Proces verbal din 23.09.2019

Proces verbal din 23 septembrie 2019


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PROCES - VERBAL al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 23 septembrie 2019

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului municipiului Ploiești,

Adrian-Florin Dobre nr. 2729/23.09.2019.

La ședință au participat un număr de 22 de consilieri din 27 în funcție, lipsind

consilierii Cosma Marcian, Dănescu

Claudia-Oana și Sorescu Florina Alina.

La ședință au mai participat: Domnul Adrian-Florin Dobre Doamna Ioana Serbinov


Ștefan, Mateescu Marius Nicolae, Sălceanu

  • - Primar

  • - Secretar General

Ședința a fost condusă de domnul consilier George Sorin Botez.

Dl George Sorin Botez

Bună ziua!

Suntem prezenți un număr de 22 de consilieri. Lipsesc 5 colegi, respectiv Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Mateescu Marius Nicolae, Sălceanu Claudia-Oana și Sorescu Florina Alina. Constat existența cvorumului. începem ședința de consiliu cu Imnul de Stat al României.

*

Supunem la vot ordinea de zi:

S-a procedat la votarea electronică a ordinii de zi.

Ordinea de zi a fost adoptată cu 22 de voturi "pentru”.

* a*

"Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2019 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Doamna Secretar!

Dna Serbinov Ioana

Proiectul are aviz favorabil de la comisia 1, rapoarte de specialitate favorabile de la Direcția Economică și Direcția Juridică. Nu a fost vizat de legalitate pentru că nu am avut toate documentele în timp util, dar în condițiile în care au fost aduse toate, va fi contrasemnat.

Dl George Sorin Botez

Stați un pic. Contrasemnarea este contrasemnare. îl vizați?

Dna Serbinov Ioana

Da. Va fi vizat. Va fi contrasemnat de legalitate. Adică are și viză de legalitate.

Dl George Sorin Botez

Deci îndeplinește condițiile legale pentru ca dumneavoastră să-i acordați semnătura de Secretar, da?

Dna Serbinov Ioana

Da.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!

Domnul Palas?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Am avut o nedumerire la început, înainte de a intra în ședință. Mi-am lămurit-o. Am vrut să văd dacă suma are vreo destinație specială, dar m-am lămurit că nu. Este

A

pentru echilibrarea bugetului. In afara oricărei confuzii și a oricărei speculații, nimic altceva.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!

5

Mai are cineva ceva de spus?

Domnul Ganea, vă rog!

Dl Ganea Cristian

Mulțumesc domnul Președinte!

Deci ne asigurăm că are viză de legalitate. Da?

Dna Serbinov Ioana

Da.

Dl Ganea Cristian

Așa trebuia să începeți. Nu că nu are și o să aibă. Că și noi vom vota după ce are viză.

Dna Serbinov Ioana

Proiectul se contrasemnează ulterior de legalitate.

Dl George Sorin Botez

Se contrasemnează ulterior, dar o dată intrat pe ordinea de zi dumneavoastră-, trebuie să-i dați viza de legalitate. Dați-i viza de legalitate acum și ce o să faceți după, rămâne de văzut. Noi așteptăm.

Dna Serbinov Ioana

Proiectul are viză de legalitate.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 22 de voturi "pentru”, proiectul a fost adoptat.

Vă mulțumesc pentru participare! Declar ședința închisă.

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbai într-un singur exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George Sorin Niculae BOTEZ

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV


Verificat: p. Director Executiv Mihaela Zaharia, șef serviciu

Șef serviciu Adriana Cîrstea întocmit, Consilier Claudia Ilă