Proces verbal din 24.04.2019

Proces verbal din 24 aprilie 2019


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PROCES - VERBAL


al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 24 aprilie 2019


Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului, dl. Adrian-Florin Dobre, nr. 1979/19.04.2019.

La ședință au participat un număr de 26 de consilieri din 27 în funcție, absent fiind dl consilier Cristian-Mihai Ganea.

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian-Florin Dobre - Primar

Doamna Ioana-Geanina Serbinov - director Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

A A A

Ședința a fost condusă de domnul consilier George-Sorin-Niculae Botez.

AA A

Dl George Botez

Bună ziua!

Suntem prezenți 26 de consilieri din 27. Lipsește dl Ganea Cristian Mihai drept pentru care constat îndeplinită existența cvorumului. începem ședința cu Imnul de Stat al României.

*

Avem următoarele puncte suplimentare pe ordinea de zi, supun la vot fiecare punct pentru includere:

- Proiect de hotărâre privind propunerile autorității publice tutelare locale de numire a membrilor în cadrul Consiliului de administrație al S.C. ”Hale si Piețe” S.A.

9                                              9             9

Ploiești, pentru ocuparea celor două posturi vacante.

Cine este pentru?               26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru includere.


*

- Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatului Ministerului Finanțelor Publice ca administrator pn administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice

26 de voturi

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? 26 de voturi pentru.


- Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către S.C. Complex Europa LG S.R.L. a terenului în suprafață de 179 m2 situat în Ploiești str. Ștrandului nr. 61D.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

5

25 de voturi

1 vot

25 de voturi pentru și 1 vot împotrivă, dl Palaș.

*

Acum dacă sunt retrageri, modificări pe ordinea de zi?

Dl Iulian Bolocan

La proiectul nr. 14 cred că s-a strecurat o greșeală pentru că, în hotărârea din februarie, liceul se numește Sfânta Maria.

Dl George Botez

O să ajungem acolo și vedem. Este ordinea de zi așa cum este prezentată. Atunci când dezbatem proiectul respectiv.

Dna Ioana Serbinov - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Punctele 8 și 11 de pe ordinea de zi nu pot fi discutate deoarece nu au avize de comisii de specialitate.

Dl George Botez

Și nu aveți viză de legalitate la?

Dna Ioana Serbinov - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Viza de legalitate nu a fost acordată pentru punctul 5, cel cu fondul de rezervă...

Dl George Botez

26.

Dna Ioana Serbinov - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Da, 26 și 37.

Și nici al treilea punct de pe suplimentare nu a fost încă vizat de legalitate.

Dl George Botez

Nu încă, haideți să vedem cum facem. A început ședința. Colegial vorbind, până la momentul la care îl vom discuta, dumneavoastră să exprimați scris-citit un punct de vedere. Dacă o puteți face, este excepțional.

în aceste condiții, dat fiind faptul că proiectele: nr. 5, 8 și 11 nu scoase din dezbatere. Am revenit, punctele 8 și 11 nu au aviz, pu comisie.                                                                  / , .


Supun la vot ordinea de zi cu suplimentarele votate minus cel^Zi d zi, 8 și 11 care nu au aviz de comisie și nu pot intra în dezbatere:

Cine este pentru?              26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru, ordinea de zi a fost adoptată.

***

Punctul 1: .Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 23 martie 2019”.

A lipsit dl Palaș, drept pentru care înțeleg că nu participă la vot.

Cine este pentru?              25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

>

25 de voturi pentru. Adoptat.

***

.Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 25 martie 2019”.

Au lipsit domnii: Ganea, Mateescu, Tudor și Vîscan, Ganea oricum nu este, scădem pe cei 3 care nu au fost prezenți, nu participă la vot, asta înseamnă că suntem un număr de 23 de voturi.

Cine este pentru?            23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru. Adoptat.

***

.Aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 28 martie 2019”.

A lipsit dl Ganea, 26 de voturi trebuie exprimate.

Cine este pentru?            26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru. Adoptat.

***

întrebări și interpelări.

Pot să încep cu dl Sicoie, că iar mi-o iau ca data trecută. Sunteți decan de ce vreți dumneavoastră, de mandate, de vârstă, de eleganță, drept pentru care aveți cuvântul primul.

Dl Florin Sicoie

Mulțumesc dl președinte.

Există o istorie a orașului care ar trebui promovată pentru că ea dă cajtee-d«^izită a orașului și, din păcate, se face prea puțin pentru punerea în valoare și ayrt^ nuwfhehie și chiar a unor denumiri. în mai 2012, în jurul ansamblului statuar Cara^^e.jsitțăkîrbfefâ Casei Albe, opera artistului Radu Ciobanu, dl Goe și personajele lui          împrc un

cu Caragiale așezat pe o bancă, s-a dat denumirea de Piața I.L. Caragifci^ceî^MnmL^I întotdeauna am încercat ca schimbările de denumiri să nu afectek\'i$opirlaHi!r. nd afecteze schimbări de acte dar mi se pare inadmisibil ca în 7 ani să nir W» fsa punem niște plăci unde să scrie Piața I.L. Caragiale.

A doua problemă: a trecut cu greu, la limită, atribuirea denumirii de „Parcul Regele Mihai I al României”. Nici până-n clipa de față nu s-a pus o placă măcar în fața parcului sau pe aleile parcului că acel parc se cheamă „Regele Mihai I al României”. Este o parte din istoria noastră și ar trebui s-o pomenim de câte ori avem ocazia.

