Proces verbal din 11.09.2019

Proces verbal din 11 septembrie 2019


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


PROCES - VERBAL


al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 11 septembrie 2019

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului municipiului Ploiești, Adrian-Florin Dobre nr. 2635/10.09.2019.

*

La ședință au participat un număr de 21 consilieri din 27 în funcție, lipsind consilierii George-Sorin-Niculae Botez, Marius-Andrei Dinu, Cristian-Mihai Ganea, Bogdan Hodorog, Claudia-Oana Sălceanu și Sorin Văduva.

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian-Florin Dobre Doamna Ioana-Geanina Serbinov

  • - Primar

  • - Secretar General


Ședința a fost condusă de domnul consilier Gheorghe Sîrbu-Simion.

***

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

Bună ziua.

Sunt prezenți un număr de 21 de consilieri. Constatăm că îndeplinim condițiile de cvorum. Ședința se poate ține. Având în vedere că dl președinte de ședință Botez a anunțat că nu poate participa la ședință, este necesară alegerea unui președinte de ședință prin vot deschis.

Vă rog să faceți propuneri.

Dl Ștefan Dănescu

Propun pe dl Sîrbu.

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

Avem o propunere: dl Sîrbu.

Vot deschis.

Pentru a nu îngreuna luarea deciziilor în ședință, vă adresez rugămintea să votăm clasic deoarece sistemul de vot nu funcționează.

Supun la vot propunerea care-1 vizează pe dl Sîrbu:

Cine este pentru?                  20 de voturi


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

  • 20 de voturi pentru și 1 neparticipare la vot, dl Sîrbu.

*

Supun la vot proiectul de hotărâre în integralitate: Cine este pentru?                  21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

  • 21 de voturi pentru, proiect adoptat.

***

Dl Gheor^he Sîrbu

Stimați colegi, declarăm deschisă ședința extraordinară de astăzi cu următoarea ordine de zi - avem pe ordinea de zi un singur proiect „privind modificarea tarifelor pentru activitatea de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale pentru utilizatorii casnici și non-casnici din mediul urban pentru anul 3 la Contractul nr. 1792/13.09.2016 de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în zonele: 2 - Boldești-Scăeni și 6 - Valea Doftanei încheiat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” cu S.C. Rosal Grup S.A. conform prevederilor Ordonanței de urgență nr. 74/2018”.

Suntem prezenți în sală un număr de 21 de consilieri din 27. Lipsesc: dl Botez George, dl Dinu Marius, dl Ganea Cristian, dl Hodorog Bogdan, dna Sălceanu Claudia-Oana și dl Văduva Sorin.

Supun la vot ordinea de zi:

Cine este pentru?                  21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

s

21 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată.

***

A

îmi spune dna Secretar că trebuie să se intoneze Imnul, începem cu intonarea Imnului de Stat.

***

Având în vedere faptul că s-a aprobat ordinea de zi, vă propun stimați colegi să începem discuțiile. Dacă sunt comentarii vizavi de ordinea de zi.

Poftiți dl consilier!

Dl Gabriel Minea

Vă mulțumesc dl președinte!

Având în vedere că, în urma discuției pe care am avut-o cu secretfost recomandat să facem niște adăugiri și aș vrea să le dau citire.        /            <V\

Am rugat să se facă modificările ca să nu mai pierdem mult fefflP acum o^§| le identific - în preambul, ceea ce este cu roșu este adăugat „art 17 din Legeji^nrf2 If 21)11 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare*/

În textul hotărârii, la art. 1, alin. 1 - „sortate pe cele 4 fracții”. La arV/Vfffienajere nesortate pe cele 4 fracții, la tariful de 9,5 lei/persoană/lună cu TVA se va adăuga un tarif penalizator de”. Și la art. 4 „nesortate, la tariful de 296,78 lei/to cu TVA se va adăuga un tarif penalizator de”. Este bine.

Este bine dna secretar?

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

Da, clarificările pe tarife sunt bine.

Voiam să menționez faptul că, în forma prezentată inițial, proiectul nu obținuse viză de legalitate și avea raport de specialitate, de la Direcția Juridică, nefavorabil. Unele aspecte s-au clarificat.

De asemenea, vreau să atrag atenția că acest proiect este făcut ca urmare a inrării în vigoare a Ordonanței 74 care prevede mai multe obligații printre care și stabilirea unor indicatori de performanță pentru aceste activități pe care noi acum punem tarife diferențiate.

Consider că ar fi bine ca proiectul să prevadă și obligativitatea includerii acestor indicatori în contractul de delegare.

Dl Gheorghe Sîrbu

Poftiți dl consilier.

Dl Paul Palaș

Mulțumesc dl președinte!

