Proces verbal din 22.07.2019

Proces verbal din 22 iulie 2019


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


PROCES - VERBAL al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 22 iulie 2019

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului municipiului Ploiești, Adrian-Florin Dobre nr. 2349/18.07.2019.

*

La ședință au participat un număr de 18 consilieri din 25 în funcție, lipsind consilierii Andrei Gheorghe, Băzăvan Larisa, Dănescu Ștefan, Hodorog Bogdan, Minea Constantin Gabriel, Pană George și Sorescu Florina Alina.

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian-Florin Dobre

Doamna Ioana Serbinov


***

  • - Primar

  • - Șef Serviciu Juridic Contencios, Contracte

Ședința a fost condusă de domnul consilier George-Sorin-Niculae Botez.

Dl George Botez

Bună ziua!

Suntem prezenți un număr de 18 consilieri. Constat existența cvorumului pentru începerea ședinței.

începem ședința cu Imnul de_ Stat al României.

*

După cum am spus, suntem 18 consilieri. Lipsesc următorii colegi: Andrei Gheorghe, Băzăvan Larisa, Dănescu Ștefan, Hodorog Bogdan, Minea Constantin Gabriel, Pană George și Sorescu Florina Alina.

Avem ordinea de zi care este anexă la Dispoziție și se adaugă următoarele proiecte pe care o să le supun la vot:

"Proiect de hotărâre privind modificarea Listei bunurilor ce fac obiectul procedurii de delegare indirectă, în cadrul contractului “Delegarea gestiunii serviciului de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrări de artă, parcări (cu excepția celor aflate în administrarea altor entități) aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cii elemeiite ' de mobilier urban".

Supun la vot includerea pe ordinea de zi:                          V/'

Cine este pentru?        - 18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

3

18 voturi pentru includere.

"Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2019".

Supun la vot includerea pe ordinea de zi:

Cine este pentru?        - 18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

s

18 voturi pentru.

*

"Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului de cheltuieli și a Regulamentului de organizare ale Taberei Internaționale de Sculptură Monumentală „Muzeul de Artă Contemporană în aer liber", Ploiești 2019."

Supun la vot includerea pe ordinea de zi:

Cine este pentru?        - 18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

3

18 voturi pentru.

*

In aceste condiții, supunem la vot ordinea de zi așa cum a fost ea completată:

Cine este pentru?        - 18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

3

Cu 18 voturi pentru, ordinea de zi a fost adoptată.

Punctul 1 "Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Ploiești cu Județul Prahova în vederea realizării obiectivului de investiții “Rețea de canalizare plajă" în cadrul Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere"

O să vă rog doamna Secretar, pe noul tipic să anunțați dumneavoastră ce avize sunt, cum sunt și o să stabilim și o procedură de lucru în acest sens.

Dna Ioana Serbinov - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

Proiectul a fost transmis spre avizare comisiei 7 și comisiei nr. 1. Are viză de legalitate.

Dl George Botez

Mulțumesc!

Dacă sunt discuții de făcut?                                         - 77 1

Vă rog, domnul Popa!                                       tș*.

Dl Gheorghe Popa

Mulțumesc domnul președinte!

Aș vrea să-l întreb pe domnul director de la Parcul Stere, dacă este în sală, să vină la microfon și să confirme pentru colegii care poate au lipsit când am aprobat studiile de fezabilitate și indicatorii, dacă atât la acest proiect cât și la următorul, terenul care face obiectul asocierii este proprietatea municipiului Ploiești sau este pe teritoriul comunei Bucov?

Dl George Botez

Scuzați-mă! Poate să fie proprietatea municipiului Ploiești pe teritoriul comunei Bucov. Deci dacă aparține municipiului Ploiești sau comunei Bucov? Teritorialitatea este clară. Acolo este Bucov.

Dl Ștefan Sandu - Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere” Teritorial este Bucov, proprietar este Ploieștiul.

Dl George Botez

Domnul director, este valabil și pentru al doilea proiect, da?

Mulțumesc!

Dacă nu mai sunt alte discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

Cu 18 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi ''Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Ploiești cu Județul Prahova în vederea realizării obiectivului de investiții “Aleea scriitorilor - extindere'' în cadrul Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere".

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

5

Cu 18 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere" Ploiești pe anul 2019".


/ c

Dna Ioana Serbinov - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

Proiectul a fost avizat favorabil de către comisia de specialitate.nr specialitate și viză de legalitate.

Dl George Botez

Mulțumesc!

9

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

Cu 18 voturi pentru.

Doamna Secretar, astăzi fac eu serviciul să număr voturile. Potrivit noului Regulament este în competența dumneavoastră dar noi suntem colegi și lucrăm împreună.

Dna Ioana Serbinov - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

Mulțumesc!

Dl George Botez

Rugămintea mea este doamna Teodora Marin, să urgentăm acea discuție făcută cu I.T.-ul, poate la sfârșitul lunii la ședința ordinară reușim să votăm electronic. Mulțumesc!

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și estimările pe anii 2020-2021" .

Dna Ioana Serbinov - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

Proiectul are aviz favorabil de la comisia nr. 1, raport de specialitate și viză de legalitate.

Dl George Botez

Mulțumesc!

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

Cu 18 voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind exprimarea opțiunii referitoare la rezilierea/nerezilierea “Contractului nr. 1792/13.09.2016 de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale in zonele :2 - Boldești-Scăeni și 6 - Valea Doftanei".

Discuții, vă rog?

Domnul Ganea?

DI Cristian Ganea


Sunt un pic luat prin surprindere de acest proiect. Nu am fost o discuție acum de curând despre acest proiect. Știu doar că trebuia si la care erau mai mulți factori invitați, vizavi de C.C.P.-ul și gunoiul din oraș și s-a amânat pentru mâine la 1000.

Este vreo urgență domnul Primar astăzi sau nu?

Dacă îl votăm azi, mâine e curat? Să știu.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Proiectul de hotărâre, având în vedere faptul că, pe data de 26 iulie, va fi o ședință a A.D.I.-ului în care se va supune în discuție situația salubrității atât în municipiul Ploiești cât și celelalte 35 de localități care fac parte din regiunea 2-6 din Județul Prahova, proiectul de hotărâre împuternicește primarul pentru a lua această decizie în A.D.I. Este o chestiune procedurală. Eu știu că v-a fost adusă la cunoștință existența acestui proiect de hotărâre și că fi va fi pus pe ordinea de zi de astăzi.

Mai mult decât atât, există din partea A.D.I.-ului și din partea Consiliului Județean, a domnului Președinte Toader, această solicitare de a ne exprima cu privire la situația salubrității și dacă solicităm rezilierea acestui contract, chiar dacă pe lângă această solicitare din partea noastră, A.D.I.-ul cât și Consiliul Județean dorește să rezilieze contractul și pe temeiul faptului că această societate nu și-a plătit redevența în termenul stabilit, fiind un motiv de reziliere.

Pe de altă parte, situația din municipiul Ploiești impune o astfel de decizie. Aici în față am, de exemplu, mii de sesizări venite din partea cetățenilor numai prin telefonul pe care noi îl avem la Regia Autonomă de Servicii Publice. Nu mă refer la sesizările pe care noi le primim direct la Primărie. Chiar discutam într-o zi cu Direcția Comunicare, pe lângă aceste sesizări noi avem între 10-15 sesizări zilnice care vin direct la primărie și ele sunt în proporție de 90% legate de situația contractului existent la nivel de ADI și la nivel de județ pentru colectarea deșeurilor din municipiul Ploiești. Este o stare de fapt pe care cu toții o vedem și necesită o astfel de decizie pentru că acest operator economic, deși au fost luate o serie de măsuri, s-au făcut nenumărate adrese către instituții abilitate, mă refer la Garda de Mediu, A.N.R.S.C., Direcția de Sănătate Publică, etc., numeroase sesizări făcute inclusiv către A.D.L, măsuri luate de către A.D.I., Poliția Locală, câteodată și de Regia Autonomă de Servicii Publice cu privire la acest contract. Din nefericire situația s-a deteriorat pe zi ce trece privind salubritatea din municipiul Ploiești.

De aceea Regia Autonomă de Servicii Publice a venit cu acest proiect de hotărâre prin care solicită opțiunea pe care dumneavoastră trebuie să o dați astăzi cu privire la votul pe care noi îl vom avea în A.D.I.

Mulțumesc!

9


Dl George Botez

Domnul Primar, trebuie să recunosc că si eu am fost luat un de la nivel de discuție s-a ajuns aici.                                         ,w

Am fost informat de către conducerea R.A.S.P.-ului, că în situ^țm^îiM!âre acest contract se reziliază si s-ar discuta de o încredințare directă, efortul annual al activității de curățenie pentru oraș ar fi undeva în jur de 45 de milioane. Avem în buget această posibilitate să acoperim această sumă?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

A

In momentul în care se va rezilia acest contract și în momentul în care, la nivel de A.D.I., se va stabili în urma unei negocieri directe un alt operator economic, până la momentul la care municipalitatea va încasa printr-o taxă de salubritate actualul tarif pe care îl plătesc cetățenii, da, va trebui suportat din bugetul local această chestiune. Suma pe care nu știu cine a avansat-o, cea de 45 de milioane de lei mi se pare una extraordinar de mare, în condițiile în care, așa cum spun cei de la Rosal, avem un anumit număr de cetățeni care sunt în contract și știm că se plătește 9,5 lei tarif lunar. Deci dacă facem aceste socoteli nicidecum nu se va ajunge la această sumă. Ba mai mult decât atât, v-am spus, se va impune acea taxă de salubritate prin care cetățenii vor plăti acest lucru. Va fi probabil o perioadă de timp de două, trei luni de zile, până când se va pune în mișcare tot acest sistem.

Pe de altă parte, uitați-vă la situația din municipiul Ploiești. Sunt străzi unde sunt locuințe individuale și unde operatorul economic nu a mai venit de cel puțin două săptămâni să ridice pubelele de gunoi. Sunt platforme în care acest operator economic nu a mai fost de cinci, șase zile. Și cele mai multe reclamații le avem din parte asociațiilor de proprietari care nu au platforme de deșeuri ci au camere de precolectare. Iar acolo situația este extrem de dezastruoasă, sunt și șapte, opt zile de când în anumite locații nu auA'ost ridicate deșeurile.

Mai mult decât atât, din cauza faptului că nu mai sunt platformele utilizabile pentru a depozita deșeurile, cetățenii au început să depoziteze aceste deșeuri pe lângă platformele respective și ne trezim în neplăcuta situație în care noi plătim de două ori același operator. O data îl plătim prin tariful pe care cetățeanul, până la urmă tot cetățean este și cel care plătește taxele și impozitele, plătește pe de o parte cei 9 lei 50 către operator, iar apoi, la rândul nostru mai plătim o dată o parte din aceste deșeuri pentru că ele intră în acele așa zise deșeuri abandonate și ne-am trezit cu foarte multe situații în care am constatat acest lucru din păcate. Să nu mai vorbim că sunt situații în care acest operator economic, inclusiv deșeurile care rezultă din măturat, din strânsul deșeurilor din pubelele publice, din coșurile stradale, le regăsim puse în aceleași containere cu deșeurile care sunt abandonate. Ceea ce este dincolo de contract și de condițiile contractuale pe care noi le avem cu acest operator.

Dar astăzi discutăm strict chestiunea legată de deșeurile menajere de pe platforme, deșeurile menajere din camerele de precolectare și deșeurile menajere pe care cetățenii săptămânal ar trebui să beneficieze de Serviciul din partea operatorului să le fie ridicate aceste deșeuri. Din păcate acest operator nu mai respectă programul ducând la situații în


care, și din cauza temperaturilor și din cauza serviciilor meteo, s-a neplăcute și care pun în pericol sănătatea cetățenilor.

Dl George Botez                                               ______...

Sunt perfect de acord cu dumneavoastră privind aspectele pe caredș-atjyKbliniat și din acest punct de vedere sunt alături de dumneavoastră.

Problema mea este, și aici nu am înțeles eu foarte bine, dacă cineva de la R.A.S.P. ne poate spune, care sunt consecințele financiare asupra bugetului municipiului Ploiești în situația rezilierii contractului și dacă există riscul de a se practica un preț mai mare într-o eventuală nouă procedură. R.A.S.P.-ul este cineva?

Vă rog.

Dl Râul Petrescu - Regia Autonomă de Servicii Publice

Bună ziua!

Sigur, eu am avut o discuție cu colegii mei de la juridic. Este aici și șeful Biroului Juridic din cadrul R.A.S.P., care după o studiere aprofundată a contractului au identificat această sumă. Personal nu pot spune că este necesară această sumă sau este necesară o sumă mai mare. Sunt doar discuții care au avut loc cu biroul juridic din cadrul R.A.S.P și pentru întrebări de ordin juridic mai ample vă poate răspunde colegul meu Sorin Peticilă - șeful Biroului Juridic.

Este clar că situația este delicată. Noi am valorificat toate pârghiile pe care Regia Autonomă de Servicii Publice Locale le are și trebuie menționat faptul că joacă un rol terț în toată această ecuație deși se ridică faptul că este parte contractantă Regia Autonomă de Servicii Publice, însă nu este. Alături de aceste amenzi usturătoare sigur și informările pe care le-am făcut în toată această perioadă de când a debutat contractul către A.D.I. -managementul deșeurilor, dar repet, pentru completări de ordin juridic vă răspundexolegul meu Sorin Peticilă șeful Biroul Juridic. Mulțumesc!

Dl George Botez

Nu știu dacă mi-ați răspuns la întrebare. Care este efortul financiar pe care l-ar ocaziona bugetului, rezilierea contractului? Pentru că, între perioada rezilierii și perioada în care se va contracta un alt operator, dacă o fi altul, va exista o sincopă în realizarea acestei activități. Da?

Dl Râul Petrescu - Regia Autonomă de Servicii Publice

A

Intr-adevăr, există acest risc.

Dl George Botez

întrebare: din punctul dumneavoastră de vedere, în raportul cu operatorul, Municipiul Ploiești și-a îndeplinit toate obligațiile? Este esențial pentru mine.

Dl Râul Petrescu - Regia Autonomă de Servicii Publice

Nu. Categoric sunt probleme de ambele părți și niciuna dintre părți nu și-a respectat obligațiile. Asta este clar. Dar, în opinia mea, cred că într-o mai mare măsură, operatorul nu si-a...


Dl George Botez

Bine, mai mică sau mai mare contează mai puțin.

La o discuție pe care am avut-o în cadrul comisiei constiMi@^y^b^Fâre a consiliului local cu colegii noștri și cu operatorul, am înțeles că una Jintrd principalele probleme care ar fi generat aceste sincope, cum le definiți dumneavoastră, ar fi faptul că în caietul de licitație s-a stabilit un număr mai mare de beneficiari ai serviciului, vorbesc de cetățeni ai Ploieștiului, decât cei care efectiv au încheiat contractul cu Rosalul. Este corect?

Dl Râul Petrescu - Regia Autonomă de Servicii Publice

Așa este. Un deficit actual de aproximativ 77 de mii, conform ultimelor cifre de la Ministerul de Interne. Inițial erau 200 de mii, iar acum sunt 227 de mii.

Dl George Botez

Deci, repetați, vă rog!

Sunt 227 de mii de cetățeni ai Ploieștiului.

