Proces verbal din 21.10.2019

Proces verbal din 21 octombrie 2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

5


PROCES - VERBAL


al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești,


din data de 21 octombrie 2019

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului municipiului Ploiești, Adrian-Florin Dobre nr. 3053/17.10.2019.

*

La ședință au participat un număr de 23 de consilieri din 27 în funcție, lipsind consilierii Botez George Sorin Niculae, Hodorog Bogdan, Mateescu Marius Nicolae si

Sălceanu Claudia-Oana.

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian-Florin Dobre

Domnul Ene Roland Dorian


*

  • - Primar

  • - Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Ședința a fost condusă de domnul consilier Sîrbu-Simion Gheorghe.

Dl Ene Roland Dorian

Bună ziua!

întrucât am constatat că Președintele în exercițiu al consiliului local nu este prezent la ședința de astăzi, în conformitate cu dispozițiile art. 123 alin. 3 este necesar să alegeți un președinte pentru ședința de astăzi. Președintele va fi ales prin majoritate simplă, în urma propunerilor făcute de dumneavoastră.

Dl Popa Gheorghe

Propun pe domnul consilier Sîrbu Gheorghe.

Dl Ene Roland Dorian

Mai sunt și alte propuneri?

S-a propus ca Președinte pentru ședința de astăzi să fie domnul consilier Sîrbu Gheorghe.

Supunem la vot propunerea:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

s

în unanimitate de voturi domnul consilier Sîrbu-Simion Gheorghe a fost ales Președintele ședinței de astăzi a consiliului local.


Domnul Președinte, vă rugăm să poftiți!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Bună ziua, stimați colegi!


La ședința de astăzi lipsesc nemotivat, mie nu mi-a spus nime^Tcă sunt moțați, domnul consilier Botez George Sorin, domnul consilier Hodorog consilier Sălceanu Claudia-Oana și domnul consilier Mateescu Marius bplaeriDin 27 de consilieri lipsesc 4, deci suntem prezenți 23 de consilieri.

Propun să începem ședința de consiliu cu intonarea Imnului de Stat al României.

*

Aș dori să rectific faptul că eu înainte de începerea lucrărilor ședinței nu am fost informat de către secretariat că cei patru colegi ai noștri care lipsesc ar avea depuse la secretariat anumite cereri de învoire. Dacă sunt îi rog pe cei de la secretariat să le transpună în practică în procesul-verbal. Mulțumesc!

Ordinea de zi v-a fost anunțată. Dacă vizavi de ordinea de zi mai sunt și alte probleme?

Poftiți domnul consilier!

5

Dl Cosma Marcian

Domnul Președinte, înainte de a începe ședința vă rog să ne prezentați și nouă componența Secretariatului, deoarece cred că așa ar fi fost normal să ne cunoaștem înainte de ședință.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

îmi pare rău domnul consilier, dar dumneavoastră sunteți consilier din 2016 și pe colegii dumneavoastră îi cunoașteți destul de bine. Vă rog, după ședință vă duceți și vă informați.

Dl Cosma Marcian

Mulțumesc domnul Președinte!

9                                                       9

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Vă duceți și vă informați. Dacă după trei ani și ceva de când sunteți în consiliul local nici acum nu ați reușit să cunoașteți colegii dumneavoastră din Secretariat, îmi pare rău. Mulțumesc!

5

Dl Cosma Marcian

Mulțumesc pentru răspuns!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Dacă mai sunt probleme vizavi de ordinea de zi?

Dacă nu mai sunt probleme supun la vot ordinea de zi:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

»

Cu 23 de voturi ”pentru” ordinea de zi a fost adoptată.

*

Intrăm în ordinea de zi: "Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2019 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Domnul consilier Palas!

Dl Palas-AIexandru Paul

-------------'------------------------------ * r ’ X1'' "-

Mulțumesc domnul Președinte!

Acest proiect fusese inițial prezentat consiliului local în formă îttycare e^fcta o economie de la investiții, economie ce trebuia dusă pentru a fînSita^i^wjtatea tS.C. Transport Călători Express S.A. Intre timp la suma aceasta s-a inaiătiațigât.|Ruma primită în urma rectificării făcută în august de către Guvernul Ro^'âj^i^f^ificare definitivată în luna octombrie, în urma căreia ne-a fost repartizată dătimacle 23 de milioane și jumătate.

Aceste două sume au fost adăugate și vor face obiectul acestei hotărâri de consiliu.

