ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului municipiului Ploiești, Adrian-Florin Dobre nr. 2071/03.05.2019.

A

La ședință au participat un număr de 26 de consilieri din 27 în funcție, lipsind domnul consilier Marcu Valentin.

a a a

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian-Florin Dobre

Doamna Ioana Serbinov

  • - Primar

  • - Secretar


Ședința a fost condusă de domnul consilier George Sorin Botez.

A AA

Dl George Sorin Botez

Bună ziua!

Suntem 24 de consilieri dintr-un număr de 27. Nu sunt în sală, la acest moment, domnii Marcu, Neagu și Tudor dar care au semnat.

Au venit domnii Neagu și Tudor, lipsește domnul Marcu. 26 din 27, constat existenta cvorumului.

9

A

începem ședința cu Imnul de Stat al României.

A A A

Supunem la vot ordinea de zi:

Cine este pentru?       - 26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 26 de voturi ”pentru”, ordinea de zi a fost adoptată.

A A A

Primul punct pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022 al Casei de Cultura „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Claudia-Oana Sălceanu, Gheorghe Andrei, Paul Palaș-Alexandru, Gheorghe Sîrbu-Simion și Zoia Staicu”.

Discuții? Domnul Palas?

J                                             5

DI Palaș-Alexandru Paul

Mulțumesc domnul Președinte!

9                                                                     5

Propun majorarea subvenției de la bugetul local, suma de 220 de mii de lei pentru a asigura fondurile necesare taberei de sculptură, organizării taberei de sculptură.

Dl George Sorin Botez

Sunt și corelațiile făcute?


Dl Palaș-Alexandru Paul

Da, corelațiile sunt făcute.

Dl Primar

Corelațiile se fac în bugetul local.

Dl George Sorin Botez

Am întrebat dacă le avem la final făcute.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Da.

Dl George Sorin Botez

Haideți să vedem unde e, că este un amendament.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Sus la venituri, subvenții, în loc de 1 milion 286, o să apară 1 milion 506.

Dl George Sorin Botez

Acestea sunt veniturile. Și cheltuiala apare undeva?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Cheltuiala se modifică în mod corespunzător la bunuri și servicii cu caracter funcțional, în loc de 583 de mii virgulă 49 vor avea 803,49.

Dl George Sorin Botez

Și în bugetul local, ca să nu...

Dl Palaș-Alexandru Paul

Sunt corelațiile făcute acolo domnul Președinte. Vom discuta separat.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc.

5

Supun la vot amendamentul:

Cine este pentru?       - 26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

26 de voturi ”pentru” amendament.

Alte discuții pe acest buget? înțeleg că nu sunt.

Supun la vot proiectul:

Cine este pentru?       - 26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 26 de voturi ”pentru”proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 2 ”Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș-Alexandru, Claudia-Oana Sălceanu, Gheorghe Sîrbu-Simion, Zoia Staicu și Gheorghe Andrei.”

Dacă sunt discuții? Domnul Palaș, vă rog!

Dl Palaș-Alexandru Paul

Mulțumesc domnul președinte!

Suma alocată inițial conform proiectului de hotărâre era de 12 milioane jumătate, total insuficientă la nevoile Clubului Sportiv Municipal mai ales în^cfirîjțțrfe^în care are în derulare o poprire pe cont, din câte știu eu, de 1 milion 6(U^^executareSjlită, drept pentru care propun suplimentarea subvenției de la bugetul£<eâi-o^ptoia tiv 500 de mii. Adică, subvenția finală să fie de 13 milioane de lei. |* (           ]o J

Rugămintea la dumneavoastră, domnule președinte și la t®i'5^sti'^ii coli/g^stc să acceptați ideea ca toate modificările să fie făcute ulterior de căffif^t^naToyftșfțiari de credite, astfel încât să fim mai operativi. Cu precizarea că toateS^ak g^dmcări, pe care eu le propun și dacă le votați, se vor revedea și în bugetul mare al primăriei.

Dl George Sorin Botez

Aici este o problemă pe Relația cu Consiliul Local care spune că trebuie să facă modificările în hotărâre și nu știu dacă ar putea. Haideți să vedem.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Hotărârea rămâne neschimbată, anexele doar vor suferi modificări în funcție de ce votăm noi astăzi.

Dl George Sorin Botez

Bun. Deci, la care anexă se includ veniturile, la care anexă se includ cheltuielile?

Dl Palaș-Alexandru Paul

La Anexa 1, deschideți Anexa 1 - avem o modificare pe venituri, la subvenții de la 12.500 la 13.

Dl George Sorin Botez

Stați numai puțin...

Dna Ioana Serbinov

Rugămintea ar fi ca cei de la Contabilitate de la fiecare subunitate să stea lângă colegele de la Relația cu Consiliul Local să facem acum modificările ca să nu existe nicio eroare ulterioară, pentru că de la Relația cu Consiliul Local nu le poate verifica nimeni.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

De la CSM nu sunt aici.

Dna Ioana Serbinov

Ba da, cred că este.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Niciun director nu am văzut aici.

Dl George Sorin Botez

Deci, aia este la venituri, da?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Exact.

Dl George Sorin Botez

Si la cheltuieli?

5

Dl Palaș-Alexandru Paul

Iar, la cheltuieli, în mod corespunzător, se fac modificările la bunuri și servicii. Era bine dacă era cineva și de la Clubul Sportiv Municipal.

Dl George Sorin Botez

Cine este de la CSM?

Cătălin, vă spun eu, este un băiat extraordinar dar este foarte e vreau să intrăm în alte discuții. Chiar omul știe ce are de făcut dar vorbit cu el.


Liniște, vă rog!

Unde se închide pe 14 milioane? Domnul Palaș, care co 1.400?

Dl Palas-Alexandru Paul

Ca să ne putem închide pe 13 milioane ar trebui la „alte cheltuieli”, cod 20.30 să devină de la 4 mii 044 la 3 mii 044.

Dl George Sorin Botez

Domnul Palaș, mai este o variantă dar avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Faceți dumneavoastră amendamentele, să se consemneze, după care să se facă toate aceste modificări. Dar întrebarea este - cine le verifică?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Modificările se verifică într-un final cu Direcția Economică din cadrul Primăriei Ploiești și voi face un amendament la bugetul mare în care voi spune că toate modificările care vor fi prinse și în bugetul primăriei vor fi în mod corespunzător și în bugetele instituțiilor subordonate.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot acest amendament:

Cine este pentru?       - 25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

5

25 de voturi "pentru” amendament.

Menționăm că domnul consilier Mateescu nu se află în sală.

*

Supunem la vot proiectul:

Cine este pentru?       - 24 de voturi

Cine este împotrivă? -  1 vot

Dacă se abține cineva? -

»

Cu 24 de voturi ”pentru” și 1 vot "împotrivă” al domnului consilier Sîrbu-Simion Gheorghe, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

*

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Dacă-mi dați și cuvântul vă și explic de ce am votat împotrivă.

Dl George Sorin Botez

Vă rog domnul Sîrbu!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Cei care răspund de C.S.M. am rugămintea la dânșii să verifice, foarte multe lucruri nelegale se întâmplă la C.S.M. Domnul președinte Paul Palaș spunea de un titlu executoriu de 1 milion 600 pus pe conturile C.S.M. Eu nu sunt nici organ de anchetă, nu sunt nici ziarist de investigații, sunt consilier și mă doare sufletul cum se cheltuie banul public.

Vreau să vă spun că am intrat în posesia unei hotărâri judecăl(^JtiJ^4^kprin care, tot pe conturile C.S.M.-ului se va pune titlu executoriu pentrjtftrfil^n^ilMd^nui de lei datorită unor falsuri făcute de conducere și de directorul adjur/c^^^^țo.Șj

Verificați ceea ce vă spun. Dacă vreți, vă pun la dispozflicd           ,ptj/vă

spun.

De aceea am și votat împotriva acestui proiect de buget de ki^S^Ro^v

Dacă vreți, vă pun la dispoziție acest dosar în posesia căruia eu ăih’ttrrat astăzi. Ca ploieștean și ca, consilier local mă doare sufletul cum se cheltuie banul public și a fost propunerea și am votat-o și eu să mărim suma de 12 milioane 500 la 13. Am votat acest lucru dar nu am putut vota bugetul.

