Proces verbal din 18.03.2019

Proces verbal din 18 martie 2019


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


PROCES - VERBAL


al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, L din data de 18 martie 2019


Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului, dl. Adrian-Florin Dobre, nr. 1602/15.03.2019.

La ședință au participat un număr de 22 de consilieri din 27 în funcție, absenți fiind domnii consilieri: Marius-Andrei Dinu, Paul Palaș-Alexandru, Florin-Lucian Sicoie, Claudia-Oana Sălceanu și Cristian-Mihai Ganea.

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian-Florin Dobre      - Primar

Domnul Laurentiu Ditu            - Secretar

9                9

Ședința a fost condusă de domnul consilier George Sorin Niculae Botez.

Dl George Botez

Bună ziua!

începem ședința. Suntem prezenți un număr de 22 de consilieri din totalul de 27 în funcție. Constat existența cvorumului.

A

începem cu Imnul de stat al României.

*

Avem ordinea de zi. Dacă sunt probleme în legătură cu ordinea de zi?

Vă rog dl Pană.

Dl George Pană

Mulțumesc dl președinte. înțeleg că, pe ordinea de zi, chiar la punctul 1 este un proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Ploiești cu Județul Prahova în vederea constituirii unei agejnții de dezvoltare intercomunitară denumită și Confort Ploiești.

9

Știm cu toții că avem o mare, mare provocare, ca să nu-i spun problemă, legată de continuitatea serviciului de termie în Ploiești începând cu data de 1 mai.

Sigur că poate această asociere este o chestiune necesară pentru viitorul furnizării serviciului de termie din Ploiești. Dar sunt câteva chestiuni care cred că au fost tratate cu superficialitate sau, hai să-i spunem în viteză.

După cum bine vedeți avem o hotărâre care aprobă o asociere la^^^%irmâpcl>ca, la art. 3 să se spună faptul că atât Actul constitutiv cât și StatutUl^a^ejștgifașpisîeji urmează să fie aprobate într-un document ulterior, într-o ședință de consiliu ulterioară- ;

.                                                                                                  9           ’               ilO—âț •• • ■ ;-,T, d .ffo, ?

Dl președinte, din punctul meu de vedere, la momentul la cafe te angajezi ș&t# alături cuiva în vederea înființării unei astfel de asocieri trebuie să srabîlesti âie -lăwîh început termenii și condițiile.                                                          '

Este de altfel ca și o societate comercială, un echivalent, să spunem unde, la momentul constituirii, se stabilesc condițiile asocierii, drepturile și obligațiile fiecăruia dintre asociați, obligații care, cu atât mai mult în ceea ce privește ADI Confort, eu cred că trebuie foarte, foarte bine fundamentate și verificate. Acesta ca un prim aspect.

Un al doilea aspect - observ că se vorbește, atât în expunerea de motive cât și în raportul de specialitate, de un document numit studiu de oportunitate. Un studiu de oportunitate pentru fundamentare, stabilirea soluțiilor optime.

Atât expunerea de motive cât și raportul de specialitate au la baza expunerii lor acest studiu de oportunitate pe care noi nu l-am aprobat. Este foarte important de știut dacă, în momentul în care votăm o variantă a unui studiu de oportunitate comandat de municipiul Ploiești, acea variantă trebuia s-o cunoaștem cu toții, s-o dezbatem și s-o aprobăm. Acea variantă sau acele variante pentru că acel studiu de oportunitate are mai multe variante de lucru. Și atunci, consiliul cred că era cel abilitat să hotărască cu privire la care dintre variante să se îndrepte atenția pe viitor.

Eu am citit studiul de oportunitate și aș putea să vă spun că propunerea pe care o avem astăzi, cea cu privire la constituirea ADI Confort trebuie completată cu înființarea unei societăți comerciale care să gestioneze această activitate de termie, de furnizare apă caldă și agent termic.

Or, la momentul acesta, noi nu avem nici un gând să înființăm această societate iar această variantă ADI plus societate este la diferență de numai 1 punct de o altă variantă și foarte scurt voi spune - ADI + societate + prelungirea actualului contract.

Deși este o chestiune pe care consiliul local ar fi trebuit s-o examineze înainte de a-și apleca atenția asupra acestei propuneri de înființare a ADI astfel încât să știm care din variate le aprobăm.

Mai mult decât atât, veți vedea în expunerea de motive se precizează faptul că varianta cu ADI este pe primul loc pe când, în raportul tehnic (pentru că eu nu știu dacă este un raport de specialitate și aici poate ar trebui până la urmă să ne hotărâm cum trebuie să mergem mai departe) vorbește de același studiu de oportunitate de care spune că este opțiunea a doua. Deci, este ori opțiunea întâia ori opțiunea a doua?

Acum, cum spuneam în prealabil, sigur că poate că este o variantă pe care o vom îmbrățișa dar (și aici mă voi adresa domnului primar) dl primar, la 1 mai există pericolul real să rămânem fără apă caldă și căldură. Eu cred că dumneavoastră nu vreți să susțineți că eventuala hotărâre de înființare care ar veni din partea consiliului local astăzi a acestei ADI Confort Ploiești este de natură să ne asigure că, de la 1 mai vom avea apă caldă și căldură. Pentru că eu nu cred asta.

Fapt pentru care eu m-aș fi așteptat personal ca totuși, după o lungă perioadă de timp de când sunt discuții cu privire la această situație (și mă duc în urmă cu cel puțin, hai să spunem, poate 1 an) să veniți cu o propunere concretă cu atât mai mult cu cât se apropie termenul.

