Proces verbal din 09.04.2019

Proces verbal din 9 aprilie 2019


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

al ședinței de îndată a Consiliului Local al Municipiului din data de 9 aprilie 2019


Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului, dl. Adrian-Florin Dobre, nr. 1936/09.04.2019.

La ședință au participat un număr de 23 de consilieri din 27 în funcție, absenți fiind domnii consilieri: Gheorghe Andrei, Cristian-Mihai Ganea, Claudia-Oana Sălceanu și Florina-Alina Sorescu.

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian-Florin Dobre - Primar

Doamna Ioana-Geanina Serbinov - director Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

A AA

Ședința a fost condusă de domnul consilier Gheorghe Popa.

A A A

Dna Ioana Serbinov - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Bună ziua.

Având în vedere că dl președinte ales nu este prezent la ședință, trebuie să alegem un președinte pentru ședința de astăzi.

Propuneri vă rog.

Dl Constantin Grigore

Dl George Popa PNL.

Dna Ioana Serbinov - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Supunem la vot dl George Popa, PNL.

Cine este pentru?              22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

22 de voturi pentru.

***


Dl Gheorghe Popa

Bună ziua.

La ședința de astăzi a consiliului local sunt participanți uș numă.r de ^2* de consilieri. Lipsesc: dl Andrei Gheorghe, dl Botez George-Sorin, dl Gahbsi^^știan^ihai, dna Sălceanu Claudia-Oana, dna Sorescu Florina-Alina.

înainte de a intra în ordinea de zi, vă invit să ascultăm Imnul de stal, c vj? ■'

*

Pe ordinea de zi avem 2 proiecte de hotărâre care sunt și afișate pe ecran și aș dori să votăm dacă sunteți de acord cu ordinea de zi:

Cine este pentru?           22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

22 de voturi pentru.

***

Primul proiect pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor necesare asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în municipiul Ploiești.

Dacă sunt comentarii?

Dl viceprimar după aceea dl Hodorog.

Dl George Pană

Mulțumesc dl președinte. Bună ziua și din partea mea.

Avem astăzi două proiecte. Primul bănuiesc că suscită cel mai mare interes. Trebuie să recunosc că mi-a fost absolut necunoscut proiectul până în urmă cu circa 1 oră, când să spunem așa, am fost privilegiat de a afla de acest proiect întrebându-1 pe dl director de la RASP care mi-a spus că există și mi-a dat câteva repere. Nu știu dacă dumneavoastră ați luat la cunoștință de el. Poate că l-ați citit, poate că l-ați înțeles, important este că în sfârșit avem un proiect, avem o propunere după ce a trecut și perioada în care noi cu toții l-am mandatat pe dl primar să vină cu o propunere. A trecut de 8, 9 zile. A venit totuși cu o propunere.

Lecturând proiectul, văzând propunerile făcute am constatat niște chestiuni. Observ că se propune o prelungire la 3 ani și 14 zile. Nu știu cifra 14 ce semnificație are, de ce nu s-a propus până la 1.05 direct și s-a simțit nevoia să se precizeze așa în amănunt. Poate că trebuiau precizate și orele ca să nu avem o problemă cu convocarea ședinței de consiliu ulterior. Acestea de îndată se convoacă de pe o oră pe alta și ca să știm exact care sunt termenele limită.

Dl Iulian Bolocan

Formula n.

Dl George Pană.

Formula k. Mulțumesc dl consilier. Dacă mergem pe astfel de formule înseamnă că suntem într-o beznă totală raportat la proiectul acesta.

Pe de altă poarte, domnule primar văd că ați inițiat un proiect prin care ne solicitați să vă împuternicim să negociați în numele și pe seama consiliului local niște parametri mai departe.

Acum aș întreba-o pe dna secretar care este și directoarea Direcției JUndîcc^mMeg că dl secretar nu este: dna secretar și dna director în egală măsură/Si^ndți-lje^și'nQhă, este obligatoriu să-l împuternicim pe dl primar pentru a negocia condițiile'l^tb^iic^tein acest proiect prin hotărâre de consiliu? Sau dl primar poate s-o facă și tară a aVea acostă împuternicire? Și v-aș ruga să-mi răspundeți.

Dna Ioana Serbinov - Direcția Administrație Publică, Juridic-Cbnfencios, Achiziții Publice, Contracte

Consider că nu este obligatoriu dar aici sunt prevăzute în anexă niște obiective.

Dl George Pană

Deci, în opinia dumneavoastră, nu este obligatoriu să-l împuternicim noi pe dl primar dar totuși susțineți că trebuie.

Dna Ioana Serbinov - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Păi nu este obligatorie hotărârea consiliului dacă-1 împuternicește sau nu pe dl primar dar sunt stabilite niște obiective clare și consider că...

Dl George Pană

Că?

Dna Ioana Serbinov - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Se poate împuternici dl primar să le negocieze în continuare.

Dl George Pană

Am înțeles.

Nu de alta dar înțeleg că au fost negocieri destul de dese și intense, să spun așa, în ultimele zile, în condițiile în care mandatul cu care-1 împuternicisem anterior pe dl primar expirase la data de 30 martie.

Și atunci înseamnă că dumnealui, zilele anterioare, a negociat în deplină legalitate că înțeleg astfel încât a venit cu un proiect în fața noastră, astăzi.

Acesta era și sensul întrebării și de aia voiam să știu dacă este nevoie sau nu să-1 împuternicim. înțeleg de la dumneavoastră că totuși ar trebui.

Mai departe, domnule primar văd că veniți cu o propunere care, în mod evident este propunerea PSD-ALDE. La art. 3 vorbiți de o hotărâre din luna ianuarie 2019 în care noi, de la PSD-ALDE am votat un cuantum al tarifului gigacaloriei, am discutat și de subvenție atunci. Sigur nu aș vrea să reamintesc dar totuși ne aflăm într-un moment mai deosebit așa și ne amintim cu toții cam ce tensiune a fost în sală și cam cât de mare a fost opoziția atât a dumneavoastră cât și a consilierilor locali, colegii dumneavoastră.

Văd că acum veniți cu același cuantum, cu aceeași sumă. Eu mă bucur că îmbrățișați ceea ce noi am propus. Nu știu, poate că ați revenit la sentimente mai bune față de cetățeni. Cert este că ceea ce scrie acolo este, de fapt, proiectul nostru al PSD-ALDE din luna ianuarie 2019 și în egală măsură trebuia să reamintim chestiunea aceasta.

Văd că vorbiți aici mai departe de acel retrapaj. Vorbiți de acel retrapaj care nu a fost anunțat la momentul în care, în data de 1 aprilie, ați ieșit în public și ați spus că ați negociat tariful de 237 (încă o dată, tariful propus și aprobat de noi în ciuda opoziției dumneavoastră) dar atunci nu ați vorbit de niciun retrapaj. Acum văd că la art. 4 vorbiți

de o cantitate de gaz și la alin. 2 de suma diferențelor care ar trebui, atenție,^ noi în două săptămâni. De retrapaj bănuiesc că vorbim, da?


Iată o chestiune pe care nu ați arătat-o consiliului și ploieștenilo/ti acum fără ca în prealabil să fi vorbit într-un fel de ea astfel încât să p cu acel retrapaj și vemți și ne propuneți sa votam, sa ne angajam ^rșctiol^ săptămâni noi vom aproba acest retrapaj.

în mod evident acest retrapaj odată aprobat se va regăsi în costul gj tariful propus de dumneavoastră, consonând cu noi, ca să zic așa, va crește senmificativ dar asta iar nu ați spus-o.

Acum, ce să spun, văd că vorbiți și de o formulă de calcul pe care ne-o induceți că ar trebui s-o aprobăm. Nu știu ce reprezintă acea formulă, nu a fost explicată în niciun fel, nu văd de ce ar trebui noi să acceptăm din start o formulă care nu are nicio semnificație, să spun așa. Dar dumneavoastră solicitați să vă mandatăm pe o formulă de calcul a gigacaloriei care nu este sub niciun fel explicată, că se comunică acolo niște termeni, niște cifre, asta este o cu totul și cu totul altă chestiune. Poate că face obiectul negocierii pe care dumneavoastră ați desfașurat-o cu mandat, fără mandat, în fine, mai puțin contează.

