Proces verbal din 13.11.2019

Proces verbal din 13 noiembrie 2019


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


PROCES - VERBAL


al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 13 noiembrie 2019


Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului municipiului Ploiești, Adrian-Florin Dobre nr. 3224/08.11.2019.

*

La ședință au participat un număr de 24 de consilieri din 27 în funcție, lipsind consilierii Botez George Sorin Niculae, Dragulea Sanda și Vîscan Robert Ionuț.

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian-Florin Dobre

Domnișoara Zaharia Mihaela


  • - Primar

  • - Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte

iii

Ședința a fost condusă de domnul consilier Dănescu Ștefan, iii

Dra Zaharia Mihaela

Bună ziua!

Având în vedere că domnul consilier Botez, președintele ales, nu este prezent la această ședință, vă rog să faceți propuneri pentru alegerea unui președinte de ședință.

Dl Ganea Cristian

Din partea P.S.D. îl propun pe domnul consilier Dănescu Ștefan.

Dra Zaharia Mihaela

Fiind vorba de vot de persoane propunem votul deschis.

Supun la vot propunerea domnului consilier Ganea Cristian pentru ca domnul consilier Dănescu să fie ales președinte de ședință.

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi domnul consilier Dănescu Ștefan a fost ales Președintele ședinței de astăzi a consiliului local.

5                       S            9

*

Domnul Președinte, vă rugăm să poftiți!

Dl Dănescu Ștefan

Bună ziua! Vă mulțumesc!


„ ...

Romanici,

Lipsesc >mnul;; Botez^

... '•;


înainte de prezență vă invit să ascultăm Imnul de stat al

*

Suntem prezeți un număr de 24 de consilieri din 27. doamna Dragulea și domnul Vîscan.

*

Aș propune să votăm cu mâna.

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

A

In unanimitate de voturi propunerea a fost acceptată.

Mulțumesc frumos!

9

*

Avem 6 proiecte pe ordinea de zi plus un proiect suplimentar. însă 3 dintre ele nu au viză.

Dra Zaharia Mihaela

îmi permiteți?

Dl Dănescu Ștefan

Vă rog!

Dra Zaharia Mihaela

Din ordinea de zi proiectele 3, 4, 5, 6 nu au aviz de comisie, deci nu pot fi discutate.

Dl Dănescu Ștefan

Atunci propun să votăm ordinea de zi cu punctul nr. 1, punctul nr. 2 și punctul suplimentar "Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea cotei de 16 din imobilul situat în Ploiești, B-dul Independenței nr. 19”:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

Cu 24 de voturi "pentru” ordinea de zi a fost adoptată.

*

Punctul nr. 1” Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2019 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă sunt discuții?

9

Domnul Palaș, vă rog!

Dl Palaș-Alexandru Paul

Mulțumesc domnul Președinte!

Avem două chestiuni pe care trebuie să le lămurim. Pe de o parte este vorba despre suma care este alocată către T.C.E. și aici este vorba în egală măsură despre o suină de bani pe care noi o dăm T.C.E.-ului și o sumă de bani pe care T.C.E.-ul ne-o dau nouă, ceea ce ne duce la o sumă nulă. Acest lucru pleacă de la ideea de a oferi

2-*°X posibilitatea T.C.E.-ului să acceseze prevederile Ordonanței 6/2019'^îa^^a'bt^| capitolul 84, dacă mergem în anexa nr. 1, se revine la forma inițială sijfvenșWij^ mn T.V.A. trei milioane patru sute patru zeci și cinci de mii pe plus și subverițfijgrâtuitM către T.C.E., minus 559 de mii de lei. Suma totală este de 2 milioane 890 de-mii^ 1/i, influență care este pe plus la capitolul transporturi. Asta pe de o parte.

Pe de altă parte, se modifică și la capitolul "venituri” cu suma echivalentă.

In ceea ce privește lista de investiții pe care dumneavoastră ați deschis-o inițial, avem niște modificări care sunt marcate cu roșu, respectiv galben. Și aici o să o rog pe doamna director Iamandi să ne dea mai multe detalii astfel încât să fim în afara oricărei confuzii. Avem o dată achiziție centrală termică la Bazinul Vega, o necesitate...

Dl Ganea Cristian

Dacă îmi permiteți să le citesc eu domnul Palaș?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Vă rog frumos!

Dl Ganea Cristian

La capitolul 67 la "cultură, recreere” se adaugă 45 de mii și banii se iau de la capitolul 70 "locuințe, servicii de dezvoltare publică”, poziția "servicii de verificare documentații tehnice faza DALI”. Inițial suma era de 124 de mii din care scădem 45 si »                                                                                       5                                                                                                                                                              5

îi mutăm la "achiziție centrală termică Bazin Vega”.

