Proces verbal din 23.08.2019

Proces verbal din 23 august 2019


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


PROCES - VERBAL al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 23 august 2019

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului municipiului Ploiești, Adrian-Florin Dobre nr. 2542/22.08.2019.

*

La ședință au participat un număr de 19 consilieri din 26 în funcție, lipsind consilierii George-Sorin-Niculae Botez, Marius-Andrei Dinu, Bogdan Hodorog, Valentin Marcu, Paul Palaș-Alexandru, Florin-Lucian Sicoie si Robert-Ionut Vîscan.

5                                  7                                                                 5                                        S

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian-Florin Dobre

Domnișoara Mihaela Zaharia


  • - Primar

  • - Șef Serviciu Juridic Contencios, Contracte

’k’k’k

Ședința a fost condusă de domnul consilier Ștefan Dănescu.

Dra. Mihaela Zaharia - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

Bună ziua!

Vă aduc la cunștință faptul că dl președinte de ședință este în imposibilitate de a se prezenta la această ședință.

Sunt prezenți 19 consilieri din 26, există cvorum. Vă solicit să faceți propuneri pentru numirea unui președinte de ședință.

DI Cristian Ganea

Mulțumesc dna secretar. îl propun pe dl Dănescu Ștefan.

Dra. Mihaela Zaharia - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

Mai sunt alte propuneri?

Supun la vot:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

Cu 19 de voturi pentru președinte de ședință este dl Ștefan Dănescu.

***


DI Ștefan Dănescu

Bună ziua. Vă mulțumesc mult.                           ț

înainte de începe ședința, să ascultăm Imnul de Stat la României^

Suntem prezenți 19 consilieri. Lipsesc: dl Botez, dl Dinu, dl Hodorog, dl Marcu, dl Palaș, dl Sicoie și dl Vîscan.

Avem 5 puncte pe ordinea de zi.

Haideți să aprobăm ordinea de zi:

S-a procedat la votarea electronică a ordinii de zi.

Cu 19 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată.

***

Punctul nr. 1 „Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.150/30.05.2019, privind rectificarea Listei de investiții aferente împrumutului contractat de municipiul Ploiești de la Exim Bank”

Discuții?

Supun la vot:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 19 de voturi pentru, proiect aprobat.

***

Punctul nr. 2: „Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 15.104.480,21 EUR pentru refinanțarea împrumutului intern contractat de Municipiul Ploiești la băncile comerciale: B.R.D. ”.

Discuții?

9

Supun la vot:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 19 de voturi pentru, proiect aprobat.

***

Punctul nr. 3: „Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 64.701.305 lei pentru refinanțarea împrumutului intern contractat de Municipiul Ploiești la banca comerciala: C.E.C BANE .

Discuții?

Supun la vot:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 19 de voturi pentru, proiect aprobat.

Punctul nr. 4: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2019”.

Dl Marcian Cosma

Nu particip la vot.

Dl Ștefan Dănescu

Dl Cosma anunță că nu participă la vot.

Dna Zaharia totul este ok?

Dra. Mihaela Zaharia - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

Da.

Dl Marius Mateescu

Și toate cele trei hotărâri votate au avizele comisiilor, este ok tot?

Dra. Mihaela Zaharia - Serviciul Juridic-Contencios. Contracte

Toate proiectele de hotărâri au avut rapoarte de specialitate, avizele comisiei, au fost vizate pentru legalitate.

Dl Marius Mateescu

Da, mulțumim.

Dl Ștefan Dănescu

Dna Căciunoiu, este bine?

Dna Nicoleta Cărciunoiu - Direcția Economică

Da.

Dl Ștefan Dănescu

Da. Să trecem la vot:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre.

Cu 18 voturi pentru și o neparticipare la vot, cea a domnului Marcian Cosma, proiect adoptat.

***

Punctul nr. 5: „Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor legate de proiectul «Construire grădiniță cu program prelungit în Municipiul Ploiești, str. Poștei nr. 23», cod MySMIS 127215 și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.545/03.12.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, precum și a cheltuielilor actualizate legate de proiect”.

Discuții?

Dl Cristian Ganea

Mulțumesc dl președinte.

