Proces verbal din 14.10.2019

Proces verbal din 14 octombrie 2019


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PROCES - VERBAL al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 14 octombrie 2019

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului municipiului Ploiești, Adrian-Florin Dobre nr. 2811/10.10.2019.

*

La ședință au participat un număr de 26 consilieri din 27 în funcție, lipsind dl consilier Dinu Marius-Andrei.

iii

La ședință au mai participat:

  • - Primar

  • - Secretar General


Domnul Adrian-Florin Dobre Doamna Ioana-Geanina Serbinov

Ședința a fost condusă de domnul consilier George-Sorin-Niculae Botez.

***

Dl George Botez

Bună ziua!

A

începem ședința. Suntem prezenți 26 de consilieri. Lipsește doar dl doctor Dinu. Constat existenta cvorumului.

A                 ’

începem ședința cu Imnul de Stat.

***

O să vă rog, înainte de toate, să-mi dați voie să vă cer acordul, este vorba de o situație foarte gravă în legătură cu un bebeluș și o doamnă, aici prezentă, dorește să ne prezinte acest subiect două minute. Am acordul dumneavoastră? Mulțumesc!

S

Dna Cristina Răducanu

Mulțumesc!

Domnilor consilieri, am înțeles că nu am foarte mult timp la dispoziție, două minute - este vorba de un caz umanitar. Subliniez „un caz umanitar”.

Și o să fac un apel la colegii mei din presă să nu preia ceea ce o să spun eu și să nu facă din asta un caz de presă. Vă rog foarte mult.

Este vorba de un bebeluș în vârstă de 3 săptămâni care urmează să fie operat la Milano, în Italia. Este un bebeluș de aici, din Ploiești, a fost internat la Spitalul de Pediatrie de la noi și a fost transferat la Mărie Curie. S-a stabilit că are o malformație congenitală la inimă, este o situație foarte gravă. Dacă acest bebeluș nu va fi operat, va muri.

Este nevoie de o sumă de 552 de euro strict pentru transportul bebelușului pentru că operația va fi suportată din bugetul de stat.

Sponsorul care ne-a promis că va ajuta acest bebeluș, din păcate nu ne mai răspunde la telefon. Factura a fost emisă, biletele au fost emise pentru copil, pentru părinții lui și pentru doctorul care-1 va însoți până-n străinătate.

Fac apel la bunăvoința dumneavoastră. Vă rog frumos, dacă aveți și cât aveți și cât puteți să dați. Repet - suma totală este de 552 de euro.

Dl Cristian Ganea

Unde dăm?

Dna Cristina Răducanu

Mie o să-mi dați pentru că este timpul foarte scurt.

Di Bogdan Hodorog

Eu zic că suma de 552 de euro, dacă punem acum fiecare câte 100 de lei, am putea-o acoperi de la 27 de consilieri imediat.

Dna Cristina Răducanu

Vă mulțumesc mult!

9

Dl Bogdan Hodorog

Eu și colega mea asta propunem. Dacă aveți altă variantă...

Vă mulțumesc!

Dl George Botez

Aș vrea să vă atrag atenția asupra unei chestiuni și vă rog foarte multă să rămână așa cum o stabilim. Este o chestie benevolă. Nu este nimeni obligat. Dacă cineva nu vrea să dea, asta este. Pe de altă parte, aș vrea să rămână o chestie între noi și fac apel la presă să nu facem o discuție foarte amplă pe chestia asta și vă mulțumesc anticipat!

Spor la treabă.

Ordinea de zi o cunoașteți. O supun la vot:

Cine este pentru?

Nu avem suplimentare. Nu au luat avize de la comisii, era 3 fără 5 când au venit cu ele să discutăm. Faceți altă ședință, venim, acum nimeni nu a știut nimic. în momentul în care discuți de bani, vii la 3 fără un sfert cu 6 modificări?

Bănuiesc că nici dumneavoastră nu le-ați avut mai devreme. Dumneavoastră știați, nimeni din comisie nu știa.

9

Deci suplimentarele nu au intrat pe ordinea de zi.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Aceste modificări se referă la consultanța pe care noi ar trebui s-o primim pentru verificarea documentației pentru toate proiectele pentru care deja am semnat contractele de finanțare.

Sunt proiectele privind eficiența energetică pentru clădiriie>pu'bKcex?zlPv urma modificărilor legislative, acești consultanți îsi măresc aria de verifBarexpWtrufeij dacă înainte era o verificare, să spunem aproape de un act formal, în moipențurde rațădrjMie să verifice absolut toate documentele și avizele aferente fiecărui proiect în^artefpt^lefetlehnic.

Suma care a fost alocată inițial și care a ținut cont de vechea legis^te^nadeviz nu mai este suficientă pentru a acoperi serviciile acestor consultanți, ca să acopereăbateUceste avize pe care trebuie să le verifice și toată documentația pe care trebuie s-o verifice, aferentă fiecărui proiect în parte, astfel încât noi dacă scoatem sumele acestea la licitație, există într-o poporție extraordinar de mare riscul să nu participe nimeni.

în altă ordine de idei, există pe partea de eficiență energetică un document care prevede că, de la momentul semnării documentului emis de Ministerul Fondurilor Europene și de către Ministerul Administrației și Dezvoltării în care ni se comunică faptul că, dacă într-o perioadă de tip de aproximativ 9 luni de zile nu sunt demarate procedurile de licitație pentru realizarea acestor obiective se poate pierde finanțarea.

Fără a avea aceste documente verificate, fără a avea DTAC-ul necesar autorizației de construire noi ne aflăm în imposibilitatea scoaterii la licitație a acestor proiecte pentru implementarea lor.

