Proces verbal din 18.02.2019

Proces verbal din 18 februarie 2019


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

5

PROCES - VERBAL


al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului P din data de 18 februarie 2019


Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului municipiului Ploiești,

Adrian-Florin Dobre nr. 1112/15.02.2019.

*

La ședință au participat un număr de 25 de consilieri din 27 în funcție, lipsind consilierii Sălceanu Claudia-Oana și Hodorog Bogdan.

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian-Florin Dobre Doamna Ioana Serbinov


  • - Primar

  • - Director - Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Ședința a fost condusă de domnul consilier George Sorin Botez.

***

Dl George Sorin Botez

Bună ziua!

Suntem prezenți un număr de 25 de consilieri dintr-un total de 27. Lipsesc colegii Sălceanu Claudia-Oana și Hodorog Bogdan.

A

Constat existența cvorumului. începem lucrările ședinței cu Imnul de Stat al României.

Dl George Sorin Botez

Ordinea de zi o aveți afișată, v-a fost înmânată.

Supunem la vot ordinea de zi a ședinței:

Cine este pentru?       - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

»

Cu 25 de voturi ”pentru” ordinea de zi a fost adoptată.

*

A

începem cu primul punct de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 615/20.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIRE LOCUINȚE SOCIALE CARTIER BEREASCA” - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă sunt discuții?

Dl Vîscan Robert

Nu știu dacă este domnul Primar inițiator, să-l trecem și pe


Dna Ioana Serbinov

Numai domnul Primar este inițiator.

DI Vîscan Robert

Atunci, să trecem și restul consiliului.

Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Toată lumea dorește să fie inițiator?

Vă rog să luați act că întreg consiliu este inițiator.

Dacă nu mai sunt alte discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 25 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Construire Laborator Radioterapie cu Energii înalte» aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 292/31.07.2018 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.”

Dacă sunt discuții?

»

Domnul Ganea, vă rog!

Dl Ganea Cristian

Mulțumesc domnul Președinte!

Am două amendamente:

Primul, aș dori ca și grupul PSD - ALDE să fie inițiator la acest proiect.

Să votăm și după aceea îl spun și pe al doilea. Sau îl spun și după aceea votăm?

Dl George Sorin Botez

Asta cu inițiatorii nu este considerată amendament.

Dl Ganea Cristian

Mulțumesc!

Atunci, la cheltuielile diverse și neprevăzute 10% este o eroare, pentru că, C+M era de 922.700,00 și 10% nu poate să de acea valoare. Au fost greșeli mai multe, pentru că de asta îl și supunem la vot astăzi pentru a doua oară sau a treia oară.

Aș dori să transmiteți dumneavoastră la colegi pentru a modifica.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Și grupul P.N.L. să fie trecut la inițiatori.

Dl George Sorin Botez

Treceți și grupul P.N.L. la inițiatori, vă rog!

Dl Popa Gheorghe

Și să se afișeze pe ecran modificările pe care domnul viceprimar le-a solicitat, ca să nu existe vreo scăpare.

Dl Ganea Cristian

Le-am dat deja.

Dl Popa Gheorghe

Și la valoarea totală să se facă modificările...


Dl Ganea Cristian

Doamna Carmen Nitu, este bine?

Dna Nitu Carmen - Direcția Tehnic Investiții

Da, este bine. La totalul general trebuie să se modifice: 12,38

Dl Popa Gheorghe

Da. Se modifică și valoarea TVA și valoarea totală, domnul viceprimaT.

Dna Nițu Carmen - Direcția Tehnic Investiții

La total capitol 5 spune domnul consilier.

Dl Ganea Cristian

Unde este 1.038 trebuie să fie 1,004,662.00.

Dl George Sorin Botez

Astea nu le faceți în Excel? Nu se calculează singur?

Duceți-vă la colegul de la internet să facă modificările acolo, înțeleg că este o chestiune de aritmetică. Luăm o pauză?

Dl Popa Gheorghe

Să se modifice corespunzător domnul președinte și coloana cu TVA și valoarea totală din a doua coloană si ultima coloană.

9

Dl George Sorin Botez

Corect. Data viitoare am rugămintea să-l faceți în Excel.

Sunt niște modificări de aritmetică, contăm pe abilitățile departamentului economic.

Supunem la vot acest amendament:

Cine este pentru?       - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 25 de voturi ”pentru” amendamentul a fost adoptat.

*

Dacă nu mai sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre: Cine este pentru?       - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 25 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Schimbare destinație teren din zonă gospodărie comunală și zonă unități industriale nepoluante în zonă mixtă: locuințe colective/instituții și servicii și atribuire indicatori urbanistici” Ploiești, str. Târgoviștei nr. 12 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Domnul Ganea, vă rog!

Dl Ganea Cristian

Mulțumesc domnul Președinte!