Ca atare, eu cred că este un proiect la care eu voi face niște amendamente dar, după ce, evident vor termina toți colegii de discutat, asta este procedura consiliului local. Este un proiect pe care noi, cei de la ALDE, bănuiesc că și colegii de la PSD, este un proiect prin care noi nu dorim să creștem sub nicio formă prețul pe care cetățenii ar urma să-l plătească.

Domnule primar, pe 1 aprilie ne-ați spus ceva, către seară a apărut operatorul cu un comunicat care ne-a spus altceva, ulterior au mai apărut o serie de alte informații. Poate că ar trebui astăzi să ne spuneți și să spuneți cetățenilor cam care este viziunea dumneavoastră raportată la prețul gigacaloriei care ar trebui să fie adus în atenția consiliului local, să spunem, peste 3, 4 luni, până-n pragul iernii, să spun așa. Văd că nu se vorbește nimic și nici în spațiul public nu ați ieșit cu niciun comunicat.

V-ați angajat, prin diverse metode, prin comunicatul pe site-ul primăriei care evident, sincer să fiu a devenit un fel de pagină personală a dumneavoastră. Asta este.

V-ați angajat în emisiuni de televiziune, v-ați angajat pe pagina personală că nu veți crește tariful și nu veți fi niciodată de acord cu creșterea tarifului. Vreau să vă întreb dacă preconizați că peste câteva luni acest tarif va crește (doar dumneavoastră ați negociat) și dacă puteți să spuneți cam care ar fi eventualul cuantum, sigur cu anumită marjă pentru că nu cred că se poate exact constata la acest moment?

Ca atare, dacă ceea ce noi vom propune, cu propunerile mele, cu amendamente, dacă aceste amendamente, pe care le voi face cunoscute la momentul respectiv, vor fi adoptate, ele sunt făcute strict în dorința ca acest tarif să nu crească pentru populație și să avem în continuare un serviciu public, noi grupul ALDE vom vota acest proiect. Repet, condiționat de amendamentele pe care le-am spus mai devreme și le voi prezenta imediat.

Mulțumesc.

s

DI Gheorghe Popa

Vreau să anunț că, în sală, a venit și dl consilier Botez. Suntem un număr de 23 de consilieri prezenți.

Dl Hodorog, vă rog frumos.

Dl Bogdan Hodorog

Mulțumesc dl președinte.

Câteva întrebări, dacă se poate, pentru dl primar.

La art. 3 alin. 1 este prevăzut în această hotărâre ceea gigacaloriei va fi de 237,35 lei fără TVA. Așa cum, în data de 30 ii
jjg

edmț^ gigacaloriei va ti de 237,35 lei tară 1 VA. Așa cum, in data de 30 lar^ari^^^am^ consiliu local, am votat împotriva majorării acestui preț, o să rămân conseCvent-și anu - nu o să votez această creștere a gigacaloriei, gigacalorie care, peste ^^ăli^Mieți să veniți cu alt preț în urma negocierilor dumneavoastră.                ---

înțeleg că subvenția este acordată pentru anul 2019. Cel puțin ce spune în această hotărâre. întrebarea mea, ca prețul să rămână la gigacalorie 186,97 lei plus TVA și ploieștenii să nu achite nimic în plus față de ce a achitat până acum, întrebarea mea - de la 1 ianuarie 2020, ce vom face cu prețul?

Și aș mai vrea să vă întreb ceva: se prelungește contractul pe 3 ani și 14 zile. Haideți să acordăm subvenție pe acești 3 ani și 14 zile, să rămână 186,97 lei plus TVA.

Mulțumesc.

Dl Gheorghe Popa

Mulțumesc.

Dl consilier Palaș.

Dl Paul Palaș

Mulțumesc dl președinte de ședință.

Așa cum am spus-o și în ședința anterioară, încă din luna august a anului trecut, am atras atenția asupra riscurilor care pot să apară dacă nu ne aplecăm cu seriozitate asupra acestei probleme. Este vorba de prelungirea contractului sau, mai bine zis, este vorba despre ce vom face noi cu sistemul centralizat de producție, transport și distribuție energie termică. Dacă mergem cu același operator, dacă vrem să creăm noi un alt operator, dacă vrem să facem o licitație publică astfel încât să căutăm un alt operator.

Din nefericire, administrația Ploieștiului nu a tratat cu seriozitate această problemă până în acest moment. îmi aduc aminte, cu câteva luni în urmă, dl primar spunea că nu va accepta sub nicio formă ca prețul pe care-1 va negocia cu producătorul, prețul de producție, era vorba, să fie mai mare de 1, sugerând că nu va accepta un preț mai mare de 199 de lei.

Mai mult decât atât, în urmă cu vreo 2 luni de zile, am asistam la un adevărat circ aici, în sala aceasta, când noi, grupul PSD-ALDE am îndrăznit să punem problema cât se poate de corect și să punem în termenii reali prețul de producție al gigacaloriei. Atunci când am adoptat Hotărârea de Consiliu nr. 1 din 2019 prin care am hotărât că prețul de producție este de 237 de lei și că va intra în vigoare după ce va fi aprobat bugetul municipiului Ploiești, îmi aduc aminte domnule primar că nu ați fost deloc de acord cu acest lucru și ați înfierat cu mândrie proletară acest act administrativ, această hotărâre.

Constat că dumneavoastră veniți acum și ne propuneți fix ceea ce noi atunci am considerat a fi corect. Ca prețul de producție să fie de 237 de lei iar populația să plătească 186,97 diferența fiind desigur suportată prin subvenție.

Nu înțeleg nici acum, nu am înțeles nici atunci de ce a fost nevoie de acel circ? Poate ne explicați dumneavoastră.

La art. 4 din prezentul proiect de hotărâre de consiliu, dumneavoastră faceți referire la o sumă totală a diferențelor de recuperat. Dacă ne ducem la contract, la contractul pe care încă-1 avem în vigoare cu operatorul de termie, constatăm că, la 6 luni de zile, avem

obligația să regularizăm diferențele care apar între ceea ce rezulta pe formulă și ceea ce, în fapt, ei consumau, producătorul.


Din nefericire, acest lucru nu l-ați făcut dl primar. Am ratat posil^fâț în timp util sume care au cumulat până acum 40 de milioane de lei. Pyfet^_,..„ acum despre o datorie pe care ar trebui s-o rambursăm în valoarq dp afii'c milioane de lei.

în momentul în care ați votat cu ambele mâini (nu dumneavWsțjă         ,

dreptul de vot ci colegii dumneavoastră) retragerea banilor de la Hale'^iț’ț^ț^^ftîde puteam să facem o investiție în dezvoltarea acestui oraș de care să beneficieze toți ploieștenii și ați dus banii aceștia în consum, întreb și eu, din nefericire retoric acum, de ce nu ați plătit aceste datorii pe care acum le recunoașteți?

De ce le recunoașteți acum și atunci nu le-ați recunoscut așa cum aveam obligația prin contract s-o facem?

Dacă am fi facut-o la momentul acela, acum efortul nu ar fi fost atât de mare și cu siguranță că ceea ce va trebui să adoptăm noi în ședințele ulterioare, acelea de adoptare a bugetului local, sarcina pe bugetul local nu ar fi așa de mare cum preconizez că se va întâmpla în acest an.

Vă mulțumesc.

9

Dl Gheorghe Popa

Și eu vă mulțumesc. Mai sunt luări de cuvânt? Dl consilier Botez.

Dl George Botez

Mulțumesc dl președinte. Vedeți dl Sîrbu că nu toate lucrurile sunt bătute în cuie, în afara gropii nimeni nu este sigur de loc.

Dl Gheorghe Sîrbu

Ați întârziat dl Botez.

Dl George Botez

Am întârziat și mă bucur să vă văd fericit.

Dl Gheorghe Sîrbu

Nu sunt. Chiar mă bucuram să fiți în capul mesei.

Dl George Botez

Mă simt foarte bine și aici.

Domnule primar acest proiect vă aparține în exclusivitate, este creația dumneavoastră, aveți în spate niște ore asidue de negocieri, foarte multe chestiuni pe care le-ați scris pe blogul primăriei (nu-1 mai consider site-ul primăriei, este doar un blog al dumneavoastră personal). Sigur, dumneavoastră ne cereți un vot în alb.

Ne cereți un vot prin care să vă împuternicim ca, după mintea și puterea dumneavoastră, să negociați cu operatorul de termie, în condițiile în care mie personal, până acum, nu mi-ați dat impresia că ați fi un mare negociator și Fondul Monetar Internațional poate să trăiască foarte bine și fără serviciile dumneavoastră.