Mulțumesc domnul Președinte!

5                                              9

Dl George Sorin Botez

Si eu mulțumesc!

3                           3

W & &

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș-Alexandru, Gheorghe Andrei, Claudia-Oana Sălceanu, Gheorghe Sîrbu-Simion și Zoia Staicu.”.

Domnul Palas!

3

Dl Palaș-Alexandru Paul

Domnul Președinte, inițial, pentru funcționarea acestei instituții, era alocată suma de 12 milioane 500 de mii de lei.

Dl George Sorin Botez

Puțin, foarte puțin.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Propun suplimentarea cu 500 de mii de lei pentru o funcționare corespunzătoare a acestei instituții.

3

Dl George Sorin Botez

Și banii să se ducă pe bunuri și servicii?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Banii, da, se vor duce la bunuri și servicii. In forma inițială a proiectului, capitolul „cheltuială de personal” era asigurată pentru tot anul.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc.

Supun la vot acest amendament:

Cine este pentru? - 25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

25 de voturi "pentru”. Adoptat.

*

Supun la vot proiectul:

Cine este pentru? - 25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

3

Cu 25 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.


Trecem la punctul 4 „Proiect de hotărâre privind aprobare și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial «Constanți 2019 și estimări pe anii 2020-2022 - inițiat de primar A consilierii Paul Palaș-Alexandru, Gheorghe Andrei, Claudia-Sîrbu-Simion și Zoia Staicu.”

Domnul Palas!

DIPalas-AlexandruPaul

Mulțumesc domnul Președinte!

9                                                    5

Alocarea inițială era de 9 milioane 500 de mii pentru funcționare, iar la dezvoltare 0 lei.

La Parcul Constantin Stere sunt în derulare niște proiecte începute de anul trecut, au avut o alocare inițială de vreo 6 milioane de lei, îmi aduc aminte, nu au executat decât o mică parte din ele. Au dat banii înapoi în toamna anului trecut. Acum au făcut o fundamentare pe un necesar de dezvoltare de 2 milioane 700 de mii de lei. în criza în care ne aflăm, propun suplimentarea pentru dezvoltare cu suma de 1 milion 800 de mii de lei la Parcul Constantin Stere.

DI George Sorin Botez

Discuții? Nu.

9

Supun la vot amendamentul:

Cine este pentru?       - 25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

25 de voturi ”pentru”.

Supun la vot proiectul:

Cine este pentru?       - 25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 25 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 5 „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli al Poliției Locale a municipiului Ploiești pe anul 2019 si estimări pentru anii 2020-2022 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș-Alexandru, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu, Gheorghe Sîrbu-Simion și Zoia Staicu.”.

Avem ceva domnul Palaș?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Aici nu sunt modificări de făcut. Modul în care a fost prezentat bugetul de venituri și de cheltuieli este unul cât de cât echilibrat. Asigură buna funcționare a instituției pentru tot anul.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc. Supun la vot:

Cine este pentru? - 25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 25 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

A AA


Trecem la punctul 6 „Proiect de hotărâre privind aprobarea b și cheltuieli pe anul 2019 și estimări 2020-2022 al Serviciului Pubfiifî de Evidență a Persoanelor Ploiești - inițiat de primar Adrian-, consilierii Paul Palaș-Alexandru, Gheorghe Andrei, Claudia-Oana^Sălce Sîrbu-Simion și Zoia Staicu.”.                                   V <

Aici sunt modificări? Vă rog domnul Palas!                 ®        y

Dl Palaș-Alexandru Paul

Nu sunt modificări nici aici. A fost un buget la fel de echilibrat care poate să asigure existența pentru întreg anul în condițiile în care mare parte din venituri sunt venituri proprii ale instituției.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot:

Cine este pentru?       - 25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 25 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022 al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș-Alexandru, Gheorghe Andrei, Claudia-Oana Sălceanu, Gheorghe Sîrbu-Simion si Zoia Staicu.”.

9

Sunt modificări?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Sunt modificări aici. Pentru cheltuieli de personal suplimentăm suma, pentru că este singura instituție care nu și-a luat în calcul acordarea tichetelor de vacanță care sunt obligatorii conform legii. Și în condițiile acestea avem obligația să asigurăm fondurile necesare pentru acest capitol.

Suplimentăm veniturile la Serviciul Public Finanțe Locale cu 217 mii de lei pentru cheltuieli de personal cu dedicație pentru tichetele de vacanță.

Este singura modificare pe care o propun.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc! Supun la vot:

Cine este pentru? - 25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

25 de voturi "pentru”.

A

Supunem la vot proiectul:

Cine este pentru? - 25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 25 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

A *4

Trecem la punctul 8 „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2019 și estimări pen 2022 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul FJ Gheorghe Andrei, Claudia-Oana Sălceanu, Gheorghe Sîrbu-Simion


Discuții?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Am înțeles că este o problemă la Spitalul Municipal referito salariați. Domnul Cristi Ganea cred că ne poate spune mai multe.

Dl Ganea Cristian

Da, sunt 6 salariați, un chinetoterapeut, un biolog, un chimist, care au salariile de 1768, 2200 și 2279 net. Ei fac parte dintre cei cu studii medicale care nu au avut stimulente și așa cum au primit anul trecut, în momentul când nu aveau salariile toți medicii, ne-am gândit, cu ajutorul doamnei director, să-i ajutăm și pe dânșii în continuare. Totuși pentru niște medici care, unul este chimist, unul este biolog, tot medici se cheamă că sunt. Ar trebui o sumă de 74 de mii (dacă mă ajutați doamna director), pe care-i aveți în buget.

Dna Mihaela Iordănescu - Manager Spitalul Municipal Ploiești

Nu solicităm modificarea bugetului dar să fie stipulat în hotărâre că se acordă aceste stimulente.

Dl Ganea Cristian

Adică să aprobăm acordarea de stimulente în număr de 6 salariați defavorizați din Legea 153/2017. 74 de mii parcă trebuia doamna director, da?

Dna Mihaela Iordănescu - Manager Spitalul Municipal Ploiești

Da.

Dl Ganea Cristian

Și banii îi aveți în buget.

Dna Mihaela Iordănescu - Manager Spitalul Municipal Ploiești

Da.

Dl Ganea Cristian

Dacă puteți să supuneți la vot acest amendament?

Dl George Sorin Botez

Supun la vot amendamentul:

Cine este pentru?       - 25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

25 de voturi "pentru”.

*

Dl Ganea Cristian

Vă mulțumesc și eu!

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot proiectul:

Cine este pentru?       - 25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 25 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.


Trecem la punctul 9 „Proiect de hotărâre privind aprobarea, si cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2019 și ești* 2022 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii P Gheorghe Andrei, Claudia-Oana Sălceanu, Gheorghe Sîrbu-Siml

Dacă nu sunt discuții supunem la vot proiectul:


Cine este pentru? - 25 de voturi                       ° a s iJjX

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 25 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

A A A

Trecem la punctul 10 „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020 - 2022 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Andrei Gheorghe, Claudia Oana Sălceanu, Gheorghe Sîrbu Simion și Zoia Staicu.”

Discuții? Da domnul Palaș, vă rog mult!

Dl Palaș-Alexandru Paul

Da domnul președinte. Vă mulțumesc!

Așa cum știm cu toții, la Teatrul Toma Caragiu este o problemă legată de autorizația P.S.I. Acolo este nevoie de construirea unui bazin colector de apă care să asigure sursa suficientă de apă în caz de incendiu. Legea în domeniul securității în caz de incendiu a fost modificată de curând, este extrem de aspră și există riscul real să se închidă instituția.

Drept pentru care propun suplimentarea sumei de 400 de mii de lei la capitolul dezvoltare pentru construcția acelei rezerve de apă absolut necesară.

Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Iar cheltuiala se va duce pe?

Dl Palas-Alexandru Paul

Dezvoltare.

Dl George Sorin Botez

Supun la vot acest amendament:

*

A ieșit doamna consilier Sorescu. Suntem 24 de consilieri.

*

Cine este pentru?       - 24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

24 de voturi ”pentru”.

