care vreți să-l votăm și care*fili^ș^semnat de dumneavoastră. Vreau să văd semnătura dumneavoastră pe acest a$ adițional.\

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe                              '/        \ți\

Dacă îmi permiteți, domnul viceprimar, nu trebuie să vă sli^raț^^fe^ pcrț itiă răbdare, că facem ce spuneți și dumneavoastră.                    '

Problema este următoarea: orice act adițional cu care se vine 'îrf dată coMilitilui local, se vine nesemnat. La articolul 2 din proiectul de hotărâre scrie: ”Sb împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze Actul Adițional”. Noi îl împuternicim. Vedeți articolul 2.

Dl Pană George

Domnul consilier...

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Poftiți!

Dl Pană George

Vă rog frumos, coborâți din nou la actul adițional.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

In toate actele adiționale pe care le-am aprobat în ultimii patru ani așa se face.

Dl Pană George

Și eu vă întreb, în momentul acesta, noi ce însușim? Un document pe care îl vedem neasumat de nimeni? Vă întreb?

Doamna Secretar, vă rog să-mi spuneți, actul acesta adițional care nu este însușit de niciunul dintre semnatari, ne este opozabil astfel încât să putem să-l semnăm? Să-l votăm? îmi cer scuze.

Dna Serbinov Ioana

Este modelul de act adițional care va fi semnat după aprobarea în consiliul local. Din punctul meu de vedere prevederile actului adițional nu contravin prevederilor legale în vigoare.

Dl Pană George

Bun. Atunci să înțeleg că nici operatorul nu trebuia să-l fi semnat?

înțeleg că Primarul municipiului Ploiești are nevoie de un acord al consiliului local.

Dna Serbinov Ioana

Probabil și operatorul îl va semna în momentul în care vor semna toate trei părțile. Dl Pană George

Vă întreb, de unde știm că operatorul a vizat acest act adițional în forma aceasta, astfel încât noi să-l semnăm? Să-l votăm, îmi cer scuze încă o dată.

Dna Serbinov Ioana

A fost transmis de către operator cu adresă de înaintare...

Dl Pană George

Aveți această adresă de înaintare să ne lămurim...

Dna Serbinov Ioana

Da.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Poftiți, domnul viceprimar!

Dl Pană George

Aceasta este formula de adresare, domnul consilier.

Acesta este rolul unei ședințe convocate acum o oră.


" Anexăm ultima variantă actualizat cu informații din Avizul AN Deci, haideți să ne înțelegem. Din punctul meu de vedere nu a acest act adițional este confirmat de către operator. Asta a fost o pri

Doi, doamna Secretar, ceea ce cuprinde actul adițional...

Dl Primar

Două secunde. Atât timp cât acest act adițional avizat de transmis de către Veolia...

Dl Pană George

A.N.R.E.-ul a vizat formula, domnul Primar.

Este o chestiune cu totul și cu totul distinctă. A.N.R.E.-ul a avizat o formulă, nu un act adițional.

Dl Primar

Scrie Veolia. Sub semnătura domnului Gabor, administratorul unic. ”Anexăm prezentei ultima variantă a actului adițional actualizat cu informațiile din avizul A.N.R.E.-ului mai sus menționat.” Credeți că ar fi transmis Veolia un act adițional care era contrar înțelegerii?

Dl Pană George

Doamna Secretar, acest act adițional cuprinde modificări semnificative față de contractul inițial pe care îl aveam? Modificări substanțiale care pot fi avizate într-o simplă ședință de consiliu local?

Dna Serbinov Ioana

Nu sunt modificări substanțiale aduse contractului inițial. Principala modificare este cea la formulă.

Dl Pană George

Și asta nu este substanțială? Care are ca rezultat o creștere a tarifului de circa o sută și de lei? Așa scrie în actul adițional pe care ni l-ați pus la dispoziție.

Dl Mateescu Marius

Aș ruga-o pe doamna Secretar să se abțină în afirmații, pentru că, cădem în derizoiu. Totuși, suntem filmați, totuși la noi se uită cetățenii Ploieștiului și cred că ar trebui să vă abțineți. Mici modificări? Mici modificări într-un act oficial? Adică, cum mici modificări?

Dna Serbinov Ioana

Nu am spus mici.

Dl Mateescu Marius

Ba da. Ați spus ”mici modificări”. Și vreți să-1 convingeți pe domnul viceprimar Pană să vă accepte treaba asta? Este jenant.