Este un proiect care a avut o cumpănă, să-i spunem așa, azi dimineață la comisia de finanțe și ar fi bine să explicăm și colegilor, care nu au participat la această ședință, de ce suma de 6 milioane 223 de mii, noi aveam 2% din punct de vedere al contractului pe care-1 avem cu MDRAP-ul și cu ministerul dar, datorită unor sume neeligibile, s-a mărit această contribuție de la 2% la 53,94%.

Această mărire a făcut ca toți colegii mei să-și pună un semn de întrebare indiferent din ce partide suntem.

Toți suntem de acord că avem nevoie de grădinițe în orașul Ploiești. Aș dori acum ca cineva din aparatul de specialitate să explice ca toată lumea să voteze în cunoștință de cauză.

Acest proiet a avut și avizul comisiei de buget finanțe. Noi votăm .ușfăzî locatorii.

Următorul pas va fi găsirea de venituri pentru acest proiect. Probabil wr^fgditȚ^^iea dl 1B j W țV ■ o/


primar.

Dna Iamandi sau dna Mădălina, cine dorește să ne explice?

Haideți dna Mădălina să ne spuneți exact ce ne-ați spus și noua^if^alăU

Dna Mădălina Crăciun - Direcția Tehnic-Investitii


yJ'-o.X

----:------------------------------------------;----------------                      's<y l

Proiectul expus se referă la construirea unei grădinițe cu program prelungit pe str. Poștei. Este un proiect de hotărâre pe care dumneavoastră l-ați aprobat. Valoarea totală a invetiției este neschimbată. Este de 6.223.202,68 lei.

Inițial nu ni s-au cerut niște specificații ci doar contribuția de 2% care este o contribuție ce o asigurăm noi pentru toate proiectele finanțate pe fonduri europene. Din păcate, pentru construirea de grădinițe, eligibilitatea se acordă doar pentru 7.700 euro/copil.

Având în vedere faptul că aceasta este o grădiniță cu program prelungit unde nu am putut decât să cuprindem un număr de 4 grupe pentru 80 de copii, calculul este foarte simplu - ceea ce ni se acordă ca și valoare eligibilă, valoarea noastră din proiect de 80 de copii ori 7.700 sunt 616 mii de euro din valoarea totală a investiției.

Deci este foarte clar că diferența apărută trebuie suportată din bugetul propriu.

Trebuie să ținem cont că este jumătate și totuși faptul că primim jumătate este o valoare destul de mare.

DI Ștefan Dănescu

Dna director, să înțeleg că toate grădinițele din România care au 320 de copii ...

Dna Mădălina Crăciun - Direcția Tehnic-Investiții

80 de copii.

Dl Ștefan Dănescu

80 X 4 grupe nu sunt 320? A, 20 X 4. 80 de copii primesc aceeași sumă, da?

Dna Mădălina Crăciun - Direcția Tehnic-Investiții

Da, este o directivă la nivel național.

Dl Ștefan Dănescu

Mai dorește cineva? Da, dl viceprimar.

Dl George Pană

Mulțumesc dl președinte.

Nevoia de grădinițe, de unități de învățământ, indiferent de vârsta copiilor este îndeosebi cunoscută la nivelul consiliului, la nivelul administrației. Evident că nu se pune problema dacă vrem sau nu să construim grădinițe. Sigur că vrem. Fondurile europene constituie un sprijin evident pentru orice autoritate și trebuie accesate cât mai mult posibil, maximal dacă se poate.

Acum, vizavi de această grădiniță - dna director, o întrebare: ea cuprinde tot ceea ce presupune funcționarea unei grădinițe sau discutăm de o construcție care cuprinde, eu știu, doar instalațiile, dotările, minimele dotări în sensul de calorifere, partea de acoperiș și toate celelalte? Este o construcție mult mai aproape sau dusă foarte aproape de a fi folosită, să spunem, imediat sau vor mai fi nevoie de niște investiții în ea pe care, la acest moment, prezumtiv nu le cunoaștem?

Dna Mădălina Crăciun - Direcția Tehnic-Investiții


Trebuie să ținem cont că se aprobă un studiu de fezabilitaie.^Desigur^ estc posibil să mai apară diferențe. Diferențele chiar ni le asumăm ca diferențe ne^^ibileATl/ ’l J*'

Ce pot să vă spun este că este un studiu de fezabilitate făcut cur responsabilitate și este cât de complet se poate face la momentul acesta. Deci, sincer nu c^â cătyor. mal apărea diferențe prin majorarea valorii.