Sincer, nu văd până acolo. Mă bazez pe dumneavoastră, domnul Palaș.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Da, este în regulă domnul viceprimar.

DI Dânescu Ștefan

Vreau să întreb, sunt deja modificate?

Sunt modificate. Ok.

Doamna Crăciunoiu, de acord?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Direcția Economică Da. Sunt operate.

Dl Dănescu Ștefan

Doamna Secretar, de acord?

Dra Zaharia Mihaela

Da.

Dl Dănescu Ștefan

Supunem la vot amendamentul în bloc:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 24 de voturi "pentru” amendamentul a fost adoptat.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.


Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 364/27.09.2019, privind rectificarea Listei de investiții aferentă împrumutului contractat de municipiul Ploiești de la Exim Bank - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Discuții? Domnul Ganea, vă rog!

DI Ganea Cristian

De la capitolul 84 poziția 2 ”creare pasaj trecere între strada Depoului și strada Mimiului”, pentru că nu cheltuim toți banii, 4400 este valoarea, luăm 50 de mii și mutăm pentru "extindere rețele Mitică Apostol”, capitolul 74 poziția 5.

Mulțumesc!

Dl Dănescu Ștefan

Dacă nu mai sunt discuții supunem la vot amendamentul:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

s

Cu 24 de voturi "pentru” amendamentul a fost adoptat.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 24 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat. A A*

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul Președinte, înainte de a trece la al treilea proiect, dați-mi puțin cuvântul.

Dl Dănescu Ștefan

Da, domnul Sîrbu? Vă rog!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumesc foarte mult! Am ascultat-o pe doamna Secretar când a spus că proiectele 3, 4, 5 și 6 nu au fost discutate sau nu au aviz.

Dra Zaharia Mihaela

Nu pot fi discutate.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Stimați colegi, ascultați-mă cu atenție, doamna Secretar! Atât în Regulamentul Consiliului Local cât și în Codul administrativ, nu intră în răspunderea unei comisii să


amâne proiectele de pe ordinea de zi. în cel mai rău caz dau aviz pozitiv și se pune în discuția consiliului local.

Dl Dănescu Ștefan

Domnul Sîrbu, cu tot respectul...

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Dar lăsați-mă domnul Președinte, eu nu v-am întrerupt.

Dl Dănescu Ștefan

Mă scuzați, aceste discuții haideți să nu le mai facem. Sau atâta timp cât m-ați votat pe mine președinte de ședință, vă rog eu frumos haideți să le facem în altă parte...

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Unde să le facem domnul Președinte? Consiliul local este cel care hotărăște.

5                                                                                                                            9

Dl Dănescu Ștefan

Haideți să votăm proiectele....

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Ce să votăm, dacă le-am amânat? Trebuiau puse în discuție.

Dl Dănescu Ștefan

Ați votat ordinea de zi, domnul Sîrbu. Nu v-ați abținut. Ați votat ordinea de zi. Vă mulțumesc frumos!

9

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu aveți voie să mă întrerupeți domnul Președinte. Am aceleași drepturi ca și dumneavoastră. Având în vedere faptul...

Dl Dănescu Ștefan

Si noi la fel.

9

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Având în vedere faptul că o comisie nu are în atribuții să amâne proiecte, am spus-o și o repet ca să se înțeleagă pe viitor...

Dl Dănescu Ștefan

A fost o cutumă între noi, țin minte, ca proiectele fără viză să nu intre pe ordinea de zi. Și am acceptat cu toții.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Deci o comisie poate să dea aviz pozitiv sau negativ. Atât.

Dl Dănescu Ștefan

Da. Mulțumesc frumos!

9

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Si eu!

a

Dl Dănescu Ștefan                                                ^'4^'

"Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptuli^^^pî^^țiune pentru cumpărarea cotei de 14 din imobilul situat în Ploiești, B-duMnd^^ddenței nr.19 - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-lQnjdțyîscan,^ Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog?/' / Vă propun să votăm "neexercitarea”.

Dacă nu mai sunt alte propuneri, supunem la vot:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -J

Cu 24 de voturi "pentru" a fost aprobată "neexercitarea dreptului de preemțiune”.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

5

Cu 24 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Declar închise lucrările ședinței.

5            9

mulțumesc pentru participare!

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.


p. SECRETAR GENERAL, Mihaela ZAHARIA

Șef Serviciu