Proces verbal din 23.03.2019

Proces verbal din 23 martie 2019


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

5

PROCE S - VERBAL


al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiu din data de 23 martie 2019Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului, dl. Adrian-Florin Dobre, nr. 1670/20.03.2019.

La ședință au participat un număr de 26 de consilieri din 27 în funcție, absent fiind domnul consilier Paul Palaș-Alexandru,

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian-Florin Dobre      - Primar

Domnul Laurențiu Dițu            - Secretar

***

Ședința a fost condusă de domnul consilier George Sorin Niculae Botez.

Dl George Botez

Bună ziua!

începem ședința. Suntem prezenți un număr de 26 de consilieri dintr-un cvorum total de 27. Există majoritatea cerută pentru ședință.

începem ședința cu Imnul de stat al României.

*

Supun la vot ordinea de zi. Un singur punct pe ordinea de zi:

Cine este pentru?                   26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată.

***

Proiect de hotărâre privind trecerea instalației de producere a agentului termic și a apei calde împreună cu terenurile aferente din domeniul public al Județului Prahova (CET Brazi) în domeniul public al Municipiului Ploiești.

Dacă sunt discuții?

3

Dl secretar Laurențiu Dițu

Dacă-mi permiteți?

Dl George Botez

Vă rog dl secretar.

Dlșecretar Laurentiu Ditu

Vreau să vă fac cunoscut că avizul meu de legalitate este nefu\ or L Dl George Botez


Vă rog să motivați.

Dl secretar Laurentiu Dițu

O să dau citire avizului.

Dl George Botez

Vă rog.

Dl secretar Laurentiu Dițu

Raport de avizare la proiectul de hotărâre pricind trecerea instalației de producere a agentului termic și a apei calde împreună cu terenurile aferente din domeniul public al Județului Prahova (CET Brazi) în domeniul public al Municipiului Ploiești.

Urmare a exercitării atribuțiilor prevăzute la art. 117 alin. (1) lit. a) și art. 48 alin.(l) din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, raportat la proiectul de hotărâre privind trecerea instalației de producere a agentului termic și a apei calde împreună cu terenurile aferente din domeniul public al Județului Prahova (CET Brazi) în domeniul public al Municipiului Ploiești, am constatat următoarele:

  • -  La primul paragraf al art. 1 din proiectul de hotărâre se „aprobă de principiu trecerea instalației de producere a agentului termic și a apei calde cu terenurile aferente din domeniul public al Județului Prahova (CET Brazi) în domeniul public al Municipiului Ploiești.”

  • -  Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, „trecerea unui bun din domeniul public al județului în domeniul public al unei autorități a administrației publice locale de pe raza teritorială a județului respectiv se face la cererea consiliului local, prin hotărâre a consiliului județean, declarându-se din bun de interes public județean în bun de interes public local”.

  • -  Așadar, competența legală de trecere a „instalației de producere a agentului termic și a apei calde împreună cu terenurile aferente din domeniul public al județului Prahova, în domeniul public al municipiului Ploiești aparține Consiliului Județean Prahova, nu Consiliului Local al Municipiului Ploiești. Exercitarea acestei competențe legale, de către Consiliul Județean Prahova, se face la cererea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, materializată printr-o hotărâre de consiliu. Prin proiectul de hotărâre nu se face o astfel de cerere.

  • -  In legătură cu preluarea efectivă a bunurilor, apreciem că demersurile în acest sens se pot face ulterior adoptării hotărârii de consiliu județean.

Pentru aceste considerente avizez nefavorabil proiectul de hotărâre, iar în situația în care, în urma dezbaterilor din cadrul ședinței de consiliu local, hotărârea va fi adoptată, se va da eficiență dispozițiilor art. 48 alin. (1) din Legea 215/2001, republicată, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că nu va fi contrasemnată.

Mulțumesc.

9

Dl George Botez Mulțumesc.

Dl Sîrbu.

Dl Gheorghe Sîrbu


Mulțumesc dl președinte. '

Stimați colegi, vreau să încep prin a spune că trecerea acestui sau care nu au aviz de legalitate.

Vreau să întreb Direcția Juridică dacă, din partea Direcției Juridice are aviz de legalitate sau nu?

Mai mult decât atât, cele două condiții - putem prelua această instalație și terenurile aferente dar tară să aibă sarcini pe ele.

Problema este: terenul respectiv are sarcini sau nu are sarcini? Din câte am înțeles din raport, ar avea ceva sarcini. Vom vedea.

Nu înțeleg de ce au fost puse în dezbatere în consiliul local dacă ele nu au avut viză de legalitate. Tot noi am hotărât asta.

Mulțumesc.

9

Dl George Botez

Mulțumesc.

5

Dl secretar Laurențiii Dițu

Dacă-mi permiteți.

Dl George Botez

Vă rog.

Dl secretar Laurentiu Ditu t----;---------------------------- *         * /

îmi cer scuze dar simt nevoia și sunt obligat de fapt să mă repet. V-am mai spus-o și cu prilejul altor ședințe de consiliu local - lipsa avizului favorabil sau emiterea unui aviz nefavorabil de legalitate din partea secretarului nu împiedică consiliul local să ia în dezbatere proiectul de hotărâre respectiv.

Cu alte cuvinte, chiar dacă avizul meu este nefavorabil este aviz de legalitate nu de oportunitate. Dumneavoastră trebuie să luați în dezbatere proiectul de hotărâre și, dacă sunteți de acord sau în urma dezbaterilor rezultă sau aveți dumneavoastră convingerea că eu nu am avut dreptate, dumneavoastră votați pentru dacă aveți convingerea aceasta.

Dl Gheorghe Sîrbu

Nu suntem toți juriști. O parte din noi au alte specialități.

Dl secretar Laurențiu Dițu

Este problema dumneavoastră.

Dl Gheorghe Sîrbu

Dacă dumneavoastră nu dați viză de legalitate și noi nu o vedem, când ne-au chemat la DNA (și, în cele 3 mandate, am fost de vreo 3-4 ori acolo) primul lucru m-a întrebat dacă am votat și am văzut că are viză de legalitate. Și eu am spus că am votat oportunitatea acestui proiect și nu legalitatea. De aceea, fiecare consiliu local are un secretar, în speță pe dumneavoastră, care puneți viză de legalitate. Și eu atunci mă asigur că ridic mâna, că nu greșesc când votez.

Dl secretar Laurențiu Dițu

Aveți dreptate dar aceasta este opțiunea dumneavoastră. Poate alți consilieri au alte opțiuni, nu sunt de acord cu viza mea. Legea nu prevede acest lucru, ca dumneavoastră

să nu luați în dezbatere un proiect de hotărâre atunci când legalitate. Votul este cu totul altcevă.


Dl George Botez

Mulțumesc.

5

Dl Hodorog, vă rog.