A doua interpelare privește starea jalnică a unei statui care este situată în curtea spitalului, eu îndrăznesc să spun Schuller chiar dacă nu se vrea schimbarea denumirii deși Schuller și Sfetescu au construit practic spitalul dar nu au voie să aibă numele menționat, toți spunem Spitalul Schuller dar în acte trebuie să fie Spitalul Municipal nr. 1.

în curtea interioară a Spitalului Schuller există un bust al unui mare chirurg și senator literar Ioan Negruzzi. Este cel care a înființat secția de chirurgie din Ploiești, a operat vreme de 50 de ani, este înmormântat la Cimitirul Viișoara și, în clipa de față, bustul este pur si simplu dat la bidinea cu vopsea neagră. Solicit restaurarea de urgență a acestei statui pentru că face parte din istoria acestui spital care are mai mult de 130 de ani vechime.

Mulțumesc foarte mult.

Dl George Botez

Si eu vă mulțumesc. Dl consilier Marcu.

9                            9

Dl Valentin Marcu

Mulțumesc dl președinte.

Aș dori să întreb pe cineva de la Direcția Tehnică dacă au verificat lucrările efectuate pe strada Miciurin, dacă aceste lucrări sunt conforme iar, dacă nu sunt conforme, care sunt măsurile care au fost luate?

Vă mulțumesc. Doresc răspunsul în scris.

Dl George Botez

Mulțumesc. I-auziti dl Sicoie, strada Miciurin.

Dl Florin Sicoie

Miciurin, Kutuzov. Kutuzov a spus: nu voi lăsa poporului român decât ochii ca să plângă.

Dl George Botez

Da. Krupskaia mai este?

Dl Florin Sicoie

Nu, se cheamă Erou Călin Cătălin.

Dl George Botez

Bun dar trebuie să fiți de acord cu mine, din păcate, că denumirea unei străzi sau a unui parc excede în timp cu denumirea oficială care poate fi schimbată. Este situația unei străzi din Brașov, pe zona pietonală care se numește Weiss care, în timp, a avut 7 denumiri iar acum a rămas cu denumirea acordată în anul 1400. Toată perioada în care au existat alte denumiri toată lumea știa de strada acestui Weiss care fusese cel care o înființase.

Eu cred că problema legată de denumirea parcului, aceea de Mihai JLjiy va fi rezolvată printr-o placă ci prin comunicare și doar în timp. E vorba de ineiitâli&fe^ fesie vorba de modul în care se reacționează. Au fost prea multe scandaluri pe Ploiești V^sr-, parcul ca cineva să accepte la ora asta că se numește altfel. Este o chestie de rnentaP colectiv, haideți s-o acceptăm ca atare. Asta nu înseamnă că nu putem să gi^neW^^iniMjy] Dl Vîscan, vă rog. Dl Cosma Marcian după aceea.

Dl Robert Vîscan                                          î

Mulțumesc dl președinte.

Am făcut ședința trecută o interpelare legată de posibilitatea prelungirii traseului care merge la Bucov până la Grădina Botanică. Am vorbit cu conducerea de la TCE și am înțeles că nu a ajuns nicio solicitare la dânșii privind interpelarea mea.

V-aș ruga să verificați dacă se poate, dacă nu, mai fac o dată această solicitare legată de posibilitatea prelungirii traseului de la Grădina Zoologică până la Grădina Botanică.

Mulțumesc.

Dl George Botez

Și eu. Dl Marcian Cosma.

Dl Marcian Cosma

Sunt cetățean al municipiului Ploiești, din păcate, în perioada comunistă am fost văduviți de o serie de clădiri reprezentative respectiv vechea primărie și ansamblul pe care-1 aveam în Centru. încercăm să dăm o imagine frumoasă Ploieștiului având nume sonore care ne reprezintă și au lăsat urme care ne fac cinste respectiv clădirea Halelor Centrale. Mă refer aici la arhitectul Toma Socolescu al cărui nume îl poartă și parcul din fața Halelor Centrale. Și mă gândesc de ce oare încă, într-un municipiu reședință de județ postdecembrist, nu că aș avea ceva cu C.D. Gherea, încă mai tronează în parcul Toma Socolescu, în Centrul municipiului statuia lui Gherea când ar fi putut fi bine mutată la Gara de Sud, acolo unde există și o placă comemorativă. în atenția administrației publice solicit ca, în locul acestei statui să se aducă, știu eu, Statuia Libertății, de ce nu și să creăm o imagine...

Dl Iulian Bolocan

Socialismul, PSD-ul....

Dl George Botez

Dl Bolocan, nu e chiar ca la Partidul Noua Generație, pe care dumneavoastră l-ați slujit sau la altele, nu le voi enumera întrucât vreau ca această ședință să fie scurtă așa că o să vă rog să vă referiți exclusiv la partidul din care temporar, dat fiind obiceiurile dumneavoastră, faceți parte.

Mulțumesc. Dl Sîrbu, vă rog. Dar să nu spuneți nimic din ce i-am spus eu domnului Bolocan.

Dl Gheorghe Sîrbu

Acum vreo două ședințe am făcut o interpelare legată de spațiile care au fost închiriate de anumite firme la Hipodrom. Am rugat atunci să mi se spună dacă sunt cu chiria la zi. Vreau să vă spun că am primit o adresă de la CSM prin care mi se aducea la cunoștință că, la licitație, o firmă a depus un bilet la ordine. Nu asta mă interesează și repet și rugămintea este: am tot respectul față de directorul general, dl Nica de la CSM, am vorbit personal cu dânsul să mi se pună la dispoziție acest răspuns, nici până-n ziua de azi nu am primit nimic.