M-am uitat pe ordinea de zi, am citit-o, am avut sentimentul că nu am înțeles corect. N-o fi un proiect de hotărâre care să se adreseze Ploieștiului. Am mai citit încă o dată și mi-am dat seama că este pentru Ploiești făcut.

Am stat de vorbă puțin mai devreme cu dl director Vasile Ionescu și cu dl director Râul Petrescu de la RASP și am întrebat: domnilor, proiectul acesta este pentru Ploiești făcut?

Ca să înțeleg că eu ce votez astăzi? Și mi s-a confirmat că da, este făcut pentru Ploiești.

Atunci eu am o mare, mare dilemă. Am sentimentul că trăim în niște lumi paralele.

Am rugămintea, secretariatul să puneți pe ecran niște imagini. Ce vedeți dumneavoastră aici este o fotografie făcută azi dimineați la ora 8 și 5 minute. Mai departe este tot la 8 și 5 minute. Acestea sunt niște fotografii făcute în urmă cu 1 săptămână și ceva la același punct de colectare.

Ceea ce vreau să spun este că imaginile acestea nu sunt unice în Ploiești. Imaginile acestea le regăsiți în zeci de astfel de puncte de colectare. Nu știu câte sunt la nivelul Ploieștiului, nu vreau să exagerez spunând un număr dar nu este un caz singular. Ce vedeți dumneavoastră pe ecran se găsește în orice colț al Ploieștiului ați merge dumneavoastră.


Vă rog mult să priviți cu atenție aceste imagini. Acolo avem avem plastic, avem toate tipurile de deșeuri refolosibile. De pubele, dintre care una ruptă, făcută zob. Aceste pubele se cartier, sunt „n” blocuri care se adresează la cele trei pubele.

Acum stau și eu și mă întreb - cum putem noi aplica această aceste condiții?

>

Eu pot să înțeleg faptul că avem presiunea unei legi în vigoare dar, în același timp eu știu că legea vine să reglementeze în favoarea mea, nu a mea ca persoană ci a cetățeanului, nu în defavoarea cetățeanului.

9

Păi, dacă noi aprobăm (și acum vă rog să reveniți la textul hotărârii), dacă noi aprobăm această hotărâre, înseamnă că noi, de mâine, va trebui să plătim 9,50 de persoană pe lună plus tarif penalizator 3 lei 72 în condițiile în care eu, ca persoană fizică nu am alternativă să colectez selectiv deșeurile.

Oameni buni, trăim în aceleași lumi?

Dl Gheorghe Sîrbu

Mulțumim dl consilier!

Dna secretar, să înțelegem noi bine, consilierii, acest proiect de hotărâre are viză de legalitate de la dumneavoastră și de la comisia juridică?

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

Am specificat faptul că proiectul, în forma inițială, nu a obținut viză de legalitate, are raport nefavorabil de la Direcția Juridică și are aviz de comisie 3.

Dl Gheorghe Sîrbu

Și, după modificările pe care le-a propus dl consilier....

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

ZX                                                                              ~                                                                                        ■

In momentul de față...

Dl Gheorghe Sîrbu

ZX             e      e

Ii dați viză de legalitate?

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

V-am spus mai devreme - consider că trebui incluși, nu incluși și stabiliți indicatorii de performanță, aceștia vor fi stabiliți în ADI presupun, dar eu consider necesar că acest proiect, la nivelul municipului Ploiești, ar trebui să prevadă și obligativitatea includerii în contractul de delegare a unor indicatori de performanță pe aceste activități de sortare separată, precum și obligativitatea de colectare separată de către operator.

Dl Gheorghe Sîrbu

Am înțeles. Poftiți dl consilier.

Dl Gabriel Minea

Vreau să vă mai spun că, în urma discuțiilor pe care le-am avut cu operatorul deja s-a stabilit un program pentru deșeurile voluminoase. Am făcut rugămintea către operator să vină să-mi prezinte și un program în care să se specifice care va fi forma în care se va face această colectare, efectiv în ce containere se va putea pune, care vor fi sacii în care se va face adunarea acestor deșeuri selective.

Sincer să fiu și eu aștept. Chiar astăzi, înainte de ședință, i-^rfVS^OMminte domnului director de la RASP să ia legătura din nou cu operatorul. ■ y AX

Eu vreau să vă mai spun un lucru - acest tarif trebuia să fie aprc^^ca^^e pfe |Wie, dacă nu mă înșel. Suntem deja în întârziere că nu avem această ordonă iiinci une De aceea am și forțat puțin termenul de a intra până-n ședința de mâine dejdâADI cjy^Mtem trimite și noi primarul ca să ne mandateze pe Ploiești.