ZX r

îmi cer scuze față de dumneavoastră, dar este jenant.

Dl Andrei Gheorghe

Modificarea formulei de calcul este cea mai importantă din acest contract.

Dna Serbinov Ioana

Este important, așa este...

Dl Andrei Gheorghe

Asta este cea mai importantă.

Dna Serbinov Ioana

Așa este, este importantă, dar nu a...

Dl Primar

Nu duce la o modificare substanțială conform legii achizițiilor.


Dl Pană George

înțeleg că dumneavoastră spuneți că nu este o modificare

asumați chestiunea asta este foarte bine. Bănuiesc că o să-i dați vizja de 1

Domnul Primar, ne spuneați că se aprobă o formulă nu un tati^N spus-o de atâtea ori, au spus-o și colegii mei, tariful de 237 pe care 1-Sți- înfierat, f spuneați că dumneavoastră nu veți semna niciodată nici un documenî^oâf^^efească tariful pentru ploieșteni. Faptul că întotdeauna ați spus ”am negociat” și ați spus-o cât ați putut de triumfalist ”am negociat pentru Ploiești un contract de 237 și contractul se prelungește”. Brusc, constat încă o dată, art. 3, punctul 3.1., 3.1.1, 3.1.2. și se vorbește aici de formulă. Din formulă ce reiese? Tariful de referință 336,82. îmi cer scuze, cred că trebuie să-mi iau ochelari că nu prea mai văd foarte bine, dar cam asta este. Deci discutăm din start de 336.

Mai devreme a fost o întrebare legată de retrapaj, pe care ați ocolit-o evident, pentru că niciodată nu vreți să dați un răspuns tranșant. La acesta se va adăuga probabil și retrapajul. Dacă mai punem și T.V.A.-ul așa estimativ, pentru că așa discutăm la consiliu, așa ne prezentați documentele, estimativ, vom ajunge la vreo 400.

întrebare: dacă puteți să răspundeți și știu că săptămâna aceasta nu ar trebui să punem astfel de întrebări, dar asta este, ne-ați adus-o astăzi de îndată. Cum rămâne cu promisiunea că nu veți semna niciodată un act prin care ploieștenii să plătească mai mult decât 237? I-ați păcălit? Pe data de 1 aprilie i-ați păcălit? Ca să nu o spun altfel. Că pe 1 aprilie ați spus ”am negociat 237”. O.K. Eu din ce citesc aici 237 acesta s-ar putea să țină exact două, trei luni de acum încolo. Că așa ați negociat dumneavoastră și acesta ni-1 aduceți spre semnare.

Cum să spun? Ați adus lucrurile până în ultima zi, când trebuia semnat.

Variantele pe care consilierii le au acum sunt doar două: prima, ordinea o hotărâți dumneavoastră, să aprobe un tarif majorat care poate să ajungă, eu spun ”poate”, dumneavoastră în urma negocierii trebuie să știți mai bine, poate să ajungă la 400 de lei gigacaloria, ceea ce înseamnă un cost pentru populație probabil dublu, triplu, depinde pentru că sunt diverse situații. Sau doi, o neavizare a acestui act adițional, care ghici la ce va duce? La întreruperea termiei și a apei calde, da? Și atunci, eu începusem să vă întreb când ați semnat actul adițional? Speram să văd jos acolo. Sau când ați purtat negocierile, sau când ați încheiat ultima minută cu privire la acest act adițional? Bănuiesc că în urmă cu câteva zile. De ce nu ați simțit nevoia să o faceți cunoscută consiliului local, astfel încât în momentul în care, iată astăzi am venit la ora 1400 și suntem în ședință acum, de ce nu ați simțit nevoia să o faceți cunoscută? Cumva trebuia ascuns faptul, și o spun cu toată responsabilitatea, că potrivit acestui act adițional, gigacaloria se va situa în jurul cifrei de 400 de lei în iama anului 2019? Vă întreb, de ce atâta secretomanie? Vă ascundeti în spatele faptului că noi, consiliul local v-am mandatat. Da, v-am mandatat. Am sperat că scoateți un lucru bun. Nu începeți iar să-mi spuneți că ați negociat alături de domnul Președinte Bogdan Andrei Toader, pentru că bănuiesc că dumnealui nu s-a pronunțat cu privire la tariful gigacaloriei. Probabil acolo erau chestiuni legate de investiții, de alte lucruri, care să spunem, într-o oarecare măsură nu ne privesc.