In consecință, în anexă ar trebui să avem corespunzător la venituri intrată suma de 23 de milioane 500 sau 641 exact suma, acest lucru trebuie luat ca amendament, că se suplimentează la venituri bugetul cu această sumă, iar pe cheltuieli, defalcat ar trebui să avem tot în anexă sumele așa cum au fost ele repartizate în urma întâlnirilor care au avut loc săptămâna trecută la primărie și a întâlnirii de astăzi a comisiei de buget-fînanțe.

Mai exact, dacă greșesc rog să fiu corectat, Clubul Sportiv Municipal - 1 milion de lei, S.G.U. - 3 milioane de lei, T.C.E. - 5 milioane 8 sute, plus suma 1 milion șapte sute și cât doamna City?

Dna Marin Teodora - Citv Manager Un milion șapte sute.

Dl Palaș-Alexandru Paul

...care vine de la investiții. La bănci doar 4 milioane și jumătate deocamdată, cu speranța că vom mai găsi resurse să suplimentăm deoarece nu ne sunt suficienți banii. R.A.S.P. - 800 de mii. La termie ducem un million de lei deocamdată. La deratizare 525 de mii. La salubritate 4 milioane 200 de mii. La iluminat 1 milion 700. Tot ce înseamnă iluminat cu iluminat ornamental de sărbători - 800 de mii. Și reparații necesare la Spitalul Schuller pentru obținerea autorizării - 316 mii. în total 23 de milioane 641. Toate aceste sume trebuie să fie regăsite în anexa de cheltuieli.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumim!

Dacă mai sunt alte probleme? Nu mai sunt.

Supunem la vot amendamentele propuse de domnul consilier Palaș:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi ”pentru” amendamentele au fost adoptate.

*

Mai sunt si alte amendamente?

5

Afișați textul hotărârii.

9    9

Supun la vot amendamentul de la art. 3:

Dl Palaș-Alexandru Paul

Dati-mi voie înainte, domnul Președinte!

In opinia mea și nu numai a mea este absolut necesar ca proiectele s§j de consiliu local. Este vorba despre proiectele de rectificare a T.Q Municipal, S.G.U., etc. în consecință nu văd rostul acestui articol.


Spuneam că este absolut necesar în opinia mea și nu numai cărora le-am dat bani să vină în consiliu în prima ședință cu proie consecință art. 3 nu își mai are rostul.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Am înțeles. Dacă art. 3 nu-și are rostul nu-1 mai supunem la vot. Mergem mai departe. Nemaifiind alte amendamente, supunem la vot hotărârea în asamblul ei.

Dna Staicu Zoia

Anunț că nu particip la vot.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Doamna consilier Staicu nu participă la vot.

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului:

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 22 de voturi "pentru”. Doamna consilier Staicu Zoia nu a participat la vot.

*

Dl Alexandri Nicolae - Director T.C.E.

Noi am venit cu bugete dezechilibrate. Și acum, nici eu, nici C.S.M., dacă nu se menține că bugetele noastre vor fi rectificate în mod corespunzător, noi până nu venim cu un buget la dumneavoastră de rectificat, nu putem să cerem acești bani pentru că nu-i avem prevăzuți în buget.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Noi avem pe capitole pe fiecare sumă. Dumneavoastră veniți, pentru că la transport aveți șapte milioane și jumătate, veniți cu buget rectificat cu șapte milioane și jumătate. Care este problema?

Dl Alexandri Nicolae - Director T.C.E. Ploiești

Noi venim, dar până atunci noi nu putem utiliza aceste sume.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Până atunci când? Nu se întâmplă anul viitor, se întâmplă peste câteva zile.

DI Sîrbu-Simion Gheorghe

Ședința ordinară este peste câteva zile.

Dl Alexandri Nicolae - Director T.C.E. Ploiești

La toate celelalte rectificări, dumneavoastră ați păstrat acel articol, ca noi să putem să utilizăm banii până venim cu rectificările noastre de buget.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Și dumneavoastră vreți să-i folosiți mâine?

Dl Alexandri Nicolae - Director T.C.E. Ploiești

Cam da. Așa am făcut și data trecută.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Veniți zilele următoare cu rectificare de buget. Dumneavoastră trebuie să vă duceți la bancă cu dovada că aveți dumneavoastră în bugetul dumneavoastră, nu la primărie.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul director, să o rugăm pe doamna director economic să vă Poftiți, doamna director!

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Economic

In bugetul local se operează toate modificările.

Dl Palaș-Alexandru Paul>■)

Exact. Și dumneavoastră veți avea la capitolul transporturi șâpth4riiilibane și jumătate.

Dl Alexandri Nicolae - Director T.C.E. Ploiești

Și eu când vin cu bugetul meu rectificat dumneavoastră puteți să-mi respingeți mie suma pe care ați pus-o aici?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Nu.