Dl Bogdan Hodorog

Mulțumesc dl președinte.

Am o simplă întrebare pentru dl primar: și în spațiul public și mai ales ieri pe la blocuri a trimis o scrisoare prin care dânsul spune că PMP-ul a votat și susține creșterea gigacaloriei la 404 lei.

Dl primar noi putem dovedi, prin procesul verbal al ședinței din 31 ianuarie 2019, PMP-ul a votat împotriva creșterii prețului la gigacalorie.

Vă rog să dezmințiri acest lucru public. Acum.

Mulțumesc.

9

Dl George Botez

Aveți ceva de spus dl primar? Nu?

Dl Gheorghe Sîrbu

Nu face obiectul acestei ședințe.

Dl George Botez

Dl Sîrbu, nu v-am întrerupt, nu cred că vreți să facem copreședinție.

Dl Pană.

Dl George Pană

Mulțumesc dl președinte.

Sigur, bănuiesc că dl Sîrbu nu știe ce trebuie să voteze și nu ar fi prima oară. Acum, dl Sîrbu însuși șeful dumneavoastră, dl primar am văzut că a fost ieri la Brazi, s-a fotografiat, s-a filmat cu anumite construcții de natură industrială în spate. Acum, nu știu, ori dorește să candideze la comuna Brazi și a început campania electorală, nu înțeleg de ce o continua și în Ploiești.

Pentru că, într-adevăr dl Hodorog, în orașul Ploiești, au circulat ieri foarte multe sau nu știu câte scrisori în care se spun foarte multe neadevăruri. Nu aș vrea să intru în profunzimea celor scrise acolo, sigur poate ar fi interesantă și ultima frază scrisă pe spatele scrisorii unde se vorbește ceva de niște fonduri care au fost necesare pentru editarea, tipărirea, poate și distribuirea acestei scrisori.

Un singur lucru vreau să spun: domnule primar ați învederat acolo niște soluții, soluții pe care sunt convins că le cunoșteați de mult. Faptul că, până acum, nu le-ați pus în practică este o chestiune care la un moment dat ar trebui să ne-o explicați. De ce n-ați facut-o. Faptul că acum le-ați făcut public, în sensul că le cunoașteți, să spunem, naște premisa de a le pune în practică.

Domnule primar suntem alături de dumneavoastră, oricare dintre soluțiile învederate sau, dacă mai aveți vreuna în minte, vă rugăm s-o puneți în practică, grupul ALDE, în măsura în care considerați că este necesar să demarați o procedură de achiziție a acestui serviciu, vă solicită s-o faceți. Ați convocat săptămâna viitoare două ședințe de consiliu, una extraordinară luni și una ordinară, dacă nu mă înșel, miercuri sau joi, îmi cer scuze. Ca atare, aveți oportunitatea și posibilitatea să inițiați orice demers la care consiliul local ar putea să vă dea concursul, fapt pentru care vă rog s-o faceți pentru că, în continuare am eu senzația că dumneavoastră încercați să vă victimizați și să spuneți

faptul că, de fapt, vreți dar noi, cei de la ALDE, PSD și iată, mai notL$i£PMP se opun intențiilor dumneavoastră, intenții pe care, până acum, nu le-ați lacii^cunoscute îfijnbd relevat astfel încât să știm ce aveți de gând cu acest serviciu. fa           \e 1

In consecință, față de cele spuse, încă o dată vă spun, vă oferim sprijinul'^ yă rgg, să veniți să ni-1 cereți.

Vă mulțumesc!                                          t

Dl George Botez

Dl Ganea.

Dl Cristian Ganea

Mulțumesc dl președinte.

Voi fi foarte scurt - acest consiliu local se pare că este condus prin fițuici, prin manifeste. Nu știu ce metode sunt acestea ale domnului primar care trimite scrisori cu antetul primăriei dar în nume propriu, cu bani nu știu de unde, nu contează, nu este treaba mea că nu sunt abilitat eu să controlez dar nu cred că primăria are un antet pe care fiecare primar să facă ce vrea cu el. Cred că bunul simț a fost depășit în această măsură. Dacă doriți că trimiteți scrisori, trimiteți cu poza dumneavoastră, cu adresa dumneavoastră, cu poze cu colegii dumneavoastră, nu cu antetul primăriei pentru că, până la urmă, suntem colegi. Vreți, nu vreți, știți rudele nu prea ți le alegi. Așa și dumneavoastră. Asta e. Respectăm funcția de primar. Dar, ca să ne jicniți pe toți, că e PMP, că e ALDE, că e PSD, nu contează, toți suntem colegi, toți suntem oameni. Nu puteți să ne jicniți că suntem de la grădina zoologică, și nu are sens să mai spun. Chiar nu vreau să mă enervez și să fac o mare discuție din acest lucru dar trebuie să vă reveniți un pic. Cred că aveți telefon în birou, cred că puteți să puneți secretara să sune pe secretara mea sau a domnului Pană. Nu trimiteti si nu dati ordine - luni vreau ședință, miercuri vreau ședință. Că nu vă

9    9                    9                                                             9             9   7                                              9             9

mai recunoaștem funcția în cazul acesta. Nu poți când vrei tu că nu ești împărat în Ploiești. Noi suntem colegi chiar dacă dumneavoastră sunteți primar și noi viceprimari.

Vă rog frumos încercați să conduceți primăria prin dialog. Nu prin a ne arăta mușchii. Vă rog mult de tot. Mulțumesc!

Dl George Botez

Mulțumesc și eu. Dl primar, vă rog. Aveți ceva de spus? Vă rog.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Legat de proiectul de hotărâre pe care-1 avem astăzi, am declarat-o, sunt total de acord să preluăm CET-ul de la Brazi. Este un lucru care va permite o reașezare a întregului sistem de termie aferent municipiului Ploiești dar am două condiții așa cum am mai spus.

Prima condiție este cea legată de legalitatea acestei preluări, de situația terenurilor, să nu existe sarcini pe terenurile respective, așa cum de altfel am auzit că există sechestru pe teren sau alte chestiuni de genul acesta.

Cea de-a doua condiție este legată de finanțările necesare, finanțări pe care ar fi trebuit să le facă Consiliul Județean în valoare de aproximativ 6 milioane de euro conform contractului pe perioada celor 15 ani. Consiliul Județean, în momentul în care va preda acest CET către municipiul Ploiești, va trebui să transfere către municipiul Ploiești sumele necesare, sume pe care avea obligația să le cheltuiască în investiții în această capacitate de producție.

Referitor la opțiuni și la toate celelalte lucruri, așa cum probabil știți și sunteți și invitați, va exista o dezbatere cu publicul miercuri, săptămâna viitoare, la ora 18, la

Teatrul Toma Caragiu și vom dezbate acolo și opțiunile și să vedreferitor la tariful de 404 lei dacă este sau nu o variantă acceptabi

Mulțumesc.