Dumneavoastră domnul Primar, vă întreb dacă vreți să ne răspundeți, ce ați vota dacă ați fi în banca consilierilor? Care dintre cele două variante? Dar vă rog dacă dați un

răspuns, să-l dați, cum să spun, un răspuns real, pe care chiar simțiți că trebiy Da? Pentru că din punctul meu de vedere, jocul acesta, ducerea în ulti posibile prelungiri, tragerea de timp, pentru că este o tragere de timp, a f/sl/^ dumneavoastră, să aduceți consiliul local în situația în care să nu aibă ^ltgma't^^ spun cu toată responsabilitatea, domnule Primar. Domnul Primar, de c3*&ft Cum rămâne cu cetățenii orașului cărora le-ați spus că nu vor plăti mai asigurați subvenție? Spuneți măcar, ca să știm despre ce este vorba.


Deocamdată atât, mulțumesc!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumesc domnul viceprimar! Poftiți, domnul Primar!

Dl Primar

Domnul viceprimar, să știți că la aceste negocieri puteați să participați și dumneavoastră, nu v-a oprit nimeni...

Dl Pană George

Niciodată nu ne-ați informat când aveți negocieri și nu ați invitat. Să ne înțelegem.

Dl Primar


Am venit în fața dumneavoastră cu acest proiect de hotărâre care are în anexă actul adițional, expunerea de motive este semnată de mine. Vă las pe dumneavoastră să decideți oportunitatea acestui act adițional. Eu am făcut o serie de afirmații. Cele legate de faptul că vom avea o continuitate a serviciului și cele legate de faptul că cetățenii nu vor plăti cu mult mai mult decât au plătit în sezonul de iarnă 2018-2019.

Mulțumesc mult!

Dl Pană George

Mult mai mult înseamnă peste 237 sau ce înseamnă? Ați spus că ați negociat 237. îmi cer scuze! Totuși, ați vorbit de faptul că noi votăm oportunitatea. Este corect. Legalitatea o asigură...Dar nu am răspunsul la întrebarea, înțeleg că nu doriți, dumneavoastră ce ati fi votat?

9

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Poftiți domnul Vîscan!

9

Dl Vîscan Robert

Mulțumesc!

Simplu: în primul rând, dumneavoastră promiteți la momentul acesta că o să mențineți prețul la 237? Unu.

Doi, spuneți-mi și mie dacă, în acest act adițional cu mici modificări, există vreo clauză prin care noi vom prelua contractul colectiv de muncă al celor care lucrează la acest moment la Dalkia, Veolia?

Dl Primar

în clauzele acestui act adițional, nu există o preluare. Preluarea se face pentru continuitatea serviciului. Nu contractul colectiv de muncă.


DI Vîscan Robert

Și eu știu ieri, am participat la discuții și era vorba de actul adițional. Vreau să știu dacă s-a scos acest lucru. Deci în actul adițional era...

Dl Primar

Preluarea personalului este o obligație pe care o prevede inclusiv legislația în vederea continuării serviciului, lucru care s-a întâmplat și în 2004 când s-a preluat de la

Regie către această companie formată din cele trei entități de care vă spuneam. Și bineînțeles ea va fi preluată fie de municipalitate dacă își înființează soc^fe^prbprîcsxfie de o firmă care va veni la licitație, dacă rămânem în continuare înti4) formă consfliul județean, consiliul local, de ambele autorități publice locale. Aici va                rhull

de ce se va întâmpla cu predarea CET-ului conform solicitării pe care,dunineav0străîaț| facut-o dând votul în consiliul local. Eu personal la negocierile respectiv^nu am ibsX/e acord cu această clauză, drept pentru care nici nu există în acest act adițipnafevA

DI Vîscan Robert

Deci nu există o clauză prin care noi ne angajăm să preluăm contractul colectiv de muncă al celor care sunt angajați la Dalkia? Vreau să știu acest lucru, pentru că în caz contrar, trebuie să știți că vom avea de plătit înjur de un milion șase sute de mii de euro despăgubiri pentru angajații de acolo. Deci vreau să știu sigur că nu există această...

Dl Primar

A fost eliminată acea clauză.

Dl Vîscan Robert

Mulțumesc!

Dl Sîrbii-Simion Gheorghe

Deci contractul colectiv de muncă este între Veolia Energie și actuala conducere. Dacă Veolia Energie întrerupe contractul, noi nu putem dacă preluăm oameni să preluăm și contractul colectiv de muncă sub nicio formă. Nu este nici măcar legal.