Dl George Pană

O ultimă întrebare - aveți experiența necesară, raportat la alte investiții de același gen, este o sumă comparabilă sau este mai mare, e mai mică, oarecum similar și în alte situații?

Dna Mădălina Crăciun - Direcția Tehnic-Investitii

------------------------------------ * — ■ - •

In momentul de față, este primul studiu de fezabilitate întocmit conform ultimelor norme. Deci nu prea mai avem cu ce să comparăm.

Dl Cristian Ganea

x;--------------------------

îmi cer scuze că intervin - din punct de vedere ISU, DSP, DSV...

Dna Mădălina Crăciun - Direcția Tehnic-Investiții

Absolut totul ...

Dl Cristian Ganea

Fluxul de intrat/ieșit copii, băile, WC-urile...

Dna Mădălina Crăciun - Direcția Tehnic-Investiții

Absolut tot.

Dl Cristian Ganea

Pentru că au fost probleme și avem probleme în continuare cu licee, cu școli pe care va trebui să le modernizăm.

Dna Mădălina Crăciun - Direcția Tehnic-Investiții

S-au cerut puncte de vedere și de la ISU și de la DSP pe documentație și sunt toate favorabile.

Dl George Pană

Pentru buna înțelegere - o grădiniță care presupune 1 subsol, 1 parter și 1 etaj. Corect?

Dna Mădălina Crăciun - Direcția Tehnic-Investiții

Da. Și sistematizarea verticală.

Dl George Pană

Și ceea ce este împrejurul ei intră în aceste calcule din studiul de fezabilitate.

Dna Mădălina Crăciun - Direcția Tehnic-Investiții

Absolut tot și 1 loc dejoacă.

Dl Ștefan Dănescu

Dna Zaharia este ok?

Dra Mihaela Zaharia - Seriviciul Juridic-Contencios, Contracte.

Voiam să vă cer cuvântul.

A

In raportul de specialitate al Direcției Economice se precizează că nu există prevedere bugetară. Solicit lămuriri cu privire la acest aspect ca să pot să mă pronunț și eu cu privire la legalitatea hotărârii.

Dl Ștefan Dănescu

Dna director economic luminați-ne vă rog.                       . ....

Dra Mihaela Zaharia - Seriviciul Juridic-Contencios, Contracte^In raportul de specialitate al Direcției Economice ați spus că nu exfștă[j$- vedere bugetară. Nu ați spus dacă raportul este favorabil sau nefavorabil. Vă rog să ne lămuriți cu privire la aceste aspecte.

Dra Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Raportul nu este nici favorabil nici nefavorabil. Eu am spus care este realitatea. Nu pot să spun eu dacă este favorabil sau nefavorabil.

Dl Ștefan Dănescu

Dați aviz astăzi?

Dra Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Să avizez ce? Eu v-am spus care este situația din buget.

Dl Ștefan Dănescu

Să avizați proiectul nr. 5.

Dra Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Nu am prevedere bugetară și costurile au crescut cât au crescut.

Dl Ștefan Dănescu

Dl primar, vă rog.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Mulțumesc.

Astăzi aprobăm indicatorii tehnico-economici aferenți unui studiu de fezabilitate care nu implică existența sau inexistența, în momentul de față, a unei prevederi bugetare clar stabilite. Nu trebuie să uităm faptul că și la alte proiecte pe fonduri europene, de fapt la toate proiectele pe fonduri europene pe care noi le-am depus la ADR-Sud Muntenia, pentru o parte din ele deja au fost semnate contractele de finanțare, pentru a putea suporta cota de 2% plus cheltuielile neeligibile, am fost nevoiți să contractăm un împrumut. Același lucru se va face și aici dar pentru a putea face acest lucru și a determina sumele care ne sunt aferente, trebuie să știm exact. Și, prin acest proiect de hotărâre, tocmai asta se stabilește, care sunt cele două categorii de sume eligibile și neeligibile.