Această variantă, această asociere pentru ADI Confort, încă o dată/gm«B âă^ste o variantă de viitor dar nu rezolvă cu nimic ceea ce avem de rezolvat actăm, punctuălf aici încă o dată mă duc la data de 1 mai. Dacă o astfel de asociere cjare,          fim

onești, trebuie să intre în consiliul județean, ea ca asociere nu arâ capacitatea gestioneze acest sistem și trebuie înființată o societate comercială ul^prfer c'l^h’ebu^ să preia bunurile de retur și toate celelalte care sunt acolo, dac^WA'^wna dumneavoastră, ca inițiator, credeți că o astfel de asociație poate să ducă la'bertrtficfinea și la concluzia că, de la 1 mai avem stabilă furnizarea serviciului de apă caldă și căldură, eu cred că trebuia să motivați foarte bine chestiunea asta și să arătați cum se poate face.

Ce m-a mai surprins este că, în expunerea dumneavoastră de motive, culmea, spuneți că, de la 1 mai, nu vom mai avea operator. Păi, dl primar, această asociație, acest ADI Confort poate să suplinească un operator de termie în sensul acesta?

Eu cred că nu pentru că este foarte târziu și pentru că, dacă într-adevăr mergeam pe varianta aceasta, pe acest drum trebuia plecat de undeva de anul trecut.

Ca atare, dl președinte, având în vedere cele spuse mai devreme, aceste neclarități de domeniul juridicului, să spunem așa, având în vedere că noi nu am aprobat acel studiu și nu știu câți dintre colegi cunosc concluzia acelui studiu (chiar ar fi de interes să știm câți dintre colegi au studiat, să spunem așa, acel studiu și au idee despre ce este vorba acolo) eu cred că a veni astăzi cu o propunere care oricum nu rezolvă nimic, în opinia mea, pentru data de 1 mai, este mult prea precipitat. Aș propune, eventual să discutăm această chestiune într-o ședință de consiliu ulterioară, poate la ședința ordinară din cursul acestei luni, până atunci urmând ca neclaritățile pe care eu le-am ridicat cu privire la actul constitutiv, la statut, la acel studiu pe care ar trebui, în primul rând, să-l aprobăm și apoi să-l luăm ca și temei pentru o hotărâre de consiliu, până atunci urmând ca toate aceste lucruri să fie, sper eu, rezolvate.

Altfel, dl primar încă o dată vin și vă cer - veniți cu o soluție pertinentă și concretă pentru ceea ce ar trebui făcut astfel încât Ploieștiul și ploieștenii să nu rămână fără apă caldă și căldură începând cu 1 mai. Această soluție, chiar dacă poate este de viitor, la acest moment nu rezolvă nimic ci este doar așa o chestiune aruncată în dezbatere ca să pară că facem ceva.

Mulțumesc.

Dl George Botez

Dl primar, o secundă, ca să nu răspundeți de 2 ori - am și eu o rugăminte vizavi de chestiunea aceasta.

Dumneavoastră ne-ați prezentat un proiect în care ați trecut ca obiectiv general al acestei asociații de dezvoltare intercomunitară, cooperarea unităților administrativ-teritoriale care o compun în scopul înființării, organizării, reglementării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a sistemului de producere, transport, distribuție și furnizare energie termică în sistem centralizat și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal destinate înființării, modernizării sau dezvoltării, după caz a sistemelor de utilități publice aferente serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia în municipiul Ploiești. Am citit din text.

în același timp, la începutul hotărârii, atunci când motivați inițiativa aceasta faceți referire la un acord de principiu al Consiliului Județean Prahova privind participarea la constituirea acestei asociații.

Citind acordul care a fost dat de către Consiliul Județean Prahoy^ ^g^ți^kșe referă la necesitatea accesării de fonduri în vederea creșterii eficiențeî^nefșețiceîă; sistemului de termoficare. Adică, există o contradicție vădită între scopyj/aj^iației jpg* ț care dumneavoastră o propuneți, ce vrem noi si ceea ce ar dori parteneruf nostru. C.& f este foarte important este că, dacă noi vrem ca cineva să se asociezeficu hQ^penti^ producere-distribuire energie termică cealaltă parte dorește doar să'nd>sprijinevyân obținerea de fonduri europene.

Ca atare, este o contradicție de la bun început între ceea ce doresc cei doi posibili asociați și aici este o chestiune pe care aș dori să mi-o explicați, dacă se poate.

Mulțumesc. Vă rog.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Bună ziua, în primul rând.

Indiferent de varianta care va fi aprobată de consiliul local pentru continuitatea acestui serviciu în municipiul Ploiești și după data de 1 mai, această asociere trebuie făcută pentru că, în momentul de față (și știți foarte bine că a fost una din temele pe care noi le-am avut și ca obiectiv atunci când am discutat modificarea contractului cu Veolia) sistemul funcționează fără ca ultimele modificări legislative cu privire la existența a două autorități publice locale, care sunt proprietare ale unui sistem integrat, nu au formă de asociere conform Legii 51.

Acest lucru, înființarea acestui ADI înseamnă, pe de o parte și posibilitatea constituirii societății, așa cum rezultă din acel studiu de oportunitate care este pe site-ul primăriei și poate fi consultat de orice persoană dorește dincolo de reprezentanții municipiului Ploiești. Dar înseamnă și posibilitatea de accesare fonduri europene, înseamnă și posibilitatea de a investi în sistemul respectiv.

Nu este doar motivul constituirii unei societăți comerciale ci sunt și celelalte lucruri pe care dorim și am demarat o serie de proceduri pentru a le face.

Deci este o condiție pentru constituirea unei societăți unde cele două autorități publice locale vor fi acționare dar sunt și alte elemente care fac necesară această asociere între cele două, așa cum spunea și în adresa respectivă Consiliul Județean, aceea de a sprijini prin depunerea de proiecte pe fonduri europene, ș.a.m.d. nefiind singurele fonduri pe care le putem accesa până în momentul de față.

Indiferent de situație și chiar dacă anumite lucruri s-au spus, ați văzut negocierile continuă în momentul de față cu operatorul, negocieri la care au participat de fiecare dată, în marea majoritate a cazurilor, și reprezentanți ai Consiliului Județean pentru că vorbim de un sistem integrat dar trebuie să avem și această bază legală pentru a putea continua, constituirea ADI-ului pentru a putea funcționa în continuare. Noi, în momentul de față, încă o dată repet, dacă ne uităm pe Legea 51, avem o problemă cu privire la asocierea sau modul în care funcționează în momentul de față sistemul integrat de termie în municipiul Ploiești.