Domnul Dănescu, poftiți!

Dl Dănescu Ștefan

Vă mulțumesc!

Domnul Primar, eu personal voi vota acest proiect pentru că dintre două rele trebuie să îl alegem pe cel mai mic. Dar cu rugămintea de a ne promite că ploieștenii nu vor plăti mai mult decât acea subvenție de 50 de lei. Am rugămintea să ne propuneți...

în momentul de față ați estimat o subvenție de 50 de lei.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Subvenția este de la primărie nu are legătură cu cetățeanul.

Dl Dănescu Ștefan

Păi nu este Primarul municipiului Ploiești?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Acum câteva ședințe în urmă dacă vă amintiți, noi am votat un proiect de hotărâre prin care, chiar propunerea dumneavoastră a fost, ca cetățenii să plătească același tarif, restul...

Dl Dănescu Ștefan

Și noi să subvenționăm 50 de lei din 237. Acum va fi 400. Asta era întrebarea mea, domnul Sîrbu. Nu vă faceți că nu înțelegeți.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Eu am înțeles-o, dar...

Dl Dănescu Ștefan

Ei, dacă ați înțeles-o să ne răspundă domnul Primar.

Domnul Primar, din 400 de lei, dacă se va ajunge acolo, 380, 390, 400. Concret, cât vor plăti ploieștenii?

Mulțumesc!

Dl Primar


Exact ce am spus și mai devreme. Nu mai mult sau cu mult mai în sezonul de iarnă 2018-2019.

Dl Dânescu Ștefan

Poftiți?

Dl Primar

Nu mai mult, cu mult mai mult decât au plătit în sezonul de...

Dl Dânescu Ștefan

Domnul Primar, concret, cât vor plăti? Haideți, vă rog frumos, dați-ne un răspuns. Sau măcar asigurați subvenția. Asumați-vă și promiteți că veți asigura subvenția necesară ploieștenilor. Vă rog mult de tot!

Dl Primar

A        —

In propunerea de buget există această subvenție.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul consilier, aprobarea subvenției o face consiliul local și nu Primarul. Trebuie să ne asumăm noi consilierii, consiliul local.

Dl Dânescu Ștefan

Nu vorbeam de asumare, vorbeam de identificarea sumei de bani. Nu identificăm noi sumele de bani.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Am înțeles.

Dl Dânescu Ștefan

Și nu le propunem noi.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Stimați colegi, pentru o corectă informare a aprobării subvenției și de buget. în proiectul de buget, așa cum știu eu că arăta ieri, era alocată suma de 10 milioane de lei. Nu știu dacă domnul Primar a mai identificat și alte sume. 10 milioane de lei la 370 de mii de gigacalorii într-un an, după socoteala mea înseamnă mai puțin de 30 de lei gigacaloria.

Dl Primar

Două secunde. Noi vorbim de subvenția începând din luna în care se aprobă bugetul până la sfârșitul anului. Și totodată, de aceea a fost pusă acea sumă acolo, există declarație publică făcută de către Președintele Consiliului Județean, care vine cu o sumă similară, dar acordată către municipalitate, pentru a susține subvenția până la sfârșitul anului.

Dl Vîscan Robert

Mulțumesc domnul președinte!

O să vă spun atât, două lucruri. O să votez, v-am spus de la început, de asta am și venit din respect pentru cetățeni și o să votez acest proiect din respect pentru cetățeni. Am încredere că vom reuși după cele spuse, promise de domnul Primar, să rămână cuantumul plătit de cetățean la această sumă, dar vreau să vă spun că bugetul municipiului Ploiești îl voi vota decât cu condiția ca același cuantum dat ca subvenție pentru cetățenii care stau și sunt racordați la termie și plătesc la Dalkia să se regăsească și pentru cei care folosesc alte surse de încălzire.

Deci, voi vota proiectul de buget dacă o să identificați sume prin care și ceilalți cetățeni ai Ploieștiului care nu sunt racordați la sistemul centralizat de încălzire, să primească același cuantum ca subvenție la încălzire. Pentru că toți sunt cetățeni ai

municipiului Ploiești, toți plătesc taxe și impozite și nu vreau să există diferențieri sau dublă măsură.


Mulțumesc!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumesc!

Poftiți domnul consilier Popa!