Rugămintea mea este și-l întreb, dacă este în sală dl director - dacă firma care a închiriat pentru restaurant are chiria plătită la zi?


Vorbim întotdeauna de faptul că avem un buget de avarie dar luăm banii pe spațiile primăriei.

Mulțumesc.

Dl Cristian Nica - Clubul Sportiv Municipal Ploiești

Dl Sîrbu permiteți-mi să vă spun că am înțeles că nu sunt răspuns. Acum am fost anunțat că am la mapă răspunsul al doilea, sp mulțumitor. De chirie, nu știu, și eu am preluat acest contract, și eu sunt la fel de nedumerit ca dumneavoastră în privința aceasta. Vreau s-o lămurim.

Dl George Botez

Având în vedere că amândoi sunteți nedumiriți, poate vă strângeți într-un colț să vă dumeriți.

f

Dl Cristian Nica - Clubul Sportiv Municipal Ploiești

Promit că astăzi o să vă sun și o să vă transmit exact.

Dl Gheorghe Sîrbu

Eu nu iau bani pentru funcția de director de la CSM.

DI George Botez

Să înțeleg că dumneavoastră aveți dreptul să fiți nedumerit iar dl director dumerit. Mulțumesc. Vă rog dl Sicoie.

Dl Florin Sicoie


Nu aș vrea să rămână interpelarea domnului Marcian Cosma, prietenul meu fără răspuns și cred că pot să i-1 dau eu: am auzit pomenită Statuia Libertății. Statuia Libertății a fost așezată aici în urma unui studiu temeinic și dl Marius Mateescu, încă-n viață, aici de față, ...

Dl George Botez

Dl Sicoie, îmi cer scuze - de ce ați zis încă, știți ceva ce nu știm noi?

Dl Florin Sicoie

A

împreună am făcut acest efort și s-a fost făcut în urma unui plan discutat cu arhitectul Călin Hoinărescu, unul dintre cei mai mari arhitecți și locația ar trebui să rămână necomentabilă.

A

In ceea ce privește pe Constantin Dobrogeanu Gherea, el nu a fost comunist, a fost un socialist (asta la latura politică). în același timp, a fost și un uriaș teoretician literar, nu degeaba l-am studiat în manuale iar sculptura este făcută de Nicolae Kruck, un mare sculptor ploieștean. Nu există nicio rațiune pentru mutarea statuii Dobrogeanu Gherea din parc. îmi pare rău.

Dl George Botez

Acum, omul și-a dat cu părerea, nu înseamnă că trebuie să-l executați live. Și, din câte știu eu, Statuia Libertății, în existența ei, a rivalizat cu agenția de turism Paralela 45 adică mai sunt câteva locuri unde am putea s-o ducem, unde n-a fost. E păcat să pierdem oportunitățile, nu?

Mai sunt alte discuții de făcut? Nu. Haideți să trecem la problemele importante.

Proiectul nr. 5 n-o să-l citesc. Are lipsă viză legalitate. Este vorba de un ajutor pe care noi tot încercăm să-l dăm unei domnișoare care chiar se află în mare nevoie. Din păcate, din pricina unor acțiuni birocratice, lipsa bugetului și alte conside.rente-de genul acesta, nu a putut să fie luat în discuție și nu poate să fie luat în discuție

Vă propun prorogarea acestui punct urmând să fie inclus pe ace^i ordine de^itu bugetul și ulterior aprobării bugetului în așa fel încât să putem s-o rezolvăm exabt imctliat când este legalmente posibil.                                      t

Cine este pentru prorogare?        26 de voturi

Cine este împotrivă?               -                       ° t       > Z

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru. Mulțumesc.

***

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2018 ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești”.

Discuții?

9

Dna Zoia Staicu

Nu particip la vot.

Dl George Botez

Dna Zoia Staicu nu participă la vot.

Dl Gabriel Minea

Nici eu nu particip la vot.

Dl George Botez

Nici dl consilier Gabriel Minea.

Dl Sorin Văduva

Nici eu dl președinte.

Dl George Botez

Nici dl Văduva.

Supun la vot:

Cine este pentru?             23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru. Adoptat.

***

Punctul 7 „Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020”.

Dna director, o să vă rog să spuneți la microfon exact ca să nu auzim discuții după aceea, despre ce este vorba. Eu știu că este vorba de o indexare legală, obligatorie cu rata inflației.

9

Dna Simona Dolniceanu-Vișean - Serviciul Public Finanțe Locale

Exact. Este vorba de o obligativitate a autorității publice locale, instituită prin Codul fiscal în anul 2016, de a indexa impozitele și taxele locale în sumă fixă cu rata inflației în fiecare an până la 30 aprilie. în acest an, avem o rată a inflației de 4,6% și neam conformat întocmai prevederilor legale.

Dl George Botez

Mulțumesc. Supun la vot:

Cine este pentru?             26 de voturi

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru. Adoptat.


£( W 'W

***                   51          /Ă'f

Punctul 8 nu intră în dezbatere, nu este pe ordinea de zi.

hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești”.

înțeleg că este vorba de a aducere la zi a regulamentului dumneavoastră în conformitate cu dispozițiile legale da? Protecția datelor.

Sunt discuții? Nu. Trebuie să stabilim data. începând cu data prezentei? Toată lumea de acord?

începând cu data prezentei, este practic un amendament pe care-1 formulez: Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi pentru.

26 de voturi


26 de voturi


Supun la vot proiectul:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru. Adoptat.