Susțin în continuare necesitatea constituirii unei societăți comerciale care să preia acest sistem și care să gestioneze acest sistem. Este soluția la care a ajuns și cel care a tratat studiul de oportunitate și ne-a dat acest livrabil. Și bineînțeles, acest studiu de oportunitate urmează să fie aprobat de către dumneavoastră.

Indiferent de situație, indiferent de necesitatea obținerii de fonduri europene, de constituire a societății, de funcționare a sistemului integrat așa cum este el dat către

două autorități sau este în proprietatea a două autorități publice locale,să existe această formă de asociere.                                             ......."

Dl George Botez

fygJR Vi u apreciez câ ^mneavoaștrMî^u ați contradicție întc^ce^ă ce' yrr^-^''pentru producție^' atragerea de fond


Dl primar, sunt două chestiuni la care e răspuns - una este foarte punctuală: de ce există ceea ce vrea asociatul? Noi ne referim la asociere în timp ce Consiliul Județean se referă exclusiv la


Și 2 - dl Pană a întrebat cu subiect și predicat: această măsură rezolvă sincopa în serviciul public de termie care stă să apară cu 1 mai?

Mulțumesc.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Acea adresă venită din partea Consiliului Județean nu exclude și ceea ce propunem noi pentru că și în continuare și în urma acestor negocieri pe care le purtăm și în momentul de față, v-am spus - alături de reprezentanții Consiliului Județean trebuie să existe această formă de asociere și inclusiv în strategia pe care noi o avem pe termie se face referire la această asociere ca necesitate de funcționare în condițiile Legii 51a sistemului integrat de termie. Dacă, la un moment dat va exista o singură autoritate publică locală care va coordona întreg sistemul de termie atunci, într-adevăr această asociere nu mai este necesară. Dar, până la momentul respectiv, este impetuos necesară existența acestei asocieri pentru a putea gestiona în continuare serviciul. Nu trebuie să uităm faptul că modificările din Legea 51 trebuie asimilate de către toate autoritățile publice locale în contractele pe care noi le avem pe serviciile de utilitate publică, în 3 ani de la publicarea modificărilor respective.

Acest termen de 3 ani se împlinește în acest an pentru că ultimele modificări ale Legii 51, care au venit cu această completare, sunt făcute în anul 2016.

Dl George Botez

Punctual - rezolvă problema de la 1 mai sau nu?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

în ceea ce privește soluțiile, m-am exprimat și public pentru acest lucru, sunt mult mai multe variante. Una dintre ele este preluarea de către o societate unde, cel puțin în momentul de față, sunt cei doi potențiali asociați din acest ADI pentru că altfel nu are cum să funcționeze existând o dublă proprietatea asupra sistemului integrat. Avem în continuare negocieri cu operatorul de termie în care este total inacceptabilă în continuare poziția acestuia pe un tarif de 340 de lei care înseamnă 404 lei cu TVA inclus.

Dacă, în urma discuțiilor pe care le-am purtat astăzi, de exemplu există o altă propunere pe baza căreia să putem negocia mai departe, bineînțeles că lucrurile se vor derula. Următoarea întâlnire, pe care o avem, va fi până la sfârșitul acestei săptămâni, după întâlnirea pe care am avut-o astăzi, subliniez, și în prezența reprezentanților Consiliului Județean.

Dl George Botez

Și, în situația în care totuși Veolia se menține pe poziție de forță, cum ați definit-o dumneavoastră, care este planul B? Mă refer la 1 mai. Pentru că vreau să vă spun, ca practician în ale dreptului, că această asociație, din momentul în care există toate documentațiile puse la punct, și nu sunt puține, se constituie cam într-o perioadă, în

medie, de 90 de zile, poate cu ceva mai multă preocupare din partea colegilor de la juridic, 60 de zile.                                                     y

Este clar că, mai devreme de 3 luni, această asociație nu ^iiunS^^Inu Jvă funcționa dar nu se va constitui. Cum vedeți dumneavoastră probjc|na de lâfM mai? Aceasta este marea noastră problemă.                              \fc%.

Dacă nu aveți acum un punct de vedere, v-aș ruga foarte mult 's^KcjciȘt^^âfî Și să-1 discutăm în ședința ordinară a consiliului local pentru că știți că intehmî^untmune întotdeauna dar cred că modalitatea de prezentare, având în vedere și contradicția cu ceea ce spune asociatul și ținând cont și de faptul că nu există niște documente pentru a fi aprobate ci este doar o declarație de intenție, dacă vreți, ceea ce ne cereți dumneavoastră, nu știu dacă astăzi ar trebui să discutăm asa ceva.

DI primar Adrian-Florin Dobre

Nu este o condiție aprobarea studiului de oportunitate, necesitatea înființării ADI-ului....

Dl George Botez

Eu nu am spus asta.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Ați spus că există o ordine logică a documentelor. înființarea ADI-ului nu este condiționată de aprobarea unui studiu de oportunitate.

Dl George Botez

Sunt de acord cu dumneavoastră...

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Dar, într-adevăr înființarea societății sau continuarea negocierilor și concluzionarea cu un act adițional a acestor negocieri. Acolo se vorbește inclusiv de posibilitatea unei noi licitații. Da, pentru lucrurile acestea este necesară aprobarea acelui studiu de oportunitate care ar fi intrat pe ordinea de zi și care o să intre pe ordinea de zi în ședința ordinară după ce va fi făcut acest studiu de oportunitate care a făcut obiectul perioadei de transparență, a procedurii de transparență decizională.