DI George Botez

Domnule primar, am văzut că nu ați spus nimic despre scrî^^eâL^^L..^.„*.nuiesc că nu aveți nimic de spus. Eu o consider doar un accident nefericit.             mandat

al dumneavoastră, ajutat de noi reușim să rezolvăm problemele importante, este o chestiune care va ajuta să câștige Ploieștiul, nu noi, nu dumneavoastră.

Ceea ce presupune că, așa cum v-am spus-o data trecută, este momentul ca toată lumea să bage sabia în teacă să colaborăm. Este un mesaj pe care vi l-am spus cu subiect și predicat la ultima noastră întâlnire oficială din această sală. Fie nu m-am exprimat eu suficient de clar fie dumneavoastră, preocupat de alte probleme, nu ați dat atenție mesajului meu dar îl reiau. îl reiau și vă spun în felul următor: la acest moment, față de gravitatea acestui subiect, față de importanța lui pentru municipiul Ploiești, nu mai există în această sală de consiliu partide politice. Există un primar care, așa cum ați afirmat data trecută, este câștigătorul premiului cel mare la alegerile anterioare, și noi, pe care, în mod nefericit, ne-ați catalogat ca fiind necâștigători.

Aici problema nu se pune de o dispută între consiliu și primar. Nu se pune problema de o dispută între partea stângă și partea dreaptă a acestui consiliu. Se pune problema rezolvării acestei probleme.

Vă aduceți aminte, cred, că am fost membru într-o comisie care, preț de 4 luni, în întâlniri săptămânale, a avut preocuparea să rezolve această problemă, am făcut pași importanți în discuția privind contractul dar am spus, atunci când am descoperit niște neconcordanțe legate de niște valori, că dumneavoastră, în considerarea calității de coordonator al serviciilor publice, aveți dreptul dar și, în primul rând, obligația de a face lumină în această situație și de a propune consiliului măsurile concrete de rezolvare a problemei.

Domnule primar, era decembrie 2017 atunci când se întâmpla acest lucru, atunci când comisia, din care eu am făcut parte, împreună cu alți distinși colegi din acest consiliu, v-a cerut, în acord cu tot consiliul, să găsiți soluții.

Din păcate, azi, cu o lună înainte de finalul contractului pe care-1 avem cu operatorul, noi nu am putut să identificăm din partea dumneavoastră o soluție concretă.

îmi pare rău că trebuie s-o spun, nu vreau să intru în discuții în contradictoriu cu dumneavoastră dar nu există la această oră o soluție concretă pe care ați propus-o.

Pe mine unul și în acord cu colegii mă preocupă foarte mult această problemă pentru că nu pot avea conștiința de a lăsa fără apă caldă și căldură familiile din Ploiești, cele care, pe de altă parte, sunt cele care plătesc taxele și impozitele alături de cei de la case. Este o chestiune care trebuie să genereze moralitate în primul rând, responsabilitate. Aici nu mă interesează dacă cineva vreodată mă va mai vota pe mine în consiliul local, după cum ultima mea problemă este dacă vă va vota pe dumneavoastră primar sau nu. Aici este o chestiune de responsabilitate. Și părerea mea este că, cu responsabilitatea te naști sau nu.

5

Sunt convins că dumneavoastră nu aveți în intenție să câștigați un capital electoral aruncând vina pe spatele consiliului. în același timp, vă rog să luați ca un cuvânt de onoare ceea ce vă spun acum: nici eu și nici noi nu vrem să câștigăm un capital politic ca urmare

a insucceselor dumneavoastră. Și slavă Domnului, că am avea de undesă’fuăm'materialul necesar.                                              '                                          ....    «

Ați ridicat două probleme vizavi de această hotărâre - legalitatea ț^Ssferuljai.

Da, pentru că am fost preocupat de legalitate, am luat b^d^hbthulțimîrile colegilor juriști din această instituție și astăzi voi propune niște               i.jicestei

hotărâri, care să vină în acord cu cerințele formulate anterior.

Și 2 - legat de exactitatea transferului, este o chestiune care nu ține cle manifestarea voinței de a prelua ci de operațiunea efectivă de transfer.

Noi astăzi venim și vă punem la dispoziție o modalitate prin care dumneavoastră, în interesul Ploieștiului, să aveți în mână întreg sistemul de producere, transport și distribuire a energiei termice și să faceți tot ceea ce puteți ca să nu existe sincope în această livrare către populație.

Ați făcut o afirmație. Ați făcut-o în scrisoare, ați făcut-o în nenumărate conferințe de presă, ați făcut-o în..., cred că și în somn ați făcut-o: că hidra mâncătoare de nu știu ce, că PSD, ALDE și, așa cum ați spus într-o emisiune televizată, și colegii noștri de la PMP, că noi am susține o majorare a gigacaloriei la 404 lei.

Domnule primar, în primul rând, niciodată dumneavoastră nu ați discutat cu noi A

această ofertă. In al doilea rând, niciodată noi nu am spus că susținem o nouă majorare. Atunci când am făcut acea majorare, cu câteva luni în urmă, și am condiționat-o de mărirea subvenției, am avut în vedere ca cetățenii municipiului Ploiești să nu plătească nimic în plus și am luat o hotărâre în acest sens. Astăzi, acea majorare nu este intrată în funcțiune. Nu se aplică.

Și atunci, îmi pun normal întrebarea (răspunsul nu-1 aștept de la dumneavoastră): de ce inventați toate aceste lucruri? De ce vorbiți de obligații contractuale ale Consiliului Județean care sunt, pur și simplu, de neconceput la acest moment?

Dumneavoastră practic, Consiliul Județean ofertându-ne gratuit să preluăm acea fabrică cu care v-ați fotografiat în spate (nu știu dacă în semn de mândrie, dacă v-ați făcut fotografii pentru viitoarea campanie electorală, nu știu), oamenii aceia vor să ne transmită cu titlu gratuit acest sistem. Chestiune care, de la bun început trebuie spus, că rezolvă acel ADI pe care dumneavoastră ni l-ați propus data trecută într-o formă absolut rudimentară și cu care noi nu am fost de acord ca formă nu ca principiu.

Aveți posibilitatea domnule primar să puneți în practică tot ceea ce credeți dumneavoastră vizavi de acest sistem în asa fel încât cetățenii să nu sufere si noi să ne

5                                            9                                                    9

putem încheia mandatul cu fruntea sus. Aveți, prin această hotărâre, puse la dispoziție toate mecanismele necesare ca să puneți în aplicare orice politică veți considera de cuviință în calitatea dumneavoastră de coordonator al serviciilor publice.