Eu așa am gândit-o. Intr-adevăr, sunt lacune, nu sunt clarificate. Recunosc că nu sunt clarificate. Și eu vreau să știu de la operator cum va dori să facă această selectare.

Vreau să fac o mențiune - în condițiile în care această selectivitate nu va fi atinsă, municipalitatea va avea o penalitate de 30% pentru nerespectarea acestor sortări iar operatorul, am înțeles, 50%.

Dl Gheorghe Sîrbu

Penalitate din ce? Ca să înțelegem.

Dl Gabriel Minea

Penalitatea din valoare.

Dl Gheorghe Sîrbu

Valoarea care?

Dl Gabriel Minea

Valoarea contractului sau ceva de genul acesta.

Dl Gheorghe Sîrbu

Păi, contractul ADI încheiat cu toate autoritățile publice locale sunt, din 2.6, 36. Nu vi se pare corect că era bine ca, împreună cu regia, toate localitățile să aibă un tarif, cum s-a plecat în proiectul inițial?

Știți foarte bine și dumneavoastră dl consilier cât s-a luptat dl primar pentru rezilierea contractului. Și toate comunele, unde este 5 lei, au votat împotriva rezilierii, numai președintele ADI și dl primar au votat 2 persoane împotriva rezilierii. Și acum venim și facem 12 lei, 13 lei la Ploiești și acolo lăsăm 5 lei. Mi se pare ceva care nu este în regulă.

Dl Gheorghe Popa, poftiți!

Dl Gheorghe Popa

Mulțumesc dl președinte!

M-am uitat și eu pe acest proiect ca și colegul meu, dl consilier Paul Palaș și într-adevăr am văzut această modificare pentru acest tarif diferențiat și mă întrebam și eu - chiar dacă suntem supuși unor reglementări, unor regulamente, unor legislații care obligă această colectare selectivă a acestor deșeuri, mă întrebam că, dacă în orașul Ploiești lucrurile ar fi fost, de către operatorul de salubritate, într-un mod responsabil gestionate și orașul nu arăta așa cum ați arătat în imagini, pentru că este plin orașul cu aceaste platforme de gunoi menajer în acest fel, erau colectate cu graficul care era prevăut și la timp și nu existau aceste probleme deosebite în orașul Ploiești, poate am fi luat în discuție acest tarif diferențiat de aplicat conform normelor.

De asemenea, am constatat că există, și prezenta și dl consilier, o sincopă din punct de vedere tehnic de a se face această colectare selectivă și, mai mult decât atât, capacitatea operatorului de a colecta selectiv de la platforme sau de la blocurile din camerele de

precolectare cu utilaje care să prevadă în mod selectiv aceste deșeuri, nu cred JO^Jsță în acest moment.                                                     *

Mai mult decât atât, ei nu pot să colecteze într-un mod eficient nici eseurile■mpnaj^te la grămadă, ca să zic așa, neselectate. Și discutăm acum de o majorare           3 iei^2i

Acum 2 ani de zile, la un bloc din zona pe care o administrez, arn<^^ unjr^Kct pilot prin care prevedeam că sunt obligatorii aceste norme de colectare sel^cti^lg^dciirile 8 din Cina. împreună cu președintele de administrație, s-au făcut niște investiții, au făcut un sistem de colectare selectivă, cu 4 pubele și apasă fiecare cetățean din bloc pe un buton, pentru hârtie se rotește platforma respectivă, vine pubela pentru hârtie, pentru sticlă, pentru plastic, cu camere video. Și tariful era 6 lei.

în discuțiile pe care le-am avut, oamenii au spus - domnule s-a majorat tariful la 9 lei 50 dar am constatat surprinzător că cei de la Rosal vin cu aceleași mașini de colectare, cu aceleași compactoare, iau toate pubelele pe care noi le-am colectat selectiv și le pun în aceeași mașină. Ceea ce nu este normal, nu este eficient.

Și atunci întrebarea se pune - ce rost are implementarea acestui tarif diferențiat pentru că el trebuie să vină, în primul rând, în favoarea cetățeanului.

Și în momentul în care (îi rog pe cei de la RASP) ne vor aduce la cunoștință, consiliului local, că operatorul de salubritate are capacitatea tehnică de a avea utilaje și a putea face această colectare selectivă, să ne informeze și noi vom relua discuția cu aplicarea acestui tarif pentru că, din punct de vedere tehnic, este imposibil de aplicat. Din punctul meu de vedere. Chiar dacă, așa cum spuneam, normele, legislația prevăd acest lucru.

în consecință noi, grupul PNL nu suntem de acord cu votarea acestui proiect.