Dl George Botez

întrebarea mea era cu totul alta: dacă eu cu dumneavoastră ne asociem într-o societatea ca dumneavoastră vreți să spuneți că noi construim case iar dumneavoastră spuneți că mă asociez doar ca să obțin bani de la bancă pentru ca altcineva să le construiască este o diferență de viziune. Eu propun acum asociatului, Consiliului Județean ceva cu care el s-a exprimat că nu este de acord. Este adevărat că nu scrie aici că nu este de acord...

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Nu a spus lucrul acesta.

Dl George Botez

Nu a spus lucrul acesta. în același timp, aș putea să trec aici că vrem să facem piețe, să dezvoltăm...

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Să vă spun ceva - și dacă noi prelungim contractul cu societatea Veolia, acest ADI trebuie să existe de acum înainte.

Dl George Botez

Am înțeles.

Vă rog dl Pană.

Dl George Pană

Mulțumesc dl președinte.                                 /

Sunt puțin uimit - nu este nevoie de aprobarea studiului Sar Ș^Ș&laxbâza motivării acestui proiect de hotărâre.                               |                  *

Acum, dl primar efectuarea studiului este votată de către cipiisilii^dpa


L kVUlll; Vil jyjk llllU'X VIVVLUUlVa ounuiuiu wiv wuna uv vauv                 SÎ^in

câte-mi amintesc eu, plata lui se face numai după ce este validat ^’^^Silpl^ipcal, aprobat, să spunem așa.

Poate că greșesc, poate ați făcut deja plata, nu știu dar, din momentul în care noi am votat pentru el așteptam și concluziile ca să știm ce avem de făcut.

2 - înțeleg că nu există variantă de rezervă. Este foarte grav. Suntem la jumătatea lunii martie, mai este 1 lună și un pic, să vorbim așa mai puțin tehnic, și rămânem fără apă și căldură și dumneavoastră ne spuneți că nu aveți variantă de rezervă.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Aceasta este concluzia dumneavoastră.

Dl George Pană.

Așa ați spus. Variantele de rezervă mi le-ați povestit pe acelea din studiul pe care nu l-am aprobat și care sunt de foarte lungă durată.

3 - înțeleg că negociați. Foarte bine. Aflăm și noi că negociați. Eu nu știu de ce țineți așa secrete negocierile acestea. Poate că vi se impune într-un fel. Important este să ajungeți la un rezultat și să-1 propuneți, să-l prezentați care este acela.

Dar, domnule primar, încă o dată, mai avem 1 lună și un pic. Cu cât trece timpul mai mult, cu atât va fi mai grea negocierea, sunt convins. Dacă veneați cu o propunere poate mai din vara anului trecut lucrurile erau mai ușoare.

Mulțumesc.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Legat de negociere, lucrurile sunt cât se poate de deschise. Participă reprezentanții Consiliului Județean la aceste discuții, a fost inclusiv dl Pătrașcu la un moment dat la aceste discuții, lucrurile se cunosc, nu le ține nimeni ascunse.

Dl George Pană

Așteptați un aviz pentru primărie?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Țin să vă amintesc că mi-ați dat o împuternicire prin care trebuie să vin pe masa dumneavoastră cu o propunere. Asta fac în momentul de față. în momentul în care se va ajunge la o concluzie care să păstreze sistemul în funcțiune fără să se aducă prejudicii asupra sistemului, avem un nivel de acceptabilitate al tarifului și toate lucrurile acestea puse la punct, vin și vi le prezint. Nu este absolut nicio problemă. Dumneavoastră ați dat acea hotărâre, dumneavoastră, mă refer la consiliu, nu la dumneavoastră personal.

V-am spus de fiecare dată - există mai multe variante pe care noi lucrăm în momentul de față.

Dl George Botez

Da dl Minea, vă rog.

Dl Gabriel Minea

Dl primar, cu tot respectul pe care-1 port pentru dumneavoastră, având în vedere că acest proiect a fost și în cadrul comisiei 3 de utilități, vreau să vă contrazic la ceea ce ați spus adineauri, că ați găsit soluția. Nu aceasta este soluția. Știți foarte bine care este soluția. Din studiu sunt 5 posibilități. Eu asta așteptam de fapt de la dtjrfțy^c^jră să ne prezentați astăzi - care este soluția din cele 5 posibilități.

Studiul, știți foarte bine că are 5 puncte iar soluțiile sunt în ac@le&3 pjun|£ln nrai un caz dacă am făcut acest ADI s-a rezolvat problema în termie. Es|eSo posibilitate &.-o rezolve. De asta am fost și de acord cu această asociere.

Dar, încă o dată mă repet - soluția stă în alegerea unuia dintre cdle^p^jjehs care s-au dezbătut. De fapt nu s-au dezbătut. Dumneavoastră trebuia să ne'p^czefitați o soluție în baza acestor 5 puncte.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Constituirea ADI-ului nu reprezintă o soluție în sine.

Dl Gabriel Minea

Ați spus că este o soluție.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Am spus - societate comercială, continuarea negocierilor, acestea sunt soluțiile reale. Dar, toate acestea au în spate necesitatea constituirii acestui ADI indiferent de soluție. Și dacă ar fi să constituim un serviciu în cadrul primăriei, și această soluție necesită existența unui ADI pentru că vorbim încă o dată de două autorități publice locale care gestionează un sistem integrat și care, în momentul de față, nu este reglementat între cele două autorități locale acest lucru, foarte clar.

Dl Gabriel Minea

Discuția a fost în felul următor: care este soluția? Vreau chiar să insist de această dată în acest consiliu - în momentul de față, nu avem creionată absolut nici un fel de ieșire din situație. Vorbim decât pe încercări. Aș fi vrut, din partea dumneavoastră, astăzi să spuneți: m-am orientat și această soluție sau aceste două soluții ar fi acceptabile în situația dată și pe acestea ne vom putea axa de acum încolo.

Punem căruța înaintea cailor. Asta facem acum.

Dl George Botez

Da dl Pană, vă rog.

Dl George Pană

Mulțumesc dl președinte.