A

îmi cer scuze, la începutul ședinței am vrut să întreb secretariatul, sunt câteva proiecte care nu am înțeles urgența lor. Dar s-a desfășurat foarte repede și am pierdut startul.

Aș dori să iau cuvântul după ce se votează proiectele nr. 3 și nr. 4. Nu aș vrea să influențez votul.                                                                         . .. v. ..

Nu știu urgența lor totuși, dar acum dacă s-a votat ordinea de zi- r

Dl George Sorin Botez

Discuții’

Supunem la vot:                                     “

Cine este pentru?        - 20 voturi

Cine este împotrivă?    - 1 vot

Dacă se abține cineva? - 4 voturi

Cu 20 de voturi ”pentru”, 1 vot "împotrivă” al domnului consilier Vîscan Robert și 4 "abțineri” ale domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Minea Constantin, Dinu Marius Andrei și Botez George Sorin, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi ” Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Schimbare destinație din zonă unități industriale în zonă mixtă instituții, servicii, locuințe colective și reglementare indicatori urbanistici maximali” Str. Târgoviștei, nr. 4A, Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 20 voturi

Cine este împotrivă?    - 2 voturi

Dacă se abține cineva? - 3 voturi

Cu 20 de voturi "pentru”, 2 voturi "împotrivă” ale domnilor consilieri Vîscan Robert și Botez George Sorin și 3 "abțineri” ale domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Minea Constantin și Dinu Marius Andrei, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

*

Vă rog, domnul Ganea!

Dl Ganea Cristian

Știu că aceste proiecte au mai fost pe ordinea de zi. După ce am aflat ordinea de zi, vineri am aflat-o, sâmbătă am fost pe strada Târgoviștei. Aici am discutat despre faptul că trebuie patru benzi, două de dus, două de întors. Vă spun sincer că strada doar că nu e marcată. Dar permite acest lucru. De asta nu am înțeles. Acesta a fost motivul de data trecută pentru că se putea încurca circulația, că vor fi nu știu câte zeci de apartamente. Dar strada permite acest lucru.

Vă rog frumos, domnul Vîscan!

Dl Vîscan Robert

M-am simtit direct întrebat.

Eu o să cer un punct de vedere de la Direcția Tehnic Investiții și de la circulație să-mi spună dacă în acest moment acolo sunt două benzi sau patru benzi.

Mulțumesc!

»

Aștept un răspuns scris.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere a unei părți din imobilul 615 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă sunt discuții?

Dl Primar

Am revenit cu acest proiect pe ordinea de zi. Este proiectul legat de terenul pe care dorim să elaborăm toate studiile necesare și să edificăm Spitalul MunicippEt’1^îg|ă:^ reau să fac apel la dumneavoastră, să nu mai tergiversăm acest proiect du hotărâre îl aprobăm, așa cum de altfel el a mai fost aprobat cu ceva timp în uni;iă/daf a^r^eniE pe ordinea de zi în urma unei solicitări din partea M.A.P.N.-ului și fac apeTl’^ dur^O’vofgĂ-ă pentru că necesitatea unui spital este evidentă pentru toți.

Pot da un singur exemplu, din datele statistice, din 127 de persoarie c'^^M'cedat din cauza gripei, 27 sunt pe județul Prahova. Nu cred că se poate pune în discuție necesitatea construirii unui spital. De aceea fac apel la dumneavoastră pentru a vota acest proiect de hotărâre.

Mulțumesc!

s

Dl George Sorin Botez

Si eu mulțumesc!

9                         J

Alte luări de cuvânt?

înțeleg că nu sunt.

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 10 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 15 voturi

Cu 10 voturi "pentru” și 15 "abțineri” ale consilierilor Andrei Gheorghe, Botez George-Sorin-Niculae, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Dinu Marius-Andrei, Dragulea Sanda, Ganea Cristian-Mihai, Mateescu Marius-Nicolae, Minea Constantin Gabriel, Palaș-Alexandru Paul, Pană George, Sorescu Florina Alina, Stanciu Marilena, Văduva Sorin și Vîscan Robert-Ionuț, proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 188.712.306 lei - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă sunt discuții?

5

DI Primar

Ca și punctul anterior și acest proiect a mai fost pe ordinea de zi. De obținere a unui credit. Data trecută, atunci când s-a dezbătut în ședință acest proiect de hotărâre, s-a pus problema faptului că nu se știau datele cu privire la cum va arăta bugetul pe anul 2019. în momentul de față aceste date sunt deja cunoscute și în formula actuală bugetul nu va permite realizarea unor investiții în municipiul Ploiești, investiții care pe de o parte consolidează investiții pe care deja le-am implementat și mă refer aici la partea de canalizare. Fără o asfaltare pe străzile respective aceste investiții vor avea probleme. Sau alte investiții la care deja licitațiile au fost ținute și suntem în așteptarea surselor de finanțare pentru a putea semna contractele sau sunt investiții la fel ca și legat de spital, absolut necesare. Vorbim de Centrul de Radioterapie pe care tocmai l-am reaprobat pentru o modificare de sume. Bugetul din acest an nu va permite realizarea de investiții din veniturile curente, din veniturile anului 2019. Știți foarte bine că anul trecut suma excedentului a fost mică comparativ cu anii anteriori, o sumă de bani care nu permite susținerea nici măcar a unui proiect de pe această listă pe care o avem în spate atașată ca anexă la acest proiect de hotărâre.