Dar, trecând peste impresia mea în ceea ce vă privește (sigur bănuiesc că nu sunteți de acord cu ea dar asta nu face obiectul discuției) aș vrea să vă întreb un lucru - puteți dumneavoastră, în calitate de primar, să garantați sub o formă sau alta, direct sau indirect ploieștenilor că nu vor băga mâna în buzunar mai mult în această iarnă decât au facut-o în iarna trecută?

Vă spun acest lucru pentru că acum am citit, în dorința de a vă informa bineînțeles, dl președinte Bogdan Toader, constatând situația catastrofală în care se află

municipalitatea ploieșteană, a emis un angajament, dacă vreți, că ar încerca să-i convingă pe consilierii județeni să finanțeze această subvenție în acest an cu lOjjw pentru Primăria Ploiești pentru ca ploieștenii să treacă iama în mod d decență este o noțiune cu caracter relativ.


e de lei jur această

^^Konsilțul Județean în acest an și ținând cont de faptul că angajamentele noasț^g se$M|ipe^Jni (ca o paranteză - ați pus acolo o formulă, am mai spus-o în plenul consiliulliTe^. ani fost destul de mediocru la matematică) și nu prea pot să-mi dau seama care •Șuh’t’.epHbeeințele în situația în care (și știm foarte bine că politica este destul de volatilă) nu mai există o limitare la prețul gazelor.


Dar, ținând cont de faptul că am putea să primim acest âjiQor (ca o paranteză - ați pus acolo o formulă, am mai spus-o în plenul consiliului*cș.

Ați avut posibilitatea să speculați la acest moment faptul că Guvernul României, cel pe care-1 înjurați la fiecare ședință, a venit și a spus că prețul gazului se va limita la o anumită valoare și de aici, aplicând acea formulă, ieșim într-o zonă la care nu ajungem la acel „error 404” pe are toată lumea îl știe, o să fie mult mai ieftin, ceva pe la 310 plus TVA. Mult mai ieftin a fost o glumă amară.

Și atunci vin și vă întreb - în condițiile în care gazul se liberalizează, folosind aceeași formulă și neexistând ajutorul pe care Consiliul Județean îl oferă pentru această iarnă (repet) cam la cât estimați că ar putea să ajungă prețul gazului ținând cont de prețul real al gazului la bursă existent azi?

Pe de altă parte - ați încercat o negociere în care acel ratrapaj prin care noi transferăm datoria Primăriei în buzunarul cetățenilor pentru că le majorăm gigacaloria cu valoarea ratrapajului pe care primăria trebuia să-l plătească, ați încercat să negociați acest lucru prin înghețarea obligației de 40 de milioane de lei și transferarea ei peste 3 ani, atunci când se termină contractul?

Și o ultimă întrebare - vi se pare moral domnule primar ca ceea ce nu am putut noi ca administrație să plătim (și când spun noi să știți că mă bag în aceeași oală cu dumneavoastră că nu sunteți dumneavoastră mai vinovat decât oricare din sala asta) credeți că este normal ca acei 46 de lei, care reprezintă rată a ratrapajului pe unitatea de gigacalorie, să fie incluși în prețul cu care noi vindem agenților economici și populației această gigacalorie?

Nu vi se pare că este o înșelătorie la drumul mare chestia asta?

Mulțumesc.

5

Dl Gheorghe Popa

Si eu vă mulțumesc.

3                                9

Dl primar dorește să intervină.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Așa cum am mai spus, în urma discuțiilor și negocierilor pe care le-am purtat cu societatea Veolia, negocieri la care a participat de fiecare dată și dl președinte Toader pentru că vorbim de un sistem care aparține ambelor autorități publice locale. Am avut două obiective, acela de a nu închide, așa cum s-a anunțat de nenumărate ori, robinetul la apă caldă în data de 1 mai și cel de-al doilea obiectiv a fost acela de a menține un tarif pentru populație astfel încât factura pe care o plătește în sezonul de iarnă 2019-2020 să nu fie o factură mai mare decât ceea ce a plătit în sezonul anterior. Și acest lucru îl vom face și mai departe, apropo de ce întreba și dl Hodorog.

în urma discuțiilor purtat inclusiv în cursul zilei de ieri, la care, mă repet, a participat și dl președinte Toader, pentru a avea aceste obiective și așa cum am și declarat,


Consiliul Județean, declarativ și asumat, prin vocea domnului președinte, vorbeați si dumneavoastră.

»    9

Și, dacă vă uitați inclusiv în proiecțiile de buget pe care o față pusă pe site-ul primăriei, există o sumă similară pusă în buget în această perioadă, până la sfârșitul anului, subvenția astfel plătească mult mai mult decât au plătit până în momentul de față.

Această modificare, pe care noi o avem astăzi, înseamnă pentru gigacalorie, nu numai pentru sezonul de iarnă ci începând cu local. Este o nuanță foarte importantă pe care noi o avem în momentul de față în acest proiect de hotărâre, apropo de abrogarea unor articole care sunt stipulate acolo.

Acestea sunt condițiile pe care noi le avem în momentul de față. Bineînțeles, urmează o procedură referitoare la aprobarea formulei și aprobarea unui tarif pe baza unei formule de către ANRE. După ce avem această hotărâre de consiliu local și bineînțeles după ce se finalizează negocierile pe baza acestei formule.

Prețul în momentul de față va fi 237 de lei plus TVA iar, de când se aprobă bugetul, așa cum am spus, prețul va deveni 222 de lei plus TVA, diferența fiind susținută de către Primăria municipiului Ploiești.

Referitor la retrapaj, colegii de la RASP, în momentul de față, pentru că au fost stabilite în foarte scurt timp, urmează să confirme valoarea respectivă și apoi, valoarea respectivă urmează s-o prindem mai departe într-un alt proiect de hotărâre, așa cum este prevăzut în acest proiect pe care-1 avem în cursul zilei de astăzi.

Iar, vizavi de formulă, la fel, rog colegii de la Regia Autonomă de Servicii Publice să explice care este diferența între vechea formulă și actuala formulă pe care noi dorim s-o discutăm cu cei de la Veolia.

Și, încă o dată vin și spun - toate aceste decizii sunt luate de comun acord și cu Consiliul Județean.

9

Dl Gheorghe Popa

Vă mulțumesc dl primar. Dl director de la RASP dacă doriți să dați un răspuns.

Dl Vasile Ionescu - Regia Autonomă de Servicii Publice

Vechea formulă nu este diferită față de cea nouă prezentată de către operator pentru că noua formulă, care va fi spre negociere, conține cam aceleași procente pe partea variabilă, respectiv prețul de achiziționare a gazului folosit și utilizat comparativ cu cel din anul precedent. Procentele pe inflație, indicele prețului de consum raportate la un procent de 33 se împarte prin asigurarea unei diferențe pentru dioxidul de carbon, pentru recuperarea dioxidului de carbon respectiv indicele prețului de consum, cele de funcționalitate a operatorului. Iar, din vechea formulă se elimină referința privitoare la influența dolarului.

Dl George Botez

încerc să mai ascult o dată ca să înțeleg.

Dl Vasile Ionescu - Regia Autonomă de Servicii Publice

Este o formulă, din câte constat și eu și o văd în proiectul respectiv, care va fi supusă unei negocieri.

Dl George Botez

Dacă-mi permiteți dl președinte.

Dl Gheorghe Popa

Vă rog dl consilier.

Dl George Botez

Dl director, suntem de toate neamurile pe aici, medici, avocați, ingineri dumneavoastră. încercați să folosiți un limbaj să mă faceți să înțeleg că avreți în favoarea cetățeanului. Dacă-mi vorbiți de dioxid de carbon, mă duc la-sifon. Dacă-mL vorbiți, ați început discuția cu exprimarea „această formulă nu diferă cca .veche dacă o formulă nu diferă de alta dar, în schimb, schimbă procentele, seJWeră|a dioxid de carbon, eu înțeleg că diferă.                                          'v ''


de carbon, eu înțeleg că diferă.

Dl Vasile Ionescu - Regia Autonomă de Servicii Publice

Diferă, într-adevăr.