Dl Alexandri Nicolae - Director T.C.E. Ploiești

Nu. De asta articolul nu influența cu nimic să spunem pe viitor o nerectificare a bugetelor noastre. Eram obligați să venim cu această rectificare în felul acesta.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul director, s-a votat hotărârea. Peste câteva zile are loc ședința ordinară a

z                                                                                                                         5            5

consiliului local și veniți cu proiectul.

Mergem mai departe la punctul 2 de pe ordinea de zi "Proiect de pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 349/02.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul „Eficientizare energetică - Liceul Tehnologic de Servicii Sf. Apostol Andrei în municipiul Ploiești” - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă sunt comentarii?

Poftiți domnul consilier!

5

Dl Andrei Gheorghe

Domnul președinte, aș dori ca doamna lamandi să ne dea câteva explicații, deoarece în comisia de buget-finanțe a primit aviz nefavorabil. Acest aviz a venit ca urmare a unui răspuns pe care l-am primit de la Intergroup și pe mine nu m-a edificat. Poate dânsa mă edifică și votez "pentru”.

Dl Ene Roland Dorian

Asta voiam să vă precizez că de la comisie are aviz negativ.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Și domnul Ene de la Direcția Juridică voia să facă o completare și anume să vă anunțe că de la comisia de buget are aviz negativ.

Doamna lamandi, poftiți!

Dna lamandi Mihaela - Director Direcția Tehnic Investiții

Activitatea specialiștilor, denumiți verificatori de proiecte face obiectul Hotărârii de Guvern 825/1995. Această Hotărâre de Guvern a fost modificată și au primit specialiștii niște activități suplimentare. Spre exemplu toată verificarea soluției tehnice. Concordanța cu memoriile tehnice, cu planurile, trebuie reflectată și în listele de cantități.

Dânșii mai nou ștampilează și verifică și listele de cantități și listele de dotări și utilaje. Din acest motiv este o activitate suplimentară care duce la o contravaloar^fljgț^ate a serviciilor.


Dl Andrei Gheorghe

Dumneavoastră sunteți convinsă că trebuie făcută această suplim Dna Iamandi Mihaela - Director Direcția Tehnic Investiții Da.

Dl Andrei Gheorghe

Are aviz de la comisia juridică?

Dna Cîrstea Adriana - Șef Serviciu Relația cu Consiliul Local, Reglementare

Nu a fost transmis la comisia juridică.

Dl Andrei Gheorghe

Nu comisia juridică, mă scuzați, Direcția juridică.

Dl Ene Roland Dorian

In calitatea mea și de reprezentant al Direcției juridice, fac următoarea precizare: adresa de la Intergroup, probabil că dintr-o eroare de redactare pe care nu am apucat să o verific cu ei, dar totuși am transmis-o domnului Novac azi de dimineață, ei își motivau toate aceste sume în baza Hotărârii de Guvern 925/2018, care ca act normativ este cu totul și cu totul altceva. Ulterior am înțeles că este vorba despre Hotărârea de Guvern 925 din '95 rectificat în 2018, dar raportat la domeniul verificărilor care sunt trecute aici de către Intergroup prin administratorul ei, ridică dubii în ceea ce privește proiectul de hotărâre și ce avem de aprobat, punctul B9 - siguranța în exploatare pentru construcții aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală, care nu are absolut nicio legătură cu subiectul proiectului de hotărâre care urmează să fie aprobat sau nu de către dumneavoastră.

De asemenea este pusă în discuție utilizarea unei sume pentru utilizarea sustenabilă a resurselor naturale. Ca și punct de vedere juridic considerăm că aceste cheltuieli nu se regăsesc în eventualul aviz tehnic și eventuale verificări care vor fi întocmite pe aceste lucrări, motiv pentru care nu există un aviz juridic favorabil.

Dl Andrei Gheorghe

Trebuia să ne anunțați la începutul ședinței că aceste proiecte nu au avizul Direcției juridice.

Dl Ene Roland Dorian

Din punct de vedere al raportului de specialitate, au fost avizate de direcția de specialitate. în calitatea de Secretar general al unității administrativ teritoriale, eu precizez că avizul de legalitate nu poate fi acordat.