Dl Gheorghe Sîrbu

Mulțumim! Dl consilier Paul Palaș.

Dl Paul Palaș

Mulțumesc dl președinte!

în mare parte a spus dl Popa.

înțeleg, este o obligație legală la care trebuie într-adevăr să aderăm dar, înainte de a se întâmpla lucrul acesta, trebuie să intre în conformitate operatorul, trebuie primăria să facă toate demersurile necesare astfel încât să ofere infrastructura necesară și abia după aceea să venim noi să hotărâm în numele cetățeanului, să forțăm cetățeanul să plătească o taxă de colectare mai bine zis o taxă penalizatoare în condițiile în care cetățeanul nu are cum să colecteze selectiv.

De aceea eu cred că atât operatorul cât și primăria municipiului Ploiești au tot interesul să facă investiții în acest sens pentru că dacă nu fac aceste investiții, sunt obligați, atât operatorul cât și primăria municipiului Ploiești la taxe penalizatoare. Decât să plătească taxele penalizatoare care sunt foarte mari mai bine, fiecare în parte face investiția la care este obligat, punem la dispoziția cetățenilor municipiului Ploiești alternative să poată să colecteze selectiv și abia după aceea venim să stabilim aceste tarife.

Dl Gheorghe Sîrbu

Mulțumim dl consilier!

Dl Gabriel Minea

Cu scuzele de rigoare, vreau să menționez, dl Popa a făcut o greșeală - purexil


.            a , -----------------------,------------- ă o

majorare tarifară generală, este o penalitate. Vreau să subliniez acest wru. Acei 3,lei sp 72 de bani se adaugă celor care nu fac această selectare. Restul tarifului         a până .

Nu este o majorare. Este o penalitate pentrru cei care nu vor face aceasță^tjJeți-e^ jsW

Dl Robert Vîscan

Noi votăm oportunitatea unui proiect și, la acest moment, nu este oportun sub nicio formă să majorăm sau să luăm în discuție o posibilă majorare, o penalitate, oricum ați vrea s-o numiți, a unui serviciu care, în Ploiești, este dezastruos. Până când nu vom reuși să reglementăm acest serviciu și să fie oferit la o calitate satisfăcătoare pentru cetățean, nu cred că se poate lua în discuție o penalizare sau o majorare a tarifului chiar dacă știm cu toții că aceasta este necesară, că vom plăti amenzi la un moment dat pentru că trebuie să ajungem la 20% gunoi adunat selectiv. Dar, până când nu vom rezolva situația de fapt din Ploiești, nu putem să luăm în discuție acest proiect.

Eu mă voi abține și așteptăm să vină un proiect și cu toate avizele în regulă.

Dl Gheorghe Sîrbu

Am înțeles dl consilier Vîscan. Dl consilier Cosma.

Dl Marcian Cosma

Mulțumesc dl președinte.

Vin cu un amendament la acest proiect, ascultând toate explicațiile pertinente ale colegilor mei și anume - să se insereze în proiect faptul că el va putea intra în vigoare atunci când operatorul de salubritate va pune la dispoziția cetățenilor logistica pentru colectarea selectivă a deșeurilor.

Dl Gheorghe Sîrbu

Am înțeles dl Cosma.

Dl Marcian Cosma

Mulțumesc!

Dna loana-Geanina Serbinov - Secretar General

Propuneți un amendament?

Dl Marcian Cosma

Da, exact ce v-am spus.

Iar, cu acest amendament proiectul să meargă mai departe.

Și atunci cred că se vor rezolva multe din problemele ridicate de dumneavoastră.

Dl Paul Palaș

Bun, este în regulă dar cum știm noi că s-a realizat toată treaba aceasta? Că vine operatorul și spune - am rezolvat problema. Este extrem de subiectiv.

Dl Gheorghe Sîrbu

Am înțeles. Dl primar, vă rog!

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Vreau să vă amintesc că, la începutul lunii februarie, a mai avut loc o ședință de consiliu local, atunci când s-au majorat tarifele pentru aceste servicii de salubritate și au ajuns la 9 lei 50 cu TVA inclus.

cătf e c^CQneavoa^țră, șin-^te^taț'ii „coJțor

ici IuniRfe uitati-


La momentul respectiv, știți foarte bine, având acel vot dat de cu toate acestea m-am dus în ADI și am întrebat responsabilii din ADI de la Rosal care sunt posibilitățile da a garanta faptul că acest s majorare, va fi unul care va exceda.

S-au dat garanții și atunci, două luni de zile, trei luni de zile, ci _ v , vă că suntem după atâtea luni de zile și, din păcate, acest serviciu se rostogolește în continuare într-un sens negativ.