Dl Popa Gheorghe

Domnule Președinte, am ascultat cu interes declarațiile politice ale din Consiliul Local, P.S.D. - A.L.D.E. și am constatat că unii dintre colegii mei fie nu își mai aduc aminte de hotărârea de consiliu local pe care noi am aprobat-o acum o lună și ceva de zile prin care am menționat faptul că cetățenii municipiului Ploiești vor plăti prețul de 186 de lei fără TVA pe gigacalorie inclusiv pe perioada verii, da? Nu așa cum propuseseră într-un proiect anterior colegii noștri, decât pe perioada de iarnă. Deci este hotărâre de consiliu local în vigoare după aprobarea bugetului local și ce am înțeles, că acea formulă care există în acest act adițional este o formulă care este stabilită de către A.N.R.E., este verificată pe niște elemente de cost și vom vedea unde vor duce acele elemente de calcul. Deocamdată, certitudinea în momentul de față este această hotărâre de consiliu local prin care cetățenii plătesc după aprobarea bugetului prețul de 186,96 de lei fără TVA pe gigacalorie, inclusiv pe perioada verii, iar elementele cuprinse în buget așa cum a spus domnul Primar, suplimentate cu promisiunea colegilor de la Consiliul Județean, vor asigura acea diferență pentru costul care este reglementat de A.N.R.E. și ce plătește cetățeanul.

Cred că sunt elementele destul de clare și aș dori totuși să mergem să supunem la vot acest proiect de hotărâre. Care dintre colegi doresc sau au ceva de spus concret pe tema aceasta ar fi bine să le spună.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumesc domnul consilier!

Domnul consilier Robert Vîscan!

Dl Vîscan Robert

Nu am ce să fac. Sunt coleg din P.S.D. - A.L.D.E. Domnul Popa a vorbit de colegii din P.S.D. - A.L.D.E. Domnia sa crede că noi suntem la vreo tribună politică. Domnul Popa nu suntem. Eu nu mint cetățenii, ca să ne înțelegem. Nu m-a trimis nimeni ca să mint pe cineva.

Dl Popa Gheorghe

Dar cu ce mințiți, domnul consilier?

Dl Vîscan Robert

Ascultați până la sfârșit. Dacă dumneavoastră considerați că noi vom putea da din partea primăriei diferența de la 186 cât spuneți dumneavoastră până la 400 de lei, cred că trtebuie să vă mai uitați o dată în buget și la posibilitățile pe care le avem în acest moment.

Mulțumesc!

9

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumesc domnul consilier!

J

Poftiți domnul viceprimar!

Dl Pană George

Un singur lucru aș vrea să mai adaug. A revenit domnul Primar?

Vreau doar să știe toți colegii și ploieștenii ar trebui să afle, că potrivit acestui act

adițional, prima solicitare de ajustare a tarifului, care încă o dată, poate să ducă la 400 de lei, va fi făcută în luna iulie 2019. Deci iulie 2019. Potrivit aceluiași act aditi discutăm, consiliul local, și dacă greșesc domnul Primar, vă rog să interveniți, este obligat ca în 30 de zile să aprobe solicitarea operatori/i^ târziu în luna septembrie să spunem, depinde de date, tariful se va mod ific TVA, la circa 400 plus TVA.


Domnul Primar, greșesc cu ceva?

Dl Primar

Niciodată 400 plus TVA.

Dl Pană George

Rectific de la 237 la 400. Așa este bine?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul Dănescu, doresc să supun la vot. Ați spus că votați. Vă rog să nu ieșiți din sală!

Cetățean din sală - Dl Răileanu

Domnul Președinte aș putea să iau și eu cuvântul să pun o întrebare din partea cetățenilor?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Conform Regulamentului trebuia să vă înscrieți la cuvânt.

îmi pare rău! Domnul Răileanu, vă rog din tot sufletul, vă dau cuvântul la sfârșitul ședinței. Conform Regulamentului trebuia să veniți la mine la începutul ședinței...

Cetățean din sală - Dl Răileanu

Să știe consilierii ce votează.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul Răileanu, vă rog frumos, nu am cum să încalc pentru dumneavoastră Regulamentul Consiliului Local.

Cetățean din sală - Dl Răileanu

Păi nu, dar pot să vă spun...

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Spuneți la sfârșit.

Cetățean din sală - Dl Răileanu

S-a promis subvenția la buget după ce se votează bugetul. Deci facem un preț de 403 lei cât iese conform acestui proiect. Va fi de la 1 mai 403 lei.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul Răileanu, vreți să chem Poliția Locală să vă poftească afară?