Dl George Botez

Și atunci, dacă diferă, punând niște constante acolo, dacă pun constantele pe formula veche și constantele pe formula nouă (și aici mă refer la prețul gazului, prețul dioxidului de carbon), urmare a aplicării acestei formule, prețul va fi mai mare sau mai mic decât prețul anterior? Spuneți-mi ca la retarzi.

Dl Vasile Ionescu - Regia Autonomă de Servicii Publice

Va fi mai mare.

Dl George Botez

Deci, această formulă, prin aplicarea acelor constante, va duce la un preț al gigacaloriei mai mare decât cel de azi, corect?

Dl Vasile Ionescu - Regia Autonomă de Servicii Publice

Da.

Dl George Botez

Aia voiam să aud. Mulțumesc. Pentru mine este ok.

Dl Gheorghe Popa

Mulțumesc dl consilieri.

Dl Paul Palaș

Numai un pic, legat de formulă.

Dl Gheorghe Popa

Poftiți dl consilier.

DI Paul Palaș

O chestiune strict tehnică dl director și o rugăminte în același timp - în formulă, dacă vă uitați, aveți un raport pe coeficientul CO2, CO2 în perioada comparată cu CO2 din 2018. Este corect?

Dl Vasile Ionescu - Regia Autonomă de Servicii Publice Da.

Dl Paul Palaș

De ce nu 2019? Perioada în care vorbim acum? Pentru că 2018 a avut un preț mai mic și diferența raportului favorabil, merită să luați serios în discuție chestiunea aceasta.

Dacă vă uitați la prețul CO2 de anul trecut și-l comparați și-l băgați în formulă, o să vedeți că diferența este mare. Și dacă, într-adevăr vreți să negociați în interesul ploieșteanului, aduceți formula cu prețul CO2 de la 2019. Le nivelul momentului în care introduceți formula. Nu la un an în care-i convine cuiva.

Dl Gheorghe Popa

Mulțumesc dl consilier. Dl viceprimar, vă rog.

Dl George Pană

Mulțumesc dl președinte.


dumneavoastră, propusă de operator? Sincer? Care, în urma a ceea              dl

director, ar duce la creșterea tarifului?

Eu cred că ceva nu este în regulă aici, ca să nu spun mai multe.

Referitor la retrapaj, nu ați vorbit foarte mult de el. Sigur, poate că vă este greu să vă amintiți și dumneavoastră și colegilor dumneavoastră. Ce opoziție aveam din partea dumneavoastră atunci când noi propuneam sau venea operatorul și solicita plata acestui retrapaj?

Are foarte mare dreptate dl consilier Palaș. Dacă atunci am fi fost de acord cu acel retrapaj, acum nu mai discutam de 40 de milioane.

Dar acum văd că-1 doriți și sunt curios dacă și colegii dumneavoastră, consilierii PNL, care atunci ne înfierau că noi vrem retrapajul și punem pe spinarea cetățeanului un tarif mai mare, acum îl vor vota.

Mulțumesc.

J

Dl Gheorghe Popa

Dl Botez, vă rog frumos voiați să interveniți.

Dl George Botez

Da, mulțumesc.

Dl primar, am negociat mult în 30 de ani de carieră și zic că am ceva experiență. Vă rog frumos, spuneți-mi și mie - în multiplele negocieri pe care le-ați avut dumneavoastră cu operatorul, ce ați reușit să obțineți pentru Ploiești?

Că văd că formula este dată de ei, termenul a fost dat de ei, totul este dat de ei. Spuneți-mi și mie: ce ați câștigat? Spuneți-ne și nouă - ăștia au vrut să le cumpărăm 3 avioane și eu am zis că le cumpărăm doar o bărcuță de hârtie.

Ce ați câștigat, că nu înțeleg, totul este la servit aici. Asta nu este negociere, asta este „pus capul pe tăietor și am dat”. Scurt. Ce ați câștigat pentru Ploiești?

îmi cereți să vă împuternicesc. Ce să vă împuternicesc? Să fiți dumneavoastră de acord cu o formulă cu care sunt eu de acord impusă de Veolia? Și care, potrivit discuțiilor pe care le-a făcut dl director de la RASP, Ionescu, să-mi spuneți că aceleași constante, repet - constante, nu variabile, când discutăm de variabile problema este și mai tristă; la aceleași constante dumneavoastră înghițiți ca pelicanul (scuzați-mi expresia) această formulă pe care v-o dă operatorul? Ce ați câștigat? Spuneți-mi - asta mi-a cerut-o și nu am vrut să i-o dau și am zis: mor cu tine de gât.

Este chestia aia de „i-am bătut de ne-am zăpăcit”.

Spuneți-mi și mie un lucru - uite asta am câștigat, 3 tricouri și 2 geci.

Dl Gheorghe Popa

Dl primar, vă rog.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Referitor la formulă și la modificările care au loc, această formulă pe care o avem propusă este și în urma recomandărilor făcute de către ANRE, includerea dioxidului de

carbon este o chestiune pe care ANRE-ul o solicită să existe în formu[ă,.aUfel nu se acceptă formula respectivă.                                      X ®

După cum vedeți, procentul care este pus în fața dioxidului de carbon este pul foarte mic, astfel încât orice influență a creșterii sau poate scăderii la-țin moment dat‘p dioxidului de carbon să nu fie totuși una foarte mare.              VB

Referitor la tarif în general, evoluțiile pe următorii 3 ani de zile    vor^foarte

mari pentru că, pe această perioadă de timp, prețul la gaze este stabilizat'

Tocmai de aceea, dacă vedeți în anexa respectivă există propunerea ca să existe un preț diferențiat pentru casnic și non-casnic tocmai ca cetățenii să nu fie influențați de acest tarif.

Dl George Botez

In acest context, dacă dumneavoastră sunteți sigur pe ceea ce spuneți, adoptăm un preț unic pe 3 ani? Dacă nu sunt majorări, micșorări, hai să facem pe 3 ani.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Prețul trebuie întâi aprobat de ANRE.

Dl George Botez

Ok și-l aprobă ANRE-ul. îl votăm pe 3 ani? Fix bătut în cuie, 3 ani și 14 zile, sau cât au băieții ăștia, acesta este prețul. Vreți, bine, nu vreți, sănătate.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Dl Botez, ideea este în felul următor, observ lucrul acesta pe care dumneavoastră tot vreți să-l scoateți în evidență dar nu prea reușiți foarte bine. Eu am spus-o de la început...

Dl George Botez

Nu înțelegeți.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Nu, cred că dumneavoastră nu înțelegeți.

Dl George Botez

Dumneavoastră nu înțelegeți.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Și vă mai explic încă o dată: la toate aceste negocieri a participat și dl președinte Toader...

Dl George Botez

Prezența domnului președinte Toader acolo vă cauționează pe dumneavoastră.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Nu mă cauționează...

9

Dl George Botez

Și v-ați dus acolo cum s-a dus copilul cu mămica la grădiniță. De ce nu v-ați dus singur?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Nu mă cauționează...

9

Dl George Botez

Vă aduceți aminte acum două săptămâni...

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Aceasta este o obligație...

Dl Gheorghe Popa

Dl consilie, lăsați-1 pe dl primar să răspundă.

Dl primar Adrian-FIorin Dobre

Aceasta este o obligație pe care o avem pentru că avem un cont^-Lt^nartit negocierea trebuie să aibă loc tripartit. Cel puțin până la momentul în          Aă.

cum există acea solicitare făcută către Consiliul Județean, va fi predat;,.      nw-H-ibi^ipJ

Ploiești, bineînțeles cu cele două condiții, una dintre ele înțeleg că 1 '^ader^.^Bmtoi^ deja procedurile pentru o perioadă de timp relativ scurtă, o va soluț|$Ha, d^^gktăgile teren și bineînțeles asumare în continuare. Și-a manifestat această zilei de ieri referitoare la investițiile pe care trebuie să le facă Consiliul i'wț&țeadsavă'nd în vedere obligațiile din urmă.

Puteți să vă interesați, să vedeți ce s-a întâmplat în timpul acelor negocieri. V-am spus: eu am două obiective - în primul rând, cetățeanul să nu plătească un tarif, cel puțin pe sezonul care vine, cu mult mai mare decât a plătit în sezonul anterior și...

Dl George Botez

Definiți „mult mai mare”.

Dl primar Adrian-FIorin Dobre

Mult mai mare. Cum ați spus și dumneavoastră, sunt și chestiuni relative.

Eu îmi doresc să fie, dacă se poate, la fel, în urma acestor negocieri.