Nu discutăm aici de politică, discutăm de administrație. Dar, că tot ați deschis gura, în sprijinul și în linia aceleiași preocupări, de care v-am spus că dăm dovadă, am avut o discuție cu reprezentanții noștri din Consiliul Județean și cu dl președinte Bogdan Toader, pe care dumneavoastră l-ați acuzat de lașitate pentru că vrea să vă dea un bun. Și am certitudinea că și după această preluare, Consiliul Județean va fi alături de Primăria Ploiești prin contracte de parteneriat în așa fel încât, cu aceeași responsabilitate, în comun, să putem să rezolvăm ceea ce avem de rezolvat.

Dar, a spune că nu vreau să accept în domeniul public al municipiului o stație de producere a căldurii pentru cetățenii Ploieștiului și că joc această situație doar din perspectiva câștigării unor voturi, este o chestie, după părerea mea, de iresponsabilitate.

Am rugămintea domnule primar să luați act că vă vom spr^^mecondițipnat în 'orice manifestare de voință a dumneavoastră pe'care o vom identiiî^îiil^^țitră^U'buna funcționare a acestui sistem. Că vă cerem, în acord cu cerințele p^jeȘ^îlof, sBjyuneți măsuri concrete pe masă. Și vă pot spune că aveți din partea noas^^i^^l&pmxlTsupra a tot ceea ce veți propune pentru bunul mers al acestei activități.

Și sper să fie ultima dată când veți mai susține că noi suntem profrâfSni răului și că noi vrem majorarea prețului la gigacalorie. Nu, nu vrem și mai mult decât atât, vă spunem că singurul lucru la care ne vom opune va fi această majorare.

Vă mulțumesc!

9

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Referitor la investițiile care sunt necesare pentru buna funcționare a centralei, preluarea unui bun care are inclusiv o serie de agremente de mediu care nu există în momentul de față pentru anumite capacități de producție din cadrul centralei pot pune în dificultate funcționarea ulterioară a sistemului. De aceea am solicitat aceste sume, să primim această centrală termică cu aceste agremente, agremente care înseamnă investiții pe care Consiliul Județean era obligat să le facă până în momentul de față. Nu vreau să preluăm acest bun și să pun în continuare pe umerii ploieștenilor o cheltuială în plus pe care noi trebuie s-o facem în condițiile în care era obligație contractuală. La acest lucru m-am referit. Știu că acest CET se primește cu titlu gratuit, știm cu toții...

Ați spus că ați fost în comisie și ați văzut o serie de nereguli, de lucruri neclare, de anumite situații care există în continuare acolo. Noi, când preluăm această centrală, ea trebuie să fie degrevată de sarcini, nu trebuie să existe probleme, trebuie să aibă toate agrementele pentru a putea funcționa. La asta mă refeream.

Dl George Botez

Da, mulțumesc.

Dl Pană, vă rog, după care aș vrea să fac niște amendamente.

Dl George Pană

Da, sunt convins că sunt bune venite amendamentele. Mulțumesc dl președinte.

Domnule primar, haideți să trecem la fapte, că de vorbe ne-am săturat. Astăzi, prin proiectul de hotărâre, pe care-1 avem în dezbatere, nu facem altceva decât să venim în sprijinul dumneavoastră cu o nouă soluție sau cu completarea unora dintre soluții. Ați învederat mai multe soluții, este adevărat, prin scrisori, prin scrisorele, prin emisiuni, prin conferințe de presă dar niciodată nu ați venit în fața consiliului cu propunerea concretă.

înțeleg că vreți să faceți o dezbatere publică, foarte bine. Este bună și aia. Dezbaterea o veți face înțeleg pe data de 28. Nu știu ce ați așteptat până acum. Săptămâna viitoare avem două ședințe de consiliu local, o extraordinară si o ordinară, veniti cu o

9            5                                                 7                                             5                               7             9

propunere concretă în fața consiliului local care, așa cum am spus și eu, a spus și dl Botez, nu se va opune unei propuneri pertinente astfel încât, domnule primar, nu vă asumați responsabilitatea și nu ne târâți pe toți în situația în care, de la 1 mai, Ploieștiul să nu mai aibă apă caldă și căldură. Și, când spun Ploiești, spun cetățenii, locuitorii, locatarii apartamentelor, spun școli, spun grădinițe, spun spitale.

Mulțumesc.

5

Dl primar Adrian-Florin Dobre

O secundă.

Dl George Botez

Vă rog.

Dl primar Adrian-Florin Dobre                      zf“

Vreau să știu dacă în sală este doamna director economic? /* / 06 = Vreau să întreb: prin acest raport de specialitate favorabiljdSimj^^^


că ați luat în considerare faptul că avem și toate sumele ncccsline de; iman susținere a sistemului, da?

si de

9


Vreau să se explice în fața consiliului raportul de specialîiatfeXaty^fecției de Patrimoniu care apropo, nu este, cel puțin în documentul pe care l-am primit, vizat de...

Dl George Botez

Este.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Bun, ok.

Să se explice acest așa zis raport de specialitate. L-am văzut pe dl Tăbârcă, nu știu dacă este..., este și dna director. Vă rog, până când faceți amendamentele.

Dl George Botez

Amendamente.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Să ne explice și pe urmă amendamentele.

Dl George Botez

Stați puțin să facem amendamentele și după aceea explică.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Cred că ar trebui să explice înainte ca să știm exact dacă toate amendamentele sunt...

DI Cristian Ganea

Dl președinte eu fac cum spuneți dumneavoastră.

Dl George Botez

Amendament dl Ganea.

Dl Cristian Ganea

La art. 1 „aprobă de principiu”. Cred că „de principiu” nu este corect, ar trebui „transferul”.

Dl George Botez

Corect, scos „de principiu”.

Dl Cristian Ganea

„Aprobă transferul instalației de producere a agentului termic”.

Dl George Botez

Ascultați până la capăt, după care votați sau nu. O să le treceți pe toate cu roșu, tăiați „trecerea”, duceți-vă la titlu, tăiați „trecerea”, puneți „transferul” și completați cu... Asa.

9

/v

Acesta este amendamentul domnului Ganea. încep ale mele. Le vom supune la vot după.

In considerente, deasupra lui „Hotărăște” după „ca urmare a adresei... 26.02.2019”, alineat, introducem ceva cu roșu: „Văzând raportul de specialitate nr. 15 din 21.03.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte”.

Următorul alineat este așa: „Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998, pct. 4, anexa III” și în continuare „și ale art. 9 alin. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică”.


La „hotărăște”: „transferul activului instalație de producere”. y

' Următorul alineat: „Trecerea obiectivului prevăzut la alineațu|./f lînj^ public al Municipiului Ploiești se va face liber de orice sarcini” virgulă „cu sarcinilor impuse de funcționarea instalației de producere, transportași distr agentului termic și a apei calde pentru municipiul Ploiești”.                        -

Alineat: „Prezenta hotărâre are valoare de solicitare adresată ConsilîmurJUdețean Prahova pentru transferul menționat la alin. 1 din prezentul articol și conține consimțământul municipiului Ploiești pentru preluarea acestui bun”.