O sumă de asemenea ridicată pe care am avut-o la un proiect sau la niște proiecte pe fonduri europene a fost, de exemplu în situația anvelopării termice a blocurilor unde și acolo avem o cotă, cel puțin inițială, de 40% pe care tot din credit o s-o suportăm, noi ca municipalitate.

Aș vrea să fac și eu câteva precizări vizavi de valoare și vizavi de chestiunea aceasta legată de suma neeligibilă - acest nivel de 7.700 de euro/elev, care a fost stabilit prin ghid și care, în momentul de față, nu mai are o corespondență în standarde de cost, pentru că știți foarte bine că aceste standarde de cost au fost eliminate, se referă cu precădere la acele construcții educaționale, școli și grădinițe dar nu și grădinițe cu program prelungit. Din păcate este, să zicem, o scăpare iar spațiile, așa cum a spus-o și dna Mădălina Crăciun, spațiile aferente unei grădinițe cu program prelungit sunt cu mult mai mari decât spațiile aferente unei grădinițe cu program normal pentru că acolo avem săli de luat masa, săli de dormit, cantină, spații de depozitare hrană, spălătorie, plus alte fluxuri cârd diferă-față de o grădiniță cu program normal. Din acest motiv aceste costuri sunt cu mult mai mari, mă/refer la costurile generale unde valoarea proiectului raportată la numărul de" elevi este mâi mare decât costurile aferente unei grădinițe cu program normal.

La nivelul unui cost standard/elev pentru o grădiniță ajunge la aproap^^o/ de euro/mp, la o grădiniță cu program prelungit este pănă-n 1000 de etiro/mpS-Si^

Apropo de existența unor proiecte similare, unde avem costuri similare, noi avem proiectare și cu altă firmă pentru grădinițe în cadrul municipiului Ploiești și costurile sunt, să spunem, relativ apropiate și la o firmă și la cealaltă.

Acum, rămâne de văzut ce se va întâmpla și în urma licitațiilor și totodată, ceea ce am exprimat și la ședința comisiei de buget finanțe, pentru că aceste proiecte au fost depuse cu mult înainte de momentul apariției Ordonanței 114, s-ar putea să apară o serie de elemente atunci când se va licita. Eu sper ca aceste costuri să suporte inclusiv acea creștere de salarii din domeniul construcțiilor care, la momentul depunerii proiectului nu a fost prinsă în proiect pentru că nu aveam cum să anticipăm această chestiune.

Suprafața totală desfășurată este de 1437 de mp la un proiect care este de aproximativ 1 mie și vreo 300 de euro plus TVA. Iar când vorbim de acel plafon și în general sumele de care vorbeam mai devreme, acele costuri aferente metrului pătrat sunt fără TVA.

Acestea sunt valorile. Pentru aceste proiecte, bineînțeles, noi o să așteptăm pentru că acest proiect, după emiterea acestei hotărâri și depunerea acestei hotărâri la MDRAP, la ADR Sud Muntenia, acest proiect va intra în perioada de precontractare, celelalte proiecte pe fonduri europene pentru grădinițe cu program prelungit sunt în etapă de evaluare tehnico-financiară dar pe final și de asemenea, într-o perioadă scurtă de timp, vor veni și ele la perioada de precontractare deci vor fi semnate contractele de finanțare într-un timp destul de scurt.

Dl Ștefan Dănescu

Dl primar, am înțeles. Vă mulțumesc frumos.

Dna Crăciunoiu avem un aviz?

Dra Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Din punct de vedere a ce? Că am prevedere sau nu am prevedere bugetară?

Dl Ștefan Dănescu

Nu doamnă, dacă o să avizați acest proiect sau nu. Ca să putem trece la vot. Dacă nu-1 avizați, probabil că nu vom trece la vot.

Dra Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Dar ce să avizez? Ce să spun eu de acest proiect? Din punct de vedere economic, ce pot eu să mă pronunț în momentul acesta? Că au crescut eligibilele de la 2% la 53 și că nu am prevedere. Vom face prevedere bugetară prin împrumut. Altceva ce să spun?

Dl Ștefan Dănescu

Dna Cărciunoiu, părerea dumneavoastră a fost solicitată de către dna Zaharia.

Dra Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Păi, nu-mi solicită dânsa mie un punct de vedere. Eu mi-am făcut un raport de specialitate și am spus....