Al doilea obiectiv - acela de a nu avea închis, la data de 1 mai, apa caldă în municipiul Ploiești.

Acestea sunt cele două obiective pe care eu mi le ating prin această...

Asa am declarat de fiecare dată.

5

Și că nu sunt de acord cu un tarif de 404 lei, cel propus, și știți foarte bine că este public, de către Veolia.

Dl Gheorghe Popa

Mulțumesc. Dl consilier Vîscan, după aceea dl consilier Sîrbu, după aceea dl consilier Dănescu.

Dl Robert Vîscan

Mulțumesc dl președinte.

Sunt sigur că dl președinta Bogdan Toader a participat la aceste discuții doar ca să ajute la deblocarea acestei situații și știu în mod sigur că nu a convenit și nu a stabilit nici un preț împreună cu dânsul și nu a luat act de nici un preț pe care dumneavoastră l-ați propus sau Veolia l-ar fi propus în aceste negocieri.

Tot spuneți - a fost dl președinte Toader la negocieri. Ați stabilit vreun preț sau ați convenit pe parcursul acestor negocieri la vreun preț? Dânsul a fost de acord cu vreun preț, noi consilierii PSD să putem să votăm un proiect cu prețul pe care dumneavoastră-1 doriți?

Vă mai întreb o dată: în aceste negocieri s-a vorbit de vreun preț cu care dl președinte Bogdan Toader ar fi fost de acord? Că tot spuneți - a fost dl președinte Bogdan Toader la aceste negocieri, a participat și dânsul din partea Consiliului Județean sau din partea PSD, că asta vreți dumneavoastră să spuneți. La aceste negocieri s-a stabilit un tarif cu care a fost de acord?

Mulțumesc.

5

Dl Gheorghe Popa

Și eu mulțumesc. Doriți să răspundeți?

Dl primar Adrian-FIorin Dobre

Puteți să-l întrebați inclusiv pe dl președinte.

Dl Robert Vîscan L-am întrebat.


Dl George Botez

L-am întrebat și eu acum și mi-a spus că nu ați stabilit nici u

Dl Gheorghe Popa

Dl Sîrbu, vă rog frumos.

Dl Gheorghe Sîrbu

Mulțumesc dl președinte.

Stimați colegi, vă amintiți


împuternicit pe dl primar să vină cu o soluție în fața noastră, să așteptăm să vină. Astăzi a venit cu o soluție în fața noastră și ne face o propunere. Eu cred și eram convins că dumneavoastră veneați cu ceva amendamente la acest proiect și erați de acord să deblocăm această situație. De aceea aștept de la dl viceprimar Pană să facă acele amendamente referitoare la îmbunătățirea proiectului și poate reușim să deblocăm situația.

9

Referitor la retrapaj, vreau să spun că tot actualul consiliu, la sfârșitul anului 2016, a dat Veoliei banii din perioada 2012 - 2015. Eu am votat și atunci împotrivă, îmi mențin și acum acest vot, adică eu voi vota împotriva retrapajului. Așa am fost eu de acord atunci, asa voi rămâne.

9

Mulțumesc.

5

Dl Gheorghe Popa

Mulțumesc. Dl Dănescu.

Dl Ștefan Dănescu


Dl primar, am înțeles în cele relatate de dumneavoastră mai devreme că ați avut două obiective - unul ca prețul negociat să nu fie mult mai mare și doi să avem apă caldă începând cu 1 mai.

Păi același lucru nu vi l-am propus și noi în ianuarie și nu l-ați votat? Nici dumneavoastră, nici consilierii dumneavoastră? în ianuarie ați fost împotrivă. De ce atunci ați fost împotrivă și acum sunteți de acord?

Doi - să știți că noi v-am mandatat pe dumneavoastră să purtați negocierile în numele consiliului local și nu pe dl Bogdan Toader. Și așteptăm soluții de la dumneavoastră.

Mulțumesc.

3

Dl Gheorghe Popa

Mulțumesc dl consilier.

Dl consilier Sicoie și, după aceea dl consilier Botez.

Dl Florin Sicoie

Eu nu am decât o sigură rugăminte - nu mai folosiți retrapaj. în franceză se cheamă „rattrapage”. Ne facem de râs.

Dl George Botez

Lăsati că si sandvișul e sendvis.

9              3                          9                                   3

Dl Florin Sicoie

Uitati-vă în dicționar dacă nu mă credeți.

9                                5                                                                         9

Dl George Botez

Spun și eu.


Dl primar trebuie să vă transmit un mesaj: dl Bogdan Toade discuții privind prețul.

Numărul 2 - de ce puneți bază pe banii consiliului județean afacerea dumneavoastră care se numește Ploiești. Dl Bogdan Toaqeț sale care, împreună cu consiliul pe care-1 are o gestionează și care

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Și Ploieștiul de unde e?

Dl George Botez

Păi de ce vă duceți cu mâna întinsă ca milogul? Ce este milogeala aceasta? Unde este buna gospodărire a patrimoniului Ploiești?

Dl Gheorghe Popa

Dl Botez...

Dl George Botez

Am înțeles, poate că mai îmi ies din fire dar mi-a spus că nu înțeleg și am vrut să-i arăt că înțeleg.

în altă ordine de idei, v-am întrebat și nu mi-ați răspuns: vă rog mult de tot, ce ați câștigat în această negociere? Ce v-a cerut Veolia și nu i-ați dat? Dați-mi un exemplu. Vreau să fiu convins că pot să am încredere în dumneavoastră să vă dau mandatul acesta în alb. Vreau să deblocăm situația. Spuneți: domnule mi-au cerut asta și nu am vrut să le dau, m-au legat de calorifer, nu știu ce v-au făcut. Cum ați rezistat eroic?

Asta vreau să aflu. Restul, detalii, cum a fost, probabil se vor face filme, Hollywood, James Bod, nu știu. Spuneți-mi ce nu i-ați dat Veoliei.

Acum sunt două variante, i le-am spus domnului Bolocan data trecută: ori n-ați înțeles ori vă faceți că nu ati înțeles.

9                                                9                           9           9

Acel ratrapaj sau retrapaj (popular vorbind) este inclus în preț. Dacă dumneavoastră spuneți că nu-1 votați înseamnă că nu votați prețul. Asta înseamnă că astăzi veți vota împotrivă. Că, dacă veți vota pentru atunci veți vota pentru includerea în costul gigacaloriei a unei sume fixe de 46 de lei/gigacalorie pe care o vor plăti cetățenii care, vezi doamne, din această iarnă scapă pentru că-și dau mâna consiliul local cu consiliul județean ca să aibă...

Dl Gheorghe Sîrbu

Sursă de finanțare.

9

Dl George Botez

Subvenție dar care subvenție nu este asigurată și nimeni nu o votează și nu o poate vota în lipsa unui buget pentru 2020 și 2021.

Eu vreau să vă atrag atenția la maniera cea mai clară că lăsăm Ploieștiul descoperit și pradă unui preț pe care nu-1 va mai putea controla.

Acești 46 de lei, pe care-i plătește cetățeanul, prin sporirea valorii gigacaloriei, sunt de fapt datoriile noastre. Punem pe altul să ne plătească datoriile. Aici este o mare mizerie, o mare șmecherie domnule. Și știți asta. Că, dacă dumneavoastră nu vă pricepeți la chestiile astea, nu se mai pricepe nimeni.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Dl Botez, dl consilier Veolia a venit și a cerut 340 de lei și știți că este public, v-am spus că acest preț nu va fi. Dumneavoastră veniți și susțineți că nu știți exact ce discuții au fost, ce cifre dar văd că ați avansat 46 de lei și nu știu cât ratrapaj.

Dl George Botez

Păi este public.


Dl primar Adrian-Florin Dobre

Unde este public?

Dl George Botez

In comunicatul Veolia.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Și atunci dumneavoastră veniți și susțineți ceea ce vrea Veolia să câștigUL.^^'

DI George Botez

Nu, eu vă spun care este structura prețului prezentat de dumneavoastră.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Unde scrie în structura prețului prezentat de mine așa ceva?

Dl George Botez

Dacă nu este așa, spuneți-mi mie care este soarta celor 39 de milioane 600 de mii de lei reprezentând ratrapaj pe perioada 2016-2018?