Dna director vreau să vă mulțumesc pentru sprijinul acordat în acea problemă, avem documentele la zi. Este vorba de faptul că, datorită unor chestiuni birocratice, niște copii care s-au născut morți sau au murit imediat după naștere, sunt în număr de 10, zac prin maternitate din anul 2007. Drept pentru care am formulat niște acțiuni în instanță să fie obligat serviciul doamnei, așa este legal, iar după acest lucru, ieri am luat legătura cu dna director și s-a rezolvat astfel încât astăzi să avem tot ceea ce ne trebuie și sperăm că după această ședință să putem să rezolvăm cu ajutorul colegilor de la SGU această problemă.

încă o dată vă mulțumesc pentru acest lucru. Doamne ajută!

***

Punctul 10 ..Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării unui post de asistent medical debutant în asistent medical din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești”.

9                                                                                                                     9

Discuții?

9

Cine este pentru?                26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi pentru. Proiect adoptat.

***


Dl George Botez

învață lumea. Bravo, felicitări.

Cine este pentru?                26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru. Proiect adoptat.

.Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului de beneficiari ai serviciilor Cantinei de Ajutor Social din cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești”.

Discuții? Este vorba de o reducere a numărului de la 1400 la 400 dacă nu mă înșel.

5                                                                                                                                                                                                       9

De la 1200 la 400 în funcție de numărul de cereri. Vă rog dl Vîscan.

Dl Robert Vîscan

Mulțumesc dl președinte.

Pentru o mai bine înțelegere a acestui proiect aș dori ca cineva din partea ASSC să ne prezinte exact situația și ce se întâmplă în urma acestui proiect? Nu vreau să rămână cineva cu impresia că va rămâne cineva fără drepturile pe care ar trebui să le primească și, în același timp, vreau să știu, pentru că ieri am primit o informație în cadrul ședinței operative, dacă într-adevăr acest proiect are asupra bugetului vreun impact. Ieri ni s-a spus că noi urma să bugetăm 1200 de locuri pentru porții la cantină. De fapt înțeleg că bugetul se creionează în oglindă cu ce s-a întâmplat anul trecut. Dacă anul trecut am avut 3 sute 50 și ceva de porții sau câte am avut date, de beneficiari, înțeleg că și anul acesta vom avea același număr trecut în buget. în niciun caz 1200.

Ca să înțeleg eu corect și să votez în cunoștință de cauză acest proiect, aș vrea ca cineva să-mi spună dacă are asupra bugetului impact și dacă dumneavoastră, prin nevotarea acestui proiect, veți bugeta 1200 de locuri la cantină? Pentru 1200 de beneficiari.

Vă mulțumesc.

Dna Elena Iordache - Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

în momentul de față avem 359 de porții în plată. Aceste porții se regăsesc și în buget adică nu avem bugetat 1200 și acordăm decât 350.

Dl Robert Vîscan

Vreau să înțeleg rostul acestui proiect atunci.

Dna Elena Iordache - Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

Pentru că, de-a lungul celor 2 ani, 2017-2018 numărul de porții a fost acesta, 400, dl director a dorit să avem și scriptic tot 400.

DI Robert Vîscan

Dar nu se întâmplă nimic în urma acestui proiect. Dumneavoastră nici nu bugetați 1200 în acest an, nici nu...

Eu aș dori să mă retrag dintre inițiatorii acestui proiect și aș vrea să-l și retrag de pe ordinea de zi, neavând de fapt niciun efect.


Dl George Botez

Dar ce efect are. Aveți cel mai mic efect?

Dl Gheorghe Sîrbu

Ieri, în comisia de buget finanțe ni s-a explicat acest lucru.

Dl George Botez

Păi nu că și nouă ne-a explicat ieri în comisia juridică colega do bugetează 1200. Astăzi înțeleg că nu.

Dl Robert Vîscan

Asta ni s-a explicat și în operativă.

Dl George Botez

Doamna director aveți idee cum se întâmplă? Se bugetează 1200 si se cheltuiesc 400, da?

Dna Elena Iordache - Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

Nu am bugetat 1200, am bugetat 500.

Dl George Botez

Bun și dacă eu cobor maximul de la 1200, doamne ferește se întâmplă ceva și am nevoie nu o să pot să dau decât la 400 de persoane că atât a zis consiliul local. Și dacă lăsăm 1200 și încasați bani pe cât consumați care este problema?

Luăm act că l-ați retras de pe ordinea de zi inițiatorii. Toți inițiatorii retrag acest proiect da? Mulțumesc.

Dl Gheorghe Sîrbu

Dl președinte, îl retragem, îl retragem dar, înainte de buget trebuia să discutăm ca să poată să-l bugeteze.

Dl George Botez

Rămân 1200, rămâne cât este, cel vechi. Acesta reducea de la 1200 la 400 fără nici un efect decât îți autoimpuneai o limită superioară de porții pe care să le faci.

Bine. Mulțumesc. Am rezolvat-o, nu se poate.

***

..Proiect de hotărâre constituirea comisiei de negociere a chiriei imobilului-teren restituit fostului proprietar care afectează o parte din terenul aferent Colegiului Național „Jean Monnet”.

Am înțeles că denumirea este valabilă din septembrie anul viitor.

Dna Marilena Stanciu

An școlar 2019-2020.

Dl Florin Sicoie

Nu există asa ceva.

5

Dl George Botez

Păi uitați-vă domnule.