Haideți totuși să conchidem: foarte multe puncte de vedere care duc la concluzia că ceea ce ni se propune astăzi nu este foarte fundamentat.

Am înțeles de la dl primar, lucru pe care, de altfel îl susținusem și eu, că hotărârea de azi care este supusă aprobării nu rezolvă sub nicio formă problema pe care am putea-o avea din 1 mai 2019.

înțeleg că dl primar, lucru pe care-1 cunoșteam, până la data de 31 martie trebuie să vină cu niște soluții și dumnealui spune că se lucrează asiduu la ele.

Poate că această discuție cu privire la înființarea acestei asociații de dezvoltare ar trebui s-o avem la pachet sau imediat după ce veniți și ne propuneți soluția pe care ar trebui s-o aibă Ploieștiul începând cu data de 1 mai.

încă o dată - nu resping ideea unui ADI și a unei societăți care trebuie înființate dar înființarea lor durează enorm de mult la momentul acesta și pentru termenul pe care-1 avem, pentru data de 1 mai.

Fapt pentru care, eu vă propun dl președinte ca ordinea de zi să nu conțină și acest punct și să-l scoatem de pe ordinea de zi.

DI George BotezAdică aveți un amendament la ordinea de zi.

Dl George Pană

Da.

Dl George Botez

Dl Sîrbu vă rog.

DI Gheorghe Sîrbu

Mulțumesc dl președinte.

Stimați colegi, l-am împuternicit pe primarul Ploieștiului să vină cu o soluție până la încheierea contractului cu Veolia Energie privind distribuția de căldură și apă caldă. Căldură mai puțin pentru că mai e destul timp până la 1 octombrie 2019 când va intra din nou în funcțiune.

5

Nu are nicio legătură ceea ce i-am dat noi primarului să facă cu acest proiect de hotărâre. Acest proiect de hotărâre privind înființarea ADI-ului este foarte necesar pentru primăria municipiului Ploiești. Nu există o contradicție cu ceea ce a spus Consiliul Județean. Consiliul Județean spune așa: este de acord să se facă acest ADI pentru atragerea de fonduri dar atragerea de fonduri este pentru modernizarea producerii, transportului și distribuției agentului termic. Nu luăm de acolo ca să face nu știu ce mașini mici. Nu. Pentru acest motiv Consiliul Județean ne-a dat aviz favorabil să constituim acest ADI.

Restul problemelor, lăsați-1 pe dl primar, (și eu vă asigur pe dumneavoastră că și noi, la fel ca și dumneavoastră așteptăm) are soluțiile necesare ca Ploieștiul să nu rămână fără apă caldă și nici fără căldură. Fiți convinși că primarul Ploieștiului se ocupă de acest lucru.

Mulțumesc.

Dl George Botez

Dl Sîrbu, aș fi acord cu dumneavoastră dacă mi s-ar fi prezentat adresa prin care Primăria cerea ceea ce cerea Consiliului Județean. Eu am doar un răspuns al Consiliului Județean în care vorbește doar de atragerea de fonduri. Nu știu pentru ce, nici nu știu dacă se referă la acest sistem. Nu am acest document. Nu sunt Mafalda. Dumneavoastră poate l-ați văzut sau poate îl simțiți undeva în ADN.

Dl Gheorghe Sîrbu

A venit dl președinte Toader și ne-a prezentat la o ședință lucrul acesta.

Dl George Botez

A doua chestiune vizavi de capacitatea domnului primar de a rezolva această situație: vreau să vă cred și aș fi fericit să aveți dreptate. Dar este o chestiune care, după părerea mea este suficient de amplă, de gravă, unde să trăiești cu speranța. Cu speranța trăiești în altă parte, trăiești mult, trăiești bine, să fii frumos, să fii deștept dar nu aici. Când nu ești deștept suferă ceilalți. Așa este și cu apa caldă.

Tocmai de aceea aștept și voi susține măsurile concrete nu pe cele cu caracter teoretic.

Avem un amendament vizavi de ordinea de zi în sensul de a nu...

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Două secunde vă rog.

Noi demarăm o serie de proceduri pentru consultanță pentru realizarea proiectelor aferente sistemului de termie pentru a le depune pe programul operațional de

infrastructură mare. Termenul pe care-1 avem este 31 decembrie           a fost

prelungit de la 31 decembrie 2018, până la acea dată noi, municipiulT^oIeștî nunteam depune așa ceva.                                               / * '

Acest ADI este necesar și în virtutea faptului că va trebui^ av^îiT;un proiect unitar cu ceea ce-și propune Consiliului Județean pentru că și dânSi au;dejnar^4eja toate acestea, din toate discuțiile pe care le-am avut până în mo&șitfcu Consiliul Județean și va trebui să avem un sistem integrat. Și noi va trcbiuiM^Spunem aceste proiecte ale sistemului integrat către POIM.

Un astfel de ADI ajută în posibilitatea realizării unor proiecte integrate pe acest sistem centralizat al termoficării din municipiul Ploiești.

Să mai amânăm puțin înseamnă să mai amânăm și posibilitatea în care noi facem aceste proiecte într-un mod unitar.

Mulțumesc.

Dl George Botez

Și eu vă mulțumesc.

Vă rog dl Popa.

Dl Gheorghe Popa

Mulțumesc dl președinte.

Referitor la acest proiect și din discuțiile pe care dl primar le-a prezentat și în lumina faptului că toată lumea se întreabă: domnule, dacă l-am împuternicit pe dl primar acum o lună de zile ca să prezinte niște soluții, acum când vine în fața consiliului local cu această etapă necesară și obligatorie, constituirea acestui ADI, indiferent de următoarea etapă, că va fi constituirea societății, că va fi prelungirea contractului, așa cum spunea, m-am uitat foarte atent pe adresa Consiliului Județean și spune - precum și necesitatea. Deci, în urma adresei făcute de Primăria Ploiești...

Dl George Botez

O aveți?

Dl Gheorghe Popa

Uitați aici, scrie...

Dl George Botez

Adresa, o aveți?