9                                 9

Dl Râul Petrescu - Regia Autonomă de Servicii Publice

Din care aproximativ 150 de mii de abonați. Restul de aproximativ 77 de mii care nu sunt abonați.

9

Dl George Botez

Și pe teren s-a putut face această defalcare între cei care au contract și cei care nu au contract? Sau au beneficiat de servicii si cei cu contract si cei fără contract.

9                                                       5

Dl Râul Petrescu - Regia Autonomă de Servicii Publice

Practic cei 150 de mii de abonați plătesc actualmente pentru cei 77 de mii de neabonati.

9

Dl George Botez

Sau cei 150 de miLplătesc pentru domniile lor, iar cei 77 de mii nujplătesc deloc?

DI Râul Petrescu - Regia Autonomă de ServiciiTublice

Nu plătesc deloc, categoric. Nu plătesc deloc deși beneficiază de acest serviciu.

Dl George Botez

Credeți că dacă ar fi plătit toți cei 77 de mii s-ar fi ajuns la această sincopă?

Dl Râul Petrescu - Regia Autonomă de Servicii Publice

Foarte greu de crezut acest lucru. Cu siguranță lucrurile nu ar fi ajuns în acest impas în care sunt actualmente.

Dl George Botez

Deci problema legată de calitatea serviciului prestat este dată de faptul că aproximativ 80 de mii de cetățeni ai municipiului Ploiești, beneficiază de serviciile de salubritate fără a le plăti. Corect?

Dl Râul Petrescu - Regia Autonomă de Servicii Publice

Asa este.

3

Dl George Botez

Iar această chestiune, din câte am înțeles în acele discuții, a fost reclamată de către operator. Este adevărat?

DI Râul Petrescu - Regia Autonomă de Servicii Publice

Este adevărat. Da.                                        ;Ai A . ;-A j^l

Dl George Botez                                              ' / *y

Deci o taxă de salubritate instituită de către consiliul local pentru 'p^rșgș^le’^are nu au contract dar beneficiază de aceste servicii, ar fi în măsură să regleze fiiTadc+ar contractul. Este adevărat?

DI Râul Petrescu - Regia Autonomă de Servicii Publice

Așa este. Și tocmai în sensul acesta am avansat un proiect de hotărâre pentru introducerea unei taxe de salubritate, așa cum s-a procedat la Sinaia. Dăm exemplu Sinaia...

Dl George Botez

Cine v-a cerut acest lucru?

Dl Râul Petrescu - Regia Autonomă de Servicii Publice

Comisia. Ați format chiar și o comisie de analiză a serviciului public din Ploiești.

Dl George Botez

Formată din consilieri locali, prin hotărâre a consiliului local.

DI Râul Petrescu - Regia Autonomă de Servicii Publice

Prin hotărâre a consiliului local. Pentru că variantele anterioare probabil și din cauza legislației, nu ne-au permis să avem o eficacitate în ceea ce privește numărul total, mă refer din punct de vedere nominal, al celor care nu sunt abonați. Mai ales că sunt situații în care, chiar și cei care sunt abonați nu achită facturile sau declară mai puține persoane.

Dl George Botez

Problema legată de achitarea facturilor este o chestiune care excede preocupărilor consiliului local. Pentru că este o chestiune de manieră exclusiv comercială. Nu mă interesează pe mine dacă facturile emise sunt încasate. Pentru asta există mijloace legale. Da? Prin contractul încheiat cu operatorul sau de A.D.I. cu operatorul, nu se garantează nicăieri că facturile vor fi achitate. Nu este problema noastră. Da?

Dl Râul Petrescu - Regia Autonomă de Servicii Publice

Absolut.

Dl George Botez

Acum, în discuțiile pe care le-am avut în comisia constituită de acest consiliu local, nu de altcineva, am stabilit ca măsuri imediate, acel proiect pentru instituirea taxei de salubritate pentru cei care nu au contract, da?

Dl Râul Petrescu - Regia Autonomă de Servicii Publice

Este adevărat.

Dl George Botez

Și am avut discuții cu operatorul, care a spus că în condițiile în care această taxă se instituie, din punctul lor de vedere nu mai este nici un impediment în buna funcționare a contractului. Este correct?

Dl Râul Petrescu - Regia Autonomă de Servicii Publice

Și-au asumat acest angajament.


Dl George Botez

Si-au asumat acest angajament. Bun.

In aceste condiții, eu propun o prorogare a acestui proiect și să intrăm^^a^eȘi^gmrâre privind instituirea taxei de salubritate, pentru că dacă pun cap la cap informațiile pe care le am, acea sumă imensă de 45, n-or fi 45, or fi 35, dar la nivelul bugetului municipiului există o gaură neagră la ora aceasta, nu avem de unde să scoatem banii, am certitudinea, sau cel puțin am intuiția, că această taxă va rezolva problema.

Vă rog, domnul Primar!

Dl primar Adrian-Florin Dobre

In primul rând sunt un pic surprins de cifrele pe care le avansează domnul director. Vreau să-i reamitesc că în luna februarie, a avut loc o ședință la nivel de A.D.I prin care tariful de salubritate a fost modificat, principalele două motive au fost: unu, introducerea taxei de rampă de 30 de lei pe tonă și cel de-al doilea motiv a fost o reglare a situației numărului de cetățeni, pentru că inițial în contract, așa cum s-au dat datele atunci când s-au făcut studiile de fezabilitate au fost 260 de mii de cetățeni si era un tarif de 5,95 lei. Iar în momentul de față, noi de fapt și de drept avem un număr de 200 de mii de cetățeni și aproximativ 160 de mii de contracte.

Mai mult decât atât, există chiar și hotărâri de consiliu local date de dumneavoastră, prin care este instituită această taxă și există o întreagă procedură prin care atât acest operator economic cât și Regia Autonomă de Servicii Publice alături de alte servicii din cadrul primăriei trebuiau să rezolve situația depistării cetățenilor care nu au contract. Să vin acum cu o hotărâre nouă, bun, dacă ea vine si îmbunătățește hotărârea existentă este bine venită. Dar nu trebuie să uităm faptul că aceste lucruri există, nu trebuie să uităm faptul că municipalitatea a pus la dispoziția Regiei Autonome de Servicii Publice o situație cu privire la numărul de adrese din municipiul Ploiești, la numărul de cetățeni care există la fiecare adresă din municipiul Ploiești. Iar Regia Autonomă de Servicii Publice a identificat peste 5000 de adrese care nu erau în contract cu Rosalul, dar din păcate, din partea Rosalului nu am primit decât o singură situație în care ne spune că din cele 5000 de adrese pe care R.A.S.P.-ul le-a identificat, decât 200 au constatat ei, sau cel puțin la un astfel de număr au ajuns atunci când au făcut acele verificări în teren:

In urma discuțiilor pe care le-am avut inclusiv în teren cu diverși cetățeni, vreau să vă spun că Rosalul evită în mod intenționat să încheie contract cu o serie de cetățeni de la anumite adrese unde știu că sunt rău-platnici, tocmai pentru a nu ajunge în situația în care dumneavoastră foarte bine ați specificat înainte, unde nu mai este problema autorității publice locale, a relației între operator și cetățean atunci când cetățeanul nu-și plătește tariful. Și este doar în sarcina operatorului economic să-și rezolve această problemă. Dar în mod intenționat Rosalul evită să încheie contracte pe anumite zone sau la anumite adrese, pentru că știu foarte bine, din start, că aceia sunt rău-platnici, și atunci este foarte ușor și foarte facil să rămână în sarcina municipalității, vezi doamne să plătească acest lucru.

............

Apropo, această taxă, așa cum vorbeam mai devreme de situatid'Wcar^ij'oiX^Jliem contractul și v-a trebui noi o perioadă de timp să suportăm aceste costuri după care;-prin taxa de salubritate, să recuperăm banii respectivi de la cetățeni și să pf^ipr^^®pnăi cel care vine în urma negocierii directe si această taxă de salubritate inițial WșW;abMitawâ&6ătre municipalitate, dacă se modifică hotărârea de consiliu local și apoi prin        'salubritate

banii se recuperează de la cetățeni și cei care sunt rău-platnici, apropos, și apoi sunt achitate sumele către operatorul economic. Deci și în această situație o să avem o grevare a bugetului poate chiar în aceeași măsură ca și în prima situație. Și o să observăm că în general, cei care sunt rău-platnici pe taxe și impozite locale, probabil că o să avem aceleași situații și cu plata acestei taxe de salubritate.

Eu mi-as dori ca în urma acestei discuții noi să susținem activitatea de salubritate a

3                                                                                                 3                                        3

municipiului Ploiești și să nu căutăm motive pentru care Rosalul vezi Doamne nu-și îndeplinește contractul. Ca să nu mai spun faptul că în hotărârea de consiliu local prin care se impunea acea taxă de salubritate, acolo era specificat foarte clar, tocmai pentru a-1 determina pe operatorul economic să-și încheie cât mai multe contracte de salubritate, plata sumelor pentru cetățenii care nu aveau contract cu Rosalul se facea în cuantumul sumelor pe care noi le încasam prin taxa de salubritate de la cetățean. Tocmai pentru a-1 determina pe acest operator economic să încheie cât mai multe contracte. Altfel, el nu are niciun interes să facă acest lucru, pentru că apoi, cum bine ați spus, riscul, așa cum prevede orice contract pe servicii de utilitate publică, pică în sarcina operatorul economic, apropo de gradul de încasare a facturilor.

O prorogare dă imposibilitatea municipalității de a se duce la A.D.I. și de a susține rezilierea acestui contract, singura soluție rămasă pentru rezolvarea salubrității în municipiul Ploiești. Avem această situație care a degenerat și noi am atenționat A.D.I.-ul în nenumărate rânduri, de peste un an și jumătate s-a ajuns la un nivel la care, din păcate, Rosalul nu mai poate să vină în momentul de față și să soluționeze această problemă. Uitați-vă, sunt săptămâni întregi de când Rosalul nu-și achită la timp taxa, costurile pe care le are la rampa de gunoi și din când în când i se închide în nas rampa. Sunt situații din ce în ce mai dese în care această societate nu mai respectă niciun fel de program. Nici pentru cetățenii care locuiesc la locuințe individuale, nici pentru cetățenii care locuiesc în condominii. Sunt situații în care deșeurile sunt neridicate cu zilele și cu săptămânile. Se impune o măsură radicală. Dacă această măsură era luată în considerare cu câteva luni de zile înainte, nu se ajungea astăzi aici. Din păcate astăzi s-a ajuns aici pentru că nu s-au luat astfel de măsuri.

Dl George Botez

Vă rog, domnul Popa!

Dl Gheorghe Popa

Mulțumesc, domnul președinte!

/o       -

Așa cum am înțeles de la domnul Primar, că pe data de 26 exiSă’ăceașWietlihfă A.D.I. în care se va discuta și acele modificări de reziliere a contractifl.tt\%pj1^osaI.iiKr'‘ văzând și adresele primite de la Consiliul Județean prin care se solicita cob&mijyjtW&af

i                                      •   •     1                                 /•         x . i i           •           •


e a se lua o opțiune cu privire la rezilierea acestui contract de deșeuri municipallrp^ntru că despre ăsta vorbim și nicidecum de contractul de C.C.P., cu siguranță la dezbaterile publice care au avut loc, la informările si sesizările cetățenilor, nouăzeci si ceva la sută din cetățeni

7                                           9                                            9                7                             5                                                             5

sunt total nemulțumiți despre activitatea de colectare a deșeurilor.

Că au fost sincope, sincopele acestea nu au apărut de ieri, de astăzi. Sunt cel puțin de un an de zile de când s-au agravat.

Aduceți-vă aminte din ianuarie când toti erau foarte nemulțumiți de această activitate.

S                                                                                                     5                                                             5             9

S-au făcut monitorizări. S-au făcut activități în teren inclusiv cu domnul Președinte al

5                                                                                                                   5

Consiliului Județean, cu domnul Primar și cu ceilalți reprezentanți ai instituțiilor pe diverse platforme să se vadă cu ochiul dânșilor la locul acelor platforme care erau supraîncărcate și deșeurile nu erau colectate. De aceea acest operator, în opinia mea și a colegilor mei, nu are această capacitate de a testa într-un mod corect și eficient această activitate de colectare de deșeuri în municipiul Ploiești iar cetățenii sunt foarte nemulțumiți de prestarea acestui serviciu și au solicitat în mod public și la dezbaterea publică și în sesizări, ca opțiune, rezilierea acestui contract în cadrul A.D.I.-ului. De aceea noi suntem astăzi în fata acestui

5

proiect de hotărâre și în urma adresei, așa cum spuneam a consiliului județean, prin care noi consiliul local să ne exprimăm opțiunea și să-l mandatăm pe domnul Primar ca în ședința de pe 26 iulie în cadrul A.D.I-ului, să meargă cu acest mandat dat de consiliul local pe această opțiune. Eu cred că este destul de clar. Lucrurile tehnice care se puteau rezolva, remedia, cu siguranță se vor găsi soluții sau se vor putea găsi pe viitor.

Dl George Botez

Bun. Sunt de acord cu dumneavoastră. Fără ca dumneavoastră să fi votat, data trecută, în ședința anterioară am constituit o comisie pentru a identifica modalități alternative de rezolvare a problemei decât crearea unei crize și mai grave. A fost făcută o comisie formată din consilieri, nu din altcineva, care au identificat aceste opțiuni. Noi ne așteptam ca această chestiune să fie discutată în ședința de consiliu ordinară unde trebuia să verificăm si care

9              9                                                                                                                                                                 5

sunt opțiunile noastre. Da? Asta este una la mână.

Numărul doi: domnul Primar, de câte ori ati mers si ati luat cuvântul ati făcut-o în

7                                      9                     9        9                                               9

numele Ploieștiului. Nu ne-ați cerut nouă o împuternicire într-un sens sau altul. V-ați exprimat în mod clar în calitate de conducător al serviciilor publice. Și bine ați făcut.

In opinia mea dumneavoastră nu aveți de ce să cereți mandatul nostru într-un sens sau altul pentru că deja ați facut-o. Să vă aprobăm post-factum o anumită luare de poziție, iarăși este o chestiune care după părerea mea nu-și are sensul.

A

In aceste condiții, eu cred că trebuie să discutăm toate variantele laolaltă, să cântărim, să vedem exact care sunt implicațiile financiare, pentru că nu vreau să mă trezesc, așa cum s-a întâmplat și la chestia cu căldura, că ne batem cu pumnul în piept că nu vrem ca cifra pe gigacaloric să fie formată din trei unități să înceapă cu doi, ca până la urrilâ^ă âfeceptăirn unacu trei sau poate chiar una cu patru. Da? Adică, aici nu este o chestie de^fedi^/I^oi,riu?ne putem juca cu banii cetățenilor. Dacă aici am posibilitatea să găsesc o altă vâHăniaWlfi^are să reglez această problemă în interesul comunității păstrând același preț, pentru că pe mine asta mă interesează, să păstrez același preț pentru că există posibilitatea ca, la o negociere direct, să vină cineva și să ofere un preț cu 300% mai mare. Pentru că ai nevoie și omul, sub nevoie, v-am mai spus - sub presiune nu negociezi. Sub presiune ți se impune o anumită chestiune. Ăsta e banul, vrei bine, nu sănătate.