Art. 2 „Se împuternicește Primarul Municipiului Ploiești ca în regim de maximă urgență, astfel încât să nu fie pus în pericol serviciul de furnizare a agentului termic și a apei calde începând de la 01.05.2019” virgulă acolo „după emiterea hotărârii de transfer a bunului de către Consiliul Județean Prahova,” și lăsați așa până la capăt.

Ultimul articol „...Consiliul Județean Prahova”.

Acestea sunt amendamentele.

Dl Marius Mateescu

La art. 2 dl președinte acolo unde este „trecerea obiectivului”, „transferul obiectivului”.

Dl Iulian Bolocan

Nu am văzut „cu titlu gratuit”.

Dl George Botez

Este. Vreți să trecem dl consilier? Unde? Spuneți? „Aprobă transferul activului.....” după municipiul Ploiești virgulă „cu titlu gratuit”.

Excepțional. Mulțumesc mult.

Dl George Botez

Supun la vot amendamentul domnului Ganea.

Dl Gheorghe Sîrbu

Dl președinte, numai puțin...

Dl George Botez

Vă rog.

Dl Gheorghe Sîrbu

Nu am primit răspunsul de la Direcția Juridică dacă, în urma acestor amendamente...

Dl George Botez

Stați să vedem dacă trec că, dacă nu trec... nu știu dacă trec.

Dl Gheorghe Sîrbu

Am pus înainte întrebarea.

Dl George Botez

Ok, vă rog.

Dl Gheorghe Sîrbu

V-am pus întrebarea dna director dacă are aviz favorabil sau nefavorabil.

Dra Mihaela Zaharia - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

Prin raportul de specialitate întocmit de Direcția Juridică a fost avizat nefavorabil prezentul proiect de hotărâre având la bază prevederile art. 9, alin. 3 din Legea nr.213/1998. Forma inițială.

Dl George Botez

Dl v-a întrebat dacă s-ar admite aceste amendamente.

Dra Mihaela Zaharia - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte^ © A Nu, eu am...


Dl secretar Laurentiu Ditu

* *

întrebarea a fost pusă înainte.

Dl George Botez

Păi, a spus că nu poate să spună vizavi de modificări.

Dl Gheorghe Sîrbu

Am înțeles că, la început, a avut viză negativă.

Dl George Botez

Negativă, da.

Dl Gheorghe Sîrbu

Bun, acum...

Dl George Botez

Vă rog dl primar.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Dl președinte, înțeleg că, prin modificările pe care dumneavoastră doriți să le faceți, susțineți ideea preluării doar a instalațiilor nu și a terenurilor aferente.

Dl George Botez

Nu.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Mai spuneți o dată.

Dl George Botez

Păi ziceți unde?

9

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Acolo unde spuneți că se preiau bunurile, instalațiile și terenurile aferente.

Dl Marcian Cosma

Terenurile nu sunt ale Consiliului Județean.

9

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Poftim?

Dl Marcian Cosma

Terenurile nu sunt ale consiliului.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Mai spuneți o dată.

Dl George Botez

Sunt ale Consiliului Județean.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Ce a spus dl, că nu am înțeles.

Dl George Botez

Stați numai un pic, o să ne predea ceea ce au ei, da? N-o să ne predea altceva decât au ei, da?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Dl Cosma Marcian am auzit sau nu am auzit bine, că terenurile nu sunt ale Consiliului Județean?

5

Ați fost directorul Parcului Industrial.

Dl Cosma Marcian

Inclusiv parcul este al consiliului.

Dl primar Adrian-Florin Dobre


Eu Vorbesc de proprietarul terenurilor.

■ț.


Dl George Botez

Stați numai un pic. Noi facem dezbateri? Eu v-am spus ce vret

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Dl președinte ați spus și terenurile aferente și rețelele de transport..^) Dl George Botez

Da, mulțumesc.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Propuneți amendament și pentru sumele necesare obținerii agrementărilor pe mediu. încă o dată vă spun - nu putem să lăsăm această sarcină în continuare pe umerii ploieștenilor.

Dl George Botez

Bine, mulțumesc. Vă rog.

Dl Tulian Bolocan

Explicați „cu excepția sarcinilor”.

Dl George Botez

în situația în care există vreo sarcină impusă de funcționare, nu știu dar, în situația în care există o astfel de sarcină care este menită să ducă la funcționarea sistemului, ea se preia. Poate să fie, spre exemplu - servitute legală pe rețele de gaze. M-ați înțeles?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Dl președinte...

Dl George Botez

O secundă ca să explic colegului.

Sau poate să fie o servitute legală pe rețele electrice. M-ați înțeles?

Pentru că aceste servituți sunt date în baza legii și atunci eu sunt obligat să le preiau pentru că sunt servituți legale.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Dl președinte, dumneavoastră sunteți avocat, sunteți practician în insolvență, mă bucură lucrurile acestea.

Vreau să vă spun - existența unor sarcini pe terenurile sau pe instalațiile respective reduc posibilitatea accesării, spre exemplu, de fonduri europene. Noi nu putem accesa fonduri europene, să implementăm și să facem anumite modernizări, renovări, schimbări din instalațiile respective sau din rețeaua de transport pentru că prin niciun proiect, prin niciun ghid, nicio instituție la nivel central sau care administrează, gestionează fonduri europene nu va accepta un proiect de finanțare europeană unde există o sarcină pe terenul respectiv, indiferent de sarcină.

De aceea dl director știți foarte bine că terenul respectiv este în proprietatea Brazi-ului pentru că, de fapt asta ați spus, după care v-au apostrofat colegii.

Orice sarcină nu ne permite anumite finanțări. De aceea vă rog foarte mult să fiți atenți când faceți această propunere de transfer.

Dl George Botez

Mulțumesc.

începem amendamentele.

Amendamentele domnului Ganea:

Cine este pentru?


18 voturi


Cine este împotrivă?


Dacă se abține cineva?         8 abțineri

9                                                                                      9

Aș vrea să dați citire persoanelor care s-au abținut.

Dl Gheorghe Popa

As vrea să...

5

Ne-am abținut.

Dl George Botez

Bun, stați să facem..., imediat terminăm amendamentele și spuneți ce aveți de spus. înainte de votul final.

Nu vreți să terminăm amendamentele?

Dl George Pană

Ne-a scăpat o chestie: „a activului instalație”, fac eu un amendament.

Dl George Botez

Da.

Amendamentul domnului Bolocan „cu titlu gratuit”: Cine este pentru?                26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru.

*

Amendamentele formulate de mine:

Cine este pentru?              18 voturi

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Dl președinte, în formula actuală nu se pot accesa fonduri europene.