Dl Florin Sicoie

O secundă. Eu sunt președintele comisiei de denumiri de la Prefectură. Am aprobat întâi în această comisie atribuirea numelui de Regina Maria Colegiului Jean Monnet, după care am votat într-o ședință de consiliu, în februarie spune dl Bolocan. Din februarie

se cheamă Regina Maria. Nu există în cuprinsul hotărârii niciun paragraf unde spune că va intra în vigoare în data de..nu există.


Dați-mi un argument juridic, legal, scris prin care intră în vig în septembrie. Din februarie colegiul se cheamă Regina Maria șj/l^trgj transformarea în proiectul de hotărâre.

Dl George Botez

Păi faceți un amendament.

9

Dl Florin Sicoie

Colegiul național „Regina Maria.

Dl George Botez

Unde?

Dl Florin Sicoie

La titlu.

Dl George Botez

Puneți în paranteză și „Jean Monnet”. Puneți peste tot în text.

Dl George Pană

Dl președinte s-ar putea ca această imposibilitate de schimbare a denumirii să provină din faptul că, în rețeaua școlară, este cu denumirea de „Jean Monnet”.

Dl George Botez

Dar acum am rezolvat-o că este și pe rit nou și pe rit vechi.

Dl George Pană

Este în ordinul ministrului și atunci nu se vor compatibiliza cele două denumiri.

Dl George Botez

Domnule viceprimar, ce treabă am eu cu ministrul când a decis comisia de la Prefectură?

Dl George Pană

Ideea era că există acel act administrativ al ministerului prin care se confirmă denumirile entităților.

Dl George Botez

Bine. Supun la vot amendamentul constând în modificarea numelui titularului comisiei din „Jean Monnet” în „Regina Maria” cu paranteză „Jean Monnet”.

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi

26 de voturi pentru acest amendament.

*

Avem o comisie. Propun 5 persoane:

Cine este pentru?             26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru.

*

Treceți acolo, „formată din 5 persoane, în următoarea componență:”. Propuneri. PSD, pe cine propuneți?

Eu propun pe dna Marilena Stanciu și pe dl Robert Vîscan. PNL?


Dl Gheorghe Popa

Dl Grigore Constantin.

Dl George Botez

ALDE?

Dl George Pană

Specialistul nostru, Sorin Văduva.

Dl Bogdan Hodorog

Claudia Sălceanu.

Dl George Botez

Vot de persoane, vot deschis:

Cine este pentru?            26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru.

*

Supun la vot nominalizările:

Cine este pentru?            26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi pentru.

*

Supun la vot proiectul în integralitatea lui:

Cine este pentru?            26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru. Adoptat.

***

..Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de comodat nr.22/03.05.2012 prin încheierea actului adițional nr. 8 pentru imobilul din Ploiești str.Infrățirii nr. 4 în care funcționează Secția nr. 3 a Inspectoratului Județean de Poliție Prahova”.

Am întrebat și ieri: dacă nu-1 adoptăm, îi lăsăm în stradă? Va fi poliția mai aproape de cetățean?

Discuții?

Cine este pentru?            26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru. Adoptat.

..Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitații publice deschise cu strigare a unor spații excedentare aparținând unităților f^^iyățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești”,                      X

Comisii, ceva? Nu. Discuții?                             /            \- \

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi                              M 1

26 de voturi pentru. Adoptat.                                  u

***

„Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere pentru o unitate locativă cu destinația de locuință de necesitate”.

Discuții?

9

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

25 de voturi

1 vot

25 de voturi pentru și 1 vot împotrivă, dl Tudor Aurelian.

***

..Proiect de hotărâre privind repartizarea de locuințe sociale și stabilirea destinației de locuință de necesitate unei locuințe libere aflată în fondul de locuințe sociale”.

Discuții?

9

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi pentru.

26 de voturi

***

..Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către OMV PETROM S.A. -punct de lucru Rafinăria Petrobrazi a terenului în suprafață de 25 m.p. situat în intravilanul municipiului Ploiești, tarlaua 44, parcela A638/40, înscris în cartea funciară nr. 133126, având numărul cadastral 133126”.

Luați act că nu particip la vot. Cumnatul este director la OMV și nu vreau să avem discuții.

Dl Paul Palaș

Un singur comentariu.

Dl George Botez

Vă rog.

Dl Paul Palaș

Apreciez că în sfârșit administrația publică locală a catadicsit dă dea curs acestei solicitări a OMV Petrom S.A. care trenează de ceva timp. Voi vota pentru.

Dl George Botez

Mulțumesc.

9

Dl George Pană

Grupul ALDE se alătură inițiatorilor.

Dl Ștefan Dânescu


Și grupul PSD.

Dl George Botez

Mai puțin eu.

DlGheorghe Popa

Și grupul PNL.

Dl George Botez

Și duo-ul...

Dl Bogdan Hodorog

Da.

Dl George Botez

Treceți tot consiliul exceptându-mă mine.

Dacă nu mai sunt alte discuții, supun la vot:

Cine este pentru?                25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

25 de voturi pentru. Proiect adoptat.

***

„Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 85/2008, cu modificările și completările ulterioare și cesionarea formelor contractuale pentru terenuri pe care sunt amplasate construcții cu caracter provizoriu din Ploiești, Piața Vest către S.C. Hale și Piețe S.A. și novarea acestor contracte prin acte adiționale”.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

Cum ati votat dl Sîrbu?

9

19 voturi

7 voturi

Dl Gheorghe Sîrbu Pentru.

Dl George Botez

19 voturi pentru și 7 voturi împotrivă, grupul PNL fără dl Sîrbu, proiect adoptat.