Și nu avem decât două, trei firme în țară, nu sunt foarte multe ca să se poată ocupa de Ploiești, da?

Vă rog, dl Palaș.

Dl Paul Palaș

A

In mod evident, situația existentă în municipiul Ploiești din punct de vedere al salubrității este inacceptabilă. Cred că este corect ceea ce a spus dl consilier Popa, mare parte dintre concetățenii noștri își doresc să rezolvăm rapid problema. Nu știu dacă mare parte dintre concetățenii noștri au luat în discuție sau nu această chestiune legată de rezilierea contractului.

La primul impuls, așa îți vine să procedezi, să reziliezi contractul. Atât doar că noi suntem aici puși nu să reacționăm la primul impuls ci să cântărim, să măsurăm și după aceea să tăiem. Adică, să luăm decizii care să tină cont si de consecințe.

Eu, cinstit mă așteptam astăzi să primesc mai multe informații decât am primit. Pentru că, în momentul în care luăm o astfel de decizie, de reziliere a contractului, firesc trebuie să ne punem două întrebări majore: prima - ce punem în loc și cum punem în loc?

întrebarea aceasta are următoarele aspecte: nu multe sunt firmele în țară care pot să presteze un astfel de serviciu. Care au capacitatea logistică să acopere o astfel de nevoie. Și, dacă vom găsi o astfel de firmă, cu ce resurse financiare rezolvăm noi problema aceasta?

Mă așteptam ca astăzi să găsim răspunsuri la aceste întrebări. Din nefericire, din discuțiile pe care le-am văzut până acum, nu am primit răspuns sau măcar nu am înțeles cum s-ar putea proceda nici din punct de vedere al înlocuirii logistice. Cine ar putea să vină? Reziliem contractul în acest an, cine are capacitatea logistică să vină în'loc să presteze acest serviciu? Și dacă vine, pe ce bani?

Și a doua întrebare majoră - dacă a existat, s-o numim așa, o simulare juridică, un fel de audit juridic pe contract referitor la consecințele rezilierii?

Pentru că sunt tot felul de speculații în Ploiești referitoare la acuzațiile făcute de actualul operator cum că noi, municipalitatea nu ne-am fi respectat niște clauze contractuale. Iar, în situația în care noi reziliem unilateral acest contract, nu care cumva, în instanță, actualul operator să câștige și după aceea să fim buni de plată mult, nepermis de mult.

Aceste informații erau necesare la discutarea unei astfel de probleme. Nu, să prezentăm un proiect, îl aruncăm în brațele consilierilor, hai să reziliem. Când luăm o astfel


y 4 7

. jpipltF ori ceva


de decizie avem nevoie de aceste informații. Pentru că putem cre^<^^|pi<g       dl

consilier George Botez o criză și mai mare decât cea existentă.               "

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Domnule cred că, ori dumneavoastră nu locuiți în municpniț $

Doamne iartă-mă se întâmplă, ori vine Rosal-ul și vă face curățenie în pefiffieîtrul în care locuiți dumneavoastră.

Dl Paul Palaș

Nici una nici alta.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Criza deșeurilor în municipiul Ploiești nu este nici de ieri, nici de alaltăieri, este de luni de zile. Au fost nenumărate întâlniri la nivel de ADI, s-au pus nenumărate probleme, s-au căutat soluții pentru a remedia această situație. Din păcate, lucrurile s-au degradat de-a lungul timpului.

Am solicitat această reziliere a contractului, lucru pe care, conform legii nu pot să-l fac decât și cu votul dumneavoastră, că așa spune la lege, cu mult timp înainte să se ajungă în această situație care este o situație fără de întoarcere în momentul de fată.

9                                                    9                                                                                                              y

Nu este soluția pe care am propus-o de la bun început. Au fost luni de zile de discuții, luni de zile de a căuta și de a găsi tot felul de variante pentru a nu se ajunge aici. Dar, în momentul în care am constatat că acest operator economic nu-și poate face datoria vizavi de salubritate, există un regulament foarte clar în acest sens, am solicitat rezilierea acestui contract. Și nu este singura opinie care există cu privire la acest lucru. Au fost și alte autorități publice locale din această regiune, din care și noi facem parte, care sunt total nemulțumite de acest operator.

Avem gunoaie peste tot. Dumneavoastră sunteți mulțumit de serviciile Rosal-ului?

Dl Paul Palaș

Domnule primar, am început expunerea mea prin a spune că sunt profund nemulțumit, este inacceptabil ce se întâmplă în acest oraș și v-am întrebat dacă aveți soluții după momentul rezilierii? Iar dumneavoastră mă întrebați pe mine dacă sunt tratat preferențial sau nu de firma de salubritate.

Cum să calific această...

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Altfel nu se poate pune în balanță ceea ce spuneți dumneavoastră cu situația din oraș și să încercăm...

Dl Paul Palaș

Domnule primar....

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Ce soluții să mai găsim?

Rezilierea contractului o va face ADI-ul la nivel de județ. Nu municipalitatea. ADI-ul la nivel de județ va face rezilierea contractului. Ei sunt cei care și-au asumat, atunci când

•i r ©

s-a votat de către toată lumea, faptul că vor gesiona acest contract/^âtupci când'avem astfel de probleme și trebuie reziliat contractul făcut pe negociere dirgctă este o chestiune în care cu toții ne-am asumat niște lucruri. Dar rezilierea ține de asopgrti.■ ?■     7

Dl Paul Palas                                               X'X..   ....XL/

Dl primar eu am spus, și e înregistrarea făcută, că sunt la felMe. ndnhaițumit ca dumneavoastră și-mi doresc și eu la fel de mult să reziliem contractul. Dar, în același timp, am pus niște întrebări. Ce soluții aveți după momentul rezilierii?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Soluțiile sunt la ADI v-am spus.

Dl Paul Palaș

Nu mi-ați răspuns aducându-mi soluții ci ați venit cu un atac mizerabil spunnd că eu sunt tratat preferențial de către firma de salubritate. Ceea ce este total incorect.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Situația mizerabilă este în oraș.

Și v-am spus: există o întreagă procedură, este stabilită foarte clar această procedură, există obligație din partea operatorului să funcționeze un anumit număr de zile, perioadă în care ADI-ul trebuie, prin negociere directă, să aducă un alt operator care să facă, în municipiul Ploiești, curățenie. Să nu mai avem deșeuri care sunt abandonate și în platformele, pe care ei ar trebui să le ridice zilnic, cu săptămânile.

A

In momentul în care s-a majorat tariful, de față cu toată lumea, în ADI, Rosal-ul și-a asumat obligația că, în termen de 2 luni de zile, se conformează condițiilor și obligațiilor contractuale. Asta se întâmpla în luna februarie.

Dl George Botez

Două chestiuni: 1 - noi am aprobat, în consiliul local majorarea tarifului la gunoi?

Dl Paul Palaș

Da, acum vreo 2, 3 luni.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

A

In februarie.

Dl George Botez

în februarie. Și s-a purces la acest nou tarif, da? Dar am acoperit, din punctul de vedere al contractelor încheiate, ceea ce am precizat în Caietul de sarcini?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Tot dumneavoastră, în momentul în care ați stabilit taxa de salubritate, ați stabilit o anumită procedură...

Dl George Botez

Nu, eu v-am întrebat de Caietul de sarcini.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Ați stabilit o procedură. Ceea ce municipalitatea și-a asumat prin contract, dumneavoastră ați dat o hotărâre de consiliu local prin care ați stabilit acea procedură de rezolvare a acelei situații apropo de cei 40 și ceva de mii de cetățeni care nu au contract. '

Dl George Botez

70 si ceva.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Nu, 70 sunt în mintea unora. 40 si ceva de mii de cetățeni, da?

Acea procedură nu a fost respectată. Culmea este că sarcina pică tot pe Rosal.

Dl George Botez

De cine nu a fost respectată?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Cititi hotărârea de consiliu si vedeți.

’                                                                           9                    9

Dl George Botez

Spuneți dumneavoastră de cine nu a fost respectată.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Municipalitatea, conform datelor furnizate de către Regia Autonomă de Servicii Publice, a pus la dispoziția Rosal-ului acele adrese, a pus la dispoziția Rosal-ului toate datele necsare pentru identificarea cetățenilor care nu au contract.

Dl George Botez

Am înțeles. în condițiile în care se reziliază contractul, puteți să garantați că nu se va încheia un nou contract la un preț mai mare?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Eu nu pot să garantez așa ceva. Este o procedură de care se ocupă ADI-ul. Noi nu cred că putem pune în balanță, în momentul de față, situația municipiului Ploiești și sănătatea cetățenilor versus unor chestiuni financiare.

Dl George Botez

Stați numai un pic, problema este că această situație este la 7 lei sau 9 lei de persoană pe când, dacă vine cineva la 30 de lei de persoană, normal că...

I-am distrus- deja pe cetățeni cu prețul la căldură. Vreți să-i distrugem și cu prețul la gunoi acum?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Dar s-ar putea să le distrugem sănătatea, s-ar putea să le distrugem...

Dl George Botez

Ați întrebat cetățenii dacă sunt dispuși să plătescă de 3 ori mai mult pentru...

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Nu știu domnule de unde scoateți dumneavoastră...

Dl George Botez

V-am întrebat. Dumneavoastră spuneți că nu garantați prețul.

..... o \

Dl primar Adrian-Florin Dobre                        zCX?

titi eu qe se îptâOlă

0 perioadă determinată până când se va ține o licitație.                               î/

Pe de altă parte, situația din municipiul Ploiești, atât timp cât nu owretfi un alt operator, dovada celor aproape 18 luni de zile de contract în care situația a degenerat de la o lună la alta, prin continuarea cu Rosal este inacceptabilă. Și ține sub asediul gunoaielor municipiul Ploiești. Sunt, încă o dată vă spun, mii de sesizări din partea cetățenilor. Mii de sesizări.

Dl George Botez

Dl Ganea, vă rog.

Dl Cristian Ganea

Mulțumesc dl președinte.

Cu toții suntem de acord că orașul este în mizerie. Mai mult sau mai puțin. într-adevăr sunt sesizări, mai ales în dreptul platformelor de gunoi. Este foarte clar. Prin ceea ce spune dl primar înțeleg că noi nu ar trebui să-l întrebăm pe dânsul, ar trebui să vorbim cu ADI-ul. Pentru că noi îi dăm o împuternicire domnului primar să ia o hotărâre de care dânsul nu va răspunde, vom răspunde noi toți la ceea ce face ADI-ul. Eu propun să discutăm cu ADI-ul.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Și de ce nu ați facut-o până acum dacă considerați că asta este soluția?

Sau, din partea RASP-ului, că tot ați pus problema, care este soluția domnilor? Care este soluția în momentul de față, după atâtea luni de zile?

Dl Paul Palaș

Dl primar, scuzați-mă, dumneavoastră trebuie să veniți cu soluția. Asta este problema. Asta nu vreți să înțelegeți dumneavoastră. Dumneavoastră trebuia să veniți cu soluțiile astăzi or, dumneavoastră veniți cu o propunere fără soluții. Asta este problema.

DI primar Adrian-Florin Dobre

Rezilierea contractului, negociere și o nouă licitație.

Dl George Botez

Vă asumați...

Dl primar Adrian-Florin Dobre

O nouă licitație în care să fie respectate toate elementele de contract - număr de cetățeni, cel real, nu 260 de mii cât au visat unii nu știu când. Numărul de platforme existente, numărul de echipamente necesare.

încă o dată vin și vă spun: acest operator economic nu este parașutat de ieri, de alaltăieri pe teritoriul municipiului Ploiești. El are o experiență din anul 2010 pe un contract care, până-n anul 2016, a funcționat cu 3 lei și ceva pe cetățean. După 2 ani de zile, tariful este de 2 ori mai mare și mizeria este la cub.

Dl George Botez


Vă rog dl Vîscan.

Dl Robert Vîscan                                         /"■.

Mulțumesc dl președinte.                                    <-

3                                                                                                                                                               i»          \ N, zj'.--''-               ./ ii,’

Cred că nu o să terminăm niciodată discuțiile în felul acesta. In primul rânH^ti nu țin

5             ’      ----- ~----~           --------

minte ca noi, consiliul local să fi semnat un contract cu Rosal-ul. Tof dWn’eavdastră l-ați semnat.Dl primar Adrian-Florin Dobre

După ce l-ați aprobat dumneavoastră.

Dl Robert Vîscan

Nu v-am întrerupt, v-am lăsat cât ați vrut să vorbiți, să spuneți ce vreți - este mizerie, mizerie, mizerie. Ați făcut iar un show.

A

In al doilea rând, nu înțeleg de ce veniți cu un proiect prin care noi să votăm rezilierea sau continuarea acestui contract? De ce nu ați venit să vă oferim o împuternicire?

Ați vrut să fiți primarul Ploieștiului, mai mult sau mai puțin v-ați asumat chestia asta, dumneavoastră sunteți în măsură să gândiți cu executivul și să luați în calcul cea mai bună opțiune pe care o aveți.

Mi s-ar fi părut normal și corect nu să aruncați pe noi această problemă ci să ne cereți o împuternicire să faceți cum credeți dumneavoastră că este mai bine pentru cetățeni. Pentru că sunteți încă primarul Ploieștiului.

Mulțumesc.

5

DI primar Adrian-Florin Dobre

Dl consilier, tin să vă anunț că acest contract, toate documentele aferente licitației, ■'5                            5                                    7                                                                     5     "

drafturi de contract și toate aceste lucruri au fost—aprobate de către consiliul local. împuternicirea primarului de a semna contractul este dată de dumneavoastră, în aceeeași măsură. Așa cum ați votat și toate celelalte documente pe care, prin vot, probabil vi le-ați asumat la momentul respectiv.

Așa prevede procedura, împuternicirea primarului de a da un vot într-o anumită direcție - reziliere sau continuarea contractului.

Nu pot să vin și să vă spun dumneavoastră acum - hotărâre de consiliu local privind rezilierea. Așa prevede procedura. Mizerie, mizerie, mizerie, este un lucru pe care-1 vedem cu toții. Dată fiind situația din municipiul Ploiești este firesc să iei o astfel de decizie, să reziliezi contractul cu o societate care, de 2 ani, 1 an și jumătate își dovedește incapacitatea de a face acest serviciu în oraș. Indiferent câte măsuri s-au luat, ce s-a făcut.

Dl George Botez

Dl primar, în lipsa unei astfel de împuterniciri să votați, dumneavoastră nu puteți să votati?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Nu.

.........O \

Dl George Botez                                                ...<\

Hai să citim 132 din noul Cod - comunele, orașele și municipiile; sunt rdpre^jtțate de drept în adunările generale ale asociațiilor de dezvoltare intercom^^t^Ă:^|Wad(giările generale ale operatorilor regionali și locali de către primar.          V

Ca atare, dumneavoastră nu aveți nevoie de o astfel împuternicire?^,^,,

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Citiți în coroborare cu Legea 51 a serviciilor de utilitate publică în care într-adevăr reprezintă de drept dar acolo spune clar - răspunzător este, pentru chestiuni de genul acesta, consiliul local.

Dl George Botez

Dati în text.

5

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Vă rog frumos să citiți textul.

Dl George Botez

Dați un pic mai sus, vă rog frumos.