Dl George Botez

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?         8 abțineri

9                                                                  9

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Și avem și sechestru pe terenurile acelea.

Dl George Botez

Vă rog să scrieți cine...

Dl Dinu vă rog eu mult de tot.

Cum votați împotrivă sau abținere?

Abținere tot grupul PNL mai puțin cei doi colegi (dl Puiu Neagu și dl Tudor Aurelian).

Dl Gheorghe Popa

Dl președinte referitor la...

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Două secunde.

Dna director Bucur, este sau nu este sechestru pe terenul respectiv?

Dl George Botez

Dl Pană vă rog, mai aveți un amendament de făcut?

Dl George Pană


Dl președinte, la art. 2...

Dl George Botez

Vă rog,..

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Vreau să vă citesc din...

Dl George Pană

Dl președinte...

Dl George Botez

Vă rog cu amendamentul dl Pană.

Dl George Pană

Dl președinte mi-a dat cuvântul, vă rog frumos.

Art. 2, penultimul rând „.. .respectiv a activului instalație de producere...”.

Dl George Botez

Supun la vot amendamentul:

Cine este pentru?              18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?         8 abțineri

9                                                                          »

18 voturi pentru, 8 abțineri, colegii de la PNL mai puțin dl Tudor și dl Puiu.

*

Dl George Botez

Acum suntem înainte...

O secundă, am înțeles, numai un pic, îi dau cuvântul.

Suntem înainte de votul final dacă nu mai sunt alte...

Mai aveți un amendament? Vă rog.

Dl Iulian Bolocan

Să specifice undeva, noi transferăm activul în stare perfectă de funcționare.

Dl George Botez

Stați numai un pic. Dacă vă uitați la alin. 3, dl consilier, aceasta este o solicitare adresată Consiliului Județean Prahova. Eu nu știu nici când o să dea ei, nici în ce formă. Chestiunea cu funcționarea este legată de preluare.

Dl Iulian Bolocan

Dacă pitește o pompă?

Dl George Botez

Sau fură casetofonul de la mașină?

9

Mulțumesc.

J

Acum, vă rog dl Popa, urmează dl Dănescu și închid.

Haideți dl Popa.

Dl Gheorghe Popa

Dl președinte aș dori să pun următoarea întrebare - în lumina acestor amendamente care s-au făcut de către dumneavoastră și probabil că sunt corecte din punctul dumneavoastră de vedere, aș dori să-1 întreb pe dl secretar pentru că suntem înaintea votului acestui proiect de hotărâre și să-i solicit opinia dânsului cu privire la legalitatea acestui proiect de hotărâre în lumina amendamentelor pe care dumneavoastră le-ați făcut.

Pentru că nu aș vrea să fim puși colegii din consiliul local în postura de a vota ceva și după aceea să nu'existe viză de legalitate și să mai apară și alte probleme,

De aceea aș vrea să-l întreb pe dl secretar, cu experiența pcz Gare ;p^are^ă. amendamentele care au fost făcute, dacă și-a schimbat opinia cu privirefa,for^^eă^tlA a proiectului de hotărâre.                                                 ■ 0*|            g I

Dlgheorghe Sîrbu                                A

înainte de a răspunde dl secretar, acolo scrie „transferul activului in^riațfe^sFa terenurilor aferente”. înțeleg că ar trebui scos de acolo „terenurile” sau daceuM^^^

Dl George Botez

Nu. Nu ai cum să le scoți.

5

Dl Gheorghe Sîrbu

Păi atunci, dacă nu sunt ale lor? Dl Cosma...

Dl George Botez

Lăsați-1 pe dl Cosma nu este el cel care stabilește regimul juridic al terenurilor.

Dl Gheorghe Sîrbu

Am înțeles dar...

»

Dl George Botez

Bun, nu vreți să votați, nu votați și cu asta basta.

Dl Gheorghe Sîrbu

Eu aș vrea să înțeleg ca să pot să votez.

Dl George Botez

Stați numai un pic. Dacă eu mă angajez să vă vând dumneavoastră o casă și un teren și nu sunt proprietarul terenului nu vi-1 pot vinde. Da?

Eu i-am făcut o solicitare să-mi transmită CET-ul și terenurile. Dacă are numai CET-ul îmi dă numai CET-ul. Dacă are și terenurile îmi dă și terenurile. Eu astăzi nu trec de colo, colo, eu doar le solicit.

Dl Gheorghe Sîrbu

Am înțeles dar, în cadrul proiectului scrie și terenul.

Dl George Botez

Dar eu îi solicit și terenurile. Dacă le are, mi le dă..

Dl Gheorghe Sîrbu

Am înțeles.

9

Dl George Botez

Bun.

Dl Gheorghe Popa

Aștept răspuns de la dl secretar.

Dl George Botez

Dl secretar puteți răspunde sau o să aveți nevoie de timp de studiu după ce votăm?

Dl secretar Laurențiu Ditu

Eu aș vrea să fac următoarea precizare: verificarea legalității unui act administrativ nu se face ad-hoc, ea este o operațiune, reprezintă un proces, un studiu dar nu se poate, răspunsul pe care-1 doriți dumneavoastră bănuiesc că ar fi de maniera „este dl consilier legală”. La momentul acesta eu nu pot să dau un asemenea răspuns până nu analizez legalitatea modificărilor aduse.

In schimb, având în vedere discuțiile care s-au purtat aici și faptul că, ce am constatat noi, Direcția Juridică și eu, că proiectul de hotărâre de consiliu propus nu este

suficient fundamentat. Aceasta este opinia noastră, nu este suficient motivat nn este


suficient fundamentat.'                                             ' O M


Practica constanță a instanțelor de judecată a consacrat cu Vcd6are''de. priwf^u motivarea actului administrativ. Motivarea actului administrativ și fnȘfJamentare.a?lm jju înseamnă că la actul administrativ, la proiectul de hotărâre în speț|j^rehuî^|să șhifi

document care să poarte numele „expunere de motive”. Și ai rezolviț^pifimemA' raport de specialitate.


Oare, raportul de specialitate de la Direcția Economică este incalificabil din punctul meu de vedere, al unui specialist în administrație publică locală cu experiență...

Dl George Botez

Dl secretar, cu toată stima și cu tot respectul, eu înțeleg rechizitoriul dumneavoastră. Dl v-a întrebat - e laie sau e bălaie? Ați zis că nu ați avut timp și că este un proces complex ca și viața cu meandre. Da? Dați-i omului un răspuns, nu vă criticați colegii.

Dl secretar Laurențiu Dițu

Acesta este răspunsul.

Dl George Botez

Care este?

Dl secretar Laurențiu Dițu

Dați-mi voie să-l justific.

Dl George Botez

Păi dar nu vă mai justificați lovind în alți colegi care au făcut ceva, da? Justificați-vă din punctul dumneavoastră de vedere. Lăsați practica constantă că practica constantă o știu și eu și nu este cea pe care o spuneți dumneavoastră.