Vă rog frumos! La sfârșit vă dau cuvântul.

Cetățean din sală - Dl Răileanu

Nu avem buget.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu este treaba dumneavoastră. Am scos de pe ordinea de zi bugetul și o să discutăm și bugetul.

Dl Dănescu Ștefan

Domnul Răileanu, astăzi se votează o formulă. Asta vă spune domnul Președinte, nu se votează un tarif. Se votează o formulă. Nu trebuie buget să votăm o formulă.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumesc!

Dacă nu mai sunt alte probleme, supun la vot proiectul de hotărâre:


Dna Dragulea Sanda

Eu nu particip la vot, domnul Președinte.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Doamna Dragulea nu participă la vot.

Cine este pentru?       - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 1 vot

Cu 22 de voturi "pentru” și 1 ”abținere” a domnului consilier Mateescu Marius, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Menționăm că doamna consilier Dragulea Sanda nu a participat la vot.

*

DI Pană George

Domnul Președinte, pot să vorbesc?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Poftiți domnul viceprimar!

Dl Pană George

Vă mulțumesc!

Vroiam să spun următorul lucru: așa cum spuneam și mai devreme aveam de ales între două chestiuni foarte clare. Cred că cea mai gravă dintre ele, și vorbesc în nume personal, era aceea ca orașul să sufere, cetățenii să sufere, din vina exclusivă a incompetenței domnului Primar.

Dati-mi voie, mi-ati dat voie lăsati-mă să termin.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Fără jigniri.

Dl Pană George

Nu este o jignire când spui cuiva că este incompetent. Să ne înțelegem.

Eu cred, că la momentul la care am ajuns astăzi, consiliul local a trebuit să scoată greșelile și lucrurile pe care domnul Primar le-a ascuns și le ascunde în continuare. Să gestioneze această chesiune și să încerce să o dreagă, ca să spunem așa, pentru că dacă nu, consecința era că peste câteva zile, de la 1 mai, orașul Ploiești din cauza incompetenței domnului Primar rămânea fără apă caldă și căldură, nu l-am jignit, i-am spus doar că este incompetent, să ne înțelegem. Dar asta nu este o jignire.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumesc domnul viceprimar!

Dl Pană George

Două secunde. Știu că nu este procedural, dar am vrut să-mi justific votul. Votul pe care l-am dat va fi condiționat strict de prevederea în viitorul buget al anului 2019 a subvenției necesare astfel încât prețul gigacaloriei să nu fie mai mare decât prețul pe care ploieștenii îl vor vedea acum. Fapt pentru care, îi cer domnului Primar să găsească soluțiile necesare, iar când va veni cu proiectul de buget pe anul 2019 să vină și cu prevederea necesară astfel încât ploieștenii să nu plătească mai mult, pentru că singura chestiune pe care am rezolvat-o astăzi, altfel, ar fi aceea că ploieștenii nu vor rămâne fără apă caldă și căldură. Dar nu știu ce ar fi făcut un ploieștean în acest oraș și spitalele, și grădinițele, și creșele...

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe


Au trecut cele două minute domnul viceprimar.

Dl Pană George

...să folosească apă caldă într-o dimineață. Nu mi-ați acordat Președinte, nu aveți voie să faceți chesiunea asta. Mulțumesc!

9                    7                       5                                          J                                                                  5

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumesc domnul Viceprimar!

Poftiți domnul Primar!

9

Dl Primar

Domnul Viceprimar, în primul rând vă felicit că ați reușit să ieșiți din adormire și să votați un proiect de hotărâre atât de important.

Dl Pană George

Sunteți deosebit de elegant, ca întotdeauna.

Dl Primar

Și de asemenea, să știți că sunt impresionat de faptul că ați reușit să participați la această ședință și îmi pare rău că nu ați reușit să participați până la sfârșitul discuției, apropos de buget, astfel încât să putem clarifica și situația asigurării surselor necesare pentru subvenție până la sfârșitul anului.

Mulțumesc mult!

Dl Pană George

Pentru cunoștința dumneavoastră, în mandatul anterior și în acesta care a trecut din el mai bine de trei sferturi, poate nu am lipsit decât la o singură ședință de consiliu local. Iar vizavi de adormire domnul Primar, mă bucur că v-ați trezit în ultima clipă și ați venit cu această minune de negociere pe care ați facut-o.