Dl Ștefan Dănescu


Dna Zaharia mulțumită de răspuns?

Dra Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Cum să-mi solicite dânsa mie?

Dânsa a dat viză de legalitate? Știm lucrul acesta?

Dl Ștefan Dănescu

Tocmai a spus că nu a dat.

Dra Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Și ea dă viză de legalitate dacă dau eu raport favorabil?

Dl Ștefan Dănescu

Da.

Dra Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Fiecare suntem cu responsabilitatea lui. Eu mi-am spus, din punct de vedere economic, care sunt problemele. Ce să spun?

Dl Ștefan Dănescu

Doamnă, dumneavoastră, pe această expunere, avizați favorabil?

Dra Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Eu, prin raportul de specialitate, nu avizez favorabil. Eu, prin raportul de specialitate spun din punct de vedere economic.

Dl Ștefan Dănescu

Ok. Dna Zaharia?

Dra Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Nu înțeleg de ce viza secretarului depinde de un raport al unei direcții.

Fiecare avem raportul nostru de specialitate.

Dl Ștefan Dănescu

Binenînțeles că va ține cont de acest aspect dna Căciunoiu. Nu poate să trecă peste departamentul dumneavoastră.

Dra Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Da și mi-am spus punctul de vedere în raportul de specialitate. Dar nu depinde viza de legalitate de raportul de specialitate.

Dl Marius Mateescu

Dna Crăciunoiu cred că este un „mal entendue”. Dumneavoastră nu trebuie, de fapt, să dați o viză. Dumneavoastră trebuie să dați un acord și o „viză”, să zicem, prin care să spuneți că Primăria Ploiești are posibilitatea de a face niște credite în continuare. Sau nu putem să facem acele credite. Și atunci proiectul este mort definitiv. Dumneavoastră nu trebuie neapărat să dați o viză. Trebuie să spuneți - da, avem din punct de vedere economic, această posibilitate. Atât.

Deci, putem să facem credite, nu?

Dra Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Da, putem să facem credite.

Dl Marius Mateescu

Asta este. Acesta este răspunsul, de fapt.

Dl Ștefan Dănescu

Dna Zaharia, acest proiect nu a mai fost aprobat o dată?                ®

Acum modificăm indicatorii. Bănuiesc că, dacă ati dat atunci../©^' <\

Dra Mihaela Zaharia - Serviciul Juridic Contencios, Contracte ?    \

In Hotărârea 545, la art. 1, scrie la fel „se aprobă proiectul”. In pn-fezențpl^rofeet de hotărâre din nou se aprobă proiectul. Vă rugăm să ne lămuriți în ce coristă diferență-între proiectul inițial și proiectul actual. Direcția Tehnică aș dori să-și spună punctul vedere.

Dra Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Nu am spus în raportul de specialitate fiecare?

Dna Mădălina Crăciun - Direcția Tehnic-Investiții

Ne-am spus punctul de vedere. Ce să mai spunem. Este exact ce am spus și până acum. Nu am altceva de spus. Valoarea totală este aceeași, inițială, în primul proiect...

Dl Ștefan Dănescu

Suma eligibilă diferă nu?

Dna Mădălina Crăciun - Direcția Tehnic-Investiții

Da, exact. Procentul. Nu am ce să spun altceva.

Dl Cristian Ganea

Dna Iamandi?

Dna Mihaela Iamandi - Direcția Tehnic-Investiții

Din punct de vedere tehnic este un proiect viabil. Este cu un cost pe metru pătrat foarte bun, necesitatea de grădinițe este cunoscută de toată lumea. Noi, din punct de vedere tehnic, am avizat favorabil.

A mai fost aprobat o dată. In plus de asta, dacă nu reușim astăzi să aprobăm indicatorii se vor pierde fondurile europene pentru acest proiect.

Dra Mihaela Zaharia - Serviciul Juridic Contencios, Contracte

L-aș ruga pe dl primar să ne precizeze - atunci când ați susținut acest proiect ați spus că va fi contractat un credit. Va fi contractat alt credit sau face parte din unul din creditele aprobate deja? A fost avut în vedere în vreunul din creditele deja aprobate de consiliul local care urmează să intre în derulare?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Pentru acest proiect, în momentul în care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici, în unul din credite au fost prevăzute sumele aferente cotei de 2% și cheltuielile neeligibile. La momentul respectiv.