A avea un amendament, din punctul meu de vedere, în care să punem niște condiții viitoare pe care nimeni nu poate să le garanteze că le va îndeplini la un anumit termen sau nu, nu cred că ar fi benefic în contextul acestui proiect.

Dl Gheorghe Sîrbu

Mulțumim dl primar. Dl Valentin Marcu.

Dl Valentin Marcu

Mulțumesc dl președinte!

Referitor la intervenția colegilor de dinainte, consider că nu este vorba de o penalizare ci de o majorare a tarifului, întrucât este evident că operatorul nu are resurse tehnice de colectare selectivă a deșeurilor astfel încât, în lipsa acestor condiții tehnice de care operatorul nu dispune, expunem populația la o automată penalitate.

înseamnă că, de fapt, ceea ce votăm noi acum nu este introducerea unei penalități ci majorarea tarifului. Și este evidednt că, în momentul în care o să votăm această hotărâre, tariful se va majora pentru că operatorul nu are posibilitatea nici de identificarea unor platforme, cum spune dl consilier Grigore - la o platformă de gunoi sunt arondate mai multe asociații de proprietari care au contract cu Rosalul. Cum stabilește operatorul asociația care nu-și îndeplinește obligațiile în cadrul asocieției respective? Cine nu-și îndeplinește obligația?

Mai mult decât atât, repet - în condițiile actuale operatorul nu a făcut dovada că poate colecta deșeul menajer.

A arătat dl consilier Palaș cum arată orașul. Știm cu toții cum arată orașul. Știm că am avut nenumărate discuții referitoare la incapacitatea Rosalului de a-și desfășura activitatea. în aceste condiții, în condițiile în care ei nu pot colecta gunoiul așa cum este. Să mai introducem asupra cetățeanului ploieștean o taxă în plus, pentru ce?

Ar trebui să ne explice colegii noștri de la comisia de utilități care au inițiat acest proiect, în speță dl Minea, dl Marcian Cosma și dna Sorescu.

Eu nu înțeleg de ce, în momentul acesta în care Rosalul a lăsat acest oraș sufocat de gunoaie în sezonul estival, nici la momentul actual nu fac dovada că au capacitatea tehnică de a colecta gunoiul menajer, mai vin cu această propunere. Dacă orașul ar fi arătat impecabil, dacă am fi văzut niște eforturi din partea operatorului de administrare a platformelor existente, da, ok, puteam analiza și această situație în condițiile în care avem niște obligații legale. Dar, în condițiile în care noi ne sufocăm de gunoaie, pe unde mergem în orașul acesta sunt gunoaie, operatorul nu-și face treaba, să mai venim acum să mai punem o taxă cetățenilor?

J

Eu nu știu cum acești trei consilieri pot da ochii cu cetățenii să le explicgaaceșțora de ce au introdus acest proiect care, practic reprezintă o majorare a tarifuluP^^^ ^b^re ploieștean îl plătește? Pentru că nu este vorba de o penalitate.

Sunt niște vorbe frumoase, sunt anumite nuanțe. Nu, în realitate ^ste|tW6a dg |> majorare. Cum putem noi să ne ducem în fața cetățenilor să spunem că1: tn\luâj|^^is(^țțe măcar posibilitatea majorării tarifului în condițiile în care orașul arată cu^JfațăTrȘițifOin cauza asociațiilor de proprietari care sunt cu plata la zi, nu din cauzâ^adminisâației ploieștene ci, din cauza operatorului de salubitate care este în incapacitate tehnică de a desfășura activitatea.

3

Mulțumesc!

DI Gheorghe Sîrbu

Mulțumim dl consilier!

9

Vreau să vă anunț că, la intrarea în sală, dna seecretar m-a anuntat acum si vreau să 9        7                                              7                                                              9                       9

vă supun votului ca, înainte de a încheia, după ce continuați dumneavoastră, să dăm cuvântul și domnului Răileanu din partea unei asociații de proprietari să-și spună părerea.

Dacă sunteți de acord să-i dăm 2 minute cuvântul?

Dl PaulPalas

Dar, la sfârșit, pentru că dl Răileanu are prostul obicei să vorbească mult.

Dl Gheorghe Sîrbu

La sfârșit să vă pregătiți dl Răileanu 2 minute.

Dl Paul Palaș

Dl președinte dați-mi voie.

Dl Gheorghe Sîrbu

Poftiți dl Palaș.

Dl Paul Palaș

Dl Marcu, știți că vă respect foarte mult. Știți treaba aceasta.