Dl Gheorghe Popa

Eu văd răspunsul Consiliului Județean.

Dl George Botez

Nu, adresa. „... precum și...”

Dl Gheorghe Popa

„... precum și necesitatea...” nu spune .exclusiv necesitatea...”

Dl George Botez

Dar înainte de „... precum și...”?

Dl Gheorghe Popa

Dl președinte, „referitor la adresa înregistrată, precum și necesitatea accesării de fonduri în vederea creșterii...”. Deci, pe lângă cele prezentate, și această necesitate pe care a spus-o dl primar, că se pot accesa fonduri europene.

A întârzia, a tergiversa aceste proceduri constat că este o practică foarte clară a majorității din acest consiliu local de a tergiversa tot timpul ceea ce oricum este obligatoriu. Dacă cineva spunea că nu este obligatoriu înființarea acestui ADI, dacă

vom prelungi contractul, dacă vom înființa societatea sau un serviciu în prî^âripi și nu este domnule obligatoriu acest lucru, sunt perfect de acord cu dumriea^oastră? -Dar, dacă această necesitate este clară, nu văd de ce să tergiversăm. Mai^ăles^&.^istă-.-------------------------- g Wf M


HB


această posibilitate de a accesa fonduri europene.                           ’i

Asta este părerea mea și nu cred că ar trebui să tergiversăm acest, hotărâre.

Dl George Botez

Dl secretar.

Dl secretar Laurențiu Dițu

Dacă am înțeles bine, una dintre propuneri a fost scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre. în conformitate cu prevederile Legii 215, dreptul de a solicita scoaterea de pe ordinea de zi a unui proiect de hotărâre este exclusiv al inițiatorului. Numai inițiatorul poate solicita scoaterea de pe ordinea de zi și consiliul votează.

Dl George Botez

Dumneavoastră vorbiți de scoatere. Noi spunem de votul ordinii de zi.

Dl George Pană

Altfel spus, suntem obligați să votăm orice ordine de zi?

Dl secretar Laurențiu Dițu

Cum adică să votați orice ordine de zi?

Dl George Pană

Adică, dacă punctul 4, spre exemplu am fi vrut să nu fie pe ordinea de zi, noi suntem obligați să votăm ordinea de zi?

Dl secretar Laurențiu Dițu

Nu, în nici un caz.

Dl George Pană

Și atunci, care este modalitatea?

Dl secretar Laurențiu Dițu

în situația aceasta, doar dl primar poate scoate de pe ordinea de zi.

Dl George Botez

Dar noi nu vrem să aprobăm ordinea de zi. Sau vrem cu...

Dl George Pană

Cu un amendament. Votăm ordinea de zi cu amendamentul că primul punct nu-1 votăm.

Dl secretar Laurențiu Dițu

Art. 43 alin. 1 ne clarifică în sensul acesta „Ordinea de zi a ședințelor se aprobă de consiliul local la propunerea celui care, în condițiile art. 39, a cerut întrunirea consiliului”. Deci, consiliul local o aprobă.

Dl George Botez

Și dacă, consiliului local vrea din ordinea de zi să aprobe doar 1 punct nu 35, cum procedăm?

Dl secretar Laurențiu Dițu

Este problema consiliului local.

Dl George Botez

Si cum va fi forma votului?

5

Dl secretar Laurențiu Dițu

Nu votează.

Dl George Pană

Votăm pe puncte atunci?                                 £7

Dl secretar Laurențiu Dițu                           M/

Cum doriți. Legea nu distinge. Puteți să votați pe puncte, 'piîțețjr;|^®a^îil totalitate.

Dl George Botez

Bine, o votăm pe puncte.

Votăm ordinea de zi pe puncte:

7. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Ploiești cu Județul Prahova in vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ CONFOR T” PLOIEȘTI

7 voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

15 abțineri


Dacă se abține cineva?

7 voturi pentru, grupul PNL și 15 abțineri restul, inclusiv cei doi din grupul PNL care sunt în partea cealaltă a mesei, dl Puiu Neagu și dl Aurelian Tudor.

*

2. Proiect de hotărâre privind actualizarea suprafeței străzii Corlătești.

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

21 de voturi

1 abținere

21 de voturi pentru și 1 abținere, dl Sîrbu.

*

  • 3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 608/20.12.2018 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind actualizarea „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” referitor la două imobile-terenuri situate în Ploiești, str. Râfov nr. 20B și Aleea Berceni nr. 2A.

Cine este pentru?          21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? 1 abținere

»                                                                  î

21 de voturi pentru și 1 abținere, dl Sîrbu.

*

  • 4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești, referitor la unele unități de învățământ.

Cine este pentru?          22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

22 de voturi pentru.

*

  • 5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.609/20.12.2018 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind actualizarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” referitor la diverse drumuri din municipiul Ploiești și la imobilele care compun Depoul de tramvaie, situat în str. Găgeni nr. 94B, imobile care fac obiectul unor proiecte pentru obținerea de fonduri europene.

Cine este pentru?

22 de voturiCine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

22 de voturi pentru. Și două Diverse.

***

Intrăm în ordinea de zi cu punctul 2 ..Proiect de hotărâre privind actualizarea suprafeței străzii Corlătești”.

Dna director de la Patrimoniu este? Dl Tăbârcă spuneți despre ce este vorba. Rezultatul din măsurători, bănuiesc, nu?

Dl Amedeo Tăbârcă - Direcția Gestiune Patrimoniu

Da, în urma măsurătorilor efectuate, au reieșit diferente fată de actele de proprietate, actualizăm suprafața...

Dl George Botez

Da, mulțumesc.

21 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

1 abținere

5


Dacă se abține cineva?

21 de voturi pentru și 1 abținere, dl Sîrbu. Adoptat.

***

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 608/20.12.2018 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind actualizarea „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” referitor la două imobile-terenuri situate în Ploiești, str. Râfov nr. 20B și Aleea Berceni nr. 2A.