Drept pentru care, am revenit cu acest proiect de hotărâre. Vreau să vă reamintesc că procedural, întâi se aprobă acest proiect de hotărâre, caietul de sarcpii^dg^ciiiientația necesară, se ține licitația respectivă, se stabilește un câștigător și de abia a^bi obțin?a^5țdul CAEN-ului, fapt care durează poate trei luni de zile, lucru care arft^rai^^^^țe^^ilt obținerea acestui credit și așa cum am fost informați de către Minister^ de F.if^^p|fl|ru anul 2019 deja sumele alocate sunt pentru credite. Plafonul de 1,4 milîaf^e de lej^pfeste acoperit, mai fiind disponibili din anul 2020.

Referitor la gradul de îndatorare suntem departe de suma de... de procentul de 30% și în același timp, așa cum am spus și data trecută, reamintesc, în momentul în care acest credit va intra în sarcină, nu va exista un efort suplimentar pe bugetul municipiului Ploiești decât pentru o perioadă foarte scurtă, dar suplimentară mă refer față de procentul pe care-1 avem acum ca și grad de îndatorare, dar începând cu anul următor nivelul de îndatorare al municipiului Ploiești revine la situația actuală pentru că peste trei ani de zile, două credite dintre cele pe care le avem în momentul de față nu vor mai exista.

Este una din puținele variante pe care le avem pentru finanțarea acestor proiecte. Ceea ce s-a putut accesa pe fonduri europene, deja proiectele sunt depuse. Ce se mai poate accesa pe parte de termie știți foarte bine că acolo ne pregătim deja pentru studiile de fezabilitate. Elaborăm documentația necesară consultanței, dar sunt și proiecte care nu au finanțare din surse fie fonduri europene, fie guvernamentale și atunci trebuie să găsim astfel de soluții.

De aceea vă rog foarte mult să aveți în vedere toate aceste lucruri și să aprobați acest împrumut.

Mulțumesc!

»

Dl George Sorin Botez

Si eu mulțumesc!

5                         3

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 10 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 15 voturi

Cu 10 voturi "pentru” și 15 "abțineri” ale consilierilor Andrei Gheorghe, Botez George-Sorin-Niculae, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Dinu Marius-Andrei, Dragulea Sanda, Ganea Cristian-Mihai, Mateescu Marius-Nicolae, Minea Constantin Gabriel, Palaș-Alexandru Paul, Pană George, Sorescu Florina Alina, Stanciu Marilena, Văduva Sorin și Vîscan Robert-Ionuț, proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Dar poate dorea cineva să mai ia cuvântul după domnul Primar.

Dl George Sorin Botez

S-a votat. Nu ați ridicat mâna. Am întrebat.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnului viceprimar de ce i-ați dat cuvântul după?

Dl Ganea Cristian

L-am cerut.

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi ” Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de investiții Fond lucrări și a programului de investiții Fond prioritar obligație Concesionar pentru anul 2019 în cadrul serviciului public de alimentare cu apă

și de canalizare - inițiat de consilierii George Sorin Niculae Botez, Gheorghe Sîrbu, Iulian Bolocan, Bogdan Hodorog, Marius Nicolae Mateescu și Ștefan Dănescu.


Aici aș vrea eu să întreb, domnul aprobat în Comitetul de Coordonare, da?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Corect.

Dl George Sorin Botez

Vă cred pe dumneavoastră și nu mai fac alte întrebări.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

După ce mi-ați spus dumneavoastră că au fost făcute modificări în cadrul proiectului, după ședința respectivă, am fost și am discutat atât la R.A.S.P. cât și la Apa Nova și mi-au spus că nu au făcut niciun fel de modificare. Nu înțeleg de ce nu s-a aprobat atunci.


Dl George Sorin Botez

Am cuvântul dumneavoastră că este cel care l-am votat noi.

Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 25 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

* îfc A

Dl George Sorin Botez

Dacă nu mai sunt alte intervenții, declar ședința închisă și vă doresc o zi bună în continuare.

Mulțumesc!

A A A

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,.  George-Sdrin-Niculae BOT]


Verificat, șef serviciu Adriana Cîrste întocmit, consilier Claudia-Maria Ilă