Dl Paul Palaș

Dl președinte, dacă-mi permiteți, părerea mea și presupun că sunt colegi care-mi împărtășesc punctul de vedere - eu nu cred că această dispută, cine are responsabilitate și cine nu are, este problema fundamentală aici. Eu cred că, dacă noi astăzi primim răspunsurile corecte la aceste întrebări - cine vine în loc, cu ce bani plătim și la ce riscuri ne supunem juridic vorbind dacă reziliem contractul, eu cred că toată lumea ar vota fără reținere acest proiect.

Problema fundamentală asta e, că nu primim răspunsul la întrebările acestea.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Sunt niște proceduri de negociere, de licitație. Cum ar putea cineva să vină să spună - va veni x la tariful y?

Dl Paul Palaș

Dar nici ADI-ul nu are o firmă care să vină de mâine. Asta vreau să înțelegeți dumneavoastră.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Aceasta este situația. Aceasta este legislația din România în momentul de față. Dacă dumneavoastră identificați altă soluție, vă rog frumos s-o puneți pe masă. Dar această situație este generată de acest operator de luni de zile și, deși s-au luat o serie de măsuri, degeaba. Nu se vede nici un rezultat. Din contră.

Dl Paul Palaș

Hai să ascultăm pe cineva care chiar se pricepe în domeniul acesta, să ne lămurească.

Dl primar Adrian-Florin Dore

Aveți o solicitare făcută din partea. ADI-ului în acest sens. Este o procedură pe care a transmis-o tuturor primăriilor din sectorul acesta, 2-6. Toate celelalte primării au dat hotărâri

de consiliu local împuternicind intr-un fel sau altul primarul să ia o decizieacolo. Să voteze, într-un fel sau altul, acolo în ADI.                                                           ■'

Dl Paul Palaș                                                  .....

Putem să-l ascultăm și pe dl Sîrbu?                                        .

Dl George Botez Spuneți dl Sîrbu.

Dl Gheorghe Sîrbu

Dl președinte mulțumesc.

A

In primul rând, eu vreau să vă anunț pe dumneavoastră, când supuneți la vot, că nu voi participa la vot.

Acum, ca un om de specialitate care a lucrat vreo 30 de ani, până să ies la pensie, în acest domeniu. Chiar doream să iau cuvântul și să vă spun - dumneavoastră puneți domnului primar niște întrebări la care nu vă poate da răspunsul. Nu dumnealui, nu noi, consiliul local vom face caietul de sarcini pentru achiziția unui nou serviciu.

Nu vă faceți probleme, există ADI Prahova, există cei care s-au ocupat permanent de achiziționarea acestui serviciu pe 4 mari paliere, pentru 2-7, din care facem și noi parte, sunt 36 de localități. Tot Rosal-ul a participat la lictație și a câștigat 3, 4 și 5,49 de localități care trebuie să intre în zilele următoare, când vor intra e treaba lor nu este a noastră.

Problema este următoarea: răspunsul pe care dl Palaș îl așteaptă, cine va veni și cu câți bani, nu-1 poate da nimeni. Firme în țara asta românească de salubritate sunt, Slavă Domnului. Au participat la lictație 7 firme, să știți, la Ploiești, inclusiv RER-ul de la Buzău. Mergeți la Buzău să vedeți ce curățenie e, e bec orașul. M-a luat directorul săptămâna trecută și m-a plimbat tot orașul pe acolo.

Problema este dacă băieții aceștia înțeleg că trebuie pusă ordine în Ploiești sau nu. Pentru că, dacă stăm să ne rugăm de ei, sincer nu e bine. După părerea mea au posibilitatea necesară să se axeze și să rezolve problemele la Ploiești. Dacă doresc. Dacă doresc, au posibilități, atât financiare cât și materiale, să se axeze pe Ploiești. La Ploiești sunt 2 sute și ceva de mii de locuitori iar, în tot județul Prahova, în alte 3 sectoare sunt pe acolo, 400, știți foarte bine, toți laolaltă.

Dar eu nu știu ce dorințe au dânșii. Sincer vreau să vă spun.

Nu particip la vot și mă pot motiva, pentră că firma băiatului meu are un contract cu Rosal-ul. Face servicii în 2-7 în 3 localități, Berceni, Șima, Mănești. Vreau să vă spun că primarii de acolo sunt foarte, foarte mulțumiți. S-au exprimat chiar în ședința ADI că „noi suntem mulțumiți de servicii” pentru că ne facem datoria. Chiar dacă ne vom duce acasă, nu asta este problema. Dacă nu-ți faci datoria în salubritate este foarte grav. Oamenii nu plătesc dacă nu ridică gunoiul.

Auzeam că sunt peste 300 de asociații de proprietari care nu a plătit gunoiul la ora aceasta la Rosal. Nu știu câte milioane de lei. Nu se poate așa ceva. Dacă ei nu-și încasează


il serviciile prestate și dacă nu le fac la o calitate deosebită, omul nu plătește firmă, indiferent că este persoană fizică, nu plătește.                             __*

Eu am văzut salubritatea din Ploiești de la șeful serviciului până la dircdtp^fgeiieral din 1990 până-n 2008, când m-a dat afară dl Calotă.

Fraților, vreau să vă spun că ploieștenii sunt niște oameni care-și doresc să aibă un oraș curat.

5

Vă spun o întâmplare în care mie sincer mi-a fost rușine - sunt președintele unei asociații de locatari și am avut o ședință la bloc săptămâna trecută și, pe scară la mine a venit un om că s-a mutat într-un apartament, și mi-a zis: dl consilier v-am văzut la televizor și ce se întâmplă? Eu îmi doresc să mă duc în parc cu nepotul meu și să fie curat în parc. Eu îmi doresc să mă duc pe stradă și nu vreau să fie copilul meu mușcat de țânțari. Nu am știut ce să-i răspund.

Și, cu asta, vă mulțumesc. Eu nu particip la vot.

Dl George Botez

Da, mulțumesc. Dl Ganea, vă rog.

Dl Cristian Ganea

Dl Sîrbu, frumoasă prelegere...

Dl Gheorghe Sîrbu

Nu este vorba de frumoasă.

Dl Cristian Ganea

Dacă nu votează e ok. Nu-i problemă. Nu poți să îndemni lumea la luptă și tu să stai pe toate fronturile. Mulțumesc.

Dumneavoastră ați propus o prorogare. Dl primar este pe viață și pe moarte să dea firma de salubritate afarărAre dreptate. întreb eu așa - dacă va veni aceeaștEirmă cu un preț de 3 ori mai mare?

Dl George Botz

Asta era.

Dl Cristian Ganea

Sau știe dl Sîrbu că vine Buzăul? Nu știu, zic.

Dl Gheorghe Sîrbu

Nu Buzăul. Am dat un exemplu.

Dl Cristian Ganea

A

Nu știu. In Sinaia fac singuri. De asta zic.

Dl George Botez

Eu tind să vin cu un amendament prin care să condiționez acest acord ca, la o negociere viitoare să nu se facă pe un preț mai mare decât cel existent în ziua de azi.

Dl Cristian Ganea

Nu știu sigur dacă poate cineva să-mi răspundă de aici din sală că toată lumetr arată la ADI, există posibilitatea ca taxa viitoare pentru o nouă societatd.^XSalaOTtațd^ fie plătită de către bugetul primăriei și noi să luăm banii de la cetățeni? x

Dl George Botez

Da.

Dl Gheorghe Sîrbu

Așa zice legea.

Dl Cristian Ganea

Bun, si bani de une? A zis dl Sîrbu de țânțari, nici de țânțari nu avem bani.

De aceea am vrut să stăm de vorbă dar comunicarea cu dumneavoastră este doar când aveți nevoie, în rest nu. Sau vreți să mă ocărâți. Nici o problemă, nu am să vă mai dau satisfacție, o să fiu cel mai cuminte.

Dl Botez, mâine la ora 13, avem ședință și-l învităm și pe dl primar, nicio problemă, să vină și de la juridic și să invităm și de la ADI eventual să ne explice. Și avem timp să facem o extraordinară pănâ pe data de 26.

Dl George Botez

Aveți pe 26 votul?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Da.

Dl George Botez

Bun, atunci eu insist... vă rog.

Dna Ioana Serbinov - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

Conform Codului administrativ, nu mai avem timp până pe-data de 26, termenele se numără cele 3 zile fără prima și ultima zi deci, sunt în total 5 zile.

Dl George Botez

Am înțeles. Dar, în același timp, pe niște informații insuficiente, nu văd de ce aș lua un vot.

Dna Ioana Serbinov - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

Am vrut doar să lămuresc cu extraordinara.

Dl George Botez

Mie mi se pare că trebuie găsită și o modalitate alternativă care să nu creeze o criză și mai mare decât este pentru că, repet - există posibilitatea ca aceași firmă să vină cu o încredințare directă, la un preț de 3 ori mai mare. Și să băgăm mâna în buzunarul cetățenilor.

Hai să fim serioși. Pentru că, repet - dau votul astăzi, și eu aș vrea să-l dau, și eu vreau să înceteze acest lucru dar trebuie să am grijă și de va urma. Și atunci aș da un vot condiționat ca, la următoarea negociere, să nu se ofere un preț mai mare. Și acesta să rămână punctul de vedere al Ploieștiului.

Dar, gândiți-vă la un alt lucru - avem un singur vot. Dacă 5 400 de lei pe cap de om pe secundă, atât vom plăti. Deci, noi suntem mai știm noi că mai e. Vă rog dl Ganea.

Dl Cristian Ganea


Problema este că noi avem peste 200 de mii de locuitori și avem dreptul la un singur vot. Și ne putem compara cu orice comună care are 5 mii de locuitori. Și așa s-a pornit greșit de la început.

Dl George Botez

Și încă o chestiune pe care au vă rog s-o aveți în vedere - eu aș lua în discuție și retragerea Ploieștiului din această asociație. Am auzit la un moment dat că această chestiune ar face niște milioane de lei multe si nu știu ce.

»           '55

Dl Cristian Ganea

Cât?

Dl George Botez

Cât?

Dl Gheorghe Popa

Euro.

Dl George Botez

Euro, ok. Cât?

Dl Gheorghe Popa

60.

Dl George Botez

Hai măi, lasă-mă, le scoateți din burtă așa? Râul Petrescu zice 77 de mii, primarul zice 44 de mii, altul zice 22 de mii...

Dl Gheorghe Popa

Din aducere aminte, din luna iulie 2012, când Ploiestiul era ultimul UAT care a dorit să intre în acest ADI, că nu se putea constitui fără votul consiliului local de la Ploiești, s-a pus această problemă de către o persoană invitată în cadrul consiliului local și s-a spus că, dacă nu se constituie acest ADI, se va pierde o sumă importantă de vreo 60 de milioane de euro.

Dl George Botez

Și unde s-a dus suma aceea dl consilier?

Dl Gheorghe Popa

Păi nu mă întrebați pe mine dl președinte.

Dl George Botez

Dar vă întreb pentru că mă interesează. Dacă s-au câștigat 60 de milioane de ce-or fi fost, unde-s banii ăia?

DI Gheorghe Popa

întrebați responsabilii.

Dl George Botez

Nu am de ce să întreb eu. Eu vă întreb pe dumneavoastră pentru că suntem în consiliul local și dumneavoastră ați făcut o afirmație.


Dl Gheorghe Popa

Eu v-am spus o sumă care s-a estimat....

Dl George Botez

Dar eu nu cred. Eu cred că astea sunt povești de spus seara la organizațiile de copii.

Dl Gheorghe Popa

Luați înregistrările consiliului local din iulie 2012...

Dl George Botez

Nu iau înregistrările consiliului local, eu veau să întreb reprezentantul meu în ADI -domnule, dacă vreau să ies de acolo, că nu-mi convine, că am 200 de mii de oameni și un singur vot la fel ca și comuna „Dudu din Deal”, mie nu-mi convine chestia asta, chiar nu-mi convine. Știți cum e, democrația este o chestie consimțită, da? Aici eu nu mai vreau democrație, eu vreau să mi se respecte dreptul meu de 200 de mii de oameni.

DI Gheorghe Popa

Aveți perfectă dreptate...

Dl George Botez

Dacă am perfectă dreptate, haideți să facem ceva în comun.

Dl Gheorghe Popa

La dezbaterea publică, când a venit dl președinte al Consiliului Județean am pus și această variantă - dacă Ploieștiul vrea să iasă din ADI, sunt consecințe? Și a spus că sunt niște consecințe financiare foarte mari.

Dl George Botez

Hai să le vedem pentru că, repet - am în spate 200 de mii de oameni și nu sunt toți bogați și nu sunt toți avuți și nu sunt toți în măsură să susțină niște costuri cu gunoiul care vor fi imposibil de ținut sub control.

Dl Gheorghe Sîrbu

Dl președinte dacă, condițiile retragerii din ADI sunt .obiective ștnu sunt din cauza municipiului Ploiești, vă spun eu că nu ne costă nimic. Iar, ca sumă, toată lumea aruncă niște bani aiurea...

Dl George Botez

Sunt niște cifre aruncate de te ia capul...

Dl Gheorghe Sîrbu

Au cheltuit înjur de 35 de milioane.de euro pe amenajare rampe Teleajen, acolo este -vorba de 10 milioane, 12 milioane de euro, este stația aceea care s-a făcut tot din fonduri europene, mai sunt pubelele și tot ce s-a transmis și eurocontainerele pe la fiecare primărie prin județ...

Dl George Botez

Haideți domnule, noi nu avem platforme și avem pubele?

Dl Gheorghe Sîrbu

Le-au transmis ei de la Uniunea Europeană. Este vorba de contractul care s-a încheiat din2000 de către...

Dl George Botez

Și câte milioane de ani trebuie să stau eu în ADI-ul acesta ca să...

Dl Gheorghe Sîrbu

Cel puțin 8 ani dl președinte. Atât este contractul, 8 ani.

Dl George Botez

Bun. Și de când am intrat.

Dl Gheorghe Sîrbu

2012.


Dl George Botez

2012 si la anul ce este?

5

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Domnilor, ieșirea din ADT puteți s-o faceți prin votul dumneavoastră, este o decizie, pe care dumneavoastră ați luat-o în 2012, de a intra în acest ADI în condițiile care erau stabilite la momentul respectiv în care fiecare autoritate publică locală avea un singur vot, se mergea pe principiul solidarității fără municipalitate.

Știți foarte bine că au venit atunci niște oameni în ședință și au explicat că, fără participarea municipalității în acest ADI, întreg județul nu putea funcționa pe acest sistem integrat de management al deșeurilor pentru că tarifele în comună și orașele mai mici ajungeau la niște cote care depășeau nivelurile stabilite, acele niveluri de sume care sunt stabilite în funcție de venitul la nivel de gospodărie și dumneavoastră le-ați aprobat. Dumneavoastră sau, mă rog. Colegii dumneavoastră, consiliul de atunci.

A ieși din ADI este o opțiune, nu spune nimeni nu că nu este o opțiune. Dar este mult mai drastică decât decizia de a rezilia acest contract cu acest operator economic. De ce este mult mai drastică? Pentru că înseamnă să intrăm într-un proces în care nu știm rezultatele cum vor fi, consecițele care vor cădea pe municipiul Ploiești pentru un astfel de proces, poate, într-o primă instanță ar fi să solicităm celor de la ADI (și am spus lucrul acesta în condițiile în care nu se reziliează acest contract cu firma Rosal) ca municipiul Ploiești să devină zonă de sine stătătoare în cadrul ADI-ului. Astfel încât să poate să-și ia de una singură deciziile cu privire la tarif, la caiete de sarcini și la toate aceste lucruri. Și să nu mai depindem de votul altor comunități unde probabil, așa cum s-a afirmat și mai devreme, serviciul de salubritate funcționează pentru că sunt comunități mici, nu ridică probleme mari, s.a.m.d.

