Proces verbal din 16.09.2019

Proces verbal din 16 septembrie 2019


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


PROCES - VERBAL al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 16 septembrie 2019

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului municipiului Ploiești, Adrian-Florin Dobre nr. 2647/13.09.2019.

*

La ședință au participat un număr de 19 consilieri din 27 în funcție, lipsind consilierii Larisa Băzăvan, Iulian Bolocan, Marcian Cosma, Marius-Andrei Dinu, Cristian-Mihai Ganea, Marius-Nicolae Mateescu, Paul Palaș-Alexandru și Claudia-Oana Sălceanu.

Mi

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian-Florin Dobre Doamna Ioana-Geanina Serbinov

  • - Primar

  • - Secretar General


Ședința a fost condusă de domnul consilier George-Sorin-Niculae Botez.

***

Dl George Botez

Bună ziua!

începem ședința. Suntem prezenți un număr de 19 consilieri dintr-un total de 27. Constat existența cvorumului.

începem ședința cu Imnul de Stat.

***

Lipsesc următorii colegi: Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Cosma Marcian, Dinu Marius-Andrei, Ganea Cristian-Mihai, Mateescu Marius-Nicolae, Palaș-Alexandru Paul și Sălceanu Claudia-Oana.

Repet, suntem prezenți 19, există cvorum.

Ordinea de zi are un singur proiect. Supun la vot:

S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

19 voturi pentru, este adoptată această ordine de zi.

***


nr.545/03.12.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, precum și a cheltuielilor actualizate legate de proiect”.

Vă rog dna secretar, cum stăm cu avizările?

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

Proiectul de hotărâre are aviz favorabil de la comisia 1, rapoarte de specialitate favorabile și viză de legalitate.

Dl George Botez

Deci totul este în regulă. Mulțumesc!

Dacă sunt discuții de făcut pe această temă? înțeleg că nu sunt. Drept pentru care, supun la vot: S-a procedat la votarea electronică a proiectului.

19 voturi pentru, proiect adoptat.

Declar ședința închisă. Vă mulțumesc!

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sotin-Niculae BOTEZ


SECRETAR GENERAL, Ioana-Geanina SERBINOV
Verificat: p. Director Executiv Mihaela Zaharia, șef serviciu


Șef serviciu Adriana Cîrstea întocmit, Consilier Elena Bucur