A

Supun la vot proiectul:

Cine este pentru? - 24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 24 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

ți I A

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâB^rivintț'apFpoarea bugetului de cheltuieli pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2(/^2/^J^dihinistfc^ei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești - inițiat de primar Adri^-I’lh^^ț^brc'|pde consilierii Paul Palaș-Alexandru, Gheorghe Andrei, Claudia-OanÂS^ea^ Gheptghe Sîrbu-Simion și Zoia Staicu.”                                                  'v-/

Discuții? Domnul Palaș, vă rog!                                 j '

Dl Palaș-Alexandru Paul

Mulțumesc domnul Președinte!

Aici propun diminuarea cu suma de 1 milion de lei de la asistență socială în caz de invaliditate, de la 27 de milioane 025 diminuăm la 26 de milioane 025. Suma este aproximativ suficientă pentru tot anul. în situația în care va fi nevoie de o rectificare, vedem la sfârșitul anului dar considerăm că suma este aproximativ potrivită.

Dl George Sorin Botez

Domnul Primar, vă rog!

Dl Primar

A                     e

In conformitate cu Ordonanța 114, dacă nu mă înșel eu și în urma legii bugetului prin transferul sarcinii plății asistenței sociale de la bugetul de stat către bugetul local, conform acestor două acte normative, suntem obligați să asigurăm întreaga sumă ca și la bugetul de salarii, pe tot parcursul anului.

Dl George Sorin Botez

Din discuțiile care au avut loc înainte cu Direcția Economică a rezultat că o astfel de modificare este posibilă.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Important este punctul de vedere al A.S.S.C.-ului. Direcția Economică poate spune orice, dar A.S.S.C.-ul trebuie să ne spună punctul de vedere.

Dna Raluca Tăbârcă - Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

Nu știm care va fi evoluția numărului de persoane cu handicap grav care vor solicita indemnizație. Estimarea a fost făcută la numărul din ianuarie și a rezultat suma de 27 de milioane de lei.

DI George Sorin Botez

Bun. Deci, suntem pe baza unei estimări acum, nu?

Dna Raluca Tăbârcă - Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

Am luat în considerare numărul de indemnizații în plată în ianuarie...

Dl George Sorin Botez

Doamnă, am înțeles, este vorba de o estimare, da? Poate fi în jos sau în sus. Corect?

Dna Raluca Tăbârcă - Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

De obicei, a fost în sus.

Dl George Sorin Botez

Nu știu de obicei. Eu vă spun că o estimare, este o estimare. Asta înseamnă că fiind vorba de o estimare, orice sumă avansată este fundamentată la fel de bine ca cea care este mai mică sau mai mare. Pentru că finalul îl vom cunoaște la sfârșitul anului. Corect?

Dna Raluca Tăbârcă - Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

Da.

Dl George Sorin Botez


Mulțumesc! Eu nu cred că sunt probleme.

Dl Palaș-Alexandru Paul întrebarea era: dacă estimarea rămâne 27 de milioane și de 28, ce faceți?

Dna Raluca Tăbârcă - Administrația Serviciilor Soc

O să încercăm rectificări.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Dacă veți avea acum 26 de milioane și veți avea necesarul de 26,500 sau 26,200 sau 26,100?

Dl George Sorin Botez

Problema nu este așa. Depinde la ce, pentru că poți să faci estimarea la nivelul lui ianuarie sau la august anul trecut. Și atunci îți dă o sumă mai mică. Eu nu cred că sunt probleme.

Dl Palas-Alexandru Paul

“-----------"----------------------------

întrebarea este dacă legea ne permite să facem rectificări ulterior, domnul Primar?

Dl Primar

* “ -----

întrebați economicul de la A.S.S.C. dacă se pot face rectificări ulterior.

Dl George Sorin Botez

Păi, înțeleg că se pot face că, dacă între timp, crește numărul de asistați sau de ceva, se pot solicita sume suplimentare. Pe când, dacă o parte din ei, doamne ferește...

Dl Palaș-Alexandru Paul

Nu este ca la salarii, un buget fix în care trebuie să te încadrezi.

Dna Raluca Tăbârcă - Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

Vă poate spune colega de la Contabilitate.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Așa de mult iubesc, fiecare cu pătrățica lui, nu care cumva să știți mai mult.

Dna Raluca Tăbârcă - Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

Se mai pot face rectificări pe parcursul anului?

Reprezentant Contabilitate Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

Pe parcursul anului se pot face rectificări pentru indemnizațiile persoanelor cu handicap și în plus și în minus.

Dl George Sorin Botez

Și în plus și în minus, da? Deci se pot face, în aceste condiții, vă păstrați amendamentul.

*

A revenit doamna consilier Sorescu. Suntem 25 de consilieri.

*

Supun la vot amendamentul:

Cine este pentru? - 25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Amendament adoptat cu 25 de voturi "pentru”.

Dacă nu mai sunt alte modificări, supunem la vot proiectul:

Cine este pentru?       - 25 de voturi

Cine este împotrivă?


Dacă se abține cineva? -

Cu 25 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat/®

A A A

Trecem la punctul 12 „Proiect de hotărâre privind aprobal^a^ cheltuieli, având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetului act integral sau parțial din venituri proprii al Centrului Creșă Ploiești pe estimări pentru anii 2020-2022 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș-Alexandru, Gheorghe Andrei, Claudia-Oana Sălceanu, Gheorghe Sîrbu-Simion si Zoia Staicu.”

9

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul:

Cine este pentru?       - 25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 25 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 13 „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetelor activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, ale învățământului particular și confesional acreditat pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș-Alexandru, Gheorghe Andrei, Claudia-Oana Sălceanu, Gheorghe Sîrbu-Simion si Zoia Staicu.”

Discuții? înțeleg că nu sunt. Supun la vot:

Cine este pentru?       - 25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 25 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Mi

Trecem la punctul 14: „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș-Alexandru, Gheorghe Andrei, Gheorghe Sîrbu-Simion și Claudia-Oana Sălceanu.”.

Discuții?

Dna Zoia Staicu

Nu particip la vot.

Dl Gabriel Minea

Nici eu nu particip la vot.

Dl Sorin Văduva

Nici eu nu particip.

Dl George Sorin Botez

Doamna Staicu, domnul Văduva și domnul Minea nu participă la vot.

Mai este cineva? Nu. Suntem 22 de votanti.

9

Supunem la vot:

Cine este pentru?       - 22 de voturi


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

5

Cu 22 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost

Trecem la ultimul punct "Proiect de hotărâre privind al municipiului Ploiești pe anul 2019 și estimări pe anii 2020-Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș-Alexandru, Claudia-Oana Sălceanu, Gheorghe Sîrbu-Simion și Zoia Staicu.”

Aici, domnul Palas avem de făcut niște amendamente.

7                                          î                                                       9

Dl Palaș-Alexandru Paul

Da domnul Președinte, avem de făcut niște amendamente dar cred că înainte de a face eu amendamente, mai vor și alți colegi să mai spună lucruri.

Dl George Sorin Botez

Domnul Văduva!

Dl Văduva Sorin

Mulțumesc domnul Președinte!

5                                                                     5

Aș dori să știu și eu care este bugetul pentru salubrizarea municipiului Ploiești?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Pentru salubritate, la momentul acesta, este de 14 milioane de lei.

Dl Văduva Sorin

Eu am înțeles că ar fi necesar, undeva înjur de 25 de milioane pentru salubrizarea municipiului Ploiești. Ce se întâmplă dacă nu putem să susținem această sumă?

Dl George Sorin Botez

Cine doriți să vă răspundă?

Dl Văduva Sorin

Domnul Primar.

Dl Primar

Domnul consilier, în momentul în care am început construcția bugetului, am început construcția unui buget care să fie echilibrat, să nu aibă veniturile umflate, pentru că altfel exista marele risc ca în luna octombrie, noiembrie, dacă am face un buget cu venituri umflate, neavând încasările corespunzătoare, având veniturile umflate, să nu mai avem de unde achita toate aceste lucruri.

De asemenea, știți foarte bine că veniturile, cotele, ne sunt stabilite de către Ministerul Finanțelor și când vorbim de cota impozit pe venit, și când vorbim de cotele din T.V.A.