Sunt mai mulți pași dar primul pas este acesta de reziliere a contractului care are cele mai mici consecințe din punct de vedere financiar comparativ cu celelalte.

Dl George Botez

Mai are cineva ceva de spus? Dl Mateescu, vă rog.

Dl Marius Mateescu

Nu știu dacă am înțeles eu bine dar cred că există un dialog al surzilor.

Toată lumea este de acord cu faptul că acest contract trebuie reziliat. Unii dintre noi, mai așezați pițin și mai circumspecți spun: bun, reziliem acest contract dar ce punem în loc?

Dl George Botez

Și la ce preț?


Dl Marius Mateescu                                               'A

-----.                                                                                                            .                                                                                                         4   '                                  :'V1’ Și la ce preț? Este exact cum aș rezilia contractul cu un post de televiziune sau cu un prestator de servicii fără a căuta un alt prestator să știu dacă este convenabil său nu.

Este greu să învinuim pe cineva de rea credință și poate unii dintf§năKsțtnt -pur și simplu mai circumspecți și mai gospodari, să zic așa. Oare nu cumva firma ctfebvâ1 veni în locul Rosal-ului va proiecta exact același gen de probleme? Cu certitudine, da. Vor rămâne cei 77 de mii sau 50 sau 40 după diferite surse, vor rămâne acolo, cu contracte neîncheiate. Este clar. Nu-și vor face peste noapte alte contracte sau își vor face contracte noi. Pentru că a venit o nouă firmă.

Dl George Botez

Care va merge bec.

Dl Cristian Ganea

Se măresc platformele?

Dl Marius Mateescu

Haideți să nu ne mințim și să adoptăm o soluție corectă.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

încă o dată vă spun vizavi de cine vine sau dacă.... - cei care și-au asumat că se ocupă de lucrul acesta sunt cei de la ADI.

Dl George Botez

Da dl primar, aveți dreptate dar, pe noi ne interesează efectul pe stradă, nu ne interesează...

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Efectul pe stradă, uitați-vă care este efectul pe stradă în momentul de față, grămada de gunoi care este neridicată de săptămâni.

Dl George Botez

Dl primar,„dumneavoastră, în tot mandatul, sunt convins că ați avut intenții bune. Problema este că trebuie să privim ca la șah, câteva mutări înainte.

Repet, încerc să vă spun și eu ceea ce v-au spus și colegii mei și să obțin un răspuns - dumneavoastră spuneți în felul următor: că v-ați certat cu ei, sunt niște neprofesioniști, ca să nu spunem altfel, aveți perfectă dreptate, se vede cu ochiul liber, nu trebuie să ne explicați că nu suntem tâmpiți. Dar, mai departe, vă întreabă toată lumea: ce punem în loc?

Iar începe să ne scape problema de sub mână, iar o să vină acei oameni de la ADI, care nu și-au făcut treaba, dacă e să mă întrebați pe mine. Nu este vina consiliului, probabil nici a primarului. Este vina celor care, pe banii care-i iau în fiecare an, trebuiau să asigure curățenia în oraș. Și nu noi suntem aceia care trebuia să ne ocupăm de curățenia în oraș. Da, trebuie să supraveghem că așa spune la lege dar nu trebuie să mă duc eu sau dumneavoastră sau oricare. O facem, ne ducem pe stradă, mai vorbim, mai dăm un telefon - „mai ia o pubelă”. Dar astea sunt chestiuni care nu sunt organizate și nu sunt profesioniste, da?

Și atunci, dacă cei de la ADI, care nu și-au făcut treaba așa cum trebuie, ei sunt cei în măsură să preia rezolvarea acestei probleme? Pe bune? Facem mișto noi de noi? Adică, aceiași oameni care au adus aceste probleme să fie lăsați și să le rezolve mai departe?

Eu nu zic că sunt ei de vină. Vedeți, aici nu mai este nimeni de vihă<Eu nti fac un ' rechizitoriu pentru ADI dar, ca și dumneavoastră, văd pe stradă că nu fundțiplieă^. Este un ij sistem care nu funcționează. Și atunci, ce fac? Merg mai departe cu acest Sistdm șf singura mea satisfacție, de fapt, a dumneavoastră este că, certându-vă cu nu știu carefie la Rosal, ,a plecat acela și vine altul. Este aceeași Mărie cu altă pălărie, domnilor. Această'fiu eȘte o rezolvare, aceasta este o satisfacție a dumneavoastră personală. Rezolvarea presupune să știm exact ce vom face mai departe.

Am putea să adoptăm o chestie de genul acesta cu un vot condiționat în sensul că, în orice procedură viitoare, să informă ADI-ul că nu suntem în măsură să dăm 15 bani în plus. Să nu-și facă cineva gând că pleacă...

Dl Cristian Ganea

“----------------------

îmi cer scuze, avem un vot.

Dl George Botez

Am înțeles dar și cu noi și fără noi...

Aici de fapt, ce se întâmplă este un mesaj pe care-1 transmitem de la nivelul Ploieștiului - că suntem nemulțumiți, că vrem schimbarea operatorului dar nu putem să acceptăm, pentru 200 de mii de oameni, condiții mai grele. Nu avem cum să ne asumăm noi aceste drepturi pe buzunarele cetățenilor.

Haideți să ne închipuim că toți cetățenii din Ploiești ne sunt frați, mătuși, unchi de care ne pasă. Măcar să ne închipuim, chiar dacă unora nu le pasă. Și atunci, dacă ne vom închipui acest lucru, vom fi interesați și de buzunarul cetățenilor. Că poți să chemi o firmă din Australia care să aibă 7 milioane de tehnologi și să plătească cetățenii la nivelul de tehnologia respectivă. Dar repet, facem glume noi cu noi. Pentru că oamenii nu au bani să susțină lucrul acesta. Oamenii nu vor avea bani domnule primar, după ce vor avea în iarnă prețul la gigacalorie să mai plătească și un gunoi de 3 ori mai mare, nu de 3, de 2 ori. Nu vor avea de unde. Nu vor avea de unde, că vor veni cei de la TCE, vordori și ei majorări de prețuri la bilete și vor veni și cei de la lumină să vă explice 7 mii de lucruri, că vor dori și ei prețuri mai mari. Și de unde toate astea? Că banii nu sunt din gumă de mestecat, nu se întind, sunt tot ăia.

Iar noi am ajuns într-un asemenea punct în care, dacă nu ne gândim ce se întâmplă peste 2, 3 sau 4 mutări, picăm în cap rău de tot. Eu nu mai vreau o a doua situație ca cea cu gigacaloria. Nu mai vreau.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Dumneavoastră trebuie să dați astăzi un vot, fie da, fie nu pe acest subiect, fie se reziliează, fie rămâne în continuare...

Dl George Botez

Sau să-l prorogăm.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Puteți să-l prorogăți. Este ca și cum ne-am duce la ședința de pe data de 26 neavând nicio împutenicire din partea dumneavoastră.

Situația o știm cu toții, cea care este în municipiul Ploiești. Vedeți că atunci când dumneavoastră ați aprobat un tarif de 9 lei 20 de fapt, ați aprobat un tarif care să modifică an de an în sensul creșterii acestui tarif. O să vă rog chiar să verificați .îcest lucru, cee-^Ae ați votat la momentul respectiv. Mai mult decât atât, știți că, prin lege^ifțȚ^idltepndMa circulară ADI-ul va trebui, și asta este de fapt una dintre cele mai mari ^■(^iH^cary'lfe>are ADI-ul în momentul de față, chestiunea legată de poluatorul plătește cât j?ț(^iCe^^ij&^bui să vedem dacă cântărim deșeurile respective, cât va plăti fiecare cetățean în funcTie'de aceste deșeuri, ș.a.m.d. Deci, sarcina ADI-ului este cu mult mai dificilă atunci când vorbim de implementarea economiei circulare decât în situația în care vorbim de o reziliere de contract dar și o procedură care este legală cu privire la negociere, realizarea unui caiet de sarcini. Apropo, și negocierea se realizează tot pe baza unui caiet de sarcini care este aprobat și de către consiliile locale, în aceeași măsură. Drept pentru care noi putem să introducem clauze în acele caiete de sarcini sau în draftul de contract astfel încât să nu mai întâmpinăm din experiența pe care o avem cu acest operator economic, să nu mai avem aceste probleme cu care noi ne confruntăm în momentul de fată.

s

Toate aceste lucruri, oricum trec și prin votul consiliului local. Așa cum, atunci când s-a aprobat o anumită procedură și s-a aprobat un anumit draft de contract și aveam un singur vot, așa se întâmplă și în momentul de față.

Dl George Botez

Excludeți posibilitatea ca Rosal-ul să recâștige acest contract pe baza unei negocieri directe la un preț superior?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Ține de capacitatea...

Dl George Botez

Nu, excludeți?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

în condițiile în care acest contract se reziliază din motive de tin de modul în care-si

5                                                                                                                                                                          S                                                                   5

îndeplinește sarcinile șî obligațiile-contractuale, există proceduri prin care acest operator economic nu mai poate participa nici la negociere, nici la licitație.

Dl George Botez

Ni le puteți prezenta domnule primar, nu că există proceduri, spuneți-ne măcar așa în general pentru că eu încă aștept acel temei de drept prin care eu să vă împuternicesc pe dumneavoastră.

- Dl primar Adrian-Florin Dobre

Rezilierea contractului duce în mod normal la pierderea licenței de a putea presta acest serviciu de utilitate publică. Pierderea licenței îl pune în imposibilitatea de participare la licitație.

5

Dl George Botez

Și în cazul în care se contestă această reziliere, în care se demonstrează faptul că e culpă comună?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Noi constatăm că...

Dl George Botez

Nu, vă întreb: dacă se constată că este culpă comună?


Noi constatăm că avem un operator economic care nu-și gestion eficient în municipiul Ploiești, presupunând că ne va da în judecată, întâmpla, noi trebuie să stăm legați de acest operator economic timp de s anr-aeBgg,^au ma


Dl primar Adrian-Florin Dobre rog, 6 ani și jumătate.

Dl George Botez

Noi nu suntem nici instanță nici parchet. Noi nu facem dreptate, să ne înțelegem. Oamenii cu dreptatea sunt în alt sediu. In momentul în care se va ajunge la un conflict contractual, este foarte clar că partea nemulțumită va acționa în instanță. Acționând în instanță, orice chestiune legată de pierderea licenței și de neparticipare este suspendată domnule primar.

Și atunci, având acest drept, sunteți de acord cu mine că este posibil ca aceeași firmă să vină, să intre într-un alt contract cu ADI-ul la un preț net mai mare?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Eu cred că aceste analize trebuia să le faceți în momentul în care ati votat această

S                                                                               5

procedură ...

Dl George Botez

Nu vreți să-mi răspuneți.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

... în momentul în care ași votat acel draft de contract, în momentul în care ați votat toate condițiile, intrarea în ADI, ș.a.m.d. Este tardiv să luați în considerare acum aceste aspecte. Important este să avem un oraș curat. Se pare că noi nu putem să avem un oraș curat cu acest operator. Nu neapărat discutăm aici de Rosal...

Dl George Botez

Eu v-am întrebat dacă excludeți posibilitatea ca, după 3 luni, Rosal-ul să vină și, în Toc de 9 lei 75 să ia 20 de lei și să-și continue contractul într-o altă formă. Excludeți această posibilitate?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

încă o dată vă spun - licitațiile și toate procedurile nu sunt...

Dl George Botez

Există această posiblitate? Noi ne sfătuim acum domnule primar, da?

Dumneavoastră, ca primar al acestui oraș, excludeți această posibilitate sau nu? Spuneți-mi - da sau nu?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Nu pot să spun da sau nu de lucruri pe care le fac alții.

Dl George Botez

Dar v-ar conveni chestia asta?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Eu vreau un oraș curat.

Dl George Botez

V-ar conveni ca Rosal-ul să vină pe un preț de 3 ori mai mare și să continue

activitatea?


Dl primar Adrian-Florin Dobre

Un preț de 3 ori mai mare este imposibil atât timp cât, în caietul de sarcini privind negocierea, ADI-ul stabilește un tarif care nu poate fi depășit în urma negocierii de către orice companie.

Dl George Botez

îl stiti acel tarif?

9      »

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Nu, acel tarif va fi supus atenției și dumneavoastră, consiliului local. Se face pe baza unei comisii...

DI George Botez

Am înțeles. Și, dacă nu ne înțelegem, dacă noi supunem că trebuie să fie 9 lei și cele 7 comune care sunt cu noi vor spune 24 de lei, noi ce facem domnule primar?

Dl Iulian Bolocan

Rosal-ul și-a exprimat dorința de a mări tariful?

DI George Botez

Nu dar vreau să știu ce mă așteaptă domnule Bolocan.

Dl Iulian Bolocan

Dar de ce nu-și face treaba, nu mai poate fi zguduit?

Dl George Botez

Păi asta tot încerc să vă spun - la discuția pe care am avut-o și care se va finaliza mâine cu un proiect de hotărâre pe care-1 vom supune consiliului local, instituim o nouă taxă de salubritate după modelul pe care-1 are Primăria Sinaia. După modelul de la Primăria Sinaia reglăm, din punct de vedere financiar, costurile acestui serviciu.

Dar ni se forțează mâna la acest moment, noi punem niște întrebări pentru că este normal să pun niște întrebări dar, în 2012 nu le-am pus, eram în primele 7 zile și eram mai tăntălău, acum sunt mai puțin tăntălău. Dar trebuie să ai puterea să recunoști când unele" lucruri te depășesc. Și ca să nu mă depășească și să iau o hotărâre care să fie în conformitate cu ceea ce cred eu și nu în conformitate cu amorul propriu al dumneavoastră, vă pun niște întrebări și dumneavoastră nu vreți să răspundeți. De fapt, de 3 ani nu vreți să răspundeți la întrebări. Sunt chestiuni de business, da? Sunteți economist de profesie, dumneavoastră ar trebui să trăiți prin cifre. Eu prin poezie și dumneavoastră prin cifre.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

V-am răspuns dar trebuia să fiți atent.

Dl George Botez

Bine, propun o pauză de...

Vă rog.

Dl Cristian Ganea

Până să propuneți pauza - dl primar, v-a întrebat dl președinte să răspundeți „da sau nu” și ați spus că nu puteți să răspundeți dar noi trebuie să răspundem „da sau nu” la acest proiect.

Știți ce este hilar? Dacă noi vom vota ieșirea din ADI și după nu se va vota. Cu ce neam ales? Ne dă vreo diplomă cineva? Cred că ar fi trebuit să ținem o ședință comună.


Dl primar Adrian-Florin Dobre

Să știți că ieșirea din ADI este doar decizia pe care o ia municipi din ADI nu depinde...

Dl George Botez

A vrut să spună rezilierea.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Nu depinde de votul altor autorități.

Dl George Botez

A vrut să spună rezilierea.