Domnule, nu cred că este corect ce faceți. Adică, cei trei colegi ai noștri care au venit cu propunerea de hotărâre de consiliu, nu au făcut altceva decât să-și facă job-ul. Dânșii au văzut că există obligație legală, au făcut proiectul de hotărâre pentru că există obligația respectivă legală și l-au prezentat aici. Iar noi aici îl discutăm cu argumente pro și contra. In opinia mea, nu au absolut nicio vină că au venit să ne tragă de mână: vedeți că avem obligația legală, cum ne raportăm la ea?

Necazul este că realitatea din orașul acesta nu ne permite, în acest moment, să votăm acest proiect de hotărâre. Iar obligația legală, pe care o avem, nu înseamnă că noi n-o vom îndeplini dar noi rugăm, înainte da ne raporta la această obligație legală, operatorul și Primăria municipiului Ploiești să-și facă job-ul.

Despre asta este vorba. Eu nu văd nicio vină la cei trei colegi ai mei în faptul că și-au făcut, pur și simplu, datoria ca membri ai comisiei de specialitate.

Dl Gheorghe Sîrbu

Aveți perfectă dreptate dl consilier. Dacă dați la titlul hotărârii, dacă citiți cu mare atenție spune „modificarea contractului 1792 de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor din zonele: 2 - Boldești-Scăeni și 6

- Valea Doftanei” care cuprinde 36 de localități. Propunerea mea ar fi căiJjfc regia doastră, care coordonează această activitate, să ne spună în plen, aici câte localități din cele 36 aprobă acest tarif pe care ni-1 propune nouă ploieștenilor astăzi?              Lj|f              i

Pentru că așa este normal, când modificăm un contract, îl modi^am în âiisaijiblul lui. De ce vine doar la Ploiești? Cei de la Tătara, cei de la Șotriile sau dîrt Alte.-Ioe^4^ nu plătesc penalități dacă nu fac colectare selectivă?                           ' ■7 0 L v

Eu zic întâi așa - dacă, într-adevăr ADI-ul a zis să puneți în discuție acest proiect și este foarte bine și eu sunt de acord să dăm acest proiect, dar după ce și celelalte 35 localități hotărăsc să fie la același tarif si aceleași modificări.

9                 9                    9

Vă rog dl Ionescu.

Dl Vasile Ionescu - Regia Autonomă de Servicii Publice

Mulțumesc!

9

Dl președinte, conform convocatorului, mâine este o ședință la ADI. Ni s-a supus aprobarea tarifelor diferențiate, conform Ordonanței 74, nu numai nouă, către toate primăriile și consiliile locale membre pe contractul 2.6, cele 36 de consilii locale.

A fost o ședință, din câte știu, săptămâna trecută prin care dna secretar a invocat partea, și noi ne gândeam la același aspect, de regulament și indicatori, așa cum prevede Ordonanța 74.

9

A

In ședința de data trecută, acum o săptămână, s-a luat hotărârea și s-a votat fără să existe și un proiect de hotărâre, pentru că există posibilitatea în statut, pe care toți domnii consilieri l-ați votat și l-ați modificat, care să-i confere posibilitatea operatorului, începând de mâine, dacă-n ADI nu se vine cu proiect de hotărâre, cu 50+1 voturi consilii locale care vin cu hotărâri, să se aplice acest tarif. Trebuie să știm și aspectul acesta.

Data trecută, din câte știu de la directorul ADI, nu am fost prezent, 4 proiecte de hotărâri au venit cu aprobarea tarifului. S-a luat această hotărâre de amânare a ședinței, care-i permite conform statutului iar la următoarea ședință se va aplica acest principiu 50+1 care va pune în practică aceste tarife.

Dl Gheorghe Sîrbu

Din cunoștințele dumneavoastră, care țineți legătura permanent cu ADI-ul, ce consiliu local din cele 36 a votat creșterea tarifului la 13 lei si ceva?

s                                                            9

Dl Vasile Ionescu - Regia Autonomă de Servicii Publice

Se supune pentru mâine. Nu s-a votat nimic. Mâine se vor vota. S-au votat regulamentul și indicatorii care vor fi aplicați.

Dl Gheorghe Sîrbu

Din experiența dumneavoastră, credeți că consiliile locale din 36 de localități, vor aproba acest tarif la nivelul județului?

Dl Vasile Ionescu - Regia Autonomă de Servicii Publice

Din experiența mea, trebuie să respecți legea. Și, din câte știu, la nivel de țară, peste tot s-au implementat tarife diferențiate. Suntem poate ultimul oraș care nu avem tarife diferențiate.

Dl Gheorghe Sîrbu

Vă întreb dacă, din sectorul 2.6 știți la ora aceasta un consiliu local care l-a aprobat.

Dl Vasile Ionescu - Regia Autonomă de Servicii Publice


Nu știu.