***

„Proiect de hotărâre privind stabilirea regimului juridic al terenurilor în suprafață de 3,36 m.p. și 3,50 m.p. aferente balcoanelor situate în Ploiești, strada Gheorghe Doja, nr. 33, bl. 34B, sc. A, ap. 2, parter”.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? 26 de voturi pentru.

26 de voturi

***

„Proiect de hotărâre privind preluarea din concesiunea S.C. Servicii de

Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. a terenului în suprafață de 50 m.p. din suprafața

totală de 41450 m.p. aferentă terenului domeniu public - „Zone Vestului” în vederea reamplasării stației de reglare gaze de sector


Discuții?

Cine este pentru?                26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru.

***

„Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei convenții de constituire a dreptului de uz și servitute de trecere asupra imobilului teren în suprafață de 520 m.p. situat în Ploiești, str. Libertății, nr. 3”.

Discuții?

9

Cine este pentru?                26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi pentru.

***

„Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație din partea S.C. Petrotel-Lukoil S.A. către Municipiul Ploiești având ca obiect imobilul-teren cu numărul cadastral 137692 situat în Colonia Teleajen”.

Avem vot negativ de la comisia 2. Dna director, explicați un pic ca să înțelegem.

Dna Carmen Bucur - Direcția Gestiune Patrimoniu

Acolo este un bloc de locuințe...

9

Dl George Botez

Private.

Dna Carmen Bucur - Direcția Gestiune Patrimoniu

Private, da. Locuințele sunt vândute, sunt proprietăți particulare, terenul a rămas al Petrotel-ului și intenționează să ni-1 doneze. Acolo, din verificările noastre, sunt și garaje construite abuziv de proprietari...

Dl George Botez

Pe acel teren.

Dna Carmen Bucur - Direcția Gestiune Patrimoniu

Pe acel teren.

Dl George Botez

întrebarea mea, ca să fim foarte bine informați: de ce domnii de la Petrotel Lukoil nu ofertează către cei care sunt proprietari acolo?

Dna Carmen Bucur - Direcția Gestiune Patrimoniu

Din discuțiile purtate cu dânșii înțeleg că nu au reușit să încheie contractul.

Dl George Botez

La această oră, UAT Ploiești încasează taxe din partea Petrotel Lukoil?

Dna Carmen Bucur - Direcția Gestiune Patrimoniu

Din ce știu, da.

Dl George Botez

In condițiile în care noi am primi această donație din partea Petrotel, ara putea să încheiem forme cu proprietarii de acolo sau trebuie să ne adresăm insfai^ei?


Dna Carmen Bucur - Direcția Gestiune Patrimoniu

Nu-i putem obliga nici în instanță.

Dl George Botez

Nu-i putem obliga. în aceste condiții? Vă rog.

Dl Gheorghe Popa

Supun prorogarea proiectului.

Dl George Botez

Prorogare.

Dl Marius Mateescu

Supuneți la vot.

Dl George Botez

Am supus prorogarea, că-i o cerere de prorogare.

Dl Marius Mateescu

Primăria nu are niciun avantaj prin faptul că ia un teren. E mărul otrăvit.

Dl George Botez

încă un măr otrăvit că avem coșul plin.

Dl Gheorghe Sîrbu

Nu se poate face canalizare în zonă acolo pentru că terenul este proprietate privată.

Dl George Botez

Nu, nu are nicio legătură. Chiar nu are nicio legătură.

Dl Gheorghe Sîrbu

Eu am fost acolo și știu. De ani de zile...

Dl George Botez

Dl Sîrbu, sunt cu canalizarea în poarta terenului și nu au reușit? Că nici măcar nu au desenat-o.

Dl Gheorghe Sîrbu

Să-l prorogăm ca să-l putem fundamenta. Să facem acolo o comisie, să vedem.

Dl George Botez

Prorogare:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

24 de voturi

2 voturi

24 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă, domnii Marius Mateescu și Sorin Văduva.

***

..Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 67/28.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind trecerea terenului cu suprafața de 11.988 m.p., situat în Ploiești, str. Cosminele nr. 11A, către Agenția Națională pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare”.

Discuții?

9

Cine este pentru?             26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru.


***

La punctul 26 nu are viză de legalitate. Este vorba de exercitarea

preemțiune. își asumă cineva legalitatea acestui proiect? înțeleg că nu. Trecem mai departe.


. •           T •             W                          9 •    .                    .         .       ~                               ■ V-

e $

Ca să înțelegeți și despre ce este vorba: ni se cere să ne exercitați preemțiune asupra unui imobil care se vrea a fi tranzacționat în condiții le în ufre^veîîrtea funciară are interdicție de înstrăinare. Orice exprimare a unui vot al meu este lipsit de eficiență și am stat de vorbă ieri cu colegii și am considerat că este nelegal să fac o chestie de genul acesta. Ca să nu avem discuții după aceea.

***

..Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 423/12.10.2018 privind modificarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești, referitor la unele unități de învățământ”.

t

Discuții?

s

26 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

26 de voturi pentru.

***

..Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 242/2000 privind însușirea „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, referitor la Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu”.

Discuții?

9

26 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi pentru.

***

..Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 225/1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești referitor la imobilul în care a funcționat Grădinița cu program prelungit nr. 1 ”.

Discuții?

9

26 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi pentru.

***

..Proiect de hotărâre privind modificarea prin act adițional a contractului de colaborare nr. 20657/13.11.2014 încheiat între Municipiului Ploiesp ȘÎ Așociația Filiala din Ploiești a Uniunii Artiștilor Plastici din România”. *" ®        A \


Discuții?