Anul acesta, așa cum am spus și mai devreme, din bugetul nostru, plătim asistența socială. O decizie care s-a luat la nivel de Guvern.

Nu putem să ne întindem mai mult decât ne ține plapuma. Probabil că or să existe rectificări, că așa au fost și anii trecuți, după data de 1 iulie. Dar atât timp cât avem niște sume certe primite de la Guvern - și mă refer aici la 208 milioane impozit pe venit, 23 de milioane TVA, comparativ cu anul trecut când am avut vreo 70 de milioane TVA, ș.a.m.d...

Și anul trecut și în 2016, dacă nu mă înșel eu, toate aceste servicii au fost finanțate pe măsura veniturilor din buget. în conformitate cu legea, știți foarte bine,

avem niște obligații cum este asistența socială pe care trebuie s-o bugetăm în totalitate. Sau cum discutați mai devreme de salarii. Există obligațiile pe care noi le avem din punct de vedere al hotărârilor de consiliu local luate, mă refer aici la acolo încolo au fost toate aceste discuții care s-au încheiat fix acum Apropo de bugetul pe care eu l-am propus.


Dacă nu existau niște decizii de scădere a veniturilor la bugetijff^ că între 2017 și 2018 noi am pierdut nici mai mult, nici mai puif^ec milioane de euro. Cum a venit această sarcină în plus pe care o a socială care, în buget este de 47 de milioane de lei.

Aici stăm cu bugetul.

DI Văduva Sorin

Am înțeles. întrebarea mea era foarte simplă: avem acest buget de 14 milioane către salubrizare. Acest buget nu o să ajungă decât 7, 8 luni de zile pentru această societate. Ce facem după aceea dacă nu mai avem rectificare de buget?

Dl Primar


Stiti că noi am mai avut o discuție la data de 31.01.2019 când au crescut niște ’     ’                                                                                5                                                                                                                        5

cheltuieli, bugetul de salarii. Am spus să fim prudenți atunci. Unul din motive a fost exact ceea ce spuneți dumneavoastră astăzi. S-a votat în 31.01.2019 o cheltuială care are o consecință, are și o componentă guvernamentală apropo de niște indemnizații dar și componenta pe care dumneavoastră ați decis-o aici în consiliu. Am pus în buget aceste cheltuieli care sunt obligatorii, conform legii.

Dl George Sorin Botez

Deci, cu actualul buget, Ploieștiul are asigurată salubrizarea până în luna iulie inclusiv. Sunteți luminat?

Dl Văduva Sorin

Nu.

Dl George Sorin Botez

Alte discuții?

Domnul Sîrbu, vă rog!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumesc domnul Președinte!

Stimați colegi, începând de luna viitoare intrăm în ultimul an de mandat. Mă așteptam să fim puțin mai atenți și să facem orașul mai curat. Având în vedere că avem ultimul an de mandat, măcar atâta lucru să facem pentru Ploieșteni. Din tot ce plătesc ei taxe și impozite să fim cât de cât atenți la bugetul pe care-1 dăm atât la D.D.D. cât și la salubritate. După ce o să termin micul comentariu, am să pun două întrebări directorului de la R.A.S.P.

Stimați colegi, anul trecut am cheltuit cu curățenia orașului 28 de milioane. Anul acesta am dat doar 14. Mă așteptam și am propus și ieri în comisie, nu vreau să dăm 28, 25, dar mă așteptam la membri, cei care au lucrat la buget, să fim puțin mai atenți la curățenia orașului. Din 14 milioane de lei vreau să vă spun că nu asigurăm nici plata la rampă a tot ceea ce se cară de la punctele negre din Ploiești.

Dl George Sorin Botez

Domnul Sîrbu nu aș vrea să...

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Lăsați-mă un minut.

Eu am fost director general la S.A.L.U.B. în anii 2000^Gâpd^freajțn 13, 14 milioane de lei atunci. în anii 2000.                                       4


Astăzi, după aproape 20 de ani, Ploieștiul are tot 14 mili(|ăne dc 'lei la salubritate. Nu că lucrez eu în domeniul acesta, sau am lucrat, că acum sunț pcr^ionary ajșMucrat în domeniul acesta, dar măcar atâta lucru așteaptă ploieșteniidBfa să jfie'lârl oraș curat și un oraș iluminat. Mă așteptam să suplimentăm la iluminat,să suplimentăm la salubritate și să nu suplimentăm la cei care se plimbăipe afară, că sunt de la Teatru, că sunt de la Filarmonică, dar se plimbă pe banii ploieștenilor.

Anul acesta, fiind un buget de austeritate, nu am luat cuvântul atunci, am votat și eu acele proiecte, dar mă așteptam aici să fie suplimentarea și nu acolo.

Vă mulțumesc frumos dommnul Președinte și acum vă ascult!

Dl George Sorin Botez

Și eu vă mulțumesc!

Problema este, cum ați spus-o dumneavoastră, că din propunerea de buget rezultă o insuficiență a fondurilor. Numai că acum 5 minute domnul Primar a spus că este proiecția de buget pe care domnia sa a propus-o. Cum să facem, spuneți-mi și mie? Sau veniți dumneavoastră, că sunteți critic, sunt de acord cu dumneavoastră, de unde să luăm banii să-i ducem la salubrizare?

Dl Primar

Stați un pic așa. Domnul Președinte, proiecția de buget pe care am facut-o a fost cu totul și cu totul alta. Sunt o serie de sume care s-au suplimentat, de aceea sunt și aceste modificări pe care noi le avem în momentul de față la buget. S-au suplimentat la o serie de servicii și la o serie de subordonate. De aceea am așteptat o oră și jumătate să se finalizeze aceste...

Dl George Sorin Botez

Da domnul Primar, dar trebuie să recunoașteți că niciodată nu s-a pus problema să se aloce pentru salubritate suma care este necesară acestui an. Dacă nu a fost 14 probabil că a fost 15 dar niciodată nu s-a pus problema, așa cum a spus domnul Sîrbu, că ar trebui 28 de milioane. Este corect?

Dl Primar

Da, dar niciodată nu s-a pus problema că, așa cum am spus și mai devreme, să ne trezim cu cheltuieli suplimentare pe buget, așa cum a stabilit Guvernul, nu am stabilit eu, de 47 de milioane de lei, în condițiile în care veniturile pe care noi le primim în momentul de față comparativ cu 2016 sau cu 2017, sunt cu 11, 12 milioane de euro mai mici. Sunt decizii luate de Guvern si astea sunt consecințele.

9                                                        9

Dl George Sorin Botez

Domnul Sîrbu aveți vreo propunere de făcut, să majorăm suma? Ați identificat un nou balans al acestui buget?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Din câte am văzut aici, s-a suplimentat la Teatru, s-a suplimentat la Filarmonică, s-a suplimentat la Parcul Bucov...

Dl George Sorin Botez

Și dumneavoastră vreți să suplimentăm și aici. Spuneți...

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Eu l-aș întreba pe directorul R.A.S.P.-ului, în 2000 erau asfaltate înjur de 400 și ceva de străzi, acum sunt în jur de 700 și ceva de străzi...

Dl George Sorin Botez

Stați numai un pic, toată lumea este de acord cu dumneavoastră, n cineva care să vă contrazică, dar spuneți-ne un amendament, cum am Lăv Palaș. Luăm banii de acolo și îi punem dincolo. Uitați că aveți r©ș Deschideți bugetul, vă rog frumos!                                 I*6


Dl Sîrbn-Simion Gheorghe                           V

Luăm de la Teatru 1 milion, luăm de la Filarmonică 1 milion, luah Bucov 1 milion 800 ăia și-i ducem toți la salubritate.

Dl George Sorin Botez

Asta, după ce ați votat bugetul. Am înțeles.

Am vrut să fiu sigur că este o declarație politică, și m-am convins.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu-i politică...

Dl George Sorin Botez

Domnul Palaș, vă rog!

Dl Palas-Alexandru Paul

Domnul Președinte, dacă-mi permiteți - aceste discuții le-am avut și în ședința anterioară ședinței în care ne află acum cu toții și am înțeles această nevoie pentru salubritate și am găsit soluții pentru 2 milioane, să suplimentăm cu 2 milioane de lei.

