Proces verbal din 20.09.2019

Proces verbal din 20 septembrie 2019


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


PROCES - VERBAL al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 20 septembrie 2019

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului municipiului Ploiești, Adrian-Florin Dobre nr. 2681/19.09.2019.

*

La ședință au participat un număr de 21 consilieri din 27 în funcție, lipsind consilierii Iulian Bolocan, George-Sorin-Niculae Botez, Marcian Cosma, Ștefan Dănescu, Claudia-

Oana Sălceanu și Robert-Ionuț Vîscan.

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian-Florin Dobre

Domnișoara Mihaela Zaharia


***

  • - Primar

  • - Șef Serviciu Juridic Contencios, Contracte


iii

Ședința a fost condusă de domnul consilier George Pană.

***

Dra Mihaela Zaharia - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

Bună ziua!

Suntem prezenți un număr de 21 de consilieri din 27. Există cvorum pentru ședința de astăzi. Având în vedere că președintele ales, dl Botez, nu poate participa, vă rugăm să faceți propuneri pentru un nou președinte de ședință pentru ședința de astăzi.

Vă mulțumesc!

9

Dl Cristian Ganea

Propun pe dl Pană.

Dra Mihaela Zaharia - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

Dacă mai există o altă propunere?

Supun la vot:

S-a procedat la votarea electronică a propunerii.

Cu 21 de voturi pentru a fost validată propunerea privind alegerea președintului de ședință a domnului George Pană.

*

Supun la vot proiectul de hotărâre:

Dl George Pană

Având în vedere că sistemul de vot nu funcționeză, vă prop proiectul de hotărâre. Toată lumea este de acord.

Supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                     21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

21 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.


***

Propun să începem ședința prin intonarea Imnului de stat.

***

Suntem prezenți în sală un număr de 21 de consilieri. Lipsesc, la acest moment, dl consilier Bolocan Iulian, dl consilier Botez George-Sorin, dl consilier Cosma Marcian, dl consilier Dănescu Ștefan, dna consilier Sălceanu Claudia-Oana și dl consilier Vîscan Robert-Ionuț. Constat existența cvorumului.

Ordinea de zi a fost comunicată. Nu mai sunt suplimentări pe ordinea de zi.

Supun la vot ordinea de zi:

Cine este pentru?                     21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

s

21 de voturi pentru, ordinea de zi a fost adoptată.

***

Un ultim apel către colegele noastre, mergem în continuare pe sitemul acesta pentru că sistemul de vot electronic nu funcționează? Bun. Mergem mai departe.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Numai o secundă - înțeleg că, de fiecare dată când sunt astfel de situații, atunci când se mută un consilier de pe o poziție pe altă, trebuie refăcută prezența? Și nu se găsește o soluție?

Dna Liliana Băescu - Serviciul Informatică

încercăm să luăm legătura cu providerul acestui sistem.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Așa, ca să nu mai avem astfel de probleme.

Dl George Pană

Astăzi avem o ședință cu o ordine de zi mai scurtă. Haideți să mergem așa.

Voi da citire primului proiect de pe ordinea de zi: ..Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.317/29.08.2019 ca urmare a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 114/2018 și a instrucțiunii nr.l12/08.03.2019 emisă de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru obiectivul de investiții

„Eficientizare consumuri energetice în Municipiul Ploiești - Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 101 Bd. Republicii - Str. Gheorghe Doja - Str.George Coșbuc -Str. Ștefan Greceanu - Str. Nicolae Bălcescu - Str.Ștefan cel Mare - Str. Democrației - Gara de Sud”.                              '                            O

Dacă sunt discuții pe acest proiect? înțeleg că nu. Supun la vot proiectul de hotărâre: Cine este pentru?                     21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

21 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Numărul 2 pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 318/29.08.2019 ca urmare a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 114/2018 și a instrucțiunii nr.l12/08.03.2019 emisă de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru obiectivul de investiții "Eflcientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești - Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 102- Str.Găgeni - Șos.Nordului - Sos. Vestului - Str. Libertății (Gara de Vest) ”.

Dacă sunt discuții pe acest proiect? înțeleg că nu. Supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                     21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

21 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Dl primar, vă rog.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Mulțumesc dl președinte!

Rugămintea mea ar fi să finalizăm procedurile de semnare a tuturor hârtiilor și transmiterea lor către Instituția Prefectului.

Dragi colegi, în cursul zilei de luni, va avea loc o ședință de consiliu județean în care, conform propunerilor consiliului județean, ne va fi alocată o sumă de 10 milioane de lei.

Astăzi voi rămâne împreună cu colegii viceprimari și dna administrator public să discutăm acest aspect și vom avea o ședință de consiliu local, luni, după ședința de consiliu județean pentru a distribui suma respectivă având în vedere că data de 25 este o dată apropiată zilei de luni și sunt o serie de modificări bugetare și de plăți pe care va trebui să le efectuăm până-n data respectivă pentru a avea o continuitate financiară pentru anumite servicii de utilitate publică. De aceea vă rog să fiți prezenți, atât timp cât programul vă va permite.

Cred că ședința, dacă înțeleg eu bine, la consiliul județean este undeva înjur de ora 15. Am luat o marjă de 1 oră, 1 oră jumătate, probabil că înjur de 16.30 va fi și ședința de consiliu local.

Voi transmite toate aceste informații și presupun că și colegii viceprimari vor face aceste lucruri către toate grupurile astfel încât să știm exact ce s-a stabilit să fie totul în regulă.

In al doilea rând, în ziua de vineri o să avem ședință ordinară, la ora 10. Vreau să ajut colegele de la Serviciul Relația cu Consiliul Local pentru a transmite această informație. Este extrem de devreme dar, probabil că va fi o ședință destul de lungă.

Vă mulțumesc mult. Sper să am o ședință rapidă cu colegii și să stabilim tot ce avem de stabilit astfel încât ședința de luni să decurgă destul de rapid și, de asemenea am să rog și pe dl președinte al comisiei de buget finanțe dacă poate participa acum la discuția legată de buget.

Dl Paul Palaș

Cu mare plăcere. Chiar voiam să vă întreb ce reprezintă suma de 10 milioane de lei.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Reprezintă cei 7,5%, cotă pe care o are Consiliul Județean și pe care o distribuie către toate UAT-urile.

Dl Paul Palaș

Am primit vreun răspuns de la Ministerul Finanțelor referitor la solicitarea noastră în urma rectificării făcute de către Guvern?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

în momentul de față nu, nu am primit încă niciun răspuns. Nu există deocamdată o listă oficială sau o chestiune de genul acesta.

Dl Gheorghe Sîrbu

Din cei 10 milioane vom pune înapoi cei 5 milioane de la încălzire pe care i-am luat?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Discutăm astăzi în funcție de prioritățile pe care le avem.

Dl George Pană

Mulțumesc!

Dacă nu mai sunt alte luări de cuvânt, constat epuizată ordinea de zi și declar închisă ședința. Vă mulțumesc!

5             5                             9

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.

E ȘEDIN1           SECRETAR GENERAL,

NĂ                  oana-Geanina SERBINOV


PREȘEDINTE DE Ș George PANĂ


SECRETAR GENERAL.Verificat: Șef serviciu Adriana Ci întocmit, Consilier Elena Bucur