Mulțumesc!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumesc!

Mergem mai departe. Punctul nr. 2 "Proiect de hotărâre privind aprobarea recuperării diferențelor înregistrate datorită modificării prețului combustibilului pe perioada 01 ianuarie 2016-28 februarie 2019 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă sunt discuții?

Dl Dănescu Ștefan

Suntem de acord dar să ne promită domnul Primar că nu vor fi recuperate sumele de la cetățeni.

9

Dl Primar

Așa cum am spus la începutul acestei ședințe, ratrapajul la prima propunere cu care a venit Veolia era de recuperare a acestui ratrapaj, a diferenței acesteia de cheltuială pe tariful de gaz, era pe doi ani de zile. în urma discuțiilor și negocierilor este pe trei ani de zile și sunt prevăzute sumele în buget, în proiectul de buget propus pentru a susține această diferență. Mulțumesc!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Dacă nu mai sunt alte probleme, supun la vot proiectul:

Dl Pană George

O singură precizare:

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Poftiți domnul viceprimar!

Dl Pană George

aLrfQșLjdi^rse

R Btraggdjui, ca^


încă o dată, aș vrea să fie lămurit pentru toată lumea, pentr discuții pe tema aceasta. Domnul Primar, această sumă, echivalenți nu mă certe colegul dumneavoastră din nou, va fi suportată din bu; da sau nu?

Iar răspunsul aș dori să se raporteze la anul 2019, 2020, 2021 ^^p^2,^^^ectiv până în luna februarie, pentru că așa ați inițiat proiectul de hotărâre.

Dl Primar

Eu am propus un buget care are subvenție pentru prețul la gigacalorie astfel încât cetățenii să nu plătească mai mult decât au plătit în sezonul care tocmai a trecut. Dacă dumneavoastră o să votați altceva decât este prevăzut pentru subvenția respectivă, am această propunere și o susțin.

Dl Dănescu Ștefan

Nu au plătit subvenție, domnul Primar.

Dl Primar

Există sumă prevăzută pentru subvenție.

Dl Dănescu Ștefan

Da, dar ați spus că nu vor plăti mai mult decât au plătit. Nu au plătit.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul Robert Vîscan!

Dl Vîscan Robert

Mulțumesc!

Pentru o mai bună înțelegere ca să nu mințim iar pe nimeni, nici pe noi, nici pe altcineva, nu vor suporta cetățenii, vom plăti din bugetul local sumele necesare în buget, care vin tot din plata impozitelor și taxelor locale plătite de cetățeni. Deci, nu vor plăti cetățenii, să ne înțelegem. Nu vor plăti ei, vom plăti noi din bugetul local sumele necesare care vin tot de la ei. Dar nu o să plătească cetățeanul. Pentru o înțelegere perfectă.

Mulțumesc!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumim! înțeleg că nu mai sunt probleme.

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Dna Dragulea Sanda

Domnul Președinte, nu particip la vot.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Doamna Dragulea nu participă la vot.

Cine este pentru? - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 23 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Menționăm că doamna consilier Dragulea Sanda nu a participat la vot.

•k îk Vf

Mergem mai departe: "Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere a unei părți din imobilul 615 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Ploiești - inițiat de viceprimar

George Pană.”

Dacă sunt probleme?

Poftiți domnul consilier!

Dl Popa Gheorghe

Mulțumesc domnul președinte!

Am văzut că există acest proiect pe ordinea de zi inițiat de domnul Viceprimar Pană și uitându-mă în dispozitivul acestui proiect am constatat că în proporție de 99,99% este exact același proiect pe care l-a inițiat domnul Primar în urmă cu acum câteva luni de zile și aș dori în aceste condiții, pentru că nu sunt modificări deosebite față de proiectul anterior, să fim și noi colegii de la P.N.L. inițiatori la acest proiect de hotărâre.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

De acord, domnul viceprimar?

Dl Pană George

Da sunt de acord. Și eu vroiam să propun ca și colegii de la A.L.D.E. și evident P.S.D. să fie inițiatori și P.M.P. fără îndoială, însă sunt dator să spun un lucru vizavi de ceea ce a spus domnul consilier Popa. Și aș vrea să fie trecut și domnul Ganea ca și consilier, mi-a spus telefonic că ar vrea să fie inițiator, sub rezerva că dacă totuși se răzgândește și nu-1 semnează vom constata că nu va fi inițiator până la capăt. Dar dumnealui a participat în mod activ la această hotărâre și a spus că având cunoștință de ea o va semna în momentul în care va veni la consiliul local.