Să vedem textul. Da. Sunt discuții de făcut? Vă rog dl Pană.

Dl George Pană

Dl director am avut discuții anterioare referitoare la sintagmă pe care cei de la MDRAP o solicitau. Văd că ați introdus-o exact așa cum s-a solicitat. Pe de altă parte, eu am avut rugămintea să faceți și un desfășurător al solicitărilor, al cererilor care vizau modificările pe care le avem astăzi în vedere.

Vreau să vă întreb și știu că este pentru toate proiectele de pe ordinea de zi care vizează aceste modificări, este valabilă această discuție - sintagma, pe care ați cuprins-o în documentație, în speță în raportul de specialitate, este susținută de desfășurătorul tuturor evenimentelor care au avut loc de-a lungul timpului, cereri, respingeri, instanțe de judecată care s-au pronunțat asupra lor?

Dl Amedeo Tăbârcă - Direcția Gestiune Patrimoniu

Da, conform discuțiilor avute atât la nivelul instituției noastre cu reprezentanții Direcției Juridice dar și cu reprezentanții Consiliului Județean am introdus în raportul de specialitate conținutul tuturor adeverințelor referitoare la existența sau inexistența unor litigii sau cereri de revendicare pe legile proprietății. Doar în cazul acestor hotărâri pe care la aveți astăzi în dezbatere fiind posibilă introducerea acelui paragraf standard solicitat de Ministerului Dezvoltării care atestă că nu există probleme din acest punct de vedere.

Dl George Botez

Mulțumesc.

Supun la vot:


1 abținere


Cine este pentru?

21 de voturi


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

»

  • 21 de voturi pentru și 1 abținere, dl Sîrbu. Adoptat,

***

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Inventai care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești, referitor la unele uiutăți de învățământ.

Discuții?

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

  • 22 de voturi pentru. Proiect adoptat.

***

22 de voturi


Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.609/20.12.2018 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind actualizarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” referitor la diverse drumuri din municipiul Ploiești și la imobilele care compun Depoul de tramvaie, situat în str. Găgeni nr. 94B, imobile care fac obiectul unor proiecte pentru obținerea de fonduri europene.

Discuții? Vă rog.

Dl Robert Vîscan

Mulțumesc dl președinte.

Am de făcut niște amendamente. Nu știu dacă s-au făcut modificările în hotărâre.

La anexa 1, văd că sunt operate cu roșu, la nr. curent în loc de 908 și 909 este 894 și 895. Sunt făcute modificările.

în textul hotărârii, la art. 1, alin. 2 este fără ghilimele.

Dl George Botez

Haideți să le considerăm niște erori materiale pentru că nu vizează conținutul. Vă mulțumesc mult dl consilier.

Alte probleme sunt? Nu. Supun la vot:

Cine este pentru?          22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

22 de voturi pentru. Proiect adoptat.

***

Diverse.

Sunt cele 2 notificări. înțeleg că sunt date în cadrul procedurii de shut down care există cu contractul.

O întrebare dl primar, dacă tot vă întâlniți cu oamenii aceștia de la Veolia și vor să plece (acum vedem, or pleca, n-or pleca) ideea este de maniera următoare: am asistat la mai multe discuții, inclusiv când eram în comisia aceea de negocieri împreună cu colegii din consiliul local și se punea o problemă legată de acest shut down al instalației. Ea trebuie să predea cuiva dacă pleacă. Noi avem organizată o brigadă tehnică care să preia, să supravegheze, să poată să asigure? Pentru că, dacă se închide instalația, după aceea este o cheltuială extraordinară de repomit și de echilibrat.

âti de

?


Problema echilibrării dinamice a sistemului este o problemă extrem de costisitoare. O să vă rog să aveți în vedere lucrul acesta atunci când vă întâlniți iar, dacă m^ojsă^pjȘ'i. ‘’ acord, este o problemă. Să vă gândiți împreună cu tehnicul primăriei uim amjnitea să preluăm din mers această chestie ca să nu fim nevoiți să plătim și ®i@ie suplimentare pentru echilibrarea sistemului.                                        ’ £1'               j

Vă rog mult de tot și poate reușim, dacă e să facem o societate, federație, ce vom face acolo, să păstrăm totuși personalul pentru că esțe>Mn?.|)^S0nal specializat care are experiență. Și nu știu dacă nu ar fi cazul să le ofertați fbtuși'Că^să nu plece personalul. Pentru că sunt oameni cu experiență care bănuiesc că sunt foarte bine văzuți în orice altă companie de același profil.

Haideți să încercăm să conservăm tot ceea ce putem și să micșorăm daunele. Mulțumesc.

DI primar Adrian-Florin Dobre

Ideea constituirii unei societăți nu înseamnă să aducem alți oameni din altă parte atâta timp cât există oameni în producție, există oameni care știu ce înseamnă sistemul și bineînțeles, ar fi fost o preluare naturală a acestui sistem existând aceiași angajați care sunt în momentul de fată la Veolia.

>

Apropo și de punctul 1 de pe ordinea de zi, constituirea acestui ADI care ar fi dat posibilitatea de constituire a societății (pentru că noi personal nu putem să angajăm, unde angajăm), în cadrul primăriei și ar fi dat posibilitatea constituirii acestei societăți care putea să preia acești angajați, amânarea acestui punct ne reduce, pe de altă parte, opțiunile pe care le avem și inclusiv ajungem la concluzia că singura soluție, dacă e să mergem în direcția aceasta, nu rămâne decât negocierea.

Atât timp cât nu aprobăm un ADI pe baza căruia putem să mergem mai departe cu o serie de demersuri clare, eu asta înțeleg din ședința de astăzi, că singura opțiune pe care vreți să o oferiți este cea a negocierii. La cât? La un tarif de 340 de lei?

Dl Ștefan Dânescu


Asta nu e negociere.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Asta nu este negociere, de asta spun și eu. 340 de lei nu este negociere, este, cum am mai spus „pistolul la tâmplă”. Și era o variantă în care puteam și să preluăm...