Știu că nu este suficient, dar este o soluție de compromis pentru început. Sunteți de acord cu această propunere?

Dl George Sorin Botez

Domnul Palaș, îmi cer scuze, vreau să fiu foarte bine înțeles. Dumneavoastră puneți problema din punctul de vedere al meseriașului care trebuie să lege niște cifre. Da?

Dl Palaș-Alexandru-Paul

Exact.

Dl George Sorin Botez

Sunteți pe un drum greșit. Pentru că ceea ce spune domnul Sîrbu este o declarație politică.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu este politică domnul Președinte!

Dl George Sorin Botez

Numai un pic. Stați unumai un pic.

Domnul Sîrbu, lăsați-mă și pe mine.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Din punct de vedere politic nu mă interesează.

Dl George Sorin Botez

Așa cum o spuneți dumneavoastră domnule Palaș, ar părea că dumneavoastră nu ați vrut să realizați ceva, de parcă sunteți stăpânul inelelor și al bugetului. Dumneavoastră de fapt ați făcut serviciul, cu ghilimele, să așezați în hârtie ceea ce s-a discutat și ceea ce Ploieștiul poate la acest moment. Da? Foarte bine!

Dacă dumneavoastră îmi spuneți că dacă iau un milion de la Filarmonică și un mnilion de la Teatru, care fie vorba între noi, sunt singurele două instituții în subordinea primăriei care funcționează corect și care aduc cinste și fală acestei municipalități, pentru ca, cu cele două milioane alăturat la cele 12 sau 14 câte sunt să rezolvăm


Nu vrem, cine?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Adică noi, consiliul local, pentru că orașul nu poate face curat fără bani.

Dl George Sorin Botez

Bun. S-au votat niște bugete, sunt hotărâri de consiliu local, da? încercați să găsiți alte corelații acolo, altele decât Teatrul și Filarmonica, care văd că vă stau un picuț în atenție, da, prin care să luați sume. Haideți să vedem, de unde?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Sursele respective nu este problema mea să le găsesc. Avem oameni pregătiți pentru treaba asta.

Dl George Sorin Botez

Dumneavoastră doar vreți? Trebuie să găsim și surse, pentru că de noi depinde să facem corelațiile respective.

Ce a muncit domnul Palaș până acum? Ce am discutat noi cu Relația cu consiliul? Dumneavoastră spuneți numai că vreți curățenie? Păi și eu vreau să iau mâine numai roz-roșu la primărie. Dar de unde să iau?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul Președinte, după părerea mea, ar trebui făcută o comisie și discutat cu toate băncile la care avem credit și avem...

Dl George Sorin Botez

S-a discutat și asta, ca să ne dea o iertare de doi ani, pentru că suntem falimentari. Da? Acesta este un buget al falimentului Ploieștiului. Da?

Și acum ca să știe toată lumea, se va merge de către conducerea Primăriei și a Consiliului Local cu jalba'n băț la toate băncile, să ne ierte vreo doi ani de ratele pe care trebuie să le dăm, pentru că nu avem de unde să le dăm. Da?

Dar Banca, pentru că de asta este bancă și de asta sunt ei bine și noi mai puțin bine, în afară de dobânzile respective vor pune poprire pe cont. Și atunci, și ăia 14 milioane care o să-i votați dumneavoastră, dacă o să-i votați pentru curățenie, nu vor mai fi. Ați început sau am început mandatul ăsta cu o marotă, aceea a falimentului Ploieștiului, care nu era la momentul acela. Dar astăzi, cu acel buget, orice economist de clasa D, unde D este cel mai neinstruit, ca să spunem așa, o să vă spună: bă băieți, închideți magazinul!

Dacă ai nevoie de 30 de milioane pentru curățenie și tu ai 14, și ăia umflați ca mingea de plajă, haideți să fim serioși! Eu nu cred că este cineva în tot consiliul acesta care să spună ”nu domnule, eu vreau gunoi în Ploiești”.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Ce ne facem cu salariații, care din septembrie s-ar putea să treacă pe la Primărie doar câte o zi pe lună să șteargă praful? probabil nu se vor ajunge banii.


Dl George Sorin Botez

Bun! Haideți să încercăm să fim totuși optimiști, pentru este vorba că dumneavoastră ca om politic gândiți într-un fel și gândiți altfel. Nu pot să cred asta. Pentru că sunt niște trebuie să ne dezbrăcăm de haina politică și să vedem ce facem.

Dacă la dumneavoastră sau la mine în familie avem o sută de lei...

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Pe aia o chelutim.

Dl George Sorin Botez

Pe aia o avem, da? Hai să vedem mai departe. Dar asta, nu știu ce ați avut cu copiii ăștia doi de la Filarmonică și Teatru.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu am nimic cu ei.

Dl George Sorin Botez

Și să știți că nu se plimbă pe banii Primăriei.

Bun. Alte discuții?

Uite eu, spre exemplu vreau să știu ce show-ri municipale s-au propus spre organizare. Cine îmi poate spune?

D'alea cu călăreți, cu cai, cu miei, cine știe? Cine are lista acestor mega-partiuri? Dl Primar

Domnul Botez...

Dl George Sorin Botez

Domnul Primar, cine din executiv?

Dl Primar

Comparativ cu anul trecut, pe acest buget sumele sunt la jumătate.

Dl George Sorin Botez

Dar vreau să le știu și eu. Nu am dreptul?

Cum le cheamă? Nume și prenume.

Nu avem și noi o listă pe aici?

Dl Primar

Sunt aceleași pe care le-am avut și anul trecut, da?

Dl George Sorin Botez

Dați-mi-le și mie, domnule!

Dl Primar

Știți cum puneți discuția? încă o dată vă spun, dumneavoastră ați aprobat o majorare pe 31.01. De care acum ați uitat. 25 de milioane cel puțin de lei în plus la buget. Puteam să suplimentăm și la salubritate, și la deratizare, și la iluminat. Aceasta este realitatea. 800 de mii de lei în bugetul de trei sute...

Dl George Sorin Botez

Eu le-aș scoate pe toate astea bani la curățenia domnului...

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu este a mea, este a orașului.

DI George Sorin Botez

Nu, la ce ați propus dumneavoastră.

Dl Primar

Vedeți că în sumele respective sunt și premii acordate.

Dl George Sorin Botez


Eu am fost premiant la viața mea, nu mi-a dat ni este așa...

Dl Primar

Vremurile nu mai sunt aceleași.                     «

Dl George Sorin Botez

Nu. Bine. Eu propun să scoatem poziția 24, 100 de mii u&4âi^de>dă Festivalul "Ploiești Târg Domnesc”, lăsăm 1000 de lei ca să fie poziția deschisă și banii ăștia să fie duși la salubrizare.

Dl Primar

Bun și atunci desființăm și Direcția. Că nu mai are obiectul muncii.

Dl George Sorin Botez

Dar este problema dumneavoastră, nu a mea. Eu unul stau bine.

Ce mai avem pe aici? Domnul Ganea, mă ajutați puțin?

Dl Andrei Gheorghe

Concurs Școlar "Caută Eroii...” diminuarea sumei la...

Suma totală de 800 de mii....

Dl George Sorin Botez

Haideți că fac eu un amendament...

»

Dl Palaș-Alexandru Paul

Domnul Președinte, dacă îmi permiteți!

In ședința trecută am stabilit că vom diminua suma de 800 de mii de lei pentru acțiuni culturale cu 337 de mii cinci sute, parte din aceste reduceri fiind ceea ce dumneavoastră ați invocat puțin mai devreme.

Dl George Sorin Botez

Da, dar pe mine mă interesează și nominal că această propunere de buget se face nominal. Da?

Pe mine nu mă interesează spre exemplu să am 40 de chestii propuse, toate sunt finanțate și să nu fac niciunul. Da?

Pe mine mă interesează să am bani pentru premierea elevilor, olimpicilor, să dea Dumnezeu ei să fie cei care să vină să conducă aici mai bine decât o facem noi. Avem nevoie de lucruri care să fie mai aproape de comunitate. Nu știu dacă avem nevoie de show-ri municipale. Noi nu avem bani de curățenie și dăm atâția bani pe spectacole? Asta face viața mai frumoasă?