Dl Cristian Ganea

Rezilierea, da.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Și v-am răspuns. Stabilirea cuantumului, atât pentru negociere cât și pentru o nouă licitație se stabilește de către ADI, este o valoare care nu poate fi depășită în urma licitației respective sau în urma negocierii respective și se face pe baza analizei economico-financiare făcută de către ADI, de consultanți pe care-i angajează ADI-ul. Așa cum și-a angajat consultanți pentru a pune în aplicare legea privind economia circulară, în aceeași măsură face acest lucru.

Dl Cristian Ganea

La Ploiești, o licitație durează și 2 ani de zile. 2 ani de zile vom face cu cine, ce și cât? Acestea sunt întrebările la care ar trebui să aflăm răspunsul.

Acum noi nu vrem să vă scoatem pe dumneavoastră vinovat, departe de noi dar poate că o mai bună dialogare cu noi, consilierii ar fi dus la un rezultat mult mai bun.

DI George Botez

Eu o să propun o pauză de consultări și aș vrea totuși, având în vedere multitudinea de articole aliniate și texte invocate în preambulul hotărârii, să-mi prezentați, vă rog, textul de lege specific care prevede ca, în conformitate cu dispozițiile legale, prin acord cu 132 din actualul Cod administrativ, este nevoie de această hotărâre. Pentru că, din modul în care eu interpretez textele legale, nu este nevoie de o împuternicire fiind vorba de o reprezentare.

10 minute. Mulțumesc.

5

*

PAUZĂ

*

DI George Botez

Suntem 16 consilieri prezenți. Au părăsit ședința dl Dinu și dl Vîscan.

Dna secretar vă rog.

Dna Ioana Serbinov - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

Potrivit art. 3 alin. 1 din Legea 51, serviciile de utilități publice sunt responsabilitatea autorităților administrației publie locale sau, după caz, a ADI-ului având ca scop serviciile de utilitate conform mandatelor acordate acestora prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ teritoriale membre. Aici ar vorbi de mandatul acordat.Stați așa, data la care este acest text?

Dna Ioana Serbinov - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

■ -     -                                                                               ..3-

Este forma la zi a proiectului.

Dl George Botez

Bine. O să vă rog să treceți textul și acolo, da?

Dna Ioana Serbinov - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

Da. La temei, în baza art. 3, alin. 1 de la Legea 51, înainte de art. 10.

Dl George Botez

O să vă rog să dați la text.

La art. 2, după Valea Doftanei, (ceea ce voi propune eu acum este în urma a ceea ce s-a discutat și a temerilor existente, este un amendament care va fi făcut în considerarea opțiunii de reziliere) „cm condiția ca, după reziliere, să nu se contracteze servicii de salubritate la un preț superior celui existent la data prezentei hotărâri '.

Dl Cristian Ganea

Pe ce perioadă?

Dl George Botez

„... până la realizarea procedurii de achiziție publică prin licitație”.

Dl Gheorghe Sîrbu

Cine acoperă taxa fondului de mediu că, la anul, este 80 de lei/tonă, anul celălalt este 120?

Dl Cristian Ganea

”-----------;-----------------

întrebați la ADI.

5

Dl George Botez

Da, întrebați la ADI. Dumneavoastră parcă nu votați.

Pe mine mă interesează ca, prin acest text, să pun la adăpost cetățenii municipiului Ploiești față de o creștere nejustificată din punct de vedere economic dar justificată prin artificii contractuale.

Dl Gheorghe Sîrbu

Am înțeles.

Dl George Botez

Pe mine nu mă interesează ce și cum. Dacă băieții aceștia nu sunt buni și se pare că nu sunt buni la banii aceștia, sunt două variante - ori le dau lor mai multi bani ca să facă treabă bună, ceea ce nu se poate; ori, la aceiași bani, să găsesc pe cineva care să facă treaba

bună.


Intereseul meu este ca dl Ionescu, dna Popescu și dna Marinescu să nu plătească 1 leuț în plus pentru serviciul public de salubritate.

Este corect? Corect.

Supun la vot acest amendament:

Cine este pentru? Vă rog să ziceți cine este pentru cu nume și prenume.

Dna Ioana Serbinov - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte            \

Pentru - dl consilier Palaș, dl consilier Văduva, dl consilier Mateescu,dl consilier Cosma, dna consilier Stanciu, dl consilier Ganea, dl consilier Botez ’, și dna consilieri Sălceanu.                                                                  'V , „

Dl George Botez

Abțineri?

5

Dna Ioana Serbinov - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

Abțineri - dna consilier Zoia Staicu, dl consilier Popa, dl consilier Bolocan, dl consilier Sicoie, dl consilier Grigore, dl consilier Marcu.

Dl George Botez

Și nu au participat la vot?

Dna Ioana Serbinov - Serviciul Juridic-Contencios. Contracte

Nu au participat la vot dl consilier Sîrbu Gheorghe și dna consilier Sanda Dragulea.

Dl George Botez

Rezultatul votului?

Dna Ioana Serbinov - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte Avem 7 voturi pentru, 2 neparticipări la vot și 7 abțineri.

Dl George Botez

Și care este rezultatul votului la amendament?

Dna Ioana Serbinov - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte Nu are majoritate.

Dl George Botez

Deci, amendamentul a fost adoptat sau nu?

Dna Ioana Serbinov - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte Nu a trecut.

Dl Paul Palaș              _

Dna judecați-o altfel, cum trebuia să treacă? Cu majoritate simplă după Codul administrativ? Cu ce majoritate trebuia să treacă? Dacă e majoritate simplă, a trecut.

Dl Marius Mateescu

Cu majoritate simplă.

Dna Ioana Serbinov - Serviciul Juridic-Contencios. Contracte

Cu majoritate simplă.

Dl George Botez

8 voturi suntem.

Dna Ioana Serbinov - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

Mă scuzați, sunt 8 voturi pentru.

Dl Cristian Ganea

Să înțeleg că grupul PNL vrea să scumpească?

Dl Valentin Marcu

Dl viceprimar, dacă-mi permiteți să vă răspund la întrebare: este ilogic să condiționezi producerea unui eveniment de un eveniment pe care nu-1 controlezi.

Dl George Botez

Da, am înțeles. Deci, cu 8 voturi pentru...

Dna Ioana Serbinov - Serviciul Juridic-Contencios, A trecut amendamentul.

Dl George Botez


Amendamentul, propus de grupul PSD-ALDE privind securizarea prețului la serviciul respectiv, a fost adoptat.

*

Acum, supun la vot varianta...

Vă rog dl Palaș.

Dl Paul Palaș

Dl președinte, înainte de a supune la vot rezilierea, voiam s-o întreb pe dna secretar (care presupun că este familiarizată cu contractul sau cel puțin așa ar trebui, să fiți familiarizată cu contractul atâta timp cât discutăm un subiect atât de fierbinte), care ar fi consecințele atât pentru administrație cât și pentru cetățeanul de rând în cazul în care actualul operator ar contesta această procedură pe care noi o vom vota astăzi și ar câștiga?

Dna Ioana Serbinov - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

-------

In situația în care se va vota în cadrul ADI rezilierea...

Dl Paul Palaș

Noi reziliem contractul.

Dna Ioana Serbinov - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

Nu, noi acum votăm împuternicirea domnului primar, care este reprezentant în ADI, să voteze pentru rezilierea sau nerezilierea contractului. Decizia finală se va lua în ADI în funcție de voturi. In situația în care se va decide rezilierea contractului înainte de termen si operatorul va contesta în instanță ulterior, să presupunem, cum ați spus, că va câștiga, mai mult ca sigur contractul conține daune, penalități care se vor aplica dar nu știu să vi le spun acum care sunt.

Dl Paul Palaș

Trebuia să știm elementele acestea oameni buni.

Dl Cristian Ganea

Dna secretar, întrebarea pe care a pus-o dl consilier Paul Palaș, ipotetică, de altfel, în cazul în care trece cu „pentru”, se reziliează de ADI, se întâmplă să ne dea în judecată prestatorul de servicii, câștigă și o să ceară daune, penalități, ne vor bate și nouă la ușă sau clientilor?

9

Dna Ioana Serbinov - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

Nu, Rosal-ul se va îndrepta împotriva ADI-ului.

Dl Cristian Ganea

A

In ADI vor vota toți pentru? Puteți să-mi spuneți cu siguranță? Vă rog frumos.

Dna Ioana Serbinov - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

Nu cred. Nu pot să vă spun în momentul de față.

Dl Cristian Ganea


Nici eu nu cred că votez.

Dna Ioana Serbinov - Serviciul Juridic-Contencios,_________

Operatorul se va întemeia pe prevederile contractului care măîtmijlt ca șigufv*.

Dl Cristian Ganea

Vreau să am siguranța că sunt protejat din punct de vedere legal, juridic.

In primul rând, dați viză de legalitate pe amendament?

Dna Ioana Serbinov - Serviciul Juridic-Contencios. Contracte

Da, amendamentul va obține viză de legalitate.

Dl George Botez

Păi nu, va obține. Acum. Obține sau nu obține?

Dna Ioana Serbinov - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

Da, proiectul va fi contrasemnat. Va obține viză de legalitate.

Dl George Botez

Aș vrea să se consemneze că, la întrebarea domnului viceprimar Ganea, care nu are specialitate juridică, am fost informați că, într-o situație în care, urmare a analizei, se va constata împrejurarea că această reziliere nu este fundamentată și că au existat și alte aspecte care ne-au fost ascunse cu ocazia prezentării situației, nu ne asumă responsabilitatea pentru o chestiune de genul acesta.

Este adevărat dna secretar?

Dna Ioana Serbinov - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

Da, l-aș ruga pe dl jurist de la RASP dacă ne poate ajuta.

Dl George Botez

Nu, lăsați-1. Eu cu dumneavoastră vorbesc nu cu juristul de la RASP. Spuneți-ne acum că noi suntem înaintea votului.

Din punctul dumneavoastră de vedere^ ca secretar al unității Administrativ teritoriale, există dubii, suspiciuni, date care să conducă la ideea că o opțiune de reziliere ar putea să fie nefundamentată corect?

Dna Ioana Serbinov - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

Pe rapoartele de specialitate și pe...

Dl George Botez

A dumneavoastră.

Dna Ioana Serbinov - Serviciul Juridic-Contencios. Contracte

Eu am apreciat că este fundamentată în urma documentelor pe care le-am analizat.

Dl George Botez

Există date, împrejurări, aspecte care nu ne-au fost aduse la cunoștință? în afara faptului că, pe stradă, este mizerie?

Dna Ioana Serbinov - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

Nu pot să vă răspund la această întrebare.

Dl George Botez

Păi, îmi cereți un vot.


,/Ș> .< -s.Ț

Dna Ioana Serbinov - Serviciul Juridic-Contencios, Contractă

Nu vi-1 cer eu votul.

Dl George Botez

Dumneavoastră că dumneavoastră...

Dna Ioana Serbinov - Serviciul Juridic-Contencios. Contracte

Nu suntt inițiatorul proiectului.

Dl George Botez

Dl primar, există sau nu există? Haideți că am înțeles că inițiatorul trebuie să ne răspundă.

Există date, împrejurări, aspecte care nu ne-au fost aduse la cunoștință, în afara faptului că există mizerie pe stradă, lucru pe care-1 știm cu toții?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

RASP-ul este cel care monitorizează și care verifică toate aceste ...

Dl George Botez

Eu nu am încredere în ei pentru că dumneavoastră...

Dl primar Adrian-Florin Dobre

... Indicatori de performanță ș.a.m.d.

Dacă nu aveți încredere în ei, aveți puterea, prin consiliul local, să desființați acest RASP dacă nu aveți încredere în RASP.

Dl George Botez

Bine, poate o să-l desființăm dar vă întreb pe dumneavoastră.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Avem o situație în teren, avem o situație în care acest operator nu-și îndeplinește programul de colectare a deșeurilor, avem o lege care spune că, indiferent de situație, prin faptul că este un contract de delegare pe un serviciu de utilitate publică, trebuie să realizeze, _ indiferentrde situație, în bune condiții, acest serviciu de utilitate publică. Eu cred că sunt motive întemeiate și de aceea am și semnat acea solicitare, acea nu se mai cheamă expunere de motive, ci referat de aprobare pentru a scăpa o dată pentru totdeauna de această situație în municipiul Ploiești.

Dl George Botez

De unde știți că este o dată pentru totdeauna? Aveți certitudinea asta? Dacă o aveți că este o dată pentru totdeauna vă rog să ne spuneți.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Cu acest operator economic nu văd o îmbunătățire a situației salubrității din municipiul Ploiești.

Dl George Botez

Deci nu este o dată pentru totdeauna.

Este o modalitate foarte interesantă de a pune problema. De fapt, sper să nu fim uneltele prin care dumneavoastră să vă reglați conturile cu Rosal-ul care conturi știu că anterior au fost foarte bune. Probabil că au intervenit niște chestiuni de suflet în relația aceasta și noi acum suntem puși să votăm. Dar ce nu facem în interesul Ploieștiului și a amorului dumneavoastră propriu.

......'"-•s’^X

■    ”''/                       s &


Din câte știu, unii membri ai executivului au soții, soțiile, fiicele ângăj^e-^Rc^al, nu? Este o simplă întâmplare sau a fost o modalitate de colaborare mai strânsă decât;. J

.............s.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Cine are soți, soții, ș.a.m.d. angajate la Rosal poate să vină și să răsp se pune problema.


A. «--tz

Dl George Botez

Se pune pentru că...

Dl primar Adrian-Florin Dobre

De fiecare dată nu înțeleg această chestiune. Nu înțeleg ce legătură are cu situația din teren a salubrității.

s

Dl George Botez

Serios că nu înțelegeți? Pe bune?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Nu. Cu situația din teren.

3

Dl George Botez

Pe bune că nu înțelegeți?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Situația din teren.

Și cine are rude care sunt angajate la Rosal să vină să spună și dacă asta considerați...

Dar nu asta e problema. Problema este salubritatea orașului.

Dl George Botez

Am înțeles dar ce nu înțeleg eu este cum, din 214 mii de locuitori ai Ploieștiului la Rosal nu s-au angajat, pe anumite funcții, decât niște rude ale unora care stau în executiv. Asta chiar nu o s-o înțeleg, pe bune. Nu vă interesează și pe dumneavoastră? Haideți să facem o comisie noi doi să vedem...

Dl primar Adrian-Florin Dobre       _

Nu facem politica de angajare a Rosal-ului, asta în primul rând. Pe mine mă interesează un oraș curat în condiții decente.

3                                               5

V-a cedat scaunul?

Dl George Botez

Da, cred că o să-l iau pe al dumneavoastră în mandatul viitor.

Dl primar Adrian-Florin Dobre -

Vă urez mult succes.

Dl George Botez

Eu am serviciu dl primar, stați liniștit. Stați liniștit că eu am și alte venituri.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Am văzut. Și când ați fost pe lista sau „pe nelista” celor care au candidat...

Dl George Botez

Când eram eu PNL-ist dumneavoastră tocmai aveați un dosar penal pe....

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Ați fost pe lista sau „pe nelista” celor care au candidat la Parlament.