Dl George Pană

Și dacă făceam ADI ce tarif aveam domnule primar de la 1 mai? Și cine opera? Spuneți, haideți. Pentru că spuneți că, din cauza noastră nu ați făcut ADI.

Dl George Botez

Dl primar o să vă rog ca, de acum încolo, să ne tratați ca fiind de aceeași parte a baricadei atunci când este vorba de această problemă. Nu este nimeni atât de inconștient încât să se joace cu chestii de genul acesta.

Tocmai de aceea, faptul că îmi permit să vă atrag atenția asupra unor aspecte pe care, dacă le-ați avut în vedere este foarte bine și chiar nu vreau să deranjez prin ceea ce spun dar știți că mai multe vorbe spuse pot duce la niște idei colective. încercați să scoateți ceea ce este bun din ceea ce vă spun. Nu neapărat s-o considerați, așa cum o faceți de fiecare dată, un atac la persoană. Eu chiar nu vreau să vă atac.

Dar vreau să vă spun că, potrivit acestui document, să spunem că, în următoarele 45 de zile, se vor împrăștia oamenii de la Veolia care pe unde apucă. Pentru că ei nu vor avea timp să aștepte procedurile birocratice de înființare a unui ADI după aceea să vedem despre ce mai este vorba. Nu le dă nimeni să mănânce, au


că-1


vom vota în ședința ordinară, după ce ne vom apleca și noi asupra/ufși Vb^îășlgurâ'um minim dc corectitudine, în opinia noastră, ok o să-I aveți pe 26, 2L§8 când jv^ți vpi’să convocați ședința. Dar asta nu înseamnă că oamenii de la V^eQliâ/^ăîi Jp^hat dumneavoastră dacă astăzi noi aprobam ADI. Când ADI acesta nu exiștă?,d€^âț^ște 90 de zile. Or, oameni ăia, peste 1 lună și jumătate sunt sportivi, adică suntmfete"oameni care nu au altă variantă decât să-și găsească un loc de muncă. Dacă dumneavoastră nu-i puteți încadra într-o structură sau dacă peste 45 de zile structura respectivă nu este în ființă nu-i puteți angaja doar că ați dat o hotărâre prin care v-ați gândit să faceți un ADI ale căror documente...

Nu ne jucăm cu 350 de oameni după cum nu vrem să se joace alții cu noi. Credeți-mă este o chestie de responsabilitate. Haideți să facem niște grupuri de lucru, invitați și din consilieri la negocieri că să nu se mai audă că ați vorbit cu nu știu cine, că vreți să dați 400 de lei, sau 500 de lei, sau 100 de lei. De ce nu ne invitați și pe noi. Mai venim 1, 2, om mai avea vreo idee? Eu v-am dat o idee. Nu a fost un feed-back de la dumneavoastră. V-am spus că puteați să stați cu ei să înghețați datoriile pentru 7 ani și jumătate, să încercați niște finanțări suplimentare ca să nu ajungeți la un preț din acesta de 400 de lei care, ok nu este sustenabil, nu avem cu ce să trecem strada. Nu să plătim 400 de lei dar...

De ce nu ne implicați și pe noi în chestia asta? De ce trebuie să fie o chestie pe care s-o purtați numai dumneavoastră? Pentru că altfel, nu vă supărați, dacă dumneavoastră o purtați, eu vă doresc, în sprijinul a ceea ce a spus dl Sîrbu sau în acord cu ceea ce a spus dl Sîrbu, să rezolvați această problemă.

Vă spun sincer: nu aș vrea să fiu 3 minute în pielea dumneavoastră. Și știu că este o problemă foarte gravă dar eu vă întind mâna și toți vă întindem mâna să colaborăm pentru rezolvarea acestei probleme.

Asta este ce vrem. încercați să înțelegeți mesajul și să fim împreună ca să rezolvăm problemele. Restul, ce ne vorbim unul cu altul, asta este pe persoană fizică.

Dl Iulian Bolocan

Și asta cu ADI nu era un pas?

Dl George Botez

Ori nu ați înțeles nimic, ori vreți să fiți promovat la partid.

Dl Iulian Bolocan

Si una si alta.

5                 9

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Dar a venit cineva cu vreo propunere, cu vreo opțiune, cu o variantă și nu am luat-o în considerare?

Dl George Botez

Dl primar, dumneavoastră credeți că e o chestie - a venit cineva? Unde să vină? Să vin la dumneavoastră? Haideți, veniți la mine la cabinet, discutăm, facem o cafea, am cafea bună, fumăm o pipă a păcii...

DI primar Adrian-Florin Dobre

Discutăm de o autoritate...

Dl George Botez                                              .

Dumneavoastră mergeți în continuare pe formalism. Eu vă întii^^^^ă^s

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Dacă mergem pe formalism vă spuneam că, în momentul, de față nu există nici» opțiune. Opțiunea există. Problema este că trebuie să mergem, sa 'fim deschiși,^acă există și alte opțiuni decât cele pe care le-am spus până acum ș'ivesțd•■.una'^nia^dnă niciodată nu am spus că nu o voi lua în considerare. Deocamdată, dațiemi-^yoi^să vă spun, chiar și mai devreme colegii dumneavoastră au întrebat - care sunWpțiuniîe, care sunt opțiunile? Dar nu am văzut o propunere.

Dl George Botez

Păi, dl primar, haideți s-o luăm altfel că, acum noi toți de aici nu câștigăm cât câștigați dumneavoastră. Cum este asta, eu acela mic...

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Trebuiau să participe la alegeri. Dacă ar fi luat premiul cel mare, poate câștigau la fel.

Dl George Botez

Să fiți sănătos. Tocmai de aia, fiind premiul cel mare, dumneavoastră organizați petrecerea. Succes.

închei ședința.

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.Verificat:

Director executiv, Ioana SERBINOV

Șef serviciu Adriana Cîrstea întocmit, Consilier Elena Bucur