Dl Primar

Câți bani domnul Botez?

Dl George Sorin Botez

Nu știu domnule, pentru mine sunt mulți. Poate pentru dumneavoastră care sunteți obișnuit cu leafa mare...

DI Primar

Dumneavoastră ați aprobat o creștere de salarii de 25 de milioane de lei și faceți...

Dl George Sorin Botez

Stați numai un pic, că nu mi-am dat mie o majorare de salariu. Am dat niște drepturi cuvenite angajaților din Primărie, am apreciat la momentul ac cu dumneavoastră că oamenii ăștia trebuie să ia. Dumneavoastră vinovat acum că am majorat salariile oamenilor din Primărie. Și adj leafa unui referent acum este musai să fac și show-ri municipale? că-mi scapă?


Dl Primar

Este un raport de 100% față de 2%. Acesta este impactul...

Dl George Sorin Botez

Bine. Problema dumneavoastră este că eu votez și dumneavoastră nu.

DIPrimar

Da si se văd consecințele acestui vot.

5                                                               3

Dl George Sorin Botez

Foarte bine! Iar a managementului dumneavoastră, extraordinar...

Ce să mai zic, mai aveți un pic.

Deci la poziția 24, vă rog să mă ajutați domnul Palaș!

La Festivalul "Ploiești Târg Domnesc” lăsăm poziția deschisă ca să nu existe discuții, cu 1000 de lei. Dacă avem vreo rectificare vreodată și nu avem ce să facem cu banii îi băgăm așa. Iar diferența de 99 de mii de lei vă rog să o băgați în fondul de rezervă să fie în cazul în care nu avem banii necesari la dispoziție pentru curățenia orașului.

Mai departe. De ce am putea să ne mai dispersăm pe aici?

DI Andrei Gheorghe

Poziția 36.

Dl George Sorin Botez

Poziția 36. Sărbători de iarnă: 167. Lăsați poziția deschisă cu 7500 de lei, restul de 16 mii vă rog să băgați în fondul de rezervă pentru a completa nevoile pentru curățenie și dacă vom avea suficient de mulți bani la sfârșitul anului, vom face și ceea ce trebuie la momentul respectiv.

Și încă o chestiune, dacă îmi permiteți: Direcția Comunicare, cine se ocupă cu show-rile astea?

Doamnă, din câte știu eu, anul trecut s-a realizat o chestie gen Street food în care primăria nu a dat niciun leu și am și încasat 45 de mii de lei. Corect?

De ce nu inițiați niște discuții de colaborare cu firme care vor să facă chestii de genul acesta și poate asigură ei show-1 pe banii lor, nu pe banii municipalității.

Nu vi se pare normal să iau nu să dau?

Dna Frâțilă Alina-Mihaela - Director Direcția Comunicare. Relații Publice

Firma respectivă a depus...

Dl George Sorin Botez

Nu firma respectivă. Vorbesc orice firmă face, domnule am nevoie de spectacol pe banii voștri.

Dna Frățilă Alina-Mihaela - Director Direcția Comunicare, Relații Publice

Organizatorul de anul trecut a depus deja cerere și pentru anul acesta...

Dl George Sorin Botez

Unul. Dar nu mai sunt si alții?

5         >

Dna Frâțilâ Alina-Mihaela - Director Direcția Comunicare, Relații Publice Ba da.

Dl George Sorin Botez


Avem atâtea sâmbete și duminici și așa lung este Bulevardul

Și uite, ciugulim un pic de colo, un pic de colo, un pic d/^fl^ domnul Sîrbu să fie mulțumit, mai dăm la niște premii de copii. Mp* loc să dăm 300 de mii și facem frumos da? O.k.

Mai departe. Colegii, mă urmăriți?

Poziția 22 - "Activități în perioada verii - iunie-septembri organizate pe scena din oraș” - 33 de mii. Au fost 10 mii. Au ajuns 33 de mii. Propun să lăsăm tot 10 mii și 23 de mii care au fost acolo îi băgăm în fondul de rezervă pentru salubritate.

Să știți că dacă nu erați dumneavoastră domnule Sîrbu, nu făceam toate aceste modificări. Vă dau cuvântul meu de onoare că mi-ați trezit apetitul pentru asta.

Dumneavoastră când ați spus că a scăzut cu 367 de mii la discuție, domnul Palaș, ce sume ați avut în vedere în afară de...

Dl Andrei Gheorghe

Permiteți!

Dl George Sorin Botez

Vă rog!

Dl Andrei Gheorghe

337 și s-au scos de la poziția 15 și au rămas 25 de mii.

Dl George Sorin Botez

Deci poziția 15 - 25 de mii. Concurs școlar "Caută eroii la tine acasă”.

Dl Andrei Gheorghe

S-a scos 24.

Dl George Sorin Botez

Nu, rămâne dar scade ca volum. S-a dublat într-un an, ca ăsta de recesiune și de minus, dublez suma pentru asta. Hai să fim serioși!

Dl Ganea Cristian

Domnul Președinte, nu a fost cumva acea excursie cu copiii la Alba Iulia, Moldova?

Dna Frâțilâ Alina-Mihaela - Director Direcția Comunicare, Relații Publice Ba da.

Dl Ganea Cristian

Cu 1 Decembrie.

Dl George Sorin Botez

Ce 1 Decembrie, că e mai-iunie.

Dl Primar

Atunci se dau premiile. Concursul este pentru 1 Decembrie.

Dl George Sorin Botez

Domnul viceprimar, îmi cer scuze, 100 de mii de lei pentru asta?

Dl Ganea Cristian

Nu. Să rămână cât a fost.

Dl George Sorin Botez

A fost 50 de mii. Sunt 12 mii de euro, 11 mii de euro.

Anul trecut 11 mii de euro, anul ăsta dăm 22 de mii de euro pe chestia asta? Ca să duc niște copii într-un traseu în România? Probabil că folosiți alte agenții de turism decât cele pe care le folosesc oamenii normali.


Dl Primar

Chișinău, Cernăuți, Alba Iulia.

Dl George Sorin Botez

Haideți să nu exagerăm.

Deci vă rog! O scădere ați spus cu 337 de mii...

Dl Palaș-Alexandru Paul

Cinci sute.

Dl George Sorin Botez

...pepoziții. Le spuneți dumneavoastră?

Dl Andrei Gheorghe

Poziția 15 - rămân 25 de mii.

Trebuie scăzut în baza de calcul a doamnei...

Dl George Sorin Botez

Doamnă notați-vă dumneavoastră. La poziția 15 - rămân 25 de mii față de 100 de mii propuși.

Mai departe!

Dl Andrei Gheorghe

Poziția 24 dispare.

Poziția 36 - 5.000.

Dl George Sorin Botez

în așa fel încât totalul sumei de acolo va fi de 800.000 - 337.500 = 462.500.

La ce liniuță?

Dl Palaș-Alexandru Paul

La rândul nr. 96 acțiuni culturale.

Dl George Sorin Botez

în loc de 800 de mii - 462.500.

Și diferența o să vă rog să o treceți în fondul de rezervă.

Supun la vot amendamentul:

*

Au ieșit din sală domnul Vîscan și doamna Sorescu. Suntem 23 de consilieri.

&

Dna Staicu Zoia

Anunț că nu particip la vot și vreau să mă retrag și de la inițiatori.

Dl George Sorin Botez

Cine este pentru?       - 16 voturi

Cine este împotrivă?    - 6 voturi

Dacă se abține cineva? -

5

Cu 16 voturi ”pentru” și 6 voturi "împotrivă” ale consilierilor Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Grigore Constantin, Popa Gheorghe, Sicoie Florin și Sîrbu-Simion Gheorghe amendamentul a fost adoptat.

Doamna consilier Staicu Zoia nu participă la vot.

*

Mai departe. Vă rog domnul Palaș!

Dl Palaș-Alexandru Paul

Mulțumesc domnul Președinte!                               1A

Am rugămintea să ne poziționăm în partea de sus a fișierulun.^'

Active nefmanciare - în urma modificării Listei de investi, de'c^Cre-Di^gția

Economică avem aici 487,55.                              L \

Rândul 28 Fond de rezervă - în urma tuturor modificărilor ^i'^tate

Rândurile 36, 37, 38, 39.