Dl secretar Laurențiu Dițu

Dar care este?

Dl George Botez

Vă rog foarte mult, cu tot respectul...

Dl Gheorghe Sîrbu

Lăsati-1 să termine.

5

Dl secretar Laurențiu Dițu

Dl președinte dacă considerați că ce spun eu, sau domnilor consilieri dacă considerați că ce spun eu este pe lângă subiect...

Dl George Botez

Dimpotrivă, noi punem foarte mult respect pe ceea ce spuneți dumneavoastră...

Dl secretar Laurențiu Dițu

Atunci lăsați-mă vă rog frumos.

Dl George Botez

Dar, cu rugămintea - la subiect.

Dl secretar Laurențiu Dițu

Deja am răspuns. I-am răspuns domnului consilier.

Aș vrea să fac o recomandare - art. 53 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Ploiești, aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești prevede următorul lucru: dacă, în urma dezbaterilor din ședința de consiliu local se impun modificări de fond în conținutul proiectului, președintele de

ședință poate hotărî retrimiterea proiectului pentru reexaminare către comisia sau compartimentul de specialitate care a întocmit raportul.


De asta am și folosit sintagma de „recomandare”.

Dl George Botez

înțeleg ca, în baza art. 53 din Regulament, să nu exercit aceast

Dl Gheorghe Popa

Dl președinte considerați că, de exemplu, până luni la ședința e: timpul necesar să analizați aceste lucruri?

Dl George Botez

Păi ați zis dl președinte și vă uitați la dl.

Dl Gheorghe Popa

Dl secretar.

Dl secretar Laurențiu Ditu

Sper că ați glumit. La maniera în care se convoacă ședințele de consiliu local aici, 3 în decurs de 5 zile și până luni mai este mâine și poimâine. Adică mâine că luni e luni.

Dl George Botez

Și ce, vreți să stați acasă?

Dl Dănescu vă rog și închidem dezbaterile.

Stati numai un pic. Poate nu stiti dar noi am avut în duminica Pastelui ședință cu Clubul Petrolul sau nu, de Rusalii. Deci, noi trebuia de Rusalii să venim seara la 17. Așa că noi am trăit vremuri și mai interesante.

Dl secretar Laurențiu Diții

Nu cred că în istorie au mai fost în 5 zile 3 ședințe de consiliu local.

Dl George Botez

Dl Dănescu, vă rog.

Dl Ștefan Dănescu

Dl secretar, cu tot respectul, la începutul ședinței ne-ați comunicat că nu puteți da aviz de legalitate pentru că această...

Dl secretar Laurențiu Ditu

Nu l-am dat.

Dl Ștefan Dănescu

Ați argumentat prin faptul că, de fapt aceasta nu este o solicitare, nu reprezintă o cerere a noastră către Consiliul Județean Prahova și ați invocat un articol, atât. Acum văd că, după nenumărate discuții și amendamente, mai aveați un pic și ne vorbeați 1 oră.

Domnule primar dumneavoastră, până în acest moment nu ne-ați prezentat, nu știu cu cine ați vorbit dumneavoastră, nu știu cu cine v-ați consultat sau cui ați prezentat dacă ați prezentat cuiva dar nouă, consiliului local nu ne-ați prezentat nicio soluție. Nici măcar una. S-a mai discutat despre asta. Văd că propuneți un 404 lei, nu știu de unde l-ați scos, dacă v-a fost impus sau dacă l-ați solicitat dumneavoastră.

Pot să trag și eu niște concluzii în urma celor auzite prin Primărie, nu știu dacă sunt adevărate sau nu dar, înainte de a trage concluziile respective, aș vrea să vă știu și punctul de vedere - se vorbește cum că dumneavoastră special nu ați făcut nimic timp de 2 ani jumătate, special refuzați acest transfer sau această solicitare din partea Consiliului Județean Prahova cu titlu gratuit, tocmai pentru a forța o majorare de tarif.

Totul este legat și de această scrisoare pe care o trimiteți dumneavoastră în care ne acuzați pe noi, ați formulat un termen pentru care, sincer, v-aș solicita să vă cereți scuze

„lăcomia noastră”. Nu cred că este lăcomia noastră domnule              lăcomia

dumneavoastră.           *

Solicitați 404 lei din bugetul Primăriei pentru această majorare de-^ari^ Pf ce refuzați să preluăm acest CET cu titlu gratuit? De ce ne forțați la OAmajora[etle tarif?

Mulțumesc!                                          %'/

Dl primar Adrian-Florin Dobre                       Mi.?-

Dl Dănescu, dl consilier, am spus-o de la început - sunt de acord să preluăm CET-ul. Este singura variantă în care, având în vedere că nu se dorește realizarea unui ADI, deja este public lucrul acesta, având în vedere că nu se dorește realizarea unei societăți...

Dl Ștefan Dănescu

Domnule primar, nu mai mințiți, vă rog eu mult.

Dl George Botez

Dl Dănescu, vă rog.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Este singura variantă în care se pot aduce îmbunătățiri, se pot face de către o singură autoritate publică.

Dar am spus-o foarte clar - această predare nu trebuie să fie grevată de sarcini. Nu numai la nivel de funcționare. Această predare trebuie să permită, pe viitor, realizarea de investiții. Să permită pe viitor să putem accesa fonduri europene. Dacă noi avem o sarcină, dacă noi avem probleme cu terenul respectiv, încă o dată spun, știți foarte bine, pentru fonduri europene, avem nevoie de proprietate sau de un drept real asupra terenului respectiv.

Dl George Botez

Dl primar, îmi cer scuze...

Dl Ștefan Dănescu

Putem solicita fonduri europene?

Dl George Botez

Ce Axă este?

Dl Ștefan Dănescu

Și, dacă știați că nu puteți, de ce nu ați inițiat acest ADI de la începutul mandatului dumneavoastră? De ce a trebuit să stați 3 ani ca să solicitați fonduri europene când știați că nu se poate?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Acum se pot solicita.

Dl George Botez

Ce Axă este ca să fim si noi informați?

5                                                    5

Dl Ștefan Dănescu

Nu există axă. Nu mai mințiți dl primar...

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Dl Dănescu...

Dl George Botez

Ce Axă este?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Vă rog să studiați pe POIM, pe Axa 6 se pot finanța sisteme și rețele de termie.

Dl George Botez

Deci Axa 6 pe POIM. Până săptămâna viitoare să studiem și noi. Mulțumim.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Vă rog. Chiar vă rog și vă mulțumesc foarte mult.                      '  .