Dl Gheorghe Sîrbu

Nu știți. Să se consemneze în procesul verbal lucrul acesta.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Dl Ionescu nu suntem ultima localitate din aceastgă țară care nu are'ti^.^^^ v f;?_____

Asta pentru că, inclusiv în zona aceasta 2.6 mai sunt și alte orașe și alte locâlitați-eăre încă nu au aprobat acest tarif, ședința având loc mâine. Asta ca primă idee.

A doua chestiune este aceea în care într-adevăr există obligația legală să ai un tarif diferențiat dar cred că există obligație și din partea operatorului și din partea ADI-ului să monitorizeze și să se respecte un program, să nu avem o situație cum avem la nivelul municipiului Ploiești și în alte localități din jurul Ploieștiului deși o serie de primari nu au votat rezilierea acelui contract din motive financiare nu din motive de calitatea serviciului.

Și știți foarte bine pentru că însemna o asumare din partea autorității publice locale ca, pe o perioadă de timp să susțină acest serviciu până când fie recuperează banii de la cetățeni prin taxa aceea impusă, fie se ținea o licitație și exista un câștigător.

Intr-adevăr ceea ce s-a spus aici este perfect adevărat dat fiind faptul că acest operator și înțeleg că s-a solicitat din partea domnului consilier Popa să se specifice dacă acest operator are capacitatea de a putea realiza acest serviciu în condițiile în care noi ne stabilim prin regulament de a face această colectare selectivă care înseamnă, de fapt și de drept, ridicarea deșeurilor reciclabile săptămânal.

Cred că este absolut normal întâi să avem demonstrate aceste lucruri, să avem un oraș

7                                        5

curat și apoi într-adevăr putem discuta pentru că altfel, toată lumea va plăti, cum foarte bine s-a spus, tariful de 13 lei și 50 de bani.

Dl Gheorghe Sîrbu

Dl Minea.

Dl Gabriel Minea

Voiam să fac o referire - înțeleg foarte bine ce s-a discutat până acum. Noi acum discutăm incapacitatea sau proasta organizare a operatorului în a desfășura această activitate. Numai că voiam să menționez că acest proiect este strict pe Ordonanța de urgență în care se stabilește o tarifare diferențiată între cei care fac partea de sortare sau nu o fac.

Aici nu discutăm ce poate să facă operatorul.

Dl Gheorghe Sîrbu

Dl consilier, dacă noi aprobăm astăzi...

Dl Gabriel Minea

Am înțeles foarte bine și rog să mă ierte dl consilier Marcu că am îndrăznit să aduc în fata dumneavoastră, cu multă nerușinare, Ordonanța de Guvern.

Mi-am cerut scuze, îmi pare rău că am reușit să aduc vreun afront.

Dl Gheorghe Sîrbu

Au fost făcute niște amendamente de dl consilier Minea. Le vedeți pe ecran. Le supunem la vot în integralitate sau pe fiecare în parte?

Le supunem la vot în bloc.

Dl Marius Mateescu


Dl președinte supuneți la vot fiecare amendament în parte. Nu că unul poate să fie de acord cu un amendament iar altul să nu amendament. Este logic. Nu mai vorbesc din punct de vedere juridic

Dl Gheorghe Sîrbu

Dacă erați atent, dl Minea Gabriel a făcut niște, nu amendamen^^^^j^J^ște modificări...

Dl Marius Mateescu

Amendamente pentru că schimbă structura de frază a hotărârii consiliului local.

DI Gheorghe Sîrbu

Dl Mateescu propune să supunem la vot individual.

Supunem la vot să votăm în bloc:

Cine este pentru?                   17 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?             4 abțineri

17 voturi pentru și 4 abțineri, dl Marius Mateescu, dl Paul Palaș, dl George Pană și dl Florin Sicoie. Vom vota toate amendamentele domnului Minea în bloc.

*

Supun la vot amendamentele domnului Minea Gabriel:

Cine este pentru?                  2 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?             19 abțineri

2 voturi pentru, cele ale domnilor consilieri Marcian Cosma și Gabriel Minea și 19 abțineri, amendamentele nu au fost aprobate.

*

Supun la vot amendamentul domnului Cosma. Vă rog să-l mai ziceți o dată.

A retras amendamentul.

Dl Gabriel Minea

Având în vedere că amendamentul pe care l-am făcut eu nu mai este valabil, în acest moment nu mai avem nici viza juridică.

DI Gheorghe Sîrbu

Având în vedere că amendamentele domnului Minea Gabriel nu au trecut nu mai avem viză de la Direcția Juridică și de la Secretar, mai supun la vot proiectul?

Dna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar General

Proiectul poate fi supus la vot fără viză de legalitate.