9

26 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru.

***

..Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de superficie între Municipiul Ploiești și domnul Ursu Aurelian și doamna Ursu Ștefania-Corina”.

O să am rugămintea, din eleganță, de acum încolo, în text, să treceți doamna prima și domnul după, ca să se vadă cine conduce. Păstrăm gradul.

Discuții?

26 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru.

***

.Proiect de hotărâre privind modificarea poziției 560 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 21) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”.

Discuții?

5

26 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru.

***

..Proiect de hotărâre privind includerea unei locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea acesteia conform prevederilor legale”.

Discuții?

9

26 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

26 de voturi pentru.

***

..Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.250/26.07.2018 privind aprobarea participării municipiului Ploiești în cadrul

proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - troleibuze”, a tehnico-economici ai investiției, a cheltuielilor legate de proiect, precu a acordului de parteneriat și a protocolului de asociere privind realii unei achiziții publice ocazionale de troleibuze”.


Cu privire la această chestiune, ieri s-a ridicat o problemă î informați că TVA-ul aferent acestei investiții nu mai este considerat ci retumare. Asta presupune ca noi să avem o cheltuială de 19% repre: pe care ar trebui s-o bugetăm după care, să avem o încasare de 19% repreă^Frt^^fvA-ul aferent pe care-1 vom lua de la bugetul de stat într-o perioadă de 45, 60 de zile.

Și atunci s-a pus problema dacă această chestiune poate fi discutată acum sau va trebui să fie discutată concomitent sau imediat ulterior aprobării bugetului.

Din discuțiile și consultările pe care le-am avut împreună cu colegii și cu doamna director economic, aici prezentă, am încercat să găsim o soluție și spunem noi că am găsit-o și o să vă rog să confirmați dumneavoastră, prin efectuarea unui amendament pe care l-am primit de la Direcția Economică (și vă mulțumesc pentru chestia asta) și aș vrea să ne spuneți dumneavoastră că este ok dacă facem lucrul acesta.

Amendamentul sună în felul următor: „în funcție de răspunsurile primite de la MDRAP și Ministerul Finanțelor se va proceda la ajustarea sumelor atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli pentru corelarea cu metodologia MDRAP și repartizarea acestora pe anul în curs și următorii 3 ani, după caz”. Este corect, da? Asta este ideea.

Spuneți la microfon ca să rămână pentru eternitate și organele de urmărire penală.

Dra Nicoleta Crăciunoiu - Direcție Economică

Având în vedere că nu se știe momentul recuperării TVA-ului și când va fi prevăzut în buget la partea de venituri, am făcut solicitarea la cele două ministere. în funcție de răspuns vom prevedea, atât la partea de venituri cât și la cheltuieli, sumele aferente. Cert este că suma va fi recuperată dar nu se știe momentul recuperării.

Dl George Botez

Amendamentul căruia i-am dat citire...

Dra Nicoleta Crăciunoiu - Direcție Economică

Este posibil anul acesta...

Dl George Botez

Acoperă minusurile pe care dumneavoastră le-ați identificat, da?

Dra Nicoleta Crăciunoiu - Direcție Economică

Da.

Dl George Botez

Și din punctul dumneavoastră de vedere, cu acest amendament, hotărârea este validă?

Dra Nicoleta Crăciunoiu - Direcție Economică

Da.

Dl George Botez

Mulțumesc.

Drept pentru care, vă propun un amendament. Să vedem unde-1 facem. Haideți să băgăm un punct 5 cu roșu.

Se introduce art. 7 indice 1...

Dna Ioana Serbinov - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte


Am putea face art. 7 alin. 1 și 2, să băgăm în cadrul aceluiași

Dl George Botez

Nu știu dacă mai are 7...

Dna Ioana Serbinov - Direcția Administrație Publică, Achiziții Publice, Contracte

Nu are nici un alineat.

Dl George Botez

Bun. Dacă nu are, să aibă.

La 5 vom scrie așa: se introduce alin. 2 art. 7 cu următoarea formulare:, Jn funcție de răspunsurile primite de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ministerul Finanțelor Publice se va proceda la ajustarea sumelor în bugetul local, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli pentru corelarea cu metodologia Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și repartizarea acestora pentru anul în curs și următorii trei ani, după caz '.

Supun la vot acest amendament:

Cine este pentru?          26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

s

26 de voturi pentru. Amendament adoptat.

Supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?          26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

3

26 de voturi pentru. Proiect adoptat.

O să vă rog să copiați punctul 5 și intrați în următorul subiect pe ordinea de zi.

***

..Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.249/26.07.2018 privind aprobarea participării municipiului Ploiești în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - tramvaie”, a indicatorilor tehnico-economici ai investiției, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a acordului de parteneriat și a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale de tramvaie”.

Aceeași situație. Ne ducem acolo, punctul 5.

Supun la vot acest amendament:

Cine este pentru?          26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

3

26 de voturi pentru.

*

Supun la vot proiectul:


Cine este pentru?          26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru. Adoptat.

***

. .Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor-tehnico eco activitățile derulate de Municipiul Ploiești la obiectivul de investiții „Construire Grădiniță program normal nr.41 Municipiul Ploiești”.

Discuții?

26 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi pentru.

***

37, își asumă cineva legalitatea la chestia asta? înțeleg că nu. Punctul 37 fără viză de legalitate, nu intră în dezbatere.