Legat de tarif, 404 lei (și este și public) este solicitarea făcută de |^tfe Veolia și\p^ care de fiecare dată am spus că nu se poate accepta un astfel de tarif

Dl George Botez

Este o chestiune cu care suntem de acord. Susțin primarul Dobre pene majorarea acestui tarif. Nu se poate ajunge la 404 dar, domnule primar, să fim foarte'clărfeși lă nu avem discuții - la acest tarif de 404 lei s-a ajuns punându-se în structura tarifului și arieratele acelea pe care le cunoașteți că sunt de 70 de milioane de lei. în condițiile în care dumneavoastră veți continua negocierile cu Veolia și veți obține un preț mai mic spunând că v-ați luptat eroic pentru ploieșteni, acest preț mai mic trebuie să conțină și acele arierate. Dacă veți conveni să obțineți un preț mai mic dar Ploieștiul să rămână în continuare dator cu 70 de milioane este o decizie fake. Dacă nu știm ce înseamnă fake, cercetăm.

Dar eu sunt convins că, începând cu data de astăzi, odată ce am solicitat transferul acestui CET, dumneavoastră veți avea la dispoziție un consiliu local care vă va vota ce veți voi dumneavoastră cu o singură excepție - majorarea prețului la gigacalorie. Asta, eu, George Botez și colegii mei nu o vom vota.

Ca atare, nu 404, nu 306, nu mai mult decât este astăzi.

Dacă am fost clar, mă bucur dacă nu, o s-o spun de fiecare dată.

Drept pentru care supun la vot proiectul:

Cine este pentru?

Dl Gheorghe Sîrbu

Dl președinte....

Dl Valentin Marcu

Dl președinte am cerut și eu cuvântul.

Dl George Botez

O secundă, îmi cer scuze, este greșeala mea, stimatul coleg Marcu a cerut cuvântul. Domnule Marcu vă rog să primiți scuzele mele.

Dl Valentin Marcu

Mulțumesc dl președinte. La începutul ședinței am înțeles că există un consens. Am văzut că a durat mai puțin de o oră și au început iar disputele politice.

Având în vedere că dl secretar se exprima că, în condițiile în care nu dă viză de legalitate, va refuza să contrasemneze această hotărâre, știm ce înseamnă din punct de vedere procedural acest fapt, aș propune, având în vedere consensul la care am convenit de la începutul ședinței, să prorogăm luarea unei decizii asupra acestui proiect până la data de luni când oricum ne întâlnim în ședință extraordinară, timp în care dl secretar să aibă posibilitatea să analizeze și să se pronunțe, să dea o viză de legalitate astfel încât să se contureze decizia de astăzi.

Dacă noi vom lua o decizie fără viza de legalitate și dl secretar va refuza să contrasemneze această hotărâre va urma o procedură destul de complicată cu Prefectura, cu...

Așa că, în virtutea consensului de care aminteam la începutul ședinței și apelând la înțelepciunea colegilor mei, solicit prorogarea acestei hotărâri până luni când oricum ne întâlnim în ședință extraordinară, până când vom avea o viză din partea domnului secretar. Mulțumesc.

Dl George Botez                                    X

Mulțumesc.              '                                  p^z         \

Eu sunt absolut convins că, prin ceea ce am propus și am adoptat, aifT^șt complinite acele lipsuri. Dl secretar are timp să gândească, eu cred că putem să luăm^e^i^fc^țl^:

Totuși, conform regulamentului, supun la vot propunerea dumrii^^^^jd6 prorogare.

Dl Gheorghe Popa

Dacă dl secretar nu va da viză de legalitate, ce se va întâmpla?

Dl George Botez

Semnez eu pentru legalitate. Eu voi vota acest proiect fiind convins că este legal. Dumneavoastră procedați conform conștiinței dumneavoastră. Pentru Ploiești îmi asum responsabilitatea alături de colegi. Nu mai avem timp să facem ping-pong. Dacă cineva era interesat, aveam de la dumneavoastră aceste amendamente în conformitate cu ceea ce a cerut secretariatul. Dar, atât timp cât dumneavoastră sunteți preocupați...

Dl Gheorghe Popa

Păi dumneavoastră ați făcut proiectul dl...

Dl George Botez

Bun si ce...

5

Dl Gheorghe Popa

Cu colegii dumneavoastră.

Dl George Botez

Uitați-vă că singurul coleg care s-a preocupat, din punctul meu de vedere...

Dl George Pană

Vă pare rău că v-am convocat? Aveați vreo treabă cumva? Credeți că nu este important să lămurim chestiunile acestea? Atât timp cât avem o pasivitate totală de mai bine de un an?

Dl Gheorghe Popa

Ascultați-mă un pic.

Dl George Pană

Vă amintiți când am venit pentru niște proiecte europene, când tot consiliul a lucrat pentru greșelile făcute de subordonații domnului primar? Și era tot sâmbătă.

Dl Gheorghe Popa

Nu vă mai enervați domnule viceprimar.

Dl George Botez

Dl Pană, dl Popa o secundă.

Dl Gheorghe Popa

S-a făcut o propunere de prorogare...

Dl George Botez

Și o supun la vot.

Dl Gheorghe Popa

Noi, colegii de la PNL suntem de acord cu preluarea acestei instalații în anumite condiții dar v-am întrebat: dacă dl secretar nu va viza de legalitate, așa cum s-a întâmplat și cu un proiect anterior, pe care dumneavoastră vi l-ați asumat și dl secretar nu l-a contrasemnat și nu are nicio valoare...

Dl George Botez

Cum adică? Produce efecte, nu vă supărați.Are valoarea dl secretar? Sau nu?

Dl secretar Laurențiu Ditu

Hotărârea de consiliu local necontrasemnată de către secretari efecte juridice, întreaga răspundere revenind semnatarului, adică președintelui’de ședință.

Dl George Botez

Pentru Ploiești, eu, George Botez, pentru rezolvarea acestei probleme, îmi asum responsabilitatea. M-am săturat cu ping-pong-urile dumneavoastră. E gata. Nu-mi pot permite luxul să las Ploieștiul fără căldură și apă caldă. Dacă dumneavoastră o puteți face, este problema dumneavoastră.

Supun la vot prorogarea solicitată de colegul nostru:

Cine este pentru?                 8 voturi

Cine este împotrivă?              18 voturi

Dacă se abține cineva?

»

Avem 8 voturi pentru. PNL minus cei doi, dl Puiu Neagu și Tudor Aurelian, 18 voturi împotrivă, nu s-a prorogat.

18 voturi


8 abțineri


Supun la vot proiectul:

Cine este pentru?                  18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?             8 abțineri

18 voturi pentru, 8 abțineri, grupul PNL, proiect adoptat. Vă mulțumesc. închid ședința.

î                                                  5               5

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.

PREȘEDiNTE DE ȘEDINȚĂ, George-S^rin-jNlculae BOTEZVerificat:

Director executiv, Ioana SERBIN1 Sef serviciu Adriana Cîrstea P J 5

întocmit, Consilier Elena Bucur