Cum îi plătiți, unde sunt, sunt secrete?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

V-am spus de fiecare dată și apropo de diferență față de ceea ce ați adoptat dumneavoastră data trecută, de data aceasta subvenția se referă pe roată perioada anului și nu doar pe sezonul de iarnă. Este o mare diferență.

Dl George Botez

Pe 3 ani.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Noi vorbim de anul 2019.

Dl George Botez

Și mai departe ce facem?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Mergem mai departe și nu vorbim de drobul de sare.

Mergem mai departe și vom susține în continuare prețul la gigacalorie astfel încât să existe diferență între tariful de producție și tariful către cetățean și diferența o s-o susținem noi prin subvenție.

Dl George Botez

Unul dintre amendamentele pe care le voi face va fi să aprobăm în acest proiect de hotărâre subvenția pe toată perioada contractului cu Veolia. Ca să știți să vă pregătiți.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

La ce valoare?

Dl George Botez

La valoarea care va fi determinată anual astfel încât costul prețului gigacaloriei către populație să nu fie mai mare de 186 virgulă cât e acolo.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Și, în al treilea rând, dumneavoastră veniți și spuneți că dl Toader nu a știut de preț sau că nu s-a discutat sau că nu a participat. Dl Toader a participat la absolut toate întâlnirile pe care le-am avut cu Veolia. Ba mai mult, atunci când dl Toader nu a putut să participe la una dintre ședințe, a fost amânată tocmai pentru a fi toate cele trei părți prezente la toate discuțiile.

Dacă dumneavoastră considerați că eu am negociat prost înseamnă că și dl Toader a negociat la fel de prost alături de mine. Nu știu dacă dl Toader știe Jwgp^&QSta, că spuneți că dânsul negociază prost.

Dl George Botez

/*

a negociat prețțlJ


Dl Toader mi-a transmis și vă comunic că nu ați implicat în negocierea prețului.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Ați spus mai devreme că dl Toader...

i u-


Dl George Botez

Asa cum....

5

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Dl Botez derulați ceea ce ați înregistrat pe telefon...

Dl George Botez

Nu înregistrez.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Nu știu, că așa am văzut ai devreme. S-a auzit, ați spus că ați înregistrat ca să fiți sigur...

Dl George Botez

Nu, am spus...

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Dați înapoi pe telefon și verificați că dumneavoastră ați spus cu totul și cu totul altceva.

Dl Ștefan Dănescu

Era pe Observatorul dl primar.

Dl George Botez

Știe chestia asta dar crede că toată lumea înregistrează de parcă toți avem consilieri de la SRL

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Nu știu dar așa am văzut că se practică.

Dl Gheorghe Popa

Da dl viceprimar, vă rog.

Dl George Pană

Mulțumesc dl președinte.

Dl primar, o întrebare: cât timp va rezista acest preț pe care dumneavoastră îl propuneți?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

V-am explicat - în formula respectivă singurele influențe care vor fi pe perioada contractului vor fi cele determinate, dar acest procent este foarte mic, de dioxidul de carbon si de inflație.

5                         9

Dl George Pană

Eu o să vă citesc din comunicatul Veoliei cu care tocmai ați negociat, da? în care spune așa: prelungirea duratei contractului va fi aprobată prin hotărâre de consiliu local, aplicarea începând cu data de 05.04 pe o perioadă limitată a tarifului de 237 de lei plus TVA respectiv până la avizarea de către ANRE a noii formule de ajustare a tarifului precum și a noului preț estimat la 340 de lei gigacaloria.

Ați negociat chestiunea aceasta? Mai precis - cât durează, din cunoștințele dumneavoastră și raportat la negocierile pe care aprobarea de către ANRE a unei formule de tarif?

le-ați purtat, cât va trece până la

C       x

/ 'S-v'-rn X *\

-ul pentru aprobarea,unuj; tarifate

ANRE-ul a derăfit si^lutli. de“*zile

E-ul în momentul îjf^ge^va^N

i i o >•


Dl primar Adrian-Florin Dobre

Timpul pe care, în mod normal, îl are ANRE de 30 de zile. Dar au fost numeroase cazuri în care până la aprobarea unui tarif.

ua


Deci nu pot să anticipez ceea ce va face ANR noul tarif.

Dl George Pană

Potrivit aceluiași comunicat, Veolia spune că are nevoie de hotărârea de consiliu de astăzi, că s-a mai prelungit termenul, pentru a merge la ANRE pentru aprobarea noului tarif.

Și vă întreb încă o dată: este chestiune de luni, 3, 4, 5 luni sau credeți că vom trece anul cu acest tarif? Este foarte important. Eu zic că ascundeți ceva.

Dl Adrian-Florin Dobre

Nu pot să anticipez ceea ce va face ANRE-ul, o instituție care este subordonată Parlamentului. V-am spus: există un termen de 30 de zile pentru orice răspuns pe care o instituție publică în mod normal ar trebui s-o dea pe orice întrebare sau orice solicitare venită din partea oricărei persoane fizice, juridice, ș.a.m.d.

Dar au fost situații în care ANRE-ul a venit cu o serie de clarificări iar procedura a durat și luni de zile. Nu pot să anticipez ceea ce va face ANRE-ul.

Dl George Pană

Acesta este un document oficial al Veoliei și anticipează prețul de 340 de lei gigacalorie plus TVA.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Acesta este prețul pe care Veolia și l-a dorit, și a spus public că-1 vrea...

Dl George Pană

Veolia spune că în urma noului tarif potrivit structurii pe care dumneavoastră o propuneți. Ați discutat și ați rămas cu părerea că prețul va fi de 340 de lei după ce se va obține avizul ANRE? Da sau nu?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Nu voi accepta niciodată un tarif de 404 lei...

Dl George Pană

Și de ce ați propus formula aia care duce la tariful acesta?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Formula aceea nu duce la acest tarif.

Dl George Pană

La tariful acesta se va adăuga și retrapajul, domnule primar?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Domnule viceprimar, această formulă este de actualizare a unui tarif în eventualitatea modificării unor indicatori dar nu este tariful pe care-1 va avea cetățeanul, acela de 340 de lei plus TVA, adică 404 lei.

Dl George Pană

Plus retrapaj? Ratrapaj, îmi cer scuze.

Nu vreți să răspundeți. In continuare ascundeți faptul că, în opinia mea, din luna octombrie, tariful va fi de cel puțin 300, 310 la care se va adăuga ratra dl consilier), la care se va adăuga și TVA-ul și vom depăși lejer sumg/cfâ asta nu vreți s-o spuneți. Este opinia dumneavoastră.


Dl primar Adrian-Florin Dobre

Dl viceprimar, în ceea ce privește această sumă, v-am spus care o va evalua RASP-ul după care vom veni tot în ședință de co dezbate și acel proiect de hotărâre.

Ceea ce este foarte important este tariful pe care trebuie să-l suporte cetățeanul, consumatorul casnic.

Dl Gheorghe Popa

Vă mulțumesc.

Dl Vîscan și după aceea dl Botez.

Dl Robert Vîscan

Mulțumesc.

Vă mai spun încă o dată dl primar că văd că tot nu ați înțeles - când a participat dl Bogdan Toader la negocieri nu s-a convenit asupra niciunui preț, da?

Și, din ce ați spus dumneavoastră, am înțeles că singurul lucru pe care l-ați negociat a fost să dăm noi subvenție din partea primăriei pe tot parcursul anului.

Asta este tot ce am înțeles că ați negociat dumneavoastră. Dacă ați negociat și altceva, spuneți-mi, că eu atât am înțeles. Să nu acordăm subvenție în perioada rece, să acordăm subvenție din partea primăriei pe tot parcursul anului.

Mulțumesc.

Dl Gheorghe Popa

Dl Botez, vă rog.

Dl George Botez

Dl primar, este adevărat că la negocierile avute cu Veolia ați fost informat că, dacă prețul de referință, exceptând cei 46 de lei pentru ratrapaj, este sub 330 de lei, ei nu încheie actul adițional? Da sau nu?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Mai spuneți o dată.

DI George Botez

Hai s-o iau mai încet asa.

9

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Chiar vă rog.

DI George Botez

Preț de referință sub 330 de lei fără ratrapaj inclus, Veolia semnează sau nu semnează? Ce v-au spus?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Așa cum Veolia a venit și a spus că fără 340 de lei nu discută, și știți foarte bine că poate să spună ce dorește, importat este la ce nivel se va ajunge cu tariful respectiv și cât (încă o dată vin și spun), cât va plăti populația.