Suplimentare: ..Proiect de hotărâre privind propunerile autorității publice tutelare locale de numire a membrilor în cadrul Consiliului de administrație al S.C. ”Hale și Piețe” S.A. Ploiești, pentru ocuparea celor două posturi vacante”.

Discuții? Dl Pană aveți două propuneri acolo. „E” adevărate ca să spun așa?

Dl George Pană

Ca să răspund în spiritul dumneavoastră, „este foarte adevărate”.

Dl George Botez

Dar știți de ce am apus așa? Pentru că cele două doamne formează un tot.

Dl George Pană

Și separat și în formula de „tot” „e adevărate”.

Dl George Botez

Vot de persoane, vot deschis: Cine este pentru?

26 de voturi


26 de voturi


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru.

Supun la vot proiectul:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru. Adoptat.

..Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatului reprezentantului Ministerului Finanțelor Publice ca administrator provizoriu în cadr            i de


administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești".

Discuții? A fost servit de către Ministerul Finanțelor Publice, suntem sau nu de acord.

26 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru. Proiect adoptat.

***

Cuprinși de emoții, așteptăm luarea de cuvânt a doamnei secretar, spunându-ne dacă este cu viză sau Iară viză de legalitate următoarea hotărâre.

Dna Ioana Serbinov - Director Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Proiectul este întemeiat legal numai că apreciez că nu am avut timpul necesar să verific toate documentele care sunt atașate proiectului.

Dl George Botez

Aici avem o problemă din câte am înțeles, am întrebat și eu la comisia 7. Este o chestiune legată de un anumit termen, da? Care este termenul acela doamna director? Ca să nu pățim ce am pățit cu alte două proiecte unde oamenii au depus în timp și nu știu ce s-a întâmplat. Care este problema cu acesta? Spuneți-ne.

Pentru că, dacă doamna secretar spune chestia asta și nu-i dă viză de legalitate, o să fim în situația să nu putem să votăm. Că eu unul nu-mi asum chestia asta. Nu am văzut nicio hârtiuță, ca să zis așa. Nu cred că-și asumă cineva și nu o să intre pe ordinea de zi. Asa că lămuriti-ne.

? »

Dna Carmen Bucur - Direcția Gestiune Patrimoniu

Am verificat avizele, toate sunt expirate deja, va trebui să reia...

Dl George Botez

Bun, propun prorogarea.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Ce termen? A zis că-i un termen de expirare.

Dl George Botez

Ne-a spus ieri că ar fi un termen de expirare a avizului.

Dna Carmen Bucur - Direcția Gestiune Patrimoniu

Am chemat reprezentantul societății, din păcate toate sunt deja expirate. Chiar dacă-1 votați într-adevăr ele fiind expirate ar trebui să-și prelungească.

Dl George Botez

Vă rog dl Palaș.

Dl Paul Palaș

Stimați colegi, proiectul acesta face referire la un teren obținut printr-o serie de abuzuri și ilegalități de actualul proprietar al firmei ce administrează spațiul. Este o adevărată istorie, nu știu dacă aveți timpul și disponibilitatea să ascultați povestea respectivă. în mod clar terenul a fost ocupat abuziv de o persoană care administra, la un moment dat, în locație de gestiune, ceea ce se numea cândva Ștrandul Bucov, a considerat

domnia sa că este potrivit să ridice un hotel, motel cu ieșire la stradă. După ce l-a ridicat s-a trezit că trebuie să abțină și terenul de dedesubt.


Deci, o serie de abuzuri și ilegalități comise în prezent. Acum dumneavoastră hotărâți dacă este cazul să

DI George Botez

Am hotărât că-1 prorogăm ca să fim în situația de a

Dl Paul Palaș

Vă mulțumesc.

Dl George Botez

Supun la vot prorogarea:

Cine este pentru?           25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi pentru prorogare.

Dna Stanciu nu este în sală.

***

La Diverse mai aveți un raport și o adresă. Astea fiind zise, dacă nu mai sunt alte chestiuni, declar ședința închisă.

Dl Paul Palaș

Dl președinte, îmi cer scuze, o întrebare: eu mă simt responsabil față de municipalitate pentru o problemă foarte importantă. Este vorba de termie. Așa cum știți, la data de 1 mai, expiră contractul. Și era vorba, se discuta înainte despre niște proiecte de hotărâre pe care nu le vedem. Ce se întâmplă?

Dl George Botez

Am fost anunțat acum pe calea aerului de dl primar că s-ar putea să fie mâine o ședință de îndată.

Dl Paul Palaș

Care ar fi motivul?

Dl George Botez

Acela care l-ați invocat dumneavoastră.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Știți foarte bine că acest proiect de hotărâre trebuie aprobat în aceeași măsură și de către Consiliul Județean.

Dl George Botez

Ei au spus că-1 vor adopta după ce-1 adoptăm noi. Este o condiție a Consiliului Județean.

5

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Am discutat ieri cu dl Toader subiectul acesta. Mei era o chestiune pe care Consiliul Județean o discuta cu Veolia legată de un articol dar nu este o chestiune majoră și am înțeles de la dl Toader că mâine are ședință de consiliu. Inițial am zis să facem o ședință comună. Vedem cum se vor stabili lucrurile acestea.

Și mai este un aspect: în cursul zilei de astăzi trebuie să vină și avizul de la ANRE ca să putem avea toate actele necesare, drept pentru care, în cursul zilei de mâine va fi o ședință. Asta discutam mai devreme, va fi o ședință de îndată.

J              î                                                                                               ~                         J              5

Dl George Botez

Ora?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

După ora 12.


Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.