Dl Ganea Cristian

Domnul Președinte, vă rog frumos, aș vrea să suspendăm ședința, pentru ca domnul Secretar, pentru că sincer nu vreau să vă jignesc, dar eu nu am încredere în deciziile dumneavoastră. Nu este nici prima, nici ultima. Mi-ați mai înmânat o informare, când ați prins-o și ați semnat ”pentru” Direcția Juridică, să știe toți consilierii, toți colegii mei, că atunci când am votat acel contract de asociere cu județul vizavi de investiții în Parcul Bucov, după ce s-a semnat de legalitate, după ce s-a semnat și contrasemnat de Secretarul

General, de Președinte, ați venit cu o informare după, în care spuneți că trezește suspiciuni. Dumneavoastră v-au trezit suspiciuni și Parcul Municipal, și(l|lfcl' lucrurile vă trezesc suspiciuni.

Eu cred că nu sunteți pregătit pentru funcția în care sunteți/iwif^ mii de scuze, dar este o părere personală.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Stimați colegi, domnul viceprimar Ganea care este și consilier ^^urm al


JA^st, toate

,»aa. lBii cer itera îw j

râtoarea propunere, să suspendăm cinci minute, zece minute ședința pentru ca domnul Secretar să verifice aceste proiecte și să vină să ne spună dacă sunt legale sau nu.

Mulțumesc!

s

*

PAUZĂ

*

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Reluăm ședința. Lipsesc alături de ceilalți patru, domnul consilier Vîscan, doamna consilier Sorescu și doamna consilier Dragulea.

O să-i dau cuvântul domnului Ene pentru a ne prezenta punctul dumnealui de vedere. Au venit doamnele consilier Sorescu și Dragulea. Suntem 22 de consilieri prezenți. Poftiți, domnul Ene!

Dl Ene Roland Dorian

zx

In perioada cât am consultat a fost adusă o nouă adresă de la Intergroup. In noua adresă de la Intergroup se face referire la un nou act normativ, Hotărârea de Guvern 742. Mi-a fost pusă la dispoziție cu sprijinul Direcției Tehnice și noile norme la care se face referire. Raportat la noua adresă pe care o trimite Intergroup și la actele normative invocate nu mai am nicio reținere privind legalitatea sumelor prevăzute și a proiectului de hotărâre supus aprobării dumneavoastră.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumim domnul Ene!

Dl Marcu Valentin

Este valabil pentru toate proiectele?

Dl Ene Roland Dorian

Da, pentru toate proiectele pentru că este vorba de aceeași normă juridică.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Dacă nu mai sunt alte precizări de făcut, trecem la procedura de vot.

DI Dănescu Ștefan

Mai sunt proiecte fără viză?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Pentru toate proiectele dânsul a dat aviz.

Dl Ene Roland Dorian

Toate proiectele au aviz nefavorabil din partea comisiei 1.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Trecem la vot:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului:

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 21 de voturi "pentru” șj, domnului consilier Palaș-Alexandru Paul.                           @*** £•/.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre Ijp^ritfW Hotărârii Consiliului Local nr. 351/2017 privind aprobarea indțc economici si a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții t________,

9                                                                                                                                                          3                               I 1

“Efîcientizare Energetică - Școala Gimnazială George Coșbuc” - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Lrb M5- .. • it^^a priW-lbțffiÂto-

.? r t          •


Domnul Ene a făcut precizarea că pentru toate celelalte cinci proiecte nu mai sunt probleme de legalitate.

Dacă nu mai sunt alte discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului:

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 21 de voturi "pentru” și 1 "abținere” a domnului consilier Palas-Alexandru Paul.

3

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 350/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul “Efîcientizare Energetică - Colegiul National Al. I. Cuza” - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului:

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 21 de voturi "pentru” și 1 ”abținere” a domnului consilier Palas-Alexandru Paul.

3

* A*

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 348/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul “Efîcientizare Energetică - Grădinița cu program prelungit nr. 23" - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului:

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 21 de voturi "pentru” și 1 "abținere” a domnului consilier Palas-Alexandru Paul.

3

ii*

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 352/02.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul „Efîcientizare energetică - Liceul Tehnologic 1 Mai - sala de sport” - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului:

iere” a

A -q'^A

Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre ^ntruTnddifi^ea


Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 21 de voturi ”pentru” si^LfcVabph; domnului consilier Palas-Alexandru Paul.                          ' -   51

' 5?.'

Hotărârii Consiliului Local nr. 347/2017 privind aprobarea indicatorilortefâ|?co-economici și a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru' dbie'ctivul “Eficientizare Energetică - Grădinița cu program prelungit Sfântul Mucenic Mina” -inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului:

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 21 de voturi "pentru” și 1 ”abținere” a domnului consilier Palaș-Alexandru Paul.

Declar închise lucrările ședinței.

5             5

Vă mulțumesc pentru participare!

k-kk

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.


Verificat: Șef serviciu Adriana Cîrstea întocmit, Consilier Claudia Ilă XX