O să facem o ședință, probabil că la începutul săptămânii viitoare pentru a avea timp dumneavoastră să studiați aceste proiecte fiindu-ne absolut necesare demararea procedurilor, stabilirea consultantului, realizarea procedurii de evaluare a documentelor și bineînțeles pentru a putea demara mai departe procedurile necesare achiziției pentru realizarea acestor proiecte.

Mulțumesc!

9

Dl George Botez

Și eu vă mulțumesc!

Supun la vot ordinea de zi:

Cine este pentru?                      26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru. Adoptată.

***

Proiectul nr. 1 „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2019”.

Dl președinte?

Dl Paul Palas

Dl președinte acest proiect de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de buget finanțe. Nu avem modificări de făcut.

Dl George Botez

Vă mulțumesc!

Dacă sunt discuții de făcut?

Supun la vot proiectul de hotărâre.

Având în vedere că sistemul nu funcționează, vă propun Supun la vot:

Cine este pentru?                 26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru, proiect adoptat.


***

Nu mi-ați spus dacă proiectele sunt ok.

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

Toate proiectele de pe ordinea de zi au rapoarte de specialitate favorabile, viză de legalitate și aviz de comisie 1 favorabil.

DI George Botez

Mulțumesc!

Punctul 2 „Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii beneficiari ai serviciului de salubrizare care nu au încheiat contract de salubrizare și beneficiază de aceste servicii”.

Discuții? Vă rog dl Dănescu.

Dl Ștefan Dănescu

Dna secretar aș avea o întrebare la dumneavoastră - am putea găsi o modalitate legală de a condiționa acordarea de ajutor social cu prezentarea contractului de utilități, în speță de salubritate?

Și dacă da, poate concretizăm într-un amendament.

Dl George Botez

Cred că mai repede ar fi un amendament la hotărârea care stabilește ajutorul și la procedură.

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

La momentul stabilirii procedurii probabil. Până atunci va fi analizată complet propunerea dumneavoastră și o vom include în procedură.

Dl Ștefan Dănescu

Vă mulțumesc!

Poate țineți cont la Relația cu Consiliul...

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

Cu siguranță.

Dl Iulian Bolocan

Și care este propunerea?

Dl George Botez

Propunerea era că, în momentul în care se acordă ajutorul respectiv, la domiciliul respectiv trebuie să existe încheiat un contract de genul acesta, un contract de salubritate.

Dna Simona Dolniceanu-Visean - Serviciul Public Finanțe Localei

Noi oricum cerem certificat fiscal în momentul în care dăm ajuțț^ul^ăcbâța.. §î>g|unci, instituim taxa și, în momentul în care vine omul la ajutorul social, A^jfi\cbridițibnat;,’^

Dl George Botez                                               >

Este foarte bună ideea și a dumneavoastră și a domnului. Chiâi^4ișbutam;înăinte cu distinșii colegi că, la mine pe stradă, în buricul târgului, un vecin de-al meuTfost văzut de subsemnatul noaptea, când a ieșit dintr-o casă cu etaj și a luat gunoiul și l-a pus lângă pom.

Sunt de acord cu un astfel de amendament domnule consilier, mi se pare normal să fie disciplină dar trebuie să-1 disciplinăm și pe acela bogat nu numai pe cel sărac. Măcar ar trebui obraz pentru că ce se întâmplă la ora aceasta în Ploiești este o chestiune care deja nu mai are niciun fel de legătură cu modul în care se colectează gunoiul, cu modul în care...

Pentru că nu cred eu că dacă ar veni în fiecare zi o mașină de gunoi pe o stradă tot o să continui să vezi pungi, paturi și chestii de genul acesta.

Eu cred că acesta este un pas înainte. Mai avem un pic și scăpăm situația de sub control. Este o chestie lipsită, la ora aceasta, de cel mai elementar control. Nu știu ce se întâmplă. Sunt doar unii care fac chestia asta, nu este normală, nu s-a făcut niciodată în oraș chestia asta. Este o chestie de noutate. Nu cred că dumneavoastră ați văzut acum un an, acum doi ani sau acum trei ani pungi cu gunoi lăsate la rădăcina unui pom. Este ceva incredibil. Tocmai de aceea ziceam - poate găsim o modalitate să-i disciplinăm și pe cei bogați, pentru că și ei participă la administrarea acestui oraș cu bani și ok, o să facem și pentru cei care au nevoie de acest ajutor.

Eu sunt convins că cei care au ajutoare vin mai repede pe regulament decât cei care nu intră în contact cu așa ceva.

Dacă nu mai sunt alte discuții de făcut, supun la vot:

Cine este pentru?                 26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi pentru, proiect adoptat.

***

Punctul 3 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de asociere între Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Ploiești, Inspectoratul Județean de Poliție Prahova și Tribunalul Prahova în vederea execuției de reparații curente la imobilul situat în Ploiești, Șoseaua Vestului nr. 19”.

Ca o chestiune prealabilă dna secretar, acest contract de asociere a fost discutat înainte cu partenerii noștri?

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

Da, a fost discutat în repetate rânduri, este forma agreată de către toți.

Dl George Botez

Aceasta este forma agreată?

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

Da.

DI George Botez                                          - \ f

Ca să nu avem după aceea surpriza că se mai trezește câte Unul, cu vreun un amendament și votăm de 7 ori.                                   7 ș; ;

Alte discuții? înțeleg că nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                26 de voturi

Cine este împotrivă?              -                            .<

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru, proiect adoptat.

Declar ședința închisă.

* A*

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ


SECRETAR GENERAL, Ioana-Geanina SERBINOV
Verificat: p. Director Executiv Mihaela Zaharia, șef serviciu Șef serviciu Adriana Cîrstea întocmit, Consilier Elena Bucur , z