Dl Gheorghe Sîrbu

Supunem la vot proiectul:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?           21 de abțineri

»                                                                                            s

Nici un vot pentru și 21 de abțineri, proiectul nu a trecut.


1©? /teBW '

Dacă-mi permiteți, înainte de a încheia, dl primar vrea să facă dc anunțuri.' & / Dl primar Adrian-Florin Dobre

în cursul zilei de ieri am primit o solicitare de clarificare pentru i^/'j^^pf^ltele pe care le avem pe fonduri europene pentru una din grădinițe. Vom fi nevoițr-sădăm o hotărâre de consiliu local până pe data de 16, adică luni. Avem o solicitare de modificare, de identificare foarte clară a ceea ce înseamnă cota de 2%, cota neeligibilă și cota eligibilă și va trebui să convocăm din nou o ședință de consiliu până pe data de 16. Cea de pe strada Poștei. Ați mai votat. Avem o clarificare din partea celui care face verificarea acestui proiect și a cerut aceste clarificări. Trebuie să dăm răspunsul pentru aceste clarificări în termen de 5 zile.

Doi la mână, în urma discuțiilor purtate cu dl președinte Toader, va avea loc o rectificare la nivelul Consiliului Județean și alocarea unor sume pentru municipiul Ploiești. Este vorba de suma aceea de 10 milioane de lei.

De asemenea vom avea o ședință, probabil până la sfârșitul săptămânii viitoare, pentru a putea pune prevederile bugetare pe baza noilor sume în buget, aceste modificări bugetare.

Al treilea lucru pe care voiam să vi-1 spun este legat și de salubritate - am avut o solicitare către ADI și către Consiliul Județean pentru redevența pe care operatorul economic o plătește pentru prestarea acestui serviciu pentru că mi s-a părut absolut normal ca o parte din această redevență, având în vedere că noi am predat o parte de imobile și de bunuri către ADI și ADI-ul le-a predat mai departe către operator, să revină municipalității.

Din primele calcule, suma respectivă se pare că se apropie de suma de 1 milion de lei și, în momentul în care această sumă va fi dată de către ADI către municipiul Ploiești prin Consiliul Județean, această sumă s-o utilizăm pentru modernizarea acestor platforme de gunoi și pentru modernizarea și îmbunătățirea sistemului de colectare selectivă pentru a putea avea o colectare mult mai bună la nivelul municipiului Ploiești.

Așteptăm sumele respective pentru a putea demara licitațiile în vederea realizării acestor obiective.

Dl Gheorghe Sîrbu

Mulțumim dl primar, dl Răileanu aveți cuvântul 2 minute.

Dl Răileanu

Bună ziua!

Voiam să fac un amendament dar dl Palaș nu m-a lăsat. Poate vă dădeam o idee.

Aș vrea, când se va încheia acest contract, mărirea de tarif, noi asociațiile, acum avem tariful de 9 lei 50 indiferent cum se ia, menajer sau selectiv. Aș vrea ca, pe factura următoare, când se va vota în ADI, să apară tot 9 lei 50 menajer, adică să nu ne apară acea taxă penalizatoare, să nu ne apară pe factură. Pentru că aceea este o penalizare că nu avem posibilitatea să le aducem selectiv.

asociațiile arondate. Nu trebuie s-o luăm per total Ploiești. Trebuie s-o luăm per total arondate cum este și la case. La case, dacă omul își face selectiv tot, tot 12 lei va plăti? La casă, are pubela în fața casei și el poate să-și facă selectiv. Poate și nu dă acea penalitate. Dar, în factură i se va elibera 12 lei 90. Ceea ce nu mi se pare normal la case.

DI Gheorghe Sîrbu

Dl Răileanu nu ați înțeles că proiectul nu a fost adoptat.

Dl Răileanu

Mâine se va adopta în ADI.

DI Gheorghe Sîrbu

Când se va adopta va veni din nou în consiliul local.

DI Răileanu

A doua rugăminte - am înțeles, nu am fost la ședința trecută în care s-a votat taxa de habitat pentru cei care nu au contracte la gunoiul menajer.

Avem oameni, vă dau un exemplu la blocul 35, în Malu Roșu, sunt oameni de la case care vin și pun la platformă.

Aș vrea să extemalizați acest contract ca noi asociațiile să ne ocupăm de blocuri și să plătim acea taxă de habitat pe persoane. Eu vă spun că mă voi ocupa să iau toate persoanele din asociație să le duc la Primărie și să nu mai avem contract cu Rosalul. Să avem contract la Primărie fiecare persoană în parte.

DI Gheorghe Sîrbu

Vă mulțumim dl Răileanu, stimați colegi declar lucrările ședinței închise.

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.