Dl George Botez

<

Apropo, dl primar de la Sinaia vă transmite salutări. își aduce amiătl


------                  fV/SS» M Știți care este problema? Eu nu am dosare penale spre deosebire 'țE? dunmeay oastfăf J-j.-^o, dl primar de la Sinaia vă transmite salutări. își aduce ami^ț^iesTîâ^ara^^ dumneavoastră în poziție de prefect. Sunt niște întâmplări extraordinar de aduc aminte.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Nu înțeleg ce legătură are în momentul de față o discuție legată de Sinaia cu situația salubrității din oraș.

9                           5

Dl George Botez

Nu, asta a fost în legătură cu lista.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

întrebarea mea este: cumva sunteți avocatul primarului de la Sinaia?

Dl George Botez

Da. Și atunci când v-a făcut plângerea penală dumneavoastră tot eu eram.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Și de ce s-a soluționat cu neînceperea urmăririi penale?

Dl George Botez

Ei, mai vedem. S-a soluționat pentru că o cunoștință comună de-a dumneavoastră și a domnului primar de la Sinaia a insistat foarte mult. Dar asta o discutăm în privat.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Adică cineva a intervenit ca să de NUP sau ce să înțeleg.

DI Paul Palas

Foarte interesantă ședința asta.

9            5

Dl George Botez

Ca să destind un pic atmosfera, îmi aduc aminte că atunci dl primar de la Sinaia a ieșit și l-a facutrcu ou și cu oțet pe actualul primar aLPloieștiuluFdupă care necazul a făcut și fie din același partid.

După o anumită vârstă și mă simt suficient de bătrân, trăim și noi din amintiri.

Acum, revenind la problema noastră, supun la vot opțiunea de reziliere urmând ca după aceea să supunem la vot nerezilierea.

Cine este pentru reziliere în condițiile în care au fost stabilite prin amendamentul aprobat? Numărați voturile vă rog.-

Dna Ioana Serbinov - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

14 voturi pentru.

Dl George Botez

Abțineri? Voturi împotrivă? Avem 2 neparticipări la vot, dna Dragulea și dl Sîrbu. Proiect adoptat.

***

Mai departe punctul 6 ..Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022”.

Vă rog dl Palaș.

..........

Dl Paul Palaș

A-c/'   ......... GA

Mulțumesc dl președinte.

p'          î r l


Pentru cine nu a parcurs proiectul acesta, el face referire, în fbri^JuEpubîicâță‘pe site, la o suplimentare atât la capitolul venituri cât și la capitolul cheltuiefe'^^fg^f^^Mn partea Consiliului Județean o finanțare de 395 de mii de lei pentru Parcul Coîăthntin%rere; încasăm niște bani de la TCE în valoare de 703 mii de lei si mai avem niște venituri din 9                                                                                                                                                              5                                                5

valorificarea liniilor de tramvai de 781 de mii de lei.

Aceasta a fost forma primară, forma publicată a proiectului. în plus, față de această formă, mai înregistrăm 1 milion 981 de lei și va fi un amendament acesta pe care vi-1 propun în plus pe venituri care vin de la Direcția de Sănătate Publică și se duc către Spitalul Municipal pentru achiziția unui mamograf digital.

Acum, la capitolul cheltuieli, avem...

Dl George Botez

Dl Palaș, îmi cer scuze, ceea ce spuneți dumneavoastră este prevăzut în prroiect sau sunt chestiuni cu caracter de noutate?

Dl Paul Palaș

Eu am făcut o prezentare largă a proiectului și...

Dl George Botez

Să știu, din punct de vedere procedural, să supun amendamentele.

Dl Paul Palaș

Singurul amendament este de suplimentare a veniturilor cu 1 milion 981 de mii de lei de la Direcția de Sănătate Publică si o să mai vin si cu alte amendamente.

9                                                                          5                                               5

Dl George Botez

Este toată lumea de acord să le supunem în bloc?

Dl Gheorghe Sîrbu

Da.                                       _

Dl George Botez

Ok.

Dl Paul Palaș

Mulțumesc.

5

Acum, la capitolul cheltuieli: la iluminat se duc 965 de mii de lei, la Parcul Constantin 'Stere se duc 395 de mii de lei, pe care i-a primit-de la Consiliul Județean și la TCE se duc 703 mii de lei. De asemenea, către Spitalul Municipal, la capitolul dezvoltare se duc 1 milion 981 de mii de lei pentru achiziția acelui mamograf digital.

în plus, mai avem la capitolul investiții, o sumă pe care am primit-o în valoare de 108 mii 27 de lei care suplimentează lista de investiții iar în lista de investiții sunt mici modificări între capitole, dacă vreți să vi le citesc, o pot face dar cred că nu sunt relevante.

în consecință, vă supun atenției următoarele amendamente:

1 - suplimentarea veniturilor cu suma de 1 milion 981 mii lei la capitolul venituri pentru Spitalul Municipal. In corespondență, la cheltuială, avem aceeași sumă care se duce, pentru sănătate, la Spitalul Municipal.

Suplimentarea la venituri cu suma de 108,027 mii lei pentru realizați ă5d^^^|ia61I în strada Lucemei care suplimentează lista de investiții corespunzător. F

Am s-o rog pe dna director Crăciunoiu să confirme dacă nu mai est^î^s^A^a' fost tot. Vă mulțumesc.

Dl Cristian Ganea

Dl Palaș v-am povestit eu de acum 3 ședințe și am omis. Să se dea la biserica Maica Precista care a avut probleme cu acoperișul și a plouat pictura, să le dăm niște bani din fondul de rezervă.

Dl Paul Palaș

Avem posibilitatea din fondul de rezervă 100 de mii de lei.

Dl George Botez

Faceți dumneavoastră....

Dl Paul Palaș

Da, completez amendamentul cu 100 de mii de lei din fondul de rezervă pentru „cultură, religie”.

Dl George Botez

Discuții?

Dl Gheorghe Sîrbu

Tot la Musat se duc banii?

9

Dl George Botez

Haideți dl Sîrbu că se duc la Doamne, Doamne nu se duc la Musat că nu îsi face el acoperiș pe cap.

Dl Gheorghe Sîrbu

Dar mai sunt si alte biserici care...

5

Dl George Botez

PăLspuneți care sunt și dacă e le dăm dacă putem. Acolo am înțeles că nu are acoperiș și că ploaia strică pictura.

Dl Gheorghe Sîrbu

Preotul din Bereasca nu are veselă. A cerut 20 de mii de lei pentru veselă.

Dl Cristian Ganea

Ați făcut propunerea?

Dl George Botez

Veselă? Ce veselă?

Dl Gheorghe Sîrbu

Am făcut propunerea.

Dl George Botez

Bun dar haideți să facem un proiect împreună. îl facem noi doi? Vă sunt alături.

Dl Gheorghe Sîrbu

Am înțeles.

5

Dl Cristian Ganea

Câte?

Dl Gheorghe Sîrbu

20 de mii.

Dl Cristian Ganea

La dl Băzăvan?

Dl Gheorghe Sîrbu

Nu știu dacă e la dl Băzăvan.

Dl George Botez

Supun la vot amendamentele:

Cine este pentru?                  16 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

16 voturi pentru, amendamente aprobate.


Dl Paul Palas

X                      *

In mod corespunzător se va modifica și textul hotărârii pentru că se va completa că se modifică lista de investiții.

9

Dl George Botez

Supun la vot amendamentul cu modificarea textului hotărârii cu textul că se modifică în mod corespuzător și lista de investiții

Cine este pentru?                  16 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

16 voturi pentru.

*

Supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                  16 voturi

Cine este împotrivă?

-Dacă se abține cineva?

16 voturi pentru. Adoptat.

***

Trecem la punctele suplimentare: Proiect de hotărâre privind modificarea Listei bunurilor ce fac obiectul procedurii de delegare indirectă, în cadrul contractului “Delegarea gestiunii serviciului de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrări de artă, parcări (cu excepția celor aflate în administrarea altor entități) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban”.

Dna secretar?

V""

Dna Ioana Serbinov - Serviciul Juridic-Contencios Contracte <        .

Proiectul are rapoarte de specialitate, are aviz favorabil de la Bopiisia 2 ,și<yiza-legalitate.                                                                             .....z/ Ay

Dl George Botez Mulțumesc.

5

Supun la vot:

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

5

15 voturi

15 voturi pentru. Dl Palaș a plecat din sală. Mulțumesc. Adoptat.

***

„Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2019”.

Discuții? Despre ce este vorba? Este vorba de banii aceia? Cine ne poate spune? Banii pentru mamograf?

Dna Mihaela Iordănescu - Spitalul Municipal Ploiești

Avem o suplimentare de 1 milion 981 pentru mamograf. Reprezintă finanțare de la Ministerul Sănătății. Banii vin prin DSP către bugetul local și apoi către noi.

Dl George Botez

Supun la vot:

Cine este pentru?                    15 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

15 voturi pentru. Adoptat.

***

..Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare al Taberei Internaționale de Sculptură Monumentală, Ploiești 2019”.

Ziceți dl Sicoie.

Dl Florin Sicoie

Dl președinte vă rog să aveți tot atâta răbdare la acest proiect cât ați avut și la cel precedent pentru că nu putem lăsa...

Dl George Botez

Treceți direct la subiect.

Dl Florin Sicoie

Am amendamente și comentarii.

La Anexa 1 care este Regulamentul...

Dl George Botez

A venit în sală dl Palaș și a plecat dna Marilena Stanciu.

Dl Florin Sicoie

Hotărârea are 2 anexe, Regulamentul și Devizul.


La Regulament, primul lucru: eliminarea „Muzeul de Artă Contemporană în :ăer liber”; un muzeu se organizează după Legea 311/2003 a muzeelor, nu poți vorbi dș'^ri

muzeu de artă contemporană când nu există. E elementar. Nu poți să votezi Muzeul de


Contemporană, ceva ce este la a doua ediție.                                YL' 1

Caransebeșul, care a făcut 15 ediții, a adunat 150 de lucrări, poate vorbi la acest moment de un muzeu de artă contemporană.

Dl George Botez

Am înțeles. Mai departe.

Dl Florin Sicoie

Propun amendament - eliminarea peste tot în text a expresiei „Muzeul de Artă Contemporană în aer liber”.

Dl George Botez

Supun la vot:

Cine este pentru?                15 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

15 voturi pentru amendament.

Dl Florin Sicoie

Nu mai cer eliminarea moto-ului care nu are nici un sens, Bălcescu era patriot fără patrimoniu.

Dl George Botez

La motto nu o vă treacă. Ziceți.

Dl Florin Sicoie

*---------------------

II las în pace.                      -                         _

Acum intrăm în problemele efective: se vorbește de comisarul de tabără desemnat de UAP. încă nu a fost desemnat. Uniunea Artiștilor Plastici, Filiala Ploiești urmează să-l desemneze.

De asemenea, la condițiile de participare în tabără, se spune că dl Eugen Petri este persoana desemnată de UAP pentru organizarea procesului de selecție. Asta intră într-un puternic conflict cu comitetul de selecție în sine și eu, după știința mea, știu că dl Petri nu a fost încă desemnat de UAP pentru selecție.

La condițiile de înscriere...

Dl George Botez

Stați așa, ziceți amendamentele.

Dl Florin Sicoie

Asta o s-o lăsăm pentru că se va regla prin numirile ...

Dl George Botez

Bun și dacă numește pe Ionescu...

Dl Florin Sicoie

Dar am amamendament în continuare.

In text, condițiile de înscriere pentru selecție: 3 schițe, fotogr^figyCS^^âii adauge să fie „sculptor profesionist, membru al Asociației. țara respectivă”. Ca să nu ne trezim că vin din aceia care cioplesc bu^iii^r^W. —


____........se Profesioniste de Scuip tură^in ,     . *       . ________________________ _____________________ cioplesc bu’hiB^r^SMăr^B e

tabără de sculptură. Deci, să fie profesioniști. Este amendament pentru'^^^uu^bpct în plus. Formulez dacă vreți.

Dl George Botez

Unde vreți să trecem?

Dl Florin Sicoie

Să fie un artist profesionist...

Dl George Botez

Nu, ascultați-mă - puneți la 2 acolo CV-ul artistului... (din care să reiasă participarea .... și calitatea de...

Dl Florin Sicoie

Artist profesionist. înseamnă membru al unei uniuni de creație.

Dl George Bootez

La punctul 2, la sfârșit, în interiorul parantezei, „cât și calitatea ...

Dl Florin Sicoie

„... de sculptor profesionist, membru al unei asociații profesionale din țara respectivă”.

Dl Cristian Ganea

Dar să fie de sculptură, să nu fie....

Dl Florin Sicoie

Nici UAP-ul nu are de sculptură, este și pentrru pictori și pentru sculptori și pentru decoratori, au secții.

7                 5

Dl Cristian Ganea

Și dacă vine un.pictor?                                      _

Dl George Botez

Ok.


Cine este pentru?

15 voturi


Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

15 voturi pentru. Haideți mai departe.

Dl Florin Sicoie

Nu știu dacă aceste termene pot fi respectate pentru că, dacă le votăm, ele ar trebui să existe. Nu cred că se poate juriza la calendarul de organizare a taberei, 26-29 iulie. Abia vin CV-urile. Nu se poate, după părerea mea. Ar trebui să se amâne discuțiile pentru începutul lunii august, să trecem...

Dl George Botez

O propunere.

15 voturi


Dl Florin Sicoie

Jurizarea în perioada de până la data de 5 august.

Dl George Botez

Până la 5 august 2019 jurizarea.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

3

15 voturi pentru. Adoptat.


IMJElorin Sicoie

Să eliminăm 13-14 septembrie punerea sculpturilor pe soclu pentru că am fost alaltăieri la parc și sunt 3 pe buturugi. Nu are rost să fie pentru că nu se poate face. Dacă se fac sculpturile în nici un caz nu se duc pe socluri. Soclurile se toarnă, se...

Dl George Botez

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

14 voturi

1 vot


14 voturi pentru și 1 vot împotrivă, dl Văduva.

Dl Sorin Văduva

Voiam ca perioadă 13 - 14 să fie puse pe soclu ca să nu mai ajungem în situația în care suntem acum că au trecut 8 luni de zile de când am terminat...

Dl George Botez

Dl Văduva eu am avut o mare încercare cu bustul acesta din față de aici.

Dl Florin Sicoie

Nu poți să pui în două zile statuile pe soclu.

Dl George Botez _                                        _

Nu dl consilier dar într-o zi poți să-l dai jos pe unul, nu?

Dl Florin Sicoie

Obligațiile participanților: să aducă „uneltele” nu „instrumente”, instrumentele sunt cu totul altceva.

Dl George Botez

Cine este pentru?

15 voturi


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

3

15 voturi pentru.

Dl Marius Mateescu

Dl președinte...

Dl George Botez

Spuneți dl Mateescu.

Dl Marius Mateescu împotrivă.

DI George Botez

Am înțeles.

9


Dl Florin Sicoie

„să cedeze drepturile de autor...”, acum este un amendament mai delicat pentru că aici avem de-a face cu două lucruri: obiectul artistic făcut de artist și drepturile de autor. Drepturile de autor nu sunt cele asupra obiectului. Că Primăria îl plătește. Dreptul de autor ar fi eventual un drept de reproducere a statuilor.

Dl George Botez

Și eu am dreptul de autor pentru că pot să dispun cum vreau cu privire la opera respectivă. Pot s-o fotografiez, pot s-o bag în pliante, pot să fac orice altceva. Altfel am nevoie, de fiecare dată de acordul lui. Și eu nu vreau așa. Eu vreau - a venit, a băut, a mâncat, a făcut, și-a luat diploma, a plecat. Acela este al meu ever. Nu vă votez asta.