Bun. Acum, domnul Popa nu știu cum stați cu procentele. Nu vorbesc de cele de la alegeri că sunt foarte mici. Vreau să vă spun următorul lucru, că vorbeați de modificări substanțiale sau nu. Vroiam să vă spun că s-a eliminat o chestiune foarte, foarte importantă. Ați citit proiectul până la capăt? Era vorba de acel termen în care noi municipalitatea ne angajăm să predăm Ministerului Apărării un număr de locuințe după patru ani, ultima variantă pe care domnul Primar a.. .în condițiile în care nu noi construiam locuințele. Consecința ar fi fost să pierdem terenul și toate investițiile de acolo. Dacă dumneavoastră considerați că această modificare nu este importantă, cred că nu ați studiat foarte bine proiectul.

Dincolo de asta, să știți că au fost foarte multe lucruri pe care am reușit să le înțelegem și să le lămurim cu cei de la Ministerul Apărării, lucruri pe care domnul Primar nu ni le-a spus. Inclusiv o instalație pe acolo care ar fi putut pune în pericol soarta eventualei construcții a spitalului și a A.N.L.-urilor, lucruri pe care domnul Primar nu ni le-a spus.

în concluzie, eu cred că mandatul pe care eu și domnul Ganea l-am avut pentru gestionarea acestei chestiuni și rezolvarea acestei probleme, și trebuie să vă mai spun că cei de la M.A.P.N. mi s-au părut surprinși de faptul că nu s-a cerut un termen mai larg decât cel de patru ani, dar în fine, așa s-a negociat, ca și termia, foarte bine, cu ghilimelele de rigoare. Eu cred că ne-am îndeplinit mandatul pe care ni l-ați încredințat într-un termen extrem de rapid, pentru că vă amintesc că noi în consiliu am votat în octombrie 2017 un astfel de proiect, urmând ca după mai bine de un an domnul Primar să vină cu modificarea acelui proiect. Deci i-a trebuit un an să modifice un proiect deja aprobat, iar noi în circa două luni am reușit să gestionăm chestiunea aceasta și vă mulțumesc pentru încrederea pe care ne-ați acordat-o. Iată că a ieșit un lucru bun și am reușit noi să facem un cadou, și mă refer aici la reprezentanții P.S.D. - A.L.D.E., ploieștenilor de Paște.

Mulțumesc!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumim domnule Viceprimar!

Poftiți domnul Primar!                                           ___

Dl Primar

în primul rând aș vrea să mulțumesc faptului că se aprobă a^f^ki această ffo^ărâre de consiliu local. Este păcat faptul că s-au pierdut șase luni de zjî|jfa să se. yinXț£U un proiect aproape identic și o să vă rog să luați cele două proiecte să|e^on®par|^iȘi suntem ca în povestea cu cocoșul bătut de moș ca să aducă mărgică de aur?j^e c;W-ajntâpl^lat. Dar în primul rând și în primul rând aș dori să le mulțumesc cetățe^^/p^tftu'fea prin sprijinul pe care l-au acordat acestui proiect îmi dau seama că v-au deie’nrrinat și pe dumneavoastră să veniți cu această propunere care este similară cu cea pe care am facut-o și să aprobați acest transfer al terenului. Important este să începem construcția spitalului și acest lucru se poate realiza în momentul de față. Mulțumesc!

Dl Bolocan Iulian

Vroiam să-i mulțumesc domnului viceprimar că este vigilent. Săptămâna Patimilor a rezolvat o treabă deosebită și să-l îmbrățișăm cu drag.

Dl Pană George

Apreciez că apreciați.

Dl Bolocan Iulian

Și pe Viceprimarul Ganea, cu care a făcut o echipă mobilă și deosebită.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Dacă nu mai sunt alte probleme, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

5

Cu 24 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl Primar

Apropo de subvenții, dragi colegi de la P.S.D. - A.L.D.E. dacă anul viitor la începutul anului nu o să mai majorați cheltuielile Primăriei municipiului Ploiești, cu siguranță vom avea bani și pentru....

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Dacă nu mai sunt alte intervenții, declar ședința închisă și vă doresc o zi bună în continuare. Mulțumesc!

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.

PREȘEDINTE

Gheorghe ȘIR


Verificat, șef serviciu Adriana Cîrste; întocmit, consilier Claudia-Maria Ilă