Apărând această nouă solicitare din partea MDRAP-ului, în care au schimbat cotele de cheltuieli eligibile și cheltuieli neeligibile, va trebui să contractăm un nou împrumut pentru suma respectivă. Noi nu aveam cum să facem lucrul acesta până când nu a existat această clarificare din partea MDRAP-ului în care ne-au spus că, deși standardele de cost au fost eliminate, rămâne totuși în vigoare acel plafon de 7.700 de euro aferent unui elev.

Urmează să contractăm un nou împrumut pentru sumele respective. Aici vorbim de 3 milioane 600 de lei, ținând cont de celelalte proiecte, suma totală va fi undeva înjur de 16 milioane de lei pentru toate cele 4 proiecte.

Dl Ștefan Dănescu

Mulțumesc mult. Dl Pană.

Dl George Pană

Mulțumesc dl președinte.

întrebarea era următoarea: în raportul de specialitate al Direcției |:£bnomicc se face vorbire de un articol din legea finanțelor în care se stipulează că^m^îo cheltuială din


A,                                                                                                                  ♦

întrebare: această nouă sumă, pe care noi o discutăm acum, trebuie prevăzută la acest moment și trebuie să existe în buget la acest moment sau ea, ulterior, poate fi prinsă în buget printr-una din surse și accesată printr-una din surse, cu ar fi creditul bancar, astfel încât să putem s-o și utilizăm?

Adică, ne trebuie acum prevederea bugetară sau nu? Nu știu cine ar putea să ne răspundă dar, de fapt, cred că aici ar putea fi cheia discuției.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Dumneavoastră aprobați bugetul și aprobați anexa dee la buget aferentă investițiilor.

Știți foarte bine că nicio investiție nu poate fi trecută în lista de investiții atât timp cât nu are un studiu de fezabilitate și indicatori tehnico-economici, printre alte lucruri pe care trebuie să le aibă și indicatori tehnico-economici aprobați.

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici, din această perspectivă, este o chestiune prealabilă aprobării unui buget sau identificării unei surse de finanțare. Inclusiv în studiile de fezabilitate se precizează care vor fi potențialele surse de finanțare pentru fiecare proiect în parte.

Am văzut că și dna administrator public vrea să intervină.

Dna Teodora Marin - Administrator Public

Același lucru voiam să spun: această grădiniță este în creditul de 34 de milioane, introducerea investițiilor în buget se face după aprobarea indicatorilor tehnico-economici. Este o condiție, după ce reaprobăm, va fi introdus și bugetul, iar partea cu bugetul, având 34 de milioane aprobat creditul pentru fonduri europene, acolo poate fi făcută o rectificare în funcție de următoarele aprobări pe care o să le avem.

Acest obiectiv de investiții cu 2% și TVA -ul este prins într-o listă de investiții aprobată de consiliul local, aceea pentru accesarea fondului de 34 de milioaane, iar după aprobarea acesteia o să facem o rectificare acolo a sumelor.

Dl Ștefan Dănescu

Mulțumesc! Doamna Zaharia!

Dra Mihaela Zaharia - Serviciul Juridic Contencios, Contracte

Vă mulțumesc pentru precizări!

Având în vedere tot ce s-a spus în ultimul moment, fiind vorba doar de aprobarea indicatorilor, hotărârea va fi contrasemnată pentru legalitate.

Dl Ștefan Dănescu

Domnul Ganea.

Dl Cristian Ganea

Mulțumesc, domnul președinte!

Mulțumesc, doamna Secretar că s-a înțeles. Aș dori ca, pe li trecut și grupul P.S.D. - A.L.D.E.

Vă mulțumesc!

9

Dl Gheorghe Popa

ista Inițiatorilor, să fie

"\

Și P.N.L.

DI Bogdan Hodorog

Și grupul P.M.P.

Dl Ștefan Dănescu

Având în vedere cele menționate, supunem la vot:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre. Cu 19 voturi pentru, proiect adoptat.

Vă mulțumesc pentru participare! Declar ședința închisă.

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.Verificat: Șef serviciu Adriana Cîrstea întocmit, Consilier Elena Bucur^^