Dl Florin Sicoie

Să adăugăm la dreptul de autor și obiectul și sculptura.

Dl George Botez

Păi, dacă dreptul de autor este cu privire la bunul respectiv, că bunul respectiv doar nu pleacă.

Dl Florin Sicoie

De unde apare ideea că bunul respectiv întră în patrimoniu?

Dl George Bootez _

Păi nu știu că dumneavoastră ați...

Dl Florin Sicoie

Nu am făcut eu, îmi pare rău.

Dl George Botez

Rămâne așa.

Dl-Florin Sicoie

Formularea este oricum nefericită - să cedeze drepturile de autor astfel încât sculpturile vor deveni proprietatea Primărie.

Dl George Botez

Nu, că se înțelege. Este făcut asa mai cu piciorul dar se înțelege.

Dl Florin Sicoie

Măcar să punem „să devină proprietatea Primăriei”, să fie românește.

Dl George Botez

Să devină în viitor.

Dl Florin Sicoie

Da.

■■■ ''

Dl George Botez                                         Fsn ts ■'    ^1

Bine atunci haideți să spunem așa - „să cedeze atât drepturile de eM^fcdCșfp^er^] în materialitatea ei, realizată în tabără, în favoarea municipiului Plo^^îțțșțfel îpcâf opera urmează să devină proprietatea unității administrativ-teritoriale”.'ln*^Q^^^a frazei: ..prin acceptarea participării la Tabăra de Sculptură Monumentală și realizarea operei, artistul este de acord cu condiția de la prezentul alineat cât și cu încheierea documentelor în sensul de mai sus. Cedarea operei cât și a drepturilor de autor se va face gratuit”. Pe asta ați scăpat-o.

Dl Florin Sicoie

Am putea scrie „să cedeze gratuit” mai sus.

Dl George Botez

Las-o așa.

Dl Florin Sicoie

Dacă ar fi consiliul acesta din 27 de avocati, îti dai seama...

Dl George Botez

Știi cum ar fi afară? Strada Monte Carlo, strada Elveția...

Supun la vot:

Cine este pentru?                   15 voturi

Cine este -împotrivă?

Dacă se abține cineva?

15 voturi pentru. Adoptat.

*

Dl Marius Mateescu

Cu tot respectul, vreau să vă cer să facem un mic exercițiu de imaginație, să ne închipuim că un artist, care are opere de artă și expoziții în New York, primește această invitație de la noi. Conform celor spuse „să aducă uneltele respectând specificitatea lucrării propuse”, poimâine trebuie să plec în România. Hai să-mi iau și eu vreo 20 de dălți la mine, vreo 20 de fierăstraie, 5 flexuri. Cădem în derizoriu. Cu toată condescendenta mea, haideți să reformulăm pentru că dăm dovadă de...

Dl George Botez

Din câte-mi dau seama acolo, în meschinăria autorului, de fapt spunea ca noi să nu le dăm bani pentru chestia asta. Asta cred că a vrut să spună. Iar, acela din New York, în primul rând cred că nu are ce să caute la Ploiești. Acum, eu nu știu ce unelte au ei. Bănuiesc că...

Dl Marius Mateescu

Flexuri, ciocane...

Dl George Botez

Ce-ar însemna să le punem noi la dispoziție astea?

Dl Marius Mateescu

Sunt cel puțin 3 firme, firme mari care vor să contribuie la acest...

Dl George Botez

Stați puțin, dacă-mi permiteți dl Mateescu...

w

t                    11

I

&

Osta ma


Dl Marius Mateescu                                   fcg/

Să le pună la dispoziție...                                                      /

Dl George Botez

Dacă le pune gratuit înseamnă că sunt uneltele lor, nu sunt ale mele. Pe mint~ interesează. Ce, îl împiedică cineva să le dea gratuit?

Dl Florin Sicoie

Dl Mateescu are dreptate...

Dl Eugen Petri

Bună ziua.

Mă numesc Eugen Petri, sunt sculptor.

Dl consilier Sicoie a pomenit de tabăra de la Caransebeș pe care, din punct de vedere tehnic și artistic, se știe, o coordonez de 9 ani.

Referitor la unelte, pentru că despre asta se discută, (multe lucruri se pot discuta despre tabără cine știe foarte bine ce înseamnă asta) referitor la unelte, 23 de kg cât au voie să aducă artiștii pe avion, nu se poate aduce un flex mare, discuri mari. Și atunci, ei aduc niște unelte specifice.

Dl George Botez

Stați numai un pic. Am înțeles. Suntem si la sfârșitul ședinței, riscăm să rămânem neconstituționali aici, să nu putem să votăm. Suntem 13, la limită. Mai pleacă unul, nu se votează.

Acum, eu am înțeles. Normal că știm cu toții cum este cu bagajele dar spunea dl Mateescu care ne-a luminat și a „tăiat-o” că sunt nu știu ce firme pe aici care vor să le asigure chestia asta. Să fie primit dar noi, la Ploiești nu avem bani pentru așa ceva. Noi le-om lua piatra.

Haideți să mergem mai departe, să le dăm oamenilor regulamentul dl Sicoie că, dacă ne apucăm să scărpinăm fiecare literă de acolo, terminăm în decembrie.          _

Vă rog.

DI Florin Sicoie

S-a cosemnat că Muzeul de Artă Contemporană dispare de peste tot.

Dl George Botez

S-a consemnat și se va scoate după.

Dl Florin Sicoie

Tabăra este internațională nu este națională.

3                                                9

Dl George Botez

Unde scrie?

Dl Florin Sicoie

Mai sus. Astea sunt lucruri de reglat în text.

Dl George Botez

Deci, puneți internațională nu națională peste tot.

Dl Florin Sicoie

Oblgațiile Casei de Cultură - asigură materia primă nu plat transportul acesteia și nu știu ce. Deci, nu asigură numai plata ci materia o plătește.

Dl George Botez


Dl Sicoie dați peste cap toată formularea. Este clar că asigurăm plata, nu se duce Casa de Cultură să ia ... renunțăm la asta. Scoateți aia de acolo cu materia primă.

Mai departe.

DI Florin Sicoie

Asigură cazarea la hotel de 4 stele...

Dl George Botez

Trecem si numele hotelului? Să fie un hotel în zona centrală a Ploiestiului, nu-i trimiteți prin toată Prahova.

Dl Florin Sicoie

Aici am o singură obiecție: sunt 7 artiști, 7 camere...

Dl George Botez

Și vreți să-i băgăm câte doi?

Dl Florin Sicoie

Asta am înțeles. Dar povestea asta „camere pentru protocolul taberei două camere duble (reprezentanți ai presei naționale...” iertați-mă e o cheltuială inutilă.

Dl George Botez

Stați puțin că nu am înțeles, pe cine trebuie să lăsăm să doarmă-n hol?

Dl Florin Sicoie

Artiștii au asigurată cazarea și cioplitorii dar nu văd rostul a două camere duble, pe toată durata taberei, pentru reprezentanții presei naționale...

Dl George Botez

Scoateți domnule reprezentanții presei naționale, băgați presă locală. Și alți invitați? Ziceți.

Dl Florin Sicoie

Să zicem așa: „pentru artiștii prezenți în tabără și cioplitori”.

Dl George Botez

Rămâne „care nu au domiciliul în Ploiești” si restul tăiati.

77                                                                           5         5                            9

Supun la vot:

Cine este pentru?                   13 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

13 voturi pentru.

*

Dl Florin Sicoie

Cer scoaterea „Asigură remunerarea coordonatorului tehnic” - anul trecut nu a fost coordonator tehnic, în bugetul de anul acesta coordonatorul tehnic are 100 de milioane peste onorariul lui. Mi se pare deplasat și nu are nici atribuții....

Dl George Botez

Dl Petri, dumneavoastră sunteți coordonatorul tehnic?

Dl Eugen Petri                                               'A'

Dl președinte se știe că în tabăra aceasta, anul trecut a fost o muncă titanică. Coordonatorul tehnic face următoarele chestiuni...

Dl George Botez

Nu-mi spuneți. V-am întrebat dacă dumneavoastră sunteți?

Dl Eugen Petri

Da, eu sunt.

Dl George Botez

Cu cine negociați dumneavoastră această leafa?

Dl Eugen Petri

A fost o propunere.

Di George Botez

Cu cine o negociați? Că aici nu este scris.

Dl Florin Sicoie

E scrisă în deviz.

Dl George Botez

Am înțeles dar eu nu sunt în măsură să stabilesc leafa domnului Petri.

5

Dl Florin Sicoie

Anul trecut nu a existat coordonator tehnic. Nu s-au dat acești bani.

Dl George Botez

Dar mie mi se pare normal să fie, vă zic sincer. Ne dezvoltăm și noi.

Dl Florin Sicoie

După părerea mea,, este conflict de interese să fii și artist participant la tabără și să fii sfcoordonator tehnic.                _

5

Dl Eugen Petri

Coordonatorul tehnic face înainte de a începe tabăra toată treaba.

Dl Florin Sicoie

Dar nu pentru 100 de milioane.

Dl Eugen Petri

Negociem pe mai puțin, nu este o problemă asta, problema este să facem tabăra și să avem aceste monumente, aceste lucrări extraordinare. Această tabără trebuie să-și urmeze cursul.

Dl Florin Sicoie

Eu cer eliminarea remunerației coordonatorului tehnic.

Dl George Botez

Acum să supunem și la vot să vedem:

Cine este pentru?                    3 voturi

Cine este împotrivă?                10 voturi

Dacă se abține cineva?

3 voturi pentru, domnii consilieri Valentin Marcu, Gheorghe Popa1 ^[Fl^M^lcoîg. Nu a trecut.

Dl Florin Sicoie

La partea de transport apar 3 excursii, toate apar și la Filarmonică și la Teatru și la TCE. Să le fixăm.

Dl George Botez

Dl Sicoie, stau acum la nivel de consiliu local să le fac foi de parcurs la fiecare?

DI Florin Sicoie

La 3 instituții aceeași atribuție?

9                          9                        9

Dl George Botez

Aceeași atribuție, poate vrea să se ducă...

Dl Florin Sicoie

Bun „Obligațiile Asociației 24PHArte” - să asigure publicitatea taberei prin intermediul ziarului 24PHArte. Este o chestie de 2 bani pe internet, este o publicitate inutilă. Publicitatea trebuie făcută în canalele naționale, prin presa națională, nu pe un site...

Dl George Botez

Vă întreb și eu așa: aveți măcar habar cât costă minutul de publicitate pe presa națională? Pe televiziunea națională? Vă întreb.

Dl Florin Sicoie

Bineînțeles.

Dl George Botez

Cât e? Vă spun eu - minutul, noaptea, la 2 noaptea este 4 mii de euro. La 2 noaptea. Nu știu ce bezmetic stă să se uite noaptea. Dacă te duci în prime time, este de la 10 mii de euro. Dați-i buget și vă face probabil și la CNN dacă vreți.

Dl Florin Sicoie

Bun. La atribuții totul este în regulă. Coordonatorul tehnic, dacă rămâne cum ați propus, trebuie să aibă niște atribuții. Trebuie să apară acolo.

Dl George Botez

Stați că am văzut Ganea acolo. Ganea cu munca, Pană cu vorba, consilieri locali...

Dl Cristian Ganea

Eu 1-ăș propune pe dl Sicoie.

Dl George Botez

Iolanda Băzăvan și Radu Socoleanu. Nici măcar nu mai sunt consilieri. De ce i-ai pus?

DI Gheorghe Sîrbu

A rămas de data trecută.

Dl George Botez

Propun pe dna Zoia Staicu. Nu puteți? Atunci îl propun pe dl Florin Sicoie.

Dl Florin Sicoie

Sunt oricum acolo.

Dl George Botez                                          zX-’

Unde?

X P X ' * - - "" /k" Dna Ioana Serbinov - Direcția Administrație Publică, Juriăie-Contencips,


Dl Florin Sicoie                                                   f.'

Jos, ca director al Muzeului de Artă. Să fie comisia de învățământ.

Achiziții Publice, Contracte

Este comisia de învățământ.

Dl George Botez

Nu se poate. Acesta nu este proiect, nu te supăra. Este bășcălie.

Dna Zoia Staicu

Putem să-1 prorogăm?

Dl George Botez

Nu ai ce să prorogi pentru că, peste două zile trebuie să înceapă înscrierile. Puteam să discutăm dinainte și să-l faceți așa cum trebuie. Acesta nu este proiect. Singurul lucru pe care-1 văd cu caracter de noutate este că dl Petri are 100 de milioane. In rest, nu ați avut bunul simt să vă uitati cum îi cheamă.

Mai departe. Altceva?

Dl Florin Sicoie

Atât.

La deviz... dacă ne apucăm să citim și devizul acum înebunim.

Se va mai produce un fenomen - la ședința de rectificare a Consiliului Județean, muzeul, pe care-1 conduc, va contracta 100 de mii de lei care se vor acorda și iar va trebui să lucrăm la regulament pentru că trebuie să apară și consiliul județean.

Devizul poate să rămână așa și...

Dl George Botez

Stați așa că pe mine nu mă interesează consiliul județean acum, eu vorbesc de ce este azi.

Eliminați acele camere de protocol duble x 10 nopți.

întrebare - noi trebuie să aprobăm acest deviz acum?

DI Florin Sicoie

Eu cred că da.

Dl George Botez

Eu cred că trebuie să-l aprobăm separat pentru că eu nu sunt în măsură să stabilesc cât este...

Dl Florin Sicoie

Anul trecut, comisarul a luat 1000 de euro. Nici acolo nu este în regulă.

Dl George Botez

Stai domnule că nu pot eu să stabilesc.

Dl Florin Sicoie

Cineva trebuie să negocieze lucrurile astea.

DI GeorgeJBoțez

Bine, am înțeles dar mie, ca organ deliberativ trebuie să mi se de^ț^mî, dafȚfecă s-au ridicat atâtea probleme legate de costuri, eu nu sunt în măsură la ace^t^țqf^îCsa vdt^z. Drept pentru care, eu vă propun să votăm exclusiv regulamentul și să degtpță'cetîîiilpksură cu privire la bani pentru că nu știu eu cât e o cameră. Mă puneți la rep^dâș^ăiifite aș§ să meargă. Discutăm ori 100 de milioane, ori 1000 de euro. Dacă era de la           trestie

dar sunt bani publici. Eu nu pot să-mi asum responsabilitatea să discut așa’-' cât vrei domnule, vrei 100 de milioane, vrei 10 milioane? Nu.

DI Florin Sicoie

Anul trecut, devizul nu a fost votat odată cu regulamentul.

DI George Botez

Regulament rămâne. Scoatem devizul de cheltuieli. Toată lumea de acord?

Cine este pentru?              13 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

’                                                                                                                                            t

Cu 13 voturi s-a scos devizul și am rezolvat toate amendamentele.

*

Se vor scoate peste tot ce s-a votat. Mai sunt alte discuții?

Cine este pentru?               13 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

13 voturi pentru, proiect adoptat.

Declar ședința închisă.

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.

președinte de ședință,  Geordt-Sorin-Niculae Botez
Verificat: Șef serviciu Adriana Cîrstea întocmit, Consilier Elena Bucur^X