Rambursare credit B.C.R. - 11.310.

Rambursare credit B.R.D. - 12.704.

Rambursare credit C.E.C. - 4.136.

Rambursare credit EXIM - 5.750.

Total 33.900.

Mergem la rândul 45-8 milioane 390,2.

Mergem mai departe.

La rândul 96 - acțiuni culturale, am discutat.

Rândul 101 - Casa de Cultură - 1 milion 506 ca să fim în corespondență cu bugetul aprobat.

Rândul 103 Filarmonica "Paul Constantinescu” - 13 milioane pentru a fi în concordanță cu bugetul aprobat.

Club Sportiv Municipal - 13 milioane, din aceleași motive.

Teatrul ”Toma Caragiu” rândul 107 - 400 de mii pentru dezvoltare. Așa am aprobat în bugetul instituției.

Administrația Parcului Constantin Stere - la dezvoltare 1 milion 800.

Rândul 144 - asistență socială în caz de invaliditate - 26 milioane 025. Atât am aprobat la bugetul A.S.S.C.

Rândul 158 - Cheltuieli de personal la Serviciul Public Finanțe Locale - 14.171. Atât s-a aprobat în bugetul S.P.F.L.

Dl George Sorin Botez

Avem o cheie de control jos?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Da. Vom avea cheie de control.

Prestații S.G.U. rândul 165 - 13.535.

5

Dl George Sorin Botez

Acesta este amendament.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Da. Este un amendament.

Active nefinanciare Primărie - 1.983,57.

Salubritate și căi publice - rândul 180-16 milioane în loc de 14. Amendamentul acesta și-l poate asuma oricare dintre cei doi antevorbitori ai mei.

Dl George Sorin Botez

Comun eu cu domnul Sîrbu.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Rândul 185 rampa Teleajen - 671.

Active nefinanciare - 2.605.

Mergem la rândul 200 - rămân 2 milioane.

Rândul 203 - 24 de milioane.

Rândul 207 - 4 milioane 154,71.


Total 387.706.91.

Dl Pană George

Domnul Palaș, la Filarmonică 13 milioane o parte din ea Nu trebuie prinsă separat?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Noi le-am prins 13 milioane pe funcționare. Pe dezvoltare

Dl Pană George

Păi asta e. Pe funcționare ei au....

Dl George Sorin Botez

12.600 parcă.

Dl Pană George

Și 12.713 pentru


Subvenții pentru... destinate secțiunii dezvoltare: 287. funcționare.

Vine doamna contabil acum să vă arate.

Dl George Sorin Botez

Și la dezvoltare?

Dl Palas-Alexandru Paul

Vă rog să vă întoarceți la rândul 103. Și acolo scrieți 12 milioane 713.

Dl George Sorin Botez

Este scris domnul. Și la rândul 108 - 287.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Este perfect.

Este o problemă dacă avem o diferență de 9 bani?

Dl Dănescu Ștefan

Luați de undeva 9 bani.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Mai adăugați la dobânzi 9 bani - 8 milioane 390,29.

Dl George Sorin Botez

Se închide? Care este cheia?

Dl Palaș-Alexandru Paul

387.706 sunt total venituri. Cu excedentul anului anterior.

Dl George Sorin Botez

Am înțeles. Este ok asa?

9                                              S

Dl Palas-Alexandru Paul

Da.

Dl George Sorin Botez

Bun. Aveți niște amendamente pe care le-ați făcut acum.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Propun să le votați în bloc.

Dl George Sorin Botez

Sigur.

Alături de doamna Staicu nici eu nu voi vota bugetul pentru că am un contract de asistență juridică cu unul dintre cei care direct sau indirect ar putea să beneficieze de aceste sume. Drept pentru care nu o să votez bugetul.

Supun la vot amendamentele:


Amendamentele repet, sunt în conformitate cu ceea ce ați vo la toate celelalte.

Dl Palaș-Alexandru Paul                           ,

Dacă îmi permiteți domnul Președinte o precizare, b| majoritatea de 14 voturi. Orice amendament se supune aceleiași 14 voturi.

Dl George Sorin Botez

Da.

Cine este pentru?       - 13 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Dl Palaș-Alexandru Paul

Domnul Președinte, avem o propunere, să le votăm pe rând. Cineva din sală spune că nu este de acord cu un singur amendament din tot ceea ce am spus.

Dl George Sorin Botez

Care este acela?

Dl Hodorog Bogdan

Eu sunt domnul Președinte. Nu sunt de acord să se taie de la reparații străzi, de la investiții, de la 10 milioane cât a fost anul trecut la 2 milioane. De la reparații curente, scuze!

Cu acest amendament nu sunt de acord. De asta am propus să le votăm pe rând. Mulțumesc!

J

Dl Popa Gheorghe

Vreau să mai fac și eu un amendament, domnul Președinte. Permiteți!

Dl George Sorin Botez

Vă rog!

Dl Popa Gheorghe

Nu mi se părea normal să tăiem de la acțiuni culturale dedicate copiilor...

Dl George Sorin Botez

Păi nu de la alea...

Dl Popa Gheorghe

Și măcar dacă tot ați diminuat sumele respective, să le trecem la capitolul "salubritate”. Nu este mai bine asa?

5

Dl George Sorin Botez

Păi am zis să le băgăm în rezerve...

Dl Popa Gheorghe

Le-ați băgat în fondul de rezervă...Duceți-le la salubritate. Dacă tot susțineți salubritatea...

Dl George Sorin Botez

Eu nu susțin salubritatea. Hai să ne înțelegem. Eu am făcut amendamentul, dacă aș fi susținut salubritatea așa cum pretindeți dumneavoastră, aș fi dus banii la salubritate. Eu nu susțin salubritatea. Eu susțin Ploieștiul, un oraș curat. Din punctul meu de vedere trebuie făcut cu bani cât mai puțini.

Lăsați-mă să termin. Dacă mă lăsați să termin o să înțelegeți. Dacă dumneavoastră știți mai bine decât mine ce este în mintea mea, atunci avem o problemă. Dacă eu știu mai bine decât dumneavoastră, începem să ne echilibrăm situația. Drept pentru care, eu vă spun ce am gândit. Am gândit să nu aruncăm banii pe floricele copii, să-i ținem deoparte.

Stați puțin că iar nu ne înțelegem. Iar îmi puneți vorbe-n gurâz*—

Colegul dumneavoastră a criticat proiecția de buget pentru fapt L;bcăznu ^tfQt bani pentru salubrizare. Eu mai departe am criticat această proiecție,owApuție amicală cu domnul Sîrbu, pe care dumneavoastră văd că ați perețiȘpdaând că sunt anumite sume de bani, care după părerea mea se cheltuie^                eu

nu mi-am pus problema ca banii aceia să-i bag acum în salubr^e^-pcjitfu e-îl nu știu exact care o să fie mersul pentru salubritate. Mi-am propus doar,            cheltuire

necorespunzătoare a banilor publici și să-i bag într-un fond de rezervă. Dacă dumneavoastră nu iubiți femeile ci salubritatea, luați banii și duceți-i acolo. Eu nu iubesc salubritatea. Mă consider încă un om normal.

Mulțumesc!

DI Palas-Alexandru Paul

Domnul Președinte, propun o pauză de consultări.

Dl George Sorin Botez

De acord.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Supuneți la vot.

Dl George Sorin Botez

Cine este pentru o pauză de consultări?

Deci nu s-a aprobat pauza.

Cum procedăm mai departe? Domnul Hodorog, care amendament nu îl vreți dumneavoastră?

Dl Hodorog Bogdan

Am spus că mi se pare diminuarea foarte mare de la 10 milioane...

Dl George Sorin Botez

Păi nu sunt bani.

Dl Hodorog Bogdan

Toți avem mașini și mergem cu mașina.

Dl George Sorin Botez

Domnul Hodorog, problema se pune așa: varianta 1, facem declarații politice și mi se pare că, varianta 2 îmi bat creierul și spun iau 12 lei de colo și îi pun dincolo. Aceasta este varianta lucrativă.