2 la mână - domnilor consilieri, o parte din dumneavoastră ați fost la negocieri și la discuții cu cei de la Veolia. Poate vă simțiți normal să stați pe scaune, să veniți să aruncați în stângă, în dreapta. De ce nu ați negociat atunci și ați fugit ca potâmichile toți în toate direcțiile?

Dl George Botez

Am fugit ca potâmichile, ca să folosesc expresia dumneavoașpă pentru că am lăsat pelicanii în locul nostru.


Dl Gheorghe Popa

Dl Sîrbu vă rog.

Dl Gheorghe Sîrbu

Dl consilier Botez să știți că înțeleg foarte bine modul de

gigacalorie, așa cum spuneați și dumneavoastră. Vreau să vă spun^m^p^iEfucru: problema este că și în marile municipii din țara Românească, prețul la gigacalorie se învârte undeva în jurul prețului de 400 de lei.

Lăsați-mă să termin.

Dl George Pană

Acolo vreți să ajungem?

Dl Ștefan Dănescu

Dl Sîrbu, în ianuarie nu era tot 400?

Dl Gheorghe Sîrbu

Nu. Dacă nu mă lăsați să termin?

Vreau să vă spun că majoritatea primăriilor acordă subvenție, cetățenii nu plătesc mai mult de 200, 220 de lei. Restul este subvenție. De aceea sunt și eu de acord cu dumneavoastră sau reprezint pelicanii, și eu sunt de acord...

Dl George Botez

Nu reprezentăm pelicanii, pelicanul e acela care înghite tot.

Dl Gheorghe Sîrbu

Și vă susțin amendamentul dumneavoastră și colegii mei, să nu plătească populația mai mult decât tariful actual. Sunt de acord cu dumneavoastră. Restul să suporte consiliul local, adică primăria.

Este foarte clar. Problema este următoarea: dacă nu încercăm să deblocăm va fi foarte greu. Mai mult decât atât, dl președinte Bogdan Toader a participat la dezbaterea aceea la Teatru, dumnealui s-a angajat să sprijine Primăria Ploiești în acordarea împreună a celor două unități, Consiliul Județean și Consiliul Local a subvenției. Dumnealui s-a angajat în fața cetățenilor. Vizavi de tarif și asta cred că intră în sarcina noastră, a consiliului local să stabilim tariful pe care-1 solicită Veolia sau să-l aprobăm.

Vă mulțumesc.

9

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Dl Toader a declarat-o public.

Dl Ștefan Dănescu

Mă refeream la dumneavoastră nu la dl Toader.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Dl Toader a declarat-o public.

Dl Ștefan Dănescu

Mă refeream la dumneavoastră.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Cum am spus eu că susțin?

Dl Ștefan Dănescu

Exact.

Dl primar Adrian-Florin Dobre


Inclusiv în proiectul de buget există sumă cuprinsă pentru

Dl Ștefan Dănescu

Dânsul a spus că noi l-am mandatat pe dl Toader. Nu, noi dumneavoastră, nu pe dl Toader.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Iar vizavi de subvenție dl Toader a spus-o, cred că și pe facebook

Dl Ștefan Dănescu

Dl Sîrbu, a fost o completare din partea mea, a spus că noi l-am mandatat pe dl Toader. Nu pe dl Toader l-am mandatat noi ci pe dumneavoastră.

Dl Sîrbu, așa pelican cum sunt și dumneavoastră ce-oți fi, vultur, de ce nu ați votat același lucru în ianuarie? în ianuarie nu erau tot 400 de lei? Parcă nu era 400 în ianuarie, era mai puțin în ianuarie.

Când au spus colegii noștri că peste tot în România gigacaloria este peste 400 și noi avem una dintre cele mai mici din țară, n-ați votat. De ce am mai pierdut încă două luni domnule Sîrbu? De ce am mai pierdut două luni?

Dl Gheorghe Sîrbu

Nu am votat nici împotrivă, m-am abținut și m-am abținut pentru că nu fundamentase cum trebuie.

Dl Ștefan Dănescu

Vă abțineți si azi?

9          9     9

Dl Gheorghe Sîrbu

Dacă nu l-am fundamentat și nu-1 înțeleg, s-ar putea.

Dl Gheorghe Popa

Dl Hodorog, vă rog.

Dl Bogdan Hodorog

Mulțumesc dl președinte.

O întrebare: la obiectivele negocierii am văzut o formulă aici. în urma acestei formule s-a făcut un calcul să vedem ce tarif va ieși exact?

5

Dl George Pană

Eu am înțeles doar că va crește.

Dl Bogdan Hodorog

Bănuiesc că s-a făcut o simulare pe această formulă. Trebuie să fie un rezultat. Așa se putea intra cu x, y, z.

Dl George Botez

Dl consilier cred că ați omis cosinusul acela din formulă.

Dl Bogdan Hodorog

Sinusul.

Dl George Botez

Nu sinusul că este cu sinuzită. Cosinusul.

Dl Ștefan Dănescu

Dl primar având dubii ca și colegul meu, dl Botez, în a vă acredita ca un mare negociator, puteți să ne garantați că, dacă vom vota astăzi tariful nu va fi mai mare? Ulterior nu ne veți chema, convoca altădată pe tema asta, să votăm un tarif mai mare?

Vă rog și chiar aștept răspuns.

Dl George Botez

Și mai am și eu o întrebare: avem mijloacele financiare necesare^ăra*4gurăm subvenția pe toată iama 2019-2020 în așa fel încât să asigurăm 186 de.lti indiie^dt.de milioanele pe care le solicită operatorul?                                               \

Dl primar Adrian-Florin Dobre                                      ’1U|

V-am mai precizat: inclusiv în bugetul local de anul acesta exisită^ub^dnfeAVwn' avea prevedere bugetară și pentru 2020 pentru subvenție.

Dl Ștefan Dănescu

I-ați răspuns domnului Botez. Mie nu-mi răspundeți? Aștept și eu un răspuns.

DI primar Adrian-Florin Dobre

Ați spus că-1 vreți în scris.

Dl Ștefan Dănescu

Chiar aștept un răspuns.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Oricum o să fiți invitați la o ședință de consiliu pentru aprobarea bugetului, o să fiți invitați la o ședință de consiliu pentru aprobarea actului adițional de prelungire a contractului, sunt foarte multe etape de parcurs.

Dl Ștefan Dănescu

Eu nu v-am întrebat asta. Pot să repet întrebarea? Avem garanția din partea dumneavoastră că, dacă astăzi vom vota acest proiect propus de către dumneavoastră domnule primar, nu vom avea surprize, nu vom fi chemați de îndată sau la altă ședință de consiliu local să votăm o majorare de tarif?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

V-am spus: tariful la populație va fi unul similar cu cel care i-a permis anul acesta să aibă niște facturi decente.

Dl Ștefan Dănescu

Pentru anul acesta.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Tariful va fi unul similar pentru populație astfel încât cetățeanul să plătească o factură aproximativ similară sau dacă nu egală cu cea de anul acesta.

Dl Gheorghe Popa

Mulțumesc dl primar.

Dacă nu mai sunt comentarii, aș dori să supun la vot proiectul propus.

Dl George Pană

Avem amendamente de făcut.

Dl Gheorghe Popa

Vă rog frumos dl viceprimar.

Dl George Pană

Mulțumesc.

înțeleg că avem un proiect care aparține, din punct de vedere al tarifului, aparține PSD-ALDE. Avem niște răspunsuri neclare de la dl primar în sensul că nu ne spune când ne mai cheamă pentru noul tarif, când va aproba acest tarif, care este situația retrapajului, dacă se adaugă sau nu la tarif. Am înțeles că avem o formulă de negociere, hai să nu zic impusă ci propusă de operator, pe are dl primar o prezintă și în urma căreia, potrivit spuselor domnului director de la RASP, tariful va crește.


Ca atare, voi face un prim amendament: în art. 2 se vorbește de an să mergeți în anexa nr. 1. La art. 2 alin. 1 se vorbește de anexa negociere”.

Propun reformularea literei a) „actuala formulă de ajustare termice prevăzută la art. 23.3 din contractul de delegare se va formulă ce va fi negociată de către Primarul municipiului Ploiești, ftytțudă a structură finală va fi cea avizată de ANRE și preluată în Actul Adițion"' ‘    v

în condițiile astea, formula care este cuprinsă acolo cu tot ceea ce presupune pică, în sensul că nu o mai supunem la vot dacă amendamentul este adoptat.

Dl președinte supuneți la vot pe rând sau în bloc toate amendamentele?

Dl Gheorghe Popa

Puteți să le faceți și pe celelalte.

Dl George Pană

Vă mulțumesc dar nu știu cum va fi posibil dar, în fine.

Dl George Botez

Eu zic că nu.

Dl George Pană

Și eu zic. Pentru că probabil vor fi amendamente care vor fi votate, altele nu.

Dl Marius Mateescu

Supuneți fiecare amendament în parte.

Dl George Botez

Dl viceprimar dumneavoastră sunteți inițiator al amendamentelor. Vreți pe rând?

Dl George Pană

Pe rând domnule președinte.

Dl Gheorghe Popa

Domnule viceprimar o să supunem la vot amendamentele pe rând după ce le veți formula pe toate.

Dl George Pană

Atunci mergem mai departe. Vreți să le vedeți pe toate ca să fiți siguri.

Dl Gheorghe Popa

Să vedem esența.

9

Dl George Pană

Am auzit că v-a spus dl primar la ureche ce trebuie să faceți.

La art. 3 amendamentul va suna în felul următor, vă rog să scrieți: „Se menține Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.1/31.01.2019 privind aprobarea ajustării prețului producere - transport - distribuție a energiei termice destinată SACET, livrată de către operatorul Veolia Energie Prahova SRL în Municipiul Ploiești” și la final „cu următoarele modificări:”. La litera a) „Alineatul (2) al articolului 1, se abrogă". Asta ca fim siguri că rămâne prețul 235 că deja nu mai știu la ce să mă aștept.

Lit. b) .Alineatul (3) al articolului 1 se modifică și va avea următorul cuprins.” și-l lăsați pe cel care este acolo.

Și al treilea amendament la art. 4 alin. 1 propun să nu-1 mai luăm în discuție ca atare vă rog să-l tăiați iar alin. 2 ar trebui să sune în felul următor „Suma totală a diferențelor de recuperat urmare a creșterii prețului combustibilului pentru perioada

cuprinsă între luna ianuarie 2016 - februarie 2019” și veți tăia „menți „va fi verificată și va face obiectul”....


Dl George Botez

Va fi verificată, spuneți de cine că așa cum arată acolo însea verificăm contuarul de gaze. Verificată de către...

Dl George Pană

„...de către serviciile de specialitate din cadrul Primăriei și va

Dl Paul Palaș

Băgați și RASP-ul.

Dl George Pană

Introduceți și RASP-ul, ..serviciile de specialitate din cadrul Primăriei și RASP și va face obiectul unei hotărâri de consiliu local în termen de 2 săptămâni de la aprobarea prezentei”.

Acestea sunt, la momentul acesta, amendamentele.

Dl George Botez

Dl președinte, acolo unde zice de acordarea subvenției pentru anul 2019 este o mare întrebare vizavi de iama anului 2020, o să ajungem în decembrie și așa să trecem pentru anul 2019 - 2021.

Dl Iulian Bolocan

A,

Ii împovărăm și pe cei care vin după noi.

Dl George Pană

Mă văd nevoit să fac din nou precizarea că, în măsura în care amendamentele propuse de mine nu vor fi votate, grupul ALDE se va abține de la vot.

Dl George Botez

Aceeași chestie.

9

Dl Gheorghe Popa

Mai sunt amendamente?

Dl George Botez

Intenția mea dl Bolocan nu este să fac viața frumoasă cuiva ci să asigur un preț rezonabil la încălzire. Nu știu cine va fi după noi, sper că niște oameni mai buni și vor ști să rezolve problemele după cum noi am știut să le încurcăm.

Dl Bogdan Hodorog

Dl președinte, haideți să-l punem pe perioada contractului, 3 ani și 14 zile.

Dl Gheorghe Popa

A propus dl Botez. Vreți să extindeți perioada?

Dl Bogdan Hodorog

Da, țin neapărat să trecem 3 ani și 14 zile.

Dl George Botez

Scuze, e 2022.

Dl George Pană

Cum facem cu cele 14 zile? Că nu știm cum pică.

Dl Gheorghe Popa

Mulțumesc. Mai sunt amendamente?

5

Ați dori să dați să se vadă primul amendament. Supun la vot amendamentele pe rând.

Supun la vot primul amendament făcut de dl Pană:


Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? 23 de voturi pentru.

Amendamentul de la art. 4 alin. 2.

Dl Valentin Marcu

Amendamentul domnului viceprimar sau al domnului Botez?

Dl George Botez

întâi al viceprimarului și pe urmă...

Dl Gheorghe Popa

Este cel cu roșu pe ecran.

Dl George Pană

Este amendament comun domnule consilier.

Dl Gheorghe Popa

Cine este pentru?             23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru.

Dl George Botez

îmi cer scuze. Amendamentul pe care l-am făcut, cel cu anii (nu ANI ăia care ne speriem noi de ei, anii calendaristici) este comun cu dl Pană dar supuneți-1 la vot pentru că atunci când ați spus de art. 3, ați spus numai ce a spus dl Pană și așa să fie și celălalt.

Dl Gheorghe Popa

Atunci supun la vot și amendamentul domnului Botez, cel cu perioada 2019-2022.

Dl George Botez

Comun cu dl Pană și cu dl Sîrbu și cu dl Hodorog.

Dl Gheorghe Popa

Cine este pentru?             23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru.

Vă rog să dați la Anexa 1.

Dl George Botez

Anexa 1 a trecut.

Dl Gheorghe Popa

A fost primul amendament.

Dl Paul Palaș


A n

------------- rL /'

Mie mi se pare corect, la art. 5 să completăm: RASP, Direcția Economică și Primarul municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezente! iipiă,^^:

Dl Florin Sicoie                                         \ x

RASP-ul este trecut, este primul.                                 ’■

Dl Paul Palaș

Voiam să fac referire la primarul municipiului. Și primarul municipiului Ploiești tocmai pentru că la art. 1 îl mandatăm.

Dl George Pană

Vă rog să reveniți un pic la art. 4 că vreau să văd.

Dl Gheorghe Popa

Da, se subînțelege din moment ce nu mai există alin. 1.

Dl George Pană

Asta voiam să văd.

Dl Gheorghe Popa

Nu mai există alineat.

Da dl Văduva, vă rog.

Dl Sorin Văduva

La anexa aveam punctul a) și punctul b). S-a șters punctul a).

Dl Gheorghe Popa

Este o modificare. A rămas litera a), este modificat conținutul.

Dl George Botez

Exista și o Anexă 2 cumva?

Dl Gheorghe Popa

Exista și Anexa 2, dacă s-a...

Dl George Botez

Păi nu, dar nu am văzut-o în principiu.

Dl George Pană

Ar trebui să fie în proiect.

Dl Gheorghe Popa

Este cea cu prețul la gaz, cu cantitățile.

Dl George Botez

Păi asta iese.

Dl Gheorghe Popa

S-a eliminat.

Dl George Botez

Păi spuneți că s-a eliminat.

Dl Gheorghe Popa

La art. 4 dl consilier, în momentul când s-a eliminat alin. 1, care facea referire la anexa 2, implicit se elimină și anexa 2.

Supun la vot amendamentul domnului consilier Palaș:

Cine este pentru?             22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?         1 abținere


9                                                                              9

  • 22 de voturi pentru și 1 abținere, dl consilier Sîrbu.

*

Supun la vot proiectul în integralitate:

Cine este pentru?             23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

  • 23 de voturi pentru. Proiect adoptat.

***

Punctul 2 pe ordinea de zi: ..Proiect de hotărâre referitor la revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 30/2019privind aprobarea modificării și completării Regulamentului pentru înființarea, organizarea și exploatarea parcărilor publice cu plată aflate pe domeniul public și privat al Municipiul Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 263/2013, cu modificările și completările ulterioare'’.

Comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

21 de voturi

2 abțineri

9

21 de voturi pentru și 2 abțineri, dna Zoia Staicu și dl Gheorghe Sîrbu. Mulțumesc. Declar ședința închisă.

9                                                9              9

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.


SECRETAR, Laurentiu DITU

1               9Verificat, Șef serviciu Adriana Cîrstea întocmit, Consilier Elena Bucur^Ă^X