Declarația politică este, o dau și eu acum: ăsta nu-i buget!

Dar eu ce să fac, de unde să iau banii? Să vin cu ei de acasă, să schimb primarul din mers, să mă duc să vând Ploieștiul? Ce sunt eu, Grecia să vând insulele nemților? De unde să iau banii? Găsiți-mi banii și duceți-mii la reparații.

Dl Hodorog Bogdan

Eu nu am spus că nu aveți dreptate, dar repet ca și data trecută, pe noi, pe mine, pe colega mea nu ne-a chemat nimeni, inclusiv astăzi să ni se expună bugetul.

Mulțumesc!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Pe colega dumneavoastră au chemat-o. Spuneți-i domnul Președinte.

Dl Hodorog Bogdan


A fost chemată azi domnul Sîrbu?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu noi. A fost chemată.

Dl Hodorog Bogdan

Nici dumneavoastră nu ati fost chemat.

5

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Asta e, ce să facem?

Măi oameni buni, pentru mine este cu semnul întrebării faptul că am dat cozonac, și bucată mare către cultură, către Teatru, nu am nimic cu dânșii, către Filarmonică, iar la cultură la Primărie ați dat niște firimituri pe jos așa. Nu este posibil.

Dl Dânescu Ștefan

Faceți amendament.

î

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu am ce amendament să fac că nu sunt bani.

Dl George Sorin Botez

Domnul Ganea, vă rog!

Dl Ganea Cristian

Mulțumesc domnul Președinte!

5                                                           5

Nu am vrut să iau cuvântul dar mă văd obligat.

Ați început cu declarațiile politice. Dacă dumneavoastră domnul Sîrbu tăceați, filozof rămâneați.

Problema este că, nu zic că nu are dreptate domnul Hodorog. Și eu vă spun, nu avem bani nu numai pentru investiții, nu avem bani nici măcar pentru reparații trama stradală, nu avem bani pentru S.G.U. pentru parcuri, nu avem bani pentru transportul în comun, nu avem bani pentru iluminat, nu avem bani pentru nimic. Și din puținul pe care l-am găsit, ne-am frământat astăzi, pentru că această discuție de astăzi trebuia făcută cu trei luni de zile în urmă cu toți, dar tot timpul s-a făcut pe la colțuri, prin diferite birouri. Eu am și lipsit la un moment dat, nu știu colegul meu dacă a participat. Și acum toată lumea se găsește să fie mare apărător al bugetului orașului. Dar nu v-am auzit să faceți un amendament în care să spuneți nu sunt de acord să votez bugetul la Teatru. îi dau 5 milioane. Nu ați spus nimic domnul Sîrbu, da? Dar după război mulți viteji se arată.

Deci, ori acceptăm un buget de austeritate care previziunile până prin luna iulie, august pentru unele subunități, unele sunt până în iunie, unele sunt până în octombrie, inclusiv băncile au fost diminuate. Stăm și ne învârtim în jurul cozii, să știți.

Haideți să luăm o hotărâre. Vreți o pauză de consultări, a supus-o acum. Nimeni nu a vrut o pauză. Dacă am întârziat, iar nu a fost bine.

Dl George Sorin Botez

Nimeni nu are amendamente, nimeni nu are propuneri de făcut, nimeni nu face discuții pe sume, toată lumea este nemulțumită politic, voturi nu avem pentru trecerea bugetului. Tocmai de aceea, mai supun o dată la vot, vreți să-I votați bine, dacă nu, nu avem buget.

Supun la vot amendamentele domnului Palaș:

Cine este pentru aceste amendamente?

Numărați voturile.

Dna Cîrstea Adriana - Șef Serviciu Relația Reglementare

13 voturi ”pentru”.


Dl Pană George

Domnul Președinte, înțeleg că ne-am întrunit degeaba.

Dl George Sorin Botez

A trecut.

Dl Pană George

S-au anuntat 13.

»

Dl George Sorin Botez

Sunt 15.

Dl Hodorog Bogdan

Ca să nu fim acuzați....

Dl George Sorin Botez

Domnul Hodorog, aici nu este vorba de acuzare.

Supun la vot bugetul:

Dl Popa Gheorghe

Domnul Președinte, dacă îmi permiteți?

Dl George Sorin Botez

Vă rog!

Dl Popa Gheorghe

Vreau să fac niște amendamente la lista de investiții.

5                                                                                             »

Dl Palaș-Alexandru Paul

Domnul consilier, îmi permit să vă spun că astăzi de dimineață lista de investiții a fost modificată de nimeni altul, domnul Primar, care știu că este si șeful dumneavoastră direct pe linie politică. Vreți să-i dați peste mână domnului Primar?

Dl Popa Gheorghe

Aveam niște modificări făcute tocmai de dimineață pe lista de investiții și vroiam să vi le supun atenției. Poate dumneavoastră aveați cunoștință despre ele.

Dl George Sorin Botez

Făceți-le domnule, că este dreptul dumneavoastră de consilier. Sunteți ales local.

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

S-au adus modificările în buget.

Di Ganea Cristian

Domnul Președinte, să le facă.

Dl George Sorin Botez

Da, faceți-le domnule!

Dl Popa Gheorghe

Să prezint anexa 2.

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

S-au adus modificările în buget. Când a spus domnul Palaș active nefinanciare sunt toate amendamentele de azi.

Dl Dănescu Ștefan

S-au votat amendamentele.

Dl Popa Gheorghe

Domnul consilier, este vorba de anexa 2. Lista de investiții a bugetului

municipiului.

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică Este preluată în bugetul local cu toate modificările de azi. DI Popa Gheorghe


Păi afișați-o doamna directoare!

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Econom^

A dat citire domnul Pal aș la toate sumele pe active nelfog obiective, dar a zis pe...

Dl Primar

Trebuie și pe obiective.

Dl Popa Gheorghe

Eu am în lista de investiții o sumă de 10 milioane totală.

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Avem decât repartizate diferit pe capitole. Nu s-a tăiat nicio sumă de la investiții. 10 au fost, 10 au rămas.

Dl George Sorin Botez

Uitați-vă acolo. Acolo sunt.

Dl Popa Gheorghe

Acelea cu galben vroiam să le spun.

DI George Sorin Botez

Domnul Popa, nu citim și noi înainte?

DI Popa Gheorghe

Să le afișeze. Dacă s-au operat în sistem este foarte bine. Eu nu am știut că s-a operat în sistem.

Dl George Sorin Botez

Supun la vot bugetul:

Repet, doamna Staicu și cu mine, nu votăm.

Cine este pentru?       - 15 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 6 voturi

Cu 15 voturi "pentru” și 6 "abțineri” ale consilierilor Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Grigore Constantin, Popa Gheorghe, Sicoie Florin și Sîrbu-Simion Gheorghe, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Doamna consilier Staicu Zoia și domnul consilier Botez George Sorin nu au participat la vot.

*

Dl Palaș-Alexandru Paul

Domnul Președinte, ar fi bine să se ia act de amendamentul făcut în timpul discuțiilor, în care am precizat că în bugetul mare, vom introduce un articol în care vom scrie: se modifică în mod corespunzător bugetele instituțiilor subordonate...

Dl George Sorin Botez

Păi asta ați spus-o dumneavoastră.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Exact, dar este bine să se ia act în procesul-verbal despre asta.

Dl George Sorin Botez

Să se ia act în procesul-verbal.

DI Palaș-Alexandru Paul

Astfel încât să se modifice în mod corespunzător toate bugetele.

Dna Cîrstea Adriana - Șef Serviciu Relația Reglementare


Deci băgăm articol...

Dl Georee Sorin Botez

Nu băgați articol, ci în procesul-verbal se va spune să se corespunzător toate bugetele anterior adoptate. Pentru că efectul n pe cifră. Nu este faptul că spun eu că urmare a votului se întâmplă...

Proiect adoptat.

Dacă nu mai sunt alte intervenții, declar ședința închisă și vă doresc o zi bună în continuare. Mulțumesc!

9

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.Verificat, DIRECTOR EXECUTIV,o/'. Mihaela ZAHARIA șef serviciu Adriana Cîrstea întocmit, consilier Claudia-Maria Ilă W/